[meld] Update Swedish translationcommit ce7274cea3768002d65814198e8d7d48bb842823
Author: Josef Andersson <l10nl18nsweja gmail com>
Date:   Tue Mar 7 13:15:59 2017 +0000

    Update Swedish translation

 po/sv.po |  544 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 279 insertions(+), 265 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index 6f1af32..b79ef69 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -3,36 +3,36 @@
 # Christian Rose <menthos menthos com>, 2005.
 # Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011.
 # Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>, 2015.
-# Josef Andersson <josef andersson fripost org>, 2014, 2015, 2016.
 # Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2016.
+# Josef Andersson <l10nl18nsweja gmail com>, 2014, 2015, 2016, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: meld\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=meld&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-08-20 21:39+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-08-21 22:37+0200\n"
-"Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-23 20:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-07 12:32+0100\n"
+"Last-Translator: Josef Andersson <l10nl18nsweja gmail com>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.8\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
-#: ../bin/meld:142
+#: ../bin/meld:179
 msgid "Cannot import: "
 msgstr "Kan inte importera: "
 
-#: ../bin/meld:145
+#: ../bin/meld:182
 #, c-format
 msgid "Meld requires %s or higher."
 msgstr "Meld kräver %s eller högre."
 
-#: ../bin/meld:194
+#: ../bin/meld:227
 #, c-format
 msgid ""
 "Couldn't load Meld-specific CSS (%s)\n"
@@ -93,34 +93,42 @@ msgid "Meld comparison description"
 msgstr "Meld jämförelsebeskrivning"
 
 #: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:1
-msgid "Default window size"
-msgstr "Standardstorlek för fönster"
+msgid "Default window width"
+msgstr "Standardbredd för fönster"
 
 #: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:2
-msgid "Default window state"
-msgstr "Standardtillstånd för fönster"
+msgid "Default window height"
+msgstr "Standardhöjd för fönster"
 
 #: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:3
+msgid "Default window maximised state"
+msgstr "Maximeringstillstånd för standardfönster"
+
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:4
+msgid "Default window fullscreen state"
+msgstr "Helskärmstillstånd för standardfönster"
+
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:5
 msgid "Show toolbar"
 msgstr "Visa verktygsfältet"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:4
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:6
 msgid "If true, the window toolbar is visible."
 msgstr "Om true så är fönsterverktygsfältet synlig."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:5
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:7
 msgid "Show statusbar"
 msgstr "Visa statusraden"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:6
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:8
 msgid "If true, the window statusbar is visible."
 msgstr "Om true så är fönsterstatusraden synlig."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:7
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:9
 msgid "Additional automatically detected text encodings"
 msgstr "Ytterligare automatiskt upptäckta textkodningar"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:8
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:10
 msgid ""
 "Meld will use these text encodings to try to decode loaded text files before "
 "trying any other encodings. In addition to the encodings in this list, UTF-8 "
@@ -132,36 +140,36 @@ msgstr ""
 "kommer UTF-8 och standardkodningen för aktuell lokal alltid att användas. "
 "Andra kodningar kan också provas beroende på användarens lokal."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:9
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:11
 msgid "Width of an indentation step"
 msgstr "Bredden på ett indenteringssteg"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:10
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:12
 msgid "The number of spaces to use for a single indent step"
 msgstr "Antalet blanksteg att använda för ett ensamt indenteringssteg"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:11
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:13
 msgid "Whether to indent using spaces or tabs"
 msgstr "Huruvida indentering sker med blanksteg eller tabb"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:12
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:14
 msgid "If true, any new indentation will use spaces instead of tabs."
 msgstr ""
 "Om true kommer nya indenteringar att använda blanksteg istället för tabbar."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:13
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:15
 msgid "Show line numbers"
 msgstr "Visa radnummer"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:14
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:16
 msgid "If true, line numbers will be shown in the gutter of file comparisons."
 msgstr "Om true visas radnummer i marginalen på filjämförelserna."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:15
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:17
 msgid "Highlight syntax"
 msgstr "Markera syntax"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:16
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:18
 msgid ""
 "Whether to highlight syntax in comparisons. Because of Meld's own color "
 "highlighting, this is off by default."
@@ -169,23 +177,23 @@ msgstr ""
 "Huruvida syntax ska markeras i jämförelser. På grund av Melds egna "
 "markeringar är detta som standard av."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:17
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:19
 msgid "Color scheme to use for syntax highlighting"
 msgstr "Färgschema att använda för syntaxmarkering"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:18
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:20
 msgid "Used by GtkSourceView to determine colors for syntax highlighting"
 msgstr ""
 "Används av GtkSourceView för att bestämma färger för färgmarkering av syntax"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:19
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:21
 msgid "Displayed whitespace"
 msgstr "Visade tomrum"
 
 #
 # Detta är värden för gschema-nycklar, använd \" runt dem
 # http://listor.tp-sv.se/pipermail/tp-sv/2014-July/000779.html
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:20
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:22
 msgid ""
 "Selector for individual whitespace character types to be shown. Possible "
 "values are 'space', 'tab', 'newline' and 'nbsp'."
@@ -193,11 +201,11 @@ msgstr ""
 "Väljare för individuella tomrumsteckentyper att visa. Möjliga värden är "
 "\"space\", \"tab\", \"newline\" och \"nbsp\"."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:21
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:23
 msgid "Wrap mode"
 msgstr "Radbrytningsläge"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:22
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:24
 msgid ""
 "Lines in file comparisons will be wrapped according to this setting, either "
 "not at all ('none'), at any character ('char') or only at the end of words "
@@ -207,32 +215,32 @@ msgstr ""
 "antingen inte alls (\"none\"), vid vilket tecken som helst (\"char\") eller "
 "bara vid slutet av ord (\"word\")."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:23
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:25
 msgid "Highlight current line"
 msgstr "Markera aktuell rad"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:24
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:26
 msgid ""
 "If true, the line containing the cursor will be highlighted in file "
 "comparisons."
 msgstr "Om true kommer raden med markören att bli markerad i filjämförelser."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:25
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:27
 msgid "Use the system default monospace font"
 msgstr "Använd systemets standard typsnitt med fast breddsteg"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:26
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:28
 msgid ""
 "If false, custom-font will be used instead of the system monospace font."
 msgstr ""
 "Om false kommer det anpassade typsnittet att användas istället för systemets "
 "monospace-typsnitt."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:27
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:29
 msgid "Custom font"
 msgstr "Anpassat typsnitt"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:28
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:30
 msgid ""
 "The custom font to use, stored as a string and parsed as a Pango font "
 "description."
@@ -240,21 +248,21 @@ msgstr ""
 "Det anpassade typsnittet att använda, lagrat som en sträng och tolkat som en "
 "som en Pango typsnittsbeskrivning."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:29
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:31
 msgid "Ignore blank lines when comparing files"
 msgstr "Ignorera tomma rader vid filjämförelser"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:30
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:32
 msgid ""
 "If true, blank lines will be trimmed when highlighting changes between files."
 msgstr ""
 "Om true kommer tomma rader att tas bort när ändringar markeras mellan filer."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:31
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:33
 msgid "Use the system default editor"
 msgstr "Använd systemets standardredigerare"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:32
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:34
 msgid ""
 "If false, custom-editor-command will be used instead of the system editor "
 "when opening files externally."
@@ -262,11 +270,11 @@ msgstr ""
 "Om false kommer den anpassade redigeraren att användas istället för "
 "systemredigeraren när filer öppnas externt."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:33
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:35
 msgid "The custom editor launch command"
 msgstr "Kommandot för att starta anpassad redigerare"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:34
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:36
 msgid ""
 "The command used to launch a custom editor. Some limited templating is "
 "supported here; at the moment '{file}' and '{line}' are recognised tokens."
@@ -274,21 +282,21 @@ msgstr ""
 "Kommandot för att starta en anpassad redigerare. Begränsat mallstöd här; för "
 "tillfället är ”{file}” och ”{line}” igenkända informationsbärare."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:35
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:37
 msgid "Columns to display"
 msgstr "Kolumner att visa"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:36
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:38
 msgid ""
 "List of column names in folder comparison and whether they should be "
 "displayed."
 msgstr "Lista av kolumnnamn vid mappjämförelse och huruvida de ska visas."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:37 ../data/ui/preferences.ui.h:32
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:39 ../data/ui/preferences.ui.h:25
 msgid "Ignore symbolic links"
 msgstr "Ignorera symboliska länkar"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:38
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:40
 msgid ""
 "If true, folder comparisons do not follow symbolic links when traversing the "
 "folder tree."
@@ -296,11 +304,11 @@ msgstr ""
 "Om true följer inte mappjämförelser symboliska länkar när mappträdet "
 "genomsöks."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:39
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:41
 msgid "Use shallow comparison"
 msgstr "Använd ytlig jämförelse"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:40
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:42
 msgid ""
 "If true, folder comparisons compare files based solely on size and mtime, "
 "considering files to be identical if their size and mtime match, and "
@@ -309,11 +317,11 @@ msgstr ""
 "Om true sker mappjämförelser endast baserat på storlek och mtime och bedömer "
 "filerna identiska om deras storlek och mtime matchar, annars inte."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:41
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:43
 msgid "File timestamp resolution"
 msgstr "Tidsstämpelupplösning på filen"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:42
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:44
 msgid ""
 "When comparing based on mtime, this is the minimum difference in nanoseconds "
 "between two files before they're considered to have different mtimes. This "
@@ -325,11 +333,11 @@ msgstr ""
 "användbart när filer jämförs på olika filsystem med olika "
 "tidsstämpelupplösningar."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:43 ../data/ui/preferences.ui.h:30
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:45 ../data/ui/preferences.ui.h:22
 msgid "Apply text filters during folder comparisons"
 msgstr "Verkställ textfilter vid mappjämförelser"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:44
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:46
 msgid ""
 "If true, folder comparisons that compare file contents also apply active "
 "text filters and the blank line trimming option, and ignore newline "
@@ -339,21 +347,21 @@ msgstr ""
 "aktiva textfilter och alternativet att trimma tomma rader samt ignorera "
 "nyradsskillnader."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:45
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:47
 msgid "File status filters"
 msgstr "Filstatusfilter"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:46
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:48
 msgid "List of statuses used to filter visible files in folder comparison."
 msgstr ""
 "Lista över statusar använda till att filtrera synliga filer vid "
 "mappjämförelse."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:47
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:49
 msgid "Show the version control console output"
 msgstr "Visa versionshanterarens konsolutmatning"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:48
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:50
 msgid ""
 "If true, a console output section will be shown in version control views, "
 "showing the commands run for version control operations."
@@ -361,11 +369,11 @@ msgstr ""
 "Om true kommer en konsolutmatning att visas i versionshanteringsvyer, "
 "visandes de kommandon som körs vid versionshanteringsåtgärder."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:49
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:51
 msgid "Version control pane position"
 msgstr "Position för versionshanteringspanelen"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:50
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:52
 msgid ""
 "This is the height of the main version control tree when the console pane is "
 "shown."
@@ -373,11 +381,11 @@ msgstr ""
 "Detta är höjden på huvudträdet för versionshanteringen när konsolpanelen "
 "visas."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:51
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:53
 msgid "Present version comparisons as left-local/right-remote"
 msgstr "Visa versionsjämförelser som vänster-lokal/höger-fjärr"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:52
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:54
 msgid ""
 "If true, version control comparisons will use a left-is-local, right-is-"
 "remote scheme to determine what order to present files in panes. Otherwise, "
@@ -388,11 +396,11 @@ msgstr ""
 "presenteras i paneler. Annars används ett vänster-är-deras-, höger-är-mitt-"
 "schema."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:53
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:55
 msgid "Order for files in three-way version control merge comparisons"
 msgstr "Sortering för filer i trevägsjämförelser med versionshantering"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:54
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:56
 msgid ""
 "Choices for file order are remote/merged/local and local/merged/remote. This "
 "preference only affects three-way comparisons launched from the version "
@@ -403,11 +411,11 @@ msgstr ""
 "versionshanteringsvyn, och används endast för sammanfogning/konfliktlösning "
 "i Meld."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:55
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:57
 msgid "Show margin in commit message editor"
 msgstr "Visa marginal i redigeraren för incheckningsmeddelanden"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:56
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:58
 msgid ""
 "If true, a guide will be displayed to show what column the margin is at in "
 "the version control commit message editor."
@@ -415,11 +423,11 @@ msgstr ""
 "Om true så visas en guide för marginalens kolumn i "
 "versionshanteringsredigeraren för incheckningsmeddelanden."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:57
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:59
 msgid "Margin column in commit message editor"
 msgstr "Marginalkolumn i redigeraren för incheckningsmeddelanden"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:58
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:60
 msgid ""
 "The column at which to show the margin in the version control commit message "
 "editor."
@@ -427,11 +435,11 @@ msgstr ""
 "Kolumnen i vilken marginalen ska visas i versionshanteringsredigeraren för "
 "incheckningsmeddelanden."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:59
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:61
 msgid "Automatically hard-wrap commit messages"
 msgstr "Automatisk radbrytning av incheckningsmeddelanden"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:60
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:62
 msgid ""
 "If true, the version control commit message editor will hard-wrap (i.e., "
 "insert line breaks) at the commit margin before commit."
@@ -440,22 +448,22 @@ msgstr ""
 "radbrytas (d.v.s. infoga radbrytning) vid incheckningsmarginalen före "
 "incheckning."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:61
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:63
 msgid "Version control status filters"
 msgstr "Statusfilter för versionshantering"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:62
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:64
 msgid ""
 "List of statuses used to filter visible files in version control comparison."
 msgstr ""
 "Statuslista använd för att filtrera synliga filer vid "
 "versionshanteringsjämförelse."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:63
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:65
 msgid "Filename-based filters"
 msgstr "Filnamnsbaserade filter"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:64
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:66
 msgid ""
 "List of predefined filename-based filters that, if active, will remove "
 "matching files from a folder comparison."
@@ -463,11 +471,11 @@ msgstr ""
 "Lista över fördefinierade filnamnsbaserade filter som, om aktiva, kommer att "
 "ta bort matchande filer vid en mappjämförelse."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:65
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:67
 msgid "Text-based filters"
 msgstr "Textbaserade filter"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:66
+#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:68
 msgid ""
 "List of predefined text-based regex filters that, if active, will remove "
 "text from being used in a file comparison. The text will still be displayed, "
@@ -567,7 +575,7 @@ msgstr "Kopiera till höger"
 msgid "Delete selected"
 msgstr "Ta bort markerade"
 
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:8 ../meld/dirdiff.py:859 ../meld/filediff.py:1384
+#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:8 ../meld/dirdiff.py:858 ../meld/filediff.py:1336
 msgid "Hide"
 msgstr "Dölj"
 
@@ -858,8 +866,8 @@ msgstr "Sparar du inte kommer ändringar att gå förlorade för alltid."
 msgid "Close _without Saving"
 msgstr "Stäng _utan att spara"
 
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:47 ../meld/dirdiff.py:941 ../meld/filediff.py:1450
-#: ../meld/filediff.py:1518
+#: ../data/ui/filediff.ui.h:47 ../meld/dirdiff.py:940 ../meld/filediff.py:1402
+#: ../meld/filediff.py:1474
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Avbryt"
 
@@ -896,7 +904,7 @@ msgid "Changes made to the following documents will be permanently lost:\n"
 msgstr ""
 "Ändringar utförda i följande dokument kommer att gå förlorade för alltid:\n"
 
-#: ../data/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:942 ../meld/filediff.py:1451
+#: ../data/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:941 ../meld/filediff.py:1403
 msgid "_Replace"
 msgstr "_Ersätt"
 
@@ -944,7 +952,7 @@ msgstr "Formatera som programfix"
 msgid "Copy to Clipboard"
 msgstr "Kopiera till Urklipp"
 
-#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:3 ../meld/patchdialog.py:144
+#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:3 ../meld/patchdialog.py:154
 msgid "Save Patch"
 msgstr "Spara programfix"
 
@@ -965,166 +973,140 @@ msgid "_Reverse patch direction"
 msgstr "_Omvänd programfixriktning"
 
 #: ../data/ui/preferences.ui.h:1
-msgid "Left is remote, right is local"
-msgstr "Vänster är fjärr, höger är lokal"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:2
-msgid "Left is local, right is remote"
-msgstr "Vänster är lokal, höger är fjärr"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:3
-msgid "Remote, merge, local"
-msgstr "Fjärr, sammanfoga, lokal"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:4
-msgid "Local, merge, remote"
-msgstr "Lokal, sammanfoga, fjärr"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:5
-msgid "1ns (ext4)"
-msgstr "1ns (ext4)"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:6
-msgid "100ns (NTFS)"
-msgstr "100ns (NTFS)"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:7
-msgid "1s (ext2/ext3)"
-msgstr "1s (ext2/ext3)"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:8
-msgid "2s (VFAT)"
-msgstr "2s (VFAT)"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:9
 msgid "Meld Preferences"
 msgstr "Inställningar för Meld"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:10
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:2
 msgid "Font"
 msgstr "Typsnitt"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:11
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:3
 msgid "_Use the system fixed width font"
 msgstr "_Använd systemets typsnitt med fast bredd"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:12
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:4
 msgid "_Editor font:"
 msgstr "_Typsnitt för redigerare:"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:13
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:5
 msgid "Display"
 msgstr "Visa"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:14
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:6
 msgid "_Tab width:"
 msgstr "_Tabulatorbredd:"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:15
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:7
 msgid "_Insert spaces instead of tabs"
 msgstr "_Infoga blanksteg istället för tabbar"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:16
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:8
 msgid "Enable text _wrapping"
 msgstr "Aktivera text_radbrytning"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:17
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:9
 msgid "Do not _split words over two lines"
 msgstr "Dela inte _ord över två rader"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:18
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:10
 msgid "Highlight _current line"
 msgstr "Markera _aktuell rad"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:19
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:11
 msgid "Show _line numbers"
 msgstr "Visa _radnummer"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:20
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:12
 msgid "Show w_hitespace"
 msgstr "Visa tom_rum"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:21
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:13
 msgid "Use s_yntax highlighting"
 msgstr "Använd _syntaxmarkering"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:22
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:14
 msgid "Syntax highlighting color scheme:"
 msgstr "Färgschema för syntaxmarkering:"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:23
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:15
 msgid "External Editor"
 msgstr "Extern redigerare"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:24
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:16
 msgid "Use _default system editor"
 msgstr "Använd systemets standardred_igerare"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:25
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:17
 msgid "Edito_r command:"
 msgstr "Kommando för re_digerare:"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:26
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:18
 msgid "Editor"
 msgstr "Redigerare"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:27
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:19
 msgid "Shallow Comparison"
 msgstr "Ytlig jämförelse"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:28
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:20
 msgid "C_ompare files based only on size and timestamp"
 msgstr "J_ämför filer enbart baserat på storlek och tidsstämpel"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:29
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:21
 msgid "_Timestamp resolution:"
 msgstr "_Tidsstämpelupplösning:"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:31
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:23
+msgid "Note: enabling text filters may make comparing large files much slower"
+msgstr ""
+"Observera: att aktivera textfilter kan göra att jämförelse av stora filer "
+"blir mycket långsammare"
+
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:24
 msgid "Symbolic Links"
 msgstr "Symboliska länkar"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:33
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:26
 msgid "Visible Columns"
 msgstr "Synliga kolumner"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:34
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:27
 msgid "Folder Comparisons"
 msgstr "Mappjämförelser"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:35
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:28
 msgid "Version Comparisons"
 msgstr "Versionsjämförelser"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:36
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:29
 msgid "_Order when comparing file revisions:"
 msgstr "_Sortering vid jämförelse av filrevisioner:"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:37
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:30
 msgid "Order when _merging files:"
 msgstr "Sortering när filer _sammanfogas:"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:38
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:31
 msgid "Commit Messages"
 msgstr "Incheckningsmeddelanden"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:39
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:32
 msgid "Show _right margin at:"
 msgstr "Visa _högermarginal vid:"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:40
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:33
 msgid "Automatically _break lines at right margin on commit"
 msgstr "_Radbryt automatiskt vid högermarginal under incheckning"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:41
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:34
 msgid "Version Control"
 msgstr "Versionshantering"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:42
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:35
 msgid "Filename filters"
 msgstr "Filnamnsfilter"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:43
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:36
 msgid ""
 "When performing directory comparisons, you may filter out files and "
 "directories by name. Each pattern is a list of shell style wildcards "
@@ -1134,23 +1116,23 @@ msgstr ""
 "deras namn. Varje mönster är en lista med jokertecken i skalstil, åtskilda "
 "med blanksteg."
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:44 ../meld/meldwindow.py:103
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:37 ../meld/meldwindow.py:104
 msgid "File Filters"
 msgstr "Filfilter"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:45
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:38
 msgid "Change trimming"
 msgstr "Ändra borttagning av blanksteg"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:46
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:39
 msgid "Trim blank line differences from the start and end of changes"
 msgstr "Ta bort tomma radskillnader från början och slutet av ändringar"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:47
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:40
 msgid "Text filters"
 msgstr "Textfilter"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:48
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:41
 msgid ""
 "When performing file comparisons, you may ignore certain types of changes. "
 "Each pattern here is a python regular expression which replaces matching "
@@ -1164,10 +1146,42 @@ msgstr ""
 "grupper kommer endast grupperna att ersättas. Se användarhandboken för mer "
 "information."
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:49
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:42
 msgid "Text Filters"
 msgstr "Textfilter"
 
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:43
+msgid "Left is remote, right is local"
+msgstr "Vänster är fjärr, höger är lokal"
+
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:44
+msgid "Left is local, right is remote"
+msgstr "Vänster är lokal, höger är fjärr"
+
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:45
+msgid "Remote, merge, local"
+msgstr "Fjärr, sammanfoga, lokal"
+
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:46
+msgid "Local, merge, remote"
+msgstr "Lokal, sammanfoga, fjärr"
+
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:47
+msgid "1ns (ext4)"
+msgstr "1ns (ext4)"
+
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:48
+msgid "100ns (NTFS)"
+msgstr "100ns (NTFS)"
+
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:49
+msgid "1s (ext2/ext3)"
+msgstr "1s (ext2/ext3)"
+
+#: ../data/ui/preferences.ui.h:50
+msgid "2s (VFAT)"
+msgstr "2s (VFAT)"
+
 #: ../data/ui/shortcuts.ui.h:1
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "General"
@@ -1413,7 +1427,7 @@ msgctxt "shortcut window"
 msgid "Show/hide console output"
 msgstr "Visa/dölj konsolutskrift"
 
-#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:1 ../meld/meldwindow.py:570
+#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:1 ../meld/meldwindow.py:559
 #: ../meld/newdifftab.py:38
 msgid "New comparison"
 msgstr "Ny jämförelse"
@@ -1655,58 +1669,58 @@ msgstr "Dölj %s"
 msgid "[%s] Scanning %s"
 msgstr "[%s] Söker igenom %s"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:826
+#: ../meld/dirdiff.py:825
 #, python-format
 msgid "[%s] Done"
 msgstr "[%s] Klar"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:834
+#: ../meld/dirdiff.py:833
 msgid "Folders have no differences"
 msgstr "Mapparna skiljer sig inte åt"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:836
+#: ../meld/dirdiff.py:835
 msgid "Contents of scanned files in folders are identical."
 msgstr "Innehållet i mapparnas avsökta filer är identiskt."
 
-#: ../meld/dirdiff.py:838
+#: ../meld/dirdiff.py:837
 msgid ""
 "Scanned files in folders appear identical, but contents have not been "
 "scanned."
 msgstr ""
 "Mapparnas avsökta filer verkar identiska, men innehållet har inte genomsökts."
 
-#: ../meld/dirdiff.py:841
+#: ../meld/dirdiff.py:840
 msgid "File filters are in use, so not all files have been scanned."
 msgstr "Filfilter används, och därför har inte alla filer genomsökts."
 
-#: ../meld/dirdiff.py:843
+#: ../meld/dirdiff.py:842
 msgid "Text filters are in use and may be masking content differences."
 msgstr "Textfilter används och kan dölja skillnader i innehåll."
 
-#: ../meld/dirdiff.py:861 ../meld/filediff.py:1386 ../meld/filediff.py:1416
-#: ../meld/filediff.py:1418 ../meld/ui/msgarea.py:109 ../meld/ui/msgarea.py:122
+#: ../meld/dirdiff.py:860 ../meld/filediff.py:1338 ../meld/filediff.py:1368
+#: ../meld/filediff.py:1370 ../meld/ui/msgarea.py:109 ../meld/ui/msgarea.py:122
 msgid "Hi_de"
 msgstr "_Dölj"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:871
+#: ../meld/dirdiff.py:870
 msgid "Multiple errors occurred while scanning this folder"
 msgstr "Flera fel inträffade vid avsökning av denna mapp"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:872
+#: ../meld/dirdiff.py:871
 msgid "Files with invalid encodings found"
 msgstr "Filer med ogiltiga teckenkodningar hittades"
 
 #. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
-#: ../meld/dirdiff.py:874
+#: ../meld/dirdiff.py:873
 msgid "Some files were in an incorrect encoding. The names are something like:"
 msgstr "En del filer hade en felaktig kodning. Namnen är ungefär:"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:876
+#: ../meld/dirdiff.py:875
 msgid "Files hidden by case insensitive comparison"
 msgstr "Filer dolda av skiftlägeskänslig jämförelse"
 
 #. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
-#: ../meld/dirdiff.py:878
+#: ../meld/dirdiff.py:877
 msgid ""
 "You are running a case insensitive comparison on a case sensitive "
 "filesystem. The following files in this folder are hidden:"
@@ -1714,17 +1728,17 @@ msgstr ""
 "Du gör en skiftlägesokänslig jämförelse på ett skiftlägeskänsligt filsystem. "
 "En del filer syns inte:"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:889
+#: ../meld/dirdiff.py:888
 #, python-format
 msgid "'%s' hidden by '%s'"
 msgstr "”%s” dolda av ”%s”"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:945
+#: ../meld/dirdiff.py:944
 #, python-format
 msgid "Replace folder “%s”?"
 msgstr "Ersätt mappen ”%s”?"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:947
+#: ../meld/dirdiff.py:946
 #, python-format
 msgid ""
 "Another folder with the same name already exists in “%s”.\n"
@@ -1733,11 +1747,11 @@ msgstr ""
 "En annan mapp med samma namn existerar redan i ”%s”.\n"
 "Om du ersätter befintlig mapp kommer alla filer att förloras."
 
-#: ../meld/dirdiff.py:960
+#: ../meld/dirdiff.py:959
 msgid "Error copying file"
 msgstr "Fel vid filkopiering"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:961
+#: ../meld/dirdiff.py:960
 #, python-format
 msgid ""
 "Couldn't copy %s\n"
@@ -1750,35 +1764,35 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:984
+#: ../meld/dirdiff.py:983
 #, python-format
 msgid "Error deleting %s"
 msgstr "Fel vid borttagning av %s"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:1489
+#: ../meld/dirdiff.py:1494
 msgid "No folder"
 msgstr "Ingen mapp"
 
 #. Abbreviations for insert and overwrite that fit in the status bar
-#: ../meld/filediff.py:354
+#: ../meld/filediff.py:311
 msgid "INS"
 msgstr "INF"
 
-#: ../meld/filediff.py:354
+#: ../meld/filediff.py:311
 msgid "OVR"
 msgstr "ÖVR"
 
 #. Abbreviation for line, column so that it will fit in the status bar
-#: ../meld/filediff.py:356
+#: ../meld/filediff.py:313
 #, python-format
 msgid "Ln %i, Col %i"
 msgstr "Rad %i, kolumn %i"
 
-#: ../meld/filediff.py:781
+#: ../meld/filediff.py:738
 msgid "Comparison results will be inaccurate"
 msgstr "Jämförelseresultat kommer att bli osäkra"
 
-#: ../meld/filediff.py:783
+#: ../meld/filediff.py:740
 msgid ""
 "A filter changed the number of lines in the file, which is unsupported. The "
 "comparison will not be accurate."
@@ -1786,64 +1800,64 @@ msgstr ""
 "Ett filter ändrade antalet rader i filen vilket inte stöds. Jämförelsen "
 "kommer att vara osäker."
 
-#: ../meld/filediff.py:841
+#: ../meld/filediff.py:796
 msgid "Mark conflict as resolved?"
 msgstr "Markera konflikten som löst?"
 
-#: ../meld/filediff.py:843
+#: ../meld/filediff.py:798
 msgid ""
 "If the conflict was resolved successfully, you may mark it as resolved now."
 msgstr "Om konflikten gick att lösa kan du markera den som löst nu."
 
-#: ../meld/filediff.py:845
+#: ../meld/filediff.py:800
 msgid "Cancel"
 msgstr "Avbryt"
 
-#: ../meld/filediff.py:846
+#: ../meld/filediff.py:801
 msgid "Mark _Resolved"
 msgstr "Markera som _löst"
 
-#: ../meld/filediff.py:1095
+#: ../meld/filediff.py:1049
 #, python-format
 msgid "There was a problem opening the file “%s”."
 msgstr "Det uppstod ett problem vid öppnandet av filen ”%s”."
 
-#: ../meld/filediff.py:1103
+#: ../meld/filediff.py:1057
 #, python-format
 msgid "File %s appears to be a binary file."
 msgstr "Filen %s verkar vara en binärfil."
 
-#: ../meld/filediff.py:1105
+#: ../meld/filediff.py:1059
 msgid "Do you want to open the file using the default application?"
 msgstr "Vill du öppna filen med standardprogrammet?"
 
-#: ../meld/filediff.py:1107
+#: ../meld/filediff.py:1061
 msgid "Open"
 msgstr "Öppna"
 
-#: ../meld/filediff.py:1123
+#: ../meld/filediff.py:1077
 #, python-format
 msgid "[%s] Computing differences"
 msgstr "[%s] Beräknar skillnader"
 
-#: ../meld/filediff.py:1188
+#: ../meld/filediff.py:1142
 #, python-format
 msgid "File %s has changed on disk"
 msgstr "Filen %s har ändrats på disk"
 
-#: ../meld/filediff.py:1189
+#: ../meld/filediff.py:1143
 msgid "Do you want to reload the file?"
 msgstr "Vill du läsa om filen?"
 
-#: ../meld/filediff.py:1191
+#: ../meld/filediff.py:1145
 msgid "_Reload"
 msgstr "_Läs om"
 
-#: ../meld/filediff.py:1349
+#: ../meld/filediff.py:1301
 msgid "Files are identical"
 msgstr "Filerna är identiska"
 
-#: ../meld/filediff.py:1362
+#: ../meld/filediff.py:1314
 msgid ""
 "Text filters are being used, and may be masking differences between files. "
 "Would you like to compare the unfiltered files?"
@@ -1851,11 +1865,11 @@ msgstr ""
 "Textfilter används och kan dölja skillnader mellan filer. Vill du jämföra de "
 "ofiltrerade filerna?"
 
-#: ../meld/filediff.py:1367
+#: ../meld/filediff.py:1319
 msgid "Files differ in line endings only"
 msgstr "Filer skiljer sig endast vad gäller radslut"
 
-#: ../meld/filediff.py:1369
+#: ../meld/filediff.py:1321
 #, python-format
 msgid ""
 "Files are identical except for differing line endings:\n"
@@ -1864,15 +1878,15 @@ msgstr ""
 "Filerna är identiska förutom radavsluten:\n"
 "%s"
 
-#: ../meld/filediff.py:1389
+#: ../meld/filediff.py:1341
 msgid "Show without filters"
 msgstr "Visa utan filer"
 
-#: ../meld/filediff.py:1411
+#: ../meld/filediff.py:1363
 msgid "Change highlighting incomplete"
 msgstr "Ändra markering av ofärdiga"
 
-#: ../meld/filediff.py:1412
+#: ../meld/filediff.py:1364
 msgid ""
 "Some changes were not highlighted because they were too large. You can force "
 "Meld to take longer to highlight larger changes, though this may be slow."
@@ -1881,20 +1895,20 @@ msgstr ""
 "Meld till att längre tid på sig att markera större ändringar, men det kan "
 "bli långsamt."
 
-#: ../meld/filediff.py:1420
+#: ../meld/filediff.py:1372
 msgid "Keep highlighting"
 msgstr "Använd markering"
 
-#: ../meld/filediff.py:1422
+#: ../meld/filediff.py:1374
 msgid "_Keep highlighting"
 msgstr "_Använd markering"
 
-#: ../meld/filediff.py:1454
+#: ../meld/filediff.py:1406
 #, python-format
 msgid "Replace file “%s”?"
 msgstr "Ersätt filen ”%s”?"
 
-#: ../meld/filediff.py:1456
+#: ../meld/filediff.py:1408
 #, python-format
 msgid ""
 "A file with this name already exists in “%s”.\n"
@@ -1903,45 +1917,45 @@ msgstr ""
 "En fil med detta namn existerar redan i ”%s”.\n"
 "Om du ersätter befintlig fil kommer dess innehåll att gå förlorat."
 
-#: ../meld/filediff.py:1473
+#: ../meld/filediff.py:1425
 msgid "Save Left Pane As"
 msgstr "Spara vänsterpanel som"
 
-#: ../meld/filediff.py:1475
+#: ../meld/filediff.py:1427
 msgid "Save Middle Pane As"
 msgstr "Spara mittenpanel som"
 
-#: ../meld/filediff.py:1477
+#: ../meld/filediff.py:1429
 msgid "Save Right Pane As"
 msgstr "Spara högerpanel som"
 
-#: ../meld/filediff.py:1491
+#: ../meld/filediff.py:1443
 #, python-format
 msgid "File %s has changed on disk since it was opened"
 msgstr "Filen %s har ändrats på disk sedan den öppnades"
 
-#: ../meld/filediff.py:1493
+#: ../meld/filediff.py:1445
 msgid "If you save it, any external changes will be lost."
 msgstr "Om du sparar den kommer alla externa ändringar att gå förlorade."
 
-#: ../meld/filediff.py:1496
+#: ../meld/filediff.py:1448
 msgid "Save Anyway"
 msgstr "Spara ändå"
 
-#: ../meld/filediff.py:1497
+#: ../meld/filediff.py:1449
 msgid "Don't Save"
 msgstr "Spara inte"
 
-#: ../meld/filediff.py:1519
+#: ../meld/filediff.py:1475
 msgid "_Save as UTF-8"
 msgstr "_Spara som UTF-8"
 
-#: ../meld/filediff.py:1522
+#: ../meld/filediff.py:1478
 #, python-format
 msgid "Couldn't encode text as “%s”"
 msgstr "Kunde inte koda text som ”%s”"
 
-#: ../meld/filediff.py:1524
+#: ../meld/filediff.py:1480
 #, python-format
 msgid ""
 "File “%s” contains characters that can't be encoded using encoding “%s”.\n"
@@ -1950,12 +1964,12 @@ msgstr ""
 "Filen ”%s” innehåller tecken som inte kan kodas med kodningen ”%s”\n"
 "Vill du spara som UTF-8?"
 
-#: ../meld/filediff.py:1564 ../meld/patchdialog.py:120
+#: ../meld/filediff.py:1520 ../meld/patchdialog.py:130
 #, python-format
 msgid "Could not save file %s."
 msgstr "Kunde inte spara filen %s."
 
-#: ../meld/filediff.py:1565 ../meld/patchdialog.py:121
+#: ../meld/filediff.py:1521 ../meld/patchdialog.py:131
 #, python-format
 msgid ""
 "Couldn't save file due to:\n"
@@ -1964,11 +1978,11 @@ msgstr ""
 "Kunde in spara fil beroende på:\n"
 "%s"
 
-#: ../meld/filediff.py:1910
+#: ../meld/filediff.py:1869
 msgid "Live comparison updating disabled"
 msgstr "Inaktivera realtidsuppdateringar av jämförelser"
 
-#: ../meld/filediff.py:1911
+#: ../meld/filediff.py:1870
 msgid ""
 "Live updating of comparisons is disabled when synchronization points are "
 "active. You can still manually refresh the comparison, and live updates will "
@@ -1984,11 +1998,11 @@ msgstr ""
 msgid "[%s] Merging files"
 msgstr "[%s] Sammanfogar filer"
 
-#: ../meld/gutterrendererchunk.py:159
+#: ../meld/gutterrendererchunk.py:210
 msgid "Copy _up"
 msgstr "Kopiera _upp"
 
-#: ../meld/gutterrendererchunk.py:160
+#: ../meld/gutterrendererchunk.py:211
 msgid "Copy _down"
 msgstr "Kopiera _ned"
 
@@ -2092,196 +2106,196 @@ msgstr "<namnlös>"
 msgid "untitled"
 msgstr "namnlös"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:48
+#: ../meld/meldwindow.py:49
 msgid "_File"
 msgstr "_Arkiv"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:49
+#: ../meld/meldwindow.py:50
 msgid "_New Comparison..."
 msgstr "_Ny jämförelse…"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:50
+#: ../meld/meldwindow.py:51
 msgid "Start a new comparison"
 msgstr "Starta en ny jämförelse"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:53
+#: ../meld/meldwindow.py:54
 msgid "Save the current file"
 msgstr "Spara den aktuella filen"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:55
+#: ../meld/meldwindow.py:56
 msgid "Save As..."
 msgstr "Spara som…"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:56
+#: ../meld/meldwindow.py:57
 msgid "Save the current file with a different name"
 msgstr "Spara den aktuella filen med ett annat namn"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:59
+#: ../meld/meldwindow.py:60
 msgid "Close the current file"
 msgstr "Stäng den aktuella filen"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:62
+#: ../meld/meldwindow.py:63
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Redigera"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:64
+#: ../meld/meldwindow.py:65
 msgid "Undo the last action"
 msgstr "Ångra den senaste åtgärden"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:67
+#: ../meld/meldwindow.py:68
 msgid "Redo the last undone action"
 msgstr "Gör om den senaste ångrade åtgärden"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:69
+#: ../meld/meldwindow.py:70
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Klipp ut markering"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:71
+#: ../meld/meldwindow.py:72
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Kopiera markering"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:73
+#: ../meld/meldwindow.py:74
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Klistra in Urklipp"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:75
+#: ../meld/meldwindow.py:76
 msgid "Find..."
 msgstr "Sök…"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:75
+#: ../meld/meldwindow.py:76
 msgid "Search for text"
 msgstr "Sök efter text"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:77
+#: ../meld/meldwindow.py:78
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "Sök _nästa"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:78
+#: ../meld/meldwindow.py:79
 msgid "Search forwards for the same text"
 msgstr "Sök framåt efter samma text"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:80
+#: ../meld/meldwindow.py:81
 msgid "Find _Previous"
 msgstr "Sök _Föregående"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:81
+#: ../meld/meldwindow.py:82
 msgid "Search backwards for the same text"
 msgstr "Sök bakåt efter samma text"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:84
+#: ../meld/meldwindow.py:85
 msgid "_Replace..."
 msgstr "_Ersätt…"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:85
+#: ../meld/meldwindow.py:86
 msgid "Find and replace text"
 msgstr "Sök och ersätt text"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:88
+#: ../meld/meldwindow.py:89
 msgid "_Changes"
 msgstr "Än_dringar"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:89
+#: ../meld/meldwindow.py:90
 msgid "Next Change"
 msgstr "Nästa ändring"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:90
+#: ../meld/meldwindow.py:91
 msgid "Go to the next change"
 msgstr "Gå till nästa ändring"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:92
+#: ../meld/meldwindow.py:93
 msgid "Previous Change"
 msgstr "Föregående ändring"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:93
+#: ../meld/meldwindow.py:94
 msgid "Go to the previous change"
 msgstr "Gå till föregående ändring"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:95
+#: ../meld/meldwindow.py:96
 msgid "Open Externally"
 msgstr "Öppna externt"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:96
+#: ../meld/meldwindow.py:97
 msgid "Open selected file or directory in the default external application"
 msgstr "Öppna markerad fil eller katalog i det externa standardprogrammet"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:100
+#: ../meld/meldwindow.py:101
 msgid "_View"
 msgstr "_Visa"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:101
+#: ../meld/meldwindow.py:102
 msgid "File Status"
 msgstr "Filstatus"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:102
+#: ../meld/meldwindow.py:103
 msgid "Version Status"
 msgstr "Versionsstatus"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:105
+#: ../meld/meldwindow.py:106
 msgid "Stop the current action"
 msgstr "Stoppa den aktuella åtgärden"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:108
+#: ../meld/meldwindow.py:109
 msgid "Refresh the view"
 msgstr "Uppdatera vyn"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:112
+#: ../meld/meldwindow.py:113
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "Helskärm"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:113
+#: ../meld/meldwindow.py:114
 msgid "View the comparison in fullscreen"
 msgstr "Visa jämförelsen i helskärmsläge"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:115
+#: ../meld/meldwindow.py:116
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "Ver_ktygsfält"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:116
+#: ../meld/meldwindow.py:117
 msgid "Show or hide the toolbar"
 msgstr "Visa eller dölj verktygsfältet"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:126
+#: ../meld/meldwindow.py:127
 msgid "Open Recent"
 msgstr "Öppna senaste"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:127
+#: ../meld/meldwindow.py:128
 msgid "Open recent files"
 msgstr "Öppna senaste filer"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:149
+#: ../meld/meldwindow.py:150
 msgid "_Meld"
 msgstr "_Meld"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:150
+#: ../meld/meldwindow.py:151
 msgid "Quit the program"
 msgstr "Avsluta programmet"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:152
+#: ../meld/meldwindow.py:153
 msgid "Prefere_nces"
 msgstr "Inställ_ningar"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:153
+#: ../meld/meldwindow.py:154
 msgid "Configure the application"
 msgstr "Konfigurera programmet"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:155
+#: ../meld/meldwindow.py:156
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Innehåll"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:156
+#: ../meld/meldwindow.py:157
 msgid "Open the Meld manual"
 msgstr "Öppna handboken för Meld"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:158
+#: ../meld/meldwindow.py:159
 msgid "About this application"
 msgstr "Om detta program"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:604
+#: ../meld/meldwindow.py:593
 #, python-format
 msgid "Need three files to auto-merge, got: %r"
 msgstr "Behöver tre filer för att auto-sammanfoga, fick: %r"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:618
+#: ../meld/meldwindow.py:607
 msgid "Cannot compare a mixture of files and directories"
 msgstr "Kan inte jämföra en blandning av filer och kataloger"
 
@@ -2293,7 +2307,7 @@ msgstr ""
 "installation"
 
 #. no common path. empty names get changed to "[None]"
-#: ../meld/misc.py:263
+#: ../meld/misc.py:261
 msgid "[None]"
 msgstr "[Ingen]"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]