[totem] Updated Swedish translationcommit 1a1c591326cc7a4264daa7cdae1d2c57313751a7
Author: Josef Andersson <josef andersson gmail com>
Date:   Sun Mar 15 21:33:23 2015 +0000

    Updated Swedish translation

 po/sv.po |   56 ++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 28 insertions(+), 28 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index c2440e0..37f4f51 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: totem\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=totem&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-03-09 00:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-14 00:08+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2015-03-09 01:28+0100\n"
 "Last-Translator: Sebastian Rasmussen <sebras gmail com>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
@@ -182,7 +182,7 @@ msgstr "Kataloger att visa"
 msgid "Directories to show in the browse interface, none by default"
 msgstr "Kataloger att visa i bläddringsgränssnittet, standard är ingen"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:1 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5510
+#: ../data/preferences.ui.h:1 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5522
 #: ../src/totem-properties-view.c:242
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
@@ -455,55 +455,55 @@ msgstr "Ange _platsen för filen som du vill öppna:"
 msgid "--:--"
 msgstr "--:--"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1935
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1947
 msgid "Password requested for RTSP server"
 msgstr "Lösenord begärdes för RTSP-server"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3306
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3318
 #, c-format
 msgid "Audio Track #%d"
 msgstr "Ljudspår nr. %d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3310
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3322
 #, c-format
 msgid "Subtitle #%d"
 msgstr "Undertext nr. %d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3766
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3778
 msgid "The server you are trying to connect to is not known."
 msgstr "Servern du försöker ansluta till är okänd."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3769
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3781
 msgid "The connection to this server was refused."
 msgstr "Anslutningen till denna server nekades."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3772
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3784
 msgid "The specified movie could not be found."
 msgstr "Den angivna filmen kunde inte hittas."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3779
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3791
 msgid "The server refused access to this file or stream."
 msgstr "Servern nekade åtkomst till denna fil eller ström."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3785
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3797
 msgid "Authentication is required to access this file or stream."
 msgstr "Autentisering krävs för att komma åt denna fil eller ström."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3792
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3804
 msgid "You are not allowed to open this file."
 msgstr "Du har inte behörighet att öppna den här filen."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3797
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3809
 msgid "This location is not a valid one."
 msgstr "Den här platsen är ej en giltig plats."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3805
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3817
 msgid "The movie could not be read."
 msgstr "Filmen kunde inte läsas."
 
 #. should be exactly one missing thing (source or converter)
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3828
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3836
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3840
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3848
 #, c-format
 msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
 msgid_plural ""
@@ -520,14 +520,14 @@ msgstr[1] ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3848
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3860
 msgid ""
 "This stream cannot be played. It's possible that a firewall is blocking it."
 msgstr ""
 "Denna ström kan inte spelas upp. Det är möjligt att en brandvägg blockerar "
 "den."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3851
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3863
 msgid ""
 "An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
 "need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
@@ -536,7 +536,7 @@ msgstr ""
 "behöva installera ytterligare insticksmoduler för att kunna spela upp vissa "
 "filmtyper"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3862
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3874
 msgid ""
 "This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
 "first."
@@ -545,19 +545,19 @@ msgstr ""
 "först."
 
 # Eventuellt använda "Flerkanalsljud"
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5506 ../src/totem-properties-view.c:238
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5518 ../src/totem-properties-view.c:238
 msgid "Surround"
 msgstr "Surround"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5508 ../src/totem-properties-view.c:240
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5520 ../src/totem-properties-view.c:240
 msgid "Mono"
 msgstr "Mono"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5795
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5807
 msgid "Media contains no supported video streams."
 msgstr "Mediet innehåller inga videoströmmar som stöds."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5954
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5966
 msgid ""
 "Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
 "installed."
@@ -865,23 +865,23 @@ msgstr "Totem kunde inte visa hjälpinnehållet."
 msgid "An error occurred"
 msgstr "Ett fel inträffade"
 
-#: ../src/totem-object.c:3755
+#: ../src/totem-object.c:3756
 msgid "Previous Chapter/Movie"
 msgstr "Föregående kapitel/film"
 
-#: ../src/totem-object.c:3761
+#: ../src/totem-object.c:3762
 msgid "Play / Pause"
 msgstr "Spela upp / Gör paus"
 
-#: ../src/totem-object.c:3767
+#: ../src/totem-object.c:3768
 msgid "Next Chapter/Movie"
 msgstr "Nästa kapitel/film"
 
-#: ../src/totem-object.c:3987
+#: ../src/totem-object.c:3989
 msgid "Totem could not startup."
 msgstr "Totem kunde inte starta."
 
-#: ../src/totem-object.c:3987
+#: ../src/totem-object.c:3989
 msgid "No reason."
 msgstr "Ingen orsak."
 
@@ -1446,7 +1446,7 @@ msgid ""
 "Send notifications of currently-playing videos and allow remote control "
 "using MPRIS."
 msgstr ""
-"Skicka notifieringar för videor som spelas och tillåt fjärrstyrning med "
+"Skicka aviseringar för videor som spelas och tillåt fjärrstyrning med "
 "hjälp av MPRIS."
 
 #: ../src/plugins/dbusservice/dbusservice.py:208


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]