[gnome-control-center] Updated Scottish Gaelic translationcommit e21fb1f3c7050e863f00322d04a68531863ca7c3
Author: GNOME Translation Robot <gnome-sysadmin gnome org>
Date:   Fri Apr 22 12:04:04 2016 +0000

    Updated Scottish Gaelic translation

 po/gd.po |  469 +++++++++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 files changed, 219 insertions(+), 250 deletions(-)
---
diff --git a/po/gd.po b/po/gd.po
index fdcbfb2..2731c0b 100644
--- a/po/gd.po
+++ b/po/gd.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-control-center\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "control-center&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-04-20 07:53+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-04-20 15:15+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2016-04-22 08:05+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2016-04-22 13:03+0100\n"
 "Last-Translator: GunChleoc <fios foramnagaidhlig net>\n"
 "Language-Team: Fòram na Gàidhlig\n"
 "Language: gd\n"
@@ -24,7 +24,6 @@ msgstr ""
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
 #: ../panels/background/background.ui.h:1
-#| msgid "Background"
 msgid "_Background"
 msgstr "Cùlai_bh"
 
@@ -35,7 +34,6 @@ msgstr "Atharraichean tron latha"
 
 #. To translators: This is a noun, not a verb
 #: ../panels/background/background.ui.h:5
-#| msgid "Lock Screen"
 msgid "_Lock Screen"
 msgstr "G_lais an sgrìn"
 
@@ -112,8 +110,8 @@ msgstr ""
 #: ../panels/color/cc-color-panel.c:225 ../panels/color/cc-color-panel.c:963
 #: ../panels/color/color-calibrate.ui.h:2 ../panels/color/color.ui.h:30
 #: ../panels/common/language-chooser.ui.h:3
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1563
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2196
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1561
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2205
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:2
 #: ../panels/network/connection-editor/connection-editor.ui.h:1
 #: ../panels/network/connection-editor/vpn-helpers.c:250
@@ -139,7 +137,6 @@ msgid "_Cancel"
 msgstr "_Sguir dheth"
 
 #: ../panels/background/cc-background-chooser-dialog.c:581
-#| msgid "Select"
 msgid "_Select"
 msgstr "_Tagh"
 
@@ -162,16 +159,18 @@ msgstr "As aonais cùlaibh an deasga"
 msgid "Current background"
 msgstr "An cùlaibh làithreach"
 
-#: ../panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in.h:1
-msgid "Background"
+#. for details
+#: ../panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Background"
+msgid "Back­ground"
 msgstr "Cùlaibh"
 
-#: ../panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid "Change your background image to a wallpaper or photo"
 msgstr "Cleachd pàipear-balla no dealbh mar chùlaibh"
 
 #. Translators: those are keywords for the background control-center panel
-#: ../panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/background/gnome-background-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid "Wallpaper;Screen;Desktop;"
 msgstr "Pàipear-balla;Sgrìn;Deasg;"
 
@@ -212,18 +211,18 @@ msgstr "Tha modh itealain a' bhathair-chruaidh air"
 msgid "Turn off the Airplane mode switch to enable Bluetooth."
 msgstr "Cuir suidse a' mhodh itealain dheth gus Bluetooth a chur an comas."
 
-#. Translators: The found device is a printer connected via Bluetooth
-#: ../panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in.h:1
-#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1676
-msgid "Bluetooth"
+#. for details
+#: ../panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Bluetooth"
+msgid "Blue­tooth"
 msgstr "Bluetooth"
 
-#: ../panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid "Turn Bluetooth on and off and connect your devices"
 msgstr "Cuir Bluetooth air is dheth is ceangail na h-uidheaman agad ris"
 
 #. Translators: those are keywords for the bluetooth control-center panel
-#: ../panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid "share;sharing;bluetooth;obex;"
 msgstr "share;sharing;bluetooth;obex;co-roinn;co-roinneadh;"
 
@@ -554,13 +553,11 @@ msgstr "Cailbhreachadh an taisbeanaidh"
 
 #. This starts the calibration process
 #: ../panels/color/color-calibrate.ui.h:4
-#| msgid "Start"
 msgid "_Start"
 msgstr "_Tòisich"
 
 #. This resumes the calibration process
 #: ../panels/color/color-calibrate.ui.h:6
-#| msgid "Resume"
 msgid "_Resume"
 msgstr "_Lean air"
 
@@ -716,7 +713,6 @@ msgid "Add profile"
 msgstr "Cuir ris pròifil"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:29
-#| msgid "Import File…"
 msgid "_Import File…"
 msgstr "_Ion-phortaich faidhle…"
 
@@ -750,7 +746,6 @@ msgid "Learn more about color management"
 msgstr "Ionnsaich barrachd mu dheidhinn stiùireadh dath"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:36
-#| msgid "Set for all users"
 msgid "_Set for all users"
 msgstr "_Suidhich airson a h-uile cleachdaiche"
 
@@ -761,17 +756,14 @@ msgstr ""
 "seo"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:38
-#| msgid "Enable"
 msgid "_Enable"
 msgstr "_Cuir an comas"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:39
-#| msgid "Add profile"
 msgid "_Add profile"
 msgstr "Cuir ris _pròifil"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:40
-#| msgid "Calibrate…"
 msgid "_Calibrate…"
 msgstr "_Cailbhrich…"
 
@@ -780,12 +772,10 @@ msgid "Calibrate the device"
 msgstr "Cailbhrich an innleachd"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:42
-#| msgid "Remove profile"
 msgid "_Remove profile"
 msgstr "Thoi_r air falbh a' phròifil"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:43
-#| msgid "View details"
 msgid "_View details"
 msgstr "_Seall am mion-fhiosrachadh"
 
@@ -882,11 +872,12 @@ msgstr "D65 (Fotografachd is grafaigeachd)"
 msgid "D75"
 msgstr "D75"
 
-#: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:1
-msgid "Color"
+#. for details
+#: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:2
+msgid "Co­lor"
 msgstr "Dath"
 
-#: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid ""
 "Calibrate the color of your devices, such as displays, cameras or printers"
 msgstr ""
@@ -894,13 +885,11 @@ msgstr ""
 "no clò-bhualadairean"
 
 #. Translators: those are keywords for the color control-center panel
-#: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid "Color;ICC;Profile;Calibrate;Printer;Display;"
 msgstr "Dath;ICC;Pròifil;Cailbhrich:Clò-bhualadair;Taisbeanadh;"
 
 #: ../panels/common/cc-common-language.c:323
-#| msgctxt "Online Account"
-#| msgid "Other"
 msgid "Other…"
 msgstr "Eile…"
 
@@ -1050,8 +1039,9 @@ msgstr "An t-Samhain"
 msgid "December"
 msgstr "An Dùbhlachd"
 
+#. for details
 #: ../panels/datetime/datetime.ui.h:13
-#: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:1
+#: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Date & Time"
 msgstr "Ceann-là ⁊ Àm"
 
@@ -1093,7 +1083,6 @@ msgid "Date & _Time"
 msgstr "Ceann-là ⁊ an t-àm"
 
 #: ../panels/datetime/datetime.ui.h:24
-#| msgid "Time Zone"
 msgid "Time Z_one"
 msgstr "R_oinn-tìde"
 
@@ -1109,12 +1098,12 @@ msgstr "24 uairean"
 msgid "AM / PM"
 msgstr "m/f"
 
-#: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid "Change the date and time, including time zone"
 msgstr "Atharraich an ceann-là 's an t-àm, a' gabhail a-steach na roinne-tìde"
 
 #. Translators: those are keywords for the date and time control-center panel
-#: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid "Clock;Timezone;Location;"
 msgstr "Gleoc;Roinn-tìde;Ionad;"
 
@@ -1128,21 +1117,21 @@ msgstr ""
 "Feumaidh tu dearbhadh a dhèanamh gus an t-am no roghainnean a' chinn-là "
 "atharrachadh."
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:575
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:573
 msgid "Lid Closed"
 msgstr "Mullach dùinte"
 
 #. translators: "Mirrored" describes when both displays show the same view
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:578
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:576
 msgid "Mirrored"
 msgstr "Sgàthanaichte"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:580
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2390
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:578
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2429
 msgid "Primary"
 msgstr "Prìomh-phanail"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:582
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:580
 #: ../panels/notifications/cc-notifications-panel.c:257
 #: ../panels/power/cc-power-panel.c:1927 ../panels/power/cc-power-panel.c:1938
 #: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:172
@@ -1156,187 +1145,193 @@ msgstr "Prìomh-phanail"
 msgid "Off"
 msgstr "Dheth"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:585
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:583
 msgid "Secondary"
 msgstr "Panail dhàrnach"
 
 #. Title of displays dialog when multiple monitors are present.
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1560
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1558
 msgid "Arrange Combined Displays"
 msgstr "Cuir air gleus na co-thaisbeanaidhean"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1564
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2197
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1562
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2206
 #: ../panels/network/connection-editor/connection-editor.ui.h:2
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:2
 msgid "_Apply"
 msgstr "Cuir _an sàs"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1588
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1586
 msgid "Drag displays to rearrange them"
 msgstr ""
 "Slaod na h-uidheaman-taisbeanaidh mun cuairt gus an t-òrdugh atharrachadh"
 
 #. translators: example string is "60 Hz (NTSC)"
 #. * NTSC is https://en.wikipedia.org/wiki/NTSC
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1794
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1792
 #, c-format
 msgid "%d Hz (NTSC)"
 msgstr "%d Hz (NTSC)"
 
 #. translators: example string is "60 Hz"
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1800
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1798
 #, c-format
 msgid "%d Hz"
 msgstr "%d Hz"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2246
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2258
 msgid "Rotate counterclockwise by 90°"
 msgstr "Cuairtich gu tuathail le 90°"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2264
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2276
 msgid "Rotate by 180°"
 msgstr "Cuairtich le 180°"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2282
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2294
 msgid "Rotate clockwise by 90°"
 msgstr "Cuairtich gu deiseal le 90°"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2303
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2315
 msgid "Size"
 msgstr "Meud"
 
 #. aspect ratio
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2316
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2330
 msgid "Aspect Ratio"
 msgstr "Co-mheas an deilbh"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2338
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2353
 #: ../panels/printers/pp-options-dialog.c:85
 msgid "Resolution"
 msgstr "Dùmhlachd-bhreacaidh"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2360
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2374
+msgid "Adjust for TV"
+msgstr "Gleus airson TBh"
+
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2398
 msgid "Refresh Rate"
 msgstr "Tricead an ath-nuadhachaidh"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2391
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2430
 msgid "Show the top bar and Activities Overview on this display"
 msgstr ""
 "Seall am bàr mullaich is foir-shealladh na gnìomhachd air an taisbeanadh seo"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2397
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2436
 msgid "Secondary Display"
 msgstr "Uidheam-taisbeanaidh dàrnach"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2398
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2437
 msgid "Join this display with another to create an extra workspace"
 msgstr ""
 "Cuir an taisbeanadh seo còmhla ri fear eile airson rum-obrach a bharrachd a "
 "chruthachadh"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2405
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2444
 msgid "Presentation"
 msgstr "Taisbeanadh"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2406
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2445
 msgid "Show slideshows and media only"
 msgstr "Na seall ach taisbeanaidhean-shleamhnagan is meadhanan"
 
 #. translators: "Mirror" describes when both displays show the same view
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2411
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2450
 msgid "Mirror"
 msgstr "Sgàthanaich"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2412
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2451
 msgid "Show your existing view on both displays"
 msgstr "Seall an sealladh làithreach agad air an dà uidheam-taisbeanaidh"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2418
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2457
 msgid "Turn Off"
 msgstr "Cuir dheth"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2419
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2458
 msgid "Don't use this display"
 msgstr "Na cleachd an t-uidheam-taisbeanaidh seo"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2722
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2761
 msgid "Could not get screen information"
 msgstr "Cha b' urrainn dhuinn fiosrachadh na sgrìn fhaighinn"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2753
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2792
 msgid "_Arrange Combined Displays"
 msgstr "Cuir _air gleus na co-thaisbeanaidhean"
 
-#: ../panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in.h:1
-msgid "Displays"
+#. for details
+#: ../panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Displays"
+msgid "Dis­plays"
 msgstr "Uidheaman-taisbeanaidh"
 
-#: ../panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid "Choose how to use connected monitors and projectors"
 msgstr ""
 "Tagh mar a thèid monatairean is proiseactaran a tha ceangailte ris a "
 "chleachdadh"
 
 #. Translators: those are keywords for the display control-center panel
-#: ../panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid "Panel;Projector;xrandr;Screen;Resolution;Refresh;Monitor;"
 msgstr ""
 "Panel;Projector;xrandr;Screen;Resolution;Refresh;Monitor;panail,proiseactar,"
 "tilgear,sgrìn,dùmhlachd-bhreacaidh;ath-nuadhaich;ath-nuadhachadh;monatar;"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:385
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:345
 msgid "Wayland"
 msgstr "Wayland"
 
 #. TRANSLATORS: AP type
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:388 ../panels/network/panel-common.c:127
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:348 ../panels/network/panel-common.c:127
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neo-aithnichte"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:473
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:433
 #, c-format
 msgid "%s %d-bit"
 msgstr "%s %d-bit"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:475
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:435
 #, c-format
 msgid "%d-bit"
 msgstr "%d-bit"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1155
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1115
 msgid "Ask what to do"
 msgstr "Faighnich dhìom dè nithear"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1159
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1119
 msgid "Do nothing"
 msgstr "Na dèan dad"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1163
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1123
 msgid "Open folder"
 msgstr "Fosgail am pasgan"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1254
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1214
 msgid "Other Media"
 msgstr "Meadhanan eile"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1285
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1245
 msgid "Select an application for audio CDs"
 msgstr "Tagh aplacaid airson CDan fuaime"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1286
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1246
 msgid "Select an application for video DVDs"
 msgstr "Tagh apalacaid airson DVDan video"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1287
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1247
 msgid "Select an application to run when a music player is connected"
 msgstr "Tagh aplacaid a thèid a ruith nuair a cheanglar cluicheadair ciùil ris"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1288
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1248
 msgid "Select an application to run when a camera is connected"
 msgstr "Tagh aplacaid a thèid a ruith nuair a cheanglar camara ris"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1289
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1249
 msgid "Select an application for software CDs"
 msgstr "Tagh apalacaid airson CDan bathair-bhog"
 
@@ -1345,88 +1340,88 @@ msgstr "Tagh apalacaid airson CDan bathair-bhog"
 #. * If the shared-mime-info translation works for your language,
 #. * simply leave these untranslated.
 #.
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1301
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1261
 msgid "audio DVD"
 msgstr "DVD fuaime"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1302
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1262
 msgid "blank Blu-ray disc"
 msgstr "diosg Blu-ray bàn"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1303
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1263
 msgid "blank CD disc"
 msgstr "diosg CD bàn"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1304
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1264
 msgid "blank DVD disc"
 msgstr "diosg DVD bàn"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1305
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1265
 msgid "blank HD DVD disc"
 msgstr "diosg DVD HD bàn"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1306
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1266
 msgid "Blu-ray video disc"
 msgstr "diosg video Blu-ray bàn"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1307
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1267
 msgid "e-book reader"
 msgstr "leughadair leabhair-d"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1308
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1268
 msgid "HD DVD video disc"
 msgstr "diosg video HD DVD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1309
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1269
 msgid "Picture CD"
 msgstr "CD dhealbhan"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1310
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1270
 msgid "Super Video CD"
 msgstr "CD Super Video"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1311
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1271
 msgid "Video CD"
 msgstr "CD video"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1312
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1272
 msgid "Windows software"
 msgstr "Bathar-bog Windows"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1435
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1395
 #: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1949
 msgid "Section"
 msgstr "Earrann"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1444 ../panels/info/info.ui.h:14
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1404 ../panels/info/info.ui.h:14
 msgid "Overview"
 msgstr "Foir-shealladh"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1450 ../panels/info/info.ui.h:21
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1410 ../panels/info/info.ui.h:21
 msgid "Default Applications"
 msgstr "Apalacaidean bunaiteach"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1455 ../panels/info/info.ui.h:29
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1415 ../panels/info/info.ui.h:29
 msgid "Removable Media"
 msgstr "Meadhan so-ghiùlain"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1480
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1440
 #, c-format
 msgid "Version %s"
 msgstr "Tionndadh %s"
 
-#: ../panels/info/gnome-info-panel.desktop.in.in.h:1
-#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:240
-#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:46
-msgid "Details"
+#. for details
+#: ../panels/info/gnome-info-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Details"
+msgid "De­tails"
 msgstr "Mion-fhiosrachadh"
 
-#: ../panels/info/gnome-info-panel.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/info/gnome-info-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid "View information about your system"
 msgstr "Seall fiosrachadh mun t-siostam agad"
 
 #. sure that you use the same "translation" for those keywords
-#: ../panels/info/gnome-info-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/info/gnome-info-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid ""
 "device;system;information;memory;processor;version;default;application;"
 "preferred;cd;dvd;usb;audio;video;disc;removable;media;autorun;"
@@ -1677,7 +1672,6 @@ msgid "Lock screen"
 msgstr "Glais an sgrìn"
 
 #: ../panels/keyboard/50-accessibility.xml.in.h:1
-#: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Universal Access"
 msgstr "Inntrigeadh uile-choitcheann"
 
@@ -1744,18 +1738,20 @@ msgstr "Compose Key"
 msgid "Modifiers-only switch to next source"
 msgstr "Gluaisidh na h-iuchraichean atharrachaidh dhan ath-thùs thu"
 
-#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:1
-msgid "Keyboard"
+#. for details
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Keyboard"
+msgid "Key­board"
 msgstr "Meur-chlàr"
 
-#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid "View and change keyboard shortcuts and set your typing preferences"
 msgstr ""
 "Seall is atharraich ath-ghoiridean a' mheur-chlàir agad is suidhich na "
 "roghainnean sgrìobhaidh agad"
 
 #. Translators: those are keywords for the keyboard control-center panel
-#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid "Shortcut;Repeat;Blink;"
 msgstr "Ath-ghoirid;Ath-dhèan;Priobadh;"
 
@@ -1854,11 +1850,13 @@ msgstr "Sònr_aich"
 msgid "Test Your _Settings"
 msgstr "Cuir na roghainnean agad fo dheuchainn"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:1
-msgid "Mouse & Touchpad"
+#. for details
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Mouse & Touchpad"
+msgid "Mouse & Touch­pad"
 msgstr "An luchag ⁊ am pada-suathaidh"
 
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid ""
 "Change your mouse or touchpad sensitivity and select right or left-handed"
 msgstr ""
@@ -1866,7 +1864,7 @@ msgstr ""
 "deas- no chlì-làmhach"
 
 #. Translators: those are keywords for the mouse and touchpad control-center panel
-#: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid "Trackpad;Pointer;Click;Tap;Double;Button;Trackball;Scroll;"
 msgstr ""
 "Pada-suathaidh;Tomhaire;Briog;Gnogag;Dùbailte;Ball-lorgaire;Sgrolaich;"
@@ -1877,7 +1875,6 @@ msgid "General"
 msgstr "Coitcheann"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:2
-#| msgid "Primary _button"
 msgid "Primary Button"
 msgstr "Prìomh-phutan"
 
@@ -1888,14 +1885,10 @@ msgstr ""
 "suathaidh."
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:4
-#| msgctxt "balance"
-#| msgid "Left"
 msgid "Left"
 msgstr "Clì"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:5
-#| msgctxt "balance"
-#| msgid "Right"
 msgid "Right"
 msgstr "Deas"
 
@@ -1904,7 +1897,6 @@ msgid "Mouse"
 msgstr "Luchag"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:7
-#| msgid "_Mouse Keys"
 msgid "Mouse Speed"
 msgstr "Luaths na luchaige"
 
@@ -1914,12 +1906,10 @@ msgstr "Crìoch-ùine a' bhriogaidh dhùbailte"
 
 #. Translators: This switch reverses the scrolling direction for touchpads. The term used comes from OS X so 
use the same translation if possible.
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:10
-#| msgid "_Natural scrolling"
 msgid "Natural Scrolling"
 msgstr "Sgroladh nàdarra"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:11
-#| msgid "This will not remove the account on the server."
 msgid "Scrolling moves the content, not the view."
 msgstr "Gluaisidh an sgroladh an t-susbaint 's cha ghluais an sealladh."
 
@@ -1928,17 +1918,14 @@ msgid "Touchpad"
 msgstr "Pada-suathaidh"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:13
-#| msgid "Touchpad"
 msgid "Touchpad Speed"
 msgstr "Luaths a' phada-shuathaidh"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:14
-#| msgid "Tap to _click"
 msgid "Tap to Click"
 msgstr "Thoir gnogag airson briogadh"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:15
-#| msgid "Scroll Right"
 msgid "Edge Scrolling"
 msgstr "Sgroladh oir"
 
@@ -2137,6 +2124,11 @@ msgctxt "Signal strength"
 msgid "Excellent"
 msgstr "Fìor-mhath"
 
+#: ../panels/network/connection-editor/ce-page-details.c:240
+#: ../panels/network/network-wifi.ui.h:46
+msgid "Details"
+msgstr "Mion-fhiosrachadh"
+
 #: ../panels/network/connection-editor/ce-page-ethernet.c:228
 #: ../panels/network/connection-editor/ce-page-vpn.c:222
 #: ../panels/network/connection-editor/ce-page-wifi.c:262
@@ -2610,17 +2602,18 @@ msgstr "An lìonra-dhachaidh agam"
 msgid "Make available to _other users"
 msgstr "Cuir ri lài_mh chleachdaichean eile"
 
-#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:1
-#: ../panels/network/network-mobile.ui.h:7
-msgid "Network"
+#. for details
+#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Network"
+msgid "Net­work"
 msgstr "Lìonra"
 
-#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid "Control how you connect to the Internet"
 msgstr "Cum smachd air an dòigh a cheanglas tu ris an eadar-lìon"
 
 #. Translators: those are keywords for the network control-center panel
-#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid ""
 "Network;Wireless;Wi-Fi;Wifi;IP;LAN;Proxy;WAN;Broadband;Modem;Bluetooth;vpn;"
 "vlan;bridge;bond;DNS;"
@@ -2796,6 +2789,10 @@ msgstr "IMEI"
 msgid "Provider"
 msgstr "Sòlaraiche"
 
+#: ../panels/network/network-mobile.ui.h:7
+msgid "Network"
+msgstr "Lìonra"
+
 #: ../panels/network/network-proxy.ui.h:1
 msgctxt "proxy method"
 msgid "None"
@@ -3590,71 +3587,59 @@ msgstr "Air"
 
 #. This is the per application switch for message tray usage.
 #: ../panels/notifications/edit-dialog.ui.h:2
-#| msgctxt "notifications"
-#| msgid "Notifications"
 msgctxt "notifications"
 msgid "_Notifications"
 msgstr "Bratha_n"
 
 #. This is the setting to configure sounds associated with notifications.
 #: ../panels/notifications/edit-dialog.ui.h:4
-#| msgctxt "notifications"
-#| msgid "Sound Alerts"
 msgctxt "notifications"
 msgid "Sound _Alerts"
 msgstr "C_aismeachdan fuaime"
 
 #: ../panels/notifications/edit-dialog.ui.h:5
-#| msgctxt "notifications"
-#| msgid "Notification Banners"
 msgctxt "notifications"
 msgid "Notification _Banners"
 msgstr "_Brataich bhrathan"
 
 #. Banners here refers to message tray notifications in the middle of the screen.
 #: ../panels/notifications/edit-dialog.ui.h:7
-#| msgctxt "notifications"
-#| msgid "Show Message Content in Banners"
 msgctxt "notifications"
 msgid "Show Message _Content in Banners"
 msgstr "Seall susbaint nan tea_chdaireachdan ann am brataich"
 
 #: ../panels/notifications/edit-dialog.ui.h:8
-#| msgctxt "notifications"
-#| msgid "Lock Screen Notifications"
 msgctxt "notifications"
 msgid "_Lock Screen Notifications"
 msgstr "Brathan na sgrìn-g_lasaidh"
 
 #: ../panels/notifications/edit-dialog.ui.h:9
-#| msgctxt "notifications"
-#| msgid "Show Message Content on Lock Screen"
 msgctxt "notifications"
 msgid "Show Message C_ontent on Lock Screen"
 msgstr "Seall s_usbaint nan teachdaireachdan air an sgrìn-ghlasaidh"
 
-#: ../panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in.h:1
-msgid "Notifications"
+#. for details
+#: ../panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Notifications"
+msgid "No­ti­fi­ca­tions"
 msgstr "Brathan"
 
-#: ../panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid "Control which notifications are displayed and what they show"
 msgstr "Stiùirich na brathan a chithear agus na sheallas iad"
 
 #. Translators: those are keywords for the notifications control-center panel
-#: ../panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid "Notifications;Banner;Message;Tray;Popup;"
 msgstr ""
 "Notifications;Banner;Message;Tray;Popup;brathan;bratach;teachdaireachd;"
 "treidhe;priob-uinneag"
 
 #: ../panels/notifications/notifications.ui.h:1
-#| msgid "Notification Banners"
 msgid "Notification _Banners"
 msgstr "_Brataich bhrathan"
 
 #: ../panels/notifications/notifications.ui.h:2
-#| msgid "Lock Screen Notifications"
 msgid "_Lock Screen Notifications"
 msgstr "Brathan na sgrìn-g_lasaidh"
 
@@ -3728,18 +3713,20 @@ msgstr "Cha doir seo air falbh an cunntas air an fhrithealaiche."
 msgid "_Remove"
 msgstr "_Thoir air falbh"
 
-#: ../panels/online-accounts/gnome-online-accounts-panel.desktop.in.in.h:1
-msgid "Online Accounts"
+#. for details
+#: ../panels/online-accounts/gnome-online-accounts-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Online Accounts"
+msgid "On­line Accounts"
 msgstr "Cunntasan air loidhne"
 
-#: ../panels/online-accounts/gnome-online-accounts-panel.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/online-accounts/gnome-online-accounts-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid "Connect to your online accounts and decide what to use them for"
 msgstr ""
 "Ceangail ris na cunntasan air loidhne 's cuir romhad mar a thèid an "
 "cleachdadh"
 
 #. For ReadItLater and Pocket, see http://en.wikipedia.org/wiki/Pocket_(application)
-#: ../panels/online-accounts/gnome-online-accounts-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/online-accounts/gnome-online-accounts-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid ""
 "Google;Facebook;Twitter;Yahoo;Web;Online;Chat;Calendar;Mail;Contact;ownCloud;"
 "Kerberos;IMAP;SMTP;Pocket;ReadItLater;"
@@ -3903,7 +3890,7 @@ msgstr "Coimpiutair"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery, misc
 #: ../panels/power/cc-power-panel.c:561 ../panels/power/cc-power-panel.c:801
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2252
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2325
 msgid "Battery"
 msgstr "Bataraidh"
 
@@ -4005,52 +3992,51 @@ msgstr "Nuair a bhithear air cumhachd bataraidh"
 msgid "When plugged in"
 msgstr "Nuair a bhios e air a phlugadh a-steach"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2023
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2026
 msgid "Suspend"
 msgstr "Cuir 'na dhàil"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2024
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2027
 msgid "Hibernate"
 msgstr "Dèan cadal-geamhraidh"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2025
-#| msgid "Do nothing"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2028
 msgid "Nothing"
 msgstr "Na dèan dad"
 
 #. Frame header
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2074
-#| msgid "Suspend & Power Off"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2142
 msgid "Suspend & Power Button"
 msgstr "Putan cur 'na dhàil ⁊ na cumhachd"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2115
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2185
 msgid "_Automatic suspend"
 msgstr "Cuir 'n_a dhàil gu fèin-obrachail"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2116
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2186
 msgid "Automatic suspend"
 msgstr "Cur 'na dhàil fèin-obrachail"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2180
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2253
 msgid "_When the Power Button is pressed"
 msgstr "_Nuair a bhios putan na cumhachd 'ga bhrùthadh"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2306
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:2379
 msgid "Devices"
 msgstr "Innleadan"
 
-#: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:1
-msgid "Power"
-msgstr "Cumhachd"
-
+#. for details
 #: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:2
+msgid "Po­wer"
+msgstr "A' chumhachd"
+
+#: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid "View your battery status and change power saving settings"
 msgstr ""
 "Seall ìre a' bhataraidh agad is atharraich roghainnean caomhnadh na cumhachd"
 
 #. Translators: those are keywords for the power control-center panel
-#: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid ""
 "Power;Sleep;Suspend;Hibernate;Battery;Brightness;Dim;Blank;Monitor;DPMS;Idle;"
 msgstr ""
@@ -4318,34 +4304,35 @@ msgid "Provide PPD File…"
 msgstr "Solair faidhle PPD…"
 
 #. Translators: Name of job which makes printer to print test page
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2607
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2630
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2613
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2636
 msgid "Test page"
 msgstr "Duilleag deuchainne"
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2743
-#| msgid "Printers"
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2749
 msgid "No printers"
 msgstr "Chan eil clò-bhualadair ann"
 
 #. Translators: The XML file containing user interface can not be loaded
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:3089
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:3095
 #, c-format
 msgid "Could not load ui: %s"
 msgstr "Cha b' urrainn dhuinn an eadar-aghaidh %s a luchdadh"
 
-#: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:1
-msgid "Printers"
+#. for details
+#: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Printers"
+msgid "Prin­ters"
 msgstr "Clò-bhualadairean"
 
-#: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid "Add printers, view printer jobs and decide how you want to print"
 msgstr ""
 "Cuir clò-bhualadairean, seall obraichean a' chlò-bhualadair is cuir romhad "
 "mar a thèid clò-bhualadh"
 
 #. Translators: those are keywords for the printing control-center panel
-#: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/printers/gnome-printers-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid "Printer;Queue;Print;Paper;Ink;Toner;"
 msgstr "Clò-bhualadair;Ciudha;Clò-bhualadh;Pàipear;Inc;Tònair;"
 
@@ -4356,7 +4343,6 @@ msgstr "Falamhaich na h-uile"
 
 #. Translators: this label describes the dialog empty state, with no jobs listed.
 #: ../panels/printers/jobs-dialog.ui.h:4
-#| msgid "%s Active Jobs"
 msgid "No Active Printer Jobs"
 msgstr "Chan eil obair clò-bhualaidh gnìomhach"
 
@@ -4452,7 +4438,6 @@ msgstr "Ri dhèanamh"
 
 #. Translators: Job's state (job is held for printing)
 #: ../panels/printers/pp-jobs-dialog.c:107
-#| msgid "Last used"
 msgctxt "print job"
 msgid "Paused"
 msgstr "'Na stad"
@@ -4490,7 +4475,6 @@ msgstr "Air a choileanadh"
 #. Translators: This is the printer name for which we are showing the active jobs
 #: ../panels/printers/pp-jobs-dialog.c:289
 #, c-format
-#| msgid "%s Active Jobs"
 msgctxt "Printer jobs dialog title"
 msgid "%s - Active Jobs"
 msgstr "%s - Obraichean gnìomhach"
@@ -4510,6 +4494,11 @@ msgstr "Port sreathach"
 msgid "Parallel Port"
 msgstr "Port co-shìnte"
 
+#. Translators: The found device is a printer connected via Bluetooth
+#: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1676
+msgid "Bluetooth"
+msgstr "Bluetooth"
+
 #. Translators: Location of found network printer (e.g. Kitchen, Reception)
 #: ../panels/printers/pp-new-printer-dialog.c:1713
 #, c-format
@@ -4724,7 +4713,6 @@ msgstr "_Roghainnean"
 
 #. Translators: This button adds new printer.
 #: ../panels/printers/printers.ui.h:24
-#| msgid "Add Printer"
 msgid "Add a Printer"
 msgstr "Cuir clò-bhualadair ris"
 
@@ -4746,19 +4734,16 @@ msgid "In use"
 msgstr "'Ga chleachdadh"
 
 #: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:425
-#| msgid "On"
 msgctxt "Location services status"
 msgid "On"
 msgstr "Air"
 
 #: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:426
-#| msgid "Off"
 msgctxt "Location services status"
 msgid "Off"
 msgstr "Dheth"
 
 #: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:762 ../panels/privacy/privacy.ui.h:42
-#| msgid "_Location Services"
 msgid "Location Services"
 msgstr "Seirbheisean ionaid"
 
@@ -4817,16 +4802,17 @@ msgstr ""
 msgid "Privacy Policy"
 msgstr "Am poileasaidh prìobhaideachd"
 
-#: ../panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in.h:1
-msgid "Privacy"
+#. for details
+#: ../panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in.h:2
+msgid "Pri­va­cy"
 msgstr "Prìobhaideachd"
 
-#: ../panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid "Protect your personal information and control what others might see"
 msgstr "Dìon am fiosrachadh pearsanta agad is cum smachd air na chì càch"
 
 #. Translators: those are keywords for the privacy control-center panel
-#: ../panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid ""
 "screen;lock;diagnostics;crash;private;recent;temporary;tmp;index;name;"
 "network;identity;"
@@ -5016,7 +5002,6 @@ msgid "No input source selected"
 msgstr "Cha deach tùs ion-chuir a thaghadh"
 
 #: ../panels/region/cc-region-panel.c:1807
-#| msgid "Login Screen"
 msgid "Login _Screen"
 msgstr "_Sgrìn a' chlàraidh a-steach"
 
@@ -5048,17 +5033,19 @@ msgstr "Tomhasan"
 msgid "Paper"
 msgstr "Pàipear"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:1
-msgid "Region & Language"
-msgstr "Dùthaich ⁊ cànan"
-
+#. for details
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Region & Language"
+msgid "Re­gion & Lan­guage"
+msgstr "Roinn-dùthcha ⁊ cànan"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid ""
 "Select your display language, formats, keyboard layouts and input sources"
 msgstr "Tagh an cànan-taisbeanaidh, fòrmatan, meur-chlàran is tùsan ion-chuir"
 
 #. Translators: those are keywords for the region control-center panel
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid "Language;Layout;Keyboard;Input;"
 msgstr ""
 "cànan;co-dhealbhachd;meur-chlàr;ion-chur;Language;Layout;Keyboard;Input;"
@@ -5127,7 +5114,6 @@ msgid "English (United Kingdom)"
 msgstr "Beurla (An Rìoghachd Aonaichte)"
 
 #: ../panels/region/region.ui.h:3
-#| msgid "Formats"
 msgid "_Formats"
 msgstr "_Fòrmatan"
 
@@ -5196,11 +5182,12 @@ msgstr "_Ceart ma-tha"
 msgid "No applications found"
 msgstr "Cha deach aplacaid sam bith a lorg"
 
-#: ../panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in.h:1
+#. for details
+#: ../panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Search"
 msgstr "Lorg"
 
-#: ../panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid ""
 "Control which applications show search results in the Activities Overview"
 msgstr ""
@@ -5208,7 +5195,7 @@ msgstr ""
 "gnìomhachd"
 
 #. Translators: those are keywords for the search control-center panel
-#: ../panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid "Search;Find;Index;Hide;Privacy;Results;"
 msgstr ""
 "Search;Find;Index;Hide;Privacy;Results;lorg;inneacs;clàr-amais;falaich;"
@@ -5289,16 +5276,21 @@ msgid "Copy"
 msgstr "Dèan lethbhreac"
 
 #: ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:1122
-#: ../panels/sharing/gnome-sharing-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Sharing"
 msgstr "Co-roinneadh"
 
+#. for details
 #: ../panels/sharing/gnome-sharing-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Sharing"
+msgid "Sha­ring"
+msgstr "Co-roinneadh"
+
+#: ../panels/sharing/gnome-sharing-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid "Control what you want to share with others"
 msgstr "Cum smachd air na cho-roinneas tu le daoine eile"
 
 #. Translators: those are keywords for the sharing control-center panel
-#: ../panels/sharing/gnome-sharing-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/sharing/gnome-sharing-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid ""
 "share;sharing;ssh;host;name;remote;desktop;media;audio;video;pictures;photos;"
 "movies;server;renderer;"
@@ -5329,27 +5321,22 @@ msgid "Networks"
 msgstr "Lìonraidhean"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:1
-#| msgid "Computer Name"
 msgid "_Computer Name"
 msgstr "Ainm a' _choimpiutair"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:2
-#| msgid "Personal File Sharing"
 msgid "_Personal File Sharing"
 msgstr "Co-roinneadh fhaidhlichean _pearsanta"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:3
-#| msgid "Screen Sharing"
 msgid "_Screen Sharing"
 msgstr "Co-roinneadh _sgrìnichean"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:4
-#| msgid "Media Sharing"
 msgid "_Media Sharing"
 msgstr "Co-roinneadh _mheadhanan"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:5
-#| msgid "Remote Login"
 msgid "_Remote Login"
 msgstr "Clà_radh a-steach cèin"
 
@@ -5364,7 +5351,6 @@ msgid "Personal File Sharing"
 msgstr "Co-roinneadh fhaidhlichean pearsanta"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:8
-#| msgid "Require Password"
 msgid "_Require Password"
 msgstr "Ia_rr facal-faire"
 
@@ -5377,17 +5363,14 @@ msgid "Screen Sharing"
 msgstr "Co-roinneadh sgrìnichean"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:12
-#| msgid "Allow Remote Control"
 msgid "_Allow Remote Control"
 msgstr "Ce_adaich smachd cèin"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:13
-#| msgid "_Password"
 msgid "_Password:"
 msgstr "_Facal-faire:"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:14
-#| msgid "Show Password"
 msgid "_Show Password"
 msgstr "_Seall am facal-faire"
 
@@ -5396,12 +5379,10 @@ msgid "Access Options"
 msgstr "Roghainnean inntrigidh"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:16
-#| msgid "New connections must ask for access"
 msgid "_New connections must ask for access"
 msgstr "Feumaidh ceanglaichean ùra cead-i_nntrigidh iarraidh"
 
 #: ../panels/sharing/sharing.ui.h:17
-#| msgid "Require a password"
 msgid "_Require a password"
 msgstr "Ia_rr facal-faire"
 
@@ -5654,14 +5635,20 @@ msgstr "Subwoofer"
 msgid "Custom"
 msgstr "Gnàthaichte"
 
+#. for details
 #: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Universal Access"
+msgid "Uni­ver­sal Access"
+msgstr "Inntrigeadh uile-choitcheann"
+
+#: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid "Make it easier to see, hear, type, point and click"
 msgstr ""
 "Dèan nas fhasa e rudan fhaicinn, a chluinntinn, a sgrìobhadh, a thomhadh 's "
 "a bhriogadh"
 
 #. Translators: those are keywords for the universal access control-center panel
-#: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid ""
 "Keyboard;Mouse;a11y;Accessibility;Contrast;Zoom;Screen;Reader;text;font;size;"
 "AccessX;Sticky;Keys;Slow;Bounce;Mouse;"
@@ -5713,12 +5700,10 @@ msgid "Screen _Keyboard"
 msgstr "Meur-_chlàr air sgrìn"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:13
-#| msgid "Repeat Keys"
 msgid "R_epeat Keys"
 msgstr "_Putain ath-dhèanaimh"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:14
-#| msgid "Cursor Blinking"
 msgid "Cursor _Blinking"
 msgstr "Prio_badh a' chùrsair"
 
@@ -5739,12 +5724,10 @@ msgid "_Click Assist"
 msgstr "Taic le _briogadh"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:19
-#| msgid "_Double-click"
 msgid "_Double-Click Delay"
 msgstr "_Dàil air a' bhriogadh dùbailte"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:20
-#| msgid "_Double-click"
 msgid "Double-Click Delay"
 msgstr "Dàil air a' bhriogadh dùbailte"
 
@@ -5794,17 +5777,14 @@ msgid "Repeat Keys"
 msgstr "Putain ath-dhèanaimh"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:32
-#| msgid "Key presses _repeat when key is held down"
 msgid "Key presses repeat when key is held down."
 msgstr "Thèid brùthadh na h-iuchrach ath-dhèanamh ma chumar shìos an iuchair."
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:34
-#| msgid "Repeat keys speed"
 msgid "Repeat keys delay"
 msgstr "Dàil nam putan ath-dhèanaimh"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:35
-#| msgid "_Speed:"
 msgid "Speed"
 msgstr "Luaths"
 
@@ -5817,12 +5797,10 @@ msgid "Cursor Blinking"
 msgstr "Priobadh a' chùrsair"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:38
-#| msgid "Cursor _blinks in text fields"
 msgid "Cursor blinks in text fields."
 msgstr "Bidh an cùrsair a' priobadh ann an raointean teacsa."
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:39
-#| msgid "Cursor blink speed"
 msgid "Cursor blinking speed"
 msgstr "Luaths priobadh a' chùrsair"
 
@@ -6031,37 +6009,30 @@ msgid "Zoom Options"
 msgstr "Roghainnean an t-sùm"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:8
-#| msgid "Magnification:"
 msgid "_Magnification:"
 msgstr "_Meudachadh:"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:9
-#| msgid "Follow mouse cursor"
 msgid "_Follow mouse cursor"
 msgstr "_Lean ri cùrsair na luchaige"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:10
-#| msgid "Screen part:"
 msgid "_Screen part:"
 msgstr "A' phàirt dhen _sgrìn:"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:11
-#| msgid "Magnifier extends outside of screen"
 msgid "Magnifier _extends outside of screen"
 msgstr "Thèid am m_eudaichear a-mach air an sgrìn"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:12
-#| msgid "Keep magnifier cursor centered"
 msgid "_Keep magnifier cursor centered"
 msgstr "_Cum cùrsair a' mheudaicheir sa mheadhan"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:13
-#| msgid "Magnifier cursor pushes contents around"
 msgid "Magnifier cursor _pushes contents around"
 msgstr "_Gluaisidh cùrsair a' mheudaicheir susbaint mun cuairt"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:14
-#| msgid "Magnifier cursor moves with contents"
 msgid "Magnifier cursor moves with _contents"
 msgstr "Gluaisidh cùrsair a' mheudaicheir mun _cuairt leis an t-susbaint"
 
@@ -6074,7 +6045,6 @@ msgid "Magnifier"
 msgstr "Am meudaichear"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:17
-#| msgid "Thickness:"
 msgid "_Thickness:"
 msgstr "_Tiughad:"
 
@@ -6089,23 +6059,19 @@ msgid "Thick"
 msgstr "Tiugh"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:20
-#| msgid "Length:"
 msgid "_Length:"
 msgstr "_Faid:"
 
 #. The color of the accessibility crosshair
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:22
-#| msgid "Color:"
 msgid "Co_lor:"
 msgstr "_Dath:"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:23
-#| msgid "Crosshairs:"
 msgid "_Crosshairs:"
 msgstr "_Crois-ribeachan:"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:24
-#| msgid "Overlaps mouse cursor"
 msgid "_Overlaps mouse cursor"
 msgstr "A' dol a-steach air cùrsair na _luchaige"
 
@@ -6114,17 +6080,14 @@ msgid "Crosshairs"
 msgstr "Crois-ribeachan"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:26
-#| msgid "White on black:"
 msgid "_White on black:"
 msgstr "_Geal air dubh:"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:27
-#| msgid "Brightness:"
 msgid "_Brightness:"
 msgstr "_Soilleireachd:"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:28
-#| msgid "Contrast:"
 msgid "_Contrast:"
 msgstr "_Iomsgaradh:"
 
@@ -6196,14 +6159,12 @@ msgid "Account _Type"
 msgstr "_Seòrsa a' chunntais"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:7
-#| msgid "Allow user to set a password when they next login"
 msgid "Allow user to set a password when they next _login"
 msgstr ""
 "Leig leis a' chleachdaiche facal-faire a thaghadh nuair a ch_làraicheas iad "
 "a-steach an ath-thuras"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-dialog.ui.h:8
-#| msgid "Set a password now"
 msgid "Set a password _now"
 msgstr "Suidhich facal-faire a_n-dràsta"
 
@@ -7103,19 +7064,20 @@ msgstr "Seall am mapadh"
 msgid "Button"
 msgstr "Putan"
 
-#: ../panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in.h:1
-#: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:9
-msgid "Wacom Tablet"
+#. for details
+#: ../panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Wacom Tablet"
+msgid "Wa­com Tab­let"
 msgstr "Tablaid Wacom"
 
-#: ../panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in.h:3
 msgid "Set button mappings and adjust stylus sensitivity for graphics tablets"
 msgstr ""
 "Suidhich mapadh nam putanan is cuir air gleus mothalachd an staidhleis "
 "airson tablaidean grafaigeachd"
 
 #. Translators: those are keywords for the wacom tablet control-center panel
-#: ../panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in.h:4
+#: ../panels/wacom/gnome-wacom-panel.desktop.in.in.h:5
 msgid "Tablet;Wacom;Stylus;Eraser;Mouse;"
 msgstr "Tablaid;Wacom;Staidhleas;Suathan:Luchag;"
 
@@ -7147,6 +7109,10 @@ msgstr "Plug a-steach an tablaid Wacom agad no cuir air e"
 msgid "Bluetooth Settings"
 msgstr "Roghainnean Bluetooth"
 
+#: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:9
+msgid "Wacom Tablet"
+msgstr "Tablaid Wacom"
+
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:10
 msgid "Map to Monitor…"
 msgstr "Mapaich ri monatair…"
@@ -7413,19 +7379,16 @@ msgid "Preferences;Settings;"
 msgstr "Roghainnean;"
 
 #: ../shell/help-overlay.ui.h:1
-#| msgid "General"
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "General"
 msgstr "Coitcheann"
 
 #: ../shell/help-overlay.ui.h:2
-#| msgid "Quit"
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Quit"
 msgstr "Fàg an-seo"
 
 #: ../shell/help-overlay.ui.h:3
-#| msgid "Search"
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Search"
 msgstr "Lorg"
@@ -7436,18 +7399,24 @@ msgid "Panels"
 msgstr "Panailean"
 
 #: ../shell/help-overlay.ui.h:5
-#| msgid "Show the overview"
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Go back to the overview"
 msgstr "Till dhan fhoir-shealladh"
 
 #: ../shell/help-overlay.ui.h:6
-#| msgctxt "print job"
-#| msgid "Canceled"
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Cancel search"
 msgstr "Sguir dhen lorg"
 
+#~ msgid "Color"
+#~ msgstr "Dath"
+
+#~ msgid "Power"
+#~ msgstr "Cumhachd"
+
+#~ msgid "Privacy"
+#~ msgstr "Prìobhaideachd"
+
 #~ msgid "Done"
 #~ msgstr "Deiseil"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]