[gnome-builder] Updated Czech translationcommit 17fa90d33fb7a517cdd6389d897b0ad31ee56536
Author: Marek Cernocky <marek_cernocky conel cz>
Date:   Fri Aug 11 03:18:58 2017 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |   95 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 51 insertions(+), 44 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 2ebf783..d09c7e6 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-builder master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "builder&keywords=I18N+L10N&component=translations (i18n)\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-08-02 00:34+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-08-04 07:52+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-09 13:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-11 03:18+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -508,7 +508,7 @@ msgid "Search directories for projects."
 msgstr "Vyhledávat ve složkách projekty."
 
 #: data/gsettings/org.gnome.builder.gschema.xml:30
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:398
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:399
 msgid "Projects directory"
 msgstr "Složka s projekty"
 
@@ -837,13 +837,13 @@ msgstr "_Uložit"
 msgid "Save _As"
 msgstr "Uložit j_ako"
 
-#: data/gtk/menus.ui:331 libide/runner/ide-run-manager.c:1089
+#: data/gtk/menus.ui:331 libide/runner/ide-run-manager.c:1104
 msgid "Run"
 msgstr "Spustit"
 
 #: data/org.gnome.Builder.appdata.xml.in:7
 #: data/org.gnome.Builder.desktop.in.in:3
-#: libide/application/ide-application.c:505
+#: libide/application/ide-application.c:529
 #: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:140
 #: libide/workbench/ide-workbench.c:630
 msgid "Builder"
@@ -1042,20 +1042,20 @@ msgstr "Zadejte prosím adresu D-Bus"
 msgid "No such worker"
 msgstr "Takový sestavovací proces neexistuje"
 
-#: libide/buffers/ide-buffer.c:2595
+#: libide/buffers/ide-buffer.c:2604
 msgid "The current language lacks a symbol resolver."
 msgstr "Pro aktuální programovací jazyk není k dispozici rozpoznávání symbolů."
 
-#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:683
+#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:684
 msgid "File too large to be opened."
 msgstr "Soubor je příliš velký pro otevření."
 
-#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1847
+#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1893
 #, c-format
 msgid "unsaved document %u"
 msgstr "neuložený dokument %u"
 
-#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1885
+#: libide/buffers/ide-buffer-manager.c:1931
 msgid "Failed to save buffer, ignoring reclamation."
 msgstr "Selhalo uložení vyrovnávací paměti, ignoruje se opětovné použití."
 
@@ -1115,8 +1115,8 @@ msgid "Cannot execute transfer while on metered connection"
 msgstr "Na měřeném připojení nelze provádět přenosy"
 
 #: libide/buildsystem/ide-configuration-manager.c:86
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:339
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:357
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:340
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:358
 msgid "Default"
 msgstr "Výchozí"
 
@@ -1130,7 +1130,7 @@ msgstr "Smazat konfiguraci"
 
 #: libide/buildui/ide-build-configuration-view.ui:11
 #: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:318
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:379
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:380
 #: plugins/command-bar/gb-command-bar.c:716
 msgid "General"
 msgstr "Obecné"
@@ -1457,7 +1457,7 @@ msgid "Display"
 msgstr "Zobrazení"
 
 #: libide/editor/ide-editor-properties.ui:75
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:323
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:324
 msgid "Show right margin"
 msgstr "Zobrazovat pravý okraj"
 
@@ -2475,73 +2475,81 @@ msgstr "Přepisovat závorky"
 msgid "Overwrite closing braces"
 msgstr "Přepisovat zavírací závorky"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:322
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:321
+msgid "Insert Matching Brace"
+msgstr "Vkládat odpovídající závorku"
+
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:321
+msgid "Insert matching character for { [ ( or \""
+msgstr "Vkládat odpovídající znak pro { [ ( nebo \""
+
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:323
 msgid "Margins"
 msgstr "Okraje"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:324
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:325
 msgid "Right margin position"
 msgstr "Pozice pravého okraje"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:324
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:325
 msgid "Position in spaces for the right margin"
 msgstr "Pozice pravého okraje v počtu mezer"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:326
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:327
 msgid "Indentation"
 msgstr "Odsazení"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:327
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:328
 msgid "Tab width"
 msgstr "Šířka tabulátoru"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:327
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:328
 msgid "Width of a tab character in spaces"
 msgstr "Šířka znaku tabulátor v počtu mezer"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:328
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:329
 msgid "Insert spaces instead of tabs"
 msgstr "Vkládat mezery namísto tabulátorů"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:328
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:329
 msgid "Prefer spaces over use of tabs"
 msgstr "Dávat přednost mezerám před použitím tabulátorů"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:329
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:330
 msgid "Automatically indent"
 msgstr "Automaticky odsazovat"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:329
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:330
 msgid "Indent source code as you type"
 msgstr "Odsazovat zdrojový kód podle toho, jak píšete"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:344
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:362
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:345
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:363
 msgid "Number of CPU"
 msgstr "Počet CPU"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:377
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:378
 #: libide/workbench/ide-omni-bar.ui:479
 msgid "Build"
 msgstr "Sestavení"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:380
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:381
 msgid "Build Workers"
 msgstr "Sestavovací procesy"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:380
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:381
 msgid "Number of parallel build workers"
 msgstr "Počet souběžných sestavovacích procesů"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:388
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:389
 msgid "Network"
 msgstr "Síť"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:389
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:390
 msgid "Allow downloads over metered connections"
 msgstr "Povolit stahování přes měřená připojení"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:389
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:390
 msgid ""
 "Allow the use of metered network connections when automatically downloading "
 "dependencies"
@@ -2549,45 +2557,45 @@ msgstr ""
 "Povolit použití měřených síťových připojení, když se automaticky stahují "
 "závislosti"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:395
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:396
 msgid "Projects"
 msgstr "Projekty"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:397
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:398
 msgid "Workspace"
 msgstr "Pracovní plocha"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:398
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:399
 msgid "A place for all your projects"
 msgstr "Místo pro všechny vaše projekty"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:399
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:400
 msgid "Restore previously opened files"
 msgstr "Obnovovat naposledy otevřené soubory"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:399
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:400
 msgid "Open previously opened files when loading a project"
 msgstr "Po načtení projektu otevřít naposledy otevřené soubory"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:401
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:402
 msgid "Project Discovery"
 msgstr "Vyhledávání projektů"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:402
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:403
 msgid "Discover projects on my computer"
 msgstr "Vyhledávat projekty v mém počítači"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:402
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:403
 msgid "Scan your computer for existing projects"
 msgstr "Procházet můj počítač a hledat v něm stávající projekty"
 
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:523
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:524
 #: plugins/create-project/gbp-create-project-widget.ui:154
 msgid "Version Control"
 msgstr "Systém správy verzí"
 
 #. only the page goes here, plugins will fill in the details
-#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:535
+#: libide/preferences/ide-preferences-builtin.c:536
 msgid "SDKs"
 msgstr "SDK"
 
@@ -2616,7 +2624,7 @@ msgstr "Změnit volby běhu"
 msgid "Cannot run target, another target is running"
 msgstr "Nelze spustit cíl, jiný cíl právě běží"
 
-#: libide/runner/ide-run-manager.c:386
+#: libide/runner/ide-run-manager.c:388
 msgid "Failed to locate runtime"
 msgstr "Selhalo vyhledání běhového prostředí"
 
@@ -3351,7 +3359,7 @@ msgstr "Klonovat aplikaci"
 msgid "Clone"
 msgstr "Klonovat"
 
-#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:130
+#: plugins/flatpak/gbp-flatpak-pipeline-addin.c:140
 msgid "Network is not available, skipping downloads"
 msgstr "Síť není dostupná, přeskakuje se stahování"
 
@@ -4078,4 +4086,3 @@ msgstr "Selhalo vytvoření stromu XML"
 msgid "Buffer loaded but not in the buffer manager."
 msgstr ""
 "Vyrovnávací paměť byla načtena, ale není ve správci vyrovnávacích pamětí."
-


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]