Please, continue evonving f-spotOn his bye mail, Tomas says than Shotwell is better than f-spot.

For me, it's not true. I can't migrate to Shotwell because Shotwell has only 1 level of tags.

On my collection, I have about 40.000 photos and 2.000 tags: if tags are on a 'linear' structure, it's very dificult to find the exact tag.

For me, the tree structure of f-spot tags are a must.

Thanks for the product and continue the evolution.

Regards

--

Josep Cols

Email: josep cols name

Visita el meu àlbum de fotos a http://josep.cols.name
i temes sobre la Base de Dades Oracle a http://ora-600.es

Aquest correu electrònic conté informació privada i estrictament confidencial. Si vostè no és el destinatari, no està autoritzat a llegir-lo, retenir-lo o difondre'l. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem ho notifiqui al seu emissor i esborri els documents adjunts.

Este correo electrónico contiene información privada y estrictamente confidencial. Si usted no es el destinatario, no está autorizado a leerlo, retenerlo o difundirlo. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos lo notifique a su emisor y borre los documentos adjuntos.

Mezu hau pertsonala eta konfidentziala da eta honen baimendu bako erabilera legez debekatuta dago. Jasotzailea ez bazara, ezabatu, barriro bialdu edo gorde barik.


-- Si us plau, per tal d'estalviar paper, si no és imprescindible, no imprimeixi aquest correu, gràcies.

-- Por favor, para ahorrar papel, si no es imprescindible, no imprima este correo, gracias.

-- Mesedez, papera aurrezteko, ez inprimatu mezu hau ezinbestekoa ez bada. Eskerrik asko----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]