[glib] Updated Danish translationcommit abe7323beef15b36664cba20251743c4f3c056b7
Author: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>
Date:  Sat Aug 26 18:44:00 2017 +0200

  Updated Danish translation

 po/da.po | 2219 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 1252 insertions(+), 967 deletions(-)
---
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 41de963..1036117 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -25,9 +25,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: glib\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=glib&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-26 07:01+0000\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: "
+"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=glib&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
+"POT-Creation-Date: 2017-08-07 06:44+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-02-26 18:35+0100\n"
 "Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk dansk-gruppen dk>\n"
@@ -37,25 +37,25 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 
-#: ../gio/gapplication.c:493
+#: ../gio/gapplication.c:490
 msgid "GApplication options"
 msgstr "GApplication-indstillinger"
 
-#: ../gio/gapplication.c:493
+#: ../gio/gapplication.c:490
 msgid "Show GApplication options"
 msgstr "Vis GApplication-indstillinger"
 
-#: ../gio/gapplication.c:538
+#: ../gio/gapplication.c:535
 msgid "Enter GApplication service mode (use from D-Bus service files)"
 msgstr "Indtast GApplication-tjenestetilstand (brug fra D-Bus-tjenestefiler)"
 
-#: ../gio/gapplication.c:550
+#: ../gio/gapplication.c:547
 msgid "Override the application’s ID"
 msgstr "Tilsidesæt programmets id"
 
 #: ../gio/gapplication-tool.c:45 ../gio/gapplication-tool.c:46
-#: ../gio/gio-tool.c:209 ../gio/gresource-tool.c:488
-#: ../gio/gsettings-tool.c:520
+#: ../gio/gio-tool.c:227 ../gio/gresource-tool.c:488
+#: ../gio/gsettings-tool.c:522
 msgid "Print help"
 msgstr "Udskriv hjælp"
 
@@ -64,11 +64,11 @@ msgstr "Udskriv hjælp"
 msgid "[COMMAND]"
 msgstr "[KOMMANDO]"
 
-#: ../gio/gapplication-tool.c:49 ../gio/gio-tool.c:210
+#: ../gio/gapplication-tool.c:49 ../gio/gio-tool.c:228
 msgid "Print version"
 msgstr "Udskriv version"
 
-#: ../gio/gapplication-tool.c:50 ../gio/gsettings-tool.c:526
+#: ../gio/gapplication-tool.c:50 ../gio/gsettings-tool.c:528
 msgid "Print version information and exit"
 msgstr "Udskriv versionsoplysninger og afslut"
 
@@ -118,7 +118,7 @@ msgid "APPID"
 msgstr "APPID"
 
 #: ../gio/gapplication-tool.c:70 ../gio/gapplication-tool.c:133
-#: ../gio/gdbus-tool.c:90 ../gio/gio-tool.c:206
+#: ../gio/gdbus-tool.c:90 ../gio/gio-tool.c:224
 msgid "COMMAND"
 msgstr "KOMMANDO"
 
@@ -138,7 +138,8 @@ msgstr "FIL"
 
 #: ../gio/gapplication-tool.c:72
 msgid "Optional relative or absolute filenames, or URIs to open"
-msgstr "Valgfri relative eller absolutte filnavne, eller URI'er der skal åbnes"
+msgstr ""
+"Valgfri relative eller absolutte filnavne, eller URI'er der skal åbnes"
 
 #: ../gio/gapplication-tool.c:73
 msgid "ACTION"
@@ -157,13 +158,13 @@ msgid "Optional parameter to the action invocation, in GVariant format"
 msgstr "Valgfri parameter til handlingen i GVariant-format"
 
 #: ../gio/gapplication-tool.c:96 ../gio/gresource-tool.c:526
-#: ../gio/gsettings-tool.c:612
+#: ../gio/gsettings-tool.c:614
 #, c-format
 msgid ""
 "Unknown command %s\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Ukendt kommando \"%s\"\n"
+"Ukendt kommando “%s”\n"
 "\n"
 
 #: ../gio/gapplication-tool.c:101
@@ -171,7 +172,7 @@ msgid "Usage:\n"
 msgstr "Brug:\n"
 
 #: ../gio/gapplication-tool.c:114 ../gio/gresource-tool.c:551
-#: ../gio/gsettings-tool.c:647
+#: ../gio/gsettings-tool.c:649
 msgid "Arguments:\n"
 msgstr "Argumenter:\n"
 
@@ -191,7 +192,7 @@ msgid ""
 "Use “%s help COMMAND” to get detailed help.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Brug \"%s help KOMMANDO\" for at få uddybende hjælp.\n"
+"Brug “%s help KOMMANDO” for at få uddybende hjælp.\n"
 "\n"
 
 #: ../gio/gapplication-tool.c:165
@@ -206,7 +207,7 @@ msgstr ""
 #: ../gio/gapplication-tool.c:171
 #, c-format
 msgid "invalid application id: “%s”\n"
-msgstr "ugyldig program-id: \"%s\"\n"
+msgstr "ugyldig program-id: “%s”\n"
 
 #. Translators: %s is replaced with a command name like 'list-actions'
 #: ../gio/gapplication-tool.c:182
@@ -215,7 +216,7 @@ msgid ""
 "“%s” takes no arguments\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"\"%s\" tager ikke nogen argumenter\n"
+"“%s” tager ikke nogen argumenter\n"
 "\n"
 
 #: ../gio/gapplication-tool.c:266
@@ -239,8 +240,8 @@ msgid ""
 "invalid action name: “%s”\n"
 "action names must consist of only alphanumerics, “-” and “.”\n"
 msgstr ""
-"ugyldigt handlingsnavn: \"%s\"\n"
-"handlingsnavne kan kun bestå af alfanumeriske tegn, \"-\" og \".\"\n"
+"ugyldigt handlingsnavn: “%s”\n"
+"handlingsnavne kan kun bestå af alfanumeriske tegn, “-” og “.”\n"
 
 #: ../gio/gapplication-tool.c:344
 #, c-format
@@ -299,7 +300,7 @@ msgid "Truncate not supported on base stream"
 msgstr "Beskæring understøttes ikke af basisstrømmen"
 
 #: ../gio/gcancellable.c:317 ../gio/gdbusconnection.c:1849
-#: ../gio/gdbusprivate.c:1377 ../gio/gsimpleasyncresult.c:870
+#: ../gio/gdbusprivate.c:1402 ../gio/gsimpleasyncresult.c:870
 #: ../gio/gsimpleasyncresult.c:896
 #, c-format
 msgid "Operation was cancelled"
@@ -320,7 +321,7 @@ msgstr "Utilstrækkelig plads på destinationen"
 #: ../gio/gcharsetconverter.c:342 ../gio/gdatainputstream.c:848
 #: ../gio/gdatainputstream.c:1257 ../glib/gconvert.c:438 ../glib/gconvert.c:845
 #: ../glib/giochannel.c:1556 ../glib/giochannel.c:1598
-#: ../glib/giochannel.c:2442 ../glib/gutf8.c:855 ../glib/gutf8.c:1308
+#: ../glib/giochannel.c:2442 ../glib/gutf8.c:866 ../glib/gutf8.c:1319
 msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
 msgstr "Ugyldig bytesekvens i konverteringsinddata"
 
@@ -330,31 +331,31 @@ msgstr "Ugyldig bytesekvens i konverteringsinddata"
 msgid "Error during conversion: %s"
 msgstr "Fejl under konvertering: %s"
 
-#: ../gio/gcharsetconverter.c:444 ../gio/gsocket.c:1085
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:445 ../gio/gsocket.c:1096
 msgid "Cancellable initialization not supported"
 msgstr "Initialisering med mulighed for afbrydelse understøttes ikke"
 
-#: ../gio/gcharsetconverter.c:454 ../glib/gconvert.c:321
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:456 ../glib/gconvert.c:321
 #: ../glib/giochannel.c:1384
 #, c-format
 msgid "Conversion from character set “%s” to “%s” is not supported"
-msgstr "Konvertering fra tegnsæt \"%s\" til \"%s\" er ikke understøttet"
+msgstr "Konvertering fra tegnsæt “%s” til “%s” er ikke understøttet"
 
-#: ../gio/gcharsetconverter.c:458 ../glib/gconvert.c:325
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:460 ../glib/gconvert.c:325
 #, c-format
 msgid "Could not open converter from “%s” to “%s”"
-msgstr "Kunne ikke konvertere fra \"%s\" til \"%s\""
+msgstr "Kunne ikke konvertere fra “%s” til “%s”"
 
-#: ../gio/gcontenttype.c:335
+#: ../gio/gcontenttype.c:358
 #, c-format
 msgid "%s type"
 msgstr "%s-type"
 
-#: ../gio/gcontenttype-win32.c:160
+#: ../gio/gcontenttype-win32.c:177
 msgid "Unknown type"
 msgstr "Ukendt type"
 
-#: ../gio/gcontenttype-win32.c:162
+#: ../gio/gcontenttype-win32.c:179
 #, c-format
 msgid "%s filetype"
 msgstr "%s-filtype"
@@ -383,35 +384,35 @@ msgstr "Uventet tidlig strømafslutning"
 #: ../gio/gdbusaddress.c:324
 #, c-format
 msgid "Unsupported key “%s” in address entry “%s”"
-msgstr "Ikke-understøttet nøgle \"%s\" i adresseindgang \"%s\""
+msgstr "Ikke-understøttet nøgle “%s” i adresseindgang “%s”"
 
 #: ../gio/gdbusaddress.c:182
 #, c-format
 msgid ""
 "Address “%s” is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
 msgstr ""
-"Adressen \"%s\" er ugyldig (kræver præcist en af nøglerne path, tmpdir eller "
+"Adressen “%s” er ugyldig (kræver præcist en af nøglerne path, tmpdir eller "
 "abstract)"
 
 #: ../gio/gdbusaddress.c:195
 #, c-format
 msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry “%s”"
-msgstr "Meningsløst nøgle-/værdikombination i adresseindgang \"%s\""
+msgstr "Meningsløst nøgle-/værdikombination i adresseindgang “%s”"
 
 #: ../gio/gdbusaddress.c:258 ../gio/gdbusaddress.c:339
 #, c-format
 msgid "Error in address “%s” — the port attribute is malformed"
-msgstr "Fejl i adressen \"%s\" — portattributten er fejlformateret"
+msgstr "Fejl i adressen “%s” — portattributten er fejlformateret"
 
 #: ../gio/gdbusaddress.c:269 ../gio/gdbusaddress.c:350
 #, c-format
 msgid "Error in address “%s” — the family attribute is malformed"
-msgstr "Fejl i adressen \"%s\" — familieattributten er fejlformateret"
+msgstr "Fejl i adressen “%s” — familieattributten er fejlformateret"
 
 #: ../gio/gdbusaddress.c:460
 #, c-format
 msgid "Address element “%s” does not contain a colon (:)"
-msgstr "Adresseelementet \"%s\" indeholder intet kolon (:)"
+msgstr "Adresseelementet “%s” indeholder intet kolon (:)"
 
 #: ../gio/gdbusaddress.c:481
 #, c-format
@@ -419,7 +420,7 @@ msgid ""
 "Key/Value pair %d, “%s”, in address element “%s” does not contain an equal "
 "sign"
 msgstr ""
-"Nøgle-/værdiparret %d, \"%s\" i adresseelementet \"%s\" indeholder ikke et "
+"Nøgle-/værdiparret %d, “%s” i adresseelementet “%s” indeholder ikke et "
 "lighedstegn"
 
 #: ../gio/gdbusaddress.c:495
@@ -428,30 +429,36 @@ msgid ""
 "Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, “%s”, in address element "
 "“%s”"
 msgstr ""
-"Fejl ved af-undvigelse af nøgle eller værdi i nøgle-/værdiparret %d, \"%s\" "
-"i adresseelementet \"%s\""
+"Fejl ved af-undvigelse af nøgle eller værdi i nøgle-/værdiparret %d, “%s” i "
+"adresseelementet “%s”"
 
 #: ../gio/gdbusaddress.c:573
 #, c-format
 msgid ""
 "Error in address “%s” — the unix transport requires exactly one of the keys "
 "“path” or “abstract” to be set"
-msgstr "Fejl i adressen \"%s\" — unix-transporten kræver at præcist en af nøglerne \"path\" eller 
\"abstract\" er givet"
+msgstr ""
+"Fejl i adressen “%s” — unix-transporten kræver at præcist en af nøglerne "
+"“path” eller “abstract” er givet"
 
 #: ../gio/gdbusaddress.c:609
 #, c-format
 msgid "Error in address “%s” — the host attribute is missing or malformed"
-msgstr "Fejl i adressen \"%s\" — værtsattributten mangler eller er fejlformateret"
+msgstr ""
+"Fejl i adressen “%s” — værtsattributten mangler eller er fejlformateret"
 
 #: ../gio/gdbusaddress.c:623
 #, c-format
 msgid "Error in address “%s” — the port attribute is missing or malformed"
-msgstr "Fejl i adressen \"%s\" — portattributten mangler eller er fejlformateret"
+msgstr ""
+"Fejl i adressen “%s” — portattributten mangler eller er fejlformateret"
 
 #: ../gio/gdbusaddress.c:637
 #, c-format
-msgid "Error in address “%s” — the noncefile attribute is missing or malformed"
-msgstr "Fejl i adressen \"%s\" — noncefile-attributten mangler eller er fejlformateret"
+msgid ""
+"Error in address “%s” — the noncefile attribute is missing or malformed"
+msgstr ""
+"Fejl i adressen “%s” — noncefile-attributten mangler eller er fejlformateret"
 
 #: ../gio/gdbusaddress.c:658
 msgid "Error auto-launching: "
@@ -460,79 +467,79 @@ msgstr "Fejl ved automatisk opstart: "
 #: ../gio/gdbusaddress.c:666
 #, c-format
 msgid "Unknown or unsupported transport “%s” for address “%s”"
-msgstr "Ukendt eller ikke-understøttet transport \"%s\" for adressen \"%s\""
+msgstr "Ukendt eller ikke-understøttet transport “%s” for adressen “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:702
+#: ../gio/gdbusaddress.c:704
 #, c-format
 msgid "Error opening nonce file “%s”: %s"
-msgstr "Fejl ved åbning af \"nonce\"-filen \"%s\": %s"
+msgstr "Fejl ved åbning af “nonce”-filen “%s”: %s"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:720
+#: ../gio/gdbusaddress.c:723
 #, c-format
 msgid "Error reading from nonce file “%s”: %s"
-msgstr "Fejl ved læsning af \"nonce\"-filen \"%s\": %s"
+msgstr "Fejl ved læsning af “nonce”-filen “%s”: %s"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:729
+#: ../gio/gdbusaddress.c:732
 #, c-format
 msgid "Error reading from nonce file “%s”, expected 16 bytes, got %d"
-msgstr ""
-"Fejl ved læsning af \"nonce\"-filen \"%s\". Forventede 16 byte, fandt %d"
+msgstr "Fejl ved læsning af “nonce”-filen “%s”. Forventede 16 byte, fandt %d"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:747
+#: ../gio/gdbusaddress.c:750
 #, c-format
 msgid "Error writing contents of nonce file “%s” to stream:"
-msgstr ""
-"Fejl under skrivning af indhold af \"nonce\"-filen \"%s\" til strømmen:"
+msgstr "Fejl under skrivning af indhold af “nonce”-filen “%s” til strømmen:"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:956
+#: ../gio/gdbusaddress.c:959
 msgid "The given address is empty"
 msgstr "Den givne adresse er tom"
 
 # nå ja, det er ikke grimmere på dansk end på engelsk
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1069
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1072
 #, c-format
 msgid "Cannot spawn a message bus when setuid"
 msgstr "Kan ikke starte en meddelelsesbus når setuid"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1076
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1079
 msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
 msgstr "Kan ikke starte en meddelelsesbus uden maskine-id: "
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1083
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1086
 #, c-format
 msgid "Cannot autolaunch D-Bus without X11 $DISPLAY"
 msgstr "Kan ikke køre D-Bus automatisk uden $DISPLAY til X11"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1125
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1128
 #, c-format
 msgid "Error spawning command line “%s”: "
-msgstr "Fejl ved kørsel af kommandolinjen \"%s\": "
+msgstr "Fejl ved kørsel af kommandolinjen “%s”: "
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1342
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1345
 #, c-format
 msgid "(Type any character to close this window)\n"
 msgstr "(Skriv et hvilket som helst tegn for at lukke dette vindue)\n"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1496
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1499
 #, c-format
 msgid "Session dbus not running, and autolaunch failed"
 msgstr "Sessions-dbus kører ikke, og autostart mislykkedes"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1507
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1510
 #, c-format
 msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
 msgstr ""
 "Kan ikke bestemme sessionsbussens adresse (ikke implementeret for dette "
 "operativsystem)"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1645
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1648
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
 "— unknown value “%s”"
-msgstr "Kan ikke bestemme busadressen fra miljøvariablen DBUS_STARTER_BUS_TYPE — ukendt værdi \"%s\""
+msgstr ""
+"Kan ikke bestemme busadressen fra miljøvariablen DBUS_STARTER_BUS_TYPE — "
+"ukendt værdi “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1654 ../gio/gdbusconnection.c:7144
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1657 ../gio/gdbusconnection.c:7155
 msgid ""
 "Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
 "variable is not set"
@@ -540,7 +547,7 @@ msgstr ""
 "Kan ikke bestemme busadressen, da miljøvariablen DBUS_STARTER_BUS_TYPE ikke "
 "er angivet"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1664
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1667
 #, c-format
 msgid "Unknown bus type %d"
 msgstr "Ukendt bustype %d"
@@ -565,87 +572,86 @@ msgstr ""
 msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
 msgstr "Annulleret via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
 
-#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:261
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:262
 #, c-format
 msgid "Error when getting information for directory “%s”: %s"
-msgstr "Fejl ved indhentning af oplysninger for mappen \"%s\": %s"
+msgstr "Fejl ved indhentning af oplysninger for mappen “%s”: %s"
 
-#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:273
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:274
 #, c-format
 msgid ""
 "Permissions on directory “%s” are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
 msgstr ""
-"Rettigheder for mappen \"%s\" er fejlformateret. Forventede tilstanden 0700, "
+"Rettigheder for mappen “%s” er fejlformateret. Forventede tilstanden 0700, "
 "fandt 0%o"
 
-#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:294
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:296
 #, c-format
 msgid "Error creating directory “%s”: %s"
-msgstr "Fejl ved oprettelse af mappen \"%s\": %s"
+msgstr "Fejl ved oprettelse af mappen “%s”: %s"
 
-#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:377
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:379
 #, c-format
 msgid "Error opening keyring “%s” for reading: "
-msgstr "Fejl ved åbning af nøgleringen \"%s\" til læsning: "
+msgstr "Fejl ved åbning af nøgleringen “%s” til læsning: "
 
-#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:401 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:714
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:403 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:721
 #, c-format
 msgid "Line %d of the keyring at “%s” with content “%s” is malformed"
-msgstr ""
-"Linje %d i nøgleringen på \"%s\" med indholdet \"%s\" er fejlformateret"
+msgstr "Linje %d i nøgleringen på “%s” med indholdet “%s” er fejlformateret"
 
-#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:415 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:728
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:417 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:735
 #, c-format
 msgid ""
 "First token of line %d of the keyring at “%s” with content “%s” is malformed"
 msgstr ""
-"Første symbol i linje %d af nøgleringen på \"%s\" med indholdet \"%s\" er "
+"Første symbol i linje %d af nøgleringen på “%s” med indholdet “%s” er "
 "fejlformateret"
 
-#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:430 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:742
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:432 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:749
 #, c-format
 msgid ""
 "Second token of line %d of the keyring at “%s” with content “%s” is malformed"
 msgstr ""
-"Andet symbol i linje %d af nøgleringen på \"%s\" med indholdet \"%s\" er "
+"Andet symbol i linje %d af nøgleringen på “%s” med indholdet “%s” er "
 "fejlformateret"
 
-#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:454
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:456
 #, c-format
 msgid "Didn’t find cookie with id %d in the keyring at “%s”"
-msgstr "Fandt ingen cookie med id %d i nøgleringen på \"%s\""
+msgstr "Fandt ingen cookie med id %d i nøgleringen på “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:532
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:536
 #, c-format
 msgid "Error deleting stale lock file “%s”: %s"
-msgstr "Fejl ved sletning af forældet låsefil \"%s\": %s"
+msgstr "Fejl ved sletning af forældet låsefil “%s”: %s"
 
-#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:564
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:569
 #, c-format
 msgid "Error creating lock file “%s”: %s"
-msgstr "Fejl ved oprettelse af låsefil \"%s\": %s"
+msgstr "Fejl ved oprettelse af låsefil “%s”: %s"
 
-#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:594
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:600
 #, c-format
 msgid "Error closing (unlinked) lock file “%s”: %s"
-msgstr "Fejl ved lukning af (aflænket) låsefil \"%s\": %s"
+msgstr "Fejl ved lukning af (aflænket) låsefil “%s”: %s"
 
-#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:604
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:611
 #, c-format
 msgid "Error unlinking lock file “%s”: %s"
-msgstr "Fejl ved aflænkning af låsefil \"%s\": %s"
+msgstr "Fejl ved aflænkning af låsefil “%s”: %s"
 
-#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:681
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:688
 #, c-format
 msgid "Error opening keyring “%s” for writing: "
-msgstr "Fejl ved åbning af nøgleringen \"%s\" til skrivning: "
+msgstr "Fejl ved åbning af nøgleringen “%s” til skrivning: "
 
-#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:878
+#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:885
 #, c-format
 msgid "(Additionally, releasing the lock for “%s” also failed: %s) "
-msgstr "(Yderligere kunne låsen for \"%s\" ikke opgives: %s) "
+msgstr "(Yderligere kunne låsen for “%s” ikke opgives: %s) "
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:612 ../gio/gdbusconnection.c:2377
+#: ../gio/gdbusconnection.c:612 ../gio/gdbusconnection.c:2378
 msgid "The connection is closed"
 msgstr "Forbindelsen er lukket"
 
@@ -653,155 +659,151 @@ msgstr "Forbindelsen er lukket"
 msgid "Timeout was reached"
 msgstr "Tiden løb ud"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:2499
+#: ../gio/gdbusconnection.c:2500
 msgid ""
 "Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
 msgstr ""
 "Der blev fundet ikke-understøttede flag ved oprettelse af en forbindelse på "
 "klientsiden"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4111 ../gio/gdbusconnection.c:4458
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4124 ../gio/gdbusconnection.c:4471
 #, c-format
 msgid ""
 "No such interface 'org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
 msgstr ""
-"Ingen grænseflade \"org.freedesktop.DBus.Properties\" på objekt ved stien %s"
+"Ingen grænseflade “org.freedesktop.DBus.Properties” på objekt ved stien %s"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4253
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4266
 #, c-format
 msgid "No such property '%s'"
-msgstr "Ingen sådan egenskab \"%s\""
+msgstr "Ingen sådan egenskab “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4265
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4278
 #, c-format
 msgid "Property '%s' is not readable"
-msgstr "Egenskaben \"%s\" kan ikke læses"
+msgstr "Egenskaben “%s” kan ikke læses"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4276
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4289
 #, c-format
 msgid "Property '%s' is not writable"
-msgstr "Egenskaben \"%s\" er skrivebeskyttet"
+msgstr "Egenskaben “%s” er skrivebeskyttet"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4296
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4309
 #, c-format
 msgid "Error setting property '%s': Expected type '%s' but got '%s'"
 msgstr ""
-"Fejl ved anvendelse af egenskaben \"%s\": Forventede typen \"%s\", men fik "
-"\"%s\""
+"Fejl ved anvendelse af egenskaben “%s”: Forventede typen “%s”, men fik “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4401 ../gio/gdbusconnection.c:6575
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4414 ../gio/gdbusconnection.c:4622
+#: ../gio/gdbusconnection.c:6586
 #, c-format
 msgid "No such interface '%s'"
-msgstr "Ingen sådan grænseflade \"%s\""
+msgstr "Ingen sådan grænseflade “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4609
-msgid "No such interface"
-msgstr "Ingen sådan grænseflade"
-
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4827 ../gio/gdbusconnection.c:7084
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4840 ../gio/gdbusconnection.c:7095
 #, c-format
 msgid "No such interface '%s' on object at path %s"
-msgstr "Ingen sådan grænseflade \"%s\" på objektet ved stien %s"
+msgstr "Ingen sådan grænseflade “%s” på objektet ved stien %s"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4925
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4938
 #, c-format
 msgid "No such method '%s'"
-msgstr "Ingen sådan metode \"%s\""
+msgstr "Ingen sådan metode “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4956
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4969
 #, c-format
 msgid "Type of message, '%s', does not match expected type '%s'"
-msgstr "Beskedtypen \"%s\" er ikke den forventede type, \"%s\""
+msgstr "Beskedtypen “%s” er ikke den forventede type, “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:5154
+#: ../gio/gdbusconnection.c:5167
 #, c-format
 msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
 msgstr "Der er allerede eksporteret et objekt for grænsefladen %s på %s"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:5380
+#: ../gio/gdbusconnection.c:5393
 #, c-format
 msgid "Unable to retrieve property %s.%s"
 msgstr "Kan ikke hente egenskaben %s.%s"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:5436
+#: ../gio/gdbusconnection.c:5449
 #, c-format
 msgid "Unable to set property %s.%s"
 msgstr "Kan ikke sætte egenskaben %s.%s"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:5612
+#: ../gio/gdbusconnection.c:5625
 #, c-format
 msgid "Method '%s' returned type '%s', but expected '%s'"
-msgstr "Metoden \"%s\" returnerede typen \"%s\", men forventede \"%s\""
+msgstr "Metoden “%s” returnerede typen “%s”, men forventede “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:6686
+#: ../gio/gdbusconnection.c:6697
 #, c-format
 msgid "Method '%s' on interface '%s' with signature '%s' does not exist"
-msgstr "Metoden \"%s\" på grænsefladen \"%s\" med signatur \"%s\" findes ikke"
+msgstr "Metoden “%s” på grænsefladen “%s” med signatur “%s” findes ikke"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:6807
+#: ../gio/gdbusconnection.c:6818
 #, c-format
 msgid "A subtree is already exported for %s"
 msgstr "Der er allerede eksporteret et undertræ for %s"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:7135
+#: ../gio/gdbusconnection.c:7146
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
 "- unknown value '%s'"
 msgstr ""
 "Kan ikke bestemme busadressen fra miljøvariablen DBUS_STARTER_BUS_TYPE - "
-"ukendt værdi \"%s\""
+"ukendt værdi “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1244
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1246
 msgid "type is INVALID"
 msgstr "typen er INVALID"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1255
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1257
 msgid "METHOD_CALL message: PATH or MEMBER header field is missing"
 msgstr ""
 "Meddelelse for METHOD_CALL: et af toptekstfelterne PATH eller MEMBER mangler"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1266
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1268
 msgid "METHOD_RETURN message: REPLY_SERIAL header field is missing"
 msgstr "Meddelelse for METHOD_RETURN: Toptekstfeltet REPLY_SERIAL mangler"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1278
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1280
 msgid "ERROR message: REPLY_SERIAL or ERROR_NAME header field is missing"
 msgstr "FEJLmeddelelse: Toptekstfeltet REPLY_SERIAL eller ERROR_NAME mangler"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1291
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1293
 msgid "SIGNAL message: PATH, INTERFACE or MEMBER header field is missing"
 msgstr "SIGNALmeddelelse: Toptekstfeltet PATH, INTERFACE eller MEMBER mangler"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1299
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1301
 msgid ""
-"SIGNAL message: The PATH header field is using the reserved value /org/"
-"freedesktop/DBus/Local"
+"SIGNAL message: The PATH header field is using the reserved value "
+"/org/freedesktop/DBus/Local"
 msgstr ""
-"SIGNALmeddelelse: Toptekstfeltet PATH bruger den reserverede værdi /org/"
-"freedesktop/DBus/Local"
+"SIGNALmeddelelse: Toptekstfeltet PATH bruger den reserverede værdi "
+"/org/freedesktop/DBus/Local"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1307
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1309
 msgid ""
-"SIGNAL message: The INTERFACE header field is using the reserved value org."
-"freedesktop.DBus.Local"
+"SIGNAL message: The INTERFACE header field is using the reserved value "
+"org.freedesktop.DBus.Local"
 msgstr ""
-"SIGNALbesked: Toptekstfeltet INTERFACE bruger den reserverede værdi org."
-"freedesktop.DBus.Local"
+"SIGNALbesked: Toptekstfeltet INTERFACE bruger den reserverede værdi "
+"org.freedesktop.DBus.Local"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1355 ../gio/gdbusmessage.c:1415
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1357 ../gio/gdbusmessage.c:1417
 #, c-format
 msgid "Wanted to read %lu byte but only got %lu"
 msgid_plural "Wanted to read %lu bytes but only got %lu"
 msgstr[0] "Ville læse %lu byte men fik kun %lu"
 msgstr[1] "Ville læse %lu byte men fik kun %lu"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1369
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1371
 #, c-format
 msgid "Expected NUL byte after the string “%s” but found byte %d"
-msgstr "Forventede NUL-byte efter strengen \"%s\", men fandt byte %d"
+msgstr "Forventede NUL-byte efter strengen “%s”, men fandt byte %d"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1388
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1390
 #, c-format
 msgid ""
 "Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
@@ -809,19 +811,19 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Forventede gyldig UTF-8-streng, men fandt ugyldige byte ved afsæt %d "
 "(strengens længde er %d). Den gyldige UTF-8-streng indtil dette punkt var "
-"\"%s\""
+"“%s”"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1587
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1589
 #, c-format
 msgid "Parsed value “%s” is not a valid D-Bus object path"
-msgstr "Den fortolkede værdi \"%s\" er ikke en gyldig objektsti til D-Bus"
+msgstr "Den fortolkede værdi “%s” er ikke en gyldig objektsti til D-Bus"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1609
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1611
 #, c-format
 msgid "Parsed value “%s” is not a valid D-Bus signature"
-msgstr "Fortolket værdi \"%s\" er ikke en gyldig D-Bus-signatur"
+msgstr "Fortolket værdi “%s” er ikke en gyldig D-Bus-signatur"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1656
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1658
 #, c-format
 msgid ""
 "Encountered array of length %u byte. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
@@ -834,73 +836,72 @@ msgstr[1] ""
 "Stødte på et array med længde %u bytes. Den maksimale længde er 2<<26 byte "
 "(64 MiB)."
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1676
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1678
 #, c-format
 msgid ""
 "Encountered array of type “a%c”, expected to have a length a multiple of %u "
 "bytes, but found to be %u bytes in length"
 msgstr ""
-"Stødte på et array af typen \"a%c\", som ventes at have en længde som er et "
+"Stødte på et array af typen “a%c”, som ventes at have en længde som er et "
 "multiplum af %u byte, men som havde længde %u byte"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1843
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1845
 #, c-format
 msgid "Parsed value “%s” for variant is not a valid D-Bus signature"
-msgstr "Fortolket værdi \"%s\" for variant er ikke en gyldig D-Bus-signatur"
+msgstr "Fortolket værdi “%s” for variant er ikke en gyldig D-Bus-signatur"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1867
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1869
 #, c-format
 msgid ""
 "Error deserializing GVariant with type string “%s” from the D-Bus wire format"
 msgstr ""
-"Fejl ved deserialisering af GVariant med type-streng \"%s\" fra D-Bus-wire-"
-"formatet"
+"Fejl ved deserialisering af GVariant med type-streng “%s” fra "
+"D-Bus-wire-formatet"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2051
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2053
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid endianness value. Expected 0x6c (“l”) or 0x42 (“B”) but found value "
 "0x%02x"
 msgstr ""
-"Ugyldigt værdi for byterækkefølge (endianness). Forventede 0x6c (\"l\") "
-"eller 0x42 (\"B\"), men fandt værdien 0x%02x"
+"Ugyldigt værdi for byterækkefølge (endianness). Forventede 0x6c (“l”) eller "
+"0x42 (“B”), men fandt værdien 0x%02x"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2064
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2066
 #, c-format
 msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
 msgstr "Igyldig hovedprotokolversion. Forventede 1 men fandt %d"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2120
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2122
 #, c-format
 msgid "Signature header with signature “%s” found but message body is empty"
-msgstr ""
-"Signaturtoptekst med signaturen \"%s\" fundet, men beskedteksten er tom"
+msgstr "Signaturtoptekst med signaturen “%s” fundet, men beskedteksten er tom"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2134
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2136
 #, c-format
 msgid "Parsed value “%s” is not a valid D-Bus signature (for body)"
-msgstr "Fortolket værdi \"%s\" er ikke en gyldig D-Bus-signatur (for tekst)"
+msgstr "Fortolket værdi “%s” er ikke en gyldig D-Bus-signatur (for tekst)"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2164
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2166
 #, c-format
 msgid "No signature header in message but the message body is %u byte"
 msgid_plural "No signature header in message but the message body is %u bytes"
 msgstr[0] "Ingen signaturtoptekst i beskeden, men beskedteksten er %u byte"
 msgstr[1] "Ingen signaturtoptekst i beskeden, men beskedteksten er %u bytes"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2174
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2176
 msgid "Cannot deserialize message: "
 msgstr "Kan ikke deserialisere besked: "
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2515
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2517
 #, c-format
 msgid ""
 "Error serializing GVariant with type string “%s” to the D-Bus wire format"
 msgstr ""
-"Fejl ved serialisering af GVariant med typestreng \"%s\" til D-Bus-wire-"
-"formatet"
+"Fejl ved serialisering af GVariant med typestreng “%s” til "
+"D-Bus-wire-formatet"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2652
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2654
 #, c-format
 msgid ""
 "Message has %d file descriptors but the header field indicates %d file "
@@ -909,44 +910,43 @@ msgstr ""
 "Beskeden har %d fildeskriptorer, men toptekstfeltet angiver %d "
 "fildeskriptorer"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2660
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2662
 msgid "Cannot serialize message: "
 msgstr "Kan ikke serialisere besked: "
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2704
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2706
 #, c-format
 msgid "Message body has signature “%s” but there is no signature header"
-msgstr "Beskedteksten har signatur \"%s\", men der er ingen signaturtoptekst"
+msgstr "Beskedteksten har signatur “%s”, men der er ingen signaturtoptekst"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2714
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2716
 #, c-format
 msgid ""
 "Message body has type signature “%s” but signature in the header field is "
 "“%s”"
 msgstr ""
-"Beskedteksten har typesignatur \"%s\", men signaturen i toptekstfeltet er "
-"\"%s\""
+"Beskedteksten har typesignatur “%s”, men signaturen i toptekstfeltet er “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2730
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2732
 #, c-format
 msgid "Message body is empty but signature in the header field is “(%s)”"
-msgstr "Beskedteksten er tom, men signaturen i toptekstfeltet er \"(%s)\""
+msgstr "Beskedteksten er tom, men signaturen i toptekstfeltet er “(%s)”"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:3283
+#: ../gio/gdbusmessage.c:3285
 #, c-format
 msgid "Error return with body of type “%s”"
-msgstr "Fejlagtig returværdi med beskedtekst af typen \"%s\""
+msgstr "Fejlagtig returværdi med beskedtekst af typen “%s”"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:3291
+#: ../gio/gdbusmessage.c:3293
 msgid "Error return with empty body"
 msgstr "Fejlagtig returværdi - tom beskedtekst"
 
-#: ../gio/gdbusprivate.c:2038
+#: ../gio/gdbusprivate.c:2066
 #, c-format
 msgid "Unable to get Hardware profile: %s"
 msgstr "Kan ikke hente hardwareprofil: %s"
 
-#: ../gio/gdbusprivate.c:2083
+#: ../gio/gdbusprivate.c:2111
 msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
 msgstr "Kan ikke indlæse /var/lib/dbus/machine-id eller /etc/machine-id: "
 
@@ -958,10 +958,10 @@ msgstr "Fejl ved kald til StartServiceByName for %s: "
 #: ../gio/gdbusproxy.c:1634
 #, c-format
 msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
-msgstr "Uventet svar %d fra metoden StartServiceByName(\"%s\")"
+msgstr "Uventet svar %d fra metoden StartServiceByName(“%s”)"
 
 # Ved ikke helt hvad proxy dækker over her
-#: ../gio/gdbusproxy.c:2713 ../gio/gdbusproxy.c:2847
+#: ../gio/gdbusproxy.c:2719 ../gio/gdbusproxy.c:2853
 msgid ""
 "Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
 "proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
@@ -969,31 +969,40 @@ msgstr ""
 "Kan ikke kalde metode; proxy er for et velkendt navn uden ejer, og proxy "
 "blev konstrueret med flaget G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START"
 
-#: ../gio/gdbusserver.c:709
+#: ../gio/gdbusserver.c:708
 msgid "Abstract name space not supported"
 msgstr "Abstrakt navnerum understøttes ikke"
 
-#: ../gio/gdbusserver.c:796
+#: ../gio/gdbusserver.c:795
 msgid "Cannot specify nonce file when creating a server"
-msgstr "Kan ikke angive \"nonce\"-fil ved oprettelse af server"
+msgstr "Kan ikke angive “nonce”-fil ved oprettelse af server"
 
-#: ../gio/gdbusserver.c:874
+#: ../gio/gdbusserver.c:876
 #, c-format
 msgid "Error writing nonce file at “%s”: %s"
-msgstr "Fejl ved skrivning af \"nonce\"-fil i \"%s\": %s"
+msgstr "Fejl ved skrivning af “nonce”-fil i “%s”: %s"
 
-#: ../gio/gdbusserver.c:1045
+#: ../gio/gdbusserver.c:1047
 #, c-format
 msgid "The string “%s” is not a valid D-Bus GUID"
-msgstr "Strengen \"%s\" er ikke en gyldig D-Bus-GUID"
+msgstr "Strengen “%s” er ikke en gyldig D-Bus-GUID"
 
-#: ../gio/gdbusserver.c:1085
+#: ../gio/gdbusserver.c:1087
 #, c-format
 msgid "Cannot listen on unsupported transport “%s”"
-msgstr "Kan ikke lytte på ikke-understøttet transport \"%s\""
+msgstr "Kan ikke lytte på ikke-understøttet transport “%s”"
 
 #: ../gio/gdbus-tool.c:95
-#, c-format
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Commands:\n"
+#| " help     Shows this information\n"
+#| " introspect  Introspect a remote object\n"
+#| " monitor   Monitor a remote object\n"
+#| " call     Invoke a method on a remote object\n"
+#| " emit     Emit a signal\n"
+#| "\n"
+#| "Use “%s COMMAND --help” to get help on each command.\n"
 msgid ""
 "Commands:\n"
 " help     Shows this information\n"
@@ -1001,6 +1010,7 @@ msgid ""
 " monitor   Monitor a remote object\n"
 " call     Invoke a method on a remote object\n"
 " emit     Emit a signal\n"
+" wait     Wait for a bus name to appear\n"
 "\n"
 "Use “%s COMMAND --help” to get help on each command.\n"
 msgstr ""
@@ -1011,257 +1021,301 @@ msgstr ""
 " call     Kald en metode på et fjernobjekt\n"
 " emit     Udsend et signal\n"
 "\n"
-"Brug \"%s KOMMANDO --help\" for at få hjælp om hver kommando.\n"
+"Brug “%s KOMMANDO --help” for at få hjælp om hver kommando.\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:164 ../gio/gdbus-tool.c:226 ../gio/gdbus-tool.c:298
-#: ../gio/gdbus-tool.c:322 ../gio/gdbus-tool.c:724 ../gio/gdbus-tool.c:1067
-#: ../gio/gdbus-tool.c:1509 ../gio/gio-tool-rename.c:84
+#: ../gio/gdbus-tool.c:165 ../gio/gdbus-tool.c:227 ../gio/gdbus-tool.c:299
+#: ../gio/gdbus-tool.c:323 ../gio/gdbus-tool.c:725 ../gio/gdbus-tool.c:1068
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1510
 #, c-format
 msgid "Error: %s\n"
 msgstr "Fejl: %s\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:175 ../gio/gdbus-tool.c:239 ../gio/gdbus-tool.c:1525
+#: ../gio/gdbus-tool.c:176 ../gio/gdbus-tool.c:240 ../gio/gdbus-tool.c:1526
 #, c-format
 msgid "Error parsing introspection XML: %s\n"
 msgstr "Fejl ved fortolkning af XML til introspektion: %s\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:208
+#: ../gio/gdbus-tool.c:209
 #, c-format
 msgid "Error: %s is not a valid name\n"
 msgstr "Fejl: %s er ikke et gyldigt navn\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:356
+#: ../gio/gdbus-tool.c:357
 msgid "Connect to the system bus"
 msgstr "Forbind til systembussen"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:357
+#: ../gio/gdbus-tool.c:358
 msgid "Connect to the session bus"
 msgstr "Forbind til sessionsbussen"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:358
+#: ../gio/gdbus-tool.c:359
 msgid "Connect to given D-Bus address"
 msgstr "Forbind til den givne D-Bus-adresse"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:368
+#: ../gio/gdbus-tool.c:369
 msgid "Connection Endpoint Options:"
 msgstr "Tilvalg for forbindelsesslutpunkt:"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:369
+#: ../gio/gdbus-tool.c:370
 msgid "Options specifying the connection endpoint"
 msgstr "Tilvalg, der angiver forbindelsens slutpunkt"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:391
+#: ../gio/gdbus-tool.c:392
 #, c-format
 msgid "No connection endpoint specified"
 msgstr "Intet slutpunkt for forbindelsen angivet"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:401
+#: ../gio/gdbus-tool.c:402
 #, c-format
 msgid "Multiple connection endpoints specified"
 msgstr "Flere slutpunkter for forbindelsen angivet"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:471
+#: ../gio/gdbus-tool.c:472
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: According to introspection data, interface “%s” does not exist\n"
-msgstr "Advarsel: Grænsefladen \"%s\" findes ikke ifølge introspektionsdata\n"
+msgstr "Advarsel: Grænsefladen “%s” findes ikke ifølge introspektionsdata\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:480
+#: ../gio/gdbus-tool.c:481
 #, c-format
 msgid ""
 "Warning: According to introspection data, method “%s” does not exist on "
 "interface “%s”\n"
 msgstr ""
-"Advarsel: Metoden \"%s\" findes ikke i grænsefladen \"%s\" ifølge "
+"Advarsel: Metoden “%s” findes ikke i grænsefladen “%s” ifølge "
 "introspektionsdata\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:542
+#: ../gio/gdbus-tool.c:543
 msgid "Optional destination for signal (unique name)"
 msgstr "Valgfri destination for signal (unikt navn)"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:543
+#: ../gio/gdbus-tool.c:544
 msgid "Object path to emit signal on"
 msgstr "Objektsti, der skal udsendes et signal fra"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:544
+#: ../gio/gdbus-tool.c:545
 msgid "Signal and interface name"
 msgstr "Signal- og grænsefladenavn"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:578
+#: ../gio/gdbus-tool.c:579
 msgid "Emit a signal."
 msgstr "Udsend et signal."
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:612 ../gio/gdbus-tool.c:857 ../gio/gdbus-tool.c:1615
-#: ../gio/gdbus-tool.c:1850
+#: ../gio/gdbus-tool.c:613 ../gio/gdbus-tool.c:858 ../gio/gdbus-tool.c:1616
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1851 ../gio/gdbus-tool.c:2067
 #, c-format
 msgid "Error connecting: %s\n"
 msgstr "Fejl ved forbindelse: %s\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:624
+#: ../gio/gdbus-tool.c:625
 #, c-format
 msgid "Error: object path not specified.\n"
 msgstr "Fejl: Objektstien er ikke angivet.\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:629 ../gio/gdbus-tool.c:924 ../gio/gdbus-tool.c:1680
-#: ../gio/gdbus-tool.c:1916
+#: ../gio/gdbus-tool.c:630 ../gio/gdbus-tool.c:925 ../gio/gdbus-tool.c:1681
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1917
 #, c-format
 msgid "Error: %s is not a valid object path\n"
-msgstr "Fejl: \"%s\" er ikke en gyldig objektsti\n"
+msgstr "Fejl: “%s” er ikke en gyldig objektsti\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:635
+#: ../gio/gdbus-tool.c:636
 #, c-format
 msgid "Error: signal not specified.\n"
 msgstr "Fejl: Signal er ikke angivet.\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:642
+#: ../gio/gdbus-tool.c:643
 #, c-format
 msgid "Error: signal must be the fully-qualified name.\n"
 msgstr "Fejl: Signal skal være et fuldt kvalificeret navn.\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:650
+#: ../gio/gdbus-tool.c:651
 #, c-format
 msgid "Error: %s is not a valid interface name\n"
-msgstr "Fejl: \"%s\" er ikke et gyldigt grænsefladenavn\n"
+msgstr "Fejl: “%s” er ikke et gyldigt grænsefladenavn\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:656
+#: ../gio/gdbus-tool.c:657
 #, c-format
 msgid "Error: %s is not a valid member name\n"
-msgstr "Fejl: \"%s\" er ikke et gyldigt medlemsnavn\n"
+msgstr "Fejl: “%s” er ikke et gyldigt medlemsnavn\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:662
+#: ../gio/gdbus-tool.c:663
 #, c-format
 msgid "Error: %s is not a valid unique bus name.\n"
-msgstr "Fejl: \"%s\" er ikke et gyldigt unikt busnavn.\n"
+msgstr "Fejl: “%s” er ikke et gyldigt unikt busnavn.\n"
 
 #. Use the original non-"parse-me-harder" error
-#: ../gio/gdbus-tool.c:699 ../gio/gdbus-tool.c:1036
+#: ../gio/gdbus-tool.c:700 ../gio/gdbus-tool.c:1037
 #, c-format
 msgid "Error parsing parameter %d: %s\n"
 msgstr "Fejl ved fortolkning af parameter %d: %s\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:731
+#: ../gio/gdbus-tool.c:732
 #, c-format
 msgid "Error flushing connection: %s\n"
 msgstr "Fejl ved tømning (flush) af forbindelse: %s\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:758
+#: ../gio/gdbus-tool.c:759
 msgid "Destination name to invoke method on"
 msgstr "Destinationsnavnet, som metoden skal kaldes på"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:759
+#: ../gio/gdbus-tool.c:760
 msgid "Object path to invoke method on"
 msgstr "Objektstien, som metoden skal kaldes på"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:760
+#: ../gio/gdbus-tool.c:761
 msgid "Method and interface name"
 msgstr "Metode- og grænsefladenavn"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:761
+#: ../gio/gdbus-tool.c:762
 msgid "Timeout in seconds"
 msgstr "Tidsudløb i sekunder"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:802
+#: ../gio/gdbus-tool.c:803
 msgid "Invoke a method on a remote object."
 msgstr "Kald en metode på et fjernobjekt."
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:877 ../gio/gdbus-tool.c:1634 ../gio/gdbus-tool.c:1869
+#: ../gio/gdbus-tool.c:878 ../gio/gdbus-tool.c:1635 ../gio/gdbus-tool.c:1870
 #, c-format
 msgid "Error: Destination is not specified\n"
 msgstr "Fejl: Destinationen er ikke angivet\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:889 ../gio/gdbus-tool.c:1651 ../gio/gdbus-tool.c:1881
+#: ../gio/gdbus-tool.c:890 ../gio/gdbus-tool.c:1652 ../gio/gdbus-tool.c:1882
 #, c-format
 msgid "Error: %s is not a valid bus name\n"
 msgstr "Fejl: %s er ikke et gyldigt busnavn\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:904 ../gio/gdbus-tool.c:1660
+#: ../gio/gdbus-tool.c:905 ../gio/gdbus-tool.c:1661
 #, c-format
 msgid "Error: Object path is not specified\n"
 msgstr "Fejl: Objektstien er ikke angivet\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:939
+#: ../gio/gdbus-tool.c:940
 #, c-format
 msgid "Error: Method name is not specified\n"
 msgstr "Fejl: Metodenavnet er ikke angivet\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:950
+#: ../gio/gdbus-tool.c:951
 #, c-format
 msgid "Error: Method name “%s” is invalid\n"
-msgstr "Fejl: Metodenavnet \"%s\" er ugyldigt\n"
+msgstr "Fejl: Metodenavnet “%s” er ugyldigt\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:1028
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1029
 #, c-format
 msgid "Error parsing parameter %d of type “%s”: %s\n"
-msgstr "Fejl ved fortolkning af parameter %d af typen \"%s\": %s\n"
+msgstr "Fejl ved fortolkning af parameter %d af typen “%s”: %s\n"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:1472
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1473
 msgid "Destination name to introspect"
 msgstr "Destinationsnavnet, der skal introspiceres"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:1473
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1474
 msgid "Object path to introspect"
 msgstr "Objektstien, der skal introspiceres"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:1474
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1475
 msgid "Print XML"
 msgstr "Udskriv XML"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:1475
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1476
 msgid "Introspect children"
 msgstr "Foretag introspektion af underelementer"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:1476
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1477
 msgid "Only print properties"
 msgstr "Vis kun egenskaber"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:1567
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1568
 msgid "Introspect a remote object."
 msgstr "Introspicér et fjernobjekt."
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:1772
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1773
 msgid "Destination name to monitor"
 msgstr "Navn på destination, der skal overvåges"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:1773
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1774
 msgid "Object path to monitor"
 msgstr "Objektsti, der skal overvåges"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:1802
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1803
 msgid "Monitor a remote object."
 msgstr "Overvåg et fjernobjekt."
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1997 ../gio/gdesktopappinfo.c:4504
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1980
+msgid "Service to activate before waiting for the other one (well-known name)"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbus-tool.c:1983
+msgid ""
+"Timeout to wait for before exiting with an error (seconds); 0 for no timeout "
+"(default)"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbus-tool.c:2031
+#, fuzzy
+#| msgid "[OPTION…]"
+msgid "[OPTION…] BUS-NAME"
+msgstr "[TILVALG …]"
+
+#: ../gio/gdbus-tool.c:2033
+msgid "Wait for a bus name to appear."
+msgstr ""
+
+#: ../gio/gdbus-tool.c:2109
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "Error: object path not specified.\n"
+msgid "Error: A service to activate for must be specified.\n"
+msgstr "Fejl: Objektstien er ikke angivet.\n"
+
+#: ../gio/gdbus-tool.c:2114
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "Error: object path not specified.\n"
+msgid "Error: A service to wait for must be specified.\n"
+msgstr "Fejl: Objektstien er ikke angivet.\n"
+
+#: ../gio/gdbus-tool.c:2119
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "Too many arguments"
+msgid "Error: Too many arguments.\n"
+msgstr "For mange argumenter"
+
+#: ../gio/gdbus-tool.c:2127 ../gio/gdbus-tool.c:2134
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "Error: %s is not a valid bus name\n"
+msgid "Error: %s is not a valid well-known bus name.\n"
+msgstr "Fejl: %s er ikke et gyldigt busnavn\n"
+
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2001 ../gio/gdesktopappinfo.c:4533
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Unavngivet"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2407
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2411
 msgid "Desktop file didn’t specify Exec field"
 msgstr "Skrivebordsfil angav intet Exec-felt"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2692
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2696
 msgid "Unable to find terminal required for application"
 msgstr "Kan ikke finde terminal krævet af dette program"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3100
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3129
 #, c-format
 msgid "Can’t create user application configuration folder %s: %s"
 msgstr "Kan ikke oprette konfigurationsfolder %s for brugerprogram: %s"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3104
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3133
 #, c-format
 msgid "Can’t create user MIME configuration folder %s: %s"
 msgstr "Kan ikke oprette bruger-MIME-konfigurationsfolder %s: %s"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3344 ../gio/gdesktopappinfo.c:3368
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3373 ../gio/gdesktopappinfo.c:3397
 msgid "Application information lacks an identifier"
 msgstr "Programinformation mangler en identifikator"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3602
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3631
 #, c-format
 msgid "Can’t create user desktop file %s"
 msgstr "Kan ikke oprette brugerskrivebords-fil %s"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3736
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3765
 #, c-format
 msgid "Custom definition for %s"
 msgstr "Tilpasset definition for %s"
@@ -1325,11 +1379,11 @@ msgstr "Forventede et GEmblem til GEmblemedIcon"
 #: ../gio/gfile.c:969 ../gio/gfile.c:1207 ../gio/gfile.c:1345
 #: ../gio/gfile.c:1583 ../gio/gfile.c:1638 ../gio/gfile.c:1696
 #: ../gio/gfile.c:1780 ../gio/gfile.c:1837 ../gio/gfile.c:1901
-#: ../gio/gfile.c:1956 ../gio/gfile.c:3609 ../gio/gfile.c:3664
-#: ../gio/gfile.c:3900 ../gio/gfile.c:3942 ../gio/gfile.c:4410
-#: ../gio/gfile.c:4821 ../gio/gfile.c:4906 ../gio/gfile.c:4996
-#: ../gio/gfile.c:5093 ../gio/gfile.c:5180 ../gio/gfile.c:5281
-#: ../gio/gfile.c:7822 ../gio/gfile.c:7912 ../gio/gfile.c:7996
+#: ../gio/gfile.c:1956 ../gio/gfile.c:3614 ../gio/gfile.c:3669
+#: ../gio/gfile.c:3905 ../gio/gfile.c:3947 ../gio/gfile.c:4415
+#: ../gio/gfile.c:4826 ../gio/gfile.c:4911 ../gio/gfile.c:5001
+#: ../gio/gfile.c:5098 ../gio/gfile.c:5185 ../gio/gfile.c:5286
+#: ../gio/gfile.c:7827 ../gio/gfile.c:7917 ../gio/gfile.c:8001
 #: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:437
 msgid "Operation not supported"
 msgstr "Operationen understøttes ikke"
@@ -1342,7 +1396,7 @@ msgstr "Operationen understøttes ikke"
 msgid "Containing mount does not exist"
 msgstr "Indeholdende montering findes ikke"
 
-#: ../gio/gfile.c:2515 ../gio/glocalfile.c:2375
+#: ../gio/gfile.c:2515 ../gio/glocalfile.c:2377
 msgid "Can’t copy over directory"
 msgstr "Kan ikke kopiere over mappe"
 
@@ -1367,41 +1421,41 @@ msgstr "Splejsning understøttes ikke"
 msgid "Error splicing file: %s"
 msgstr "Fejl ved splejsning af fil: %s"
 
-#: ../gio/gfile.c:3024
+#: ../gio/gfile.c:3025
 msgid "Copy (reflink/clone) between mounts is not supported"
 msgstr "Kopiering (reflink/klon) mellem monteringer understøttes ikke"
 
-#: ../gio/gfile.c:3028
+#: ../gio/gfile.c:3029
 msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or invalid"
 msgstr "Kopiering (reflink/klon) er ikke understøttet eller ugyldigt"
 
-#: ../gio/gfile.c:3033
+#: ../gio/gfile.c:3034
 msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or didn’t work"
 msgstr "Kopiering (reflink/klon) er ikke understøttet eller virkede ikke"
 
-#: ../gio/gfile.c:3096
+#: ../gio/gfile.c:3097
 msgid "Can’t copy special file"
 msgstr "Kan ikke kopiere specialfil"
 
-#: ../gio/gfile.c:3890
+#: ../gio/gfile.c:3895
 msgid "Invalid symlink value given"
 msgstr "Ugyldig værdi givet for symbolsk henvisning"
 
 # I koden er det en funktion der hedder g_file_trash, som kan give dette som en fejlmeddelelse
-#: ../gio/gfile.c:4051
+#: ../gio/gfile.c:4056
 msgid "Trash not supported"
 msgstr "Flyt til papirkurv understøttes ikke"
 
-#: ../gio/gfile.c:4163
+#: ../gio/gfile.c:4168
 #, c-format
 msgid "File names cannot contain “%c”"
-msgstr "Filnavne kan ikke indeholder \"%c\""
+msgstr "Filnavne kan ikke indeholder “%c”"
 
-#: ../gio/gfile.c:6609 ../gio/gvolume.c:363
+#: ../gio/gfile.c:6614 ../gio/gvolume.c:363
 msgid "volume doesn’t implement mount"
 msgstr "diskenheden implementerer ikke montering"
 
-#: ../gio/gfile.c:6718
+#: ../gio/gfile.c:6723
 msgid "No application is registered as handling this file"
 msgstr "Intet program er registreret til håndtering af denne fil"
 
@@ -1448,7 +1502,7 @@ msgid "Truncate not supported on stream"
 msgstr "Afskæring understøttes ikke på strømmen"
 
 #: ../gio/ghttpproxy.c:91 ../gio/gresolver.c:410 ../gio/gresolver.c:476
-#: ../glib/gconvert.c:1726
+#: ../glib/gconvert.c:1650
 msgid "Invalid hostname"
 msgstr "Ugyldigt værtsnavn"
 
@@ -1528,7 +1582,7 @@ msgstr "Adressen har bit sat ud over præfikslængden"
 #: ../gio/ginetaddressmask.c:300
 #, c-format
 msgid "Could not parse “%s” as IP address mask"
-msgstr "Kunne ikke fortolke \"%s\" som en IP-adresse-maske"
+msgstr "Kunne ikke fortolke “%s” som en IP-adresse-maske"
 
 #: ../gio/ginetsocketaddress.c:203 ../gio/ginetsocketaddress.c:220
 #: ../gio/gnativesocketaddress.c:106 ../gio/gunixsocketaddress.c:218
@@ -1554,132 +1608,140 @@ msgstr "Inputstrøm implementerer ikke læsning"
 msgid "Stream has outstanding operation"
 msgstr "Strøm arbejder stadig"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:142
+#: ../gio/gio-tool.c:160
 msgid "Copy with file"
 msgstr "Kopiér med fil"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:146
+#: ../gio/gio-tool.c:164
 msgid "Keep with file when moved"
 msgstr "Behold med fil ved flytning"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:187
+#: ../gio/gio-tool.c:205
 msgid "“version” takes no arguments"
-msgstr "\"version\" tager ikke nogen argumenter"
+msgstr "“version” tager ikke nogen argumenter"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:189 ../gio/gio-tool.c:205 ../glib/goption.c:857
+#: ../gio/gio-tool.c:207 ../gio/gio-tool.c:223 ../glib/goption.c:857
 msgid "Usage:"
 msgstr "Brug:"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:192
+#: ../gio/gio-tool.c:210
 msgid "Print version information and exit."
 msgstr "Udskriv versionsoplysninger og afslut."
 
-#: ../gio/gio-tool.c:206
+#: ../gio/gio-tool.c:224
 msgid "[ARGS...]"
 msgstr "[ARG …]"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:208
+#: ../gio/gio-tool.c:226
 msgid "Commands:"
 msgstr "Kommandoer:"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:211
+#: ../gio/gio-tool.c:229
 msgid "Concatenate files to standard output"
 msgstr "Sammenkæd filer til standard-output"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:212
+#: ../gio/gio-tool.c:230
 msgid "Copy one or more files"
 msgstr "Kopiér en eller flere filer"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:213
+#: ../gio/gio-tool.c:231
 msgid "Show information about locations"
 msgstr "Vis oplysninger om steder"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:214
+#: ../gio/gio-tool.c:232
 msgid "List the contents of locations"
 msgstr "Vis indholdet af steder"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:215
+#: ../gio/gio-tool.c:233
 msgid "Get or set the handler for a mimetype"
 msgstr "Hent eller sæt håndtering til en mimetype"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:216
+#: ../gio/gio-tool.c:234
 msgid "Create directories"
 msgstr "Opret mapper"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:217
+#: ../gio/gio-tool.c:235
 msgid "Monitor files and directories for changes"
 msgstr "Overvåg ændringer af filer og mapper"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:218
+#: ../gio/gio-tool.c:236
 msgid "Mount or unmount the locations"
 msgstr "Montér eller afmontér stederne"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:219
+#: ../gio/gio-tool.c:237
 msgid "Move one or more files"
 msgstr "Flyt en eller flere filer"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:220
+#: ../gio/gio-tool.c:238
 msgid "Open files with the default application"
 msgstr "Åbn filer med standardprogrammet"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:221
+#: ../gio/gio-tool.c:239
 msgid "Rename a file"
 msgstr "Omdøb en fil"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:222
+#: ../gio/gio-tool.c:240
 msgid "Delete one or more files"
 msgstr "Slet en eller flere filer"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:223
+#: ../gio/gio-tool.c:241
 msgid "Read from standard input and save"
 msgstr "Læs fra standard-input og gem"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:224
+#: ../gio/gio-tool.c:242
 msgid "Set a file attribute"
 msgstr "Sæt en filattribut"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:225
+#: ../gio/gio-tool.c:243
 msgid "Move files or directories to the trash"
 msgstr "Flyt filer eller mapper til papirkurv"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:226
+#: ../gio/gio-tool.c:244
 msgid "Lists the contents of locations in a tree"
 msgstr "Viser indholdet af stederne i et træ"
 
-#: ../gio/gio-tool.c:228
+#: ../gio/gio-tool.c:246
 #, c-format
 msgid "Use %s to get detailed help.\n"
-msgstr "Brug \"%s help KOMMANDO\" for at få uddybende hjælp.\n"
+msgstr "Brug “%s help KOMMANDO” for at få uddybende hjælp.\n"
+
+#: ../gio/gio-tool-cat.c:83
+#, fuzzy
+#| msgid "Error writing to file: %s"
+msgid "Error writing to stdout"
+msgstr "Fejl under skrivning til filen: %s"
 
 #. Translators: commandline placeholder
-#: ../gio/gio-tool-cat.c:124 ../gio/gio-tool-info.c:278
+#: ../gio/gio-tool-cat.c:127 ../gio/gio-tool-info.c:282
 #: ../gio/gio-tool-list.c:165 ../gio/gio-tool-mkdir.c:48
 #: ../gio/gio-tool-monitor.c:37 ../gio/gio-tool-monitor.c:39
 #: ../gio/gio-tool-monitor.c:41 ../gio/gio-tool-monitor.c:43
-#: ../gio/gio-tool-monitor.c:202 ../gio/gio-tool-mount.c:1132
+#: ../gio/gio-tool-monitor.c:203 ../gio/gio-tool-mount.c:1141
 #: ../gio/gio-tool-open.c:45 ../gio/gio-tool-remove.c:48
 #: ../gio/gio-tool-rename.c:45 ../gio/gio-tool-set.c:89
 #: ../gio/gio-tool-trash.c:81 ../gio/gio-tool-tree.c:239
 msgid "LOCATION"
 msgstr "STED"
 
-#: ../gio/gio-tool-cat.c:129
+#: ../gio/gio-tool-cat.c:132
 msgid "Concatenate files and print to standard output."
 msgstr "Sammenkæd filer og udskriv til standard-output."
 
-#: ../gio/gio-tool-cat.c:131
+#: ../gio/gio-tool-cat.c:134
 msgid ""
 "gio cat works just like the traditional cat utility, but using GIO\n"
 "locations instead of local files: for example, you can use something\n"
 "like smb://server/resource/file.txt as location."
 msgstr ""
 "gio cat virker som det traditionelle cat-værktøj, men bruger GIO-steder i "
-"stedet for lokale filer. For eksempel kan du bruge noget i stil med smb://"
-"server/ressource/fil.txt som sted."
+"stedet for lokale filer. For eksempel kan du bruge noget i stil med "
+"smb://server/ressource/fil.txt som sted."
 
-#: ../gio/gio-tool-cat.c:151
-msgid "No files given"
-msgstr "Ingen filer givet"
+#: ../gio/gio-tool-cat.c:156 ../gio/gio-tool-info.c:313
+#: ../gio/gio-tool-mkdir.c:76 ../gio/gio-tool-monitor.c:228
+#: ../gio/gio-tool-open.c:71 ../gio/gio-tool-remove.c:72
+msgid "No locations given"
+msgstr "Ingen steder givet"
 
 #: ../gio/gio-tool-copy.c:42 ../gio/gio-tool-move.c:38
 msgid "No target directory"
@@ -1733,18 +1795,18 @@ msgid ""
 "like smb://server/resource/file.txt as location."
 msgstr ""
 "gio copy virker som det traditionelle cp-værktøj, men bruger GIO-steder i "
-"stedet for lokale filer. For eksempel kan du bruge noget i stil med smb://"
-"server/ressource/fil.txt som sted."
+"stedet for lokale filer. For eksempel kan du bruge noget i stil med "
+"smb://server/ressource/fil.txt som sted."
 
-#: ../gio/gio-tool-copy.c:143
+#: ../gio/gio-tool-copy.c:147
 #, c-format
 msgid "Destination %s is not a directory"
 msgstr "Destinationen %s er ikke en mappe"
 
-#: ../gio/gio-tool-copy.c:187 ../gio/gio-tool-move.c:181
+#: ../gio/gio-tool-copy.c:192 ../gio/gio-tool-move.c:185
 #, c-format
 msgid "%s: overwrite “%s”? "
-msgstr "%s: overskriv \"%s\"? "
+msgstr "%s: overskriv “%s”? "
 
 #: ../gio/gio-tool-info.c:34
 msgid "List writable attributes"
@@ -1808,26 +1870,21 @@ msgstr "skjult\n"
 msgid "uri: %s\n"
 msgstr "uri: %s\n"
 
-#: ../gio/gio-tool-info.c:221
-#, c-format
-msgid "Error getting writable attributes: %s\n"
-msgstr "Fejl ved indhentning af attributter som kan ændres: %s\n"
-
-#: ../gio/gio-tool-info.c:226
+#: ../gio/gio-tool-info.c:228
 #, c-format
 msgid "Settable attributes:\n"
 msgstr "Attributter som kan ændres:\n"
 
-#: ../gio/gio-tool-info.c:249
+#: ../gio/gio-tool-info.c:252
 #, c-format
 msgid "Writable attribute namespaces:\n"
 msgstr "Navnerum for attributter som kan ændres:\n"
 
-#: ../gio/gio-tool-info.c:283
+#: ../gio/gio-tool-info.c:287
 msgid "Show information about locations."
 msgstr "Vis oplysninger om steder."
 
-#: ../gio/gio-tool-info.c:285
+#: ../gio/gio-tool-info.c:289
 msgid ""
 "gio info is similar to the traditional ls utility, but using GIO\n"
 "locations instead of local files: for example, you can use something\n"
@@ -1836,14 +1893,10 @@ msgid ""
 "namespace, e.g. unix, or by “*”, which matches all attributes"
 msgstr ""
 "gio info virker som det traditionelle ls-værktøj, men bruger GIO-steder i "
-"stedet for lokale filer. For eksempel kan du bruge noget i stil med smb://"
-"server/ressource/fil.txt som sted. Filattributter kan angives ved deres GIO-"
-"navn såsom standard::icon, eller blot ved navnerum som f.eks. unix, eller "
-"ved '*', som matcher alle attributter"
-
-#: ../gio/gio-tool-info.c:307 ../gio/gio-tool-mkdir.c:74
-msgid "No locations given"
-msgstr "Ingen steder givet"
+"stedet for lokale filer. For eksempel kan du bruge noget i stil med "
+"smb://server/ressource/fil.txt som sted. Filattributter kan angives ved "
+"deres GIO-navn såsom standard::icon, eller blot ved navnerum som f.eks. "
+"unix, eller ved '*', som matcher alle attributter"
 
 #: ../gio/gio-tool-list.c:36 ../gio/gio-tool-tree.c:32
 msgid "Show hidden files"
@@ -1869,9 +1922,9 @@ msgid ""
 "be specified with their GIO name, e.g. standard::icon"
 msgstr ""
 "gio list virker som det traditionelle ls-værktøj, men bruger GIO-steder i "
-"stedet for lokale filer. For eksempel kan du bruge noget i stil med smb://"
-"server/ressource/fil.txt som sted. Filattributter kan angives ved deres GIO-"
-"navn såsom standard::icon"
+"stedet for lokale filer. For eksempel kan du bruge noget i stil med "
+"smb://server/ressource/fil.txt som sted. Filattributter kan angives ved "
+"deres GIO-navn såsom standard::icon"
 
 #. Translators: commandline placeholder
 #: ../gio/gio-tool-mime.c:71
@@ -1896,49 +1949,50 @@ msgstr ""
 "programmer til mimetypen. Hvis der er givet en håndtering, angives den som "
 "standardhåndtering for mimetypen."
 
-#: ../gio/gio-tool-mime.c:98
+#: ../gio/gio-tool-mime.c:100
 msgid "Must specify a single mimetype, and maybe a handler"
 msgstr "Der skal angives en mimetype, og eventuelt en håndtering"
 
-#: ../gio/gio-tool-mime.c:113
+#: ../gio/gio-tool-mime.c:116
 #, c-format
 msgid "No default applications for “%s”\n"
-msgstr "Ingen standardprogrammer for \"%s\"\n"
+msgstr "Ingen standardprogrammer for “%s”\n"
 
-#: ../gio/gio-tool-mime.c:119
+#: ../gio/gio-tool-mime.c:122
 #, c-format
 msgid "Default application for “%s”: %s\n"
-msgstr "Standardprogram for \"%s\": %s\n"
+msgstr "Standardprogram for “%s”: %s\n"
 
-#: ../gio/gio-tool-mime.c:124
+#: ../gio/gio-tool-mime.c:127
 #, c-format
 msgid "Registered applications:\n"
 msgstr "Registrerede programmer:\n"
 
-#: ../gio/gio-tool-mime.c:126
+#: ../gio/gio-tool-mime.c:129
 #, c-format
 msgid "No registered applications\n"
 msgstr "Ingen registrerede programmer\n"
 
-#: ../gio/gio-tool-mime.c:137
+#: ../gio/gio-tool-mime.c:140
 #, c-format
 msgid "Recommended applications:\n"
 msgstr "Anbefalede programmer:\n"
 
-#: ../gio/gio-tool-mime.c:139
+#: ../gio/gio-tool-mime.c:142
 #, c-format
 msgid "No recommended applications\n"
 msgstr "Ingen anbefalede programmer\n"
 
-#: ../gio/gio-tool-mime.c:159
-#, c-format
-msgid "Failed to load info for handler “%s”\n"
-msgstr "Kunne ikke indlæse info for håndteringen \"%s\"\n"
+#: ../gio/gio-tool-mime.c:162
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "Failed to load info for handler “%s”\n"
+msgid "Failed to load info for handler “%s”"
+msgstr "Kunne ikke indlæse info for håndteringen “%s”\n"
 
-#: ../gio/gio-tool-mime.c:165
+#: ../gio/gio-tool-mime.c:168
 #, c-format
 msgid "Failed to set “%s” as the default handler for “%s”: %s\n"
-msgstr "Kunne ikke angive \"%s\" som standardhåndtering for \"%s\": %s\n"
+msgstr "Kunne ikke angive “%s” som standardhåndtering for “%s”: %s\n"
 
 #: ../gio/gio-tool-mkdir.c:31
 msgid "Create parent directories"
@@ -1955,8 +2009,8 @@ msgid ""
 "like smb://server/resource/mydir as location."
 msgstr ""
 "gio mkdir virker som det traditionelle mkdir-værktøj, men bruger GIO-steder "
-"i stedet for lokale filer. For eksempel kan du bruge noget i stil med smb://"
-"server/ressource/mappe som sted."
+"i stedet for lokale filer. For eksempel kan du bruge noget i stil med "
+"smb://server/ressource/mappe som sted."
 
 #: ../gio/gio-tool-monitor.c:37
 msgid "Monitor a directory (default: depends on type)"
@@ -1983,7 +2037,7 @@ msgstr "Rapportér flytning og omdøbning som simple opret/slet-begivenheder"
 msgid "Watch for mount events"
 msgstr "Overvåg monteringsbegivenheder"
 
-#: ../gio/gio-tool-monitor.c:207
+#: ../gio/gio-tool-monitor.c:208
 msgid "Monitor files or directories for changes."
 msgstr "Overvåg ændringer af filer eller mapper."
 
@@ -2040,46 +2094,23 @@ msgid "Show extra information"
 msgstr "Vis yderligere oplysninger"
 
 #: ../gio/gio-tool-mount.c:246 ../gio/gio-tool-mount.c:276
-#, c-format
-msgid "Error mounting location: Anonymous access denied\n"
+#, fuzzy
+#| msgid "Error mounting location: Anonymous access denied\n"
+msgid "Anonymous access denied"
 msgstr "Fejl ved montering af sted: Anonym adgang nægtet\n"
 
-#: ../gio/gio-tool-mount.c:248 ../gio/gio-tool-mount.c:278
-#, c-format
-msgid "Error mounting location: %s\n"
-msgstr "Fejl ved montering af sted: %s\n"
-
-#: ../gio/gio-tool-mount.c:341
-#, c-format
-msgid "Error unmounting mount: %s\n"
-msgstr "Fejl ved afmontering af montering: %s\n"
-
-#: ../gio/gio-tool-mount.c:366 ../gio/gio-tool-mount.c:419
-#, c-format
-msgid "Error finding enclosing mount: %s\n"
-msgstr "Fejl ved søgning efter indeholdende montering: %s\n"
-
-#: ../gio/gio-tool-mount.c:394
-#, c-format
-msgid "Error ejecting mount: %s\n"
-msgstr "Fejl ved udskubning af montering: %s\n"
-
-#: ../gio/gio-tool-mount.c:875
-#, c-format
-msgid "Error mounting %s: %s\n"
-msgstr "Fejl ved montering af %s: %s\n"
-
-#: ../gio/gio-tool-mount.c:891
+#: ../gio/gio-tool-mount.c:897
 #, c-format
 msgid "Mounted %s at %s\n"
 msgstr "Monterede %s på %s\n"
 
-#: ../gio/gio-tool-mount.c:941
-#, c-format
-msgid "No volume for device file %s\n"
+#: ../gio/gio-tool-mount.c:950
+#, fuzzy
+#| msgid "No volume for device file %s\n"
+msgid "No volume for device file"
 msgstr "Ingen diskenhed for enhedsfilen %s\n"
 
-#: ../gio/gio-tool-mount.c:1136
+#: ../gio/gio-tool-mount.c:1145
 msgid "Mount or unmount the locations."
 msgstr "Montér eller afmontér stederne."
 
@@ -2098,10 +2129,10 @@ msgid ""
 "like smb://server/resource/file.txt as location"
 msgstr ""
 "gio move virker som det traditionelle mv-værktøj, men bruger GIO-steder i "
-"stedet for lokale filer. For eksempel kan du bruge noget i stil med smb://"
-"server/ressource/fil.txt som sted"
+"stedet for lokale filer. For eksempel kan du bruge noget i stil med "
+"smb://server/ressource/fil.txt som sted"
 
-#: ../gio/gio-tool-move.c:139
+#: ../gio/gio-tool-move.c:142
 #, c-format
 msgid "Target %s is not a directory"
 msgstr "Målet %s er ikke en mappe"
@@ -2114,10 +2145,6 @@ msgstr ""
 "Åbn filer med standardprogrammet, som er\n"
 "registreret til at håndtere denne filtype."
 
-#: ../gio/gio-tool-open.c:69
-msgid "No files to open"
-msgstr "Ingen filer at åbne"
-
 #: ../gio/gio-tool-remove.c:31 ../gio/gio-tool-trash.c:31
 msgid "Ignore nonexistent files, never prompt"
 msgstr "Ignorér filer som ikke eksisterer, og spørg ikke"
@@ -2126,10 +2153,6 @@ msgstr "Ignorér filer som ikke eksisterer, og spørg ikke"
 msgid "Delete the given files."
 msgstr "Slet de givne filer."
 
-#: ../gio/gio-tool-remove.c:70
-msgid "No files to delete"
-msgstr "Ingen filer at slette"
-
 #: ../gio/gio-tool-rename.c:45
 msgid "NAME"
 msgstr "NAVN"
@@ -2138,16 +2161,16 @@ msgstr "NAVN"
 msgid "Rename a file."
 msgstr "Omdøb en fil."
 
-#: ../gio/gio-tool-rename.c:68
+#: ../gio/gio-tool-rename.c:70
 msgid "Missing argument"
 msgstr "Mangler argument"
 
-#: ../gio/gio-tool-rename.c:73 ../gio/gio-tool-save.c:192
-#: ../gio/gio-tool-set.c:134
+#: ../gio/gio-tool-rename.c:76 ../gio/gio-tool-save.c:195
+#: ../gio/gio-tool-set.c:137
 msgid "Too many arguments"
 msgstr "For mange argumenter"
 
-#: ../gio/gio-tool-rename.c:91
+#: ../gio/gio-tool-rename.c:95
 #, c-format
 msgid "Rename successful. New uri: %s\n"
 msgstr "Omdøbning fuldført. Ny uri: %s\n"
@@ -2183,6 +2206,12 @@ msgstr "Etag for filen, som overskrives"
 msgid "ETAG"
 msgstr "ETAG"
 
+#: ../gio/gio-tool-save.c:119
+#, fuzzy
+#| msgid "Error reading from handle: %s"
+msgid "Error reading from standard input"
+msgstr "Fejl ved læsning fra håndtag: %s"
+
 #. Translators: The "etag" is a token allowing to verify whether a file has been modified
 #: ../gio/gio-tool-save.c:145
 #, c-format
@@ -2193,7 +2222,7 @@ msgstr "Etag er ikke tilgængeligt\n"
 msgid "Read from standard input and save to DEST."
 msgstr "Læs fra standard-input og gem til DEST."
 
-#: ../gio/gio-tool-save.c:186
+#: ../gio/gio-tool-save.c:188
 msgid "No destination given"
 msgstr "Ingen destination givet"
 
@@ -2217,28 +2246,24 @@ msgstr "VÆRDI"
 msgid "Set a file attribute of LOCATION."
 msgstr "Sæt en filattribut for STED."
 
-#: ../gio/gio-tool-set.c:111
+#: ../gio/gio-tool-set.c:113
 msgid "Location not specified"
 msgstr "Sted ikke angivet"
 
-#: ../gio/gio-tool-set.c:119
+#: ../gio/gio-tool-set.c:120
 msgid "Attribute not specified"
 msgstr "Attribut ikke angivet"
 
-#: ../gio/gio-tool-set.c:128
+#: ../gio/gio-tool-set.c:130
 msgid "Value not specified"
 msgstr "Værdi ikke angivet"
 
-#: ../gio/gio-tool-set.c:176
-#, c-format
-msgid "Invalid attribute type %s\n"
+#: ../gio/gio-tool-set.c:180
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "Invalid attribute type %s\n"
+msgid "Invalid attribute type “%s”"
 msgstr "Ugyldig attributtype %s\n"
 
-#: ../gio/gio-tool-set.c:189
-#, c-format
-msgid "Error setting attribute: %s\n"
-msgstr "Fejl ved indstilling af attribut: %s\n"
-
 #: ../gio/gio-tool-trash.c:32
 msgid "Empty the trash"
 msgstr "Tøm papirkurven"
@@ -2255,7 +2280,7 @@ msgstr "Følg symbolske links, monteringer og genveje"
 msgid "List contents of directories in a tree-like format."
 msgstr "Vis indhold af mapper i et træagtigt format."
 
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:142 ../gio/glib-compile-schemas.c:1491
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:142 ../gio/glib-compile-schemas.c:1501
 #, c-format
 msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
 msgstr "Elementet <%s> er ikke tilladt inden i <%s>"
@@ -2273,17 +2298,17 @@ msgstr "Filen %s findes flere steder i ressourcen"
 #: ../gio/glib-compile-resources.c:248
 #, c-format
 msgid "Failed to locate “%s” in any source directory"
-msgstr "Kunne ikke finde \"%s\" i nogen kildemappe"
+msgstr "Kunne ikke finde “%s” i nogen kildemappe"
 
 #: ../gio/glib-compile-resources.c:259
 #, c-format
 msgid "Failed to locate “%s” in current directory"
-msgstr "Kunne ikke finde \"%s\" i det nuværende katalog"
+msgstr "Kunne ikke finde “%s” i det nuværende katalog"
 
 #: ../gio/glib-compile-resources.c:290
 #, c-format
 msgid "Unknown processing option “%s”"
-msgstr "Ukendt behandlingstilvalg \"%s\""
+msgstr "Ukendt behandlingstilvalg “%s”"
 
 #: ../gio/glib-compile-resources.c:308 ../gio/glib-compile-resources.c:354
 #, c-format
@@ -2300,12 +2325,12 @@ msgstr "Fejl ved læsning af filen %s: %s"
 msgid "Error compressing file %s"
 msgstr "Fejl ved komprimering af filen %s"
 
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:469 ../gio/glib-compile-schemas.c:1603
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:469
 #, c-format
 msgid "text may not appear inside <%s>"
 msgstr "der må ikke være tekst inden i <%s>"
 
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:664 ../gio/glib-compile-schemas.c:2037
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:664 ../gio/glib-compile-schemas.c:2067
 msgid "Show program version and exit"
 msgstr "Vis programversion og afslut"
 
@@ -2319,8 +2344,8 @@ msgid ""
 "directory)"
 msgstr "Katalogerne hvorfra filer læses (som standard det nuværende katalog)"
 
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:666 ../gio/glib-compile-schemas.c:2038
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2067
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:666 ../gio/glib-compile-schemas.c:2068
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2096
 msgid "DIRECTORY"
 msgstr "KATALOG"
 
@@ -2378,54 +2403,227 @@ msgstr ""
 msgid "You should give exactly one file name\n"
 msgstr "Du skal angive præcist ét filnavn\n"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:784
-msgid "empty names are not permitted"
-msgstr "tomme navne tillades ikke"
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:95
+#, c-format
+msgid "nick must be a minimum of 2 characters"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:106
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "Invalid symlink value given"
+msgid "Invalid numeric value"
+msgstr "Ugyldig værdi givet for symbolsk henvisning"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:114
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "<%s id='%s'> already specified"
+msgid "<value nick='%s'/> already specified"
+msgstr "<%s id='%s'> allerede angivet"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:122
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "<key name='%s'> already specified"
+msgid "value='%s' already specified"
+msgstr "<key name='%s'> allerede angivet"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:136
+#, c-format
+msgid "flags values must have at most 1 bit set"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:161
+#, c-format
+msgid "<%s> must contain at least one <value>"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:315
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "No connection endpoint specified"
+msgid "<%s> is not contained in the specified range"
+msgstr "Intet slutpunkt for forbindelsen angivet"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:327
+#, c-format
+msgid "<%s> is not a valid member of the specified enumerated type"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:333
+#, c-format
+msgid "<%s> contains string not in the specified flags type"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:339
+#, c-format
+msgid "<%s> contains a string not in <choices>"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:373
+#, fuzzy
+#| msgid "<key name='%s'> already specified"
+msgid "<range/> already specified for this key"
+msgstr "<key name='%s'> allerede angivet"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:391
+#, c-format
+msgid "<range> not allowed for keys of type “%s”"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:408
+#, c-format
+msgid "<range> specified minimum is greater than maximum"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:433
+#, c-format
+msgid "unsupported l10n category: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:441
+msgid "l10n requested, but no gettext domain given"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:453
+msgid "translation context given for value without l10n enabled"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:475
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "Failed to create file “%s”: %s"
+msgid "Failed to parse <default> value of type “%s”: "
+msgstr "Fejl under oprettelse af filen “%s”: %s"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:492
+msgid ""
+"<choices> cannot be specified for keys tagged as having an enumerated type"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:501
+#, fuzzy
+#| msgid "<child name='%s'> already specified"
+msgid "<choices> already specified for this key"
+msgstr "<child name='%s'> allerede angivet"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:794
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:513
 #, c-format
-msgid "invalid name '%s': names must begin with a lowercase letter"
-msgstr "ugyldigt navn \"%s\": Navne skal begynde med et lille bogstav"
+msgid "<choices> not allowed for keys of type “%s”"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:529
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "<child name='%s'> already specified"
+msgid "<choice value='%s'/> already given"
+msgstr "<child name='%s'> allerede angivet"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:806
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:544
 #, c-format
+msgid "<choices> must contain at least one <choice>"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:558
+#, fuzzy
+#| msgid "<child name='%s'> already specified"
+msgid "<aliases> already specified for this key"
+msgstr "<child name='%s'> allerede angivet"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:562
 msgid ""
-"invalid name '%s': invalid character '%c'; only lowercase letters, numbers "
-"and hyphen ('-') are permitted."
+"<aliases> can only be specified for keys with enumerated or flags types or "
+"after <choices>"
 msgstr ""
-"ugyldigt navn \"%s\": ugyldigt tegn \"%c\"; kun små bogstaver, tal og "
-"bindestreg (\"-\") er tilladt."
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:815
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:581
 #, c-format
-msgid "invalid name '%s': two successive hyphens ('--') are not permitted."
-msgstr "ugyldigt navn \"%s\": To bindestreger i træk (\"--\") er ikke tilladt."
+msgid ""
+"<alias value='%s'/> given when “%s” is already a member of the enumerated "
+"type"
+msgstr ""
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:824
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:587
 #, c-format
-msgid "invalid name '%s': the last character may not be a hyphen ('-')."
-msgstr "ugyldigt navn \"%s\": Sidste tegn må ikke være en bindestreg (\"-\")."
+msgid "<alias value='%s'/> given when <choice value='%s'/> was already given"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:595
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "<%s id='%s'> already specified"
+msgid "<alias value='%s'/> already specified"
+msgstr "<%s id='%s'> allerede angivet"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:832
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:605
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "The pathname “%s” is not an absolute path"
+msgid "alias target “%s” is not in enumerated type"
+msgstr "Stinavnet “%s” er ikke en absolut sti"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:606
 #, c-format
-msgid "invalid name '%s': maximum length is 1024"
-msgstr "ugyldigt navn \"%s\": maksimale længde er 1024"
+msgid "alias target “%s” is not in <choices>"
+msgstr ""
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:901
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:621
+#, c-format
+msgid "<aliases> must contain at least one <alias>"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:786
+#, fuzzy
+#| msgid "empty names are not permitted"
+msgid "Empty names are not permitted"
+msgstr "tomme navne tillades ikke"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:796
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "invalid name '%s': names must begin with a lowercase letter"
+msgid "Invalid name “%s”: names must begin with a lowercase letter"
+msgstr "ugyldigt navn “%s”: Navne skal begynde med et lille bogstav"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:808
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "invalid name '%s': invalid character '%c'; only lowercase letters, numbers "
+#| "and hyphen ('-') are permitted."
+msgid ""
+"Invalid name “%s”: invalid character “%c”; only lowercase letters, numbers "
+"and hyphen (“-”) are permitted"
+msgstr ""
+"ugyldigt navn “%s”: ugyldigt tegn “%c”; kun små bogstaver, tal og bindestreg "
+"(“-”) er tilladt."
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:817
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "invalid name '%s': two successive hyphens ('--') are not permitted."
+msgid "Invalid name “%s”: two successive hyphens (“--”) are not permitted"
+msgstr "ugyldigt navn “%s”: To bindestreger i træk (“--”) er ikke tilladt."
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:826
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "invalid name '%s': the last character may not be a hyphen ('-')."
+msgid "Invalid name “%s”: the last character may not be a hyphen (“-”)"
+msgstr "ugyldigt navn “%s”: Sidste tegn må ikke være en bindestreg (“-”)."
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:834
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "invalid name '%s': maximum length is 1024"
+msgid "Invalid name “%s”: maximum length is 1024"
+msgstr "ugyldigt navn “%s”: maksimale længde er 1024"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:904
 #, c-format
 msgid "<child name='%s'> already specified"
 msgstr "<child name='%s'> allerede angivet"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:927
-msgid "cannot add keys to a 'list-of' schema"
-msgstr "kan ikke føje nøgler til et \"list-of\"-skema"
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:930
+#, fuzzy
+#| msgid "cannot add keys to a 'list-of' schema"
+msgid "Cannot add keys to a “list-of” schema"
+msgstr "kan ikke føje nøgler til et “list-of”-skema"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:938
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:941
 #, c-format
 msgid "<key name='%s'> already specified"
 msgstr "<key name='%s'> allerede angivet"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:956
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:959
 #, c-format
 msgid ""
 "<key name='%s'> shadows <key name='%s'> in <schema id='%s'>; use <override> "
@@ -2434,67 +2632,79 @@ msgstr ""
 "<key name='%s'> overskygger <key name='%s'> i <schema id='%s'>; brug "
 "<override> for at ændre værdi"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:967
-#, c-format
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:970
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "exactly one of 'type', 'enum' or 'flags' must be specified as an attribute "
+#| "to <key>"
 msgid ""
-"exactly one of 'type', 'enum' or 'flags' must be specified as an attribute "
+"Exactly one of “type”, “enum” or “flags” must be specified as an attribute "
 "to <key>"
 msgstr ""
 "præcist en af 'type', 'enum' eller 'flags' skal være angivet som attribut "
 "for <key>"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:986
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:989
 #, c-format
 msgid "<%s id='%s'> not (yet) defined."
 msgstr "<%s id='%s'> (endnu) ikke defineret."
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1001
-#, c-format
-msgid "invalid GVariant type string '%s'"
-msgstr "ugyldig typestreng \"%s\" for GVariant"
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1004
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "invalid GVariant type string '%s'"
+msgid "Invalid GVariant type string “%s”"
+msgstr "ugyldig typestreng “%s” for GVariant"
 
 # override og extend bruges i forbindelse med nedarvning i forbindelse med objektorienteret programmering
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1031
-msgid "<override> given but schema isn't extending anything"
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1034
+#, fuzzy
+#| msgid "<override> given but schema isn't extending anything"
+msgid "<override> given but schema isn’t extending anything"
 msgstr "<override> givet, men skemaet nedarver ikke fra noget"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1044
-#, c-format
-msgid "no <key name='%s'> to override"
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1047
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "no <key name='%s'> to override"
+msgid "No <key name='%s'> to override"
 msgstr "ingen <key name='%s'> at overskrive"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1052
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1055
 #, c-format
 msgid "<override name='%s'> already specified"
 msgstr "<override name='%s'> allerede angivet"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1125
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1128
 #, c-format
 msgid "<schema id='%s'> already specified"
 msgstr "<schema id='%s'> allerede angivet"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1137
-#, c-format
-msgid "<schema id='%s'> extends not yet existing schema '%s'"
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1140
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "<schema id='%s'> extends not yet existing schema '%s'"
+msgid "<schema id='%s'> extends not yet existing schema “%s”"
 msgstr "<schema id='%s'> nedarver fra skemaet \"%s\", som ikke findes endnu"
 
 # list of?
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1153
-#, c-format
-msgid "<schema id='%s'> is list of not yet existing schema '%s'"
-msgstr "<schema id='%s'> er en liste for skemaet \"%s\", der ikke findes endnu"
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1156
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "<schema id='%s'> is list of not yet existing schema '%s'"
+msgid "<schema id='%s'> is list of not yet existing schema “%s”"
+msgstr ""
+"<schema id='%s'> er en liste for skemaet \"%s\", der ikke findes endnu"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1161
-#, c-format
-msgid "Can not be a list of a schema with a path"
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1164
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "Can not be a list of a schema with a path"
+msgid "Cannot be a list of a schema with a path"
 msgstr "Kan ikke være en liste for et skema med en sti"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1171
-#, c-format
-msgid "Can not extend a schema with a path"
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1174
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "Can not extend a schema with a path"
+msgid "Cannot extend a schema with a path"
 msgstr "Kan ikke udvide et skema med en sti"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1181
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1184
 #, c-format
 msgid ""
 "<schema id='%s'> is a list, extending <schema id='%s'> which is not a list"
@@ -2502,124 +2712,150 @@ msgstr ""
 "<schema id='%s'> er en liste, der nedarver fra <schema id='%s'>, som ikke er "
 "en liste"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1191
-#, c-format
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1194
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "<schema id='%s' list-of='%s'> extends <schema id='%s' list-of='%s'> but '%s' "
+#| "does not extend '%s'"
 msgid ""
-"<schema id='%s' list-of='%s'> extends <schema id='%s' list-of='%s'> but '%s' "
-"does not extend '%s'"
+"<schema id='%s' list-of='%s'> extends <schema id='%s' list-of='%s'> but “%s” "
+"does not extend “%s”"
 msgstr ""
 "<schema id='%s' list-of='%s'> nedarver fra <schema id='%s' list-of='%s'>, "
 "men \"%s\" nedarver ikke fra \"%s\""
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1208
-#, c-format
-msgid "a path, if given, must begin and end with a slash"
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1211
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "a path, if given, must begin and end with a slash"
+msgid "A path, if given, must begin and end with a slash"
 msgstr "en sti, hvis givet, skal starte og slutte med skråstreg"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1215
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1218
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "the path of a list must end with ':/'"
+msgid "The path of a list must end with “:/”"
+msgstr "stien for en liste skal slutte med “:/”"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1227
 #, c-format
-msgid "the path of a list must end with ':/'"
-msgstr "stien for en liste skal slutte med \":/\""
+msgid ""
+"Warning: Schema “%s” has path “%s”. Paths starting with “/apps/”, "
+"“/desktop/” or “/system/” are deprecated."
+msgstr ""
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1247
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1257
 #, c-format
 msgid "<%s id='%s'> already specified"
 msgstr "<%s id='%s'> allerede angivet"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1397 ../gio/glib-compile-schemas.c:1413
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1407 ../gio/glib-compile-schemas.c:1423
 #, c-format
 msgid "Only one <%s> element allowed inside <%s>"
 msgstr "Kun ét <%s>-element er tilladt inden i <%s>"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1495
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1505
 #, c-format
 msgid "Element <%s> not allowed at the top level"
 msgstr "Elementet <%s> er ikke tilladt i topniveau"
 
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1523
+msgid "Element <default> is required in <key>"
+msgstr ""
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1613
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "text may not appear inside <%s>"
+msgid "Text may not appear inside <%s>"
+msgstr "der må ikke være tekst inden i <%s>"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1681
+#, c-format
+msgid "Warning: undefined reference to <schema id='%s'/>"
+msgstr ""
+
 #. Translators: Do not translate "--strict".
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1794 ../gio/glib-compile-schemas.c:1865
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1941
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1820 ../gio/glib-compile-schemas.c:1894
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1970
 #, c-format
 msgid "--strict was specified; exiting.\n"
 msgstr "--strict blev angivet; afslutter.\n"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1802
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1830
 #, c-format
 msgid "This entire file has been ignored.\n"
 msgstr "Hele denne fil er blevet ignoreret.\n"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1861
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1890
 #, c-format
 msgid "Ignoring this file.\n"
 msgstr "Ignorerer denne fil.\n"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1901
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1930
 #, c-format
 msgid "No such key '%s' in schema '%s' as specified in override file '%s'"
 msgstr ""
-"Ingen sådan nøgle \"%s\" i skemaet \"%s\" som angivet i overskrivningsfilen "
-"\"%s\""
+"Ingen sådan nøgle “%s” i skemaet “%s” som angivet i overskrivningsfilen “%s”"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1907 ../gio/glib-compile-schemas.c:1965
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1993
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1936 ../gio/glib-compile-schemas.c:1994
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2022
 #, c-format
 msgid "; ignoring override for this key.\n"
 msgstr "; ignorerer overskrivning for denne nøgle.\n"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1911 ../gio/glib-compile-schemas.c:1969
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1997
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1940 ../gio/glib-compile-schemas.c:1998
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2026
 #, c-format
 msgid " and --strict was specified; exiting.\n"
 msgstr " og --strict blev givet; afslutter.\n"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1927
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1956
 #, c-format
 msgid ""
 "error parsing key '%s' in schema '%s' as specified in override file '%s': %s."
 msgstr ""
-"fejl ved fortolkning af nøglen \"%s\" i skemaet \"%s\" som givet i "
-"overskrivningsfilen \"%s\": %s."
+"fejl ved fortolkning af nøglen “%s” i skemaet “%s” som givet i "
+"overskrivningsfilen “%s”: %s."
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1937
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1966
 #, c-format
 msgid "Ignoring override for this key.\n"
 msgstr "Ignorerer overskrivning for denne nøgle.\n"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1955
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1984
 #, c-format
 msgid ""
 "override for key '%s' in schema '%s' in override file '%s' is outside the "
 "range given in the schema"
 msgstr ""
-"overskrivning for nøglen \"%s\" i skemaet \"%s\" i overskrivningsfilen \"%s"
-"\" er ikke i det interval, skemaet angiver"
+"overskrivning for nøglen “%s” i skemaet “%s” i overskrivningsfilen “%s” er "
+"ikke i det interval, skemaet angiver"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1983
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2012
 #, c-format
 msgid ""
 "override for key '%s' in schema '%s' in override file '%s' is not in the "
 "list of valid choices"
 msgstr ""
-"overskrivningen for nøglen \"%s\" i skemaet \"%s\" i overskrivningsfilen \"%s"
-"\" er ikke i listen af gyldige valg"
+"overskrivningen for nøglen “%s” i skemaet “%s” i overskrivningsfilen “%s” er "
+"ikke i listen af gyldige valg"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2038
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2068
 msgid "where to store the gschemas.compiled file"
 msgstr "hvor filen gschemas.compiled skal lægges"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2039
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2069
 msgid "Abort on any errors in schemas"
 msgstr "Afbryd ved enhver fejl i skemaer"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2040
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2070
 msgid "Do not write the gschema.compiled file"
 msgstr "Skriv ikke filen gschema.compiled"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2041
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2071
 msgid "Do not enforce key name restrictions"
 msgstr "Gennemtving ikke begrænsninger på nøglenavn"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2070
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2099
 msgid ""
 "Compile all GSettings schema files into a schema cache.\n"
 "Schema files are required to have the extension .gschema.xml,\n"
@@ -2629,22 +2865,22 @@ msgstr ""
 "Schemafiler skal have filendelsen .gschema.xml,\n"
 "og mellemlagerfilen kaldes gschemas.compiled."
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2092
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2120
 #, c-format
 msgid "You should give exactly one directory name\n"
 msgstr "Du skal give præcist et katalognavn\n"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2131
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2162
 #, c-format
 msgid "No schema files found: "
 msgstr "Ingen skemafiler fundet: "
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2134
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2165
 #, c-format
 msgid "doing nothing.\n"
 msgstr "gør intet.\n"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2137
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2168
 #, c-format
 msgid "removed existing output file.\n"
 msgstr "fjernede eksisterende uddatafil.\n"
@@ -2681,8 +2917,8 @@ msgstr "Fejl ved omdøbning af filen %s: %s"
 msgid "Can’t rename file, filename already exists"
 msgstr "Kan ikke omdøbe fil, filnavn findes allerede"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:1237 ../gio/glocalfile.c:2251 ../gio/glocalfile.c:2279
-#: ../gio/glocalfile.c:2436 ../gio/glocalfileoutputstream.c:549
+#: ../gio/glocalfile.c:1237 ../gio/glocalfile.c:2253 ../gio/glocalfile.c:2281
+#: ../gio/glocalfile.c:2438 ../gio/glocalfileoutputstream.c:549
 msgid "Invalid filename"
 msgstr "Ugyldigt filnavn"
 
@@ -2696,186 +2932,186 @@ msgstr "Fejl ved åbning af filen %s: %s"
 msgid "Error removing file %s: %s"
 msgstr "Fejl under fjernelse af filen %s: %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:1927
+#: ../gio/glocalfile.c:1928
 #, c-format
 msgid "Error trashing file %s: %s"
 msgstr "Fejl ved flytning af filen %s til papirkurv: %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:1950
+#: ../gio/glocalfile.c:1951
 #, c-format
 msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
 msgstr "Kan ikke oprette papirkurvskatalog %s: %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:1970
+#: ../gio/glocalfile.c:1971
 #, c-format
 msgid "Unable to find toplevel directory to trash %s"
 msgstr "Kan ikke finde topniveau-katalog til papirkurv %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2049 ../gio/glocalfile.c:2069
+#: ../gio/glocalfile.c:2050 ../gio/glocalfile.c:2070
 #, c-format
 msgid "Unable to find or create trash directory for %s"
 msgstr "Kan ikke finde eller oprette papirkurvskatalog for %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2103
+#: ../gio/glocalfile.c:2105
 #, c-format
 msgid "Unable to create trashing info file for %s: %s"
 msgstr "Kan ikke oprette papirkurvs-infofil for %s: %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2162
+#: ../gio/glocalfile.c:2164
 #, c-format
 msgid "Unable to trash file %s across filesystem boundaries"
 msgstr "Kan ikke smide filen %s ud på andet filsystem"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2166 ../gio/glocalfile.c:2222
+#: ../gio/glocalfile.c:2168 ../gio/glocalfile.c:2224
 #, c-format
 msgid "Unable to trash file %s: %s"
 msgstr "Kan ikke smide filen %s ud: %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2228
+#: ../gio/glocalfile.c:2230
 #, c-format
 msgid "Unable to trash file %s"
 msgstr "Kan ikke smide filen %s ud"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2254
+#: ../gio/glocalfile.c:2256
 #, c-format
 msgid "Error creating directory %s: %s"
 msgstr "Fejl ved oprettelse af mappen %s: %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2283
+#: ../gio/glocalfile.c:2285
 #, c-format
 msgid "Filesystem does not support symbolic links"
 msgstr "Filsystemet understøtter ikke symbolske henvisninger"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2286
+#: ../gio/glocalfile.c:2288
 #, c-format
 msgid "Error making symbolic link %s: %s"
 msgstr "Fejl under oprettelse af symbolsk link %s: %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2292 ../glib/gfileutils.c:2071
+#: ../gio/glocalfile.c:2294 ../glib/gfileutils.c:2077
 msgid "Symbolic links not supported"
 msgstr "Symbolske henvisninger er ikke understøttet"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2347 ../gio/glocalfile.c:2382 ../gio/glocalfile.c:2439
+#: ../gio/glocalfile.c:2349 ../gio/glocalfile.c:2384 ../gio/glocalfile.c:2441
 #, c-format
 msgid "Error moving file %s: %s"
 msgstr "Fejl ved flytning af filen %s: %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2370
+#: ../gio/glocalfile.c:2372
 msgid "Can’t move directory over directory"
 msgstr "Kan ikke flytte mappe over mappe"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2396 ../gio/glocalfileoutputstream.c:925
-#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:939 ../gio/glocalfileoutputstream.c:954
-#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:971 ../gio/glocalfileoutputstream.c:985
+#: ../gio/glocalfile.c:2398 ../gio/glocalfileoutputstream.c:933
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:947 ../gio/glocalfileoutputstream.c:962
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:979 ../gio/glocalfileoutputstream.c:993
 msgid "Backup file creation failed"
 msgstr "Oprettelse af sikkerhedskopi mislykkedes"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2415
+#: ../gio/glocalfile.c:2417
 #, c-format
 msgid "Error removing target file: %s"
 msgstr "Fejl ved fjernelse af målfil: %s"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2429
+#: ../gio/glocalfile.c:2431
 msgid "Move between mounts not supported"
 msgstr "Flytning mellem monteringer understøttes ikke"
 
-#: ../gio/glocalfile.c:2620
+#: ../gio/glocalfile.c:2622
 #, c-format
 msgid "Could not determine the disk usage of %s: %s"
 msgstr "Kunne ikke bestemme diskforbruget af %s: %s"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:721
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:731
 msgid "Attribute value must be non-NULL"
 msgstr "Attributværdien må ikke være NULL"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:728
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:738
 msgid "Invalid attribute type (string expected)"
 msgstr "Ugyldig attributtype (streng forventet)"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:735
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:745
 msgid "Invalid extended attribute name"
 msgstr "Ugyldigt udvidet attributnavn"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:775
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:785
 #, c-format
 msgid "Error setting extended attribute “%s”: %s"
-msgstr "Fejl ved indstilling af udvidet attribut \"%s\": %s"
+msgstr "Fejl ved indstilling af udvidet attribut “%s”: %s"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:1575
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1586
 msgid " (invalid encoding)"
 msgstr " (ugyldig kodning)"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:1766 ../gio/glocalfileoutputstream.c:803
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:1777 ../gio/glocalfileoutputstream.c:811
 #, c-format
 msgid "Error when getting information for file “%s”: %s"
-msgstr "Fejl ved indhentning af oplysninger om filen \"%s\": %s"
+msgstr "Fejl ved indhentning af oplysninger om filen “%s”: %s"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:2017
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2028
 #, c-format
 msgid "Error when getting information for file descriptor: %s"
 msgstr "Fejl ved indhentning af oplysninger om fildeskriptor: %s"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:2062
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2073
 msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
 msgstr "Ugyldig attributtype (uint32 forventet)"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:2080
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2091
 msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
 msgstr "Ugyldig attributtype (uint64 forventet)"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:2099 ../gio/glocalfileinfo.c:2118
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2110 ../gio/glocalfileinfo.c:2129
 msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
 msgstr "Ugyldig attributtype (byte-streng forventet)"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:2153
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2164
 msgid "Cannot set permissions on symlinks"
 msgstr "Kan ikke ændre rettigheder på symlænker"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:2169
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2180
 #, c-format
 msgid "Error setting permissions: %s"
 msgstr "Fejl ved ændring af rettigheder: %s"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:2220
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2231
 #, c-format
 msgid "Error setting owner: %s"
 msgstr "Fejl ved ændring af ejer: %s"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:2243
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2254
 msgid "symlink must be non-NULL"
 msgstr "symbolsk henvisning må ikke være NULL"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:2253 ../gio/glocalfileinfo.c:2272
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:2283
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2264 ../gio/glocalfileinfo.c:2283
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2294
 #, c-format
 msgid "Error setting symlink: %s"
 msgstr "Fejl ved manipulation af symbolsk henvisning: %s"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:2262
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2273
 msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
 msgstr ""
 "Fejl ved manipulation af symbolsk henvisning: filen er ikke en symbolsk "
 "henvisning"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:2388
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2399
 #, c-format
 msgid "Error setting modification or access time: %s"
 msgstr "Fejl ved ændring af tidspunkt for ændring eller tilgang: %s"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:2411
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2422
 msgid "SELinux context must be non-NULL"
 msgstr "SELinux-kontekst skal være forskellig fra NULL"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:2426
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2437
 #, c-format
 msgid "Error setting SELinux context: %s"
 msgstr "Fejl ved ændring af SELinux-kontekst: %s"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:2433
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2444
 msgid "SELinux is not enabled on this system"
 msgstr "SELinux er ikke aktiveret på dette system"
 
-#: ../gio/glocalfileinfo.c:2525
+#: ../gio/glocalfileinfo.c:2536
 #, c-format
 msgid "Setting attribute %s not supported"
 msgstr "Indstilling af attributten %s understøttes ikke"
@@ -2887,7 +3123,7 @@ msgstr "Fejl ved læsning fra filen: %s"
 
 #: ../gio/glocalfileinputstream.c:199 ../gio/glocalfileinputstream.c:211
 #: ../gio/glocalfileinputstream.c:225 ../gio/glocalfileinputstream.c:333
-#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:456 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1003
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:456 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1011
 #, c-format
 msgid "Error seeking in file: %s"
 msgstr "Fejl under søgning i filen: %s"
@@ -2923,30 +3159,30 @@ msgstr "Fejl under oprettelse af sikkerhedskopi: %s"
 msgid "Error renaming temporary file: %s"
 msgstr "Fejl under omdøbning af midlertidig fil: %s"
 
-#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:502 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1054
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:502 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1062
 #, c-format
 msgid "Error truncating file: %s"
 msgstr "Fejl ved beskæring af filen: %s"
 
-#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:555 ../gio/glocalfileoutputstream.c:785
-#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1035 ../gio/gsubprocess.c:360
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:555 ../gio/glocalfileoutputstream.c:793
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1043 ../gio/gsubprocess.c:380
 #, c-format
 msgid "Error opening file “%s”: %s"
-msgstr "Fejl ved åbning af filen \"%s\": %s"
+msgstr "Fejl ved åbning af filen “%s”: %s"
 
-#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:816
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:824
 msgid "Target file is a directory"
 msgstr "Målfilen er en mappe"
 
-#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:821
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:829
 msgid "Target file is not a regular file"
 msgstr "Målfilen er ikke en almindelig fil"
 
-#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:833
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:841
 msgid "The file was externally modified"
 msgstr "Filen blev modificeret eksternt"
 
-#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1019
+#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1027
 #, c-format
 msgid "Error removing old file: %s"
 msgstr "Fejl under fjernelse af gammel fil: %s"
@@ -2992,14 +3228,14 @@ msgstr "Forespurgte om søgning efter afslutning af strøm"
 #. * don't implement unmount.
 #: ../gio/gmount.c:393
 msgid "mount doesn’t implement “unmount”"
-msgstr "monteringsobjekt implementerer ikke \"unmount\""
+msgstr "monteringsobjekt implementerer ikke “unmount”"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement eject.
 #: ../gio/gmount.c:469
 msgid "mount doesn’t implement “eject”"
-msgstr "monteringsobjekt implementerer ikke \"eject\""
+msgstr "monteringsobjekt implementerer ikke “eject”"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
@@ -3007,8 +3243,7 @@ msgstr "monteringsobjekt implementerer ikke \"eject\""
 #: ../gio/gmount.c:547
 msgid "mount doesn’t implement “unmount” or “unmount_with_operation”"
 msgstr ""
-"monteringsobjekt implementerer ikke \"unmount\" eller "
-"\"unmount_with_operation\""
+"monteringsobjekt implementerer ikke “unmount” eller “unmount_with_operation”"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
@@ -3016,14 +3251,14 @@ msgstr ""
 #: ../gio/gmount.c:632
 msgid "mount doesn’t implement “eject” or “eject_with_operation”"
 msgstr ""
-"monteringsobjekt implementerer ikke \"eject\" eller \"eject_with_operation\""
+"monteringsobjekt implementerer ikke “eject” eller “eject_with_operation”"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
 #. * don't implement remount.
 #: ../gio/gmount.c:720
 msgid "mount doesn’t implement “remount”"
-msgstr "monteringsobjekt implementerer ikke \"remount\""
+msgstr "monteringsobjekt implementerer ikke “remount”"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for mount objects that
@@ -3042,7 +3277,7 @@ msgstr "monteringsobjekt implementerer ikke synkrone gæt på indholdstype"
 #: ../gio/gnetworkaddress.c:378
 #, c-format
 msgid "Hostname “%s” contains “[” but not “]”"
-msgstr "Værtsnavnet \"%s\" indeholder \"[\", men ikke \"]\""
+msgstr "Værtsnavnet “%s” indeholder “[”, men ikke “]”"
 
 #: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:206 ../gio/gnetworkmonitorbase.c:310
 msgid "Network unreachable"
@@ -3066,7 +3301,7 @@ msgstr "Kunne ikke oprette netværksovervågning: "
 msgid "Could not get network status: "
 msgstr "Kunne ikke finde netværksstatus: "
 
-#: ../gio/gnetworkmonitornm.c:326
+#: ../gio/gnetworkmonitornm.c:329
 #, c-format
 msgid "NetworkManager version too old"
 msgstr "Versionen af NetværksHåndtering er for gammel"
@@ -3083,25 +3318,25 @@ msgstr "Kildestrømmen er allerede lukket"
 #: ../gio/gthreadedresolver.c:126
 #, c-format
 msgid "Error resolving “%s”: %s"
-msgstr "Fejl ved opløsning af \"%s\": %s"
+msgstr "Fejl ved opløsning af “%s”: %s"
 
-#: ../gio/gresource.c:595 ../gio/gresource.c:846 ../gio/gresource.c:863
-#: ../gio/gresource.c:987 ../gio/gresource.c:1059 ../gio/gresource.c:1132
-#: ../gio/gresource.c:1202 ../gio/gresourcefile.c:453
+#: ../gio/gresource.c:606 ../gio/gresource.c:857 ../gio/gresource.c:874
+#: ../gio/gresource.c:998 ../gio/gresource.c:1070 ../gio/gresource.c:1143
+#: ../gio/gresource.c:1213 ../gio/gresourcefile.c:453
 #: ../gio/gresourcefile.c:576 ../gio/gresourcefile.c:713
 #, c-format
 msgid "The resource at “%s” does not exist"
-msgstr "Ressourcen på \"%s\" findes ikke"
+msgstr "Ressourcen på “%s” findes ikke"
 
-#: ../gio/gresource.c:760
+#: ../gio/gresource.c:771
 #, c-format
 msgid "The resource at “%s” failed to decompress"
-msgstr "Ressourcen på \"%s\" kunne ikke afkomprimeres"
+msgstr "Ressourcen på “%s” kunne ikke afkomprimeres"
 
 #: ../gio/gresourcefile.c:709
 #, c-format
 msgid "The resource at “%s” is not a directory"
-msgstr "Ressourcen i \"%s\" er ikke et katalog"
+msgstr "Ressourcen i “%s” er ikke et katalog"
 
 #: ../gio/gresourcefile.c:917
 msgid "Input stream doesn’t implement seek"
@@ -3175,7 +3410,7 @@ msgstr ""
 " details          Vis ressourcer med detaljer\n"
 " extract          Udskriv en ressource\n"
 "\n"
-"Brug \"gresource help KOMMANDO\" til at få uddybende hjælp.\n"
+"Brug “gresource help KOMMANDO” til at få uddybende hjælp.\n"
 "\n"
 
 #: ../gio/gresource-tool.c:548
@@ -3197,7 +3432,7 @@ msgstr ""
 msgid " SECTION  An (optional) elf section name\n"
 msgstr " SEKTION  Navn på elf-sektion (valgfri)\n"
 
-#: ../gio/gresource-tool.c:559 ../gio/gsettings-tool.c:654
+#: ../gio/gresource-tool.c:559 ../gio/gsettings-tool.c:656
 msgid " COMMAND  The (optional) command to explain\n"
 msgstr " KOMMANDO Den kommandoen der skal forklares (valgfri)\n"
 
@@ -3230,20 +3465,20 @@ msgid " PATH   A resource path\n"
 msgstr " STI    En ressourcesti\n"
 
 #: ../gio/gsettings-tool.c:51 ../gio/gsettings-tool.c:72
-#: ../gio/gsettings-tool.c:851
+#: ../gio/gsettings-tool.c:853
 #, c-format
 msgid "No such schema “%s”\n"
-msgstr "Intet sådant skema \"%s\"\n"
+msgstr "Intet sådant skema “%s”\n"
 
 #: ../gio/gsettings-tool.c:57
 #, c-format
 msgid "Schema “%s” is not relocatable (path must not be specified)\n"
-msgstr "Skemaet \"%s\" kan ikke flyttes (stien må ikke være angivet)\n"
+msgstr "Skemaet “%s” kan ikke flyttes (stien må ikke være angivet)\n"
 
 #: ../gio/gsettings-tool.c:78
 #, c-format
 msgid "Schema “%s” is relocatable (path must be specified)\n"
-msgstr "Skemaet \"%s\" kan flyttes (sti skal angives)\n"
+msgstr "Skemaet “%s” kan flyttes (sti skal angives)\n"
 
 #: ../gio/gsettings-tool.c:92
 #, c-format
@@ -3265,38 +3500,38 @@ msgstr "Sti skal slutte med skråstreg (/)\n"
 msgid "Path must not contain two adjacent slashes (//)\n"
 msgstr "Sti må ikke indeholde to skråstreger i træk (//)\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:489
+#: ../gio/gsettings-tool.c:491
 #, c-format
 msgid "The provided value is outside of the valid range\n"
 msgstr "Den givne værdi ligger uden for det gyldige interval\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:496
+#: ../gio/gsettings-tool.c:498
 #, c-format
 msgid "The key is not writable\n"
 msgstr "Nøglen er skrivebeskyttet\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:532
+#: ../gio/gsettings-tool.c:534
 msgid "List the installed (non-relocatable) schemas"
 msgstr "Vis de installerede (uflytbare) skemaer"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:538
+#: ../gio/gsettings-tool.c:540
 msgid "List the installed relocatable schemas"
 msgstr "Vis de installerede flytbare skemaer"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:544
+#: ../gio/gsettings-tool.c:546
 msgid "List the keys in SCHEMA"
 msgstr "Vis nøglerne i SKEMA"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:545 ../gio/gsettings-tool.c:551
-#: ../gio/gsettings-tool.c:594
+#: ../gio/gsettings-tool.c:547 ../gio/gsettings-tool.c:553
+#: ../gio/gsettings-tool.c:596
 msgid "SCHEMA[:PATH]"
 msgstr "SKEMA[:STI]"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:550
+#: ../gio/gsettings-tool.c:552
 msgid "List the children of SCHEMA"
 msgstr "Vis underelementerne af SKEMA"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:556
+#: ../gio/gsettings-tool.c:558
 msgid ""
 "List keys and values, recursively\n"
 "If no SCHEMA is given, list all keys\n"
@@ -3304,49 +3539,49 @@ msgstr ""
 "Vis nøgler og værdier rekursivt\n"
 "Hvis intet SKEMA er angivet, vis alle nøgler\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:558
+#: ../gio/gsettings-tool.c:560
 msgid "[SCHEMA[:PATH]]"
 msgstr "[SKEMA[:STI]]"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:563
+#: ../gio/gsettings-tool.c:565
 msgid "Get the value of KEY"
 msgstr "Hent værdien for NØGLE"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:564 ../gio/gsettings-tool.c:570
-#: ../gio/gsettings-tool.c:576 ../gio/gsettings-tool.c:588
-#: ../gio/gsettings-tool.c:600
+#: ../gio/gsettings-tool.c:566 ../gio/gsettings-tool.c:572
+#: ../gio/gsettings-tool.c:578 ../gio/gsettings-tool.c:590
+#: ../gio/gsettings-tool.c:602
 msgid "SCHEMA[:PATH] KEY"
 msgstr "SKEMA[:STI] NØGLE"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:569
+#: ../gio/gsettings-tool.c:571
 msgid "Query the range of valid values for KEY"
 msgstr "Forespørg om det gyldige interval af værdier for NØGLE"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:575
+#: ../gio/gsettings-tool.c:577
 msgid "Query the description for KEY"
 msgstr "Forespørg om beskrivelsen af NØGLE"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:581
+#: ../gio/gsettings-tool.c:583
 msgid "Set the value of KEY to VALUE"
 msgstr "Sæt værdien af NØGLE til VÆRDI"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:582
+#: ../gio/gsettings-tool.c:584
 msgid "SCHEMA[:PATH] KEY VALUE"
 msgstr "SKEMA[:STI] NØGLE VÆRDI"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:587
+#: ../gio/gsettings-tool.c:589
 msgid "Reset KEY to its default value"
 msgstr "Nulstil NØGLE til dens standardværdi"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:593
+#: ../gio/gsettings-tool.c:595
 msgid "Reset all keys in SCHEMA to their defaults"
 msgstr "Nulstil alle nøgler i SKEMA til deres standardværdier"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:599
+#: ../gio/gsettings-tool.c:601
 msgid "Check if KEY is writable"
 msgstr "Se om NØGLE er skrivbar"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:605
+#: ../gio/gsettings-tool.c:607
 msgid ""
 "Monitor KEY for changes.\n"
 "If no KEY is specified, monitor all keys in SCHEMA.\n"
@@ -3356,11 +3591,11 @@ msgstr ""
 "Hvis ingen NØGLE er givet, overvåges alle nøgler i SKEMA.\n"
 "Brug ^C for at standse overvågning.\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:608
+#: ../gio/gsettings-tool.c:610
 msgid "SCHEMA[:PATH] [KEY]"
 msgstr "SKEMA[:STI] [NØGLE]"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:620
+#: ../gio/gsettings-tool.c:622
 msgid ""
 "Usage:\n"
 " gsettings --version\n"
@@ -3405,10 +3640,10 @@ msgstr ""
 " writable         Se om en nøgle er skrivbar\n"
 " monitor          Overvåg ændringer\n"
 "\n"
-"Brug \"gsettings help KOMMANDO\" for at få uddybende hjælp.\n"
+"Brug “gsettings help KOMMANDO” for at få uddybende hjælp.\n"
 "\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:644
+#: ../gio/gsettings-tool.c:646
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage:\n"
@@ -3423,11 +3658,11 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:650
+#: ../gio/gsettings-tool.c:652
 msgid " SCHEMADIR A directory to search for additional schemas\n"
 msgstr " SKEMAKAT Et katalog hvor der søges efter yderligere skemaer\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:658
+#: ../gio/gsettings-tool.c:660
 msgid ""
 " SCHEMA  The name of the schema\n"
 " PATH   The path, for relocatable schemas\n"
@@ -3435,176 +3670,177 @@ msgstr ""
 " SKEMA   Navnet på skemaet\n"
 " STI    Stien, for flytbare skemaer\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:663
+#: ../gio/gsettings-tool.c:665
 msgid " KEY    The (optional) key within the schema\n"
 msgstr " NØGLE   Den (valgfri) nøgle inden for skemaet\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:667
+#: ../gio/gsettings-tool.c:669
 msgid " KEY    The key within the schema\n"
 msgstr " NØGLE   Nøglen inden for skemaet\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:671
+#: ../gio/gsettings-tool.c:673
 msgid " VALUE   The value to set\n"
 msgstr " VÆRDI   Værdien der skal sættes\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:726
+#: ../gio/gsettings-tool.c:728
 #, c-format
 msgid "Could not load schemas from %s: %s\n"
 msgstr "Kunne ikke indlæse skemaer fra %s: %s\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:738
+#: ../gio/gsettings-tool.c:740
 #, c-format
 msgid "No schemas installed\n"
 msgstr "Ingen skemaer installeret\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:809
+#: ../gio/gsettings-tool.c:811
 #, c-format
 msgid "Empty schema name given\n"
 msgstr "Tomt skemanavn givet\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:864
+#: ../gio/gsettings-tool.c:866
 #, c-format
 msgid "No such key “%s”\n"
-msgstr "Ingen sådan nøgle \"%s\"\n"
+msgstr "Ingen sådan nøgle “%s”\n"
 
-#: ../gio/gsocket.c:369
+#: ../gio/gsocket.c:379
 msgid "Invalid socket, not initialized"
 msgstr "Ugyldig sokkel, ikke initialiseret"
 
-#: ../gio/gsocket.c:376
+#: ../gio/gsocket.c:386
 #, c-format
 msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
 msgstr "Ugyldig sokkel, initialisering mislykkedes på grund af: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:384
+#: ../gio/gsocket.c:394
 msgid "Socket is already closed"
 msgstr "Soklen er allerede lukket"
 
-#: ../gio/gsocket.c:399 ../gio/gsocket.c:2754 ../gio/gsocket.c:3939
-#: ../gio/gsocket.c:3995
+#: ../gio/gsocket.c:409 ../gio/gsocket.c:2765 ../gio/gsocket.c:3950
+#: ../gio/gsocket.c:4008
 msgid "Socket I/O timed out"
 msgstr "Tidsudløb for sokkel-I/O"
 
-#: ../gio/gsocket.c:531
+#: ../gio/gsocket.c:541
 #, c-format
 msgid "creating GSocket from fd: %s"
 msgstr "opretter GSocket fra fd: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:559 ../gio/gsocket.c:613 ../gio/gsocket.c:620
+#: ../gio/gsocket.c:570 ../gio/gsocket.c:624 ../gio/gsocket.c:631
 #, c-format
 msgid "Unable to create socket: %s"
 msgstr "Kan ikke oprette sokkel: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:613
+#: ../gio/gsocket.c:624
 msgid "Unknown family was specified"
 msgstr "Der blev angivet en ukendt familie"
 
-#: ../gio/gsocket.c:620
+#: ../gio/gsocket.c:631
 msgid "Unknown protocol was specified"
 msgstr "Der blev angivet en ukendt protokol"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1111
+#: ../gio/gsocket.c:1122
 #, c-format
 msgid "Cannot use datagram operations on a non-datagram socket."
 msgstr "Kan ikke bruge datagramoperationer på en ikke-datagram-sokkel."
 
-#: ../gio/gsocket.c:1128
+#: ../gio/gsocket.c:1139
 #, c-format
 msgid "Cannot use datagram operations on a socket with a timeout set."
-msgstr "Kan ikke bruge datagramoperationer på en sokkel med angivet udløbstid."
+msgstr ""
+"Kan ikke bruge datagramoperationer på en sokkel med angivet udløbstid."
 
-#: ../gio/gsocket.c:1932
+#: ../gio/gsocket.c:1943
 #, c-format
 msgid "could not get local address: %s"
 msgstr "kunne ikke finde lokal adresse: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1975
+#: ../gio/gsocket.c:1986
 #, c-format
 msgid "could not get remote address: %s"
 msgstr "kunne ikke finde fjern adresse: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2041
+#: ../gio/gsocket.c:2052
 #, c-format
 msgid "could not listen: %s"
 msgstr "kunne ikke lytte: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2140
+#: ../gio/gsocket.c:2151
 #, c-format
 msgid "Error binding to address: %s"
 msgstr "Fejl ved binding til adresse: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2255 ../gio/gsocket.c:2292
+#: ../gio/gsocket.c:2266 ../gio/gsocket.c:2303
 #, c-format
 msgid "Error joining multicast group: %s"
 msgstr "Fejl ved deltagelse i multicastgruppe: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2256 ../gio/gsocket.c:2293
+#: ../gio/gsocket.c:2267 ../gio/gsocket.c:2304
 #, c-format
 msgid "Error leaving multicast group: %s"
 msgstr "Fejl ved fratræden fra multicastgruppe: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2257
+#: ../gio/gsocket.c:2268
 msgid "No support for source-specific multicast"
 msgstr "Ingen understøttelse for kildespecifik multicast"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2477
+#: ../gio/gsocket.c:2488
 #, c-format
 msgid "Error accepting connection: %s"
 msgstr "Fejl ved accept af forbindelse: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2598
+#: ../gio/gsocket.c:2609
 msgid "Connection in progress"
 msgstr "Forbinder"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2647
+#: ../gio/gsocket.c:2658
 msgid "Unable to get pending error: "
 msgstr "Kan ikke hente verserende fejl: "
 
-#: ../gio/gsocket.c:2817
+#: ../gio/gsocket.c:2828
 #, c-format
 msgid "Error receiving data: %s"
 msgstr "Fejl ved modtagelse af data: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3012
+#: ../gio/gsocket.c:3023
 #, c-format
 msgid "Error sending data: %s"
 msgstr "Fejl ved afsendelse af data: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3199
+#: ../gio/gsocket.c:3210
 #, c-format
 msgid "Unable to shutdown socket: %s"
 msgstr "Kan ikke nedlukke sokkel: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3280
+#: ../gio/gsocket.c:3291
 #, c-format
 msgid "Error closing socket: %s"
 msgstr "Fejl ved lukning af sokkel: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3932
+#: ../gio/gsocket.c:3943
 #, c-format
 msgid "Waiting for socket condition: %s"
 msgstr "Venter på sokkelbetingelse: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:4404 ../gio/gsocket.c:4484 ../gio/gsocket.c:4662
+#: ../gio/gsocket.c:4417 ../gio/gsocket.c:4497 ../gio/gsocket.c:4675
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Fejl ved afsendelse af meddelelse: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:4428
+#: ../gio/gsocket.c:4441
 msgid "GSocketControlMessage not supported on Windows"
 msgstr "GSocketControlMessage understøttes ikke af Windows"
 
-#: ../gio/gsocket.c:4881 ../gio/gsocket.c:4954 ../gio/gsocket.c:5180
+#: ../gio/gsocket.c:4894 ../gio/gsocket.c:4967 ../gio/gsocket.c:5193
 #, c-format
 msgid "Error receiving message: %s"
 msgstr "Fejl ved modtagelse af meddelelse: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:5452
+#: ../gio/gsocket.c:5465
 #, c-format
 msgid "Unable to read socket credentials: %s"
 msgstr "Kan ikke læse sokkelakkreditiver: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:5461
+#: ../gio/gsocket.c:5474
 msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
 msgstr "g_socket_get_credentials ikke implementeret på dette operativsystem"
 
@@ -3633,7 +3869,7 @@ msgstr "Brug af proxy over ikke-TCP-forbindelse understøttes ikke."
 #: ../gio/gsocketclient.c:1110 ../gio/gsocketclient.c:1561
 #, c-format
 msgid "Proxy protocol “%s” is not supported."
-msgstr "Proxyprotokollen \"%s\" understøttes ikke."
+msgstr "Proxyprotokollen “%s” understøttes ikke."
 
 # Relateret til ordlistens "(SMTP )listener -> *(SMTP-)modtager"
 #: ../gio/gsocketlistener.c:218
@@ -3647,7 +3883,7 @@ msgstr "Tilføjede sokkel er lukket"
 #: ../gio/gsocks4aproxy.c:118
 #, c-format
 msgid "SOCKSv4 does not support IPv6 address “%s”"
-msgstr "SOCKSv4 understøtter ikke IPv6-adressen \"%s\""
+msgstr "SOCKSv4 understøtter ikke IPv6-adressen “%s”"
 
 #: ../gio/gsocks4aproxy.c:136
 msgid "Username is too long for SOCKSv4 protocol"
@@ -3656,7 +3892,7 @@ msgstr "Brugernavnet er for langt til SOCKSv4-protokollen"
 #: ../gio/gsocks4aproxy.c:153
 #, c-format
 msgid "Hostname “%s” is too long for SOCKSv4 protocol"
-msgstr "Værtsnavnet \"%s\" er for langt til SOCKSv4-protokollen"
+msgstr "Værtsnavnet “%s” er for langt til SOCKSv4-protokollen"
 
 #: ../gio/gsocks4aproxy.c:179
 msgid "The server is not a SOCKSv4 proxy server."
@@ -3693,7 +3929,7 @@ msgstr ""
 #: ../gio/gsocks5proxy.c:286
 #, c-format
 msgid "Hostname “%s” is too long for SOCKSv5 protocol"
-msgstr "Værtsnavnet \"%s\" er for langt til SOCKSv5-protokollen"
+msgstr "Værtsnavnet “%s” er for langt til SOCKSv5-protokollen"
 
 #: ../gio/gsocks5proxy.c:348
 msgid "The SOCKSv5 proxy server uses unknown address type."
@@ -3721,7 +3957,7 @@ msgstr "Forbindelsen afslået gennem SOCKSv5-proxy."
 
 #: ../gio/gsocks5proxy.c:386
 msgid "SOCKSv5 proxy does not support “connect” command."
-msgstr "SOCKSv5-proxy understøtter ikke \"connect\"-kommando."
+msgstr "SOCKSv5-proxy understøtter ikke “connect”-kommando."
 
 #: ../gio/gsocks5proxy.c:392
 msgid "SOCKSv5 proxy does not support provided address type."
@@ -3743,23 +3979,23 @@ msgstr "Der blev ikke fundet nogen gyldige adresser"
 #: ../gio/gthreadedresolver.c:213
 #, c-format
 msgid "Error reverse-resolving “%s”: %s"
-msgstr "Fejl ved baglæns opløsning af \"%s\": %s"
+msgstr "Fejl ved baglæns opløsning af “%s”: %s"
 
 #: ../gio/gthreadedresolver.c:550 ../gio/gthreadedresolver.c:630
 #: ../gio/gthreadedresolver.c:728 ../gio/gthreadedresolver.c:778
 #, c-format
 msgid "No DNS record of the requested type for “%s”"
-msgstr "Ingen DNS-post af den forespurgte type for \"%s\""
+msgstr "Ingen DNS-post af den forespurgte type for “%s”"
 
 #: ../gio/gthreadedresolver.c:555 ../gio/gthreadedresolver.c:733
 #, c-format
 msgid "Temporarily unable to resolve “%s”"
-msgstr "Midlertidigt ude af stand til at opløse \"%s\""
+msgstr "Midlertidigt ude af stand til at opløse “%s”"
 
 #: ../gio/gthreadedresolver.c:560 ../gio/gthreadedresolver.c:738
 #, c-format
 msgid "Error resolving “%s”"
-msgstr "Fejl ved opløsning af \"%s\""
+msgstr "Fejl ved opløsning af “%s”"
 
 #: ../gio/gtlscertificate.c:250
 msgid "Cannot decrypt PEM-encoded private key"
@@ -3789,26 +4025,32 @@ msgstr ""
 "Dette er den sidste chance for at skrive adgangskoden korrekt, før din "
 "adgang vil blive låst."
 
-#: ../gio/gtlspassword.c:113
+#. Translators: This is not the 'This is the last chance' string. It is
+#. * displayed when more than one attempt is allowed.
+#: ../gio/gtlspassword.c:115
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Several password entered have been incorrect, and your access will be locked "
+#| "out after further failures."
 msgid ""
-"Several password entered have been incorrect, and your access will be locked "
-"out after further failures."
+"Several passwords entered have been incorrect, and your access will be "
+"locked out after further failures."
 msgstr ""
 "Adskillige indtastede adgangskoder var forkerte og din adgang vil blive låst "
 "efter yderligere fejlslagne forsøg."
 
-#: ../gio/gtlspassword.c:115
+#: ../gio/gtlspassword.c:117
 msgid "The password entered is incorrect."
 msgstr "Den indtastede adgangskode er forkert."
 
-#: ../gio/gunixconnection.c:166 ../gio/gunixconnection.c:561
+#: ../gio/gunixconnection.c:166 ../gio/gunixconnection.c:563
 #, c-format
 msgid "Expecting 1 control message, got %d"
 msgid_plural "Expecting 1 control message, got %d"
 msgstr[0] "Forventede én kontrolmeddelelse, men fik %d"
 msgstr[1] "Forventede én kontrolmeddelelse, men fik %d"
 
-#: ../gio/gunixconnection.c:182 ../gio/gunixconnection.c:573
+#: ../gio/gunixconnection.c:182 ../gio/gunixconnection.c:575
 msgid "Unexpected type of ancillary data"
 msgstr "Uventet type af supplerende data"
 
@@ -3827,49 +4069,49 @@ msgstr "Modtog ugyldig fd"
 msgid "Error sending credentials: "
 msgstr "Fejl ved afsendelse af akkreditiver: "
 
-#: ../gio/gunixconnection.c:503
+#: ../gio/gunixconnection.c:504
 #, c-format
 msgid "Error checking if SO_PASSCRED is enabled for socket: %s"
 msgstr "Fejl ved kontrol af om SO_PASSCRED er slået til for sokkel: %s"
 
-#: ../gio/gunixconnection.c:518
+#: ../gio/gunixconnection.c:520
 #, c-format
 msgid "Error enabling SO_PASSCRED: %s"
 msgstr "Fejl ved aktivering af SO_PASSCRED: %s"
 
-#: ../gio/gunixconnection.c:547
+#: ../gio/gunixconnection.c:549
 msgid ""
 "Expecting to read a single byte for receiving credentials but read zero bytes"
 msgstr ""
 "Forventede at læse en enkelt byte for at modtage akkreditiver, men læste nul "
 "byte"
 
-#: ../gio/gunixconnection.c:587
+#: ../gio/gunixconnection.c:589
 #, c-format
 msgid "Not expecting control message, but got %d"
 msgstr "Forventer ikke kontrolmeddelelse, men modtog %d"
 
-#: ../gio/gunixconnection.c:611
+#: ../gio/gunixconnection.c:614
 #, c-format
 msgid "Error while disabling SO_PASSCRED: %s"
 msgstr "Fejl ved deaktiverering af SO_PASSCRED: %s"
 
-#: ../gio/gunixinputstream.c:369 ../gio/gunixinputstream.c:390
+#: ../gio/gunixinputstream.c:372 ../gio/gunixinputstream.c:393
 #, c-format
 msgid "Error reading from file descriptor: %s"
 msgstr "Fejl ved læsning fra fildeskriptor: %s"
 
-#: ../gio/gunixinputstream.c:423 ../gio/gunixoutputstream.c:409
+#: ../gio/gunixinputstream.c:426 ../gio/gunixoutputstream.c:411
 #: ../gio/gwin32inputstream.c:217 ../gio/gwin32outputstream.c:204
 #, c-format
 msgid "Error closing file descriptor: %s"
 msgstr "Fejl ved lukning af fildeskriptor: %s"
 
-#: ../gio/gunixmounts.c:2367 ../gio/gunixmounts.c:2420
+#: ../gio/gunixmounts.c:2430 ../gio/gunixmounts.c:2483
 msgid "Filesystem root"
 msgstr "Filsystemets rod"
 
-#: ../gio/gunixoutputstream.c:355 ../gio/gunixoutputstream.c:376
+#: ../gio/gunixoutputstream.c:358 ../gio/gunixoutputstream.c:378
 #, c-format
 msgid "Error writing to file descriptor: %s"
 msgstr "Fejl under skrivning til fildeskriptor: %s"
@@ -3951,25 +4193,25 @@ msgstr "Forkerte argumenter\n"
 #: ../glib/gbookmarkfile.c:754
 #, c-format
 msgid "Unexpected attribute “%s” for element “%s”"
-msgstr "Uventet attribut \"%s\" for elementet \"%s\""
+msgstr "Uventet attribut “%s” for elementet “%s”"
 
 #: ../glib/gbookmarkfile.c:765 ../glib/gbookmarkfile.c:836
 #: ../glib/gbookmarkfile.c:846 ../glib/gbookmarkfile.c:953
 #, c-format
 msgid "Attribute “%s” of element “%s” not found"
-msgstr "Attributten \"%s\" for elementet \"%s\" blev ikke fundet"
+msgstr "Attributten “%s” for elementet “%s” blev ikke fundet"
 
 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1123 ../glib/gbookmarkfile.c:1188
 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1252 ../glib/gbookmarkfile.c:1262
 #, c-format
 msgid "Unexpected tag “%s”, tag “%s” expected"
-msgstr "Uventet mærke \"%s\", forventede mærket \"%s\""
+msgstr "Uventet mærke “%s”, forventede mærket “%s”"
 
 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1148 ../glib/gbookmarkfile.c:1162
 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1230
 #, c-format
 msgid "Unexpected tag “%s” inside “%s”"
-msgstr "Uventet mærke \"%s\" inden i \"%s\""
+msgstr "Uventet mærke “%s” inden i “%s”"
 
 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1756
 msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
@@ -3978,7 +4220,7 @@ msgstr "Ingen gyldig bogmærkefil blev fundet i datakatalogerne"
 #: ../glib/gbookmarkfile.c:1957
 #, c-format
 msgid "A bookmark for URI “%s” already exists"
-msgstr "Et bogmærke for URI'en \"%s\" findes allerede"
+msgstr "Et bogmærke for URI'en “%s” findes allerede"
 
 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2003 ../glib/gbookmarkfile.c:2161
 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2246 ../glib/gbookmarkfile.c:2326
@@ -3991,387 +4233,387 @@ msgstr "Et bogmærke for URI'en \"%s\" findes allerede"
 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3638
 #, c-format
 msgid "No bookmark found for URI “%s”"
-msgstr "Der blev intet bogmærke fundet for URI'en \"%s\""
+msgstr "Der blev intet bogmærke fundet for URI'en “%s”"
 
 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2335
 #, c-format
 msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI “%s”"
-msgstr "Ingen MIME-type er defineret i bogmærket for URI'en \"%s\""
+msgstr "Ingen MIME-type er defineret i bogmærket for URI'en “%s”"
 
 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2420
 #, c-format
 msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI “%s”"
-msgstr "Intet privat flag er defineret i bogmærket for URI'en \"%s\""
+msgstr "Intet privat flag er defineret i bogmærket for URI'en “%s”"
 
 #: ../glib/gbookmarkfile.c:2799
 #, c-format
 msgid "No groups set in bookmark for URI “%s”"
-msgstr "Ingen grupper er sat i bogmærket for URI'en \"%s\""
+msgstr "Ingen grupper er sat i bogmærket for URI'en “%s”"
 
 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3197 ../glib/gbookmarkfile.c:3354
 #, c-format
 msgid "No application with name “%s” registered a bookmark for “%s”"
-msgstr "Intet program med navnet \"%s\" har registreret et bogmærke for \"%s\""
+msgstr "Intet program med navnet “%s” har registreret et bogmærke for “%s”"
 
 #: ../glib/gbookmarkfile.c:3377
 #, c-format
 msgid "Failed to expand exec line “%s” with URI “%s”"
-msgstr "Kunne ikke udvide eksekveringslinjen \"%s\" med URI'en \"%s\""
+msgstr "Kunne ikke udvide eksekveringslinjen “%s” med URI'en “%s”"
 
-#: ../glib/gconvert.c:477 ../glib/gutf8.c:851 ../glib/gutf8.c:1063
-#: ../glib/gutf8.c:1200 ../glib/gutf8.c:1304
+#: ../glib/gconvert.c:477 ../glib/gutf8.c:862 ../glib/gutf8.c:1074
+#: ../glib/gutf8.c:1211 ../glib/gutf8.c:1315
 msgid "Partial character sequence at end of input"
 msgstr "Delvis tegnsekvens ved slutningen af inddata"
 
 #: ../glib/gconvert.c:742
 #, c-format
 msgid "Cannot convert fallback “%s” to codeset “%s”"
-msgstr "Kan ikke konvertere tilbagefaldet \"%s\" til tegnsæt \"%s\""
+msgstr "Kan ikke konvertere tilbagefaldet “%s” til tegnsæt “%s”"
 
-#: ../glib/gconvert.c:1566
+#: ../glib/gconvert.c:1513
 #, c-format
 msgid "The URI “%s” is not an absolute URI using the “file” scheme"
-msgstr "URI'en \"%s\" er ikke en absolut URI, ved brug af \"fil\"-metoden"
+msgstr "URI'en “%s” er ikke en absolut URI, ved brug af “fil”-metoden"
 
-#: ../glib/gconvert.c:1576
+#: ../glib/gconvert.c:1523
 #, c-format
 msgid "The local file URI “%s” may not include a “#”"
-msgstr "Den lokale fil-URI \"%s\" må ikke indeholde en \"#\""
+msgstr "Den lokale fil-URI “%s” må ikke indeholde en “#”"
 
-#: ../glib/gconvert.c:1593
+#: ../glib/gconvert.c:1540
 #, c-format
 msgid "The URI “%s” is invalid"
-msgstr "URI'en \"%s\" er ugyldig"
+msgstr "URI'en “%s” er ugyldig"
 
-#: ../glib/gconvert.c:1605
+#: ../glib/gconvert.c:1552
 #, c-format
 msgid "The hostname of the URI “%s” is invalid"
-msgstr "Værtsnavnet for URI'en \"%s\" er ugyldig"
+msgstr "Værtsnavnet for URI'en “%s” er ugyldig"
 
-#: ../glib/gconvert.c:1621
+#: ../glib/gconvert.c:1568
 #, c-format
 msgid "The URI “%s” contains invalidly escaped characters"
-msgstr "URI'en \"%s\" indeholder ugyldigt beskyttede tegn"
+msgstr "URI'en “%s” indeholder ugyldigt beskyttede tegn"
 
-#: ../glib/gconvert.c:1716
+#: ../glib/gconvert.c:1640
 #, c-format
 msgid "The pathname “%s” is not an absolute path"
-msgstr "Stinavnet \"%s\" er ikke en absolut sti"
-
-#. Translators: 'before midday' indicator
-#: ../glib/gdatetime.c:199
-msgctxt "GDateTime"
-msgid "AM"
-msgstr "AM"
-
-#. Translators: 'after midday' indicator
-#: ../glib/gdatetime.c:201
-msgctxt "GDateTime"
-msgid "PM"
-msgstr "PM"
+msgstr "Stinavnet “%s” er ikke en absolut sti"
 
 #. Translators: this is the preferred format for expressing the date and the time
-#: ../glib/gdatetime.c:204
+#: ../glib/gdatetime.c:202
 msgctxt "GDateTime"
 msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
 msgstr "%a %d %b %Y %T %Z"
 
 #. Translators: this is the preferred format for expressing the date
-#: ../glib/gdatetime.c:207
+#: ../glib/gdatetime.c:205
 msgctxt "GDateTime"
 msgid "%m/%d/%y"
 msgstr "%d/%m-%y"
 
 #. Translators: this is the preferred format for expressing the time
-#: ../glib/gdatetime.c:210
+#: ../glib/gdatetime.c:208
 msgctxt "GDateTime"
 msgid "%H:%M:%S"
 msgstr "%H:%M:%S"
 
 # Læg mærke til programmørkommentaren. Selvom vi ikke bruger AM/PM %p må det jo stadig være den foretrukne 
måde at udtrykke 12-timers tid.
 #. Translators: this is the preferred format for expressing 12 hour time
-#: ../glib/gdatetime.c:213
+#: ../glib/gdatetime.c:211
 msgctxt "GDateTime"
 msgid "%I:%M:%S %p"
 msgstr "%I:%M:%S %p"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:226
+#: ../glib/gdatetime.c:224
 msgctxt "full month name"
 msgid "January"
 msgstr "januar"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:228
+#: ../glib/gdatetime.c:226
 msgctxt "full month name"
 msgid "February"
 msgstr "februar"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:230
+#: ../glib/gdatetime.c:228
 msgctxt "full month name"
 msgid "March"
 msgstr "marts"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:232
+#: ../glib/gdatetime.c:230
 msgctxt "full month name"
 msgid "April"
 msgstr "april"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:234
+#: ../glib/gdatetime.c:232
 msgctxt "full month name"
 msgid "May"
 msgstr "maj"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:236
+#: ../glib/gdatetime.c:234
 msgctxt "full month name"
 msgid "June"
 msgstr "juni"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:238
+#: ../glib/gdatetime.c:236
 msgctxt "full month name"
 msgid "July"
 msgstr "juli"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:240
+#: ../glib/gdatetime.c:238
 msgctxt "full month name"
 msgid "August"
 msgstr "august"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:242
+#: ../glib/gdatetime.c:240
 msgctxt "full month name"
 msgid "September"
 msgstr "september"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:244
+#: ../glib/gdatetime.c:242
 msgctxt "full month name"
 msgid "October"
 msgstr "oktober"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:246
+#: ../glib/gdatetime.c:244
 msgctxt "full month name"
 msgid "November"
 msgstr "november"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:248
+#: ../glib/gdatetime.c:246
 msgctxt "full month name"
 msgid "December"
 msgstr "december"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:263
+#: ../glib/gdatetime.c:261
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Jan"
 msgstr "jan"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:265
+#: ../glib/gdatetime.c:263
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Feb"
 msgstr "feb"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:267
+#: ../glib/gdatetime.c:265
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Mar"
 msgstr "mar"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:269
+#: ../glib/gdatetime.c:267
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Apr"
 msgstr "apr"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:271
+#: ../glib/gdatetime.c:269
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "May"
 msgstr "maj"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:273
+#: ../glib/gdatetime.c:271
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Jun"
 msgstr "jun"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:275
+#: ../glib/gdatetime.c:273
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Jul"
 msgstr "jul"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:277
+#: ../glib/gdatetime.c:275
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Aug"
 msgstr "aug"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:279
+#: ../glib/gdatetime.c:277
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Sep"
 msgstr "sep"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:281
+#: ../glib/gdatetime.c:279
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Oct"
 msgstr "okt"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:283
+#: ../glib/gdatetime.c:281
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Nov"
 msgstr "nov"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:285
+#: ../glib/gdatetime.c:283
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Dec"
 msgstr "dec"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:300
+#: ../glib/gdatetime.c:298
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Monday"
 msgstr "mandag"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:302
+#: ../glib/gdatetime.c:300
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Tuesday"
 msgstr "tirsdag"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:304
+#: ../glib/gdatetime.c:302
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Wednesday"
 msgstr "onsdag"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:306
+#: ../glib/gdatetime.c:304
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Thursday"
 msgstr "torsdag"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:308
+#: ../glib/gdatetime.c:306
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Friday"
 msgstr "fredag"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:310
+#: ../glib/gdatetime.c:308
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Saturday"
 msgstr "lørdag"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:312
+#: ../glib/gdatetime.c:310
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Sunday"
 msgstr "søndag"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:327
+#: ../glib/gdatetime.c:325
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Mon"
 msgstr "man"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:329
+#: ../glib/gdatetime.c:327
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Tue"
 msgstr "tir"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:331
+#: ../glib/gdatetime.c:329
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Wed"
 msgstr "ons"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:333
+#: ../glib/gdatetime.c:331
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Thu"
 msgstr "tor"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:335
+#: ../glib/gdatetime.c:333
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Fri"
 msgstr "fre"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:337
+#: ../glib/gdatetime.c:335
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Sat"
 msgstr "lør"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:339
+#: ../glib/gdatetime.c:337
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Sun"
 msgstr "søn"
 
+#. Translators: 'before midday' indicator
+#: ../glib/gdatetime.c:354
+msgctxt "GDateTime"
+msgid "AM"
+msgstr "AM"
+
+#. Translators: 'after midday' indicator
+#: ../glib/gdatetime.c:357
+msgctxt "GDateTime"
+msgid "PM"
+msgstr "PM"
+
 #: ../glib/gdir.c:155
 #, c-format
 msgid "Error opening directory “%s”: %s"
-msgstr "Fejl ved åbning af mappen \"%s\": %s"
+msgstr "Fejl ved åbning af mappen “%s”: %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:700 ../glib/gfileutils.c:792
+#: ../glib/gfileutils.c:706 ../glib/gfileutils.c:798
 #, c-format
 msgid "Could not allocate %lu byte to read file “%s”"
 msgid_plural "Could not allocate %lu bytes to read file “%s”"
-msgstr[0] "Kunne ikke allokere %lu byte til at læse filen \"%s\""
-msgstr[1] "Kunne ikke allokere %lu byte til at læse filen \"%s\""
+msgstr[0] "Kunne ikke allokere %lu byte til at læse filen “%s”"
+msgstr[1] "Kunne ikke allokere %lu byte til at læse filen “%s”"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:717
+#: ../glib/gfileutils.c:723
 #, c-format
 msgid "Error reading file “%s”: %s"
-msgstr "Fejl ved læsning af filen \"%s\": %s"
+msgstr "Fejl ved læsning af filen “%s”: %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:753
+#: ../glib/gfileutils.c:759
 #, c-format
 msgid "File “%s” is too large"
-msgstr "Filen \"%s\" er for stor"
+msgstr "Filen “%s” er for stor"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:817
+#: ../glib/gfileutils.c:823
 #, c-format
 msgid "Failed to read from file “%s”: %s"
-msgstr "Kunne ikke læse fra filen \"%s\": %s"
+msgstr "Kunne ikke læse fra filen “%s”: %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:865 ../glib/gfileutils.c:937
+#: ../glib/gfileutils.c:871 ../glib/gfileutils.c:943
 #, c-format
 msgid "Failed to open file “%s”: %s"
-msgstr "Kunne ikke åbne filen \"%s\": %s"
+msgstr "Kunne ikke åbne filen “%s”: %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:877
+#: ../glib/gfileutils.c:883
 #, c-format
 msgid "Failed to get attributes of file “%s”: fstat() failed: %s"
-msgstr "Kunne ikke læse attributter for filen \"%s\": fstat() mislykkedes: %s"
+msgstr "Kunne ikke læse attributter for filen “%s”: fstat() mislykkedes: %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:907
+#: ../glib/gfileutils.c:913
 #, c-format
 msgid "Failed to open file “%s”: fdopen() failed: %s"
-msgstr "Kunne ikke åbne filen \"%s\": fdopen() mislykkedes: %s"
+msgstr "Kunne ikke åbne filen “%s”: fdopen() mislykkedes: %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:1006
+#: ../glib/gfileutils.c:1012
 #, c-format
 msgid "Failed to rename file “%s” to “%s”: g_rename() failed: %s"
-msgstr "Kunne ikke omdøbe filen \"%s\" til \"%s\": g_rename() mislykkedes: %s"
+msgstr "Kunne ikke omdøbe filen “%s” til “%s”: g_rename() mislykkedes: %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:1041 ../glib/gfileutils.c:1548
+#: ../glib/gfileutils.c:1047 ../glib/gfileutils.c:1554
 #, c-format
 msgid "Failed to create file “%s”: %s"
-msgstr "Fejl under oprettelse af filen \"%s\": %s"
+msgstr "Fejl under oprettelse af filen “%s”: %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:1068
+#: ../glib/gfileutils.c:1074
 #, c-format
 msgid "Failed to write file “%s”: write() failed: %s"
-msgstr "Kunne ikke skrive filen \"%s\": write() mislykkedes: %s"
+msgstr "Kunne ikke skrive filen “%s”: write() mislykkedes: %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:1111
+#: ../glib/gfileutils.c:1117
 #, c-format
 msgid "Failed to write file “%s”: fsync() failed: %s"
-msgstr "Kunne ikke skrive filen \"%s\": fsync() mislykkedes: %s"
+msgstr "Kunne ikke skrive filen “%s”: fsync() mislykkedes: %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:1235
+#: ../glib/gfileutils.c:1241
 #, c-format
 msgid "Existing file “%s” could not be removed: g_unlink() failed: %s"
 msgstr ""
-"Den eksisterende fil \"%s\" kunne ikke fjernes: g_unlink() mislykkedes: %s"
+"Den eksisterende fil “%s” kunne ikke fjernes: g_unlink() mislykkedes: %s"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:1514
+#: ../glib/gfileutils.c:1520
 #, c-format
 msgid "Template “%s” invalid, should not contain a “%s”"
-msgstr "Skabelonen \"%s\" er ugyldig, må ikke indeholde en \"%s\""
+msgstr "Skabelonen “%s” er ugyldig, må ikke indeholde en “%s”"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:1527
+#: ../glib/gfileutils.c:1533
 #, c-format
 msgid "Template “%s” doesn’t contain XXXXXX"
-msgstr "Skabelonen \"%s\" indeholder ikke XXXXXX"
+msgstr "Skabelonen “%s” indeholder ikke XXXXXX"
 
-#: ../glib/gfileutils.c:2052
+#: ../glib/gfileutils.c:2058
 #, c-format
 msgid "Failed to read the symbolic link “%s”: %s"
-msgstr "Kunne ikke læse den symbolske henvisning \"%s\": %s"
+msgstr "Kunne ikke læse den symbolske henvisning “%s”: %s"
 
 #: ../glib/giochannel.c:1388
 #, c-format
 msgid "Could not open converter from “%s” to “%s”: %s"
-msgstr "Kunne ikke åbne konverterer fra \"%s\" til \"%s\": %s"
+msgstr "Kunne ikke åbne konverterer fra “%s” til “%s”: %s"
 
 #: ../glib/giochannel.c:1733
 msgid "Can’t do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
@@ -4394,112 +4636,109 @@ msgstr "Kan ikke foretage en rå læsning i g_io_channel_read_to_end"
 msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
 msgstr "Gyldig nøglefil blev ikke fundet i søgekatalogerne"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:772
+#: ../glib/gkeyfile.c:773
 msgid "Not a regular file"
 msgstr "Ikke en almindelig fil"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1212
+#: ../glib/gkeyfile.c:1218
 #, c-format
 msgid ""
 "Key file contains line “%s” which is not a key-value pair, group, or comment"
 msgstr ""
-"Nøglefilen indeholder linjen \"%s\" hvilken ikke er et nøgle-værdi-par, en "
+"Nøglefilen indeholder linjen “%s” hvilken ikke er et nøgle-værdi-par, en "
 "gruppe eller en kommentar"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1269
+#: ../glib/gkeyfile.c:1275
 #, c-format
 msgid "Invalid group name: %s"
 msgstr "Ugyldigt gruppenavn: %s"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1291
+#: ../glib/gkeyfile.c:1297
 msgid "Key file does not start with a group"
 msgstr "Nøglefilen starter ikke med en gruppe"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1317
+#: ../glib/gkeyfile.c:1323
 #, c-format
 msgid "Invalid key name: %s"
 msgstr "Ugyldigt nøglenavn: %s"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1344
+#: ../glib/gkeyfile.c:1350
 #, c-format
 msgid "Key file contains unsupported encoding “%s”"
-msgstr "Nøglefilen indeholder kodningen \"%s\", der ikke understøttes"
+msgstr "Nøglefilen indeholder kodningen “%s”, der ikke understøttes"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1587 ../glib/gkeyfile.c:1760 ../glib/gkeyfile.c:3140
-#: ../glib/gkeyfile.c:3203 ../glib/gkeyfile.c:3333 ../glib/gkeyfile.c:3463
-#: ../glib/gkeyfile.c:3607 ../glib/gkeyfile.c:3836 ../glib/gkeyfile.c:3903
+#: ../glib/gkeyfile.c:1593 ../glib/gkeyfile.c:1766 ../glib/gkeyfile.c:3146
+#: ../glib/gkeyfile.c:3209 ../glib/gkeyfile.c:3339 ../glib/gkeyfile.c:3469
+#: ../glib/gkeyfile.c:3613 ../glib/gkeyfile.c:3842 ../glib/gkeyfile.c:3909
 #, c-format
 msgid "Key file does not have group “%s”"
-msgstr "Nøglefilen indeholder ikke gruppen \"%s\""
+msgstr "Nøglefilen indeholder ikke gruppen “%s”"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1715
+#: ../glib/gkeyfile.c:1721
 #, c-format
 msgid "Key file does not have key “%s” in group “%s”"
-msgstr "Nøglefilen har ikke nøglen \"%s\" i gruppen \"%s\""
+msgstr "Nøglefilen har ikke nøglen “%s” i gruppen “%s”"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1877 ../glib/gkeyfile.c:1993
+#: ../glib/gkeyfile.c:1883 ../glib/gkeyfile.c:1999
 #, c-format
 msgid "Key file contains key “%s” with value “%s” which is not UTF-8"
-msgstr ""
-"Nøglefilen indeholder nøglen \"%s\" med værdien \"%s\" der ikke er UTF-8"
+msgstr "Nøglefilen indeholder nøglen “%s” med værdien “%s” der ikke er UTF-8"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1897 ../glib/gkeyfile.c:2013 ../glib/gkeyfile.c:2382
+#: ../glib/gkeyfile.c:1903 ../glib/gkeyfile.c:2019 ../glib/gkeyfile.c:2388
 #, c-format
 msgid ""
 "Key file contains key “%s” which has a value that cannot be interpreted."
 msgstr ""
-"Nøglefilen indeholder nøglen \"%s\", som har en værdi, der ikke kan "
-"fortolkes."
+"Nøglefilen indeholder nøglen “%s”, som har en værdi, der ikke kan fortolkes."
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:2600 ../glib/gkeyfile.c:2969
+#: ../glib/gkeyfile.c:2606 ../glib/gkeyfile.c:2975
 #, c-format
 msgid ""
 "Key file contains key “%s” in group “%s” which has a value that cannot be "
 "interpreted."
 msgstr ""
-"Nøglefilen indeholder nøglen \"%s\" i gruppen \"%s\", som har en værdi der "
-"ikke kan fortolkes."
+"Nøglefilen indeholder nøglen “%s” i gruppen “%s”, som har en værdi der ikke "
+"kan fortolkes."
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:2678 ../glib/gkeyfile.c:2755
+#: ../glib/gkeyfile.c:2684 ../glib/gkeyfile.c:2761
 #, c-format
 msgid "Key “%s” in group “%s” has value “%s” where %s was expected"
-msgstr ""
-"Nøglen \"%s\" i gruppen \"%s\" har værdien \"%s\", mens %s blev forventet"
+msgstr "Nøglen “%s” i gruppen “%s” har værdien “%s”, mens %s blev forventet"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:4143
+#: ../glib/gkeyfile.c:4149
 msgid "Key file contains escape character at end of line"
 msgstr "Nøglefilen indeholder beskyttede tegn for enden af linjen"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:4165
+#: ../glib/gkeyfile.c:4171
 #, c-format
 msgid "Key file contains invalid escape sequence “%s”"
-msgstr "Nøglefilen indeholder en ugyldig undvigesekvens \"%s\""
+msgstr "Nøglefilen indeholder en ugyldig undvigesekvens “%s”"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:4307
+#: ../glib/gkeyfile.c:4315
 #, c-format
 msgid "Value “%s” cannot be interpreted as a number."
-msgstr "Værdien \"%s\" kan ikke fortolkes som et nummer."
+msgstr "Værdien “%s” kan ikke fortolkes som et nummer."
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:4321
+#: ../glib/gkeyfile.c:4329
 #, c-format
 msgid "Integer value “%s” out of range"
-msgstr "Heltalsværdien \"%s\" er ikke i gyldigt interval"
+msgstr "Heltalsværdien “%s” er ikke i gyldigt interval"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:4354
+#: ../glib/gkeyfile.c:4362
 #, c-format
 msgid "Value “%s” cannot be interpreted as a float number."
-msgstr "Værdien \"%s\" kan ikke fortolkes som en float."
+msgstr "Værdien “%s” kan ikke fortolkes som en float."
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:4393
+#: ../glib/gkeyfile.c:4401
 #, c-format
 msgid "Value “%s” cannot be interpreted as a boolean."
-msgstr "Værdien \"%s\" kan ikke fortolkes som en sandhedsværdi."
+msgstr "Værdien “%s” kan ikke fortolkes som en sandhedsværdi."
 
 #: ../glib/gmappedfile.c:129
 #, c-format
 msgid "Failed to get attributes of file “%s%s%s%s”: fstat() failed: %s"
 msgstr ""
-"Kunne ikke læse attributter for filen \"%s%s%s%s\": fstat() mislykkedes: %s"
+"Kunne ikke læse attributter for filen “%s%s%s%s”: fstat() mislykkedes: %s"
 
 #: ../glib/gmappedfile.c:195
 #, c-format
@@ -4509,7 +4748,7 @@ msgstr "Kunne ikke kortlægge %s%s%s%s: mmap() mislykkedes: %s"
 #: ../glib/gmappedfile.c:262
 #, c-format
 msgid "Failed to open file “%s”: open() failed: %s"
-msgstr "Kunne ikke åbne filen \"%s\": open() mislykkedes: %s"
+msgstr "Kunne ikke åbne filen “%s”: open() mislykkedes: %s"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:397 ../glib/gmarkup.c:439
 #, c-format
@@ -4519,17 +4758,17 @@ msgstr "Fejl på linje %d tegn %d: "
 #: ../glib/gmarkup.c:461 ../glib/gmarkup.c:544
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
-msgstr "Ugyldig UTF-8-kodet tekst i navnet - ugyldig \"%s\""
+msgstr "Ugyldig UTF-8-kodet tekst i navnet - ugyldig “%s”"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:472
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid name"
-msgstr "\"%s\" er ikke et gyldigt navn"
+msgstr "“%s” er ikke et gyldigt navn"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:488
 #, c-format
 msgid "'%s' is not a valid name: '%c'"
-msgstr "\"%s\" er ikke et gyldigt navn: \"%c\""
+msgstr "“%s” er ikke et gyldigt navn: “%c”"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:598
 #, c-format
@@ -4542,7 +4781,7 @@ msgid ""
 "Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
 "reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
 msgstr ""
-"Fejl ved fortolkning af \"%-.*s\" som skulle have været et ciffer i en "
+"Fejl ved fortolkning af “%-.*s” som skulle have været et ciffer i en "
 "tegnreference (&#234; for eksempel) - måske er cifret for stort"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:687
@@ -4558,28 +4797,27 @@ msgstr ""
 #: ../glib/gmarkup.c:713
 #, c-format
 msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
-msgstr "Tegnreferencen \"%-.*s\" koder ikke et tilladt tegn"
+msgstr "Tegnreferencen “%-.*s” koder ikke et tilladt tegn"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:751
 msgid ""
 "Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
 msgstr ""
-"Tom entitet \"&;\" fundet; gyldige entiteter er: &amp; &quot; &lt; &gt; "
-"&apos;"
+"Tom entitet “&;” fundet; gyldige entiteter er: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:759
 #, c-format
 msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
-msgstr "Entitetsnavnet \"%-.*s\" er ukendt"
+msgstr "Entitetsnavnet “%-.*s” er ukendt"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:764
 msgid ""
 "Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
 "character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
 msgstr ""
-"Entiteten sluttede ikke med et semikolon; du har sandsynligvis brugt et og-"
-"tegn uden at det var beregnet på at starte en entitet - dette undgås ved at "
-"bruge &amp; i stedet"
+"Entiteten sluttede ikke med et semikolon; du har sandsynligvis brugt et "
+"og-tegn uden at det var beregnet på at starte en entitet - dette undgås ved "
+"at bruge &amp; i stedet"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:1170
 msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
@@ -4591,7 +4829,7 @@ msgid ""
 "'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
 "element name"
 msgstr ""
-"\"%s\" er ikke et gyldigt tegn efter et \"<\"-tegn; det kan ikke være "
+"“%s” er ikke et gyldigt tegn efter et “<”-tegn; det kan ikke være "
 "begyndelsen på et elementnavn"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:1252
@@ -4600,16 +4838,16 @@ msgid ""
 "Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag "
 "'%s'"
 msgstr ""
-"Mærkeligt tegn \"%s\", forventede et \">\"-tegn for at afslutte det tomme "
-"elementmærke \"%s\""
+"Mærkeligt tegn “%s”, forventede et “>”-tegn for at afslutte det tomme "
+"elementmærke “%s”"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:1333
 #, c-format
 msgid ""
 "Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
 msgstr ""
-"Mærkeligt tegn \"%s\", forventede et \"=\" efter attributnavn \"%s\" for "
-"elementet \"%s\""
+"Mærkeligt tegn “%s”, forventede et “=” efter attributnavn “%s” for elementet "
+"“%s”"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:1374
 #, c-format
@@ -4618,8 +4856,8 @@ msgid ""
 "element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
 "character in an attribute name"
 msgstr ""
-"Mærkeligt tegn \"%s\", forventede tegnet \">\" eller \"/\" for at afslutte "
-"begyndelsesmærket til elementet \"%s\" eller alternativt en attribut; måske "
+"Mærkeligt tegn “%s”, forventede tegnet “>” eller “/” for at afslutte "
+"begyndelsesmærket til elementet “%s” eller alternativt en attribut; måske "
 "brugte du et ugyldigt tegn i attributnavnet"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:1418
@@ -4628,9 +4866,8 @@ msgid ""
 "Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
 "giving value for attribute '%s' of element '%s'"
 msgstr ""
-"Mærkeligt tegn \"%s\", forventede et åbningsanførselstegn efter "
-"lighedstegnet når værdien for egenskaben \"%s\" for attributten \"%s\" "
-"angives"
+"Mærkeligt tegn “%s”, forventede et åbningsanførselstegn efter lighedstegnet "
+"når værdien for egenskaben “%s” for attributten “%s” angives"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:1551
 #, c-format
@@ -4638,7 +4875,7 @@ msgid ""
 "'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
 "begin an element name"
 msgstr ""
-"\"%s\" er ikke et gyldigt tegn efter tegnene \"</\"; \"%s\" er måske ikke "
+"“%s” er ikke et gyldigt tegn efter tegnene “</”; “%s” er måske ikke "
 "begyndelsen på et elementnavn"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:1587
@@ -4647,18 +4884,18 @@ msgid ""
 "'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
 "allowed character is '>'"
 msgstr ""
-"\"%s\" er ikke et gyldigt tegn efter det lukkende elementnavn \"%s\"; "
-"tilladt tegn er \">\""
+"“%s” er ikke et gyldigt tegn efter det lukkende elementnavn “%s”; tilladt "
+"tegn er “>”"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:1598
 #, c-format
 msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
-msgstr "Element \"%s\" blev lukket, ingen åbne elementer nu"
+msgstr "Element “%s” blev lukket, ingen åbne elementer nu"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:1607
 #, c-format
 msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
-msgstr "Element \"%s\" blev lukket, men aktivt åbent element er \"%s\""
+msgstr "Element “%s” blev lukket, men aktivt åbent element er “%s”"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:1760
 msgid "Document was empty or contained only whitespace"
@@ -4666,7 +4903,7 @@ msgstr "Dokumentet var tomt eller indeholdt kun blanke tegn"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:1774
 msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
-msgstr "Dokumentet sluttede uventet lige efter en åben vinkelparantes \"<\""
+msgstr "Dokumentet sluttede uventet lige efter en åben vinkelparantes “<”"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:1782 ../glib/gmarkup.c:1827
 #, c-format
@@ -4674,8 +4911,7 @@ msgid ""
 "Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
 "element opened"
 msgstr ""
-"Dokumentet sluttede uventet med åbne elementer - \"%s\" var sidste åbne "
-"element"
+"Dokumentet sluttede uventet med åbne elementer - “%s” var sidste åbne element"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:1790
 #, c-format
@@ -4713,8 +4949,7 @@ msgstr "Dokumentet sluttede uventet inden i en attributværdi"
 #: ../glib/gmarkup.c:1836
 #, c-format
 msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
-msgstr ""
-"Dokumentet sluttede uventet inden i lukningsmærket for elementet \"%s\""
+msgstr "Dokumentet sluttede uventet inden i lukningsmærket for elementet “%s”"
 
 #: ../glib/gmarkup.c:1842
 msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
@@ -4748,22 +4983,22 @@ msgstr "Tilvalg:"
 #: ../glib/goption.c:1113 ../glib/goption.c:1183
 #, c-format
 msgid "Cannot parse integer value “%s” for %s"
-msgstr "Kan ikke fortolke heltalsværdien \"%s\" for %s"
+msgstr "Kan ikke fortolke heltalsværdien “%s” for %s"
 
 #: ../glib/goption.c:1123 ../glib/goption.c:1191
 #, c-format
 msgid "Integer value “%s” for %s out of range"
-msgstr "Heltalsværdien \"%s\" for %s er ikke i gyldigt interval"
+msgstr "Heltalsværdien “%s” for %s er ikke i gyldigt interval"
 
 #: ../glib/goption.c:1148
 #, c-format
 msgid "Cannot parse double value “%s” for %s"
-msgstr "Kan ikke fortolke double-værdien \"%s\" for %s"
+msgstr "Kan ikke fortolke double-værdien “%s” for %s"
 
 #: ../glib/goption.c:1156
 #, c-format
 msgid "Double value “%s” for %s out of range"
-msgstr "Double-værdien \"%s\" for %s er ikke i gyldigt interval"
+msgstr "Double-værdien “%s” for %s er ikke i gyldigt interval"
 
 #: ../glib/goption.c:1448 ../glib/goption.c:1527
 #, c-format
@@ -5116,7 +5351,7 @@ msgstr "Fejl under kompilering af det regulære udtryk %s ved tegn %d: %s"
 
 #: ../glib/gregex.c:2413
 msgid "hexadecimal digit or “}” expected"
-msgstr "hexadecimalt ciffer eller \"}\" forventet"
+msgstr "hexadecimalt ciffer eller “}” forventet"
 
 #: ../glib/gregex.c:2429
 msgid "hexadecimal digit expected"
@@ -5124,7 +5359,7 @@ msgstr "hexadecimalt ciffer forventet"
 
 #: ../glib/gregex.c:2469
 msgid "missing “<” in symbolic reference"
-msgstr "manglende \"<\" i symbolsk reference"
+msgstr "manglende “<” i symbolsk reference"
 
 #: ../glib/gregex.c:2478
 msgid "unfinished symbolic reference"
@@ -5144,7 +5379,7 @@ msgstr "ugyldig symbolsk reference"
 
 #: ../glib/gregex.c:2576
 msgid "stray final “\\”"
-msgstr "løst afsluttende \"\\\""
+msgstr "løst afsluttende “\\”"
 
 #: ../glib/gregex.c:2580
 msgid "unknown escape sequence"
@@ -5153,7 +5388,7 @@ msgstr "ukendt undvigesekvens"
 #: ../glib/gregex.c:2590
 #, c-format
 msgid "Error while parsing replacement text “%s” at char %lu: %s"
-msgstr "Fejl under fortolkning af erstatningstekst \"%s\" ved tegn %lu: %s"
+msgstr "Fejl under fortolkning af erstatningstekst “%s” ved tegn %lu: %s"
 
 #: ../glib/gshell.c:94
 msgid "Quoted text doesn’t begin with a quotation mark"
@@ -5167,90 +5402,90 @@ msgstr ""
 #: ../glib/gshell.c:580
 #, c-format
 msgid "Text ended just after a “\\” character. (The text was “%s”)"
-msgstr "Tekst sluttede lige efter et \"\\\"-tegn. (Teksten var \"%s\")"
+msgstr "Tekst sluttede lige efter et “\\”-tegn. (Teksten var “%s”)"
 
 #: ../glib/gshell.c:587
 #, c-format
 msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was “%s”)"
 msgstr ""
 "Tekst sluttede før tilsvarende anførselstegn blev fundet for %c (teksten var "
-"\"%s\")"
+"“%s”)"
 
 #: ../glib/gshell.c:599
 msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
 msgstr "Tekst var tom (eller indeholdt kun blanke tegn)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:207
+#: ../glib/gspawn.c:250
 #, c-format
 msgid "Failed to read data from child process (%s)"
 msgstr "Fejl ved læsning af data fra underprocess (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:351
+#: ../glib/gspawn.c:394
 #, c-format
 msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
 msgstr "Uventet fejl i select() ved læsning af data fra underprocess (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:436
+#: ../glib/gspawn.c:479
 #, c-format
 msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
 msgstr "Uventet fejl i waitpid() (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:842 ../glib/gspawn-win32.c:1231
+#: ../glib/gspawn.c:886 ../glib/gspawn-win32.c:1231
 #, c-format
 msgid "Child process exited with code %ld"
 msgstr "Underproces afsluttede med kode %ld"
 
-#: ../glib/gspawn.c:850
+#: ../glib/gspawn.c:894
 #, c-format
 msgid "Child process killed by signal %ld"
 msgstr "Underproces dræbt med signal %ld"
 
-#: ../glib/gspawn.c:857
+#: ../glib/gspawn.c:901
 #, c-format
 msgid "Child process stopped by signal %ld"
 msgstr "Underproces stoppet med signal %ld"
 
-#: ../glib/gspawn.c:864
+#: ../glib/gspawn.c:908
 #, c-format
 msgid "Child process exited abnormally"
 msgstr "Underproces afsluttede fejlagtigt"
 
-#: ../glib/gspawn.c:1269 ../glib/gspawn-win32.c:337 ../glib/gspawn-win32.c:345
+#: ../glib/gspawn.c:1313 ../glib/gspawn-win32.c:337 ../glib/gspawn-win32.c:345
 #, c-format
 msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
 msgstr "Fejl under læsning fra barnedatakanal (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:1339
+#: ../glib/gspawn.c:1383
 #, c-format
 msgid "Failed to fork (%s)"
 msgstr "Fejl under fraspaltning af proces (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:1488 ../glib/gspawn-win32.c:368
+#: ../glib/gspawn.c:1532 ../glib/gspawn-win32.c:368
 #, c-format
 msgid "Failed to change to directory “%s” (%s)"
-msgstr "Fejl ved skift til mappen \"%s\" (%s)"
+msgstr "Fejl ved skift til mappen “%s” (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:1498
+#: ../glib/gspawn.c:1542
 #, c-format
 msgid "Failed to execute child process “%s” (%s)"
-msgstr "Fejl under kørsel af underprocessen \"%s\" (%s)"
+msgstr "Fejl under kørsel af underprocessen “%s” (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:1508
+#: ../glib/gspawn.c:1552
 #, c-format
 msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
 msgstr "Fejl under omdirigering af uddata eller inddata for underprocess (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:1517
+#: ../glib/gspawn.c:1561
 #, c-format
 msgid "Failed to fork child process (%s)"
 msgstr "Fejl ved fraspaltning af underprocess (%s)"
 
-#: ../glib/gspawn.c:1525
+#: ../glib/gspawn.c:1569
 #, c-format
 msgid "Unknown error executing child process “%s”"
-msgstr "Ukendt fejl under kørsel af underprocessen \"%s\""
+msgstr "Ukendt fejl under kørsel af underprocessen “%s”"
 
-#: ../glib/gspawn.c:1549
+#: ../glib/gspawn.c:1593
 #, c-format
 msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
 msgstr ""
@@ -5276,18 +5511,16 @@ msgid "Invalid program name: %s"
 msgstr "Ugyldigt programnavn: %s"
 
 #: ../glib/gspawn-win32.c:453 ../glib/gspawn-win32.c:720
-#: ../glib/gspawn-win32.c:1295
 #, c-format
 msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
 msgstr "Ugyldig streng i argumentvektor på %d: %s"
 
 #: ../glib/gspawn-win32.c:464 ../glib/gspawn-win32.c:735
-#: ../glib/gspawn-win32.c:1328
 #, c-format
 msgid "Invalid string in environment: %s"
 msgstr "Ugyldig streng i miljø: %s"
 
-#: ../glib/gspawn-win32.c:716 ../glib/gspawn-win32.c:1276
+#: ../glib/gspawn-win32.c:716
 #, c-format
 msgid "Invalid working directory: %s"
 msgstr "Ugyldigt arbejdskatalog: %s"
@@ -5305,92 +5538,113 @@ msgstr ""
 "Uventet fejl i g_io_channel_win32_poll() under læsning af data fra en "
 "underprocess"
 
-#: ../glib/gutf8.c:797
+#: ../glib/gstrfuncs.c:3247 ../glib/gstrfuncs.c:3348
+msgid "Empty string is not a number"
+msgstr ""
+
+#: ../glib/gstrfuncs.c:3271
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "'%s' is not a valid name"
+msgid "“%s” is not a signed number"
+msgstr "“%s” er ikke et gyldigt navn"
+
+#: ../glib/gstrfuncs.c:3281 ../glib/gstrfuncs.c:3384
+#, c-format
+msgid "Number “%s” is out of bounds [%s, %s]"
+msgstr ""
+
+#: ../glib/gstrfuncs.c:3374
+#, c-format, fuzzy
+#| msgid "'%s' is not a valid name"
+msgid "“%s” is not an unsigned number"
+msgstr "“%s” er ikke et gyldigt navn"
+
+#: ../glib/gutf8.c:808
 msgid "Failed to allocate memory"
 msgstr "Kunne ikke tildele hukommelse"
 
-#: ../glib/gutf8.c:930
+#: ../glib/gutf8.c:941
 msgid "Character out of range for UTF-8"
 msgstr "Tegn uden for gyldigt interval for UTF-8"
 
-#: ../glib/gutf8.c:1031 ../glib/gutf8.c:1040 ../glib/gutf8.c:1170
-#: ../glib/gutf8.c:1179 ../glib/gutf8.c:1318 ../glib/gutf8.c:1415
+#: ../glib/gutf8.c:1042 ../glib/gutf8.c:1051 ../glib/gutf8.c:1181
+#: ../glib/gutf8.c:1190 ../glib/gutf8.c:1329 ../glib/gutf8.c:1426
 msgid "Invalid sequence in conversion input"
 msgstr "Ugyldig sekvens i konverteringsinddata"
 
-#: ../glib/gutf8.c:1329 ../glib/gutf8.c:1426
+#: ../glib/gutf8.c:1340 ../glib/gutf8.c:1437
 msgid "Character out of range for UTF-16"
 msgstr "Tegn uden for gyldigt interval for UTF-16"
 
-#: ../glib/gutils.c:2139 ../glib/gutils.c:2166 ../glib/gutils.c:2272
+#: ../glib/gutils.c:2149 ../glib/gutils.c:2176 ../glib/gutils.c:2282
 #, c-format
 msgid "%u byte"
 msgid_plural "%u bytes"
 msgstr[0] "%u byte"
 msgstr[1] "%u bytes"
 
-#: ../glib/gutils.c:2145
+#: ../glib/gutils.c:2155
 #, c-format
 msgid "%.1f KiB"
 msgstr "%.1f KiB"
 
-#: ../glib/gutils.c:2147
+#: ../glib/gutils.c:2157
 #, c-format
 msgid "%.1f MiB"
 msgstr "%.1f MiB"
 
-#: ../glib/gutils.c:2150
+#: ../glib/gutils.c:2160
 #, c-format
 msgid "%.1f GiB"
 msgstr "%.1f GiB"
 
-#: ../glib/gutils.c:2153
+#: ../glib/gutils.c:2163
 #, c-format
 msgid "%.1f TiB"
 msgstr "%.1f TiB"
 
-#: ../glib/gutils.c:2156
+#: ../glib/gutils.c:2166
 #, c-format
 msgid "%.1f PiB"
 msgstr "%.1f PiB"
 
-#: ../glib/gutils.c:2159
+#: ../glib/gutils.c:2169
 #, c-format
 msgid "%.1f EiB"
 msgstr "%.1f EiB"
 
-#: ../glib/gutils.c:2172
+#: ../glib/gutils.c:2182
 #, c-format
 msgid "%.1f kB"
 msgstr "%.1f kB"
 
-#: ../glib/gutils.c:2175 ../glib/gutils.c:2290
+#: ../glib/gutils.c:2185 ../glib/gutils.c:2300
 #, c-format
 msgid "%.1f MB"
 msgstr "%.1f MB"
 
-#: ../glib/gutils.c:2178 ../glib/gutils.c:2295
+#: ../glib/gutils.c:2188 ../glib/gutils.c:2305
 #, c-format
 msgid "%.1f GB"
 msgstr "%.1f GB"
 
-#: ../glib/gutils.c:2180 ../glib/gutils.c:2300
+#: ../glib/gutils.c:2190 ../glib/gutils.c:2310
 #, c-format
 msgid "%.1f TB"
 msgstr "%.1f TB"
 
-#: ../glib/gutils.c:2183 ../glib/gutils.c:2305
+#: ../glib/gutils.c:2193 ../glib/gutils.c:2315
 #, c-format
 msgid "%.1f PB"
 msgstr "%.1f PB"
 
-#: ../glib/gutils.c:2186 ../glib/gutils.c:2310
+#: ../glib/gutils.c:2196 ../glib/gutils.c:2320
 #, c-format
 msgid "%.1f EB"
 msgstr "%.1f EB"
 
 #. Translators: the %s in "%s bytes" will always be replaced by a number.
-#: ../glib/gutils.c:2223
+#: ../glib/gutils.c:2233
 #, c-format
 msgid "%s byte"
 msgid_plural "%s bytes"
@@ -5402,19 +5656,52 @@ msgstr[1] "%s bytes"
 #. * compatibility. Users will not see this string unless a program is using this deprecated function.
 #. * Please translate as literally as possible.
 #.
-#: ../glib/gutils.c:2285
+#: ../glib/gutils.c:2295
 #, c-format
 msgid "%.1f KB"
 msgstr "%.1f KB"
 
+#~ msgid "No such interface"
+#~ msgstr "Ingen sådan grænseflade"
+
+#~ msgid "No files given"
+#~ msgstr "Ingen filer givet"
+
+#~ msgid "Error getting writable attributes: %s\n"
+#~ msgstr "Fejl ved indhentning af attributter som kan ændres: %s\n"
+
+#~ msgid "Error mounting location: %s\n"
+#~ msgstr "Fejl ved montering af sted: %s\n"
+
+#~ msgid "Error unmounting mount: %s\n"
+#~ msgstr "Fejl ved afmontering af montering: %s\n"
+
+#~ msgid "Error finding enclosing mount: %s\n"
+#~ msgstr "Fejl ved søgning efter indeholdende montering: %s\n"
+
+#~ msgid "Error ejecting mount: %s\n"
+#~ msgstr "Fejl ved udskubning af montering: %s\n"
+
+#~ msgid "Error mounting %s: %s\n"
+#~ msgstr "Fejl ved montering af %s: %s\n"
+
+#~ msgid "No files to open"
+#~ msgstr "Ingen filer at åbne"
+
+#~ msgid "No files to delete"
+#~ msgstr "Ingen filer at slette"
+
+#~ msgid "Error setting attribute: %s\n"
+#~ msgstr "Fejl ved indstilling af attribut: %s\n"
+
 #~ msgid "Error creating directory '%s': %s"
-#~ msgstr "Fejl ved oprettelse af mappen \"%s\": %s"
+#~ msgstr "Fejl ved oprettelse af mappen “%s”: %s"
 
 #~ msgid "Error opening file '%s': %s"
-#~ msgstr "Fejl ved åbning af filen \"%s\": %s"
+#~ msgstr "Fejl ved åbning af filen “%s”: %s"
 
 #~ msgid "Error reading file '%s': %s"
-#~ msgstr "Fejl ved læsning af filen \"%s\": %s"
+#~ msgstr "Fejl ved læsning af filen “%s”: %s"
 
 #~ msgid "Error renaming file: %s"
 #~ msgstr "Fejl ved omdøbning af fil: %s"
@@ -5438,7 +5725,7 @@ msgstr "%.1f KB"
 #~ msgstr "URI'er understøttes ikke"
 
 #~ msgid "Key file does not have key '%s'"
-#~ msgstr "Nøglefilen indeholder ikke nøglen \"%s\""
+#~ msgstr "Nøglefilen indeholder ikke nøglen “%s”"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Error processing input file with xmllint:\n"
@@ -5458,17 +5745,16 @@ msgstr "%.1f KB"
 #~ msgstr "Kan ikke hente verserende fejl: %s"
 
 #~ msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kunne ikke åbne filen \"%s\" til skrivning: fdopen() mislykkedes: %s"
+#~ msgstr "Kunne ikke åbne filen “%s” til skrivning: fdopen() mislykkedes: %s"
 
 #~ msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
-#~ msgstr "Kunne ikke skrive filen \"%s\": fflush() mislykkedes: %s"
+#~ msgstr "Kunne ikke skrive filen “%s”: fflush() mislykkedes: %s"
 
 #~ msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
-#~ msgstr "Kunne ikke lukke filen \"%s\": fclose() mislykkedes: %s"
+#~ msgstr "Kunne ikke lukke filen “%s”: fclose() mislykkedes: %s"
 
 #~ msgid "Incomplete data received for '%s'"
-#~ msgstr "Ufuldstændige data modtaget for \"%s\""
+#~ msgstr "Ufuldstændige data modtaget for “%s”"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Unexpected option length while checking if SO_PASSCRED is enabled for "
@@ -5478,14 +5764,13 @@ msgstr "%.1f KB"
 #~ "sokkel. Ventede %d byte, fandt %d"
 
 #~ msgid "Abnormal program termination spawning command line '%s': %s"
-#~ msgstr "Unormal programafslutning ved start af kommandolinje \"%s\": %s"
+#~ msgstr "Unormal programafslutning ved start af kommandolinje “%s”: %s"
 
 #~ msgid "Command line '%s' exited with non-zero exit status %d: %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Kommandolinjen \"%s\" afsluttede med fejlstatus %d forskellig fra 0: %s"
+#~ msgstr "Kommandolinjen “%s” afsluttede med fejlstatus %d forskellig fra 0: %s"
 
 #~ msgid "No service record for '%s'"
-#~ msgstr "Ingen tjenestejournal for \"%s\""
+#~ msgstr "Ingen tjenestejournal for “%s”"
 
 #~ msgid "workspace limit for empty substrings reached"
 #~ msgstr "arbejdsområdets grænse for tomme delstrenge er blevet nået"
@@ -5512,17 +5797,15 @@ msgstr "%.1f KB"
 #~ msgid "Error writing to unix: %s"
 #~ msgstr "Fejl ved skrivning til unix: %s"
 
-#~ msgid ""
-#~ "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
+#~ msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
 #~ msgstr ""
-#~ "Nøglefilen indeholder nøglen \"%s\" som har en værdi der ikke kan "
-#~ "fortolkes."
+#~ "Nøglefilen indeholder nøglen “%s” som har en værdi der ikke kan fortolkes."
 
 #~ msgid "This option will be removed soon."
 #~ msgstr "Dette tilvalg vil snart blive fjernet."
 
 #~ msgid "Error stating file '%s': %s"
-#~ msgstr "Fejl ved stat for filen \"%s\": %s"
+#~ msgstr "Fejl ved stat for filen “%s”: %s"
 
 #~ msgid "SOCKSv4 implementation limits username to %i characters"
 #~ msgstr "SOCKSv4-implementationen begrænser brugernavn til %i tegn"
@@ -5539,17 +5822,17 @@ msgstr "%.1f KB"
 #~ msgstr "pm"
 
 #~ msgid "Type of return value is incorrect, got '%s', expected '%s'"
-#~ msgstr "Typen af returværdi er forkert - fik \"%s\", men forventede \"%s\""
+#~ msgstr "Typen af returværdi er forkert - fik “%s”, men forventede “%s”"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Trying to set property %s of type %s but according to the expected "
-#~ "interface the type is %s"
+#~ "Trying to set property %s of type %s but according to the expected interface "
+#~ "the type is %s"
 #~ msgstr ""
 #~ "Forsøger at ændre egenskaben %s af typen %s, men ifølge den forventede "
 #~ "grænseflade er typen %s"
 
 #~ msgid "No such schema '%s' specified in override file '%s'"
-#~ msgstr "Intet sådant skema \"%s\" angivet i overskrivningsfilen \"%s\""
+#~ msgstr "Intet sådant skema “%s” angivet i overskrivningsfilen “%s”"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Commands:\n"
@@ -5570,7 +5853,7 @@ msgstr "%.1f KB"
 #~ " monitor   Overvåg ændringer for en nøgle\n"
 #~ " writable  Se om der kan skrives til nøglen\n"
 #~ "\n"
-#~ "Brug \"%s KOMMANDO --help\" for at få hjælp om kommandoer enkeltvis.\n"
+#~ "Brug “%s KOMMANDO --help” for at få hjælp om kommandoer enkeltvis.\n"
 
 #~ msgid "Specify the path for the schema"
 #~ msgstr "Angiv stien til skemaet"
@@ -5604,16 +5887,16 @@ msgstr "%.1f KB"
 #~ msgstr "skjul ikke poster"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & "
-#~ "character begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an "
-#~ "entity, escape it as &amp;"
+#~ "Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
+#~ "begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
+#~ "it as &amp;"
 #~ msgstr ""
-#~ "Tegnet \"%s\" er ikke gyldigt ved starten af et entitetnavn; &-tegnet "
-#~ "starter en entitet; hvis dette og-tegn ikke er beregnet på at være en "
-#~ "entitet, så undgå dette ved at bruge &amp; i stedet"
+#~ "Tegnet “%s” er ikke gyldigt ved starten af et entitetnavn; &-tegnet starter "
+#~ "en entitet; hvis dette og-tegn ikke er beregnet på at være en entitet, så "
+#~ "undgå dette ved at bruge &amp; i stedet"
 
 #~ msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
-#~ msgstr "Tegnet \"%s\" er ikke gyldigt inde i et entitetsnavn"
+#~ msgstr "Tegnet “%s” er ikke gyldigt inde i et entitetsnavn"
 
 #~ msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
 #~ msgstr "Tom tegnreference; skulle indeholde et tal såsom &#454;"
@@ -5644,7 +5927,7 @@ msgstr "%.1f KB"
 #~ "characters. Ignores names after the first if multiple names are given."
 #~ msgstr ""
 #~ "Om der skal bruges de forvalgte reserver som findes ved at afkorte navnet "
-#~ "ved \"-\"-tegn. Ignorerer navne efter det første hvis der giver flere."
+#~ "ved “-”-tegn. Ignorerer navne efter det første hvis der giver flere."
 
 #~ msgid "File descriptor"
 #~ msgstr "Fildeskriptor"
@@ -5678,3 +5961,5 @@ msgstr "%.1f KB"
 
 #~ msgid "Channel set flags unsupported"
 #~ msgstr "Kanalsætningsflag ikke understøttet"
+
+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]