[release-notes/gnome-3-24] Updated Galician translatiosncommit 90dde11152cb3320afd209ca4352e6fdfb173584
Author: Fran Dieguez <fran openhost es>
Date:   Wed Mar 15 21:18:27 2017 +0100

    Updated Galician translatiosn

 help/gl/gl.po |  171 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
 1 files changed, 144 insertions(+), 27 deletions(-)
---
diff --git a/help/gl/gl.po b/help/gl/gl.po
index df2121b..4a267bb 100644
--- a/help/gl/gl.po
+++ b/help/gl/gl.po
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes gnome-3-24\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-03-14 09:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-14 16:02+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-15 17:20+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-15 21:18+0100\n"
 "Last-Translator: Fran Dieguez <frandieguez gnome org>\n"
 "Language-Team: Galician <gnome-l10n-gl gnome org>\n"
 "Language: gl\n"
@@ -189,10 +189,6 @@ msgstr "Novo Aplicativo «Recetas»"
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
 #: C/index.page:74
-#| msgctxt "_"
-#| msgid ""
-#| "external ref='figures/placeholder.png' "
-#| "md5='9d5753e7cc34f7b4347f60df05f3e819'"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/recipes.png' md5='62e89d95d9a254af08bc946095f40ac3'"
@@ -262,8 +258,8 @@ msgstr "Área de notificacións mellorada"
 #. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
 #. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/index.page:94 C/index.page:139 C/index.page:155 C/index.page:167
-#: C/developers.page:30 C/developers.page:39 C/developers.page:55
+#: C/index.page:94 C/developers.page:30 C/developers.page:39
+#: C/developers.page:55
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/placeholder.png' md5='9d5753e7cc34f7b4347f60df05f3e819'"
@@ -321,6 +317,12 @@ msgid ""
 "the previous design, and a new popover shows a list of open tabs, making it "
 "easier to navigate when you have a large number of pages open."
 msgstr ""
+"<app>Web</app>, o navegador web, obtivo numerosas melloras para GNOME 3.24. "
+"Realizáronse importantes melloras de deseño para facer o aplicativo máis "
+"doado de usar: unha nova barra de enderezos resolve un importante número de "
+"fallos de usabilidade do anterior deseño, e un novo panel emerxente mostra "
+"unha lista de lapelas abertas, facendo máis doado navegar entre un gran "
+"número de páxinas abertas."
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/index.page:115
@@ -329,6 +331,10 @@ msgid ""
 "interface for bookmarking pages, a bookmarks popover for quickly accessing "
 "your bookmarks, and a new interface for easily organizing your bookmarks."
 msgstr ""
+"Os marcadores tamén se redeseñaron, con unha nova e sinxela interface para "
+"engadir páxinas aos marcadores con unha única pulsación, un panel emerxente "
+"para acceder de forma rápida aos marcadores e unha interface para "
+"organizalos facilmente."
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/index.page:119
@@ -383,6 +389,22 @@ msgstr ""
 msgid "A Better View of Your Photos"
 msgstr "Unha maneira mellor de ver as súas fotos"
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.page:139
+#| msgctxt "_"
+#| msgid ""
+#| "external ref='figures/placeholder.png' "
+#| "md5='9d5753e7cc34f7b4347f60df05f3e819'"
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/photos.png' md5='88cfd2f21883cac3cbc2f44a07fe86e8'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/photos.png' md5='88cfd2f21883cac3cbc2f44a07fe86e8'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/index.page:140
 msgid ""
@@ -425,6 +447,22 @@ msgstr ""
 msgid "Enhanced IRC Client"
 msgstr "Cliente IRC mellorado"
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.page:155
+#| msgctxt "_"
+#| msgid ""
+#| "external ref='figures/placeholder.png' "
+#| "md5='9d5753e7cc34f7b4347f60df05f3e819'"
+msgctxt "_"
+msgid ""
+"external ref='figures/polari.png' md5='419155a2483e8d97f88d1c4b22702156'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/polari.png' md5='419155a2483e8d97f88d1c4b22702156'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/index.page:156
 msgid ""
@@ -454,6 +492,20 @@ msgstr ""
 msgid "Play More Games"
 msgstr "Xogar a máis xogos"
 
+#. (itstool) path: section/media
+#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
+#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
+#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
+#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
+#: C/index.page:167
+#| msgctxt "_"
+#| msgid ""
+#| "external ref='figures/settings.png' md5='9e8816f401eb64c1dd5d59473b55d49b'"
+msgctxt "_"
+msgid "external ref='figures/games.png' md5='ff253387d87b64d8a84d2d3471b1f369'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/games.png' md5='ff253387d87b64d8a84d2d3471b1f369'"
+
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/index.page:168
 msgid ""
@@ -476,12 +528,15 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/index.page:173
+#| msgid ""
+#| "SNES, Game Boy and Game Boy Color, using an accessory like <link href="
+#| "\"www.retrode.org\">Retrode</link>."
 msgid ""
-"SNES, Game Boy and Game Boy Color, using an accessory like <link href=\"www."
-"retrode.org\">Retrode</link>."
+"SNES, Game Boy and Game Boy Color, using an accessory like <link href="
+"\"http://www.retrode.org/\";>Retrode</link>."
 msgstr ""
-"Xogos da SNES, Game boy e Game Boy  Color, usando un accesorio como pode ser "
-"<link href=\"www.retrode.org\">Retrode</link>."
+"SNES, Game boy e Game Boy  Color, usando un accesorio como pode ser <link "
+"href=\"www.retrode.org\">Retrode</link>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/index.page:174
@@ -532,7 +587,6 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/index.page:187
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The visual style of many of the device, file type and application icons has "
 "also been improved, with a new more streamlined look. Extraneous bevels and "
@@ -540,12 +594,14 @@ msgid ""
 "resulting in a more engaging appearance. All the document and folder icons "
 "have been updated along with many application icons."
 msgstr ""
-"Tamen se mellorou o estilo visual de varias iconas de dispositivo, tipo de "
-"ficheiro e aplicativo, con unha visualización máis fina. "
+"Tamén se mellorou o estilo visual de moitas iconas de dispositivos, tipos de "
+"ficheiros e aplicativos, con un estilo máis actual. Quitáronse os biselees e "
+"os sombreados extraños e incrementouse o brillo xeral, dando como resultado "
+"unha experiencia máis atractiva. Todas as iconas de documentos e cartafoles "
+"foron actualizados así como moitas iconas de aplicativos."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/index.page:195
-#| msgid "Wacom Graphics"
 msgid "Wacom Graphics Improvements"
 msgstr "Melloras en tabletas gráficas Wacom"
 
@@ -556,12 +612,11 @@ msgstr "Melloras en tabletas gráficas Wacom"
 #. whatever you like once you have updated your copy of the file.
 #: C/index.page:196
 #| msgctxt "_"
-#| msgid ""
-#| "external ref='figures/placeholder.png' "
-#| "md5='9d5753e7cc34f7b4347f60df05f3e819'"
+#| msgid "external ref='figures/wacom.png' md5='__failed__'"
 msgctxt "_"
-msgid "external ref='figures/wacom.png' md5='__failed__'"
-msgstr "external ref='figures/wacom.png' md5='__failed__'"
+msgid "external ref='figures/wacom.png' md5='5e03b85cc30b892cf81caceeb784a395'"
+msgstr ""
+"external ref='figures/wacom.png' md5='5e03b85cc30b892cf81caceeb784a395'"
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/index.page:197
@@ -571,6 +626,10 @@ msgid ""
 "Wayland, meaning that Wacom users no longer have an excuse not to switch "
 "from X11."
 msgstr ""
+"A compatibilidade de GNOME coas tabletas gráficas Wacom obtivo importantes "
+"melloras para 3.24. Para resaltar, a xestión das preferencias de Wacom agora "
+"é compatíbel con Wayland, o que significa que os usuarios de Wacom xa non "
+"terán escusa para non cambiar de X11."
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/index.page:201
@@ -583,10 +642,14 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/index.page:205
+#, fuzzy
 msgid ""
 "Finally, applications can now define the actions of tablet actions. These "
 "application defined actions are displayed in Wacom full screen overlays."
 msgstr ""
+"Finalmente, os aplicativos agora poden definir as accións das tabletas. "
+"Estas accións definidas polos aplicativos móstranse nas pantallas de vista "
+"xeral de Wacom."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/index.page:211
@@ -595,9 +658,6 @@ msgstr "E iso non é todo…"
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/index.page:212
-#| msgid ""
-#| "As usual, there are many other smaller improvements in this GNOME "
-#| "release. Here are some of them!"
 msgid ""
 "As usual, there are also many other smaller improvements in this GNOME "
 "release. Here are some of them!"
@@ -613,6 +673,10 @@ msgid ""
 "an application. <app>Settings</app> will also give information on both "
 "graphics cards."
 msgstr ""
+"GNOME 3.24 inclúe compatibilidade para equipos con dúas tarxetas gráficas. "
+"Se ten este tipo de hardware, agora pode elexir qué GPU usar cando lanza un "
+"aplicativo. <app>Preferencias</app> tamén ofrecerá información de ambas "
+"tarxetas."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/index.page:219
@@ -620,6 +684,8 @@ msgid ""
 "<app>Calendar</app> has a new view for viewing a single week at once. This "
 "beautiful view on your week allows drag and drop to be used to move events."
 msgstr ""
+"<app>Calendario</app> ten unha nova vista para mostrar unha semana completa. "
+"Esta bonita vista permítelle arrastrar e soltar para mover eventos."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/index.page:222
@@ -629,16 +695,26 @@ msgid ""
 "are installed, an updated presentation for user ratings, and the display of "
 "how much disk space each application is taking up, in the installed view."
 msgstr ""
+"O aplicativo <app>Software</app> pasou por un conxunto de melloras e axustes "
+"visuais, entres as que se inclúen novas iconas para indicar cando están "
+"instalados os aplicativos, unha presentación actualizada para as puntuacións "
+"dos usuarios e unha sección que lle indica canto espazo emprega cada "
+"aplicativo, na vista de instalados."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/index.page:228
 msgid ""
-"<app>Files</app> now makes it easier and safter to work with restricted "
-"files and folders. If you try to do something that requires additional "
+"<app>Files</app> now makes it easier and safer to work with restricted files "
+"and folders. If you try to do something that requires additional "
 "permissions, you will be automatically asked to enter a password. This "
 "provides a much safer way to work with restricted files and folders, "
 "compared with running the application with sudo or root."
 msgstr ""
+"<app>Ficheiros</app> agora fai máis doado e seguro traballar con ficheiros e "
+"cartafoles restrinxidos. Se tenta facer algo que require permisos "
+"adicionais, preguntaráselle automaticamente por un contrasinal. Isto fornece "
+"unha forma máis segura de traballar con ficheiros e cartafoles restrinxidos, "
+"comparado con executar o aplicativo con sudo ou root."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/index.page:234
@@ -648,6 +724,10 @@ msgid ""
 "Support for new Flatpak capabilities, such as automatic runtime downloading, "
 "is also included."
 msgstr ""
+"Mellorouse a compatibilidade de Flatpak en Software, que foi introducida na "
+"versión anterior. En concreto, actualizar aplicativos Flatpak é moito máis "
+"suave. Tamén se inclúe a compatibilidade para as novas características de "
+"Flatpak, como é a descarga automática en tempo de execución."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/index.page:238
@@ -656,6 +736,9 @@ msgid ""
 "Unicode. Many of these changes are subtle but give a better appearance "
 "overall."
 msgstr ""
+"Mellorouse o uso dos tipos de letra en GNOME, usando Unicode ao máximo. "
+"Moitos destos cambios son sutís, porén ofrenen unha aparencia mellorada en "
+"xeral."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/index.page:241
@@ -665,6 +748,10 @@ msgid ""
 "functions popovers, better error highlighting and improved complex number "
 "handling."
 msgstr ""
+"A <app>Calculadora</app> ten numerosas melloras, incluíndo unha aparencia "
+"mellorada, unha xanela de atallos do teclado, xanelas emerxentes para "
+"variábeis e funcións, realzado de erros mellorado e unha mellor xestión de "
+"números complexos."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/index.page:249
@@ -770,6 +857,9 @@ msgid ""
 "in 3.24, thanks to the ability to install and update SDKs and toolchains "
 "directly from Builder (either for Flatpak or Rust)."
 msgstr ""
+"Premer uns poucos botóns é todo o que precisa para configurar un ambiente de "
+"desenvolvemento en 3.24, grazas á posibilidade de instalar e actualizaar SDK "
+"e «toolchains» directamente desde Builder (para Flatpak ou para Rust)"
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/developers.page:33
@@ -779,6 +869,10 @@ msgid ""
 "a Flatpak SDK), it is available from the run menu — just select it to run "
 "your project with it."
 msgstr ""
+"A integración con <link href=\"http://valgrind.org/\";>Valgrind</link> fai "
+"que sexa máis doado perfilar o seu proxecto. Se Valgrind está dispoñíbel "
+"(como sempre está con un SDK de Flatpak), estará dispoñíbel desde o menú "
+"Executar, simplemente seleccióneo para executar o seu proxecto con él."
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/developers.page:34
@@ -813,6 +907,9 @@ msgid ""
 "This allows Flatpak to automatically download the required runtime for an "
 "application, if it isn’t installed."
 msgstr ""
+"Os aplicativos poden especificar de onde se poden descargar as súas rutinas. "
+"Isto permite a Flatpak descargar automaticamente a rutina necesaria para un "
+"aplicativo, se non está instalada."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/developers.page:44
@@ -820,11 +917,13 @@ msgid ""
 "A new 0.8.0 stable series has been introduced, which provides a path for "
 "long-term support distributions to include Flatpak."
 msgstr ""
+"Introduciuse unha nova serie 0.8.0 estábel, que fornece unha forma para que "
+"as distribucións con soporte a longo plazo inclúan Flatpak."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/developers.page:45
 msgid "The command line interface has been reworked and improved."
-msgstr ""
+msgstr "A interface de liña de ordes redeseñouse e mellorouse."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/developers.page:46
@@ -832,6 +931,9 @@ msgid ""
 "Flatpak now supports downloading URIs as a part of application installation. "
 "This allows applications like Spotify and Skype to be supported."
 msgstr ""
+"Flatpak agora admite descargar URIs como parte da instalación dun "
+"aplicativo. Isto permite a compatibilidade de aplicativos como Spotify ou "
+"Skype."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/developers.page:47
@@ -839,6 +941,8 @@ msgid ""
 "OpenGL driver support allows applications to use proprietary drivers, if "
 "they are already installed on the host system."
 msgstr ""
+"A compatibilidade do controlador de OpenGL permite aos aplicativos usar "
+"controladores privativos, se xa están instalados no seu equipo."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/developers.page:48
@@ -847,6 +951,9 @@ msgid ""
 "support has been added to directly install Flatpak applications from OCI "
 "images."
 msgstr ""
+"Actualizaouse a combatibilidade do estándar OCI á última versión, e esta "
+"compatibilidade engadiuse directamente para instalar aplicativos Flatpak a "
+"partir de imaxes OCI."
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/developers.page:50
@@ -855,6 +962,9 @@ msgid ""
 "The <link href=\"https://github.com/flatpak/flatpak/releases\";>Flatpak "
 "releases page</link> provides more details."
 msgstr ""
+"Ademáis, houbo un gran conxunto de pequenas melloras e arranxos de erros. A "
+"<link href=\"https://github.com/flatpak/flatpak/releases\";>páxina de "
+"publicacións de Flatpak</link> fornece máis información."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/developers.page:54
@@ -897,6 +1007,10 @@ msgid ""
 "run by gspell developer Sébastien Wilmet. Thanks to everyone who supported "
 "this effort!"
 msgstr ""
+"gspell, a biblioteca de revisión ortográfica de GTK+ agora admite a revisión "
+"de widgets GtkEntry. Este traballo forneceuno unha exitosa campaña de "
+"financiación levada a cabo polo desenvolvedor de gspell, Sébastien Wilmet. "
+"Grazas a todos os que colaboraron neste esforzo!"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/developers.page:65
@@ -941,6 +1055,9 @@ msgid ""
 "hackers, the new Recipes application also serves as a useful example for a "
 "fully sandboxed Flatpak application using portals."
 msgstr ""
+"Ademais de permitirlle cociñar deliciosas receitas dos seus hackers de GNOME "
+"favoritos, o novo aplicativo Receitas tamén sirve como exemplo dun "
+"aplicativo Flatpak completamente illado usando portais."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/i18n.page:17


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]