[gnome-control-center] Updated Scottish Gaelic translationcommit f1fab4134b16910ef935e18d561d2c0c9d9de503
Author: GNOME Translation Robot <gnome-sysadmin gnome org>
Date:   Fri Apr 29 08:43:05 2016 +0000

    Updated Scottish Gaelic translation

 po/gd.po |   69 +++++++++++++++++++++++++------------------------------------
 1 files changed, 28 insertions(+), 41 deletions(-)
---
diff --git a/po/gd.po b/po/gd.po
index 2731c0b..37db399 100644
--- a/po/gd.po
+++ b/po/gd.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "control-center&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-04-22 08:05+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-04-22 13:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-29 08:03+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-04-29 09:42+0100\n"
 "Last-Translator: GunChleoc <fios foramnagaidhlig net>\n"
 "Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
 "Language: gd\n"
@@ -159,9 +159,8 @@ msgstr "As aonais cùlaibh an deasga"
 msgid "Current background"
 msgstr "An cùlaibh làithreach"
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Background"
 msgid "Back­ground"
 msgstr "Cùlaibh"
 
@@ -211,9 +210,8 @@ msgstr "Tha modh itealain a' bhathair-chruaidh air"
 msgid "Turn off the Airplane mode switch to enable Bluetooth."
 msgstr "Cuir suidse a' mhodh itealain dheth gus Bluetooth a chur an comas."
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Bluetooth"
 msgid "Blue­tooth"
 msgstr "Bluetooth"
 
@@ -872,7 +870,7 @@ msgstr "D65 (Fotografachd is grafaigeachd)"
 msgid "D75"
 msgstr "D75"
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Co­lor"
 msgstr "Dath"
@@ -903,23 +901,23 @@ msgstr "Barrachd..."
 msgid "No languages found"
 msgstr "Cha deach cànan sam bith a lorg"
 
-#: ../panels/common/cc-util.c:125
+#: ../panels/common/cc-util.c:127
 #: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:102
 msgid "Today"
 msgstr "An-diugh"
 
-#: ../panels/common/cc-util.c:129
+#: ../panels/common/cc-util.c:131
 #: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:104
 msgid "Yesterday"
 msgstr "An-dè"
 
 #. Translators: This is a date format string in the style of "Feb 24".
-#: ../panels/common/cc-util.c:136
+#: ../panels/common/cc-util.c:138
 msgid "%b %e"
 msgstr "%e %b"
 
 #. Translators: This is a date format string in the style of "Feb 24, 2013".
-#: ../panels/common/cc-util.c:141
+#: ../panels/common/cc-util.c:143
 msgid "%b %e, %Y"
 msgstr "%e %b %Y"
 
@@ -1039,7 +1037,7 @@ msgstr "An t-Samhain"
 msgid "December"
 msgstr "An Dùbhlachd"
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/datetime/datetime.ui.h:13
 #: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Date & Time"
@@ -1261,9 +1259,8 @@ msgstr "Cha b' urrainn dhuinn fiosrachadh na sgrìn fhaighinn"
 msgid "_Arrange Combined Displays"
 msgstr "Cuir _air gleus na co-thaisbeanaidhean"
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Displays"
 msgid "Dis­plays"
 msgstr "Uidheaman-taisbeanaidh"
 
@@ -1410,9 +1407,8 @@ msgstr "Meadhan so-ghiùlain"
 msgid "Version %s"
 msgstr "Tionndadh %s"
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/info/gnome-info-panel.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Details"
 msgid "De­tails"
 msgstr "Mion-fhiosrachadh"
 
@@ -1738,9 +1734,8 @@ msgstr "Compose Key"
 msgid "Modifiers-only switch to next source"
 msgstr "Gluaisidh na h-iuchraichean atharrachaidh dhan ath-thùs thu"
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Keyboard"
 msgid "Key­board"
 msgstr "Meur-chlàr"
 
@@ -1850,9 +1845,8 @@ msgstr "Sònr_aich"
 msgid "Test Your _Settings"
 msgstr "Cuir na roghainnean agad fo dheuchainn"
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Mouse & Touchpad"
 msgid "Mouse & Touch­pad"
 msgstr "An luchag ⁊ am pada-suathaidh"
 
@@ -2602,9 +2596,8 @@ msgstr "An lìonra-dhachaidh agam"
 msgid "Make available to _other users"
 msgstr "Cuir ri lài_mh chleachdaichean eile"
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Network"
 msgid "Net­work"
 msgstr "Lìonra"
 
@@ -3618,9 +3611,8 @@ msgctxt "notifications"
 msgid "Show Message C_ontent on Lock Screen"
 msgstr "Seall s_usbaint nan teachdaireachdan air an sgrìn-ghlasaidh"
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Notifications"
 msgid "No­ti­fi­ca­tions"
 msgstr "Brathan"
 
@@ -3713,9 +3705,8 @@ msgstr "Cha doir seo air falbh an cunntas air an fhrithealaiche."
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Thoir air falbh"
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/online-accounts/gnome-online-accounts-panel.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Online Accounts"
 msgid "On­line Accounts"
 msgstr "Cunntasan air loidhne"
 
@@ -4025,7 +4016,7 @@ msgstr "_Nuair a bhios putan na cumhachd 'ga bhrùthadh"
 msgid "Devices"
 msgstr "Innleadan"
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Po­wer"
 msgstr "A' chumhachd"
@@ -4319,9 +4310,8 @@ msgstr "Chan eil clò-bhualadair ann"
 msgid "Could not load ui: %s"
 msgstr "Cha b' urrainn dhuinn an eadar-aghaidh %s a luchdadh"
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Printers"
 msgid "Prin­ters"
 msgstr "Clò-bhualadairean"
 
@@ -4802,7 +4792,7 @@ msgstr ""
 msgid "Privacy Policy"
 msgstr "Am poileasaidh prìobhaideachd"
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Pri­va­cy"
 msgstr "Prìobhaideachd"
@@ -5033,9 +5023,8 @@ msgstr "Tomhasan"
 msgid "Paper"
 msgstr "Pàipear"
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Region & Language"
 msgid "Re­gion & Lan­guage"
 msgstr "Roinn-dùthcha ⁊ cànan"
 
@@ -5182,7 +5171,7 @@ msgstr "_Ceart ma-tha"
 msgid "No applications found"
 msgstr "Cha deach aplacaid sam bith a lorg"
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Search"
 msgstr "Lorg"
@@ -5279,9 +5268,8 @@ msgstr "Dèan lethbhreac"
 msgid "Sharing"
 msgstr "Co-roinneadh"
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/sharing/gnome-sharing-panel.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Sharing"
 msgid "Sha­ring"
 msgstr "Co-roinneadh"
 
@@ -5635,9 +5623,8 @@ msgstr "Subwoofer"
 msgid "Custom"
 msgstr "Gnàthaichte"
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Universal Access"
 msgid "Uni­ver­sal Access"
 msgstr "Inntrigeadh uile-choitcheann"
 
@@ -5749,8 +5736,9 @@ msgid "Sound Keys"
 msgstr "Iuchraichean fuaime"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:25
-msgid "Beep when Num Lock or Caps Lock are turned on."
-msgstr "Dèan bìd nuair a bhios NumLock no CapsLock air."
+#| msgid "Beep when Num Lock or Caps Lock are turned on."
+msgid "Beep when Num Lock or Caps Lock are turned on or off."
+msgstr "Dèan bìd nuair a thèid NumLock no CapsLock a chur air no dheth."
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:26
 msgid "Visual Alerts"
@@ -7064,9 +7052,8 @@ msgstr "Seall am mapadh"
 msgid "Button"
 msgstr "Putan"
 
-#. for details
+#. Translators: Add soft hyphens to your translations so that the icon view won't clip your translations. 
See https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=647087#c13 for details
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Wacom Tablet"
 msgid "Wa­com Tab­let"
 msgstr "Tablaid Wacom"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]