[evince] Update Swedish translationcommit 291fe9fdbd0aac5cf092713b5927d368c4eb0bdd
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Tue Aug 14 23:28:18 2018 +0000

    Update Swedish translation

 help/sv/sv.po | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)
---
diff --git a/help/sv/sv.po b/help/sv/sv.po
index 8f7335d5..3002f450 100644
--- a/help/sv/sv.po
+++ b/help/sv/sv.po
@@ -10,8 +10,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evince doc\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-08-13 20:48+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-08-14 15:38+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-14 13:45+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-15 01:27+0200\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -581,8 +581,8 @@ msgid ""
 "create one."
 msgstr ""
 "För att delta behöver du ett konto som kommer att ge dig möjligheten att få "
-"tillgång, rapportera fel och göra kommentarer. Du måste också registrera sig "
-"så att du kan få uppdateringar via e-post om status för ditt fel. Om du inte "
+"tillgång, rapportera fel och kommentera. Du måste också registrera dig så "
+"att du kan få uppdateringar via e-post om status för ditt fel. Om du inte "
 "redan har ett konto klicka helt enkelt på länken <gui>Sign in / Register</"
 "gui> för att skapa ett."
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]