[glade/glade-3-22] Updated Danish translationcommit aff77b05e93979bebfbaf74da60d4f3d2afa94c8
Author: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>
Date:   Mon Apr 8 20:57:11 2019 +0200

    Updated Danish translation

 po/da.po | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
---
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 99533cb3..e6d83c47 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -568,7 +568,7 @@ msgstr ""
 "Kenneth Nielsen\n"
 "\n"
 "Dansk-gruppen\n"
-"Websted <http://dansk-gruppen.dk>\n"
+"Websted http://dansk-gruppen.dk\n";
 "E-mail <dansk dansk-gruppen dk>"
 
 #: ../src/glade-preferences.glade.h:1


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]