[shotwell] Updated Slovak translationcommit a06cc6b8c48b536b64cd22d1fed05693398f9cf7
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Thu Mar 12 09:02:15 2015 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po |   73 ++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 40 insertions(+), 33 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 30e189d..ccc9cb4 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -19,8 +19,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: shotwell-0.15\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=shotwell&keywords=I18N+L10N&component=Internationalization\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-21 00:54+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-21 17:04+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-11 20:26+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-12 10:01+0100\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: slovenčina <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -173,7 +173,7 @@ msgstr ""
 "Gallery3."
 
 #: ../plugins/shotwell-publishing-extras/GalleryConnector.vala:115
-#: ../src/MediaPage.vala:434 ../src/photos/RawSupport.vala:300
+#: ../src/MediaPage.vala:435 ../src/photos/RawSupport.vala:300
 msgid "Shotwell"
 msgstr "Shotwell"
 
@@ -2511,116 +2511,124 @@ msgid "Unable to process monitoring updates: %s"
 msgstr "Nie je možné spracovať aktualizácie sledovania: %s"
 
 # tooltip
-#: ../src/MediaPage.vala:157
+#: ../src/MediaPage.vala:158
 msgid "Adjust the size of the thumbnails"
 msgstr "Upraví veľkosť náhľadov"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:339 ../src/PhotoPage.vala:2593
+#: ../src/MediaPage.vala:340 ../src/PhotoPage.vala:2593
 #: ../src/Resources.vala:188 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:174
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "_Priblížiť"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:340
+#: ../src/MediaPage.vala:341
 msgid "Increase the magnification of the thumbnails"
 msgstr "Zvýšiť zväčšenie nadhľadov"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:345 ../src/PhotoPage.vala:2599
+#: ../src/MediaPage.vala:346 ../src/PhotoPage.vala:2599
 #: ../src/Resources.vala:189 ../src/direct/DirectPhotoPage.vala:180
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "_Vzdialiť"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:346
+#: ../src/MediaPage.vala:347
 msgid "Decrease the magnification of the thumbnails"
 msgstr "Zmenšiť zväčšenie nadhľadov"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:413
+#: ../src/MediaPage.vala:414
 msgid "Sort _Photos"
 msgstr "Usporiadať _fotografie"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:422
+#: ../src/MediaPage.vala:423
 msgid "_Play Video"
 msgstr "_Prehrať video"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:423
+#: ../src/MediaPage.vala:424
 msgid "Open the selected videos in the system video player"
 msgstr "Otvoriť vybrané videá v systémovom prehrávači videa"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:427 ../src/PhotoPage.vala:2642
+#: ../src/MediaPage.vala:428 ../src/PhotoPage.vala:2642
 msgid "_Developer"
 msgstr "_Vývojár"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:439 ../src/camera/Branch.vala:99
+#: ../src/MediaPage.vala:440 ../src/camera/Branch.vala:99
 #: ../src/camera/ImportPage.vala:711 ../src/camera/ImportPage.vala:727
 #: ../src/photos/RawSupport.vala:303
 msgid "Camera"
 msgstr "Fotoaparát"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:450 ../src/camera/ImportPage.vala:874
+#: ../src/MediaPage.vala:451 ../src/camera/ImportPage.vala:874
 msgid "_Titles"
 msgstr "_Názvy"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:451 ../src/camera/ImportPage.vala:875
+#: ../src/MediaPage.vala:452 ../src/camera/ImportPage.vala:875
 msgid "Display the title of each photo"
 msgstr "Zobraziť názov každej fotografie"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:456 ../src/events/EventsDirectoryPage.vala:130
+#: ../src/MediaPage.vala:457 ../src/events/EventsDirectoryPage.vala:130
 msgid "_Comments"
 msgstr "Komentár"
 
 # tooltip
-#: ../src/MediaPage.vala:457
+#: ../src/MediaPage.vala:458
 msgid "Display the comment of each photo"
 msgstr "Zobrazí komentár ku každej fotografii"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:468 ../src/library/LibraryWindow.vala:375
+#: ../src/MediaPage.vala:469 ../src/library/LibraryWindow.vala:375
 msgid "Ta_gs"
 msgstr "_Značky"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:469
+#: ../src/MediaPage.vala:470
 msgid "Display each photo's tags"
 msgstr "Zobraziť značky každej fotografie"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:485
+#: ../src/MediaPage.vala:486
 msgid "By _Title"
 msgstr "Podľa _názvu"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:486
+#: ../src/MediaPage.vala:487
 msgid "Sort photos by title"
 msgstr "Usporiadať fotografie podľa názvu"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:491
+#: ../src/MediaPage.vala:492
 msgid "By Exposure _Date"
 msgstr "Podľa _dátumu vytvorenie"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:492
+#: ../src/MediaPage.vala:493
 msgid "Sort photos by exposure date"
 msgstr "Usporiadať fotografie podľa dátumu vytvorenia"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:497
+#: ../src/MediaPage.vala:498
 msgid "By _Rating"
 msgstr "Podľa  _hodnotenia"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:498
+#: ../src/MediaPage.vala:499
 msgid "Sort photos by rating"
 msgstr "Usporiadať fotografie podľa hodnotenia"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:508 ../src/library/LibraryWindow.vala:421
+#: ../src/MediaPage.vala:504
+msgid "By _Filename"
+msgstr "Podľa názvu _súboru"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:505
+msgid "Sort photos by filename"
+msgstr "Usporiada fotografie podľa názvu súboru"
+
+#: ../src/MediaPage.vala:515 ../src/library/LibraryWindow.vala:421
 msgid "_Ascending"
 msgstr "Vz_ostupne"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:509 ../src/library/LibraryWindow.vala:422
+#: ../src/MediaPage.vala:516 ../src/library/LibraryWindow.vala:422
 msgid "Sort photos in an ascending order"
 msgstr "Usporiadať fotografie vo vzostupnom poradí"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:514 ../src/library/LibraryWindow.vala:428
+#: ../src/MediaPage.vala:521 ../src/library/LibraryWindow.vala:428
 msgid "D_escending"
 msgstr "Zo_stupne"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:515 ../src/library/LibraryWindow.vala:429
+#: ../src/MediaPage.vala:522 ../src/library/LibraryWindow.vala:429
 msgid "Sort photos in a descending order"
 msgstr "Usporiadať fotografie v zostupnom poradí"
 
-#: ../src/MediaPage.vala:716
+#: ../src/MediaPage.vala:723
 #, c-format
 msgid ""
 "Shotwell was unable to play the selected video:\n"
@@ -3080,7 +3088,6 @@ msgid "_Next"
 msgstr "Ď_alšia"
 
 #: ../src/Resources.vala:171
-#| msgid "OK"
 msgid "_OK"
 msgstr "_OK"
 
@@ -4445,7 +4452,7 @@ msgid "Find photos and videos by search criteria"
 msgstr "Nájsť fotografie a videá podľa kritérií hľadania"
 
 #: ../src/library/LibraryWindow.vala:345 ../src/searches/Branch.vala:77
-#: ../src/sidebar/Tree.vala:184
+#: ../src/sidebar/Tree.vala:185
 msgid "Ne_w Saved Search..."
 msgstr "No_vé uložené vyhľadávanie..."
 
@@ -4966,7 +4973,7 @@ msgstr "Stav fotografie"
 msgid "Date"
 msgstr "Dátum"
 
-#: ../src/sidebar/Tree.vala:188
+#: ../src/sidebar/Tree.vala:189
 msgid "New _Tag..."
 msgstr "Nová _značka"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]