[evolution-ews] Update Polish translationcommit 85e2bf81bf24d9924f35bb225e0398feff26a029
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sun May 28 17:15:01 2017 +0200

    Update Polish translation

 po/pl.po |  170 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 100 insertions(+), 70 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index e7aa185..1202942 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1,15 +1,15 @@
 # Polish translation for evolution-ews.
-# Copyright © 2010-2016 the evolution-ews authors.
+# Copyright © 2010-2017 the evolution-ews authors.
 # This file is distributed under the same license as the evolution-ews package.
-# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2010-2016.
-# Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2010-2016.
+# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2010-2017.
+# Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2010-2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution-ews\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2016-12-18 15:52+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-12-18 15:53+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-05-28 17:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-28 17:13+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -43,70 +43,90 @@ msgstr ""
 msgid "The backend does not support bulk modifications"
 msgstr "Mechanizm nie obsługuje modyfikacji całości"
 
-#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:2080
+#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:2083
 msgid "Wait till syncing is done"
 msgstr "Oczekiwanie na ukończenie synchronizacji"
 
-#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:2563
+#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:2566
 #, c-format
 msgid "Processing contacts in %s %d%% completed... "
 msgstr "Przetwarzanie kontaktów w %s %d%% ukończono… "
 
-#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:3206
+#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:3209
 msgid "Syncing contacts..."
 msgstr "Synchronizowanie kontaktów…"
 
-#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:3391
+#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:3394
 #: ../src/configuration/e-ews-search-user.c:363
 msgid "Searching..."
 msgstr "Wyszukiwanie…"
 
-#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:4395
+#: ../src/addressbook/e-book-backend-ews.c:4398
 msgid "Requested to delete an unrelated cursor"
 msgstr "Zażądano usunięcia niepowiązanego kursora"
 
-#: ../src/calendar/e-cal-backend-ews.c:1346
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-ews.c:1349
 msgid "EWS does not support bulk removals"
 msgstr "EWS nie obsługuje usuwania całości"
 
-#: ../src/calendar/e-cal-backend-ews.c:1525
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-ews.c:1528
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Nieznany błąd"
 
-#: ../src/calendar/e-cal-backend-ews.c:1774
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-ews.c:1777
 msgid "EWS does not support bulk additions"
 msgstr "EWS nie obsługuje dodawania całości"
 
-#: ../src/calendar/e-cal-backend-ews.c:1979
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-ews.c:1982
 msgid "EWS does not support bulk modifications"
 msgstr "EWS nie obsługuje modyfikacji całości"
 
-#: ../src/calendar/e-cal-backend-ews.c:2405
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-ews.c:2436
 #, c-format
 msgid "Cannot find user “%s” between attendees"
 msgstr "Nie można odnaleźć użytkownika „%s” na liście uczestników"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:374
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-ews.c:4008
+msgctxt "FreeBusyType"
+msgid "Free"
+msgstr "Wolny"
+
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-ews.c:4011
+msgctxt "FreeBusyType"
+msgid "Busy"
+msgstr "Zajęty"
+
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-ews.c:4013
+msgctxt "FreeBusyType"
+msgid "Out of Office"
+msgstr "Poza biurem"
+
+#: ../src/calendar/e-cal-backend-ews.c:4015
+msgctxt "FreeBusyType"
+msgid "Tentative"
+msgstr "Wstępnie"
+
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:375
 #, c-format
 msgid "Unable to open mimecontent temporary file!"
 msgstr "Nie można otworzyć tymczasowego pliku treści MIME."
 
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:382
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:383
 #, c-format
 msgid "Unable to generate parser from mimecontent!"
 msgstr "Nie można utworzyć parsera z treści MIME."
 
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:391
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:392
 #, c-format
 msgid "Unable to parse meeting request mimecontent!"
 msgstr "Nie można przetworzyć treści MIME żądania spotkania."
 
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:450
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:451
 #, c-format
 msgid "Unable to create cache file"
 msgstr "Nie można utworzyć pliku bufora"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:584 ../src/camel/camel-ews-folder.c:676
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:585 ../src/camel/camel-ews-folder.c:678
 #, c-format
 msgid "Unable to create cache path “%s”: %s"
 msgstr "Nie można utworzyć ścieżki bufora „%s”: %s"
@@ -114,23 +134,23 @@ msgstr "Nie można utworzyć ścieżki bufora „%s”: %s"
 #. Translators: The first %s consists of the source file name,
 #. the second %s of the destination file name and
 #. the third %s of the error message.
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:690
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:692
 #, c-format
 msgid "Failed to move message cache file from “%s” to “%s”: %s"
 msgstr ""
 "Przeniesienie pliku bufora wiadomości z „%s” do „%s” się nie powiodło: %s"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:1476
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:1536
 #, c-format
 msgid "Could not load summary for %s"
 msgstr "Nie można wczytać zestawienia dla %s"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:1916
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:1980
 #, c-format
 msgid "Refreshing folder “%s”"
 msgstr "Odświeżanie katalogu „%s”"
 
-#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:2058
+#: ../src/camel/camel-ews-folder.c:2126
 #, c-format
 msgid "Cannot perform actions on the folder while in offline mode"
 msgstr "Nie można wykonać działań na katalogu w trybie offline"
@@ -404,19 +424,19 @@ msgstr "Odczytanie adresata się nie powiodło"
 msgid "Service not connected"
 msgstr "Usługa nie jest połączona"
 
-#: ../src/collection/e-ews-backend.c:419
+#: ../src/collection/e-ews-backend.c:464
 #: ../src/configuration/e-mail-config-ews-gal.c:274
 msgid "Global Address List"
 msgstr "Ogólna lista adresowa"
 
-#: ../src/collection/e-ews-backend.c:855
+#: ../src/collection/e-ews-backend.c:900
 #, c-format
 msgid "Could not determine a suitable folder class for a new folder named “%s”"
 msgstr ""
 "Nie można ustalić odpowiedniej klasy katalogów dla nowego katalogu o nazwie "
 "„%s”"
 
-#: ../src/collection/e-ews-backend.c:943
+#: ../src/collection/e-ews-backend.c:988
 #, c-format
 msgid "Data source “%s” does not represent an Exchange Web Services folder"
 msgstr "Źródło danych „%s” nie przedstawia katalog Exchange Web Services"
@@ -584,7 +604,7 @@ msgid "Edit EWS folder permissions..."
 msgstr "Modyfikuj uprawnienia katalogów EWS…"
 
 #: ../src/configuration/e-ews-edit-folder-permissions.c:952
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:636
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:669
 msgid "Account:"
 msgstr "Konto:"
 
@@ -750,8 +770,8 @@ msgstr "Wybierz użytkownika EWS…"
 msgid "_Search:"
 msgstr "Wy_szukiwanie:"
 
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:95
-#: ../src/server/e-ews-folder.c:748
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:97
+#: ../src/server/e-ews-folder.c:773
 #, c-format
 msgid "Cannot add folder, folder already exists as “%s”"
 msgstr "Nie można dodać katalogu. Katalog już istnieje jako „%s”"
@@ -759,28 +779,33 @@ msgstr "Nie można dodać katalogu. Katalog już istnieje jako „%s”"
 #. Translators: The '%s' is replaced with user name, to whom the foreign mailbox belongs.
 #. * Example result: "Mailbox — John Smith"
 #.
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:105
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:107
 #, c-format
 msgctxt "ForeignFolder"
 msgid "Mailbox — %s"
 msgstr "Skrzynka pocztowa — %s"
 
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:273
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:275
 msgid "Cannot test foreign folder availability while in offline mode"
 msgstr "Nie można wykonać testu dostępności obcego katalogu w trybie offline"
 
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:298
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:300
 #, c-format
 msgid "User “%s” was not found on the server"
 msgstr "Nie odnaleziono użytkownika „%s” na serwerze"
 
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:334
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:336
 #, c-format
 msgid "User name “%s” is ambiguous, specify it more precisely, please"
 msgstr ""
 "Nazwa użytkownika „%s” jest niejednoznaczna. Proszę określić ją dokładniej"
 
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:356
+#. Translators: This is used as a calendar name; it constructs "User Name - Availability" string shown in UI
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:371
+msgid "Availability"
+msgstr "Dostępność"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:386
 #, c-format
 msgid ""
 "Folder “%s” not found. Either it does not exist or you do not have "
@@ -789,7 +814,7 @@ msgstr ""
 "Nie odnaleziono katalogu „%s”. Nie istnieje lub brak uprawnień do jego "
 "dostępu."
 
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:374
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:405
 msgid "Cannot add folder, cannot determine folder’s type"
 msgstr "Nie można dodać katalogu, nie można ustalić jego typu"
 
@@ -798,64 +823,69 @@ msgstr "Nie można dodać katalogu, nie można ustalić jego typu"
 #. * the second '%s' is replaced with folder name.
 #. * Example result: "John Smith — Calendar"
 #.
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:419
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:450
 #, c-format
 msgctxt "ForeignFolder"
 msgid "%s — %s"
 msgstr "%s — %s"
 
 #. convert well-known names to their non-localized form
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:513
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:721
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:544
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:754
 msgid "Inbox"
 msgstr "Odebrane"
 
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:515
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:722
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:546
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:755
 msgid "Contacts"
 msgstr "Kontakty"
 
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:517
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:723
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:548
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:756
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalendarz"
 
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:519
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:724
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:550
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:757
+msgid "Free/Busy as Calendar"
+msgstr "Informacje o zajętości według kalendarza"
+
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:552
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:758
 msgid "Memos"
 msgstr "Notatki"
 
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:521
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:725
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:554
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:759
 msgid "Tasks"
 msgstr "Zadania"
 
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:538
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:571
 #, c-format
 msgid "Testing availability of folder “%s” of user “%s”, please wait..."
 msgstr "Testowanie dostępności katalogu „%s” użytkownika „%s”, proszę czekać…"
 
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:615
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:648
 msgid "Subscribe to folder of other EWS user..."
 msgstr "Subskrybuj katalog innego użytkownika EWS…"
 
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:666
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:699
 msgid "User"
 msgstr "Użytkownik"
 
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:673
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:706
 msgid "_User:"
 msgstr "_Użytkownik:"
 
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:688
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:721
 msgid "C_hoose..."
 msgstr "_Wybierz…"
 
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:704
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:737
 msgid "_Folder name:"
 msgstr "Nazwa _katalogu:"
 
-#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:734
+#: ../src/configuration/e-ews-subscribe-foreign-folder.c:768
 msgid "Include _subfolders"
 msgstr "Dołączenie po_dkatalogów"
 
@@ -1140,76 +1170,76 @@ msgstr ""
 "Zwrócenie identyfikatora dla nowej wiadomości przez wywołanie CreateItem się "
 "nie powiodło"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:722
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:729
 msgid "Operation Cancelled"
 msgstr "Anulowano działanie"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:788
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:795
 msgid "Authentication failed"
 msgstr "Uwierzytelnienie się nie powiodło"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:809
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:816
 #, c-format
 msgid "No response: %s"
 msgstr "Brak odpowiedzi: %s"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:2528
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2535
 #, c-format
 msgid "Failed to parse autodiscover response XML"
 msgstr ""
 "Przetworzenie XML odpowiedzi automatycznego wykrywania się nie powiodło"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:2535
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2542
 #, c-format
 msgid "Failed to find <Autodiscover> element"
 msgstr "Odnalezienie elementu <Autodiscover> się nie powiodło"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:2546
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2553
 #, c-format
 msgid "Failed to find <Response> element"
 msgstr "Odnalezienie elementu <Response> się nie powiodło"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:2557
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2564
 #, c-format
 msgid "Failed to find <Account> element"
 msgstr "Odnalezienie elementu <Account> się nie powiodło"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:2582
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2589
 #, c-format
 msgid "Failed to find <ASUrl> and <OABUrl> in autodiscover response"
 msgstr ""
 "Odnalezienie elementów <ASUrl> i <OABUrl> w odpowiedzi automatycznego "
 "wykrywania się nie powiodło"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:2673
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2680
 msgid "URL cannot be NULL"
 msgstr "Adres URL nie może wynosić NULL"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:2681
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2688
 #, c-format
 msgid "URL “%s” is not valid"
 msgstr "Adres URL „%s” nie jest prawidłowy"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:2771
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:2778
 msgid "Email address is missing a domain part"
 msgstr "W adresie e-mail brakuje części domeny"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:3093
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:3100
 msgid "Failed to parse oab XML"
 msgstr "Przetworzenie XML „oab” się nie powiodło"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:3101
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:3108
 msgid "Failed to find <OAB> element\n"
 msgstr "Odnalezienie elementu <OAB> się nie powiodło\n"
 
-#: ../src/server/e-ews-connection.c:4363
+#: ../src/server/e-ews-connection.c:4413
 msgid "No items found"
 msgstr "Nie odnaleziono elementów"
 
-#: ../src/server/e-ews-folder.c:703
+#: ../src/server/e-ews-folder.c:728
 msgid "Cannot add folder, unsupported folder type"
 msgstr "Nie można dodać katalogu. Nieobsługiwany typ katalogu"
 
-#: ../src/server/e-ews-folder.c:708
+#: ../src/server/e-ews-folder.c:733
 msgid "Cannot add folder, master source not found"
 msgstr "Nie można dodać katalogu. Nie odnaleziono głównego źródła"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]