[gimp/gimp-2-10] Updated Slovenian translationcommit 6bc992fc3ad0a81c3f8073de450af8d77cc6d115
Author: Martin Srebotnjak <miles filmsi net>
Date:   Fri Aug 10 20:49:36 2018 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po | 325 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 file changed, 190 insertions(+), 135 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 671854c268..446584d42c 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: GIMP 2.10\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-08-04 02:52+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-08-05 17:34+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-10 07:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-10 11:14+0200\n"
 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <miles filmsi net>\n"
 "Language-Team: Martin Srebotnjak <miles filmsi net>\n"
 "Language: sl\n"
@@ -78,13 +78,65 @@ msgstr "Urejanje fotografij v GIMP-u"
 
 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:8
 msgid ""
+"GIMP 2.10.6 comes with a lot of bug fixes, optimizations and features. Most "
+"notable changes are:"
+msgstr ""
+"GIMP 2.10.6 prinaša številne popravke hroščev, različne optimizacije in "
+"novosti. Najpomembnejše spremembe so:"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
+msgid ""
+"Text layers can now represent vertical texts (with various character "
+"orientations and line directions)"
+msgstr ""
+"Plasti besedila lahko zdaj predstavljajo navpična besedila (z različnimi "
+"usmeritvami znakov in smermi vrstic)"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
+msgid "New \"Little Planet\" (gegl:stereographic-projection) filter"
+msgstr "Nov filter »Majhen planet« (gegl:stereographic-projection)"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
+msgid ""
+"The \"Straighten\" option of the Measure Tool now allows vertical "
+"straightening"
+msgstr "Možnost »ravnanja« pri orodju merjenja zdaj omogoča navpično ravnanje"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
+msgid ""
+"Drawable previews are now rendered asynchronously and layer group previews "
+"can be disabled in Preferences"
+msgstr ""
+"Risane predoglede, ki so zdaj upodobljeni asinhrono, in skupinske predoglede "
+"lahko onemogočite v nastavitvah"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
+msgid ""
+"New \"async\" field in the Dashboard \"misc\" group, showing the number of "
+"async operations currently running"
+msgstr ""
+"Novo »asinhrono« polje na nadzorni plošči v skupini »razno«, ki prikazuje "
+"število asinhronih operacij, ki se trenutno izvajajo"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
+msgid "File format filtering in Open/Save/Export dialogs made less confusing"
+msgstr ""
+"Predelano filtriranje vrst datotek v pogovornih oknih Odpri/Shrani/Izvozi "
+"uporabnika manj zmede"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
+msgid "New language (having GIMP translated in 81 languages now): Marathi"
+msgstr "Nov jezik (ob prevodu GIMP-a v 81 jezikov): maratski"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
+msgid ""
 "GIMP 2.10.4 includes a lot of bug fixes as well as various optimizations. "
 "Most notable changes are:"
 msgstr ""
 "GIMP 2.10.4 vključuje številne popravke hroščev in različne optimizacije. "
 "Najpomembnejše spremembe so:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
 msgid ""
 "Straightening in Measurement tool: layers can be rotated using the "
 "measurement line as horizon"
@@ -92,11 +144,11 @@ msgstr ""
 "Izravnavanje v orodju Mera: plasti je mogoče sukati z uporabo merske črte "
 "kot horizonta"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
 msgid "Fast startup: fonts loading is not blocking startup anymore"
 msgstr "Hiter zagon: nalaganje pisav ne blokira več zagona"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
 msgid ""
 "Fonts Tagging with the same user interface as for brushes, patterns, and "
 "gradients"
@@ -104,11 +156,11 @@ msgstr ""
 "Označevanje pisav z enakim uporabniškim vmesnikom kot za čopiče, vzorce in "
 "prelive"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
 msgid "PSD support: a pre-composited version of a PSD image can be imported"
 msgstr "Podpora PSD: uvoziti je mogoče sliko PSD pred-skladane različice"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
 msgid ""
 "Dashboard update: new \"Memory\" group and improved \"Swap\" group showing "
 "various metrics"
@@ -116,7 +168,7 @@ msgstr ""
 "Posodobitev Nadzorne plošče: nova skupina »Pomnilnik« in izboljšana skupina "
 "»Izmenjalna datoteka« prikazujeta različne meritve"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
 msgid ""
 "This second release in the GIMP 2.10 series, so soon after 2.10.0, is mostly "
 "the usual bug-fixing version after a major release, with a few dozen bugs "
@@ -126,7 +178,7 @@ msgstr ""
 "posvečena odpravljanju napak po večji izdaji, z nekaj desetimi odpravljenimi "
 "hrošči."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
 msgid ""
 "It also features a new plug-in for the support of the HEIF format, both for "
 "importing and exporting, as well as 2 new filters: \"Spherize\" and "
@@ -137,7 +189,7 @@ msgstr ""
 "tudi za dva nova filtra: »Kockaj« in »Rekurzivno preoblikovanje«. To so lepi "
 "primeri naše sproščene politike funkcionalnosti v stabilnih mikro izdajah."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
 msgid ""
 "First release of the 2.10 series which prominently features the port to a "
 "new image processing engine, GEGL. The most outstanding changes are:"
@@ -145,11 +197,11 @@ msgstr ""
 "Prva izdaja iz niza 2.10, ki ga v prvi vrsti krasi prehod na nov pogon za "
 "obdelavo slik, GEGL. Najpomembnejše spremembe so:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
 msgid "High bit depth color processing (16/32-bit per color channel)"
 msgstr "Obdelava barv v visoki bitni globini (16/32-bitno na barvni kanal)"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
 msgid ""
 "Color management is a core feature now, most widgets and preview areas are "
 "color-managed"
@@ -157,32 +209,32 @@ msgstr ""
 "Upravljanje barv je zdaj temeljna funkcija, večina gradnikov in območij "
 "predogleda imajo barve upravljane"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
 msgid ""
 "On-canvas effect preview, with split view for before/after processing pixels"
 msgstr ""
 "Predogled učinkov na platnu z deljenim pogledom slikovnih točk pred/po "
 "obdelavi"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
 msgid ""
 "Multi-threaded and hardware-accelerated rendering, processing and painting"
 msgstr "Večnitno in strojno pospešeno upodabljanje, obdelovanje in slikanje"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
 msgid "Most tools improved, several new transformation tools"
 msgstr "Večina orodij je izboljšanih, več novih orodij za preoblikovanje"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
 msgid ""
 "Improved support for many image formats, in particular better PSD importing"
 msgstr "Izboljšana podpora za več formatov slik, zlasti izboljšan uvoz PSD"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
 msgid "Newly supported image formats: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
 msgstr "Novo podprti slikovni zapisi: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT ..."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
 msgid ""
 "Improved digital painting: canvas rotation and flipping, symmetry painting, "
 "MyPaint brushes…"
@@ -190,24 +242,24 @@ msgstr ""
 "Izboljšano digitalno slikanje: vrtenje in preslikovanje platna, simetrično "
 "slikanje, čopiči MyPaint ..."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
 msgid "Metadata viewing and editing for Exif, XMP, IPTC, and DICOM"
 msgstr "Ogled in urejanje metapodatkov za zapise Exif, XMP, IPTC in DICOM"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
 msgid "Basic HiDPI support: automatically or user-selected icon size"
 msgstr ""
 "Osnovna podpora HiDPI: samodejna ali uporabniško določena velikost ikon"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
 msgid "New themes for GIMP: Light, Gray, Dark, and System"
 msgstr "Nove teme za GIMP: svetla, siva, temna in sistemska"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
 msgid "And much, much more…"
 msgstr "In še veliko, veliko več …"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
 msgid ""
 "For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/27/gimp-2-10-0-";
 "released/"
@@ -215,7 +267,7 @@ msgstr ""
 "Če želite več informacij, glejte https://www.gimp.org/news/2018/04/27/";
 "gimp-2-10-0-released/"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
 msgid ""
 "In this second release candidate before GIMP 2.10.0, while debugging is "
 "still a prime target, a new focus has been put on speed and optimization in "
@@ -225,7 +277,7 @@ msgstr ""
 "vedno glavni cilj, je bil nov poudarek na hitrosti in optimizaciji, da bi "
 "zagotovili bolj gladko izkušnjo slikanja. Večje spremembe so:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
 msgid ""
 "Major core optimizations for painting and display, including parallelized "
 "painting code."
@@ -233,13 +285,13 @@ msgstr ""
 "Občutne optimizacije jedra za barvanje in prikaz, vključno s kodo za "
 "vzporedno slikanje."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
 msgid "Symmetries are now preserved in XCF files (saved as image parasites)."
 msgstr ""
 "V datotekah XCF so zdaj ohranjene simetrije (shranjene kot slikovni "
 "paraziti)."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
 msgid ""
 "\"Light\" and \"Dark\" themes rewritten from scratch to get rid of various "
 "usability issues. \"Lighter\" and \"Darker\" themes removed."
@@ -247,7 +299,7 @@ msgstr ""
 "Temi »Svetla« in »Temna« napisani na novo, s tem sta odrešeni različnih "
 "težav uporabnosti. Temi »Svetlejša« in »Temnejša« sta odstranjeni."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
 msgid ""
 "New GimpToolGyroscope on-canvas control, currently used for the Panorama "
 "Projection filter. The widget provides on-canvas interaction for 3D rotation "
@@ -257,7 +309,7 @@ msgstr ""
 "panoramske projekcije. Gradnik omogoča interakcijo na platnu za 3D-vrtenje "
 "(angl. yaw, pitch, roll)."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
 msgid ""
 "Plug-in debugging improved to output stack traces from plug-ins with --stack-"
 "trace-mode command line option not only on receiving signals but also on "
@@ -268,7 +320,7 @@ msgstr ""
 "ampak tudi za opozorila in kritične napake, ko je nastavljen ključ "
 "razhroščevanja »fatal-warnings«."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
 msgid ""
 "For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/17/gimp-2-10-0-";
 "rc2-released/"
@@ -276,7 +328,7 @@ msgstr ""
 "Če želite več informacij, glejte https://www.gimp.org/news/2018/04/17/";
 "gimp-2-10-0-rc2-released/"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
 msgid ""
 "GIMP 2.10.0-RC1 is the first release candidate before GIMP 2.10.0 stable "
 "release, with a focus on debugging and stability. Other than the many bug "
@@ -286,12 +338,12 @@ msgstr ""
 "s poudarkom na odpravljanju napak in stabilnosti. Ob številnih odpravljenih "
 "hroščih so najbolj opazne izboljšave:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
 msgid "New dashboard dockable to monitor GIMP resource usage"
 msgstr ""
 "Novo pomično okno nadzorne plošče za spremljanje rabe virov programa GIMP"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
 msgid ""
 "New debug dialog to produce back traces and other debug data, encouraging to "
 "report bugs"
@@ -299,34 +351,34 @@ msgstr ""
 "Novo okno razhroščevanja za izdelavo sledenja napakam in drugih podatkov "
 "razhroščevanja, ki spodbujajo poročanje o napakah"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
 msgid "Unsaved images can now be recovered after a crash"
 msgstr "Neshranjene slike je zdaj mogoče po sesutju obnoviti"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
 msgid "Layer masks on layer groups"
 msgstr "Maske plasti na skupinah plasti"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
 msgid "JPEG 2000 support improved for high bit depth and various color spaces"
 msgstr ""
 "Podpora za JPEG 2000 je izboljšana z visoko bitno globino in različnimi "
 "barvnimi prostori"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
 msgid "Screenshot and color picking improved on various platforms"
 msgstr ""
 "Posnetki zaslona in izbiranje barv so izboljšani na različnih platformah"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:52
 msgid "Metadata defaults preferences now available"
 msgstr "Na voljo so privzete nastavitve za metapodatke"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
 msgid "Various GUI polishing"
 msgstr "Različno poliranje uporabniškega vmesnika"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:54
 msgid ""
 "For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/03/26/gimp-2-10-0-";
 "rc1-released/"
@@ -334,7 +386,7 @@ msgstr ""
 "Če želite več informacij, glejte  https://www.gimp.org/news/2018/03/26/";
 "gimp-2-10-0-rc1-released/"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:55
 msgid ""
 "GIMP 2.9.8 introduces on-canvas gradient editing and various enhancements "
 "while focusing on bugfixing and stability."
@@ -342,51 +394,51 @@ msgstr ""
 "GIMP 2.9.8 uvaja urejanje prelivov na platnu in razne izboljšave s poudarkom "
 "na odpravljanju hroščev in stabilnosti."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:56
 msgid "On-canvas gradient editing"
 msgstr "Urejanje prelivov na platnu"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:57
 msgid "Notification when an image is over/underexposed"
 msgstr "Obvestilo, če je slika preveč/premalo osvetljena"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:58
 msgid "Better and faster color management"
 msgstr "Boljše in hitrejše upravljanje z barvami"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:59
 msgid "Support for color picker and screenshots in Wayland on KDE Plasma"
 msgstr "Podpora za izbirnik barv in zaslonske slike v Wayland-u na KDE Plasma"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:52
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:60
 msgid "Paste in place feature"
 msgstr "Funkcija lepljenja na mesto"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:61
 msgid "Many usability improvements"
 msgstr "Številne izboljšave uporabnosti"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:54
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:62
 msgid "Manual can be displayed in the user's preferred language"
 msgstr "Priročnik je mogoče prikazati v želenem jeziku uporabnika"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:55
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:63
 msgid "Improvements for the Wavelet Decompose filter"
 msgstr "Izboljšave filtra Razstavi valček"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:56
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:64
 msgid "Improved compatibility with Photoshop .psd files"
 msgstr "Izboljšana združljivost z datotekami Photoshop (.psd)"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:57
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:65
 msgid "New support for password-protected PDF"
 msgstr "Dodana podpora za dokumente PDF, zaščitene z gesli"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:58
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:66
 msgid "New support for HGT format (Digital Elevation Model data)"
 msgstr "Dodana podpora za zapis HGT (podatki Digital Elevation Model)"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:59
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:67
 msgid ""
 "For more information, see https://www.gimp.org/news/2017/12/12/gimp-2-9-8-";
 "released/"
@@ -4886,334 +4938,339 @@ msgstr "_Majhen planet …"
 
 #: ../app/actions/filters-actions.c:422
 msgctxt "filters-action"
+msgid "_Long Shadow..."
+msgstr "Vrzi sen_co …"
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:427
+msgctxt "filters-action"
 msgid "_Mantiuk 2006..."
 msgstr "_Mantiuk 2006 ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:427
+#: ../app/actions/filters-actions.c:432
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Maze..."
 msgstr "_Blodnjak …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:432
+#: ../app/actions/filters-actions.c:437
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Median Blur..."
 msgstr "Zabrisanost _mediane ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:437
+#: ../app/actions/filters-actions.c:442
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Mono Mixer..."
 msgstr "_Mono mešalec ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:442
+#: ../app/actions/filters-actions.c:447
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Mosaic..."
 msgstr "_Mozaik ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:447
+#: ../app/actions/filters-actions.c:452
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Circular Motion Blur..."
 msgstr "_Krožna zabrisanost v gibanju …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:452
+#: ../app/actions/filters-actions.c:457
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Linear Motion Blur..."
 msgstr "_Linearna zabrisanost v gibanju …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:457
+#: ../app/actions/filters-actions.c:462
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Zoom Motion Blur..."
 msgstr "_Zabrisanost v gibanju s približevanjem ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:462
+#: ../app/actions/filters-actions.c:467
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Cell Noise..."
 msgstr "_Celični šum …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:467
+#: ../app/actions/filters-actions.c:472
 msgctxt "filters-action"
 msgid "CIE lch Noise..."
 msgstr "Šum CIE Ich …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:472
+#: ../app/actions/filters-actions.c:477
 msgctxt "filters-action"
 msgid "HSV Noise..."
 msgstr "Šum HSV ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:477
+#: ../app/actions/filters-actions.c:482
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Hurl..."
 msgstr "_Vrženo ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:482
+#: ../app/actions/filters-actions.c:487
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Perlin Noise..."
 msgstr "Šum _Perlin …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:487
+#: ../app/actions/filters-actions.c:492
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Pick..."
 msgstr "_Naberi ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:492
+#: ../app/actions/filters-actions.c:497
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_RGB Noise..."
 msgstr "Šum R_GB ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:497
+#: ../app/actions/filters-actions.c:502
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Noise R_eduction..."
 msgstr "R_edukcija šuma ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:502
+#: ../app/actions/filters-actions.c:507
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Simplex Noise..."
 msgstr "Šum _simpleks ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:507
+#: ../app/actions/filters-actions.c:512
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Slur..."
 msgstr "_Nerazločno ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:512
+#: ../app/actions/filters-actions.c:517
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Solid Noise..."
 msgstr "_Enakomeren šum …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:517
+#: ../app/actions/filters-actions.c:522
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Sp_read..."
 msgstr "Raz_širi …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:522
+#: ../app/actions/filters-actions.c:527
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Oili_fy..."
 msgstr "Na_olji …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:527
+#: ../app/actions/filters-actions.c:532
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Panorama Projection..."
 msgstr "_Panoramska projekcija ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:532
+#: ../app/actions/filters-actions.c:537
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Photocopy..."
 msgstr "_Fotokopiraj ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:537
+#: ../app/actions/filters-actions.c:542
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Pixelize..."
 msgstr "_Pikseliziraj ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:542
+#: ../app/actions/filters-actions.c:547
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Plasma..."
 msgstr "_Plazma …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:547
+#: ../app/actions/filters-actions.c:552
 msgctxt "filters-action"
 msgid "P_olar Coordinates..."
 msgstr "P_olarne koordinate ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:552
+#: ../app/actions/filters-actions.c:557
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Posterize..."
 msgstr "_Posteriziraj …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:557
+#: ../app/actions/filters-actions.c:562
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Recursive Transform..."
 msgstr "_Rekurzivno preoblikovanje …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:562
+#: ../app/actions/filters-actions.c:567
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Red Eye Removal..."
 msgstr "Odstrani _rdeče oči …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:567
+#: ../app/actions/filters-actions.c:572
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Reinhard 2005..."
 msgstr "_Reinhard 2005 ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:572
+#: ../app/actions/filters-actions.c:577
 msgctxt "filters-action"
 msgid "RGB _Clip..."
 msgstr "Pore_ži RGB ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:577
+#: ../app/actions/filters-actions.c:582
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Ripple..."
 msgstr "_Valovanje ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:582
+#: ../app/actions/filters-actions.c:587
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Sat_uration..."
 msgstr "Nasi_čenost …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:587
+#: ../app/actions/filters-actions.c:592
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Semi-Flatten..."
 msgstr "_Napol splošči ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:592
+#: ../app/actions/filters-actions.c:597
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Sepia..."
 msgstr "_Sepija …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:597
+#: ../app/actions/filters-actions.c:602
 msgctxt "filters-action"
 msgid "S_hadows-Highlights..."
 msgstr "Sen_ce-svetli toni …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:602
+#: ../app/actions/filters-actions.c:607
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Shift..."
 msgstr "_Zamakni …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:607
+#: ../app/actions/filters-actions.c:612
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Sinus..."
 msgstr "_Sinus …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:612
+#: ../app/actions/filters-actions.c:617
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Simple Linear Iterative Clustering..."
 msgstr "_Enostavno linearno iterativno grozdenje ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:617
+#: ../app/actions/filters-actions.c:622
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Symmetric Nearest Neighbor..."
 msgstr "_Simetrično najbližji sosed ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:622
+#: ../app/actions/filters-actions.c:627
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Softglow..."
 msgstr "_Mehko žarenje ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:627
+#: ../app/actions/filters-actions.c:632
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Spheri_ze..."
 msgstr "_Kockaj ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:632
+#: ../app/actions/filters-actions.c:637
 msgctxt "filters-action"
 msgid "S_piral..."
 msgstr "S_pirala …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:637
+#: ../app/actions/filters-actions.c:642
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Stretch Contrast..."
 msgstr "_Raztegni kontrast ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:642
+#: ../app/actions/filters-actions.c:647
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Stress..."
 msgstr "_Stres ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:647
+#: ../app/actions/filters-actions.c:652
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Super_nova..."
 msgstr "_Super_nova …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:652
+#: ../app/actions/filters-actions.c:657
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Threshold..."
 msgstr "_Prag ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:657
+#: ../app/actions/filters-actions.c:662
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Threshold Alpha..."
 msgstr "_Prag alfe ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:662
+#: ../app/actions/filters-actions.c:667
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Glass Tile..."
 msgstr "Tlakovanje s _steklom …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:667
+#: ../app/actions/filters-actions.c:672
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Paper Tile..."
 msgstr "Tlakuj kot _papir …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:672
+#: ../app/actions/filters-actions.c:677
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Tile Seamless..."
 msgstr "_Tlakuj neopazno …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:677
+#: ../app/actions/filters-actions.c:682
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Sharpen (_Unsharp Mask)..."
 msgstr "Izostri (maska ne_ostrine) ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:682
+#: ../app/actions/filters-actions.c:687
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Value Propagate..."
 msgstr "Raz_širi vrednost …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:687
+#: ../app/actions/filters-actions.c:692
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Vi_deo Degradation..."
 msgstr "Degradacija _videa ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:692
+#: ../app/actions/filters-actions.c:697
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Vignette..."
 msgstr "_Vinjetiranje …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:697
+#: ../app/actions/filters-actions.c:702
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Waterpixels..."
 msgstr "_Vodene slikovne točke ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:702
+#: ../app/actions/filters-actions.c:707
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Waves..."
 msgstr "_Valovanje …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:707
+#: ../app/actions/filters-actions.c:712
 msgctxt "filters-action"
 msgid "W_hirl and Pinch..."
 msgstr "_Vrtinči in odščipni …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:712
+#: ../app/actions/filters-actions.c:717
 msgctxt "filters-action"
 msgid "W_ind..."
 msgstr "V_eter …"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:720
+#: ../app/actions/filters-actions.c:725
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Re_peat Last"
 msgstr "Po_novi zadnje"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:722
+#: ../app/actions/filters-actions.c:727
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Rerun the last used filter using the same settings"
 msgstr "Ponovno poženi nazadnje uporabljen filter z enakimi nastavitvami"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:727
+#: ../app/actions/filters-actions.c:732
 msgctxt "filters-action"
 msgid "R_e-Show Last"
 msgstr "Ponovno pokaži _zadnje"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:728
+#: ../app/actions/filters-actions.c:733
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Show the last used filter dialog again"
 msgstr "Pokaži znova pogovorno okno nazadnje uporabljenega filtra"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:1057
+#: ../app/actions/filters-actions.c:1063
 #, c-format
 msgid "Re_peat \"%s\""
 msgstr "_Ponovi \"%s\""
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:1058
+#: ../app/actions/filters-actions.c:1064
 #, c-format
 msgid "R_e-Show \"%s\""
 msgstr "Ponovno po_kaži \"%s\""
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:1096
+#: ../app/actions/filters-actions.c:1102
 msgid "Repeat Last"
 msgstr "Ponovi zadnjega"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:1098
+#: ../app/actions/filters-actions.c:1104
 msgid "Re-Show Last"
 msgstr "Ponovno pokaži zadnjega"
 
@@ -13007,41 +13064,41 @@ msgstr "Navpični zamik prve črte mreže. Lahko je tudi negativen."
 msgid "Offset unit"
 msgstr "Enota odmika"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:280
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:279
 msgid "Layer Group"
 msgstr "Skupina plasti"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:281
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:280
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename Layer Group"
 msgstr "Preimenuj skupino plasti"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:282
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:281
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Layer Group"
 msgstr "Premakni skupino plasti"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:283
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:282
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Layer Group"
 msgstr "Spremeni merilo skupine plasti"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:284
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:283
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Layer Group"
 msgstr "Spremeni velikost skupine plasti"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:285
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:284
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Layer Group"
 msgstr "Prezrcali skupino plasti"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:286
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:285
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Layer Group"
 msgstr "Zasukaj skupino plasti"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:287
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:286
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Layer Group"
 msgstr "Preoblikuj skupino plasti"
@@ -21516,8 +21573,8 @@ msgctxt "command"
 msgid "Fuzzy Select"
 msgstr "Mehki izbor"
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:78 ../app/tools/gimpgegltool.c:542
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:543 ../app/tools/gimpoperationtool.c:134
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:78 ../app/tools/gimpgegltool.c:543
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:544 ../app/tools/gimpoperationtool.c:134
 msgid "GEGL Operation"
 msgstr "Operacija GEGL"
 
@@ -21530,7 +21587,7 @@ msgid "_GEGL Operation..."
 msgstr "Operacija _GEGL ..."
 
 #. The options vbox
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:487
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:488
 msgid "Select an operation from the list above"
 msgstr "Izberite dejanje z zgornjega seznama"
 
@@ -24297,13 +24354,11 @@ msgid "Physical memory size"
 msgstr "Velikost fizičnega pomnilnika"
 
 #: ../app/widgets/gimpdashboard.c:588
-#, fuzzy
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Mipmapped"
 msgstr "Mip-zemljevideno"
 
 #: ../app/widgets/gimpdashboard.c:589
-#, fuzzy
 msgid "Total size of processed mipmapped data"
 msgstr "Skupna velikost obdelanih mip-zemljevidenih podatkov"
 
@@ -24627,11 +24682,11 @@ msgstr "Pokaži vse datoteke"
 msgid "Select File _Type (%s)"
 msgstr "Izberite vrsto datotek (%s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:199
+#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:200
 msgid "File Type"
 msgstr "Vrsta datoteke"
 
-#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:211
+#: ../app/widgets/gimpfileprocview.c:212
 msgid "Extensions"
 msgstr "Razširitve"
 
@@ -25089,7 +25144,7 @@ msgstr ""
 msgid "Metadata won't be visible in GIMP older than version 2.10."
 msgstr "Metapodatki ne bodo vidni v GIMP-u, starejšem od različice 2.10."
 
-#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:343
+#: ../app/widgets/gimpsavedialog.c:344
 msgid "Save this XCF file with better but slower compression"
 msgstr "Shrani datoteko XCF z boljšim, a počasnejšim stiskanjem"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]