Re: [Evolution] Evolution Exchange - Remove subscription to shared calendarOn 27/09/16 10:56, Hans Vandewalle wrote:
They are upside-down for me also.

On di, 2016-09-27 at 09:47 +0100, Pete Biggs wrote:
On Tue, 2016-09-27 at 10:28 +0200, Milan Crha wrote:
Milan Bye, anyway, it'll remove the local information about it only. delete the foreign calendar, you might not have privileges for it That's the intended way of removing other user's calendar. It will not Open the Calendar view, right-click the calendar and choose Delete.
Is it just me, or are Milan's posts upside-down for everyone? P.
For me as well
_______________________________________________
evolution-list mailing list
evolution-list gnome org
To change your list options or unsubscribe, visit ...
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/evolution-listDe bovenvermelde berichten/tekst en bijlagen verbinden de stad Sint-Truiden op geen enkele wijze, tenzij anders werd overeengekomen bij een schriftelijke overeenkomst of tenzij zij later worden bevestigd bij een overeenkomstig de wettelijke voorschriften ondertekende brief. Evenmin kan de stad Sint-Truiden aansprakelijk worden gesteld op grond van de inhoud van deze berichten/tekst en bijlagen._______________________________________________
evolution-list mailing list
evolution-list gnome org
To change your list options or unsubscribe, visit ...
https://mail.gnome.org/mailman/listinfo/evolution-list[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]