[gtk+] updated Danish translationcommit d89bd0040c5826827b44f9879ea14a6687338567
Author: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>
Date:  Fri Mar 13 23:51:40 2015 +0100

  updated Danish translation

 po-properties/da.po | 2813 ++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 1529 insertions(+), 1284 deletions(-)
---
diff --git a/po-properties/da.po b/po-properties/da.po
index 8c7ba98..0d07583 100644
--- a/po-properties/da.po
+++ b/po-properties/da.po
@@ -1,5 +1,5 @@
 # Danish translation of Gtk+ Properties.
-# Copyright (C) 1999, 2000, 01, 02, 04, 05, 2009-14 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 1999, 2000, 01, 02, 04, 05, 2009-15 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gtk+ package.
 # Birger Langkjer <birger langkjer image dk>, 1999.
 # Kenneth Christiansen, 1999-2000
@@ -7,24 +7,25 @@
 # Ole Laursen <olau hardworking dk>, 2001, 02, 04.
 # Martin Willemoes Hansen <mwh sysrq dk>, 2004, 05.
 # Kenneth Nielsen <k nielsen81 gmail com>, 2007, 2011.
-# Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>, 2007, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14.
+# Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>, 2007, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
 #
 # Konventioner:
 #
 #  attribute -> egenskab
 #  child -> underelement, underkontrol
-#  parent -> ophav(selement, -kontrol)
 #  directory -> mappe 
 #  entry -> indtastningsfelt
 #  event -> hændelse
 #  frame (i animation) -> billede
-#  (column) header -> (kolonne)overskrift
 #  header -> sidehoved
+#  (column) header -> (kolonne)overskrift
 #  header bar -> overskriftsbjælke
 #  input -> (til tider) indtastning
-#  menu item -> menuelement
 #  item -> (generelt) objekt
 #  label -> etiket (med denne stavning)
+#  menu item -> menuelement
+#  parent -> ophav(selement, -kontrol)
+#  paned -> rudekontrol ("gtk.Paned", kontrol som har to ruder)
 #  pixel -> skærmpunkt, punkt
 #  scroll bar -> rullebjælke
 #  spin button -> rulleknap
@@ -48,8 +49,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-17 18:44+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-17 13:46+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-13 23:50+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-13 23:45+0100\n"
 "Last-Translator: Ask Hjorth Larsen <asklarsen gmail com>\n"
 "Language-Team: Dansk <dansk dansk-gruppen dk>\n"
 "Language: da\n"
@@ -60,7 +61,7 @@ msgstr ""
 
 # ?
 #: ../gdk/gdkapplaunchcontext.c:127 ../gdk/gdkcursor.c:139
-#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:181
+#: ../gdk/gdkdevicemanager.c:181 ../gdk/gdkglcontext.c:264
 msgid "Display"
 msgstr "Visning"
 
@@ -76,79 +77,107 @@ msgstr "Standardmarkørtype"
 msgid "Display of this cursor"
 msgstr "Visning af denne markør"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:112
+#: ../gdk/gdkdevice.c:114
 msgid "Device Display"
 msgstr "Enhedsvisning"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:113
+#: ../gdk/gdkdevice.c:115
 msgid "Display which the device belongs to"
 msgstr "Visning som enheden tilhører"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:127
+#: ../gdk/gdkdevice.c:129
 msgid "Device manager"
 msgstr "Enhedshåndtering"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:128
+#: ../gdk/gdkdevice.c:130
 msgid "Device manager which the device belongs to"
 msgstr "Enhedshåndtering, som denne enhed tilhører"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:142 ../gdk/gdkdevice.c:143
+#: ../gdk/gdkdevice.c:144 ../gdk/gdkdevice.c:145
 msgid "Device name"
 msgstr "Enhedsnavn"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:157
+#: ../gdk/gdkdevice.c:159
 msgid "Device type"
 msgstr "Enhedstype"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:158
+#: ../gdk/gdkdevice.c:160
 msgid "Device role in the device manager"
 msgstr "Enhedsrolle i enhedshåndteringen"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:174
+#: ../gdk/gdkdevice.c:176
 msgid "Associated device"
 msgstr "Tilknyttet enhed"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:175
+#: ../gdk/gdkdevice.c:177
 msgid "Associated pointer or keyboard with this device"
 msgstr "Tilknyttet pegeredskab eller tastatur med denne enhed"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:188
+#: ../gdk/gdkdevice.c:190
 msgid "Input source"
 msgstr "Inputkilde"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:189
+#: ../gdk/gdkdevice.c:191
 msgid "Source type for the device"
 msgstr "Kildetypen for enheden"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:204 ../gdk/gdkdevice.c:205
+#: ../gdk/gdkdevice.c:206 ../gdk/gdkdevice.c:207
 msgid "Input mode for the device"
 msgstr "Inputtilstand for enheden"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:220
+#: ../gdk/gdkdevice.c:222
 msgid "Whether the device has a cursor"
 msgstr "Om enheden har en markør"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:221
+#: ../gdk/gdkdevice.c:223
 msgid "Whether there is a visible cursor following device motion"
 msgstr "Om der er en synlig markør, som følger enhedens bevægelse"
 
-#: ../gdk/gdkdevice.c:235 ../gdk/gdkdevice.c:236
+#: ../gdk/gdkdevice.c:237 ../gdk/gdkdevice.c:238
 msgid "Number of axes in the device"
 msgstr "Antallet af akser i enheden"
 
+#: ../gdk/gdkdevice.c:251 ../gdk/gdkdevice.c:252
+msgid "Vendor ID"
+msgstr "Forhander-id"
+
+#: ../gdk/gdkdevice.c:266 ../gdk/gdkdevice.c:267
+msgid "Product ID"
+msgstr "Produkt-id"
+
 # ?
 #: ../gdk/gdkdevicemanager.c:182
 msgid "Display for the device manager"
 msgstr "Visning for enhedshåndteringen"
 
-#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:165
+#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:169
 msgid "Default Display"
 msgstr "Standardterminal"
 
-#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:166
+#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:170
 msgid "The default display for GDK"
 msgstr "Standardterminalen for GDK"
 
+#: ../gdk/gdkglcontext.c:265
+msgid "The GDK display the context is from"
+msgstr "GDK-terminalen som konteksten kommer fra"
+
+#: ../gdk/gdkglcontext.c:280 ../gtk/gtkwidget.c:1448
+msgid "Window"
+msgstr "Vindue"
+
+#: ../gdk/gdkglcontext.c:281
+msgid "The GDK window bound to the GL context"
+msgstr "GDK-vinduet bundet til GL-konteksten"
+
+#: ../gdk/gdkglcontext.c:296
+msgid "Shared context"
+msgstr "Delt kontekst"
+
+#: ../gdk/gdkglcontext.c:297
+msgid "The GL context this context share data with"
+msgstr "GL-konteksten, som denne kontekst deler data med"
+
 #: ../gdk/gdkscreen.c:91
 msgid "Font options"
 msgstr "Skrifttypeindstillinger"
@@ -165,39 +194,39 @@ msgstr "Skrifttypeopløsning"
 msgid "The resolution for fonts on the screen"
 msgstr "Opløsningen for skrifttyper på skærmen"
 
-#: ../gdk/gdkwindow.c:311 ../gdk/gdkwindow.c:312
+#: ../gdk/gdkwindow.c:320 ../gdk/gdkwindow.c:321
 msgid "Cursor"
 msgstr "Markør"
 
-#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:112
+#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:113
 msgid "Opcode"
 msgstr "Opkode"
 
-#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:113
+#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:114
 msgid "Opcode for XInput2 requests"
 msgstr "Opkode til XInput2-forespørgsler"
 
-#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:119
+#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:120
 msgid "Major"
 msgstr "Hoved"
 
-#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:120
+#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:121
 msgid "Major version number"
 msgstr "Hovedversionsnummer"
 
-#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:126
+#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:127
 msgid "Minor"
 msgstr "Under"
 
-#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:127
+#: ../gdk/x11/gdkdevicemanager-xi2.c:128
 msgid "Minor version number"
 msgstr "Underversionsnummer"
 
-#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:142
+#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:143
 msgid "Device ID"
 msgstr "Enheds-id"
 
-#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:143
+#: ../gdk/x11/gdkdevice-xi2.c:144
 msgid "Device identifier"
 msgstr "Enhedsidentifikation"
 
@@ -210,8 +239,8 @@ msgid "The cell renderer represented by this accessible"
 msgstr "Celleoptegneren, der repræsenteres af denne tilgængelige enhed"
 
 #: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:243 ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:200
-#: ../gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:263 ../gtk/gtkprinter.c:121
-#: ../gtk/gtkstack.c:412 ../gtk/gtktextmark.c:136
+#: ../gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:247 ../gtk/gtkprinter.c:121
+#: ../gtk/gtkstack.c:450 ../gtk/gtktextmark.c:136
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
@@ -219,8 +248,8 @@ msgstr "Navn"
 msgid "A unique name for the action."
 msgstr "Et unikt navn for handlingen."
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:264 ../gtk/gtkbutton.c:245
-#: ../gtk/gtkexpander.c:275 ../gtk/gtkframe.c:166 ../gtk/gtklabel.c:727
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:264 ../gtk/gtkbutton.c:247
+#: ../gtk/gtkexpander.c:275 ../gtk/gtkframe.c:166 ../gtk/gtklabel.c:731
 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:444 ../gtk/gtktoolbutton.c:239
 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1597
 msgid "Label"
@@ -256,23 +285,23 @@ msgstr "Lagerikon"
 msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
 msgstr "Det lagerikon som vises i kontroller der repræsenterer denne handling."
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:342 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:269
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:342 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:271
 msgid "GIcon"
 msgstr "GIcon-objekt"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:343 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:270
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:258 ../gtk/gtkimage.c:343
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:343 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:272
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:263 ../gtk/gtkimage.c:350
 msgid "The GIcon being displayed"
 msgstr "GIcon-objektet som vises"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:365 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:253
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:223 ../gtk/gtkimage.c:325
-#: ../gtk/gtkprinter.c:170 ../gtk/gtkwindow.c:859
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:365 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:255
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:228 ../gtk/gtkimage.c:332
+#: ../gtk/gtkprinter.c:170 ../gtk/gtkwindow.c:864
 msgid "Icon Name"
 msgstr "Ikonnavn"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:366 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:254
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:224 ../gtk/gtkimage.c:326
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:366 ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:256
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:229 ../gtk/gtkimage.c:333
 msgid "The name of the icon from the icon theme"
 msgstr "Navnet på ikonet fra ikontemaet"
 
@@ -331,7 +360,7 @@ msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
 msgstr "Hvis TRUE vil tomme menustedfortrædere for denne handling skjules."
 
 #: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:466 ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:214
-#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:301 ../gtk/gtkwidget.c:1277
+#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:301 ../gtk/gtkwidget.c:1278
 msgid "Sensitive"
 msgstr "Følsom"
 
@@ -340,8 +369,8 @@ msgid "Whether the action is enabled."
 msgstr "Om handlingen er aktiveret."
 
 #: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:481 ../gtk/deprecated/gtkactiongroup.c:228
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:304 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:245
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1270
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:306 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:245
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1271
 msgid "Visible"
 msgstr "Synlig"
 
@@ -361,13 +390,13 @@ msgstr ""
 "Den GtkActionGroup som denne GtkAction er associeret med, eller NULL (for "
 "intern brug)."
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:519 ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:205
-#: ../gtk/gtkbutton.c:364
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:519 ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:233
+#: ../gtk/gtkbutton.c:366
 msgid "Always show image"
 msgstr "Vis altid billede"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:520 ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:206
-#: ../gtk/gtkbutton.c:365
+#: ../gtk/deprecated/gtkaction.c:520 ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:234
+#: ../gtk/gtkbutton.c:367
 msgid "Whether the image will always be shown"
 msgstr "Om billedet altid vil blive vist"
 
@@ -415,7 +444,7 @@ msgstr "Om egenskaberne for den relaterede handlings udseende skal bruges"
 msgid "Horizontal alignment"
 msgstr "Vandret justering"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:143 ../gtk/gtkbutton.c:299
+#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:143 ../gtk/gtkbutton.c:301
 msgid ""
 "Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
 "right aligned"
@@ -427,7 +456,7 @@ msgstr ""
 msgid "Vertical alignment"
 msgstr "Lodret justering"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:153 ../gtk/gtkbutton.c:318
+#: ../gtk/deprecated/gtkalignment.c:153 ../gtk/gtkbutton.c:320
 msgid ""
 "Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
 "bottom aligned"
@@ -509,8 +538,8 @@ msgstr "Pilskygge"
 msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
 msgstr "Udseende for skyggen som omgiver pilen"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:139 ../gtk/gtkcombobox.c:1055
-#: ../gtk/gtkmenu.c:795 ../gtk/gtkmenuitem.c:520
+#: ../gtk/deprecated/gtkarrow.c:139 ../gtk/gtkcombobox.c:1052
+#: ../gtk/gtkmenu.c:795 ../gtk/gtkmenuitem.c:519
 msgid "Arrow Scaling"
 msgstr "Pilskalering"
 
@@ -592,7 +621,7 @@ msgstr "Hjælpeknap"
 msgid "The help button of the dialog."
 msgstr "Hjælpeknappen for dialogen."
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 ../gtk/gtkfontbutton.c:456
+#: ../gtk/deprecated/gtkfontsel.c:240 ../gtk/gtkfontbutton.c:458
 msgid "Font name"
 msgstr "Skrifttypenavn"
 
@@ -608,29 +637,29 @@ msgstr "Eksempeltekst"
 msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
 msgstr "Den tekst der vises for at demonstrere den valgte skrifttype"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:222 ../gtk/gtkcombobox.c:1071
-#: ../gtk/gtkentry.c:947 ../gtk/gtkmenubar.c:216 ../gtk/gtkstatusbar.c:165
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:632 ../gtk/gtkviewport.c:178
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 ../gtk/gtkcombobox.c:1068
+#: ../gtk/gtkentry.c:947 ../gtk/gtkmenubar.c:217 ../gtk/gtkstatusbar.c:165
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:633 ../gtk/gtkviewport.c:179
 msgid "Shadow type"
 msgstr "Skyggetype"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:224
 msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
 msgstr "Udseendet af den skygge der omgiver beholderen"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:231
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:232
 msgid "Handle position"
 msgstr "Placering af håndtag"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:232
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:233
 msgid "Position of the handle relative to the child widget"
 msgstr "Håndtagets placering i forhold til underkontrollen"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:240
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:241
 msgid "Snap edge"
 msgstr "Fastgørelseskant"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:241
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:242
 msgid ""
 "Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
 "handlebox"
@@ -638,11 +667,11 @@ msgstr ""
 "Den side af håndtagsboksen som skal anbringes ved dokkepunktet for at "
 "anbringe håndtagsboksen i dokken"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:249
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:250
 msgid "Snap edge set"
 msgstr "Fastgørelseskant sat"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:250
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:251
 msgid ""
 "Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
 "handle_position"
@@ -650,11 +679,11 @@ msgstr ""
 "Om værdien fra snap_edge-egenskaben skal bruges eller en værdi der er afledt "
 "fra handle_position"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:257
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:258
 msgid "Child Detached"
 msgstr "Underelement frakoblet"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:258
+#: ../gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:259
 msgid ""
 "A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
 "detached."
@@ -662,35 +691,35 @@ msgstr ""
 "En boolsk værdi der angiver, hvorvidt håndtagsboksens underelement er "
 "tilkoblet eller frakoblet."
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:168 ../gtk/gtkbutton.c:331
+#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:196 ../gtk/gtkbutton.c:333
 msgid "Image widget"
 msgstr "Billedkontrol"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:169
+#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:197
 msgid "Child widget to appear next to the menu text"
 msgstr "Underkontrol der skal vises ved siden af menuteksten"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:185 ../gtk/gtkbutton.c:264
+#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:213 ../gtk/gtkbutton.c:266
 msgid "Use stock"
 msgstr "Lagerknap"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:186
+#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:214
 msgid "Whether to use the label text to create a stock menu item"
 msgstr "Om etiketteksten skal bruges til at oprette indbygget menuelement"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:222 ../gtk/gtkmenu.c:570
+#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:250 ../gtk/gtkmenu.c:570
 msgid "Accel Group"
 msgstr "Genvejsgruppe"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:223
+#: ../gtk/deprecated/gtkimagemenuitem.c:251
 msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
 msgstr "Objektet som skal overvåges for acceleratorændringer"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:103 ../gtk/gtkentry.c:914
+#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:104 ../gtk/gtkentry.c:914 ../gtk/gtklabel.c:779
 msgid "X align"
 msgstr "Vandret justering"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:104 ../gtk/gtkentry.c:915
+#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:105 ../gtk/gtkentry.c:915 ../gtk/gtklabel.c:780
 msgid ""
 "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
 "layouts."
@@ -698,30 +727,30 @@ msgstr ""
 "Vandret justering, fra 0 (venstre) til 1 (højre). Omvendt for højre mod "
 "venstre-layout."
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:113
+#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 ../gtk/gtklabel.c:797
 msgid "Y align"
 msgstr "Lodret justering"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:114
+#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 ../gtk/gtklabel.c:798
 msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
 msgstr "Lodret justering, fra 0 (øverst) til 1 (nederst)"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:123
+#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:124
 msgid "X pad"
 msgstr "Vandret udfyldning"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:124
+#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:125
 msgid ""
 "The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
 msgstr ""
 "Andelen af mellemrum der skal tilføjes til højre og venstre for kontrollen, "
 "i skærmpunkter"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:133
+#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:134
 msgid "Y pad"
 msgstr "Lodret udfyldning"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:134
+#: ../gtk/deprecated/gtkmisc.c:135
 msgid ""
 "The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
 msgstr ""
@@ -782,7 +811,7 @@ msgstr ""
 "Værdien som returneres af gtk_radio_action_get_current_value() når denne "
 "handling er den aktuelle handling for dens gruppe."
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:139 ../gtk/gtkradiobutton.c:162
+#: ../gtk/deprecated/gtkradioaction.c:139 ../gtk/gtkradiobutton.c:163
 #: ../gtk/gtkradiomenuitem.c:410 ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:80
 msgid "Group"
 msgstr "Gruppe"
@@ -814,115 +843,115 @@ msgstr "Vis numre"
 msgid "Whether the items should be displayed with a number"
 msgstr "Om objekterne skal vises sammen med et nummer"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:224 ../gtk/gtkimage.c:230
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:226 ../gtk/gtkimage.c:237
 msgid "Pixbuf"
 msgstr "Pixbuf"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:225 ../gtk/gtkimage.c:231
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:227 ../gtk/gtkimage.c:238
 msgid "A GdkPixbuf to display"
 msgstr "En GdkPixbuf der skal vises"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:232 ../gtk/gtkimage.c:246
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:292
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:234 ../gtk/gtkimage.c:253
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:293
 msgid "Filename"
 msgstr "Filnavn"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:233 ../gtk/gtkimage.c:247
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:235 ../gtk/gtkimage.c:254
 msgid "Filename to load and display"
 msgstr "Filnavn der skal indlæses og vises"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:245 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:187
-#: ../gtk/gtkimage.c:260
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:247 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:192
+#: ../gtk/gtkimage.c:267
 msgid "Stock ID"
 msgstr "Lager-id"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:246 ../gtk/gtkimage.c:261
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:248 ../gtk/gtkimage.c:268
 msgid "Stock ID for a stock image to display"
 msgstr "Lager-id for et standardbillede der skal vises"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:277 ../gtk/gtkimage.c:365
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:279 ../gtk/gtkimage.c:372
 msgid "Storage type"
 msgstr "Lagringstype"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:278 ../gtk/gtkimage.c:366
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:280 ../gtk/gtkimage.c:373
 msgid "The representation being used for image data"
 msgstr "Den repræsentation der bruges til billeddata"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:286 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:195
-#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:159 ../gtk/gtkrecentmanager.c:307
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:288 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:200
+#: ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:159 ../gtk/gtkrecentmanager.c:308
 msgid "Size"
 msgstr "Størrelse"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:287
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:289
 msgid "The size of the icon"
 msgstr "Ikonets størrelse"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:296 ../gtk/gtkinvisible.c:98
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:177 ../gtk/gtkstylecontext.c:251
-#: ../gtk/gtkwindow.c:867
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:298 ../gtk/gtkinvisible.c:98
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:177 ../gtk/gtkstylecontext.c:243
+#: ../gtk/gtkwindow.c:872
 msgid "Screen"
 msgstr "Skærm"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:297
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:299
 msgid "The screen where this status icon will be displayed"
 msgstr "Skærmen hvor dette statusikon vises"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:305
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:307
 msgid "Whether the status icon is visible"
 msgstr "Om statusikonet er synligt"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:320 ../gtk/gtkplug.c:201
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:322 ../gtk/gtkplug.c:201
 msgid "Embedded"
 msgstr "Indlejret"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:321
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:323
 msgid "Whether the status icon is embedded"
 msgstr "Om statusikonet er indlejret"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:336
-#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:126 ../gtk/gtkgesturepan.c:237
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:338
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:127 ../gtk/gtkgesturepan.c:237
 #: ../gtk/gtkorientable.c:61
 msgid "Orientation"
 msgstr "Orientering"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:337
-#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:127
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:339
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:128
 msgid "The orientation of the tray"
 msgstr "Feltes orientering"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:364 ../gtk/gtkwidget.c:1384
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:366 ../gtk/gtkwidget.c:1385
 msgid "Has tooltip"
 msgstr "Har værktøjtip"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:365
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:367
 msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
 msgstr "Om dette statusikon har et værktøjstip"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:391 ../gtk/gtkwidget.c:1405
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:393 ../gtk/gtkwidget.c:1409
 msgid "Tooltip Text"
 msgstr "Værktøjtip-tekst"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:392 ../gtk/gtkwidget.c:1406
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1427
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:394 ../gtk/gtkwidget.c:1410
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1434
 msgid "The contents of the tooltip for this widget"
 msgstr "Indholdet af værktøjstippet for denne kontrol"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:415 ../gtk/gtkwidget.c:1426
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:417 ../gtk/gtkwidget.c:1433
 msgid "Tooltip markup"
 msgstr "Værktøjtipsformattering"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:416
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:418
 msgid "The contents of the tooltip for this tray icon"
 msgstr "Indholdet af værktøjstippet for dette statusikon"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:433 ../gtk/gtkcolorbutton.c:181
-#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:445 ../gtk/gtkfontbutton.c:441
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1811 ../gtk/gtkprintjob.c:132 ../gtk/gtkstack.c:419
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:435 ../gtk/gtkcolorbutton.c:181
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:445 ../gtk/gtkfontbutton.c:443
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1862 ../gtk/gtkprintjob.c:132 ../gtk/gtkstack.c:457
 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:322
 msgid "Title"
 msgstr "Titel"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:434
+#: ../gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:436
 msgid "The title of this tray icon"
 msgstr "Titel på dette statusikon"
 
@@ -950,24 +979,24 @@ msgstr "Kolonner"
 msgid "The number of columns in the table"
 msgstr "Antal kolonner i tabellen"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:207 ../gtk/gtkgrid.c:1734
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:207 ../gtk/gtkgrid.c:1735
 msgid "Row spacing"
 msgstr "Rækkemellemrum"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:208 ../gtk/gtkgrid.c:1735
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:208 ../gtk/gtkgrid.c:1736
 msgid "The amount of space between two consecutive rows"
 msgstr "Mængden af mellemrum mellem rækkerne"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:216 ../gtk/gtkgrid.c:1741
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:216 ../gtk/gtkgrid.c:1742
 msgid "Column spacing"
 msgstr "Kolonnemellemrum"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:217 ../gtk/gtkgrid.c:1742
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:217 ../gtk/gtkgrid.c:1743
 msgid "The amount of space between two consecutive columns"
 msgstr "Mængden af mellemrum mellem kolonnerne"
 
 #: ../gtk/deprecated/gtktable.c:225 ../gtk/gtkbox.c:263
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3691 ../gtk/gtkstack.c:384 ../gtk/gtktoolbar.c:564
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3693 ../gtk/gtkstack.c:398 ../gtk/gtktoolbar.c:565
 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1646
 msgid "Homogeneous"
 msgstr "Homogen"
@@ -976,11 +1005,11 @@ msgstr "Homogen"
 msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
 msgstr "Hvis TRUE har alle tabelceller samme højde og bredde"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:233 ../gtk/gtkgrid.c:1773
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:233 ../gtk/gtkgrid.c:1774
 msgid "Left attachment"
 msgstr "Venstre vedhæftning"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:234 ../gtk/gtkgrid.c:1774 ../gtk/gtkmenu.c:758
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:234 ../gtk/gtkgrid.c:1775 ../gtk/gtkmenu.c:758
 msgid "The column number to attach the left side of the child to"
 msgstr "Det kolonnenummer som venstre side af underelementet skal vedhæftes"
 
@@ -992,7 +1021,7 @@ msgstr "Højre vedhæftning"
 msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
 msgstr "Det kolonnenummer som højre side af en underkontrol skal vedhæftes til"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:247 ../gtk/gtkgrid.c:1780
+#: ../gtk/deprecated/gtktable.c:247 ../gtk/gtkgrid.c:1781
 msgid "Top attachment"
 msgstr "Topvedhæftning"
 
@@ -1048,7 +1077,7 @@ msgstr ""
 "Ekstra mellemrum der skal tilføjes mellem underelementet og øvre og nedre "
 "naboer, i skærmpunkter"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:264
+#: ../gtk/deprecated/gtkthemingengine.c:248
 msgid "Theming engine name"
 msgstr "Navn på temamaskine"
 
@@ -1062,8 +1091,9 @@ msgstr ""
 "Om stedfortræderne for denne handling ser ud som radiohandlingsstedfortræder"
 
 #: ../gtk/deprecated/gtktoggleaction.c:137 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:125
-#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:122 ../gtk/gtkmenu.c:555 ../gtk/gtkspinner.c:119
-#: ../gtk/gtkswitch.c:909 ../gtk/gtktogglebutton.c:178
+#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:122 ../gtk/gtkmenu.c:555
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:895 ../gtk/gtkmodelbutton.c:896
+#: ../gtk/gtkspinner.c:119 ../gtk/gtkswitch.c:879 ../gtk/gtktogglebutton.c:179
 #: ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:127
 msgid "Active"
 msgstr "Aktiv"
@@ -1072,57 +1102,57 @@ msgstr "Aktiv"
 msgid "Whether the toggle action should be active"
 msgstr "Om slå til/fra-handlingen skal være aktiv"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:135 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:341
-#: ../gtk/gtktexttag.c:265
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:136 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:341
+#: ../gtk/gtktexttag.c:269
 msgid "Foreground color"
 msgstr "Forgrundsfarve"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:136
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:137
 msgid "Foreground color for symbolic icons"
 msgstr "Forgrundsfarve for symbolske ikoner"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:143
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:144
 msgid "Error color"
 msgstr "Fejlfarve"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:144
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:145
 msgid "Error color for symbolic icons"
 msgstr "Fejlfarve til symbolske ikoner"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:151
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:152
 msgid "Warning color"
 msgstr "Advarselsfarve"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:152
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:153
 msgid "Warning color for symbolic icons"
 msgstr "Advarselsfarve til symbolske ikoner"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:159
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:160
 msgid "Success color"
 msgstr "Succesfarve"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:160
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:161
 msgid "Success color for symbolic icons"
 msgstr "Succesfarve til symbolske ikoner"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:167 ../gtk/gtkbox.c:322
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:168 ../gtk/gtkbox.c:322
 msgid "Padding"
 msgstr "Udfyldning"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:168
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:169
 msgid "Padding that should be put around icons in the tray"
 msgstr "Udfyldning omkring ikoner i statusfeltet"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:177
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:178
 msgid "Icon Size"
 msgstr "Ikonstørrelse"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:178
+#: ../gtk/deprecated/gtktrayicon-x11.c:179
 msgid "The pixel size that icons should be forced to, or zero"
 msgstr ""
 "Størrelsen i skærmpunkter som ikoner skal tvinges til at fylde, eller nul"
 
-#: ../gtk/deprecated/gtkuimanager.c:460 ../gtk/gtkcombobox.c:834
+#: ../gtk/deprecated/gtkuimanager.c:460 ../gtk/gtkcombobox.c:831
 msgid "Add tearoffs to menus"
 msgstr "Tilføj afrivningslinjer til menuer"
 
@@ -1138,11 +1168,11 @@ msgstr "Flettet grænsefladedefinition"
 msgid "An XML string describing the merged UI"
 msgstr "En XML-streng der beskriver den flettede grænseflade"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:342
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:345
 msgid "Program name"
 msgstr "Programnavn"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:343
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:346
 msgid ""
 "The name of the program. If this is not set, it defaults to "
 "g_get_application_name()"
@@ -1150,94 +1180,102 @@ msgstr ""
 "Programmets navn. Hvis dette ikke er angivet benyttes "
 "g_get_application_name()"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:356
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:359
 msgid "Program version"
 msgstr "Programversion"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:357
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:360
 msgid "The version of the program"
 msgstr "Programmets version"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:370
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:373
 msgid "Copyright string"
 msgstr "Copyright-streng"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:371
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:374
 msgid "Copyright information for the program"
 msgstr "Copyright-information for programmet"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:387
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:389
 msgid "Comments string"
 msgstr "Kommentarstreng"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:388
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:390
 msgid "Comments about the program"
 msgstr "Kommentarer om programmet"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:436
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:410
+msgid "License"
+msgstr "Licens"
+
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:411
+msgid "The license of the program"
+msgstr "Programmets licens"
+
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:438
 msgid "License Type"
 msgstr "Licenstype"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:437
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:439
 msgid "The license type of the program"
 msgstr "Programmets licenstype"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:452
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:454
 msgid "Website URL"
 msgstr "Websted-adresse"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:453
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:455
 msgid "The URL for the link to the website of the program"
 msgstr "Adressen til programmets websted"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:466
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:468
 msgid "Website label"
 msgstr "Websted-etiket"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:467
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:469
 msgid "The label for the link to the website of the program"
 msgstr "Etiketten for linket til programmets websted"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:482
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:484
 msgid "Authors"
 msgstr "Forfattere"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:483
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:485
 msgid "List of authors of the program"
 msgstr "Liste over programmets forfattere"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:498
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:500
 msgid "Documenters"
 msgstr "Dokumentører"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:499
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:501
 msgid "List of people documenting the program"
 msgstr "Liste over programmets dokumentører"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:514
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:516
 msgid "Artists"
 msgstr "Kunstnere"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:515
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:517
 msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
 msgstr ""
 "Liste over mennesker der har bidraget med grafik og/eller lyd til programmmet"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:530
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:532
 msgid "Translator credits"
 msgstr "Bidragydere til oversættelse"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:531
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:533
 msgid ""
 "Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
 msgstr ""
 "Bidragydere til oversættelse. Denne streng skal markeres som oversætbar"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:545
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:547
 msgid "Logo"
 msgstr "Logo"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:546
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:548
 msgid ""
 "A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
 "gtk_window_get_default_icon_list()"
@@ -1245,39 +1283,39 @@ msgstr ""
 "Et logo til om-vinduet. Hvis dette ikke er angivet benyttes "
 "gtk_window_get_default_icon_list()"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:560
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:562
 msgid "Logo Icon Name"
 msgstr "Logoikonnavn"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:561
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:563
 msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
 msgstr "Et navngivetikon der skal bruges som logo for om-vinduet."
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:574
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:576
 msgid "Wrap license"
 msgstr "Ombryd licensen"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:575
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:577
 msgid "Whether to wrap the license text."
 msgstr "Om licensteksten skal ombrydes."
 
-#: ../gtk/gtkaccellabel.c:191
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:192
 msgid "Accelerator Closure"
 msgstr "Acceleratorobjekt"
 
-#: ../gtk/gtkaccellabel.c:192
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:193
 msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
 msgstr "Objektet som skal overvåges for acceleratorændringer"
 
-#: ../gtk/gtkaccellabel.c:198
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:199
 msgid "Accelerator Widget"
 msgstr "Acceleratorkontrol"
 
-#: ../gtk/gtkaccellabel.c:199
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:200
 msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
 msgstr "Kontrollen som skal overvåges for acceleratorændringer"
 
-#: ../gtk/gtkaccessible.c:156 ../gtk/gtkeventcontroller.c:155
+#: ../gtk/gtkaccessible.c:156 ../gtk/gtkeventcontroller.c:165
 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:347
 msgid "Widget"
 msgstr "Kontrol"
@@ -1302,11 +1340,11 @@ msgstr "handlingsmålværdi"
 msgid "The parameter for action invocations"
 msgstr "Parameteren for handlingskald"
 
-#: ../gtk/gtkactionbar.c:250 ../gtk/gtkbox.c:329 ../gtk/gtkheaderbar.c:1796
+#: ../gtk/gtkactionbar.c:250 ../gtk/gtkbox.c:329 ../gtk/gtkheaderbar.c:1847
 msgid "Pack type"
 msgstr "Pakningstype"
 
-#: ../gtk/gtkactionbar.c:251 ../gtk/gtkbox.c:330 ../gtk/gtkheaderbar.c:1797
+#: ../gtk/gtkactionbar.c:251 ../gtk/gtkbox.c:330 ../gtk/gtkheaderbar.c:1848
 msgid ""
 "A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
 "start or end of the parent"
@@ -1314,18 +1352,19 @@ msgstr ""
 "En GtkPackType der angiver om underelementet skal pakkes med reference til "
 "begyndelsen eller slutningen af ophavselementet"
 
-#: ../gtk/gtkactionbar.c:257 ../gtk/gtkbox.c:336 ../gtk/gtkheaderbar.c:1803
-#: ../gtk/gtknotebook.c:774 ../gtk/gtkpaned.c:336 ../gtk/gtkpopover.c:1317
-#: ../gtk/gtkstack.c:433 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1674
+#: ../gtk/gtkactionbar.c:257 ../gtk/gtkbox.c:336 ../gtk/gtkheaderbar.c:1854
+#: ../gtk/gtknotebook.c:775 ../gtk/gtkpaned.c:337 ../gtk/gtkpopover.c:1594
+#: ../gtk/gtkpopovermenu.c:375 ../gtk/gtkstack.c:471
+#: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1674
 msgid "Position"
 msgstr "Position"
 
-#: ../gtk/gtkactionbar.c:258 ../gtk/gtkbox.c:337 ../gtk/gtkheaderbar.c:1804
-#: ../gtk/gtknotebook.c:775 ../gtk/gtkstack.c:434
+#: ../gtk/gtkactionbar.c:258 ../gtk/gtkbox.c:337 ../gtk/gtkheaderbar.c:1855
+#: ../gtk/gtknotebook.c:776 ../gtk/gtkpopovermenu.c:376 ../gtk/gtkstack.c:472
 msgid "The index of the child in the parent"
 msgstr "Indekset for underelementet i ophavselementet"
 
-#: ../gtk/gtkadjustment.c:146 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:137
+#: ../gtk/gtkadjustment.c:146 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:138
 #: ../gtk/gtkscalebutton.c:191 ../gtk/gtkspinbutton.c:404
 msgid "Value"
 msgstr "Værdi"
@@ -1395,11 +1434,11 @@ msgstr "Vis standardelement"
 msgid "Whether the combobox should show the default application on top"
 msgstr "Om kombinationsboksen skal vise standardprogrammet i toppen"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:647 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:678
+#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:646 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:687
 msgid "Heading"
 msgstr "Overskrift"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:648 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:679
+#: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:647 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:688
 msgid "The text to show at the top of the dialog"
 msgstr "Teksten, der skal vises øverst i dialogen"
 
@@ -1411,91 +1450,91 @@ msgstr "Indholdstype"
 msgid "The content type used by the open with object"
 msgstr "Indholdstypen, der bruges af åbn med-objektet"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:664
+#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:673
 msgid "GFile"
 msgstr "GFile"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:665
+#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:674
 msgid "The GFile used by the app chooser dialog"
 msgstr "GFile'n, der bruges af programvælgerdialogen"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:966
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:959
 msgid "Show default app"
 msgstr "Vis standardprogram"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:967
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:960
 msgid "Whether the widget should show the default application"
 msgstr "Om kontrollen skal vise standardprogrammet"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:981
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:974
 msgid "Show recommended apps"
 msgstr "Vis anbefalede programmer"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:982
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:975
 msgid "Whether the widget should show recommended applications"
 msgstr "Om kontrollen skal vise anbefalede programmer"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:996
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:989
 msgid "Show fallback apps"
 msgstr "Vis reserveprogrammer"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:997
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:990
 msgid "Whether the widget should show fallback applications"
 msgstr "Om kontrollen skal vise reserveprogrammer"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1009
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1002
 msgid "Show other apps"
 msgstr "Vis andre programmer"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1010
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1003
 msgid "Whether the widget should show other applications"
 msgstr "Om kontrollen skal vise andre programmer"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1023
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1016
 msgid "Show all apps"
 msgstr "Vis alle programmer"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1024
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1017
 msgid "Whether the widget should show all applications"
 msgstr "Om kontrollen skal vise alle programmer"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1038
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1031
 msgid "Widget's default text"
 msgstr "Kontrollens standardtekst"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1039
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:1032
 msgid "The default text appearing when there are no applications"
 msgstr "Standardteksten, der vises når der ikke er nogen programmer"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:932
+#: ../gtk/gtkapplication.c:936
 msgid "Register session"
 msgstr "Registrér session"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:933
+#: ../gtk/gtkapplication.c:937
 msgid "Register with the session manager"
 msgstr "Registrér hos sessionshåndteringen"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:938
+#: ../gtk/gtkapplication.c:942
 msgid "Application menu"
 msgstr "Programmenu"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:939
+#: ../gtk/gtkapplication.c:943
 msgid "The GMenuModel for the application menu"
 msgstr "GMenuModel'en for programmenuen"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:945
+#: ../gtk/gtkapplication.c:949
 msgid "Menubar"
 msgstr "Menulinje"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:946
+#: ../gtk/gtkapplication.c:950
 msgid "The GMenuModel for the menubar"
 msgstr "GMenuModel'en for menulinjen"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:952
+#: ../gtk/gtkapplication.c:956
 msgid "Active window"
 msgstr "Aktivt vindue"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:953
+#: ../gtk/gtkapplication.c:957
 msgid "The window which most recently had focus"
 msgstr "Vinduet som sidst havde fokus"
 
@@ -1507,7 +1546,7 @@ msgstr "Vis en menulinje"
 msgid "TRUE if the window should show a menubar at the top of the window"
 msgstr "TRUE hvis vinduet skal vise en menulinje øverst i vinduet"
 
-#: ../gtk/gtkaspectframe.c:107 ../gtk/gtkwidget.c:1473
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:107 ../gtk/gtkwidget.c:1480
 msgid "Horizontal Alignment"
 msgstr "Vandret justering"
 
@@ -1515,7 +1554,7 @@ msgstr "Vandret justering"
 msgid "X alignment of the child"
 msgstr "Justering af x for underkontrol"
 
-#: ../gtk/gtkaspectframe.c:114 ../gtk/gtkwidget.c:1489
+#: ../gtk/gtkaspectframe.c:114 ../gtk/gtkwidget.c:1496
 msgid "Vertical Alignment"
 msgstr "Lodret justering"
 
@@ -1681,16 +1720,16 @@ msgstr ""
 "Hvis TRUE vil underelementet ikke blive underlagt homogen størrelsestildeling"
 
 #: ../gtk/gtkbox.c:256 ../gtk/gtkcellareabox.c:310 ../gtk/gtkexpander.c:299
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1837 ../gtk/gtkiconview.c:516
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1888 ../gtk/gtkiconview.c:516
 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:280
 msgid "Spacing"
 msgstr "Mellemrum"
 
-#: ../gtk/gtkbox.c:257 ../gtk/gtkheaderbar.c:1838
+#: ../gtk/gtkbox.c:257 ../gtk/gtkheaderbar.c:1889
 msgid "The amount of space between children"
 msgstr "Hvor meget mellemrum der er mellem underelementerne"
 
-#: ../gtk/gtkbox.c:264 ../gtk/gtkflowbox.c:3692
+#: ../gtk/gtkbox.c:264 ../gtk/gtkflowbox.c:3694
 msgid "Whether the children should all be the same size"
 msgstr "Om alle underelementerne skal have den samme størrelse"
 
@@ -1705,7 +1744,7 @@ msgstr ""
 "Positionen af kontroller placeret langs grundlinjen, hvis der er ekstra "
 "plads tilgængelig"
 
-#: ../gtk/gtkbox.c:297 ../gtk/gtkcellareabox.c:330 ../gtk/gtktoolbar.c:556
+#: ../gtk/gtkbox.c:297 ../gtk/gtkcellareabox.c:330 ../gtk/gtktoolbar.c:557
 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1653 ../gtk/gtktoolpalette.c:1016
 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:330
 msgid "Expand"
@@ -1732,27 +1771,27 @@ msgstr ""
 msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
 msgstr "Ekstra mellemrum mellem underelementet og dets naboer, i skærmpunkter"
 
-#: ../gtk/gtkbuilder.c:290
+#: ../gtk/gtkbuilder.c:288
 msgid "Translation Domain"
 msgstr "Oversættelsesdomæne"
 
-#: ../gtk/gtkbuilder.c:291
+#: ../gtk/gtkbuilder.c:289
 msgid "The translation domain used by gettext"
 msgstr "Oversættelsesdomænet der bruges af gettext"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:246
+#: ../gtk/gtkbutton.c:248
 msgid ""
 "Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
 "widget"
 msgstr ""
 "Tekst for etiketkontrollen inde i knappen hvis knappen indeholder en etiket"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:252 ../gtk/gtkexpander.c:283 ../gtk/gtklabel.c:748
+#: ../gtk/gtkbutton.c:254 ../gtk/gtkexpander.c:283 ../gtk/gtklabel.c:752
 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:459 ../gtk/gtktoolbutton.c:246
 msgid "Use underline"
 msgstr "Benyt understregning"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:253 ../gtk/gtkexpander.c:284 ../gtk/gtklabel.c:749
+#: ../gtk/gtkbutton.c:255 ../gtk/gtkexpander.c:284 ../gtk/gtklabel.c:753
 #: ../gtk/gtkmenuitem.c:460
 msgid ""
 "If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
@@ -1762,63 +1801,63 @@ msgstr ""
 "som genvejstast"
 
 # vi er nødt til at omskrive lidt for at kunne komme rundt om "stock"
-#: ../gtk/gtkbutton.c:265
+#: ../gtk/gtkbutton.c:267
 msgid ""
 "If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
 msgstr ""
 "Hvis sat bruges etiketten til at vælge et standardelement fra knaplageret i "
 "stedet for at blive vist"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:271 ../gtk/gtkcombobox.c:858
+#: ../gtk/gtkbutton.c:273 ../gtk/gtkcombobox.c:855
 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:431
 msgid "Focus on click"
 msgstr "Fokus ved klik"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:272 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:432
+#: ../gtk/gtkbutton.c:274 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:432
 msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
 msgstr "Om knappen tager fokus når den klikkes på med musen"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:278
+#: ../gtk/gtkbutton.c:280
 msgid "Border relief"
 msgstr "Kantrelief"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:279
+#: ../gtk/gtkbutton.c:281
 msgid "The border relief style"
 msgstr "Typen af kantrelief"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:298
+#: ../gtk/gtkbutton.c:300
 msgid "Horizontal alignment for child"
 msgstr "Vandret justering for underelement"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:317
+#: ../gtk/gtkbutton.c:319
 msgid "Vertical alignment for child"
 msgstr "Lodret justering for underelement"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:332
+#: ../gtk/gtkbutton.c:334
 msgid "Child widget to appear next to the button text"
 msgstr "Underkontrol der skal vises ved siden af teksten på knappen"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:345
+#: ../gtk/gtkbutton.c:347
 msgid "Image position"
 msgstr "Billedposition"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:346
+#: ../gtk/gtkbutton.c:348
 msgid "The position of the image relative to the text"
 msgstr "Billedets position i forhold til teksten"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:493
+#: ../gtk/gtkbutton.c:495
 msgid "Default Spacing"
 msgstr "Forvalgsmellemrum"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:494
+#: ../gtk/gtkbutton.c:496
 msgid "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons"
 msgstr "Ekstra mellemrum for GTK_CAN_DEFAULT-knapper"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:510
+#: ../gtk/gtkbutton.c:512
 msgid "Default Outside Spacing"
 msgstr "Ydre mellemrum for forvalg"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:511
+#: ../gtk/gtkbutton.c:513
 msgid ""
 "Extra space to add for GTK_CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside "
 "the border"
@@ -1826,37 +1865,37 @@ msgstr ""
 "Ekstra mellemrum for GTK_CAN_DEFAULT-knapper, som altid tegnes uden for "
 "kanten"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:516
+#: ../gtk/gtkbutton.c:518
 msgid "Child X Displacement"
 msgstr "Vandret forskydning af underelement"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:517
+#: ../gtk/gtkbutton.c:519
 msgid ""
 "How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
 msgstr "Hvor lang i x-retningen underelementet flyttes når knappen trykkes ned"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:524
+#: ../gtk/gtkbutton.c:526
 msgid "Child Y Displacement"
 msgstr "Lodret forskydning af underelement"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:525
+#: ../gtk/gtkbutton.c:527
 msgid ""
 "How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
 msgstr ""
 "Hvor langt i y-retningen underelementet flyttes når knappen trykkes ned"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:541
+#: ../gtk/gtkbutton.c:543
 msgid "Displace focus"
 msgstr "Forskyd fokus"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:542
+#: ../gtk/gtkbutton.c:544
 msgid ""
 "Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
 "rectangle"
 msgstr ""
 "Om child_displacement_x/_y-egenskaberne også skal påvirke fokusrektanglet"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:558 ../gtk/gtkentry.c:836 ../gtk/gtkentry.c:2035
+#: ../gtk/gtkbutton.c:560 ../gtk/gtkentry.c:836 ../gtk/gtkentry.c:2051
 msgid "Inner Border"
 msgstr "Indre kant"
 
@@ -1870,39 +1909,39 @@ msgstr "Indre kant"
 # |x child goes here x|
 # |xxxxxxxxxxxxxxxxxxx|
 # +-------------------+
-#: ../gtk/gtkbutton.c:559
+#: ../gtk/gtkbutton.c:561
 msgid "Border between button edges and child."
 msgstr "Størrelse af kant mellem knap og underelement."
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:572
+#: ../gtk/gtkbutton.c:574
 msgid "Image spacing"
 msgstr "Billedmellemrum"
 
-#: ../gtk/gtkbutton.c:573
+#: ../gtk/gtkbutton.c:575
 msgid "Spacing in pixels between the image and label"
 msgstr "Afstand i skærmpunkter mellem billedet og etiketten"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:471
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:405
 msgid "Year"
 msgstr "År"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:472
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:406
 msgid "The selected year"
 msgstr "Det valgte år"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:485
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:419
 msgid "Month"
 msgstr "Måned"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:486
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:420
 msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
 msgstr "Den valgte måned som et tal mellem 0 og 11"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:500
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:434
 msgid "Day"
 msgstr "Dag"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:501
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:435
 msgid ""
 "The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
 "currently selected day)"
@@ -1910,83 +1949,83 @@ msgstr ""
 "Den valgte dag som et tal mellem 1 og 31, eller 0 for at fravælge den "
 "aktuelt valgte dag"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:515
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:449
 msgid "Show Heading"
 msgstr "Vis overskrift"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:516
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:450
 msgid "If TRUE, a heading is displayed"
 msgstr "Hvis TRUE vises en overskrift"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:530
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:464
 msgid "Show Day Names"
 msgstr "Vis dagnavne"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:531
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:465
 msgid "If TRUE, day names are displayed"
 msgstr "Hvis TRUE vises dagnavne"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:544
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:478
 msgid "No Month Change"
 msgstr "Ingen månedsændring"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:545
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:479
 msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
 msgstr "Hvis TRUE kan den valgte måned ikke ændres"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:559
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:493
 msgid "Show Week Numbers"
 msgstr "Vis ugenumre"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:560
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:494
 msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
 msgstr "Hvis TRUE vises ugenumre"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:575
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:509
 msgid "Details Width"
 msgstr "Bredde af detaljer"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:576
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:510
 msgid "Details width in characters"
 msgstr "Bredde af detaljer i tegn"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:591
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:525
 msgid "Details Height"
 msgstr "Højde af detaljer"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:592
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:526
 msgid "Details height in rows"
 msgstr "Højde af detaljer i rækker"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:608
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:542
 msgid "Show Details"
 msgstr "Vis detaljer"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:609
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:543
 msgid "If TRUE, details are shown"
 msgstr "Hvis TRUE, vises detaljer"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:621
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:555
 msgid "Inner border"
 msgstr "Indre kant"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:622
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:556
 msgid "Inner border space"
 msgstr "Indre kantplads"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:633
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:567
 msgid "Vertical separation"
 msgstr "Lodret adskillelse"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:634
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:568
 msgid "Space between day headers and main area"
 msgstr "Plads mellem dagsoverskrift og hovedområde"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:645
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:579
 msgid "Horizontal separation"
 msgstr "Vandret adskillelse"
 
-#: ../gtk/gtkcalendar.c:646
+#: ../gtk/gtkcalendar.c:580
 msgid "Space between week headers and main area"
 msgstr "Mellemrum mellem ugeoverskrift og hovedområdet"
 
@@ -2026,27 +2065,27 @@ msgstr ""
 "En GtkPackType der angiver om underelementet skal pakkes i forhold til "
 "begyndelsen eller slutningen af celleområdet"
 
-#: ../gtk/gtkcellarea.c:789
+#: ../gtk/gtkcellarea.c:790
 msgid "Focus Cell"
 msgstr "Fokuscelle"
 
-#: ../gtk/gtkcellarea.c:790
+#: ../gtk/gtkcellarea.c:791
 msgid "The cell which currently has focus"
 msgstr "Cellen som har fokus i øjeblikket"
 
-#: ../gtk/gtkcellarea.c:808
+#: ../gtk/gtkcellarea.c:809
 msgid "Edited Cell"
 msgstr "Redigeret celle"
 
-#: ../gtk/gtkcellarea.c:809
+#: ../gtk/gtkcellarea.c:810
 msgid "The cell which is currently being edited"
 msgstr "Cellen som redigeres i øjeblikket"
 
-#: ../gtk/gtkcellarea.c:827
+#: ../gtk/gtkcellarea.c:828
 msgid "Edit Widget"
 msgstr "Redigér kontrol"
 
-#: ../gtk/gtkcellarea.c:828
+#: ../gtk/gtkcellarea.c:829
 msgid "The widget currently editing the edited cell"
 msgstr "Kontrollen, der i øjeblikket redigerer cellen"
 
@@ -2255,7 +2294,7 @@ msgstr "Tekstkolonne"
 msgid "A column in the data source model to get the strings from"
 msgstr "En kolonne i datakildemodellen som strengene hentes fra"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:169 ../gtk/gtkcombobox.c:927
+#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:169 ../gtk/gtkcombobox.c:924
 msgid "Has Entry"
 msgstr "Har indtastningsfelt"
 
@@ -2287,64 +2326,64 @@ msgstr "Lukket udviderpixbuf"
 msgid "Pixbuf for closed expander"
 msgstr "Billede til en lukket udvider"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:174
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:179
 msgid "surface"
 msgstr "overflade"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:175
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:180
 msgid "The surface to render"
 msgstr "Overfladen der skal optegnes"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:188
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:193
 msgid "The stock ID of the stock icon to render"
 msgstr "Lager-id for det standardikon der skal vises"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:196
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:201
 msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
 msgstr "Den GtkIconSize-værdi der angiver størrelsen af det viste ikon"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:205
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:210
 msgid "Detail"
 msgstr "Detalje"
 
 # RETMIG: render detail?
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:206
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:211
 msgid "Render detail to pass to the theme engine"
 msgstr "Fremvisningsdetalje som skal videregives til temamotoren"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:239
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:244
 msgid "Follow State"
 msgstr "Følg tilstand"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:240
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:245
 msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
 msgstr "Om den renderede pixbuf skal være farvet efter dens tilstand"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:257 ../gtk/gtkimage.c:342
-#: ../gtk/gtkwindow.c:807
+#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:262 ../gtk/gtkimage.c:349
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:866 ../gtk/gtkwindow.c:812
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikon"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:138
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:139
 msgid "Value of the progress bar"
 msgstr "Statuslinjens værdi"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:155 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:253
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:253
 #: ../gtk/gtkentrybuffer.c:348 ../gtk/gtkentry.c:898
-#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:214 ../gtk/gtkprogressbar.c:183
-#: ../gtk/gtktextbuffer.c:217
+#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:214 ../gtk/gtkmodelbutton.c:880
+#: ../gtk/gtkprogressbar.c:183 ../gtk/gtktextbuffer.c:217
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:156
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:157
 msgid "Text on the progress bar"
 msgstr "Statuslinjens tekst"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:179 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:144
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:180 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:144
 msgid "Pulse"
 msgstr "Puls"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:180
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:181
 msgid ""
 "Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you "
 "don't know how much."
@@ -2352,11 +2391,11 @@ msgstr ""
 "Sæt dette til positive værdier for at vise at der er fremgang, men at "
 "omfanget heraf er ukendt."
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:196
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:197
 msgid "Text x alignment"
 msgstr "Vandret tekstjustering"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:197
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:198
 msgid ""
 "The horizontal text alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
 "layouts."
@@ -2364,24 +2403,25 @@ msgstr ""
 "Vandret tekstjustering, fra 0 (venstre) til 1 (højre). Omvendt for højre mod "
 "venstre-layout."
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:213
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:214
 msgid "Text y alignment"
 msgstr "Lodret tekstjustering"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:214
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:215
 msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
 msgstr "Lodret justering, fra 0 (øverst) til 1 (nederst)."
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:225 ../gtk/gtklevelbar.c:1009
-#: ../gtk/gtkprogressbar.c:159 ../gtk/gtkrange.c:443
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 ../gtk/gtklevelbar.c:1022
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:926 ../gtk/gtkprogressbar.c:159
+#: ../gtk/gtkrange.c:439
 msgid "Inverted"
 msgstr "Omvendt"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 ../gtk/gtkprogressbar.c:160
+#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:227 ../gtk/gtkprogressbar.c:160
 msgid "Invert the direction in which the progress bar grows"
 msgstr "Omvend vækstretning for fremgangsbjælken"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:113 ../gtk/gtkrange.c:435
+#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:113 ../gtk/gtkrange.c:431
 #: ../gtk/gtkscalebutton.c:210 ../gtk/gtkspinbutton.c:347
 msgid "Adjustment"
 msgstr "Justering"
@@ -2398,7 +2438,7 @@ msgstr "Stigningsrate"
 msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
 msgstr "Accelerationsgraden når en knap holdes nede"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:143 ../gtk/gtkscale.c:310
+#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:143 ../gtk/gtkscale.c:301
 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:363
 msgid "Digits"
 msgstr "Cifre"
@@ -2434,7 +2474,7 @@ msgid "Marked up text to render"
 msgstr "Opmærket tekst der skal vises"
 
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:269 ../gtk/gtkentry.c:1469
-#: ../gtk/gtklabel.c:734
+#: ../gtk/gtklabel.c:738
 msgid "Attributes"
 msgstr "Egenskaber"
 
@@ -2451,22 +2491,22 @@ msgid "Whether to keep all text in a single paragraph"
 msgstr "Om hele teksten skal bevares i et enkelt afsnit"
 
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:286 ../gtk/gtkcellview.c:188
-#: ../gtk/gtktexttag.c:204
+#: ../gtk/gtktexttag.c:208
 msgid "Background color name"
 msgstr "Navn på baggrundsfarve"
 
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:287 ../gtk/gtkcellview.c:189
-#: ../gtk/gtktexttag.c:205
+#: ../gtk/gtktexttag.c:209
 msgid "Background color as a string"
 msgstr "Baggrundsfarve som en streng"
 
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:302 ../gtk/gtkcellview.c:204
-#: ../gtk/gtktexttag.c:219
+#: ../gtk/gtktexttag.c:223
 msgid "Background color"
 msgstr "Baggrundsfarve"
 
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:303 ../gtk/gtkcellview.c:205
-#: ../gtk/gtktexttag.c:220
+#: ../gtk/gtktexttag.c:224
 msgid "Background color as a GdkColor"
 msgstr "Baggrundsfarve som en GdkColor"
 
@@ -2475,19 +2515,19 @@ msgid "Background color as RGBA"
 msgstr "Baggrundsfarve som RGBA"
 
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:319 ../gtk/gtkcellview.c:220
-#: ../gtk/gtktexttag.c:235
+#: ../gtk/gtktexttag.c:239
 msgid "Background color as a GdkRGBA"
 msgstr "Baggrundsfarve som en GdkRGBA"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:325 ../gtk/gtktexttag.c:250
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:325 ../gtk/gtktexttag.c:254
 msgid "Foreground color name"
 msgstr "Navn på forgrundsfarve"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:326 ../gtk/gtktexttag.c:251
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:326 ../gtk/gtktexttag.c:255
 msgid "Foreground color as a string"
 msgstr "Forgrundsfarve som en streng"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:342 ../gtk/gtktexttag.c:266
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:342 ../gtk/gtktexttag.c:270
 msgid "Foreground color as a GdkColor"
 msgstr "Forgrundsfarve som en GdkColor"
 
@@ -2495,77 +2535,77 @@ msgstr "Forgrundsfarve som en GdkColor"
 msgid "Foreground color as RGBA"
 msgstr "Forgrundsfarve som RGBA"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:358 ../gtk/gtktexttag.c:281
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:358 ../gtk/gtktexttag.c:285
 msgid "Foreground color as a GdkRGBA"
 msgstr "Forgrundsfarve som en GdkRGBA"
 
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:366 ../gtk/gtkentry.c:794
-#: ../gtk/gtktexttag.c:297 ../gtk/gtktextview.c:748
+#: ../gtk/gtktexttag.c:301 ../gtk/gtktextview.c:757
 msgid "Editable"
 msgstr "Kan ændres"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:367 ../gtk/gtktexttag.c:298
-#: ../gtk/gtktextview.c:749
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:367 ../gtk/gtktexttag.c:302
+#: ../gtk/gtktextview.c:758
 msgid "Whether the text can be modified by the user"
 msgstr "Om teksten kan ændres af brugeren"
 
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:374 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:382
-#: ../gtk/gtkfontchooser.c:65 ../gtk/gtktexttag.c:313 ../gtk/gtktexttag.c:321
+#: ../gtk/gtkfontchooser.c:65 ../gtk/gtktexttag.c:317 ../gtk/gtktexttag.c:325
 msgid "Font"
 msgstr "Skrifttype"
 
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:375 ../gtk/gtkfontchooser.c:66
-#: ../gtk/gtktexttag.c:314
+#: ../gtk/gtktexttag.c:318
 msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
 msgstr "Skrifttypebeskrivelse som en streng, f.eks. \"Sans Italic 12\""
 
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:383 ../gtk/gtkfontchooser.c:79
-#: ../gtk/gtktexttag.c:322
+#: ../gtk/gtktexttag.c:326
 msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
 msgstr "Skrifttypebeskrivelse som en PangoFontDescription-struktur"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:391 ../gtk/gtktexttag.c:329
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:391 ../gtk/gtktexttag.c:333
 msgid "Font family"
 msgstr "Skrifttypefamilie"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:392 ../gtk/gtktexttag.c:330
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:392 ../gtk/gtktexttag.c:334
 msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
 msgstr "Navn på skrifttypefamilien, f.eks Sans, Helvetica, Times, Monospace"
 
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:399 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:400
-#: ../gtk/gtktexttag.c:337
+#: ../gtk/gtktexttag.c:341
 msgid "Font style"
 msgstr "Skrifttypestil"
 
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:408 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:409
-#: ../gtk/gtktexttag.c:346
+#: ../gtk/gtktexttag.c:350
 msgid "Font variant"
 msgstr "Skrifttypevariant"
 
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:417 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:418
-#: ../gtk/gtktexttag.c:355
+#: ../gtk/gtktexttag.c:359
 msgid "Font weight"
 msgstr "Skrifttypevægt"
 
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:427 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:428
-#: ../gtk/gtktexttag.c:366
+#: ../gtk/gtktexttag.c:370
 msgid "Font stretch"
 msgstr "Skrifttypestrækning"
 
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:436 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:437
-#: ../gtk/gtktexttag.c:375
+#: ../gtk/gtktexttag.c:379
 msgid "Font size"
 msgstr "Skrifttypestørrelse"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:446 ../gtk/gtktexttag.c:395
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:446 ../gtk/gtktexttag.c:399
 msgid "Font points"
 msgstr "Skrifttypepunkter"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:447 ../gtk/gtktexttag.c:396
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:447 ../gtk/gtktexttag.c:400
 msgid "Font size in points"
 msgstr "Skrifttypens størrelse i punkter"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:456 ../gtk/gtktexttag.c:385
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:456 ../gtk/gtktexttag.c:389
 msgid "Font scale"
 msgstr "Skrifttypeskalering"
 
@@ -2573,7 +2613,7 @@ msgstr "Skrifttypeskalering"
 msgid "Font scaling factor"
 msgstr "Skaleringsfaktor for skrifttype"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:466 ../gtk/gtktexttag.c:464
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:466 ../gtk/gtktexttag.c:468
 msgid "Rise"
 msgstr "Grundlinjeafstand"
 
@@ -2582,23 +2622,23 @@ msgid ""
 "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
 msgstr "Afstand fra grundlinjen op til teksten (hvis negativ ned til teksten)"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:478 ../gtk/gtktexttag.c:504
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:478 ../gtk/gtktexttag.c:508
 msgid "Strikethrough"
 msgstr "Gennemstreget"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:479 ../gtk/gtktexttag.c:505
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:479 ../gtk/gtktexttag.c:509
 msgid "Whether to strike through the text"
 msgstr "Om der teksten skal streges over"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:486 ../gtk/gtktexttag.c:512
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:486 ../gtk/gtktexttag.c:516
 msgid "Underline"
 msgstr "Understreget"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:487 ../gtk/gtktexttag.c:513
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:487 ../gtk/gtktexttag.c:517
 msgid "Style of underline for this text"
 msgstr "Understregningsstil for teksten"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:495 ../gtk/gtktexttag.c:424
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:495 ../gtk/gtktexttag.c:428
 msgid "Language"
 msgstr "Sprog"
 
@@ -2612,7 +2652,7 @@ msgstr ""
 "tip når teksten fremvises. Hvis du ikke forstår denne parameter, behøver du "
 "den sandsynligvis ikke"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:516 ../gtk/gtklabel.c:860
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:516 ../gtk/gtklabel.c:900
 #: ../gtk/gtkprogressbar.c:227
 msgid "Ellipsize"
 msgstr "Ellipsegør"
@@ -2626,15 +2666,15 @@ msgstr ""
 "plads nok til at vise hele strengen"
 
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:536 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:459
-#: ../gtk/gtklabel.c:881
+#: ../gtk/gtklabel.c:921
 msgid "Width In Characters"
 msgstr "Bredde i tegn"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:537 ../gtk/gtklabel.c:882
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:537 ../gtk/gtklabel.c:922
 msgid "The desired width of the label, in characters"
 msgstr "Den ønskede bredde på etiketten i tegn"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:561 ../gtk/gtklabel.c:942
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:561 ../gtk/gtklabel.c:982
 msgid "Maximum Width In Characters"
 msgstr "Største bredde i tegn"
 
@@ -2642,7 +2682,7 @@ msgstr "Største bredde i tegn"
 msgid "The maximum width of the cell, in characters"
 msgstr "Den største bredde på cellen i tegn"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:580 ../gtk/gtktexttag.c:521
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:580 ../gtk/gtktexttag.c:525
 msgid "Wrap mode"
 msgstr "Ombrydningstilstand"
 
@@ -2654,7 +2694,7 @@ msgstr ""
 "Måden hvorpå en streng skal opdeles i flere linjer, hvis celleoptegneren "
 "ikke har plads nok til at vise hele strengen"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:600 ../gtk/gtkcombobox.c:745
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:600 ../gtk/gtkcombobox.c:742
 msgid "Wrap width"
 msgstr "Ombrydningsbredde"
 
@@ -2680,116 +2720,116 @@ msgstr "Tekst tegnet når en redigerbar celle er tom"
 
 # RETMIG: dette er vist suboptimalt
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:649 ../gtk/gtkcellview.c:324
-#: ../gtk/gtktexttag.c:626
+#: ../gtk/gtktexttag.c:662
 msgid "Background set"
 msgstr "Baggrund angivet"
 
 #: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:650 ../gtk/gtkcellview.c:325
-#: ../gtk/gtktexttag.c:627
+#: ../gtk/gtktexttag.c:663
 msgid "Whether this tag affects the background color"
 msgstr "Om dette mærke påvirker baggrundsfarven"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:653 ../gtk/gtktexttag.c:634
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:653 ../gtk/gtktexttag.c:670
 msgid "Foreground set"
 msgstr "Forgrund sat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:654 ../gtk/gtktexttag.c:635
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:654 ../gtk/gtktexttag.c:671
 msgid "Whether this tag affects the foreground color"
 msgstr "Om dette mærke påvirker forgrundsfarven"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:657 ../gtk/gtktexttag.c:638
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:657 ../gtk/gtktexttag.c:674
 msgid "Editability set"
 msgstr "Redigerbarhed sat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:658 ../gtk/gtktexttag.c:639
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:658 ../gtk/gtktexttag.c:675
 msgid "Whether this tag affects text editability"
 msgstr "Om dette mærke påvirker redigerbarhed for teksten"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:661 ../gtk/gtktexttag.c:642
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:661 ../gtk/gtktexttag.c:678
 msgid "Font family set"
 msgstr "Skrifttypefamilie sat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:662 ../gtk/gtktexttag.c:643
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:662 ../gtk/gtktexttag.c:679
 msgid "Whether this tag affects the font family"
 msgstr "Om dette mærke påvirker skrifttypefamilien"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:665 ../gtk/gtktexttag.c:646
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:665 ../gtk/gtktexttag.c:682
 msgid "Font style set"
 msgstr "Skrifttypestil sat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:666 ../gtk/gtktexttag.c:647
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:666 ../gtk/gtktexttag.c:683
 msgid "Whether this tag affects the font style"
 msgstr "Om dette mærke påvirker skrifttypestil"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:669 ../gtk/gtktexttag.c:650
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:669 ../gtk/gtktexttag.c:686
 msgid "Font variant set"
 msgstr "Skrifttypevariant sat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:670 ../gtk/gtktexttag.c:651
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:670 ../gtk/gtktexttag.c:687
 msgid "Whether this tag affects the font variant"
 msgstr "Om dette mærke påvirker skrifttypevarianten"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:673 ../gtk/gtktexttag.c:654
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:673 ../gtk/gtktexttag.c:690
 msgid "Font weight set"
 msgstr "Skrifttypevægt sat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:674 ../gtk/gtktexttag.c:655
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:674 ../gtk/gtktexttag.c:691
 msgid "Whether this tag affects the font weight"
 msgstr "Om dette mærke påvirker skrifttypevægten"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:677 ../gtk/gtktexttag.c:658
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:677 ../gtk/gtktexttag.c:694
 msgid "Font stretch set"
 msgstr "Skrifttypestrækning sat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:678 ../gtk/gtktexttag.c:659
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:678 ../gtk/gtktexttag.c:695
 msgid "Whether this tag affects the font stretch"
 msgstr "Om dette mærke påvirker strækningen af skrifttypen"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:681 ../gtk/gtktexttag.c:662
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:681 ../gtk/gtktexttag.c:698
 msgid "Font size set"
 msgstr "Skrifttypestørrelse sat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:682 ../gtk/gtktexttag.c:663
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:682 ../gtk/gtktexttag.c:699
 msgid "Whether this tag affects the font size"
 msgstr "Om dette mærke påvirker skrifttypestørrelsen"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:685 ../gtk/gtktexttag.c:666
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:685 ../gtk/gtktexttag.c:702
 msgid "Font scale set"
 msgstr "Skrifttypeskalering sat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:686 ../gtk/gtktexttag.c:667
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:686 ../gtk/gtktexttag.c:703
 msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
 msgstr "Om dette mærke skalerer skrifttypestørrelsen med en givet faktor"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:689 ../gtk/gtktexttag.c:686
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:689 ../gtk/gtktexttag.c:722
 msgid "Rise set"
 msgstr "Grundlinjeafstand sat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:690 ../gtk/gtktexttag.c:687
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:690 ../gtk/gtktexttag.c:723
 msgid "Whether this tag affects the rise"
 msgstr "Om dette mærke påvirker grundlinjeafstanden"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:693 ../gtk/gtktexttag.c:702
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:693 ../gtk/gtktexttag.c:738
 msgid "Strikethrough set"
 msgstr "Gennemstregning sat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:694 ../gtk/gtktexttag.c:703
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:694 ../gtk/gtktexttag.c:739
 msgid "Whether this tag affects strikethrough"
 msgstr "Om dette mærke påvirker gennemstregning"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:697 ../gtk/gtktexttag.c:710
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:697 ../gtk/gtktexttag.c:746
 msgid "Underline set"
 msgstr "Understregning sat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:698 ../gtk/gtktexttag.c:711
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:698 ../gtk/gtktexttag.c:747
 msgid "Whether this tag affects underlining"
 msgstr "Om dette mærke påvirker understregning"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:701 ../gtk/gtktexttag.c:674
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:701 ../gtk/gtktexttag.c:710
 msgid "Language set"
 msgstr "Sprog sat"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:702 ../gtk/gtktexttag.c:675
+#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:702 ../gtk/gtktexttag.c:711
 msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
 msgstr "Om dette mærke påvirker det sprog teksten optegnes som"
 
@@ -2825,7 +2865,7 @@ msgstr "Inkonsistent tilstand"
 msgid "The inconsistent state of the button"
 msgstr "Den inkonsistente tilstand for knappen"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:153 ../gtk/gtklistbox.c:3498
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:153 ../gtk/gtklistbox.c:3544
 msgid "Activatable"
 msgstr "Kan aktiveres"
 
@@ -2845,7 +2885,7 @@ msgstr "Tegn afkrydsningsknappen som en radioknap"
 msgid "Indicator size"
 msgstr "Indikatorstørrelse"
 
-#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:170 ../gtk/gtkcheckbutton.c:131
+#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:170 ../gtk/gtkcheckbutton.c:132
 #: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:146
 msgid "Size of check or radio indicator"
 msgstr "Størrelse på afkrydsnings- eller radioindikator"
@@ -2862,13 +2902,13 @@ msgstr "CellView-model"
 msgid "The model for cell view"
 msgstr "Modellen for cellevisningen"
 
-#: ../gtk/gtkcellview.c:253 ../gtk/gtkcombobox.c:1014
+#: ../gtk/gtkcellview.c:253 ../gtk/gtkcombobox.c:1011
 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:474 ../gtk/gtkiconview.c:641
 #: ../gtk/gtktreemenu.c:312 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:414
 msgid "Cell Area"
 msgstr "Celleområde"
 
-#: ../gtk/gtkcellview.c:254 ../gtk/gtkcombobox.c:1015
+#: ../gtk/gtkcellview.c:254 ../gtk/gtkcombobox.c:1012
 #: ../gtk/gtkentrycompletion.c:475 ../gtk/gtkiconview.c:642
 #: ../gtk/gtktreemenu.c:313 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:415
 msgid "The GtkCellArea used to layout cells"
@@ -2898,15 +2938,15 @@ msgstr "Tilpas model"
 msgid "Whether to request enough space for every row in the model"
 msgstr "Om der skal forespørges om nok plads til alle rækker i modellen"
 
-#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:130 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:145
+#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:131 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:145
 msgid "Indicator Size"
 msgstr "Indikatorstørrelse"
 
-#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:138 ../gtk/gtkexpander.c:349
+#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:139 ../gtk/gtkexpander.c:349
 msgid "Indicator Spacing"
 msgstr "Indikatormellemrum"
 
-#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:139
+#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:140
 msgid "Spacing around check or radio indicator"
 msgstr "Mellemrum omkring afkrydsnings- eller radioindikator"
 
@@ -2914,7 +2954,7 @@ msgstr "Mellemrum omkring afkrydsnings- eller radioindikator"
 msgid "Whether the menu item is checked"
 msgstr "Om menuelementet er afkrydset"
 
-#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:130 ../gtk/gtktogglebutton.c:186
+#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:130 ../gtk/gtktogglebutton.c:187
 msgid "Inconsistent"
 msgstr "Inkonsistent"
 
@@ -2980,79 +3020,79 @@ msgstr "Vis redigering"
 msgid "Scale type"
 msgstr "Skalatype"
 
-#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:760
+#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:726
 msgid "RGBA Color"
 msgstr "RGBA-farve"
 
-#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:760
+#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:726
 msgid "Color as RGBA"
 msgstr "Farve som RGBA"
 
-#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:763 ../gtk/gtklabel.c:798 ../gtk/gtklistbox.c:3512
+#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:729 ../gtk/gtklabel.c:838 ../gtk/gtklistbox.c:3558
 msgid "Selectable"
 msgstr "Kan markeres"
 
-#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:763
+#: ../gtk/gtkcolorswatch.c:729
 msgid "Whether the swatch is selectable"
 msgstr "Om farveprøven kan markeres"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:728
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:725
 msgid "ComboBox model"
 msgstr "ComboBox-model"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:729
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:726
 msgid "The model for the combo box"
 msgstr "Modellen for kombinationsfeltet"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:746
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:743
 msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
 msgstr "Ombrydningsbredde for visning af elementerne i et gitter"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:768 ../gtk/gtktreemenu.c:366
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:765 ../gtk/gtktreemenu.c:366
 msgid "Row span column"
 msgstr "Rækkespandkolonne"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:769 ../gtk/gtktreemenu.c:367
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:766 ../gtk/gtktreemenu.c:367
 msgid "TreeModel column containing the row span values"
 msgstr "TreeModel-kolonne der indeholder rækkespandværdierne"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:790 ../gtk/gtktreemenu.c:387
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:787 ../gtk/gtktreemenu.c:387
 msgid "Column span column"
 msgstr "Kolonnespandkolonne"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:791 ../gtk/gtktreemenu.c:388
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:788 ../gtk/gtktreemenu.c:388
 msgid "TreeModel column containing the column span values"
 msgstr "TreeModel-kolonne der indeholder kolonnespandværdierne"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:812
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:809
 msgid "Active item"
 msgstr "Aktivt element"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:813
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:810
 msgid "The item which is currently active"
 msgstr "Det element som aktuelt er aktivt"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:835
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:832
 msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
 msgstr "Om kombinationsfelter skal have et rivaf-menuelement"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:850 ../gtk/gtkentry.c:819
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:847 ../gtk/gtkentry.c:819
 msgid "Has Frame"
 msgstr "Med ramme"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:851
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:848
 msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
 msgstr "Om kombinationsfeltet tegner en ramme om underelementet"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:859
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:856
 msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
 msgstr "Om kombinationsfeltet tager fokus når den klikkes på med musen"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:876 ../gtk/gtkmenu.c:618
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:873 ../gtk/gtkmenu.c:618
 msgid "Tearoff Title"
 msgstr "Afrivningstitel"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:877
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:874
 msgid ""
 "A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
 "off"
@@ -3060,31 +3100,31 @@ msgstr ""
 "En titel som kan vises af vindueshåndteringen når denne pop op bliver revet "
 "af"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:894
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:891
 msgid "Popup shown"
 msgstr "Pop op vises"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:895
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:892
 msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
 msgstr "Om kombinationsfeltets rullegardinsmenu vises"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:911
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:908
 msgid "Button Sensitivity"
 msgstr "Knapfølsomhed"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:912
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:909
 msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
 msgstr "Om rullegardinsknappen er følsom, når modellen er tom"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:928
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:925
 msgid "Whether combo box has an entry"
 msgstr "Om kombinationsfeltet har et indtastningsfelt"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:943
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:940
 msgid "Entry Text Column"
 msgstr "Tekstkolonne for indtastningsfelt"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:944
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:941
 msgid ""
 "The column in the combo box's model to associate with strings from the entry "
 "if the combo was created with #GtkComboBox:has-entry = %TRUE"
@@ -3093,11 +3133,11 @@ msgstr ""
 "indtastningsfeltet, hvis kombinationsboksen blev oprettet med #GtkComboBox:"
 "has-entry = %TRUE"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:961
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:958
 msgid "ID Column"
 msgstr "Id-kolonne"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:962
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:959
 msgid ""
 "The column in the combo box's model that provides string IDs for the values "
 "in the model"
@@ -3105,19 +3145,19 @@ msgstr ""
 "Kolonnen i kombinationsboksens model, der giver streng-id'er for værdierne i "
 "modellen"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:977
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:974
 msgid "Active id"
 msgstr "Aktiv id"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:978
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:975
 msgid "The value of the id column for the active row"
 msgstr "Værdien af id-kolonnen for den aktive række"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:994
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:991
 msgid "Popup Fixed Width"
 msgstr "Fast bredde for pop op"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:995
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:992
 msgid ""
 "Whether the popup's width should be a fixed width matching the allocated "
 "width of the combo box"
@@ -3125,51 +3165,51 @@ msgstr ""
 "Om pop oppens bredde skal have en fast bredde, der svarer til den tildelte "
 "bredde af kombinationsboksen"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:1021
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:1018
 msgid "Appears as list"
 msgstr "Vises som liste"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:1022
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:1019
 msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
 msgstr "Om kombinationsfelter skal ligne lister fremfor menuer"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:1038
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:1035
 msgid "Arrow Size"
 msgstr "Pilstørrelse"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:1039
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:1036
 msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
 msgstr "Minimumstørrelsen af pilen i kombinationsfeltet"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:1056
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:1053
 msgid "The amount of space used by the arrow"
 msgstr "Hvor meget plads pilen fylder"
 
-#: ../gtk/gtkcombobox.c:1072
+#: ../gtk/gtkcombobox.c:1069
 msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
 msgstr "Typen af skygge, der tegnes omkring kombinationsfeltet"
 
-#: ../gtk/gtkcontainer.c:490
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:508
 msgid "Resize mode"
 msgstr "Størrelsesændringstilstand"
 
-#: ../gtk/gtkcontainer.c:491
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:509
 msgid "Specify how resize events are handled"
 msgstr "Angiv hvordan størrelsesændringshændelser håndteres"
 
-#: ../gtk/gtkcontainer.c:498
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:516
 msgid "Border width"
 msgstr "Kantbredde"
 
-#: ../gtk/gtkcontainer.c:499
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:517
 msgid "The width of the empty border outside the containers children"
 msgstr "Bredden af den tomme kant uden for beholderens underelementer"
 
-#: ../gtk/gtkcontainer.c:507
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:525
 msgid "Child"
 msgstr "Underelement"
 
-#: ../gtk/gtkcontainer.c:508
+#: ../gtk/gtkcontainer.c:526
 msgid "Can be used to add a new child to the container"
 msgstr "Kan bruges til at tilføje et nyt underelement til beholderen"
 
@@ -3181,55 +3221,47 @@ msgstr "Underegenskaber"
 msgid "The list of subproperties"
 msgstr "Listen af underegenskaber"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:284
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:207
 msgid "Animated"
 msgstr "Animeret"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:285
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:208
 msgid "Set if the value can be animated"
 msgstr "Angiv om værdien kan animeres"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:291
-msgid "Affects size"
-msgstr "Påvirker størrelse"
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:214
+msgid "Affects"
+msgstr "Påvirker"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:292
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:215
 msgid "Set if the value affects the sizing of elements"
 msgstr "Angiver om værdien påvirker elementers størrelsestildeling"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:298
-msgid "Affects font"
-msgstr "Påvirker skrifttype"
-
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:299
-msgid "Set if the value affects the font"
-msgstr "Angiver om værdien påvirker skrifttypen"
-
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:305
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:222
 msgid "ID"
 msgstr "Id"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:306
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:223
 msgid "The numeric id for quick access"
 msgstr "Numerisk id for hurtig tilgang"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:312
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:229
 msgid "Inherit"
 msgstr "Nedarv"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:313
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:230
 msgid "Set if the value is inherited by default"
 msgstr "Angiver om værdien nedarves som standard"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:319
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:236
 msgid "Initial value"
 msgstr "Begyndelsesværdi"
 
-#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:320
+#: ../gtk/gtkcssstyleproperty.c:237
 msgid "The initial specified value used for this property"
 msgstr "Værdien for denne egenskab angivet fra start"
 
-#: ../gtk/gtkdialog.c:585 ../gtk/gtkinfobar.c:516
+#: ../gtk/gtkdialog.c:585 ../gtk/gtkinfobar.c:517
 msgid "Content area border"
 msgstr "Indholdsområdekant"
 
@@ -3237,7 +3269,7 @@ msgstr "Indholdsområdekant"
 msgid "Width of border around the main dialog area"
 msgstr "Bredde på kanten omkring hovedområdet i vinduet"
 
-#: ../gtk/gtkdialog.c:603 ../gtk/gtkinfobar.c:534
+#: ../gtk/gtkdialog.c:603 ../gtk/gtkinfobar.c:535
 msgid "Content area spacing"
 msgstr "Udfyldning i indholdsområde"
 
@@ -3245,15 +3277,15 @@ msgstr "Udfyldning i indholdsområde"
 msgid "Spacing between elements of the main dialog area"
 msgstr "Mellemrum mellem elementer af hoveddialogområdet"
 
-#: ../gtk/gtkdialog.c:611 ../gtk/gtkinfobar.c:551
+#: ../gtk/gtkdialog.c:611 ../gtk/gtkinfobar.c:552
 msgid "Button spacing"
 msgstr "Knapmellemrum"
 
-#: ../gtk/gtkdialog.c:612 ../gtk/gtkinfobar.c:552
+#: ../gtk/gtkdialog.c:612 ../gtk/gtkinfobar.c:553
 msgid "Spacing between buttons"
 msgstr "Mellemrum mellem knapper"
 
-#: ../gtk/gtkdialog.c:628 ../gtk/gtkinfobar.c:568
+#: ../gtk/gtkdialog.c:628 ../gtk/gtkinfobar.c:569
 msgid "Action area border"
 msgstr "Handlingsområdekant"
 
@@ -3291,19 +3323,19 @@ msgstr "Tekstbuffer"
 msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
 msgstr "Tekstbufferobjekt, som faktisk lagrer felttekst"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:774 ../gtk/gtklabel.c:823
+#: ../gtk/gtkentry.c:774 ../gtk/gtklabel.c:863
 msgid "Cursor Position"
 msgstr "Markørposition"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:775 ../gtk/gtklabel.c:824
+#: ../gtk/gtkentry.c:775 ../gtk/gtklabel.c:864
 msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
 msgstr "Den aktuelle position af indsætningsmarkøren i tegn"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:784 ../gtk/gtklabel.c:833
+#: ../gtk/gtkentry.c:784 ../gtk/gtklabel.c:873
 msgid "Selection Bound"
 msgstr "Markeringsgrænse"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:785 ../gtk/gtklabel.c:834
+#: ../gtk/gtkentry.c:785 ../gtk/gtklabel.c:874
 msgid ""
 "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
 msgstr ""
@@ -3403,7 +3435,7 @@ msgstr ""
 "Hvilken form for skygge der tegnes rundt om elementet når has-frame er slået "
 "til"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:963 ../gtk/gtktextview.c:822
+#: ../gtk/gtkentry.c:963 ../gtk/gtktextview.c:831
 msgid "Overwrite mode"
 msgstr "Overskrivningstilstand"
 
@@ -3592,11 +3624,11 @@ msgstr "Opmærkning af primært ikons værktøjstip"
 msgid "Secondary icon tooltip markup"
 msgstr "Opmærkning af sekundært ikons værktøjstip"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1397 ../gtk/gtktextview.c:850
+#: ../gtk/gtkentry.c:1397 ../gtk/gtktextview.c:859
 msgid "IM module"
 msgstr "IM-modul"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1398 ../gtk/gtktextview.c:851
+#: ../gtk/gtkentry.c:1398 ../gtk/gtktextview.c:860
 msgid "Which IM module should be used"
 msgstr "Hvilket IM-modul der skal bruges"
 
@@ -3608,35 +3640,35 @@ msgstr "Fuldførelse"
 msgid "The auxiliary completion object"
 msgstr "Hjælpefuldførelsesobjekt"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1434 ../gtk/gtkimcontext.c:331 ../gtk/gtktextview.c:868
+#: ../gtk/gtkentry.c:1434 ../gtk/gtkimcontext.c:331 ../gtk/gtktextview.c:877
 msgid "Purpose"
 msgstr "Formål"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1435 ../gtk/gtkimcontext.c:332 ../gtk/gtktextview.c:869
+#: ../gtk/gtkentry.c:1435 ../gtk/gtkimcontext.c:332 ../gtk/gtktextview.c:878
 msgid "Purpose of the text field"
 msgstr "Formål med tekstfeltet"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1451 ../gtk/gtkimcontext.c:339 ../gtk/gtktextview.c:886
+#: ../gtk/gtkentry.c:1451 ../gtk/gtkimcontext.c:339 ../gtk/gtktextview.c:895
 msgid "hints"
 msgstr "fif"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1452 ../gtk/gtkimcontext.c:340 ../gtk/gtktextview.c:887
+#: ../gtk/gtkentry.c:1452 ../gtk/gtkimcontext.c:340 ../gtk/gtktextview.c:896
 msgid "Hints for the text field behaviour"
 msgstr "Fif for tekstfeltopførslen"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1470 ../gtk/gtklabel.c:735
+#: ../gtk/gtkentry.c:1470 ../gtk/gtklabel.c:739
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
 msgstr "En liste over stilegenskaber som skal anvendes på etikettens tekst"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1485 ../gtk/gtktextview.c:903
+#: ../gtk/gtkentry.c:1485 ../gtk/gtktextview.c:912
 msgid "Populate all"
 msgstr "Befolk alle"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1486 ../gtk/gtktextview.c:904
+#: ../gtk/gtkentry.c:1486 ../gtk/gtktextview.c:913
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for touch popups"
 msgstr "Om der skal udsendes ::populate-popup for berørings-pop-op'er"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:1500 ../gtk/gtktexttag.c:531 ../gtk/gtktextview.c:798
+#: ../gtk/gtkentry.c:1500 ../gtk/gtktexttag.c:535 ../gtk/gtktextview.c:807
 msgid "Tabs"
 msgstr "Tabulatorer"
 
@@ -3660,7 +3692,7 @@ msgstr "Statuslinjekant"
 msgid "Border around the progress bar"
 msgstr "Kant omkring statuslinjen"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:2036
+#: ../gtk/gtkentry.c:2052
 msgid "Border between text and frame."
 msgstr "Kant mellem tekst og ramme."
 
@@ -3753,7 +3785,7 @@ msgstr ""
 "Om hændelsesindfangningsvinduet for hændelsesboksen er over vinduet for "
 "underkontrollen i stedet for over det."
 
-#: ../gtk/gtkeventcontroller.c:156
+#: ../gtk/gtkeventcontroller.c:166
 msgid "Widget the gesture relates to"
 msgstr "Kontrollen, som gestussen relaterer til"
 
@@ -3769,11 +3801,11 @@ msgstr "Kontrollen, som gestussen relaterer til"
 # +                           GTK_PARAM_READWRITE));
 #
 # Det refererer altså til en fase i udviklingen af en hændelse. Heraf foreslår jeg "hændelsesfase"
-#: ../gtk/gtkeventcontroller.c:170
+#: ../gtk/gtkeventcontroller.c:180
 msgid "Propagation phase"
 msgstr "Fase i hændelse"
 
-#: ../gtk/gtkeventcontroller.c:171
+#: ../gtk/gtkeventcontroller.c:181
 msgid "Propagation phase at which this controller is run"
 msgstr "Udviklingsfase (propagation phase) hvori denne styring køres"
 
@@ -3789,11 +3821,11 @@ msgstr "Om udvideren er blevet åbnet for at afsløre underkontrollen"
 msgid "Text of the expander's label"
 msgstr "Tekst for udviderens etiket"
 
-#: ../gtk/gtkexpander.c:291 ../gtk/gtklabel.c:741
+#: ../gtk/gtkexpander.c:291 ../gtk/gtklabel.c:745
 msgid "Use markup"
 msgstr "Benyt opmærkning"
 
-#: ../gtk/gtkexpander.c:292 ../gtk/gtklabel.c:742
+#: ../gtk/gtkexpander.c:292 ../gtk/gtklabel.c:746
 msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
 msgstr "Etikettens tekst indeholder XML-opmærkning - se pango_parse_markup()"
 
@@ -3831,12 +3863,12 @@ msgstr ""
 "eller sammenfoldning"
 
 #: ../gtk/gtkexpander.c:340 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1632
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1222
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1226
 msgid "Expander Size"
 msgstr "Udviderstørrelse"
 
 #: ../gtk/gtkexpander.c:341 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1633
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1223
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1227
 msgid "Size of the expander arrow"
 msgstr "Størrelse af udviderpilen"
 
@@ -3876,7 +3908,7 @@ msgstr "Filter"
 msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
 msgstr "Det aktuelle filter for vælge hvilke filer der vises"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:388 ../gtk/gtkplacessidebar.c:4395
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:388 ../gtk/gtkplacessidebar.c:4615
 msgid "Local Only"
 msgstr "Lokale kun"
 
@@ -3957,6 +3989,10 @@ msgstr ""
 "Om en filvælger, der ikke er i åbn-tilstand, vil tilbyde brugeren at oprette "
 "nye mapper."
 
+#: ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:7453 ../gtk/gtkfilechooserwidget.c:7454
+msgid "Search mode"
+msgstr "Søgetilstand"
+
 #: ../gtk/gtkfixed.c:148 ../gtk/gtklayout.c:647 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:261
 msgid "X position"
 msgstr "x-position"
@@ -3973,30 +4009,30 @@ msgstr "y-position"
 msgid "Y position of child widget"
 msgstr "y-position for underkontrollen"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3664 ../gtk/gtkiconview.c:400 ../gtk/gtklistbox.c:415
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3666 ../gtk/gtkiconview.c:400 ../gtk/gtklistbox.c:442
 #: ../gtk/gtktreeselection.c:131
 msgid "Selection mode"
 msgstr "Markeringstilstand"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3665 ../gtk/gtkiconview.c:401 ../gtk/gtklistbox.c:416
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3667 ../gtk/gtkiconview.c:401 ../gtk/gtklistbox.c:443
 msgid "The selection mode"
 msgstr "Markeringstilstanden"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3678 ../gtk/gtkiconview.c:657 ../gtk/gtklistbox.c:423
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1210
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3680 ../gtk/gtkiconview.c:657 ../gtk/gtklistbox.c:450
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1214
 msgid "Activate on Single Click"
 msgstr "Aktivér ved enkeltklik"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3679 ../gtk/gtkiconview.c:658 ../gtk/gtklistbox.c:424
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1211
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3681 ../gtk/gtkiconview.c:658 ../gtk/gtklistbox.c:451
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1215
 msgid "Activate row on a single click"
 msgstr "Aktivér række ved enkeltklik"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3708
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3710
 msgid "Minimum Children Per Line"
 msgstr "Mindste antal underelementer per linje"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3709
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3711
 msgid ""
 "The minimum number of children to allocate consecutively in the given "
 "orientation."
@@ -4004,11 +4040,11 @@ msgstr ""
 "Det mindste antal underelementer, der skal tildeles i rækkefølge for den "
 "givne orientering."
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3722
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3724
 msgid "Maximum Children Per Line"
 msgstr "Største antal underelementer per linje"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3723
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3725
 msgid ""
 "The maximum amount of children to request space for consecutively in the "
 "given orientation."
@@ -4016,63 +4052,63 @@ msgstr ""
 "Det maksimale antal underelementer, der skal forespørges om plads for, i "
 "rækkefølge for den givne orientering."
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3735
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3737
 msgid "Vertical spacing"
 msgstr "Lodret mellemrum"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3736
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3738
 msgid "The amount of vertical space between two children"
 msgstr "Hvor meget lodret mellemrum der er mellem to underelementer"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3747
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3749
 msgid "Horizontal spacing"
 msgstr "Vandret mellemrum"
 
-#: ../gtk/gtkflowbox.c:3748
+#: ../gtk/gtkflowbox.c:3750
 msgid "The amount of horizontal space between two children"
 msgstr "Hvor meget vandret mellemrum der er mellem to underelementer"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:442
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:444
 msgid "The title of the font chooser dialog"
 msgstr "Titlen på dialog for valg af skrifttype"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:457
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:459
 msgid "The name of the selected font"
 msgstr "Navnet på den valgte skrifttype"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:458
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:460
 msgid "Sans 12"
 msgstr "Sans 12"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:472
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:474
 msgid "Use font in label"
 msgstr "Benyt skrifttype i etiket"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:473
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:475
 msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
 msgstr "Om etiketten tegnes den valgte skrifttype"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:488
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:490
 msgid "Use size in label"
 msgstr "Benyt størrelse i etiket"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:489
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:491
 msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
 msgstr "Om etiketten tegnes den valgte skrifttypestørrelse"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:505
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:507
 msgid "Show style"
 msgstr "Vis stil"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:506
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:508
 msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
 msgstr "Om den valgte skrifttypestil vises i etiketten"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:521
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:523
 msgid "Show size"
 msgstr "Vis størrelse"
 
-#: ../gtk/gtkfontbutton.c:522
+#: ../gtk/gtkfontbutton.c:524
 msgid "Whether selected font size is shown in the label"
 msgstr "Om den valgte skrifttypestørrelse vises i etiketten"
 
@@ -4132,123 +4168,171 @@ msgstr "Nødvendigt antal punkter for at udløse gestussen"
 msgid "GdkWindow to receive events about"
 msgstr "GdkWindow hvorfra der skal modtages hændelser"
 
+#: ../gtk/gtkgesturelongpress.c:284
+msgid "Delay factor"
+msgstr "Ventetidsfaktor"
+
+#: ../gtk/gtkgesturelongpress.c:285
+msgid "Factor by which to modify the default timeout"
+msgstr "Faktor hvormed standardtidsgrænsen skal ændres"
+
 #: ../gtk/gtkgesturepan.c:238
 msgid "Allowed orientations"
 msgstr "Tilladte orienteringer"
 
-#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:251
+#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:259
 msgid "Handle only touch events"
 msgstr "Håndtér kun berøringshændelser"
 
-#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:252
+#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:260
 msgid "Whether the gesture handles only touch events"
 msgstr "Om gestussen kun håndterer berøringshændelser"
 
-#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:268 ../gtk/gtkgesturesingle.c:269
+#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:276 ../gtk/gtkgesturesingle.c:277
 msgid "Whether the gesture is exclusive"
 msgstr "Om gestussen er eksklusiv"
 
-#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:283
+#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:291
 msgid "Button number"
 msgstr "Knapnummer"
 
-#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:284
+#: ../gtk/gtkgesturesingle.c:292
 msgid "Button number to listen to"
 msgstr "Nummer på knap, der skal lyttes til"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1748
+#: ../gtk/gtkglarea.c:721
+msgid "Context"
+msgstr "Kontekst"
+
+#: ../gtk/gtkglarea.c:722
+msgid "The GL context"
+msgstr "GL-konteksten"
+
+#: ../gtk/gtkglarea.c:744
+msgid "Auto render"
+msgstr "Autooptegning"
+
+#: ../gtk/gtkglarea.c:745
+msgid "Whether the GtkGLArea renders on each redraw"
+msgstr "Om GtkGLArea'et optegnes ved hver opdatering"
+
+#: ../gtk/gtkglarea.c:765
+msgid "Has alpha"
+msgstr "Har alfa"
+
+#: ../gtk/gtkglarea.c:766
+msgid "Whether the color buffer has an alpha component"
+msgstr "Om farvebufferen har en alfakomponent"
+
+#: ../gtk/gtkglarea.c:782
+msgid "Has depth buffer"
+msgstr "Har dybdebuffer"
+
+#: ../gtk/gtkglarea.c:783
+msgid "Whether a depth buffer is allocated"
+msgstr "Om der er allokeret en dybdebuffer"
+
+#: ../gtk/gtkglarea.c:799
+msgid "Has stencil buffer"
+msgstr "Har stencil-buffer"
+
+#: ../gtk/gtkglarea.c:800
+msgid "Whether a stencil buffer is allocated"
+msgstr "Om der er allokeret en stencil-buffer"
+
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1749
 msgid "Row Homogeneous"
 msgstr "Række homogen"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1749
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1750
 msgid "If TRUE, the rows are all the same height"
 msgstr "Hvis TRUE har alle rækker samme højde"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1755
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1756
 msgid "Column Homogeneous"
 msgstr "Kolonne homogen"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1756
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1757
 msgid "If TRUE, the columns are all the same width"
 msgstr "Hvis TRUE har alle kolonner samme bredde"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1762
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1763
 msgid "Baseline Row"
 msgstr "Grundlinjerække"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1763
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1764
 msgid "The row to align the to the baseline when valign is GTK_ALIGN_BASELINE"
 msgstr "Rækken som placeres langs grundlinjen når valign er GTK_ALIGN_BASELINE"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1781
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1782
 msgid "The row number to attach the top side of a child widget to"
 msgstr "Rækkenummeret som toppen af underelementet skal vedhæftes"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1787 ../gtk/gtklayout.c:673 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:271
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1788 ../gtk/gtklayout.c:673 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:271
 msgid "Width"
 msgstr "Bredde"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1788
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1789
 msgid "The number of columns that a child spans"
 msgstr "Antallet af kolonner, et underelement spænder over"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1794 ../gtk/gtklayout.c:682
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1795 ../gtk/gtklayout.c:682
 msgid "Height"
 msgstr "Højde"
 
-#: ../gtk/gtkgrid.c:1795
+#: ../gtk/gtkgrid.c:1796
 msgid "The number of rows that a child spans"
 msgstr "Antallet af rækker, et underelement spænder over"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1812
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1863
 msgid "The title to display"
 msgstr "Titlen som skal vises"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1819
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1870
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Undertitel"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1820
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1871
 msgid "The subtitle to display"
 msgstr "Undertitlen som skal vises"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1827
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1878
 msgid "Custom Title"
 msgstr "Brugertilpasset titel"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1828
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1879
 msgid "Custom title widget to display"
 msgstr "Brugertilpasset titelkontrol som skal vises"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1856
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1907
 msgid "Show decorations"
 msgstr "Vis dekorationer"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1857
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1908
 msgid "Whether to show window decorations"
 msgstr "Om der skal vises vinduesdekorationer"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1876 ../gtk/gtksettings.c:1575
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1927 ../gtk/gtksettings.c:1576
 msgid "Decoration Layout"
 msgstr "Layout af dekorationer"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1877 ../gtk/gtksettings.c:1576
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1928 ../gtk/gtksettings.c:1577
 msgid "The layout for window decorations"
 msgstr "Layoutet for vinduesdekorationer"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1891
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1942
 msgid "Decoration Layout Set"
 msgstr "Dekorationslayout angivet"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1892
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1943
 msgid "Whether the decoration-layout property has been set"
 msgstr "Om egenskaben decoration-layout er blevet sat"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1907
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1958
 msgid "Has Subtitle"
 msgstr "Har undertitel"
 
-#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1908
+#: ../gtk/gtkheaderbar.c:1959
 msgid "Whether to reserve space for a subtitle"
 msgstr "Om der skal reserveres plads til en undertitel"
 
@@ -4335,16 +4419,16 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Hvordan teksten og ikonet for hvert element er placeret relativt til hinanden"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:597 ../gtk/gtktreeview.c:1040
+#: ../gtk/gtkiconview.c:597 ../gtk/gtktreeview.c:1044
 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:363
 msgid "Reorderable"
 msgstr "Kan omsorteres"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:598 ../gtk/gtktreeview.c:1041
+#: ../gtk/gtkiconview.c:598 ../gtk/gtktreeview.c:1045
 msgid "View is reorderable"
 msgstr "Visningen kan omsorteres"
 
-#: ../gtk/gtkiconview.c:605 ../gtk/gtktreeview.c:1194
+#: ../gtk/gtkiconview.c:605 ../gtk/gtktreeview.c:1198
 msgid "Tooltip Column"
 msgstr "Værktøjstip-kolonne"
 
@@ -4377,120 +4461,120 @@ msgstr "Alpha-værdi for udvalgsfelt"
 msgid "Opacity of the selection box"
 msgstr "Gennemsigtigheden af udvalgsfeltet"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:238
+#: ../gtk/gtkimage.c:245
 msgid "Surface"
 msgstr "Overflade"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:239
+#: ../gtk/gtkimage.c:246
 msgid "A cairo_surface_t to display"
 msgstr "En cairo_surface_t der skal vises"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:274
+#: ../gtk/gtkimage.c:281
 msgid "Icon set"
 msgstr "Ikonsæt"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:275
+#: ../gtk/gtkimage.c:282
 msgid "Icon set to display"
 msgstr "Ikonsæt der skal vises"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:283 ../gtk/gtkscalebutton.c:201 ../gtk/gtktoolbar.c:531
+#: ../gtk/gtkimage.c:290 ../gtk/gtkscalebutton.c:201 ../gtk/gtktoolbar.c:532
 #: ../gtk/gtktoolpalette.c:954
 msgid "Icon size"
 msgstr "Ikonstørrelse"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:284
+#: ../gtk/gtkimage.c:291
 msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
 msgstr ""
 "Symbolsk størrelse der skal bruges for standardikon, ikonsæt eller navngivet "
 "ikon"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:300
+#: ../gtk/gtkimage.c:307
 msgid "Pixel size"
-msgstr "Punktstørrelse"
+msgstr "Skærmpunkter"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:301
+#: ../gtk/gtkimage.c:308
 msgid "Pixel size to use for named icon"
-msgstr "Punktstørrelse der skal bruges for navngivet ikon"
+msgstr "Størrelse i skærmpunkter for navngivet ikon"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:309
+#: ../gtk/gtkimage.c:316
 msgid "Animation"
 msgstr "Animation"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:310
+#: ../gtk/gtkimage.c:317
 msgid "GdkPixbufAnimation to display"
 msgstr "GdkPixbufAnimation der skal vises"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:357
+#: ../gtk/gtkimage.c:364
 msgid "Resource"
 msgstr "Ressource"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:358
+#: ../gtk/gtkimage.c:365
 msgid "The resource path being displayed"
 msgstr "Ressourcestien som vises"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:384
+#: ../gtk/gtkimage.c:391
 msgid "Use Fallback"
 msgstr "Brug reserve"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:385
+#: ../gtk/gtkimage.c:392
 msgid "Whether to use icon names fallback"
 msgstr "Om der skal bruges reserveikonnavne"
 
-#: ../gtk/gtkinfobar.c:445 ../gtk/gtkmessagedialog.c:189
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:446 ../gtk/gtkmessagedialog.c:189
 msgid "Message Type"
 msgstr "Meddelelsestype"
 
-#: ../gtk/gtkinfobar.c:446 ../gtk/gtkmessagedialog.c:190
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:447 ../gtk/gtkmessagedialog.c:190
 msgid "The type of message"
 msgstr "Hvilken type besked det drejer sig om"
 
-#: ../gtk/gtkinfobar.c:461 ../gtk/gtksearchbar.c:418
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:462 ../gtk/gtksearchbar.c:415
 msgid "Show Close Button"
 msgstr "Vis lukkeknap"
 
-#: ../gtk/gtkinfobar.c:462
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:463
 msgid "Whether to include a standard close button"
 msgstr "Om der skal være en standardlukkeknap"
 
-#: ../gtk/gtkinfobar.c:517
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:518
 msgid "Width of border around the content area"
 msgstr "Bredden af kanten omkring indholdsområdet"
 
-#: ../gtk/gtkinfobar.c:535
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:536
 msgid "Spacing between elements of the area"
 msgstr "Mellemrum mellem elementer i området"
 
-#: ../gtk/gtkinfobar.c:569
+#: ../gtk/gtkinfobar.c:570
 msgid "Width of border around the action area"
 msgstr "Bredde på kanten omkring handlingsområdet"
 
-#: ../gtk/gtkinvisible.c:99 ../gtk/gtkwindow.c:868
+#: ../gtk/gtkinvisible.c:99 ../gtk/gtkwindow.c:873
 msgid "The screen where this window will be displayed"
 msgstr "Den skærm hvor dette vindue vises"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:728
+#: ../gtk/gtklabel.c:732
 msgid "The text of the label"
 msgstr "Tekst for etiketten"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:756 ../gtk/gtktexttag.c:405 ../gtk/gtktextview.c:765
+#: ../gtk/gtklabel.c:760 ../gtk/gtktexttag.c:409 ../gtk/gtktextview.c:774
 msgid "Justification"
 msgstr "Justering"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:757
+#: ../gtk/gtklabel.c:761
 msgid ""
 "The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
 "This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
-"GtkMisc::xalign for that"
+"GtkLabel:xalign for that"
 msgstr ""
 "Justeringen af linjerne i etikettens tekst i forhold til hinanden. Dette har "
 "IKKE nogen indflydelse på justeringen af etiketten inden for dens afsatte "
-"plads - se GtkMisc::xalign for det"
+"plads - se GtkMisc:xalign for det"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:765
+#: ../gtk/gtklabel.c:805
 msgid "Pattern"
 msgstr "Mønster"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:766
+#: ../gtk/gtklabel.c:806
 msgid ""
 "A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
 "to underline"
@@ -4498,44 +4582,44 @@ msgstr ""
 "En streng med tegnet _ i forskellige positioner svarer til tegn i teksten "
 "der skal understreges"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:773
+#: ../gtk/gtklabel.c:813
 msgid "Line wrap"
 msgstr "Linjeombrydning"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:774
+#: ../gtk/gtklabel.c:814
 msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
 msgstr "Hvis sat bliver linjer brudt hvis teksten bliver for bred"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:790
+#: ../gtk/gtklabel.c:830
 msgid "Line wrap mode"
 msgstr "Linjeombrydning-modus"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:791
+#: ../gtk/gtklabel.c:831
 msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
 msgstr "Angiver hvordan linjerne brydes hvis linjeombrydning er slået til"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:799
+#: ../gtk/gtklabel.c:839
 msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
 msgstr "Om etiketteksten kan markeres med musen"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:805
+#: ../gtk/gtklabel.c:845
 msgid "Mnemonic key"
 msgstr "Genvejstast"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:806
+#: ../gtk/gtklabel.c:846
 msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
 msgstr "Genvejstasten for denne etiket"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:814
+#: ../gtk/gtklabel.c:854
 msgid "Mnemonic widget"
 msgstr "Tilknyttet kontrol"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:815
+#: ../gtk/gtklabel.c:855
 msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
 msgstr ""
 "Den kontrol der skal aktiveres når etikettens genvejstast bliver tastet"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:861
+#: ../gtk/gtklabel.c:901
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
 "enough room to display the entire string"
@@ -4543,39 +4627,39 @@ msgstr ""
 "Det foretrukne sted at ellipsegøre strengen hvis etiketten ikke har nok "
 "plads til at vise hele strengen"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:902
+#: ../gtk/gtklabel.c:942
 msgid "Single Line Mode"
 msgstr "Enkeltlinje-tilstand"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:903
+#: ../gtk/gtklabel.c:943
 msgid "Whether the label is in single line mode"
 msgstr "Om etiketten er i enkeltlinje-tilstand"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:920
+#: ../gtk/gtklabel.c:960
 msgid "Angle"
 msgstr "Vinkel"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:921
+#: ../gtk/gtklabel.c:961
 msgid "Angle at which the label is rotated"
 msgstr "Vinkel som etiketten roteres med"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:943
+#: ../gtk/gtklabel.c:983
 msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
 msgstr "Den største ønskede bredde på etiketten i tegn"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:961
+#: ../gtk/gtklabel.c:1001
 msgid "Track visited links"
 msgstr "Husk besøgte link"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:962
+#: ../gtk/gtklabel.c:1002
 msgid "Whether visited links should be tracked"
 msgstr "Om besøgte link skal huskes"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:979
+#: ../gtk/gtklabel.c:1019
 msgid "Number of lines"
 msgstr "Antal linjer"
 
-#: ../gtk/gtklabel.c:980
+#: ../gtk/gtklabel.c:1020
 msgid "The desired number of lines, when ellipsizing a wrapping label"
 msgstr "Det ønskede antal linjer ved forkortelse af en etiket"
 
@@ -4587,55 +4671,55 @@ msgstr "Bredden af layoutet"
 msgid "The height of the layout"
 msgstr "Højden af layoutet"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:942
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:955
 msgid "Currently filled value level"
 msgstr "Nuværende fyldværdiniveau"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:943
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:956
 msgid "Currently filled value level of the level bar"
 msgstr "Nuværende fyldværdiniveau for niveaubjælken"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:957
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:970
 msgid "Minimum value level for the bar"
 msgstr "Mindste værdiniveau for bjælken"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:958
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:971
 msgid "Minimum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "Mindste værdiniveau som kan vises af bjælken"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:972
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:985
 msgid "Maximum value level for the bar"
 msgstr "Maksimale værdiniveau for bjælken"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:973
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:986
 msgid "Maximum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "Maksimale værdiniveau som kan vises af bjælken"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:993
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:1006
 msgid "The mode of the value indicator"
 msgstr "Tilstanden af værdiindikatoren"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:994
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:1007
 msgid "The mode of the value indicator displayed by the bar"
 msgstr "Tilstanden for værdiindikatoren, som vises af bjælken"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:1010
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:1023
 msgid "Invert the direction in which the level bar grows"
 msgstr "Omvend vækstretning for niveaubjælken"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:1024
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:1037
 msgid "Minimum height for filling blocks"
 msgstr "Minimumshøjde for blokudfyldning"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:1025
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:1038
 msgid "Minimum height for blocks that fill the bar"
 msgstr "Minimumshøjde for blokke som fylder bjælken"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:1038
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:1051
 msgid "Minimum width for filling blocks"
 msgstr "Minimumsbredde for blokudfyldning"
 
-#: ../gtk/gtklevelbar.c:1039
+#: ../gtk/gtklevelbar.c:1052
 msgid "Minimum width for blocks that fill the bar"
 msgstr "Minimumsbredde for blokke som udfylder bjælken"
 
@@ -4655,11 +4739,11 @@ msgstr "Besøgt"
 msgid "Whether this link has been visited."
 msgstr "Om dette link er blevet besøgt."
 
-#: ../gtk/gtklistbox.c:3499
+#: ../gtk/gtklistbox.c:3545
 msgid "Whether this row can be activated"
 msgstr "Om denne række kan aktiveres"
 
-#: ../gtk/gtklistbox.c:3513
+#: ../gtk/gtklistbox.c:3559
 msgid "Whether this row can be selected"
 msgstr "Om denne række kan vælges"
 
@@ -4714,91 +4798,95 @@ msgstr ""
 "Det værktøjstip der vises når der ikke kan opnås tilladelse ved at spørge "
 "brugeren"
 
-#: ../gtk/gtkmagnifier.c:132
+#: ../gtk/gtkmagnifier.c:272
 msgid "Inspected"
 msgstr "Inspiceret"
 
-#: ../gtk/gtkmagnifier.c:133
+#: ../gtk/gtkmagnifier.c:273
 msgid "Inspected widget"
 msgstr "Inspiceret kontrol"
 
-#: ../gtk/gtkmagnifier.c:139 ../gtk/gtkmagnifier.c:140
+#: ../gtk/gtkmagnifier.c:279 ../gtk/gtkmagnifier.c:280
 msgid "magnification"
 msgstr "forstørrelse"
 
-#: ../gtk/gtkmenubar.c:190
+#: ../gtk/gtkmagnifier.c:286 ../gtk/gtkmagnifier.c:287
+msgid "resize"
+msgstr "ændr størrelse"
+
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:191
 msgid "Pack direction"
 msgstr "Pakningsretning"
 
-#: ../gtk/gtkmenubar.c:191
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:192
 msgid "The pack direction of the menubar"
 msgstr "Pakningsretningen for værktøjslinjen"
 
-#: ../gtk/gtkmenubar.c:207
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:208
 msgid "Child Pack direction"
 msgstr "Pakningsretning for indeholdt kontrol"
 
-#: ../gtk/gtkmenubar.c:208
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:209
 msgid "The child pack direction of the menubar"
 msgstr "Pakningsretningen for indeholdt kontrol af værktøjslinjen"
 
-#: ../gtk/gtkmenubar.c:217
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:218
 msgid "Style of bevel around the menubar"
 msgstr "Kanttype for menulinjen"
 
-#: ../gtk/gtkmenubar.c:233 ../gtk/gtktoolbar.c:590
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:234 ../gtk/gtktoolbar.c:591
 msgid "Internal padding"
 msgstr "Indvendig udfyldning"
 
-#: ../gtk/gtkmenubar.c:234
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:235
 msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
 msgstr "Mængden af mellemrum mellem menulinjeskyggen og menuelementerne"
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:511
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:497
 msgid "Popup"
 msgstr "Pop op"
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:512
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:498
 msgid "The dropdown menu."
 msgstr "Rullegardinsmenuen."
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:531
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:517
 msgid "Menu model"
 msgstr "Menumodel"
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:532
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:518
 msgid "The model from which the popup is made."
 msgstr "Modellen hvorfra pop op'en laves."
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:545
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:531
 msgid "Align with"
 msgstr "Justér med"
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:546
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:532
 msgid "The parent widget which the menu should align with."
 msgstr "Overkontrollen som menuen skal arrangeres i forhold til."
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:560 ../gtk/gtkstylecontext.c:265
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:546 ../gtk/gtkstylecontext.c:257
 msgid "Direction"
 msgstr "Retning"
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:561
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:547
 msgid "The direction the arrow should point."
 msgstr "Retningen som pilen skal pege i."
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:577
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:563
 msgid "Use a popover"
 msgstr "Brug en \"pop-over\""
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:578
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:564
 msgid "Use a popover instead of a menu"
 msgstr "Brug en \"pop-over\" i stedet for en menu"
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:592
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:578
 msgid "Popover"
 msgstr "\"Pop-over\""
 
-#: ../gtk/gtkmenubutton.c:593
+#: ../gtk/gtkmenubutton.c:579
 msgid "The popover"
 msgstr "\"Pop-over'en\""
 
@@ -4957,7 +5045,7 @@ msgid ""
 "Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu bar"
 msgstr "Angiver om menuelementet vises på den højre side af menulinjen"
 
-#: ../gtk/gtkmenuitem.c:412
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:412 ../gtk/gtkpopovermenu.c:367
 msgid "Submenu"
 msgstr "Undermenu"
 
@@ -4973,16 +5061,16 @@ msgstr "Indstiller genvejsstien for menuelementet"
 msgid "The text for the child label"
 msgstr "Tekst for underetiketten"
 
-#: ../gtk/gtkmenuitem.c:521
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:520
 msgid "Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size"
 msgstr ""
 "Hvor meget plads en pil fylder i forhold til menuelementets skriftstørrelse"
 
-#: ../gtk/gtkmenuitem.c:534
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:533
 msgid "Width in Characters"
 msgstr "Bredde i tegn"
 
-#: ../gtk/gtkmenuitem.c:535
+#: ../gtk/gtkmenuitem.c:534
 msgid "The minimum desired width of the menu item in characters"
 msgstr "Den mindste ønskede bredde af menuelementet i tegn"
 
@@ -5063,7 +5151,51 @@ msgstr "Meddelelsesområde"
 msgid "GtkVBox that holds the dialog's primary and secondary labels"
 msgstr "Den GtkVBox som indeholder dialogens primære og sekundære mærkat"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:161 ../gtk/gtkstylecontext.c:282
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:850
+msgid "Role"
+msgstr "Rolle"
+
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:851
+msgid "The role of this button"
+msgstr "Denne knaps rolle"
+
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:867
+msgid "The icon"
+msgstr "Ikonet"
+
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:881
+msgid "The text"
+msgstr "Teksten"
+
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:910
+msgid "Menu name"
+msgstr "Menunavn"
+
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:911
+msgid "The name of the menu to open"
+msgstr "Navnet på menuen, der skal åbnes"
+
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:927
+msgid "Whether the menu is a parent"
+msgstr "Om menuen er et ophavselement"
+
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:941
+msgid "Centered"
+msgstr "Centreret"
+
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:942
+msgid "Whether to center the contents"
+msgstr "Om indholdet skal centreres"
+
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:957
+msgid "Iconic"
+msgstr "Ikonisk"
+
+#: ../gtk/gtkmodelbutton.c:958
+msgid "Whether to prefer the icon over text"
+msgstr "Om der skal foretrækkes ikon frem for tekst"
+
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:161 ../gtk/gtkstylecontext.c:274
 msgid "Parent"
 msgstr "Ophav"
 
@@ -5083,55 +5215,55 @@ msgstr "Viser vi en dialog"
 msgid "The screen where this window will be displayed."
 msgstr "Den skærm hvor dette vindue vil blive vist."
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:699
+#: ../gtk/gtknotebook.c:700
 msgid "Page"
 msgstr "Side"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:700
+#: ../gtk/gtknotebook.c:701
 msgid "The index of the current page"
 msgstr "Indeks for den aktuelle side"
 
 # Så vidt jeg kan se (google-søgning på gtknotebook tab), handler dette faktisk om faneblade og ikke 
tabulatorer
-#: ../gtk/gtknotebook.c:708
+#: ../gtk/gtknotebook.c:709
 msgid "Tab Position"
 msgstr "Fanebladplacering"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:709
+#: ../gtk/gtknotebook.c:710
 msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
 msgstr "Hvilken side af notesbogen der indeholder fanebladene"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:716
+#: ../gtk/gtknotebook.c:717
 msgid "Show Tabs"
 msgstr "Vis faneblade"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:717
+#: ../gtk/gtknotebook.c:718
 msgid "Whether tabs should be shown"
 msgstr "Om faneblade skal vises"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:723
+#: ../gtk/gtknotebook.c:724
 msgid "Show Border"
 msgstr "Vis kant"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:724
+#: ../gtk/gtknotebook.c:725
 msgid "Whether the border should be shown"
 msgstr "Om kanten skal vises"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:730
+#: ../gtk/gtknotebook.c:731
 msgid "Scrollable"
 msgstr "Med rulning"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:731
+#: ../gtk/gtknotebook.c:732
 msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
 msgstr ""
 "Hvis TRUE bliver rullepile tilføjet hvis der er for mange faneblade til at "
 "alle kan vises"
 
 # se næste tekst for forklaring
-#: ../gtk/gtknotebook.c:737
+#: ../gtk/gtknotebook.c:738
 msgid "Enable Popup"
 msgstr "Aktivér menu"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:738
+#: ../gtk/gtknotebook.c:739
 msgid ""
 "If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
 "you can use to go to a page"
@@ -5139,137 +5271,137 @@ msgstr ""
 "Hvis TRUE vil højreklik på notesbogen starte en menu som kan bruges til at "
 "gå til en bestemt side"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:752
+#: ../gtk/gtknotebook.c:753
 msgid "Group Name"
 msgstr "Gruppenavn"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:753
+#: ../gtk/gtknotebook.c:754
 msgid "Group name for tab drag and drop"
 msgstr "Gruppenavn for faneblads-træk og slip"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:760
+#: ../gtk/gtknotebook.c:761
 msgid "Tab label"
 msgstr "Fanebladetiket"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:761
+#: ../gtk/gtknotebook.c:762
 msgid "The string displayed on the child's tab label"
 msgstr "Strengen der vises i underelementets fanebladsetiket"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:767
+#: ../gtk/gtknotebook.c:768
 msgid "Menu label"
 msgstr "Menuetiket"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:768
+#: ../gtk/gtknotebook.c:769
 msgid "The string displayed in the child's menu entry"
 msgstr "Strengen der vises i underelementets menuelement"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:781
+#: ../gtk/gtknotebook.c:782
 msgid "Tab expand"
 msgstr "Fanebladudvidning"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:782
+#: ../gtk/gtknotebook.c:783
 msgid "Whether to expand the child's tab"
 msgstr "Om underelementets faneblad skal udvides"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:788
+#: ../gtk/gtknotebook.c:789
 msgid "Tab fill"
 msgstr "Fanebladudfyldning"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:789
+#: ../gtk/gtknotebook.c:790
 msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area"
 msgstr "Om underelementets faneblad skal udfylde det tildelte område"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:796
+#: ../gtk/gtknotebook.c:797
 msgid "Tab reorderable"
 msgstr "Faneblad kan sorteres om"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:797
+#: ../gtk/gtknotebook.c:798
 msgid "Whether the tab is reorderable by user action"
 msgstr "Om fanebladet kan omsorteres af brugeren"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:803
+#: ../gtk/gtknotebook.c:804
 msgid "Tab detachable"
 msgstr "Faneblad kan hægtes af"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:804
+#: ../gtk/gtknotebook.c:805
 msgid "Whether the tab is detachable"
 msgstr "Om fanebladet kan hægtes af"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:819 ../gtk/gtkscrollbar.c:101
+#: ../gtk/gtknotebook.c:820 ../gtk/gtkscrollbar.c:101
 msgid "Secondary backward stepper"
 msgstr "Sekundær tilbagepil"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:820
+#: ../gtk/gtknotebook.c:821
 msgid ""
 "Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
 msgstr "Vis en ekstra tilbagepilsknap i den modsatte ende af fanebladområdet"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:835 ../gtk/gtkscrollbar.c:108
+#: ../gtk/gtknotebook.c:836 ../gtk/gtkscrollbar.c:108
 msgid "Secondary forward stepper"
 msgstr "Sekundær fremadpil"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:836
+#: ../gtk/gtknotebook.c:837
 msgid ""
 "Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
 msgstr "Vis en ekstra fremadpilsknap i den modsatte ende af fanebladområdet"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:850 ../gtk/gtkscrollbar.c:87
+#: ../gtk/gtknotebook.c:851 ../gtk/gtkscrollbar.c:87
 msgid "Backward stepper"
 msgstr "Tilbagepil"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:851 ../gtk/gtkscrollbar.c:88
+#: ../gtk/gtknotebook.c:852 ../gtk/gtkscrollbar.c:88
 msgid "Display the standard backward arrow button"
 msgstr "Vis standard-tilbagepilsknappen"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:865 ../gtk/gtkscrollbar.c:94
+#: ../gtk/gtknotebook.c:866 ../gtk/gtkscrollbar.c:94
 msgid "Forward stepper"
 msgstr "Fremadpil"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:866 ../gtk/gtkscrollbar.c:95
+#: ../gtk/gtknotebook.c:867 ../gtk/gtkscrollbar.c:95
 msgid "Display the standard forward arrow button"
 msgstr "Vis standard-fremadpilsknappen"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:880
+#: ../gtk/gtknotebook.c:881
 msgid "Tab overlap"
 msgstr "Fanebladsoverlap"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:881
+#: ../gtk/gtknotebook.c:882
 msgid "Size of tab overlap area"
 msgstr "Størrelse af faneblads-overlapområde"
 
 # Sikker hjørnerunding, i fejlrapport
 # Bekræftet: hjørnerunding
-#: ../gtk/gtknotebook.c:896
+#: ../gtk/gtknotebook.c:897
 msgid "Tab curvature"
 msgstr "Fanebladsrunding"
 
 # Sikker hjørnerunding, i fejlrapport
 # Bekræftet: hjørnerunding
-#: ../gtk/gtknotebook.c:897
+#: ../gtk/gtknotebook.c:898
 msgid "Size of tab curvature"
 msgstr "Omfanget af afrunding af fanebladshjørner"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:913
+#: ../gtk/gtknotebook.c:914
 msgid "Arrow spacing"
 msgstr "Pilmellemrum"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:914
+#: ../gtk/gtknotebook.c:915
 msgid "Scroll arrow spacing"
 msgstr "Rullepilsmellemrum"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:930
+#: ../gtk/gtknotebook.c:931
 msgid "Initial gap"
 msgstr "Indledende mellemrum"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:931
+#: ../gtk/gtknotebook.c:932
 msgid "Initial gap before the first tab"
 msgstr "Indledende mellemrum før første faneblad"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:949
+#: ../gtk/gtknotebook.c:950
 msgid "Tab gap"
 msgstr "Fanebladsmellemrum"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:950
+#: ../gtk/gtknotebook.c:951
 msgid "Active tab is drawn with a gap at the bottom"
 msgstr "Aktivt faneblad tegnes med et mellemrum i bunden"
 
@@ -5277,95 +5409,100 @@ msgstr "Aktivt faneblad tegnes med et mellemrum i bunden"
 msgid "The orientation of the orientable"
 msgstr "Orienteringen af det orienterbare element"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:337
+#: ../gtk/gtkpaned.c:338
 msgid ""
 "Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
 msgstr ""
-"Position af paneladskilleren i skærmpunkter (0 betyder helt til venstre/"
-"øverst)"
+"Position af rudekontrol i skærmpunkter (0 betyder helt til venstre/øverst)"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:344
+#: ../gtk/gtkpaned.c:345
 msgid "Position Set"
 msgstr "Position sat"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:345
+#: ../gtk/gtkpaned.c:346
 msgid "TRUE if the Position property should be used"
 msgstr "TRUE hvis positionsegenskaben skal bruges"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:361
+#: ../gtk/gtkpaned.c:362
 msgid "Minimal Position"
 msgstr "Mindste position"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:362
+#: ../gtk/gtkpaned.c:363
 msgid "Smallest possible value for the \"position\" property"
 msgstr "Mindste mulige værdi for positionsegenskaben"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:378
+#: ../gtk/gtkpaned.c:379
 msgid "Maximal Position"
 msgstr "Største position"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:379
+#: ../gtk/gtkpaned.c:380
 msgid "Largest possible value for the \"position\" property"
 msgstr "Største mulige værdi for positionsegenskaben"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:385
+#: ../gtk/gtkpaned.c:396
+msgid "Wide Handle"
+msgstr "Bredt håndtag"
+
+#: ../gtk/gtkpaned.c:397
+msgid "Whether the paned should have a prominent handle"
+msgstr "Om rudekontrollen skal have et fremtrædende håndtag"
+
+#: ../gtk/gtkpaned.c:403
 msgid "Handle Size"
 msgstr "Håndtagsstørrelse"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:386
+#: ../gtk/gtkpaned.c:404
 msgid "Width of handle"
 msgstr "Bredden af håndtaget"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:403
+#: ../gtk/gtkpaned.c:421
 msgid "Resize"
 msgstr "Kan ændre størrelse"
 
-# Paned widget hentyder højst sandsynligt til en kontrol der er indlagt i et panel
-# og strengen betyder altså om denne kontrol skal skifte størrelse sammen med panelet
-#: ../gtk/gtkpaned.c:404
+#: ../gtk/gtkpaned.c:422
 msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
-msgstr "Hvis TRUE kan underelementet følge størrelsen på panelkontrollen"
+msgstr "Hvis TRUE kan underelementet følge størrelsen på rudekontrollen"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:419
+#: ../gtk/gtkpaned.c:437
 msgid "Shrink"
 msgstr "Tillad formindskelse"
 
-#: ../gtk/gtkpaned.c:420
+#: ../gtk/gtkpaned.c:438
 msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
 msgstr "Hvis TRUE kan underelementet gøres mindre end dens pladstildeling"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4364
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4584
 msgid "Location to Select"
 msgstr "Sted der vælges"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4365
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4585
 msgid "The location to highlight in the sidebar"
 msgstr "Stedet som fremhæves i sidebjælken"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4370
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4590
 msgid "Open Flags"
 msgstr "Åbningstilvalg"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4371
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4591
 msgid ""
 "Modes in which the calling application can open locations selected in the "
 "sidebar"
 msgstr ""
 "Tilstande hvori det kaldende program kan åbne steder som vælges i sidebjælken"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4377
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4597
 msgid "Show 'Desktop'"
 msgstr "Vis \"Skrivebord\""
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4378
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4598
 msgid "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to the Desktop folder"
 msgstr "Om sidebjælken indeholder en indbygget genvej til skrivebordsmappen"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4383
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4603
 msgid "Show 'Connect to Server'"
 msgstr "Vis \"Forbind til server\""
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4384
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4604
 msgid ""
 "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to a 'Connect to server' "
 "dialog"
@@ -5373,17 +5510,17 @@ msgstr ""
 "Om sidebjælken indeholder en indbygget genvej til et \"Forbind til server\"-"
 "vindue"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4389
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4609
 msgid "Show 'Enter Location'"
 msgstr "Vis \"Indtast sted\""
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4390
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4610
 msgid ""
 "Whether the sidebar includes a builtin shortcut to manually enter a location"
 msgstr ""
 "Om sidebjælken indeholder en indbygget genvej til manuelt at indtaste et sted"
 
-#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4396
+#: ../gtk/gtkplacessidebar.c:4616
 msgid "Whether the sidebar only includes local files"
 msgstr "Om sidebjælken kun inkluderer lokale filer"
 
@@ -5401,34 +5538,54 @@ msgstr "Sokkelvindue"
 msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
 msgstr "Vinduet for soklen, hvori plug-objektet er indlejret"
 
-#: ../gtk/gtkpopover.c:1289
+#: ../gtk/gtkpopover.c:1566
 msgid "Relative to"
 msgstr "Relativ til"
 
-#: ../gtk/gtkpopover.c:1290
+#: ../gtk/gtkpopover.c:1567
 msgid "Widget the bubble window points to"
 msgstr "Kontrollen, som boblevinduet peger på"
 
-#: ../gtk/gtkpopover.c:1303
+#: ../gtk/gtkpopover.c:1580
 msgid "Pointing to"
 msgstr "Peger på"
 
-#: ../gtk/gtkpopover.c:1304
+#: ../gtk/gtkpopover.c:1581
 msgid "Rectangle the bubble window points to"
 msgstr "Rektangel som boblevinduet peger på"
 
-#: ../gtk/gtkpopover.c:1318
+#: ../gtk/gtkpopover.c:1595
 msgid "Position to place the bubble window"
 msgstr "Position hvor boblevinduet skal placeres"
 
-#: ../gtk/gtkpopover.c:1333 ../gtk/gtkwindow.c:747
+#: ../gtk/gtkpopover.c:1610 ../gtk/gtkwindow.c:752
 msgid "Modal"
 msgstr "Modal"
 
-#: ../gtk/gtkpopover.c:1334
+#: ../gtk/gtkpopover.c:1611
 msgid "Whether the popover is modal"
 msgstr "Om pop-over'en er modal"
 
+#: ../gtk/gtkpopover.c:1625
+msgid "Transitions enabled"
+msgstr "Overgange slået til"
+
+#: ../gtk/gtkpopover.c:1626
+msgid "Whether show/hide transitions are enabled or not"
+msgstr "Om vis/skjul-overgange er slået til eller ikke"
+
+#: ../gtk/gtkpopovermenu.c:350
+msgid "Visible submenu"
+msgstr "Synlig undermenu"
+
+#: ../gtk/gtkpopovermenu.c:351
+msgid "The name of the visible submenu"
+msgstr "Navnet på den synlige undermenu"
+
+#: ../gtk/gtkpopovermenu.c:368
+msgid "The name of the submenu"
+msgstr "Navnet på undermenuen"
+
 #: ../gtk/gtkprinter.c:122
 msgid "Name of the printer"
 msgstr "Printerens navn"
@@ -5828,7 +5985,7 @@ msgstr "Mindste lodrette bjælkehøjde"
 msgid "The minimum vertical height of the progress bar"
 msgstr "Den mindste lodrette højde af statuslinjen"
 
-#: ../gtk/gtkradiobutton.c:163
+#: ../gtk/gtkradiobutton.c:164
 msgid "The radio button whose group this widget belongs to."
 msgstr "Den radioknap hvis gruppe denne kontrol tilhører."
 
@@ -5840,12 +5997,12 @@ msgstr "Den radiomenuknap hvis gruppe denne kontrol tilhører."
 msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
 msgstr "Radioværktøjsknappen, hvis gruppe denne knap tilhører."
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:436
+#: ../gtk/gtkrange.c:432
 msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
 msgstr ""
 "GtkAdjustment som indeholder den aktuelle værdi af dette intervalobjekt"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:444
+#: ../gtk/gtkrange.c:440
 msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
 msgstr ""
 "Vend den retning om som skyderen skal bevæges i for at forøge intervalværdien"
@@ -5858,114 +6015,114 @@ msgstr ""
 # the policy for changing the sensitivity. As the next string in the
 # source code says: The sensitivity policy for the stepper that points to the
 # adjustment's lower side
-#: ../gtk/gtkrange.c:451
+#: ../gtk/gtkrange.c:447
 msgid "Lower stepper sensitivity"
 msgstr "Nedre pileknaps-følsomhed"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:452
+#: ../gtk/gtkrange.c:448
 msgid ""
 "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
 "side"
 msgstr "Følsomhedspolitikken for justeringsobjektets nedre pileknap"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:460
+#: ../gtk/gtkrange.c:456
 msgid "Upper stepper sensitivity"
 msgstr "Øvre pileknaps-følsomhed"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:461
+#: ../gtk/gtkrange.c:457
 msgid ""
 "The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
 "side"
 msgstr "Følsomhedspolitikken for justeringsobjektets øvre pileknap"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:478
+#: ../gtk/gtkrange.c:474
 msgid "Show Fill Level"
 msgstr "Vis fyldningsniveau"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:479
+#: ../gtk/gtkrange.c:475
 msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
 msgstr "Om der vises en grafisk indikator af fyldningsniveauet i fordybningen."
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:495
+#: ../gtk/gtkrange.c:491
 msgid "Restrict to Fill Level"
 msgstr "Begræns til fyldningsniveau"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:496
+#: ../gtk/gtkrange.c:492
 msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
 msgstr "Hvorvidt den øvre grænse begrænses til fyldningsniveauet."
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:511
+#: ../gtk/gtkrange.c:507
 msgid "Fill Level"
 msgstr "Fyldningsniveau"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:512
+#: ../gtk/gtkrange.c:508
 msgid "The fill level."
 msgstr "Fyldningsniveauet."
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:529
+#: ../gtk/gtkrange.c:525
 msgid "Round Digits"
 msgstr "Cifre til afrunding"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:530
+#: ../gtk/gtkrange.c:526
 msgid "The number of digits to round the value to."
 msgstr "Antallet af cifre, værdien afrundes til."
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:536 ../gtk/gtkswitch.c:957
+#: ../gtk/gtkrange.c:532 ../gtk/gtkswitch.c:927
 msgid "Slider Width"
 msgstr "Skyderbredde"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:537
+#: ../gtk/gtkrange.c:533
 msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
 msgstr "Bredden af rullebjælken eller skaleringsgrebet"
 
 # trough = trug
-#: ../gtk/gtkrange.c:544
+#: ../gtk/gtkrange.c:540
 msgid "Trough Border"
 msgstr "Fordybningskant"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:545
+#: ../gtk/gtkrange.c:541
 msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
 msgstr "Mellemrum mellem greb og den ydre fordybningskant"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:552
+#: ../gtk/gtkrange.c:548
 msgid "Stepper Size"
 msgstr "Pileknapstørrelse"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:553
+#: ../gtk/gtkrange.c:549
 msgid "Length of step buttons at ends"
 msgstr "Længden af pileknapperne ved enderne"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:566
+#: ../gtk/gtkrange.c:562
 msgid "Stepper Spacing"
 msgstr "Pileknapmellemrum"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:567
+#: ../gtk/gtkrange.c:563
 msgid "Spacing between step buttons and thumb"
 msgstr "Mellemrum mellem pileknapper og greb"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:574
+#: ../gtk/gtkrange.c:570
 msgid "Arrow X Displacement"
 msgstr "Vandret forskydning af pil"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:575
+#: ../gtk/gtkrange.c:571
 msgid ""
 "How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
 msgstr "Hvor lang i x-retningen pilen flyttes når knappen trykkes ned"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:582
+#: ../gtk/gtkrange.c:578
 msgid "Arrow Y Displacement"
 msgstr "Lodret forskydning af pil"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:583
+#: ../gtk/gtkrange.c:579
 msgid ""
 "How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
 msgstr "Hvor lang i y-retningen pilen flyttes når knappen trykkes ned"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:599
+#: ../gtk/gtkrange.c:595
 msgid "Trough Under Steppers"
 msgstr "Fordybning under pileknapper"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:600
+#: ../gtk/gtkrange.c:596
 msgid ""
 "Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and "
 "spacing"
@@ -5973,11 +6130,11 @@ msgstr ""
 "Om der skal tegnes fordybning under hele bjælken eller om pileknapper og "
 "mellemrum skal ekskluderes"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:613
+#: ../gtk/gtkrange.c:609
 msgid "Arrow scaling"
 msgstr "Pilskalering"
 
-#: ../gtk/gtkrange.c:614
+#: ../gtk/gtkrange.c:610
 msgid "Arrow scaling with regard to scroll button size"
 msgstr "Pilskalering i forhold til rulleknapstørrelse"
 
@@ -6062,27 +6219,27 @@ msgstr ""
 "Det filter der på nuværende tidspunkt bruges til at vælge hvilke ressourcer "
 "der vises"
 
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:293
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:294
 msgid "The full path to the file to be used to store and read the list"
 msgstr "Den fulde sti til den fil som listen skal opbevares i og læses fra"
 
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:308
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:309
 msgid "The size of the recently used resources list"
 msgstr "Størrelsen af listen over nyligt brugte ressourcer"
 
-#: ../gtk/gtkrevealer.c:225 ../gtk/gtkstack.c:400
+#: ../gtk/gtkrevealer.c:225 ../gtk/gtkstack.c:438
 msgid "Transition type"
 msgstr "Overgangstype"
 
-#: ../gtk/gtkrevealer.c:226 ../gtk/gtkstack.c:400
+#: ../gtk/gtkrevealer.c:226 ../gtk/gtkstack.c:438
 msgid "The type of animation used to transition"
 msgstr "Typen af animation, der bruges til overgang"
 
-#: ../gtk/gtkrevealer.c:233 ../gtk/gtkstack.c:396
+#: ../gtk/gtkrevealer.c:233 ../gtk/gtkstack.c:434
 msgid "Transition duration"
 msgstr "Varighed af overgang"
 
-#: ../gtk/gtkrevealer.c:234 ../gtk/gtkstack.c:396
+#: ../gtk/gtkrevealer.c:234 ../gtk/gtkstack.c:434
 msgid "The animation duration, in milliseconds"
 msgstr "Varigheden af animationen i millisekunder"
 
@@ -6125,47 +6282,47 @@ msgstr "Ikoner"
 msgid "List of icon names"
 msgstr "Liste af ikonnavne"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:311
+#: ../gtk/gtkscale.c:302
 msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
 msgstr "Antallet af decimalpladser der vises i værdien"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:318
+#: ../gtk/gtkscale.c:309
 msgid "Draw Value"
 msgstr "Vis værdi"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:319
+#: ../gtk/gtkscale.c:310
 msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
 msgstr "Om den aktuelle værdi skal vises som en streng ved siden af skyderen"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:326
+#: ../gtk/gtkscale.c:317
 msgid "Has Origin"
 msgstr "Har nulpunkt"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:327
+#: ../gtk/gtkscale.c:318
 msgid "Whether the scale has an origin"
 msgstr "Om skalaen har et nulpunkt"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:334
+#: ../gtk/gtkscale.c:325
 msgid "Value Position"
 msgstr "Placering af værdi"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:335
+#: ../gtk/gtkscale.c:326
 msgid "The position in which the current value is displayed"
 msgstr "Hvor den aktuelle værdi placeres"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:342
+#: ../gtk/gtkscale.c:333
 msgid "Slider Length"
 msgstr "Skyderlængde"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:343
+#: ../gtk/gtkscale.c:334
 msgid "Length of scale's slider"
 msgstr "Længde af skaleringens skyder"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:349
+#: ../gtk/gtkscale.c:340
 msgid "Value spacing"
 msgstr "Værdimellemrum"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:350
+#: ../gtk/gtkscale.c:341
 msgid "Space between value text and the slider/trough area"
 msgstr "Mellemrum mellem værditekst og skyder-/fordybningsarealet"
 
@@ -6227,52 +6384,52 @@ msgid ""
 "Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
 msgstr "Vis en ekstra fremadpilsknap i den modsatte ende af rullebjælken"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:363
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:448
 msgid "Horizontal Adjustment"
 msgstr "Vandret justering"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:364
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:449
 msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
 msgstr "GtkAdjustment til den vandrette position"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:371
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:456
 msgid "Vertical Adjustment"
 msgstr "Lodret justering"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:372
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:457
 msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
 msgstr "GtkAdjustment til den lodrette position"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:379
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:464
 msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
 msgstr "Vandret rullebjælkepolitik"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:380
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:465
 msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
 msgstr "Hvornår den vandrette rullebjælke vises"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:388
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:473
 msgid "Vertical Scrollbar Policy"
 msgstr "Lodret rullebjælkepolitik"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:389
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:474
 msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
 msgstr "Hvornår den lodrette rullebjælke vises"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:397
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:482
 msgid "Window Placement"
 msgstr "Vinduesposition"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:398
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:483
 msgid "Where the contents are located with respect to the scrollbars."
 msgstr "Hvor indholdet er placeret i forhold til rullebjælkerne."
 
 # jvf. forklaring nedenfor såvel som API-doc
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:417
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:502
 msgid "Window Placement Set"
 msgstr "Anvend tilpasset indholdsplacering"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:418
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:503
 msgid ""
 "Whether \"window-placement\" should be used to determine the location of the "
 "contents with respect to the scrollbars."
@@ -6280,64 +6437,73 @@ msgstr ""
 "Om \"window-placement\" skal bruges til at finde placeringen af indholdet i "
 "forhold til rullebjælken."
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:425
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:510 ../gtk/gtkspinbutton.c:415
 msgid "Shadow Type"
 msgstr "Skyggetype"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:426
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:511
 msgid "Style of bevel around the contents"
 msgstr "Kantstil omkring indholdet"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:440
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:525
 msgid "Scrollbars within bevel"
 msgstr "Rullebjælker indenfor skråkant"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:441
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:526
 msgid "Place scrollbars within the scrolled window's bevel"
 msgstr "Placér rullebjælker indenfor rullevinduets skråkant"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:447
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:532
 msgid "Scrollbar spacing"
 msgstr "Rullebjælkemellemrum"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:448
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:533
 msgid "Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window"
 msgstr "Antal skærmpunkter mellem rullebjælkerne og rullevinduet"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:464
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:549
 msgid "Minimum Content Width"
 msgstr "Mindste bredde af indhold"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:465
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:550
 msgid "The minimum width that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Den mindste bredde, som rullevinduet vil tildele til sit indhold"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:479
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:564
 msgid "Minimum Content Height"
 msgstr "Minimumshøjde for indhold"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:480
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:565
 msgid ""
 "The minimum height that the scrolled window will allocate to its content"
 msgstr "Den mindste højde, som rullevinduet vil tildele til sit indhold"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:495
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:580
 msgid "Kinetic Scrolling"
 msgstr "Kinetisk rulning"
 
-#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:496
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:581
 msgid "Kinetic scrolling mode."
 msgstr "Kinetisk rullestilstand."
 
-#: ../gtk/gtksearchbar.c:407
+# https://vimeo.com/20523493 overlay scrolling
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:598
+msgid "Overlay Scrolling"
+msgstr "Svævende rullebjælke"
+
+#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:599
+msgid "Overlay scrolling mode"
+msgstr "Tilstand med svævende rullebjælke"
+
+#: ../gtk/gtksearchbar.c:404
 msgid "Search Mode Enabled"
 msgstr "Søgetilstand slået til"
 
-#: ../gtk/gtksearchbar.c:408
+#: ../gtk/gtksearchbar.c:405
 msgid "Whether the search mode is on and the search bar shown"
 msgstr "Om søgetilstanden er slået til, og søgebjælken vises"
 
-#: ../gtk/gtksearchbar.c:419
+#: ../gtk/gtksearchbar.c:416
 msgid "Whether to show the close button in the toolbar"
 msgstr "Om lukkeknappen skal vises i værktøjslinjen"
 
@@ -6349,11 +6515,11 @@ msgstr "Tegn"
 msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
 msgstr "Om adskilleren tegnes eller bare er blank"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:368
+#: ../gtk/gtksettings.c:369
 msgid "Double Click Time"
 msgstr "Dobbeltklikstid"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:369
+#: ../gtk/gtksettings.c:370
 msgid ""
 "Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
 "click (in milliseconds)"
@@ -6361,11 +6527,11 @@ msgstr ""
 "Maksimal tid tilladt mellem to klik for at de skal opfattes som et "
 "dobbeltklik (i millisekunder)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:376
+#: ../gtk/gtksettings.c:377
 msgid "Double Click Distance"
 msgstr "Dobbeltkliksafstand"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:377
+#: ../gtk/gtksettings.c:378
 msgid ""
 "Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
 "double click (in pixels)"
@@ -6373,188 +6539,188 @@ msgstr ""
 "Maksimal afstand tilladt mellem to klik for at de skal opfattes som et "
 "dobbeltklik (i millisekunder)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:393
+#: ../gtk/gtksettings.c:394
 msgid "Cursor Blink"
 msgstr "Markørblinkning"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:394
+#: ../gtk/gtksettings.c:395
 msgid "Whether the cursor should blink"
 msgstr "Lad markøren blinke"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:401
+#: ../gtk/gtksettings.c:402
 msgid "Cursor Blink Time"
 msgstr "Markørblinketid"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:402
+#: ../gtk/gtksettings.c:403
 msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds"
 msgstr "Længden af markørblinkecyklen, i millisekunder"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:421
+#: ../gtk/gtksettings.c:422
 msgid "Cursor Blink Timeout"
 msgstr "Udløbstid for markørblink"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:422
+#: ../gtk/gtksettings.c:423
 msgid "Time after which the cursor stops blinking, in seconds"
 msgstr "Tidsrum hvorefter markøren holder op med at blinke, i sekunder"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:429
+#: ../gtk/gtksettings.c:430
 msgid "Split Cursor"
 msgstr "Delt markør"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:430
+#: ../gtk/gtksettings.c:431
 msgid ""
 "Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
 "left text"
 msgstr ""
 "Vis to markører for blandet venstre-mod-højre- og højre-mod-venstre-tekst"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:437
+#: ../gtk/gtksettings.c:438
 msgid "Theme Name"
 msgstr "Temanavn"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:438
+#: ../gtk/gtksettings.c:439
 msgid "Name of theme to load"
 msgstr "Navn på tema der skal indlæses"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:446
+#: ../gtk/gtksettings.c:447
 msgid "Icon Theme Name"
 msgstr "Ikontemanavn"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:447
+#: ../gtk/gtksettings.c:448
 msgid "Name of icon theme to use"
 msgstr "Navn på ikontema der skal bruges"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:462
+#: ../gtk/gtksettings.c:463
 msgid "Fallback Icon Theme Name"
 msgstr "Navn på reserveikontema"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:463
+#: ../gtk/gtksettings.c:464
 msgid "Name of a icon theme to fall back to"
 msgstr "Navn på ikontema der skal bruges som reserve"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:471
+#: ../gtk/gtksettings.c:472
 msgid "Key Theme Name"
 msgstr "Nøgletemanavn"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:472
+#: ../gtk/gtksettings.c:473
 msgid "Name of key theme to load"
 msgstr "Navn på nøgletema der skal indlæses"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:488
+#: ../gtk/gtksettings.c:489
 msgid "Menu bar accelerator"
 msgstr "Menulinjegenvej"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:489
+#: ../gtk/gtksettings.c:490
 msgid "Keybinding to activate the menu bar"
 msgstr "Tastaturgenvej til at aktivere menulinjen"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:497
+#: ../gtk/gtksettings.c:498
 msgid "Drag threshold"
 msgstr "Trækketærskel"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:498
+#: ../gtk/gtksettings.c:499
 msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
 msgstr "Antal skærmpunkter markøren må flyttes før det opfattes som et træk"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:506
+#: ../gtk/gtksettings.c:507
 msgid "Font Name"
 msgstr "Skrifttypenavn"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:507
+#: ../gtk/gtksettings.c:508
 msgid "Name of default font to use"
 msgstr "Navnet på den skrifttype der skal bruges som standard"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:531
+#: ../gtk/gtksettings.c:532
 msgid "Icon Sizes"
 msgstr "Ikonstørrelser"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:532
+#: ../gtk/gtksettings.c:533
 msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
 msgstr "Liste over ikonstørrelser (gtk-menu=16,16;gtk-button=20,20..."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:540
+#: ../gtk/gtksettings.c:541
 msgid "GTK Modules"
 msgstr "GTK-moduler"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:541
+#: ../gtk/gtksettings.c:542
 msgid "List of currently active GTK modules"
 msgstr "Liste over nuværende aktive GTK-moduler"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:549
+#: ../gtk/gtksettings.c:550
 msgid "Xft Antialias"
 msgstr "Xft-udjævning"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:550
+#: ../gtk/gtksettings.c:551
 msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr "Om Xft-skrifttyper skal udjævnes; 0 = nej, 1 = ja, -1 = standard"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:559
+#: ../gtk/gtksettings.c:560
 msgid "Xft Hinting"
 msgstr "Xft-knibning"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:560
+#: ../gtk/gtksettings.c:561
 msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr "Om Xft-skrifttyper skal hintes; 0 = nej, 1 = ja, -1 = standard"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:569
+#: ../gtk/gtksettings.c:570
 msgid "Xft Hint Style"
 msgstr "Xft-hintgrad"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:570
+#: ../gtk/gtksettings.c:571
 msgid ""
 "What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
 msgstr ""
 "Graden af knibning der skal benyttes; hintnone, hintslight, hintmedium eller "
 "hintfull"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:579
+#: ../gtk/gtksettings.c:580
 msgid "Xft RGBA"
 msgstr "Xft-RGBA"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:580
+#: ../gtk/gtksettings.c:581
 msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 msgstr ""
 "Typen af underpunktsudjævning: \"none\", \"rgb\", \"bgr\", \"vrgb\", \"vbgr\""
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:589
+#: ../gtk/gtksettings.c:590
 msgid "Xft DPI"
 msgstr "Xft-DPI"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:590
+#: ../gtk/gtksettings.c:591
 msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
 msgstr ""
 "Opløsning for Xft, i 1024 · punkter/tomme. -1 for at bruge standardværdi"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:599
+#: ../gtk/gtksettings.c:600
 msgid "Cursor theme name"
 msgstr "Markørtema-navn"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:600
+#: ../gtk/gtksettings.c:601
 msgid "Name of the cursor theme to use, or NULL to use the default theme"
 msgstr ""
 "Navn på det markørtema der skal bruges eller NULL for at bruge standardtemaet"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:608
+#: ../gtk/gtksettings.c:609
 msgid "Cursor theme size"
 msgstr "Markørtema-størrelse"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:609
+#: ../gtk/gtksettings.c:610
 msgid "Size to use for cursors, or 0 to use the default size"
 msgstr "Markørernes størrelse eller 0 for at bruge standardstørrelsen"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:618
+#: ../gtk/gtksettings.c:619
 msgid "Alternative button order"
 msgstr "Alternativ knap-orden"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:619
+#: ../gtk/gtksettings.c:620
 msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
 msgstr "Om knapper i vinduer skal benytte den alternative knaprækkefølge"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:636
+#: ../gtk/gtksettings.c:637
 msgid "Alternative sort indicator direction"
 msgstr "Alternativ orientering for sorteringsindikator"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:637
+#: ../gtk/gtksettings.c:638
 msgid ""
 "Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is "
 "inverted compared to the default (where down means ascending)"
@@ -6563,11 +6729,11 @@ msgstr ""
 "omvendt i forhold til standarden (hvor ned betyder stigende)"
 
 # Oversættelsen af dette menunavn findes i den anden gtk+fil som fra 2.18 til 2.20 har ændret navn fra GTK+ 
UI translations til GTK+ Core
-#: ../gtk/gtksettings.c:650
+#: ../gtk/gtksettings.c:651
 msgid "Show the 'Input Methods' menu"
 msgstr "Vis menuen \"Indtastningsmetoder\""
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:651
+#: ../gtk/gtksettings.c:652
 msgid ""
 "Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
 "the input method"
@@ -6576,11 +6742,11 @@ msgstr ""
 "indtastningsmetode"
 
 # Oversættelsen af dette menunavn findes i den anden gtk+fil som fra 2.18 til 2.20 har ændret navn fra GTK+ 
UI translations til GTK+ Core<
-#: ../gtk/gtksettings.c:664
+#: ../gtk/gtksettings.c:665
 msgid "Show the 'Insert Unicode Control Character' menu"
 msgstr "Vis menuen \"Indsæt Unicode-kontroltegn\""
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:665
+#: ../gtk/gtksettings.c:666
 msgid ""
 "Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
 "control characters"
@@ -6588,244 +6754,244 @@ msgstr ""
 "Om kontekstmenuer for indtastninger og tekstvisninger skal tilbyde at "
 "indsætte kontroltegn"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:678
+#: ../gtk/gtksettings.c:679
 msgid "Start timeout"
 msgstr "Start-tidsudløb"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:679
+#: ../gtk/gtksettings.c:680
 msgid "Starting value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr "Startværdi for tidsudløb når en tast holdes nede"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:693
+#: ../gtk/gtksettings.c:694
 msgid "Repeat timeout"
 msgstr "Gentagelses-tidsudløb"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:694
+#: ../gtk/gtksettings.c:695
 msgid "Repeat value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr "Værdi af gentagelses-tidsudløb når tast holdes nede"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:708
+#: ../gtk/gtksettings.c:709
 msgid "Expand timeout"
 msgstr "Udvid-tidsudløb"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:709
+#: ../gtk/gtksettings.c:710
 msgid "Expand value for timeouts, when a widget is expanding a new region"
 msgstr "Udvid-værdi for tidsudløb når en kontrol udvider et nyt område"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:747
+#: ../gtk/gtksettings.c:748
 msgid "Color scheme"
 msgstr "Farveskema"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:748
+#: ../gtk/gtksettings.c:749
 msgid "A palette of named colors for use in themes"
 msgstr "En palet af navngivne farver til brug i temaer"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:757
+#: ../gtk/gtksettings.c:758
 msgid "Enable Animations"
 msgstr "Aktivér animationer"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:758
+#: ../gtk/gtksettings.c:759
 msgid "Whether to enable toolkit-wide animations."
 msgstr "Om animationer skal slås til for hele værktøjssættet."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:779
+#: ../gtk/gtksettings.c:780
 msgid "Enable Touchscreen Mode"
 msgstr "Aktivér tilstand for berøringsfølsom skærm"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:780
+#: ../gtk/gtksettings.c:781
 msgid "When TRUE, there are no motion notify events delivered on this screen"
 msgstr ""
 "Hvis TRUE bliver der ikke leveret nogen bevægelsesunderretnings-hændelser på "
 "denne skærm"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:799
+#: ../gtk/gtksettings.c:800
 msgid "Tooltip timeout"
 msgstr "Tidsudløb for værktøjstip"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:800
+#: ../gtk/gtksettings.c:801
 msgid "Timeout before tooltip is shown"
 msgstr "Tidsudløb før der vises værktøjstip"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:827
+#: ../gtk/gtksettings.c:828
 msgid "Tooltip browse timeout"
 msgstr "Tidsudløb for værktøjstip i læsetilstand"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:828
+#: ../gtk/gtksettings.c:829
 msgid "Timeout before tooltip is shown when browse mode is enabled"
 msgstr "Tidsudløb før der vises værktøjstip når læsetilstand er slået til"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:851
+#: ../gtk/gtksettings.c:852
 msgid "Tooltip browse mode timeout"
 msgstr "Tidsudløb af læsetilstand for værktøjstip"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:852
+#: ../gtk/gtksettings.c:853
 msgid "Timeout after which browse mode is disabled"
 msgstr "Tidsudløb hvorefter læsetilstand deaktiveres"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:874
+#: ../gtk/gtksettings.c:875
 msgid "Keynav Cursor Only"
 msgstr "Keynav-markør kun"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:875
+#: ../gtk/gtksettings.c:876
 msgid "When TRUE, there are only cursor keys available to navigate widgets"
 msgstr "Når TRUE, kan kun markørknapper bruges til at navigere kontroller"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:894
+#: ../gtk/gtksettings.c:895
 msgid "Keynav Wrap Around"
 msgstr "Keynav-ombrydning"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:895
+#: ../gtk/gtksettings.c:896
 msgid "Whether to wrap around when keyboard-navigating widgets"
 msgstr "Om der ombrydes når kontroller navigeres med tastaturet"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:915
+#: ../gtk/gtksettings.c:916
 msgid "Error Bell"
 msgstr "Fejlklokke"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:916
+#: ../gtk/gtksettings.c:917
 msgid "When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep"
 msgstr "Når TRUE, vil der bippes ved tastaturnavigations- eller andre fejl"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:935
+#: ../gtk/gtksettings.c:936
 msgid "Color Hash"
 msgstr "Farvehash"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:936
+#: ../gtk/gtksettings.c:937
 msgid "A hash table representation of the color scheme."
 msgstr "En hashtabel-repræsentation af farveskemaet."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:951
+#: ../gtk/gtksettings.c:952
 msgid "Default file chooser backend"
 msgstr "Standard-filvælgerbagende"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:952
+#: ../gtk/gtksettings.c:953
 msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
 msgstr "Navn på den GtkFileChooser-bagende som skal anvendes som standard"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:969
+#: ../gtk/gtksettings.c:970
 msgid "Default print backend"
 msgstr "Standard-udskriftsbagende"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:970
+#: ../gtk/gtksettings.c:971
 msgid "List of the GtkPrintBackend backends to use by default"
 msgstr "Liste af GtkPrintBackend-bagender som skal bruges som standard"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:993
+#: ../gtk/gtksettings.c:994
 msgid "Default command to run when displaying a print preview"
 msgstr "Forvalgt kommando som skal køres ved forhåndvisning af udskrift"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:994
+#: ../gtk/gtksettings.c:995
 msgid "Command to run when displaying a print preview"
 msgstr "Kommando som skal køres ved forhåndvisning af udskrift"
 
 # Mnemonics er blot genvejstaster, som markeres med underscore og så videre
-#: ../gtk/gtksettings.c:1013
+#: ../gtk/gtksettings.c:1014
 msgid "Enable Mnemonics"
 msgstr "Slå genvejstaster til"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1014
+#: ../gtk/gtksettings.c:1015
 msgid "Whether labels should have mnemonics"
 msgstr "Om etiketter skal have genvejstaster"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1030
+#: ../gtk/gtksettings.c:1031
 msgid "Enable Accelerators"
 msgstr "Aktivér genvejstaster"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1031
+#: ../gtk/gtksettings.c:1032
 msgid "Whether menu items should have accelerators"
 msgstr "Om menuelementer skal have genvejstaster"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1050
+#: ../gtk/gtksettings.c:1051
 msgid "Recent Files Limit"
 msgstr "Grænse for nyligt brugte filer"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1051
+#: ../gtk/gtksettings.c:1052
 msgid "Number of recently used files"
 msgstr "Antal nyligt brugte filer"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1071
+#: ../gtk/gtksettings.c:1072
 msgid "Default IM module"
 msgstr "Standard-IM-modul"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1072
+#: ../gtk/gtksettings.c:1073
 msgid "Which IM module should be used by default"
 msgstr "Hvilket IM-modul der skal bruges som standard"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1090
+#: ../gtk/gtksettings.c:1091
 msgid "Recent Files Max Age"
 msgstr "Maksimal alder af nyligt brugte filer"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1091
+#: ../gtk/gtksettings.c:1092
 msgid "Maximum age of recently used files, in days"
 msgstr "Maksimal alder af nyligt brugte filer, i dage"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1100
+#: ../gtk/gtksettings.c:1101
 msgid "Fontconfig configuration timestamp"
 msgstr "Tidsstempel til fontconfig-konfiguration"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1101
+#: ../gtk/gtksettings.c:1102
 msgid "Timestamp of current fontconfig configuration"
 msgstr "Tidsstempel for den aktuelle fontconfig-konfiguration"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1123
+#: ../gtk/gtksettings.c:1124
 msgid "Sound Theme Name"
 msgstr "Lydtemanavn"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1124
+#: ../gtk/gtksettings.c:1125
 msgid "XDG sound theme name"
 msgstr "XDG-lydskemanavn"
 
 #. Translators: this means sounds that are played as feedback to user input
-#: ../gtk/gtksettings.c:1146
+#: ../gtk/gtksettings.c:1147
 msgid "Audible Input Feedback"
 msgstr "Hørbar tilbagemelding"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1147
+#: ../gtk/gtksettings.c:1148
 msgid "Whether to play event sounds as feedback to user input"
 msgstr ""
 "Om der skal afspilles hændelseslyde som tilbagemelding på brugerinddata"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1168
+#: ../gtk/gtksettings.c:1169
 msgid "Enable Event Sounds"
 msgstr "Aktivér hændelseslyde"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1169
+#: ../gtk/gtksettings.c:1170
 msgid "Whether to play any event sounds at all"
 msgstr "Om der skal afspilles hændelseslyde overhovedet"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1186
+#: ../gtk/gtksettings.c:1187
 msgid "Enable Tooltips"
 msgstr "Aktivér værktøjstip"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1187
+#: ../gtk/gtksettings.c:1188
 msgid "Whether tooltips should be shown on widgets"
 msgstr "Om værktøjstip skal vises på kontroller"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1202
+#: ../gtk/gtksettings.c:1203
 msgid "Toolbar style"
 msgstr "Værktøjslinjestil"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1203
+#: ../gtk/gtksettings.c:1204
 msgid ""
 "Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
 msgstr ""
 "Om standardværktøjslinjer kun har tekst eller tekst og ikoner eller kun "
 "ikoner, osv."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1219
+#: ../gtk/gtksettings.c:1220
 msgid "Toolbar Icon Size"
 msgstr "Ikonstørrelse for værktøjslinje"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1220
+#: ../gtk/gtksettings.c:1221
 msgid "The size of icons in default toolbars."
 msgstr "Størrelsen af ikoner i standardværktøjslinjer."
 
 # Mnemonics er blot genvejstaster, som markeres med underscore og så videre
-#: ../gtk/gtksettings.c:1239
+#: ../gtk/gtksettings.c:1240
 msgid "Auto Mnemonics"
 msgstr "Autogenvejstaster"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1240
+#: ../gtk/gtksettings.c:1241
 msgid ""
 "Whether mnemonics should be automatically shown and hidden when the user "
 "presses the mnemonic activator."
@@ -6834,21 +7000,21 @@ msgstr ""
 "genvejsaktiveringen."
 
 # ?
-#: ../gtk/gtksettings.c:1256
+#: ../gtk/gtksettings.c:1257
 msgid "Primary button warps slider"
 msgstr "Primært klik \"warper\" skydekontrol"
 
 # ???
-#: ../gtk/gtksettings.c:1257
+#: ../gtk/gtksettings.c:1258
 msgid ""
 "Whether a primary click on the trough should warp the slider into position"
 msgstr "Om et primært klik på truget skal \"warpe\" skyderens position"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1275
+#: ../gtk/gtksettings.c:1276
 msgid "Visible Focus"
 msgstr "Synligt fokus"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1276
+#: ../gtk/gtksettings.c:1277
 msgid ""
 "Whether 'focus rectangles' should be hidden until the user starts to use the "
 "keyboard."
@@ -6856,60 +7022,60 @@ msgstr ""
 "Hvorvidt \"fokusfirkanter\" skal skjules indtil brugeren begynder at bruge "
 "tastaturet."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1302
+#: ../gtk/gtksettings.c:1303
 msgid "Application prefers a dark theme"
 msgstr "Programmet foretrækker et mørkt tema"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1303
+#: ../gtk/gtksettings.c:1304
 msgid "Whether the application prefers to have a dark theme."
 msgstr "Om programmet foretrækker at have et mørkt tema."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1320
+#: ../gtk/gtksettings.c:1321
 msgid "Show button images"
 msgstr "Vis knapbilleder"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1321
+#: ../gtk/gtksettings.c:1322
 msgid "Whether images should be shown on buttons"
 msgstr "Om billeder skal vises på knapper"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1329 ../gtk/gtksettings.c:1460
+#: ../gtk/gtksettings.c:1330 ../gtk/gtksettings.c:1461
 msgid "Select on focus"
 msgstr "Markér ved fokus"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1330
+#: ../gtk/gtksettings.c:1331
 msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
 msgstr "Om indholdet af indtastningsfeltet markeres når feltet modtager fokus"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1347
+#: ../gtk/gtksettings.c:1348
 msgid "Password Hint Timeout"
 msgstr "Tidsudløb for adgangskodefif"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1348
+#: ../gtk/gtksettings.c:1349
 msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
 msgstr ""
 "Hvor længe de sidst indtastede tegn skal vises ved skjulte indtastninger"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1364
+#: ../gtk/gtksettings.c:1365
 msgid "Show menu images"
 msgstr "Vis menubilleder"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1365
+#: ../gtk/gtksettings.c:1366
 msgid "Whether images should be shown in menus"
 msgstr "Om billeder skal vises i menuer"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1380
+#: ../gtk/gtksettings.c:1381
 msgid "Delay before drop down menus appear"
 msgstr "Ventetid før menuer dukker op"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1381
+#: ../gtk/gtksettings.c:1382
 msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
 msgstr "Ventetid før undermenuerne i en menulinje dukker op"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1400
+#: ../gtk/gtksettings.c:1401
 msgid "Scrolled Window Placement"
 msgstr "Rullebjælkevindues-placering"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1401
+#: ../gtk/gtksettings.c:1402
 msgid ""
 "Where the contents of scrolled windows are located with respect to the "
 "scrollbars, if not overridden by the scrolled window's own placement."
@@ -6918,31 +7084,31 @@ msgstr ""
 "rullebjælkerne, hvis ikke dette bliver overskrevet af rullebjælkevinduets "
 "egen placering."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1417
+#: ../gtk/gtksettings.c:1418
 msgid "Can change accelerators"
 msgstr "Kan ændre genveje"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1418
+#: ../gtk/gtksettings.c:1419
 msgid ""
 "Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
 msgstr "Om menugenveje kan ændres ved at trykke på en tast over menuelementet"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1433
+#: ../gtk/gtksettings.c:1434
 msgid "Delay before submenus appear"
 msgstr "Ventetid før undermenuer dukker op"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1434
+#: ../gtk/gtksettings.c:1435
 msgid ""
 "Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
 msgstr ""
 "Det mindste tidsrum markøren skal befinde sig over et menuelement, før "
 "undermenuen dukker op"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1450
+#: ../gtk/gtksettings.c:1451
 msgid "Delay before hiding a submenu"
 msgstr "Ventetid før en undermenu skjules"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1451
+#: ../gtk/gtksettings.c:1452
 msgid ""
 "The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
 "submenu"
@@ -6950,40 +7116,40 @@ msgstr ""
 "Det tidsrum der går før en undermenu skjules når markøren bevæger sig mod "
 "undermenuen"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1461
+#: ../gtk/gtksettings.c:1462
 msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
 msgstr "Om indholdet af en markérbar etiket markeres når den fokuseres"
 
 # RETMIG: er dette rigtigt?
-#: ../gtk/gtksettings.c:1476
+#: ../gtk/gtksettings.c:1477
 msgid "Custom palette"
 msgstr "Brugerdefineret palet"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1477
+#: ../gtk/gtksettings.c:1478
 msgid "Palette to use in the color selector"
 msgstr "Palet som skal bruges i farvevælgeren"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1492
+#: ../gtk/gtksettings.c:1493
 msgid "IM Preedit style"
 msgstr "Præredigeringsstil"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1493
+#: ../gtk/gtksettings.c:1494
 msgid "How to draw the input method preedit string"
 msgstr "Hvordan præredigeringsstrengen til indtastningsmetoden skal tegnes"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1509
+#: ../gtk/gtksettings.c:1510
 msgid "IM Status style"
 msgstr "Statusstil"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1510
+#: ../gtk/gtksettings.c:1511
 msgid "How to draw the input method statusbar"
 msgstr "Hvordan statuslinjen til indtastningsmetoden skal tegnes"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1519
+#: ../gtk/gtksettings.c:1520
 msgid "Desktop shell shows app menu"
 msgstr "Skrivebordsskal viser programmenu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1520
+#: ../gtk/gtksettings.c:1521
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the app menu, FALSE if "
 "the app should display it itself."
@@ -6991,11 +7157,11 @@ msgstr ""
 "Sæt til TRUE hvis skrivebordsmiljøet viser programmenuen, FALSE hvis "
 "programmet skal vise den selv."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1529
+#: ../gtk/gtksettings.c:1530
 msgid "Desktop shell shows the menubar"
 msgstr "Skrivebordsskal viser menubjælken"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1530
+#: ../gtk/gtksettings.c:1531
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the menubar, FALSE if "
 "the app should display it itself."
@@ -7003,11 +7169,11 @@ msgstr ""
 "Sæt til TRUE, hvis skrivebordsmiljøet viser menulinjen, og FALSE hvis "
 "programmet selv skal vise den."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1539
+#: ../gtk/gtksettings.c:1540
 msgid "Desktop environment shows the desktop folder"
 msgstr "Skrivebordsmiljø viser skrivebordsmappen"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1540
+#: ../gtk/gtksettings.c:1541
 msgid ""
 "Set to TRUE if the desktop environment is displaying the desktop folder, "
 "FALSE if not."
@@ -7015,10 +7181,34 @@ msgstr ""
 "Sæt til TRUE hvis skrivebordsmiljøet viser skrivebordsmappen, ellers FALSE."
 
 #: ../gtk/gtksettings.c:1595
+msgid "Titlebar double-click action"
+msgstr "Dobbeltklikhandling for titellinje"
+
+#: ../gtk/gtksettings.c:1596
+msgid "The action to take on titlebar double-click"
+msgstr "Handlingen som skal udføres ved dobbeltklik på titellinjen"
+
+#: ../gtk/gtksettings.c:1614
+msgid "Titlebar middle-click action"
+msgstr "Mellemklikhandling for titellinje"
+
+#: ../gtk/gtksettings.c:1615
+msgid "The action to take on titlebar middle-click"
+msgstr "Handlingen som skal udføres ved mellemklik på titellinjen"
+
+#: ../gtk/gtksettings.c:1633
+msgid "Titlebar right-click action"
+msgstr "Højreklikhandling for titellinje"
+
+#: ../gtk/gtksettings.c:1634
+msgid "The action to take on titlebar right-click"
+msgstr "Handlingen som skal udføres ved højreklik på titellinjen"
+
+#: ../gtk/gtksettings.c:1656
 msgid "Dialogs use header bar"
 msgstr "Dialoger bruger overskriftsbjælke"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1596
+#: ../gtk/gtksettings.c:1657
 msgid ""
 "Whether builtin GTK+ dialogs should use a header bar instead of an action "
 "area."
@@ -7026,11 +7216,11 @@ msgstr ""
 "Om indbyggede GTK+-dialoger skal bruge en overskriftsbjælke frem for et "
 "handlingsområde."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1612
+#: ../gtk/gtksettings.c:1673
 msgid "Enable primary paste"
 msgstr "Aktivér primær indsættelse"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1613
+#: ../gtk/gtksettings.c:1674
 msgid ""
 "Whether a middle click on a mouse should paste the 'PRIMARY' clipboard "
 "content at the cursor location."
@@ -7038,19 +7228,19 @@ msgstr ""
 "Om et midterklik på musen skal indsætte indholdet af den primære "
 "udklipsholder (\"PRIMARY\") ved markørpositionen."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1629
+#: ../gtk/gtksettings.c:1690
 msgid "Recent Files Enabled"
 msgstr "Seneste filer slået til"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1630
+#: ../gtk/gtksettings.c:1691
 msgid "Whether GTK+ remembers recent files"
 msgstr "Om GTK+ husker seneste filer"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1645
+#: ../gtk/gtksettings.c:1706
 msgid "Long press time"
 msgstr "Tid for langt tryk"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1646
+#: ../gtk/gtksettings.c:1707
 msgid ""
 "Time for a button/touch press to be considered a long press (in milliseconds)"
 msgstr ""
@@ -7135,116 +7325,137 @@ msgstr "Kantstil omkring rulleknappen"
 msgid "Whether the spinner is active"
 msgstr "Om blokken er aktiv"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:384
+#: ../gtk/gtkstack.c:398
 msgid "Homogeneous sizing"
 msgstr "Homogen størrelsestildeling"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:388
+#: ../gtk/gtkstack.c:410
+msgid "Horizontally homogeneous"
+msgstr "Vandret homogen"
+
+#: ../gtk/gtkstack.c:410
+msgid "Horizontally homogeneous sizing"
+msgstr "Vandret homogen størrelsestildeling"
+
+#: ../gtk/gtkstack.c:422
+msgid "Vertically homogeneous"
+msgstr "Lodret homogen"
+
+#: ../gtk/gtkstack.c:422
+msgid "Vertically homogeneous sizing"
+msgstr "Lodret homogen størrelsestildeling"
+
+#: ../gtk/gtkstack.c:426
 msgid "Visible child"
 msgstr "Synligt underelement"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:388
+#: ../gtk/gtkstack.c:426
 msgid "The widget currently visible in the stack"
 msgstr "Kontrollen der nu er synlig i stakken"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:392
+#: ../gtk/gtkstack.c:430
 msgid "Name of visible child"
 msgstr "Navn på synligt underelement"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:392
+#: ../gtk/gtkstack.c:430
 msgid "The name of the widget currently visible in the stack"
 msgstr "Navnet på kontrollen der nu er synlig i stakken"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:404
+#: ../gtk/gtkstack.c:442
 msgid "Transition running"
 msgstr "Overgang kører"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:404
+#: ../gtk/gtkstack.c:442
 msgid "Whether or not the transition is currently running"
 msgstr "Om overgangen kører lige nu"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:413
+#: ../gtk/gtkstack.c:451
 msgid "The name of the child page"
 msgstr "Navnet på underelementsiden"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:420
+#: ../gtk/gtkstack.c:458
 msgid "The title of the child page"
 msgstr "Titlen på underelementsiden"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:426 ../gtk/gtktoolbutton.c:282
+#: ../gtk/gtkstack.c:464 ../gtk/gtktoolbutton.c:282
 msgid "Icon name"
 msgstr "Ikonnavn"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:427
+#: ../gtk/gtkstack.c:465
 msgid "The icon name of the child page"
 msgstr "Ikonnavnet på underelementsiden"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:450
+#: ../gtk/gtkstack.c:488
 msgid "Needs Attention"
 msgstr "Kræver opmærksomhed"
 
-#: ../gtk/gtkstack.c:451
+#: ../gtk/gtkstack.c:489
 msgid "Whether this page needs attention"
 msgstr "Om denne side kræver opmærksomhed"
 
-#: ../gtk/gtkstackswitcher.c:515 ../gtk/gtkstackswitcher.c:516
+#: ../gtk/gtkstacksidebar.c:444 ../gtk/gtkstackswitcher.c:522
+#: ../gtk/gtkstackswitcher.c:523
 msgid "Stack"
 msgstr "Stak"
 
+#: ../gtk/gtkstacksidebar.c:445
+msgid "Associated stack for this GtkStackSidebar"
+msgstr "Tilknyttet stak for denne GtkStackSidebar"
+
 #: ../gtk/gtkstatusbar.c:166
 msgid "Style of bevel around the statusbar text"
 msgstr "Kanttype omkring statuslinjeteksten"
 
-#: ../gtk/gtkstylecontext.c:252
+#: ../gtk/gtkstylecontext.c:244
 msgid "The associated GdkScreen"
 msgstr "Den tilknyttede GdkScreen"
 
 # https://developer.gnome.org/gdk3/unstable/gdk3-GdkFrameClock.html
-#: ../gtk/gtkstylecontext.c:258
+#: ../gtk/gtkstylecontext.c:250
 msgid "FrameClock"
 msgstr "Grafiksynkroniseringsur"
 
-#: ../gtk/gtkstylecontext.c:259
+#: ../gtk/gtkstylecontext.c:251
 msgid "The associated GdkFrameClock"
 msgstr "Den tilknyttede GdkFrameClock"
 
-#: ../gtk/gtkstylecontext.c:266 ../gtk/gtktexttag.c:288
+#: ../gtk/gtkstylecontext.c:258 ../gtk/gtktexttag.c:292
 msgid "Text direction"
 msgstr "Tekstretning"
 
-#: ../gtk/gtkstylecontext.c:283
+#: ../gtk/gtkstylecontext.c:275
 msgid "The parent style context"
 msgstr "Ophavsstilkonteksten"
 
-#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:110
+#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:109
 msgid "Property name"
 msgstr "Egenskabsnavn"
 
-#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:111
+#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:110
 msgid "The name of the property"
 msgstr "Navnet på egenskaben"
 
-#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:117
+#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:116
 msgid "Value type"
 msgstr "Værditype"
 
-#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:118
+#: ../gtk/gtkstyleproperty.c:117
 msgid "The value type returned by GtkStyleContext"
 msgstr "Værditypen returneret af GtkStyleContext"
 
-#: ../gtk/gtkswitch.c:910
+#: ../gtk/gtkswitch.c:880
 msgid "Whether the switch is on or off"
 msgstr "Kom kontakten er slået til eller fra"
 
-#: ../gtk/gtkswitch.c:924
+#: ../gtk/gtkswitch.c:894
 msgid "State"
 msgstr "Tilstand"
 
-#: ../gtk/gtkswitch.c:925
+#: ../gtk/gtkswitch.c:895
 msgid "The backend state"
 msgstr "Motorens tilstand"
 
-#: ../gtk/gtkswitch.c:958
+#: ../gtk/gtkswitch.c:928
 msgid "The minimum width of the handle"
 msgstr "Den mindste bredde af håndtaget"
 
@@ -7302,8 +7513,8 @@ msgstr ""
 "Listen af mål til udklipsholderindsættelse og DND-kilder som denne buffer "
 "understøtter"
 
-#: ../gtk/gtktexthandle.c:612 ../gtk/gtktexthandle.c:613
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1244
+#: ../gtk/gtktexthandle.c:642 ../gtk/gtktexthandle.c:643
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1245
 msgid "Parent widget"
 msgstr "Ophavskontrol"
 
@@ -7319,24 +7530,24 @@ msgstr "Venstrerettet tyngde"
 msgid "Whether the mark has left gravity"
 msgstr "Om dette mærke har venstrerettet tyngde"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:194
+#: ../gtk/gtktexttag.c:198
 msgid "Tag name"
 msgstr "Navn på mærke"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:195
+#: ../gtk/gtktexttag.c:199
 msgid "Name used to refer to the text tag. NULL for anonymous tags"
 msgstr "Navn til at referere til tekstmærket med - NULL for anonyme mærker"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:234
+#: ../gtk/gtktexttag.c:238
 msgid "Background RGBA"
 msgstr "Baggrund RGBA"
 
 # se næste tekst for forklaring
-#: ../gtk/gtktexttag.c:242
+#: ../gtk/gtktexttag.c:246
 msgid "Background full height"
 msgstr "Fuld højde for baggrundsfarve"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:243
+#: ../gtk/gtktexttag.c:247
 msgid ""
 "Whether the background color fills the entire line height or only the height "
 "of the tagged characters"
@@ -7344,23 +7555,23 @@ msgstr ""
 "Om baggrundsfarven fylder hele linjehøjden eller kun højden af de mærkede "
 "tegn"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:280
+#: ../gtk/gtktexttag.c:284
 msgid "Foreground RGBA"
 msgstr "Forgrund RGBA"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:289
+#: ../gtk/gtktexttag.c:293
 msgid "Text direction, e.g. right-to-left or left-to-right"
 msgstr "Tekstretning, f.eks. højre-mod-venstre eller venstre-mod-højre"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:338
+#: ../gtk/gtktexttag.c:342
 msgid "Font style as a PangoStyle, e.g. PANGO_STYLE_ITALIC"
 msgstr "Skriftstil som en PangoStyle, f.eks. PANGO_STYLE_ITALIC"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:347
+#: ../gtk/gtktexttag.c:351
 msgid "Font variant as a PangoVariant, e.g. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
 msgstr "Skriftvariant som en PangoVariant, f.eks. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:356
+#: ../gtk/gtktexttag.c:360
 msgid ""
 "Font weight as an integer, see predefined values in PangoWeight; for "
 "example, PANGO_WEIGHT_BOLD"
@@ -7368,15 +7579,15 @@ msgstr ""
 "Skriftvægt som et heltal, jvf. prædefinerede værdier i PangoWeight; f.eks. "
 "PANGO_WEIGHT_BOLD"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:367
+#: ../gtk/gtktexttag.c:371
 msgid "Font stretch as a PangoStretch, e.g. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
 msgstr "Skriftstrækning som en PangoStretch, f.eks. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:376
+#: ../gtk/gtktexttag.c:380
 msgid "Font size in Pango units"
 msgstr "Skrifttypens størrelse i Pango-enheder"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:386
+#: ../gtk/gtktexttag.c:390
 msgid ""
 "Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly "
 "adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales "
@@ -7387,11 +7598,11 @@ msgstr ""
 "og anbefales derfor. Pango prædefinerer nogle skaleringen, f.eks. "
 "PANGO_SCALE_X_LARGE"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:406 ../gtk/gtktextview.c:766
+#: ../gtk/gtktexttag.c:410 ../gtk/gtktextview.c:775
 msgid "Left, right, or center justification"
 msgstr "Venstre, højre- eller centrumjustering"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:425
+#: ../gtk/gtktexttag.c:429
 msgid ""
 "The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
 "when rendering the text. If not set, an appropriate default will be used."
@@ -7400,31 +7611,31 @@ msgstr ""
 "tip når teksten fremvises. Hvis den ikke er sat, vil et hensigtsmæssigt "
 "forvalg blive brugt."
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:432
+#: ../gtk/gtktexttag.c:436
 msgid "Left margin"
 msgstr "Venstre margen"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:433 ../gtk/gtktextview.c:775
+#: ../gtk/gtktexttag.c:437 ../gtk/gtktextview.c:784
 msgid "Width of the left margin in pixels"
 msgstr "Bredde på venstre margen i skærmpunkter"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:442
+#: ../gtk/gtktexttag.c:446
 msgid "Right margin"
 msgstr "Højre margen"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:443 ../gtk/gtktextview.c:783
+#: ../gtk/gtktexttag.c:447 ../gtk/gtktextview.c:792
 msgid "Width of the right margin in pixels"
 msgstr "Bredde på højre margen i skærmpunkter"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:453 ../gtk/gtktextview.c:790
+#: ../gtk/gtktexttag.c:457 ../gtk/gtktextview.c:799
 msgid "Indent"
 msgstr "Indrykning"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:454 ../gtk/gtktextview.c:791
+#: ../gtk/gtktexttag.c:458 ../gtk/gtktextview.c:800
 msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
 msgstr "Indrykning for afsnittet, i skærmpunkter"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:465
+#: ../gtk/gtktexttag.c:469
 msgid ""
 "Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) "
 "in Pango units"
@@ -7432,322 +7643,363 @@ msgstr ""
 "Afstand fra grundlinjen op til teksten (hvis negativ ned til teksten) i "
 "Pango-enheder"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:474
+#: ../gtk/gtktexttag.c:478
 msgid "Pixels above lines"
 msgstr "Mellemrum over linjer"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:475 ../gtk/gtktextview.c:725
+#: ../gtk/gtktexttag.c:479 ../gtk/gtktextview.c:734
 msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
 msgstr "Antal punkter mellemrum over afsnit"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:484
+#: ../gtk/gtktexttag.c:488
 msgid "Pixels below lines"
 msgstr "Mellemrum under linjer"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:485 ../gtk/gtktextview.c:733
+#: ../gtk/gtktexttag.c:489 ../gtk/gtktextview.c:742
 msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
 msgstr "Antal punkter mellemrum under afsnit"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:494
+#: ../gtk/gtktexttag.c:498
 msgid "Pixels inside wrap"
 msgstr "Mellemrum inde i ombrydning"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:495 ../gtk/gtktextview.c:741
+#: ../gtk/gtktexttag.c:499 ../gtk/gtktextview.c:750
 msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
 msgstr "Antal punkter mellemrum mellem ombrudte linjer i et afsnit"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:522 ../gtk/gtktextview.c:757
+#: ../gtk/gtktexttag.c:526 ../gtk/gtktextview.c:766
 msgid ""
 "Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
 msgstr "Om linjer skal brydes mellem ord, mellem tegn eller aldrig"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:532 ../gtk/gtktextview.c:799
+#: ../gtk/gtktexttag.c:536 ../gtk/gtktextview.c:808
 msgid "Custom tabs for this text"
 msgstr "Brugerdefinerede tabulatorer for denne tekst"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:550
+#: ../gtk/gtktexttag.c:554
 msgid "Invisible"
 msgstr "Usynlig"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:551
+#: ../gtk/gtktexttag.c:555
 msgid "Whether this text is hidden."
 msgstr "Om denne tekst skjules."
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:565
+#: ../gtk/gtktexttag.c:569
 msgid "Paragraph background color name"
 msgstr "Navn på paragraf-baggrundsfarve"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:566
+#: ../gtk/gtktexttag.c:570
 msgid "Paragraph background color as a string"
 msgstr "Paragraf-baggrundsfarve som en streng"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:582
+#: ../gtk/gtktexttag.c:586
 msgid "Paragraph background color"
 msgstr "Paragraf-baggrundsfarve"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:583
+#: ../gtk/gtktexttag.c:587
 msgid "Paragraph background color as a GdkColor"
 msgstr "Paragraf-baggrundsfarve som en GdkColor"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:597
+#: ../gtk/gtktexttag.c:601
 msgid "Paragraph background RGBA"
 msgstr "Paragraf-baggrund RGBA"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:598
+#: ../gtk/gtktexttag.c:602
 msgid "Paragraph background RGBA as a GdkRGBA"
 msgstr "Paragraf-baggrund RGBA som en GdkRGBA"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:616
+#: ../gtk/gtktexttag.c:619
+msgid "Fallback"
+msgstr "Reserve"
+
+#: ../gtk/gtktexttag.c:620
+msgid "Whether font fallback is enabled."
+msgstr "Om reserveskrifttype er slået til."
+
+#: ../gtk/gtktexttag.c:634
+msgid "Letter Spacing"
+msgstr "Bogstavsmellemrum"
+
+#: ../gtk/gtktexttag.c:635
+msgid "Extra spacing between graphemes"
+msgstr "Ekstra mellemrum mellem grafemer"
+
+#: ../gtk/gtktexttag.c:652
 msgid "Margin Accumulates"
 msgstr "Margen akkumulerer"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:617
+#: ../gtk/gtktexttag.c:653
 msgid "Whether left and right margins accumulate."
 msgstr "Om venstre og højre margen akkumulerer."
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:630
+#: ../gtk/gtktexttag.c:666
 msgid "Background full height set"
 msgstr "Fuld højde for baggrundsfarve sat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:631
+#: ../gtk/gtktexttag.c:667
 msgid "Whether this tag affects background height"
 msgstr "Om dette mærke påvirker baggrundshøjden"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:670
+#: ../gtk/gtktexttag.c:706
 msgid "Justification set"
 msgstr "Justering sat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:671
+#: ../gtk/gtktexttag.c:707
 msgid "Whether this tag affects paragraph justification"
 msgstr "Om dette mærke påvirker afsnitsjusteringen"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:678
+#: ../gtk/gtktexttag.c:714
 msgid "Left margin set"
 msgstr "Venstre margen sat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:679
+#: ../gtk/gtktexttag.c:715
 msgid "Whether this tag affects the left margin"
 msgstr "Om dette mærke påvirker den venstre margen"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:682
+#: ../gtk/gtktexttag.c:718
 msgid "Indent set"
 msgstr "Indrykning sat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:683
+#: ../gtk/gtktexttag.c:719
 msgid "Whether this tag affects indentation"
 msgstr "Om dette mærke påvirker indrykningen"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:690
+#: ../gtk/gtktexttag.c:726
 msgid "Pixels above lines set"
 msgstr "Mellemrum over linjer sat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:691 ../gtk/gtktexttag.c:695
+#: ../gtk/gtktexttag.c:727 ../gtk/gtktexttag.c:731
 msgid "Whether this tag affects the number of pixels above lines"
 msgstr "Om dette mærke påvirker antallet af punkter over linjer"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:694
+#: ../gtk/gtktexttag.c:730
 msgid "Pixels below lines set"
 msgstr "Mellemrum under linjer sat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:698
+#: ../gtk/gtktexttag.c:734
 msgid "Pixels inside wrap set"
 msgstr "Mellemrum inden i ombrydning sat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:699
+#: ../gtk/gtktexttag.c:735
 msgid "Whether this tag affects the number of pixels between wrapped lines"
 msgstr "Om dette mærke påvirker antallet af punkter mellem delte linjer"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:706
+#: ../gtk/gtktexttag.c:742
 msgid "Right margin set"
 msgstr "Højre margen sat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:707
+#: ../gtk/gtktexttag.c:743
 msgid "Whether this tag affects the right margin"
 msgstr "Om dette mærke påvirker den højre margen"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:714
+#: ../gtk/gtktexttag.c:750
 msgid "Wrap mode set"
 msgstr "Ombrydningstilstand sat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:715
+#: ../gtk/gtktexttag.c:751
 msgid "Whether this tag affects line wrap mode"
 msgstr "Om dette mærke påvirker linjedelingstilstanden"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:718
+#: ../gtk/gtktexttag.c:754
 msgid "Tabs set"
 msgstr "Tabulatorer sat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:719
+#: ../gtk/gtktexttag.c:755
 msgid "Whether this tag affects tabs"
 msgstr "Om dette mærke påvirker tabulatorer"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:722
+#: ../gtk/gtktexttag.c:758
 msgid "Invisible set"
 msgstr "Usynlighed sat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:723
+#: ../gtk/gtktexttag.c:759
 msgid "Whether this tag affects text visibility"
 msgstr "Om dette mærke påvirker synligheden af teksten"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:726
+#: ../gtk/gtktexttag.c:762
 msgid "Paragraph background set"
 msgstr "Paragraf-baggrund sat"
 
-#: ../gtk/gtktexttag.c:727
+#: ../gtk/gtktexttag.c:763
 msgid "Whether this tag affects the paragraph background color"
 msgstr "Om dette mærke påvirker paragraf-baggrundsfarven"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:724
+#: ../gtk/gtktexttag.c:766
+msgid "Fallback set"
+msgstr "Brug reserve"
+
+#: ../gtk/gtktexttag.c:767
+msgid "Whether this tag affects font fallback"
+msgstr "Om dette mærke påvirker reserveskrifttype"
+
+# XXX bryder mig ikke så meget om "sat", men bruges mange steder i filen. Ideer? -Ask
+#: ../gtk/gtktexttag.c:770
+msgid "Letter spacing set"
+msgstr "Bogstavsmellemrum sat"
+
+#: ../gtk/gtktexttag.c:771
+msgid "Whether this tag affects letter spacing"
+msgstr "Om dette mærke påvirker bogstavsmellemrum"
+
+#: ../gtk/gtktextview.c:733
 msgid "Pixels Above Lines"
 msgstr "Mellemrum over linjer"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:732
+#: ../gtk/gtktextview.c:741
 msgid "Pixels Below Lines"
 msgstr "Mellemrum under linjer"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:740
+#: ../gtk/gtktextview.c:749
 msgid "Pixels Inside Wrap"
 msgstr "Mellemrum inden i ombrydning"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:756
+#: ../gtk/gtktextview.c:765
 msgid "Wrap Mode"
 msgstr "Ombrydningstilstand"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:774
+#: ../gtk/gtktextview.c:783
 msgid "Left Margin"
 msgstr "Venstre margen"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:782
+#: ../gtk/gtktextview.c:791
 msgid "Right Margin"
 msgstr "Højre margen"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:806
+#: ../gtk/gtktextview.c:815
 msgid "Cursor Visible"
 msgstr "Markør synlig"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:807
+#: ../gtk/gtktextview.c:816
 msgid "If the insertion cursor is shown"
 msgstr "Vis indsætningsmarkøren"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:814
+#: ../gtk/gtktextview.c:823
 msgid "Buffer"
 msgstr "Buffer"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:815
+#: ../gtk/gtktextview.c:824
 msgid "The buffer which is displayed"
 msgstr "Den buffer som vises"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:823
+#: ../gtk/gtktextview.c:832
 msgid "Whether entered text overwrites existing contents"
 msgstr "Om indtastet tekst overskriver eksisterende indhold"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:830
+#: ../gtk/gtktextview.c:839
 msgid "Accepts tab"
 msgstr "Accepterer tabulator"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:831
+#: ../gtk/gtktextview.c:840
 msgid "Whether Tab will result in a tab character being entered"
 msgstr "Om tabulatortasten vil resultere i at et tabulatortegn indsættes"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:921
+#: ../gtk/gtktextview.c:928
+msgid "Monospace"
+msgstr "Fastbredde"
+
+#: ../gtk/gtktextview.c:929
+msgid "Whether to use a monospace font"
+msgstr "Om der skal bruges fastbreddeskrift"
+
+#: ../gtk/gtktextview.c:947
 msgid "Error underline color"
 msgstr "Fejlunderstregningsfarve"
 
-#: ../gtk/gtktextview.c:922
+#: ../gtk/gtktextview.c:948
 msgid "Color with which to draw error-indication underlines"
 msgstr "Farve som understregninger af fejl skal tegnes med"
 
-#: ../gtk/gtktogglebutton.c:179 ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:128
+#: ../gtk/gtktogglebutton.c:180 ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:128
 msgid "If the toggle button should be pressed in"
 msgstr "Om til/fra-knappen skal være trykket ind"
 
 # værktøjstip til når knappen er i en inkonsistent tilstand
-#: ../gtk/gtktogglebutton.c:187
+#: ../gtk/gtktogglebutton.c:188
 msgid "If the toggle button is in an \"in between\" state"
 msgstr "Om afkrydsningsknappen er i en \"mellemtilstand\""
 
-#: ../gtk/gtktogglebutton.c:194
+#: ../gtk/gtktogglebutton.c:195
 msgid "Draw Indicator"
 msgstr "Vis indikator"
 
-#: ../gtk/gtktogglebutton.c:195
+#: ../gtk/gtktogglebutton.c:196
 msgid "If the toggle part of the button is displayed"
 msgstr "Vis afkrydsningsdelen af knappen"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:502 ../gtk/gtktoolpalette.c:984
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:503 ../gtk/gtktoolpalette.c:984
 msgid "Toolbar Style"
 msgstr "Værktøjslinjestil"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:503
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:504
 msgid "How to draw the toolbar"
 msgstr "Hvordan værktøjslinjen tegnes"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:510
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:511
 msgid "Show Arrow"
 msgstr "Vis pil"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:511
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:512
 msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
 msgstr "Om en pil skal tegnes hvis værktøjslinjen ikke passer"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:532
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:533
 msgid "Size of icons in this toolbar"
 msgstr "Ikonernes størrelse i denne værktøjslinje"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:547 ../gtk/gtktoolpalette.c:970
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:548 ../gtk/gtktoolpalette.c:970
 msgid "Icon size set"
 msgstr "Ikonstørrelsessæt"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:548 ../gtk/gtktoolpalette.c:971
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:549 ../gtk/gtktoolpalette.c:971
 msgid "Whether the icon-size property has been set"
 msgstr "Om egenskaben ikonstørrelse er blevet sat"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:557
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:558
 msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
 msgstr "Om element skal tildeles ekstra plads når værktøjslinjen vokser"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:565 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1647
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:566 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1647
 msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
 msgstr ""
 "Om elementet skal have den samme størrelse som andre homogene elementer"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:572
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:573
 msgid "Spacer size"
 msgstr "Mellemrumsstørrelse"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:573
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:574
 msgid "Size of spacers"
 msgstr "Størrelse af mellemrumelementerne"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:591
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:592
 msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
 msgstr "Mængde af mellemrum mellem værktøjslinjeskyggen og knapperne"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:599
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:600
 msgid "Maximum child expand"
 msgstr "Maksimumsplads for underelement"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:600
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:601
 msgid "Maximum amount of space an expandable item will be given"
 msgstr "Den maksimale mængde plads et objekt der kan udvides vil blive tildelt"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:608
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:609
 msgid "Space style"
 msgstr "Mellemrumsstil"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:609
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:610
 msgid "Whether spacers are vertical lines or just blank"
 msgstr "Om mellemrum er lodrette linjer eller bare blanke"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:616
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:617
 msgid "Button relief"
 msgstr "Knaprelief"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:617
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:618
 msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
 msgstr "Afrundingstypen omkring værktøjslinjeknapperne"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:633
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:634
 msgid "Style of bevel around the toolbar"
 msgstr "Afrundingstypen omkring værktøjslinjen"
 
@@ -7925,221 +8177,221 @@ msgstr "TreeModelSort-model"
 msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
 msgstr "Modellen som TreeModelSort skal sortere"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1003
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1007
 msgid "TreeView Model"
 msgstr "TreeView-model"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1004
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1008
 msgid "The model for the tree view"
 msgstr "Modellen for trævisningen"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1016
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1020
 msgid "Headers Visible"
 msgstr "Synlige hoveder"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1017
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1021
 msgid "Show the column header buttons"
 msgstr "Vis kolonneoverskriftsknapperne"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1024
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1028
 msgid "Headers Clickable"
 msgstr "Klikbare overskrifter"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1025
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1029
 msgid "Column headers respond to click events"
 msgstr "Kolonneoverskrifter påvirkes af klikhændelser"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1032
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1036
 msgid "Expander Column"
 msgstr "Udviderkolonne"
 
 # RETMIG: dette giver ikke mening?
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1033
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1037
 msgid "Set the column for the expander column"
 msgstr "Lad kolonnen være udviderkolonnen"
 
 # se næste for forklaring - jeg kunne ikke finde på noget bedre
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1055
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1059
 msgid "Rules Hint"
 msgstr "Skiftende rækker"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1056
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1060
 msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
 msgstr "Sæt et tip til temamotoren om at tegne rækkerne i skiftende farver"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1063
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1067
 msgid "Enable Search"
 msgstr "Aktivér søgning"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1064
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1068
 msgid "View allows user to search through columns interactively"
 msgstr "Visningen tillader brugeren at søge gennem kolonnerne interaktivt"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1071
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1075
 msgid "Search Column"
 msgstr "Søgekolonne"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1072
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1076
 msgid "Model column to search through during interactive search"
 msgstr "Modelkolonne der skal søges gennem ved interaktiv søgning"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1090
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1094
 msgid "Fixed Height Mode"
 msgstr "Fast højde-tilstand"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1091
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1095
 msgid "Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height"
 msgstr ""
 "Øger hastigheden af GtkTreeView ved at antage at alle rækker har den samme "
 "højde"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1111
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1115
 msgid "Hover Selection"
 msgstr "Svævendemarkering"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1112
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1116
 msgid "Whether the selection should follow the pointer"
 msgstr "Om markeringen skal følge markøren"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1131
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1135
 msgid "Hover Expand"
 msgstr "Svævende udvidelse"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1132
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1136
 msgid ""
 "Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
 msgstr "Om rækker skal udfoldes/sammenfoldes når markøren bevæger sig over dem"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1146
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1150
 msgid "Show Expanders"
 msgstr "Vis udvidere"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1147
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1151
 msgid "View has expanders"
 msgstr "Visning har udvidere"
 
 # Denne knytter sig ikke helt åbenlyst til linjen
 # Extra indentation for each level
 # Derfor denne oversættelse
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1161
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1165
 msgid "Level Indentation"
 msgstr "Indrykning pr. niveau"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1162
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1166
 msgid "Extra indentation for each level"
 msgstr "Ekstra indrykning for hvert niveau"
 
 # Denne knytter sig, igen ikke helt åbenlyst, til næste linje
 # Whether to enable selection of multiple items by dragging the mouse pointer
 # Derfor den pågældende oversættelse
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1169
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1173
 msgid "Rubber Banding"
 msgstr "Træk-markering"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1170
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1174
 msgid ""
 "Whether to enable selection of multiple items by dragging the mouse pointer"
 msgstr ""
 "Om det er muligt at vælge mere end et objekt ved at trække musemarkøren"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1177
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1181
 msgid "Enable Grid Lines"
 msgstr "Aktivér gitterlinjer"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1178
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1182
 msgid "Whether grid lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "Om gitterlinjer skal tegnes i trævisning"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1186
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1190
 msgid "Enable Tree Lines"
 msgstr "Aktivér trælinjer"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1187
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1191
 msgid "Whether tree lines should be drawn in the tree view"
 msgstr "Om der skal tegnes trælinjer i trævisningen"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1195
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1199
 msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the rows"
 msgstr "Kolonnen i modellen der indeholder værktøjstip-teksterne for rækkerne"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1231
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1235
 msgid "Vertical Separator Width"
 msgstr "Lodret adskillelsesbredde"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1232
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1236
 msgid "Vertical space between cells. Must be an even number"
 msgstr "Lodret mellemrum mellem celler - skal være et lige tal"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1240
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1244
 msgid "Horizontal Separator Width"
 msgstr "Vandret adskillelsesbredde"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1241
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1245
 msgid "Horizontal space between cells. Must be an even number"
 msgstr "Vandret mellemrum mellem celler - skal være et lige tal"
 
 # se foregående "Rules Hint"
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1249
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1253
 msgid "Allow Rules"
 msgstr "Tillad skiftende rækker"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1250
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1254
 msgid "Allow drawing of alternating color rows"
 msgstr "Tillad tegning af rækker med skiftende farver"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1256
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1260
 msgid "Indent Expanders"
 msgstr "Indryk udvidere"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1257
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1261
 msgid "Make the expanders indented"
 msgstr "Ryk udviderne ind"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1263
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1267
 msgid "Even Row Color"
 msgstr "Lige række-farve"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1264
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1268
 msgid "Color to use for even rows"
 msgstr "Farve der benyttes til lige rækker"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1270
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1274
 msgid "Odd Row Color"
 msgstr "Ulige række-farve"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1271
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1275
 msgid "Color to use for odd rows"
 msgstr "Farve der benyttes til ulige rækker"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1278
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1282
 msgid "Grid line width"
 msgstr "Gitterlinjebredde"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1279
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1283
 msgid "Width, in pixels, of the tree view grid lines"
 msgstr "Bredde i skærmpunkter på gitterlinjer i trævisning"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1285
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1289
 msgid "Tree line width"
 msgstr "Trælinjebredde"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1286
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1290
 msgid "Width, in pixels, of the tree view lines"
 msgstr "Bredde i skærmpunkter af trævisningslinjer"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1292
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1296
 msgid "Grid line pattern"
 msgstr "Gitterlinjemønster"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1293
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1297
 msgid "Dash pattern used to draw the tree view grid lines"
 msgstr "Stiplingsmønster der bruges til at tegne gitterlinjer i trævisning"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1299
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1303
 msgid "Tree line pattern"
 msgstr "Trælinjemønster"
 
-#: ../gtk/gtktreeview.c:1300
+#: ../gtk/gtktreeview.c:1304
 msgid "Dash pattern used to draw the tree view lines"
 msgstr "Stiplingsmønster der bruges til at tegne trævisningslinjer"
 
@@ -8147,7 +8399,7 @@ msgstr "Stiplingsmønster der bruges til at tegne trævisningslinjer"
 msgid "Whether to display the column"
 msgstr "Om kolonnen skal vises"
 
-#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:253 ../gtk/gtkwindow.c:739
+#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:253 ../gtk/gtkwindow.c:744
 msgid "Resizable"
 msgstr "Kan ændre størrelse"
 
@@ -8247,7 +8499,7 @@ msgid "Logical sort column ID this column sorts on when selected for sorting"
 msgstr ""
 "Logisk id for kolonnesortering, som bliver brugt når denne kolonne sorteres"
 
-#: ../gtk/gtkviewport.c:179
+#: ../gtk/gtkviewport.c:180
 msgid "Determines how the shadowed box around the viewport is drawn"
 msgstr "Bestemmer hvordan boksen med skygge omkring visningsområdet tegnes"
 
@@ -8259,24 +8511,24 @@ msgstr "Brug symbolske ikoner"
 msgid "Whether to use symbolic icons"
 msgstr "Om der skal bruges symbolske ikoner"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1237
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1238
 msgid "Widget name"
 msgstr "Kontrolnavn"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1238
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1239
 msgid "The name of the widget"
 msgstr "Navnet på kontrollen"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1245
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1246
 msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
 msgstr ""
 "Den kontrol der indeholder denne kontrol - skal være en beholderkontrol"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1252
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1253
 msgid "Width request"
 msgstr "Breddeforespørgsel"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1253
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1254
 msgid ""
 "Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
 "used"
@@ -8284,11 +8536,11 @@ msgstr ""
 "Overskriv breddeforespørgslen for kontrollen eller angiv -1 hvis den "
 "\"naturlige\" forespørgsel skal bruges"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1261
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1262
 msgid "Height request"
 msgstr "Højdeforespørgsel"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1262
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1263
 msgid ""
 "Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
 "be used"
@@ -8296,86 +8548,86 @@ msgstr ""
 "Overskriv højdeforespørgslen for kontrollen eller angiv -1 hvis den "
 "\"naturlige\" forespørgsel skal bruges"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1271
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1272
 msgid "Whether the widget is visible"
 msgstr "Om kontrollen er synlig"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1278
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1279
 msgid "Whether the widget responds to input"
 msgstr "Om kontrollen tager mod inddata"
 
 # se næste for forklaring - suboptimalt
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1284
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1285
 msgid "Application paintable"
 msgstr "Program må tegne"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1285
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1286
 msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
 msgstr "Om programmet tegner direkte på kontrollen"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1291
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1292
 msgid "Can focus"
 msgstr "Accepterer fokus"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1292
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1293
 msgid "Whether the widget can accept the input focus"
 msgstr "Om kontrollen tager mod indtastningsfokuset"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1298
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1299
 msgid "Has focus"
 msgstr "Har fokus"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1299
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1300
 msgid "Whether the widget has the input focus"
 msgstr "Om kontrollen har indtastningsfokuset"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1305
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1306
 msgid "Is focus"
 msgstr "Har fokus"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1306
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1307
 msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
 msgstr "Om kontrollen er den er den fokuserede kontrol inden for vinduet"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1312
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1313
 msgid "Can default"
 msgstr "Kan være forvalgt"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1313
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1314
 msgid "Whether the widget can be the default widget"
 msgstr "Om kontrollen kan være den forvalgte kontrol"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1319
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1320
 msgid "Has default"
 msgstr "Har forvalg"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1320
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1321
 msgid "Whether the widget is the default widget"
 msgstr "Om kontrollen er den forvalgte kontrol"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1326
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1327
 msgid "Receives default"
 msgstr "Modtager forvalg"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1327
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1328
 msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
 msgstr "Hvis TRUE modtager kontrollen standardhandlingen når den fokuseres"
 
 # original skulle vist egentlig have været "Has composite child" - men
 # "sammensat" er dækkende
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1333
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1334
 msgid "Composite child"
 msgstr "Sammensat"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1334
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1335
 msgid "Whether the widget is part of a composite widget"
 msgstr "Om kontrollen er en del af en sammensat kontrol"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1343
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1344
 msgid "Style"
 msgstr "Stil"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1344
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1345
 msgid ""
 "The style of the widget, which contains information about how it will look "
 "(colors etc)"
@@ -8383,186 +8635,182 @@ msgstr ""
 "Kontrollens stil, der indeholder oplysninger om hvordan den kommer til at se "
 "ud (farver osv.)"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1353
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1354
 msgid "Events"
 msgstr "Hændelser"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1354
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1355
 msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
 msgstr ""
 "Hændelsesmasken der bestemmer hvilke former for GdkEvents kontrollen modtager"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1361
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1362
 msgid "No show all"
 msgstr "Ingen vis alle"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1362
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1363
 msgid "Whether gtk_widget_show_all() should not affect this widget"
 msgstr "Om gtk_widget_show_all() ikke skal påvirke denne kontrol"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1385
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1386
 msgid "Whether this widget has a tooltip"
 msgstr "Om denne kontrol har et værktøjstip"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1441
-msgid "Window"
-msgstr "Vindue"
-
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1442
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1449
 msgid "The widget's window if it is realized"
 msgstr "Kontrollens vindue, hvis dette er realiseret"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1458
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1465
 msgid "Double Buffered"
 msgstr "Dobbeltbufret"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1459
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1466
 msgid "Whether the widget is double buffered"
 msgstr "Om kontrollen er dobbeltbufret"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1474
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1481
 msgid "How to position in extra horizontal space"
 msgstr "Hvordan ekstra vandret plads skal placeres"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1490
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1497
 msgid "How to position in extra vertical space"
 msgstr "Hvordan ekstra lodret plads skal placeres"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1511
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1518
 msgid "Margin on Left"
 msgstr "Margen til venstre"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1512
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1519
 msgid "Pixels of extra space on the left side"
 msgstr "Pixler af ekstra plads på venstre side"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1534
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1541
 msgid "Margin on Right"
 msgstr "Margen til højre"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1535
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1542
 msgid "Pixels of extra space on the right side"
 msgstr "Pixler af ekstra plads til højre"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1556
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1563
 msgid "Margin on Start"
 msgstr "Margen ved start"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1557
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1564
 msgid "Pixels of extra space on the start"
 msgstr "Pixler af ekstra plads ved start"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1578
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1585
 msgid "Margin on End"
 msgstr "Margen til slut"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1579
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1586
 msgid "Pixels of extra space on the end"
 msgstr "Pixler af ekstra plads til slut"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1599
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1606
 msgid "Margin on Top"
 msgstr "Margen i toppen"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1600
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1607
 msgid "Pixels of extra space on the top side"
 msgstr "Pixler af ekstra plads i toppen"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1620
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1627
 msgid "Margin on Bottom"
 msgstr "Margen i bunden"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1621
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1628
 msgid "Pixels of extra space on the bottom side"
 msgstr "Pixler af ekstra plads i bunden"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1638
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1645
 msgid "All Margins"
 msgstr "Alle margener"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1639
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1646
 msgid "Pixels of extra space on all four sides"
 msgstr "Pixler af ekstra plads på alle fire sider"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1672
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1681
 msgid "Horizontal Expand"
 msgstr "Vandret udvidning"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1673
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1682
 msgid "Whether widget wants more horizontal space"
 msgstr "Om kontrollen ønsker mere vandret plads"
 
 # ?
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1687
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1696
 msgid "Horizontal Expand Set"
 msgstr "Vandret udvidelse givet"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1688
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1697
 msgid "Whether to use the hexpand property"
 msgstr "Om egenskaben hexpand skal bruges"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1702
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1711
 msgid "Vertical Expand"
 msgstr "Lodret udvidelse"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1703
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1712
 msgid "Whether widget wants more vertical space"
 msgstr "Om kontrollen ønsker mere lodret plads"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1717
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1726
 msgid "Vertical Expand Set"
 msgstr "Lodret udvidelse givet"
 
 # http://library.gnome.org/devel/gtk/unstable/GtkActivatable.html#GtkActivatable--use-action-appearance <-- 
jeg har prøvet at fortolke dette, håber det er rigtigt
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1718
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1727
 msgid "Whether to use the vexpand property"
 msgstr "Om egenskaben vexpand skal bruges"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1732
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1741
 msgid "Expand Both"
 msgstr "Udvid begge"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1733
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1742
 msgid "Whether widget wants to expand in both directions"
 msgstr "Om kontrollen ønsker at udvide sig i begge retninger"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1750
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1759
 msgid "Opacity for Widget"
 msgstr "Uigennemsigtighed for kontrol"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1751
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1760
 msgid "The opacity of the widget, from 0 to 1"
 msgstr "Kontrollens uigennemsigtighed, fra 0 til 1"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1768
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1777
 msgid "Scale factor"
 msgstr "Skaleringsfaktor"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:1769
+#: ../gtk/gtkwidget.c:1778
 msgid "The scaling factor of the window"
 msgstr "Vinduets skaleringsfaktor"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3562
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3571
 msgid "Interior Focus"
 msgstr "Indvendig fokus"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3563
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3572
 msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
 msgstr "Om fokusindikatoren skal tegnes inde i kontrollen"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3576
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3585
 msgid "Focus linewidth"
 msgstr "Fokuslinjebredde"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3577
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3586
 msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
 msgstr "Bredde, i skærmpunkter, af fokuseringsindikatorens linje"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3591
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3600
 msgid "Focus line dash pattern"
 msgstr "Stiplingsmønster til fokuslinje"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3592
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3601
 msgid ""
 "Dash pattern used to draw the focus indicator. The character values are "
 "interpreted as pixel widths of alternating on and off segments of the line."
@@ -8571,28 +8819,28 @@ msgstr ""
 "fortolkes som pixellængder skiftende mellem segmenter af optegnet linje og "
 "tom plads."
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3605
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3614
 msgid "Focus padding"
 msgstr "Fokusudfyldning"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3606
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3615
 msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
 msgstr ""
 "Bredde, i skærmpunkter, mellem fokuseringsindikatoren og kontrollens \"boks\""
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3612
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3621
 msgid "Cursor color"
 msgstr "Markørfarve"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3613
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3622
 msgid "Color with which to draw insertion cursor"
 msgstr "Farve som indtastningsmarkøren skal tegnes med"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3618
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3627
 msgid "Secondary cursor color"
 msgstr "Sekundær markørfarve"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3619
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3628
 msgid ""
 "Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
 "right-to-left and left-to-right text"
@@ -8600,43 +8848,43 @@ msgstr ""
 "Farve som bruges til at tegne den sekundære indtastningsmarkør ved "
 "redigering af blandet højre-mod-venstre- og venstre-mod-højre-tekst"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3625
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3634
 msgid "Cursor line aspect ratio"
 msgstr "Højde/bredde-forhold for markørlinje"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3626
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3635
 msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
 msgstr "Det højde/bredde-forhold indtastningsmarkøren skal tegnes med"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3632
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3641
 msgid "Window dragging"
 msgstr "Trækning af vinduer"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3633
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3642
 msgid "Whether windows can be dragged and maximized by clicking on empty areas"
 msgstr "Om vinduer kan trækkes og maksimeres ved at klikke på tomme områder"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3650
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3659
 msgid "Unvisited Link Color"
 msgstr "Ubesøgt link-farve"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3651
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3660
 msgid "Color of unvisited links"
 msgstr "Farven på ubesøgte links"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3667
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3676
 msgid "Visited Link Color"
 msgstr "Besøgt link-farve"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3668
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3677
 msgid "Color of visited links"
 msgstr "Farven på besøgte links"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3683
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3692
 msgid "Wide Separators"
 msgstr "Brede adskillelseslinjer"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3684
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3693
 msgid ""
 "Whether separators have configurable width and should be drawn using a box "
 "instead of a line"
@@ -8644,86 +8892,86 @@ msgstr ""
 "Om adskillelseslinjer skal have indstillelig bredde og skal tegnes ved brug "
 "af en kasse i stedet for en linje"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3698
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3707
 msgid "Separator Width"
 msgstr "Adskillelseslinje-bredde"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3699
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3708
 msgid "The width of separators if wide-separators is TRUE"
 msgstr ""
 "Bredden på adskillelses-linjer hvis \"wide-seperators\" er sat til TRUE"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3713
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3722
 msgid "Separator Height"
 msgstr "Adskillelseslinje-højde"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3714
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3723
 msgid "The height of separators if \"wide-separators\" is TRUE"
 msgstr ""
 "Højden af adskillelseslinjerne hvis \"wide-seperators\" er sat til TRUE"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3728
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3737
 msgid "Horizontal Scroll Arrow Length"
 msgstr "Vandret rullebjælkepil-længde"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3729
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3738
 msgid "The length of horizontal scroll arrows"
 msgstr "Længden af de vandrette rullebjælkepile"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3743
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3752
 msgid "Vertical Scroll Arrow Length"
 msgstr "Lodret rullebjælkepil-længde"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3744
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3753
 msgid "The length of vertical scroll arrows"
 msgstr "Længden af de lodrette rullebjælkepile"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3750 ../gtk/gtkwidget.c:3751
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3759 ../gtk/gtkwidget.c:3760
 msgid "Width of text selection handles"
 msgstr "Bredden af tekstmarkeringshåndtagene"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:3756 ../gtk/gtkwidget.c:3757
+#: ../gtk/gtkwidget.c:3765 ../gtk/gtkwidget.c:3766
 msgid "Height of text selection handles"
 msgstr "Højden af tekstmarkeringshåndtagene"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:697
+#: ../gtk/gtkwindow.c:702
 msgid "Window Type"
 msgstr "Vinduestype"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:698
+#: ../gtk/gtkwindow.c:703
 msgid "The type of the window"
 msgstr "Typen af vindue"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:706
+#: ../gtk/gtkwindow.c:711
 msgid "Window Title"
 msgstr "Vinduestitel"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:707
+#: ../gtk/gtkwindow.c:712
 msgid "The title of the window"
 msgstr "Titlen på vinduet"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:714
+#: ../gtk/gtkwindow.c:719
 msgid "Window Role"
 msgstr "Vinduesrolle"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:715
+#: ../gtk/gtkwindow.c:720
 msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
 msgstr ""
 "Unik identifikation for vinduet som bruges ved gendannelse af en session"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:731
+#: ../gtk/gtkwindow.c:736
 msgid "Startup ID"
 msgstr "Start-id"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:732
+#: ../gtk/gtkwindow.c:737
 msgid "Unique startup identifier for the window used by startup-notification"
 msgstr "Unik identifikation for vinduet der bruges ved opstarts-notifikation"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:740
+#: ../gtk/gtkwindow.c:745
 msgid "If TRUE, users can resize the window"
 msgstr "Hvis TRUE, kan brugere ændre størrelsen på vinduet"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:748
+#: ../gtk/gtkwindow.c:753
 msgid ""
 "If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
 "up)"
@@ -8731,92 +8979,92 @@ msgstr ""
 "Hvis TRUE, er vinduet modalt (andre vinduer kan ikke tilgås så længe dette "
 "er åbent)"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:755
+#: ../gtk/gtkwindow.c:760
 msgid "Window Position"
 msgstr "Vinduesplacering"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:756
+#: ../gtk/gtkwindow.c:761
 msgid "The initial position of the window"
 msgstr "Startplaceringen af vinduet"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:764
+#: ../gtk/gtkwindow.c:769
 msgid "Default Width"
 msgstr "Standardbredde"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:765
+#: ../gtk/gtkwindow.c:770
 msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
 msgstr "Den forvalgte bredde af vinduet, bruges når vinduet vises først"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:774
+#: ../gtk/gtkwindow.c:779
 msgid "Default Height"
 msgstr "Standardhøjde"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:775
+#: ../gtk/gtkwindow.c:780
 msgid ""
 "The default height of the window, used when initially showing the window"
 msgstr "Den forvalgte højde af vinduet, bruges når vinduet vises først"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:784
+#: ../gtk/gtkwindow.c:789
 msgid "Destroy with Parent"
 msgstr "Ødelæg med ophavselement"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:785
+#: ../gtk/gtkwindow.c:790
 msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
 msgstr "Fjern alle spor af dette vindue når ophavet fjernes"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:799
+#: ../gtk/gtkwindow.c:804
 msgid "Hide the titlebar during maximization"
 msgstr "Skjul titellinjen ved maksimering"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:800
+#: ../gtk/gtkwindow.c:805
 msgid "If this window's titlebar should be hidden when the window is maximized"
 msgstr "Om dette vindues titellinje skal skjules, når vinduet maksimeres"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:808
+#: ../gtk/gtkwindow.c:813
 msgid "Icon for this window"
 msgstr "Ikonet for dette vindue"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:825
+#: ../gtk/gtkwindow.c:830
 msgid "Mnemonics Visible"
 msgstr "Genveje synlige"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:826
+#: ../gtk/gtkwindow.c:831
 msgid "Whether mnemonics are currently visible in this window"
 msgstr "Om genveje er synlige i vinduet, der nu vises"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:843
+#: ../gtk/gtkwindow.c:848
 msgid "Focus Visible"
 msgstr "Fokus synligt"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:844
+#: ../gtk/gtkwindow.c:849
 msgid "Whether focus rectangles are currently visible in this window"
 msgstr "Om fokusfirkanter på nuværende tidspunkt er synlig i dette vindue"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:860
+#: ../gtk/gtkwindow.c:865
 msgid "Name of the themed icon for this window"
 msgstr "Navnet på det tematiserede ikon for dette vindue"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:875
+#: ../gtk/gtkwindow.c:880
 msgid "Is Active"
 msgstr "Er aktiv"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:876
+#: ../gtk/gtkwindow.c:881
 msgid "Whether the toplevel is the current active window"
 msgstr "Om vinduet er det aktuelt aktive vindue"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:883
+#: ../gtk/gtkwindow.c:888
 msgid "Focus in Toplevel"
 msgstr "Fokus i vindue"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:884
+#: ../gtk/gtkwindow.c:889
 msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
 msgstr "Om indtastningsfokuset er i dette GtkWindow"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:891
+#: ../gtk/gtkwindow.c:896
 msgid "Type hint"
 msgstr "Typetip"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:892
+#: ../gtk/gtkwindow.c:897
 msgid ""
 "Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
 "and how to treat it."
@@ -8824,124 +9072,124 @@ msgstr ""
 "Tip som hjælper skrivebordsmiljøet med at forstå hvilken form for vindue "
 "dette er, og hvordan det skal behandles."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:900
+#: ../gtk/gtkwindow.c:905
 msgid "Skip taskbar"
 msgstr "Udelad fra vinduesliste"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:901
+#: ../gtk/gtkwindow.c:906
 msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
 msgstr "TRUE hvis vinduet skal udelades fra vindueslisten."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:908
+#: ../gtk/gtkwindow.c:913
 msgid "Skip pager"
 msgstr "Udelad fra arbejdsområdeskifter"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:909
+#: ../gtk/gtkwindow.c:914
 msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
 msgstr "TRUE hvis vinduet skal udelades fra arbejdsområdeskifteren."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:916
+#: ../gtk/gtkwindow.c:921
 msgid "Urgent"
 msgstr "Haster"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:917
+#: ../gtk/gtkwindow.c:922
 msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
 msgstr "TRUE hvis vinduet skal have brugerens opmærksomhed."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:931
+#: ../gtk/gtkwindow.c:936
 msgid "Accept focus"
 msgstr "Accepterer fokus"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:932
+#: ../gtk/gtkwindow.c:937
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
 msgstr "TRUE hvis vinduet skal modtage indtastningsfokus."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:946
+#: ../gtk/gtkwindow.c:951
 msgid "Focus on map"
 msgstr "Fokus ved kortlægning"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:947
+#: ../gtk/gtkwindow.c:952
 msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
 msgstr "TRUE hvis vinduet skal modtage indtastningsfokus når det er synligt."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:961
+#: ../gtk/gtkwindow.c:966
 msgid "Decorated"
 msgstr "Dekoreret"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:962
+#: ../gtk/gtkwindow.c:967
 msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
 msgstr "Om vinduet skal dekoreres af vindueshåndteringen"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:976
+#: ../gtk/gtkwindow.c:981
 msgid "Deletable"
 msgstr "Sletbar"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:977
+#: ../gtk/gtkwindow.c:982
 msgid "Whether the window frame should have a close button"
 msgstr "Om vinduesrammen skal have en luk-knap"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:998
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1003
 msgid "Resize grip"
 msgstr "Har udvidelsesgreb"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:999
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1004
 msgid "Specifies whether the window should have a resize grip"
 msgstr "Om vinduet skal have et udvidelsesgreb"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1015
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1020
 msgid "Resize grip is visible"
 msgstr "Udvidelsesgreb er synligt"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1016
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1021
 msgid "Specifies whether the window's resize grip is visible."
 msgstr "Angiver om et vindues udvidelsesgreb er synligt."
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1032
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1037
 msgid "Gravity"
 msgstr "Tyngdekraft"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1033
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1038
 msgid "The window gravity of the window"
 msgstr "Vinduestyngdekraften for vinduet"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1050
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1055
 msgid "Transient for Window"
 msgstr "Transient for vindue"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1051
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1056
 msgid "The transient parent of the dialog"
 msgstr "Den transiente forælder af vinduet"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1071
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1076
 msgid "Attached to Widget"
 msgstr "Tilknyttet kontrol"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1072
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1077
 msgid "The widget where the window is attached"
 msgstr "Kontrollen hvor vinduet er tilknyttet"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1079
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1084
 msgid "Is maximized"
 msgstr "Er maksimeret"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1080
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1085
 msgid "Whether the window is maximized"
 msgstr "Om vinduet er maksimeret"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1088 ../gtk/gtkwindow.c:1089
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1093 ../gtk/gtkwindow.c:1094
 msgid "Decorated button layout"
 msgstr "Layout af dekorerede knapper"
 
 # hvor er det dog grimt også på engelsk
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1095 ../gtk/gtkwindow.c:1096
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1100 ../gtk/gtkwindow.c:1101
 msgid "Decoration resize handle size"
 msgstr "Størrelse af dekoreret størrelsesændringshåndtag"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1118
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1123
 msgid "GtkApplication"
 msgstr "GtkApplication"
 
-#: ../gtk/gtkwindow.c:1119
+#: ../gtk/gtkwindow.c:1124
 msgid "The GtkApplication for the window"
 msgstr "GtkApplication for vinduet"
 
@@ -8969,6 +9217,12 @@ msgstr "Titel på farveprofil"
 msgid "The title of the color profile to use"
 msgstr "Titlen på den farveprofil der skal bruges"
 
+#~ msgid "Affects font"
+#~ msgstr "Påvirker skrifttype"
+
+#~ msgid "Set if the value affects the font"
+#~ msgstr "Angiver om værdien påvirker skrifttypen"
+
 #~ msgid "Hold Time"
 #~ msgstr "Holdetid"
 
@@ -9462,18 +9716,9 @@ msgstr "Titlen på den farveprofil der skal bruges"
 #~ msgid "The number of samples per pixel"
 #~ msgstr "Antallet af farveværdier per punkt"
 
-#~ msgid "Colorspace"
-#~ msgstr "Farverum"
-
 #~ msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
 #~ msgstr "Det farverum som farveværdierne fortolkes i"
 
-#~ msgid "Has Alpha"
-#~ msgstr "Har alfa"
-
-#~ msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
-#~ msgstr "Om billedet har en alfakanal"
-
 #~ msgid "Bits per Sample"
 #~ msgstr "Bit per kanal"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]