[gimp/gimp-2-10] Updated Slovenian translationcommit 5f371bc84fad281adc8c18806c8f779dadfbe032
Author: Martin Srebotnjak <miles filmsi net>
Date:   Thu Aug 9 20:52:56 2018 +0200

    Updated Slovenian translation

 po-libgimp/sl.po | 77 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 file changed, 48 insertions(+), 29 deletions(-)
---
diff --git a/po-libgimp/sl.po b/po-libgimp/sl.po
index 057e96b3d9..3d4c61e6e1 100644
--- a/po-libgimp/sl.po
+++ b/po-libgimp/sl.po
@@ -10,18 +10,17 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gimp - libgimp\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-07-15 18:04+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-07-22 13:13+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-04 02:54+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-05 17:26+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles filmsi net>\n"
 "Language-Team: Martin Srebotnjak <miles filmsi net>\n"
 "Language: sl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
-"%100==4 ? 3 : 0);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: iso-8859-1\n"
-"X-Generator: Poedit 2.1\n"
+"X-Generator: Poedit 2.1.1\n"
 
 #. procedure executed successfully
 #: ../libgimp/gimp.c:1264
@@ -1329,97 +1328,117 @@ msgctxt "stroke-method"
 msgid "Stroke with a paint tool"
 msgstr "Vlečenje potez z orodjem za risanje"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1779
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1783
 msgctxt "text-direction"
 msgid "From left to right"
 msgstr "Od leve proti desni"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1780
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1784
 msgctxt "text-direction"
 msgid "From right to left"
 msgstr "Od desne proti levi"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1811
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1785
+msgctxt "text-direction"
+msgid "Vertical, right to left (mixed orientation)"
+msgstr "Navpična, desna proti levi (mešana usmerjenost)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1786
+msgctxt "text-direction"
+msgid "Vertical, right to left (upright orientation)"
+msgstr "Navpično, desna proti levi (pokončna usmerjenost)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1787
+msgctxt "text-direction"
+msgid "Vertical, left to right (mixed orientation)"
+msgstr "Navpično, od leve proti desni (mešana usmerjenost)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1788
+msgctxt "text-direction"
+msgid "Vertical, left to right (upright orientation)"
+msgstr "Navpično, od leve proti desni (pokončna usmerjenost)"
+
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1819
 msgctxt "text-hint-style"
 msgid "None"
 msgstr "brez"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1812
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1820
 msgctxt "text-hint-style"
 msgid "Slight"
 msgstr "Rahlo"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1813
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1821
 msgctxt "text-hint-style"
 msgid "Medium"
 msgstr "Srednje"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1814
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1822
 msgctxt "text-hint-style"
 msgid "Full"
 msgstr "Polno"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1845
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1853
 msgctxt "text-justification"
 msgid "Left justified"
 msgstr "Levo poravnano"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1846
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1854
 msgctxt "text-justification"
 msgid "Right justified"
 msgstr "Desno poravnano"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1847
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1855
 msgctxt "text-justification"
 msgid "Centered"
 msgstr "Sredinsko"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1848
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1856
 msgctxt "text-justification"
 msgid "Filled"
 msgstr "Zapolnjeno"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1878
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1886
 msgctxt "transfer-mode"
 msgid "Shadows"
 msgstr "Sence"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1879
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1887
 msgctxt "transfer-mode"
 msgid "Midtones"
 msgstr "Srednji toni"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1880
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1888
 msgctxt "transfer-mode"
 msgid "Highlights"
 msgstr "Svetli toni"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1909
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1917
 msgctxt "transform-direction"
 msgid "Normal (Forward)"
 msgstr "Navadno (naprej)"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1910
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1918
 msgctxt "transform-direction"
 msgid "Corrective (Backward)"
 msgstr "Popravljalno (nazaj)"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1941
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1949
 msgctxt "transform-resize"
 msgid "Adjust"
 msgstr "Prilagodi"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1942
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1950
 msgctxt "transform-resize"
 msgid "Clip"
 msgstr "Poreži"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1943
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1951
 msgctxt "transform-resize"
 msgid "Crop to result"
 msgstr "Obreži do rezultata"
 
-#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1944
+#: ../libgimpbase/gimpbaseenums.c:1952
 msgctxt "transform-resize"
 msgid "Crop with aspect"
 msgstr "Obreži v razmerju stranic"
@@ -1778,8 +1797,8 @@ msgid "while parsing token '%s': %s"
 msgstr "pri razčlenjevanju žetona »%s«: %s"
 
 #: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:682
-#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:695 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:742
-#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:824
+#: ../libgimpconfig/gimpconfig-iface.c:695 ../libgimpconfig/gimpscanner.c:743
+#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:825
 #: ../libgimpwidgets/gimpcolorprofilestore.c:710
 msgid "fatal parse error"
 msgstr "usodna napaka pri razčlenjevanju"
@@ -1814,20 +1833,20 @@ msgstr "Začasne datoteke za »%s« ni mogoče ustvariti: "
 msgid "Error writing '%s': %s"
 msgstr "Napaka pri pisanju »%s«: %s"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:408
+#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:409
 #, c-format
 msgid "invalid UTF-8 string"
 msgstr "neveljaven niz UTF-8"
 
 #. please don't translate 'yes' and 'no'
-#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:617
+#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:618
 #, c-format
 msgid "expected 'yes' or 'no' for boolean token, got '%s'"
 msgstr ""
 "za logični žeton je pričakovana vrednost »yes« ali »no«, vrnjena vrednost pa "
 "je »%s«"
 
-#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:851
+#: ../libgimpconfig/gimpscanner.c:852
 #, c-format
 msgid "Error while parsing '%s' in line %d: %s"
 msgstr "Napaka pri razčlenjevanju »%s« v vrstici %d: %s"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]