[meld] Update Swedish translationcommit 6149926d9b76bad64896323e2c89e2486c5110b6
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:   Sat Mar 11 11:38:52 2017 +0000

    Update Swedish translation

 help/sv/sv.po |    8 +++-----
 1 files changed, 3 insertions(+), 5 deletions(-)
---
diff --git a/help/sv/sv.po b/help/sv/sv.po
index 1e49b21..b290315 100644
--- a/help/sv/sv.po
+++ b/help/sv/sv.po
@@ -7,8 +7,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: meld master\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-23 20:48+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-08 10:47+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-10 23:07+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-11 12:37+0100\n"
 "Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
@@ -1376,7 +1376,7 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/folder-mode.page:223
 msgid ""
-"Finally, the most recently modified file/folder has an small star emblem "
+"Finally, the most recently modified file/folder has a small star emblem "
 "attached to it."
 msgstr ""
 "Slutligen, den senast ändrade filen/mappen har ett litet stjärnemblem fäst "
@@ -1694,7 +1694,6 @@ msgstr "Genvägar för mappjämförelse"
 
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/keyboard-shortcuts.page:115
-#| msgid "<keyseq><key>F1</key></keyseq>"
 msgid "<keyseq><key>+</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>+</key></keyseq>"
 
@@ -1705,7 +1704,6 @@ msgstr "Expandera aktuell mapp."
 
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/keyboard-shortcuts.page:119
-#| msgid "<keyseq><key>F1</key></keyseq>"
 msgid "<keyseq><key>-</key></keyseq>"
 msgstr "<keyseq><key>-</key></keyseq>"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]