[gtk+] Updated Czech translationcommit 2258fe576f3419bba6027fe3e68bfb4eccff755a
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Mon Oct 26 07:56:07 2015 +0100

    Updated Czech translation

 po-properties/cs.po | 2838 ++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 1475 insertions(+), 1363 deletions(-)
---
diff --git a/po-properties/cs.po b/po-properties/cs.po
index 42eae8d..52c6b27 100644
--- a/po-properties/cs.po
+++ b/po-properties/cs.po
@@ -14,8 +14,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-07-21 21:48+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-07-22 00:46+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-10-25 18:39+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-10-26 07:52+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -23,11 +23,11 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"
 "X-Project-Style: gnome\n"
 
 #: gdk/gdkapplaunchcontext.c:127 gdk/gdkcursor.c:139
-#: gdk/gdkdevicemanager.c:181 gdk/gdkglcontext.c:264
+#: gdk/gdkdevicemanager.c:181 gdk/gdkglcontext.c:265
 msgid "Display"
 msgstr "Zobrazení"
 
@@ -43,19 +43,19 @@ msgstr "Standardní typ kurzoru"
 msgid "Display of this cursor"
 msgstr "Zobrazení tohoto kurzoru"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:114
+#: gdk/gdkdevice.c:115
 msgid "Device Display"
 msgstr "Zobrazení zařízení"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:115
+#: gdk/gdkdevice.c:116
 msgid "Display which the device belongs to"
 msgstr "Zobrazení, ke kterému zařízení náleží"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:129
+#: gdk/gdkdevice.c:130
 msgid "Device manager"
 msgstr "Správce zařízení"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:130
+#: gdk/gdkdevice.c:131
 msgid "Device manager which the device belongs to"
 msgstr "Správce zařízení, ke kterému zařízení náleží"
 
@@ -63,43 +63,43 @@ msgstr "Správce zařízení, ke kterému zařízení náleží"
 msgid "Device name"
 msgstr "Název zařízení"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:159
+#: gdk/gdkdevice.c:158
 msgid "Device type"
 msgstr "Typ zařízení"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:160
+#: gdk/gdkdevice.c:159
 msgid "Device role in the device manager"
 msgstr "Role zařízení ve správci zařízení"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:176
+#: gdk/gdkdevice.c:175
 msgid "Associated device"
 msgstr "Asociované zařízení"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:177
+#: gdk/gdkdevice.c:176
 msgid "Associated pointer or keyboard with this device"
 msgstr "S tímto zařízením asociované ukazovátko nebo klávesnice"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:190
+#: gdk/gdkdevice.c:189
 msgid "Input source"
 msgstr "Zdroj vstupu"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:191
+#: gdk/gdkdevice.c:190
 msgid "Source type for the device"
 msgstr "Typ zdroje zařízení"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:206 gdk/gdkdevice.c:207
+#: gdk/gdkdevice.c:205 gdk/gdkdevice.c:206
 msgid "Input mode for the device"
 msgstr "Vstupní režim zařízení"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:222
+#: gdk/gdkdevice.c:221
 msgid "Whether the device has a cursor"
 msgstr "Jestli zařízení má kurzor"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:223
+#: gdk/gdkdevice.c:222
 msgid "Whether there is a visible cursor following device motion"
 msgstr "Jestli existuje viditelný kurzor sledující pohyb zařízení"
 
-#: gdk/gdkdevice.c:237 gdk/gdkdevice.c:238
+#: gdk/gdkdevice.c:236 gdk/gdkdevice.c:237
 msgid "Number of axes in the device"
 msgstr "Počet os v zařízení"
 
@@ -123,23 +123,23 @@ msgstr "Výchozí displej"
 msgid "The default display for GDK"
 msgstr "Výchozí displej GDK"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:265
+#: gdk/gdkglcontext.c:266
 msgid "The GDK display used to create the GL context"
 msgstr "Displej GDK použitý k vytvoření kontextu GL"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:280 gtk/gtkwidget.c:1454
+#: gdk/gdkglcontext.c:281 gtk/gtkwidget.c:1333
 msgid "Window"
 msgstr "Okno"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:281
+#: gdk/gdkglcontext.c:282
 msgid "The GDK window bound to the GL context"
 msgstr "Okno GDK svázané s kontextem GL"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:296
+#: gdk/gdkglcontext.c:297
 msgid "Shared context"
 msgstr "Sdílený kontext"
 
-#: gdk/gdkglcontext.c:297
+#: gdk/gdkglcontext.c:298
 msgid "The GL context this context shares data with"
 msgstr "Kontext GL, se kterým tento kontext sdílí data"
 
@@ -159,7 +159,7 @@ msgstr "Rozlišení písma"
 msgid "The resolution for fonts on the screen"
 msgstr "Rozlišení písem na obrazovce"
 
-#: gdk/gdkwindow.c:318 gdk/gdkwindow.c:319
+#: gdk/gdkwindow.c:352 gdk/gdkwindow.c:353
 msgid "Cursor"
 msgstr "Kurzor"
 
@@ -205,7 +205,7 @@ msgstr "Vykreslování buňky reprezentované tímto dostupným prvkem"
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:243 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:200
 #: gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:247 gtk/gtkprinter.c:121
-#: gtk/gtkstack.c:478 gtk/gtktextmark.c:136
+#: gtk/gtkstack.c:480 gtk/gtktextmark.c:136
 msgid "Name"
 msgstr "Název"
 
@@ -214,7 +214,7 @@ msgid "A unique name for the action."
 msgstr "Jedinečný název akce."
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:264 gtk/gtkbutton.c:247 gtk/gtkexpander.c:275
-#: gtk/gtkframe.c:164 gtk/gtklabel.c:748 gtk/gtkmenuitem.c:444
+#: gtk/gtkframe.c:166 gtk/gtklabel.c:760 gtk/gtkmenuitem.c:443
 #: gtk/gtktoolbutton.c:239 gtk/gtktoolitemgroup.c:1605
 msgid "Label"
 msgstr "Popis"
@@ -253,18 +253,18 @@ msgid "GIcon"
 msgstr "GIcon"
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:343 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:272
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:266 gtk/gtkimage.c:350
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:266 gtk/gtkimage.c:347
 msgid "The GIcon being displayed"
 msgstr "Zobrazovaná GIcon"
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:365 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:255
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:229 gtk/gtkimage.c:332 gtk/gtkprinter.c:170
-#: gtk/gtkwindow.c:868
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:229 gtk/gtkimage.c:330 gtk/gtkprinter.c:170
+#: gtk/gtkwindow.c:852
 msgid "Icon Name"
 msgstr "Název ikony"
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:366 gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:256
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:230 gtk/gtkimage.c:333
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:230 gtk/gtkimage.c:331
 msgid "The name of the icon from the icon theme"
 msgstr "Název ikony z motivu ikon"
 
@@ -325,7 +325,7 @@ msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
 msgstr "Je-li ZAPNUTO, jsou prázdní zástupci nabídky pro tuto akci skryti."
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:466 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:214
-#: gtk/gtkcellrenderer.c:301 gtk/gtkwidget.c:1284
+#: gtk/gtkcellrenderer.c:301 gtk/gtkwidget.c:1167
 msgid "Sensitive"
 msgstr "Citlivý"
 
@@ -334,8 +334,8 @@ msgid "Whether the action is enabled."
 msgstr "Jestli je akce povolena."
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:481 gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:228
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:306 gtk/gtktreeviewcolumn.c:245
-#: gtk/gtkwidget.c:1277
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:306 gtk/gtktreeviewcolumn.c:246
+#: gtk/gtkwidget.c:1160
 msgid "Visible"
 msgstr "Viditelný"
 
@@ -497,7 +497,7 @@ msgstr "Stín šipky"
 msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
 msgstr "Tvar stínu okolo šipky"
 
-#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:138 gtk/gtkcombobox.c:1046 gtk/gtkmenu.c:793
+#: gtk/deprecated/gtkarrow.c:138 gtk/gtkcombobox.c:1041 gtk/gtkmenu.c:793
 #: gtk/gtkmenuitem.c:519
 msgid "Arrow Scaling"
 msgstr "Škálování šipky"
@@ -594,7 +594,7 @@ msgstr "Náhled textu"
 msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
 msgstr "Text zobrazovaný pro demonstraci vybraného písma"
 
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1062 gtk/gtkentry.c:952
+#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1057 gtk/gtkentry.c:951
 #: gtk/gtkmenubar.c:217 gtk/gtkstatusbar.c:165 gtk/gtktoolbar.c:629
 #: gtk/gtkviewport.c:177
 msgid "Shadow type"
@@ -672,11 +672,11 @@ msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
 msgstr ""
 "Skupina akcelerátorů, která se má použít u standardních kláves akcelerátorů"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:919 gtk/gtklabel.c:796
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:921 gtk/gtklabel.c:806
 msgid "X align"
 msgstr "Zarovnání X"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:920 gtk/gtklabel.c:797
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:922 gtk/gtklabel.c:807
 msgid ""
 "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
 "layouts."
@@ -684,11 +684,11 @@ msgstr ""
 "Vodorovné zarovnání, od 0 (vlevo) do 1 (vpravo). Obráceně pro rozložení "
 "zprava doleva."
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:133 gtk/gtklabel.c:814
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:133 gtk/gtklabel.c:824
 msgid "Y align"
 msgstr "Zarovnání Y"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:134 gtk/gtklabel.c:815
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:134 gtk/gtklabel.c:825
 msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
 msgstr "Svislé zarovnání, od 0 (nahoře) do 1 (dole)"
 
@@ -762,7 +762,7 @@ msgstr ""
 "Hodnota vrácená gtk_radio_action_get_current_value(), když je tato akce "
 "aktuální akce své skupiny."
 
-#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:139 gtk/gtkradiobutton.c:164
+#: gtk/deprecated/gtkradioaction.c:139 gtk/gtkradiobutton.c:165
 #: gtk/gtkradiomenuitem.c:412 gtk/gtkradiotoolbutton.c:80
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
@@ -791,37 +791,37 @@ msgstr "Zobrazit čísla"
 msgid "Whether the items should be displayed with a number"
 msgstr "Jestli mají být položky zobrazeny s číslem"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:226 gtk/gtkimage.c:237
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:226 gtk/gtkimage.c:243
 msgid "Pixbuf"
 msgstr "Pixbuf"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:227 gtk/gtkimage.c:238
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:227 gtk/gtkimage.c:244
 msgid "A GdkPixbuf to display"
 msgstr "Zobrazovaný GdkPixbuf"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:234 gtk/gtkimage.c:253
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:234 gtk/gtkimage.c:257
 #: gtk/gtkrecentmanager.c:293
 msgid "Filename"
 msgstr "Název souboru"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:235 gtk/gtkimage.c:254
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:235 gtk/gtkimage.c:258
 msgid "Filename to load and display"
 msgstr "Název souboru, který načíst a zobrazit"
 
 #: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:247 gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:193
-#: gtk/gtkimage.c:267
+#: gtk/gtkimage.c:269
 msgid "Stock ID"
 msgstr "Standardní ID"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:248 gtk/gtkimage.c:268
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:248 gtk/gtkimage.c:270
 msgid "Stock ID for a stock image to display"
 msgstr "Standardní ID pro zobrazení standardního obrázku"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:279 gtk/gtkimage.c:372
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:279 gtk/gtkimage.c:367
 msgid "Storage type"
 msgstr "Typ uložení"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:280 gtk/gtkimage.c:373
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:280 gtk/gtkimage.c:368
 msgid "The representation being used for image data"
 msgstr "Reprezentace používaná pro data obrázku"
 
@@ -835,7 +835,7 @@ msgid "The size of the icon"
 msgstr "Velikost ikony"
 
 #: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:298 gtk/gtkinvisible.c:98
-#: gtk/gtkmountoperation.c:177 gtk/gtkstylecontext.c:220 gtk/gtkwindow.c:876
+#: gtk/gtkmountoperation.c:177 gtk/gtkstylecontext.c:222 gtk/gtkwindow.c:859
 msgid "Screen"
 msgstr "Obrazovka"
 
@@ -847,7 +847,7 @@ msgstr "Obrazovka, na které se tato stavová ikona zobrazí"
 msgid "Whether the status icon is visible"
 msgstr "Jestli je stavová ikona viditelná"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:322 gtk/gtkplug.c:201
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:322 gtk/gtkplug.c:196
 msgid "Embedded"
 msgstr "Začleněno"
 
@@ -864,7 +864,7 @@ msgstr "Orientace"
 msgid "The orientation of the tray"
 msgstr "Orientace oznamovací oblasti"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:366 gtk/gtkwidget.c:1391
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:366 gtk/gtkwidget.c:1271
 msgid "Has tooltip"
 msgstr "Má místní nápovědu"
 
@@ -872,16 +872,16 @@ msgstr "Má místní nápovědu"
 msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
 msgstr "Jestli má ikona v oznamovací oblasti místní nápovědu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:393 gtk/gtkwidget.c:1415
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:393 gtk/gtkwidget.c:1295
 msgid "Tooltip Text"
 msgstr "Text místní nápovědy"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:394 gtk/gtkwidget.c:1416
-#: gtk/gtkwidget.c:1440
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:394 gtk/gtkwidget.c:1296
+#: gtk/gtkwidget.c:1320
 msgid "The contents of the tooltip for this widget"
 msgstr "Obsahy místní nápovědy pro tento widget"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:417 gtk/gtkwidget.c:1439
+#: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:417 gtk/gtkwidget.c:1319
 msgid "Tooltip markup"
 msgstr "Značka místní nápovědy"
 
@@ -891,8 +891,11 @@ msgstr "Obsahy místní nápovědy pro tuto ikonu v oznamovací oblasti"
 
 #: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:435 gtk/gtkcolorbutton.c:181
 #: gtk/gtkfilechooserbutton.c:446 gtk/gtkfontbutton.c:472
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1872 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkstack.c:485
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:322
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1883 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkshortcutsgesture.c:229
+#: gtk/gtkshortcutsgesture.c:230 gtk/gtkshortcutsgroup.c:227
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:281 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:216
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:217 gtk/gtkstack.c:487
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
 msgid "Title"
 msgstr "Titulek"
 
@@ -900,11 +903,11 @@ msgstr "Titulek"
 msgid "The title of this tray icon"
 msgstr "Titulek této ikony v oznamovací oblasti"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstyle.c:469
+#: gtk/deprecated/gtkstyle.c:471
 msgid "Style context"
 msgstr "Kontext stylu"
 
-#: gtk/deprecated/gtkstyle.c:470
+#: gtk/deprecated/gtkstyle.c:472
 msgid "GtkStyleContext to get style from"
 msgstr "GtkStyleContext, ze kterého získat styl"
 
@@ -924,24 +927,24 @@ msgstr "Sloupce"
 msgid "The number of columns in the table"
 msgstr "Počet sloupců v tabulce"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:207 gtk/gtkgrid.c:1735
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:207 gtk/gtkgrid.c:1738
 msgid "Row spacing"
 msgstr "Rozestup řádků"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:208 gtk/gtkgrid.c:1736
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:208 gtk/gtkgrid.c:1739
 msgid "The amount of space between two consecutive rows"
 msgstr "Prostor mezi dvěma po sobě následujícími řádky"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:216 gtk/gtkgrid.c:1742
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:216 gtk/gtkgrid.c:1745
 msgid "Column spacing"
 msgstr "Rozestup sloupců"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:217 gtk/gtkgrid.c:1743
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:217 gtk/gtkgrid.c:1746
 msgid "The amount of space between two consecutive columns"
 msgstr "Prostor mezi dvěma po sobě následujícími sloupci"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:225 gtk/gtkbox.c:264 gtk/gtkflowbox.c:3694
-#: gtk/gtkstack.c:421 gtk/gtktoolbar.c:561 gtk/gtktoolitemgroup.c:1654
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:225 gtk/gtkbox.c:266 gtk/gtkflowbox.c:3742
+#: gtk/gtkstack.c:423 gtk/gtktoolbar.c:561 gtk/gtktoolitemgroup.c:1654
 msgid "Homogeneous"
 msgstr "Homogenní"
 
@@ -949,11 +952,11 @@ msgstr "Homogenní"
 msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
 msgstr "Je-li ZAPNUTO, budou mít všechny buňky tabulky stejnou šířku/výšku"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:233 gtk/gtkgrid.c:1774
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:233 gtk/gtkgrid.c:1777
 msgid "Left attachment"
 msgstr "Připevnění vlevo"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:234 gtk/gtkgrid.c:1775 gtk/gtkmenu.c:756
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:234 gtk/gtkgrid.c:1778 gtk/gtkmenu.c:756
 msgid "The column number to attach the left side of the child to"
 msgstr "Číslo sloupce, ke kterému připevnit levou stranu potomka"
 
@@ -965,7 +968,7 @@ msgstr "Připevnění vpravo"
 msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
 msgstr "Číslo sloupce, ke kterému připevnit pravou stranu widgetu potomka"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:247 gtk/gtkgrid.c:1781
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:247 gtk/gtkgrid.c:1784
 msgid "Top attachment"
 msgstr "Připevnění nahoře"
 
@@ -1025,27 +1028,27 @@ msgstr ""
 msgid "Theming engine name"
 msgstr "Název jádra motivů"
 
-#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:120
+#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:118
 msgid "Create the same proxies as a radio action"
 msgstr "Vytvořit stejné proxy jako akce přepínače"
 
-#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:121
+#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:119
 msgid "Whether the proxies for this action look like radio action proxies"
 msgstr "Jestli proxy pro tuto akci vypadají jako proxy akce přepínače"
 
-#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:137 gtk/gtkcellrendererspinner.c:125
+#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:135 gtk/gtkcellrendererspinner.c:125
 #: gtk/gtkcheckmenuitem.c:122 gtk/gtkmenu.c:553 gtk/gtkmodelbutton.c:906
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:907 gtk/gtkspinner.c:119 gtk/gtkswitch.c:877
-#: gtk/gtktogglebutton.c:179 gtk/gtktoggletoolbutton.c:127
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:907 gtk/gtkspinner.c:119 gtk/gtkswitch.c:919
+#: gtk/gtktogglebutton.c:180 gtk/gtktoggletoolbutton.c:127
 msgid "Active"
 msgstr "Aktivní"
 
-#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:138
+#: gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:136
 msgid "Whether the toggle action should be active"
 msgstr "Jestli má být přepínací akce aktivní"
 
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:136 gtk/gtkcellrenderertext.c:341
-#: gtk/gtktexttag.c:274
+#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:136 gtk/gtkcellrenderertext.c:334
+#: gtk/gtktexttag.c:276
 msgid "Foreground color"
 msgstr "Barva popředí"
 
@@ -1077,7 +1080,7 @@ msgstr "Barva úspěchu"
 msgid "Success color for symbolic icons"
 msgstr "Barva úspěchu symbolických ikon"
 
-#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:168 gtk/gtkbox.c:323
+#: gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:168 gtk/gtkbox.c:322
 msgid "Padding"
 msgstr "Doplnění"
 
@@ -1093,7 +1096,7 @@ msgstr "Velikosti ikon"
 msgid "The pixel size that icons should be forced to, or zero"
 msgstr "Velikost pixelů, ke které by měly být ikony přinuceny, nebo nula"
 
-#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:460 gtk/gtkcombobox.c:825
+#: gtk/deprecated/gtkuimanager.c:460 gtk/gtkcombobox.c:820
 msgid "Add tearoffs to menus"
 msgstr "Přidat do nabídky položku pro odtržení"
 
@@ -1238,24 +1241,24 @@ msgstr "Zalamovat licenci"
 msgid "Whether to wrap the license text."
 msgstr "Jestli zalamovat text licence."
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:192
+#: gtk/gtkaccellabel.c:193
 msgid "Accelerator Closure"
 msgstr "Objekt akcelerátoru"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:193
+#: gtk/gtkaccellabel.c:194
 msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
 msgstr "Objekt, který sledovat pro změny akcelerátoru"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:199
+#: gtk/gtkaccellabel.c:200
 msgid "Accelerator Widget"
 msgstr "Widget akcelerátoru"
 
-#: gtk/gtkaccellabel.c:200
+#: gtk/gtkaccellabel.c:201
 msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
 msgstr "Widget, který sledovat pro změny akcelerátoru"
 
-#: gtk/gtkaccessible.c:156 gtk/gtkeventcontroller.c:165
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:347
+#: gtk/gtkaccessible.c:156 gtk/gtkeventcontroller.c:168
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:337
 msgid "Widget"
 msgstr "Widget"
 
@@ -1279,11 +1282,11 @@ msgstr "cílová hodnota akce"
 msgid "The parameter for action invocations"
 msgstr "Parametr vyvolání akcí"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:237 gtk/gtkbox.c:330 gtk/gtkheaderbar.c:1857
+#: gtk/gtkactionbar.c:237 gtk/gtkbox.c:330 gtk/gtkheaderbar.c:1869
 msgid "Pack type"
 msgstr "Typ balení"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:238 gtk/gtkbox.c:331 gtk/gtkheaderbar.c:1858
+#: gtk/gtkactionbar.c:238 gtk/gtkbox.c:331 gtk/gtkheaderbar.c:1870
 msgid ""
 "A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
 "start or end of the parent"
@@ -1291,23 +1294,23 @@ msgstr ""
 "GtkPackType udávající, jestli má být potomek sbalen vzhledem k počátku nebo "
 "konci rodiče"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:244 gtk/gtkbox.c:337 gtk/gtkheaderbar.c:1864
-#: gtk/gtknotebook.c:775 gtk/gtkpaned.c:337 gtk/gtkpopover.c:1618
-#: gtk/gtkpopovermenu.c:376 gtk/gtkstack.c:499 gtk/gtktoolitemgroup.c:1682
+#: gtk/gtkactionbar.c:244 gtk/gtkbox.c:337 gtk/gtkheaderbar.c:1876
+#: gtk/gtknotebook.c:780 gtk/gtkpaned.c:336 gtk/gtkpopover.c:1651
+#: gtk/gtkpopovermenu.c:376 gtk/gtkstack.c:501 gtk/gtktoolitemgroup.c:1682
 msgid "Position"
 msgstr "Pozice"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:245 gtk/gtkbox.c:338 gtk/gtkheaderbar.c:1865
-#: gtk/gtknotebook.c:776 gtk/gtkpopovermenu.c:377 gtk/gtkstack.c:500
+#: gtk/gtkactionbar.c:245 gtk/gtkbox.c:338 gtk/gtkheaderbar.c:1877
+#: gtk/gtknotebook.c:781 gtk/gtkpopovermenu.c:377 gtk/gtkstack.c:502
 msgid "The index of the child in the parent"
 msgstr "Index potomka v rodiči"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:140 gtk/gtkcellrendererprogress.c:138
+#: gtk/gtkadjustment.c:142 gtk/gtkcellrendererprogress.c:138
 #: gtk/gtkscalebutton.c:191 gtk/gtkspinbutton.c:398
 msgid "Value"
 msgstr "Hodnota"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:141
+#: gtk/gtkadjustment.c:143
 msgid "The value of the adjustment"
 msgstr "Hodnota zarovnání"
 
@@ -1319,43 +1322,43 @@ msgstr "Minimální hodnota"
 msgid "The minimum value of the adjustment"
 msgstr "Minimální hodnota zarovnání"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:177
+#: gtk/gtkadjustment.c:175
 msgid "Maximum Value"
 msgstr "Maximální hodnota"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:178
+#: gtk/gtkadjustment.c:176
 msgid "The maximum value of the adjustment"
 msgstr "Maximální hodnota zarovnání"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:194
+#: gtk/gtkadjustment.c:190
 msgid "Step Increment"
 msgstr "Přírůstek o krok"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:195
+#: gtk/gtkadjustment.c:191
 msgid "The step increment of the adjustment"
 msgstr "Přírůstek zarovnání o krok"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:211
+#: gtk/gtkadjustment.c:205
 msgid "Page Increment"
 msgstr "Přírůstek o stránku"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:212
+#: gtk/gtkadjustment.c:206
 msgid "The page increment of the adjustment"
 msgstr "Přírůstek zarovnání o stránku"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:231
+#: gtk/gtkadjustment.c:223
 msgid "Page Size"
 msgstr "Velikost stránky"
 
-#: gtk/gtkadjustment.c:232
+#: gtk/gtkadjustment.c:224
 msgid "The page size of the adjustment"
 msgstr "Velikost stránky zarovnání"
 
-#: gtk/gtkappchooserbutton.c:616
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:618
 msgid "Include an 'Other…' item"
 msgstr "Zahrnout položku „Další…“"
 
-#: gtk/gtkappchooserbutton.c:617
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:619
 msgid ""
 "Whether the combobox should include an item that triggers a "
 "GtkAppChooserDialog"
@@ -1363,19 +1366,19 @@ msgstr ""
 "Jestli by mělo kombinované pole zahrnovat položku spouštějící "
 "GtkAppChooserDialog"
 
-#: gtk/gtkappchooserbutton.c:633
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:634
 msgid "Show default item"
 msgstr "Zobrazit výchozí prvek"
 
-#: gtk/gtkappchooserbutton.c:634
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:635
 msgid "Whether the combobox should show the default application on top"
 msgstr "Jestli by mělo kombinované pole zobrazit výchozí aplikaci nahoře"
 
-#: gtk/gtkappchooserbutton.c:646 gtk/gtkappchooserdialog.c:687
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:647 gtk/gtkappchooserdialog.c:687
 msgid "Heading"
 msgstr "Nadpis"
 
-#: gtk/gtkappchooserbutton.c:647 gtk/gtkappchooserdialog.c:688
+#: gtk/gtkappchooserbutton.c:648 gtk/gtkappchooserdialog.c:688
 msgid "The text to show at the top of the dialog"
 msgstr "Text zobrazený ve vrchní části dialogového okna"
 
@@ -1443,48 +1446,48 @@ msgstr "Výchozí text widgetu"
 msgid "The default text appearing when there are no applications"
 msgstr "Výchozí text, který se zobrazí v případě neexistence aplikací"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:937
+#: gtk/gtkapplication.c:981
 msgid "Register session"
 msgstr "Registrovat sezení"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:938
+#: gtk/gtkapplication.c:982
 msgid "Register with the session manager"
 msgstr "Registrovat ve správci sezení"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:943
+#: gtk/gtkapplication.c:988
 msgid "Application menu"
 msgstr "Nabídka aplikace"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:944
+#: gtk/gtkapplication.c:989
 msgid "The GMenuModel for the application menu"
 msgstr "GMenuModel nabídky aplikace"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:950
+#: gtk/gtkapplication.c:995
 msgid "Menubar"
 msgstr "Lišta nabídky"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:951
+#: gtk/gtkapplication.c:996
 msgid "The GMenuModel for the menubar"
 msgstr "GMenuModel lišty nabídky"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:957
+#: gtk/gtkapplication.c:1002
 msgid "Active window"
 msgstr "Aktivovat okno"
 
-#: gtk/gtkapplication.c:958
+#: gtk/gtkapplication.c:1003
 msgid "The window which most recently had focus"
 msgstr "Okno, které bylo aktivní naposledy"
 
-#: gtk/gtkapplicationwindow.c:845
+#: gtk/gtkapplicationwindow.c:865
 msgid "Show a menubar"
 msgstr "Zobrazit lištu nabídky"
 
-#: gtk/gtkapplicationwindow.c:846
+#: gtk/gtkapplicationwindow.c:866
 msgid "TRUE if the window should show a menubar at the top of the window"
 msgstr ""
 "ZAPNUTO, pokud by okno mělo zobrazit nabídkovou lištu v horní části okna"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:107 gtk/gtkwidget.c:1486
+#: gtk/gtkaspectframe.c:107 gtk/gtkwidget.c:1363
 msgid "Horizontal Alignment"
 msgstr "Vodorovné zarovnání"
 
@@ -1492,7 +1495,7 @@ msgstr "Vodorovné zarovnání"
 msgid "X alignment of the child"
 msgstr "Zarovnání potomka podle osy X"
 
-#: gtk/gtkaspectframe.c:114 gtk/gtkwidget.c:1502
+#: gtk/gtkaspectframe.c:114 gtk/gtkwidget.c:1378
 msgid "Vertical Alignment"
 msgstr "Svislé zarovnání"
 
@@ -1516,75 +1519,75 @@ msgstr "Následovat potomka"
 msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
 msgstr "Vynutit, aby poměr stran odpovídal rámu potomka"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:522 gtk/gtkdialog.c:652
+#: gtk/gtkassistant.c:523 gtk/gtkdialog.c:652
 msgid "Use Header Bar"
 msgstr "Použít hlavičkovou lištu"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:523 gtk/gtkdialog.c:653
+#: gtk/gtkassistant.c:524 gtk/gtkdialog.c:653
 msgid "Use Header Bar for actions."
 msgstr "Použít hlavičkovou lištu pro akce."
 
-#: gtk/gtkassistant.c:529
+#: gtk/gtkassistant.c:530
 msgid "Header Padding"
 msgstr "Odsazení záhlaví"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:530
+#: gtk/gtkassistant.c:531
 msgid "Number of pixels around the header."
 msgstr "Počet pixelů kolem záhlaví."
 
-#: gtk/gtkassistant.c:537
+#: gtk/gtkassistant.c:538
 msgid "Content Padding"
 msgstr "Odsazení obsahu"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:538
+#: gtk/gtkassistant.c:539
 msgid "Number of pixels around the content pages."
 msgstr "Počet pixelů kolem stránek s obsahem."
 
-#: gtk/gtkassistant.c:554
+#: gtk/gtkassistant.c:555
 msgid "Page type"
 msgstr "Typ stránky"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:555
+#: gtk/gtkassistant.c:556
 msgid "The type of the assistant page"
 msgstr "Typ stránky průvodce"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:570
+#: gtk/gtkassistant.c:571
 msgid "Page title"
 msgstr "Nadpis stránky"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:571
+#: gtk/gtkassistant.c:572
 msgid "The title of the assistant page"
 msgstr "Nadpis stránky průvodce"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:588
+#: gtk/gtkassistant.c:589
 msgid "Header image"
 msgstr "Obrázek záhlaví"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:589
+#: gtk/gtkassistant.c:590
 msgid "Header image for the assistant page"
 msgstr "Obrázek záhlaví pro stránku průvodce"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:605
+#: gtk/gtkassistant.c:606
 msgid "Sidebar image"
 msgstr "Obrázek postranního panelu"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:606
+#: gtk/gtkassistant.c:607
 msgid "Sidebar image for the assistant page"
 msgstr "Obrázek v postranním panelu pro stránku průvodce"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:622
+#: gtk/gtkassistant.c:623
 msgid "Page complete"
 msgstr "Úplná stránka"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:623
+#: gtk/gtkassistant.c:624
 msgid "Whether all required fields on the page have been filled out"
 msgstr "Jestli byla všechna povinná pole na stránce vyplněna"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:628
+#: gtk/gtkassistant.c:629
 msgid "Has padding"
 msgstr "Má odsazení"
 
-#: gtk/gtkassistant.c:628
+#: gtk/gtkassistant.c:629
 msgid "Whether the assistant adds padding around the page"
 msgstr "Jestli průvodce přidává odsazení okolo stránky"
 
@@ -1651,36 +1654,36 @@ msgstr "Nehomogenní"
 msgid "If TRUE, the child will not be subject to homogeneous sizing"
 msgstr "Je-li ZAPNUTO, potomka se nebude týkat homogenní změna velikosti"
 
-#: gtk/gtkbox.c:257 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkexpander.c:299
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1898 gtk/gtkiconview.c:511 gtk/gtktreeviewcolumn.c:280
+#: gtk/gtkbox.c:259 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkexpander.c:299
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1904 gtk/gtkiconview.c:511 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
 msgid "Spacing"
 msgstr "Rozestup"
 
-#: gtk/gtkbox.c:258 gtk/gtkheaderbar.c:1899
+#: gtk/gtkbox.c:260 gtk/gtkheaderbar.c:1905
 msgid "The amount of space between children"
 msgstr "Množství místa mezi potomky navzájem"
 
-#: gtk/gtkbox.c:265 gtk/gtkflowbox.c:3695
+#: gtk/gtkbox.c:267 gtk/gtkflowbox.c:3743
 msgid "Whether the children should all be the same size"
 msgstr "Jestli má mít každý potomek stejnou velikost"
 
-#: gtk/gtkbox.c:271
+#: gtk/gtkbox.c:273
 msgid "Baseline position"
 msgstr "Poloha účaří"
 
-#: gtk/gtkbox.c:272
+#: gtk/gtkbox.c:274
 msgid ""
 "The position of the baseline aligned widgets if extra space is available"
 msgstr ""
 "Poloha widgetů zarovnaných k účaří, když je k dispozici dodatečné místo"
 
-#: gtk/gtkbox.c:298 gtk/gtkcellareabox.c:330 gtk/gtktoolbar.c:553
+#: gtk/gtkbox.c:299 gtk/gtkcellareabox.c:330 gtk/gtktoolbar.c:553
 #: gtk/gtktoolitemgroup.c:1661 gtk/gtktoolpalette.c:1023
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:330
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:323
 msgid "Expand"
 msgstr "Rozbalit"
 
-#: gtk/gtkbox.c:299
+#: gtk/gtkbox.c:300
 msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
 msgstr "Jestli má potomek obdržet místo navíc, pokud se rodič zvětší"
 
@@ -1696,15 +1699,15 @@ msgstr ""
 "Jestli má být prostor navíc poskytnutý potomku přidělen tomuto potomku nebo "
 "použit jako doplnění"
 
-#: gtk/gtkbox.c:324
+#: gtk/gtkbox.c:323
 msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
 msgstr "Prostor navíc vložený mezi potomka a jeho sousedy, v pixelech"
 
-#: gtk/gtkbuilder.c:289
+#: gtk/gtkbuilder.c:291
 msgid "Translation Domain"
 msgstr "Doména překladatelů"
 
-#: gtk/gtkbuilder.c:290
+#: gtk/gtkbuilder.c:292
 msgid "The translation domain used by gettext"
 msgstr "Překladová doména použitá systémem gettext"
 
@@ -1714,13 +1717,13 @@ msgid ""
 "widget"
 msgstr "Text widgetu popisu v tlačítku, pokud tlačítko obsahuje widget popisu"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:254 gtk/gtkexpander.c:283 gtk/gtklabel.c:769
-#: gtk/gtkmenuitem.c:459 gtk/gtktoolbutton.c:246
+#: gtk/gtkbutton.c:254 gtk/gtkexpander.c:283 gtk/gtklabel.c:781
+#: gtk/gtkmenuitem.c:457 gtk/gtktoolbutton.c:246
 msgid "Use underline"
 msgstr "Používat podtržítko"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:255 gtk/gtkexpander.c:284 gtk/gtklabel.c:770
-#: gtk/gtkmenuitem.c:460
+#: gtk/gtkbutton.c:255 gtk/gtkexpander.c:284 gtk/gtklabel.c:782
+#: gtk/gtkmenuitem.c:458
 msgid ""
 "If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
 "for the mnemonic accelerator key"
@@ -1735,7 +1738,7 @@ msgstr ""
 "Je-li nastaveno, popis se použije pro výběr standardní položky místo jeho "
 "zobrazení"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:273 gtk/gtkcombobox.c:849 gtk/gtkfilechooserbutton.c:432
+#: gtk/gtkbutton.c:273 gtk/gtkcombobox.c:844 gtk/gtkfilechooserbutton.c:432
 msgid "Focus on click"
 msgstr "Zaměření při kliknutí"
 
@@ -1821,7 +1824,7 @@ msgstr ""
 "Jestli vlastnosti child_displacement_x/_y properties mají mít také vliv na "
 "obdélník zaměření"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:560 gtk/gtkentry.c:841 gtk/gtkentry.c:2056
+#: gtk/gtkbutton.c:560 gtk/gtkentry.c:852 gtk/gtkentry.c:2018
 msgid "Inner Border"
 msgstr "Vnitřní okraj"
 
@@ -1837,27 +1840,27 @@ msgstr "Prostor okolo obrázku"
 msgid "Spacing in pixels between the image and label"
 msgstr "Prostor v pixelech mezi obrázkem a popiskem"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:405
+#: gtk/gtkcalendar.c:399
 msgid "Year"
 msgstr "Rok"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:406
+#: gtk/gtkcalendar.c:400
 msgid "The selected year"
 msgstr "Vybraný rok"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:419
+#: gtk/gtkcalendar.c:413
 msgid "Month"
 msgstr "Měsíc"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:420
+#: gtk/gtkcalendar.c:414
 msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
 msgstr "Vybraný měsíc (číslo mezi 0 a 11)"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:434
+#: gtk/gtkcalendar.c:428
 msgid "Day"
 msgstr "Den"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:435
+#: gtk/gtkcalendar.c:429
 msgid ""
 "The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
 "currently selected day)"
@@ -1865,87 +1868,87 @@ msgstr ""
 "Vybraný den (jako číslo mezi 1 a 31 nebo 0 pro zrušení výběru aktuálně "
 "vybraného dne)"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:449
+#: gtk/gtkcalendar.c:443
 msgid "Show Heading"
 msgstr "Zobrazovat hlavičku"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:450
+#: gtk/gtkcalendar.c:444
 msgid "If TRUE, a heading is displayed"
 msgstr "Je-li ZAPNUTO, je zobrazována hlavička"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:464
+#: gtk/gtkcalendar.c:458
 msgid "Show Day Names"
 msgstr "Zobrazovat názvy dnů"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:465
+#: gtk/gtkcalendar.c:459
 msgid "If TRUE, day names are displayed"
 msgstr "Je-li ZAPNUTO, jsou zobrazovány názvy dnů"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:478
+#: gtk/gtkcalendar.c:472
 msgid "No Month Change"
 msgstr "Žádná změna měsíce"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:479
+#: gtk/gtkcalendar.c:473
 msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
 msgstr "Je-li ZAPNUTO, nemůže být vybraný měsíc změněn"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:493
+#: gtk/gtkcalendar.c:487
 msgid "Show Week Numbers"
 msgstr "Zobrazovat čísla týdnů"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:494
+#: gtk/gtkcalendar.c:488
 msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
 msgstr "Je-li ZAPNUTO, jsou zobrazována čísla týdnů"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:509
+#: gtk/gtkcalendar.c:503
 msgid "Details Width"
 msgstr "Šířka podrobností"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:510
+#: gtk/gtkcalendar.c:504
 msgid "Details width in characters"
 msgstr "Šířka podrobností ve znacích"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:525
+#: gtk/gtkcalendar.c:519
 msgid "Details Height"
 msgstr "Výška podrobností"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:526
+#: gtk/gtkcalendar.c:520
 msgid "Details height in rows"
 msgstr "Výška podrobností v řádcích"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:542
+#: gtk/gtkcalendar.c:536
 msgid "Show Details"
 msgstr "Zobrazit podrobnosti"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:543
+#: gtk/gtkcalendar.c:537
 msgid "If TRUE, details are shown"
 msgstr "Je-li ZAPNUTO, jsou zobrazovány podrobnosti"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:555
+#: gtk/gtkcalendar.c:549
 msgid "Inner border"
 msgstr "Vnitřní okraj"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:556
+#: gtk/gtkcalendar.c:550
 msgid "Inner border space"
 msgstr "Prostor okolo vnitřního okraje"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:567
+#: gtk/gtkcalendar.c:561
 msgid "Vertical separation"
 msgstr "Svislé oddělení"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:568
+#: gtk/gtkcalendar.c:562
 msgid "Space between day headers and main area"
 msgstr "Prostor mezi záhlavími s dnem a hlavní oblastí"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:579
+#: gtk/gtkcalendar.c:573
 msgid "Horizontal separation"
 msgstr "Vodorovné oddělení"
 
-#: gtk/gtkcalendar.c:580
+#: gtk/gtkcalendar.c:574
 msgid "Space between week headers and main area"
 msgstr "Prostor mezi záhlavími s týdnem a hlavní oblastí"
 
-#: gtk/gtkcellareabox.c:311 gtk/gtktreeviewcolumn.c:281
+#: gtk/gtkcellareabox.c:311 gtk/gtktreeviewcolumn.c:277
 msgid "Space which is inserted between cells"
 msgstr "Místo, které je vložené mezi buňky"
 
@@ -2014,7 +2017,7 @@ msgid "The Cell Area this context was created for"
 msgstr "Prostor buňky, pro který byl tento kontext vytvořen"
 
 #: gtk/gtkcellareacontext.c:132 gtk/gtkcellareacontext.c:151
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:306
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:300
 msgid "Minimum Width"
 msgstr "Minimální šířka"
 
@@ -2210,7 +2213,7 @@ msgstr "Sloupec textu"
 msgid "A column in the data source model to get the strings from"
 msgstr "Sloupec v modelu zdroje dat, odkud získat řetězce"
 
-#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:169 gtk/gtkcombobox.c:918
+#: gtk/gtkcellrenderercombo.c:169 gtk/gtkcombobox.c:913
 msgid "Has Entry"
 msgstr "Má vstup"
 
@@ -2274,8 +2277,9 @@ msgstr "Sledovat stav"
 msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
 msgstr "Jestli se má vykreslovaný pixbuf obarvovat podle stavu"
 
-#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:265 gtk/gtkimage.c:349 gtk/gtkmodelbutton.c:877
-#: gtk/gtkwindow.c:816
+#: gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:265 gtk/gtkimage.c:346 gtk/gtkmodelbutton.c:877
+#: gtk/gtkshortcutsgesture.c:214 gtk/gtkshortcutsgesture.c:215
+#: gtk/gtkwindow.c:803
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
@@ -2283,9 +2287,9 @@ msgstr "Ikona"
 msgid "Value of the progress bar"
 msgstr "Hodnota ukazatele průběhu"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 gtk/gtkcellrenderertext.c:253
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:348 gtk/gtkentry.c:903 gtk/gtkmessagedialog.c:214
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:891 gtk/gtkprogressbar.c:183 gtk/gtktextbuffer.c:217
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 gtk/gtkcellrenderertext.c:255
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:906 gtk/gtkmessagedialog.c:214
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:891 gtk/gtkprogressbar.c:184 gtk/gtktextbuffer.c:218
 msgid "Text"
 msgstr "Text"
 
@@ -2326,15 +2330,15 @@ msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
 msgstr "Svislé zarovnání textu, od 0 (nahoře) do 1 (dole)."
 
 #: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1015
-#: gtk/gtkmodelbutton.c:937 gtk/gtkprogressbar.c:159 gtk/gtkrange.c:440
+#: gtk/gtkmodelbutton.c:937 gtk/gtkprogressbar.c:161 gtk/gtkrange.c:437
 msgid "Inverted"
 msgstr "Obrácený"
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:227 gtk/gtkprogressbar.c:160
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:227 gtk/gtkprogressbar.c:162
 msgid "Invert the direction in which the progress bar grows"
 msgstr "Obrátit směr růstu ukazatele průběhu"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:113 gtk/gtkrange.c:432 gtk/gtkscalebutton.c:210
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:113 gtk/gtkrange.c:430 gtk/gtkscalebutton.c:210
 #: gtk/gtkspinbutton.c:341
 msgid "Adjustment"
 msgstr "Zarovnání"
@@ -2351,7 +2355,7 @@ msgstr "Rychlost růstu"
 msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
 msgstr "Zrychlení růstu, když držíte tlačítko"
 
-#: gtk/gtkcellrendererspin.c:143 gtk/gtkscale.c:301 gtk/gtkspinbutton.c:357
+#: gtk/gtkcellrendererspin.c:143 gtk/gtkscale.c:307 gtk/gtkspinbutton.c:357
 msgid "Digits"
 msgstr "Desetinná místa"
 
@@ -2371,19 +2375,19 @@ msgstr "Pulz animace průběhu"
 msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered spinner"
 msgstr "Hodnota GtkIconSize, která určuje velikost zobrazované animace průběhu"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:254
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:256
 msgid "Text to render"
 msgstr "Zobrazovaný text"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:261
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:262
 msgid "Markup"
 msgstr "Značky"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:262
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:263
 msgid "Marked up text to render"
 msgstr "Zobrazovaný text se značkami"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1474 gtk/gtklabel.c:755
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1440 gtk/gtklabel.c:767
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atributy"
 
@@ -2391,160 +2395,160 @@ msgstr "Atributy"
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
 msgstr "Seznam atributů stylu používaných pro zobrazení textu"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:277
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:276
 msgid "Single Paragraph Mode"
 msgstr "Režim jednoho odstavce"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:278
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:277
 msgid "Whether to keep all text in a single paragraph"
 msgstr "Jestli udržovat všechen text v jednom odstavci"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:286 gtk/gtkcellview.c:189 gtk/gtktexttag.c:213
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:283 gtk/gtkcellview.c:189 gtk/gtktexttag.c:215
 msgid "Background color name"
 msgstr "Název barvy pozadí"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:287 gtk/gtkcellview.c:190 gtk/gtktexttag.c:214
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:284 gtk/gtkcellview.c:190 gtk/gtktexttag.c:216
 msgid "Background color as a string"
 msgstr "Barva pozadí jako řetězec"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:302 gtk/gtkcellview.c:205 gtk/gtktexttag.c:228
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:298 gtk/gtkcellview.c:205 gtk/gtktexttag.c:230
 msgid "Background color"
 msgstr "Barva pozadí"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:303 gtk/gtkcellview.c:206 gtk/gtktexttag.c:229
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:299 gtk/gtkcellview.c:206 gtk/gtktexttag.c:231
 msgid "Background color as a GdkColor"
 msgstr "Barva pozadí jako GdkColor"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:318
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:313
 msgid "Background color as RGBA"
 msgstr "Barva pozadí jako RGBA"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:319 gtk/gtkcellview.c:221 gtk/gtktexttag.c:244
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:314 gtk/gtkcellview.c:221 gtk/gtktexttag.c:246
 msgid "Background color as a GdkRGBA"
 msgstr "Barva pozadí jako GdkRGBA"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:325 gtk/gtktexttag.c:259
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:319 gtk/gtktexttag.c:261
 msgid "Foreground color name"
 msgstr "Název barvy popředí"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:326 gtk/gtktexttag.c:260
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:320 gtk/gtktexttag.c:262
 msgid "Foreground color as a string"
 msgstr "Název barvy popředí jako řetězec"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:342 gtk/gtktexttag.c:275
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:335 gtk/gtktexttag.c:277
 msgid "Foreground color as a GdkColor"
 msgstr "Barva popředí jako GdkColor"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:349
 msgid "Foreground color as RGBA"
 msgstr "Barva popředí jako RGBA"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:358 gtk/gtktexttag.c:290
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:350 gtk/gtktexttag.c:292
 msgid "Foreground color as a GdkRGBA"
 msgstr "Barva popředí jako GdkRGBA"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:366 gtk/gtkentry.c:799 gtk/gtktexttag.c:306
-#: gtk/gtktextview.c:769
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357 gtk/gtkentry.c:814 gtk/gtktexttag.c:308
+#: gtk/gtktextview.c:794
 msgid "Editable"
 msgstr "Upravitelné"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:367 gtk/gtktexttag.c:307 gtk/gtktextview.c:770
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:358 gtk/gtktexttag.c:309 gtk/gtktextview.c:795
 msgid "Whether the text can be modified by the user"
 msgstr "Jestli uživatel může měnit text"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:374 gtk/gtkcellrenderertext.c:382
-#: gtk/gtkfontchooser.c:64 gtk/gtktexttag.c:322 gtk/gtktexttag.c:330
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:364 gtk/gtkcellrenderertext.c:371
+#: gtk/gtkfontchooser.c:64 gtk/gtktexttag.c:324 gtk/gtktexttag.c:332
 msgid "Font"
 msgstr "Písmo"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:375 gtk/gtkfontchooser.c:65 gtk/gtktexttag.c:323
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:365 gtk/gtkfontchooser.c:65 gtk/gtktexttag.c:325
 msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
 msgstr "Popis písma jako řetězec, např. „Sans Italic 12“"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:383 gtk/gtkfontchooser.c:78 gtk/gtktexttag.c:331
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:372 gtk/gtkfontchooser.c:78 gtk/gtktexttag.c:333
 msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
 msgstr "Popis písma jako struktura PangoFontDescription"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:391 gtk/gtktexttag.c:338
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:378 gtk/gtktexttag.c:340
 msgid "Font family"
 msgstr "Rodina písma"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:392 gtk/gtktexttag.c:339
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:379 gtk/gtktexttag.c:341
 msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
 msgstr "Název rodiny písma, např. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:399 gtk/gtkcellrenderertext.c:400
-#: gtk/gtktexttag.c:346
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:385 gtk/gtkcellrenderertext.c:386
+#: gtk/gtktexttag.c:348
 msgid "Font style"
 msgstr "Styl písma"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:408 gtk/gtkcellrenderertext.c:409
-#: gtk/gtktexttag.c:355
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:393 gtk/gtkcellrenderertext.c:394
+#: gtk/gtktexttag.c:357
 msgid "Font variant"
 msgstr "Varianta písma"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:417 gtk/gtkcellrenderertext.c:418
-#: gtk/gtktexttag.c:364
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:401 gtk/gtkcellrenderertext.c:402
+#: gtk/gtktexttag.c:366
 msgid "Font weight"
 msgstr "Řez písma"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:427 gtk/gtkcellrenderertext.c:428
-#: gtk/gtktexttag.c:375
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:409 gtk/gtkcellrenderertext.c:410
+#: gtk/gtktexttag.c:377
 msgid "Font stretch"
 msgstr "Rozteč písma"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:436 gtk/gtkcellrenderertext.c:437
-#: gtk/gtktexttag.c:384
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:417 gtk/gtkcellrenderertext.c:418
+#: gtk/gtktexttag.c:386
 msgid "Font size"
 msgstr "Velikost písma"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:446 gtk/gtktexttag.c:404
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:425 gtk/gtktexttag.c:406
 msgid "Font points"
 msgstr "Počet bodů písma"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:447 gtk/gtktexttag.c:405
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:426 gtk/gtktexttag.c:407
 msgid "Font size in points"
 msgstr "Velikost písma v bodech"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:456 gtk/gtktexttag.c:394
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:433 gtk/gtktexttag.c:396
 msgid "Font scale"
 msgstr "Škálování písma"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:457
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:434
 msgid "Font scaling factor"
 msgstr "Faktor škálování písma"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:466 gtk/gtktexttag.c:473
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:441 gtk/gtktexttag.c:475
 msgid "Rise"
 msgstr "Zvýšení"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:467
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:442
 msgid ""
 "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
 msgstr ""
 "Posun textu nad základní čáru (pod základní čáru, pokud je hodnota záporná)"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:478 gtk/gtktexttag.c:513
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:450 gtk/gtktexttag.c:515
 msgid "Strikethrough"
 msgstr "Přeškrtnuti"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:479 gtk/gtktexttag.c:514
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:451 gtk/gtktexttag.c:516
 msgid "Whether to strike through the text"
 msgstr "Jestli je text přeškrtnutý"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:486 gtk/gtktexttag.c:521
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:457 gtk/gtktexttag.c:523
 msgid "Underline"
 msgstr "Podtržení"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:487 gtk/gtktexttag.c:522
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:458 gtk/gtktexttag.c:524
 msgid "Style of underline for this text"
 msgstr "Styl podtržení pro tento text"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:495 gtk/gtktexttag.c:433
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:465 gtk/gtktexttag.c:435
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:496
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:466
 msgid ""
 "The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
 "when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
@@ -2554,11 +2558,11 @@ msgstr ""
 "jako pomocnou informaci při vykreslování textu. Pokud tomuto parametru "
 "nerozumíte, pravděpodobně jej nepotřebujete."
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:516 gtk/gtklabel.c:917 gtk/gtkprogressbar.c:228
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:484 gtk/gtklabel.c:918 gtk/gtkprogressbar.c:227
 msgid "Ellipsize"
 msgstr "Zkrátit"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:517
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:485
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
 "have enough room to display the entire string"
@@ -2566,28 +2570,28 @@ msgstr ""
 "Preferované místo, kde zkrátit řetězec, pokud vykreslování buňky nemá dost "
 "místa na zobrazení celého řetězce"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:536 gtk/gtkfilechooserbutton.c:460
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:503 gtk/gtkfilechooserbutton.c:460
 #: gtk/gtklabel.c:938
 msgid "Width In Characters"
 msgstr "Šířka ve znacích"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:537 gtk/gtklabel.c:939
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:504 gtk/gtklabel.c:939
 msgid "The desired width of the label, in characters"
 msgstr "Požadovaná šířka popisku ve znacích"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:561 gtk/gtklabel.c:999
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:525 gtk/gtklabel.c:994
 msgid "Maximum Width In Characters"
 msgstr "Maximální šířka ve znacích"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:562
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:526
 msgid "The maximum width of the cell, in characters"
 msgstr "Požadovaná maximální šířka buňky ve znacích"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:580 gtk/gtktexttag.c:566
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:542 gtk/gtktexttag.c:568
 msgid "Wrap mode"
 msgstr "Režim zalamování"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:581
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:543
 msgid ""
 "How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not "
 "have enough room to display the entire string"
@@ -2595,155 +2599,155 @@ msgstr ""
 "Jak rozdělit řetězec na více řádek, pokud vykreslovač buňky nemá dost místa "
 "na zobrazení celého řetězce"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:600 gtk/gtkcombobox.c:736
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:561 gtk/gtkcombobox.c:731
 msgid "Wrap width"
 msgstr "Šířka zalamování"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:601
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:562
 msgid "The width at which the text is wrapped"
 msgstr "Šířka, na kterou je text zalamován"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:621 gtk/gtktreeviewcolumn.c:355
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:580 gtk/gtktreeviewcolumn.c:344
 msgid "Alignment"
 msgstr "Zarovnání"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:622
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:581
 msgid "How to align the lines"
 msgstr "Jak zarovnávat řádky"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:638 gtk/gtkentry.c:1069
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtkentry.c:1059
 msgid "Placeholder text"
 msgstr "Zástupný text"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:639
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:597
 msgid "Text rendered when an editable cell is empty"
 msgstr "Vykreslený text, pokud je editovatelná buňka prázdná"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:649 gtk/gtkcellview.c:325 gtk/gtktexttag.c:703
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:606 gtk/gtkcellview.c:325 gtk/gtktexttag.c:721
 msgid "Background set"
 msgstr "Pozadí nastaveno"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:650 gtk/gtkcellview.c:326 gtk/gtktexttag.c:704
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:607 gtk/gtkcellview.c:326 gtk/gtktexttag.c:722
 msgid "Whether this tag affects the background color"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje barvu pozadí"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:653 gtk/gtktexttag.c:711
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:610 gtk/gtktexttag.c:729
 msgid "Foreground set"
 msgstr "Popředí nastaveno"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:654 gtk/gtktexttag.c:712
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:611 gtk/gtktexttag.c:730
 msgid "Whether this tag affects the foreground color"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje barvu popředí"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:657 gtk/gtktexttag.c:715
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:614 gtk/gtktexttag.c:733
 msgid "Editability set"
 msgstr "Možnost úprav nastavena"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:658 gtk/gtktexttag.c:716
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:615 gtk/gtktexttag.c:734
 msgid "Whether this tag affects text editability"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje upravitelnost textu"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:661 gtk/gtktexttag.c:719
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:618 gtk/gtktexttag.c:737
 msgid "Font family set"
 msgstr "Rodina písma nastavena"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:662 gtk/gtktexttag.c:720
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:619 gtk/gtktexttag.c:738
 msgid "Whether this tag affects the font family"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje rodinu písma"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:665 gtk/gtktexttag.c:723
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:622 gtk/gtktexttag.c:741
 msgid "Font style set"
 msgstr "Styl písma nastaven"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:666 gtk/gtktexttag.c:724
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:623 gtk/gtktexttag.c:742
 msgid "Whether this tag affects the font style"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje styl písma"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:669 gtk/gtktexttag.c:727
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:626 gtk/gtktexttag.c:745
 msgid "Font variant set"
 msgstr "Varianta písma nastavena"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:670 gtk/gtktexttag.c:728
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:627 gtk/gtktexttag.c:746
 msgid "Whether this tag affects the font variant"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje variantu písma"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:673 gtk/gtktexttag.c:731
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:630 gtk/gtktexttag.c:749
 msgid "Font weight set"
 msgstr "Váha písma nastavena"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:674 gtk/gtktexttag.c:732
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:631 gtk/gtktexttag.c:750
 msgid "Whether this tag affects the font weight"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje váhu písma"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:677 gtk/gtktexttag.c:735
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:634 gtk/gtktexttag.c:753
 msgid "Font stretch set"
 msgstr "Rozteč písma nastavena"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:678 gtk/gtktexttag.c:736
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:635 gtk/gtktexttag.c:754
 msgid "Whether this tag affects the font stretch"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje rozteč písma"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:681 gtk/gtktexttag.c:739
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:638 gtk/gtktexttag.c:757
 msgid "Font size set"
 msgstr "Velikost písma nastavena"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:682 gtk/gtktexttag.c:740
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:639 gtk/gtktexttag.c:758
 msgid "Whether this tag affects the font size"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje velikost písma"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:685 gtk/gtktexttag.c:743
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:642 gtk/gtktexttag.c:761
 msgid "Font scale set"
 msgstr "Škálování písma nastaveno"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:686 gtk/gtktexttag.c:744
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:643 gtk/gtktexttag.c:762
 msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
 msgstr "Jestli tato značka škáluje velikost písma o daný faktor"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:689 gtk/gtktexttag.c:763
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:646 gtk/gtktexttag.c:781
 msgid "Rise set"
 msgstr "Vyvýšení nastaveno"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:690 gtk/gtktexttag.c:764
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:647 gtk/gtktexttag.c:782
 msgid "Whether this tag affects the rise"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje vyvýšení"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:693 gtk/gtktexttag.c:779
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:650 gtk/gtktexttag.c:797
 msgid "Strikethrough set"
 msgstr "Přeškrtnutí nastaveno"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:694 gtk/gtktexttag.c:780
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:651 gtk/gtktexttag.c:798
 msgid "Whether this tag affects strikethrough"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje přeškrtnutí"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:697 gtk/gtktexttag.c:787
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:654 gtk/gtktexttag.c:805
 msgid "Underline set"
 msgstr "Podtržení nastaveno"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:698 gtk/gtktexttag.c:788
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:655 gtk/gtktexttag.c:806
 msgid "Whether this tag affects underlining"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje podtržení"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:701 gtk/gtktexttag.c:751
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:658 gtk/gtktexttag.c:769
 msgid "Language set"
 msgstr "Jazyk nastaven"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:702 gtk/gtktexttag.c:752
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:659 gtk/gtktexttag.c:770
 msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje jazyk, ve kterém je zobrazený text"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:705
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:662
 msgid "Ellipsize set"
 msgstr "Nastaveno zkracování"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:706
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:663
 msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje režim zkracování"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:709
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:666
 msgid "Align set"
 msgstr "Nastavení zarovnání"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:710
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:667
 msgid "Whether this tag affects the alignment mode"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje režim zkracování"
 
@@ -2763,7 +2767,7 @@ msgstr "Nekonzistentní stav"
 msgid "The inconsistent state of the button"
 msgstr "Nekonzistentní stav tlačítka"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:153 gtk/gtklistbox.c:3611
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:153 gtk/gtklistbox.c:3654
 msgid "Activatable"
 msgstr "Aktivovatelné"
 
@@ -2800,13 +2804,13 @@ msgstr "Model CellView"
 msgid "The model for cell view"
 msgstr "Model buňkového zobrazení"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:254 gtk/gtkcombobox.c:1005 gtk/gtkentrycompletion.c:474
-#: gtk/gtkiconview.c:636 gtk/gtktreemenu.c:307 gtk/gtktreeviewcolumn.c:414
+#: gtk/gtkcellview.c:254 gtk/gtkcombobox.c:1000 gtk/gtkentrycompletion.c:467
+#: gtk/gtkiconview.c:636 gtk/gtktreemenu.c:307 gtk/gtktreeviewcolumn.c:399
 msgid "Cell Area"
 msgstr "Prostor buňky"
 
-#: gtk/gtkcellview.c:255 gtk/gtkcombobox.c:1006 gtk/gtkentrycompletion.c:475
-#: gtk/gtkiconview.c:637 gtk/gtktreemenu.c:308 gtk/gtktreeviewcolumn.c:415
+#: gtk/gtkcellview.c:255 gtk/gtkcombobox.c:1001 gtk/gtkentrycompletion.c:468
+#: gtk/gtkiconview.c:637 gtk/gtktreemenu.c:308 gtk/gtktreeviewcolumn.c:400
 msgid "The GtkCellArea used to layout cells"
 msgstr "GtkCellArea použité na rozvržení buněk"
 
@@ -2906,7 +2910,7 @@ msgstr "Aktuální barva, jako GdkRGBA"
 msgid "Whether alpha should be shown"
 msgstr "Jestli se má zobrazovat průhlednost"
 
-#: gtk/gtkcolorchooserdialog.c:215 gtk/gtkcolorchooserwidget.c:700
+#: gtk/gtkcolorchooserdialog.c:213 gtk/gtkcolorchooserwidget.c:700
 msgid "Show editor"
 msgstr "Zobrazit editor"
 
@@ -2914,120 +2918,120 @@ msgstr "Zobrazit editor"
 msgid "Scale type"
 msgstr "Typ změny velikosti"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:735
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:713
 msgid "RGBA Color"
 msgstr "Barva RGBA"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:735
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:713
 msgid "Color as RGBA"
 msgstr "Barva v podobě RGBA"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:738 gtk/gtklabel.c:855 gtk/gtklistbox.c:3625
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:716 gtk/gtklabel.c:863 gtk/gtklistbox.c:3668
 msgid "Selectable"
 msgstr "Vybratelný"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:738
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:716
 msgid "Whether the swatch is selectable"
 msgstr "Jestli lze vzorník vybrat"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:741
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:719
 msgid "Has Menu"
 msgstr "Má nabídku"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:741
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:719
 msgid "Whether the swatch should offer customization"
 msgstr "Zda by měl vzorník nabízet přizpůsobení"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:719
+#: gtk/gtkcombobox.c:714
 msgid "ComboBox model"
 msgstr "Model ComboBox"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:720
+#: gtk/gtkcombobox.c:715
 msgid "The model for the combo box"
 msgstr "Model pro kombinované pole"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:737
+#: gtk/gtkcombobox.c:732
 msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
 msgstr "Šířka zalamování pro rozložení položek v mřížce"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:759 gtk/gtktreemenu.c:361
+#: gtk/gtkcombobox.c:754 gtk/gtktreemenu.c:361
 msgid "Row span column"
 msgstr "Sloupec rozsahu řádků"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:760 gtk/gtktreemenu.c:362
+#: gtk/gtkcombobox.c:755 gtk/gtktreemenu.c:362
 msgid "TreeModel column containing the row span values"
 msgstr "Sloupec TreeModel obsahující hodnoty rozsahu řádků"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:781 gtk/gtktreemenu.c:382
+#: gtk/gtkcombobox.c:776 gtk/gtktreemenu.c:382
 msgid "Column span column"
 msgstr "Sloupec rozsahu sloupců"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:782 gtk/gtktreemenu.c:383
+#: gtk/gtkcombobox.c:777 gtk/gtktreemenu.c:383
 msgid "TreeModel column containing the column span values"
 msgstr "Sloupec TreeModel obsahující hodnoty rozsahu sloupců"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:803
+#: gtk/gtkcombobox.c:798
 msgid "Active item"
 msgstr "Aktivní položka"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:804
+#: gtk/gtkcombobox.c:799
 msgid "The item which is currently active"
 msgstr "Položka, která je právě aktivní"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:826
+#: gtk/gtkcombobox.c:821
 msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
 msgstr "Jestli mají rozbalené roletové seznamy mít položku pro odtržení"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:841 gtk/gtkentry.c:824
+#: gtk/gtkcombobox.c:836 gtk/gtkentry.c:836
 msgid "Has Frame"
 msgstr "Má rám"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:842
+#: gtk/gtkcombobox.c:837
 msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
 msgstr "Jestli kombinované pole kreslí rám okolo potomka"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:850
+#: gtk/gtkcombobox.c:845
 msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
 msgstr "Jestli kombinované pole dostane zaměření, když je na ně kliknuto myší"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:867 gtk/gtkmenu.c:616
+#: gtk/gtkcombobox.c:862 gtk/gtkmenu.c:616
 msgid "Tearoff Title"
 msgstr "Titulek pro odtrhnutí"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:868
+#: gtk/gtkcombobox.c:863
 msgid ""
 "A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
 "off"
 msgstr ""
 "Nadpis, který může být zobrazen správcem oken, když je zvláštní okno odtrženo"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:885
+#: gtk/gtkcombobox.c:880
 msgid "Popup shown"
 msgstr "Zobrazení zvláštního okna"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:886
+#: gtk/gtkcombobox.c:881
 msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
 msgstr "Jestli se má zobrazovat odtržení kombinovaného pole"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:902
+#: gtk/gtkcombobox.c:897
 msgid "Button Sensitivity"
 msgstr "Citlivost tlačítka"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:903
+#: gtk/gtkcombobox.c:898
 msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
 msgstr ""
 "Jestli je tlačítko rozbaleného roletového seznamu citlivé v případě "
 "prázdného modelu"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:919
+#: gtk/gtkcombobox.c:914
 msgid "Whether combo box has an entry"
 msgstr "Jestli má kombinované pole vstup"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:934
+#: gtk/gtkcombobox.c:929
 msgid "Entry Text Column"
 msgstr "Sloupec textu vstupu"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:935
+#: gtk/gtkcombobox.c:930
 msgid ""
 "The column in the combo box's model to associate with strings from the entry "
 "if the combo was created with #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
@@ -3035,11 +3039,11 @@ msgstr ""
 "Sloupec v modelu kombinovaného pole, se kterým asociovat řetězce ze vstupu, "
 "bylo-li pole vytvořeno s #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:952
+#: gtk/gtkcombobox.c:947
 msgid "ID Column"
 msgstr "ID sloupce"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:953
+#: gtk/gtkcombobox.c:948
 msgid ""
 "The column in the combo box's model that provides string IDs for the values "
 "in the model"
@@ -3047,19 +3051,19 @@ msgstr ""
 "Sloupec v modelu kombinovaného pole, který poskytuje ID řetězců pro hodnoty "
 "v modelu"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:968
+#: gtk/gtkcombobox.c:963
 msgid "Active id"
 msgstr "ID aktivního"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:969
+#: gtk/gtkcombobox.c:964
 msgid "The value of the id column for the active row"
 msgstr "Hodnota sloupce ID pro aktivní řádek"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:985
+#: gtk/gtkcombobox.c:980
 msgid "Popup Fixed Width"
 msgstr "Pevná šířka překryvného"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:986
+#: gtk/gtkcombobox.c:981
 msgid ""
 "Whether the popup's width should be a fixed width matching the allocated "
 "width of the combo box"
@@ -3067,52 +3071,52 @@ msgstr ""
 "Jestli by šířka překryvného okna měla být pevná ve vztahu k alokované šířce "
 "kombinovaného pole"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1012
+#: gtk/gtkcombobox.c:1007
 msgid "Appears as list"
 msgstr "Vypadá jako seznam"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1013
+#: gtk/gtkcombobox.c:1008
 msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
 msgstr ""
 "Jestli mají rozbalené roletové seznamy vypadat jako seznamy a ne jako nabídka"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1029
+#: gtk/gtkcombobox.c:1024
 msgid "Arrow Size"
 msgstr "Velikost šipky"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1030
+#: gtk/gtkcombobox.c:1025
 msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
 msgstr "Minimální velikost šipky v kombinovaném poli"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1047
+#: gtk/gtkcombobox.c:1042
 msgid "The amount of space used by the arrow"
 msgstr "Množství prostoru použitého šipkou"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1063
+#: gtk/gtkcombobox.c:1058
 msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
 msgstr "Který druh stínů kreslit kolem kombinovaného pole"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:508
+#: gtk/gtkcontainer.c:513
 msgid "Resize mode"
 msgstr "Režim změny velikosti"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:509
+#: gtk/gtkcontainer.c:514
 msgid "Specify how resize events are handled"
 msgstr "Určuje, jak zpracovávat události pro změnu velikosti"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:516
+#: gtk/gtkcontainer.c:521
 msgid "Border width"
 msgstr "Šířka okraje"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:517
+#: gtk/gtkcontainer.c:522
 msgid "The width of the empty border outside the containers children"
 msgstr "Šířka prázdného okraje okolo potomků kontejneru"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:525
+#: gtk/gtkcontainer.c:529
 msgid "Child"
 msgstr "Potomek"
 
-#: gtk/gtkcontainer.c:526
+#: gtk/gtkcontainer.c:530
 msgid "Can be used to add a new child to the container"
 msgstr "Dá se použít pro přidání potomka do kontejneru"
 
@@ -3124,43 +3128,43 @@ msgstr "Podvlastnosti"
 msgid "The list of subproperties"
 msgstr "Seznam podvlastností"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:207
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:208
 msgid "Animated"
 msgstr "Animované"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:208
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:209
 msgid "Set if the value can be animated"
 msgstr "Nastaveno, může-li být hodnota animovaná"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:214
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:215
 msgid "Affects"
 msgstr "Ovlivňuje"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:215
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:216
 msgid "Set if the value affects the sizing of elements"
 msgstr "Nastaveno v případě, že hodnota ovlivňuje velikost prvků"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:222
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:223
 msgid "ID"
 msgstr "ID"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:223
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:224
 msgid "The numeric id for quick access"
 msgstr "Číselné ID pro rychlý přístup"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:229
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:230
 msgid "Inherit"
 msgstr "Zděděné"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:230
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:231
 msgid "Set if the value is inherited by default"
 msgstr "Nastaveno, je-li hodnota standardně zděděná"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:236
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:237
 msgid "Initial value"
 msgstr "Počáteční hodnota"
 
-#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:237
+#: gtk/gtkcssstyleproperty.c:238
 msgid "The initial specified value used for this property"
 msgstr "Počáteční zadaná hodnota použitá u této vlastnosti"
 
@@ -3196,60 +3200,60 @@ msgstr "Okraj plochy s akcemi"
 msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
 msgstr "Šířka okraje okolo tlačítek v dolní části dialogu"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:349
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:351
 msgid "The contents of the buffer"
 msgstr "Obsah vyrovnávací paměti"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:363 gtk/gtkentry.c:983
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:980
 msgid "Text length"
 msgstr "Délka textu"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:364
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:365
 msgid "Length of the text currently in the buffer"
 msgstr "Délka textu aktuálně se nacházejícího ve vyrovnávací paměti"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:807
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:821
 msgid "Maximum length"
 msgstr "Maximální délka"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:808
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:822
 msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
 msgstr "Maximální počet znaků této položky. Nula znamená bez omezení"
 
-#: gtk/gtkentry.c:771
+#: gtk/gtkentry.c:791
 msgid "Text Buffer"
 msgstr "Vyrovnávací paměť textu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:772
+#: gtk/gtkentry.c:792
 msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
 msgstr "Objekt vyrovnávací paměti textu, který uchovává text položky"
 
-#: gtk/gtkentry.c:779 gtk/gtklabel.c:880
+#: gtk/gtkentry.c:798 gtk/gtklabel.c:885
 msgid "Cursor Position"
 msgstr "Pozice kurzoru"
 
-#: gtk/gtkentry.c:780 gtk/gtklabel.c:881
+#: gtk/gtkentry.c:799 gtk/gtklabel.c:886
 msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
 msgstr "Aktuální pozice kurzoru pro vkládání ve znacích"
 
-#: gtk/gtkentry.c:789 gtk/gtklabel.c:890
+#: gtk/gtkentry.c:806 gtk/gtklabel.c:893
 msgid "Selection Bound"
 msgstr "Okraj výběru"
 
-#: gtk/gtkentry.c:790 gtk/gtklabel.c:891
+#: gtk/gtkentry.c:807 gtk/gtklabel.c:894
 msgid ""
 "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
 msgstr "Pozice druhého konce výběru od kurzoru ve znacích"
 
-#: gtk/gtkentry.c:800
+#: gtk/gtkentry.c:815
 msgid "Whether the entry contents can be edited"
 msgstr "Jestli je možné upravovat obsah položky"
 
-#: gtk/gtkentry.c:816
+#: gtk/gtkentry.c:829
 msgid "Visibility"
 msgstr "Viditelnost"
 
-#: gtk/gtkentry.c:817
+#: gtk/gtkentry.c:830
 msgid ""
 "FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
 "mode)"
@@ -3257,28 +3261,28 @@ msgstr ""
 "Je-li vypnuto, zobrazí se místo zadaného textu „neviditelný znak“ (režim pro "
 "hesla)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:825
+#: gtk/gtkentry.c:837
 msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
 msgstr "Je-li vypnuto, odstraní se vnější rám okolo položky"
 
-#: gtk/gtkentry.c:842
+#: gtk/gtkentry.c:853
 msgid ""
 "Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
 msgstr "Okraj mezi textem a rámem. Přepisuje vlastnost stylu inner-border"
 
-#: gtk/gtkentry.c:849 gtk/gtkentry.c:1559
+#: gtk/gtkentry.c:859 gtk/gtkentry.c:1525
 msgid "Invisible character"
 msgstr "Neviditelný znak"
 
-#: gtk/gtkentry.c:850 gtk/gtkentry.c:1560
+#: gtk/gtkentry.c:860 gtk/gtkentry.c:1526
 msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
 msgstr "Znak používaný pro skrytí obsahu pole (v „režimu pro hesla“)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:857
+#: gtk/gtkentry.c:866
 msgid "Activates default"
 msgstr "Aktivuje výchozí"
 
-#: gtk/gtkentry.c:858
+#: gtk/gtkentry.c:867
 msgid ""
 "Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
 "dialog) when Enter is pressed"
@@ -3286,31 +3290,31 @@ msgstr ""
 "Jestli aktivovat výchozí widget (například výchozí tlačítko dialogového "
 "okna) při zmáčknutí Enter"
 
-#: gtk/gtkentry.c:864
+#: gtk/gtkentry.c:873
 msgid "Width in chars"
 msgstr "Šířka ve znacích"
 
-#: gtk/gtkentry.c:865
+#: gtk/gtkentry.c:874
 msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
 msgstr "Počet znaků, na které se má nechat prostor v položce"
 
-#: gtk/gtkentry.c:883
+#: gtk/gtkentry.c:890
 msgid "Maximum width in characters"
 msgstr "Maximální šířka ve znacích"
 
-#: gtk/gtkentry.c:884
+#: gtk/gtkentry.c:891
 msgid "The desired maximum width of the entry, in characters"
 msgstr "Požadovaná maximální šířka vstupu ve znacích"
 
-#: gtk/gtkentry.c:893
+#: gtk/gtkentry.c:898
 msgid "Scroll offset"
 msgstr "Posun"
 
-#: gtk/gtkentry.c:894
+#: gtk/gtkentry.c:899
 msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
 msgstr "Počet pixelů, o které je položka posunuta mimo obrazovku vlevo"
 
-#: gtk/gtkentry.c:904
+#: gtk/gtkentry.c:907
 msgid "The contents of the entry"
 msgstr "Obsah pole pro vkládání"
 
@@ -3322,51 +3326,51 @@ msgstr "Víceřádkové zkrácení"
 msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
 msgstr "Jestli víceřádkové zkrácení vloží na jeden řádek."
 
-#: gtk/gtkentry.c:953
+#: gtk/gtkentry.c:952
 msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
 msgstr "Který druh stínu kreslit kolem vstupu, pokud je nastaveno has-frame"
 
-#: gtk/gtkentry.c:968 gtk/gtktextview.c:843
+#: gtk/gtkentry.c:966 gtk/gtktextview.c:934
 msgid "Overwrite mode"
 msgstr "Režim přepisování"
 
-#: gtk/gtkentry.c:969
+#: gtk/gtkentry.c:967
 msgid "Whether new text overwrites existing text"
 msgstr "Jestli nový text přepisuje existující text"
 
-#: gtk/gtkentry.c:984
+#: gtk/gtkentry.c:981
 msgid "Length of the text currently in the entry"
 msgstr "Délka textu aktuálně se nacházejícího ve vstupu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:999
+#: gtk/gtkentry.c:995
 msgid "Invisible character set"
 msgstr "Neviditelný znak nastaven"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1000
+#: gtk/gtkentry.c:996
 msgid "Whether the invisible character has been set"
 msgstr "Jestli byl nastaven neviditelný znak"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1018
+#: gtk/gtkentry.c:1013
 msgid "Caps Lock warning"
 msgstr "Varování funkce Caps Lock"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1019
+#: gtk/gtkentry.c:1014
 msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
 msgstr "Jestli pole s hesly zobrazí varování, pokud byla je zapnut Caps Lock"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1033
+#: gtk/gtkentry.c:1027
 msgid "Progress Fraction"
 msgstr "Podíl probíhajícího"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1034
+#: gtk/gtkentry.c:1028
 msgid "The current fraction of the task that's been completed"
 msgstr "Podíl z celkové práce, který už je dokončen"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1051
+#: gtk/gtkentry.c:1043
 msgid "Progress Pulse Step"
 msgstr "Krok pulzu probíhajícího"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1052
+#: gtk/gtkentry.c:1044
 msgid ""
 "The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
 "each call to gtk_entry_progress_pulse()"
@@ -3374,232 +3378,232 @@ msgstr ""
 "Podíl z celkové šířky položky, o který posunout blok ve vztahu k "
 "probíhajícímu při každém volání gtk_entry_progress_pulse()"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1070
+#: gtk/gtkentry.c:1060
 msgid "Show text in the entry when it's empty and unfocused"
 msgstr "Zobrazit text v položce, je-li prázdná a neaktivní"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1084
+#: gtk/gtkentry.c:1073
 msgid "Primary pixbuf"
 msgstr "Primární pixbuf"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1085
+#: gtk/gtkentry.c:1074
 msgid "Primary pixbuf for the entry"
 msgstr "Primární pixbuf položky"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1099
+#: gtk/gtkentry.c:1087
 msgid "Secondary pixbuf"
 msgstr "Sekundární pixbuf"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1100
+#: gtk/gtkentry.c:1088
 msgid "Secondary pixbuf for the entry"
 msgstr "Sekundární pixbuf položky"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1116
+#: gtk/gtkentry.c:1103
 msgid "Primary stock ID"
 msgstr "Primární standardní ID"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1117
+#: gtk/gtkentry.c:1104
 msgid "Stock ID for primary icon"
 msgstr "Standardní ID primární ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1133
+#: gtk/gtkentry.c:1119
 msgid "Secondary stock ID"
 msgstr "Sekundární standardní ID"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1134
+#: gtk/gtkentry.c:1120
 msgid "Stock ID for secondary icon"
 msgstr "Standardní ID sekundární ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1148
+#: gtk/gtkentry.c:1133
 msgid "Primary icon name"
 msgstr "Název primární ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1149
+#: gtk/gtkentry.c:1134
 msgid "Icon name for primary icon"
 msgstr "Název ikony primární ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1163
+#: gtk/gtkentry.c:1147
 msgid "Secondary icon name"
 msgstr "Název sekundární ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1164
+#: gtk/gtkentry.c:1148
 msgid "Icon name for secondary icon"
 msgstr "Název ikony sekundární ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1178
+#: gtk/gtkentry.c:1161
 msgid "Primary GIcon"
 msgstr "Primární GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1179
+#: gtk/gtkentry.c:1162
 msgid "GIcon for primary icon"
 msgstr "GIcon primární ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1193
+#: gtk/gtkentry.c:1175
 msgid "Secondary GIcon"
 msgstr "Sekundární GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1194
+#: gtk/gtkentry.c:1176
 msgid "GIcon for secondary icon"
 msgstr "GIcon sekundární ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1208
+#: gtk/gtkentry.c:1189
 msgid "Primary storage type"
 msgstr "Typ primárního úložiště"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1209
+#: gtk/gtkentry.c:1190
 msgid "The representation being used for primary icon"
 msgstr "Reprezentace používaná pro primární ikonu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1224
+#: gtk/gtkentry.c:1204
 msgid "Secondary storage type"
 msgstr "Typ sekundárního úložiště"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1225
+#: gtk/gtkentry.c:1205
 msgid "The representation being used for secondary icon"
 msgstr "Reprezentace používaná pro sekundární ikonu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1246
+#: gtk/gtkentry.c:1225
 msgid "Primary icon activatable"
 msgstr "Aktivovatelná primární ikona"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1247
+#: gtk/gtkentry.c:1226
 msgid "Whether the primary icon is activatable"
 msgstr "Jestli je primární ikona aktivovatelná"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1267
+#: gtk/gtkentry.c:1245
 msgid "Secondary icon activatable"
 msgstr "Aktivovatelná sekundární ikona"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1268
+#: gtk/gtkentry.c:1246
 msgid "Whether the secondary icon is activatable"
 msgstr "Jestli je sekundární ikona aktivovatelná"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1290
+#: gtk/gtkentry.c:1266
 msgid "Primary icon sensitive"
 msgstr "Citlivá primární ikona"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1291
+#: gtk/gtkentry.c:1267
 msgid "Whether the primary icon is sensitive"
 msgstr "Jestli je primární ikona citlivá"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1312
+#: gtk/gtkentry.c:1287
 msgid "Secondary icon sensitive"
 msgstr "Citlivá sekundární ikona"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1313
+#: gtk/gtkentry.c:1288
 msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
 msgstr "Jestli je sekundární ikona aktivovatelná"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1329
+#: gtk/gtkentry.c:1303
 msgid "Primary icon tooltip text"
 msgstr "Místní nápovědný text primární ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1330 gtk/gtkentry.c:1365
+#: gtk/gtkentry.c:1304 gtk/gtkentry.c:1337
 msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
 msgstr "Obsahy místní nápovědy u primární ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1346
+#: gtk/gtkentry.c:1319
 msgid "Secondary icon tooltip text"
 msgstr "Místní nápovědný text sekundární ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1347 gtk/gtkentry.c:1383
+#: gtk/gtkentry.c:1320 gtk/gtkentry.c:1354
 msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
 msgstr "Obsahy místní nápovědy u sekundární ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1364
+#: gtk/gtkentry.c:1336
 msgid "Primary icon tooltip markup"
 msgstr "Místní nápovědné značky primární ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1382
+#: gtk/gtkentry.c:1353
 msgid "Secondary icon tooltip markup"
 msgstr "Místní nápovědné značky sekundární ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1402 gtk/gtktextview.c:871
+#: gtk/gtkentry.c:1372 gtk/gtktextview.c:962
 msgid "IM module"
 msgstr "Modul IM"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1403 gtk/gtktextview.c:872
+#: gtk/gtkentry.c:1373 gtk/gtktextview.c:963
 msgid "Which IM module should be used"
 msgstr "Který modul IM by měl být použit"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1417
+#: gtk/gtkentry.c:1386
 msgid "Completion"
 msgstr "Doplňování"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1418
+#: gtk/gtkentry.c:1387
 msgid "The auxiliary completion object"
 msgstr "Pomocný objekt doplňování"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1439 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:889
+#: gtk/gtkentry.c:1407 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:980
 msgid "Purpose"
 msgstr "Účel"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1440 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:890
+#: gtk/gtkentry.c:1408 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:981
 msgid "Purpose of the text field"
 msgstr "Účel textového pole"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1456 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:907
+#: gtk/gtkentry.c:1423 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:998
 msgid "hints"
 msgstr "rady"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1457 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:908
+#: gtk/gtkentry.c:1424 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:999
 msgid "Hints for the text field behaviour"
 msgstr "Rady chování textového pole"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1475 gtk/gtklabel.c:756
+#: gtk/gtkentry.c:1441 gtk/gtklabel.c:768
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
 msgstr "Seznam atributů stylu, které použít na text popisu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1490 gtk/gtkplacessidebar.c:4349 gtk/gtktextview.c:924
+#: gtk/gtkentry.c:1455 gtk/gtkplacessidebar.c:4448 gtk/gtktextview.c:1015
 msgid "Populate all"
 msgstr "Obsadit vše"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1491 gtk/gtktextview.c:925
+#: gtk/gtkentry.c:1456 gtk/gtktextview.c:1016
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for touch popups"
 msgstr "Jestli vyslat ::populate-popup pro kontaktovaná vyskakovací okna"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1505 gtk/gtktexttag.c:576 gtk/gtktextview.c:819
+#: gtk/gtkentry.c:1469 gtk/gtktexttag.c:578 gtk/gtktextview.c:910
 msgid "Tabs"
 msgstr "Tabelátory"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1506
+#: gtk/gtkentry.c:1470
 msgid "A list of tabstop locations to apply to the text of the entry"
 msgstr "Seznam umístění kroků tabulátoru používaných pro text vstupu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1520
+#: gtk/gtkentry.c:1486
 msgid "Icon Prelight"
 msgstr "Předsvícená ikona"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1521
+#: gtk/gtkentry.c:1487
 msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
 msgstr ""
 "Jestli mají být aktivovatelné ikony při najetí ukazatele myši předsvícené"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1538
+#: gtk/gtkentry.c:1504
 msgid "Progress Border"
 msgstr "Okraje probíhajícího"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1539
+#: gtk/gtkentry.c:1505
 msgid "Border around the progress bar"
 msgstr "Okraje okolo ukazatele průběhu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:2057
+#: gtk/gtkentry.c:2019
 msgid "Border between text and frame."
 msgstr "Okraj mezi textem a rámem."
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:346
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:348
 msgid "Completion Model"
 msgstr "Model doplňování"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:347
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:349
 msgid "The model to find matches in"
 msgstr "Model, kde hledat odpovídající položky"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:353
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:355
 msgid "Minimum Key Length"
 msgstr "Minimální délka klíče"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:354
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:356
 msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
 msgstr "Minimální délka hledaného klíče, aby se hledaly odpovídající položky"
 
@@ -3611,44 +3615,44 @@ msgstr "Sloupec textu"
 msgid "The column of the model containing the strings."
 msgstr "Sloupec v modelu obsahující řetězce."
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:390
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:387
 msgid "Inline completion"
 msgstr "Doplňování v místě"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:391
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:388
 msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
 msgstr "Jestli má být automaticky vložena společná předpona"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:406
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:402
 msgid "Popup completion"
 msgstr "Vyskakovací doplňování"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:407
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:403
 msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
 msgstr "Za má být doplňování zobrazeno ve vyskakovacím okně"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:422
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:417
 msgid "Popup set width"
 msgstr "Nastavit šířku vyskakovacího okna"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:423
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:418
 msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
 msgstr ""
 "Je-li ZAPNUTO, vyskakovací okno bude mít stejnou velikost jako vstupní pole"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:440
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:434
 msgid "Popup single match"
 msgstr "Zobrazit jeden výsledek"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:441
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:435
 msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
 msgstr "Je-li ZAPNUTO, vyskakovací okno bude zobrazeno pro jeden výsledek."
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:455
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:449
 msgid "Inline selection"
 msgstr "Výběr v místě"
 
-#: gtk/gtkentrycompletion.c:456
+#: gtk/gtkentrycompletion.c:450
 msgid "Your description here"
 msgstr "Zde je místo na popis"
 
@@ -3676,15 +3680,15 @@ msgstr ""
 "Jestli je okno eventbox chytající události nad oknem widgetu potomka místo "
 "pod ním."
 
-#: gtk/gtkeventcontroller.c:166
+#: gtk/gtkeventcontroller.c:169
 msgid "Widget the gesture relates to"
 msgstr "Widget, ke kterému se vztahuje gesto"
 
-#: gtk/gtkeventcontroller.c:180
+#: gtk/gtkeventcontroller.c:181
 msgid "Propagation phase"
 msgstr "Fáze přenosu"
 
-#: gtk/gtkeventcontroller.c:181
+#: gtk/gtkeventcontroller.c:182
 msgid "Propagation phase at which this controller is run"
 msgstr "Fáze přenosu, během které tento řadič běží"
 
@@ -3700,11 +3704,11 @@ msgstr "Jestli byl rozbalovač otevřen a zobrazuje widget potomka"
 msgid "Text of the expander's label"
 msgstr "Text popisku rozbalovače"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:291 gtk/gtklabel.c:762
+#: gtk/gtkexpander.c:291 gtk/gtklabel.c:774
 msgid "Use markup"
 msgstr "Používat značky"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:292 gtk/gtklabel.c:763
+#: gtk/gtkexpander.c:292 gtk/gtklabel.c:775
 msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
 msgstr "Text popisu obsahuje značky XML. Viz pango_parse_markup()"
 
@@ -3712,7 +3716,7 @@ msgstr "Text popisu obsahuje značky XML. Viz pango_parse_markup()"
 msgid "Space to put between the label and the child"
 msgstr "Prostor navíc vložený mezi popisek a potomka"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:309 gtk/gtkframe.c:198 gtk/gtktoolbutton.c:253
+#: gtk/gtkexpander.c:309 gtk/gtkframe.c:197 gtk/gtktoolbutton.c:253
 #: gtk/gtktoolitemgroup.c:1612
 msgid "Label widget"
 msgstr "Widget popisku"
@@ -3741,11 +3745,11 @@ msgstr ""
 "Jestli rozbalovač změní velikost okna na nejvyšší úrovni po rozšíření a "
 "sbalení"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:340 gtk/gtktoolitemgroup.c:1640 gtk/gtktreeview.c:1224
+#: gtk/gtkexpander.c:340 gtk/gtktoolitemgroup.c:1640 gtk/gtktreeview.c:1214
 msgid "Expander Size"
 msgstr "Velikost rozbalovače"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:341 gtk/gtktoolitemgroup.c:1641 gtk/gtktreeview.c:1225
+#: gtk/gtkexpander.c:341 gtk/gtktoolitemgroup.c:1641 gtk/gtktreeview.c:1215
 msgid "Size of the expander arrow"
 msgstr "Velikost šipky rozbalovače"
 
@@ -3785,8 +3789,8 @@ msgstr "Filtr"
 msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
 msgstr "Aktuální filtr pro výběr, které soubory se zobrazují"
 
-#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4322
-#: gtk/gtkplacesview.c:1792
+#: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4421
+#: gtk/gtkplacesview.c:2197
 msgid "Local Only"
 msgstr "Jen místní"
 
@@ -3867,16 +3871,17 @@ msgstr ""
 "Jestli bude dialog výběru souborů nikoliv v režimu otevírání souborů nabízet "
 "uživateli vytváření nových složek."
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8304 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8305
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8398 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8399
 msgid "Search mode"
 msgstr "Vyhledávací režim"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8311 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8312
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1880
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8405 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8406
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1890 gtk/gtkshortcutsgesture.c:244
+#: gtk/gtkshortcutsgesture.c:245
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Podtitulek"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:150 gtk/gtklayout.c:647 gtk/gtktreeviewcolumn.c:261
+#: gtk/gtkfixed.c:150 gtk/gtklayout.c:647 gtk/gtktreeviewcolumn.c:260
 msgid "X position"
 msgstr "Pozice X"
 
@@ -3892,59 +3897,59 @@ msgstr "Pozice Y"
 msgid "Y position of child widget"
 msgstr "Pozice widgetu potomka na ose Y"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3667 gtk/gtkiconview.c:395 gtk/gtklistbox.c:443
+#: gtk/gtkflowbox.c:3715 gtk/gtkiconview.c:395 gtk/gtklistbox.c:444
 #: gtk/gtktreeselection.c:131
 msgid "Selection mode"
 msgstr "Režim výběru"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3668 gtk/gtkiconview.c:396 gtk/gtklistbox.c:444
+#: gtk/gtkflowbox.c:3716 gtk/gtkiconview.c:396 gtk/gtklistbox.c:445
 msgid "The selection mode"
 msgstr "Režim výběru"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3681 gtk/gtkiconview.c:652 gtk/gtklistbox.c:451
-#: gtk/gtktreeview.c:1212
+#: gtk/gtkflowbox.c:3729 gtk/gtkiconview.c:652 gtk/gtklistbox.c:452
+#: gtk/gtktreeview.c:1200
 msgid "Activate on Single Click"
 msgstr "Aktivovat jedním kliknutím"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3682 gtk/gtkiconview.c:653 gtk/gtklistbox.c:452
-#: gtk/gtktreeview.c:1213
+#: gtk/gtkflowbox.c:3730 gtk/gtkiconview.c:653 gtk/gtklistbox.c:453
+#: gtk/gtktreeview.c:1201
 msgid "Activate row on a single click"
 msgstr "Aktivovat řádek jedním kliknutím"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3711
+#: gtk/gtkflowbox.c:3759
 msgid "Minimum Children Per Line"
 msgstr "Minimum potomků na řádek"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3712
+#: gtk/gtkflowbox.c:3760
 msgid ""
 "The minimum number of children to allocate consecutively in the given "
 "orientation."
 msgstr "Minimální počet potomků, který se má alokovat v kuse v daném směru."
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3725
+#: gtk/gtkflowbox.c:3773
 msgid "Maximum Children Per Line"
 msgstr "Maximum potomků na řádek"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3726
+#: gtk/gtkflowbox.c:3774
 msgid ""
 "The maximum amount of children to request space for consecutively in the "
 "given orientation."
 msgstr ""
 "Maximální počet potomků, který může žádat o místo v kuse v daném směru."
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3738
+#: gtk/gtkflowbox.c:3786
 msgid "Vertical spacing"
 msgstr "Svislé rozestupy"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3739
+#: gtk/gtkflowbox.c:3787
 msgid "The amount of vertical space between two children"
 msgstr "Velikost svislého rozestupu mezi dvěma potomky"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3750
+#: gtk/gtkflowbox.c:3798
 msgid "Horizontal spacing"
 msgstr "Vodorovné rozestupy"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3751
+#: gtk/gtkflowbox.c:3799
 msgid "The amount of horizontal space between two children"
 msgstr "Velikost vodorovného rozestupu mezi dvěma potomky"
 
@@ -4004,23 +4009,23 @@ msgstr "Zobrazit náhled textového vstupu"
 msgid "Whether the preview text entry is shown or not"
 msgstr "Jestli je náhled textového vstupu zobrazen"
 
-#: gtk/gtkframe.c:165
+#: gtk/gtkframe.c:167
 msgid "Text of the frame's label"
 msgstr "Text titulku rámu"
 
-#: gtk/gtkframe.c:171
+#: gtk/gtkframe.c:173
 msgid "Label xalign"
 msgstr "Zarovnání textu X"
 
-#: gtk/gtkframe.c:172
+#: gtk/gtkframe.c:174
 msgid "The horizontal alignment of the label"
 msgstr "Vodorovné zarovnání titulku"
 
-#: gtk/gtkframe.c:180
+#: gtk/gtkframe.c:181
 msgid "Label yalign"
 msgstr "Zarovnání textu Y"
 
-#: gtk/gtkframe.c:181
+#: gtk/gtkframe.c:182
 msgid "The vertical alignment of the label"
 msgstr "Svislé zarovnání titulku"
 
@@ -4032,19 +4037,19 @@ msgstr "Stín rámu"
 msgid "Appearance of the frame border"
 msgstr "Vzhled okrajů rámu"
 
-#: gtk/gtkframe.c:199
+#: gtk/gtkframe.c:198
 msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
 msgstr "Widget používaný pro zobrazení místo obvyklého popisku rámu"
 
-#: gtk/gtkgesture.c:695
+#: gtk/gtkgesture.c:869
 msgid "Number of points"
 msgstr "Počet bodů"
 
-#: gtk/gtkgesture.c:696
+#: gtk/gtkgesture.c:870
 msgid "Number of points needed to trigger the gesture"
 msgstr "Počet bodů potřebných ke spuštění gesta"
 
-#: gtk/gtkgesture.c:712 gtk/gtkgesture.c:713
+#: gtk/gtkgesture.c:886 gtk/gtkgesture.c:887
 msgid "GdkWindow to receive events about"
 msgstr "GdkWindow, o kterém se mají získat události"
 
@@ -4068,15 +4073,15 @@ msgstr "Obsluhovat pouze dotykové události"
 msgid "Whether the gesture handles only touch events"
 msgstr "Jestli gesto obsluhuje pouze dotykové události"
 
-#: gtk/gtkgesturesingle.c:278 gtk/gtkgesturesingle.c:279
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:276 gtk/gtkgesturesingle.c:277
 msgid "Whether the gesture is exclusive"
 msgstr "Jestli je gesto výhradní"
 
-#: gtk/gtkgesturesingle.c:293
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:290
 msgid "Button number"
 msgstr "Číslo tlačítka"
 
-#: gtk/gtkgesturesingle.c:294
+#: gtk/gtkgesturesingle.c:291
 msgid "Button number to listen to"
 msgstr "Číslo tlačítka, kterému se má naslouchat"
 
@@ -4120,96 +4125,96 @@ msgstr "Má vyrovnávací paměť šablony"
 msgid "Whether a stencil buffer is allocated"
 msgstr "Jestli je přidělena vyrovnávací paměť se šablonou"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1749
+#: gtk/gtkgrid.c:1752
 msgid "Row Homogeneous"
 msgstr "Homogenní řádky"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1750
+#: gtk/gtkgrid.c:1753
 msgid "If TRUE, the rows are all the same height"
 msgstr "Je-li zapnuto, budou mít všechny řádky stejnou šířku/výšku"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1756
+#: gtk/gtkgrid.c:1759
 msgid "Column Homogeneous"
 msgstr "Homogenní sloupce"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1757
+#: gtk/gtkgrid.c:1760
 msgid "If TRUE, the columns are all the same width"
 msgstr "Je-li zapnuto, budou mít všechny sloupce stejnou šířku/výšku"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1763
+#: gtk/gtkgrid.c:1766
 msgid "Baseline Row"
 msgstr "Řádek účaří"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1764
+#: gtk/gtkgrid.c:1767
 msgid "The row to align the to the baseline when valign is GTK_ALIGN_BASELINE"
 msgstr ""
 "Řádek, ke kterému zarovnat účaří, pokud je valign rovno GTK_ALIGN_BASELINE"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1782
+#: gtk/gtkgrid.c:1785
 msgid "The row number to attach the top side of a child widget to"
 msgstr "Číslo řádku, ke kterému připevnit horní stranu widgetu potomka"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1788 gtk/gtklayout.c:673 gtk/gtktreeviewcolumn.c:271
+#: gtk/gtkgrid.c:1791 gtk/gtklayout.c:673 gtk/gtktreeviewcolumn.c:268
 msgid "Width"
 msgstr "Šířka"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1789
+#: gtk/gtkgrid.c:1792
 msgid "The number of columns that a child spans"
 msgstr "Počet sloupců, kterému potomek určuje rozsah"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1795 gtk/gtklayout.c:682
+#: gtk/gtkgrid.c:1798 gtk/gtklayout.c:682 gtk/gtkshortcutsgroup.c:281
 msgid "Height"
 msgstr "Výška"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1796
+#: gtk/gtkgrid.c:1799
 msgid "The number of rows that a child spans"
 msgstr "Počet řádků, kterému potomek určuje rozsah"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1873
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1884
 msgid "The title to display"
 msgstr "Titulek, který se má zobrazit"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1881
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1891
 msgid "The subtitle to display"
 msgstr "Podtitulek, který se má zobrazit"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1888
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1897
 msgid "Custom Title"
 msgstr "Vlastní titulek"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1889
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1898
 msgid "Custom title widget to display"
 msgstr "Widget vlastního titulku, který se má zobrazit"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1917
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1922
 msgid "Show decorations"
 msgstr "Zobrazovat dekorování"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1918
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1923
 msgid "Whether to show window decorations"
 msgstr "Jestli zobrazovat dekorování oken"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1937 gtk/gtksettings.c:1587
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1941 gtk/gtksettings.c:1590
 msgid "Decoration Layout"
 msgstr "Rozložení dekorování"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1938 gtk/gtksettings.c:1588
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1942 gtk/gtksettings.c:1591
 msgid "The layout for window decorations"
 msgstr "Rozložení pro dekorování oken"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1952
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1955
 msgid "Decoration Layout Set"
 msgstr "Rozložení dekorování nastaveno"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1953
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1956
 msgid "Whether the decoration-layout property has been set"
 msgstr "Jestli je vlastnost decoration-layout nastavena"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1968
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1970
 msgid "Has Subtitle"
 msgstr "Má podtitulek"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:1969
+#: gtk/gtkheaderbar.c:1971
 msgid "Whether to reserve space for a subtitle"
 msgstr "Jestli se má rezervovat místo pro podtitulek"
 
@@ -4296,15 +4301,15 @@ msgid ""
 "How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
 msgstr "Jak jsou text a ikony každé položky navzájem relativně umístěny"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:592 gtk/gtktreeview.c:1041 gtk/gtktreeviewcolumn.c:363
+#: gtk/gtkiconview.c:592 gtk/gtktreeview.c:1039 gtk/gtktreeviewcolumn.c:351
 msgid "Reorderable"
 msgstr "Měnitelné pořadí"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:593 gtk/gtktreeview.c:1042
+#: gtk/gtkiconview.c:593 gtk/gtktreeview.c:1040
 msgid "View is reorderable"
 msgstr "Je možná změna pořadí zobrazení"
 
-#: gtk/gtkiconview.c:600 gtk/gtktreeview.c:1196
+#: gtk/gtkiconview.c:600 gtk/gtktreeview.c:1184
 msgid "Tooltip Column"
 msgstr "Sloupec místní nápovědy"
 
@@ -4336,19 +4341,19 @@ msgstr "Alfa obdélníku výběru"
 msgid "Opacity of the selection box"
 msgstr "Neprůhlednost obdélníku výběru"
 
-#: gtk/gtkimage.c:245
+#: gtk/gtkimage.c:250
 msgid "Surface"
 msgstr "Povrch"
 
-#: gtk/gtkimage.c:246
+#: gtk/gtkimage.c:251
 msgid "A cairo_surface_t to display"
 msgstr "Povrch cairo_surface_t na zobrazení"
 
-#: gtk/gtkimage.c:281
+#: gtk/gtkimage.c:282
 msgid "Icon set"
 msgstr "Skupina ikon"
 
-#: gtk/gtkimage.c:282
+#: gtk/gtkimage.c:283
 msgid "Icon set to display"
 msgstr "Skupina ikon, kterou zobrazovat"
 
@@ -4371,27 +4376,27 @@ msgstr "Velikost v pixelech"
 msgid "Pixel size to use for named icon"
 msgstr "Velikost v pixelech, kterou používat pro pojmenovanou ikonu"
 
-#: gtk/gtkimage.c:316
+#: gtk/gtkimage.c:315
 msgid "Animation"
 msgstr "Animace"
 
-#: gtk/gtkimage.c:317
+#: gtk/gtkimage.c:316
 msgid "GdkPixbufAnimation to display"
 msgstr "GdkPixbufAnimation, kterou zobrazovat"
 
-#: gtk/gtkimage.c:364
+#: gtk/gtkimage.c:360
 msgid "Resource"
 msgstr "Prostředek"
 
-#: gtk/gtkimage.c:365
+#: gtk/gtkimage.c:361
 msgid "The resource path being displayed"
 msgstr "Ceska k zobrazovanému prostředku"
 
-#: gtk/gtkimage.c:391
+#: gtk/gtkimage.c:385
 msgid "Use Fallback"
 msgstr "Použít zálohu"
 
-#: gtk/gtkimage.c:392
+#: gtk/gtkimage.c:386
 msgid "Whether to use icon names fallback"
 msgstr "Jestli se mají použít záložní názvy ikon"
 
@@ -4423,19 +4428,19 @@ msgstr "Mezera mezi prvky oblasti"
 msgid "Width of border around the action area"
 msgstr "Šířka okraje okolo plochy akcí"
 
-#: gtk/gtkinvisible.c:99 gtk/gtkwindow.c:877
+#: gtk/gtkinvisible.c:99 gtk/gtkwindow.c:860
 msgid "The screen where this window will be displayed"
 msgstr "Obrazovka, kde se toto okno zobrazí"
 
-#: gtk/gtklabel.c:749
+#: gtk/gtklabel.c:761
 msgid "The text of the label"
 msgstr "Text popisu"
 
-#: gtk/gtklabel.c:777 gtk/gtktexttag.c:414 gtk/gtktextview.c:786
+#: gtk/gtklabel.c:788 gtk/gtktexttag.c:416 gtk/gtktextview.c:811
 msgid "Justification"
 msgstr "Zarovnání"
 
-#: gtk/gtklabel.c:778
+#: gtk/gtklabel.c:789
 msgid ""
 "The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
 "This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
@@ -4445,54 +4450,54 @@ msgstr ""
 "zarovnání popisu v jeho přiřazeném místu. Takovou funkci plní GtkLabel::"
 "xalign"
 
-#: gtk/gtklabel.c:822
+#: gtk/gtklabel.c:832
 msgid "Pattern"
 msgstr "Vzorek"
 
-#: gtk/gtklabel.c:823
+#: gtk/gtklabel.c:833
 msgid ""
 "A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
 "to underline"
 msgstr ""
 "Řetězec se znaky _ v pozicích odpovídajících znakům v textu, které podtrhnout"
 
-#: gtk/gtklabel.c:830
+#: gtk/gtklabel.c:839
 msgid "Line wrap"
 msgstr "Zalamovaní řádků"
 
-#: gtk/gtklabel.c:831
+#: gtk/gtklabel.c:840
 msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
 msgstr "Je-li nastaveno, zalamovat řádky, pokud bude text moc široký"
 
-#: gtk/gtklabel.c:847
+#: gtk/gtklabel.c:855
 msgid "Line wrap mode"
 msgstr "Režim zalamovaní řádků"
 
-#: gtk/gtklabel.c:848
+#: gtk/gtklabel.c:856
 msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
 msgstr "Je-li nastaveno zalomení, ovládá způsob zalomení řádků"
 
-#: gtk/gtklabel.c:856
+#: gtk/gtklabel.c:864
 msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
 msgstr "Jestli je možné vybrat text v popisu myší"
 
-#: gtk/gtklabel.c:862
+#: gtk/gtklabel.c:870
 msgid "Mnemonic key"
 msgstr "Klávesová zkratka"
 
-#: gtk/gtklabel.c:863
+#: gtk/gtklabel.c:871
 msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
 msgstr "Mnemonická klávesová zkratka pro tento popis"
 
-#: gtk/gtklabel.c:871
+#: gtk/gtklabel.c:878
 msgid "Mnemonic widget"
 msgstr "Widget akcelerátoru"
 
-#: gtk/gtklabel.c:872
+#: gtk/gtklabel.c:879
 msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
 msgstr "Widget aktivovaný při zmáčknutí horké klávesy popisku"
 
-#: gtk/gtklabel.c:918
+#: gtk/gtklabel.c:919
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
 "enough room to display the entire string"
@@ -4500,39 +4505,39 @@ msgstr ""
 "Preferované místo, kde zkrátit řetězec, pokud popisek nemá dost místa pro "
 "zobrazení celého řetězce"
 
-#: gtk/gtklabel.c:959
+#: gtk/gtklabel.c:957
 msgid "Single Line Mode"
 msgstr "Režim jednoho řádku"
 
-#: gtk/gtklabel.c:960
+#: gtk/gtklabel.c:958
 msgid "Whether the label is in single line mode"
 msgstr "Jestli je popisek v režimu jednoho řádku"
 
-#: gtk/gtklabel.c:977
+#: gtk/gtklabel.c:974
 msgid "Angle"
 msgstr "Úhel"
 
-#: gtk/gtklabel.c:978
+#: gtk/gtklabel.c:975
 msgid "Angle at which the label is rotated"
 msgstr "Úhel, o který je popisek rotován"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1000
+#: gtk/gtklabel.c:995
 msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
 msgstr "Požadovaná maximální šířka popisku ve znacích"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1018
+#: gtk/gtklabel.c:1011
 msgid "Track visited links"
 msgstr "Sledovat navštívené odkazy"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1019
+#: gtk/gtklabel.c:1012
 msgid "Whether visited links should be tracked"
 msgstr "Jestli mají být sledovány navštívené odkazy"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1036
+#: gtk/gtklabel.c:1028
 msgid "Number of lines"
 msgstr "Počet řádků"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1037
+#: gtk/gtklabel.c:1029
 msgid "The desired number of lines, when ellipsizing a wrapping label"
 msgstr "Požadovaný počet řádků při zalamování popisku"
 
@@ -4612,11 +4617,11 @@ msgstr "Navštívený"
 msgid "Whether this link has been visited."
 msgstr "Jestli byl tento odkaz navštíven."
 
-#: gtk/gtklistbox.c:3612
+#: gtk/gtklistbox.c:3655
 msgid "Whether this row can be activated"
 msgstr "Jestli lze tento řádek aktivovat"
 
-#: gtk/gtklistbox.c:3626
+#: gtk/gtklistbox.c:3669
 msgid "Whether this row can be selected"
 msgstr "Jestli lze tento řádek vybrat"
 
@@ -4715,51 +4720,51 @@ msgstr "Interní doplnění"
 msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
 msgstr "Velikost místa mezi stínem nabídkové lišty a položkami nabídky"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:522
+#: gtk/gtkmenubutton.c:531
 msgid "Popup"
 msgstr "Rozbalovací prvek"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:523
+#: gtk/gtkmenubutton.c:532
 msgid "The dropdown menu."
 msgstr "Rozbalovací nabídka."
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:542
+#: gtk/gtkmenubutton.c:550
 msgid "Menu model"
 msgstr "Model nabídky"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:543
+#: gtk/gtkmenubutton.c:551
 msgid "The model from which the popup is made."
 msgstr "Model, ze kterého se vytváří rozbalovací prvek."
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:556
+#: gtk/gtkmenubutton.c:564
 msgid "Align with"
 msgstr "Zarovnat podle"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:557
+#: gtk/gtkmenubutton.c:565
 msgid "The parent widget which the menu should align with."
 msgstr "Nadřazený widget, ke kterému by se nabídka měla zarovnat."
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:571 gtk/gtkstylecontext.c:234
+#: gtk/gtkmenubutton.c:579 gtk/gtkstylecontext.c:236
 msgid "Direction"
 msgstr "Směr"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:572
+#: gtk/gtkmenubutton.c:580
 msgid "The direction the arrow should point."
 msgstr "Směr, kam má šipka ukazovat."
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:588
+#: gtk/gtkmenubutton.c:595
 msgid "Use a popover"
 msgstr "Použít rozbalovací dialogové okno"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:589
+#: gtk/gtkmenubutton.c:596
 msgid "Use a popover instead of a menu"
 msgstr "Použít rozbalovací dialogové okno namísto nabídky"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:603
+#: gtk/gtkmenubutton.c:609
 msgid "Popover"
 msgstr "Rozbalovací dialogové okno"
 
-#: gtk/gtkmenubutton.c:604
+#: gtk/gtkmenubutton.c:610
 msgid "The popover"
 msgstr "Rozbalovací dialogové okno"
 
@@ -4906,21 +4911,21 @@ msgstr "Připevnění dole"
 msgid "Arbitrary constant to scale down the size of the scroll arrow"
 msgstr "Libovolná konstanta ke zmenšení velikosti posuvné šipky"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:397
+#: gtk/gtkmenuitem.c:399
 msgid "Right Justified"
 msgstr "Zarovnání doprava"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:398
+#: gtk/gtkmenuitem.c:400
 msgid ""
 "Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu bar"
 msgstr ""
 "Nastaví, jestli bude položka nabídky zarovnána k pravé straně lišty nabídky"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:412 gtk/gtkpopovermenu.c:368
+#: gtk/gtkmenuitem.c:413 gtk/gtkpopovermenu.c:368
 msgid "Submenu"
 msgstr "Podřazená nabídka"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:413
+#: gtk/gtkmenuitem.c:414
 msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
 msgstr ""
 "Podřízená nabídka připojená k položce nabídky, nebo NULL, nemá-li žádnou"
@@ -4929,7 +4934,7 @@ msgstr ""
 msgid "Sets the accelerator path of the menu item"
 msgstr "Nastaví cestu akcelerátoru položky nabídky"
 
-#: gtk/gtkmenuitem.c:445
+#: gtk/gtkmenuitem.c:444
 msgid "The text for the child label"
 msgstr "Text popisku potomka"
 
@@ -5070,7 +5075,7 @@ msgstr "Ikonový"
 msgid "Whether to prefer the icon over text"
 msgstr "Jestli je upřednostňována ikona před textem."
 
-#: gtk/gtkmountoperation.c:161 gtk/gtkstylecontext.c:251
+#: gtk/gtkmountoperation.c:161 gtk/gtkstylecontext.c:252
 msgid "Parent"
 msgstr "Rodič"
 
@@ -5090,51 +5095,51 @@ msgstr "Jestli je zobrazováno dialogové okno"
 msgid "The screen where this window will be displayed."
 msgstr "Obrazovka, na které se toto okno zobrazí."
 
-#: gtk/gtknotebook.c:700
+#: gtk/gtknotebook.c:705
 msgid "Page"
 msgstr "Strana"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:701
+#: gtk/gtknotebook.c:706
 msgid "The index of the current page"
 msgstr "Index aktuální strany"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:709
+#: gtk/gtknotebook.c:713
 msgid "Tab Position"
 msgstr "Umístění karty"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:710
+#: gtk/gtknotebook.c:714
 msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
 msgstr "Která strana notesu obsahuje karty"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:717
+#: gtk/gtknotebook.c:721
 msgid "Show Tabs"
 msgstr "Zobrazovat karty"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:718
+#: gtk/gtknotebook.c:722
 msgid "Whether tabs should be shown"
 msgstr "Jestli se mají zobrazovat karty"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:724
+#: gtk/gtknotebook.c:728
 msgid "Show Border"
 msgstr "Zobrazovat okraj"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:725
+#: gtk/gtknotebook.c:729
 msgid "Whether the border should be shown"
 msgstr "Jestli se má zobrazovat okraj"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:731
+#: gtk/gtknotebook.c:735
 msgid "Scrollable"
 msgstr "Posunovatelné"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:732
+#: gtk/gtknotebook.c:736
 msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
 msgstr "Je-li zapnuto, jsou přidány posuvné šipky, pokud je příliš mnoho karet"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:738
+#: gtk/gtknotebook.c:742
 msgid "Enable Popup"
 msgstr "Povolit kontextové nabídky"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:739
+#: gtk/gtknotebook.c:743
 msgid ""
 "If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
 "you can use to go to a page"
@@ -5142,135 +5147,135 @@ msgstr ""
 "Je-li ZAPNUTO, zmáčknutí pravého tlačítka myši na sešitu se zobrazí nabídka, "
 "kterou můžete použít pro přechod mezi stránkami"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:753
+#: gtk/gtknotebook.c:756
 msgid "Group Name"
 msgstr "Název skupiny"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:754
+#: gtk/gtknotebook.c:757
 msgid "Group name for tab drag and drop"
 msgstr "Název skupiny táhnutí a puštění karet"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:761
+#: gtk/gtknotebook.c:766
 msgid "Tab label"
 msgstr "Popisek karty"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:762
+#: gtk/gtknotebook.c:767
 msgid "The string displayed on the child's tab label"
 msgstr "Řetězec zobrazovaný na popisku karty potomka"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:768
+#: gtk/gtknotebook.c:773
 msgid "Menu label"
 msgstr "Popisek nabídky"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:769
+#: gtk/gtknotebook.c:774
 msgid "The string displayed in the child's menu entry"
 msgstr "Řetězec zobrazovaný v položce nabídky potomka"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:782
+#: gtk/gtknotebook.c:787
 msgid "Tab expand"
 msgstr "Rozbalit kartu"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:783
+#: gtk/gtknotebook.c:788
 msgid "Whether to expand the child's tab"
 msgstr "Jestli rozbalovat kartu potomků"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:789
+#: gtk/gtknotebook.c:794
 msgid "Tab fill"
 msgstr "Vyplnění kartami"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:790
+#: gtk/gtknotebook.c:795
 msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area"
 msgstr "Jestli by měla karta potomků vyplnit přidělený prostor"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:797
+#: gtk/gtknotebook.c:802
 msgid "Tab reorderable"
 msgstr "Karta s měnitelným pořadím"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:798
+#: gtk/gtknotebook.c:803
 msgid "Whether the tab is reorderable by user action"
 msgstr "Jestli má karta měnitelné pořadí z důvodu uživatelské akce"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:804
+#: gtk/gtknotebook.c:809
 msgid "Tab detachable"
 msgstr "Odpojitelná karta"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:805
+#: gtk/gtknotebook.c:810
 msgid "Whether the tab is detachable"
 msgstr "Jestli je karta odpojitelná"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:820 gtk/gtkscrollbar.c:101
+#: gtk/gtknotebook.c:825 gtk/gtkscrollbar.c:101
 msgid "Secondary backward stepper"
 msgstr "Druhotná šipka pro krok dozadu"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:821
+#: gtk/gtknotebook.c:826
 msgid ""
 "Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
 msgstr ""
 "Zobrazovat tlačítko s druhou šipkou vzad na opačném konci oblasti karet"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:836 gtk/gtkscrollbar.c:108
+#: gtk/gtknotebook.c:841 gtk/gtkscrollbar.c:108
 msgid "Secondary forward stepper"
 msgstr "Druhotná šipka pro krok dopředu"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:837
+#: gtk/gtknotebook.c:842
 msgid ""
 "Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
 msgstr ""
 "Zobrazovat tlačítko s druhou šipkou vpřed na opačném konci oblasti karet"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:851 gtk/gtkscrollbar.c:87
+#: gtk/gtknotebook.c:856 gtk/gtkscrollbar.c:87
 msgid "Backward stepper"
 msgstr "Šipka pro krok vzad"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:852 gtk/gtkscrollbar.c:88
+#: gtk/gtknotebook.c:857 gtk/gtkscrollbar.c:88
 msgid "Display the standard backward arrow button"
 msgstr "Zobrazovat tlačítko se standardní šipkou vzad"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:866 gtk/gtkscrollbar.c:94
+#: gtk/gtknotebook.c:871 gtk/gtkscrollbar.c:94
 msgid "Forward stepper"
 msgstr "Šipka pro krok vpřed"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:867 gtk/gtkscrollbar.c:95
+#: gtk/gtknotebook.c:872 gtk/gtkscrollbar.c:95
 msgid "Display the standard forward arrow button"
 msgstr "Zobrazovat tlačítko se standardní šipkou vpřed"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:881
+#: gtk/gtknotebook.c:886
 msgid "Tab overlap"
 msgstr "Překryv karty"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:882
+#: gtk/gtknotebook.c:887
 msgid "Size of tab overlap area"
 msgstr "Velikost překryvné oblasti karty"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:897
+#: gtk/gtknotebook.c:902
 msgid "Tab curvature"
 msgstr "Zakřivení karet"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:898
+#: gtk/gtknotebook.c:903
 msgid "Size of tab curvature"
 msgstr "Velikost zakřivení karty"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:914
+#: gtk/gtknotebook.c:919
 msgid "Arrow spacing"
 msgstr "Rozestup šipky"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:915
+#: gtk/gtknotebook.c:920
 msgid "Scroll arrow spacing"
 msgstr "Rozestup šipky posunu"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:931
+#: gtk/gtknotebook.c:936
 msgid "Initial gap"
 msgstr "Počáteční mezera"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:932
+#: gtk/gtknotebook.c:937
 msgid "Initial gap before the first tab"
 msgstr "Počáteční mezera před první kartou"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:950
+#: gtk/gtknotebook.c:955
 msgid "Tab gap"
 msgstr "Mezera karty"
 
-#: gtk/gtknotebook.c:951
+#: gtk/gtknotebook.c:956
 msgid "Active tab is drawn with a gap at the bottom"
 msgstr "Aktivní karta je vykreslena s mezerou v dolní části"
 
@@ -5278,100 +5283,98 @@ msgstr "Aktivní karta je vykreslena s mezerou v dolní části"
 msgid "The orientation of the orientable"
 msgstr "Orientace orientovatelného"
 
-#: gtk/gtkoverlay.c:771
+#: gtk/gtkoverlay.c:764
 msgid "Pass Through"
-msgstr ""
+msgstr "Předávat skrz"
 
-#: gtk/gtkoverlay.c:771
+#: gtk/gtkoverlay.c:764
 msgid "Pass through input, does not affect main child"
-msgstr ""
+msgstr "Předávat vstup skrz, aniž by ovlivnil hlavního potomka"
 
-#: gtk/gtkoverlay.c:776
-#, fuzzy
+#: gtk/gtkoverlay.c:769
 #| msgid "Indent"
 msgid "Index"
-msgstr "Odsazení"
+msgstr "Index"
 
-#: gtk/gtkoverlay.c:777
-#, fuzzy
+#: gtk/gtkoverlay.c:770
 #| msgid "The index of the child in the parent"
 msgid "The index of the overlay in the parent, -1 for the main child"
-msgstr "Index potomka v rodiči"
+msgstr "Index vrstvy v rodiči, -1 pro hlavního potomka"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:338
+#: gtk/gtkpaned.c:337
 msgid ""
 "Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
 msgstr "Pozice oddělovače v pixelech (0 znamená až doleva/nahoru)"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:345
+#: gtk/gtkpaned.c:344
 msgid "Position Set"
 msgstr "Pozice nastavena"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:346
+#: gtk/gtkpaned.c:345
 msgid "TRUE if the Position property should be used"
 msgstr "ZAPNUTO, pokud by měla být použita vlastnost Position"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:362
+#: gtk/gtkpaned.c:361
 msgid "Minimal Position"
 msgstr "Minimální pozice"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:363
+#: gtk/gtkpaned.c:362
 msgid "Smallest possible value for the \"position\" property"
 msgstr "Nejmenší možná hodnota vlastnosti „position“"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:379
+#: gtk/gtkpaned.c:378
 msgid "Maximal Position"
 msgstr "Maximální pozice"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:380
+#: gtk/gtkpaned.c:379
 msgid "Largest possible value for the \"position\" property"
 msgstr "Největší možná hodnota vlastnosti „position“"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:396
+#: gtk/gtkpaned.c:395
 msgid "Wide Handle"
 msgstr "Široký úchyt"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:397
+#: gtk/gtkpaned.c:396
 msgid "Whether the paned should have a prominent handle"
 msgstr "Jestli by měl mít panel nápadný úchyt"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:403
+#: gtk/gtkpaned.c:402
 msgid "Handle Size"
 msgstr "Velikost úchytu"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:404
+#: gtk/gtkpaned.c:403
 msgid "Width of handle"
 msgstr "Šířka úchytu"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:421
+#: gtk/gtkpaned.c:420
 msgid "Resize"
 msgstr "Měnit velikost"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:422
+#: gtk/gtkpaned.c:421
 msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
 msgstr "Je-li zapnuto, potomek se zvětšuje a zmenšuje spolu s widgetem paned"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:437
+#: gtk/gtkpaned.c:436
 msgid "Shrink"
 msgstr "Zmenšovat"
 
-#: gtk/gtkpaned.c:438
+#: gtk/gtkpaned.c:437
 msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
 msgstr "Je-li zapnuto, může být potomek menší, než jeho požadavek"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4285
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4384
 msgid "Location to Select"
 msgstr "Umístění, které se má vybrat"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4286
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4385
 msgid "The location to highlight in the sidebar"
 msgstr "Umístění, které se má zvýraznit v postranní liště"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4291 gtk/gtkplacesview.c:1799
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4390 gtk/gtkplacesview.c:2218
 msgid "Open Flags"
 msgstr "Otevírací příznaky"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4292 gtk/gtkplacesview.c:1800
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4391 gtk/gtkplacesview.c:2219
 msgid ""
 "Modes in which the calling application can open locations selected in the "
 "sidebar"
@@ -5379,28 +5382,28 @@ msgstr ""
 "Režimy, ve kterých volající aplikace může otevřít umístění vybrané v "
 "postranní liště"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4298
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4397
 msgid "Show recent files"
 msgstr "Zobrazovat nedávné soubory"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4299
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4398
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut for recent files"
 msgstr ""
 "Jestli má postranní panel obsahovat zabudovaný odkaz na nedávné soubory"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4304
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4403
 msgid "Show 'Desktop'"
 msgstr "Zobrazovat „Plochu“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4305
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4404
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Desktop folder"
 msgstr "Jestli má postranní panel obsahovat zabudovaný odkaz na složku Plocha"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4310
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4409
 msgid "Show 'Connect to Server'"
 msgstr "Zobrazovat „Připojit k serveru“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4311
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4410
 msgid ""
 "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to a 'Connect to server' "
 "dialog"
@@ -5408,136 +5411,175 @@ msgstr ""
 "Jestli má postranní panel obsahovat zabudovaný odkaz na dialogové okno "
 "„Připojit k serveru“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4316
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4415
 msgid "Show 'Enter Location'"
 msgstr "Zobrazit „Zadat umístění“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4317
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4416
 msgid ""
 "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to manually enter a location"
 msgstr ""
 "Jestli má postranní panel obsahovat zabudovaný odkaz na ruční zadání umístění"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4323 gtk/gtkplacesview.c:1793
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4422 gtk/gtkplacesview.c:2198
 msgid "Whether the sidebar only includes local files"
 msgstr "Jestli má postranní panel obsahovat jen místní soubory"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4328
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4427
 msgid "Show 'Trash'"
 msgstr "Zobrazovat „koš“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4329
-msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to  the Trash location"
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4428
+msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Trash location"
 msgstr ""
 "Jestli má postranní panel obsahovat zabudovaný odkaz na umístění odpadkového "
 "koše"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4334
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4433
 msgid "Show 'Other locations'"
 msgstr "Zobrazovat „Ostatní umístění“"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4335
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4434
 msgid "Whether the sidebar includes an item to show external locations"
 msgstr ""
 "Jestli má postranní panel obsahovat položku pro zobrazení externích umístění"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4350
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4449
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for popups that are not menus"
-msgstr "Jestli vyslat ::populate-popup pro kontaktovaná vyskakovací okna, která namají nabídky"
+msgstr ""
+"Jestli vyslat ::populate-popup pro kontaktovaná vyskakovací okna, která "
+"namají nabídky"
+
+#: gtk/gtkplacesview.c:2204
+#| msgid "Heading"
+msgid "Loading"
+msgstr "Načítání"
+
+#: gtk/gtkplacesview.c:2205
+#| msgid "Whether the widget should show all applications"
+msgid "Whether the view is loading locations"
+msgstr "Jestli zobrazením je načítání umístění"
+
+#: gtk/gtkplacesview.c:2211
+msgid "Fetching networks"
+msgstr "Získávání sítí"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:146
+#: gtk/gtkplacesview.c:2212
+#| msgid "Whether the switch is on or off"
+msgid "Whether the view is fetching networks"
+msgstr "Jestli zobrazením je získávání sítí"
+
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:181
 #, fuzzy
 #| msgid "Icon for this window"
 msgid "Icon of the row"
 msgstr "Ikona tohoto okna"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:147
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:182
 msgid "The icon representing the volume"
 msgstr "Ikona představující svazek"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:153
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:188
 msgid "Name of the volume"
 msgstr "Název svazku"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:154
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:189
 msgid "The name of the volume"
 msgstr "Název svazku"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:160
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:195
 msgid "Path of the volume"
 msgstr "Cesta k svazku"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:161
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:196
 msgid "The path of the volume"
 msgstr "Cesta k svazku"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:167
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:202
 msgid "Volume represented by the row"
 msgstr ""
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:168
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:203
 #, fuzzy
 #| msgid "The amount of space used by the arrow"
 msgid "The volume represented by the row"
 msgstr "Množství prostoru použitého šipkou"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:174
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:209
 #, fuzzy
 #| msgid "The amount of space used by the arrow"
 msgid "Mount represented by the row"
 msgstr "Množství prostoru použitého šipkou"
 
-#: gtk/gtkplacesviewrow.c:175
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:210
 #, fuzzy
 #| msgid "The amount of space used by the arrow"
 msgid "The mount point represented by the row, if any"
 msgstr "Množství prostoru použitého šipkou"
 
-#: gtk/gtkplug.c:202
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:216
+#, fuzzy
+#| msgid "The amount of space used by the arrow"
+msgid "File represented by the row"
+msgstr "Množství prostoru použitého šipkou"
+
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:217
+#, fuzzy
+#| msgid "The amount of space used by the arrow"
+msgid "The file represented by the row, if any"
+msgstr "Množství prostoru použitého šipkou"
+
+#: gtk/gtkplacesviewrow.c:223 gtk/gtkplacesviewrow.c:224
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether the dialog supports selection"
+msgid "Whether the row represents a network location"
+msgstr "Jestli dialogové okno podporuje výběr"
+
+#: gtk/gtkplug.c:197
 msgid "Whether the plug is embedded"
 msgstr "Jestli je plug začleněn"
 
-#: gtk/gtkplug.c:216
+#: gtk/gtkplug.c:211
 msgid "Socket Window"
 msgstr "Okno socketu"
 
-#: gtk/gtkplug.c:217
+#: gtk/gtkplug.c:212
 msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
 msgstr "Okno socketu, do kterého je vložena zásuvka"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1590
+#: gtk/gtkpopover.c:1623
 msgid "Relative to"
 msgstr "Relativně vůči"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1591
+#: gtk/gtkpopover.c:1624
 msgid "Widget the bubble window points to"
 msgstr "Widget, na které bublinové okno ukazuje"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1604
+#: gtk/gtkpopover.c:1637
 msgid "Pointing to"
 msgstr "Ukazuje na"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1605
+#: gtk/gtkpopover.c:1638
 msgid "Rectangle the bubble window points to"
 msgstr "Obdélník na který bublinové okno ukazuje"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1619
+#: gtk/gtkpopover.c:1652
 msgid "Position to place the bubble window"
 msgstr "Pozice, do které se má umístit bublinové okno"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1634 gtk/gtkwindow.c:756
+#: gtk/gtkpopover.c:1667 gtk/gtkwindow.c:751
 msgid "Modal"
 msgstr "Modální"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1635
+#: gtk/gtkpopover.c:1668
 msgid "Whether the popover is modal"
 msgstr "Jestli je rozbalovací dialogové okno modální"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1649
+#: gtk/gtkpopover.c:1682
 msgid "Transitions enabled"
 msgstr "Přechody povoleny"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1650
+#: gtk/gtkpopover.c:1683
 msgid "Whether show/hide transitions are enabled or not"
 msgstr "Jestli jsou přechody při zobrázení/skrytí povoleny či nikoliv"
 
@@ -5673,7 +5715,7 @@ msgstr "Nastavení tiskárny"
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Nastavení stránky"
 
-#: gtk/gtkprintjob.c:168 gtk/gtkprintoperation.c:1215
+#: gtk/gtkprintjob.c:168 gtk/gtkprintoperation.c:1237
 msgid "Track Print Status"
 msgstr "Sledovat stav tisku"
 
@@ -5685,51 +5727,51 @@ msgstr ""
 "Zapnuto, bude-li tisková úloha pokračovat ve vysílání signálů o změně stavu "
 "poté, co byla tisková data odeslána na tiskárnu nebo tiskový server."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1087
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1109
 msgid "Default Page Setup"
 msgstr "Výchozí nastavení stránky"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1088
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1110
 msgid "The GtkPageSetup used by default"
 msgstr "GtkPageSetup použité jako výchozí"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1106 gtk/gtkprintunixdialog.c:424
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1128 gtk/gtkprintunixdialog.c:424
 msgid "Print Settings"
 msgstr "Nastavení tisku"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1107 gtk/gtkprintunixdialog.c:425
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1129 gtk/gtkprintunixdialog.c:425
 msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
 msgstr "GtkPrintSettings užitý ke spouštění dialogového okna"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1125
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1147
 msgid "Job Name"
 msgstr "Název úlohy"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1126
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1148
 msgid "A string used for identifying the print job."
 msgstr "Řetězec užitý k rozpoznání tiskové úlohy."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1150
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1172
 msgid "Number of Pages"
 msgstr "Počet stránek"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1151
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1173
 msgid "The number of pages in the document."
 msgstr "Počet stránek v dokumentu."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1172 gtk/gtkprintunixdialog.c:414
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1194 gtk/gtkprintunixdialog.c:414
 msgid "Current Page"
 msgstr "Aktuální stránka"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1173 gtk/gtkprintunixdialog.c:415
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1195 gtk/gtkprintunixdialog.c:415
 msgid "The current page in the document"
 msgstr "Aktuální stránka v dokumentu"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1194
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1216
 msgid "Use full page"
 msgstr "Použít plnou stránku"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1195
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1217
 msgid ""
 "TRUE if the origin of the context should be at the corner of the page and "
 "not the corner of the imageable area"
@@ -5737,7 +5779,7 @@ msgstr ""
 "ZAPNUTO, má-li být počátek kontextu v rohu stránku a nikoliv v rohu "
 "zobrazitelné oblasti"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1216
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1238
 msgid ""
 "TRUE if the print operation will continue to report on the print job status "
 "after the print data has been sent to the printer or print server."
@@ -5745,89 +5787,89 @@ msgstr ""
 "ZAPNUTO, bude-li tisková operace pokračovat v oznamování stavu tiskové úlohy "
 "poté, co byla tisková data odeslána na tiskárnu nebo tiskový server."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1233
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1255
 msgid "Unit"
 msgstr "Jednotka"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1234
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1256
 msgid "The unit in which distances can be measured in the context"
 msgstr "Jednotka, ve které mohou být měřeny vzdálenosti v kontextu"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1251
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1273
 msgid "Show Dialog"
 msgstr "Zobrazit dialogové okno"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1252
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1274
 msgid "TRUE if a progress dialog is shown while printing."
 msgstr "ZAPNUTO, je-li dialog průběhu ukázán při tisku."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1275
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1297
 msgid "Allow Async"
 msgstr "Povolit asynchronně"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1276
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1298
 msgid "TRUE if print process may run asynchronous."
 msgstr "ZAPNUTO, může-li tiskový proces běžet asynchronně."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1298 gtk/gtkprintoperation.c:1299
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1320 gtk/gtkprintoperation.c:1321
 msgid "Export filename"
 msgstr "Exportovat název souboru"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1313
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1335
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1314
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1336
 msgid "The status of the print operation"
 msgstr "Stav tiskové operace"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1334
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1356
 msgid "Status String"
 msgstr "Řetězec stavu"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1335
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1357
 msgid "A human-readable description of the status"
 msgstr "Člověkem čitelný popis stavu"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1353
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1375
 msgid "Custom tab label"
 msgstr "Popisek vlastní karty"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1354
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1376
 msgid "Label for the tab containing custom widgets."
 msgstr "Popisek karty obsahující vlastní widgety."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1369 gtk/gtkprintunixdialog.c:449
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1391 gtk/gtkprintunixdialog.c:449
 msgid "Support Selection"
 msgstr "Výběr podpory"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1370
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1392
 msgid "TRUE if the print operation will support print of selection."
 msgstr "ZAPNUTO, bude-li tisková operace podporovat tisk výběru."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1386 gtk/gtkprintunixdialog.c:457
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1408 gtk/gtkprintunixdialog.c:457
 msgid "Has Selection"
 msgstr "Má výběr"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1387
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1409
 msgid "TRUE if a selection exists."
 msgstr "ZAPNUTO, existuje-li výběr."
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1402 gtk/gtkprintunixdialog.c:465
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1424 gtk/gtkprintunixdialog.c:465
 msgid "Embed Page Setup"
 msgstr "Vzhled vložené stránky"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1403 gtk/gtkprintunixdialog.c:466
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1425 gtk/gtkprintunixdialog.c:466
 msgid "TRUE if page setup combos are embedded in GtkPrintUnixDialog"
 msgstr ""
 "ZAPNUTO, jsou-li kombinovaná pole vzhledu stránky vložena v "
 "GtkPrintUnixDialog"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1424
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1446
 msgid "Number of Pages To Print"
 msgstr "Počet stránek určených k tisku"
 
-#: gtk/gtkprintoperation.c:1425
+#: gtk/gtkprintoperation.c:1447
 msgid "The number of pages that will be printed."
 msgstr "Počet stránek, které budou vytisknuty."
 
@@ -5859,23 +5901,23 @@ msgstr "Jestli dialogové okno podporuje výběr"
 msgid "Whether the application has a selection"
 msgstr "Jestli má aplikace výběr"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:167
+#: gtk/gtkprogressbar.c:168
 msgid "Fraction"
 msgstr "Podíl"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:168
+#: gtk/gtkprogressbar.c:169
 msgid "The fraction of total work that has been completed"
 msgstr "Podíl z celkové práce, který už je dokončen"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:175
+#: gtk/gtkprogressbar.c:176
 msgid "Pulse Step"
 msgstr "Krok pulzu"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:176
+#: gtk/gtkprogressbar.c:177
 msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
 msgstr "Podíl z celkového průběhu, o který se posunout blok při pulzu"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:184
+#: gtk/gtkprogressbar.c:185
 msgid "Text to be displayed in the progress bar"
 msgstr "Text zobrazovaný v ukazateli průběhu"
 
@@ -5887,7 +5929,7 @@ msgstr "Zobrazovat text"
 msgid "Whether the progress is shown as text."
 msgstr "Jestli se průběh zobrazuje jako text."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:229
+#: gtk/gtkprogressbar.c:228
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the progress bar does not "
 "have enough room to display the entire string, if at all."
@@ -5895,55 +5937,55 @@ msgstr ""
 "Preferované místo, kde zkrátit řetězec, pokud ukazatel průběhu nemá dost "
 "místa pro zobrazení celého řetězce, pokud vůbec něčeho."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:237
+#: gtk/gtkprogressbar.c:238
 msgid "X spacing"
 msgstr "Rozestup X"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:238
+#: gtk/gtkprogressbar.c:239
 msgid "Extra spacing applied to the width of a progress bar."
 msgstr "Zvláštní prostor užitý u šířky ukazatele průběhu."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:244
+#: gtk/gtkprogressbar.c:245
 msgid "Y spacing"
 msgstr "Rozestup Y"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:245
+#: gtk/gtkprogressbar.c:246
 msgid "Extra spacing applied to the height of a progress bar."
 msgstr "Zvláštní prostor užitý u výšky ukazatele průběhu."
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:258
+#: gtk/gtkprogressbar.c:259
 msgid "Minimum horizontal bar width"
 msgstr "Minimální vodorovná šířka"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:259
+#: gtk/gtkprogressbar.c:260
 msgid "The minimum horizontal width of the progress bar"
 msgstr "Minimální vodorovná šířka ukazatele průběhu"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:271
+#: gtk/gtkprogressbar.c:272
 msgid "Minimum horizontal bar height"
 msgstr "Minimální výška vodorovného ukazatele"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:272
+#: gtk/gtkprogressbar.c:273
 msgid "Minimum horizontal height of the progress bar"
 msgstr "Minimální vodorovná výška ukazatele průběhu"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:284
+#: gtk/gtkprogressbar.c:285
 msgid "Minimum vertical bar width"
 msgstr "Minimální svislá šířka ukazatele"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:285
+#: gtk/gtkprogressbar.c:286
 msgid "The minimum vertical width of the progress bar"
 msgstr "Minimální svislá šířka ukazatele průběhu"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:297
+#: gtk/gtkprogressbar.c:298
 msgid "Minimum vertical bar height"
 msgstr "Minimální výška svislého ukazatele"
 
-#: gtk/gtkprogressbar.c:298
+#: gtk/gtkprogressbar.c:299
 msgid "The minimum vertical height of the progress bar"
 msgstr "Minimální svislá výška ukazatele průběhu"
 
-#: gtk/gtkradiobutton.c:165
+#: gtk/gtkradiobutton.c:166
 msgid "The radio button whose group this widget belongs to."
 msgstr "Přepínací tlačítko, do jehož skupiny patří tento widget."
 
@@ -5955,132 +5997,132 @@ msgstr "Položka přepínacího tlačítka, do jejíž skupiny patří tento wid
 msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
 msgstr "Přepínací tlačítko, do jehož skupiny patří toto tlačítko."
 
-#: gtk/gtkrange.c:433
+#: gtk/gtkrange.c:431
 msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
 msgstr "GtkAdjustment, který obsahuje aktuální hodnotu tohoto objektu rozsahu"
 
-#: gtk/gtkrange.c:441
+#: gtk/gtkrange.c:438
 msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
 msgstr "Obrátit směr pohybu posuvníku pro zvýšení hodnoty rozsahu"
 
-#: gtk/gtkrange.c:448
+#: gtk/gtkrange.c:444
 msgid "Lower stepper sensitivity"
 msgstr "Nižší kroková citlivost"
 
-#: gtk/gtkrange.c:449
+#: gtk/gtkrange.c:445
 msgid ""
 "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
 "side"
 msgstr "Pravidlo citlivosti krokování, které míří ke spodní straně zarovnání"
 
-#: gtk/gtkrange.c:457
+#: gtk/gtkrange.c:452
 msgid "Upper stepper sensitivity"
 msgstr "Vyšší kroková citlivost"
 
-#: gtk/gtkrange.c:458
+#: gtk/gtkrange.c:453
 msgid ""
 "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
 "side"
 msgstr "Pravidlo citlivosti krokování, které míří k horní straně zarovnání"
 
-#: gtk/gtkrange.c:475
+#: gtk/gtkrange.c:469
 msgid "Show Fill Level"
 msgstr "Zobrazit úroveň zaplnění"
 
-#: gtk/gtkrange.c:476
+#: gtk/gtkrange.c:470
 msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
 msgstr "Jestli zobrazovat indikátor úrovně zaplnění v korytě."
 
-#: gtk/gtkrange.c:492
+#: gtk/gtkrange.c:485
 msgid "Restrict to Fill Level"
 msgstr "Omezit na úroveň zaplnění"
 
-#: gtk/gtkrange.c:493
+#: gtk/gtkrange.c:486
 msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
 msgstr "Jestli omezit horní hranici k úrovni zaplnění."
 
-#: gtk/gtkrange.c:508
+#: gtk/gtkrange.c:500
 msgid "Fill Level"
 msgstr "Úroveň zaplnění"
 
-#: gtk/gtkrange.c:509
+#: gtk/gtkrange.c:501
 msgid "The fill level."
 msgstr "Úroveň zaplnění."
 
-#: gtk/gtkrange.c:526
+#: gtk/gtkrange.c:516
 msgid "Round Digits"
 msgstr "Zaokrouhlené číslice"
 
-#: gtk/gtkrange.c:527
+#: gtk/gtkrange.c:517
 msgid "The number of digits to round the value to."
 msgstr "Počet číslic, na který se má hodnota zaokrouhlit."
 
-#: gtk/gtkrange.c:533 gtk/gtkswitch.c:925
+#: gtk/gtkrange.c:526 gtk/gtkswitch.c:967
 msgid "Slider Width"
 msgstr "Šířka ukazovátka"
 
-#: gtk/gtkrange.c:534
+#: gtk/gtkrange.c:527
 msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
 msgstr "Šířka posuvníku nebo ukazovátka"
 
-#: gtk/gtkrange.c:541
+#: gtk/gtkrange.c:534
 msgid "Trough Border"
 msgstr "Okraje koryta"
 
-#: gtk/gtkrange.c:542
+#: gtk/gtkrange.c:535
 msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
 msgstr "Mezera mezi ukazovátkem/tlačítky a vnějším obrysem koryta"
 
-#: gtk/gtkrange.c:549
+#: gtk/gtkrange.c:542
 msgid "Stepper Size"
 msgstr "Velikost tlačítek"
 
-#: gtk/gtkrange.c:550
+#: gtk/gtkrange.c:543
 msgid "Length of step buttons at ends"
 msgstr "Délka tlačítek na koncích pro krokování"
 
-#: gtk/gtkrange.c:563
+#: gtk/gtkrange.c:556
 msgid "Stepper Spacing"
 msgstr "Mezery mezi tlačítky"
 
-#: gtk/gtkrange.c:564
+#: gtk/gtkrange.c:557
 msgid "Spacing between step buttons and thumb"
 msgstr "Mezery mezi tlačítky pro krokování a ukazovátkem"
 
-#: gtk/gtkrange.c:571
+#: gtk/gtkrange.c:564
 msgid "Arrow X Displacement"
 msgstr "Posun šipky X"
 
-#: gtk/gtkrange.c:572
+#: gtk/gtkrange.c:565
 msgid ""
 "How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
 msgstr "O kolik posunout šipku ve směru osy X při zmáčknutí tlačítka"
 
-#: gtk/gtkrange.c:579
+#: gtk/gtkrange.c:572
 msgid "Arrow Y Displacement"
 msgstr "Posun šipky Y"
 
-#: gtk/gtkrange.c:580
+#: gtk/gtkrange.c:573
 msgid ""
 "How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
 msgstr "O kolik posunout šipku ve směru osy Y při zmáčknutí tlačítka"
 
-#: gtk/gtkrange.c:596
+#: gtk/gtkrange.c:589
 msgid "Trough Under Steppers"
 msgstr "Koryto pod kroky"
 
-#: gtk/gtkrange.c:597
+#: gtk/gtkrange.c:590
 msgid ""
 "Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and "
 "spacing"
 msgstr ""
 "Jestli kreslit koryto u plné délky rozsahu, nebo vyřadit krokování a rozestup"
 
-#: gtk/gtkrange.c:610
+#: gtk/gtkrange.c:603
 msgid "Arrow scaling"
 msgstr "Škálování šipky"
 
-#: gtk/gtkrange.c:611
+#: gtk/gtkrange.c:604
 msgid "Arrow scaling with regard to scroll button size"
 msgstr "Škálování šipky s přihlédnutím k velikosti tlačítka posunu"
 
@@ -6164,19 +6206,19 @@ msgstr "Plná cesta k souboru určenému k uložení a čtení seznamu"
 msgid "The size of the recently used resources list"
 msgstr "Velikost seznamu naposledy použitých zdrojů"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:237 gtk/gtkstack.c:461
+#: gtk/gtkrevealer.c:237 gtk/gtkstack.c:463
 msgid "Transition type"
 msgstr "Typ přechodu"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:238 gtk/gtkstack.c:461
+#: gtk/gtkrevealer.c:238 gtk/gtkstack.c:463
 msgid "The type of animation used to transition"
 msgstr "Typ animace použité k přechodu"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:245 gtk/gtkstack.c:457
+#: gtk/gtkrevealer.c:245 gtk/gtkstack.c:459
 msgid "Transition duration"
 msgstr "Doba přechodu"
 
-#: gtk/gtkrevealer.c:246 gtk/gtkstack.c:457
+#: gtk/gtkrevealer.c:246 gtk/gtkstack.c:459
 msgid "The animation duration, in milliseconds"
 msgstr "Délka animace přechodu, v milisekundách"
 
@@ -6217,47 +6259,47 @@ msgstr "Ikony"
 msgid "List of icon names"
 msgstr "Seznam názvů ikon"
 
-#: gtk/gtkscale.c:302
+#: gtk/gtkscale.c:308
 msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
 msgstr "Počet desetinných míst zobrazovaných z hodnoty"
 
-#: gtk/gtkscale.c:309
+#: gtk/gtkscale.c:315
 msgid "Draw Value"
 msgstr "Kreslit hodnotu"
 
-#: gtk/gtkscale.c:310
+#: gtk/gtkscale.c:316
 msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
 msgstr "Jestli je aktuální hodnota zobrazována jako řetězec vedle posuvníku"
 
-#: gtk/gtkscale.c:317
+#: gtk/gtkscale.c:322
 msgid "Has Origin"
 msgstr "Má počátek"
 
-#: gtk/gtkscale.c:318
+#: gtk/gtkscale.c:323
 msgid "Whether the scale has an origin"
 msgstr "Jestli má změna velikosti počátek"
 
-#: gtk/gtkscale.c:325
+#: gtk/gtkscale.c:329
 msgid "Value Position"
 msgstr "Pozice hodnoty"
 
-#: gtk/gtkscale.c:326
+#: gtk/gtkscale.c:330
 msgid "The position in which the current value is displayed"
 msgstr "Pozice, kde je zobrazována aktuální hodnota"
 
-#: gtk/gtkscale.c:333
+#: gtk/gtkscale.c:339
 msgid "Slider Length"
 msgstr "Délka posuvníku"
 
-#: gtk/gtkscale.c:334
+#: gtk/gtkscale.c:340
 msgid "Length of scale's slider"
 msgstr "Délka posuvníku widgetu pro rozsah"
 
-#: gtk/gtkscale.c:340
+#: gtk/gtkscale.c:346
 msgid "Value spacing"
 msgstr "Mezera okolo hodnoty"
 
-#: gtk/gtkscale.c:341
+#: gtk/gtkscale.c:347
 msgid "Space between value text and the slider/trough area"
 msgstr "Mezera mezi textem hodnoty a oblastí posuvníku/koryta"
 
@@ -6319,11 +6361,11 @@ msgid ""
 "Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
 msgstr "Zobrazit tlačítko s druhou šipkou dopředu na opačném konci posuvníku"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:458
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:459
 msgid "Horizontal Adjustment"
 msgstr "Vodorovné zarovnání"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:459
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:460
 msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
 msgstr "Hodnota GtkAdjustment pro vodorovnou pozici"
 
@@ -6335,35 +6377,35 @@ msgstr "Svislé zarovnání"
 msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
 msgstr "Hodnota GtkAdjustment pro svislou pozici"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:474
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:473
 msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
 msgstr "Strategie pro vodorovný posuvník"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:475
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:474
 msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
 msgstr "Kdy se zobrazuje vodorovný posuvník"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:483
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:481
 msgid "Vertical Scrollbar Policy"
 msgstr "Strategie pro svislý posuvník"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:484
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:482
 msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
 msgstr "Kdy se zobrazuje svislý posuvník"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:492
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:489
 msgid "Window Placement"
 msgstr "Umístění okna"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:493
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:490
 msgid "Where the contents are located with respect to the scrollbars."
 msgstr "Kde je umístěn obsah s přihlédnutím k posuvníkům."
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:512
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:508
 msgid "Window Placement Set"
 msgstr "Nastavení umístění okna"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:513
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:509
 msgid ""
 "Whether \"window-placement\" should be used to determine the location of the "
 "contents with respect to the scrollbars."
@@ -6371,60 +6413,60 @@ msgstr ""
 "Jestli by mělo být použito „window-placement“ k určení umístění obsahů s "
 "přihlédnutím k posuvníkům."
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:520 gtk/gtkspinbutton.c:409
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:515 gtk/gtkspinbutton.c:409
 msgid "Shadow Type"
 msgstr "Typ stínu"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:521
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:516
 msgid "Style of bevel around the contents"
 msgstr "Styl rámu okolo obsahu"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:535
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:530
 msgid "Scrollbars within bevel"
 msgstr "Posuvníky uvnitř rámu"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:536
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:531
 msgid "Place scrollbars within the scrolled window's bevel"
 msgstr "Umístit posuvníky dovnitř posunutého rámu okna"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:542
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:537
 msgid "Scrollbar spacing"
 msgstr "Odstup posuvníků"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:543
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:538
 msgid "Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window"
 msgstr "Počet pixelů mezi posuvníky a posouvaným oknem"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:559
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:553
 msgid "Minimum Content Width"
 msgstr "Minimální šířka obsahu"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:560
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:554
 msgid "The minimum width that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Minimální šířka, na kterou posuvné okno alokuje svůj obsah"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:574
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:567
 msgid "Minimum Content Height"
 msgstr "Minimální výška obsahu"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:575
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:568
 msgid ""
 "The minimum height that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Minimální výška, na kterou posuvné okno alokuje svůj obsah"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:590
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:582
 msgid "Kinetic Scrolling"
 msgstr "Živé posunování"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:591
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:583
 msgid "Kinetic scrolling mode."
 msgstr "Režim živého posunování."
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:608
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:599
 msgid "Overlay Scrolling"
 msgstr "Překrývající posunování"
 
-#: gtk/gtkscrolledwindow.c:609
+#: gtk/gtkscrolledwindow.c:600
 msgid "Overlay scrolling mode"
 msgstr "Režim překrývajícího posunování."
 
@@ -6448,11 +6490,11 @@ msgstr "Kreslit"
 msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
 msgstr "Jestli je oddělovač kresleny nebo prostě prázdný"
 
-#: gtk/gtksettings.c:372
+#: gtk/gtksettings.c:375
 msgid "Double Click Time"
 msgstr "Čas pro dvojité kliknutí"
 
-#: gtk/gtksettings.c:373
+#: gtk/gtksettings.c:376
 msgid ""
 "Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
 "click (in milliseconds)"
@@ -6460,11 +6502,11 @@ msgstr ""
 "Maximální čas dovolený mezi dvěma kliknutími, aby byla považována za dvojité "
 "kliknutí (v milisekundách)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:380
+#: gtk/gtksettings.c:383
 msgid "Double Click Distance"
 msgstr "Vzdálenost pro dvojité kliknutí"
 
-#: gtk/gtksettings.c:381
+#: gtk/gtksettings.c:384
 msgid ""
 "Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
 "double click (in pixels)"
@@ -6472,35 +6514,35 @@ msgstr ""
 "Maximální vzdálenost dovolený mezi dvěma kliknutími, aby byla považována za "
 "dvojité kliknutí (v pixelech)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:397
+#: gtk/gtksettings.c:400
 msgid "Cursor Blink"
 msgstr "Blikání kurzoru"
 
-#: gtk/gtksettings.c:398
+#: gtk/gtksettings.c:401
 msgid "Whether the cursor should blink"
 msgstr "Jestli by kurzor měl blikat"
 
-#: gtk/gtksettings.c:405
+#: gtk/gtksettings.c:408
 msgid "Cursor Blink Time"
 msgstr "Perioda blikání kurzoru"
 
-#: gtk/gtksettings.c:406
+#: gtk/gtksettings.c:409
 msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds"
 msgstr "Délka cyklu blikání kurzoru v milisekundách"
 
-#: gtk/gtksettings.c:425
+#: gtk/gtksettings.c:428
 msgid "Cursor Blink Timeout"
 msgstr "Perioda blikání kurzoru"
 
-#: gtk/gtksettings.c:426
+#: gtk/gtksettings.c:429
 msgid "Time after which the cursor stops blinking, in seconds"
 msgstr "Čas, po kterém blikání kurzoru ustane, v milisekundách"
 
-#: gtk/gtksettings.c:433
+#: gtk/gtksettings.c:436
 msgid "Split Cursor"
 msgstr "Rozdělit kurzor"
 
-#: gtk/gtksettings.c:434
+#: gtk/gtksettings.c:437
 msgid ""
 "Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
 "left text"
@@ -6508,155 +6550,155 @@ msgstr ""
 "Jestli mají být zobrazovány dva kurzory v kombinovaném textu zleva doprava i "
 "zprava doleva"
 
-#: gtk/gtksettings.c:441
+#: gtk/gtksettings.c:444
 msgid "Theme Name"
 msgstr "Název motivu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:442
+#: gtk/gtksettings.c:445
 msgid "Name of theme to load"
 msgstr "Název motivu, který se má načíst"
 
-#: gtk/gtksettings.c:450
+#: gtk/gtksettings.c:453
 msgid "Icon Theme Name"
 msgstr "Název motivu ikon"
 
-#: gtk/gtksettings.c:451
+#: gtk/gtksettings.c:454
 msgid "Name of icon theme to use"
 msgstr "Název motivu ikon, které se má používat"
 
-#: gtk/gtksettings.c:466
+#: gtk/gtksettings.c:469
 msgid "Fallback Icon Theme Name"
 msgstr "Název náhradního motivu ikon"
 
-#: gtk/gtksettings.c:467
+#: gtk/gtksettings.c:470
 msgid "Name of a icon theme to fall back to"
 msgstr "Název motivu ikon, kterým nahrazovat"
 
-#: gtk/gtksettings.c:475
+#: gtk/gtksettings.c:478
 msgid "Key Theme Name"
 msgstr "Název motivu kláves"
 
-#: gtk/gtksettings.c:476
+#: gtk/gtksettings.c:479
 msgid "Name of key theme to load"
 msgstr "Název motivu kláves, který se má načíst"
 
-#: gtk/gtksettings.c:492
+#: gtk/gtksettings.c:495
 msgid "Menu bar accelerator"
 msgstr "Akcelerátor nabídkové lišty"
 
-#: gtk/gtksettings.c:493
+#: gtk/gtksettings.c:496
 msgid "Keybinding to activate the menu bar"
 msgstr "Klávesová zkratka pro aktivaci nabídkové lišty"
 
-#: gtk/gtksettings.c:501
+#: gtk/gtksettings.c:504
 msgid "Drag threshold"
 msgstr "Práh táhnutí"
 
-#: gtk/gtksettings.c:502
+#: gtk/gtksettings.c:505
 msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
 msgstr "Počet pixelů, o které se kurzor může posunout před táhnutím"
 
-#: gtk/gtksettings.c:510
+#: gtk/gtksettings.c:513
 msgid "Font Name"
 msgstr "Název písma"
 
-#: gtk/gtksettings.c:511
+#: gtk/gtksettings.c:514
 msgid "Name of default font to use"
 msgstr "Název standardně používaného písma"
 
-#: gtk/gtksettings.c:535
+#: gtk/gtksettings.c:538
 msgid "Icon Sizes"
 msgstr "Velikosti ikon"
 
 # FIXME: s/$/)/
-#: gtk/gtksettings.c:536
+#: gtk/gtksettings.c:539
 msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
 msgstr "Seznam velikostí ikon (gtk-menu=16,16;gtk-button=20,20…)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:544
+#: gtk/gtksettings.c:547
 msgid "GTK Modules"
 msgstr "Moduly GTK"
 
-#: gtk/gtksettings.c:545
+#: gtk/gtksettings.c:548
 msgid "List of currently active GTK modules"
 msgstr "Seznam momentálně aktivních modulů GTK"
 
-#: gtk/gtksettings.c:553
+#: gtk/gtksettings.c:556
 msgid "Xft Antialias"
 msgstr "Vyhlazování Xft"
 
-#: gtk/gtksettings.c:554
+#: gtk/gtksettings.c:557
 msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr "Jestli vyhlazovat písma Xft; 0=ne, 1=ano, -1=výchozí"
 
-#: gtk/gtksettings.c:563
+#: gtk/gtksettings.c:566
 msgid "Xft Hinting"
 msgstr "Hinting Xft"
 
-#: gtk/gtksettings.c:564
+#: gtk/gtksettings.c:567
 msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr "Jestli provádět hint písem Xft; 0=ne, 1=ano, -1=výchozí"
 
-#: gtk/gtksettings.c:573
+#: gtk/gtksettings.c:576
 msgid "Xft Hint Style"
 msgstr "Styl Xft hint"
 
-#: gtk/gtksettings.c:574
+#: gtk/gtksettings.c:577
 msgid ""
 "What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
 msgstr ""
 "Jakou úroveň hintingu používat; hintnone, hintslight, hintmedium nebo "
 "hintfull"
 
-#: gtk/gtksettings.c:583
+#: gtk/gtksettings.c:586
 msgid "Xft RGBA"
 msgstr "RGBA Xft"
 
-#: gtk/gtksettings.c:584
+#: gtk/gtksettings.c:587
 msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 msgstr "Typ subpixelového vyhlazování; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 
-#: gtk/gtksettings.c:593
+#: gtk/gtksettings.c:596
 msgid "Xft DPI"
 msgstr "DPI Xft"
 
-#: gtk/gtksettings.c:594
+#: gtk/gtksettings.c:597
 msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
 msgstr "Rozlišení Xft v 1024 * bodů/palec, -1 pro použití výchozí hodnoty"
 
-#: gtk/gtksettings.c:603
+#: gtk/gtksettings.c:606
 msgid "Cursor theme name"
 msgstr "Název motivu kurzoru"
 
-#: gtk/gtksettings.c:604
+#: gtk/gtksettings.c:607
 msgid "Name of the cursor theme to use, or NULL to use the default theme"
 msgstr ""
 "Název motivu kurzoru, který chcete používat, nebo NULL, chcete-li používat "
 "výchozí motiv"
 
-#: gtk/gtksettings.c:612
+#: gtk/gtksettings.c:615
 msgid "Cursor theme size"
 msgstr "Velikost motivu kurzoru"
 
-#: gtk/gtksettings.c:613
+#: gtk/gtksettings.c:616
 msgid "Size to use for cursors, or 0 to use the default size"
 msgstr ""
 "Velikost, kterou chcete používat u kurzorů, nebo 0, chcete-li výchozí "
 "velikost"
 
-#: gtk/gtksettings.c:622
+#: gtk/gtksettings.c:625
 msgid "Alternative button order"
 msgstr "Alternativní pořadí tlačítek"
 
-#: gtk/gtksettings.c:623
+#: gtk/gtksettings.c:626
 msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
 msgstr "Jestli tlačítka v dialozích mají používat alternativní pořadí tlačítek"
 
-#: gtk/gtksettings.c:640
+#: gtk/gtksettings.c:643
 msgid "Alternative sort indicator direction"
 msgstr "Alternativní pořadí indikátoru třídění"
 
-#: gtk/gtksettings.c:641
+#: gtk/gtksettings.c:644
 msgid ""
 "Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is "
 "inverted compared to the default (where down means ascending)"
@@ -6664,11 +6706,11 @@ msgstr ""
 "Jestli směřování třídících indikátorů v seznamu a stromových zobrazeních je "
 "převrácené při srovnání s výchozím (kde dole znamená vzestupně)"
 
-#: gtk/gtksettings.c:654
+#: gtk/gtksettings.c:657
 msgid "Show the 'Input Methods' menu"
 msgstr "Zobrazit nabídku „Vstupní metody“"
 
-#: gtk/gtksettings.c:655
+#: gtk/gtksettings.c:658
 msgid ""
 "Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
 "the input method"
@@ -6676,11 +6718,11 @@ msgstr ""
 "Jestli kontextové nabídky vstupních polí a textových polí mají nabízet změnu "
 "vstupní metody"
 
-#: gtk/gtksettings.c:668
+#: gtk/gtksettings.c:671
 msgid "Show the 'Insert Unicode Control Character' menu"
 msgstr "Zobrazit nabídku vložení řídících znaků Unicode"
 
-#: gtk/gtksettings.c:669
+#: gtk/gtksettings.c:672
 msgid ""
 "Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
 "control characters"
@@ -6688,246 +6730,246 @@ msgstr ""
 "Jestli kontextové nabídky vstupních polí a textových polí mají nabízet změnu "
 "vložení řídicích znaků"
 
-#: gtk/gtksettings.c:682
+#: gtk/gtksettings.c:685
 msgid "Start timeout"
 msgstr "Časový limit spuštění"
 
-#: gtk/gtksettings.c:683
+#: gtk/gtksettings.c:686
 msgid "Starting value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr "Počáteční hodnota časových limitů, je-li zmáčknuto tlačítko"
 
-#: gtk/gtksettings.c:697
+#: gtk/gtksettings.c:700
 msgid "Repeat timeout"
 msgstr "Opakovat časový limit"
 
-#: gtk/gtksettings.c:698
+#: gtk/gtksettings.c:701
 msgid "Repeat value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr "Opakovací hodnota časových limitů, je-li zmáčknuto tlačítko"
 
-#: gtk/gtksettings.c:712
+#: gtk/gtksettings.c:715
 msgid "Expand timeout"
 msgstr "Časový limit rozbalení"
 
-#: gtk/gtksettings.c:713
+#: gtk/gtksettings.c:716
 msgid "Expand value for timeouts, when a widget is expanding a new region"
 msgstr "Rozšířit hodnoty na časové limity, pokud widget rozšiřuje novou oblast"
 
-#: gtk/gtksettings.c:751
+#: gtk/gtksettings.c:754
 msgid "Color scheme"
 msgstr "Schéma barev"
 
-#: gtk/gtksettings.c:752
+#: gtk/gtksettings.c:755
 msgid "A palette of named colors for use in themes"
 msgstr "Paleta pojmenovaných barev k použití v motivech"
 
-#: gtk/gtksettings.c:761
+#: gtk/gtksettings.c:764
 msgid "Enable Animations"
 msgstr "Povolit animace"
 
-#: gtk/gtksettings.c:762
+#: gtk/gtksettings.c:765
 msgid "Whether to enable toolkit-wide animations."
 msgstr "Jestli povolit animace toolkit-wide."
 
-#: gtk/gtksettings.c:783
+#: gtk/gtksettings.c:786
 msgid "Enable Touchscreen Mode"
 msgstr "Povolit režim dotykové obrazovky"
 
-#: gtk/gtksettings.c:784
+#: gtk/gtksettings.c:787
 msgid "When TRUE, there are no motion notify events delivered on this screen"
 msgstr ""
 "Je-li ZAPNUTO, nejsou na tuto obrazovku dodány žádné události upozornění na "
 "pohyb"
 
-#: gtk/gtksettings.c:803
+#: gtk/gtksettings.c:806
 msgid "Tooltip timeout"
 msgstr "Časový limit místní nápovědy"
 
-#: gtk/gtksettings.c:804
+#: gtk/gtksettings.c:807
 msgid "Timeout before tooltip is shown"
 msgstr "Časový limit před tím, než je zobrazena místní nápověda"
 
-#: gtk/gtksettings.c:831
+#: gtk/gtksettings.c:834
 msgid "Tooltip browse timeout"
 msgstr "Časový limit procházení místní nápovědy"
 
-#: gtk/gtksettings.c:832
+#: gtk/gtksettings.c:835
 msgid "Timeout before tooltip is shown when browse mode is enabled"
 msgstr ""
 "Časový limit před tím, než je zobrazena místní nápověda, je-li zapnut režim "
 "procházení"
 
-#: gtk/gtksettings.c:855
+#: gtk/gtksettings.c:858
 msgid "Tooltip browse mode timeout"
 msgstr "Časový limit režimu procházení místní nápovědy"
 
-#: gtk/gtksettings.c:856
+#: gtk/gtksettings.c:859
 msgid "Timeout after which browse mode is disabled"
 msgstr "Časový limit, po kterém je vypnut režim procházení"
 
-#: gtk/gtksettings.c:878
+#: gtk/gtksettings.c:881
 msgid "Keynav Cursor Only"
 msgstr "Pouze kurzor klávesové navigace"
 
-#: gtk/gtksettings.c:879
+#: gtk/gtksettings.c:882
 msgid "When TRUE, there are only cursor keys available to navigate widgets"
 msgstr ""
 "Je-li ZAPNUTO, k navigaci widgetů jsou dostupné pouze kurzorové klávesy"
 
-#: gtk/gtksettings.c:898
+#: gtk/gtksettings.c:901
 msgid "Keynav Wrap Around"
 msgstr "Zalomení klávesové navigace"
 
-#: gtk/gtksettings.c:899
+#: gtk/gtksettings.c:902
 msgid "Whether to wrap around when keyboard-navigating widgets"
 msgstr "Jestli zarovnávat okolo, jsou-li widgety keyboard-navigating"
 
-#: gtk/gtksettings.c:919
+#: gtk/gtksettings.c:922
 msgid "Error Bell"
 msgstr "Chybový zvonek"
 
-#: gtk/gtksettings.c:920
+#: gtk/gtksettings.c:923
 msgid "When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep"
 msgstr "Je-li ZAPNUTO, klávesnicová navigace a další chyby způsobí pípnutí"
 
-#: gtk/gtksettings.c:939
+#: gtk/gtksettings.c:942
 msgid "Color Hash"
 msgstr "Hash barvy"
 
-#: gtk/gtksettings.c:940
+#: gtk/gtksettings.c:943
 msgid "A hash table representation of the color scheme."
 msgstr "Zastoupení tabulky heš barevného schématu."
 
-#: gtk/gtksettings.c:955
+#: gtk/gtksettings.c:958
 msgid "Default file chooser backend"
 msgstr "Výchozí podpůrná vrstva výběru souborů"
 
-#: gtk/gtksettings.c:956
+#: gtk/gtksettings.c:959
 msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
 msgstr "Název podpůrné vrstvy GtkFileChooser, kterou používat standardně"
 
-#: gtk/gtksettings.c:973
+#: gtk/gtksettings.c:976
 msgid "Default print backend"
 msgstr "Výchozí podpůrná tisková vrstva"
 
-#: gtk/gtksettings.c:974
+#: gtk/gtksettings.c:977
 msgid "List of the GtkPrintBackend backends to use by default"
 msgstr ""
 "Seznam podpůrných vrstev GtkFileChooser, které chcete používat jako výchozí"
 
-#: gtk/gtksettings.c:997
+#: gtk/gtksettings.c:1000
 msgid "Default command to run when displaying a print preview"
 msgstr "Výchozí příkaz určený ke spuštění při zobrazení tiskového náhledu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:998
+#: gtk/gtksettings.c:1001
 msgid "Command to run when displaying a print preview"
 msgstr "Příkaz určený ke spuštění při zobrazení tiskového náhledu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1017
+#: gtk/gtksettings.c:1020
 msgid "Enable Mnemonics"
 msgstr "Povolit horké klávesy"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1018
+#: gtk/gtksettings.c:1021
 msgid "Whether labels should have mnemonics"
 msgstr "Jestli mají popisky horké klávesy"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1034
+#: gtk/gtksettings.c:1037
 msgid "Enable Accelerators"
 msgstr "Povolit akcelerátory"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1035
+#: gtk/gtksettings.c:1038
 msgid "Whether menu items should have accelerators"
 msgstr "Jestli mají mít položky nabídky akcelerátory"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1054
+#: gtk/gtksettings.c:1057
 msgid "Recent Files Limit"
 msgstr "Limit posledních souborů"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1055
+#: gtk/gtksettings.c:1058
 msgid "Number of recently used files"
 msgstr "Počet naposledy použitých souborů"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1075
+#: gtk/gtksettings.c:1078
 msgid "Default IM module"
 msgstr "Výchozí modul IM"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1076
+#: gtk/gtksettings.c:1079
 msgid "Which IM module should be used by default"
 msgstr "Který modul IM by měl být použit jako výchozí"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1094
+#: gtk/gtksettings.c:1097
 msgid "Recent Files Max Age"
 msgstr "Maximum stáří posledních souborů"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1095
+#: gtk/gtksettings.c:1098
 msgid "Maximum age of recently used files, in days"
 msgstr "Maximum stáří naposledy použitých souborů, ve dnech"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1104
+#: gtk/gtksettings.c:1107
 msgid "Fontconfig configuration timestamp"
 msgstr "Časový údaj nastavení fontconfig"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1105
+#: gtk/gtksettings.c:1108
 msgid "Timestamp of current fontconfig configuration"
 msgstr "Časový údaj aktuálního nastavení fontconfig"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1127
+#: gtk/gtksettings.c:1130
 msgid "Sound Theme Name"
 msgstr "Název motivu zvuků"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1128
+#: gtk/gtksettings.c:1131
 msgid "XDG sound theme name"
 msgstr "Název motivu zvuků XDG"
 
 #. Translators: this means sounds that are played as feedback to user input
-#: gtk/gtksettings.c:1150
+#: gtk/gtksettings.c:1153
 msgid "Audible Input Feedback"
 msgstr "Zvuková zpětná vazba vstupu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1151
+#: gtk/gtksettings.c:1154
 msgid "Whether to play event sounds as feedback to user input"
 msgstr ""
 "Jestli se mají přehrávat zvuky událostí jako odezva na uživatelský vstup"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1172
+#: gtk/gtksettings.c:1175
 msgid "Enable Event Sounds"
 msgstr "Povolit zvuky událostí"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1173
+#: gtk/gtksettings.c:1176
 msgid "Whether to play any event sounds at all"
 msgstr "Jestli se mají vůbec přehrávat zvuky událostí"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1190
+#: gtk/gtksettings.c:1193
 msgid "Enable Tooltips"
 msgstr "Povolit místní nápovědu"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1191
+#: gtk/gtksettings.c:1194
 msgid "Whether tooltips should be shown on widgets"
 msgstr "Jestli se na widgetech má zobrazovat místní nápověda"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1206
+#: gtk/gtksettings.c:1209
 msgid "Toolbar style"
 msgstr "Styl nástrojové lišty"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1207
+#: gtk/gtksettings.c:1210
 msgid ""
 "Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
 msgstr ""
 "Jestli mají výchozí nástrojové lišty pouze text, text a ikony, pouze ikony "
 "apod."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1223
+#: gtk/gtksettings.c:1226
 msgid "Toolbar Icon Size"
 msgstr "Velikost ikony nástrojové lišty"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1224
+#: gtk/gtksettings.c:1227
 msgid "The size of icons in default toolbars."
 msgstr "Velikost ikon na výchozích nástrojových lištách."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1243
+#: gtk/gtksettings.c:1246
 msgid "Auto Mnemonics"
 msgstr "Automatické horké klávesy"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1244
+#: gtk/gtksettings.c:1247
 msgid ""
 "Whether mnemonics should be automatically shown and hidden when the user "
 "presses the mnemonic activator."
@@ -6935,21 +6977,21 @@ msgstr ""
 "Jestli se mají horké klávesy automaticky zobrazovat a skrývat, když uživatel "
 "zmáčkne aktivátor horkých kláves."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1260
+#: gtk/gtksettings.c:1263
 msgid "Primary button warps slider"
 msgstr "Primární tlačítko natahuje posuvník"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1261
+#: gtk/gtksettings.c:1264
 msgid ""
 "Whether a primary click on the trough should warp the slider into position"
 msgstr ""
 "Jestli kliknutí primárního tlačítka by mělo natáhnout posuvník do pozice"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1279
+#: gtk/gtksettings.c:1282
 msgid "Visible Focus"
 msgstr "Viditelné zaměření"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1280
+#: gtk/gtksettings.c:1283
 msgid ""
 "Whether 'focus rectangles' should be hidden until the user starts to use the "
 "keyboard."
@@ -6957,59 +6999,59 @@ msgstr ""
 "Jestli by měly být „obdélníky zaměření“ skryté, dokud uživatel nezačne "
 "používat klávesnici."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1306
+#: gtk/gtksettings.c:1309
 msgid "Application prefers a dark theme"
 msgstr "Aplikace preferuje tmavý motiv"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1307
+#: gtk/gtksettings.c:1310
 msgid "Whether the application prefers to have a dark theme."
 msgstr "Jestli by aplikace raději použila tmavý motiv."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1328
+#: gtk/gtksettings.c:1331
 msgid "Show button images"
 msgstr "Zobrazovat obrázky tlačítek"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1329
+#: gtk/gtksettings.c:1332
 msgid "Whether images should be shown on buttons"
 msgstr "Jestli se mají na tlačítkách zobrazovat obrázky"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1337 gtk/gtksettings.c:1472
+#: gtk/gtksettings.c:1340 gtk/gtksettings.c:1475
 msgid "Select on focus"
 msgstr "Vybrat při zaměření"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1338
+#: gtk/gtksettings.c:1341
 msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
 msgstr "Jestli vybrat obsah položky, pokud položka získá zaměření"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1355
+#: gtk/gtksettings.c:1358
 msgid "Password Hint Timeout"
 msgstr "Časový limit tipu hesla"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1356
+#: gtk/gtksettings.c:1359
 msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
 msgstr "Jak dlouho ukazovat znak posledního vstupu ve skrytých vstupech"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1376
+#: gtk/gtksettings.c:1379
 msgid "Show menu images"
 msgstr "Zobrazovat v nabídce obrázky"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1377
+#: gtk/gtksettings.c:1380
 msgid "Whether images should be shown in menus"
 msgstr "Jestli se mají v nabídce zobrazovat obrázky"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1392
+#: gtk/gtksettings.c:1395
 msgid "Delay before drop down menus appear"
 msgstr "Prodleva před zobrazením rozbalovacího nabídky"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1393
+#: gtk/gtksettings.c:1396
 msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
 msgstr "Prodleva před zobrazením podnabídky nabídkové lišty"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1412
+#: gtk/gtksettings.c:1415
 msgid "Scrolled Window Placement"
 msgstr "Umístění posunutého okna"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1413
+#: gtk/gtksettings.c:1416
 msgid ""
 "Where the contents of scrolled windows are located with respect to the "
 "scrollbars, if not overridden by the scrolled window's own placement."
@@ -7017,72 +7059,72 @@ msgstr ""
 "Jestli jsou obsahy posunutých oken umístěny s přihlédnutím k posuvníkům, "
 "pokud nejsou přepsány vlastním umístěním posunutého okna."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1429
+#: gtk/gtksettings.c:1432
 msgid "Can change accelerators"
 msgstr "Lze měnit akcelerátory"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1430
+#: gtk/gtksettings.c:1433
 msgid ""
 "Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
 msgstr ""
 "Jestli mohou být akcelerátory nabídky změněny zmáčknutím klávesy nad "
 "položkou nabídky"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1445
+#: gtk/gtksettings.c:1448
 msgid "Delay before submenus appear"
 msgstr "Prodleva před zobrazením podnabídky"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1446
+#: gtk/gtksettings.c:1449
 msgid ""
 "Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
 msgstr ""
 "Minimální doba, kterou musí zůstat ukazatel nad položku nabídky, než se "
 "objeví podnabídka"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1462
+#: gtk/gtksettings.c:1465
 msgid "Delay before hiding a submenu"
 msgstr "Prodleva před skrytím podnabídky"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1463
+#: gtk/gtksettings.c:1466
 msgid ""
 "The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
 "submenu"
 msgstr ""
 "Doba před skrytím podnabídky, pokud se ukazatel pohybuje směrem k podnabídce"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1473
+#: gtk/gtksettings.c:1476
 msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
 msgstr "Jestli vybrat obsah popisku, pokud popisek získá zaměření"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1488
+#: gtk/gtksettings.c:1491
 msgid "Custom palette"
 msgstr "Vlastní paleta"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1489
+#: gtk/gtksettings.c:1492
 msgid "Palette to use in the color selector"
 msgstr "Paleta použitá v prvku pro výběr barev"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1504
+#: gtk/gtksettings.c:1507
 msgid "IM Preedit style"
 msgstr "Styl IM Preedit"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1505
+#: gtk/gtksettings.c:1508
 msgid "How to draw the input method preedit string"
 msgstr "Jak vykreslovat přededitovací řetězec vstupní metody"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1521
+#: gtk/gtksettings.c:1524
 msgid "IM Status style"
 msgstr "Styl stavu IM"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1522
+#: gtk/gtksettings.c:1525
 msgid "How to draw the input method statusbar"
 msgstr "Jak kreslit stavovou lištu vstupní metody"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1531
+#: gtk/gtksettings.c:1534
 msgid "Desktop shell shows app menu"
 msgstr "Shell pracovního prostředí zobrazuje nabídku aplikace"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1532
+#: gtk/gtksettings.c:1535
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the app menu, FALSE if "
 "the app should display it itself."
@@ -7090,11 +7132,11 @@ msgstr ""
 "Nastaveno na ZAPNUTO, zobrazuje-li pracovní prostředí nabídku aplikace, nebo "
 "na VYPNUTO, má-li nabídku zobrazit samotná aplikace."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1541
+#: gtk/gtksettings.c:1544
 msgid "Desktop shell shows the menubar"
 msgstr "Shell pracovního prostředí zobrazuje lištu nabídky"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1542
+#: gtk/gtksettings.c:1545
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the menubar, FALSE if "
 "the app should display it itself."
@@ -7102,11 +7144,11 @@ msgstr ""
 "Nastaveno na ZAPNUTO, zobrazuje-li pracovní prostředí lištu nabídky, nebo na "
 "VYPNUTO, má-li lištu zobrazit samotná aplikace."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1551
+#: gtk/gtksettings.c:1554
 msgid "Desktop environment shows the desktop folder"
 msgstr "Pracovní prostředí zobrazuje složku plochy"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1552
+#: gtk/gtksettings.c:1555
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the desktop folder, "
 "FALSE if not."
@@ -7114,36 +7156,36 @@ msgstr ""
 "Nastaveno na ZAPNUTO, zobrazuje-li pracovní prostředí složku plochy, nebo na "
 "VYPNUTO, pokud ne."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1606
+#: gtk/gtksettings.c:1609
 msgid "Titlebar double-click action"
 msgstr "Činnost při dvojitém kliknutí na záhlaví"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1607
+#: gtk/gtksettings.c:1610
 msgid "The action to take on titlebar double-click"
 msgstr "Činnost, která se má provést při dvojitém kliknutí na záhlaví"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1625
+#: gtk/gtksettings.c:1628
 msgid "Titlebar middle-click action"
 msgstr "Činnost při kliknutí prostředním tlačítkem na záhlaví"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1626
+#: gtk/gtksettings.c:1629
 msgid "The action to take on titlebar middle-click"
 msgstr ""
 "Činnost, která se má provést při kliknutí prostředním tlačítkem na záhlaví"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1644
+#: gtk/gtksettings.c:1647
 msgid "Titlebar right-click action"
 msgstr "Činnost při kliknutí pravým tlačítkem na záhlaví"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1645
+#: gtk/gtksettings.c:1648
 msgid "The action to take on titlebar right-click"
 msgstr "Činnost, která se má provést při kliknutí pravým tlačítkem na záhlaví"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1667
+#: gtk/gtksettings.c:1670
 msgid "Dialogs use header bar"
 msgstr "Dialogy používají lištu se záhlavím"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1668
+#: gtk/gtksettings.c:1671
 msgid ""
 "Whether builtin GTK+ dialogs should use a header bar instead of an action "
 "area."
@@ -7151,11 +7193,11 @@ msgstr ""
 "Jestli zabudované dialogy GTK+ mají používat lištu se záhlavím namísto "
 "oblasti s akcemi."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1684
+#: gtk/gtksettings.c:1687
 msgid "Enable primary paste"
 msgstr "Zapnout primární vkládání"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1685
+#: gtk/gtksettings.c:1688
 msgid ""
 "Whether a middle click on a mouse should paste the 'PRIMARY' clipboard "
 "content at the cursor location."
@@ -7163,30 +7205,75 @@ msgstr ""
 "Jestli kliknutí prostředním tlačítkem by mělo vložit obsah schránky \"PRIMARY"
 "\" na pozici kurzoru."
 
-#: gtk/gtksettings.c:1701
+#: gtk/gtksettings.c:1704
 msgid "Recent Files Enabled"
 msgstr "Nedávné soubory povoleny"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1702
+#: gtk/gtksettings.c:1705
 msgid "Whether GTK+ remembers recent files"
 msgstr "Jestli si GTK+ pamatuje nedávné soubory"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1717
+#: gtk/gtksettings.c:1720
 msgid "Long press time"
 msgstr "Doba dlouhého zmáčknutí"
 
-#: gtk/gtksettings.c:1718
+#: gtk/gtksettings.c:1721
 msgid ""
 "Time for a button/touch press to be considered a long press (in milliseconds)"
 msgstr ""
 "Doba, po které považovat zmáčknutí tlačítka či dotyk za dlouhé zmáčknutí (v "
 "milisekundách)"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:324 gtk/gtktreeselection.c:130
+#: gtk/gtkshortcutlabel.c:311 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:202
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:203
+#| msgid "Accelerator key"
+msgid "Accelerator"
+msgstr "Akcelerátor"
+
+#: gtk/gtkshortcutsgesture.c:258 gtk/gtkshortcutsgesture.c:259
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:268 gtk/gtkshortcutsgroup.c:269
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:244 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:245
+msgid "Title Size Group"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkshortcutsgesture.c:272 gtk/gtkshortcutsgesture.c:273
+#, fuzzy
+#| msgid "Icon Size"
+msgid "Icon Size Group"
+msgstr "Velikosti ikon"
+
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:241
+msgid "View"
+msgstr ""
+
+#: gtk/gtkshortcutsgroup.c:254 gtk/gtkshortcutsgroup.c:255
+#: gtk/gtkshortcutsshortcut.c:230 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:231
+#, fuzzy
+#| msgid "Accelerator Group"
+msgid "Accelerator Size Group"
+msgstr "Skupina akcelerátorů"
+
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:255 gtk/gtkshortcutswindow.c:599
+#, fuzzy
+#| msgid "action name"
+msgid "Section Name"
+msgstr "název akce"
+
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:269 gtk/gtkshortcutswindow.c:614
+#, fuzzy
+#| msgid "Theme Name"
+msgid "View Name"
+msgstr "Název motivu"
+
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:294
+msgid "Maximum Height"
+msgstr "Maximální výška"
+
+#: gtk/gtksizegroup.c:313 gtk/gtktreeselection.c:130
 msgid "Mode"
 msgstr "Režim"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:325
+#: gtk/gtksizegroup.c:314
 msgid ""
 "The directions in which the size group affects the requested sizes of its "
 "component widgets"
@@ -7194,11 +7281,11 @@ msgstr ""
 "Pravidla, podle kterých velikost skupiny ovlivňuje požadované velikosti "
 "jednotlivých widgetů"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:342
+#: gtk/gtksizegroup.c:331
 msgid "Ignore hidden"
 msgstr "Ignorovat skryté"
 
-#: gtk/gtksizegroup.c:343
+#: gtk/gtksizegroup.c:332
 msgid ""
 "If TRUE, unmapped widgets are ignored when determining the size of the group"
 msgstr ""
@@ -7259,55 +7346,55 @@ msgstr "Styl rámu okolo točivého tlačítka"
 msgid "Whether the spinner is active"
 msgstr "Jestli je animace průběhu aktivní"
 
-#: gtk/gtkstack.c:421
+#: gtk/gtkstack.c:423
 msgid "Homogeneous sizing"
 msgstr "Homogenní změna velikosti"
 
-#: gtk/gtkstack.c:433
+#: gtk/gtkstack.c:435
 msgid "Horizontally homogeneous"
 msgstr "Vodorovně homogení"
 
-#: gtk/gtkstack.c:433
+#: gtk/gtkstack.c:435
 msgid "Horizontally homogeneous sizing"
 msgstr "Vodorovně homogení nastavení velikosti"
 
-#: gtk/gtkstack.c:445
+#: gtk/gtkstack.c:447
 msgid "Vertically homogeneous"
 msgstr "Svisle homogení"
 
-#: gtk/gtkstack.c:445
+#: gtk/gtkstack.c:447
 msgid "Vertically homogeneous sizing"
 msgstr "Svisle homogení nastavení velikosti"
 
-#: gtk/gtkstack.c:449
+#: gtk/gtkstack.c:451
 msgid "Visible child"
 msgstr "Viditelný potomek"
 
-#: gtk/gtkstack.c:449
+#: gtk/gtkstack.c:451
 msgid "The widget currently visible in the stack"
 msgstr "Widget aktuálně viditelný v zásobníku"
 
-#: gtk/gtkstack.c:453
+#: gtk/gtkstack.c:455
 msgid "Name of visible child"
 msgstr "Název viditelného potomka"
 
-#: gtk/gtkstack.c:453
+#: gtk/gtkstack.c:455
 msgid "The name of the widget currently visible in the stack"
 msgstr "Název widgetu aktuálně viditelného v zásobníku"
 
-#: gtk/gtkstack.c:465
+#: gtk/gtkstack.c:467
 msgid "Transition running"
 msgstr "Probíhá přechod"
 
-#: gtk/gtkstack.c:465
+#: gtk/gtkstack.c:467
 msgid "Whether or not the transition is currently running"
 msgstr "Jestli právě probíhá nebo neprobíhá přechod"
 
-#: gtk/gtkstack.c:469
+#: gtk/gtkstack.c:471
 msgid "Interpolate size"
 msgstr "Odhadovat velikost"
 
-#: gtk/gtkstack.c:469
+#: gtk/gtkstack.c:471
 msgid ""
 "Whether or not the size should smoothly change when changing between "
 "differently sized children"
@@ -7315,27 +7402,27 @@ msgstr ""
 "Zda by se měla či neměla velikost hladce měnit, když se mění mezi různě "
 "velikými potomky"
 
-#: gtk/gtkstack.c:479
+#: gtk/gtkstack.c:481
 msgid "The name of the child page"
 msgstr "Název stránky potomka"
 
-#: gtk/gtkstack.c:486
+#: gtk/gtkstack.c:488
 msgid "The title of the child page"
 msgstr "Nadpis stránky potomka"
 
-#: gtk/gtkstack.c:492 gtk/gtktoolbutton.c:282
+#: gtk/gtkstack.c:494 gtk/gtktoolbutton.c:283
 msgid "Icon name"
 msgstr "Název ikony"
 
-#: gtk/gtkstack.c:493
+#: gtk/gtkstack.c:495
 msgid "The icon name of the child page"
 msgstr "Název ikony stránky potomka"
 
-#: gtk/gtkstack.c:516
+#: gtk/gtkstack.c:519
 msgid "Needs Attention"
 msgstr "Vyžaduje pozornost"
 
-#: gtk/gtkstack.c:517
+#: gtk/gtkstack.c:520
 msgid "Whether this page needs attention"
 msgstr "Jestli tato stránka vyžaduje pozornost"
 
@@ -7352,23 +7439,23 @@ msgstr "Přidružený zásobník pro tento GtkStackSidebar"
 msgid "Style of bevel around the statusbar text"
 msgstr "Styl okraje okolo textu ve stavové liště"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:221
+#: gtk/gtkstylecontext.c:223
 msgid "The associated GdkScreen"
 msgstr "Asociovaný objekt GdkScreen"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:227
+#: gtk/gtkstylecontext.c:229
 msgid "FrameClock"
 msgstr "FrameClock"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:228
+#: gtk/gtkstylecontext.c:230
 msgid "The associated GdkFrameClock"
 msgstr "Asociovaný objekt GdkFrameClock"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:235 gtk/gtktexttag.c:297
+#: gtk/gtkstylecontext.c:237 gtk/gtktexttag.c:299
 msgid "Text direction"
 msgstr "Směr textu"
 
-#: gtk/gtkstylecontext.c:252
+#: gtk/gtkstylecontext.c:253
 msgid "The parent style context"
 msgstr "Kontext stylu rodiče"
 
@@ -7388,39 +7475,39 @@ msgstr "Typ hodnoty"
 msgid "The value type returned by GtkStyleContext"
 msgstr "Typ hodnoty vracený objektem GtkStyleContext"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:878
+#: gtk/gtkswitch.c:920
 msgid "Whether the switch is on or off"
 msgstr "Jestli je přepínač zapnut nebo vypnut"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:892
+#: gtk/gtkswitch.c:934
 msgid "State"
 msgstr "Stav"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:893
+#: gtk/gtkswitch.c:935
 msgid "The backend state"
 msgstr "Stav podpůrné vrstvy"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:926
+#: gtk/gtkswitch.c:968
 msgid "The minimum width of the handle"
 msgstr "Minimální šířka ovládacího panelu"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:940
+#: gtk/gtkswitch.c:982
 msgid "Slider Height"
 msgstr "Výška táhla"
 
-#: gtk/gtkswitch.c:941
+#: gtk/gtkswitch.c:983
 msgid "The minimum height of the handle"
 msgstr "Minimální výška úchytu táhla"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:199
+#: gtk/gtktextbuffer.c:201
 msgid "Tag Table"
 msgstr "Tabulka značek"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:200
+#: gtk/gtktextbuffer.c:202
 msgid "Text Tag Table"
 msgstr "Tabulka značek v textu"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:218
+#: gtk/gtktextbuffer.c:219
 msgid "Current text of the buffer"
 msgstr "Aktuální text bufferu"
 
@@ -7432,38 +7519,38 @@ msgstr "Má výběr"
 msgid "Whether the buffer has some text currently selected"
 msgstr "Zdá má buffer aktuálně vybrán nějaký text"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:249
+#: gtk/gtktextbuffer.c:248
 msgid "Cursor position"
 msgstr "Pozice kurzoru"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:250
+#: gtk/gtktextbuffer.c:249
 msgid ""
 "The position of the insert mark (as offset from the beginning of the buffer)"
 msgstr "Umístění vkládací značky (posun od začátku bufferu)"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:265
+#: gtk/gtktextbuffer.c:264
 msgid "Copy target list"
 msgstr "Seznam cíle kopírování"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:266
+#: gtk/gtktextbuffer.c:265
 msgid ""
 "The list of targets this buffer supports for clipboard copying and DND source"
 msgstr ""
 "Seznam cílů podporovaných tímto bufferem u kopírování do schránky a zdroje "
 "DND"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:281
+#: gtk/gtktextbuffer.c:279
 msgid "Paste target list"
 msgstr "Seznam cíle vložení"
 
-#: gtk/gtktextbuffer.c:282
+#: gtk/gtktextbuffer.c:280
 msgid ""
 "The list of targets this buffer supports for clipboard pasting and DND "
 "destination"
 msgstr ""
 "Seznam cílů podporovaných tímto bufferem u vkládání ze schránky a cíle DND"
 
-#: gtk/gtktexthandle.c:701 gtk/gtktexthandle.c:702 gtk/gtkwidget.c:1251
+#: gtk/gtktexthandle.c:716 gtk/gtktexthandle.c:717 gtk/gtkwidget.c:1137
 msgid "Parent widget"
 msgstr "Rodičovský widget"
 
@@ -7479,23 +7566,23 @@ msgstr "Přitažlivost zleva"
 msgid "Whether the mark has left gravity"
 msgstr "Jestli tato značka má přitažlivost vlevo"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:203
+#: gtk/gtktexttag.c:205
 msgid "Tag name"
 msgstr "Název značky"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:204
+#: gtk/gtktexttag.c:206
 msgid "Name used to refer to the text tag. NULL for anonymous tags"
 msgstr "Název použitý pro odkaz na značku v textu. NULL pro anonymní značky"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:243
+#: gtk/gtktexttag.c:245
 msgid "Background RGBA"
 msgstr "RGBA na pozadí"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:251
+#: gtk/gtktexttag.c:253
 msgid "Background full height"
 msgstr "Plná výška pozadí"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:252
+#: gtk/gtktexttag.c:254
 msgid ""
 "Whether the background color fills the entire line height or only the height "
 "of the tagged characters"
@@ -7503,25 +7590,25 @@ msgstr ""
 "Jestli barva pozadí vyplňuje celou výšku řádku nebo pouze výšku označených "
 "znaků"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:289
+#: gtk/gtktexttag.c:291
 msgid "Foreground RGBA"
 msgstr "RGBA popředí"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:298
+#: gtk/gtktexttag.c:300
 msgid "Text direction, e.g. right-to-left or left-to-right"
 msgstr ""
 "Směr textu, např. right-to-left (zprava doleva) nebo left-to-right (zleva "
 "doprava)"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:347
+#: gtk/gtktexttag.c:349
 msgid "Font style as a PangoStyle, e.g. PANGO_STYLE_ITALIC"
 msgstr "Styl písma jako PangoStyle, např. PANGO_STYLE_ITALIC"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:356
+#: gtk/gtktexttag.c:358
 msgid "Font variant as a PangoVariant, e.g. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
 msgstr "Varianta písma jako PangoVariant, např. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:365
+#: gtk/gtktexttag.c:367
 msgid ""
 "Font weight as an integer, see predefined values in PangoWeight; for "
 "example, PANGO_WEIGHT_BOLD"
@@ -7529,15 +7616,15 @@ msgstr ""
 "Řez písma jako celé číslo, viz předdefinované hodnoty v PangoWeight; "
 "například PANGO_WEIGHT_BOLD"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:376
+#: gtk/gtktexttag.c:378
 msgid "Font stretch as a PangoStretch, e.g. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
 msgstr "Rozteč písma jako PangoStretch, např. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:385
+#: gtk/gtktexttag.c:387
 msgid "Font size in Pango units"
 msgstr "Velikost písma v jednotkách Pango"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:395
+#: gtk/gtktexttag.c:397
 msgid ""
 "Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly "
 "adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales "
@@ -7547,11 +7634,11 @@ msgstr ""
 "Řádně se přizpůsobuje změnám motivu atd., takže je doporučená. Pango "
 "předdefinovává některé hodnoty, například PANGO_SCALE_X_LARGE"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:415 gtk/gtktextview.c:787
+#: gtk/gtktexttag.c:417 gtk/gtktextview.c:812
 msgid "Left, right, or center justification"
 msgstr "Zarovnání vlevo, vpravo nebo na střed"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:434
+#: gtk/gtktexttag.c:436
 msgid ""
 "The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
 "when rendering the text. If not set, an appropriate default will be used."
@@ -7560,31 +7647,31 @@ msgstr ""
 "nápovědu při vykreslování textu. Není-li nastaven, bude použita vhodná "
 "výchozí hodnota."
 
-#: gtk/gtktexttag.c:441
+#: gtk/gtktexttag.c:443
 msgid "Left margin"
 msgstr "Levý okraj"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:442 gtk/gtktextview.c:796
+#: gtk/gtktexttag.c:444 gtk/gtktextview.c:833
 msgid "Width of the left margin in pixels"
 msgstr "Šířka levého okraje v pixelech"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:451
+#: gtk/gtktexttag.c:453
 msgid "Right margin"
 msgstr "Pravý okraj"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:452 gtk/gtktextview.c:804
+#: gtk/gtktexttag.c:454 gtk/gtktextview.c:853
 msgid "Width of the right margin in pixels"
 msgstr "Šířka pravého okraje v pixelech"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:462 gtk/gtktextview.c:811
+#: gtk/gtktexttag.c:464 gtk/gtktextview.c:902
 msgid "Indent"
 msgstr "Odsazení"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:463 gtk/gtktextview.c:812
+#: gtk/gtktexttag.c:465 gtk/gtktextview.c:903
 msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
 msgstr "Velikost odsazení odstavce v pixelech"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:474
+#: gtk/gtktexttag.c:476
 msgid ""
 "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) "
 "in Pango units"
@@ -7592,304 +7679,338 @@ msgstr ""
 "Posun textu nad základní čáru (pod základní čáru, pokud je hodnota záporná) "
 "v jednotkách Pango"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:483
+#: gtk/gtktexttag.c:485
 msgid "Pixels above lines"
 msgstr "Pixely nad řádky"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:484 gtk/gtktextview.c:746
+#: gtk/gtktexttag.c:486 gtk/gtktextview.c:771
 msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
 msgstr "Pixely prázdného prostoru nad odstavci"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:493
+#: gtk/gtktexttag.c:495
 msgid "Pixels below lines"
 msgstr "Pixely pod řádky"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:494 gtk/gtktextview.c:754
+#: gtk/gtktexttag.c:496 gtk/gtktextview.c:779
 msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
 msgstr "Pixely prázdného prostoru pod odstavci"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:503
+#: gtk/gtktexttag.c:505
 msgid "Pixels inside wrap"
 msgstr "Pixely v zalomení"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:504 gtk/gtktextview.c:762
+#: gtk/gtktexttag.c:506 gtk/gtktextview.c:787
 msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
 msgstr "Pixely prázdného prostoru mezi zalomenými řádky v odstavci"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:542
+#: gtk/gtktexttag.c:544
 msgid "Underline RGBA"
 msgstr "RGBA podtržení"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:543
+#: gtk/gtktexttag.c:545
 msgid "Color of underline for this text"
 msgstr "Barva podtržení pro tento text"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:558
+#: gtk/gtktexttag.c:560
 msgid "Strikethrough RGBA"
 msgstr "RGBA přeškrtnuti"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:559
+#: gtk/gtktexttag.c:561
 msgid "Color of strikethrough for this text"
 msgstr "Barva přeškrtnutí pro tento text"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:567 gtk/gtktextview.c:778
+#: gtk/gtktexttag.c:569 gtk/gtktextview.c:803
 msgid ""
 "Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
 msgstr "Jestli jsou řádky zalamovány na hranicích slov, znaků, nebo vůbec ne"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:577 gtk/gtktextview.c:820
+#: gtk/gtktexttag.c:579 gtk/gtktextview.c:911
 msgid "Custom tabs for this text"
 msgstr "Vlastní tabelátory pro tento text"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:595
+#: gtk/gtktexttag.c:597
 msgid "Invisible"
 msgstr "Neviditelný"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:596
+#: gtk/gtktexttag.c:598
 msgid "Whether this text is hidden."
 msgstr "Jestli je tento text skryt."
 
-#: gtk/gtktexttag.c:610
+#: gtk/gtktexttag.c:612
 msgid "Paragraph background color name"
 msgstr "Název barvy pozadí odstavce"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:611
+#: gtk/gtktexttag.c:613
 msgid "Paragraph background color as a string"
 msgstr "Barva pozadí odstavce jako řetězec"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:627
+#: gtk/gtktexttag.c:629
 msgid "Paragraph background color"
 msgstr "Barva pozadí odstavce"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:628
+#: gtk/gtktexttag.c:630
 msgid "Paragraph background color as a GdkColor"
 msgstr "Barva pozadí odstavce jako GdkColor"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:642
+#: gtk/gtktexttag.c:644
 msgid "Paragraph background RGBA"
 msgstr "RGBA pozadí odstavce"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:643
+#: gtk/gtktexttag.c:645
 msgid "Paragraph background RGBA as a GdkRGBA"
 msgstr "RGBA pozadí odstavce jako GdkRGBA"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:660
+#: gtk/gtktexttag.c:662
 msgid "Fallback"
 msgstr "Záloha"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:661
+#: gtk/gtktexttag.c:663
 msgid "Whether font fallback is enabled."
 msgstr "Jestli je povoleno záložní písmo."
 
-#: gtk/gtktexttag.c:675
+#: gtk/gtktexttag.c:677
 msgid "Letter Spacing"
 msgstr "Rozpal znaků"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:676
+#: gtk/gtktexttag.c:678
 msgid "Extra spacing between graphemes"
 msgstr "Dodatečné rozestup mezi grafémy"
 
+#: gtk/gtktexttag.c:692
+msgid "Font Features"
+msgstr "Vlastnosti písma"
+
 #: gtk/gtktexttag.c:693
+msgid "OpenType Font Features to use"
+msgstr "Vlastnosti písma OpenType, které se mají použít"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:711
 msgid "Margin Accumulates"
 msgstr "Okraj shromažďuje"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:694
+#: gtk/gtktexttag.c:712
 msgid "Whether left and right margins accumulate."
 msgstr "Jestli se shromažďují levé a pravé okraje."
 
-#: gtk/gtktexttag.c:707
+#: gtk/gtktexttag.c:725
 msgid "Background full height set"
 msgstr "Plná výška pozadí nastavena"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:708
+#: gtk/gtktexttag.c:726
 msgid "Whether this tag affects background height"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje výšku pozadí"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:747
+#: gtk/gtktexttag.c:765
 msgid "Justification set"
 msgstr "Zarovnání nastaveno"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:748
+#: gtk/gtktexttag.c:766
 msgid "Whether this tag affects paragraph justification"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje zarovnání odstavce"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:755
+#: gtk/gtktexttag.c:773
 msgid "Left margin set"
 msgstr "Levý okraj nastaven"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:756
+#: gtk/gtktexttag.c:774
 msgid "Whether this tag affects the left margin"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje levý okraj"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:759
+#: gtk/gtktexttag.c:777
 msgid "Indent set"
 msgstr "Odsazení nastaveno"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:760
+#: gtk/gtktexttag.c:778
 msgid "Whether this tag affects indentation"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje odsazení"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:767
+#: gtk/gtktexttag.c:785
 msgid "Pixels above lines set"
 msgstr "Pixely nad řádky nastaveny"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:768 gtk/gtktexttag.c:772
+#: gtk/gtktexttag.c:786 gtk/gtktexttag.c:790
 msgid "Whether this tag affects the number of pixels above lines"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje počet pixelů nad řádky"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:771
+#: gtk/gtktexttag.c:789
 msgid "Pixels below lines set"
 msgstr "Pixely pod řádky nastaveny"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:775
+#: gtk/gtktexttag.c:793
 msgid "Pixels inside wrap set"
 msgstr "Pixely v zalomení nastaveny"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:776
+#: gtk/gtktexttag.c:794
 msgid "Whether this tag affects the number of pixels between wrapped lines"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje počet pixelů mezi zalomenými řádky"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:783
+#: gtk/gtktexttag.c:801
 msgid "Right margin set"
 msgstr "Pravý okraj nastaven"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:784
+#: gtk/gtktexttag.c:802
 msgid "Whether this tag affects the right margin"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje pravý okraj"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:798
+#: gtk/gtktexttag.c:816
 msgid "Underline RGBA set"
 msgstr "RGBA podtržení nastaveno"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:799
+#: gtk/gtktexttag.c:817
 msgid "Whether this tag affects underlining color"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje barvu podtržení"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:809
+#: gtk/gtktexttag.c:827
 msgid "Strikethrough RGBA set"
 msgstr "RGBA přeškrtnutí nastaveno"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:810
+#: gtk/gtktexttag.c:828
 msgid "Whether this tag affects strikethrough color"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje barvu přeškrtnutí"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:813
+#: gtk/gtktexttag.c:831
 msgid "Wrap mode set"
 msgstr "Režim zalamování nastaven"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:814
+#: gtk/gtktexttag.c:832
 msgid "Whether this tag affects line wrap mode"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje režim zalamování řádků"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:817
+#: gtk/gtktexttag.c:835
 msgid "Tabs set"
 msgstr "Tabelátory nastaveny"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:818
+#: gtk/gtktexttag.c:836
 msgid "Whether this tag affects tabs"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje tabelátory"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:821
+#: gtk/gtktexttag.c:839
 msgid "Invisible set"
 msgstr "Neviditelný nastaveno"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:822
+#: gtk/gtktexttag.c:840
 msgid "Whether this tag affects text visibility"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje viditelnost textu"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:825
+#: gtk/gtktexttag.c:843
 msgid "Paragraph background set"
 msgstr "Pozadí odstavce nastaveno"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:826
+#: gtk/gtktexttag.c:844
 msgid "Whether this tag affects the paragraph background color"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje barvu pozadí odstavce"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:829
+#: gtk/gtktexttag.c:847
 msgid "Fallback set"
 msgstr "Záloha nastavena"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:830
+#: gtk/gtktexttag.c:848
 msgid "Whether this tag affects font fallback"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje záložní písmo"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:833
+#: gtk/gtktexttag.c:851
 msgid "Letter spacing set"
 msgstr "Rozpal písma je nastaven"
 
-#: gtk/gtktexttag.c:834
+#: gtk/gtktexttag.c:852
 msgid "Whether this tag affects letter spacing"
 msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje rozpal písma"
 
-#: gtk/gtktextview.c:745
+#: gtk/gtktexttag.c:855
+#| msgid "Font stretch set"
+msgid "Font features set"
+msgstr "Vlastnosti písma jsou nastaveny"
+
+#: gtk/gtktexttag.c:856
+#| msgid "Whether this tag affects font fallback"
+msgid "Whether this tag affects font features"
+msgstr "Jestli tato značka ovlivňuje vlastnosti písma"
+
+#: gtk/gtktextview.c:770
 msgid "Pixels Above Lines"
 msgstr "Pixely nad řádky"
 
-#: gtk/gtktextview.c:753
+#: gtk/gtktextview.c:778
 msgid "Pixels Below Lines"
 msgstr "Pixely pod řádky"
 
-#: gtk/gtktextview.c:761
+#: gtk/gtktextview.c:786
 msgid "Pixels Inside Wrap"
 msgstr "Pixely v zalomení"
 
-#: gtk/gtktextview.c:777
+#: gtk/gtktextview.c:802
 msgid "Wrap Mode"
 msgstr "Režim zalamování"
 
-#: gtk/gtktextview.c:795
+#: gtk/gtktextview.c:832
 msgid "Left Margin"
 msgstr "Levý okraj"
 
-#: gtk/gtktextview.c:803
+#: gtk/gtktextview.c:852
 msgid "Right Margin"
 msgstr "Pravý okraj"
 
-#: gtk/gtktextview.c:827
+#: gtk/gtktextview.c:873
+msgid "Top Margin"
+msgstr "Horní okraj"
+
+#: gtk/gtktextview.c:874
+msgid "Height of the top margin in pixels"
+msgstr "Výška horního okraje v pixelech"
+
+#: gtk/gtktextview.c:894
+msgid "Bottom Margin"
+msgstr "Dolní okraj"
+
+#: gtk/gtktextview.c:895
+msgid "Height of the bottom margin in pixels"
+msgstr "Výška dolního okraje v pixelech"
+
+#: gtk/gtktextview.c:918
 msgid "Cursor Visible"
 msgstr "Viditelný kurzor"
 
-#: gtk/gtktextview.c:828
+#: gtk/gtktextview.c:919
 msgid "If the insertion cursor is shown"
 msgstr "Jestli se zobrazuje kurzor pro vkládání"
 
-#: gtk/gtktextview.c:835
+#: gtk/gtktextview.c:926
 msgid "Buffer"
 msgstr "Vyrovnávací paměť"
 
-#: gtk/gtktextview.c:836
+#: gtk/gtktextview.c:927
 msgid "The buffer which is displayed"
 msgstr "Zobrazovaná vyrovnávací paměť"
 
-#: gtk/gtktextview.c:844
+#: gtk/gtktextview.c:935
 msgid "Whether entered text overwrites existing contents"
 msgstr "Jestli zadávaný text přepisuje existující obsah"
 
-#: gtk/gtktextview.c:851
+#: gtk/gtktextview.c:942
 msgid "Accepts tab"
 msgstr "Přijímá tabelátor"
 
-#: gtk/gtktextview.c:852
+#: gtk/gtktextview.c:943
 msgid "Whether Tab will result in a tab character being entered"
 msgstr "Jestli Tab způsobí zadání znaku tab"
 
-#: gtk/gtktextview.c:940
+#: gtk/gtktextview.c:1031
 msgid "Monospace"
 msgstr "Písmo s pevnou šířkou"
 
-#: gtk/gtktextview.c:941
+#: gtk/gtktextview.c:1032
 msgid "Whether to use a monospace font"
 msgstr "Jestli používat písmo s pevnou šířkou"
 
-#: gtk/gtktextview.c:959
+#: gtk/gtktextview.c:1050
 msgid "Error underline color"
 msgstr "Barva podtržení chyby"
 
-#: gtk/gtktextview.c:960
+#: gtk/gtktextview.c:1051
 msgid "Color with which to draw error-indication underlines"
 msgstr "Barva, kterou kreslit podtržení indikující chybu"
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:180 gtk/gtktoggletoolbutton.c:128
+#: gtk/gtktogglebutton.c:181 gtk/gtktoggletoolbutton.c:128
 msgid "If the toggle button should be pressed in"
 msgstr "Jestli má být přepínací tlačítko zmáčknuto"
 
@@ -7897,11 +8018,11 @@ msgstr "Jestli má být přepínací tlačítko zmáčknuto"
 msgid "If the toggle button is in an \"in between\" state"
 msgstr "Jestli je přepínací tlačítko ve stavu „mezi“"
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:195
+#: gtk/gtktogglebutton.c:194
 msgid "Draw Indicator"
 msgstr "Kreslit indikátor"
 
-#: gtk/gtktogglebutton.c:196
+#: gtk/gtktogglebutton.c:195
 msgid "If the toggle part of the button is displayed"
 msgstr "Jestli se zobrazuje přepínací část tlačítka"
 
@@ -8007,23 +8128,23 @@ msgstr "Standardní ID"
 msgid "The stock icon displayed on the item"
 msgstr "Standardní ikona zobrazovaná na položce"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:283
+#: gtk/gtktoolbutton.c:284
 msgid "The name of the themed icon displayed on the item"
 msgstr "Název ikony motivu zobrazované na položce"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:289
+#: gtk/gtktoolbutton.c:290
 msgid "Icon widget"
 msgstr "Widget ikony"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:290
+#: gtk/gtktoolbutton.c:291
 msgid "Icon widget to display in the item"
 msgstr "Widget ikony, kterou zobrazovat v položce"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:306
+#: gtk/gtktoolbutton.c:307
 msgid "Icon spacing"
 msgstr "Rozestup ikon"
 
-#: gtk/gtktoolbutton.c:307
+#: gtk/gtktoolbutton.c:308
 msgid "Spacing in pixels between the icon and label"
 msgstr "Rozestup v pixelech mezi ikonou a popiskem"
 
@@ -8157,19 +8278,19 @@ msgstr "Model TreeModelSort"
 msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
 msgstr "Model, který má TreeModelSort třídit"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1004
+#: gtk/gtktreeview.c:1011
 msgid "TreeView Model"
 msgstr "Model TreeView"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1005
+#: gtk/gtktreeview.c:1012
 msgid "The model for the tree view"
 msgstr "Model stromového zobrazení"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1017
+#: gtk/gtktreeview.c:1018
 msgid "Headers Visible"
 msgstr "Záhlaví viditelná"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1018
+#: gtk/gtktreeview.c:1019
 msgid "Show the column header buttons"
 msgstr "Zobrazovat tlačítka v záhlavích sloupců"
 
@@ -8181,196 +8302,196 @@ msgstr "Kliknutelná záhlaví"
 msgid "Column headers respond to click events"
 msgstr "Záhlaví sloupců reagují na události kliknutí"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1033
+#: gtk/gtktreeview.c:1032
 msgid "Expander Column"
 msgstr "Sloupec rozbalovacího symbolu"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1034
+#: gtk/gtktreeview.c:1033
 msgid "Set the column for the expander column"
 msgstr "Nastaví sloupec pro rozbalovací sloupec"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1057
+#: gtk/gtktreeview.c:1054
 msgid "Rules Hint"
 msgstr "Rada o pravidlech"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1058
+#: gtk/gtktreeview.c:1055
 msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
 msgstr ""
 "Nastaví radu pro podporu motivů ke kreslení řádků ve střídavých barvách"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1065
+#: gtk/gtktreeview.c:1061
 msgid "Enable Search"
 msgstr "Povolit hledání"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1066
+#: gtk/gtktreeview.c:1062
 msgid "View allows user to search through columns interactively"
 msgstr "Zobrazení umožní uživateli interaktivně hledat ve sloupcích"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1073
+#: gtk/gtktreeview.c:1068
 msgid "Search Column"
 msgstr "Sloupec hledání"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1074
+#: gtk/gtktreeview.c:1069
 msgid "Model column to search through during interactive search"
 msgstr "Sloupec modelu, ve kterém se má hledat při interaktivním hledání"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1092
+#: gtk/gtktreeview.c:1087
 msgid "Fixed Height Mode"
 msgstr "Režim pevné výšky"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1093
+#: gtk/gtktreeview.c:1088
 msgid "Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height"
 msgstr "Urychlí GtkTreeView předpokladem, že všechny řádky jsou stejně vysoké"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1113
+#: gtk/gtktreeview.c:1107
 msgid "Hover Selection"
 msgstr "Výběr pohybem"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1114
+#: gtk/gtktreeview.c:1108
 msgid "Whether the selection should follow the pointer"
 msgstr "Jestli má výběr sledovat kurzor"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1133
+#: gtk/gtktreeview.c:1126
 msgid "Hover Expand"
 msgstr "Expandovat pohybem"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1134
+#: gtk/gtktreeview.c:1127
 msgid ""
 "Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
 msgstr ""
 "Jestli mají být řádky rozbalovány/sbalovány, když se nad nimi pohybuje kurzor"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1148
+#: gtk/gtktreeview.c:1140
 msgid "Show Expanders"
 msgstr "Zobrazit rozbalovací prvky"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1149
+#: gtk/gtktreeview.c:1141
 msgid "View has expanders"
 msgstr "Zobrazení má rozbalovací prvky"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1163
+#: gtk/gtktreeview.c:1154
 msgid "Level Indentation"
 msgstr "Odsazení úrovně"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1164
+#: gtk/gtktreeview.c:1155
 msgid "Extra indentation for each level"
 msgstr "Zvláštní odsazení u každé úrovně"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1171
+#: gtk/gtktreeview.c:1162
 msgid "Rubber Banding"
 msgstr "Gumové vazby"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1172
+#: gtk/gtktreeview.c:1163
 msgid ""
 "Whether to enable selection of multiple items by dragging the mouse pointer"
 msgstr "Jestli povolit výběr více položek táhnutím ukazatele myši"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1179
+#: gtk/gtktreeview.c:1169
 msgid "Enable Grid Lines"
 msgstr "Zapnout čáry mřížky"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1180
+#: gtk/gtktreeview.c:1170
 msgid "Whether grid lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "Jestli se mají ve stromovém zobrazení kreslit čáry mřížky"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1188
+#: gtk/gtktreeview.c:1177
 msgid "Enable Tree Lines"
 msgstr "Zapnout čáry stromu"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1189
+#: gtk/gtktreeview.c:1178
 msgid "Whether tree lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "Jestli se mají ve stromovém zobrazení kreslit čáry stromu"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1197
+#: gtk/gtktreeview.c:1185
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the rows"
 msgstr "Sloupec v modelu obsahující texty místní nápovědy pro řádky"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1233
+#: gtk/gtktreeview.c:1223
 msgid "Vertical Separator Width"
 msgstr "Šířka svislého oddělovače"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1234
+#: gtk/gtktreeview.c:1224
 msgid "Vertical space between cells.  Must be an even number"
 msgstr "Svislý prostor mezi buňkami. Musí to být sudé číslo"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1242
+#: gtk/gtktreeview.c:1232
 msgid "Horizontal Separator Width"
 msgstr "Šířka vodorovného oddělovače"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1243
+#: gtk/gtktreeview.c:1233
 msgid "Horizontal space between cells.  Must be an even number"
 msgstr "Vodorovný prostor mezi buňkami. Musí to být sudé číslo"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1251
+#: gtk/gtktreeview.c:1241
 msgid "Allow Rules"
 msgstr "Povolit pravidla"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1252
+#: gtk/gtktreeview.c:1242
 msgid "Allow drawing of alternating color rows"
 msgstr "Povolit kreslení různobarevných řádků"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1258
+#: gtk/gtktreeview.c:1248
 msgid "Indent Expanders"
 msgstr "Odsadit rozbalovací symboly"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1259
+#: gtk/gtktreeview.c:1249
 msgid "Make the expanders indented"
 msgstr "Odsadit rozbalovací symboly"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1265
+#: gtk/gtktreeview.c:1255
 msgid "Even Row Color"
 msgstr "Barva sudého řádku"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1266
+#: gtk/gtktreeview.c:1256
 msgid "Color to use for even rows"
 msgstr "Barva používaná pro sudé řádky"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1272
+#: gtk/gtktreeview.c:1262
 msgid "Odd Row Color"
 msgstr "Barva lichého řádku"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1273
+#: gtk/gtktreeview.c:1263
 msgid "Color to use for odd rows"
 msgstr "Barva používaná pro liché řádky"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1280
+#: gtk/gtktreeview.c:1270
 msgid "Grid line width"
 msgstr "Šířka řádku mřížky"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1281
+#: gtk/gtktreeview.c:1271
 msgid "Width, in pixels, of the tree view grid lines"
 msgstr "Šířka řádků mřížky stromového zobrazení v pixelech"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1287
+#: gtk/gtktreeview.c:1277
 msgid "Tree line width"
 msgstr "Šířka stromových řádků"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1288
+#: gtk/gtktreeview.c:1278
 msgid "Width, in pixels, of the tree view lines"
 msgstr "Šířka řádků stromového zobrazení v pixelech"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1294
+#: gtk/gtktreeview.c:1284
 msgid "Grid line pattern"
 msgstr "Vzorek řádku mřížky"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1295
+#: gtk/gtktreeview.c:1285
 msgid "Dash pattern used to draw the tree view grid lines"
 msgstr ""
 "Čárkovaný vzorek používaný při kreslení řádků mřížky stromového zobrazení"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1301
+#: gtk/gtktreeview.c:1291
 msgid "Tree line pattern"
 msgstr "Vzorek stromového řádku"
 
-#: gtk/gtktreeview.c:1302
+#: gtk/gtktreeview.c:1292
 msgid "Dash pattern used to draw the tree view lines"
 msgstr "Čárkovaný vzorek používaný při kreslení řádků stromového zobrazení"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:246
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:247
 msgid "Whether to display the column"
 msgstr "Jestli zobrazovat sloupec"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:253 gtk/gtkwindow.c:748
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:253 gtk/gtkwindow.c:744
 msgid "Resizable"
 msgstr "Měnitelná velikost"
 
@@ -8378,91 +8499,91 @@ msgstr "Měnitelná velikost"
 msgid "Column is user-resizable"
 msgstr "Uživatel může měnit velikost sloupce"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:262
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:261
 msgid "Current X position of the column"
 msgstr "Aktuální poloha X sloupce"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:272
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:269
 msgid "Current width of the column"
 msgstr "Aktuální šířka sloupce"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:289
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:284
 msgid "Sizing"
 msgstr "Změna velikosti"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:290
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:285
 msgid "Resize mode of the column"
 msgstr "Režim změny velikosti sloupce"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:298
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:292
 msgid "Fixed Width"
 msgstr "Pevná šířka"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:299
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:293
 msgid "Current fixed width of the column"
 msgstr "Aktuální pevná šířka sloupce"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:307
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:301
 msgid "Minimum allowed width of the column"
 msgstr "Minimální povolená šířka sloupce"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:314
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:308
 msgid "Maximum Width"
 msgstr "Maximální šířka"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:315
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:309
 msgid "Maximum allowed width of the column"
 msgstr "Maximální povolená šířka sloupce"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:323
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:317
 msgid "Title to appear in column header"
 msgstr "Titulek zobrazovaný v záhlaví sloupce"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:331
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:324
 msgid "Column gets share of extra width allocated to the widget"
 msgstr "Sloupce dostane podíl šířky alokované widgetu navíc"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:338
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:330
 msgid "Clickable"
 msgstr "Povolené kliknutí"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:339
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:331
 msgid "Whether the header can be clicked"
 msgstr "Jestli lze na hlavičku kliknout"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:348
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:338
 msgid "Widget to put in column header button instead of column title"
 msgstr "Widget, který vložit do záhlaví sloupce místo jeho titulku"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:356
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:345
 msgid "X Alignment of the column header text or widget"
 msgstr "Zarovnání textu nebo widgetu v záhlaví sloupce podle osy X"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:364
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:352
 msgid "Whether the column can be reordered around the headers"
 msgstr "Jestli se dá přeuspořádat pořadí sloupců pomocí záhlaví"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:371
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:358
 msgid "Sort indicator"
 msgstr "Indikátor třídění"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:372
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:359
 msgid "Whether to show a sort indicator"
 msgstr "Jestli zobrazovat indikátor třídění"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:379
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:365
 msgid "Sort order"
 msgstr "Pořadí třídění"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:380
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:366
 msgid "Sort direction the sort indicator should indicate"
 msgstr "Směr třídění, který označuje indikátor třídění"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:396
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:381
 msgid "Sort column ID"
 msgstr "ID sloupce řazení"
 
-#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:397
+#: gtk/gtktreeviewcolumn.c:382
 msgid "Logical sort column ID this column sorts on when selected for sorting"
 msgstr ""
 "ID logického sloupce řazení, na kterém tento sloupec řadí v případě výběru "
@@ -8480,23 +8601,23 @@ msgstr "Použít symbolické ikony"
 msgid "Whether to use symbolic icons"
 msgstr "Jestli použít symbolické ikony"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1244
+#: gtk/gtkwidget.c:1130
 msgid "Widget name"
 msgstr "Název widgetu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1245
+#: gtk/gtkwidget.c:1131
 msgid "The name of the widget"
 msgstr "Název widgetu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1252
+#: gtk/gtkwidget.c:1138
 msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
 msgstr "Rodičovský widget tohoto widgetu. Musí to být widget kontejneru"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1259
+#: gtk/gtkwidget.c:1144
 msgid "Width request"
 msgstr "Požadavek na šířku"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1260
+#: gtk/gtkwidget.c:1145
 msgid ""
 "Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
 "used"
@@ -8504,11 +8625,11 @@ msgstr ""
 "Předefinovaný požadavek šířky pro widget nebo -1, pokud se má použít "
 "přirozený požadavek"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1268
+#: gtk/gtkwidget.c:1152
 msgid "Height request"
 msgstr "Požadavek na výšku"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1269
+#: gtk/gtkwidget.c:1153
 msgid ""
 "Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
 "be used"
@@ -8516,261 +8637,261 @@ msgstr ""
 "Předefinovaný požadavek výšky pro widget nebo -1, pokud se má použít "
 "přirozený požadavek"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1278
+#: gtk/gtkwidget.c:1161
 msgid "Whether the widget is visible"
 msgstr "Jestli je widget viditelný"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1285
+#: gtk/gtkwidget.c:1168
 msgid "Whether the widget responds to input"
 msgstr "Jestli widget reaguje na vstupy"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1291
+#: gtk/gtkwidget.c:1174
 msgid "Application paintable"
 msgstr "Aplikace může kreslit"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1292
+#: gtk/gtkwidget.c:1175
 msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
 msgstr "Jestli bude aplikace přímo kreslit na widget"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1298
+#: gtk/gtkwidget.c:1181
 msgid "Can focus"
 msgstr "Může získat zaměření"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1299
+#: gtk/gtkwidget.c:1182
 msgid "Whether the widget can accept the input focus"
 msgstr "Jestli widget může přijmout vstupní zaměření"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1305
+#: gtk/gtkwidget.c:1188
 msgid "Has focus"
 msgstr "Má zaměření"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1306
+#: gtk/gtkwidget.c:1189
 msgid "Whether the widget has the input focus"
 msgstr "Jestli widget má vstupní zaměření"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1312
+#: gtk/gtkwidget.c:1195
 msgid "Is focus"
 msgstr "Je zaměření"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1313
+#: gtk/gtkwidget.c:1196
 msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
 msgstr "Jestli je widget widgetem zaměření v rámci nejvyšší úrovně"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1319
+#: gtk/gtkwidget.c:1202
 msgid "Can default"
 msgstr "Může být výchozí"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1320
+#: gtk/gtkwidget.c:1203
 msgid "Whether the widget can be the default widget"
 msgstr "Jestli může být widget výchozí"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1326
+#: gtk/gtkwidget.c:1209
 msgid "Has default"
 msgstr "Je výchozí"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1327
+#: gtk/gtkwidget.c:1210
 msgid "Whether the widget is the default widget"
 msgstr "Jestli je widget výchozí"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1333
+#: gtk/gtkwidget.c:1216
 msgid "Receives default"
 msgstr "Přijímá jako výchozí"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1334
+#: gtk/gtkwidget.c:1217
 msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
 msgstr "Je-li zapnuto, přijímá widget výchozí akci, pokud má zaměření"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1340
+#: gtk/gtkwidget.c:1223
 msgid "Composite child"
 msgstr "Potomek složeného"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1341
+#: gtk/gtkwidget.c:1224
 msgid "Whether the widget is part of a composite widget"
 msgstr "Jestli je widget součástí složeného widgetu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1350
+#: gtk/gtkwidget.c:1232
 msgid "Style"
 msgstr "Styl"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1351
+#: gtk/gtkwidget.c:1233
 msgid ""
 "The style of the widget, which contains information about how it will look "
 "(colors etc)"
 msgstr "Styl widgetu, který obsahuje informace o jeho vzezření (barvy apod)"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1360
+#: gtk/gtkwidget.c:1241
 msgid "Events"
 msgstr "Události"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1361
+#: gtk/gtkwidget.c:1242
 msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
 msgstr "Maska událostí určující, které typy GdkEvent tento widget dostává"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1368
+#: gtk/gtkwidget.c:1249
 msgid "No show all"
 msgstr "Nezobrazovat se všemi"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1369
+#: gtk/gtkwidget.c:1250
 msgid "Whether gtk_widget_show_all() should not affect this widget"
 msgstr "Jestli by gtk_widget_show_all() nemělo mít vliv na tento widget"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1392
+#: gtk/gtkwidget.c:1272
 msgid "Whether this widget has a tooltip"
 msgstr "Jestli má widget místní nápovědu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1455
+#: gtk/gtkwidget.c:1334
 msgid "The widget's window if it is realized"
 msgstr "Okno widgetu, je-li vytvořeno"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1471
+#: gtk/gtkwidget.c:1349
 msgid "Double Buffered"
 msgstr "Zdvojená vyrovnávací paměť"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1472
+#: gtk/gtkwidget.c:1350
 msgid "Whether the widget is double buffered"
 msgstr "Jestli je widget ve zdvojené vyrovnávací paměti"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1487
+#: gtk/gtkwidget.c:1364
 msgid "How to position in extra horizontal space"
 msgstr "Pozice ve vodorovném místě navíc"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1503
+#: gtk/gtkwidget.c:1379
 msgid "How to position in extra vertical space"
 msgstr "Pozice ve svislém místě navíc"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1524
+#: gtk/gtkwidget.c:1399
 msgid "Margin on Left"
 msgstr "Okraj nalevo"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1525
+#: gtk/gtkwidget.c:1400
 msgid "Pixels of extra space on the left side"
 msgstr "Počet pixelů místa navíc na levé straně"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1547
+#: gtk/gtkwidget.c:1420
 msgid "Margin on Right"
 msgstr "Okraj napravo"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1548
+#: gtk/gtkwidget.c:1421
 msgid "Pixels of extra space on the right side"
 msgstr "Počet pixelů místa navíc na pravé straně"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1569
+#: gtk/gtkwidget.c:1440
 msgid "Margin on Start"
 msgstr "Okraj na začátku"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1570
+#: gtk/gtkwidget.c:1441
 msgid "Pixels of extra space on the start"
 msgstr "Počet pixelů místa navíc na začátku"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1591
+#: gtk/gtkwidget.c:1460
 msgid "Margin on End"
 msgstr "Okraj na konci"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1592
+#: gtk/gtkwidget.c:1461
 msgid "Pixels of extra space on the end"
 msgstr "Počet pixelů místa navíc na konci"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1612
+#: gtk/gtkwidget.c:1479
 msgid "Margin on Top"
 msgstr "Okraj nahoře"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1613
+#: gtk/gtkwidget.c:1480
 msgid "Pixels of extra space on the top side"
 msgstr "Pixely v místě navíc na horní straně"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1633
+#: gtk/gtkwidget.c:1498
 msgid "Margin on Bottom"
 msgstr "Okraj dole"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1634
+#: gtk/gtkwidget.c:1499
 msgid "Pixels of extra space on the bottom side"
 msgstr "Pixely v místě navíc na spodní straně"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1651
+#: gtk/gtkwidget.c:1514
 msgid "All Margins"
 msgstr "Všechny okraje"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1652
+#: gtk/gtkwidget.c:1515
 msgid "Pixels of extra space on all four sides"
 msgstr "Pixely v místě navíc na všech stranách"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1687
+#: gtk/gtkwidget.c:1529
 msgid "Horizontal Expand"
 msgstr "Vodorovné doplnění"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1688
+#: gtk/gtkwidget.c:1530
 msgid "Whether widget wants more horizontal space"
 msgstr "Jestli požaduje widget více vodorovného prostoru"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1702
+#: gtk/gtkwidget.c:1543
 msgid "Horizontal Expand Set"
 msgstr "Nastavení více vodorovného prostoru"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1703
+#: gtk/gtkwidget.c:1544
 msgid "Whether to use the hexpand property"
 msgstr "Jestli se má použít vlastnost hexpand"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1717
+#: gtk/gtkwidget.c:1557
 msgid "Vertical Expand"
 msgstr "Svislé doplnění"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1718
+#: gtk/gtkwidget.c:1558
 msgid "Whether widget wants more vertical space"
 msgstr "Jestli požaduje widget více svislého prostoru"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1732
+#: gtk/gtkwidget.c:1571
 msgid "Vertical Expand Set"
 msgstr "Nastavení více svislého prostoru"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1733
+#: gtk/gtkwidget.c:1572
 msgid "Whether to use the vexpand property"
 msgstr "Jestli se má použít vlastnost vexpand"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1747
+#: gtk/gtkwidget.c:1585
 msgid "Expand Both"
 msgstr "Doplnění v obou"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1748
+#: gtk/gtkwidget.c:1586
 msgid "Whether widget wants to expand in both directions"
 msgstr "Jestli požaduje widget více prostoru v obou směrech"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1765
+#: gtk/gtkwidget.c:1602
 msgid "Opacity for Widget"
 msgstr "Krytí pro widget"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1766
+#: gtk/gtkwidget.c:1603
 msgid "The opacity of the widget, from 0 to 1"
 msgstr "Krytí widgetu, od 0 do 1"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1783
+#: gtk/gtkwidget.c:1618
 msgid "Scale factor"
 msgstr "Faktor škálování"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:1784
+#: gtk/gtkwidget.c:1619
 msgid "The scaling factor of the window"
 msgstr "Faktor škálování okna"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3577
+#: gtk/gtkwidget.c:3432
 msgid "Interior Focus"
 msgstr "Vnitřní zaměření"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3578
+#: gtk/gtkwidget.c:3433
 msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
 msgstr "Jestli vykreslovat indikátor zaměření ve widgetech"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3591
+#: gtk/gtkwidget.c:3446
 msgid "Focus linewidth"
 msgstr "Šířka čáry zaměření"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3592
+#: gtk/gtkwidget.c:3447
 msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
 msgstr "Šířka čáry indikátoru zaměření, v bodech"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3606
+#: gtk/gtkwidget.c:3461
 msgid "Focus line dash pattern"
 msgstr "Vzorek čáry indikátoru zaměření"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3607
+#: gtk/gtkwidget.c:3462
 msgid ""
 "Dash pattern used to draw the focus indicator. The character values are "
 "interpreted as pixel widths of alternating on and off segments of the line."
@@ -8778,27 +8899,27 @@ msgstr ""
 "Vzor pomlček použitý k vykreslení indikátoru zaměření. Hodnoty znaků se "
 "interpretují jako šířky pixelů střídajících se úseků čáry."
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3620
+#: gtk/gtkwidget.c:3475
 msgid "Focus padding"
 msgstr "Doplnění zaměření"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3621
+#: gtk/gtkwidget.c:3476
 msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
 msgstr "Mezera mezi indikátorem zaměření a panelem widgetu, v pixelech"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3627
+#: gtk/gtkwidget.c:3482
 msgid "Cursor color"
 msgstr "Barva kurzoru"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3628
+#: gtk/gtkwidget.c:3483
 msgid "Color with which to draw insertion cursor"
 msgstr "Barva, kterou kreslit vkládací kurzor"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3633
+#: gtk/gtkwidget.c:3488
 msgid "Secondary cursor color"
 msgstr "Barva sekundárního kurzoru"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3634
+#: gtk/gtkwidget.c:3489
 msgid ""
 "Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
 "right-to-left and left-to-right text"
@@ -8806,45 +8927,45 @@ msgstr ""
 "Barva, kterou kreslit sekundární kurzor při editaci kombinovaného textu "
 "zleva doprava a zprava doleva"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3640
+#: gtk/gtkwidget.c:3495
 msgid "Cursor line aspect ratio"
 msgstr "Poměr čáry kurzoru"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3641
+#: gtk/gtkwidget.c:3496
 msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
 msgstr "Poměr, kterým kreslit kurzor pro vkládání"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3647
+#: gtk/gtkwidget.c:3502
 msgid "Window dragging"
 msgstr "Přetahování okna"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3648
+#: gtk/gtkwidget.c:3503
 msgid "Whether windows can be dragged and maximized by clicking on empty areas"
 msgstr ""
 "Jestli mohou být okna přetahována a maximalizována kliknutím na prázdný "
 "prostor"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3665
+#: gtk/gtkwidget.c:3520
 msgid "Unvisited Link Color"
 msgstr "Barva nenavštíveného odkazu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3666
+#: gtk/gtkwidget.c:3521
 msgid "Color of unvisited links"
 msgstr "Barva nenavštívených odkazů"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3682
+#: gtk/gtkwidget.c:3537
 msgid "Visited Link Color"
 msgstr "Barva navštíveného odkazu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3683
+#: gtk/gtkwidget.c:3538
 msgid "Color of visited links"
 msgstr "Barva navštívených odkazů"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3698
+#: gtk/gtkwidget.c:3553
 msgid "Wide Separators"
 msgstr "Široké oddělovače"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3699
+#: gtk/gtkwidget.c:3554
 msgid ""
 "Whether separators have configurable width and should be drawn using a box "
 "instead of a line"
@@ -8852,43 +8973,43 @@ msgstr ""
 "Jestli oddělovače mají nastavitelnou šířku a měly by být kresleny za použití "
 "panelu namísto řádku"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3713
+#: gtk/gtkwidget.c:3568
 msgid "Separator Width"
 msgstr "Šířka oddělovačů"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3714
+#: gtk/gtkwidget.c:3569
 msgid "The width of separators if wide-separators is TRUE"
 msgstr "Šířka oddělovačů v případě, že je zapnuto „wide-separators“"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3728
+#: gtk/gtkwidget.c:3583
 msgid "Separator Height"
 msgstr "Výška oddělovače"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3729
+#: gtk/gtkwidget.c:3584
 msgid "The height of separators if \"wide-separators\" is TRUE"
 msgstr "Výška oddělovačů v případě, že je zapnuto „wide-separators“"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3743
+#: gtk/gtkwidget.c:3598
 msgid "Horizontal Scroll Arrow Length"
 msgstr "Délka vodorovné posunovací šipky"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3744
+#: gtk/gtkwidget.c:3599
 msgid "The length of horizontal scroll arrows"
 msgstr "Délka vodorovných posunovacích šipek"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3758
+#: gtk/gtkwidget.c:3613
 msgid "Vertical Scroll Arrow Length"
 msgstr "Délka svislé posunovací šipky"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3759
+#: gtk/gtkwidget.c:3614
 msgid "The length of vertical scroll arrows"
 msgstr "Délka svislých posunovacích šipek"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3765 gtk/gtkwidget.c:3766
+#: gtk/gtkwidget.c:3620 gtk/gtkwidget.c:3621
 msgid "Width of text selection handles"
 msgstr "Šířka ovládání výběru textu"
 
-#: gtk/gtkwidget.c:3771 gtk/gtkwidget.c:3772
+#: gtk/gtkwidget.c:3626 gtk/gtkwidget.c:3627
 msgid "Height of text selection handles"
 msgstr "Výška ovládání výběru textu"
 
@@ -8900,35 +9021,35 @@ msgstr "Typ okna"
 msgid "The type of the window"
 msgstr "Typ okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:715
+#: gtk/gtkwindow.c:714
 msgid "Window Title"
 msgstr "Titulek okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:716
+#: gtk/gtkwindow.c:715
 msgid "The title of the window"
 msgstr "Titulek okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:723
+#: gtk/gtkwindow.c:721
 msgid "Window Role"
 msgstr "Role okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:724
+#: gtk/gtkwindow.c:722
 msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
 msgstr "Jedinečný identifikátor okna, který bude použit při obnově sezení"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:740
+#: gtk/gtkwindow.c:737
 msgid "Startup ID"
 msgstr "Spouštěcí ID"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:741
+#: gtk/gtkwindow.c:738
 msgid "Unique startup identifier for the window used by startup-notification"
 msgstr "Jedinečný spouštěcí identifikátor okna použitý startup-notification"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:749
+#: gtk/gtkwindow.c:745
 msgid "If TRUE, users can resize the window"
 msgstr "Je-li zapnuto, uživatelé mohou změnit velikost okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:757
+#: gtk/gtkwindow.c:752
 msgid ""
 "If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
 "up)"
@@ -8936,92 +9057,92 @@ msgstr ""
 "Je-li zapnuto, je okno modální (ostatní okna není možné používat, dokud je "
 "toto okno zobrazeno)"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:764
+#: gtk/gtkwindow.c:758
 msgid "Window Position"
 msgstr "Pozice okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:765
+#: gtk/gtkwindow.c:759
 msgid "The initial position of the window"
 msgstr "Počáteční pozice okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:773
+#: gtk/gtkwindow.c:766
 msgid "Default Width"
 msgstr "Výchozí šířka"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:774
+#: gtk/gtkwindow.c:767
 msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
 msgstr "Výchozí šířka okna používaná při počátečním zobrazení okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:783
+#: gtk/gtkwindow.c:774
 msgid "Default Height"
 msgstr "Výchozí výška"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:784
+#: gtk/gtkwindow.c:775
 msgid ""
 "The default height of the window, used when initially showing the window"
 msgstr "Výchozí výška okna používaná při počátečním zobrazení okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:793
+#: gtk/gtkwindow.c:782
 msgid "Destroy with Parent"
 msgstr "Zničit s rodičem"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:794
+#: gtk/gtkwindow.c:783
 msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
 msgstr "Určuje, jestli má být okno zničeno při zničení svého rodiče"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:808
+#: gtk/gtkwindow.c:796
 msgid "Hide the titlebar during maximization"
 msgstr "Skrýt záhlaví okna během maximalizace"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:809
+#: gtk/gtkwindow.c:797
 msgid "If this window's titlebar should be hidden when the window is maximized"
 msgstr "Jestli se má záhlaví tohoto okna skrýt, když je okno maximalizováno"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:817
+#: gtk/gtkwindow.c:804
 msgid "Icon for this window"
 msgstr "Ikona tohoto okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:834
+#: gtk/gtkwindow.c:820
 msgid "Mnemonics Visible"
 msgstr "Viditelné horké klávesy"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:835
+#: gtk/gtkwindow.c:821
 msgid "Whether mnemonics are currently visible in this window"
 msgstr "Jestli jsou horké klávesy v tomto okně aktuálně viditelná"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:852
+#: gtk/gtkwindow.c:837
 msgid "Focus Visible"
 msgstr "Viditelné zaměření"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:853
+#: gtk/gtkwindow.c:838
 msgid "Whether focus rectangles are currently visible in this window"
 msgstr "Jestli jsou obdélníky zaměření v tomto okně aktuálně viditelné"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:869
+#: gtk/gtkwindow.c:853
 msgid "Name of the themed icon for this window"
 msgstr "Ikona z motivu u tohoto okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:884
+#: gtk/gtkwindow.c:866
 msgid "Is Active"
 msgstr "Je aktivní"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:885
+#: gtk/gtkwindow.c:867
 msgid "Whether the toplevel is the current active window"
 msgstr "Jestli je widget na nejvyšší úrovni aktuální aktivní okno"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:892
+#: gtk/gtkwindow.c:873
 msgid "Focus in Toplevel"
 msgstr "Zaměření na nejvyšší úrovni"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:893
+#: gtk/gtkwindow.c:874
 msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
 msgstr "Jestli je vstupní zaměření uvnitř tohoto GtkWindow"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:900
+#: gtk/gtkwindow.c:880
 msgid "Type hint"
 msgstr "Nápověda typu"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:901
+#: gtk/gtkwindow.c:881
 msgid ""
 "Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
 "and how to treat it."
@@ -9029,126 +9150,126 @@ msgstr ""
 "Nápověda naznačující prostředí pracovní plochy, o jaký typ okna se jedná a "
 "jak s ním nakládat."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:909
+#: gtk/gtkwindow.c:888
 msgid "Skip taskbar"
 msgstr "Vynechat v liště úloh"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:910
+#: gtk/gtkwindow.c:889
 msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
 msgstr "Zapnuto, pokud by se okno nemělo objevovat v liště úloh."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:917
+#: gtk/gtkwindow.c:895
 msgid "Skip pager"
 msgstr "Vynechat v pageru"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:918
+#: gtk/gtkwindow.c:896
 msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
 msgstr "Zapnuto, pokud by okno nemělo být v pageru."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:925
+#: gtk/gtkwindow.c:902
 msgid "Urgent"
 msgstr "Urgentní"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:926
+#: gtk/gtkwindow.c:903
 msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
 msgstr "Zapnuto, pokud by na okno měl být upozorněn uživatel."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:940
+#: gtk/gtkwindow.c:916
 msgid "Accept focus"
 msgstr "Přijímá zaměření"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:941
+#: gtk/gtkwindow.c:917
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
 msgstr "Zapnuto, pokud by okno mělo dostávat vstupní zaměření."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:955
+#: gtk/gtkwindow.c:930
 msgid "Focus on map"
 msgstr "Zaměření při namapování"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:956
+#: gtk/gtkwindow.c:931
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
 msgstr "Zapnuto, pokud by okno mělo dostávat vstupní zaměření při namapování."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:970
+#: gtk/gtkwindow.c:944
 msgid "Decorated"
 msgstr "Dekorované"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:971
+#: gtk/gtkwindow.c:945
 msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
 msgstr "Jestli by mělo být okno dekorované správcem oken"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:985
+#: gtk/gtkwindow.c:958
 msgid "Deletable"
 msgstr "Smazatelný"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:986
+#: gtk/gtkwindow.c:959
 msgid "Whether the window frame should have a close button"
 msgstr "Jestli by měl mít rám okna tlačítko zavření"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1007
+#: gtk/gtkwindow.c:979
 msgid "Resize grip"
 msgstr "Úchyt pro změnu velikosti"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1008
+#: gtk/gtkwindow.c:980
 msgid "Specifies whether the window should have a resize grip"
 msgstr "Určuje, jestli by mělo mít okno úchyt pro změnu velikosti."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1024
+#: gtk/gtkwindow.c:995
 msgid "Resize grip is visible"
 msgstr "Úchyt pro změnu velikosti je viditelný"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1025
+#: gtk/gtkwindow.c:996
 msgid "Specifies whether the window's resize grip is visible."
 msgstr "Určuje, jestli je úchyt pro změnu velikosti viditelný."
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1041
+#: gtk/gtkwindow.c:1010
 msgid "Gravity"
 msgstr "Přitažlivost"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1042
+#: gtk/gtkwindow.c:1011
 msgid "The window gravity of the window"
 msgstr "Přitažlivost okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1059
+#: gtk/gtkwindow.c:1026
 msgid "Transient for Window"
 msgstr "Podřízené pro okno"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1060
+#: gtk/gtkwindow.c:1027
 msgid "The transient parent of the dialog"
 msgstr "Podřízený rodič dialogového okna"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1080
+#: gtk/gtkwindow.c:1046
 msgid "Attached to Widget"
 msgstr "Napojeno k widgetu"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1081
+#: gtk/gtkwindow.c:1047
 msgid "The widget where the window is attached"
 msgstr "Widget, ke kterému je okno napojeno"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1088
+#: gtk/gtkwindow.c:1053
 msgid "Is maximized"
 msgstr "Je maximalizované"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1089
+#: gtk/gtkwindow.c:1054
 msgid "Whether the window is maximized"
 msgstr "Jestli je okno maximalizované"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1097 gtk/gtkwindow.c:1098
-msgid "Decorated button layout"
-msgstr "Rozložení tlačítka s dekorací"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:1104 gtk/gtkwindow.c:1105
-msgid "Decoration resize handle size"
-msgstr "Velikost ovládací části změny velikosti dekorace"
-
-#: gtk/gtkwindow.c:1127
+#: gtk/gtkwindow.c:1075
 msgid "GtkApplication"
 msgstr "GtkApplication"
 
-#: gtk/gtkwindow.c:1128
+#: gtk/gtkwindow.c:1076
 msgid "The GtkApplication for the window"
 msgstr "GtkApplication pro okno"
 
+#: gtk/gtkwindow.c:1086 gtk/gtkwindow.c:1087
+msgid "Decorated button layout"
+msgstr "Rozložení tlačítka s dekorací"
+
+#: gtk/gtkwindow.c:1093 gtk/gtkwindow.c:1094
+msgid "Decoration resize handle size"
+msgstr "Velikost ovládací části změny velikosti dekorace"
+
 #: modules/printbackends/cloudprint/gtkprintercloudprint.c:137
 msgid "Cloud Print account"
 msgstr "Účet Cloud Print"
@@ -9172,12 +9293,3 @@ msgstr "Název profilu barev"
 #: modules/printbackends/cups/gtkprintercups.c:94
 msgid "The title of the color profile to use"
 msgstr "Název profilu barev, který se má použít"
-
-#~ msgid "The GDK display the context is from"
-#~ msgstr "Displej GDK, ze kterého pochází kontext"
-
-#~ msgid "Affects font"
-#~ msgstr "Ovlivňuje písmo"
-
-#~ msgid "Set if the value affects the font"
-#~ msgstr "Nastaveno v případě, že hodnota ovlivňuje písmo"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]