[nautilus] Updated Slovenian translationcommit 1806d9e770e14c137c543e224c9ddf89fa50dc58
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Fri Aug 3 11:58:04 2018 +0200

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po | 1226 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 file changed, 631 insertions(+), 595 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 0b7f7fbf7..e934560b5 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/nautilus/issues\n";
-"POT-Creation-Date: 2018-05-29 07:23+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-05-30 19:40+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-08-03 06:41+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-03 11:57+0200\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -70,7 +70,7 @@ msgstr ""
 #. * in development builds.
 #.
 #: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:103
-#: src/nautilus-properties-window.c:4638 src/nautilus-window.c:2865
+#: src/nautilus-properties-window.c:4638 src/nautilus-window.c:2858
 msgid "Files"
 msgstr "Datoteke"
 
@@ -87,7 +87,6 @@ msgid "@icon@"
 msgstr "@icon@"
 
 #: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:20
-#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:22
 msgid "New Window"
 msgstr "Novo okno"
 
@@ -240,23 +239,10 @@ msgstr ""
 "upravljanje neznane vrste MIME."
 
 #: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:136
-msgid ""
-"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash"
-msgstr "Pokaži opozorilno okno za spreminjanje bližnjice za premikanje v smeti"
-
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:137
-msgid ""
-"Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash "
-"from Control + Delete to just Delete."
-msgstr ""
-"Pokaži opozorilno okno za spreminjanje bližnjica za premikanje v smeti iz "
-"CTRL + DEL v le tipko Izbriši"
-
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:141
 msgid "Use extra mouse button events in Nautilus’ browser window"
 msgstr "Uporabi dodatna dejanja gumbov miške v oknu brskalnika Nautilus"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:142
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:137
 msgid ""
 "For users with mice that have “Forward” and “Back” buttons, this key will "
 "determine if any action is taken inside of Nautilus when either is pressed."
@@ -264,11 +250,11 @@ msgstr ""
 "Za uporabnike, ki imajo na miški gumba »naprej« in »nazaj«, možnost določi, "
 "katero dejanje je povezano s programom Nautilus."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:146
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:141
 msgid "Mouse button to activate the “Forward” command in browser window"
 msgstr "Gumb miške za izvršitev ukaza »naprej« v brskalniku."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:147
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:142
 msgid ""
 "For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
 "will set which button activates the “Forward” command in a browser window. "
@@ -278,11 +264,11 @@ msgstr ""
 "kateri gumb bo prevzel ukaz »naprej« v oknu brskalnika. Mogoče vrednosti so "
 "med 6 in 14."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:151
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:146
 msgid "Mouse button to activate the “Back” command in browser window"
 msgstr "Gumb miške za izvršitev ukaza »nazaj« v brskalniku."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:152
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:147
 msgid ""
 "For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
 "will set which button activates the “Back” command in a browser window. "
@@ -292,11 +278,11 @@ msgstr ""
 "kateri gumb bo prevzel ukaz »nazaj« v oknu brskalnika. Mogoče vrednosti so "
 "med 6 in 14."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:157
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:152
 msgid "When to show thumbnails of files"
 msgstr "Kdaj naj bodo prikazane sličice predstavnih datotek"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:158
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:153
 msgid ""
 "Speed trade-off for when to show a file as a thumbnail. If set to “always” "
 "then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "
@@ -310,11 +296,11 @@ msgstr ""
 "datotečnih sistemih. Nastavitev »nikoli« onemogoči ustvarjanje sličic. V tem "
 "primeru je prikazana sistemska ikona vrste datoteke."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:163
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:158
 msgid "Maximum image size for thumbnailing"
 msgstr "Največja velikost slike za izdelavo sličic"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:164
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:159
 msgid ""
 "Images over this size (in megabytes) won’t be thumbnailed. The purpose of "
 "this setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time "
@@ -325,11 +311,11 @@ msgstr ""
 "lahko bilo časovno zelo potratno, prav tako bi postopek lahko preobremenil "
 "pomnilnik."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:171
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:166
 msgid "Default sort order"
 msgstr "Privzet vrstni red razvrščanja"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:172
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:167
 msgid ""
 "The default sort-order for items in the icon view. Possible values are "
 "“name”, “size”, “type” and “mtime”."
@@ -337,11 +323,11 @@ msgstr ""
 "Privzeta razvrstitev predmetov v pogledu ikon. Mogoče vrednosti so »ime«, "
 "»velikost«, »vrsta« in »čas«."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:176
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:171
 msgid "Reverse sort order in new windows"
 msgstr "V novih oknih obrni razvrstitev"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:177
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:172
 msgid ""
 "If true, files in new windows will be sorted in reverse order. I.e., if "
 "sorted by name, then instead of sorting the files from “a” to “z”, they will "
@@ -353,11 +339,11 @@ msgstr ""
 "razvrščene od ž–a. Če so razvrščene po velikosti, bodo namesto od večje "
 "proti manjši urejene od manjše proti večji."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:187
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:182
 msgid "Default folder viewer"
 msgstr "Privzet pregledovalnik mape"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:188
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:183
 msgid ""
 "When a folder is visited this viewer is used unless you have selected "
 "another view for that particular folder. Possible values are “list-view”, "
@@ -367,11 +353,11 @@ msgstr ""
 "primeru, če je za mapo že določena drugačna nastavitev. Mogoče vrednosti so "
 "»seznamski pogled« in »ikonski pogled«."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:192
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:187
 msgid "Whether to show hidden files"
 msgstr "Ali naj se skrite datoteke prikažejo"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:193
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:188
 msgid ""
 "This key is deprecated and ignored. The “show-hidden” key from “org.gtk."
 "Settings.FileChooser” is now used instead."
@@ -379,16 +365,16 @@ msgstr ""
 "Nastavitev je opuščena in bo prezrta. Namesto tega bo uporabljana možnost "
 "»pokaži skrito«."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:197
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:192
 msgid "What viewer should be used when searching"
 msgstr "Kateri pregledovalnik naj bo uporabljen med iskanjem"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:198
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:193
 msgid ""
 "When searching Nautilus will switch to the type of view in this setting."
 msgstr "Med iskanjem bo program preklopil vrsto pogleda na to določilo."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:202
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:197
 msgid ""
 "Whether to open the hovered folder after a timeout when drag and drop "
 "operation"
@@ -396,7 +382,7 @@ msgstr ""
 "Ali naj se mapa, nad katero je miška s predmeti pripravljenimi spuščanje, "
 "odpre po določenem času."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:203
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:198
 msgid ""
 "If this is set to true, when performing a drag and drop operation the "
 "hovered folder will open automatically after a timeout."
@@ -404,11 +390,11 @@ msgstr ""
 "Možnost omogoča, da se mapa pod miško s pritisnjenim gumbom po določenem "
 "času samodejno odpre."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:207
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:202
 msgid "Enable new experimental views"
 msgstr "Omogoči nove preizkusne poglede"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:208
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:203
 msgid ""
 "Whether to use the new experimental views using the latest GTK+ widgets to "
 "help giving feedback and shaping their future."
@@ -416,7 +402,7 @@ msgstr ""
 "Ali naj bodo omogočeni tudi preizkusni gradniki pogledov GTK+, namenjeni "
 "predstavitvi in zbiranju mnenj o uporabnosti."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:212
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:207
 msgid ""
 "Whether to have full text search enabled by default when opening a new "
 "window/tab"
@@ -424,7 +410,7 @@ msgstr ""
 "Ali naj bo iskanje po besedilu omogočeno med odpiranjem novega okna ali "
 "zavihka"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:213
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:208
 msgid ""
 "If set to true, then Nautilus will also match the file contents besides the "
 "name. This toggles the default active state, which can still be overridden "
@@ -434,19 +420,19 @@ msgstr ""
 "vsebino. S tem se preklopi privzeti dejavni način, ki ga je še vedno mogoče "
 "preklicati s pojavnim oknom iskanja."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:220
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:215
 msgid "Default format for compressing files"
 msgstr "Privzet zapis stisnjenih datotek"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:221
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:216
 msgid "The format that will be selected when compressing files."
 msgstr "Zapis, ki bo privzeto uporabljen za stiskanje datotek."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:228
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:223
 msgid "List of possible captions on icons"
 msgstr "Seznam mogočih oznak ikon"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:229
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:224
 msgid ""
 "A list of captions below an icon in the icon view. The actual number of "
 "captions shown depends on the zoom level. Some possible values are: “size”, "
@@ -457,16 +443,16 @@ msgstr ""
 "»vrsta«, »datum zadnje spremembe«, »lastnik«, »skupina«, »dovoljenja«, in "
 "»vrsta MIME«."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:233
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:228
 msgid "Default icon view zoom level"
 msgstr "Privzeta raven približanja ikonskega pogleda"
 
 # http://en.wikipedia.org/wiki/Ellipsis
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:237
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:232
 msgid "Text Ellipsis Limit"
 msgstr "Omejitev dolžine tripičja"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:238
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:233
 msgid ""
 "A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
 "ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the "
@@ -496,23 +482,23 @@ msgstr ""
 "vrednosti povečav niso okrajšana. Na voljo so ravni povečave: majhno, "
 "običajno in veliko."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:245
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:240
 msgid "Default list view zoom level"
 msgstr "Privzeta raven približanja seznamskega pogleda"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:249
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:244
 msgid "Columns visible in list view"
 msgstr "Stolpci vidni v seznamskem pogledu"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:253
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:248
 msgid "Column order in list view"
 msgstr "Vrstni red stolpcev v seznamskem pogledu"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:257
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:252
 msgid "Use tree view"
 msgstr "Uporabi drevesni pogled"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:258
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:253
 msgid ""
 "Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat "
 "list."
@@ -520,45 +506,45 @@ msgstr ""
 "Ali naj bo namesto enostavnega seznama na ravni map uporabljen drevesni "
 "pogled."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:265
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:260
 msgid "Initial size of the window"
 msgstr "Začetna velikost okna"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:266
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:261
 msgid ""
 "A tuple containing the initial width and height of the application window."
 msgstr "Niz s shranjenimi podatki višine in širine programskega okna."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:270
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:265
 msgid "Whether the navigation window should be maximized"
 msgstr "Ali naj bo okno krmarjenja razpeto"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:271
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:266
 msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
 msgstr "Ali naj bo okno krmarjenja privzeto odprto razpeto."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:275
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:270
 msgid "Width of the side pane"
 msgstr "Širina stranskega pladnja"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:276
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:271
 msgid "The default width of the side pane in new windows."
 msgstr "Privzeta širina stranskega pladnja v novih oknih."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:280
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:275
 msgid "Show location bar in new windows"
 msgstr "V novih oknih pokaži vrstico mesta"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:281
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:276
 msgid ""
 "If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
 msgstr "Izbrana možnost določi, da imajo novo odprta okna vidno vrstico mesta."
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:285
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:280
 msgid "Show side pane in new windows"
 msgstr "V novih oknih pokaži stranski pladenj"
 
-#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:286
+#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:281
 msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
 msgstr ""
 "Izbrana možnost določi, da imajo novo odprta okna viden stranski pladenj."
@@ -574,9 +560,9 @@ msgstr "Y"
 #. Put up the timed wait window.
 #. Add buttons
 #: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-conflict-dialog.c:325
-#: src/nautilus-file-operations.c:218 src/nautilus-files-view.c:1123
-#: src/nautilus-files-view.c:1681 src/nautilus-files-view.c:5907
-#: src/nautilus-files-view.c:6368 src/nautilus-location-entry.c:282
+#: src/nautilus-file-operations.c:218 src/nautilus-files-view.c:1221
+#: src/nautilus-files-view.c:1739 src/nautilus-files-view.c:5974
+#: src/nautilus-files-view.c:6434 src/nautilus-location-entry.c:282
 #: src/nautilus-mime-actions.c:564 src/nautilus-mime-actions.c:568
 #: src/nautilus-mime-actions.c:650 src/nautilus-mime-actions.c:951
 #: src/nautilus-properties-window.c:4629 src/nautilus-properties-window.c:5665
@@ -590,8 +576,8 @@ msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
 msgstr "To dejanje lahko zaustavite s klikom na tipko preklica."
 
 #: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:129
-#: src/nautilus-files-view.c:379 src/nautilus-list-model.c:471
-#: src/nautilus-window-slot.c:882
+#: src/nautilus-files-view.c:385 src/nautilus-list-model.c:471
+#: src/nautilus-window-slot.c:990
 msgid "Loading…"
 msgstr "Poteka nalaganje ..."
 
@@ -703,7 +689,7 @@ msgid "Failed to load image information"
 msgstr "Nalaganje podatkov o sliki ni uspelo"
 
 #: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page-provider.c:100
-#: src/nautilus-file.c:7416
+#: src/nautilus-file.c:7434
 msgid "Image"
 msgstr "Slika"
 
@@ -720,7 +706,7 @@ msgid "Send files by mail…"
 msgstr "Pošlji datoteke z elektronsko pošto …"
 
 #. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
-#: src/nautilus-application.c:179 src/nautilus-window-slot.c:1504
+#: src/nautilus-application.c:179 src/nautilus-window-slot.c:1680
 msgid "Oops! Something went wrong."
 msgstr "Ops! Pri je do nepričakovane napake."
 
@@ -746,19 +732,19 @@ msgstr ""
 "spremenite dovoljenja za samodejno ustvarjanje:\n"
 "%s"
 
-#: src/nautilus-application.c:637
+#: src/nautilus-application.c:635
 msgid "--check cannot be used with other options."
 msgstr "možnosti --check ni mogoče uporabiti z drugimi možnostmi."
 
-#: src/nautilus-application.c:645
+#: src/nautilus-application.c:643
 msgid "--quit cannot be used with URIs."
 msgstr "možnosti --quit ni mogoče uporabiti naslovi URI."
 
-#: src/nautilus-application.c:654
+#: src/nautilus-application.c:652
 msgid "--select must be used with at least an URI."
 msgstr "--select mora biti uporabljen vsaj z enim naslovom URI."
 
-#: src/nautilus-application.c:795
+#: src/nautilus-application.c:793
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error displaying help: \n"
@@ -767,7 +753,7 @@ msgstr ""
 "Prišlo je do napake med prikazovanjem pomoči: \n"
 "%s"
 
-#: src/nautilus-application.c:991
+#: src/nautilus-application.c:989
 #, c-format
 msgid ""
 "“%s” is an internal protocol. Opening this location directly is not "
@@ -776,39 +762,39 @@ msgstr ""
 "Protokol »%s« je notranji protokol. Neposredno odpiranje tega mesta ni "
 "podprto."
 
-#: src/nautilus-application.c:1091
+#: src/nautilus-application.c:1089
 msgid "Perform a quick set of self-check tests."
 msgstr "Opravi hitra samo-preverjanja."
 
-#: src/nautilus-application.c:1098
+#: src/nautilus-application.c:1096
 msgid "Create the initial window with the given geometry."
 msgstr "Ustvari začetno okno s podano geometrijo."
 
-#: src/nautilus-application.c:1098
+#: src/nautilus-application.c:1096
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "GEOMETRIJA"
 
-#: src/nautilus-application.c:1100
+#: src/nautilus-application.c:1098
 msgid "Show the version of the program."
 msgstr "Pokaži različico programa."
 
-#: src/nautilus-application.c:1102
+#: src/nautilus-application.c:1100
 msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
 msgstr "Vedno odpri novo okno za pregledovanje navedenih naslovov URI."
 
-#: src/nautilus-application.c:1104
+#: src/nautilus-application.c:1102
 msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
 msgstr "Ustvari le okna za posebej navedene URIje."
 
-#: src/nautilus-application.c:1106
+#: src/nautilus-application.c:1104
 msgid "Quit Nautilus."
 msgstr "Končaj Nautilus."
 
-#: src/nautilus-application.c:1108
+#: src/nautilus-application.c:1106
 msgid "Select specified URI in parent folder."
 msgstr "Izberite določen naslov URI v nadrejeni mapi."
 
-#: src/nautilus-application.c:1109
+#: src/nautilus-application.c:1107
 msgid "[URI…]"
 msgstr "[URI ...]"
 
@@ -976,23 +962,23 @@ msgstr "01, 02, 03"
 msgid "001, 002, 003"
 msgstr "001, 002, 003"
 
-#: src/nautilus-bookmark.c:111 src/nautilus-file.c:4425
-#: src/nautilus-file-utilities.c:323 src/nautilus-pathbar.c:369
+#: src/nautilus-bookmark.c:111 src/nautilus-file.c:4427
+#: src/nautilus-file-utilities.c:323 src/nautilus-pathbar.c:333
 msgid "Other Locations"
 msgstr "Druga mesta"
 
 #: src/nautilus-bookmark.c:115 src/nautilus-file-utilities.c:304
-#: src/nautilus-list-view.c:1951 src/nautilus-pathbar.c:364
+#: src/nautilus-list-view.c:1949 src/nautilus-pathbar.c:328
 #: src/nautilus-shell-search-provider.c:315 src/nautilus-window.c:184
 msgid "Home"
 msgstr "Domača mapa"
 
-#: src/nautilus-canvas-container.c:1839
+#: src/nautilus-canvas-container.c:1775
 msgid "The selection rectangle"
 msgstr "Pravokotnik izbire"
 
 #: src/nautilus-canvas-view-container.c:366
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1287
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1232
 msgid "Icon View"
 msgstr "Ikonski prikaz"
 
@@ -1005,8 +991,8 @@ msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
 msgstr ""
 "Zamenjaj trenutno nastavitev seznama stolpcev s privzetimi nastavitvami."
 
-#: src/nautilus-column-utilities.c:58 src/nautilus-list-view.c:2234
-#: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:14
+#: src/nautilus-column-utilities.c:58 src/nautilus-list-view.c:2268
+#: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:23
 msgid "Name"
 msgstr "Ime"
 
@@ -1099,7 +1085,6 @@ msgid "The date the file was accessed by the user."
 msgstr "Datum, ko je uporabnik dostopil do datoteke."
 
 #: src/nautilus-column-utilities.c:156
-#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:61
 msgid "Star"
 msgstr "Zvezdica"
 
@@ -1131,18 +1116,27 @@ msgstr "Pomembnost"
 msgid "Relevance rank for search"
 msgstr "Pomembnost iskanja"
 
-#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:59
+#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:62
 msgid "Archive names cannot contain “/”."
 msgstr "Ime arhiva ne sme vsebovati poševnice » / «."
 
-#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:63
+#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:67
 msgid "An archive cannot be called “.”."
 msgstr "Ime arhiva ne sme biti » . «."
 
-#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:67
+#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:72
 msgid "An archive cannot be called “..”."
 msgstr "Ime arhiva ne sme biti » .. «."
 
+#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:77
+msgid "Archive name is too long."
+msgstr "Ime datoteke je predolgo."
+
+#. We must warn about the side effect
+#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:83
+msgid "Archives with “.” at the beginning of their name are hidden."
+msgstr "Arhivi, katerih ime se začne s piko » . « so skriti arhivi."
+
 #. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
 #: src/nautilus-directory.c:661
 #, c-format
@@ -1272,97 +1266,97 @@ msgstr "Predmeta ni mogoče preimenovati."
 msgid "Renaming “%s” to “%s”."
 msgstr "Preimenovanje »%s« v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file.c:1343 src/nautilus-vfs-file.c:364
+#: src/nautilus-file.c:1345 src/nautilus-vfs-file.c:364
 msgid "This file cannot be mounted"
 msgstr "Datoteke ni mogoče priklopiti."
 
-#: src/nautilus-file.c:1397
+#: src/nautilus-file.c:1399
 msgid "This file cannot be unmounted"
 msgstr "Datoteke ni mogoče odklopiti."
 
-#: src/nautilus-file.c:1440
+#: src/nautilus-file.c:1442
 msgid "This file cannot be ejected"
 msgstr "Datoteke ni mogoče izvreči"
 
-#: src/nautilus-file.c:1481 src/nautilus-vfs-file.c:555
+#: src/nautilus-file.c:1483 src/nautilus-vfs-file.c:555
 msgid "This file cannot be started"
 msgstr "Datoteke ni mogoče zagnati"
 
-#: src/nautilus-file.c:1540 src/nautilus-file.c:1580
+#: src/nautilus-file.c:1542 src/nautilus-file.c:1582
 msgid "This file cannot be stopped"
 msgstr "Datoteke ni mogoče zaustaviti"
 
-#: src/nautilus-file.c:1950
+#: src/nautilus-file.c:1952
 #, c-format
 msgid "Slashes are not allowed in filenames"
 msgstr "Poševnice v imenih datotek niso dovoljene"
 
-#: src/nautilus-file.c:1993
+#: src/nautilus-file.c:1995
 #, c-format
 msgid "Toplevel files cannot be renamed"
 msgstr "Datotek vrhnje ravni ni mogoče preimenovati"
 
-#: src/nautilus-file.c:2077
+#: src/nautilus-file.c:2079
 #, c-format
 msgid "File not found"
 msgstr "Datoteke ni mogoče najti"
 
-#: src/nautilus-file.c:4429 src/nautilus-file-utilities.c:327
-#: src/nautilus-pathbar.c:374
+#: src/nautilus-file.c:4431 src/nautilus-file-utilities.c:327
+#: src/nautilus-pathbar.c:338
 msgid "Starred"
 msgstr "Označeno z zvezdico"
 
 #. Translators: Time in 24h format
-#: src/nautilus-file.c:5443
+#: src/nautilus-file.c:5461
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
 #. Translators: Time in 12h format
-#: src/nautilus-file.c:5448
+#: src/nautilus-file.c:5466
 msgid "%l:%M %p"
 msgstr "%l:%M %p"
 
-#: src/nautilus-file.c:5457
+#: src/nautilus-file.c:5475
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Včeraj"
 
 #. Translators: this is the word Yesterday followed by
 #. * a time in 24h format. i.e. "Yesterday 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5466
+#: src/nautilus-file.c:5484
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday %H:%M"
 msgstr "Včeraj ob %H:%M"
 
 #. Translators: this is the word Yesterday followed by
 #. * a time in 12h format. i.e. "Yesterday 9:04 PM"
-#: src/nautilus-file.c:5473
+#: src/nautilus-file.c:5491
 #, no-c-format
 msgid "Yesterday %l:%M %p"
 msgstr "Včeraj ob %l:%M %p"
 
-#: src/nautilus-file.c:5483
+#: src/nautilus-file.c:5501
 #, no-c-format
 msgid "%a"
 msgstr "%a"
 
 #. Translators: this is the name of the week day followed by
 #. * a time in 24h format. i.e. "Monday 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5492
+#: src/nautilus-file.c:5510
 #, no-c-format
 msgid "%a %H:%M"
 msgstr "%a %H:%M"
 
 #. Translators: this is the week day name followed by
 #. * a time in 12h format. i.e. "Monday 9:04 PM"
-#: src/nautilus-file.c:5499
+#: src/nautilus-file.c:5517
 #, no-c-format
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %l:%M %p"
 
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name i.e. "3 Feb"
-#: src/nautilus-file.c:5510
+#: src/nautilus-file.c:5528
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b"
 msgstr "%-e %b"
@@ -1370,7 +1364,7 @@ msgstr "%-e %b"
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name followed by a time in
 #. * 24h format i.e. "3 Feb 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5520
+#: src/nautilus-file.c:5538
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %H:%M"
 msgstr "%-e %b %H:%M"
@@ -1378,14 +1372,14 @@ msgstr "%-e %b %H:%M"
 #. Translators: this is the day of the month followed
 #. * by the abbreviated month name followed by a time in
 #. * 12h format i.e. "3 Feb 9:04"
-#: src/nautilus-file.c:5528
+#: src/nautilus-file.c:5546
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %l:%M %p"
 msgstr "%-e %b %l:%M %p"
 
 #. Translators: this is the day of the month followed by the abbreviated
 #. * month name followed by the year i.e. "3 Feb 2015"
-#: src/nautilus-file.c:5539
+#: src/nautilus-file.c:5557
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y"
 msgstr "%-e %b %Y"
@@ -1393,7 +1387,7 @@ msgstr "%-e %b %Y"
 #. Translators: this is the day number followed
 #. * by the abbreviated month name followed by the year followed
 #. * by a time in 24h format i.e. "3 Feb 2015 23:04"
-#: src/nautilus-file.c:5549
+#: src/nautilus-file.c:5567
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y %H:%M"
 msgstr "%-e %b %Y %H:%M"
@@ -1401,48 +1395,48 @@ msgstr "%-e %b %Y %H:%M"
 #. Translators: this is the day number followed
 #. * by the abbreviated month name followed by the year followed
 #. * by a time in 12h format i.e. "3 Feb 2015 9:04 PM"
-#: src/nautilus-file.c:5557
+#: src/nautilus-file.c:5575
 #, no-c-format
 msgid "%-e %b %Y %l:%M %p"
 msgstr "%-e %b %Y %l:%M %p"
 
-#: src/nautilus-file.c:5569
+#: src/nautilus-file.c:5587
 #, no-c-format
 msgid "%c"
 msgstr "%c"
 
-#: src/nautilus-file.c:6032
+#: src/nautilus-file.c:6050
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set permissions"
 msgstr "Nastavljanje dovoljenj ni dovoljeno"
 
-#: src/nautilus-file.c:6355
+#: src/nautilus-file.c:6373
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set owner"
 msgstr "Ni dovoljeno določanje lastnkia"
 
-#: src/nautilus-file.c:6374
+#: src/nautilus-file.c:6392
 #, c-format
 msgid "Specified owner “%s” doesn’t exist"
 msgstr "Navedeni lastnik »%s« ne obstaja"
 
-#: src/nautilus-file.c:6659
+#: src/nautilus-file.c:6677
 #, c-format
 msgid "Not allowed to set group"
 msgstr "Nastavljanje skupine ni dovoljeno"
 
-#: src/nautilus-file.c:6678
+#: src/nautilus-file.c:6696
 #, c-format
 msgid "Specified group “%s” doesn’t exist"
 msgstr "Navedena skupina »%s« ne obstaja"
 
 # Add the "name of the currentu user" as an altarnate option.
 #. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
-#: src/nautilus-file.c:6820
+#: src/nautilus-file.c:6838
 msgid "Me"
 msgstr "Jaz"
 
-#: src/nautilus-file.c:6852
+#: src/nautilus-file.c:6870
 #, c-format
 msgid "%'u item"
 msgid_plural "%'u items"
@@ -1451,7 +1445,7 @@ msgstr[1] "%'u predmet"
 msgstr[2] "%'u predmeta"
 msgstr[3] "%'u predmeti"
 
-#: src/nautilus-file.c:6853
+#: src/nautilus-file.c:6871
 #, c-format
 msgid "%'u folder"
 msgid_plural "%'u folders"
@@ -1460,7 +1454,7 @@ msgstr[1] "%'u mapa"
 msgstr[2] "%'u mapi"
 msgstr[3] "%'u mape"
 
-#: src/nautilus-file.c:6854
+#: src/nautilus-file.c:6872
 #, c-format
 msgid "%'u file"
 msgid_plural "%'u files"
@@ -1470,88 +1464,88 @@ msgstr[2] "%'u datoteki"
 msgstr[3] "%'u datoteke"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: src/nautilus-file.c:7331
+#: src/nautilus-file.c:7349
 msgid "? bytes"
 msgstr "? bajtov"
 
 #. This means no contents at all were readable
-#: src/nautilus-file.c:7343
+#: src/nautilus-file.c:7361
 msgid "? items"
 msgstr "? predmetov"
 
-#: src/nautilus-file.c:7351
+#: src/nautilus-file.c:7369
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznano"
 
 #. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
 #. * for which we have no more appropriate default.
 #.
-#: src/nautilus-file.c:7377 src/nautilus-properties-window.c:1298
+#: src/nautilus-file.c:7395 src/nautilus-properties-window.c:1298
 msgid "unknown"
 msgstr "neznano"
 
-#: src/nautilus-file.c:7413 src/nautilus-file.c:7421 src/nautilus-file.c:7480
+#: src/nautilus-file.c:7431 src/nautilus-file.c:7439 src/nautilus-file.c:7498
 msgid "Program"
 msgstr "Program"
 
-#: src/nautilus-file.c:7414
+#: src/nautilus-file.c:7432
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvok"
 
-#: src/nautilus-file.c:7415
+#: src/nautilus-file.c:7433
 msgid "Font"
 msgstr "Pisava"
 
-#: src/nautilus-file.c:7417
+#: src/nautilus-file.c:7435
 msgid "Archive"
 msgstr "Arhiv"
 
-#: src/nautilus-file.c:7418
+#: src/nautilus-file.c:7436
 msgid "Markup"
 msgstr "Označevanje"
 
-#: src/nautilus-file.c:7419 src/nautilus-file.c:7420
+#: src/nautilus-file.c:7437 src/nautilus-file.c:7438
 msgid "Text"
 msgstr "Besedilo"
 
-#: src/nautilus-file.c:7422 src/nautilus-mime-actions.c:206
+#: src/nautilus-file.c:7440 src/nautilus-mime-actions.c:206
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: src/nautilus-file.c:7423
+#: src/nautilus-file.c:7441
 msgid "Contacts"
 msgstr "Stiki"
 
-#: src/nautilus-file.c:7424
+#: src/nautilus-file.c:7442
 msgid "Calendar"
 msgstr "Koledar"
 
-#: src/nautilus-file.c:7425
+#: src/nautilus-file.c:7443
 msgid "Document"
 msgstr "Dokument"
 
-#: src/nautilus-file.c:7426 src/nautilus-mime-actions.c:180
+#: src/nautilus-file.c:7444 src/nautilus-mime-actions.c:180
 msgid "Presentation"
 msgstr "Predstavitev"
 
-#: src/nautilus-file.c:7427 src/nautilus-mime-actions.c:188
+#: src/nautilus-file.c:7445 src/nautilus-mime-actions.c:188
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr "Preglednica"
 
 #. Refers to a file type which is known but not one of the basic types
-#: src/nautilus-file.c:7454
+#: src/nautilus-file.c:7472
 msgid "Other"
 msgstr "Drugo"
 
-#: src/nautilus-file.c:7482
+#: src/nautilus-file.c:7500
 msgid "Binary"
 msgstr "Dvojiško"
 
-#: src/nautilus-file.c:7487
+#: src/nautilus-file.c:7505
 msgid "Folder"
 msgstr "Mapa"
 
-#: src/nautilus-file.c:7526
+#: src/nautilus-file.c:7544
 msgid "Link"
 msgstr "Povezava"
 
@@ -1560,12 +1554,12 @@ msgstr "Povezava"
 #. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
 #.
 #. appended to new link file
-#: src/nautilus-file.c:7532 src/nautilus-file-operations.c:438
+#: src/nautilus-file.c:7550 src/nautilus-file-operations.c:453
 #, c-format
 msgid "Link to %s"
 msgstr "Povezava do %s"
 
-#: src/nautilus-file.c:7550 src/nautilus-file.c:7566 src/nautilus-file.c:7582
+#: src/nautilus-file.c:7568 src/nautilus-file.c:7584 src/nautilus-file.c:7600
 msgid "Link (broken)"
 msgstr "Povezava (prekinjena)"
 
@@ -1596,26 +1590,37 @@ msgstr "_Preimenuj"
 msgid "Re_place"
 msgstr "_Zamenjaj"
 
-#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:115
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:128
+#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:143
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:124
 msgid "File names cannot contain “/”."
 msgstr "Imena datotek ne smejo vsebovati poševnice » / «."
 
-#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:119
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:139
+#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:148
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:136
 msgid "A file cannot be called “.”."
 msgstr "Datoteka ne sme biti poimenovana » . «."
 
-#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:123
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:150
+#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:153
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:148
 msgid "A file cannot be called “..”."
 msgstr "Datoteka ne sme biti poimenovana » .. «."
 
-#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:145
+#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:158
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:160
+msgid "File name is too long."
+msgstr "Ime datoteke je predolgo."
+
+#. We must warn about the side effect
+#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:164
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:173
+msgid "Files with “.” at the beginning of their name are hidden."
+msgstr "Datoteke, katerih ime se začne s piko » . «, so skrite datoteke."
+
+#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:186
 msgid "A folder with that name already exists."
 msgstr "Mapa z enakim imenom že obstaja."
 
-#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:150
+#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:191
 msgid "A file with that name already exists."
 msgstr "Datoteka s tem imenom že obstaja."
 
@@ -1655,7 +1660,7 @@ msgstr "Združi _vse"
 msgid "Copy _Anyway"
 msgstr "_Vseeno kopiraj"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:318
+#: src/nautilus-file-operations.c:333
 #, c-format
 msgid "%'d second"
 msgid_plural "%'d seconds"
@@ -1664,7 +1669,7 @@ msgstr[1] "%'d sekunda"
 msgstr[2] "%'d sekundi"
 msgstr[3] "%'d sekunde"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:324 src/nautilus-file-operations.c:336
+#: src/nautilus-file-operations.c:339 src/nautilus-file-operations.c:351
 #, c-format
 msgid "%'d minute"
 msgid_plural "%'d minutes"
@@ -1673,7 +1678,7 @@ msgstr[1] "%'d minuta"
 msgstr[2] "%'d minuti"
 msgstr[3] "%'d minute"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:335 src/nautilus-file-operations.c:343
+#: src/nautilus-file-operations.c:350 src/nautilus-file-operations.c:358
 #, c-format
 msgid "%'d hour"
 msgid_plural "%'d hours"
@@ -1683,7 +1688,7 @@ msgstr[2] "%'d uri"
 msgstr[3] "%'d ure"
 
 #. appended to new link file
-#: src/nautilus-file-operations.c:445
+#: src/nautilus-file-operations.c:460
 #, c-format
 msgid "Another link to %s"
 msgstr "Še ena povezava na %s"
@@ -1692,25 +1697,25 @@ msgstr "Še ena povezava na %s"
 #. * if there's no way to do that nicely for a
 #. * particular language.
 #.
-#: src/nautilus-file-operations.c:466
+#: src/nautilus-file-operations.c:481
 #, c-format
 msgid "%'dst link to %s"
 msgstr "%'d povezava na %s"
 
 #. appended to new link file
-#: src/nautilus-file-operations.c:473
+#: src/nautilus-file-operations.c:488
 #, c-format
 msgid "%'dnd link to %s"
 msgstr "%'d. povezava na %s"
 
 #. appended to new link file
-#: src/nautilus-file-operations.c:480
+#: src/nautilus-file-operations.c:495
 #, c-format
 msgid "%'drd link to %s"
 msgstr "%'d. povezava na %s"
 
 #. appended to new link file
-#: src/nautilus-file-operations.c:487
+#: src/nautilus-file-operations.c:502
 #, c-format
 msgid "%'dth link to %s"
 msgstr "%'d. povezava na %s"
@@ -1720,12 +1725,12 @@ msgstr "%'d. povezava na %s"
 #. * make some or all of them match.
 #.
 #. localizers: tag used to detect the first copy of a file
-#: src/nautilus-file-operations.c:539
+#: src/nautilus-file-operations.c:554
 msgid " (copy)"
 msgstr " (kopija)"
 
 #. localizers: tag used to detect the second copy of a file
-#: src/nautilus-file-operations.c:541
+#: src/nautilus-file-operations.c:556
 msgid " (another copy)"
 msgstr "(še ena kopija)"
 
@@ -1733,34 +1738,34 @@ msgstr "(še ena kopija)"
 #. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
 #. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
 #. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
-#: src/nautilus-file-operations.c:544 src/nautilus-file-operations.c:546
-#: src/nautilus-file-operations.c:548 src/nautilus-file-operations.c:558
+#: src/nautilus-file-operations.c:559 src/nautilus-file-operations.c:561
+#: src/nautilus-file-operations.c:563 src/nautilus-file-operations.c:573
 msgid "th copy)"
 msgstr ". kopija)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
-#: src/nautilus-file-operations.c:551
+#: src/nautilus-file-operations.c:566
 msgid "st copy)"
 msgstr ". kopija)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
-#: src/nautilus-file-operations.c:553
+#: src/nautilus-file-operations.c:568
 msgid "nd copy)"
 msgstr ". kopija)"
 
 #. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
-#: src/nautilus-file-operations.c:555
+#: src/nautilus-file-operations.c:570
 msgid "rd copy)"
 msgstr ". kopija)"
 
 #. localizers: appended to first file copy
-#: src/nautilus-file-operations.c:572
+#: src/nautilus-file-operations.c:587
 #, c-format
 msgid "%s (copy)%s"
 msgstr "%s (kopija)%s"
 
 #. localizers: appended to second file copy
-#: src/nautilus-file-operations.c:574
+#: src/nautilus-file-operations.c:589
 #, c-format
 msgid "%s (another copy)%s"
 msgstr "%s (še ena kopija)%s"
@@ -1769,8 +1774,8 @@ msgstr "%s (še ena kopija)%s"
 #. localizers: appended to x12th file copy
 #. localizers: appended to x13th file copy
 #. localizers: appended to xxth file copy
-#: src/nautilus-file-operations.c:577 src/nautilus-file-operations.c:579
-#: src/nautilus-file-operations.c:581 src/nautilus-file-operations.c:595
+#: src/nautilus-file-operations.c:592 src/nautilus-file-operations.c:594
+#: src/nautilus-file-operations.c:596 src/nautilus-file-operations.c:610
 #, c-format
 msgid "%s (%'dth copy)%s"
 msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
@@ -1780,40 +1785,40 @@ msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
 #. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
 #.
 #. localizers: appended to x1st file copy
-#: src/nautilus-file-operations.c:589
+#: src/nautilus-file-operations.c:604
 #, c-format
 msgid "%s (%'dst copy)%s"
 msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
 
 #. localizers: appended to x2nd file copy
-#: src/nautilus-file-operations.c:591
+#: src/nautilus-file-operations.c:606
 #, c-format
 msgid "%s (%'dnd copy)%s"
 msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
 
 #. localizers: appended to x3rd file copy
-#: src/nautilus-file-operations.c:593
+#: src/nautilus-file-operations.c:608
 #, c-format
 msgid "%s (%'drd copy)%s"
 msgstr "%s (%'d. kopija)%s"
 
 #. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
-#: src/nautilus-file-operations.c:708
+#: src/nautilus-file-operations.c:723
 msgid " ("
 msgstr " ("
 
 #. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
-#: src/nautilus-file-operations.c:718
+#: src/nautilus-file-operations.c:733
 #, c-format
 msgid " (%'d"
 msgstr " (%'d"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1525
+#: src/nautilus-file-operations.c:1544
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s” from the trash?"
 msgstr "Ali res želite trajno izbrisati »%s« iz smeti?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1530
+#: src/nautilus-file-operations.c:1549
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
@@ -1826,29 +1831,29 @@ msgstr[1] "Ali res želite iz smeti trajno izbrisati %'d izbran predmet?"
 msgstr[2] "Ali res želite iz smeti trajno izbrisati %'d izbrana predmeta?"
 msgstr[3] "Ali res želite iz smeti trajno izbrisati %'d izbrane predmete?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1540 src/nautilus-file-operations.c:1615
+#: src/nautilus-file-operations.c:1559 src/nautilus-file-operations.c:1634
 msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
 msgstr "V primeru, da predmet izbrišete, bo trajno izgubljen."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1561
+#: src/nautilus-file-operations.c:1580
 msgid "Empty all items from Trash?"
 msgstr "Ali naj se izbrišejo vsi predmeti iz smeti?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1565
+#: src/nautilus-file-operations.c:1584
 msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
 msgstr "Vsi predmeti v smeteh bodo trajno izbrisani."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1568 src/nautilus-file-operations.c:2787
-#: src/nautilus-window.c:1294
+#: src/nautilus-file-operations.c:1587 src/nautilus-file-operations.c:2870
+#: src/nautilus-window.c:1287
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "Izprazni _smeti"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1601
+#: src/nautilus-file-operations.c:1620
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s”?"
 msgstr "Ali res želite trajno izbrisati »%s«?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1606
+#: src/nautilus-file-operations.c:1625
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
 msgid_plural ""
@@ -1858,17 +1863,17 @@ msgstr[1] "Ali res želite trajno izbrisati %'d izbrani predmet?"
 msgstr[2] "Ali res želite trajno izbrisati %'d izbrana predmeta?"
 msgstr[3] "Ali res želite trajno izbrisati %'d izbrane predmete?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1667
+#: src/nautilus-file-operations.c:1686
 #, c-format
 msgid "Deleted “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je izbrisan."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1671
+#: src/nautilus-file-operations.c:1690
 #, c-format
 msgid "Deleting “%s”"
 msgstr "Poteka brisanje »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1682
+#: src/nautilus-file-operations.c:1701
 #, c-format
 msgid "Deleted %'d file"
 msgid_plural "Deleted %'d files"
@@ -1877,7 +1882,7 @@ msgstr[1] "Izbrisana je %'d datoteka"
 msgstr[2] "Izbrisani sta %'d datoteki"
 msgstr[3] "Izbrisane so %'d datoteke"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1688
+#: src/nautilus-file-operations.c:1707
 #, c-format
 msgid "Deleting %'d file"
 msgid_plural "Deleting %'d files"
@@ -1888,12 +1893,12 @@ msgstr[3] "Poteka brisanje %'d datotek"
 
 #. To translators: %'d is the number of files completed for the operation,
 #. * so it will be something like 2/14.
-#: src/nautilus-file-operations.c:1715 src/nautilus-file-operations.c:1723
-#: src/nautilus-file-operations.c:1763 src/nautilus-file-operations.c:2105
-#: src/nautilus-file-operations.c:2113 src/nautilus-file-operations.c:2153
-#: src/nautilus-file-operations.c:3898 src/nautilus-file-operations.c:3906
-#: src/nautilus-file-operations.c:3977 src/nautilus-file-operations.c:8267
-#: src/nautilus-file-operations.c:8335
+#: src/nautilus-file-operations.c:1734 src/nautilus-file-operations.c:1742
+#: src/nautilus-file-operations.c:1782 src/nautilus-file-operations.c:2124
+#: src/nautilus-file-operations.c:2132 src/nautilus-file-operations.c:2172
+#: src/nautilus-file-operations.c:3981 src/nautilus-file-operations.c:3989
+#: src/nautilus-file-operations.c:4060 src/nautilus-file-operations.c:8384
+#: src/nautilus-file-operations.c:8452
 #, c-format
 msgid "%'d / %'d"
 msgstr "%'d / %'d"
@@ -1903,7 +1908,7 @@ msgstr "%'d / %'d"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: src/nautilus-file-operations.c:1742 src/nautilus-file-operations.c:2132
+#: src/nautilus-file-operations.c:1761 src/nautilus-file-operations.c:2151
 #, c-format
 msgid "%'d / %'d — %s left"
 msgid_plural "%'d / %'d — %s left"
@@ -1912,7 +1917,7 @@ msgstr[1] "%'d / %'d – preostalo %s"
 msgstr[2] "%'d / %'d – preostalo %s"
 msgstr[3] "%'d / %'d – preostalo %s"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1746 src/nautilus-file-operations.c:2135
+#: src/nautilus-file-operations.c:1765 src/nautilus-file-operations.c:2154
 #, c-format
 msgid "(%d file/sec)"
 msgid_plural "(%d files/sec)"
@@ -1921,41 +1926,41 @@ msgstr[1] "(%d datoteka/s)"
 msgstr[2] "(%d datoteki/s)"
 msgstr[3] "(%d datoteke/s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1905 src/nautilus-file-operations.c:3099
+#: src/nautilus-file-operations.c:1924 src/nautilus-file-operations.c:3182
 msgid "Error while deleting."
 msgstr "Prišlo je do napake med brisanjem."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1916
+#: src/nautilus-file-operations.c:1935
 #, c-format
 msgid "There was an error deleting the folder “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med brisanjem mape »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1919
+#: src/nautilus-file-operations.c:1938
 #, c-format
 msgid "You do not have sufficient permissions to delete the folder “%s”."
 msgstr "Ni ustreznih dovoljenj za brisanje mape »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1926
+#: src/nautilus-file-operations.c:1945
 #, c-format
 msgid "There was an error deleting the file “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med brisanjem datoteke »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:1929
+#: src/nautilus-file-operations.c:1948
 #, c-format
 msgid "You do not have sufficient permissions to delete the file “%s”."
 msgstr "Ni ustreznih dovoljenj za brisanje datoteke »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2056
+#: src/nautilus-file-operations.c:2075
 #, c-format
 msgid "Trashing “%s”"
 msgstr "Poteka premikanje »%s« v smeti."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2060
+#: src/nautilus-file-operations.c:2079
 #, c-format
 msgid "Trashed “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je premaknjen v smeti."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2071
+#: src/nautilus-file-operations.c:2090
 #, c-format
 msgid "Trashing %'d file"
 msgid_plural "Trashing %'d files"
@@ -1964,7 +1969,7 @@ msgstr[1] "Poteka premikanje v smeti %'d datoteke"
 msgstr[2] "Poteka premikanje v smeti %'d datotek"
 msgstr[3] "Poteka premikanje v smeti %'d datotek"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2077
+#: src/nautilus-file-operations.c:2096
 #, c-format
 msgid "Trashed %'d file"
 msgid_plural "Trashed %'d files"
@@ -1974,39 +1979,39 @@ msgstr[2] "V smeti sta premaknjeni %'d datoteki"
 msgstr[3] "V smeti so premaknjene %'d datoteke"
 
 #. Translators: %s is a file name
-#: src/nautilus-file-operations.c:2225
+#: src/nautilus-file-operations.c:2244
 #, c-format
 msgid "“%s” can’t be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
 msgstr ""
 "Datoteke »%s« ni mogoče premakniti v smeti. Ali jo želite takoj izbrisati?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2237
+#: src/nautilus-file-operations.c:2256
 msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
 msgstr "To oddaljeno mesto ne omogoča pošiljanja predmetov v smeti."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2495
+#: src/nautilus-file-operations.c:2514
 msgid "Trashing Files"
 msgstr "Premikanje datotek v smeti"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2499
+#: src/nautilus-file-operations.c:2518
 msgid "Deleting Files"
 msgstr "Brisanje datotek"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2592
+#: src/nautilus-file-operations.c:2675
 #, c-format
 msgid "Unable to eject %s"
 msgstr "Nosilca %s ni mogoče izvreči"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2597
+#: src/nautilus-file-operations.c:2680
 #, c-format
 msgid "Unable to unmount %s"
 msgstr "Nosilca %s ni mogoče odklopiti"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2777
+#: src/nautilus-file-operations.c:2860
 msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
 msgstr "Ali želite izbrisati smeti preden nosilec odklopite?"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2779
+#: src/nautilus-file-operations.c:2862
 msgid ""
 "In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
 "All trashed items on the volume will be permanently lost."
@@ -2014,17 +2019,17 @@ msgstr ""
 "Če želite pridobiti prostor na tem nosilcu, morate izbrisati smeti. Vsi "
 "predmeti v smeteh bodo trajno izgubljeni."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:2785
+#: src/nautilus-file-operations.c:2868
 msgid "Do _not Empty Trash"
 msgstr "_Ne izprazni smeti"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-file-operations.c:2927 src/nautilus-files-view.c:6590
+#: src/nautilus-file-operations.c:3010 src/nautilus-files-view.c:6656
 #, c-format
 msgid "Unable to access “%s”"
 msgstr "Dostop do »%s« ni mogoč."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3012
+#: src/nautilus-file-operations.c:3095
 #, c-format
 msgid "Preparing to copy %'d file (%s)"
 msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%s)"
@@ -2033,7 +2038,7 @@ msgstr[1] "Priprava na kopiranje %'d datoteke (%s)"
 msgstr[2] "Priprava na kopiranje %'d datotek (%s)"
 msgstr[3] "Priprava na kopiranje %'d datotek (%s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3025
+#: src/nautilus-file-operations.c:3108
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file (%s)"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files (%s)"
@@ -2042,7 +2047,7 @@ msgstr[1] "Priprava na premikanje %'d datoteke (%s)"
 msgstr[2] "Priprava na premikanje %'d datotek (%s)"
 msgstr[3] "Priprava na premikanje %'d datotek (%s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3038
+#: src/nautilus-file-operations.c:3121
 #, c-format
 msgid "Preparing to delete %'d file (%s)"
 msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%s)"
@@ -2051,7 +2056,7 @@ msgstr[1] "Priprava na brisanje %'d datoteke (%s)"
 msgstr[2] "Priprava na brisanje %'d datotek (%s)"
 msgstr[3] "Priprava na brisanje %'d datotek (%s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3048
+#: src/nautilus-file-operations.c:3131
 #, c-format
 msgid "Preparing to trash %'d file"
 msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
@@ -2060,7 +2065,7 @@ msgstr[1] "Priprava na premikanje %'d datoteke v smeti"
 msgstr[2] "Priprava na premikanje %'d datotek v smeti"
 msgstr[3] "Priprava na premikanje %'d datotek v smeti"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3056
+#: src/nautilus-file-operations.c:3139
 #, c-format
 msgid "Preparing to compress %'d file"
 msgid_plural "Preparing to compress %'d files"
@@ -2069,25 +2074,25 @@ msgstr[1] "Poteka priprava na stiskanje %'d datoteke."
 msgstr[2] "Poteka priprava na stiskanje %'d datotek."
 msgstr[3] "Poteka priprava na stiskanje %'d datotek."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3089 src/nautilus-file-operations.c:4545
-#: src/nautilus-file-operations.c:4716 src/nautilus-file-operations.c:4782
+#: src/nautilus-file-operations.c:3172 src/nautilus-file-operations.c:4578
+#: src/nautilus-file-operations.c:4749 src/nautilus-file-operations.c:4815
 msgid "Error while copying."
 msgstr "Prišlo je do napake med kopiranjem."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3094 src/nautilus-file-operations.c:4712
-#: src/nautilus-file-operations.c:4778
+#: src/nautilus-file-operations.c:3177 src/nautilus-file-operations.c:4745
+#: src/nautilus-file-operations.c:4811
 msgid "Error while moving."
 msgstr "Prišlo je do napake med premikanjem."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3104
+#: src/nautilus-file-operations.c:3187
 msgid "Error while moving files to trash."
 msgstr "Prišlo je do napake med premikanjem datotek v smeti."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3108
+#: src/nautilus-file-operations.c:3191
 msgid "Error while compressing files."
 msgstr "Prišlo je do napake med stiskanjem datotek."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3183
+#: src/nautilus-file-operations.c:3266
 #, c-format
 msgid ""
 "Files in the folder “%s” cannot be handled because you do not have "
@@ -2096,14 +2101,14 @@ msgstr ""
 "Z datotekami v mapi »%s« ni mogoče upravljati, ker ni ustreznih dovoljenj za "
 "ogled."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3189 src/nautilus-file-operations.c:4728
+#: src/nautilus-file-operations.c:3272 src/nautilus-file-operations.c:4761
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error getting information about the files in the folder “%s”."
 msgstr ""
 "Prišlo je do napake med pridobivanjem podrobnosti o datotekah v mapi »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3241
+#: src/nautilus-file-operations.c:3324
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder “%s” cannot be handled because you do not have permissions to "
@@ -2111,87 +2116,87 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Z mapo »%s« ni mogoče upravljati, ker ni ustreznih dovoljenj za branje."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3247 src/nautilus-file-operations.c:4794
+#: src/nautilus-file-operations.c:3330 src/nautilus-file-operations.c:4827
 #, c-format
 msgid "There was an error reading the folder “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med branjem mape »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3352
+#: src/nautilus-file-operations.c:3435
 #, c-format
 msgid ""
 "The file “%s” cannot be handled because you do not have permissions to read "
 "it."
 msgstr "Z datoteko »%s« ni mogoče upravljati, ker ni ustreznih dovoljenj."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3357
+#: src/nautilus-file-operations.c:3440
 #, c-format
 msgid "There was an error getting information about “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med pridobivanjem podatkov »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3483 src/nautilus-file-operations.c:3545
-#: src/nautilus-file-operations.c:3592 src/nautilus-file-operations.c:3636
+#: src/nautilus-file-operations.c:3566 src/nautilus-file-operations.c:3628
+#: src/nautilus-file-operations.c:3675 src/nautilus-file-operations.c:3719
 #, c-format
 msgid "Error while copying to “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med kopiranjem v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3488
+#: src/nautilus-file-operations.c:3571
 msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
 msgstr "Nimate dovoljenj za dostop do ciljne mape."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3492
+#: src/nautilus-file-operations.c:3575
 msgid "There was an error getting information about the destination."
 msgstr "Prišlo je do napake med pridobivanjem podatkov o cilju."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3546
+#: src/nautilus-file-operations.c:3629
 msgid "The destination is not a folder."
 msgstr "Ciljno mesto ni mapa."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3593
+#: src/nautilus-file-operations.c:3676
 msgid ""
 "There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
 "space."
 msgstr "Na cilju ni dovolj prostora. Poskusite odstraniti nekaj datotek."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3597
+#: src/nautilus-file-operations.c:3680
 #, c-format
 msgid "%s more space is required to copy to the destination."
 msgstr "Za kopiranje na ciljno mesto je zahtevanih %s več prostora."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3637
+#: src/nautilus-file-operations.c:3720
 msgid "The destination is read-only."
 msgstr "Cilj je mogoče le brati."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3714
+#: src/nautilus-file-operations.c:3797
 #, c-format
 msgid "Moving “%s” to “%s”"
 msgstr "Poteka premikanje »%s« v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3718
+#: src/nautilus-file-operations.c:3801
 #, c-format
 msgid "Moved “%s” to “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je premaknjen v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3725
+#: src/nautilus-file-operations.c:3808
 #, c-format
 msgid "Copying “%s” to “%s”"
 msgstr "Poteka kopiranje »%s« v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3729
+#: src/nautilus-file-operations.c:3812
 #, c-format
 msgid "Copied “%s” to “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je kopiran v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3763
+#: src/nautilus-file-operations.c:3846
 #, c-format
 msgid "Duplicating “%s”"
 msgstr "Poteka podvajanje »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3767
+#: src/nautilus-file-operations.c:3850
 #, c-format
 msgid "Duplicated “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je podvojen."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3786
+#: src/nautilus-file-operations.c:3869
 #, c-format
 msgid "Moving %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Moving %'d files to “%s”"
@@ -2200,7 +2205,7 @@ msgstr[1] "Premikanje %'d datoteke na nosilec »%s«"
 msgstr[2] "Premikanje %'d datotek na nosilecv »%s«"
 msgstr[3] "Premikanje %'d datotek na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3792
+#: src/nautilus-file-operations.c:3875
 #, c-format
 msgid "Copying %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Copying %'d files to “%s”"
@@ -2209,7 +2214,7 @@ msgstr[1] "Kopiranje %'d datoteke na nosilec »%s«"
 msgstr[2] "Kopiranje %'d datotek na nosilec »%s«"
 msgstr[3] "Kopiranje %'d datotek na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3811
+#: src/nautilus-file-operations.c:3894
 #, c-format
 msgid "Moved %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Moved %'d files to “%s”"
@@ -2218,7 +2223,7 @@ msgstr[1] "Premaknjena je %'d datoteka na nosilec »%s«"
 msgstr[2] "Premaknjeni sta %'d datoteki na nosilec »%s«"
 msgstr[3] "Premaknjene so %'d datoteke na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3817
+#: src/nautilus-file-operations.c:3900
 #, c-format
 msgid "Copied %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Copied %'d files to “%s”"
@@ -2227,7 +2232,7 @@ msgstr[1] "Kopirana je %'d datoteka na nosilec »%s«"
 msgstr[2] "Kopirani sta %'d datoteki na nosilec »%s«"
 msgstr[3] "Kopirane so %'d datoteke na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3840
+#: src/nautilus-file-operations.c:3923
 #, c-format
 msgid "Duplicating %'d file in “%s”"
 msgid_plural "Duplicating %'d files in “%s”"
@@ -2236,7 +2241,7 @@ msgstr[1] "Podvajanje %'d datoteke na nosilec »%s«"
 msgstr[2] "Podvajanje %'d datotek na nosilec »%s«"
 msgstr[3] "Podvajanje %'d datotek na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:3850
+#: src/nautilus-file-operations.c:3933
 #, c-format
 msgid "Duplicated %'d file in “%s”"
 msgid_plural "Duplicated %'d files in “%s”"
@@ -2252,9 +2257,9 @@ msgstr[3] "Podvojene so %'d datoteke na nosilec »%s«"
 #.
 #. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb / 4 MB"
 #. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB".
-#: src/nautilus-file-operations.c:3888 src/nautilus-file-operations.c:3948
-#: src/nautilus-file-operations.c:7834 src/nautilus-file-operations.c:8008
-#: src/nautilus-file-operations.c:8262 src/nautilus-file-operations.c:8305
+#: src/nautilus-file-operations.c:3971 src/nautilus-file-operations.c:4031
+#: src/nautilus-file-operations.c:7951 src/nautilus-file-operations.c:8125
+#: src/nautilus-file-operations.c:8379 src/nautilus-file-operations.c:8422
 #, c-format
 msgid "%s / %s"
 msgstr "%s / %s"
@@ -2277,8 +2282,8 @@ msgstr "%s / %s"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: src/nautilus-file-operations.c:3932 src/nautilus-file-operations.c:7852
-#: src/nautilus-file-operations.c:8294
+#: src/nautilus-file-operations.c:4015 src/nautilus-file-operations.c:7969
+#: src/nautilus-file-operations.c:8411
 #, c-format
 msgid "%s / %s — %s left (%s/sec)"
 msgid_plural "%s / %s — %s left (%s/sec)"
@@ -2292,7 +2297,7 @@ msgstr[3] "%s / %s – še %s (%s/s)"
 #. *
 #. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
 #.
-#: src/nautilus-file-operations.c:3966 src/nautilus-file-operations.c:8324
+#: src/nautilus-file-operations.c:4049 src/nautilus-file-operations.c:8441
 #, c-format
 msgid "%'d / %'d — %s left (%s/sec)"
 msgid_plural "%'d / %'d — %s left (%s/sec)"
@@ -2301,7 +2306,7 @@ msgstr[1] "%'d / %'d – še %s (%s/s)"
 msgstr[2] "%'d / %'d – še %s (%s/s)"
 msgstr[3] "%'d / %'d – še %s (%s/s)"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4551
+#: src/nautilus-file-operations.c:4584
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder “%s” cannot be copied because you do not have permissions to "
@@ -2310,12 +2315,12 @@ msgstr ""
 "Mape »%s« ni mogoče kopirati, ker ni ustreznih dovoljenj za zapisovanje na "
 "ciljnem mestu."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4557
+#: src/nautilus-file-operations.c:4590
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the folder “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem mape »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4723
+#: src/nautilus-file-operations.c:4756
 #, c-format
 msgid ""
 "Files in the folder “%s” cannot be copied because you do not have "
@@ -2323,78 +2328,78 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Datotek v mapi »%s« ni mogoče kopirati, ker ni ustreznih dovoljenj za ogled."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4739
+#: src/nautilus-file-operations.c:4772
 msgid "_Skip files"
 msgstr "Pre_skoči datoteke"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4789
+#: src/nautilus-file-operations.c:4822
 #, c-format
 msgid ""
 "The folder “%s” cannot be copied because you do not have permissions to read "
 "it."
 msgstr "Mape »%s« ni mogoče kopirati, ker ni ustreznih dovoljenj za branje."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4852 src/nautilus-file-operations.c:5407
-#: src/nautilus-file-operations.c:6085
+#: src/nautilus-file-operations.c:4885 src/nautilus-file-operations.c:5440
+#: src/nautilus-file-operations.c:6165
 #, c-format
 msgid "Error while moving “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med premikanjem »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:4853
+#: src/nautilus-file-operations.c:4886
 msgid "Could not remove the source folder."
 msgstr "Ni mogoče odstraniti izvorne mape."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: src/nautilus-file-operations.c:5097 src/nautilus-file-operations.c:5887
+#: src/nautilus-file-operations.c:5130 src/nautilus-file-operations.c:5967
 msgid "You cannot move a folder into itself."
 msgstr "Mape ni mogoče premakniti same vase."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5098 src/nautilus-file-operations.c:5888
+#: src/nautilus-file-operations.c:5131 src/nautilus-file-operations.c:5968
 msgid "You cannot copy a folder into itself."
 msgstr "Mape ni mogoče kopirati same vase."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5099 src/nautilus-file-operations.c:5889
+#: src/nautilus-file-operations.c:5132 src/nautilus-file-operations.c:5969
 msgid "The destination folder is inside the source folder."
 msgstr "Ciljna mapa je znotraj izvorne mape."
 
 #. the run_warning() frees all strings passed in automatically
-#: src/nautilus-file-operations.c:5139
+#: src/nautilus-file-operations.c:5172
 msgid "You cannot move a file over itself."
 msgstr "Datoteke ni mogoče premakniti preko same sebe."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5140
+#: src/nautilus-file-operations.c:5173
 msgid "You cannot copy a file over itself."
 msgstr "Datoteke ni mogoče kopirati preko same sebe."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5141
+#: src/nautilus-file-operations.c:5174
 msgid "The source file would be overwritten by the destination."
 msgstr "Izvorna datoteka bo bila prepisana s ciljno datoteko."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5411 src/nautilus-file-operations.c:5499
+#: src/nautilus-file-operations.c:5444 src/nautilus-file-operations.c:5532
 #, c-format
 msgid "Error while copying “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med kopiranjem »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5414
+#: src/nautilus-file-operations.c:5447
 #, c-format
 msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %s."
 msgstr "Ni mogoče odstraniti že obstoječe datoteke z enakim imenom v %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5501
+#: src/nautilus-file-operations.c:5534
 #, c-format
 msgid "There was an error copying the file into %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med kopiranjem datoteke v %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5740 src/nautilus-file-operations.c:5768
+#: src/nautilus-file-operations.c:5723 src/nautilus-file-operations.c:5816
 msgid "Copying Files"
 msgstr "Kopiranje datotek"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5800
+#: src/nautilus-file-operations.c:5880
 #, c-format
 msgid "Preparing to move to “%s”"
 msgstr "Priprava na premikanje v »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:5804
+#: src/nautilus-file-operations.c:5884
 #, c-format
 msgid "Preparing to move %'d file"
 msgid_plural "Preparing to move %'d files"
@@ -2403,21 +2408,21 @@ msgstr[1] "Pripravljanje na premikanje %'d datoteke"
 msgstr[2] "Pripravljanje na premikanje %'d datotek"
 msgstr[3] "Pripravljanje na premikanje %'d datotek"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6087
+#: src/nautilus-file-operations.c:6167
 #, c-format
 msgid "There was an error moving the file into %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med premikanjem datoteke v %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6337
+#: src/nautilus-file-operations.c:6406
 msgid "Moving Files"
 msgstr "Premikanje datotek"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6378
+#: src/nautilus-file-operations.c:6497
 #, c-format
 msgid "Creating links in “%s”"
 msgstr "Poteka ustvarjanje povezav v »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6382
+#: src/nautilus-file-operations.c:6501
 #, c-format
 msgid "Making link to %'d file"
 msgid_plural "Making links to %'d files"
@@ -2426,87 +2431,87 @@ msgstr[1] "Ustvarjanje povezave na %'d datoteko"
 msgstr[2] "Ustvarjanje povezave na %'d datoteki"
 msgstr[3] "Ustvarjanje povezave na %'d datoteke"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6532
+#: src/nautilus-file-operations.c:6651
 #, c-format
 msgid "Error while creating link to %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem povezave do %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6536
+#: src/nautilus-file-operations.c:6655
 msgid "Symbolic links only supported for local files"
 msgstr "Simbolne povezave so podprte le za krajevne datoteke"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6541
+#: src/nautilus-file-operations.c:6660
 msgid "The target doesn’t support symbolic links."
 msgstr "Ciljno mesto ne podpira simbolnih povezav."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6549
+#: src/nautilus-file-operations.c:6668
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the symlink in %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem simbolne povezave v %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:6862
+#: src/nautilus-file-operations.c:6979
 msgid "Setting permissions"
 msgstr "Nastavljanje dovoljenj"
 
 #. localizers: the initial name of a new folder
-#: src/nautilus-file-operations.c:7138
+#: src/nautilus-file-operations.c:7255
 msgid "Untitled Folder"
 msgstr "Neimenovana mapa"
 
 #. localizers: the initial name of a new empty document
-#: src/nautilus-file-operations.c:7153
+#: src/nautilus-file-operations.c:7270
 msgid "Untitled Document"
 msgstr "Neimenovan dokument"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7437
+#: src/nautilus-file-operations.c:7554
 #, c-format
 msgid "Error while creating directory %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem mape %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7442
+#: src/nautilus-file-operations.c:7559
 #, c-format
 msgid "Error while creating file %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem datoteke %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7446
+#: src/nautilus-file-operations.c:7563
 #, c-format
 msgid "There was an error creating the directory in %s."
 msgstr "Prišlo je do napake med ustvarjanjem mape v %s."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7706
+#: src/nautilus-file-operations.c:7823
 msgid "Emptying Trash"
 msgstr "Praznjenje smeti"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7748
+#: src/nautilus-file-operations.c:7865
 msgid "Verifying destination"
 msgstr "Preverjanje ciljnega mesta"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7792
+#: src/nautilus-file-operations.c:7909
 #, c-format
 msgid "Extracting “%s”"
 msgstr "Poteka razširjanje »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7896 src/nautilus-file-operations.c:7958
+#: src/nautilus-file-operations.c:8013 src/nautilus-file-operations.c:8075
 #, c-format
 msgid "Error extracting “%s”"
 msgstr "Prišlo je do napake med razširjanjem »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7900
+#: src/nautilus-file-operations.c:8017
 #, c-format
 msgid "There was an error while extracting “%s”."
 msgstr "Prišlo je do napake med razširjanjem »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7961
+#: src/nautilus-file-operations.c:8078
 #, c-format
 msgid "Not enough free space to extract %s"
 msgstr "Ni dovolj prostora za razširjanje %s"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7991
+#: src/nautilus-file-operations.c:8108
 #, c-format
 msgid "Extracted “%s” to “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je razširjen v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:7997
+#: src/nautilus-file-operations.c:8114
 #, c-format
 msgid "Extracted %'d file to “%s”"
 msgid_plural "Extracted %'d files to “%s”"
@@ -2515,20 +2520,20 @@ msgstr[1] "Razširjen je %'d predmet v »%s«."
 msgstr[2] "Razširjena sta %'d predmeta v »%s«."
 msgstr[3] "Razširjeni so %'d predmeti v »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8031
+#: src/nautilus-file-operations.c:8148
 msgid "Preparing to extract"
 msgstr "Priprava na razširjanje"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8159
+#: src/nautilus-file-operations.c:8276
 msgid "Extracting Files"
 msgstr "Razširjanje datotek"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8218
+#: src/nautilus-file-operations.c:8335
 #, c-format
 msgid "Compressing “%s” into “%s”"
 msgstr "Poteka stiskanje »%s« na nosilec »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8224
+#: src/nautilus-file-operations.c:8341
 #, c-format
 msgid "Compressing %'d file into “%s”"
 msgid_plural "Compressing %'d files into “%s”"
@@ -2537,12 +2542,12 @@ msgstr[1] "Poteka stiskanje %'d datoteke na nosilec »%s«."
 msgstr[2] "Poteka stiskanje %'d datotek na nosilec »%s«."
 msgstr[3] "Poteka stiskanje %'d datotek na nosilec »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8372
+#: src/nautilus-file-operations.c:8489
 #, c-format
 msgid "Error compressing “%s” into “%s”"
 msgstr "Prišlo je do napake stiskanja »%s« na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8378
+#: src/nautilus-file-operations.c:8495
 #, c-format
 msgid "Error compressing %'d file into “%s”"
 msgid_plural "Error compressing %'d files into “%s”"
@@ -2551,16 +2556,16 @@ msgstr[1] "Prišlo je do napake stiskanja %'d datoteke na nosilec »%s«."
 msgstr[2] "Prišlo je do napake stiskanja %'d datotek na nosilec »%s«."
 msgstr[3] "Prišlo je do napake stiskanja %'d datotek na nosilec »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8388
+#: src/nautilus-file-operations.c:8505
 msgid "There was an error while compressing files."
 msgstr "Prišlo je do napake med stiskanjem datotek."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8413
+#: src/nautilus-file-operations.c:8530
 #, c-format
 msgid "Compressed “%s” into “%s”"
 msgstr "Predmet »%s« je stisnjen na »%s«."
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8419
+#: src/nautilus-file-operations.c:8536
 #, c-format
 msgid "Compressed %'d file into “%s”"
 msgid_plural "Compressed %'d files into “%s”"
@@ -2569,19 +2574,19 @@ msgstr[1] "Stisnjena je %d datoteka na nosilec »%s«"
 msgstr[2] "Stisnjeni sta %d datoteki na nosilec »%s«"
 msgstr[3] "Stisnjene so %d datoteke na nosilec »%s«"
 
-#: src/nautilus-file-operations.c:8510
+#: src/nautilus-file-operations.c:8627
 msgid "Compressing Files"
 msgstr "Stiskanje datotek"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:379
+#: src/nautilus-files-view.c:385
 msgid "Searching…"
 msgstr "Iskanje ..."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1111 src/nautilus-mime-actions.c:939
+#: src/nautilus-files-view.c:1209 src/nautilus-mime-actions.c:939
 msgid "Are you sure you want to open all files?"
 msgstr "Ali res želite odpreti vse datoteke?"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1114
+#: src/nautilus-files-view.c:1212
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate tab."
 msgid_plural "This will open %'d separate tabs."
@@ -2590,7 +2595,7 @@ msgstr[1] "Odprlo se bo %'d ločen zavihek."
 msgstr[2] "Odprla se bosta %'d ločena zavihka."
 msgstr[3] "Odprli se bodo %'d ločeni zavihki."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1119
+#: src/nautilus-files-view.c:1217
 #, c-format
 msgid "This will open %'d separate window."
 msgid_plural "This will open %'d separate windows."
@@ -2599,29 +2604,29 @@ msgstr[1] "To bo odprlo %'d ločeno okno."
 msgstr[2] "To bo odprlo %'d ločeni okni."
 msgstr[3] "To bo odprlo %'d ločena okna."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1123 src/nautilus-location-entry.c:282
+#: src/nautilus-files-view.c:1221 src/nautilus-location-entry.c:282
 #: src/nautilus-mime-actions.c:951 src/nautilus-mime-actions.c:1137
 msgid "_OK"
 msgstr "_V redu"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1678
+#: src/nautilus-files-view.c:1736
 msgid "Select Items Matching"
 msgstr "Izbor skladnih predmetov"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1683 src/nautilus-files-view.c:5908
-#: src/nautilus-files-view.c:6369
+#: src/nautilus-files-view.c:1741 src/nautilus-files-view.c:5975
+#: src/nautilus-files-view.c:6435
 msgid "_Select"
 msgstr "_Izberi"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1691
+#: src/nautilus-files-view.c:1749
 msgid "_Pattern:"
 msgstr "_Vzorec:"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:1697
+#: src/nautilus-files-view.c:1755
 msgid "Examples: "
 msgstr "Primeri:"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:2783
+#: src/nautilus-files-view.c:2858
 msgid ""
 "Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
 "configuration to ~/.local/share/nautilus"
@@ -2629,12 +2634,12 @@ msgstr ""
 "Z različico programa Nautilus 3.6 je ta mapa opuščena, vsebina pa je "
 "premaknjena v mapo ~/.config/nautilus"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3278 src/nautilus-files-view.c:3325
+#: src/nautilus-files-view.c:3355 src/nautilus-files-view.c:3402
 #, c-format
 msgid "“%s” selected"
 msgstr "»%s« izbrano"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3282
+#: src/nautilus-files-view.c:3359
 #, c-format
 msgid "%'d folder selected"
 msgid_plural "%'d folders selected"
@@ -2643,7 +2648,7 @@ msgstr[1] "%'d izbrana mapa"
 msgstr[2] "%'d izbrani mapi"
 msgstr[3] "%'d izbrane mape"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3296
+#: src/nautilus-files-view.c:3373
 #, c-format
 msgid "(containing %'d item)"
 msgid_plural "(containing %'d items)"
@@ -2653,7 +2658,7 @@ msgstr[2] "(vsebuje %'d predmeta)"
 msgstr[3] "(vsebuje %'d predmete)"
 
 #. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
-#: src/nautilus-files-view.c:3311
+#: src/nautilus-files-view.c:3388
 #, c-format
 msgid "(containing a total of %'d item)"
 msgid_plural "(containing a total of %'d items)"
@@ -2662,7 +2667,7 @@ msgstr[1] "(skupaj vsebuje %'d predmet)"
 msgstr[2] "(skupaj vsebuje %'d predmeta)"
 msgstr[3] "(skupaj vsebuje %'d predmete)"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:3330
+#: src/nautilus-files-view.c:3407
 #, c-format
 msgid "%'d item selected"
 msgid_plural "%'d items selected"
@@ -2672,7 +2677,7 @@ msgstr[2] "%'d izbrana predmeta"
 msgstr[3] "%'d izbrani predmeti"
 
 #. Folders selected also, use "other" terminology
-#: src/nautilus-files-view.c:3339
+#: src/nautilus-files-view.c:3416
 #, c-format
 msgid "%'d other item selected"
 msgid_plural "%'d other items selected"
@@ -2685,7 +2690,7 @@ msgstr[3] "%'d drugi izbrani predmeti"
 #. * needs to use something other than parentheses. The
 #. * the message in parentheses is the size of the selected items.
 #.
-#: src/nautilus-files-view.c:3354
+#: src/nautilus-files-view.c:3431
 #, c-format
 msgid "(%s)"
 msgstr "(%s)"
@@ -2697,50 +2702,50 @@ msgstr "(%s)"
 #. * message about the number of other items and the
 #. * total size of those items.
 #.
-#: src/nautilus-files-view.c:3387
+#: src/nautilus-files-view.c:3464
 #, c-format
 msgid "%s %s, %s %s"
 msgstr "%s %s, %s %s"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:5895
+#: src/nautilus-files-view.c:5962
 msgid "Select Move Destination"
 msgstr "Izbor ciljnega mesta za premikanje"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:5899
+#: src/nautilus-files-view.c:5966
 msgid "Select Copy Destination"
 msgstr "Izbor ciljnega mesta za kopiranje"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:6365
+#: src/nautilus-files-view.c:6431
 msgid "Select Extract Destination"
 msgstr "Izbor ciljnega mesta za razširjanje"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:6553
+#: src/nautilus-files-view.c:6619
 msgid "Wallpapers"
 msgstr "Ozadja namizja"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6620
+#: src/nautilus-files-view.c:6686
 #, c-format
 msgid "Unable to remove “%s”"
 msgstr "Ni mogoče odstraniti »%s«"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6650
+#: src/nautilus-files-view.c:6716
 #, c-format
 msgid "Unable to eject “%s”"
 msgstr "Ni mogoče izvreči »%s«"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:6675
+#: src/nautilus-files-view.c:6741
 msgid "Unable to stop drive"
 msgstr "Ni mogoče zaustaviti pogona"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: src/nautilus-files-view.c:6788
+#: src/nautilus-files-view.c:6854
 #, c-format
 msgid "Unable to start “%s”"
 msgstr "Ni mogoče začeti »%s«"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7751
+#: src/nautilus-files-view.c:7773
 #, c-format
 msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
 msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
@@ -2749,69 +2754,69 @@ msgstr[1] "Nova mapa z izborom (%'d predmet)"
 msgstr[2] "Nova mapa z izborom (%'d predmeta)"
 msgstr[3] "Nova mapa z izborom (%'d predmeti)"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7811
+#: src/nautilus-files-view.c:7833
 #, c-format
 msgid "Open With %s"
 msgstr "Odpri s programom %s"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7823
+#: src/nautilus-files-view.c:7845
 msgid "Run"
 msgstr "Zaženi"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7828
+#: src/nautilus-files-view.c:7850
 msgid "Extract Here"
 msgstr "Razširi na to mesto"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7829
+#: src/nautilus-files-view.c:7851
 msgid "Extract to…"
 msgstr "Razširi v ..."
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7833
+#: src/nautilus-files-view.c:7855
 msgid "Open"
 msgstr "Odpri"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7891
+#: src/nautilus-files-view.c:7913
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:106
 msgid "_Start"
 msgstr "_Zaženi"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7897 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1687
+#: src/nautilus-files-view.c:7919 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1687
 msgid "_Connect"
 msgstr "_Poveži se"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7903
+#: src/nautilus-files-view.c:7925
 msgid "_Start Multi-disk Drive"
 msgstr "_Zaženi več-diskovni pogon"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7909
+#: src/nautilus-files-view.c:7931
 msgid "U_nlock Drive"
 msgstr "_Odkleni pogon"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7929
+#: src/nautilus-files-view.c:7951
 msgid "Stop Drive"
 msgstr "Zaustavi pogon"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7935
+#: src/nautilus-files-view.c:7957
 msgid "_Safely Remove Drive"
 msgstr "_Varno odstrani pogon"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7941 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1677
+#: src/nautilus-files-view.c:7963 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1677
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "_Prekini povezavo"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7947
+#: src/nautilus-files-view.c:7969
 msgid "_Stop Multi-disk Drive"
 msgstr "_Zaustavi več-diskovni pogon"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:7953
+#: src/nautilus-files-view.c:7975
 msgid "_Lock Drive"
 msgstr "_Zakleni pogon"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:9673
+#: src/nautilus-files-view.c:9723
 msgid "Content View"
 msgstr "Pogled vsebine"
 
-#: src/nautilus-files-view.c:9674
+#: src/nautilus-files-view.c:9724
 msgid "View of the current folder"
 msgstr "Pogled trenutne mape"
 
@@ -3408,22 +3413,22 @@ msgstr "Nosilec vsebuje slike in glasbo"
 msgid "(Empty)"
 msgstr "(prazno)"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:1602
+#: src/nautilus-list-view.c:1600
 msgid "Use Default"
 msgstr "Uporabi privzeto"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:2368
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:101
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1290
+#: src/nautilus-list-view.c:2402
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:156
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1235
 msgid "List View"
 msgstr "Seznamski prikaz"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:3322
+#: src/nautilus-list-view.c:3356
 #, c-format
 msgid "%s Visible Columns"
 msgstr "%s vidni stolpci"
 
-#: src/nautilus-list-view.c:3342
+#: src/nautilus-list-view.c:3376
 msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
 msgstr "Izberite vrstni red stolpcev, prikazanih v tej mapi"
 
@@ -3565,21 +3570,21 @@ msgstr ""
 "Ali želite poiskati program, s katerim bi datoteko lahko odprli?"
 
 #. if it wasn't cancelled show a dialog
-#: src/nautilus-mime-actions.c:1731 src/nautilus-mime-actions.c:2029
+#: src/nautilus-mime-actions.c:1732 src/nautilus-mime-actions.c:2030
 #: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1230 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1305
 msgid "Unable to access location"
 msgstr "Dostop do mesta ni mogoč"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:2120
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2121
 msgid "Unable to start location"
 msgstr "Ni mogoče zagnati mesta"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:2213
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2214
 #, c-format
 msgid "Opening “%s”."
 msgstr "Odpiranje »%s«"
 
-#: src/nautilus-mime-actions.c:2218
+#: src/nautilus-mime-actions.c:2219
 #, c-format
 msgid "Opening %d item."
 msgid_plural "Opening %d items."
@@ -3640,32 +3645,43 @@ msgstr "_Dodaj"
 msgid "Set as default"
 msgstr "Nastavi kot privzeto"
 
-#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:52
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:124
+#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:55
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:120
 msgid "Folder names cannot contain “/”."
 msgstr "Ime mape ne sme vsebovati \"/\""
 
-#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:56
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:135
+#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:60
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:132
 msgid "A folder cannot be called “.”."
 msgstr "Mapa ne sme biti poimenovana » . «."
 
-#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:60
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:146
+#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:65
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:144
 msgid "A folder cannot be called “..”."
 msgstr "Mapa ne sme biti poimenovana » .. «."
 
-#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:128
+#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:70
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:156
+msgid "Folder name is too long."
+msgstr "Ime mape je predolgo."
+
+#. We must warn about the side effect
+#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:76
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:169
+msgid "Folders with “.” at the beginning of their name are hidden."
+msgstr "Mape, katerih ime se začne s piko » . «, so skrite mape."
+
+#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:145
 #: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:173
 msgid "Create"
 msgstr "Ustvari"
 
-#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:129
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:382
+#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:146
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:394
 msgid "Folder name"
 msgstr "Ime mape"
 
-#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:130
+#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:147
 msgid "New Folder"
 msgstr "Nova mapa"
 
@@ -3827,47 +3843,59 @@ msgstr ""
 "Z geslom zaščiteni arhivi še niso podprti. Na seznamu so izpisani programi, "
 "s katerimi je mogoče arhiv odpreti."
 
+#. Translators: This is the label used in the pathbar when seeing
+#. * the root directory (also known as /)
+#: src/nautilus-pathbar.c:316 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1120
+msgid "Computer"
+msgstr "Računalnik"
+
+#. Translators: This is the filesystem root directory (also known
+#. * as /) when seen as administrator
+#: src/nautilus-pathbar.c:323
+msgid "Administrator Root"
+msgstr "Korenski imenik"
+
 #. Translators: this is referred to captions under icons.
 #. Translators: this is referred to the permissions
 #. * the user has in a directory.
 #.
-#: src/nautilus-preferences-window.c:151 src/nautilus-properties-window.c:4135
+#: src/nautilus-preferences-window.c:153 src/nautilus-properties-window.c:4135
 #: src/nautilus-properties-window.c:4165
 msgid "None"
 msgstr "Brez"
 
-#: src/nautilus-preferences-window.c:365
+#: src/nautilus-preferences-window.c:367
 #, c-format
 msgid "%d MB"
 msgstr "%d MB"
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:338
+#: src/nautilus-program-choosing.c:379
 msgid "Sorry, but you cannot execute commands from a remote site."
 msgstr "Ukazov iz oddaljenega spletišča ni mogoče izvajati."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:339
+#: src/nautilus-program-choosing.c:380
 msgid "This is disabled due to security considerations."
 msgstr "Ta možnost je onemogočena iz varnostnih pomislekov."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:351 src/nautilus-program-choosing.c:428
+#: src/nautilus-program-choosing.c:392 src/nautilus-program-choosing.c:469
 #: src/nautilus-properties-window.c:3136
 msgid "There was an error launching the application."
 msgstr "Prišlo je do napake med zaganjanjem programa."
 
 #. all files are non-local
 #. some files are non-local
-#: src/nautilus-program-choosing.c:380 src/nautilus-program-choosing.c:392
+#: src/nautilus-program-choosing.c:421 src/nautilus-program-choosing.c:433
 msgid "This drop target only supports local files."
 msgstr "Cilj spuščanja podpira le krajevne datoteke."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:381
+#: src/nautilus-program-choosing.c:422
 msgid ""
 "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
 msgstr ""
 "Za odprtje ne-krajevnih datotek, jih je treba kopirati v krajevno mapo in "
 "jih znova spustiti."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:393
+#: src/nautilus-program-choosing.c:434
 msgid ""
 "To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "
 "again. The local files you dropped have already been opened."
@@ -3875,7 +3903,7 @@ msgstr ""
 "Za odprtje ne-krajevnih datotek, jih je treba kopirati v krajevno mapo in "
 "jih znova spustiti. Krajevne datoteke, ki jih spustite, so že bile odprte."
 
-#: src/nautilus-program-choosing.c:427
+#: src/nautilus-program-choosing.c:468
 msgid "Details: "
 msgstr "Podrobnosti:"
 
@@ -3938,7 +3966,6 @@ msgstr[2] "_Imeni:"
 msgstr[3] "_Imena:"
 
 #: src/nautilus-properties-window.c:885
-#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:114
 #, c-format
 msgid "Properties"
 msgstr "Lastnosti"
@@ -4198,49 +4225,25 @@ msgstr "_Povrni"
 msgid "_Open"
 msgstr "_Odpri"
 
-#: src/nautilus-query.c:523 src/nautilus-search-directory-file.c:173
+#: src/nautilus-query.c:524 src/nautilus-search-directory-file.c:173
 #: src/nautilus-search-directory-file.c:230
 #: src/nautilus-search-directory-file.c:274
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:877
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:832
 #: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:341
-#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:391
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:341
 msgid "Search"
 msgstr "Iskanje"
 
-#: src/nautilus-query.c:526
+#: src/nautilus-query.c:527
 #, c-format
 msgid "Search for “%s”"
 msgstr "Poišči »%s«"
 
-#: src/nautilus-query-editor.c:130
-msgid "Searching locations only"
-msgstr "Iskanje mest"
-
-#: src/nautilus-query-editor.c:135
-msgid "Searching network locations only"
-msgstr "Iskanje omrežnih mest"
-
-#: src/nautilus-query-editor.c:141
-msgid "Remote location — only searching the current folder"
-msgstr "Oddaljeno mesto — iskanje le trenutne mape"
-
-#: src/nautilus-query-editor.c:146
-msgid "Only searching the current folder"
-msgstr "Iskanje le po trenutni mapi"
-
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:157
-msgid "Folder name is too long."
-msgstr "Ime mape je predolgo."
-
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:161
-msgid "File name is too long."
-msgstr "Ime datoteke je predolgo."
-
-#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:383
+#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:395
 msgid "File name"
 msgstr "Ime datoteke"
 
-#: src/nautilus-search-engine.c:229
+#: src/nautilus-search-engine.c:238
 msgid "Unable to complete the requested search"
 msgstr "Ni mogoče končati zahtev iskanja"
 
@@ -4278,7 +4281,7 @@ msgstr "Izbor datumov"
 
 #. trash
 #: src/nautilus-shell-search-provider.c:320 src/nautilus-trash-bar.c:205
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:700
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:667
 msgid "Trash"
 msgstr "Smeti"
 
@@ -4298,11 +4301,11 @@ msgstr ""
 msgid "Executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
 msgstr "Izvedljive datoteke v tej mapi bodo prikazane v meniju Skripti."
 
-#: src/nautilus-toolbar.c:830 src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:152
+#: src/nautilus-toolbar.c:836 src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:166
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Razveljavi"
 
-#: src/nautilus-toolbar.c:837 src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:166
+#: src/nautilus-toolbar.c:843 src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:180
 msgid "_Redo"
 msgstr "_Ponovno uveljavi"
 
@@ -4323,7 +4326,7 @@ msgstr "_Sprazni"
 msgid "Delete all items in the Trash"
 msgstr "Izbriši vse predmete v smeteh"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:311
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:287
 #, c-format
 msgid "Since %d day ago"
 msgid_plural "Since %d days ago"
@@ -4332,7 +4335,7 @@ msgstr[1] "Pred %d dnevom"
 msgstr[2] "Pred %d dnevoma"
 msgstr[3] "Pred %d dnevi"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:312
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:288
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
@@ -4341,7 +4344,7 @@ msgstr[1] "Pred %d dnevom"
 msgstr[2] "Pred %d dnevoma"
 msgstr[3] "Pred %d dnevi"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:318
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:294
 #, c-format
 msgid "Since last week"
 msgid_plural "Since %d weeks ago"
@@ -4350,7 +4353,7 @@ msgstr[1] "Pred %d tednom"
 msgstr[2] "Pred %d tednoma"
 msgstr[3] "Pred %d tedni"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:319
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:295
 #, c-format
 msgid "Last week"
 msgid_plural "%d weeks ago"
@@ -4359,7 +4362,7 @@ msgstr[1] "Pred %d tednom"
 msgstr[2] "Pred %d tednoma"
 msgstr[3] "Pred %d tedni"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:325
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:301
 #, c-format
 msgid "Since last month"
 msgid_plural "Since %d months ago"
@@ -4368,7 +4371,7 @@ msgstr[1] "Pred %d mesecem"
 msgstr[2] "Pred %d mesecema"
 msgstr[3] "Pred %d meseci"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:326
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:302
 #, c-format
 msgid "Last month"
 msgid_plural "%d months ago"
@@ -4377,7 +4380,7 @@ msgstr[1] "Pred %d mesecem"
 msgstr[2] "Pred %d mesecema"
 msgstr[3] "Pred %d meseci"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:331
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:307
 #, c-format
 msgid "Since last year"
 msgid_plural "Since %d years ago"
@@ -4386,7 +4389,7 @@ msgstr[1] "Pred %d letom"
 msgstr[2] "Pred %d letoma"
 msgstr[3] "Pred %d leti"
 
-#: src/nautilus-ui-utilities.c:332
+#: src/nautilus-ui-utilities.c:308
 #, c-format
 msgid "Last year"
 msgid_plural "%d years ago"
@@ -4415,23 +4418,24 @@ msgstr "Nazaj"
 msgid "Forward"
 msgstr "Naprej"
 
-#: src/nautilus-window.c:1313
+#: src/nautilus-window.c:1306
+#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:58
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Lastnosti"
 
-#: src/nautilus-window.c:1325
+#: src/nautilus-window.c:1318
 msgid "_Format…"
 msgstr "_Formatiraj ..."
 
 #. Translators: only one item has been deleted and %s is its name.
-#: src/nautilus-window.c:1602
+#: src/nautilus-window.c:1595
 #, c-format
 msgid "“%s” deleted"
 msgstr "Predmet »%s« je izbrisan"
 
 #. Translators: one or more items might have been deleted, and %d
 #. * is the count.
-#: src/nautilus-window.c:1609
+#: src/nautilus-window.c:1602
 #, c-format
 msgid "%d file deleted"
 msgid_plural "%d files deleted"
@@ -4441,14 +4445,14 @@ msgstr[2] "%d izbrisani datoteki"
 msgstr[3] "%d izbrisane datoteke"
 
 #. Translators: one item has been unstarred and %s is its name.
-#: src/nautilus-window.c:1630
+#: src/nautilus-window.c:1623
 #, c-format
 msgid "“%s” unstarred"
 msgstr "Datoteki »%s« je odstranjena oznaka z zvezdico."
 
 #. Translators: one or more items have been unstarred, and %d
 #. * is the count.
-#: src/nautilus-window.c:1636
+#: src/nautilus-window.c:1629
 #, c-format
 msgid "%d file unstarred"
 msgid_plural "%d files unstarred"
@@ -4457,28 +4461,28 @@ msgstr[1] "%d datoteki je odstranjena oznaka z zvezdico"
 msgstr[2] "%d datotekama je odstranjena oznaka z zvezdico"
 msgstr[3] "%d datotekam je odstranjena oznaka z zvezdico"
 
-#: src/nautilus-window.c:1774
+#: src/nautilus-window.c:1767
 #, c-format
 msgid "Open %s"
 msgstr "Odpri %s"
 
-#: src/nautilus-window.c:1852
+#: src/nautilus-window.c:1845 src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:36
 msgid "_New Tab"
 msgstr "_Nov zavihek"
 
-#: src/nautilus-window.c:1862
+#: src/nautilus-window.c:1855
 msgid "Move Tab _Left"
 msgstr "Premakni zavihek _levo"
 
-#: src/nautilus-window.c:1870
+#: src/nautilus-window.c:1863
 msgid "Move Tab _Right"
 msgstr "Premakni zavihek _desno"
 
-#: src/nautilus-window.c:1881
+#: src/nautilus-window.c:1874
 msgid "_Close Tab"
 msgstr "_Zapri zavihek"
 
-#: src/nautilus-window.c:2870
+#: src/nautilus-window.c:2863
 msgid "Access and organize your files"
 msgstr "Dostop in upravljanje z datotekami"
 
@@ -4486,41 +4490,57 @@ msgstr "Dostop in upravljanje z datotekami"
 #. * which will be displayed at the bottom of the about
 #. * box to give credit to the translator(s).
 #.
-#: src/nautilus-window.c:2880
+#: src/nautilus-window.c:2873
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Matjaž Horvat\n"
 "Andraž Tori\n"
 "Matej Urbančič <mateju svn gnome org>"
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1510
+#: src/nautilus-window-slot.c:1149
+msgid "Searching locations only"
+msgstr "Iskanje mest"
+
+#: src/nautilus-window-slot.c:1153
+msgid "Searching network locations only"
+msgstr "Iskanje omrežnih mest"
+
+#: src/nautilus-window-slot.c:1158
+msgid "Remote location — only searching the current folder"
+msgstr "Oddaljeno mesto — iskanje le trenutne mape"
+
+#: src/nautilus-window-slot.c:1162
+msgid "Only searching the current folder"
+msgstr "Iskanje le po trenutni mapi"
+
+#: src/nautilus-window-slot.c:1686
 msgid "Unable to display the contents of this folder."
 msgstr "Vsebine te mape ni mogoče prikazati."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1514
+#: src/nautilus-window-slot.c:1690
 msgid "This location doesn’t appear to be a folder."
 msgstr "To mesto ni videti kot mapa."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1523
+#: src/nautilus-window-slot.c:1699
 msgid ""
 "Unable to find the requested file. Please check the spelling and try again."
 msgstr ""
 "Zahtevane datoteke ni mogoče najti. Preverite črkovanje in poskusite znova."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1532
+#: src/nautilus-window-slot.c:1708
 #, c-format
 msgid "“%s” locations are not supported."
 msgstr "Mesta »%s« niso podprta."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1537
+#: src/nautilus-window-slot.c:1713
 msgid "Unable to handle this kind of location."
 msgstr "S to vrsto mesta ni mogoče upravljati."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1545
+#: src/nautilus-window-slot.c:1721
 msgid "Unable to access the requested location."
 msgstr "Dostop do zahtevanega mesta ni mogoč."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1551
+#: src/nautilus-window-slot.c:1727
 msgid "Don’t have permission to access the requested location."
 msgstr "Za dostop do ciljnega mesta so zahtevana posebna dovoljenja."
 
@@ -4529,19 +4549,19 @@ msgstr "Za dostop do ciljnega mesta so zahtevana posebna dovoljenja."
 #. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
 #. * the proxy is set up wrong.
 #.
-#: src/nautilus-window-slot.c:1562
+#: src/nautilus-window-slot.c:1738
 msgid ""
 "Unable to find the requested location. Please check the spelling or the "
 "network settings."
 msgstr ""
 "Zahtevanega mesta ni mogoče najti. Preverite črkovanje omrežnih nastavitev."
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1581
+#: src/nautilus-window-slot.c:1757
 #, c-format
 msgid "Unhandled error message: %s"
 msgstr "Neobravnavano sporočilo napake: %s"
 
-#: src/nautilus-window-slot.c:1757
+#: src/nautilus-window-slot.c:1933
 #, c-format
 msgid "Unable to load location"
 msgstr "Mesta ni mogoče naložiti"
@@ -4825,7 +4845,7 @@ msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show item properties"
 msgstr "Pokaže lastnosti predmeta"
 
-#: src/resources/gtk/menus.ui:6
+#: src/resources/gtk/menus.ui:6 src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:22
 msgid "New _Window"
 msgstr "Novo o_kno"
 
@@ -4837,15 +4857,15 @@ msgstr "Stranska vrstica"
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "_Možnosti"
 
-#: src/resources/gtk/menus.ui:27
+#: src/resources/gtk/menus.ui:27 src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:75
 msgid "_Keyboard Shortcuts"
 msgstr "_Tipkovne bližnjice"
 
-#: src/resources/gtk/menus.ui:31
+#: src/resources/gtk/menus.ui:31 src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:89
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_č"
 
-#: src/resources/gtk/menus.ui:36
+#: src/resources/gtk/menus.ui:36 src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:103
 msgid "_About"
 msgstr "_O programu"
 
@@ -4854,7 +4874,7 @@ msgid "_Quit"
 msgstr "_Končaj"
 
 #: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:20
-#: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:39
+#: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:48
 msgid "_Rename"
 msgstr "P_reimenuj"
 
@@ -4965,10 +4985,12 @@ msgid "New _Folder"
 msgstr "Nova _mapa"
 
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:10
+#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:11
 msgid "New _Document"
 msgstr "Nov _dokument"
 
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:16
+#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:31
 msgid "_Paste"
 msgstr "_Prilepi"
 
@@ -4978,11 +5000,13 @@ msgid "Create _Link"
 msgstr "Ustvari _povezavo"
 
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:29
+#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:35
 msgid "Select _All"
 msgstr "Izberi _vse"
 
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:35
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:237
+#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:39
 msgid "P_roperties"
 msgstr "L_astnosti"
 
@@ -5095,93 +5119,80 @@ msgstr "Oznake"
 
 #. Marks a file as starred (starred)
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:225
+#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:20
 msgctxt "menu item"
 msgid "Star"
 msgstr "Zvezdica"
 
 #. Unmarks a file as starred (starred)
 #: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:230
+#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:25
 msgctxt "menu item"
 msgid "Unstar"
 msgstr "Odstrani zvezdico"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-folder-is-empty.ui:30
+#: src/resources/ui/nautilus-folder-is-empty.ui:31
 msgid "Folder is Empty"
 msgstr "Mapa je prazna."
 
-#: src/resources/ui/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui:11
-msgid "Delete Shortcuts Have Changed"
-msgstr "Bližnjice brisanja so spremenjene"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui:12
-msgid ""
-"With the latest version of Files, you no longer need to hold Ctrl to delete "
-"— the Delete key will work when pressed on its own."
-msgstr ""
-"Z zadnjo različico programa je mogoče uporabiti tipko izbriši samostojno, "
-"torej brez pritisnjene krmilke."
-
-#: src/resources/ui/nautilus-move-to-trash-shortcut-changed.ui:15
-msgid "Got it"
-msgstr "Razumem"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-no-search-results.ui:30
+#: src/resources/ui/nautilus-no-search-results.ui:31
 msgid "No Results Found"
 msgstr "Ni zadetkov"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-no-search-results.ui:44
+#: src/resources/ui/nautilus-no-search-results.ui:46
 #: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:406
 msgid "Try a different search"
 msgstr "Poskusite drugačen iskalni niz"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:22
-msgid "New Folder…"
-msgstr "Nova mapa ..."
+#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:6
+msgid "New _Folder…"
+msgstr "_Nova mapa ..."
 
-#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:47
-msgid "Add to Bookmarks"
-msgstr "Dodaj med zaznamke"
+#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:16
+msgid "Add to _Bookmarks"
+msgstr "_Dodaj med zaznamke"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:86
-msgid "Paste"
-msgstr "Prilepi"
+#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:50
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1653
+msgid "Open in New _Window"
+msgstr "Odpri v _novem oknu"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:100
-msgid "Select All"
-msgstr "Izberi vse"
+#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:54
+#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1642
+msgid "Open in New _Tab"
+msgstr "Odpri v novem _zavihku"
 
 #: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:13
-#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:61
 msgid "Preferences"
 msgstr "Možnosti"
 
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:54
+msgid "General"
+msgstr "Splošno"
+
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:71
+msgid "_Show sidebar"
+msgstr "_Pokaži stransko vrstico"
+
 #. Translators: a title in the preferences dialog with an option to sort folder before files "Sort folders 
before files".
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:44
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:105
 msgctxt "preferences"
 msgid "Sort"
 msgstr "Razvrščanje"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:61
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:122
 msgid "Sort _folders before files"
 msgstr "Razvrsti _mape pred datotekami"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:118
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:173
 msgid "Allow folders to be _expanded"
 msgstr "Dovoli _razširjanje map"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:158
-msgid "Experimental"
-msgstr "Preizkusno"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:175
-msgid "Use the new _views"
-msgstr "Uporabi preizkusne _poglede"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:215
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:208
 msgid "Icon View Captions"
 msgstr "Podatki v ikonskem pogledu"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:234
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:227
 msgid ""
 "Add information to be displayed beneath file and folder names. More "
 "information will appear when zooming closer."
@@ -5190,201 +5201,201 @@ msgstr ""
 "prikaže pri približanju pogleda."
 
 #. Translators: This is an ordinal number
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:369
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:362
 msgctxt "the n-th position of an icon caption"
 msgid "Second"
 msgstr "Druga vrstica"
 
 #. Translators: This is an ordinal number
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:387
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:380
 msgctxt "the n-th position of an icon caption"
 msgid "Third"
 msgstr "Tretja vrstica"
 
 #. Translators: This is an ordinal number
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:405
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:398
 msgctxt "the n-th position of an icon caption"
 msgid "First"
 msgstr "Prva vrstica"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:450
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:438
 msgid "Views"
 msgstr "Pogledi"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:473
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:461
 msgid "Open Action"
 msgstr "Način odpiranja predmetov"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:490
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:478
 msgid "_Single click to open items"
 msgstr "_Enojni klik za odpiranje"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:508
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:495
 msgid "_Double click to open items"
 msgstr "_Dvojni klik za odpiranje"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:549
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:530
 msgid "Link Creation"
 msgstr "Ustvarjanje povezav"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:566
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:547
 msgid "Show action to create symbolic _links"
 msgstr "Pokaži možnost za ustvarjanje _simbolnih povezav"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:606
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:581
 msgid "Executable Text Files"
 msgstr "Izvedljive besedilne datoteke"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:623
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:598
 msgid "_Display them"
 msgstr "_Pokaži vsebino"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:641
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:615
 msgid "_Run them"
 msgstr "_Zaženi kot programe"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:659
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:632
 msgid "_Ask what to do"
 msgstr "_Vprašaj, kaj storiti"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:717
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:684
 msgid "Ask before _emptying the Trash"
 msgstr "Vprašaj pred _praznjenjem Smeti"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:734
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:700
 msgid "Show action to _permanently delete files and folders"
 msgstr "Pokaži možnost za _trajno brisanje datotek in map"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:774
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:734
 msgid "Behavior"
 msgstr "Obnašanje"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:804
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:764
 msgid "Choose the order of information to appear in the list view."
 msgstr "Izbor vrstnega reda prikaza stolpcev v seznamskem pogledu"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:853
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:808
 msgid "List Columns"
 msgstr "Stolpci seznama"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:893
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:848
 msgid "Search in subfolders:"
 msgstr "Iskanje po podrejenih mapah:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:907
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:862
 msgid "_On this computer only"
 msgstr "Le na _tem računalniku"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:924
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:879
 msgid "_All locations"
 msgstr "Na _vseh mestih"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:941
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:896
 msgid "_Never"
 msgstr "_Ne išči po podmapah"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:981
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:931
 msgid "Thumbnails"
 msgstr "Sličice"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:997
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:947
 msgid "Show thumbnails:"
 msgstr "Pokaži sličice datotek:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1011
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:961
 msgid "_Files on this computer only"
 msgstr "Le za _krajevne datoteke"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1028
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:978
 msgid "A_ll files"
 msgstr "Za v_se datoteke"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1045
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:995
 msgid "N_ever"
 msgstr "N_ikoli ne pokaži"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1069
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1019
 msgid "Onl_y for files smaller than:"
 msgstr "_Le za datoteke, manjše kot:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1127
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1072
 msgid "File count"
 msgstr "Štetje datotek"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1143
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1088
 msgid "Count number of files in folders:"
 msgstr "Preštevaj datoteke v mapah:"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1157
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1102
 msgid "F_olders on this computer only"
 msgstr "Le v mapah na _tem računalniku"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1174
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1119
 msgid "All folder_s"
 msgstr "V _vseh mapah"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1191
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1136
 msgid "Ne_ver"
 msgstr "Ni_koli ne preštevaj"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1231
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1171
 msgid "Search & Preview"
 msgstr "Iskanje in predogled"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1253
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1301
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1361
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1198
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1246
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1306
 msgid "Always"
 msgstr "Vedno"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1256
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1304
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1364
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1201
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1249
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1309
 msgid "Local Files Only"
 msgstr "Le krajevne datoteke"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1259
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1307
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1367
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1204
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1252
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1312
 msgid "Never"
 msgstr "Nikoli"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1270
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1344
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1215
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1289
 msgid "Small"
 msgstr "Majhno"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1273
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1347
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1218
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1292
 msgid "Standard"
 msgstr "Običajno"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1276
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1350
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1221
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1295
 msgid "Large"
 msgstr "Veliko"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1318
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1263
 msgid "By Name"
 msgstr "po imenu"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1321
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1266
 msgid "By Size"
 msgstr "po velikosti"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1324
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1269
 msgid "By Type"
 msgstr "po vrsti"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1327
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1272
 msgid "By Modification Date"
 msgstr "po datumu spremembe"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1330
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1275
 msgid "By Access Date"
 msgstr "po datumu zadnjega dostopa"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1333
+#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:1278
 msgid "By Trashed Date"
 msgstr "po datumu premika v smeti"
 
@@ -5436,42 +5447,30 @@ msgstr "Ime datoteke"
 msgid "Search only on the file name"
 msgstr "Poišči le po imenu datoteke"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-starred-is-empty.ui:30
+#: src/resources/ui/nautilus-starred-is-empty.ui:31
 msgid "Starred files will appear here"
 msgstr "Datoteke, označene z zvezdico, bodo prikazane na tem mestu."
 
-#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:36
-msgid "New Tab"
-msgstr "Nov zavihek"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:75
-msgid "Help"
-msgstr "Pomoč"
-
-#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:89
-msgid "About"
-msgstr "O programu"
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:61
+msgid "_Preferences"
+msgstr "_Možnosti"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:249
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:263
 msgid "Go back"
 msgstr "Pojdi nazaj"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:274
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:288
 msgid "Go forward"
 msgstr "Pojdi naprej"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:430
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:379
 msgid "Show operations"
 msgstr "Pokaži opravila"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:465
+#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:416
 msgid "Toggle view"
 msgstr "Preklop pogled"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:524
-msgid "Open menu"
-msgstr "Odpri meni"
-
 #: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:20
 msgid "Zoom out"
 msgstr "Oddalji"
@@ -5538,7 +5537,7 @@ msgstr "Ponovno naloži"
 msgid "St_op"
 msgstr "Zau_stavi"
 
-#: src/resources/ui/nautilus-trash-is-empty.ui:30
+#: src/resources/ui/nautilus-trash-is-empty.ui:31
 msgid "Trash is Empty"
 msgstr "Smeti so prazne"
 
@@ -5554,10 +5553,6 @@ msgstr "Iskanje omrežnih mest"
 msgid "No network locations found"
 msgstr "Ni omrežnih mest"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1120
-msgid "Computer"
-msgstr "Računalnik"
-
 #. Restore from Cancel to Connect
 #: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1248 src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:449
 msgid "Con_nect"
@@ -5573,14 +5568,6 @@ msgstr "Ni mogoče odklopiti nosilca"
 msgid "Cance_l"
 msgstr "_Prekliči"
 
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1642
-msgid "Open in New _Tab"
-msgstr "Odpri v novem _zavihku"
-
-#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1653
-msgid "Open in New _Window"
-msgstr "Odpri v _novem oknu"
-
 #: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1828
 msgid "Unable to get remote server location"
 msgstr "Oddaljenega mesta strežnika ni mogoče najti"
@@ -5697,6 +5684,55 @@ msgstr "Poveži s _strežnikom"
 msgid "Enter server address…"
 msgstr "Vpis naslova strežnika ..."
 
+#~ msgid ""
+#~ "Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the Trash"
+#~ msgstr ""
+#~ "Pokaži opozorilno okno za spreminjanje bližnjice za premikanje v smeti"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Show a warning dialog for the change of the shortcut for move to the "
+#~ "Trash from Control + Delete to just Delete."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pokaži opozorilno okno za spreminjanje bližnjica za premikanje v smeti iz "
+#~ "CTRL + DEL v le tipko Izbriši"
+
+#~ msgid "Delete Shortcuts Have Changed"
+#~ msgstr "Bližnjice brisanja so spremenjene"
+
+#~ msgid ""
+#~ "With the latest version of Files, you no longer need to hold Ctrl to "
+#~ "delete — the Delete key will work when pressed on its own."
+#~ msgstr ""
+#~ "Z zadnjo različico programa je mogoče uporabiti tipko izbriši samostojno, "
+#~ "torej brez pritisnjene krmilke."
+
+#~ msgid "Got it"
+#~ msgstr "Razumem"
+
+#~ msgid "Paste"
+#~ msgstr "Prilepi"
+
+#~ msgid "Select All"
+#~ msgstr "Izberi vse"
+
+#~ msgid "Experimental"
+#~ msgstr "Preizkusno"
+
+#~ msgid "Use the new _views"
+#~ msgstr "Uporabi preizkusne _poglede"
+
+#~ msgid "New Tab"
+#~ msgstr "Nov zavihek"
+
+#~ msgid "Help"
+#~ msgstr "Pomoč"
+
+#~ msgid "About"
+#~ msgstr "O programu"
+
+#~ msgid "Open menu"
+#~ msgstr "Odpri meni"
+
 #~ msgid "Comment"
 #~ msgstr "Opomba"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]