[network-manager-applet] Update Polish translationcommit b49293240571f9c7eb13df20296fc82e49cbb813
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Fri Mar 24 19:34:11 2017 +0100

    Update Polish translation

 po/pl.po |  106 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
 1 files changed, 71 insertions(+), 35 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 83b0073..6f00793 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: network-manager-applet\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-23 16:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-23 16:41+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-24 19:32+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-24 19:33+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -205,7 +205,7 @@ msgstr "Uwierzytelnianie 802.1X"
 #: ../src/connection-editor/ce-new-connection.ui.h:1
 #: ../src/connection-editor/ce-page-dcb.ui.h:17
 #: ../src/connection-editor/ce-ppp-auth-methods.ui.h:1
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:6
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:8
 #: ../src/gsm-unlock.ui.h:1 ../src/libnma/nma-pkcs11-token-login-dialog.ui.h:1
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anuluj"
@@ -231,12 +231,12 @@ msgid "Failed to add/activate connection"
 msgstr "Dodanie/aktywowanie połączenia się nie powiodło"
 
 #: ../src/applet.c:347 ../src/applet.c:401 ../src/applet.c:436
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1381 ../src/applet-device-wifi.c:1404
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1386 ../src/applet-device-wifi.c:1409
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Nieznany błąd"
 
 #: ../src/applet.c:350 ../src/applet.c:439 ../src/applet-device-wifi.c:539
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1384 ../src/applet-device-wifi.c:1407
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1389 ../src/applet-device-wifi.c:1412
 msgid "Connection failure"
 msgstr "Niepowodzenie połączenia"
 
@@ -252,7 +252,7 @@ msgstr "Niepowodzenie rozłączenia"
 msgid "Connection activation failed"
 msgstr "Aktywacja połączenia się nie powiodła"
 
-#: ../src/applet.c:757 ../src/applet-device-wifi.c:1121
+#: ../src/applet.c:757 ../src/applet-device-wifi.c:1126
 msgid "Don’t show this message again"
 msgstr "Bez wyświetlania tego komunikatu ponownie"
 
@@ -601,7 +601,7 @@ msgid "New Mobile Broadband connection…"
 msgstr "Nowe połączenie komórkowe…"
 
 #: ../src/applet-device-broadband.c:817 ../src/applet-device-bt.c:87
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:132 ../src/applet-device-wifi.c:1302
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:132 ../src/applet-device-wifi.c:1307
 msgid "Connection Established"
 msgstr "Ustanowiono połączenie"
 
@@ -713,7 +713,7 @@ msgstr "Utwórz _nową sieć Wi-Fi…"
 msgid "(none)"
 msgstr "(brak)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:536 ../src/applet-device-wifi.c:1402
+#: ../src/applet-device-wifi.c:536 ../src/applet-device-wifi.c:1407
 msgid "Failed to add new connection"
 msgstr "Dodanie nowego połączenia się nie powiodło"
 
@@ -750,50 +750,50 @@ msgstr "Wi-Fi jest wyłączone przez przełącznik sprzętowy"
 msgid "More networks"
 msgstr "Więcej sieci"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1117
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1122
 msgid "Wi-Fi Networks Available"
 msgstr "Dostępne sieci Wi-Fi"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1118
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1123
 msgid "Use the network menu to connect to a Wi-Fi network"
 msgstr "Należy użyć menu sieci, aby połączyć z siecią Wi-Fi"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1301
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1306
 #, c-format
 msgid "You are now connected to the Wi-Fi network “%s”."
 msgstr "Połączono z siecią Wi-Fi „%s”."
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1336
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1341
 #, c-format
 msgid "Preparing Wi-Fi network connection “%s”…"
 msgstr "Przygotowywanie połączenia sieciowego Wi-Fi „%s”…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1339
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1344
 #, c-format
 msgid "Configuring Wi-Fi network connection “%s”…"
 msgstr "Konfigurowanie połączenia sieciowego Wi-Fi „%s”…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1342
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1347
 #, c-format
 msgid "User authentication required for Wi-Fi network “%s”…"
 msgstr "Wymagane uwierzytelnienie dla sieci Wi-Fi „%s”…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1345
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1350
 #, c-format
 msgid "Requesting a Wi-Fi network address for “%s”…"
 msgstr "Żądanie adresu sieciowego Wi-Fi dla „%s”…"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1356
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1361
 #, c-format
 msgid "Wi-Fi network connection “%s” active: %s (%d%%)"
 msgstr "Nawiązano bezprzewodowe połączenie sieciowe Wi-Fi „%s”: %s (%d%%)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1360
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1365
 #, c-format
 msgid "Wi-Fi network connection “%s” active"
 msgstr "Nawiązano połączenie sieciowe Wi-Fi „%s”"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1379
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1384
 msgid "Failed to activate connection"
 msgstr "Aktywowanie połączenia się nie powiodło"
 
@@ -2973,34 +2973,34 @@ msgstr "Parametry"
 msgid "Prefix"
 msgstr "Przedrostek"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:102
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:108
 #, c-format
 msgid "Editing %s"
 msgstr "Modyfikowanie %s"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:106
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:112
 msgid "Editing un-named connection"
 msgstr "Modyfikowanie połączenia bez nazwy"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:126
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:132
 msgid "Missing connection name"
 msgstr "Brak nazwy połączenia"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:189
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:352
 msgid "Editor initializing…"
 msgstr "Inicjowanie edytora…"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:196
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:359
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:408
 msgid "Connection cannot be modified"
 msgstr "Nie można modyfikować połączenia"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:209
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:374
 #, c-format
 msgid "Invalid setting %s: %s"
 msgstr "Nieprawidłowe ustawienie %s: %s"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:285
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:450
 msgid ""
 "The connection editor could not find some required resources (the .ui file "
 "was not found)."
@@ -3008,33 +3008,33 @@ msgstr ""
 "Edytor połączeń nie może odnaleźć niektórych wymaganych zasobów (plik .ui "
 "nie został odnaleziony)."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:405
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:577
 msgid "_Save"
 msgstr "_Zapisz"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:406
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:578
 msgid "Save any changes made to this connection."
 msgstr "Zapis zmian dokonanych na tym połączeniu."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:407
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:579
 msgid "Authenticate to save this connection for all users of this machine."
 msgstr ""
 "Należy się uwierzytelnić, aby zapisać to połączenie dla wszystkich "
 "użytkowników komputera."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:423
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:595
 msgid "Could not create connection"
 msgstr "Nie można utworzyć połączenia"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:423
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:595
 msgid "Could not edit connection"
 msgstr "Nie można zmodyfikować połączenia"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:425
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:597
 msgid "Unknown error creating connection editor dialog."
 msgstr "Nieznany błąd podczas tworzenia okna dialogowego edytora połączeń."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:566
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:738
 msgid ""
 "Warning: the connection contains some properties not supported by the "
 "editor. They will be cleared upon save."
@@ -3042,11 +3042,11 @@ msgstr ""
 "Ostrzeżenie: połączenia zawiera właściwości nieobsługiwane przez edytora. "
 "Zostaną one usunięte po zapisaniu."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:586
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:758
 msgid "Error initializing editor"
 msgstr "Błąd podczas inicjowania edytora"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:970
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:1142
 msgid "Connection add failed"
 msgstr "Dodanie połączenia się nie powiodło"
 
@@ -3055,13 +3055,49 @@ msgid "_Close"
 msgstr "Za_mknij"
 
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:4
+msgid "Fix"
+msgstr "Napraw"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:5
+msgid ""
+"Security labels may prevent some files from being used with certificate "
+"authentication."
+msgstr ""
+"Etykiety bezpieczeństwa mogą uniemożliwiać używanie niektórych plików za "
+"pomocą uwierzytelniania certyfikatem."
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:6
 msgid "Connection _name:"
 msgstr "_Nazwa połączenia:"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:5
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:7
 msgid "_Export…"
 msgstr "Wye_ksportuj…"
 
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:9
+msgid "File Relabel"
+msgstr "Dostosowanie etykiet plików"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:10
+msgid "_Relabel"
+msgstr "_Dostosuj etykiety"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:11
+msgid ""
+"The following files are not labelled for use with certificate "
+"authentication. Do you wish to adjust the labels?"
+msgstr ""
+"Poniższe pliki nie mają etykiet umożliwiających używanie ich za pomocą "
+"uwierzytelniania certyfikatem. Dostosować je?"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:12
+msgid "Relabel"
+msgstr "Dostosowanie"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:13
+msgid "Filename"
+msgstr "Nazwa pliku"
+
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-list.c:127
 msgid "never"
 msgstr "nigdy"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]