[eog] Updated Czech translationcommit 26dc7afed657e0820854dcc178abc53320b90c86
Author: Marek Cernocky <marek_cernocky conel cz>
Date:   Thu Aug 10 16:16:45 2017 +0200

    Updated Czech translation

 help/cs/cs.po |  739 ++++++++++++++++++++++-----------------------------------
 1 files changed, 285 insertions(+), 454 deletions(-)
---
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
index 235e4a1..7e40f2a 100644
--- a/help/cs/cs.po
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -8,10 +8,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: eog gnome-2-28\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-08-05 13:20+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-08-08 11:09+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-08 18:32+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-10 16:15+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
-"Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"Language-Team: čeština <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -20,12 +20,12 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Czech\n"
 "X-Poedit-Country: CZECH REPUBLIC\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 
 #. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
 msgctxt "_"
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Marek Černocký <marek manet cz>, 2009, 2013"
+msgstr "Marek Černocký <marek manet cz>"
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/bug-filing.page:7
@@ -43,7 +43,7 @@ msgstr "Vyplňujte chybová hlášení pro <app>prohlížeč obrázků</app>."
 #: C/plugin-slideshow-shuffle.page:12 C/plugins.page:13
 #: C/plugin-zoom-width.page:11 C/preferences.page:13 C/print.page:11
 #: C/rename-multiple.page:12 C/shortcuts.page:11 C/slideshow.page:13
-#: C/toolbar.page:12 C/translate.page:10 C/view.page:11 C/zoom.page:13
+#: C/translate.page:10 C/view.page:11 C/zoom.page:12
 msgid "Tiffany Antopolski"
 msgstr "Tiffany Antopolski"
 
@@ -59,7 +59,7 @@ msgstr "Tiffany Antopolski"
 #: C/plugin-slideshow-shuffle.page:16 C/plugins.page:21
 #: C/plugin-zoom-width.page:15 C/preferences.page:17 C/print.page:15
 #: C/rename-multiple.page:16 C/shortcuts.page:15 C/slideshow.page:17
-#: C/toolbar.page:16 C/translate.page:19 C/view.page:15 C/zoom.page:17
+#: C/translate.page:19 C/view.page:15 C/zoom.page:16
 msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
 msgstr "Creative Commons Share Alike 3.0"
 
@@ -286,16 +286,14 @@ msgstr "Jak kopírovat a vkládat obrázky"
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/copy-paste.page:28
 msgid ""
-"To copy a picture from the image viewer into another application, click "
-"<guiseq><gui>Edit</gui><gui>Copy</gui></guiseq> or right-click on the "
-"picture and choose <gui>Copy</gui>."
+"To copy a picture from the image viewer into another application, right-"
+"click on the picture and choose <gui>Copy</gui>."
 msgstr ""
 "Pro zkopírování obrázku z prohlížeče obrázků do jiné aplikace klikněte na "
-"<guiseq><gui>Upravit</gui> <gui>Kopírovat</gui></guiseq> nebo klikněte na "
 "obrázek pravým tlačítkem a zvolte <gui>Kopírovat</gui>."
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/copy-paste.page:32
+#: C/copy-paste.page:31
 msgid ""
 "The picture has been copied to the <em>clipboard</em>, and can now be pasted "
 "into a <app>LibreOffice</app> document, <app>Gimp</app> image, or other "
@@ -389,15 +387,14 @@ msgstr "Jak z aktuálního obrázku udělat pozadí plochy"
 #: C/desktop-background.page:21
 msgid ""
 "To set the picture that you are currently viewing as the background image on "
-"your desktop, click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Set as Wallpaper</gui> </"
-"guiseq>."
+"your desktop, click <gui style=\"menuitem\">Set as Wallpaper</gui>."
 msgstr ""
 "Pokud chcete mít obrázek, který si právě prohlížíte, jako obrázek na pozadí "
-"pracovní plochy, klikněte na <guiseq><gui>Obrázek</gui> <gui>Nastavit jako "
-"tapetu</gui></guiseq>."
+"pracovní plochy, klikněte na <gui style=\"menuitem\">Nastavit jako tapetu</"
+"gui>."
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/desktop-background.page:25
+#: C/desktop-background.page:24
 msgid ""
 "This will immediately change the background to the picture you're viewing. "
 "You will then be asked if you would like to modify the picture's appearance "
@@ -489,17 +486,17 @@ msgid ""
 "Our <link href=\"https://wiki.gnome.org/DocumentationProject/Contributing";
 "\">wiki</link> page contains useful information."
 msgstr ""
-"Užitečné informace obsahuje naše <link href=\"https://wiki.gnome.org";
-"/DocumentationProject/Contributing\">wikistránka</link>."
+"Užitečné informace obsahuje naše <link href=\"https://wiki.gnome.org/";
+"DocumentationProject/Contributing\">wikistránka</link>."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/edit.page:7
 msgid ""
-"Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Open with</gui></guiseq> to edit a "
-"picture using an external image editor."
+"Click <gui style=\"menuitem\">Open With</gui> to edit a picture using an "
+"external image editor."
 msgstr ""
-"Kliknutím na <guiseq><gui>Obrázek</gui><gui>Otevřít pomocí</gui></guiseq> "
-"upravte obrázek v externím editoru obrázků."
+"Kliknutím na <gui style=\"menuitem\">Otevřít pomocí</gui> můžete upravit "
+"obrázek v externím editoru obrázků."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/edit.page:23
@@ -525,11 +522,10 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/edit.page:31
 msgid ""
-"Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Open with</gui></guiseq>, or right-click "
-"on the image."
+"Click <gui style=\"menuitem\">Open With</gui>, or right-click on the image."
 msgstr ""
-"Klikněte na <guiseq><gui>Obrázek</gui> <gui>Otevřít pomocí</gui></guiseq> "
-"nebo klikněte na obrázek pravým tlačítkem."
+"Klikněte na <gui style=\"menuitem\">Otevřít pomocí</gui>nebo klikněte na "
+"obrázek pravým tlačítkem."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/edit.page:35
@@ -558,13 +554,11 @@ msgstr "Mazání obrázků"
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/edit.page:50
 msgid ""
-"To delete a picture that you don't want any more, click <guiseq><gui>Edit</"
-"gui><gui>Move to Trash</gui></guiseq>, or right-click the picture and select "
-"<gui>Move to Trash</gui>."
+"To delete a picture that you don't want any more, right-click the picture "
+"and select <gui>Move to Trash</gui>."
 msgstr ""
 "Když chcete smazat obrázek, který už nadále nebudete potřebovat, klikněte na "
-"<guiseq><gui>Upravit</gui> <gui>Přesunout do koše</gui></guiseq> nebo "
-"klikněte na obrázek pravým tlačítkem a zvolte <gui>Přesunout do koše</gui>."
+"něj pravým tlačítkem a zvolte <gui>Přesunout do koše</gui>."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/flip-rotate.page:7
@@ -586,32 +580,32 @@ msgstr ""
 "to napravit, aby vypadal správně."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/flip-rotate.page:26
+#: C/flip-rotate.page:27
 msgid "Flip a picture"
 msgstr "Překlápění obrázku"
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/flip-rotate.page:28 C/flip-rotate.page:40
+#: C/flip-rotate.page:29
 msgid "Click <gui>Edit</gui>."
 msgstr "Klikněte na <gui>Upravit</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/flip-rotate.page:29
+#: C/flip-rotate.page:30
 msgid "Select either <gui>Flip Horizontal</gui> or <gui>Flip Vertical</gui>."
 msgstr ""
 "Vyberte buď <gui>Překlopit vodorovně</gui> nebo <gui>Překlopit svisle</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/flip-rotate.page:31
+#: C/flip-rotate.page:32
 msgid ""
-"If you want to keep the picture flipped in this way, click "
-"<guiseq><gui>Image</gui><gui>Save</gui></guiseq>."
+"If you want to keep the picture flipped in this way, click <gui style="
+"\"menuitem\">Save</gui>."
 msgstr ""
 "Pokud chcete, aby se provedené překlopené obrázku zachovalo, klikněte na "
-"<guiseq><gui>Obrázek</gui> <gui>Uložit</gui></guiseq>."
+"<gui style=\"menuitem\">Uložit</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/flip-rotate.page:32 C/flip-rotate.page:45
+#: C/flip-rotate.page:33 C/flip-rotate.page:46
 msgid ""
 "Otherwise, don't save the picture and it will be returned to its original "
 "orientation the next time you open it."
@@ -620,36 +614,41 @@ msgstr ""
 "v původním stavu."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/flip-rotate.page:38
+#: C/flip-rotate.page:39
 msgid "Rotate a picture"
 msgstr "Otáčení obrázku"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/flip-rotate.page:41
 msgid ""
-"Select either <gui>Rotate Clockwise</gui> or <gui>Rotate Counter-clockwise</"
-"gui>."
+"Move the mouse pointer over the image. Two buttons with arrow will appear at "
+"the bottom."
 msgstr ""
-"Vyberte buď <gui>Otočit po směru hodinových ručiček</gui> nebo <gui>Otočit "
-"proti směru hodinových ručiček</gui>."
+"Najeďte ukazatelem myši nad obrázek. V jeho dolní části se objeví dvě "
+"tlačítka se šipkami."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/flip-rotate.page:44
+#: C/flip-rotate.page:42
 msgid ""
-"If you want to keep the picture rotated in this way, click "
-"<guiseq><gui>Image</gui><gui>Save</gui></guiseq>."
+"Select either <gui>Rotate the image 90 degrees to the left</gui> or "
+"<gui>Rotate the image 90 degrees to the right</gui>."
 msgstr ""
-"Pokud chcete, aby se provedené otočení obrázku zachovalo, klikněte na "
-"<guiseq><gui>Obrázek</gui> <gui>Uložit</gui></guiseq>."
+"Vyberte buď <gui>Otočit obrázek o 90 stupňů doleva</gui> nebo <gui>Otočit "
+"obrázek o 90 stupňů doprava</gui>."
 
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/flip-rotate.page:49
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/flip-rotate.page:45
 msgid ""
-"You can use the tools in the <link xref=\"toolbar\">toolbar</link> to do "
-"this instead. You can also use the keyboard shortcuts:"
+"If you want to keep the picture rotated in this way, click <gui style="
+"\"menuitem\">Save</gui>."
 msgstr ""
-"Místo nabídky můžete použít nástroje na <link xref=\"toolbar\">nástrojové "
-"liště</link>. A můžete také použít klávesové zkratky:"
+"Pokud chcete, aby se provedené otočení obrázku zachovalo, klikněte na "
+"<gui style=\"menuitem\">Uložit</gui>."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/flip-rotate.page:50
+msgid "You can also use the keyboard shortcuts:"
+msgstr "Můžete použít také klávesové zkratky:"
 
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/flip-rotate.page:54
@@ -702,11 +701,11 @@ msgstr "Převod jednoho obrázku do jiného souborového formátu"
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/format-change.page:32
 msgid ""
-"Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Save As</gui></guiseq>. The <gui>Save "
-"Image</gui> window will pop up."
+"Click <gui style=\"menuitem\">Save As…</gui>. The <gui>Save Image</gui> "
+"window will pop up."
 msgstr ""
-"Klikněte na <guiseq><gui>Obrázek</gui> <gui>Uložit jako</gui></guiseq>. "
-"Objeví se okno <gui>Uložení obrázku</gui>."
+"Klikněte na <gui style=\"menuitem\">Uložit jako…</gui> a objeví se okno "
+"<gui>Uložení obrázku</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/format-change.page:36
@@ -794,11 +793,11 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/format-change.page:67
 msgid ""
-"Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Save as</gui></guiseq>. A window will "
-"appear (shown below)."
+"Click <gui style=\"menuitem\">Save As…</gui>. A window will appear (shown "
+"below)."
 msgstr ""
-"Klikněte na <guiseq><gui>Obrázek</gui> <gui>Uložit jako</gui></guiseq>. "
-"Objeví se okno (na obrázku níže)."
+"Klikněte na <gui style=\"menuitem\">Uložit jako…</gui>. Objeví se okno (jako "
+"na obrázku níže)."
 
 #. (itstool) path: item/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -809,10 +808,10 @@ msgstr ""
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/multiple-convert.png' "
-"md5='18e33232ab342016df8a58b1a42e4942'"
+"md5='12d4b9c75e3be084c80d63ed78235c48'"
 msgstr ""
 "external ref='figures/multiple-convert.png' "
-"md5='18e33232ab342016df8a58b1a42e4942'"
+"md5='12d4b9c75e3be084c80d63ed78235c48'"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/format-change.page:72
@@ -1230,13 +1229,12 @@ msgstr "Obrázky můžete také otevřít přímo z prohlížeče obrázků:"
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/open.page:33
 msgid ""
-"Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Open</gui></guiseq> (or press "
-"<keyseq><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>). The <gui>Open Image</gui> "
-"window will appear."
+"Click <gui style=\"menuitem\">Open…</gui> (or press <keyseq><key>Ctrl</"
+"key><key>O</key></keyseq>). The <gui>Open Image</gui> window will appear."
 msgstr ""
-"Klikněte na <guiseq><gui>Obrázek</gui> <gui>Otevřít</gui></guiseq> (nebo "
-"zmáčkněte <keyseq><key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>). Objeví se okno "
-"<gui>Otevírání obrázku</gui>."
+"Klikněte na <gui style=\"menuitem\">Otevřít…</gui> (nebo zmáčkněte <keyseq>"
+"<key>Ctrl</key><key>O</key></keyseq>). Objeví se okno <gui>Otevírání obrázku"
+"</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/open.page:36
@@ -1289,10 +1287,10 @@ msgstr "Zobrazení data ve stavové liště"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/prefs-plugins-date.png' "
-"md5='5aafb00f68632e0f41e7e1baddc8c072'"
+"md5='086daf746899eff038bbb0cf5ca0f900'"
 msgstr ""
 "external ref='figures/prefs-plugins-date.png' "
-"md5='5aafb00f68632e0f41e7e1baddc8c072'"
+"md5='086daf746899eff038bbb0cf5ca0f900'"
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/plugin-exif-digital.page:37
@@ -1306,12 +1304,13 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/plugin-exif-digital.page:39
 msgid ""
-"To do this, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> and "
-"go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Date in statusbar</gui>."
+"To do this, open the application menu on the top bar, click <gui style="
+"\"menuitem\">Preferences</gui> and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, "
+"check <gui>Date in statusbar</gui>."
 msgstr ""
-"Pokud to chcete, klikněte na <guiseq><gui>Upravit</gui> <gui>Předvolby</"
-"gui></guiseq> a jděte na kartu <gui>Zásuvné moduly</gui>. Tam zaškrtněte "
-"<gui>Datum ve stavové liště</gui>."
+"Pokud to chcete, otevřete nabídku aplikace na horní liště, klikněte na <gui "
+"style=\"menuitem\">Předvolby</gui> a přejděte na kartu <gui>Zásuvné moduly"
+"</gui>. Tam zaškrtněte <gui>Datum ve stavové liště</gui>."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/plugin-exif-digital.page:45
@@ -1329,44 +1328,48 @@ msgstr ""
 "doinstalujete zásuvný modul."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/plugin-exif-digital.page:51
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/plugin-exif-digital.page:51 C/plugin-exif-digital.page:82
+#: C/plugin-fullscreen-background.page:31 C/plugin-picasa.page:32
+#: C/plugin-python-console.page:29 C/plugin-send-by-mail.page:30
+#: C/plugin-slideshow-shuffle.page:30
 msgid ""
-"To be able to see the Exif data embedded in your photos, you must first "
-"install the <link xref=\"plugins\">eog-plugins</link> package."
+"In order to enable this feature, you need to have installed <link xref="
+"\"plugins\">eog-plugins</link>."
 msgstr ""
-"Abyste je mohli zobrazovat, musíte ze všeho nejdřív nainstalovat balíček "
-"<link xref=\"plugins\">eog-plugins</link>."
+"Aby šla tato funkce vůbec zapnout, musíte mít nainstalován balíček <link "
+"xref=\"plugins\">eog-plugins</link>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/plugin-exif-digital.page:55
 msgid ""
-"If <sys>eog-plugins</sys> is installed, click <guiseq><gui>Edit</"
-"gui><gui>Preferences</gui></guiseq> and go to the <gui>Plugins</gui> tab. "
-"Then, check <gui>Exif display</gui> and click <gui>Close</gui>."
+"If <sys>eog-plugins</sys> is installed, open the application menu on the top "
+"bar and click <gui style=\"menuitem\">Preferences</gui>. Then, check "
+"<gui>Exif display</gui> and close the dialog."
 msgstr ""
-"Až jej máte nainstalovaný, klikněte na <guiseq><gui>Upravit</gui> "
-"<gui>Předvolby</gui></guiseq> a přejděte na kartu <gui>Zásuvné moduly</gui>. "
-"Pak zaškrtněte <gui>Zobrazení informací Exif</gui> a klikněte na "
-"<gui>Zavřít</gui>."
+"Až jej máte nainstalovaný, otevřete nabídku aplikace na horní liště a "
+"klikněte na <gui style=\"menuitem\">Předvolby</gui>. Pak zaškrtněte <gui>"
+"Zobrazení informací Exif</gui> na kartě <gui>Zásuvné moduly</gui> a dialogové "
+"okno zavřete."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/plugin-exif-digital.page:61
+#: C/plugin-exif-digital.page:60
 msgid ""
-"Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Side Pane</gui></guiseq> to view the "
-"camera settings used to take the photo. To also view histograms showing the "
-"balance of colors and light/shade in the picture, select <gui>Exif display</"
-"gui> in the <gui>Plugins</gui> tab and click <gui>Preferences</gui>. Check "
-"the histograms you want to view, listed under <gui>Histogram</gui>."
+"Enable the <gui style=\"menuitem\">Side Pane</gui> to view the camera "
+"settings used to take the photo. To also view histograms showing the balance "
+"of colors and light/shade in the picture, select <gui>Exif display</gui> in "
+"the <gui>Plugins</gui> tab and click <gui>Preferences</gui>. Check the "
+"histograms you want to view, listed under <gui>Histogram</gui>."
 msgstr ""
 "Aby se vám informace o nastavení fotoaparátu při pořízení fotky zobrazily, "
-"klikněte na <guiseq><gui>Zobrazit</gui> <gui>Postranní panel</gui></guiseq>. "
-"Abyste viděli i histogram vyvážení barev a světel/stínů v obrázku, vyberte v "
-"zásuvných modulech <gui>Zobrazení informací Exif</gui> a klikněte na "
-"<gui>Předvolby</gui>. V části <gui>Histogram</gui> zaškrtněte histogramy, "
-"které chcete zobrazovat."
+"zapněte <gui style=\"menuitem\">Postranní panel</gui>. Abyste viděli i "
+"histogram vyvážení barev a světel/stínů v obrázku, vyberte v zásuvných "
+"modulech <gui>Zobrazení informací Exif</gui> a klikněte na <gui>Předvolby"
+"</gui>. V části <gui>Histogram</gui> zaškrtněte histogramy, které chcete "
+"zobrazovat."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/plugin-exif-digital.page:68
+#: C/plugin-exif-digital.page:67
 msgid ""
 "You can also view the camera settings used to take the photo in the "
 "statusbar. Select <gui>Exif display</gui> in the <gui>Plugins</gui> tab and "
@@ -1379,12 +1382,12 @@ msgstr ""
 "nastavení fotoaparátu ve stavové liště</gui>."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/plugin-exif-digital.page:76
+#: C/plugin-exif-digital.page:75
 msgid "Display a photo location map"
 msgstr "Zobrazení původu fotografie na mapě"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/plugin-exif-digital.page:77
+#: C/plugin-exif-digital.page:76
 msgid ""
 "Some cameras are able to attach <em>geolocation</em> information (geotags) "
 "to digital photos. Geotags are usually just the GPS coordinates (latitude "
@@ -1395,36 +1398,24 @@ msgstr ""
 "délka) pro místo, kde byla fotografie pořízena."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/plugin-exif-digital.page:83
+#: C/plugin-exif-digital.page:86
 msgid ""
-"To be able to see a map of where your photos were taken, you must first "
-"install the <link xref=\"plugins\">eog-plugins</link> package."
+"If <sys>eog-plugins</sys> is installed, open the application menu on the top "
+"bar, click <gui style=\"menuitem\">Preferences</gui>, and go to the "
+"<gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Map</gui> and close the dialog."
 msgstr ""
-"Abyste si mohli na mapě zobrazit informace, kde byla fotografie pořízena, "
-"musíte nejprve nainstalovat balíček <link xref=\"plugins\">eog-plugins</"
-"link>."
+"Až jej máte nainstalovaný, otevřete nabídku aplikace na horní liště, klikněte "
+"na <gui style=\"menuitem\">Předvolby</gui> a přejděte na kartu <gui>Zásuvné "
+"moduly</gui>. Pak zaškrtněte <gui>Mapa</gui> a dialogové okno zavřete."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/plugin-exif-digital.page:87
-msgid ""
-"If <sys>eog-plugins</sys> is installed, click <guiseq><gui>Edit</"
-"gui><gui>Preferences</gui></guiseq> and go to the <gui>Plugins</gui> tab. "
-"Then, check <gui>Map</gui> and click <gui>Close</gui>."
+#: C/plugin-exif-digital.page:91
+msgid "Enable the <gui style=\"menuitem\">Side Pane</gui> to show the map."
 msgstr ""
-"Až je nainstalován, klikněte na <guiseq><gui>Upravit</gui> <gui>Předvolby</"
-"gui></guiseq> a přejděte na kartu <gui>Zásuvné moduly</gui>. Pak zaškrtněte "
-"<gui>Mapa</gui> a klikněte na <gui>Zavřít</gui>."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/plugin-exif-digital.page:93
-msgid ""
-"Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Side Pane</gui></guiseq> to show the map."
-msgstr ""
-"Pro zobrazení mapy klikněte na <guiseq><gui>Zobrazit</gui> <gui>Postranní "
-"panel</gui></guiseq>."
+"Pro zobrazení mapy povolte <gui style=\"menuitem\">Postranní panel</gui>."
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/plugin-exif-digital.page:96
+#: C/plugin-exif-digital.page:94
 msgid ""
 "The map will show the location that a picture was taken in only if there is "
 "geolocation information attached to the photo. Many cameras do not attach "
@@ -1452,21 +1443,19 @@ msgstr "Jestli chcete, můžete si změnit barvu pozadí v režimu celé obrazov
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-fullscreen-background.page:24
 msgid ""
-"To do this, make sure that <link xref=\"plugins\">eog-plugins</link> is "
-"installed. Then, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></"
-"guiseq> and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Fullscreen "
-"Background</gui> and click <gui>Preferences</gui>. Choose the color you want "
-"in fullscreen mode and click <gui>Close</gui>"
+"To do this, open the application menu on the top bar, click <gui style="
+"\"menuitem\">Preferences</gui>, and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, "
+"check <gui>Fullscreen Background</gui> and click <gui>Preferences</gui>. "
+"Choose the color you want in fullscreen mode and close the dialog."
 msgstr ""
-"Než tak učiníte, ujistěte se, že máte nainstalován balíček <link xref="
-"\"plugins\">eog-plugins</link>. Poté klikněte na <guiseq><gui>Upravit</gui> "
-"<gui>Předvolby</gui></guiseq> a přejděte na kartu <gui>Zásuvné moduly</gui>. "
-"Pak zaškrtněte <gui>Pozadí celé obrazovky</gui> a klikněte na "
-"<gui>Předvolby</gui>. Vyberte barvu, kterou chcete v režimu celé obrazovky "
-"použít a klikněte na <gui>Zavřít</gui>."
+"Uděláte to tak, že otevřete nabídku aplikace na horní liště, kliknete na <gui "
+"style=\"menuitem\">Předvolby</gui> a přejdete na kartu <gui>Zásuvné moduly"
+"</gui>. Pak zaškrtnete <gui>Pozadí celé obrazovky</gui> a klikněte na <gui>"
+"Předvolby</gui>. Zvolte si barvu, které chcete v režimu celé obrazovky a "
+"dialogové okno zavřete."
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/plugin-fullscreen-background.page:28
+#: C/plugin-fullscreen-background.page:29
 msgid ""
 "Now, when in fullscreen mode, the background color is the one you selected."
 msgstr ""
@@ -1492,10 +1481,10 @@ msgstr "Celá obrazovka dvojklikem"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/prefs-plugins-fullscreen.png' "
-"md5='fa4a5c0f4e8f9abe291c0342eb1ff177'"
+"md5='8d5e02ea4e687e9132b6b4e15b1e4da7'"
 msgstr ""
 "external ref='figures/prefs-plugins-fullscreen.png' "
-"md5='fa4a5c0f4e8f9abe291c0342eb1ff177'"
+"md5='8d5e02ea4e687e9132b6b4e15b1e4da7'"
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-fullscreen-double-click.page:25
@@ -1509,13 +1498,14 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-fullscreen-double-click.page:28
 msgid ""
-"To do this, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> and "
-"go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Fullscreen with double-"
-"click</gui> and click <gui>Close</gui>."
+"To do this, open the application menu on the top bar, click <gui style="
+"\"menuitem\">Preferences</gui>, and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, "
+"check <gui>Fullscreen with double-click</gui> and close the dialog."
 msgstr ""
-"Uděláte to tak, že kliknete na <guiseq><gui>Upravit</gui> <gui>Předvolby</"
-"gui></guiseq> a přejdete na kartu <gui>Zásuvné moduly</gui>. Pak zaškrtnete "
-"<gui>Celá obrazovka dvojklikem</gui> a kliknete na <gui>Zavřít</gui>."
+"Uděláte to tak, že otevřete nabídku aplikace na horní liště, kliknete na <gui "
+"style=\"menuitem\">Předvolby</gui> a přejdete na kartu <gui>Zásuvné moduly"
+"</gui>. Pak zaškrtnete <gui>Celá obrazovka dvojklikem</gui> a zavřete "
+"dialogové okno."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-fullscreen-double-click.page:32
@@ -1550,24 +1540,22 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-picasa.page:26
 msgid ""
-"To do this, make sure that <link xref=\"plugins\">eog-plugins</link> is "
-"installed. Then, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></"
-"guiseq>, go to the <gui>Plugins</gui> tab and check <gui>PicasaWeb Uploader</"
-"gui>."
+"To do this, open the application menu on the top bar, click <gui style="
+"\"menuitem\">Preferences</gui>, go to the <gui>Plugins</gui> tab, and check "
+"<gui>PicasaWeb Uploader</gui>."
 msgstr ""
-"Než tak učiníte, ujistěte se, že máte nainstalovaný balíček <link xref="
-"\"plugins\">eog-plugins</link>. Poté klikněte na <guiseq><gui>Upravit</gui> "
-"<gui>Předvolby</gui></guiseq>, přejděte na kartu <gui>Zásuvné moduly</gui> a "
-"zaškrtněte <gui>Odesílání na PicasaWeb</gui>."
+"Uděláte to tak, že otevřete nabídku aplikace na horní liště, kliknete na <gui "
+"style=\"menuitem\">Předvolby</gui>, přejdete na kartu <gui>Zásuvné moduly"
+"</gui> a zaškrtnete <gui>Nahrávání na PicasaWeb</gui>."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-picasa.page:29
 msgid ""
-"This will give you a convenient <guiseq><gui>Tools</gui><gui>Upload to "
-"PicasaWeb</gui></guiseq> menu item."
+"This will give you a convenient <gui style=\"menuitem\">Upload to PicasaWeb</"
+"gui> menu item."
 msgstr ""
-"Tím získáte položku nabídky <guiseq><gui>Nástroje</gui> <gui>Odeslat na "
-"PicasaWeb</gui></guiseq>, která vám usnadní práci."
+"Tím získáte položku nabídky <gui style=\"menuitem\">Nahrát na PicasaWeb"
+"</gui>, která vám usnadní práci."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/plugin-python-console.page:7
@@ -1597,38 +1585,30 @@ msgstr ""
 "lze využít například k psaní skriptů nebo k programové manipulaci s obrázky."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/plugin-python-console.page:29
-msgid ""
-"Before you can activate the Python console, you will need to install <link "
-"xref=\"plugins\">eog-plugins</link>."
-msgstr ""
-"Než bude moci aktivovat konzolu jazyka Python, musíte nainstalovat balíček "
-"<link xref=\"plugins\">eog-plugins</link>."
-
-#. (itstool) path: item/p
 #: C/plugin-python-console.page:33
 msgid ""
-"Once <sys>eog-plugins</sys> is installed, click <guiseq><gui>Edit</gui> "
-"<gui>Preferences</gui></guiseq> and go to the <gui>Plugins</gui> tab."
+"Once <sys>eog-plugins</sys> is installed, open the application menu on the "
+"top bar, click <gui style=\"menuitem\">Preferences</gui>, and go to the "
+"<gui>Plugins</gui> tab."
 msgstr ""
-"Až máte nainstalován balíček <sys>eog-plugins</sys>, klikněte na "
-"<guiseq><gui>Upravit</gui> <gui>Předvolby</gui></guiseq> a jděte na kartu "
-"<gui>Zásuvné moduly</gui>."
+"Až jej máte nainstalovaný, otevřete nabídku aplikace na horní liště, klikněte "
+"na <gui style=\"menuitem\">Předvolby</gui> a přejděte na kartu <gui>Zásuvné "
+"moduly</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/plugin-python-console.page:37
+#: C/plugin-python-console.page:38
 msgid "Check <gui>Python Console</gui> and click <gui>Close</gui>."
 msgstr ""
 "Zaškrtněte <gui>Konzola jazyka Python</gui> a klikněte na <gui>Zavřít</gui>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/plugin-python-console.page:40
+#: C/plugin-python-console.page:41
 msgid ""
-"Click <guiseq><gui>Tools</gui><gui>Python Console</gui></guiseq> to bring up "
+"Click the <gui style=\"menuitem\">Python Console</gui> menu item to bring up "
 "the console."
 msgstr ""
-"Kliknutím na <guiseq><gui>Nástroje</gui> <gui>Konzola jazyka Python</gui></"
-"guiseq> si konzolu zobrazíte."
+"Kliknutím na <gui style=\"menuitem\">Konzola jazyka Python</gui> si konzolu "
+"zobrazíte."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/plugin-send-by-mail.page:7
@@ -1652,25 +1632,16 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-send-by-mail.page:25
 msgid ""
-"To do this, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> and "
-"go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Send By Mail</gui> and "
-"click <gui>Close</gui>. This will give you a <guiseq><gui>Tools</"
-"gui><gui>Send by mail</gui></guiseq> menu item."
+"To do this, open the application menu on the top bar, click <gui style="
+"\"menuitem\">Preferences</gui>, and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, "
+"check <gui>Send By Mail</gui> and click <gui>Close</gui>. This will give you "
+"a <gui style=\"menuitem\">Send by mail</gui> menu item."
 msgstr ""
-"Uděláte to tak, že kliknete na <guiseq><gui>Upravit</gui> <gui>Předvolby</"
-"gui></guiseq> a přejdete na kartu <gui>Plugins</gui>. Pak zaškrtněte "
-"<gui>Poslat e-mailem</gui> a klikněte na <gui>Zavřít</gui>. Tím získáte v "
-"nabídce položku <guiseq><gui>Nástroje</gui> <gui>Poslat e-mailem</gui></"
-"guiseq>."
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/plugin-send-by-mail.page:30 C/plugin-slideshow-shuffle.page:30
-msgid ""
-"In order to enable this feature, you need to have installed <link xref="
-"\"plugins\">eog-plugins</link>."
-msgstr ""
-"Aby šla tato funkce vůbec zapnout, musíte mít nainstalován balíček <link "
-"xref=\"plugins\">eog-plugins</link>."
+"Uděláte to tak, že otevřete nabídku aplikace, kliknete na <gui style="
+"\"menuitem\">Předvolby</gui></guiseq> a přejdete na kartu <gui>Zásuvné moduly"
+"</gui>. Pak zaškrtněte <gui>Poslat e-mailem</gui> a klikněte na <gui>Zavřít"
+"</gui>. Tím získáte v nabídce položku <gui style=\"menuitem\">Poslat e-mailem"
+"</gui>."
 
 #. (itstool) path: note/p
 #: C/plugin-send-by-mail.page:34
@@ -1690,10 +1661,10 @@ msgstr ""
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/plugin-send-by-mail.png' "
-"md5='84031608ffeb4b74621996ed7c8c75bd'"
+"md5='52c5d160837bd6b854680fd579949c6a'"
 msgstr ""
 "external ref='figures/plugin-send-by-mail.png' "
-"md5='84031608ffeb4b74621996ed7c8c75bd'"
+"md5='52c5d160837bd6b854680fd579949c6a'"
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/plugin-slideshow-shuffle.page:8
@@ -1717,14 +1688,14 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-slideshow-shuffle.page:26
 msgid ""
-"To do this, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> and "
-"go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Slideshow Shuffle</gui> "
-"and click <gui>Close</gui>."
+"To do this, open the application menu on the top bar, click <gui style="
+"\"menuitem\">Preferences</gui>, and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, "
+"check <gui>Slideshow Shuffle</gui> and close the dialog."
 msgstr ""
-"Pokud tak chcete učinit, klikněte na <guiseq><gui>Upravit</gui> "
-"<gui>Předvolby</gui></guiseq> a jděte na kartu <gui>Zásuvné moduly</gui>. "
-"Pak zaškrtněte <gui>Náhodné promítání snímků</gui> a klikněte na "
-"<gui>Zavřít</gui>."
+"Pokud tak chcete učinit, otevřete nabídku aplikace na horní liště, klikněte "
+"na <gui style=\"menuitem\">Předvolby</gui> a přejděte na kartu <gui>Zásuvné "
+"moduly</gui>. Pak zaškrtněte <gui>Náhodné promítání snímků</gui> a zavřete "
+"dialogové okno."
 
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/plugins.page:9
@@ -1893,14 +1864,14 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-zoom-width.page:25
 msgid ""
-"To do this, click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> and "
-"go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, check <gui>Zoom to fit image width</"
-"gui> and click <gui>Close</gui>."
+"To do this, open the application menu on the top bar, click <gui style="
+"\"menuitem\">Preferences</gui>, and go to the <gui>Plugins</gui> tab. Then, "
+"check <gui>Zoom to fit image width</gui> and close the dialog."
 msgstr ""
-"Uděláte to tak, že kliknete na <guiseq><gui>Upravit</gui> <gui>Předvolby</"
-"gui></guiseq> a přejdete na kartu <gui>Zásuvné moduly</gui>. Pak zaškrtnete "
-"<gui>Přizpůsobit přiblížení šířce obrázku</gui> a kliknete na <gui>Zavřít</"
-"gui>."
+"Uděláte to tak, že otevřete nabídku aplikace na horní liště, kliknete na <gui "
+"style=\"menuitem\">Předvolby</gui></guiseq> a přejdete na kartu <gui>Zásuvné "
+"moduly</gui>. Pak zaškrtnete <gui>Přizpůsobit přiblížení šířce obrázku</gui> "
+"a zavřete dialogové okno."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/plugin-zoom-width.page:29
@@ -1931,12 +1902,12 @@ msgstr "Předvolby"
 #: C/preferences.page:23
 msgid ""
 "This topic explains all of the settings that you can change in the image "
-"viewer. Click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></guiseq> to "
-"start changing the preferences."
+"viewer. Open the application menu on the top bar and click <gui style="
+"\"menuitem\">Preferences</gui> to start changing the preferences."
 msgstr ""
 "V tomto tématu se dozvíte o všech nastaveních, která můžete v prohlížeči "
-"obrázků změnit. Změny začněte kliknutím na <guiseq><gui>Upravit</gui> "
-"<gui>Předvolby</gui></guiseq>."
+"obrázků změnit. Změny předvoleb začněte otevřením nabídky aplikace na horní "
+"liště a kliknutím na <gui style=\"menuitem\">Předvolby</gui>."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/preferences.page:30
@@ -1952,10 +1923,10 @@ msgstr "Předvolby zobrazení obrázků"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/image-view-prefs.png' "
-"md5='62ddbfd1cb7ac56bd581a94c7f1e3da5'"
+"md5='12b91b9385a916b1025eb595b1d4605f'"
 msgstr ""
 "external ref='figures/image-view-prefs.png' "
-"md5='62ddbfd1cb7ac56bd581a94c7f1e3da5'"
+"md5='12b91b9385a916b1025eb595b1d4605f'"
 
 #. (itstool) path: item/title
 #: C/preferences.page:34
@@ -2070,10 +2041,10 @@ msgstr "Předvolby promítání snímků"
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/slideshow-prefs.png' "
-"md5='4f008c5fbe230300630055e633a8de49'"
+"md5='2e9ac9632f74a1b6132c01d34201f752'"
 msgstr ""
 "external ref='figures/slideshow-prefs.png' "
-"md5='4f008c5fbe230300630055e633a8de49'"
+"md5='2e9ac9632f74a1b6132c01d34201f752'"
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/preferences.page:80
@@ -2121,9 +2092,9 @@ msgstr "Předvolby zásuvných modulů"
 #: C/preferences.page:104
 msgctxt "_"
 msgid ""
-"external ref='figures/plugins-all.png' md5='c1c0ff8290f8addb823a0e15b4b52054'"
+"external ref='figures/plugins-all.png' md5='0cca470cbfb9ab9147117e736f5d5761'"
 msgstr ""
-"external ref='figures/plugins-all.png' md5='c1c0ff8290f8addb823a0e15b4b52054'"
+"external ref='figures/plugins-all.png' md5='0cca470cbfb9ab9147117e736f5d5761'"
 
 #. (itstool) path: section/media
 #. This is a reference to an external file such as an image or video. When
@@ -2134,10 +2105,10 @@ msgstr ""
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/prefs-plugins.png' "
-"md5='5ef7e3f000fdcfa765827fc23116356d'"
+"md5='ea850d67e0e07f4727a725572eb36986'"
 msgstr ""
 "external ref='figures/prefs-plugins.png' "
-"md5='5ef7e3f000fdcfa765827fc23116356d'"
+"md5='ea850d67e0e07f4727a725572eb36986'"
 
 #. (itstool) path: section/p
 #: C/preferences.page:107
@@ -2168,11 +2139,11 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/print.page:7
 msgid ""
-"Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Print</gui></guiseq> and then use the "
-"tabs to change print settings."
+"Click <gui style=\"menuitem\">Print…</gui> and then use the tabs to change "
+"print settings."
 msgstr ""
-"Klikněte na <guiseq><gui>Obrázek</gui> <gui>Tisk</gui></guiseq> a na kartách "
-"si upravte nastavení tisku."
+"Klikněte na <gui style=\"menuitem\">Tisk…</gui> a na kartách si upravte "
+"nastavení tisku."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/print.page:20
@@ -2186,8 +2157,8 @@ msgstr "Když chcete vytisknout obrázek, který si právě prohlížíte:"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/print.page:26
-msgid "Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Print</gui></guiseq>."
-msgstr "Klikněte na <guiseq><gui>Obrázek</gui><gui>Tisk</gui></guiseq>."
+msgid "Click <gui style=\"menuitem\">Print…</gui>."
+msgstr "Klikněte na <gui style=\"menuitem\">Tisk…</gui>"
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/print.page:29
@@ -2298,13 +2269,12 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/rename-multiple.page:37
 msgid ""
-"Click <guiseq><gui>Image</gui><gui>Save as</gui></guiseq>. A window with "
-"some filename options will appear (the picture, below, shows what this "
-"window looks like)."
+"Click <gui style=\"menuitem\">Save as…</gui>. A window with some filename "
+"options will appear (the picture, below, shows what this window looks like)."
 msgstr ""
-"Klikněte na <guiseq><gui>Obrázek</gui> <gui>Uložit jako</gui></guiseq>. "
-"Objeví se okno s několika volbami pro název souboru (na obrázku níže můžete "
-"vidět, jak toto okno vypadá)."
+"Klikněte na <gui style=\"menuitem\">Uložit jako…</gui> Objeví se okno s "
+"několika volbami pro název souboru (na obrázku níže můžete vidět, jak toto "
+"okno vypadá)."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/rename-multiple.page:42
@@ -2353,10 +2323,10 @@ msgstr "Klikěte na <gui>Uložit jako</gui> a obrázky se přejmenují."
 msgctxt "_"
 msgid ""
 "external ref='figures/multiple-rename-count.png' "
-"md5='ce9f61edf2351a0b3bbf602aa087d22c'"
+"md5='c0b0415d2dadfc9f96682002d306ab26'"
 msgstr ""
 "external ref='figures/multiple-rename-count.png' "
-"md5='ce9f61edf2351a0b3bbf602aa087d22c'"
+"md5='c0b0415d2dadfc9f96682002d306ab26'"
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/rename-multiple.page:62
@@ -2721,11 +2691,11 @@ msgstr "<key>F1</key>"
 #. (itstool) path: info/desc
 #: C/slideshow.page:9
 msgid ""
-"Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Slideshow</gui></guiseq> to show all of "
-"the pictures in a folder as a slideshow."
+"Click <gui style=\"menuitem\">Slideshow</gui> to show all of the pictures in "
+"a folder as a slideshow."
 msgstr ""
-"Kliknutím na <guiseq><gui>Zobrazit</gui> <gui>Promítání snímků</gui></"
-"guiseq> si postupně promítnete všechny obrázky ve složce."
+"Kliknutím na <gui style=\"menuitem\">Promítání snímků</gui> si postupně "
+"promítnete všechny obrázky ve složce."
 
 #. (itstool) path: page/title
 #: C/slideshow.page:22
@@ -2744,12 +2714,10 @@ msgstr "<link xref=\"open\">Otevřete</link> jeden obrázek s dané složky."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/slideshow.page:31
-msgid ""
-"Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Slideshow</gui></guiseq> or press <key>F5</"
-"key>."
+msgid "Click <gui style=\"menuitem\">Slideshow</gui> or press <key>F5</key>."
 msgstr ""
-"Klikněte na <guiseq><gui>Zobrazit</gui> <gui>Promítání snímků</gui></guiseq> "
-"nebo zmáčkněte <key>F5</key>."
+"Klikněte na <gui style=\"menuitem\">Promítání snímků</gui>nebo zmáčkněte <key>"
+"F5</key>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/slideshow.page:33
@@ -2783,139 +2751,6 @@ msgstr ""
 "\">předvolby promítání snímků</link>."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/toolbar.page:7
-msgid ""
-"<link xref=\"toolbar#view\">Show, hide</link> or <link xref=\"toolbar#modify"
-"\">edit</link> the toolbar."
-msgstr ""
-"<link xref=\"toolbar#view\">Zobrazte, skryjte</link> nebo si <link xref="
-"\"toolbar#modify\">upravte</link> nástrojovou lištu."
-
-#. (itstool) path: page/title
-#: C/toolbar.page:21
-msgid "Toolbar"
-msgstr "Nástrojová lišta"
-
-#. (itstool) path: page/p
-#: C/toolbar.page:22
-msgid ""
-"The toolbar provides easy access to features like zooming and rotating. You "
-"can hide it if you find it distracting or it it takes up too much room, "
-"however."
-msgstr ""
-"Nástrojová lišta poskytuje snadný přístup k funkcím, jako je přibližování "
-"nebo otáčení. Pokud vás ale rozptyluje nebo zabírá zbytečně místo, můžete si "
-"ji skrýt."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/toolbar.page:27
-msgid "Show or hide the toolbar"
-msgstr "Zobrazení nebo skrytí nástrojové lišty"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/toolbar.page:28
-msgid ""
-"To toggle whether the toolbar is displayed or not, click <guiseq><gui>View</"
-"gui><gui>Toolbar</gui></guiseq>."
-msgstr ""
-"Jestli má být nástrojová lišta zobrazena či nikoliv, přepnete kliknutím na "
-"<guiseq><gui>Zobrazit</gui> <gui>Nástrojová lišta</gui></guiseq>."
-
-#. (itstool) path: section/title
-#: C/toolbar.page:32
-msgid "Add, remove and rearrange the tools in the toolbar."
-msgstr "Přidání, odebrání a uspořádání nástrojů na nástrojové liště"
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/toolbar.page:33
-msgid ""
-"By default, the toolbar contains only a basic set of tools. You can add "
-"useful extra ones by modifying the toolbar:"
-msgstr ""
-"Výchozí lišta obsahuje pouze základní sadu nástrojů. Pokud vám ale vyhovují "
-"jiné nástroje, můžete si ji upravit:"
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/toolbar.page:37
-msgid "Make sure that the toolbar is not hidden."
-msgstr "Ujistěte se, že není nástrojová lišta skrytá."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/toolbar.page:40
-msgid "Click <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Toolbar</gui></guiseq>."
-msgstr ""
-"Klikněte na <guiseq><gui>Upravit</gui> <gui>Nástrojová lišta</gui></guiseq>."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/toolbar.page:41
-msgid ""
-"The <gui>toolbar editor</gui> contains the items that are not in the toolbar "
-"(see the picture, below). There is also a separator that you can use to "
-"group toolbar items together."
-msgstr ""
-"<gui>Editor nástrojové lišty</gui> obashuje položky, které na liště nejsou "
-"(viz obrázek níže). Najdete v něm také oddělovač, pomocí kterého si můžete "
-"nástroje rozdělit do skupin."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/toolbar.page:46
-msgid ""
-"To <em>add</em> new items to the toolbar, drag them from the toolbar editor "
-"to the toolbar."
-msgstr ""
-"Když chcete na nástrojovou lištu <em>přidat</em> novou položku, přesuňte ji "
-"myší z editoru nástrojové lišty na lištu."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/toolbar.page:47
-msgid ""
-"To <em>rearrange</em> items on the toolbar, drag them to a new position."
-msgstr ""
-"Když chcete <em>změnit pořadí</em> položek na nástrojové liště, přetáhněte "
-"položky myší na nová místa."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/toolbar.page:48
-msgid ""
-"You can <em>remove</em> items from the toolbar by dragging them from the "
-"toolbar to the toolbar editor."
-msgstr ""
-"Když chcete z nástrojové lišty položku <em>odstranit</em>, přesuňte ji myší "
-"z lišty do editoru nástrojové lišty."
-
-#. (itstool) path: item/p
-#: C/toolbar.page:52
-msgid ""
-"When you have finish editing the toolbar, click <gui>Close</gui> in the "
-"toolbar editor window."
-msgstr ""
-"Až úpravy nástrojové lišty dokončíte, klikněte v editoru na tlačítko "
-"<gui>Zavřít</gui>."
-
-#. (itstool) path: section/p
-#: C/toolbar.page:56
-msgid ""
-"To reset the toolbar to its default settings, click <gui>Reset to Default</"
-"gui> in the editor window."
-msgstr ""
-"Do výchozího nastavení můžete nástrojovou lištu dostat kliknutím na "
-"<gui>Obnovit na výchozí</gui> v okně editoru."
-
-#. (itstool) path: section/media
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/toolbar.page:60
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/eog-toolbar-editor.png' "
-"md5='8667905116666a17f53ecfecb725b004'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/eog-toolbar-editor.png' "
-"md5='8667905116666a17f53ecfecb725b004'"
-
-#. (itstool) path: info/desc
 #: C/translate.page:7
 msgid "Localize the <app>Image Viewer</app>"
 msgstr "Lokalizujte <app>prohlížeč obrázků</app> do svého národního jazyka"
@@ -2946,8 +2781,8 @@ msgid ""
 "There are <link href=\"https://l10n.gnome.org/module/eog/\";>many languages</"
 "link> for which translations are still needed."
 msgstr ""
-"Stále je <link href=\"https://l10n.gnome.org/module/eog/\";>řada jazyků"
-"</link>, do kterých je třeba překlad udělat."
+"Stále je <link href=\"https://l10n.gnome.org/module/eog/\";>řada jazyků</"
+"link>, do kterých je třeba překlad udělat."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/translate.page:30
@@ -3004,14 +2839,16 @@ msgstr "Zobrazení všech obrázků ve složce"
 #: C/view.page:20
 msgid ""
 "You can quickly browse through all of the pictures in a folder by opening "
-"one of the pictures and then clicking <gui>Next</gui> and <gui>Previous</"
-"gui> (for example). You can also view an <em>image gallery</em>, with small "
-"previews of all of the pictures in a folder shown at once."
+"one of the pictures and then clicking the <gui>Next</gui> and <gui>Previous</"
+"gui> buttons on the left and right of the displayed image (for example). You "
+"can also view an <em>image gallery</em>, with small previews of all of the "
+"pictures in a folder shown at once."
 msgstr ""
 "Všechny obrázky ve složce můžete rychle procházet tak, že otevřete jeden z "
-"obrázků a pak budete klikat na <gui>Následující</gui> a <gui>Předchozí</gui> "
-"(například). Můžete si také zobrazit <em>galerii obrázků</em> s malými "
-"náhledy všech obrázků ve složce naráz."
+"obrázků a pak budete klikat na tlačítka <gui>Následující</gui> a <gui>"
+"Předchozí</gui> vlevo a vpravo na zobrazeném obrázku (například). Můžete si "
+"také zobrazit <em>galerii obrázků</em> s malými náhledy všech obrázků ve "
+"složce naráz."
 
 #. (itstool) path: section/title
 #: C/view.page:23
@@ -3039,54 +2876,49 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/view.page:32
 msgid ""
-"Click <gui>Next</gui> and <gui>Previous</gui> in the <link xref=\"toolbar"
-"\">toolbar</link>, or press the <key>Right</key> and <key>Left</key> keys, "
-"to flip between pictures."
+"Click <gui>Next</gui> and <gui>Previous</gui> on the left and right of the "
+"displayed image, or press the <key>Right</key> and <key>Left</key> keys, to "
+"flip between pictures."
 msgstr ""
-"Mezi obrázky se přepínejte klikáním na <gui>Následující</gui> a "
-"<gui>Předchozí</gui> na <link xref=\"toolbar\">nástrojové liště</link> nebo "
-"mačkejte klávesy <key>←</key> a <key>→</key>."
+"Mezi obrázky se přepínejte klikáním na <gui>Následující</gui> a <gui>"
+"Předchozí</gui> vlevo a vpravo na zobrazeném obrázku, nebo mačkejte klávesy "
+"<key>←</key> a <key>→</key>."
 
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/view.page:35
 msgid ""
 "Alternatively, you can use the <key>Up</key> and <key>Down</key> keys, or "
-"<key>Space bar</key> and <key>Backspace</key> keys. You can also click "
-"<guiseq><gui>Go</gui><gui>Previous Image</gui></guiseq> and <guiseq><gui>Go</"
-"gui><gui>Next Image</gui></guiseq>."
+"<key>Space bar</key> and <key>Backspace</key> keys."
 msgstr ""
 "Případně můžete použít klávesy <key>↑</key> a <key>↓</key> nebo "
-"<key>mezerník</key> a <key>Backspace</key>. Můžete také kliknout na "
-"<guiseq><gui>Přejít</gui> <gui>Předchozí obrázek</gui></guiseq> a "
-"<guiseq><gui>Přejít</gui> <gui>Následující obrázek</gui></guiseq>."
+"<key>mezerník</key> a <key>Backspace</key>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/view.page:41
+#: C/view.page:39
 msgid ""
-"You can browse through the pictures in fullscreen mode by clicking "
-"<guiseq><gui>View</gui><gui>Fullscreen</gui></guiseq> or by pressing "
-"<key>F11</key>. Use the keyboard keys to flip between pictures in fullscreen "
-"mode."
+"You can browse through the pictures in fullscreen mode by clicking the "
+"<gui>Fullscreen</gui> button in the title bar or by pressing <key>F11</key>. "
+"Use the keyboard keys to flip between pictures in fullscreen mode."
 msgstr ""
 "Obrázky můžete procházet i v režimu celé obrazovky, do kterého se dostanete "
-"kliknutím na <guiseq><gui>Zobrazit</gui> <gui>Celá obrazovka</gui></guiseq> "
+"kliknutím na tlačítko <gui>Celá obrazovka</gui> na hlavičkové liště, "
 "nebo zmáčknutím <key>F11</key>. K přecházení mezi obrázky pak použijte "
 "klávesnici."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/view.page:45
+#: C/view.page:43
 msgid "To return to normal viewing, press <key>Esc</key> or <key>F11</key>."
 msgstr ""
 "Do normálního režimu prohlížení se vrátite zmáčknutím <key>Esc</key> nebo "
 "<key>F11</key>."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/view.page:51
+#: C/view.page:49
 msgid "Browse the image gallery"
 msgstr "Procházení galerie obrázků"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/view.page:52
+#: C/view.page:50
 msgid ""
 "The <em>image gallery</em> shows small previews (thumbnails) of all of the "
 "pictures in a folder at once. This makes it easier to quickly browse through "
@@ -3097,21 +2929,21 @@ msgstr ""
 "obrázků."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/view.page:58
+#: C/view.page:56
 msgid ""
-"To show the image gallery, click <guiseq><gui>View</gui><gui>Image Gallery</"
-"gui></guiseq>, or press <key>F9</key>."
+"To show the image gallery, click <gui style=\"menuitem\">Image Gallery</"
+"gui>, or press <key>F9</key>."
 msgstr ""
-"Galerii obrázků zobrazíte kliknutím na <guiseq><gui>Zobrazit</gui> "
-"<gui>Galerie obrázků</gui></guiseq> nebo zmáčknutím <key>F9</key>."
+"Galerii obrázků zobrazíte kliknutím na <gui style=\"menuitem\">Galerie obrázků"
+"</gui>, nebo zmáčknutím <key>F9</key>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/view.page:62
+#: C/view.page:60
 msgid "Click on a picture in the gallery to show it full-size."
 msgstr "Kliknutím na obrázek v galerii si jej zobrazíte v plné velikosti."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/view.page:63
+#: C/view.page:61
 msgid ""
 "You can also use the <key>Left</key> and <key>Right</key> keys to skip "
 "through the pictures in the gallery"
@@ -3120,30 +2952,26 @@ msgstr ""
 "key> a <key>→</key>."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/view.page:67
+#: C/view.page:65
 msgid ""
-"To hide the gallery, click <guiseq><gui>View</gui><gui>Image Gallery</gui></"
-"guiseq> again, or press <key>F9</key>."
+"To hide the gallery, click <gui style=\"menuitem\">Image Gallery</gui> "
+"again, or press <key>F9</key>."
 msgstr ""
-"Galerii obrázků skryjete kliknutím na <guiseq><gui>Zobrazit</gui> "
-"<gui>Galerie obrázků</gui></guiseq> nebo zmáčknutím <key>F9</key>."
+"Galerii obrázků skryjete tím, že na <gui style=\"menuitem\">Galerie obrázků"
+"</gui> kliknete znovu, nebo zmáčknutím <key>F9</key>."
 
 #. (itstool) path: info/desc
-#: C/zoom.page:9
-msgid ""
-"Enlarge the picture on the screen by clicking <guiseq><gui>View</"
-"gui><gui>Zoom In</gui></guiseq>."
-msgstr ""
-"Zvětšete si obrázek na obrazovce kliknutím na <guiseq><gui>Zobrazit</gui> "
-"<gui>Přiblížit</gui></guiseq>."
+#: C/zoom.page:8
+msgid "Enlarge the picture on the screen."
+msgstr "Zvětšete si obrázek podle možností obrazovky."
 
 #. (itstool) path: page/title
-#: C/zoom.page:22
+#: C/zoom.page:21
 msgid "Zoom"
 msgstr "Jak si obrázek přiblížit"
 
 #. (itstool) path: page/p
-#: C/zoom.page:24
+#: C/zoom.page:23
 msgid ""
 "You can zoom in and out to show more or less of a picture on the screen at "
 "once. This is useful if you want to see a big picture in its entirety, or if "
@@ -3154,7 +2982,7 @@ msgstr ""
 "obrázek jako celek nebo když chcete prozkoumat v obrázku nějaký detail."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/zoom.page:28
+#: C/zoom.page:27
 msgid ""
 "You can zoom using the mouse wheel. Scroll up to zoom in or scroll down to "
 "zoom out."
@@ -3163,48 +2991,51 @@ msgstr ""
 "přibližujete, směrem dolů oddalujete."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/zoom.page:31
+#: C/zoom.page:30
 msgid ""
-"You can also zoom using the buttons on the toolbar. To zoom in, click the "
+"You can also zoom using the buttons in the title bar. To zoom in, click the "
 "<gui>Enlarge the image</gui> icon, and to zoom out click the <gui>Shrink the "
 "image</gui> icon. These look like \"plus\" and \"minus\" signs."
 msgstr ""
-"Můžete také použít tlačítka na nástrojové liště. Pro přiblížení klikněte na "
-"<gui>Zvětšit obrázek</gui> a pro oddálení na <gui>Zmenšit obrázek</gui>. "
-"Tlačítka mají podobu znamének „plus“ a „mínus“."
+"Můžete také použít tlačítka na hlavičkové liště. Pro přiblížení klikněte na "
+"ikonu <gui>Zvětšit obrázek</gui> a pro oddálení na ikonu <gui>Zmenšit obrázek"
+"</gui>. Tlačítka mají podobu znamének „plus“ a „mínus“."
 
 #. (itstool) path: item/p
-#: C/zoom.page:36
+#: C/zoom.page:35
 msgid ""
-"Alternatively, click <guiseq><gui>View</gui><gui>Zoom In</gui></guiseq> or "
-"<guiseq><gui>View</gui><gui>Zoom Out</gui></guiseq>."
+"Alternatively, use the keyboard shortcuts <keyseq><key>Ctrl</key><key>+</"
+"key></keyseq> or <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>."
 msgstr ""
-"Případně můžet také kliknout na <guiseq><gui>Zobrazit</gui> <gui>Přiblížit</"
-"gui></guiseq> nebo <guiseq><gui>Zobrazit</gui> <gui>Oddálit</gui></guiseq>."
+"Případně můžete použít klávesovou zkratku <keyseq><key>Ctrl</key><key>+</"
+"key></keyseq> nebo <keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq>."
 
 #. (itstool) path: page/p
 #: C/zoom.page:40
 msgid ""
-"To view the picture in its original, unscaled size, click <guiseq><gui>View</"
-"gui><gui>Normal Size</gui></guiseq>. This is the same as the \"100%\" zoom "
-"level."
+"To view the picture in its original, unscaled size, choose the <gui style="
+"\"menuitem\">100%</gui> zoom level from the dropdown in the title bar. "
+"Alternatively, use the keyboard shortcuts <keyseq><key>Ctrl</key><key>0</"
+"key></keyseq> or <key>1</key>."
 msgstr ""
-"Pro zobrazení obrázku v jeho originální velikosti, bez škálování, klikněte "
-"na <guiseq><gui>Zobrazit</gui> <gui>Normální velikost</gui></guiseq>. Je to "
-"to stejné, jako přiblížení s úrovní „100 %“."
+"Když chcete obrázek zobrazený v jeho původní nepřeškálované velikosti, "
+"zvolte v rozbalovacím seznamu na hlavičkové liště <gui style=\"menuitem"
+"\">100%</gui> úroveň přiblížení. Případně můžete použít klávesovou zkratku "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>0</key></keyseq> or <key>1</key>."
 
 #. (itstool) path: section/title
-#: C/zoom.page:45
+#: C/zoom.page:46
 msgid "Zoom to best-fit the window"
 msgstr "Přiblížení v nejlepší velikosti vůči oknu"
 
 #. (itstool) path: section/p
-#: C/zoom.page:46
+#: C/zoom.page:47
 msgid ""
 "You can choose to zoom in so that the picture fits fully in the window, even "
-"if you resize it. Click <guiseq><gui>View</gui><gui>Best Fit</gui></guiseq> "
-"to do this."
+"if you resize it. Enable <gui style=\"menuitem\">Best fit</gui> in the "
+"dropdown in the title bar to do this."
 msgstr ""
 "Můžete si také zvolit takové přiblížení, aby obrázek plně využil velikost "
-"okna, i když ji budete měnit. Stačí kliknout na <guiseq><gui>Zobrazit</gui> "
-"<gui>Nejlepší velikost</gui></guiseq>."
+"okna, i když ji budete měnit. Stačí navolit <gui style=\"menuitem\">Nejlepší "
+"velikost</gui> v rozbalovacím seznamu na hlavičkové liště."
+


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]