[glade] Updated Danish translationcommit 03fe4a9e2b3fe6fb2f05483aa0571cd7ccc9ae15
Author: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>
Date:   Sat Aug 26 18:43:34 2017 +0200

    Updated Danish translation

 po/da.po |  357 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 171 insertions(+), 186 deletions(-)
---
diff --git a/po/da.po b/po/da.po
index 318e2e1..257280f 100644
--- a/po/da.po
+++ b/po/da.po
@@ -37,9 +37,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: glade 0.6.2\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=glade&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-22 12:44+0000\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: "
+"https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=glade&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
+"POT-Creation-Date: 2017-08-20 21:18+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-03-05 22:48+0100\n"
 "Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>\n"
 "Language-Team: Dansk <dansk dansk-gruppen dk>\n"
@@ -89,8 +89,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Brugergrænsefladerne, som designes i Glade, gemmes som XML og kan efter "
 "behov indlæses af programmer dynamisk ved hjælp af GtkBuilder, eller bruges "
-"direkte til at definere en ny GtkWidget-afledt objektklasse ved hjælp af GTK"
-"+-funktionen ny skabelon."
+"direkte til at definere en ny GtkWidget-afledt objektklasse ved hjælp af "
+"GTK+-funktionen ny skabelon."
 
 #. To translators: AppData description third paragraph
 #: ../data/glade.appdata.xml.in.h:8
@@ -116,14 +116,14 @@ msgstr "Brugergrænseflade-designer"
 #: ../src/glade-window.c:532
 #, c-format
 msgid "Activate '%s' %s"
-msgstr "Aktivér \"%s\" %s"
+msgstr "Aktivér “%s” %s"
 
 #. translators: referring to the action of activating a file named '%s'
 #. FIXME add hint for translators
 #: ../src/glade-window.c:538 ../src/glade-window.c:546
 #, c-format
 msgid "Activate '%s'"
-msgstr "Aktivér \"%s\""
+msgstr "Aktivér “%s”"
 
 #: ../src/glade-window.c:594 ../src/glade-registration.glade.h:7
 #: ../gladeui/glade-project-properties.ui.h:12
@@ -160,12 +160,12 @@ msgstr "Omgør: %s"
 #: ../src/glade-window.c:702
 #, c-format
 msgid "Autosaving '%s'"
-msgstr "Autogemmer \"%s\""
+msgstr "Autogemmer “%s”"
 
 #: ../src/glade-window.c:707
 #, c-format
 msgid "Error autosaving '%s'"
-msgstr "Fejl under autogemning af \"%s\""
+msgstr "Fejl under autogemning af “%s”"
 
 #: ../src/glade-window.c:1126
 msgid "Open…"
@@ -192,7 +192,8 @@ msgid "The file %s has been modified since reading it"
 msgstr "Filen %s er blevet ændret siden den blev læst"
 
 #: ../src/glade-window.c:1244
-msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
+msgid ""
+"If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
 msgstr ""
 "Hvis du gemmer den, går alle eksterne ændringer måske tabt. Gem alligevel?"
 
@@ -207,7 +208,7 @@ msgstr "Gem _ikke"
 #: ../src/glade-window.c:1291
 #, c-format
 msgid "Project '%s' saved"
-msgstr "Projekt \"%s\" gemt"
+msgstr "Projekt “%s” gemt"
 
 #: ../src/glade-window.c:1322
 msgid "Save As…"
@@ -234,7 +235,7 @@ msgstr "Ingen åbne projekter at gemme"
 #: ../src/glade-window.c:1467
 #, c-format
 msgid "Save changes to project \"%s\" before closing?"
-msgstr "Vil du gemme ændringer til projektet \"%s\" før programmet lukkes?"
+msgstr "Vil du gemme ændringer til projektet “%s” før programmet lukkes?"
 
 #: ../src/glade-window.c:1475
 msgid "Your changes will be lost if you don't save them."
@@ -384,7 +385,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/main.c:183
 #, c-format
 msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
-msgstr "Kunne ikke åbne \"%s\", filen eksisterer ikke.\n"
+msgstr "Kunne ikke åbne “%s”, filen eksisterer ikke.\n"
 
 #: ../src/glade.glade.h:1
 msgid ""
@@ -859,8 +860,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "To validate this email address open the folowing link\n"
 "\n"
-"https://people.gnome.org/~jpu/glade/registration.php?email=";
-"$email&validation_token=$new_validation_token\n"
+"https://people.gnome.org/~jpu/glade/registration.php?email=$email&validation_token=$new_validation_token\n";
 "\n"
 "In case you want to change or update the survey, your current update token "
 "is:\n"
@@ -874,8 +874,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Åbn følgende link for at godkende denne e-mail-adresse\n"
 "\n"
-"https://people.gnome.org/~jpu/glade/registration.php?email=";
-"$email&validation_token=$new_validation_token\n"
+"https://people.gnome.org/~jpu/glade/registration.php?email=$email&validation_token=$new_validation_token\n";
 "\n"
 "Hvis du vil ændre eller opdatere undersøgelsen, så er din nuværende "
 "opdateringskode:\n"
@@ -945,7 +944,8 @@ msgid "Internal server error"
 msgstr "Intern serverfejl"
 
 #: ../src/glade-registration.c:426
-msgid "Thank you for taking the time to complete the survey, we appreciate it!"
+msgid ""
+"Thank you for taking the time to complete the survey, we appreciate it!"
 msgstr ""
 "Tak for at du fandt tid til at udfylde undersøgelsen. Det sætter vi pris på!"
 
@@ -1514,8 +1514,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Det eneste formål med denne undersøgelse er bedre at kende vores "
 "brugerbase.\n"
-"Din e-mail-adresse vil blive brugt til unikt at identificere dig som Glade-"
-"bruger og sende en ændringskode til dig, hvis du vil ændre noget eller "
+"Din e-mail-adresse vil blive brugt til unikt at identificere dig som "
+"Glade-bruger og sende en ændringskode til dig, hvis du vil ændre noget eller "
 "tilføje yderligere kommentarer.\n"
 "Individuelle data vil blive lagret i en privat database, og vil ikke blive "
 "delt offentligt eller med nogen tredjepart."
@@ -1857,7 +1857,7 @@ msgstr "Låser %s op"
 #: ../gladeui/glade-command.c:2643 ../gladeui/glade-command.c:2686
 #, c-format
 msgid "Setting target version of '%s' to %d.%d"
-msgstr "Sætter målversion af \"%s\" til %d.%d"
+msgstr "Sætter målversion af “%s” til %d.%d"
 
 #: ../gladeui/glade-command.c:2839
 #, c-format
@@ -1867,22 +1867,22 @@ msgstr "Sætter egenskab %s for projekt"
 #: ../gladeui/glade-command.c:2942
 #, c-format
 msgid "Setting resource path to '%s'"
-msgstr "Sætter ressourcesti til \"%s\""
+msgstr "Sætter ressourcesti til “%s”"
 
 #: ../gladeui/glade-command.c:2973
 #, c-format
 msgid "Setting translation domain to '%s'"
-msgstr "Sætter oversættelsesdomæne til \"%s\""
+msgstr "Sætter oversættelsesdomæne til “%s”"
 
 #: ../gladeui/glade-command.c:3008
 #, c-format
 msgid "Unsetting widget '%s' as template"
-msgstr "Fjerner kontrollen \"%s\" som skabelon"
+msgstr "Fjerner kontrollen “%s” som skabelon"
 
 #: ../gladeui/glade-command.c:3011
 #, c-format
 msgid "Setting widget '%s' as template"
-msgstr "Sætter kontrollen \"%s\" som skabelon"
+msgstr "Sætter kontrollen “%s” som skabelon"
 
 #: ../gladeui/glade-command.c:3014
 msgid "Unsetting template"
@@ -1903,11 +1903,11 @@ msgstr "Redigerer justering for %s"
 msgid "Editing margins of %s"
 msgstr "Redigerer marginer for %s"
 
-#: ../gladeui/glade-design-layout.c:2041
+#: ../gladeui/glade-design-layout.c:2042
 msgid "Design View"
 msgstr "Designvisning"
 
-#: ../gladeui/glade-design-layout.c:2042
+#: ../gladeui/glade-design-layout.c:2043
 msgid "The GladeDesignView that contains this layout"
 msgstr "GladeDesignView'et, som indeholder dette layout"
 
@@ -2040,7 +2040,8 @@ msgstr "Egenskabsklasse"
 # Ingen af disse gloser optræder andre steder i filen, så enten findes der en oversættelse i en anden fil, 
eller også (mere sandsynligt) refererer det til noget som ikke kan oversættes (navne på ting man programmerer 
med)
 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:726
 msgid "The GladePropertyClass this GladeEditorProperty was created for"
-msgstr "Den GladePropertyClass som denne GladeEditorProperty blev oprettet til"
+msgstr ""
+"Den GladePropertyClass som denne GladeEditorProperty blev oprettet til"
 
 #: ../gladeui/glade-editor-property.c:732 ../gladeui/glade-property-shell.c:125
 msgid "Use Command"
@@ -2446,7 +2447,7 @@ msgid ""
 "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
 msgstr ""
 "%s\n"
-"Kør \"%s --help\" for at se den fulde liste af tilgængelige "
+"Kør “%s --help” for at se den fulde liste af tilgængelige "
 "kommandolinjetilvalg.\n"
 
 #: ../gladeui/glade-previewer-main.c:349
@@ -2520,14 +2521,16 @@ msgstr "Ressourcesti"
 
 #: ../gladeui/glade-project.c:1015
 msgid "Path to load images and resources in Glade's runtime"
-msgstr "Sti hvorfra billeder og ressourcer skal indlæses i Glades kørselsmiljø"
+msgstr ""
+"Sti hvorfra billeder og ressourcer skal indlæses i Glades kørselsmiljø"
 
 #: ../gladeui/glade-project.c:1021 ../gladeui/glade-project-properties.ui.h:29
 msgid "License"
 msgstr "Licens"
 
 #: ../gladeui/glade-project.c:1022
-msgid "License for this project, it will be added as a document level comment."
+msgid ""
+"License for this project, it will be added as a document level comment."
 msgstr ""
 "Licens for dette projekt. Den vil blive tilføjet som en kommentar på "
 "dokumentniveau."
@@ -2612,7 +2615,7 @@ msgid ""
 "\n"
 "Would you like to load the autosave version instead?"
 msgstr ""
-"Der findes en automatisk gemt version af \"%s\", som er nyere.\n"
+"Der findes en automatisk gemt version af “%s”, som er nyere.\n"
 "\n"
 "Vil du indlæse den autogemte version i stedet?"
 
@@ -2640,7 +2643,7 @@ msgstr ""
 #: ../gladeui/glade-project.c:2917
 #, c-format
 msgid "[%s] Object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
-msgstr "[%s] Objektklassen \"%s\" blev introduceret i %s %d.%d\n"
+msgstr "[%s] Objektklassen “%s” blev introduceret i %s %d.%d\n"
 
 #: ../gladeui/glade-project.c:2919
 msgid "This widget is deprecated"
@@ -2650,13 +2653,14 @@ msgstr "Denne kontrol er forældet"
 #: ../gladeui/glade-project.c:2922
 #, c-format
 msgid "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is deprecated\n"
-msgstr "[%s] Objektklassen \"%s\" fra %s %d.%d er forældet.\n"
+msgstr "[%s] Objektklassen “%s” fra %s %d.%d er forældet.\n"
 
 #. translators: refers to a property in toolkit version '%s %d.%d'
 #. * and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
 #: ../gladeui/glade-project.c:2927
 #, c-format
-msgid "This property was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
+msgid ""
+"This property was introduced in %s %d.%d while project targets %s %d.%d"
 msgstr ""
 "Denne egenskab blev introduceret i %s %d.%d, mens projektets mål er %s %d.%d"
 
@@ -2665,7 +2669,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "[%s] Property '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
 msgstr ""
-"[%s] Egenskaben \"%s\" af objektklassen \"%s\" blev introduceret i %s %d.%d\n"
+"[%s] Egenskaben “%s” af objektklassen “%s” blev introduceret i %s %d.%d\n"
 
 #. translators: refers to a property '%s' of widget '[%s]' in toolkit version '%s %d.%d'
 #: ../gladeui/glade-project.c:2935
@@ -2673,7 +2677,7 @@ msgstr ""
 msgid ""
 "[%s] Packing property '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
 msgstr ""
-"[%s] Pakkeegenskaben \"%s\" af objektklassen \"%s\" blev introduceret i %s "
+"[%s] Pakkeegenskaben “%s” af objektklassen “%s” blev introduceret i %s "
 "%d.%d\n"
 
 #: ../gladeui/glade-project.c:2938
@@ -2684,7 +2688,7 @@ msgstr "Denne egenskab er forældet"
 #: ../gladeui/glade-project.c:2941
 #, c-format
 msgid "[%s] Property '%s' of object class '%s' is deprecated"
-msgstr "[%s] Egenskaben \"%s\" af objektklassen \"%s\" er forældet"
+msgstr "[%s] Egenskaben “%s” af objektklassen “%s” er forældet"
 
 #. translators: refers to a signal in toolkit version '%s %d.%d'
 #. * and a project targeting toolkit version '%s %d.%d'
@@ -2700,7 +2704,7 @@ msgstr ""
 #, c-format
 msgid "[%s] Signal '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
 msgstr ""
-"[%s] Signalet \"%s\" af objektklassen \"%s\" blev introduceret i %s %d.%d\n"
+"[%s] Signalet “%s” af objektklassen “%s” blev introduceret i %s %d.%d\n"
 
 #: ../gladeui/glade-project.c:2952
 msgid "This signal is deprecated"
@@ -2710,7 +2714,7 @@ msgstr "Dette signal er forældet"
 #: ../gladeui/glade-project.c:2955
 #, c-format
 msgid "[%s] Signal '%s' of object class '%s' is deprecated"
-msgstr "[%s] Signalet \"%s\" af objektklassen \"%s\" er forældet"
+msgstr "[%s] Signalet “%s” af objektklassen “%s” er forældet"
 
 #: ../gladeui/glade-project.c:3251
 msgid "Details"
@@ -2725,7 +2729,7 @@ msgstr "Projektet %s indeholder fejl. Gem alligevel?"
 #, c-format
 msgid "Project \"%s\" has deprecated widgets and/or version mismatches."
 msgstr ""
-"Projektet \"%s\" har deprecierede kontroller og/eller versionskonflikter."
+"Projektet “%s” har deprecierede kontroller og/eller versionskonflikter."
 
 #: ../gladeui/glade-project.c:3292
 #, c-format
@@ -2858,7 +2862,7 @@ msgstr "Tilføj kolon"
 
 #: ../gladeui/glade-property-label.c:136
 msgid "Whether to append a colon ':' to the property name"
-msgstr "Om der skal tilføjes et kolon, \":\", til egenskabsnavnet"
+msgstr "Om der skal tilføjes et kolon, “:”, til egenskabsnavnet"
 
 #: ../gladeui/glade-property-label.c:141 ../gladeui/glade-property-shell.c:119
 #: ../plugins/gtk+/glade-gtk-menu-shell.c:528
@@ -2977,12 +2981,12 @@ msgstr "Glade-kontrollen til at redigere signaler"
 #: ../gladeui/glade-utils.c:136 ../gladeui/glade-utils.c:168
 #, c-format
 msgid "We could not find the symbol \"%s\""
-msgstr "Vi kunne ikke finde symbolet \"%s\""
+msgstr "Vi kunne ikke finde symbolet “%s”"
 
 #: ../gladeui/glade-utils.c:144
 #, c-format
 msgid "Could not get the type from \"%s\""
-msgstr "Kunne ikke se typen fra \"%s\""
+msgstr "Kunne ikke se typen fra “%s”"
 
 #: ../gladeui/glade-utils.c:310
 #, c-format
@@ -4316,41 +4320,41 @@ msgid ""
 "Enter a filename or a relative or full path for this source of '%s' (Glade "
 "will only ever load them in the runtime from your project directory)."
 msgstr ""
-"Indtast et filnavn eller en relativ eller fuld sti til denne kilde af \"%s"
-"\" (Under kørsel vil Glade altid kun indlæse fra din projektmappe)."
+"Indtast et filnavn eller en relativ eller fuld sti til denne kilde af “%s” "
+"(Under kørsel vil Glade altid kun indlæse fra din projektmappe)."
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:765
 #, c-format
 msgid ""
 "Set whether you want to specify a text direction for this source of '%s'"
 msgstr ""
-"Indstil hvorvidt du vil angive en tekstretning for denne kilde af \"%s\""
+"Indstil hvorvidt du vil angive en tekstretning for denne kilde af “%s”"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:772
 #, c-format
 msgid "Set the text direction for this source of '%s'"
-msgstr "Indstil tekstretningen for denne kilde af \"%s\""
+msgstr "Indstil tekstretningen for denne kilde af “%s”"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:778
 #, c-format
 msgid "Set whether you want to specify an icon size for this source of '%s'"
 msgstr ""
-"Indstil hvorvidt du vil angive en ikonstørrelse for denne kilde af \"%s\""
+"Indstil hvorvidt du vil angive en ikonstørrelse for denne kilde af “%s”"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:785
 #, c-format
 msgid "Set the icon size for this source of '%s'"
-msgstr "Indstil ikonstørrelsen for denne kilde af \"%s\""
+msgstr "Indstil ikonstørrelsen for denne kilde af “%s”"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:791
 #, c-format
 msgid "Set whether you want to specify a state for this source of '%s'"
-msgstr "Indstil hvorvidt du vil angive en tilstand for denne kilde af \"%s\""
+msgstr "Indstil hvorvidt du vil angive en tilstand for denne kilde af “%s”"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:798
 #, c-format
 msgid "Set the state for this source of '%s'"
-msgstr "Indstil tilstanden af denne kilde af \"%s\""
+msgstr "Indstil tilstanden af denne kilde af “%s”"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-icon-sources.c:848 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:662
 msgid "File Name"
@@ -5565,7 +5569,7 @@ msgid ""
 "Inverse of 'Embeds', indicates that this object's content is visually "
 "embedded in another object"
 msgstr ""
-"Det modsatte af \"Indlejrer\" - angiver at dette objekts indhold er visuelt "
+"Det modsatte af “Indlejrer” - angiver at dette objekts indhold er visuelt "
 "indlejret i et andet objekt"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:359
@@ -5582,7 +5586,7 @@ msgid ""
 "object; more verbose than 'Labelled By'"
 msgstr ""
 "Angiver at et andet objekt giver beskrivende information om dette objekt; "
-"mere ordrig end \"Beskrevet af\""
+"mere ordrig end “Beskrevet af”"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:362
 msgid ""
@@ -5590,7 +5594,7 @@ msgid ""
 "object; more verbose than 'Label For'"
 msgstr ""
 "Angiver at et objekt giver beskrivende information om et andet objekt; mere "
-"ordrig end \"Mærkat for\""
+"ordrig end “Mærkat for”"
 
 #. GtkResizeMode enumeration value
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:367
@@ -5940,7 +5944,8 @@ msgstr ""
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:494
 msgid "Whether to start scrolling at less than minimum or natural height"
-msgstr "Om rulning skal påbegyndes med mindre end minimum eller naturlig højde"
+msgstr ""
+"Om rulning skal påbegyndes med mindre end minimum eller naturlig højde"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:495
 msgid "The position of the tool item group in the palette"
@@ -6534,7 +6539,8 @@ msgid "Add Slot"
 msgstr "Tilføj plads"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:696
-msgid "Keep the headerbar height the same as the subtitle changes dynamically."
+msgid ""
+"Keep the headerbar height the same as the subtitle changes dynamically."
 msgstr "Behold titelbjælkehøjden uændret når undertitlen ændres dynamisk."
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:697
@@ -7659,11 +7665,11 @@ msgstr "GIcon-kolonne"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1048
 msgid "Pixbuf Expander Closed column"
-msgstr "\"Pixbuf-udvider lukket\"-kolonne"
+msgstr "“Pixbuf-udvider lukket”-kolonne"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1049
 msgid "Pixbuf Expander Open column"
-msgstr "\"Pixbuf-udvider åben\"-kolonne"
+msgstr "“Pixbuf-udvider åben”-kolonne"
 
 # ???
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1050
@@ -7677,7 +7683,7 @@ msgstr "Indbygget kolonne"
 # ??? bugreport
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1052
 msgid "Stock Size column"
-msgstr "\"Indbygget størrelse\"-kolonne"
+msgstr "“Indbygget størrelse”-kolonne"
 
 #: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1053
 msgid "Progress Renderer"
@@ -8418,7 +8424,7 @@ msgid ""
 "Use the \"query-tooltip\" to present a tooltip\n"
 "instead of setting a literal tooltip"
 msgstr ""
-"Brug \"query-tooltip\" til at præsentere et værktøjstip\n"
+"Brug “query-tooltip” til at præsentere et værktøjstip\n"
 "i stedet for at indstille et bogstaveligt værktøjstip"
 
 #: ../plugins/gtk+/glade-window-editor.ui.h:1
@@ -8507,7 +8513,7 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgid "radiotoolbutton4"
 #~ msgstr "radioværktøjsknap4"
 
-# Hvis det er en enhed der gemmes på, så bør det nok være på; men det er nok hele stien de mener
+#~ # Hvis det er en enhed der gemmes på, så bør det nok være på; men det er nok hele stien de mener
 #~ msgid "Failed to save %s to %s: %s"
 #~ msgstr "Kunne ikke gemme %s i %s: %s"
 
@@ -8651,7 +8657,7 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgid "Strv"
 #~ msgstr "Strv"
 
-# Alle programmører siger array
+#~ # Alle programmører siger array
 #~ msgid "String array"
 #~ msgstr "Streng-array"
 
@@ -8667,19 +8673,19 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgid "A boolean value"
 #~ msgstr "En boolsk værdi"
 
-# Msgid "Clipboard add %s" er mærkelig, men ifølge en udvikler er det vitterligt "føj %s til udklipsholder".
+#~ # Msgid "Clipboard add %s" er mærkelig, men ifølge en udvikler er det vitterligt "føj %s til 
udklipsholder".
 #~ msgid "Clipboard add %s"
 #~ msgstr "Føj %s til udklipsholder"
 
-# Msgid "Clipboard add %s" er mærkelig, men ifølge en udvikler er det vitterligt "føj %s til udklipsholder".
+#~ # Msgid "Clipboard add %s" er mærkelig, men ifølge en udvikler er det vitterligt "føj %s til 
udklipsholder".
 #~ msgid "Clipboard add multiple"
 #~ msgstr "Føj flere til udklipsholder"
 
-# "Clipboard add %s" er mærkelig, men ifølge en udvikler er det vitterligt "Føj %s til udklipsholder"
+#~ # "Clipboard add %s" er mærkelig, men ifølge en udvikler er det vitterligt "Føj %s til udklipsholder"
 #~ msgid "Clipboard remove %s"
 #~ msgstr "Fjern %s fra udklipsholder"
 
-# "Clipboard add %s" er mærkelig, men ifølge en udvikler er det vitterligt "Føj %s til udklipsholder"
+#~ # "Clipboard add %s" er mærkelig, men ifølge en udvikler er det vitterligt "Føj %s til udklipsholder"
 #~ msgid "Clipboard remove multiple"
 #~ msgstr "Fjern flere fra udklipsholder"
 
@@ -8723,8 +8729,8 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ "The page size (in a GtkScrollbar this is the size of the area which is "
 #~ "currently visible)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Sidestørrelsen (i en GtkScrollbar er dette størrelsen af området som p.t. "
-#~ "er synligt)"
+#~ "Sidestørrelsen (i en GtkScrollbar er dette størrelsen af området som p.t. er "
+#~ "synligt)"
 
 #~ msgid "Create root widget"
 #~ msgstr "Opret rodkontrol"
@@ -8737,21 +8743,18 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ "projektets mål er %s %d.%d"
 
 #~ msgid ""
-#~ "[%s] Object class '%s' was made available in GtkBuilder format in %s %d."
-#~ "%d\n"
+#~ "[%s] Object class '%s' was made available in GtkBuilder format in %s %d.%d\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "[%s] Objektklassen \"%s\" blev gjort tilgængelig i GtkBuilder-format i %s "
+#~ "[%s] Objektklassen “%s” blev gjort tilgængelig i GtkBuilder-format i %s "
 #~ "%d.%d\n"
 
 #~ msgid "This widget is only supported in libglade format"
 #~ msgstr "Denne kontrol understøttes kun i libglade-format"
 
 #~ msgid ""
-#~ "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is only supported in libglade "
-#~ "format\n"
+#~ "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is only supported in libglade format\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "[%s] Objektklassen \"%s\" fra %s %d.%d understøttes kun i libglade-"
-#~ "format\n"
+#~ "[%s] Objektklassen “%s” fra %s %d.%d understøttes kun i libglade-format\n"
 
 #~ msgid "This widget is not supported in libglade format"
 #~ msgstr "Denne kontrol understøttes ikke i libglade-format"
@@ -8759,24 +8762,22 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgid ""
 #~ "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is not supported in libglade format\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "[%s] Objektklassen \"%s\" fra %s %d.%d understøttes ikke i libglade-"
-#~ "format\n"
+#~ "[%s] Objektklassen “%s” fra %s %d.%d understøttes ikke i libglade-format\n"
 
 #~ msgid "This property is not supported in libglade format"
 #~ msgstr "Denne egenskab understøttes ikke i libglade-format"
 
 #~ msgid ""
-#~ "[%s] Property '%s' of object class '%s' is not supported in libglade "
-#~ "format\n"
+#~ "[%s] Property '%s' of object class '%s' is not supported in libglade format\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "[%s] Egenskaben \"%s\" af objektklassen \"%s\" understøttes ikke i "
+#~ "[%s] Egenskaben “%s” af objektklassen “%s” understøttes ikke i "
 #~ "libglade-format\n"
 
 #~ msgid ""
-#~ "[%s] Packing property '%s' of object class '%s' is not supported in "
-#~ "libglade format\n"
+#~ "[%s] Packing property '%s' of object class '%s' is not supported in libglade "
+#~ "format\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "[%s] Pakkeegenskaben \"%s\" af objektklassen \"%s\" understøttes ikke i "
+#~ "[%s] Pakkeegenskaben “%s” af objektklassen “%s” understøttes ikke i "
 #~ "libglade-format\n"
 
 #~ msgid "This property is only supported in libglade format"
@@ -8786,36 +8787,36 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ "[%s] Property '%s' of object class '%s' is only supported in libglade "
 #~ "format\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "[%s] Egenskaben \"%s\" af objektklassen \"%s\" understøttes kun i "
+#~ "[%s] Egenskaben “%s” af objektklassen “%s” understøttes kun i "
 #~ "libglade-format\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "[%s] Packing property '%s' of object class '%s' is only supported in "
 #~ "libglade format\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "[%s] Pakkeegenskaben \"%s\" af objektklassen \"%s\" understøttes kun i "
+#~ "[%s] Pakkeegenskaben “%s” af objektklassen “%s” understøttes kun i "
 #~ "libglade-format\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "This property was made available in GtkBuilder format in %s %d.%d while "
 #~ "project targets %s %d.%d"
 #~ msgstr ""
-#~ "Denne egenskab blev gjort tilgængelig i GtkBuilder-format i %s %d.%d, "
-#~ "mens projektets mål er %s %d.%d"
+#~ "Denne egenskab blev gjort tilgængelig i GtkBuilder-format i %s %d.%d, mens "
+#~ "projektets mål er %s %d.%d"
 
 #~ msgid ""
 #~ "[%s] Property '%s' of object class '%s' was made available in GtkBuilder "
 #~ "format in %s %d.%d\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "[%s] Egenskaben \"%s\" af objektklassen \"%s\" blev gjort tilgængelig i "
+#~ "[%s] Egenskaben “%s” af objektklassen “%s” blev gjort tilgængelig i "
 #~ "GtkBuilder-format i %s %d.%d\n"
 
 #~ msgid ""
 #~ "[%s] Packing property '%s' of object class '%s' was made available in "
 #~ "GtkBuilder format in %s %d.%d\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "[%s] Pakkeegenskaben \"%s\" af objektklassen \"%s\" blev gjort "
-#~ "tilgængelig i GtkBuilder-format i %s %d.%d\n"
+#~ "[%s] Pakkeegenskaben “%s” af objektklassen “%s” blev gjort tilgængelig i "
+#~ "GtkBuilder-format i %s %d.%d\n"
 
 #~ msgid "Set options in your project"
 #~ msgstr "Ændr indstillinger i dit projekt"
@@ -8845,11 +8846,10 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgstr "Et objekt, der skal gives til håndteringen"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Whether the handler should be called before or after the default handler "
-#~ "of the signal"
+#~ "Whether the handler should be called before or after the default handler of "
+#~ "the signal"
 #~ msgstr ""
-#~ "Om håndteringen skal kaldes før eller efter standardhåndteringen for "
-#~ "signalet"
+#~ "Om håndteringen skal kaldes før eller efter standardhåndteringen for signalet"
 
 #~ msgid "File format"
 #~ msgstr "Filformat"
@@ -8921,8 +8921,7 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgid "_Game"
 #~ msgstr "_Spil"
 
-#~ msgid ""
-#~ "A file name, full or relative path to load an icon for this toolbutton"
+#~ msgid "A file name, full or relative path to load an icon for this toolbutton"
 #~ msgstr ""
 #~ "Et filnavn, eller en fuld eller relativ sti, til at indlæse et ikon for "
 #~ "denne værktøjsknap"
@@ -8958,7 +8957,7 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgstr "Sekventiel redigering:"
 
 #~ msgid "Could not display the URL '%s'"
-#~ msgstr "Kunne ikke vise adressen \"%s\""
+#~ msgstr "Kunne ikke vise adressen “%s”"
 
 #~ msgid "No suitable web browser could be found."
 #~ msgstr "Ingen passende webbrowser blev fundet."
@@ -8969,8 +8968,7 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgid ""
 #~ "No suitable web browser executable could be found to be executed and to "
 #~ "display the URL: %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Der blev ikke fundet nogen passende netlæser til at vise adressen: %s"
+#~ msgstr "Der blev ikke fundet nogen passende netlæser til at vise adressen: %s"
 
 #~ msgid "Could not display the online developer reference manual"
 #~ msgstr "Kunne ikke vise referencemanualen til udviklere på nettet"
@@ -8978,7 +8976,7 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgid "Name :"
 #~ msgstr "Navn :"
 
-# ??
+#~ # ??
 #~ msgid "%s catalog"
 #~ msgstr "%s-katalog"
 
@@ -9031,11 +9029,11 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgstr "GTK+-forældet"
 
 #~ msgid ""
-#~ "If set, an underline in the text indicates the next character should be "
-#~ "used for the mnemonic accelerator key"
+#~ "If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
+#~ "for the mnemonic accelerator key"
 #~ msgstr ""
-#~ "Hvis valgt, vil en understregning i teksten angive at næste tegn skal "
-#~ "bruges som genvejstast"
+#~ "Hvis valgt, vil en understregning i teksten angive at næste tegn skal bruges "
+#~ "som genvejstast"
 
 #~ msgid "Input Dialog"
 #~ msgstr "Inputvindue"
@@ -9094,7 +9092,7 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgid "Contents Background Color"
 #~ msgstr "Indholdets baggrundsfarve"
 
-# Jf. oversættelsen af GIMP. Ordlisten anbefaler "farvereducering", men eftersom ingen ved hvad dette 
betyder, må det være bedre at vælge oversættelsen Dither der vil blive forstået
+#~ # Jf. oversættelsen af GIMP. Ordlisten anbefaler "farvereducering", men eftersom ingen ved hvad dette 
betyder, må det være bedre at vælge oversættelsen Dither der vil blive forstået
 #~ msgid "Dither"
 #~ msgstr "Dither"
 
@@ -9119,10 +9117,10 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgid "GNOME Druid"
 #~ msgstr "Gnome-druide"
 
-# Svar på bugreport om tvetydighed:
-#
-# "Those are the displayable names for the DruidPageEdge and DruidPageStandard
-# widgets respectively."
+#~ # Svar på bugreport om tvetydighed:
+#~ #
+#~ # "Those are the displayable names for the DruidPageEdge and DruidPageStandard
+#~ # widgets respectively."
 #~ msgid "GNOME Druid Page Edge"
 #~ msgstr "Sidekant for Gnome Druid-sider"
 
@@ -9150,13 +9148,13 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgid "GNOME Pixmap"
 #~ msgstr "Gnome-billede"
 
-# Jeg tror det har noget at gøre med previews når man vælger billeder og den slags. Der er vist noget med 
pixmap entries i libgnomeui også
+#~ # Jeg tror det har noget at gøre med previews når man vælger billeder og den slags. Der er vist noget med 
pixmap entries i libgnomeui også
 #~ msgid "GNOME Pixmap Entry"
 #~ msgstr "Gnome-billedvalgfelt"
 
-# GnomePropertyBox
-#
-# GnomePropertyBox is used for application preferences, or to edit the properties of a user-visible object. 
It's a dialog with a GtkNotebook inside, and four buttons: "OK," "Apply," "Close," and "Help." The "OK" 
button is equivalent in all respects to clicking "Apply" followed by "Close." "Apply" should immediately make 
any changes the user has requested using the widgets you've placed in the GnomePropertyBox. Unsurprisingly, 
"Help" should display help. "OK" and "Close" are handled automatically by the property box, so you can ignore 
them. 
+#~ # GnomePropertyBox
+#~ #
+#~ # GnomePropertyBox is used for application preferences, or to edit the properties of a user-visible 
object. It's a dialog with a GtkNotebook inside, and four buttons: "OK," "Apply," "Close," and "Help." The 
"OK" button is equivalent in all respects to clicking "Apply" followed by "Close." "Apply" should immediately 
make any changes the user has requested using the widgets you've placed in the GnomePropertyBox. 
Unsurprisingly, "Help" should display help. "OK" and "Close" are handled automatically by the property box, 
so you can ignore them. 
 #~ msgid "GNOME Property Box"
 #~ msgstr "Gnome-egenskabsvindue"
 
@@ -9187,8 +9185,8 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgid "Program Version"
 #~ msgstr "Programversion"
 
-# "opsætning" mere passende end "indstillinger" fordi det drejer sig om
-# layoutet af programmet
+#~ # "opsætning" mere passende end "indstillinger" fordi det drejer sig om
+#~ # layoutet af programmet
 #~ msgid "Store Config"
 #~ msgstr "Gem opsætning"
 
@@ -9218,9 +9216,9 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ "within the overall GnomeDruid. This enables the correct \"surrounding\" "
 #~ "content for the page to be drawn"
 #~ msgstr ""
-#~ "Bruges til at sende information om positionen af en GnomeDruidPage rundt "
-#~ "i den overordnede GnomeDruid. Dette muliggør at det korrekte \"omgivende"
-#~ "\" indhold af siden bliver tegnet"
+#~ "Bruges til at sende information om positionen af en GnomeDruidPage rundt i "
+#~ "den overordnede GnomeDruid. Dette muliggør at det korrekte “omgivende” "
+#~ "indhold af siden bliver tegnet"
 
 #~ msgid "User"
 #~ msgstr "Bruger"
@@ -9331,8 +9329,8 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgstr "Vis kontekstinformation"
 
 #~ msgid ""
-#~ "Whether to show an informational button for each property and signal in "
-#~ "the editor"
+#~ "Whether to show an informational button for each property and signal in the "
+#~ "editor"
 #~ msgstr ""
 #~ "Om der vises en informationsknap for hver egenskab og hvert signal i "
 #~ "redigeringsvinduet"
@@ -9350,17 +9348,17 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgstr "Metoden der skal bruges til at redigere denne knap"
 
 #~ msgid "This only applies with stock type buttons"
-#~ msgstr "Dette gælder kun for knapper af typen \"indbygget\""
+#~ msgstr "Dette gælder kun for knapper af typen “indbygget”"
 
 #~ msgid "You must remove any children before you can set the type"
 #~ msgstr "Du skal fjerne alle underkomponenter før du kan sætte typen"
 
-# Det lader til at f.eks. billeder kan have forskellige typer, såsom "stock" (indbygget), "file" (hentet ind 
fra en fil), etc.: 
-#
-# "GtkImages can be configured as "stock" type, "icon theme" type
-# or "file" type (as in their content is loaded from a file)."
+#~ # Det lader til at f.eks. billeder kan have forskellige typer, såsom "stock" (indbygget), "file" (hentet 
ind fra en fil), etc.: 
+#~ #
+#~ # "GtkImages can be configured as "stock" type, "icon theme" type
+#~ # or "file" type (as in their content is loaded from a file)."
 #~ msgid "This only applies with file type images"
-#~ msgstr "Dette gælder kun for billeder af typen \"fil\""
+#~ msgstr "Dette gælder kun for billeder af typen “fil”"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Pixel Size takes precedence over Icon Size; if you want to use Icon Size, "
@@ -9430,13 +9428,13 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ "Indicates that the object has content that flows logically to another "
 #~ "AtkObject in a sequential way (text-flow, for instance)."
 #~ msgstr ""
-#~ "Angiver at objektet har indhold der strømmer logisk til et andet "
-#~ "AtkObject på sekventiel vis (for eksempel tekststrøm)."
+#~ "Angiver at objektet har indhold der strømmer logisk til et andet AtkObject "
+#~ "på sekventiel vis (for eksempel tekststrøm)."
 
 #~ msgid "Error shutting down io channel %s: %s"
 #~ msgstr "Fejl under lukning af I/O-kanal %s: %s"
 
-# structs er et reserveret programmeringsord
+#~ # structs er et reserveret programmeringsord
 #~ msgid "A GladeWidgetInfo struct to base a new widget on"
 #~ msgstr "En GladeWidgetInfo struct hvorpå en ny kontrol baseres"
 
@@ -9447,8 +9445,8 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ "Indicates a subwindow attached to a component but otherwise has no "
 #~ "connection in  the UI hierarchy to that component"
 #~ msgstr ""
-#~ "Angiver et undervindue tilknyttet en komponent, men ellers uden "
-#~ "forbindelse i brugergrænsefladens hierarki til denne komponent"
+#~ "Angiver et undervindue tilknyttet en komponent, men ellers uden forbindelse "
+#~ "i brugergrænsefladens hierarki til denne komponent"
 
 #~ msgid "<Type the signal's handler here>"
 #~ msgstr "<Skriv signalhåndteringen her>"
@@ -9603,11 +9601,11 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgstr "Dokumentationsforfattere til pakken, én på hver linje"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The translators of the package. This should normally be left empty so "
-#~ "that translators can add their names in the po files"
+#~ "The translators of the package. This should normally be left empty so that "
+#~ "translators can add their names in the po files"
 #~ msgstr ""
-#~ "Oversættere af pakken - bør normalt efterlades tom så oversættere selv "
-#~ "kan tilføje deres navne i po-filerne"
+#~ "Oversættere af pakken - bør normalt efterlades tom så oversættere selv kan "
+#~ "tilføje deres navne i po-filerne"
 
 #~ msgid "X Align:"
 #~ msgstr "Vandret justering:"
@@ -9861,8 +9859,8 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ "typed in is displayed as asterix characters, which is useful for entering "
 #~ "passwords"
 #~ msgstr ""
-#~ "Om teksten som bruger skriver ind, skal vises. Når dette er slået fra, "
-#~ "vises teksten som stjerner - nyttigt ved indtastning af adgangskoder"
+#~ "Om teksten som bruger skriver ind, skal vises. Når dette er slået fra, vises "
+#~ "teksten som stjerner - nyttigt ved indtastning af adgangskoder"
 
 #~ msgid "Max Length:"
 #~ msgstr "Maks. længde:"
@@ -9883,10 +9881,8 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgid "Activates Default:"
 #~ msgstr "Aktiverer forvalg:"
 
-#~ msgid ""
-#~ "If the default widget in the window is activated when Enter is pressed"
-#~ msgstr ""
-#~ "Om den forvalgte kontrol i vinduet aktiveres ved tryk på returtasten"
+#~ msgid "If the default widget in the window is activated when Enter is pressed"
+#~ msgstr "Om den forvalgte kontrol i vinduet aktiveres ved tryk på returtasten"
 
 #~ msgid "The number of characters to leave space for in the entry"
 #~ msgstr "Antallet af tegn der skal gøres plads til i indtastningsfeltet"
@@ -10151,8 +10147,8 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ "The fraction of the progress bar length to move the bouncing block when "
 #~ "pulsed"
 #~ msgstr ""
-#~ "Den procentdel af fremgangslinjens længde den pulserende blok skal "
-#~ "flyttes hver gang"
+#~ "Den procentdel af fremgangslinjens længde den pulserende blok skal flyttes "
+#~ "hver gang"
 
 #~ msgid "The text to display over the progress bar"
 #~ msgstr "Tekst der skal vises over fremgangslinjen"
@@ -10166,7 +10162,7 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgid "Activity Mode:"
 #~ msgstr "Aktivitetstilstand:"
 
-# indforstået snak - gad vide hvem Kit er?
+#~ # indforstået snak - gad vide hvem Kit er?
 #~ msgid "If the progress bar should act like the front of Kit's car"
 #~ msgstr "Om fremgangsmåleren skal pulsere frem og tilbage"
 
@@ -10193,8 +10189,8 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgstr "Om radiomenuelementet er sat fra starten af"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The radio menu item group (the default is all radio menu items with the "
-#~ "same parent)"
+#~ "The radio menu item group (the default is all radio menu items with the same "
+#~ "parent)"
 #~ msgstr ""
 #~ "Radiomenupunktsgruppen (standardværdien er alle radioknapper med samme "
 #~ "ophavskontrol)"
@@ -10221,8 +10217,7 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgstr "Opdateringspolitikken for lodret rulleskakt"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The climb rate of the spinbutton, used in conjunction with the Page "
-#~ "Increment"
+#~ "The climb rate of the spinbutton, used in conjunction with the Page Increment"
 #~ msgstr ""
 #~ "Klatrefart for talindtastningskontrollen, bruges sammen med sideforøgelsen"
 
@@ -10327,16 +10322,14 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 
 #~ msgid "Set True to let the widget fill its horizontal allocated area"
 #~ msgstr ""
-#~ "Sæt til sand for at lade kontrollen udfylde hele sit vandrette tildelte "
-#~ "areal"
+#~ "Sæt til sand for at lade kontrollen udfylde hele sit vandrette tildelte areal"
 
 #~ msgid "Y Fill:"
 #~ msgstr "Udfyld lodret:"
 
 #~ msgid "Set True to let the widget fill its vertical allocated area"
 #~ msgstr ""
-#~ "Sæt til sand for at lade kontrollen udfylde hele sit lodrette tildelte "
-#~ "areal"
+#~ "Sæt til sand for at lade kontrollen udfylde hele sit lodrette tildelte areal"
 
 #~ msgid "Delete Row"
 #~ msgstr "Slet række"
@@ -10411,8 +10404,7 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgstr "Om kolonnetitlerne vises"
 
 #~ msgid ""
-#~ "If a hint is set so the theme engine should draw rows in alternating "
-#~ "colors"
+#~ "If a hint is set so the theme engine should draw rows in alternating colors"
 #~ msgstr ""
 #~ "Om der skal gives et hint til temamotoren om at tegne rækker i skiftende "
 #~ "farver"
@@ -10658,8 +10650,7 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ "Angiv den venligst under projektindstillinger.\n"
 
 #~ msgid "Sorry - generating source for %s is not implemented yet"
-#~ msgstr ""
-#~ "Desværre - generering af kildekode til %s er ikke implementeret endnu"
+#~ msgstr "Desværre - generering af kildekode til %s er ikke implementeret endnu"
 
 #~ msgid ""
 #~ "Your project uses deprecated widgets that Gtkmm-2\n"
@@ -10676,8 +10667,7 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ "Then try running 'glade-- <project_file.glade>' in a terminal."
 #~ msgstr ""
 #~ "Fejl under kørsel af glade-- til generering af C++-kildekode.\n"
-#~ "Kontrollér at du har glade-- installeret, og at programmet er i din "
-#~ "PATH.\n"
+#~ "Kontrollér at du har glade-- installeret, og at programmet er i din PATH.\n"
 #~ "Prøv derefter at køre 'glade-- <projektfil.glade> i en terminal."
 
 #~ msgid ""
@@ -10797,8 +10787,7 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ "If a main.c file is output containing a main() function, if it doesn't "
 #~ "already exist"
 #~ msgstr ""
-#~ "Om en main.c-fil med en main()-funktion skal skrives hvis den ikke "
-#~ "eksisterer"
+#~ "Om en main.c-fil med en main()-funktion skal skrives hvis den ikke eksisterer"
 
 #~ msgid "Output Support Functions"
 #~ msgstr "Udskriv hjælpefunktioner"
@@ -10810,8 +10799,8 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgstr "Udskriv opbygningsfiler"
 
 #~ msgid ""
-#~ "If files for building the source code are output, including Makefile.am "
-#~ "and configure.in, if they don't already exist"
+#~ "If files for building the source code are output, including Makefile.am and "
+#~ "configure.in, if they don't already exist"
 #~ msgstr ""
 #~ "Om filer til bygning af kildekoden skal skrives - dette inkluderer "
 #~ "Makefile.am og configure.in hvis disse ikke allerede eksisterer"
@@ -10826,8 +10815,8 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgstr "Kildefil:"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The file in which the declarations of the functions to create the "
-#~ "interface are written"
+#~ "The file in which the declarations of the functions to create the interface "
+#~ "are written"
 #~ msgstr ""
 #~ "Filen hvor erklæringen af funktionerne til oprette grænsefladen bliver "
 #~ "skrevet"
@@ -10845,18 +10834,17 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgstr "Signalhåndterings- og tilbagekaldsfunktioner:"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The file in which the empty signal handler and callback functions are "
-#~ "written"
+#~ "The file in which the empty signal handler and callback functions are written"
 #~ msgstr ""
-#~ "Filen hvor tomme signalhåndteringer og tilbagekaldsfunktioner bliver "
-#~ "skrevet i"
+#~ "Filen hvor tomme signalhåndteringer og tilbagekaldsfunktioner bliver skrevet "
+#~ "i"
 
 #~ msgid ""
 #~ "The file in which the declarations of the signal handler and callback "
 #~ "functions are written"
 #~ msgstr ""
-#~ "Filen hvor erklæringerne af signalhåndteringerne og "
-#~ "tilbagekaldsfunktionerne bliver skrevet i"
+#~ "Filen hvor erklæringerne af signalhåndteringerne og tilbagekaldsfunktionerne "
+#~ "bliver skrevet i"
 
 #~ msgid "Source file for signal handler and callback functions"
 #~ msgstr "Kildekodefil til signalhåndterings- og tilbagekaldsfunktioner"
@@ -11033,7 +11021,7 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ "Create a new project with the Project/New command."
 #~ msgstr ""
 #~ "Intet projekt er i øjeblikket åbnet.\n"
-#~ "Opret et nyt under \"Projekt/Nyt\"."
+#~ "Opret et nyt under “Projekt/Nyt”."
 
 #~ msgid "Error saving project."
 #~ msgstr "Fejl under gemning af projekt."
@@ -11168,8 +11156,8 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ "Additional information, such as a description of the package and its home "
 #~ "page on the web"
 #~ msgstr ""
-#~ "Yderligere information som f.eks. beskrivelse af pakken og dens "
-#~ "hjemmeside på nettet"
+#~ "Yderligere information som f.eks. beskrivelse af pakken og dens hjemmeside "
+#~ "på nettet"
 
 #~ msgid "New File"
 #~ msgstr "Ny fil"
@@ -11251,10 +11239,8 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgid "Hide on Close:"
 #~ msgstr "Skjul ved luk:"
 
-#~ msgid ""
-#~ "If the dialog is hidden when it is closed, instead of being destroyed"
-#~ msgstr ""
-#~ "Om dialogboksen skjules når den lukkes i stedet for at blive nedlagt"
+#~ msgid "If the dialog is hidden when it is closed, instead of being destroyed"
+#~ msgstr "Om dialogboksen skjules når den lukkes i stedet for at blive nedlagt"
 
 #~ msgid "Show Help"
 #~ msgstr "Vis hjælp"
@@ -11383,8 +11369,7 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgid ""
 #~ "glade: The XML file must be set for the '-w' or '--write-source' option.\n"
 #~ msgstr ""
-#~ "glade: XML-filen skal være angivet for tilvalgene '-w' og '--write-"
-#~ "source'.\n"
+#~ "glade: XML-filen skal være angivet for tilvalgene '-w' og '--write-source'.\n"
 
 #~ msgid "glade: Error loading XML file.\n"
 #~ msgstr "glade: Fejl under indlæsning af XML-fil.\n"
@@ -11471,11 +11456,9 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ "bredde)"
 
 #~ msgid ""
-#~ "The requested height of the widget (usually used to set the minimum "
-#~ "height)"
+#~ "The requested height of the widget (usually used to set the minimum height)"
 #~ msgstr ""
-#~ "Den forespurgte højde af kontrollen (sædvanligvis sat til den mindste "
-#~ "højde)"
+#~ "Den forespurgte højde af kontrollen (sædvanligvis sat til den mindste højde)"
 
 #~ msgid "If the widget is initially visible"
 #~ msgstr "Om kontrollen er synlig til at begynde med"
@@ -11606,7 +11589,7 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgid "Select Signal"
 #~ msgstr "Vælg signal"
 
-# H = horizontal, V = Vandret
+#~ # H = horizontal, V = Vandret
 #~ msgid "H Value:"
 #~ msgstr "V-værdi:"
 
@@ -11622,7 +11605,7 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 #~ msgid "H Page Inc:"
 #~ msgstr "V-sideforøg:"
 
-# V = Vertical, L = Lodret
+#~ # V = Vertical, L = Lodret
 #~ msgid "V Value:"
 #~ msgstr "Lodret værdi:"
 
@@ -11740,3 +11723,5 @@ msgstr "Om dette vindue skal inkludere en brugertilpasset titellinje."
 
 #~ msgid "Widget not found in packer"
 #~ msgstr "Kontrol ikke fundet i pakker"
+
+[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]