[recipes] Updated Czech translationcommit 573fd1ed338a25d9388191435c95b660a9e9afd0
Author: Marek Cernocky <marek_cernocky conel cz>
Date:   Thu Mar 23 12:04:17 2017 +0100

    Updated Czech translation

 po/cs.po |    2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 6b0160d..1227a4b 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -87,7 +87,7 @@ msgstr "Přidávání poznámek do receptů"
 
 #: data/appdata/org.gnome.Recipes.appdata.xml.in:28
 msgid "Hands-free cooking instruction mode"
-msgstr "Režim instrukcí pro vaření s volnýma rukama"
+msgstr "Režim instrukcí pro volné ruce pro vaření"
 
 #: data/appdata/org.gnome.Recipes.appdata.xml.in:34
 msgid "Initial screen for the application"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]