[glib/glib-2-70] Update Slovenian translationcommit 19badb24347f601a40045eada3c7c09660950e27
Author: Matej Urbančič <mateju src gnome org>
Date:   Sun Dec 19 21:27:53 2021 +0000

    Update Slovenian translation

 po/sl.po | 247 ++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 file changed, 126 insertions(+), 121 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index dcb1239b4..684ee235c 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: glib master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/glib/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2021-08-09 09:05+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2021-08-09 21:09+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2021-11-24 10:24+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2021-12-19 22:21+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju src gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-"X-Generator: Poedit 2.4.2\n"
+"X-Generator: Poedit 3.0\n"
 
 #: gio/gapplication.c:500
 msgid "GApplication options"
@@ -513,7 +513,7 @@ msgstr "Napaka med oživljanjem ukazne vrstice »%s«: "
 msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
 msgstr "Ni mogoče določiti naslova vodila seje (ni podprto v tem OS)"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:1397 gio/gdbusconnection.c:7261
+#: gio/gdbusaddress.c:1375 gio/gdbusconnection.c:7261
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
@@ -522,7 +522,7 @@ msgstr ""
 "Ni mogoče določiti naslova vodila iz okoljske spremenljivke "
 "DBUS_STARTER_BUS_TYPE – neznana vrednost »%s«"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:1406 gio/gdbusconnection.c:7270
+#: gio/gdbusaddress.c:1384 gio/gdbusconnection.c:7270
 msgid ""
 "Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
 "variable is not set"
@@ -530,7 +530,7 @@ msgstr ""
 "Ni mogoče določiti naslova vodila, kajti okoljska spremenljivka "
 "DBUS_STARTER_BUS_TYPE ni nastavljena"
 
-#: gio/gdbusaddress.c:1416
+#: gio/gdbusaddress.c:1394
 #, c-format
 msgid "Unknown bus type %d"
 msgstr "Neznana vrsta vodila %d"
@@ -748,27 +748,27 @@ msgstr "Podrejeno drevo je že izvoženo za %s"
 msgid "Object does not exist at path “%s”"
 msgstr "Predmeta na poti »%s« ni mogoče najti."
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1266
+#: gio/gdbusmessage.c:1311
 msgid "type is INVALID"
 msgstr "vrsta je neveljavna"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1277
+#: gio/gdbusmessage.c:1322
 msgid "METHOD_CALL message: PATH or MEMBER header field is missing"
 msgstr "Sporočilo METHOD_CALL: manjka polje glave PATH ali MEMBER"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1288
+#: gio/gdbusmessage.c:1333
 msgid "METHOD_RETURN message: REPLY_SERIAL header field is missing"
 msgstr "Sporočilo METHOD_RETURN: manjka polje glave REPLY_SERIAL"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1300
+#: gio/gdbusmessage.c:1345
 msgid "ERROR message: REPLY_SERIAL or ERROR_NAME header field is missing"
 msgstr "Sporočilo ERROR: manjka polje glave REPLY_SERIAL ali ERROR_NAME"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1313
+#: gio/gdbusmessage.c:1358
 msgid "SIGNAL message: PATH, INTERFACE or MEMBER header field is missing"
 msgstr "Sporočilo SIGNAL: manjka polje glave PATH, INTERFACE ali MEMBER"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1321
+#: gio/gdbusmessage.c:1366
 msgid ""
 "SIGNAL message: The PATH header field is using the reserved value /org/"
 "freedesktop/DBus/Local"
@@ -776,7 +776,7 @@ msgstr ""
 "Sporočilo SIGNAL: polje glave PATH uporablja rezervirano vrednost /org/"
 "freedesktop/DBus/Local"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1329
+#: gio/gdbusmessage.c:1374
 msgid ""
 "SIGNAL message: The INTERFACE header field is using the reserved value org."
 "freedesktop.DBus.Local"
@@ -785,7 +785,7 @@ msgstr ""
 "freedesktop.DBus.Local"
 
 # Double multiple plural?
-#: gio/gdbusmessage.c:1377 gio/gdbusmessage.c:1437
+#: gio/gdbusmessage.c:1422 gio/gdbusmessage.c:1482
 #, c-format
 msgid "Wanted to read %lu byte but only got %lu"
 msgid_plural "Wanted to read %lu bytes but only got %lu"
@@ -794,12 +794,12 @@ msgstr[1] "Med poskusom branja %lu bajtov je bil prejet le %lu."
 msgstr[2] "Med poskusom branja %lu bajtov  sta bila prejeta le %lu."
 msgstr[3] "Med poskusom branja %lu bajtov so bili prejeti le %lu."
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1391
+#: gio/gdbusmessage.c:1436
 #, c-format
 msgid "Expected NUL byte after the string “%s” but found byte %d"
 msgstr "Po nizu »%s« je pričakovan bajt NUL, vendar je bil zaznan %d"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1410
+#: gio/gdbusmessage.c:1455
 #, c-format
 msgid ""
 "Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
@@ -809,21 +809,21 @@ msgstr ""
 "bajtov na bajtnem odmiku %d (dolžina niza %d). Do takrat veljaven UTF-8 niz "
 "je »%s«"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1474 gio/gdbusmessage.c:1722 gio/gdbusmessage.c:1911
+#: gio/gdbusmessage.c:1519 gio/gdbusmessage.c:1795 gio/gdbusmessage.c:1986
 msgid "Value nested too deeply"
 msgstr "Vrednost je gnezdene pregloboko"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1620
+#: gio/gdbusmessage.c:1687
 #, c-format
 msgid "Parsed value “%s” is not a valid D-Bus object path"
 msgstr "Razčlenjena vrednost »%s« ni veljavna pot predmeta vodila D-Bus"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1642
+#: gio/gdbusmessage.c:1711
 #, c-format
 msgid "Parsed value “%s” is not a valid D-Bus signature"
 msgstr "Razčlenjena vrednost »%s« ni veljaven podpis vodila D-Bus"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1689
+#: gio/gdbusmessage.c:1762
 #, c-format
 msgid ""
 "Encountered array of length %u byte. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
@@ -842,7 +842,7 @@ msgstr[3] ""
 "Najdeno je polje dolžine %u bajtov, največja dovoljena pa je 2<<26 bajtov "
 "(64 MiB)."
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1709
+#: gio/gdbusmessage.c:1782
 #, c-format
 msgid ""
 "Encountered array of type “a%c”, expected to have a length a multiple of %u "
@@ -851,12 +851,12 @@ msgstr ""
 "Zaznano je polje vrste »'a%c«, pričakovana pa je vrednost večkratnika %u "
 "bajtov, zaznanih pa je %u bajtov dolžine"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1895
+#: gio/gdbusmessage.c:1970
 #, c-format
 msgid "Parsed value “%s” for variant is not a valid D-Bus signature"
 msgstr "Razčlenjena vrednost »%s« ni veljaven podpis vodila D-Bus"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:1936
+#: gio/gdbusmessage.c:2011
 #, c-format
 msgid ""
 "Error deserializing GVariant with type string “%s” from the D-Bus wire format"
@@ -864,7 +864,7 @@ msgstr ""
 "Napaka med ločevanjem GVariant iz zaporedja z vrsto niza »%s« iz D-Bus žične "
 "oblike"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:2121
+#: gio/gdbusmessage.c:2196
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid endianness value. Expected 0x6c (“l”) or 0x42 (“B”) but found value "
@@ -873,29 +873,29 @@ msgstr ""
 "Neveljavna vrednost vrstnega reda zlogov. Pričakovana je ali vrednost 0x6c "
 "(» l «) ali 0x42 (» B «), najdena pa je vrednost 0x%02x"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:2134
+#: gio/gdbusmessage.c:2215
 #, c-format
 msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
 msgstr ""
 "Neveljavna večja različica protokola. Pričakovana je 1, najdenih pa jih je "
 "več (%d)"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:2188 gio/gdbusmessage.c:2784
+#: gio/gdbusmessage.c:2273 gio/gdbusmessage.c:2862
 msgid "Signature header found but is not of type signature"
 msgstr "Glava podpisa je najdena, vendar ni ustrezno oblikovana"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:2200
+#: gio/gdbusmessage.c:2285
 #, c-format
 msgid "Signature header with signature “%s” found but message body is empty"
 msgstr ""
 "Glava podpisa s podpisom »%s« je najdena, vendar je telo sporočila prazno"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:2215
+#: gio/gdbusmessage.c:2300
 #, c-format
 msgid "Parsed value “%s” is not a valid D-Bus signature (for body)"
 msgstr "Razčlenjena vrednost »%s« ni veljaven podpis vodila D-Bus (za telo)"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:2247
+#: gio/gdbusmessage.c:2332
 #, c-format
 msgid "No signature header in message but the message body is %u byte"
 msgid_plural "No signature header in message but the message body is %u bytes"
@@ -908,11 +908,11 @@ msgstr[2] ""
 msgstr[3] ""
 "V sporočilu ni glave podpisa, vendar je telo sporočila dolgo %u bajte"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:2257
+#: gio/gdbusmessage.c:2342
 msgid "Cannot deserialize message: "
 msgstr "Sporočila ni mogoče ločiti iz zaporedja: "
 
-#: gio/gdbusmessage.c:2601
+#: gio/gdbusmessage.c:2679
 #, c-format
 msgid ""
 "Error serializing GVariant with type string “%s” to the D-Bus wire format"
@@ -920,22 +920,22 @@ msgstr ""
 "Napaka pri združevanju GVariant v zaporedje z vrsto niza »%s« v D-Bus žično "
 "obliko"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:2738
+#: gio/gdbusmessage.c:2816
 #, c-format
 msgid ""
 "Number of file descriptors in message (%d) differs from header field (%d)"
 msgstr "Število opisnikov v sporočilu (%d) se razlikuje od polja glave (%d)"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:2746
+#: gio/gdbusmessage.c:2824
 msgid "Cannot serialize message: "
 msgstr "Sporočila ni bilo mogoče združiti v zaporedje: "
 
-#: gio/gdbusmessage.c:2799
+#: gio/gdbusmessage.c:2877
 #, c-format
 msgid "Message body has signature “%s” but there is no signature header"
 msgstr "Telo sporočila ima podpis »%s«, vendar v glavi ni podpisa"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:2809
+#: gio/gdbusmessage.c:2887
 #, c-format
 msgid ""
 "Message body has type signature “%s” but signature in the header field is "
@@ -943,17 +943,17 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Telo sporočila ima podpis vrste »%s«, vendar je podpis v polju glave »%s«"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:2825
+#: gio/gdbusmessage.c:2903
 #, c-format
 msgid "Message body is empty but signature in the header field is “(%s)”"
 msgstr "Telo sporočila je prazno, vendar je v polju glave podpis »(%s)«"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:3380
+#: gio/gdbusmessage.c:3458
 #, c-format
 msgid "Error return with body of type “%s”"
 msgstr "Napaka vrnjena s telesom vrste »%s«"
 
-#: gio/gdbusmessage.c:3388
+#: gio/gdbusmessage.c:3466
 msgid "Error return with empty body"
 msgstr "Napaka vrnjena s praznim telesom"
 
@@ -1299,7 +1299,7 @@ msgstr "Napaka: navedenih je preveč argumentov.\n"
 msgid "Error: %s is not a valid well-known bus name.\n"
 msgstr "Napaka: %s ni veljavno enoznačno ime vodila.\n"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:2106 gio/gdesktopappinfo.c:4932
+#: gio/gdesktopappinfo.c:2106 gio/gdesktopappinfo.c:4935
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Neimenovano"
 
@@ -1307,30 +1307,30 @@ msgstr "Neimenovano"
 msgid "Desktop file didn’t specify Exec field"
 msgstr "Namizna datoteka ne vsebuje določenega polja Exec"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:2801
+#: gio/gdesktopappinfo.c:2804
 msgid "Unable to find terminal required for application"
 msgstr "Ni mogoče najti terminala, ki ga zahteva program"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:3452
+#: gio/gdesktopappinfo.c:3455
 #, c-format
 msgid "Can’t create user application configuration folder %s: %s"
 msgstr "Ni mogoče ustvariti nastavitvene mape uporabnikovega programa %s: %s"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:3456
+#: gio/gdesktopappinfo.c:3459
 #, c-format
 msgid "Can’t create user MIME configuration folder %s: %s"
 msgstr "Ni mogoče ustvariti uporabnikove nastavitvene mape MIME %s: %s"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:3698 gio/gdesktopappinfo.c:3722
+#: gio/gdesktopappinfo.c:3701 gio/gdesktopappinfo.c:3725
 msgid "Application information lacks an identifier"
 msgstr "Podatki programa so brez določila"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:3958
+#: gio/gdesktopappinfo.c:3961
 #, c-format
 msgid "Can’t create user desktop file %s"
 msgstr "Ni mogoče ustvariti uporabnikove datoteke namizja %s"
 
-#: gio/gdesktopappinfo.c:4094
+#: gio/gdesktopappinfo.c:4097
 #, c-format
 msgid "Custom definition for %s"
 msgstr "Določilo po meri za %s"
@@ -1403,7 +1403,7 @@ msgstr "Pričakovan GEmblem za GEmblemedIcon"
 msgid "Containing mount does not exist"
 msgstr "Obstoječa enota ne obstaja"
 
-#: gio/gfile.c:2608 gio/glocalfile.c:2477
+#: gio/gfile.c:2608 gio/glocalfile.c:2486
 msgid "Can’t copy over directory"
 msgstr "Ni mogoče kopirati prek mape"
 
@@ -3018,8 +3018,8 @@ msgstr "Napaka med preimenovanjem datoteke %s: %s"
 msgid "Can’t rename file, filename already exists"
 msgstr "Ni mogoče preimenovati datoteke, izbrano ime že obstaja"
 
-#: gio/glocalfile.c:1184 gio/glocalfile.c:2371 gio/glocalfile.c:2399
-#: gio/glocalfile.c:2538 gio/glocalfileoutputstream.c:656
+#: gio/glocalfile.c:1184 gio/glocalfile.c:2380 gio/glocalfile.c:2408
+#: gio/glocalfile.c:2547 gio/glocalfileoutputstream.c:656
 msgid "Invalid filename"
 msgstr "Neveljavno ime datoteke"
 
@@ -3033,93 +3033,93 @@ msgstr "Napaka med odpiranjem datoteke %s: %s"
 msgid "Error removing file %s: %s"
 msgstr "Napaka med odstranjevanjem datoteke %s: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:1982 gio/glocalfile.c:1993
+#: gio/glocalfile.c:1982 gio/glocalfile.c:1993 gio/glocalfile.c:2020
 #, c-format
 msgid "Error trashing file %s: %s"
 msgstr "Napaka med premikanjem datoteke %s v smeti: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2031
+#: gio/glocalfile.c:2040
 #, c-format
 msgid "Unable to create trash directory %s: %s"
 msgstr "Ni mogoče ustvariti mape smeti %s: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2052
+#: gio/glocalfile.c:2061
 #, c-format
 msgid "Unable to find toplevel directory to trash %s"
 msgstr "Ni mogoče najti vrhnje ravni smeti %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2060
+#: gio/glocalfile.c:2069
 #, c-format
 msgid "Trashing on system internal mounts is not supported"
 msgstr ""
 "Kopiranje (sklic povezave/kloniranje) med različnimi priklopi ni podprto"
 
-#: gio/glocalfile.c:2146 gio/glocalfile.c:2174
+#: gio/glocalfile.c:2155 gio/glocalfile.c:2183
 #, c-format
 msgid "Unable to find or create trash directory %s to trash %s"
 msgstr "Ni mogoče najti oziroma ustvariti mape smeti %s za brisanje %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2220
+#: gio/glocalfile.c:2229
 #, c-format
 msgid "Unable to create trashing info file for %s: %s"
 msgstr "Ni mogoče ustvariti datoteke podrobnosti smeti za %s: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2282
+#: gio/glocalfile.c:2291
 #, c-format
 msgid "Unable to trash file %s across filesystem boundaries"
 msgstr ""
 "Datoteke %s ni mogoče premakniti v smeti prek različnih datotečnih sistemov"
 
-#: gio/glocalfile.c:2286 gio/glocalfile.c:2342
+#: gio/glocalfile.c:2295 gio/glocalfile.c:2351
 #, c-format
 msgid "Unable to trash file %s: %s"
 msgstr "Datoteke %s ni mogoče premakniti v smeti: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2348
+#: gio/glocalfile.c:2357
 #, c-format
 msgid "Unable to trash file %s"
 msgstr "Datoteke %s ni mogoče premakniti v smeti"
 
-#: gio/glocalfile.c:2374
+#: gio/glocalfile.c:2383
 #, c-format
 msgid "Error creating directory %s: %s"
 msgstr "Napaka med ustvarjanjem mape %s: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2403
+#: gio/glocalfile.c:2412
 #, c-format
 msgid "Filesystem does not support symbolic links"
 msgstr "Datotečni sistem ne podpira simbolnih povezav"
 
-#: gio/glocalfile.c:2406
+#: gio/glocalfile.c:2415
 #, c-format
 msgid "Error making symbolic link %s: %s"
 msgstr "Napaka med ustvarjanjem simbolne povezave %s: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2449 gio/glocalfile.c:2484 gio/glocalfile.c:2541
+#: gio/glocalfile.c:2458 gio/glocalfile.c:2493 gio/glocalfile.c:2550
 #, c-format
 msgid "Error moving file %s: %s"
 msgstr "Napaka med premikanjem datoteke %s: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2472
+#: gio/glocalfile.c:2481
 msgid "Can’t move directory over directory"
 msgstr "Ni mogoče premakniti mape čez mapo"
 
-#: gio/glocalfile.c:2498 gio/glocalfileoutputstream.c:1108
+#: gio/glocalfile.c:2507 gio/glocalfileoutputstream.c:1108
 #: gio/glocalfileoutputstream.c:1122 gio/glocalfileoutputstream.c:1137
 #: gio/glocalfileoutputstream.c:1154 gio/glocalfileoutputstream.c:1168
 msgid "Backup file creation failed"
 msgstr "Ustvarjanje varnostne kopije je spodletelo."
 
-#: gio/glocalfile.c:2517
+#: gio/glocalfile.c:2526
 #, c-format
 msgid "Error removing target file: %s"
 msgstr "Napaka med odstranjevanjem ciljne datoteke: %s"
 
-#: gio/glocalfile.c:2531
+#: gio/glocalfile.c:2540
 msgid "Move between mounts not supported"
 msgstr "Premikanje med priklopi ni podprto"
 
-#: gio/glocalfile.c:2705
+#: gio/glocalfile.c:2714
 #, c-format
 msgid "Could not determine the disk usage of %s: %s"
 msgstr "Ni mogoče določiti porabe diska %s: %s."
@@ -3438,12 +3438,12 @@ msgstr "Ni mogoče ustvariti nadzornika omrežja:"
 msgid "Could not get network status: "
 msgstr "Ni mogoče pridobiti stanja omrežja:"
 
-#: gio/gnetworkmonitornm.c:348
+#: gio/gnetworkmonitornm.c:311
 #, c-format
 msgid "NetworkManager not running"
 msgstr "Program NetworkManager ni zagnan"
 
-#: gio/gnetworkmonitornm.c:359
+#: gio/gnetworkmonitornm.c:322
 #, c-format
 msgid "NetworkManager version too old"
 msgstr "Različica programa NetworkManager je prestara"
@@ -4144,6 +4144,16 @@ msgstr "SOCKSv5 posredniški strežnik ne podpira ponujene vrste naslova"
 msgid "Unknown SOCKSv5 proxy error."
 msgstr "Neznana napaka posredniškega strežnika SOCKSv5."
 
+#: gio/gtestdbus.c:612 glib/gspawn-win32.c:311
+#, c-format
+msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
+msgstr "Ni mogoče ustvariti cevi za stik z opravilom podrejenega predmeta (%s)"
+
+#: gio/gtestdbus.c:619
+#, c-format
+msgid "Pipes are not supported in this platform"
+msgstr "Uporaba cevljenja na tem sistemu ni podprta"
+
 #: gio/gthemedicon.c:595
 #, c-format
 msgid "Can’t handle version %d of GThemedIcon encoding"
@@ -5056,9 +5066,9 @@ msgstr "Neveljavno ime ključa: %s"
 msgid "Key file contains unsupported encoding “%s”"
 msgstr "Datoteka ključa vsebuje nepodprto kodiranje »%s«"
 
-#: glib/gkeyfile.c:1664 glib/gkeyfile.c:1837 glib/gkeyfile.c:3290
-#: glib/gkeyfile.c:3354 glib/gkeyfile.c:3484 glib/gkeyfile.c:3616
-#: glib/gkeyfile.c:3762 glib/gkeyfile.c:3997 glib/gkeyfile.c:4064
+#: glib/gkeyfile.c:1664 glib/gkeyfile.c:1837 glib/gkeyfile.c:3287
+#: glib/gkeyfile.c:3351 glib/gkeyfile.c:3481 glib/gkeyfile.c:3613
+#: glib/gkeyfile.c:3759 glib/gkeyfile.c:3994 glib/gkeyfile.c:4061
 #, c-format
 msgid "Key file does not have group “%s”"
 msgstr "Datoteka s ključem ni del skupine »%s«"
@@ -5075,14 +5085,14 @@ msgstr ""
 "Datoteka ključa vsebuje ključ »%s« z vrednostjo »%s«, ki ni zapisan v naboru "
 "UTF-8"
 
-#: glib/gkeyfile.c:1974 glib/gkeyfile.c:2090 glib/gkeyfile.c:2532
+#: glib/gkeyfile.c:1974 glib/gkeyfile.c:2090 glib/gkeyfile.c:2529
 #, c-format
 msgid ""
 "Key file contains key “%s” which has a value that cannot be interpreted."
 msgstr ""
 "Datoteka ključa vsebuje ključ »%s« z vrednostjo, ki je ni mogoče tolmačiti."
 
-#: glib/gkeyfile.c:2750 glib/gkeyfile.c:3119
+#: glib/gkeyfile.c:2747 glib/gkeyfile.c:3116
 #, c-format
 msgid ""
 "Key file contains key “%s” in group “%s” which has a value that cannot be "
@@ -5091,37 +5101,37 @@ msgstr ""
 "Datoteka ključa vsebuje ključ »%s« v skupini »%s« z vrednostjo, ki je ni "
 "mogoče tolmačiti."
 
-#: glib/gkeyfile.c:2828 glib/gkeyfile.c:2905
+#: glib/gkeyfile.c:2825 glib/gkeyfile.c:2902
 #, c-format
 msgid "Key “%s” in group “%s” has value “%s” where %s was expected"
 msgstr ""
 "Ključ »%s« v skupini »%s« ima vrednost »%s«, pričakovana pa je vrednost %s."
 
-#: glib/gkeyfile.c:4307
+#: glib/gkeyfile.c:4304
 msgid "Key file contains escape character at end of line"
 msgstr "Datoteka s ključem vsebuje ubežni znak na koncu vrstice"
 
-#: glib/gkeyfile.c:4329
+#: glib/gkeyfile.c:4326
 #, c-format
 msgid "Key file contains invalid escape sequence “%s”"
 msgstr "Datoteka ključa vsebuje neveljavno ubežno zaporedje »%s«"
 
-#: glib/gkeyfile.c:4473
+#: glib/gkeyfile.c:4470
 #, c-format
 msgid "Value “%s” cannot be interpreted as a number."
 msgstr "Vrednosti »%s« ni mogoče obravnavati kot število."
 
-#: glib/gkeyfile.c:4487
+#: glib/gkeyfile.c:4484
 #, c-format
 msgid "Integer value “%s” out of range"
 msgstr "Celoštevilska vrednost »%s« je izven obsega"
 
-#: glib/gkeyfile.c:4520
+#: glib/gkeyfile.c:4517
 #, c-format
 msgid "Value “%s” cannot be interpreted as a float number."
 msgstr "Vrednosti »%s« ni mogoče obravnavati kot število s plavajočo vejico."
 
-#: glib/gkeyfile.c:4559
+#: glib/gkeyfile.c:4556
 #, c-format
 msgid "Value “%s” cannot be interpreted as a boolean."
 msgstr "Vrednosti »%s« ni mogoče obravnavati kot logično Boolovo vrednost."
@@ -5894,11 +5904,6 @@ msgstr "Ni mogoče prebrati dovolj podatkov iz cevi podrejenega procesa (%s)"
 msgid "Failed to read data from child process"
 msgstr "Ni mogoče prebrati podatkov iz opravila podrejenega predmeta"
 
-#: glib/gspawn-win32.c:311
-#, c-format
-msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
-msgstr "Ni mogoče ustvariti cevi za stik z opravilom podrejenega predmeta (%s)"
-
 #: glib/gspawn-win32.c:387 glib/gspawn-win32.c:392 glib/gspawn-win32.c:511
 #, c-format
 msgid "Failed to execute child process (%s)"
@@ -6004,11 +6009,11 @@ msgstr "Naslov URI »%s« ni absolutna pot"
 msgid "URI ‘%s’ has no host component"
 msgstr "Naslov URI »%s« je brez vpisa gostitelja"
 
-#: glib/guri.c:1435
+#: glib/guri.c:1460
 msgid "URI is not absolute, and no base URI was provided"
 msgstr "Naslov URI ni absoluten naslov in ni podanega osnovnega naslova URI"
 
-#: glib/guri.c:2213
+#: glib/guri.c:2238
 msgid "Missing ‘=’ and parameter value"
 msgstr "Manjka znak »=« in vrednost parametra"
 
@@ -6030,150 +6035,150 @@ msgid "Character out of range for UTF-16"
 msgstr "Znak izven območja za UTF-16"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2727
+#: glib/gutils.c:2730
 #, c-format
 msgid "%.1f kB"
 msgstr "%.1f kB"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2729
+#: glib/gutils.c:2732
 #, c-format
 msgid "%.1f MB"
 msgstr "%.1f MB"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2731
+#: glib/gutils.c:2734
 #, c-format
 msgid "%.1f GB"
 msgstr "%.1f GB"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2733
+#: glib/gutils.c:2736
 #, c-format
 msgid "%.1f TB"
 msgstr "%.1f TB"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2735
+#: glib/gutils.c:2738
 #, c-format
 msgid "%.1f PB"
 msgstr "%.1f PB"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2737
+#: glib/gutils.c:2740
 #, c-format
 msgid "%.1f EB"
 msgstr "%.1f EB"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2741
+#: glib/gutils.c:2744
 #, c-format
 msgid "%.1f KiB"
 msgstr "%.1f KiB"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2743
+#: glib/gutils.c:2746
 #, c-format
 msgid "%.1f MiB"
 msgstr "%.1f MiB"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2745
+#: glib/gutils.c:2748
 #, c-format
 msgid "%.1f GiB"
 msgstr "%.1f GiB"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2747
+#: glib/gutils.c:2750
 #, c-format
 msgid "%.1f TiB"
 msgstr "%.1f TiB"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2749
+#: glib/gutils.c:2752
 #, c-format
 msgid "%.1f PiB"
 msgstr "%.1f PiB"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2751
+#: glib/gutils.c:2754
 #, c-format
 msgid "%.1f EiB"
 msgstr "%.1f EiB"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2755
+#: glib/gutils.c:2758
 #, c-format
 msgid "%.1f kb"
 msgstr "%.1f kb"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2757
+#: glib/gutils.c:2760
 #, c-format
 msgid "%.1f Mb"
 msgstr "%.1f Mb"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2759
+#: glib/gutils.c:2762
 #, c-format
 msgid "%.1f Gb"
 msgstr "%.1f Gb"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2761
+#: glib/gutils.c:2764
 #, c-format
 msgid "%.1f Tb"
 msgstr "%.1f Tb"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2763
+#: glib/gutils.c:2766
 #, c-format
 msgid "%.1f Pb"
 msgstr "%.1f Pb"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2765
+#: glib/gutils.c:2768
 #, c-format
 msgid "%.1f Eb"
 msgstr "%.1f Eb"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2769
+#: glib/gutils.c:2772
 #, c-format
 msgid "%.1f Kib"
 msgstr "%.1f Kib"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2771
+#: glib/gutils.c:2774
 #, c-format
 msgid "%.1f Mib"
 msgstr "%.1f Mib"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2773
+#: glib/gutils.c:2776
 #, c-format
 msgid "%.1f Gib"
 msgstr "%.1f Gib"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2775
+#: glib/gutils.c:2778
 #, c-format
 msgid "%.1f Tib"
 msgstr "%.1f Tib"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2777
+#: glib/gutils.c:2780
 #, c-format
 msgid "%.1f Pib"
 msgstr "%.1f Pib"
 
 #. Translators: Keep the no-break space between %.1f and the unit symbol
-#: glib/gutils.c:2779
+#: glib/gutils.c:2782
 #, c-format
 msgid "%.1f Eib"
 msgstr "%.1f Eib"
 
-#: glib/gutils.c:2813 glib/gutils.c:2930
+#: glib/gutils.c:2816 glib/gutils.c:2933
 #, c-format
 msgid "%u byte"
 msgid_plural "%u bytes"
@@ -6182,7 +6187,7 @@ msgstr[1] "%u bajt"
 msgstr[2] "%u bajta"
 msgstr[3] "%u bajti"
 
-#: glib/gutils.c:2817
+#: glib/gutils.c:2820
 #, c-format
 msgid "%u bit"
 msgid_plural "%u bits"
@@ -6192,7 +6197,7 @@ msgstr[2] "%u bita"
 msgstr[3] "%u biti"
 
 #. Translators: the %s in "%s bytes" will always be replaced by a number.
-#: glib/gutils.c:2884
+#: glib/gutils.c:2887
 #, c-format
 msgid "%s byte"
 msgid_plural "%s bytes"
@@ -6202,7 +6207,7 @@ msgstr[2] "%s bajta"
 msgstr[3] "%s bajti"
 
 #. Translators: the %s in "%s bits" will always be replaced by a number.
-#: glib/gutils.c:2889
+#: glib/gutils.c:2892
 #, c-format
 msgid "%s bit"
 msgid_plural "%s bits"
@@ -6216,32 +6221,32 @@ msgstr[3] "%s biti"
 #. * compatibility.  Users will not see this string unless a program is using this deprecated function.
 #. * Please translate as literally as possible.
 #.
-#: glib/gutils.c:2943
+#: glib/gutils.c:2946
 #, c-format
 msgid "%.1f KB"
 msgstr "%.1f KB"
 
-#: glib/gutils.c:2948
+#: glib/gutils.c:2951
 #, c-format
 msgid "%.1f MB"
 msgstr "%.1f MB"
 
-#: glib/gutils.c:2953
+#: glib/gutils.c:2956
 #, c-format
 msgid "%.1f GB"
 msgstr "%.1f GB"
 
-#: glib/gutils.c:2958
+#: glib/gutils.c:2961
 #, c-format
 msgid "%.1f TB"
 msgstr "%.1f TB"
 
-#: glib/gutils.c:2963
+#: glib/gutils.c:2966
 #, c-format
 msgid "%.1f PB"
 msgstr "%.1f PB"
 
-#: glib/gutils.c:2968
+#: glib/gutils.c:2971
 #, c-format
 msgid "%.1f EB"
 msgstr "%.1f EB"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]