[glib-networking] Updated Danish translationcommit c2b244010d05f8040137395f3a8fedc398df3c3c
Author: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>
Date:   Sat Aug 26 18:44:31 2017 +0200

    Updated Danish translation

 po/da.po |   81 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 44 insertions(+), 37 deletions(-)
---
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index cd003e8..46b5b6c 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -8,8 +8,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: glib-networking master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-17 14:55+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: "
+"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=glib&keywords=I18N+L10N&component=network\n";
+"POT-Creation-Date: 2017-05-23 15:17+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2013-03-16 17:43+0100\n"
 "Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk dansk-gruppen dk>\n"
@@ -19,107 +20,108 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
-#: ../proxy/libproxy/glibproxyresolver.c:150
+#: proxy/libproxy/glibproxyresolver.c:157
 msgid "Proxy resolver internal error."
 msgstr "Intern fejl i proxy-opløser."
 
-#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:173
+#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:176
 #, c-format
 msgid "Could not parse DER certificate: %s"
 msgstr "Kunne ikke fortolke DER-certifikat: %s"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:194
+#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:197
 #, c-format
 msgid "Could not parse PEM certificate: %s"
 msgstr "Kunne ikke fortolke PEM-certifikat: %s"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:225
+#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:228
 #, c-format
 msgid "Could not parse DER private key: %s"
 msgstr "Kunne ikke fortolke privat nøgle for DER: %s"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:256
+#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:259
 #, c-format
 msgid "Could not parse PEM private key: %s"
 msgstr "Kunne ikke fortolke privat nøgle for PEM: %s"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:296
+#: tls/gnutls/gtlscertificate-gnutls.c:299
 msgid "No certificate data provided"
 msgstr "Ingen certifikatdata angivet"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlsclientconnection-gnutls.c:309
+#: tls/gnutls/gtlsclientconnection-gnutls.c:375
 msgid "Server required TLS certificate"
 msgstr "Server kræver et TLS-certifikat"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:258
+#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:310
 #, c-format
 msgid "Could not create TLS connection: %s"
 msgstr "Kunne ikke oprette TLS-forbindelse: %s"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:520
+#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:572
 msgid "Connection is closed"
 msgstr "Forbindelsen er lukket"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:582
-#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1425
+#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:645
+#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1528
 msgid "Operation would block"
 msgstr "Forbindelsen ville blokere"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:712
-#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:755
+#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:792
+#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:831
 msgid "Peer failed to perform TLS handshake"
 msgstr "Modpart mislykkedes i at udføre TLS-forhandling"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:729
+#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:810
 msgid "Peer requested illegal TLS rehandshake"
 msgstr "Modpart forspurgte illegalt TLS-genforhandling"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:761
+#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:837
 msgid "TLS connection closed unexpectedly"
 msgstr "TLS-forbindelse lukkede uventet ned"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:771
+#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:847
 msgid "TLS connection peer did not send a certificate"
 msgstr "TLS-modpart sendte ikke noget certifikat"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1152
-#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1171
+#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:853
+#, c-format
+msgid "Peer sent fatal TLS alert: %s"
+msgstr ""
+
+#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1241
+#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1274
 #, c-format
 msgid "Error performing TLS handshake: %s"
 msgstr "Fejl under udførsel af TLS-handshake: %s"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1181
+#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1284
 msgid "Server did not return a valid TLS certificate"
 msgstr "Serveren returnerede ikke et gyldigt TLS-certifikat"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1256
+#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1354
 msgid "Unacceptable TLS certificate"
 msgstr "Uacceptabelt TLS-certifikat"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1448
+#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1562
 #, c-format
 msgid "Error reading data from TLS socket: %s"
 msgstr "Fejl under læsning af data fra TLS-sokkel: %s"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1477
+#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1591
 #, c-format
 msgid "Error writing data to TLS socket: %s"
 msgstr "Fejl under skrivning af data til TLS-sokkel: %s"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1521
-msgid "Connection is already closed"
-msgstr "Forbindelsen er allerede lukket"
-
-#: ../tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1531
+#: tls/gnutls/gtlsconnection-gnutls.c:1655
 #, c-format
 msgid "Error performing TLS close: %s"
 msgstr "Fejl under nedlukning af TLS: %s"
 
-#: ../tls/gnutls/gtlsserverconnection-gnutls.c:103
+#: tls/gnutls/gtlsserverconnection-gnutls.c:107
 msgid "Certificate has no private key"
 msgstr "Certifikatet har ingen privat nøgle"
 
-#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:108
+#: tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:111
 msgid ""
 "This is the last chance to enter the PIN correctly before the token is "
 "locked."
@@ -127,7 +129,7 @@ msgstr ""
 "Dette er sidste chance for at indtaste PIN korrekt, før det kryptografiske "
 "tegn (token) låses."
 
-#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:110
+#: tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:113
 msgid ""
 "Several PIN attempts have been incorrect, and the token will be locked after "
 "further failures."
@@ -135,22 +137,27 @@ msgstr ""
 "Der er indtastet adskillige forkerte PIN, og det kryptografiske tegn (token) "
 "vil blive låst hvis der sker flere fejl."
 
-#: ../tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:112
+#: tls/pkcs11/gpkcs11pin.c:115
 msgid "The PIN entered is incorrect."
 msgstr "Den indtastede PIN er forkert."
 
-#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:446
+#: tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:449
 msgid "Module"
 msgstr "Modul"
 
-#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:447
+#: tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:450
 msgid "PKCS#11 Module Pointer"
 msgstr "PKCS#11-modulpointer"
 
-#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:454
+#: tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:457
 msgid "Slot ID"
 msgstr "Plads-id"
 
-#: ../tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:455
+#: tls/pkcs11/gpkcs11slot.c:458
 msgid "PKCS#11 Slot Identifier"
 msgstr "PKCS#11 plads-identifikation"
+
+#~ msgid "Connection is already closed"
+#~ msgstr "Forbindelsen er allerede lukket"
+
+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]