[gnome-contacts] Update Polish translationcommit 70c3ee0736aa63ebfd3d5fa587897df7ca8aef6d
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sat Aug 4 21:58:22 2018 +0200

    Update Polish translation

 po/pl.po | 189 +++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 105 insertions(+), 84 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index b471afc..c468321 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-contacts\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-contacts/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-02-19 18:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-02-19 23:17+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-04-30 09:14+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-04 21:55+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
 
 #: data/org.gnome.Contacts.appdata.xml.in:6
 #: data/org.gnome.Contacts.desktop.in:3 data/ui/contacts-window.ui:79
-#: data/ui/contacts-window.ui:90 src/contacts-window.vala:209
+#: data/ui/contacts-window.ui:90 src/contacts-window.vala:206
 msgid "Contacts"
 msgstr "Kontakty"
 
@@ -58,8 +58,8 @@ msgstr "przyjaciele;znajomi;ludzie;osoby;książka adresowa;"
 
 #. Translators: Do NOT translate or transliterate this text (this is an icon file name)!
 #: data/org.gnome.Contacts.desktop.in:8
-msgid "gnome-contacts"
-msgstr "gnome-contacts"
+msgid "org.gnome.Contacts"
+msgstr "org.gnome.Contacts"
 
 #: data/gtk/help-overlay.ui:9
 msgctxt "shortcut window"
@@ -115,22 +115,13 @@ msgstr "Za_kończ"
 msgid "Online Accounts Settings"
 msgstr "Ustawienia kont online"
 
-#: data/ui/contacts-avatar-selector.ui:6
-msgid "Select Picture"
-msgstr "Wybór obrazu"
+#: data/ui/contacts-avatar-selector.ui:54
+msgid "Take a Picture…"
+msgstr "Zrób zdjęcie…"
 
-#: data/ui/contacts-avatar-selector.ui:33 src/contacts-window.vala:301
-msgid "New Contact"
-msgstr "Nowy kontakt"
-
-#: data/ui/contacts-avatar-selector.ui:279
-msgid "Select"
-msgstr "Zaznaczanie"
-
-#: data/ui/contacts-avatar-selector.ui:285 data/ui/contacts-window.ui:175
-#: src/contacts-app.vala:117
-msgid "Cancel"
-msgstr "Anuluj"
+#: data/ui/contacts-avatar-selector.ui:68
+msgid "Select a File…"
+msgstr "Wybierz plik…"
 
 #: data/ui/contacts-contact-editor.ui:8
 msgid "Home email"
@@ -152,18 +143,18 @@ msgstr "Telefon domowy"
 msgid "Work phone"
 msgstr "Telefon firmowy"
 
-#: data/ui/contacts-contact-editor.ui:28 src/contacts-contact-editor.vala:572
-#: src/contacts-contact-editor.vala:579 src/contacts-contact-sheet.vala:194
+#: data/ui/contacts-contact-editor.ui:28 src/contacts-contact-editor.vala:573
+#: src/contacts-contact-editor.vala:580 src/contacts-contact-sheet.vala:253
 msgid "Website"
 msgstr "Strona WWW"
 
-#: data/ui/contacts-contact-editor.ui:32 src/contacts-contact-editor.vala:598
-#: src/contacts-contact-editor.vala:605 src/contacts-contact-sheet.vala:200
+#: data/ui/contacts-contact-editor.ui:32 src/contacts-contact-editor.vala:599
+#: src/contacts-contact-editor.vala:606 src/contacts-contact-sheet.vala:260
 msgid "Nickname"
 msgstr "Pseudonim"
 
-#: data/ui/contacts-contact-editor.ui:36 src/contacts-contact-editor.vala:631
-#: src/contacts-contact-editor.vala:638 src/contacts-contact-sheet.vala:207
+#: data/ui/contacts-contact-editor.ui:36 src/contacts-contact-editor.vala:632
+#: src/contacts-contact-editor.vala:639 src/contacts-contact-sheet.vala:266
 msgid "Birthday"
 msgstr "Urodziny"
 
@@ -196,6 +187,21 @@ msgstr "Usuń kontakt"
 msgid "Select a contact"
 msgstr "Proszę wybrać kontakt"
 
+#: data/ui/contacts-crop-cheese-dialog.ui:27 data/ui/contacts-window.ui:175
+#: src/contacts-app.vala:117
+msgid "Cancel"
+msgstr "Anuluj"
+
+#: data/ui/contacts-crop-cheese-dialog.ui:49
+msgid "Take Another…"
+msgstr "Zrób kolejne…"
+
+#: data/ui/contacts-crop-cheese-dialog.ui:64
+#: data/ui/contacts-setup-window.ui:40 data/ui/contacts-window.ui:232
+#: src/contacts-window.vala:213
+msgid "Done"
+msgstr "Gotowe"
+
 #: data/ui/contacts-link-suggestion-grid.ui:56
 msgid "Link Contacts"
 msgstr "Powiąż kontakty"
@@ -229,11 +235,6 @@ msgstr "Zakończ"
 msgid "Cancel setup and quit"
 msgstr "Anuluj konfigurację i zakończ"
 
-#: data/ui/contacts-setup-window.ui:40 data/ui/contacts-window.ui:232
-#: src/contacts-window.vala:216
-msgid "Done"
-msgstr "Gotowe"
-
 #: data/ui/contacts-setup-window.ui:43
 msgid "Setup complete"
 msgstr "Ukończono konfigurację"
@@ -284,7 +285,7 @@ msgstr "Modyfikuje informacje"
 msgid "Loading"
 msgstr "Wczytywanie"
 
-#: src/contacts-accounts-list.vala:144 src/contacts-esd-setup.vala:149
+#: src/contacts-accounts-list.vala:142 src/contacts-esd-setup.vala:149
 msgid "Local Address Book"
 msgstr "Lokalna książka adresowa"
 
@@ -345,20 +346,32 @@ msgstr "O menedżerze kontaktów GNOME"
 msgid "Contact Management Application"
 msgstr "Program do zarządzania kontaktami"
 
+#: src/contacts-app.vala:186
+msgid ""
+"© 2011 Red Hat, Inc.\n"
+"© 2011-2018 The Contacts Developers"
+msgstr ""
+"© 2011 Red Hat, Inc.\n"
+"© 2011-2018 programiści menedżera kontaktów"
+
 #: src/contacts-app.vala:202
 #, c-format
 msgid "No contact with email address %s found"
 msgstr "Nie odnaleziono kontaktu o adresie e-mail %s"
 
-#: src/contacts-avatar-selector.vala:297
+#: src/contacts-avatar-selector.vala:110 src/contacts-avatar-selector.vala:231
+msgid "Failed to set avatar."
+msgstr "Ustawienie awatara się nie powiodło."
+
+#: src/contacts-avatar-selector.vala:190
 msgid "Browse for more pictures"
 msgstr "Przeglądaj więcej obrazów"
 
-#: src/contacts-avatar-selector.vala:300
+#: src/contacts-avatar-selector.vala:193
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anuluj"
 
-#: src/contacts-avatar-selector.vala:301
+#: src/contacts-avatar-selector.vala:194
 msgid "_Open"
 msgstr "_Otwórz"
 
@@ -390,71 +403,75 @@ msgstr "Skrytka pocztowa"
 msgid "Country"
 msgstr "Państwo"
 
-#: src/contacts-contact-editor.vala:313
+#: src/contacts-contact-editor.vala:314
 msgid "Add email"
 msgstr "Dodaj e-mail"
 
-#: src/contacts-contact-editor.vala:315
+#: src/contacts-contact-editor.vala:316
 msgid "Add number"
 msgstr "Dodaj numer"
 
-#: src/contacts-contact-editor.vala:319 src/contacts-contact-editor.vala:350
-#: src/contacts-contact-editor.vala:384 src/contacts-contact-editor.vala:439
-#: src/contacts-contact-editor.vala:489
+#: src/contacts-contact-editor.vala:320 src/contacts-contact-editor.vala:351
+#: src/contacts-contact-editor.vala:385 src/contacts-contact-editor.vala:440
+#: src/contacts-contact-editor.vala:490
 msgid "Delete field"
 msgstr "Usuń pole"
 
-#: src/contacts-contact-editor.vala:653 src/contacts-contact-editor.vala:660
-#: src/contacts-contact-sheet.vala:214
+#: src/contacts-contact-editor.vala:654 src/contacts-contact-editor.vala:661
+#: src/contacts-contact-sheet.vala:273
 msgid "Note"
 msgstr "Uwaga"
 
-#: src/contacts-contact-editor.vala:948
+#: src/contacts-contact-editor.vala:950
 msgid "Change avatar"
 msgstr "Zmień awatar"
 
-#: src/contacts-contact-editor.vala:990
+#: src/contacts-contact-editor.vala:992
 msgid "Add name"
 msgstr "Dodaj nazwę"
 
-#: src/contacts-contact-list.vala:174
+#: src/contacts-contact-list.vala:178
 msgid "Favorites"
 msgstr "Ulubione"
 
-#: src/contacts-contact-list.vala:176 src/contacts-contact-list.vala:182
+#: src/contacts-contact-list.vala:180 src/contacts-contact-list.vala:186
 msgid "All Contacts"
 msgstr "Wszystkie kontakty"
 
-#: src/contacts-contact-pane.vala:353
+#: src/contacts-contact-pane.vala:287
 msgid "You need to enter some data"
 msgstr "Należy wpisać jakieś dane"
 
-#: src/contacts-contact-pane.vala:358
+#: src/contacts-contact-pane.vala:292
 msgid "No primary addressbook configured"
 msgstr "Nie skonfigurowano głównej książki adresowej"
 
-#: src/contacts-contact-pane.vala:368
+#: src/contacts-contact-pane.vala:302
 #, c-format
 msgid "Unable to create new contacts: %s"
 msgstr "Nie można utworzyć nowych kontaktów: %s"
 
-#: src/contacts-contact-pane.vala:377
+#: src/contacts-contact-pane.vala:311
 msgid "Unable to find newly created contact"
 msgstr "Nie można odnaleźć nowo utworzonego kontaktu"
 
-#: src/contacts-contact.vala:353
+#: src/contacts-contact.vala:301
 msgid "Unexpected internal error: created contact was not found"
 msgstr "Nieoczekiwany błąd wewnętrzny: nie odnaleziono utworzonego kontaktu"
 
-#: src/contacts-contact.vala:516
+#: src/contacts-contact.vala:460
 msgid "Google Circles"
 msgstr "Kręgi Google"
 
-#: src/contacts-contact.vala:518 src/contacts-esd-setup.vala:152
+#: src/contacts-contact.vala:462 src/contacts-esd-setup.vala:152
 #: src/contacts-esd-setup.vala:167
 msgid "Google"
 msgstr "Google"
 
+#: src/contacts-crop-cheese-dialog.vala:91
+msgid "Unable to take photo."
+msgstr "Nie można zrobić zdjęcia."
+
 #: src/contacts-esd-setup.vala:164
 msgid "Local Contact"
 msgstr "Lokalny kontakt"
@@ -572,81 +589,81 @@ msgstr "Czy to ta sama osoba, co %s?"
 #. Refers to the type of the detail, could be Home, Work or Other for email, and the same
 #. * for phone numbers, addresses, etc.
 #: src/contacts-types.vala:114 src/contacts-types.vala:126
-#: src/contacts-types.vala:227 src/contacts-types.vala:341
+#: src/contacts-types.vala:222 src/contacts-types.vala:336
 msgid "Other"
 msgstr "Inne"
 
 #. List most specific first, always in upper case
-#: src/contacts-types.vala:282 src/contacts-types.vala:306
-#: src/contacts-types.vala:337
+#: src/contacts-types.vala:277 src/contacts-types.vala:301
+#: src/contacts-types.vala:332
 msgid "Home"
 msgstr "Dom"
 
-#: src/contacts-types.vala:283 src/contacts-types.vala:307
-#: src/contacts-types.vala:332
+#: src/contacts-types.vala:278 src/contacts-types.vala:302
+#: src/contacts-types.vala:327
 msgid "Work"
 msgstr "Praca"
 
 #. List most specific first, always in upper case
-#: src/contacts-types.vala:305
+#: src/contacts-types.vala:300
 msgid "Personal"
 msgstr "Osobiste"
 
 #. List most specific first, always in upper case
-#: src/contacts-types.vala:331
+#: src/contacts-types.vala:326
 msgid "Assistant"
 msgstr "Asystent"
 
-#: src/contacts-types.vala:333
+#: src/contacts-types.vala:328
 msgid "Work Fax"
 msgstr "Faks firmowy"
 
-#: src/contacts-types.vala:334
+#: src/contacts-types.vala:329
 msgid "Callback"
 msgstr "Oddzwanianie"
 
-#: src/contacts-types.vala:335
+#: src/contacts-types.vala:330
 msgid "Car"
 msgstr "Samochód"
 
-#: src/contacts-types.vala:336
+#: src/contacts-types.vala:331
 msgid "Company"
 msgstr "Firma"
 
-#: src/contacts-types.vala:338
+#: src/contacts-types.vala:333
 msgid "Home Fax"
 msgstr "Faks domowy"
 
-#: src/contacts-types.vala:339
+#: src/contacts-types.vala:334
 msgid "ISDN"
 msgstr "ISDN"
 
-#: src/contacts-types.vala:340
+#: src/contacts-types.vala:335
 msgid "Mobile"
 msgstr "Komórka"
 
-#: src/contacts-types.vala:342
+#: src/contacts-types.vala:337
 msgid "Fax"
 msgstr "Faks"
 
-#: src/contacts-types.vala:343
+#: src/contacts-types.vala:338
 msgid "Pager"
 msgstr "Pager"
 
-#: src/contacts-types.vala:344
+#: src/contacts-types.vala:339
 msgid "Radio"
 msgstr "Radio"
 
-#: src/contacts-types.vala:345
+#: src/contacts-types.vala:340
 msgid "Telex"
 msgstr "Teleks"
 
 #. To translators: TTY is Teletypewriter
-#: src/contacts-types.vala:347
+#: src/contacts-types.vala:342
 msgid "TTY"
 msgstr "Dalekopis"
 
-#: src/contacts-window.vala:177
+#: src/contacts-window.vala:174
 #, c-format
 msgid "%d Selected"
 msgid_plural "%d Selected"
@@ -654,24 +671,28 @@ msgstr[0] "%d zaznaczony"
 msgstr[1] "%d zaznaczone"
 msgstr[2] "%d zaznaczonych"
 
-#: src/contacts-window.vala:216
+#: src/contacts-window.vala:213
 msgid "Add"
 msgstr "Dodaj"
 
-#: src/contacts-window.vala:236
+#: src/contacts-window.vala:233
 #, c-format
 msgid "Editing %s"
 msgstr "Modyfikowanie kontaktu %s"
 
-#: src/contacts-window.vala:291
+#: src/contacts-window.vala:287
 msgid "Unmark as favorite"
 msgstr "Odznacza jako ulubione"
 
-#: src/contacts-window.vala:292
+#: src/contacts-window.vala:288
 msgid "Mark as favorite"
 msgstr "Oznacza jako ulubione"
 
-#: src/contacts-window.vala:374
+#: src/contacts-window.vala:300
+msgid "New Contact"
+msgstr "Nowy kontakt"
+
+#: src/contacts-window.vala:373
 #, c-format
 msgid "%d contacts linked"
 msgid_plural "%d contacts linked"
@@ -679,17 +700,17 @@ msgstr[0] "Powiązano %d kontakt"
 msgstr[1] "Powiązano %d kontakty"
 msgstr[2] "Powiązano %d kontaktów"
 
-#: src/contacts-window.vala:378 src/contacts-window.vala:402
-#: src/contacts-window.vala:439
+#: src/contacts-window.vala:377 src/contacts-window.vala:401
+#: src/contacts-window.vala:438
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Cofnij"
 
-#: src/contacts-window.vala:397
+#: src/contacts-window.vala:396
 #, c-format
 msgid "Deleted contact %s"
 msgstr "Usunięto kontakt „%s”"
 
-#: src/contacts-window.vala:399
+#: src/contacts-window.vala:398
 #, c-format
 msgid "%d contact deleted"
 msgid_plural "%d contacts deleted"
@@ -697,12 +718,12 @@ msgstr[0] "Usunięto %d kontakt"
 msgstr[1] "Usunięto %d kontakty"
 msgstr[2] "Usunięto %d kontaktów"
 
-#: src/contacts-window.vala:435
+#: src/contacts-window.vala:434
 #, c-format
 msgid "%s linked to %s"
 msgstr "Kontakt %s został powiązany z kontaktem %s"
 
-#: src/contacts-window.vala:437
+#: src/contacts-window.vala:436
 #, c-format
 msgid "%s linked to the contact"
 msgstr "Kontakt %s został powiązany z kontaktem"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]