[video-subtitles] Added romanian translation for the documentation video.commit c3ed1cf26c692881f8da58bf33169d3bd71b89e8
Author: Daniel Șerbănescu <daniel serbanescu dk>
Date:   Thu Aug 16 22:38:50 2018 +0200

    Added romanian translation for the documentation video.

 video-subtitles/documentation-video/po/LINGUAS |   1 +
 video-subtitles/documentation-video/po/ro.po   | 209 +++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 210 insertions(+)
---
diff --git a/video-subtitles/documentation-video/po/LINGUAS b/video-subtitles/documentation-video/po/LINGUAS
index f6ee7be..b0719cf 100644
--- a/video-subtitles/documentation-video/po/LINGUAS
+++ b/video-subtitles/documentation-video/po/LINGUAS
@@ -15,6 +15,7 @@ nl
 pl
 pt
 pt_BR
+ro
 sl
 sr
 sr@latin
diff --git a/video-subtitles/documentation-video/po/ro.po b/video-subtitles/documentation-video/po/ro.po
new file mode 100644
index 0000000..f5b78ab
--- /dev/null
+++ b/video-subtitles/documentation-video/po/ro.po
@@ -0,0 +1,209 @@
+# Adelin <sadelin106 gmail com>, 2018.
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: \n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2018-06-23 21:36+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-16 09:45+0200\n"
+"Last-Translator: Daniel Șerbănescu <daniel [at] serbanescu [dot] dk>\n"
+"Language-Team: Gnome Romanian Translation Team\n"
+"Language: ro\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n==0 || (n!=1 && n%100>=1 && n"
+"%100<=19) ? 1 : 2);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:02.500-->00:00:04.500
+msgid "GNOME Delivers a full desktop experience"
+msgstr "GNOME oferă o experiență desktop completă"
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:00:06.800-->00:00:08.000
+msgid "Part of this means making it easy for users.."
+msgstr "O parte din asta înseamnă simplitatea pentru utilizatori.."
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:00:08.200-->00:00:10.000
+msgid "..to explore new features and workflows."
+msgstr "..în a explora noi funcționalități și fluxuri de lucru."
+
+#. visible for 3 seconds
+#: 00:00:11.800-->00:00:14.800
+msgid "This is where GNOME Help comes into the picture."
+msgstr "Aici Ajutorul GNOME vine la îndemână."
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:00:16.000-->00:00:17.900
+msgid "Need to know the keyboard shortcuts of gedit?"
+msgstr "Trebuie să știți scurtăturile de tastatură pentru gedit?"
+
+#. visible for 3 seconds
+#: 00:00:19.000-->00:00:22.300
+msgid "GNOME Help lets you explore them easily through its interface."
+msgstr ""
+"Ajutorul GNOME vă permite să le explorați cu ușurință prin interfața sa."
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:00:22.800-->00:00:24.600
+msgid "Want to know what Documents has to offer?"
+msgstr "Vreți să știi ce are de oferit Documente?"
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:25.000-->00:00:27.700
+msgid "Press F1 and you can get an overview of.."
+msgstr "Apăsați F1 și puteți obține o prezentare generală a .."
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:00:27.700-->00:00:29.200
+msgid "..Documents' features at a glance."
+msgstr ".. funcționalităților lui Documente dintr-o privire."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:30.200-->00:00:32.200
+msgid "GNOME Help is your offline assistant.."
+msgstr "Ajutor GNOME este asistentul dumneavoastră offline."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:32.300-->00:00:35.200
+msgid "..ready to lend a hand with any application adventure you may take."
+msgstr ""
+"..gata să ofere o mână de ajutor la orice aventură în aplicații pe care ați "
+"putea-o începe."
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:00:36.300-->00:00:38.200
+msgid "The documentation is there to help you speed up.."
+msgstr "Documentația există pentru a vă ajuta să accelerați .."
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:00:39.100-->00:00:40.700
+msgid "..and get work done."
+msgstr "..și să realizați munca."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:41.600-->00:00:44.200
+msgid "Similarly, the GNOME project aims to provide good documentation.."
+msgstr ""
+"În mod similar, proiectul GNOME își propune să furnizeze o bună documentație."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:44.200-->00:00:46.700
+msgid "..for developers and administrators."
+msgstr ".. pentru dezvoltatori și administratori."
+
+#. visible for 3 seconds
+#: 00:00:47.000-->00:00:50.100
+msgid "For developers, help is provided through Devhelp.."
+msgstr "Pentru dezvoltatori, ajutorul este oferit prin intermediul Devhelp .."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:50.100-->00:00:52.600
+msgid "..and online at the GNOME Developer Center."
+msgstr ".. și online la Centrul pentru dezvoltatori GNOME."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:53.000-->00:00:55.900
+msgid "Combined you have a library of knowledge and tools.."
+msgstr "În combinație aveți o bibliotecă de cunoștințe și instrumente."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:55.900-->00:00:57.900
+msgid "..to get you up to date with the latest happenings.."
+msgstr "..pentru a vă aduce la curent cu cele mai recente noutăți .."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:00:57.900-->00:01:00.000
+msgid "..in everything from glib to gnome-shell.."
+msgstr "..în tot de la glib la gnome-shell .."
+
+#. visible for 3 seconds
+#: 00:01:00.000-->00:01:03.000
+msgid "..in terms of source code, API and plug-in development."
+msgstr ".. în termeni de cod sursă, API și dezvoltarea de module."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:01:05.000-->00:01:07.200
+msgid "For system administrators and tinkerers.."
+msgstr "Pentru administratorii de sistem și amatori .."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:01:07.200-->00:01:10.000
+msgid "..we provide the System Administration Guide online.."
+msgstr ".. noi oferim Ghidul de administrare a sistemului online."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:01:10.000-->00:01:12.000
+msgid "at help.gnome.org."
+msgstr "la help.gnome.org."
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:01:13.400-->00:01:14.800
+msgid "This guide aims at addressing your needs.."
+msgstr "Acest ghid vizează nevoile dumneavoastră."
+
+#. visible for 3 seconds
+#: 00:01:14.800-->00:01:18.000
+msgid ""
+"..whether it be managing the configuration of several computers from one "
+"place.."
+msgstr ""
+".. fie că administrați configurația mai multor calculatoare dintr-un singur "
+"loc."
+
+#. visible for 3 seconds
+#: 00:01:18.000-->00:01:21.200
+msgid "..or playing with the logo on the login screen."
+msgstr ".. sau vă jucați cu logoul de pe ecranul de autentificare."
+
+#. visible for 4 seconds
+#: 00:01:22.100-->00:01:26.200
+msgid "Together, Help, Developer Center and the Sysadmin Guide.."
+msgstr "Împreună, Ajutor, Centrul pentru dezvoltatori și Ghidul Sysadmin.."
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:01:26.100-->00:01:27.500
+msgid "..makes up GNOMEs documentation."
+msgstr "..constituiesc documentația GNOME."
+
+#. visible for 4 seconds
+#: 00:01:27.500-->00:01:31.500
+msgid "Of course, we are always looking to make the documentation better."
+msgstr "Desigur, căutăm întotdeauna să facem documentația mai bună."
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:01:32.500-->00:01:33.500
+msgid "Got an idea, found a typo.."
+msgstr "Aveți o idee, ați găsit o greșeală de scriere.."
+
+#. visible for 1 seconds
+#: 00:01:33.500-->00:01:35.000
+msgid "..or just want to find a way to help?"
+msgstr ".. sau doriți doar să găsiți o modalitate de a ajuta?"
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:01:36.000-->00:01:38.500
+msgid "File a bug at bugzilla.gnome.org.."
+msgstr "Raportați un defect la bugzilla.gnome.org.."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:01:38.500-->00:01:40.500
+msgid "..against \"gnome-user-docs\"."
+msgstr "..pentru \"gnome-user-docs\"."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:01:42.000-->00:01:44.500
+msgid "Or come hangout at in the #docs channel.."
+msgstr "Sau veniți la discuții în canalul #docs."
+
+#. visible for 2 seconds
+#: 00:01:44.500-->00:01:46.800
+msgid "..at irc.gnome.org"
+msgstr ".. la irc.gnome.org"
+
+#. visible for 3 seconds
+#: 00:01:48.500-->00:01:51.800
+msgid "This is Karen Sandler, thank you for using GNOME."
+msgstr "Aceasta este Karen Sandler, vă mulțumim că folosiți GNOME."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]