[gnome-disk-utility] Updated Swedish translationcommit a0bc935b4f24a78b579ba7fe6dd799bb3b53538d
Author: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>
Date:  Sun Mar 8 20:17:40 2015 +0000

  Updated Swedish translation

 po/sv.po | 4196 +++++---------------------------------------------------------
 1 files changed, 314 insertions(+), 3882 deletions(-)
---
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index eef8be6..2b193d5 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -1,23 +1,25 @@
 # Swedish translation for gnome-disk-utility.
-# Copyright (C) 2009-2012 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright © 2009-2015 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the gnome-disk-utility package.
 # Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2009, 2010, 2011, 2012.
+# Mattias Eriksson <snaggen gmail com>, 2014.
+# Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-disk-utility\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
-"disk-utility&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-14 18:44+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-15 08:04+0100\n"
-"Last-Translator: Mattias Eriksson <snaggen gmail com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-disk-";
+"utility&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-02-23 14:59+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-02-24 19:45+0100\n"
+"Last-Translator: Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
 "Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
+"X-Generator: Poedit 1.7.3\n"
 
 #: ../data/gnome-disk-image-mounter.desktop.in.h:1
 #: ../src/disk-image-mounter/main.c:48
@@ -36,7 +38,7 @@ msgstr "Skrivare för diskavbilder"
 msgid "Write Disk Images to Devices"
 msgstr "Skriv diskavbilder till enheter"
 
-#: ../data/gnome-disks.desktop.in.h:1 ../src/disks/gduwindow.c:1041
+#: ../data/gnome-disks.desktop.in.h:1 ../src/disks/gduwindow.c:1040
 msgid "Disks"
 msgstr "Diskar"
 
@@ -46,11 +48,11 @@ msgstr "Hantera enheter och media"
 
 #: ../data/gnome-disks.desktop.in.h:3
 msgid ""
-"disk;drive;volume;harddisk;hdd;disc;cdrom;dvd;partition;iso;image;backup;"
-"restore;benchmark;raid;luks;encryption;S.M.A.R.T.;smart;"
+"disk;drive;volume;harddisk;hdd;disc;cdrom;dvd;partition;iso;image;backup;restore;"
+"benchmark;raid;luks;encryption;S.M.A.R.T.;smart;"
 msgstr ""
-"disk;enhet;volym;hårddisk;hdd;cdrom;dvd;partition;iso;avbild;backup;"
-"återskapa;prestandatest;raid;luks;kryptering;S.M.A.R.T.;smart;"
+"disk;enhet;volym;hårddisk;hdd;cdrom;dvd;partition;iso;avbild;backup;återskapa;"
+"prestandatest;raid;luks;kryptering;S.M.A.R.T.;smart;"
 
 #: ../data/org.gnome.Disks.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Default location for the Create/Restore disk image dialogs"
@@ -61,8 +63,8 @@ msgid ""
 "Default location for the Create/Restore disk image dialogs. If blank the ~/"
 "Documents folder is used."
 msgstr ""
-"Standardplats för Skapa/Återställ diskavbildsdialogerna. Om tom kommer "
-"mappen ~/Dokument att användas."
+"Standardplats för Skapa/Återställ diskavbildsdialogerna. Om tom kommer mappen ~/"
+"Dokument att användas."
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gdu-sd.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Activation of this plugin"
@@ -71,8 +73,8 @@ msgstr "Aktivering av denna insticksmodul"
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gdu-sd.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid "Whether this plugin would be activated by gnome-settings-daemon or not"
 msgstr ""
-"Huruvida denna insticksmodul kommer att aktiveras av gnome-settings-daemon "
-"eller inte"
+"Huruvida denna insticksmodul kommer att aktiveras av gnome-settings-daemon eller "
+"inte"
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gdu-sd.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Priority to use for this plugin"
@@ -81,8 +83,8 @@ msgstr "Prioritet att använda för denna insticksmodul"
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gdu-sd.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid "Priority to use for this plugin in gnome-settings-daemon startup queue"
 msgstr ""
-"Prioritet att använda för denna insticksmodul i uppstartskön för gnome-"
-"settings-daemon"
+"Prioritet att använda för denna insticksmodul i uppstartskön för gnome-settings-"
+"daemon"
 
 #: ../src/disk-image-mounter/main.c:46
 msgid "An error occurred"
@@ -96,8 +98,8 @@ msgstr "Tillåt skrivning till avbilden"
 msgid "Select Disk Image(s) to Mount"
 msgstr "Välj diskavbild(er) att montera"
 
-#: ../src/disk-image-mounter/main.c:85
-#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:931 ../src/disks/gduwindow.c:725
+#: ../src/disk-image-mounter/main.c:85 ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:931
+#: ../src/disks/gduwindow.c:725
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Avbryt"
 
@@ -112,11 +114,11 @@ msgstr "Ställ in sk_rivskyddad montering"
 
 #: ../src/disk-image-mounter/main.c:95
 msgid ""
-"If checked, the mount will be read-only. This is useful if you don't want "
-"the underlying disk image to be modified"
+"If checked, the mount will be read-only. This is useful if you don't want the "
+"underlying disk image to be modified"
 msgstr ""
-"Om kryssad kommer monteringen att vara skrivskyddad. Detta är användbart om "
-"du inte vill att den underliggande diskavbilden ska ändras"
+"Om kryssad kommer monteringen att vara skrivskyddad. Detta är användbart om du "
+"inte vill att den underliggande diskavbilden ska ändras"
 
 #: ../src/disk-image-mounter/main.c:136
 #, c-format
@@ -145,7 +147,7 @@ msgstr "Fel vid anslutning av diskavbilden: %s (%s, %d)"
 #: ../src/disks/gduapplication.c:110
 #, c-format
 msgid "Error opening %s: %s"
-msgstr "Fel vid öppning av ”%s”: %s"
+msgstr "Fel vid öppning av %s: %s"
 
 #: ../src/disks/gduapplication.c:117
 #, c-format
@@ -206,8 +208,8 @@ msgid ""
 "Frequency of errors while reading raw data from the disk. A non-zero value "
 "indicates a problem with either the disk surface or read/write heads"
 msgstr ""
-"Felfrekvens vid läsning av rådata från disken. Ett värde som är högre än "
-"noll indikerar ett problem med antingen diskens yta eller läs-/skrivhuvuden"
+"Felfrekvens vid läsning av rådata från disken. Ett värde som är högre än noll "
+"indikerar ett problem med antingen diskens yta eller läs-/skrivhuvuden"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -251,13 +253,13 @@ msgstr "Omallokerat antal sektorer"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:186
 msgid ""
-"Count of remapped sectors. When the hard drive finds a read/write/"
-"verification error, it marks the sector as “reallocated” and transfers data "
-"to a special reserved area (spare area)"
+"Count of remapped sectors. When the hard drive finds a read/write/verification "
+"error, it marks the sector as “reallocated” and transfers data to a special "
+"reserved area (spare area)"
 msgstr ""
 "Antal omallokerade sektorer. När hårddisken hittar ett läs-/skriv-/"
-"verifieringsfel så markeras sektorn som ”reallocated” och överför data till "
-"ett speciellt reserverat område (reservområde)"
+"verifieringsfel så markeras sektorn som ”reallocated” och överför data till ett "
+"speciellt reserverat område (reservområde)"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -368,8 +370,7 @@ msgstr "Skrivförsök utanför flygområdet"
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:269
 msgid ""
 "Number of times a recording head is flying outside its normal operating range"
-msgstr ""
-"Antal gånger ett skrivhuvud flyger utanför dess normala operationsområde"
+msgstr "Antal gånger ett skrivhuvud flyger utanför dess normala operationsområde"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -402,8 +403,7 @@ msgstr "Antal tillbakadragningar"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:293
 msgid "Number of power-off or emergency retract cycles"
-msgstr ""
-"Antal tillbakadragningscykler som resultat av avstängning eller nödfall"
+msgstr "Antal tillbakadragningscykler som resultat av avstängning eller nödfall"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -448,13 +448,13 @@ msgstr "Antal omallokeringar"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:325
 msgid ""
-"Number of remapping operations. The raw value of this attribute shows the "
-"total number of (successful and unsuccessful) attempts to transfer data from "
+"Number of remapping operations. The raw value of this attribute shows the total "
+"number of (successful and unsuccessful) attempts to transfer data from "
 "reallocated sectors to a spare area"
 msgstr ""
-"Antal omallokeringsåtgärder. Råvärdet för detta attribut visar det totala "
-"antalet (lyckade och inte lyckade) försök att överföra data från "
-"omallokerade sektorer till ett reservområde"
+"Antal omallokeringsåtgärder. Råvärdet för detta attribut visar det totala antalet "
+"(lyckade och inte lyckade) försök att överföra data från omallokerade sektorer "
+"till ett reservområde"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -465,16 +465,16 @@ msgstr "Antal väntande sektorer"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:336
 msgid ""
-"Number of sectors waiting to be remapped. If the sector waiting to be "
-"remapped is subsequently written or read successfully, this value is "
-"decreased and the sector is not remapped. Read errors on the sector will not "
-"remap the sector, it will only be remapped on a failed write attempt"
+"Number of sectors waiting to be remapped. If the sector waiting to be remapped is "
+"subsequently written or read successfully, this value is decreased and the sector "
+"is not remapped. Read errors on the sector will not remap the sector, it will "
+"only be remapped on a failed write attempt"
 msgstr ""
 "Antalet sektorer som väntar på att omallokeras. Om sektorn som väntar på att "
-"omallokeras samtidigt skrives eller läses utan problem så kommer detta värde "
-"att minskas och sektorn kommer inte att omallokeras. Läsfel på sektorn "
-"kommer inte att omallokera sektorn och den kommer endast att omallokeras vid "
-"felaktiga skrivförsök"
+"omallokeras samtidigt skrives eller läses utan problem så kommer detta värde att "
+"minskas och sektorn kommer inte att omallokeras. Läsfel på sektorn kommer inte "
+"att omallokera sektorn och den kommer endast att omallokeras vid felaktiga "
+"skrivförsök"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -485,13 +485,13 @@ msgstr "Antal sektorer som inte kan korrigeras"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:348
 msgid ""
-"The total number of uncorrectable errors when reading/writing a sector. A "
-"rise in the value of this attribute indicates defects of the disk surface "
-"and/or problems in the mechanical subsystem"
+"The total number of uncorrectable errors when reading/writing a sector. A rise in "
+"the value of this attribute indicates defects of the disk surface and/or problems "
+"in the mechanical subsystem"
 msgstr ""
 "Det totala antalet fel som inte kan korrigeras vid läsning/skrivning av en "
-"sektor. En höjning av värdet för detta attribut indikerar skador på diskens "
-"yta och/eller problem i det mekaniska undersystemet"
+"sektor. En höjning av värdet för detta attribut indikerar skador på diskens yta "
+"och/eller problem i det mekaniska undersystemet"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -513,8 +513,8 @@ msgstr "Frekvens av skrivfel"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:366
 msgid ""
-"Number of errors while writing to disk (or) multi-zone error rate (or) "
-"flying-height"
+"Number of errors while writing to disk (or) multi-zone error rate (or) flying-"
+"height"
 msgstr ""
 "Antal fel vid skrivning till disk (eller) frekvens av multi-zonsfel (eller) "
 "flyghöjd"
@@ -627,15 +627,14 @@ msgstr "Skivförskjutning"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:446
 msgid ""
-"Shift of disk is possible as a result of strong shock loading in the store, "
-"as a result of falling (or) temperature"
+"Shift of disk is possible as a result of strong shock loading in the store, as a "
+"result of falling (or) temperature"
 msgstr ""
 "Förskjutning av skivan är möjlig som ett resultat av stötar, till exempel på "
 "grund av ett fall i marken (eller) temperatur"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:455
-msgid ""
-"Number of errors as a result of impact loads as detected by a shock sensor"
+msgid "Number of errors as a result of impact loads as detected by a shock sensor"
 msgstr "Antal fel som resultat av stötar som har mäts av en stötsensor"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
@@ -661,8 +660,8 @@ msgid ""
 "Loading on drive caused by numerous recurrences of operations, like reading, "
 "recording, positioning of heads, etc"
 msgstr ""
-"Belastning på enheten som orsakats av ett flertal förekomster av åtgärder, "
-"såsom läsning, skrivning, positionering av huvuden, etc"
+"Belastning på enheten som orsakats av ett flertal förekomster av åtgärder, såsom "
+"läsning, skrivning, positionering av huvuden, etc"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -700,8 +699,8 @@ msgstr "Rotationskompensationstal"
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:504
 msgid "Quantity efforts of the rotating moment of a drive"
 msgstr ""
-"Antal försök för att kompensera för hastighetsvariationer tvärs över skivan "
-"vid rotation"
+"Antal försök för att kompensera för hastighetsvariationer tvärs över skivan vid "
+"rotation"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:512
 msgid "Number of power-off retract events"
@@ -731,12 +730,11 @@ msgstr "Återstående uthållighet"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:536
 msgid ""
-"Number of physical erase cycles completed on the drive as a percentage of "
-"the maximum physical erase cycles the drive supports"
+"Number of physical erase cycles completed on the drive as a percentage of the "
+"maximum physical erase cycles the drive supports"
 msgstr ""
-"Antal fysiska raderingscykler som färdigställts på enheten som en "
-"procentandel av det maximala antalet fysiska raderingscykler som enheten har "
-"stöd för"
+"Antal fysiska raderingscykler som färdigställts på enheten som en procentandel av "
+"det maximala antalet fysiska raderingscykler som enheten har stöd för"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -761,8 +759,8 @@ msgid ""
 "Number of available reserved blocks as a percentage of the total number of "
 "reserved blocks"
 msgstr ""
-"Antal tillgängliga reserverade block som en procentandel av det totala "
-"antalet reserverade block"
+"Antal tillgängliga reserverade block som en procentandel av det totala antalet "
+"reserverade block"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -997,8 +995,7 @@ msgstr "Fel vid start av SMART-självtest"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1432
 msgid "An error occurred when trying to toggle whether SMART is enabled"
-msgstr ""
-"Ett fel inträffade vid försök att slå av/på huruvida SMART är aktiverat"
+msgstr "Ett fel inträffade vid försök att slå av/på huruvida SMART är aktiverat"
 
 #. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the Attribute ID (0-255)
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1515
@@ -1130,8 +1127,7 @@ msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error getting page size: %m\n"
 msgstr "Fel vid fastställande av sidstorlek: %m\n"
 
-#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1218
-#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1281
+#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1218 ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1281
 #: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1300
 #, c-format
 msgctxt "benchmarking"
@@ -1214,8 +1210,8 @@ msgid ""
 "Changing the passphrase for this device, will also update the passphrase "
 "referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file"
 msgstr ""
-"Ändring av lösenfrasen för denna enhet kommer även att uppdatera lösenfrasen "
-"som refereras av filen <i>/etc/crypttab</i>"
+"Ändring av lösenfrasen för denna enhet kommer även att uppdatera lösenfrasen som "
+"refereras av filen <i>/etc/crypttab</i>"
 
 #: ../src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:341
 #: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:537
@@ -1279,12 +1275,12 @@ msgstr "Icke hanterbara läsfel vid skapande av diskavbild"
 #, c-format
 msgid ""
 "%2.1f%% (%s) of the data on the device “%s” was unreadable and replaced with "
-"zeroes in the created disk image file. This typically happens if the medium "
-"is scratched or if there is physical damage to the drive"
+"zeroes in the created disk image file. This typically happens if the medium is "
+"scratched or if there is physical damage to the drive"
 msgstr ""
-"%2.1f%% (%s) av informationen på enheten “%s” var oläsbar och ersattes med "
-"nollor i den skapade diskavbildsfilen. Detta händer typiskt om mediet är "
-"repigt eller om det finns en fysisk skada på enheten"
+"%2.1f%% (%s) av informationen på enheten “%s” var oläsbar och ersattes med nollor "
+"i den skapade diskavbildsfilen. Detta händer typiskt om mediet är repigt eller om "
+"det finns en fysisk skada på enheten"
 
 #. Translators: Label of secondary button in dialog if some data was unreadable while creating a disk image
 #: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:496
@@ -1294,7 +1290,7 @@ msgstr "Ta bort _diskavbildsfil"
 #: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:724
 #: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:747
 msgid "Error determining size of device: "
-msgstr "Fel vid fastställande av storlek för enhet:"
+msgstr "Fel vid fastställande av storlek för enhet: "
 
 #: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:731
 #: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:754
@@ -1304,7 +1300,7 @@ msgstr "Enheten är storlek 0"
 
 #: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:765
 msgid "Error allocating space for disk image file: "
-msgstr "Fel vid allokering av utrymme för diskavbildsfil:"
+msgstr "Fel vid allokering av utrymme för diskavbildsfil: "
 
 #: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:926
 #, c-format
@@ -1313,8 +1309,7 @@ msgstr "En fil med namnet ”%s” finns redan. Vill du ersätta den?"
 
 #: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:929
 #, c-format
-msgid ""
-"The file already exists in “%s”. Replacing it will overwrite its contents."
+msgid "The file already exists in “%s”. Replacing it will overwrite its contents."
 msgstr ""
 "Filen finns redan i ”%s”. Ersätter du den kommer du att skriva över dess "
 "innehåll."
@@ -1420,10 +1415,8 @@ msgid "For logical partitions"
 msgstr "För logiska partitioner"
 
 #: ../src/disks/gducreatepartitiondialog.c:469
-msgid ""
-"Cannot create a new partition. There are already four primary partitions."
-msgstr ""
-"Kan inte skapa en ny partition. Det finns redan fyra primära partitioner."
+msgid "Cannot create a new partition. There are already four primary partitions."
+msgstr "Kan inte skapa en ny partition. Det finns redan fyra primära partitioner."
 
 #: ../src/disks/gducreatepartitiondialog.c:473
 msgid "This is the last primary partition that can be created."
@@ -1455,11 +1448,11 @@ msgstr "Fel vid uppdatering av post i /etc/crypttab"
 
 #: ../src/disks/gducrypttabdialog.c:493
 msgid ""
-"Only the passphrase referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file will be "
-"changed. To change the on-disk passphrase, use <i>Change Passphrase…</i>"
+"Only the passphrase referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file will be changed. "
+"To change the on-disk passphrase, use <i>Change Passphrase…</i>"
 msgstr ""
-"Endast lösenfrasen som refereras av filen <i>/etc/crypttab</i> kommer att "
-"ändras. Använd <i>Byt lösenfras...</i> för att ändra lösenfrasen på disken."
+"Endast lösenfrasen som refereras av filen <i>/etc/crypttab</i> kommer att ändras. "
+"Använd <i>Byt lösenfras…</i> för att ändra lösenfrasen på disken."
 
 #: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:496
 msgid "(None)"
@@ -1584,23 +1577,22 @@ msgstr "Är du säker på att du vill radera diskarna?"
 #. Translators: warning used for erasure of multiple disks
 #: ../src/disks/gduerasemultipledisksdialog.c:371
 msgid ""
-"All data on the selected disks will be lost but may still be recoverable by "
-"data recovery services"
+"All data on the selected disks will be lost but may still be recoverable by data "
+"recovery services"
 msgstr ""
 "All data på den valda disken kommer att förloras men kan möjligen vara "
 "återskapningsbar av tjänster för att återskapa data"
 
 #: ../src/disks/gduerasemultipledisksdialog.c:373
-#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:424
-#: ../src/disks/gduformatvolumedialog.c:222
+#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:424 ../src/disks/gduformatvolumedialog.c:222
 msgid ""
-"<b>Tip</b>: If you are planning to recycle, sell or give away your old "
-"computer or disk, you should use a more thorough erase type to keep your "
-"private information from falling into the wrong hands"
+"<b>Tip</b>: If you are planning to recycle, sell or give away your old computer "
+"or disk, you should use a more thorough erase type to keep your private "
+"information from falling into the wrong hands"
 msgstr ""
-"<b>Tips</b>: Om du planerar att återvinna, sälja eller ge bort din gamla "
-"dator eller disk, borde du använda en mer noggrann form av radering för att "
-"förhindra att din privata information hamnar i fel händer."
+"<b>Tips</b>: Om du planerar att återvinna, sälja eller ge bort din gamla dator "
+"eller disk, borde du använda en mer noggrann form av radering för att förhindra "
+"att din privata information hamnar i fel händer."
 
 #. Translators: warning used when overwriting data on multiple disks
 #: ../src/disks/gduerasemultipledisksdialog.c:378
@@ -1608,25 +1600,25 @@ msgid ""
 "All data on the selected disks will be overwritten and will likely not be "
 "recoverable by data recovery services"
 msgstr ""
-"All data på den valda disken kommer att skrivas över och kommer troligen "
-"inte att vara återskapningsbar av tjänster för att återskapa data."
+"All data på den valda disken kommer att skrivas över och kommer troligen inte att "
+"vara återskapningsbar av tjänster för att återskapa data."
 
 #: ../src/disks/gduerasemultipledisksdialog.c:384
 #: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:437
 msgid ""
-"<b>WARNING</b>: The Secure Erase command may take a very long time to "
-"complete, can’t be canceled and may not work properly with some hardware. In "
-"the worst case, your drive may be rendered unusable or your system may crash "
-"or lock up. Before proceeding, please read the article about <a "
-"href='https://ata.wiki.kernel.org/index.php/ATA_Secure_Erase'>ATA Secure "
-"Erase</a> and make sure you understand the risks"
+"<b>WARNING</b>: The Secure Erase command may take a very long time to complete, "
+"can’t be canceled and may not work properly with some hardware. In the worst "
+"case, your drive may be rendered unusable or your system may crash or lock up. "
+"Before proceeding, please read the article about <a href='https://ata.wiki.kernel.";
+"org/index.php/ATA_Secure_Erase'>ATA Secure Erase</a> and make sure you understand "
+"the risks"
 msgstr ""
 "<b>VARNING</b>: Kommandot för säker radering kan ta väldigt lång tid att "
-"slutföra, kan inte avbrytas och är inte garanterat att fungera korrekt med "
-"en del hårdvara. I värsta fall kan din disk bli oanvändbar eller ditt system "
-"kan krascha eller hänga sig. Innan du fortsätter, läs artikeln om <a "
-"href='https://ata.wiki.kernel.org/index.php/ATA_Secure_Erase'>ATA säker "
-"radering</a> och säkerställ att du förstår riskerna"
+"slutföra, kan inte avbrytas och är inte garanterat att fungera korrekt med en del "
+"hårdvara. I värsta fall kan din disk bli oanvändbar eller ditt system kan krascha "
+"eller hänga sig. Innan du fortsätter, läs artikeln om <a href='https://ata.wiki.";
+"kernel.org/index.php/ATA_Secure_Erase'>ATA säker radering</a> och säkerställ att "
+"du förstår riskerna"
 
 #: ../src/disks/gduerasemultipledisksdialog.c:396
 #: ../src/disks/ui/filesystem-create.ui.h:12
@@ -1695,23 +1687,22 @@ msgstr "Är du säker på att du vill formatera disken?"
 #. Translators: warning used for quick format
 #: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:422
 msgid ""
-"All data on the disk will be lost but may still be recoverable by data "
-"recovery services"
+"All data on the disk will be lost but may still be recoverable by data recovery "
+"services"
 msgstr ""
-"All data på disken kommer att förloras men kan fortfarande vara "
-"återskapningsbar av tjänster för att återskapa data"
+"All data på disken kommer att förloras men kan fortfarande vara återskapningsbar "
+"av tjänster för att återskapa data"
 
 #. Translators: warning used when overwriting data
 #: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:429
 msgid ""
-"All data on the disk will be overwritten and will likely not be recoverable "
-"by data recovery services"
+"All data on the disk will be overwritten and will likely not be recoverable by "
+"data recovery services"
 msgstr ""
 "All data på disken kommer att skrivas över och kommer troligen inte att vara "
 "återskapningsbar av tjänster för att återskapa data"
 
-#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:445
-#: ../src/disks/gduformatvolumedialog.c:234
+#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:445 ../src/disks/gduformatvolumedialog.c:234
 msgid "_Format"
 msgstr "_Formatera"
 
@@ -1726,20 +1717,20 @@ msgstr "Är du säker på att du vill formatera volymen?"
 #. Translators: warning used for quick format of the volume
 #: ../src/disks/gduformatvolumedialog.c:220
 msgid ""
-"All data on the volume will be lost but may still be recoverable by data "
-"recovery services"
+"All data on the volume will be lost but may still be recoverable by data recovery "
+"services"
 msgstr ""
-"All data på volymen kommer att förloras men kan fortfarande vara "
-"återskapningsbar av tjänster för att återskapa data"
+"All data på volymen kommer att förloras men kan fortfarande vara återskapningsbar "
+"av tjänster för att återskapa data"
 
 #. Translators: warning used when overwriting data of the volume
 #: ../src/disks/gduformatvolumedialog.c:227
 msgid ""
-"All data on the volume will be overwritten and will likely not be "
-"recoverable by data recovery services"
+"All data on the volume will be overwritten and will likely not be recoverable by "
+"data recovery services"
 msgstr ""
-"All data på volymen kommer att skrivas över och kommer troligen inte att "
-"vara återskapningsbar av tjänster för att återskapa data"
+"All data på volymen kommer att skrivas över och kommer troligen inte att vara "
+"återskapningsbar av tjänster för att återskapa data"
 
 #: ../src/disks/gdufstabdialog.c:154
 #, c-format
@@ -1752,16 +1743,12 @@ msgstr "Matchar hela disken på enheten med angivet produktdata"
 
 #: ../src/disks/gdufstabdialog.c:162
 #, c-format
-msgid ""
-"Matches partition %d of any device connected at the given port or address"
-msgstr ""
-"Matchar partition %d på någon enhet ansluten på angiven port eller adress"
+msgid "Matches partition %d of any device connected at the given port or address"
+msgstr "Matchar partition %d på någon enhet ansluten på angiven port eller adress"
 
 #: ../src/disks/gdufstabdialog.c:165
-msgid ""
-"Matches the whole disk of any device connected at the given port or address"
-msgstr ""
-"Matchar hela disken på någon enhet ansluten på angiven port eller adress"
+msgid "Matches the whole disk of any device connected at the given port or address"
+msgstr "Matchar hela disken på någon enhet ansluten på angiven port eller adress"
 
 #: ../src/disks/gdufstabdialog.c:169
 msgid "Matches any device with the given label"
@@ -1777,8 +1764,7 @@ msgstr "Matchar angiven enhet"
 
 #: ../src/disks/gdufstabdialog.c:462
 msgid "The system may not work correctly if this entry is modified or removed."
-msgstr ""
-"Systemet kanske inte fungerar korrekt om denna post ändras eller tas bort."
+msgstr "Systemet kanske inte fungerar korrekt om denna post ändras eller tas bort."
 
 #: ../src/disks/gdufstabdialog.c:523
 msgid "Error removing old /etc/fstab entry"
@@ -1859,7 +1845,7 @@ msgid "Error opening file for reading"
 msgstr "Fel vid öppning av fil för läsning"
 
 #: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:954
-msgid "Error determing size of file"
+msgid "Error determining size of file"
 msgstr "Fel vid fastställande av storlek på filen"
 
 #. Translators: Reason why suspend/logout is being inhibited
@@ -1893,7 +1879,7 @@ msgstr "Fel vid upplåsning av krypterad enhet"
 msgid "The encryption passphrase was retrieved from the keyring"
 msgstr "Lösenfras för krypteringen hämtades från nyckelringen"
 
-#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:540 ../src/disks/gduwindow.c:2023
+#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:540 ../src/disks/gduwindow.c:2022
 msgid "No Media"
 msgstr "Inget media"
 
@@ -1960,14 +1946,14 @@ msgstr "Ställ in sk_rivskyddad loop-enhet"
 
 #: ../src/disks/gduwindow.c:734
 msgid ""
-"If checked, the loop device will be read-only. This is useful if you don’t "
-"want the underlying file to be modified"
+"If checked, the loop device will be read-only. This is useful if you don’t want "
+"the underlying file to be modified"
 msgstr ""
-"Om kryssad kommer loop-enheten att vara skrivskyddad. Detta är användbart om "
-"du inte vill att den underliggande filen ska ändras"
+"Om kryssad kommer loop-enheten att vara skrivskyddad. Detta är användbart om du "
+"inte vill att den underliggande filen ska ändras"
 
 #. Translators: This is the short-cut to open the disks/drive gear menu
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1347
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1346
 msgctxt "accelerator"
 msgid "F10"
 msgstr "F10"
@@ -1976,7 +1962,7 @@ msgstr "F10"
 #. *       The Ctrl modifier must not be translated or parsing will fail.
 #. *       You can however change to another English modifier (e.g. <Shift>).
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1355
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1354
 msgctxt "accelerator"
 msgid "<Ctrl>F"
 msgstr "<Ctrl>F"
@@ -1985,7 +1971,7 @@ msgstr "<Ctrl>F"
 #. *       The Ctrl modifier must not be translated or parsing will fail.
 #. *       You can however change to another English modifier (e.g. <Shift>).
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1363
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1362
 msgctxt "accelerator"
 msgid "<Ctrl>S"
 msgstr "<Ctrl>S"
@@ -1994,12 +1980,12 @@ msgstr "<Ctrl>S"
 #. *       The Ctrl modifier must not be translated or parsing will fail.
 #. *       You can however change to another English modifier (e.g. <Shift>).
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1371
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1370
 msgctxt "accelerator"
 msgid "<Ctrl>E"
 msgstr "<Ctrl>E"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1386
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1385
 msgctxt "accelerator"
 msgid "<Shift>F10"
 msgstr "<Shift>F10"
@@ -2008,13 +1994,13 @@ msgstr "<Shift>F10"
 #. *       The Shift and Ctrl modifiers must not be translated or parsing will fail.
 #. *       You can however change to other English modifiers.
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1396
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1395
 msgctxt "accelerator"
 msgid "<Shift><Ctrl>F"
 msgstr "<Shift><Ctrl>F"
 
 #. Translators: Shown for a read-only device. The %s is the device file, e.g. /dev/sdb1
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1713
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1712
 #, c-format
 msgid "%s (Read-Only)"
 msgstr "%s (Skrivskyddad)"
@@ -2023,7 +2009,7 @@ msgstr "%s (Skrivskyddad)"
 #. *       The first %s is the estimated amount of time remaining (ex. "1 minute" or "5 minutes").
 #. *       The second %s is the average amount of bytes transfered per second (ex. "8.9 MB").
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1751
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1750
 #, c-format
 msgctxt "job-remaining-with-rate"
 msgid "%s remaining (%s/sec)"
@@ -2032,7 +2018,7 @@ msgstr "%s återstår (%s/sek)"
 #. Translators: Used for job progress.
 #. *       The first %s is the estimated amount of time remaining (ex. "1 minute" or "5 minutes").
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1759
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1758
 #, c-format
 msgctxt "job-remaining"
 msgid "%s remaining"
@@ -2043,7 +2029,7 @@ msgstr "%s återstår"
 #. *       The second %s is the total amount of bytes to process (ex. "8.5 GB").
 #. *       The third %s is the estimated amount of time remaining including speed (if known) (ex. "1 
minute remaining", "5 minutes remaining (42.3 MB/s)", "Less than a minute remaining").
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1774
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1773
 #, c-format
 msgid "%s of %s – %s"
 msgstr "%s av %s – %s"
@@ -2052,17 +2038,17 @@ msgstr "%s av %s – %s"
 #. *       The %s is the job description (e.g. "Erasing Device").
 #. *       The %f is the completion percentage (between 0.0 and 100.0).
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1861
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1860
 #, c-format
 msgid "%s: %2.1f%%"
 msgstr "%s: %2.1f%%"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1933 ../src/disks/gduwindow.c:2308
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1932 ../src/disks/gduwindow.c:2307
 msgid "Block device is empty"
 msgstr "Blockenheten är tom"
 
 #. Translators: Shown for unknown partitioning type. The first %s is the low-level type.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1956
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1955
 #, c-format
 msgctxt "partitioning"
 msgid "Unknown (%s)"
@@ -2071,11 +2057,11 @@ msgstr "Okänd (%s)"
 #. Translators: Shown in "Location" when drive is connected to another seat than where
 #. * our application is running.
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2111
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2110
 msgid "Connected to another seat"
 msgstr "Ansluten till ett annat säte"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2256
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2255
 msgid "Loop device is empty"
 msgstr "Loop-enheten är tom"
 
@@ -2085,61 +2071,61 @@ msgstr "Loop-enheten är tom"
 #. *       The second %s is a short string with the space free (e.g. '43 GB').
 #. *       The %f is the percentage in use (e.g. 62.2).
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2466
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2465
 #, c-format
 msgid "%s — %s free (%.1f%% full)"
 msgstr "%s — %s ledigt (%.1f%% fullt)"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2496
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2495
 msgctxt "partition type"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Okänd"
 
 #. Translators: Use for mount point '/' simply because '/' is too small to hit as a hyperlink
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2524
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2523
 msgctxt "volume-content-fs"
 msgid "Filesystem Root"
 msgstr "Filsystemsrot"
 
 #. Translators: Shown as in-use part of 'Contents'. The first %s is the mount point, e.g. /media/foobar
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2532
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2531
 #, c-format
 msgctxt "volume-content-fs"
 msgid "Mounted at %s"
 msgstr "Monterad på %s"
 
 #. Translators: Shown when the device is not mounted next to the "In Use" label
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2538
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2537
 msgctxt "volume-content-fs"
 msgid "Not Mounted"
 msgstr "Inte monterad"
 
 #. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the swap device is in use
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2561
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2560
 msgctxt "volume-content-swap"
 msgid "Active"
 msgstr "Aktiv"
 
 #. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the swap device is not in use
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2567
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2566
 msgctxt "volume-content-swap"
 msgid "Not Active"
 msgstr "Inte aktiv"
 
 #. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the encrypted device is unlocked
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2580
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2579
 msgctxt "volume-content-luks"
 msgid "Unlocked"
 msgstr "Upplåst"
 
 #. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the encrypted device is unlocked
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2586
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2585
 msgctxt "volume-content-luks"
 msgid "Locked"
 msgstr "Låst"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2596
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2595
 msgctxt "volume-contents-msdos-ext"
 msgid "Extended Partition"
 msgstr "Utökad partition"
@@ -2148,92 +2134,92 @@ msgstr "Utökad partition"
 #. *       The first %s is the usual contents string e.g. "Swapspace" or "Ext4 (version 1.0)".
 #. *       The second %s is either "Mounted at /path/to/fs", "Not Mounted, "Active", "Not Active", 
"Unlocked" or "Locked".
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2616
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2615
 #, c-format
 msgctxt "volume-contents-combiner"
 msgid "%s — %s"
 msgstr "%s — %s"
 
 #. Translators: used to convey free space for partitions
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2716
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2715
 msgid "Unallocated Space"
 msgstr "Oallokerat utrymme"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3062
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3061
 msgid "An error occurred when trying to put the drive into standby mode"
 msgstr "Ett fel uppstod vid försök att försätta disken i standby-läge"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3108
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3107
 msgid "An error occurred when trying to wake up the drive from standby mode"
 msgstr "Ett fel uppstod vid försök att väcka upp disken från standby-läge"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3153
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3152
 msgid "Error powering off drive"
 msgstr "Fel vid avstängning av disk"
 
 #. Translators: Heading for powering off a device with multiple drives
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3205
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3204
 msgid "Are you sure you want to power off the drives?"
 msgstr "Är du säker på att du vill stänga av diskarna?"
 
 #. Translators: Message for powering off a device with multiple drives
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3207
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3206
 msgid ""
-"This operation will prepare the system for the following drives to be "
-"powered down and removed."
+"This operation will prepare the system for the following drives to be powered "
+"down and removed."
 msgstr ""
-"Denna operation förbereder systemet för att följande diskar stängs ner och "
-"tas bort."
+"Denna operation förbereder systemet för att följande diskar stängs ner och tas "
+"bort."
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3211
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3210
 msgid "_Power Off"
 msgstr "_Stäng av"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3288
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3287
 msgid "Error mounting filesystem"
 msgstr "Fel vid montering av filsystemet"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3327 ../src/libgdu/gduutils.c:1050
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3326 ../src/libgdu/gduutils.c:1050
 msgid "Error unmounting filesystem"
 msgstr "Fel vid avmontering av filsystemet"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3469
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3468
 msgid "Error deleting partition"
 msgstr "Fel vid borttagning av partition"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3506
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3505
 msgid "Are you sure you want to delete the partition?"
 msgstr "Är du säker på att du vill ta bort partitionen?"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3507
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3506
 msgid "All data on the partition will be lost"
 msgstr "All data på partitionen kommer att gå förlorad"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3508
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3507
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Ta bort"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3539
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3538
 msgid "Error ejecting media"
 msgstr "Fel vid utmatning av media"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3606
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3605
 msgid "Error locking encrypted device"
 msgstr "Fel vid låsning av krypterad enhet"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3670
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3669
 msgid "Error starting swap"
 msgstr "Fel vid startandet av växlingsutrymmet"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3707
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3706
 msgid "Error stopping swap"
 msgstr "Fel vid stoppandet av växlingsutrymmet"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3749
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3748
 msgid "Error setting autoclear flag"
 msgstr "Fel vid inställning av flaggan ”autoclear”"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3802 ../src/disks/gduwindow.c:3866
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3801 ../src/disks/gduwindow.c:3865
 msgid "Error canceling job"
 msgstr "Fel när jobb avbröts"
 
@@ -2270,6 +2256,7 @@ msgstr "Visa, ändra och konfigurera diskar och media"
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
+"Anders Jonsson <anders jonsson norsjovallen se>\n"
 "\n"
 "Skicka synpunkter på översättningen till\n"
 "<tp-sv listor tp-sv se>."
@@ -2336,14 +2323,14 @@ msgstr "_Starta prestandatest…"
 
 #: ../src/disks/ui/benchmark-dialog.ui.h:12
 msgid ""
-"Benchmarking involves measuring the transfer rate on various area of the "
-"device as well as measuring how long it takes to seek from one random area "
-"to another. Please back up important data before using the write benchmark."
+"Benchmarking involves measuring the transfer rate on various area of the device "
+"as well as measuring how long it takes to seek from one random area to another. "
+"Please back up important data before using the write benchmark."
 msgstr ""
 "Prestandatester innefattar att mäta överföringshastigheten på olika delar av "
-"enheten så väl som att mäta hur lång tid det tar att söka från en "
-"slumpmässigt vald del till en annan. Säkerhetskopiera viktig data innan "
-"prestandatestet för skrivning används."
+"enheten så väl som att mäta hur lång tid det tar att söka från en slumpmässigt "
+"vald del till en annan. Säkerhetskopiera viktig data innan prestandatestet för "
+"skrivning används."
 
 #: ../src/disks/ui/benchmark-dialog.ui.h:13
 msgid "Transfer Rate"
@@ -2363,41 +2350,40 @@ msgstr "Utför s_krivnings-prestandatest"
 
 #: ../src/disks/ui/benchmark-dialog.ui.h:17
 msgid ""
-"Benchmarking the write-rate of a disk requires exclusive access to the disk "
-"(e.g. the disk or its partitions cannot be mounted or in use) and involves "
-"reading data and then writing it back. As a result, the contents of the disk "
-"is not changed.\n"
+"Benchmarking the write-rate of a disk requires exclusive access to the disk (e.g. "
+"the disk or its partitions cannot be mounted or in use) and involves reading data "
+"and then writing it back. As a result, the contents of the disk is not changed.\n"
 "\n"
-"If not checked, the write-part of the benchmark will not be done but on the "
-"other hand exclusive access to the device is not needed (e.g. the disk or "
-"device can be in use)."
-msgstr ""
-"Prestandatest för skrivhastigheten för en disk kräver ensam åtkomst till "
-"disken (dvs. disken eller dess partitioner kan inte vara monterade eller "
-"användas) och innefattar att läsa data för att sedan skriva tillbaka det. "
-"Diskens innehåll förändras alltså inte av detta.\n"
+"If not checked, the write-part of the benchmark will not be done but on the other "
+"hand exclusive access to the device is not needed (e.g. the disk or device can be "
+"in use)."
+msgstr ""
+"Prestandatest för skrivhastigheten för en disk kräver ensam åtkomst till disken "
+"(dvs. disken eller dess partitioner kan inte vara monterade eller användas) och "
+"innefattar att läsa data för att sedan skriva tillbaka det. Diskens innehåll "
+"förändras alltså inte av detta.\n"
 "\n"
 "Om inte kryssad kommer skrivdelen av prestandatestet inte att utföras, men å "
-"andra sidan krävs då inte ensam åtkomst till enheten (dvs. disken eller "
-"enheten kan användas samtidigt som testet utförs)."
+"andra sidan krävs då inte ensam åtkomst till enheten (dvs. disken eller enheten "
+"kan användas samtidigt som testet utförs)."
 
 #: ../src/disks/ui/benchmark-dialog.ui.h:20
 msgid ""
-"Number of samples. Bigger number produces a more accurate picture of access "
-"time patterns but takes more time."
+"Number of samples. Bigger number produces a more accurate picture of access time "
+"patterns but takes more time."
 msgstr ""
 "Antal samplingar. Högre antal ger en mer precis bild över mönster för "
 "åtkomsttider men tar längre tid."
 
 #: ../src/disks/ui/benchmark-dialog.ui.h:21
 msgid ""
-"The number of MiB (1048576 bytes) to read/write for each sample. Big sample "
-"sizes tend to produce more accurate benchmarks at the cost of the benchmark "
-"taking more time."
+"The number of MiB (1048576 bytes) to read/write for each sample. Big sample sizes "
+"tend to produce more accurate benchmarks at the cost of the benchmark taking more "
+"time."
 msgstr ""
 "Antal MiB (1048576 byte) att läsa/skriva för varje sampling. Stor "
-"samplingsstorlek tenderar att ge mer precisa prestandatester på bekostnad av "
-"att prestandatesterna tar längre tid."
+"samplingsstorlek tenderar att ge mer precisa prestandatester på bekostnad av att "
+"prestandatesterna tar längre tid."
 
 #: ../src/disks/ui/benchmark-dialog.ui.h:22
 msgid "Access Time"
@@ -2409,11 +2395,11 @@ msgstr "Antal samp_lingar"
 
 #: ../src/disks/ui/benchmark-dialog.ui.h:24
 msgid ""
-"Number of samples. Bigger number produces more smooth graphs but the "
-"benchmark will take more time."
+"Number of samples. Bigger number produces more smooth graphs but the benchmark "
+"will take more time."
 msgstr ""
-"Antal samplingar. Högre antal ger mjukare graf men prestandatesterna tar "
-"längre tid."
+"Antal samplingar. Högre antal ger mjukare graf men prestandatesterna tar längre "
+"tid."
 
 #: ../src/disks/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:1
 msgid "Change Passphrase"
@@ -2559,8 +2545,7 @@ msgid "The free space following the partition, in megabytes"
 msgstr "Ledigt utrymme som kommer efter partitionen, i megabyte"
 
 #. The contents of the device, for example 'Unknown', 'FAT (32-bit version)', 'Ext4 (version 1.0)', 'Swap 
(version 2)'
-#: ../src/disks/ui/create-partition-dialog.ui.h:18
-#: ../src/disks/ui/disks.ui.h:18
+#: ../src/disks/ui/create-partition-dialog.ui.h:18 ../src/disks/ui/disks.ui.h:18
 msgid "Contents"
 msgstr "Innehåll"
 
@@ -2574,8 +2559,7 @@ msgstr "Tillämpa tidsgränsinställningar för standby"
 
 #: ../src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui.h:3
 msgid ""
-"Turn on to configure Standby Timeout at startup and when the disk is "
-"connected"
+"Turn on to configure Standby Timeout at startup and when the disk is connected"
 msgstr ""
 "Slå på för att konfigurera tidsgräns för standby vid uppstart och när disken "
 "ansluts"
@@ -2602,8 +2586,8 @@ msgstr "APM-nivå"
 
 #: ../src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui.h:9
 msgid ""
-"Agressive spin-down may wear out the drive faster than anticipated. Please "
-"check the “Start/Stop Count” SMART attribute from time to time"
+"Agressive spin-down may wear out the drive faster than anticipated. Please check "
+"the “Start/Stop Count” SMART attribute from time to time"
 msgstr ""
 "Aggressiv nerstängning kan nöta ut disken snabbare än förväntat. Kontrollera "
 "SMART-attributet ”Start/Stop Count” lite nu och då"
@@ -2638,8 +2622,7 @@ msgstr "Tillämpa inställningar för skrivcache"
 
 #: ../src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui.h:17
 msgid ""
-"Turn on to configure Write Cache setting at startup and when the disk is "
-"connected"
+"Turn on to configure Write Cache setting at startup and when the disk is connected"
 msgstr ""
 "Slå på för att konfigurera inställningar för skrivcache vid uppstart och när "
 "disken ansluts"
@@ -2661,8 +2644,8 @@ msgid ""
 "Performance is increased by enabling write caching, but leaves the system "
 "susceptible to data loss in the event of a power failure"
 msgstr ""
-"Prestanda kan ökas genom att aktivera skrivcache, men gör systemet "
-"känsligare för dataförlust i händelse av ett strömavbrott"
+"Prestanda kan ökas genom att aktivera skrivcache, men gör systemet känsligare för "
+"dataförlust i händelse av ett strömavbrott"
 
 #: ../src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui.h:22
 msgid "Wr_ite Cache"
@@ -2731,20 +2714,20 @@ msgid "Partition Type"
 msgstr "Partitionstyp"
 
 #: ../src/disks/ui/disks.ui.h:21
-msgid "Format…"
-msgstr "Formatera…"
+msgid "Format Disk…"
+msgstr "Formatera disk…"
 
 #: ../src/disks/ui/disks.ui.h:22
 msgid "Create Disk Image…"
-msgstr "Skapa diskavbild..."
+msgstr "Skapa diskavbild…"
 
 #: ../src/disks/ui/disks.ui.h:23
 msgid "Restore Disk Image…"
 msgstr "Återställ diskavbild…"
 
 #: ../src/disks/ui/disks.ui.h:24
-msgid "Benchmark…"
-msgstr "Prestandatest…"
+msgid "Benchmark Disk…"
+msgstr "Prestandatesta disk…"
 
 #: ../src/disks/ui/disks.ui.h:25
 msgid "SMART Data & Self-Tests…"
@@ -2767,25 +2750,41 @@ msgid "Power Off…"
 msgstr "Slå av…"
 
 #: ../src/disks/ui/disks.ui.h:30
+msgid "Format Partition…"
+msgstr "Formatera partition…"
+
+#: ../src/disks/ui/disks.ui.h:31
 msgid "Edit Partition…"
 msgstr "Redigera partition…"
 
-#: ../src/disks/ui/disks.ui.h:31
+#: ../src/disks/ui/disks.ui.h:32
 msgid "Edit Filesystem…"
 msgstr "Redigera filsystem…"
 
-#: ../src/disks/ui/disks.ui.h:32
+#: ../src/disks/ui/disks.ui.h:33
 msgid "Change Passphrase…"
 msgstr "Byt lösenfras…"
 
-#: ../src/disks/ui/disks.ui.h:33
+#: ../src/disks/ui/disks.ui.h:34
 msgid "Edit Mount Options…"
 msgstr "Redigera monteringsinställningar…"
 
-#: ../src/disks/ui/disks.ui.h:34
+#: ../src/disks/ui/disks.ui.h:35
 msgid "Edit Encryption Options…"
 msgstr "Redigera krypteringsinställningar…"
 
+#: ../src/disks/ui/disks.ui.h:36
+msgid "Create Partition Image…"
+msgstr "Skapa partitionsavbild…"
+
+#: ../src/disks/ui/disks.ui.h:37
+msgid "Restore Partition Image…"
+msgstr "Återställ partitionsavbild…"
+
+#: ../src/disks/ui/disks.ui.h:38
+msgid "Benchmark Partition…"
+msgstr "Prestandatesta partition…"
+
 #: ../src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:1
 msgid "Encryption Options"
 msgstr "Inställningar för kryptering"
@@ -2796,13 +2795,13 @@ msgstr "Flaggor för automatisk _kryptering"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:3
 msgid ""
-"Switch off <i>Automatic Encryption Options</i> to manage encryption options "
-"and passphrase for the device. The options correspond to an entry in the <b>/"
-"etc/crypttab</b> file"
+"Switch off <i>Automatic Encryption Options</i> to manage encryption options and "
+"passphrase for the device. The options correspond to an entry in the <b>/etc/"
+"crypttab</b> file"
 msgstr ""
 "Inaktivera <i>Flaggor för automatisk kryptering</i> för att hantera "
-"krypteringsflaggor och lösenfras för enheten. Inställningarna motsvarar en "
-"post i filen <b>/etc/crypttab</b>"
+"krypteringsflaggor och lösenfras för enheten. Inställningarna motsvarar en post i "
+"filen <b>/etc/crypttab</b>"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:5
 msgid "Opt_ions"
@@ -2813,8 +2812,8 @@ msgid ""
 "The name to use for the unlocked device - the device is set up as the name "
 "prefixed with <b>/dev/mapper</b>/"
 msgstr ""
-"Namnet att använda för den upplåsta enheten - enheten är konfigurerad som "
-"namnet med prefixet <b>/dev/mapper</b>/"
+"Namnet att använda för den upplåsta enheten - enheten är konfigurerad som namnet "
+"med prefixet <b>/dev/mapper</b>/"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:7
 msgid "Options to use when unlocking the device"
@@ -2831,8 +2830,7 @@ msgstr "Vis_a lösenfras"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:10
 msgid ""
-"Passphrase of the device or empty to request from user when setting up the "
-"device"
+"Passphrase of the device or empty to request from user when setting up the device"
 msgstr ""
 "Lösenfrasen för enheten eller tom för att begära den från användaren vid "
 "konfiguration av enheten"
@@ -2857,11 +2855,11 @@ msgstr "Kräv ytterligare a_uktorisering för att låsa upp"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:15
 msgid ""
-"If checked, additional authorization is required to unlock the device [x-"
-"udisks-auth]"
+"If checked, additional authorization is required to unlock the device [x-udisks-"
+"auth]"
 msgstr ""
-"Om kryssad kommer ytterligare auktorisering krävas för att låsa upp enheten "
-"[x-udisks-auth]"
+"Om kryssad kommer ytterligare auktorisering krävas för att låsa upp enheten [x-"
+"udisks-auth]"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:1
 #: ../src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:1
@@ -2886,13 +2884,13 @@ msgstr "S_tartbar"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:6
 msgid ""
-"A flag used by the Platform bootloader to determine where the OS should be "
-"loaded from. Sometimes the partition with this flag set is referred to as "
-"the <i>active</i> partition"
+"A flag used by the Platform bootloader to determine where the OS should be loaded "
+"from. Sometimes the partition with this flag set is referred to as the <i>active</"
+"i> partition"
 msgstr ""
 "En flagga används av plattformens starthanterare för att fastställa var "
-"operativsystemet ska läsas in från. Den partition som ställs in med denna "
-"flagga kan ibland refereras till som den <i>aktiva</i> partitionen"
+"operativsystemet ska läsas in från. Den partition som ställs in med denna flagga "
+"kan ibland refereras till som den <i>aktiva</i> partitionen"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-filesystem-dialog.ui.h:1
 msgid "Change Filesystem Label"
@@ -2912,13 +2910,12 @@ msgstr "Flaggor för a_utomatisk montering"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:3
 msgid ""
-"Switch off <i>Automatic Mount Options</i> to manage mount point and mount "
-"options for the device. The options correspond to an entry in the <b>/etc/"
-"fstab</b> file"
+"Switch off <i>Automatic Mount Options</i> to manage mount point and mount options "
+"for the device. The options correspond to an entry in the <b>/etc/fstab</b> file"
 msgstr ""
 "Inaktivera <i>Flaggor för automatisk montering</i> för att hantera "
-"monteringspunkt och monteringsflaggor för enheten. Inställningarna motsvarar "
-"en post i filen <b>/etc/fstab</b>"
+"monteringspunkt och monteringsflaggor för enheten. Inställningarna motsvarar en "
+"post i filen <b>/etc/fstab</b>"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:4
 msgid "I_dentify As"
@@ -2926,19 +2923,19 @@ msgstr "I_dentifiera som"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:5
 msgid ""
-"The <b>special device file</b> - use symlinks in the <b>/dev/disk</b> "
-"hierarchy to control the scope of the entry"
+"The <b>special device file</b> - use symlinks in the <b>/dev/disk</b> hierarchy "
+"to control the scope of the entry"
 msgstr ""
-"<b>Specialenhetsfil</b> - använd symboliska länkar i <b>/dev/disk</b>-"
-"hierarkin för att styra omfånget av denna post"
+"<b>Specialenhetsfil</b> - använd symboliska länkar i <b>/dev/disk</b>-hierarkin "
+"för att styra omfånget av denna post"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:6
 msgid ""
-"The special device file - use symlinks in the /dev/disk hierarchy to control "
-"the scope of the entry"
+"The special device file - use symlinks in the /dev/disk hierarchy to control the "
+"scope of the entry"
 msgstr ""
-"Specialenhetsfilen - använd symboliska länkar i /dev/disk-hierarkin för att "
-"styra omfånget av denna post"
+"Specialenhetsfilen - använd symboliska länkar i /dev/disk-hierarkin för att styra "
+"omfånget av denna post"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:7
 msgid "Mount _Point"
@@ -2961,11 +2958,10 @@ msgid "Display _Name"
 msgstr "Visnings_namn"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:12
-msgid ""
-"If set, the name to use for the device in the user interface [x-gvfs-name=]"
+msgid "If set, the name to use for the device in the user interface [x-gvfs-name=]"
 msgstr ""
-"Om inställd kommer namnet att användas för enheten i användargränssnittet [x-"
-"gvfs-name=]"
+"Om inställd kommer namnet att användas för enheten i användargränssnittet [x-gvfs-"
+"name=]"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:13
 msgid "Icon Na_me"
@@ -2973,8 +2969,8 @@ msgstr "Ikonna_mn"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:14
 msgid ""
-"If set, the name of the icon to use in the device in the user interface [x-"
-"gvfs-icon=]"
+"If set, the name of the icon to use in the device in the user interface [x-gvfs-"
+"icon=]"
 msgstr ""
 "Om inställd kommer namnet för ikonen att användas för enheten i "
 "användargränssnittet [x-gvfs-icon=]"
@@ -2985,11 +2981,11 @@ msgstr "Visa i a_nvändargränssnitt"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:16
 msgid ""
-"If checked, the device is always shown in the user interface no matter what "
-"its directory is [x-gvfs-show]"
+"If checked, the device is always shown in the user interface no matter what its "
+"directory is [x-gvfs-show]"
 msgstr ""
-"Om kryssad kommer enheten alltid att visas i användargränssnittet oavsett "
-"vad dess katalog är [x-gvfs-show]"
+"Om kryssad kommer enheten alltid att visas i användargränssnittet oavsett vad "
+"dess katalog är [x-gvfs-show]"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:17
 msgid "Require additional authori_zation to mount"
@@ -2997,11 +2993,11 @@ msgstr "Kräv ytterligare au_ktorisering för att montera"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:18
 msgid ""
-"If checked, additional authorization is required to mount the device [x-"
-"udisks-auth]"
+"If checked, additional authorization is required to mount the device [x-udisks-"
+"auth]"
 msgstr ""
-"Om kryssad kommer ytterligare auktorisering att krävas för att montera "
-"enheten [x-udisks-auth]"
+"Om kryssad kommer ytterligare auktorisering att krävas för att montera enheten [x-"
+"udisks-auth]"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:19
 msgid "Mount at _startup"
@@ -3017,11 +3013,11 @@ msgstr "Namn på s_ymbolisk ikon"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:22
 msgid ""
-"If set, the name of the symbolic icon to use in the device in the user "
-"interface [x-gvfs-symbolic-icon=]"
+"If set, the name of the symbolic icon to use in the device in the user interface "
+"[x-gvfs-symbolic-icon=]"
 msgstr ""
-"Om inställd kommer namnet för den symboliska ikonen att användas för enheten "
-"i användargränssnittet [x-gvfs-symbolic-icon=]"
+"Om inställd kommer namnet för den symboliska ikonen att användas för enheten i "
+"användargränssnittet [x-gvfs-symbolic-icon=]"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:23
 msgid "Mount Opt_ions"
@@ -3037,12 +3033,11 @@ msgstr "Partitionstypen representerad som en 32-bitars <i>GUID</i>"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:6
 msgid ""
-"The partition name (up to 36 unicode characters). This is useful if you want "
-"to refer to the device via a symlink in the <b>/dev/disk/by-partlabel</b> "
-"directory"
+"The partition name (up to 36 unicode characters). This is useful if you want to "
+"refer to the device via a symlink in the <b>/dev/disk/by-partlabel</b> directory"
 msgstr ""
-"Partitionsnamnet (upp till 36 unicode-tecken). Detta är användbart om du "
-"vill referera till enheten via en symbolisk länk i katalogen <b>/dev/disk/by-"
+"Partitionsnamnet (upp till 36 unicode-tecken). Detta är användbart om du vill "
+"referera till enheten via en symbolisk länk i katalogen <b>/dev/disk/by-"
 "partlabel</b>"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:7
@@ -3052,12 +3047,12 @@ msgstr "_Systempartition"
 #: ../src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:8
 msgid ""
 "Used to indicate that the partition and its contents are required for the OS/"
-"Platform to function. Special care should be taken to not delete or "
-"overwrite the contents"
+"Platform to function. Special care should be taken to not delete or overwrite the "
+"contents"
 msgstr ""
 "Används för att indikera att partitionen och dess innehåll krävs för att "
-"operativsystemet/plattformen ska fungera. Extra försiktighet ska tas för att "
-"inte ta bort eller skriva över dess innehåll"
+"operativsystemet/plattformen ska fungera. Extra försiktighet ska tas för att inte "
+"ta bort eller skriva över dess innehåll"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:9
 msgid "Legacy BIOS _Bootable"
@@ -3065,8 +3060,8 @@ msgstr "Legacy BIOS _Bootable"
 
 #: ../src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:10
 msgid ""
-"Legacy BIOS Bootable. This is equivalent to Master Boot Record <i>bootable</"
-"i> flag. It is normally only used for GPT partitions on MBR systems"
+"Legacy BIOS Bootable. This is equivalent to Master Boot Record <i>bootable</i> "
+"flag. It is normally only used for GPT partitions on MBR systems"
 msgstr ""
 "Legacy BIOS Bootable. Detta motsvarar flaggan <i>startbar</i> i Master Boot "
 "Record. Dett används oftast endast för GPT-partitioner på MBR-system"
@@ -3097,8 +3092,7 @@ msgstr "F_ilsystem"
 
 #: ../src/disks/ui/filesystem-create.ui.h:4
 msgid ""
-"The custom filesystem type to create e.g. <i>btrfs</i>, <i>xfs</i> or "
-"<i>swap</i>"
+"The custom filesystem type to create e.g. <i>btrfs</i>, <i>xfs</i> or <i>swap</i>"
 msgstr ""
 "Den anpassade filsystemstypen att skapa t.ex. <i>btrfs</i>, <i>xfs</i> eller "
 "<i>växlingsutrymme</i>"
@@ -3106,8 +3100,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/disks/ui/filesystem-create.ui.h:5
 msgid "The custom filesystem type to create e.g. btrfs, xfs or swap"
 msgstr ""
-"Den anpassade filsystemstypen att skapa t.ex. btrfs, xfs eller "
-"växlingsutrymme"
+"Den anpassade filsystemstypen att skapa t.ex. btrfs, xfs eller växlingsutrymme"
 
 #: ../src/disks/ui/filesystem-create.ui.h:8
 msgid "Enter passphrase used to protect the data"
@@ -3115,19 +3108,19 @@ msgstr "Ange lösenfrasen som används för att skydda datat"
 
 #: ../src/disks/ui/filesystem-create.ui.h:13
 msgid ""
-"The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer to "
-"the device via a symlink in the <b>/dev/disk/by-label</b> directory"
+"The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer to the "
+"device via a symlink in the <b>/dev/disk/by-label</b> directory"
 msgstr ""
-"Namnet att använda för filsystemet. Detta är användbart om du vill referera "
-"till enheten via en symbolisk länk i katalogen <b>/dev/disk/by-label</b>"
+"Namnet att använda för filsystemet. Detta är användbart om du vill referera till "
+"enheten via en symbolisk länk i katalogen <b>/dev/disk/by-label</b>"
 
 #: ../src/disks/ui/filesystem-create.ui.h:14
 msgid ""
-"The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer to "
-"the device via a symlink in the /dev/disk/by-label directory"
+"The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer to the "
+"device via a symlink in the /dev/disk/by-label directory"
 msgstr ""
-"Namnet att använda för filsystemet. Detta är användbart om du vill referera "
-"till enheten via en symbolisk länk i katalogen /dev/disk/by-label"
+"Namnet att använda för filsystemet. Detta är användbart om du vill referera till "
+"enheten via en symbolisk länk i katalogen /dev/disk/by-label"
 
 #: ../src/disks/ui/filesystem-create.ui.h:15
 msgid "For example, “My Files” or “Backup Data”"
@@ -3180,7 +3173,7 @@ msgstr "Storlek på avbild"
 
 #: ../src/disks/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:8
 msgid "_Start Restoring…"
-msgstr "_Börja återställa..."
+msgstr "_Börja återställa…"
 
 #: ../src/disks/ui/smart-dialog.ui.h:1
 msgid "SMART Data & Self-Tests"
@@ -3411,3564 +3404,3 @@ msgstr "Problemövervakning för diskar"
 #: ../src/notify/gdu-sd-plugin.gnome-settings-plugin.in.h:2
 msgid "Warns about problems with disks and storage devices"
 msgstr "Varnar för problem med diskar och lagringsenheter"
-
-#~ msgid "<big>Change Passphrase</big>"
-#~ msgstr "<big>Byt lösenfras</big>"
-
-#~ msgid "<big>Create Disk Image</big>"
-#~ msgstr "<big>Skapa diskavbildning</big>"
-
-#~ msgid "<big>Create Partition</big>"
-#~ msgstr "<big>Skapa partition</big>"
-
-#~ msgid "<big>Contents</big>"
-#~ msgstr "<big>Innehåll</big>"
-
-#~ msgid "<big>Edit Partition</big>"
-#~ msgstr "<big>Redigera partition</big>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If set, some OSes may mount or use the contents of the partition as read-"
-#~ "only instead of read-write"
-#~ msgstr ""
-#~ "Om inställd kan vissa operativsystem montera eller använda innehållet av "
-#~ "partitionen som skrivskyddat istället för läs-skriv"
-
-#~ msgid "H_idden"
-#~ msgstr "D_old"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If set, some OSes may hide the contents of the partition in their user "
-#~ "interfaces"
-#~ msgstr ""
-#~ "Om inställd kan vissa operativsystem dölja innehållet av partitionen i "
-#~ "sina användargränssnitt"
-
-#~ msgid "Do Not _Automount"
-#~ msgstr "Montera in_te automatiskt"
-
-#~ msgid "If set, some OSes may not automount the contents of the partition"
-#~ msgstr ""
-#~ "Om inställd kan vissa operativsystem inte montera innehållet av "
-#~ "partitionen automatiskt"
-
-#~ msgid "_Format..."
-#~ msgstr "_Formatera..."
-
-#~ msgid "<big>Format Disk</big>"
-#~ msgstr "<big>Formatera disk</big>"
-
-#~ msgid "<big>Format Volume</big>"
-#~ msgstr "<big>Formatera volym</big>"
-
-#~ msgid "Create a new partition..."
-#~ msgstr "Skapa en ny partition..."
-
-#~ msgid "Mount the filesystem"
-#~ msgstr "Montera filsystemet"
-
-#~ msgid "Unmount the filesystem"
-#~ msgstr "Avmontera filsystemet"
-
-#~ msgid "Eject the media"
-#~ msgstr "Mata ut media"
-
-#~ msgid "Unlock the encrypted device"
-#~ msgstr "Lås upp krypterade enheten"
-
-#~ msgid "Activate the swap space"
-#~ msgstr "Aktivera växlingsutrymmet"
-
-#~ msgid "Deactivate the swap space"
-#~ msgstr "Inaktivera växlingsutrymmet"
-
-#~ msgid "Lock the encrypted device"
-#~ msgstr "Lås krypterade enheten"
-
-#~ msgid "More actions..."
-#~ msgstr "Fler åtgärder..."
-
-#~ msgid "Delete partition..."
-#~ msgstr "Ta bort partition..."
-
-#~ msgid "View SMART Data..."
-#~ msgstr "Visa SMART-data..."
-
-#~ msgid "Format..."
-#~ msgstr "Formatera..."
-
-#~ msgid "Edit Partition Type..."
-#~ msgstr "Redigera partitionstyp..."
-
-#~ msgid "Edit Filesystem Label..."
-#~ msgstr "Redigera filsystemsetikett..."
-
-#~ msgid "Attach Disk Image..."
-#~ msgstr "Anslut diskavbildning..."
-
-#~ msgid "Eject media"
-#~ msgstr "Mata ut media"
-
-#~ msgid "<b>_Volumes</b>"
-#~ msgstr "<b>_Volymer</b>"
-
-#~ msgid "In Use"
-#~ msgstr "Används"
-
-#~ msgid "<big>Restore Disk Image</big>"
-#~ msgstr "<big>Återställ diskavbildning</big>"
-
-#~ msgid "%.1f hour"
-#~ msgid_plural "%.1f hours"
-#~ msgstr[0] "%.1f timme"
-#~ msgstr[1] "%.1f timmar"
-
-#~ msgid "%.1f minute"
-#~ msgid_plural "%.1f minutes"
-#~ msgstr[0] "%.1f minut"
-#~ msgstr[1] "%.1f minuter"
-
-#~ msgid "%.1f second"
-#~ msgid_plural "%.1f seconds"
-#~ msgstr[0] "%.1f sekund"
-#~ msgstr[1] "%.1f sekunder"
-
-#~ msgid "Failure is a sign the disk will fail within 24 hours (Pre-Fail)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Fel är ett tecken på att disken kan få problem inom 24 timmar (Pre-Fail)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Failure is a sign the disk exceeded its intended design life period (Old-"
-#~ "Age)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Fel är ett tecken på att disken överstiger dess tilltänkta livslängd (Old-"
-#~ "Age)"
-
-#~ msgid "Every time data is collected (Online)"
-#~ msgstr "Varje gång som data samlas in (Online)"
-
-#~ msgid "Only during off-line activities (Not Online)"
-#~ msgstr "Endast under frånkopplade aktiviteter (Not Online)"
-
-#~ msgid "%d <span size=\"small\">(Worst:%d, Threshold: %d)</span>"
-#~ msgstr "%d <span size=\"small\">(Sämst:%d, Tröskelvärde: %d)</span>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Failure is a sign the disk will fail within 24 hours <span size=\"small"
-#~ "\">(Pre-Fail)</span>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Fel är ett tecken på att disken kommer att få problem inom 24 timmar "
-#~ "<span size=\"small\">(Pre-Fail)</span>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Failure is a sign the disk exceeded its intended design life period <span "
-#~ "size=\"small\">(Old-Age)</span>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Fel är ett tecken på att disken överstiger dess tilltänkta livslängd "
-#~ "<span size=\"small\">(Old-Age)</span>"
-
-#~ msgid "Every time data is collected <span size=\"small\">(Online)</span>"
-#~ msgstr "Varje gång som data samlas in <span size=\"small\">(Online)</span>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Only during off-line activities <span size=\"small\">(Not Online)</span>"
-#~ msgstr ""
-#~ "Endast under frånkopplade aktiviteter <span size=\"small\">(Not Online)</"
-#~ "span>"
-
-#~ msgid "Self-test in progress — %d%% remaining"
-#~ msgstr "Självtest pågår — %d%% återstår"
-
-#~ msgid "Copying data from device <i>%s</i>..."
-#~ msgstr "Kopierar data från enheten <i>%s</i>..."
-
-#~ msgid "New Volume"
-#~ msgstr "Ny volym"
-
-#~ msgid "%s Block Device"
-#~ msgstr "%s-blockenhet"
-
-#~ msgid "All data on the volume will be lost"
-#~ msgstr "All data på volymen kommer att gå förlorad"
-
-#~ msgid "Copying data to device <i>%s</i>..."
-#~ msgstr "Kopierar data till enheten <i>%s</i>..."
-
-#~ msgid "%s <span size=\"smaller\">(Read-Only)</span>"
-#~ msgstr "%s <span size=\"smaller\">(skrivskyddad)</span>"
-
-#~ msgid "No"
-#~ msgstr "Nej"
-
-#~ msgid "Yes"
-#~ msgstr "Ja"
-
-#~ msgid "Unallocated Space (%s)"
-#~ msgstr "Oallokerat utrymme (%s)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Con_figure passphrase and options"
-#~ msgstr "Byt lösenfras"
-
-#~ msgid "Don't wait for device at startup"
-#~ msgstr "Vänta inte på enheten vid uppstart"
-
-#~ msgid "What's this?"
-#~ msgstr "Vad är detta?"
-
-#~ msgid "_Device"
-#~ msgstr "E_nhet"
-
-#~ msgid "D_irectory"
-#~ msgstr "Kata_log"
-
-#~ msgid "Always show in user interface"
-#~ msgstr "Visa alltid i användargränssnitt"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "nothing_selected"
-#~ msgstr "Ingen enhet markerad"
-
-#~ msgid "Disk Size"
-#~ msgstr "Diskstorlek"
-
-#~ msgid "new"
-#~ msgstr "ny"
-
-#~ msgid "%d msec"
-#~ msgstr "%d ms"
-
-#~ msgid "%d seconds"
-#~ msgstr "%d sekunder"
-
-#~ msgid "Disk Utility"
-#~ msgstr "Diskverktyg"
-
-#~ msgid "Disk Notifications"
-#~ msgstr "Disknotifieringar"
-
-#~ msgid "Provides notifications related to disks"
-#~ msgstr "Tillhandahåller notifieringar relaterade till diskar"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To prevent data corruption, wait until this has finished before removing "
-#~ "media or disconnecting the device."
-#~ msgstr ""
-#~ "För att förhindra dataförlust bör du vänta tills detta är färdigställt "
-#~ "innan mediet tas bort eller enheten kopplas från."
-
-#~ msgid "The device to show the dialog for"
-#~ msgstr "Enheten att visa dialogrutan för"
-
-#~ msgid "text"
-#~ msgstr "text"
-
-#~ msgid "Text to show"
-#~ msgstr "Text att visa"
-
-#~ msgid "Error launching Disk Utility"
-#~ msgstr "Fel vid start av Diskverktyg"
-
-#~ msgid "Device to format"
-#~ msgstr "Enhet att formatera"
-
-#~ msgid "DEVICE"
-#~ msgstr "ENHET"
-
-#~ msgid "Operation was canceled"
-#~ msgstr "Åtgärden avbröts"
-
-#~ msgid "Gnome Disk Utility formatting tool"
-#~ msgstr "Formateringsverktyg för GNOME"
-
-#~ msgid "Format partition %d of %s (%s)"
-#~ msgstr "Formatera partition %d på %s (%s)"
-
-#~ msgid "Formatting partition %d of %s (%s)"
-#~ msgstr "Formaterar partition %d på %s (%s)"
-
-#~ msgid "Format %s (%s)"
-#~ msgstr "Formatera %s (%s)"
-
-#~ msgid "Formatting %s (%s)"
-#~ msgstr "Formaterar %s (%s)"
-
-#~ msgid "Formatting %s Volume (%s)"
-#~ msgstr "Formaterar %s-volym (%s)"
-
-#~ msgid "Preparing..."
-#~ msgstr "Förbereder..."
-
-#~ msgid "Unmounting..."
-#~ msgstr "Avmonterar..."
-
-#~ msgid "Unable to format '%s'"
-#~ msgstr "Kunde inte formatera \"%s\""
-
-#~ msgid "Formatting..."
-#~ msgstr "Formaterar..."
-
-#~ msgid "Cancelling..."
-#~ msgstr "Avbryter..."
-
-#~ msgid "Mounting volume..."
-#~ msgstr "Monterar volym..."
-
-#~ msgid "Error storing passphrase in keyring"
-#~ msgstr "Fel vid lagring av lösenfrasen i nyckelringen"
-
-#~ msgid "The RAID Array to add a component to."
-#~ msgstr "RAID-kedjan att lägga till en komponent till."
-
-#~ msgid "Add spare to %s"
-#~ msgstr "Lägg till reserv till %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select a device to create a %s spare on for the RAID Array \"%s\" (%s)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Välj en enhet för att skapa en %s-reserv för RAID-kedjan \"%s\" (%s)"
-
-#~ msgid "Expand %s"
-#~ msgstr "Expandera %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Select one or more devices to use %s on for expanding the RAID Array \"%s"
-#~ "\" (%s)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Välj en eller flera enheter för att använda %s på för att expandera RAID-"
-#~ "kedjan \"%s\" (%s)"
-
-#~ msgid "_Expand"
-#~ msgstr "_Expandera"
-
-#~ msgid "The VG to add a PV to."
-#~ msgstr "Volymgruppen att lägga till en fysisk volym till."
-
-#~ msgid "Add Physical Volume to %s (%s)"
-#~ msgstr "Lägg till fysisk volym till %s (%s)"
-
-#~ msgid "_Size:"
-#~ msgstr "_Storlek:"
-
-#~ msgid "Value:"
-#~ msgstr "Värde:"
-
-#~ msgid "Failing"
-#~ msgstr "Trasig"
-
-#~ msgid "Warning"
-#~ msgstr "Varning"
-
-#~ msgid "Choose SMART Self-test"
-#~ msgstr "Välj SMART-självtest"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The tests may take a very long time to complete depending on the speed "
-#~ "and size of the disk. You can continue using your system while the test "
-#~ "is running."
-#~ msgstr ""
-#~ "Testerna kan ta mycket lång tid att färdigställa beroende på hastighet "
-#~ "och storlek på disken. Du kan fortsätta att använda ditt system under "
-#~ "tiden som testet genomförs."
-
-#~ msgid "_Short (usually less than ten minutes)"
-#~ msgstr "_Kort (oftast mindre än 10 minuter)"
-
-#~ msgid "_Extended (usually tens of minutes)"
-#~ msgstr "_Utökad (oftast ett tiotal minuter)"
-
-#~ msgid "C_onveyance (usually less than ten minutes)"
-#~ msgstr "T_ransport (oftast mindre än tio minuter)"
-
-#~ msgid "_Run Self Test"
-#~ msgstr "_Kör självtest"
-
-#~ msgid "%s (%s) – SMART Data"
-#~ msgstr "%s (%s) – SMART-data"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Time since SMART data was last read – SMART data is updated every 30 "
-#~ "minutes unless the disk is sleeping"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tid sedan SMART-data senast lästes – SMART-data uppdateras var 30:e minut "
-#~ "såvida inte disken sover"
-
-#~ msgid "The result of the last self-test that ran on the disk"
-#~ msgstr "Resultatet för senaste självtestet som kördes på disken"
-
-#~ msgid "The amount of elapsed time the disk has been in a powered-up state"
-#~ msgstr "Mängden förfluten tid som disken har varit i ett påslaget tillstånd"
-
-#~ msgid "Power Cycles:"
-#~ msgstr "Strömcykler:"
-
-#~ msgid "The number of full disk power on/off cycles"
-#~ msgstr "Antalet fullständiga på- och avstängningscykler"
-
-#~ msgid "Temperature:"
-#~ msgstr "Temperatur:"
-
-#~ msgid "The temperature of the disk"
-#~ msgstr "Temperaturen för disken"
-
-#~ msgid "Bad Sectors:"
-#~ msgstr "Trasiga sektorer:"
-
-#~ msgid "The sum of pending and reallocated bad sectors"
-#~ msgstr "Summan av väntande och omallokerade trasiga sektorer"
-
-#~ msgid "The assessment from the disk itself whether it is about to fail"
-#~ msgstr ""
-#~ "Bedömningen från själva disken huruvida det är på väg att få problem"
-
-#~ msgid "An overall assessment of the health of the disk"
-#~ msgstr "En övergripande bedömning av hälsan för disken"
-
-#~ msgid "_Refresh"
-#~ msgstr "_Uppdatera"
-
-#~ msgid "Reads SMART Data, waking up the disk"
-#~ msgstr "Läser SMART-data, väcker upp disken"
-
-#~ msgid "Run _Self-test"
-#~ msgstr "Kör s_jälvtest"
-
-#~ msgid "Test the disk surface for errors"
-#~ msgstr "Testa diskytan efter fel"
-
-#~ msgid "Cancels the self-test"
-#~ msgstr "Avbryter självtestet"
-
-#~ msgid "_Attributes"
-#~ msgstr "_Attribut"
-
-#~ msgid "Don't _warn if the disk is failing"
-#~ msgstr "Varna _inte om disken är trasig"
-
-#~ msgid "Leave unchecked to get notified if the disk starts failing"
-#~ msgstr "Lämna okryssad för att bli notifierad om disken börjar få problem"
-
-#~ msgid "Failure is a sign of old age (Old-Age)"
-#~ msgstr "Fel är ett tecken på hög ålder (Old-Age)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Type: %s\n"
-#~ "Updates: %s\n"
-#~ "Raw: 0x%02x%02x%02x%02x%02x%02x"
-#~ msgstr ""
-#~ "Typ: %s\n"
-#~ "Uppdateringar: %s\n"
-#~ "Rå: 0x%02x%02x%02x%02x%02x%02x"
-
-#~ msgid "SMART data never collected"
-#~ msgstr "SMART-data har aldrig samlats in"
-
-#~ msgid "SMART data is malformed"
-#~ msgstr "SMART-data är felformulerat"
-
-#~ msgid "Passed"
-#~ msgstr "OK"
-
-#~ msgid "%d bad sector"
-#~ msgid_plural "%d bad sectors"
-#~ msgstr[0] "%d trasig sektor"
-#~ msgstr[1] "%d trasiga sektorer"
-
-#~ msgid "Completed OK"
-#~ msgstr "Färdigställd OK"
-
-#~ msgid "Cancelled (with hard or soft reset)"
-#~ msgstr "Avbrutet (med hård eller mjuk nollställning)"
-
-#~ msgid "Not completed (a fatal error might have occurred)"
-#~ msgstr "Färdigställdes inte (ett ödesdigert fel kan ha inträffat)"
-
-#~ msgid "FAILED (Electrical)"
-#~ msgstr "MISSLYCKADES (elektriskt)"
-
-#~ msgid "FAILED (Servo)"
-#~ msgstr "MISSLYCKADES (Servo)"
-
-#~ msgid "FAILED (Read)"
-#~ msgstr "MISSLYCKADES (Läsning)"
-
-#~ msgid "FAILED (Suspected of having handled damage)"
-#~ msgstr "MISSLYCKADES (misstänkt för att hanterat skada)"
-
-#~ msgid "In progress"
-#~ msgstr "Pågår"
-
-#~ msgid "This operation concerns the volume \"%s\" (%s)"
-#~ msgstr "Denna åtgärd gäller volymen \"%s\" (%s)"
-
-#~ msgid "This operation concerns the drive \"%s\" (%s)"
-#~ msgstr "Detta åtgärd gäller enheten \"%s\" (%s)"
-
-#~ msgid "This operation concerns \"%s\" (%s)"
-#~ msgstr "Denna åtgärd gäller \"%s\" (%s)"
-
-#~ msgid "User Name"
-#~ msgstr "Användarnamn"
-
-#~ msgid "The chosen user name"
-#~ msgstr "Det valda användarnamnet"
-
-#~ msgid "Address"
-#~ msgstr "Adress"
-
-#~ msgid "The chosen address"
-#~ msgstr "Den valda adressen"
-
-#~ msgid "Choose Server"
-#~ msgstr "Välj server"
-
-#~ msgid "_Browse..."
-#~ msgstr "_Bläddra..."
-
-#~ msgid "Browse servers discovered via the DNS-SD protocol"
-#~ msgstr "Bläddra efter servrar som upptäckts via protokollet DNS-SD"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To manage storage devices on another machine, enter the address and press "
-#~ "“Connect”. The connection will be made using the <i>Secure Shell</i> "
-#~ "protocol."
-#~ msgstr ""
-#~ "För att hantera lagringsenheter på en annan dator, ange adressen och "
-#~ "tryck på \"Anslut\". Anslutningen kommer att göras med <i>Secure Shell</"
-#~ "i>-protokollet."
-
-#~ msgid "The hostname or address to connect to"
-#~ msgstr "Värdnamnet eller adressen att ansluta till"
-
-#~ msgid "Server _Address:"
-#~ msgstr "Servera_dress:"
-
-#~ msgid "The user name to connect as"
-#~ msgstr "Användarnamnet att ansluta som"
-
-#~ msgid "_User Name:"
-#~ msgstr "_Användarnamn:"
-
-#~ msgid "Maximum Logical Volume Size"
-#~ msgstr "Största storlek för logisk volym"
-
-#~ msgid "The maximum possible logical volume size"
-#~ msgstr "Största möjliga storlek för logiska volymen"
-
-#~ msgid "Logical Volume Size"
-#~ msgstr "Storlek för logisk volym"
-
-#~ msgid "The requested Logical Volume size"
-#~ msgstr "Den begärda storleken för logiska volymen"
-
-#~ msgid "Create Logical Volume on %s"
-#~ msgstr "Skapa logisk volym på %s"
-
-#~ msgid "Pool"
-#~ msgstr "Pool"
-
-#~ msgid "The pool of devices"
-#~ msgstr "Poolen av enheter"
-
-#~ msgid "The selected RAID level"
-#~ msgstr "Den valda RAID-nivån"
-
-#~ msgid "The requested name for the array"
-#~ msgstr "Det begärda namnet för kedjan"
-
-#~ msgid "The requested size of the array"
-#~ msgstr "Den begärda storleken för kedjan"
-
-#~ msgid "Component Size"
-#~ msgstr "Komponentstorlek"
-
-#~ msgid "The size of each component"
-#~ msgstr "Storleken för varje komponent"
-
-#~ msgid "The requested stripe size of the array"
-#~ msgstr "Den begärda stripe-storleken för kedjan"
-
-#~ msgid "Drives"
-#~ msgstr "Enheter"
-
-#~ msgid "Array of drives to use for the array"
-#~ msgstr "Kedja av enheter att använd för kedjan"
-
-#~ msgid "Create RAID Array"
-#~ msgstr "Skapa RAID-kedja"
-
-#~ msgid "General"
-#~ msgstr "Allmänt"
-
-#~ msgid "RAID _Level:"
-#~ msgstr "RAID-_nivå:"
-
-#~ msgid "New RAID Array"
-#~ msgstr "Ny RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Stripe S_ize:"
-#~ msgstr "Stripe-st_orlek:"
-
-#~ msgid "4 KiB"
-#~ msgstr "4 KiB"
-
-#~ msgid "8 KiB"
-#~ msgstr "8 KiB"
-
-#~ msgid "16 KiB"
-#~ msgstr "16 KiB"
-
-#~ msgid "32 KiB"
-#~ msgstr "32 KiB"
-
-#~ msgid "64 KiB"
-#~ msgstr "64 KiB"
-
-#~ msgid "128 KiB"
-#~ msgstr "128 KiB"
-
-#~ msgid "256 KiB"
-#~ msgstr "256 KiB"
-
-#~ msgid "512 KiB"
-#~ msgstr "512 KiB"
-
-#~ msgid "1 MiB"
-#~ msgstr "1 MiB"
-
-#~ msgid "Array _Size:"
-#~ msgstr "Kedjans _storlek:"
-
-#~ msgid "Use entire disks instead of _partitions"
-#~ msgstr "Använd hela diskar istället för _partitioner"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If checked, the entirety of each selected disk will be used for the RAID "
-#~ "array. Otherwise partitions will be created."
-#~ msgstr ""
-#~ "Om kryssad kommer allt utrymme på varje markerad disk att användas för "
-#~ "RAID-kedjan. Om inte kommer partitioner att skapas."
-
-#~ msgid "Insufficient number of disks to create a %s array."
-#~ msgstr "Otillräckligt antal diskar för att skapa en %s-kedja."
-
-#~ msgid "To create a %s array, select a disk."
-#~ msgid_plural "To create a %s array, select %d disks."
-#~ msgstr[0] "För att skapa en %s-kedja, välj en disk."
-#~ msgstr[1] "För att skapa en %s-kedja, välj %d diskar."
-
-#~ msgid "To create a %s array, select one more disk."
-#~ msgid_plural "To create a %s array, select %d more disks."
-#~ msgstr[0] "För att skapa en %s-kedja, välj ytterligare en disk."
-#~ msgstr[1] "För att skapa en %s-kedja, välj ytterligare %d diskar."
-
-#~ msgid "To create a %s %s array on %d disks, press \"Create\""
-#~ msgstr "Tryck på \"Skapa\" för att skapa en %s %s-kedja med %d diskar"
-
-#~ msgid "Maximum Partition Size"
-#~ msgstr "Största partitionsstorlek"
-
-#~ msgid "The maximum possible partition size"
-#~ msgstr "Största möjliga storlek för partitionen"
-
-#~ msgid "The requested partition size"
-#~ msgstr "Den begärda partitionsstorleken"
-
-#~ msgid "Create partition on %s"
-#~ msgstr "Skapa partition på %s"
-
-#~ msgid "Flags for the widget"
-#~ msgstr "Flaggor för widgeten"
-
-#~ msgid "Largest Segment For Selected"
-#~ msgstr "Största segmentet för markerade"
-
-#~ msgid "The largest free segment for the selected drives"
-#~ msgstr "Största lediga segmentet för de markerade enheterna"
-
-#~ msgid "Largest Segment For All"
-#~ msgstr "Största segmentet för alla"
-
-#~ msgid "The largest free segment for all the drives"
-#~ msgstr "Största lediga segmentet för alla enheterna"
-
-#~ msgid "The size to use in the details header"
-#~ msgstr "Storleken att använda i detaljrubriken"
-
-#~ msgid "Cannot select multipath component"
-#~ msgstr "Kan inte välja multipath-komponent"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Insufficient space: %s is needed but largest contiguous free block is %s."
-#~ msgstr ""
-#~ "Otillräckligt utrymme: %s behövs men största oavbrutna lediga block är %s."
-
-#~ msgid "The disk will be partitioned and a partition will be created"
-#~ msgstr "Disken kommer att partitioneras och en partition kommer att skapas"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The disk will be partitioned and a %s partition will be created. "
-#~ "Afterwards no space will be available."
-#~ msgstr ""
-#~ "Disken kommer att partitioneras och en %s-partition kommer att skapas. "
-#~ "Efteråt kommer inget utrymme att finnas tillgängligt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The disk will be partitioned and a %s partition will be created. "
-#~ "Afterwards %s will be available."
-#~ msgstr ""
-#~ "Disken kommer att partitioneras och en %s-partition kommer att skapas. "
-#~ "Efteråt kommer %s att finnas tillgängligt."
-
-#~ msgid ""
-#~ "A %s partition will be created. Afterwards no space will be available."
-#~ msgstr ""
-#~ "En %s-partition kommer att skapas. Efteråt kommer inget utrymme att "
-#~ "finnas tillgängligt."
-
-#~ msgid "A %s volume will be created. Afterwards no space will be available."
-#~ msgstr ""
-#~ "En %s-volym kommer att skapas. Efteråt kommer inget utrymme att finnas "
-#~ "tillgängligt."
-
-#~ msgid "A %s partition will be created. Afterwards %s will be available."
-#~ msgstr ""
-#~ "En %s-partition kommer att skapas. Efteråt kommer %s att finnas "
-#~ "tillgängligt."
-
-#~ msgid "A %s volume will be created. Afterwards %s will be available."
-#~ msgstr ""
-#~ "En %s-volym kommer att skapas. Efteråt kommer %s att finnas tillgängligt."
-
-#~ msgid "Whole disk is uninitialized. %s available for use"
-#~ msgstr "Hela disken är inte initierad. %s tillgängligt för användning"
-
-#~ msgid "%s available for use"
-#~ msgstr "%s tillgängligt för användning"
-
-#~ msgid "The disk has no partitions. %s available for use"
-#~ msgstr "Disken innehåller inga partitioner. %s tillgängligt för användning"
-
-#~ msgid "The disk has %d partition"
-#~ msgid_plural "The disk has %d partitions"
-#~ msgstr[0] "Disken innehåller %d partition"
-#~ msgstr[1] "Disken innehåller %d partitioner"
-
-#~ msgid "%s. Largest contiguous free block is %s"
-#~ msgstr "%s. Största oavbrutna lediga block är %s"
-
-#~ msgid "Details"
-#~ msgstr "Detaljer"
-
-#~ msgid "Are you sure you want to start a read/write benchmark?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Är du säker på att du vill starta ett prestandatest för läsning/skrivning?"
-
-#~ msgid "%s (%s) – Benchmark"
-#~ msgstr "%s (%s) – Prestandatest"
-
-#~ msgid "Minimum Read Rate:"
-#~ msgstr "Lägsta läshastighet:"
-
-#~ msgid "Minimum Write Rate:"
-#~ msgstr "Lägsta skrivhastighet:"
-
-#~ msgid "Maximum Read Rate:"
-#~ msgstr "Högsta läshastighet:"
-
-#~ msgid "Maximum Write Rate:"
-#~ msgstr "Högsta skrivhastighet:"
-
-#~ msgid "Start _Read-Only Benchmark"
-#~ msgstr "Starta skrivskyddat p_restandatest"
-
-#~ msgid "Measure read rate and access time"
-#~ msgstr "Mät läshastighet och åtkomsttid"
-
-#~ msgid "Start Read/_Write Benchmark"
-#~ msgstr "Starta prestandatest för läsning/s_krivning"
-
-#~ msgid "Measure read rate, write rate and access time"
-#~ msgstr "Mät läshastighet, skrivhastighet och åtkomsttid"
-
-#~ msgid "Cancels the currently running benchmark"
-#~ msgstr "Avbryter det körande prestandatestet"
-
-#~ msgid "Edit %s"
-#~ msgstr "Redigera %s"
-
-#~ msgid "Missing Physical Volume"
-#~ msgstr "Saknar fysisk volym"
-
-#~ msgid "UUID: %s"
-#~ msgstr "UUID: %s"
-
-#~ msgid "Edit PVs on %s (%s)"
-#~ msgstr "Redigera fysiska volymer på %s (%s)"
-
-#~ msgid "Physical _Volumes"
-#~ msgstr "Fysiska _volymer"
-
-#~ msgid "Physical Volume"
-#~ msgstr "Fysisk volym"
-
-#~ msgid "Capacity"
-#~ msgstr "Kapacitet"
-
-#~ msgid "Unallocated"
-#~ msgstr "Oallokerat"
-
-#~ msgid "SMART Status:"
-#~ msgstr "SMART-status:"
-
-#~ msgid "Device:"
-#~ msgstr "Enhet:"
-
-#~ msgid "_New Physical Volume"
-#~ msgstr "_Ny fysisk volym"
-
-#~ msgid "Add a new PV to the VG"
-#~ msgstr "Lägg till en ny fysisk volym till volymgruppen"
-
-#~ msgid "_Remove Physical Volume"
-#~ msgstr "_Ta bort fysisk volym"
-
-#~ msgid "Remove the PV from the VG"
-#~ msgstr "Ta bort fysiska volymen från volymgruppen"
-
-#~ msgid "Not Supported"
-#~ msgstr "Stöds inte"
-
-#~ msgid "Edit components on %s (%s)"
-#~ msgstr "Redigera komponenter på %s (%s)"
-
-#~ msgid "Position"
-#~ msgstr "Position"
-
-#~ msgid "Component"
-#~ msgstr "Komponent"
-
-#~ msgid "State"
-#~ msgstr "Tillstånd"
-
-#~ msgid "Position:"
-#~ msgstr "Position:"
-
-#~ msgid "State:"
-#~ msgstr "Tillstånd:"
-
-#~ msgid "Add _Spare"
-#~ msgstr "Lägg till _reserv"
-
-#~ msgid "Add a spare to the array"
-#~ msgstr "Lägg till en reserv till kedjan"
-
-#~ msgid "_Expand Array"
-#~ msgstr "_Expandera kedja"
-
-#~ msgid "Increase the capacity of the array"
-#~ msgstr "Öka kapaciteten för kedjan"
-
-#~ msgid "_Attach Component"
-#~ msgstr "_Anslut komponent"
-
-#~ msgid "Attach the component to the array"
-#~ msgstr "Anslut komponenten till kedjan"
-
-#~ msgid "_Remove Component"
-#~ msgstr "_Ta bort komponent"
-
-#~ msgid "Remove the component from the array"
-#~ msgstr "Ta bort komponenten från kedjan"
-
-#~ msgid "Part_ition Label:"
-#~ msgstr "Part_itionsetikett:"
-
-#~ msgid "Ty_pe:"
-#~ msgstr "Ty_p:"
-
-#~ msgid "The operation failed"
-#~ msgstr "Åtgärden misslyckades"
-
-#~ msgid "The operation was canceled"
-#~ msgstr "Åtgärden avbröts"
-
-#~ msgid "The daemon is being inhibited"
-#~ msgstr "Demonen förhindras"
-
-#~ msgid "An invalid option was passed"
-#~ msgstr "En ogiltig flagga skickades"
-
-#~ msgid "The operation is not supported"
-#~ msgstr "Åtgärden stöds inte"
-
-#~ msgid "Getting ATA SMART data would wake up the device"
-#~ msgstr "Hämtning av ATA SMART-data skulle väcka upp enheten"
-
-#~ msgid "Permission denied"
-#~ msgstr "Åtkomst nekas"
-
-#~ msgid "Filesystem driver not installed"
-#~ msgstr "Filsystemsdrivrutin är inte installerad"
-
-#~ msgid "Filesystem tools not installed"
-#~ msgstr "Filsystemsverktyg är inte installerade"
-
-#~ msgid "Unknown error"
-#~ msgstr "Okänt fel"
-
-#~ msgid "An error occurred while performing an operation on \"%s\" (%s): %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ett fel inträffade vid genomförandet av en åtgärd på \"%s\" (%s): %s"
-
-#~ msgid "An error occurred: %s"
-#~ msgstr "Ett fel inträffade: %s"
-
-#~ msgid "_Details"
-#~ msgstr "_Detaljer"
-
-#~ msgid "Flags specifying the behavior of the dialog"
-#~ msgstr "Flaggor som anger beteendet för dialogrutan"
-
-#~ msgid "Filesystem label"
-#~ msgstr "Filsystemsetikett"
-
-#~ msgid "The requested filesystem label"
-#~ msgstr "Den begärda filsystemsetiketten"
-
-#~ msgid "Filesystem options"
-#~ msgstr "Filsystemsflaggor"
-
-#~ msgid "Whether the volume should be encrypted"
-#~ msgstr "Huruvida volymen ska krypteras"
-
-#~ msgid "Take Ownership"
-#~ msgstr "Ta ägarskap"
-
-#~ msgid "Whether the filesystem should be owned by the user"
-#~ msgstr "Huruvida filsystemet ska ägas av användaren"
-
-#~ msgid "Affirmative Button Mnemonic"
-#~ msgstr "Snabbtangent för bekräftelseknapp"
-
-#~ msgid "The mnemonic label for the affirmative button"
-#~ msgstr "Snabbtangentsetiketten för bekräftelseknappen"
-
-#~ msgid "Format %s"
-#~ msgstr "Formatera %s"
-
-#~ msgid "Disk _Utility"
-#~ msgstr "Disk_verktyg"
-
-#~ msgid "Use Disk Utility to format volume"
-#~ msgstr "Använd Diskverktyg för att formatera volymen"
-
-#~ msgid "Compatible with Linux (ext4)"
-#~ msgstr "Kompatibel med Linux (ext4)"
-
-#~ msgid "T_ake ownership of filesystem"
-#~ msgstr "T_a ägarskap av filsystemet"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The selected file system has a concept of file ownership. If checked, the "
-#~ "created file system will be owned by you. If not checked, only the super "
-#~ "user can access the file system."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det valda filsystemet har en funktion för filägarskap. Om kryssad så "
-#~ "kommer det skapade filsystemet att ägas av dig. Om inte kryssad så kommer "
-#~ "endast superanvändaren att kunna komma åt filsystemet."
-
-#~ msgid "_Encrypt underlying device"
-#~ msgstr "Kr_yptera underliggande enhet"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Encryption protects your data, requiring a passphrase to be entered "
-#~ "before the file system can be used. May decrease performance and may not "
-#~ "be compatible if you use the media on other operating systems."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kryptering skyddar ditt data och kräver att en lösenfras anges innan "
-#~ "filsystemet kan användas. Kan försämra prestandan och kanske inte är "
-#~ "kompatibel om du använder mediumet på andra operativsystem."
-
-#~ msgctxt "application name"
-#~ msgid "Bourne Again Shell"
-#~ msgstr "Bourne Again Shell"
-
-#~ msgctxt "application name"
-#~ msgid "Bourne Shell"
-#~ msgstr "Bourne Shell"
-
-#~ msgctxt "application name"
-#~ msgid "C Shell"
-#~ msgstr "C Shell"
-
-#~ msgctxt "application name"
-#~ msgid "TENEX C Shell"
-#~ msgstr "TENEX C Shell"
-
-#~ msgctxt "application name"
-#~ msgid "Z Shell"
-#~ msgstr "Z Shell"
-
-#~ msgctxt "application name"
-#~ msgid "Korn Shell"
-#~ msgstr "Korn Shell"
-
-#~ msgctxt "application name"
-#~ msgid "Process Viewer (top)"
-#~ msgstr "Processvisare (top)"
-
-#~ msgctxt "application name"
-#~ msgid "Terminal Pager (less)"
-#~ msgstr "Terminalvisare (less)"
-
-#~ msgctxt "application name"
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "Okänd"
-
-#~ msgid "uid: %d pid: %d program: %s"
-#~ msgstr "uid: %d pid: %d program: %s"
-
-#~ msgid "pid: %d program: %s"
-#~ msgstr "pid: %d program: %s"
-
-#~ msgid "Partition %d on %s"
-#~ msgstr "Partition %d på %s"
-
-#~ msgid "Cannot unmount volume"
-#~ msgstr "Kan inte avmontera volymen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "One or more applications are using the volume. Quit the applications, and "
-#~ "then try unmounting again."
-#~ msgstr ""
-#~ "En eller flera program använder volymen. Avsluta programmen och försök "
-#~ "att avmontera den igen."
-
-#~ msgid "_Unmount"
-#~ msgstr "_Avmontera"
-
-#~ msgid "Passphrases do not match"
-#~ msgstr "Lösenfraserna stämmer inte överens"
-
-#~ msgid "Passphrases do not differ"
-#~ msgstr "Lösenfraserna skiljer sig inte"
-
-#~ msgid "Passphrase can't be empty"
-#~ msgstr "Lösenfrasen får inte vara tom"
-
-#~ msgid "Cr_eate"
-#~ msgstr "S_kapa"
-
-#~ msgid "To create an encrypted device, choose a passphrase to protect it"
-#~ msgstr ""
-#~ "För att skapa en krypterad enhet, välj en lösenfras för att skydda den"
-
-#~ msgid "To change the passphrase, enter both the current and new passphrase"
-#~ msgstr ""
-#~ "För att byta lösenfras, ange både den aktuella och den nya lösenfrasen"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Data on this device is stored in an encrypted form protected by a "
-#~ "passphrase"
-#~ msgstr ""
-#~ "Data på denna enhet är lagrat i ett krypterat format som skyddas av en "
-#~ "lösenfras"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Data on this device will be stored in an encrypted form protected by a "
-#~ "passphrase."
-#~ msgstr ""
-#~ "Data på denna enhet kommer att lagras i ett krypterat format som skyddas "
-#~ "av en lösenfras."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Data on this device is stored in an encrypted form protected by a "
-#~ "passphrase."
-#~ msgstr ""
-#~ "Data på denna enhet är lagrat i ett krypterat format som skyddas av en "
-#~ "lösenfras."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To make the data available for use, enter the passphrase for the device."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ange lösenfrasen för enheten för att göra data tillgängligt för "
-#~ "användning."
-
-#~ msgid "Incorrect Passphrase. Try again."
-#~ msgstr "Felaktig lösenfras. Försök igen."
-
-#~ msgid "_Verify Passphrase:"
-#~ msgstr "_Verifiera lösenfras:"
-
-#~ msgid "_Forget passphrase immediately"
-#~ msgstr "_Glöm lösenfrasen omedelbart"
-
-#~ msgid "Remember passphrase until you _log out"
-#~ msgstr "Kom ihåg lösenfrasen tills du _loggar ut"
-
-#~ msgid "_Remember forever"
-#~ msgstr "_Kom ihåg för alltid"
-
-#~ msgid "LUKS Passphrase for UUID %s"
-#~ msgstr "LUKS-lösenfras för UUID %s"
-
-#~ msgid "Empty (don't create a file system)"
-#~ msgstr "Tom (skapa inte ett filsystem)"
-
-#~ msgid "Master Boot Record"
-#~ msgstr "Huvudstartsektor"
-
-#~ msgid "GUID Partition Table"
-#~ msgstr "GUID-partitionstabell"
-
-#~ msgid "Don't partition"
-#~ msgstr "Partitionera inte"
-
-#~ msgid "Apple Partition Map"
-#~ msgstr "Apple Partition Map"
-
-#~ msgid "Partitioning Scheme"
-#~ msgstr "Partitioneringsschema"
-
-#~ msgid "The selected partitioning scheme"
-#~ msgstr "Det valda partitioneringsschemat"
-
-#~ msgid "_Scheme:"
-#~ msgstr "_Schema:"
-
-#~ msgid "The currently selected size"
-#~ msgstr "Den aktuella valda storleken"
-
-#~ msgid "Minimum Size"
-#~ msgstr "Minsta storlek"
-
-#~ msgid "The minimum size that can be selected"
-#~ msgstr "Minsta storleken som kan väljas"
-
-#~ msgid "Maximum Size"
-#~ msgstr "Största storlek"
-
-#~ msgid "The maximum size that can be selected"
-#~ msgstr "Största storleken som kan väljas"
-
-#~ msgid "Drive"
-#~ msgstr "Enhet"
-
-#~ msgid "Drive to show volumes for"
-#~ msgstr "Enhet att visa volymer för"
-
-#~ msgid "RAID Array is not running"
-#~ msgstr "RAID-kedjan körs inte"
-
-#~ msgid "No Media Detected"
-#~ msgstr "Inget media upptäcktes"
-
-#~ msgid "Encrypted"
-#~ msgstr "Krypterad"
-
-#~ msgid "RAID Component"
-#~ msgstr "RAID-komponent"
-
-#~ msgid "Free"
-#~ msgstr "Ledigt"
-
-#~ msgid "Create new filesystem on the selected device"
-#~ msgstr "Skapa nytt filsystem på den markerade enheten"
-
-#~ msgid "CompactFlash"
-#~ msgstr "CompactFlash"
-
-#~ msgid "MemoryStick"
-#~ msgstr "MemoryStick"
-
-#~ msgid "SmartMedia"
-#~ msgstr "SmartMedia"
-
-#~ msgid "SecureDigital"
-#~ msgstr "SecureDigital"
-
-#~ msgid "SD High Capacity"
-#~ msgstr "SD High Capacity"
-
-#~ msgid "Floppy"
-#~ msgstr "Diskett"
-
-#~ msgid "Zip"
-#~ msgstr "Zip"
-
-#~ msgid "Jaz"
-#~ msgstr "Jaz"
-
-#~ msgid "Flash"
-#~ msgstr "Flash"
-
-#~ msgid "CD"
-#~ msgstr "CD"
-
-#~ msgid "DVD"
-#~ msgstr "DVD"
-
-#~ msgid "Blu-Ray"
-#~ msgstr "Blu-Ray"
-
-#~ msgid "HDDVD"
-#~ msgstr "HDDVD"
-
-#~ msgid "%s %s Drive"
-#~ msgstr "%s %s-enhet"
-
-#~ msgid "%s Hard Disk"
-#~ msgstr "%s-hårddisk"
-
-#~ msgid "Hard Disk"
-#~ msgstr "Hårddisk"
-
-#~ msgid "%s Solid-State Disk"
-#~ msgstr "%s Solid-State Disk"
-
-#~ msgid "Solid-State Disk"
-#~ msgstr "Solid-State Disk"
-
-#~ msgid "MBR Partition Table"
-#~ msgstr "MBR-partitionstabell"
-
-#~ msgid "Apple Partition Table"
-#~ msgstr "Apple-partitionstabell"
-
-#~ msgid "Partitioned"
-#~ msgstr "Partitionerad"
-
-#~ msgid "Not Partitioned"
-#~ msgstr "Inte partitionerad"
-
-#~ msgid "SAS Expander"
-#~ msgstr "SAS-expanderare"
-
-#~ msgid "PATA Host Adapter"
-#~ msgstr "PATA-värdadapter"
-
-#~ msgid "SATA Host Adapter"
-#~ msgstr "SATA-värdadapter"
-
-#~ msgid "ATA Host Adapter"
-#~ msgstr "ATA-värdadapter"
-
-#~ msgid "SAS Host Adapter"
-#~ msgstr "SAS-värdadapter"
-
-#~ msgid "SCSI Host Adapter"
-#~ msgstr "SCSI-värdadapter"
-
-#~ msgid "Host Adapter"
-#~ msgstr "Värdadapter"
-
-#~ msgid "Logical Volume"
-#~ msgstr "Logisk volym"
-
-#~ msgid "LVM2 Logical Volume"
-#~ msgstr "Logisk LVM2-volym"
-
-#~ msgid "Volume Group"
-#~ msgstr "Volymgrupp"
-
-#~ msgid "%s LVM2 Volume Group"
-#~ msgstr "%s LVM2-volymgrupp"
-
-#~ msgid "LVM2 Volume Group"
-#~ msgstr "LVM2-volymgrupp"
-
-#~ msgid "%s Free"
-#~ msgstr "%s ledigt"
-
-#~ msgid "LVM2 VG Unallocated Space"
-#~ msgstr "LVM2 VG oallokerat utrymme"
-
-#~ msgid "%s %s Array"
-#~ msgstr "%s %s-kedja"
-
-#~ msgid "%s Array"
-#~ msgstr "%s-kedja"
-
-#~ msgid "RAID Array %s (%s)"
-#~ msgstr "RAID-kedja %s (%s)"
-
-#~ msgid "RAID device %s"
-#~ msgstr "RAID-enhet %s"
-
-#~ msgctxt "RAID Level fallback"
-#~ msgid "RAID"
-#~ msgstr "RAID"
-
-#~ msgid "RAID Array"
-#~ msgstr "RAID-kedja"
-
-#~ msgctxt "Linux MD slave state"
-#~ msgid "Faulty"
-#~ msgstr "Trasig"
-
-#~ msgctxt "Linux MD slave state"
-#~ msgid "Fully Synchronized"
-#~ msgstr "Fullständigt synkroniserat"
-
-#~ msgctxt "Linux MD slave state"
-#~ msgid "Writemostly"
-#~ msgstr "Writemostly"
-
-#~ msgctxt "Linux MD slave state"
-#~ msgid "Partially Synchronized"
-#~ msgstr "Delvis synkroniserat"
-
-#~ msgctxt "Linux MD slave state"
-#~ msgid "Spare"
-#~ msgstr "Reserv"
-
-#~ msgid "Local Storage"
-#~ msgstr "Lokalt lagringsutrymme"
-
-#~ msgid "Storage on %s"
-#~ msgstr "Lagringsutrymme på %s"
-
-#~ msgid "Multipath Devices"
-#~ msgstr "Multipath-enheter"
-
-#~ msgid "Drives with multiple I/O paths"
-#~ msgstr "Enheter med flera in-/ut-sökvägar"
-
-#~ msgid "Multi-disk Devices"
-#~ msgstr "Flerdiskenheter"
-
-#~ msgid "RAID, LVM and other logical drives"
-#~ msgstr "RAID, LVM och andra logiska enheter"
-
-#~ msgid "Peripheral Devices"
-#~ msgstr "Kringutrustningsenheter"
-
-#~ msgid "USB, FireWire and other peripherals"
-#~ msgstr "USB, FireWire och annan kringutrustning"
-
-#~ msgid "Error enumerating adapters: %s"
-#~ msgstr "Fel vid uppräkning av adaptrar: %s"
-
-#~ msgid "Error enumerating ports: %s"
-#~ msgstr "Fel vid uppräkning av portar: %s"
-
-#~ msgid "Error listening to address `localhost:%d': %s: %s\n"
-#~ msgstr "Fel vid lyssning på adressen \"localhost:%d\": %s: %s\n"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Error creating a local TCP server, tried binding to ports 9000-10000 on "
-#~ "localhost"
-#~ msgstr ""
-#~ "Fel vid skapandet av en lokal TCP-server, försökte binda till portarna "
-#~ "9000-10000 på localhost"
-
-#~ msgid "Error setting auth mechanisms on local DBusServer\n"
-#~ msgstr ""
-#~ "Fel vid inställning av autentiseringsmekanismer på lokal DBusServer\n"
-
-#~ msgid "Unable to parse command-line `%s' (Malformed address?): %s"
-#~ msgstr "Kunde inte tolka kommandoraden \"%s\" (Felformulerad adress?): %s"
-
-#~ msgid "Unable to spawn ssh program: %s"
-#~ msgstr "Kunde inte starta ssh-programmet: %s"
-
-#~ msgid "Error reading stderr output: %s"
-#~ msgstr "Fel vid läsning av utdata på standard fel: %s"
-
-#~ msgid "Error reading stderr output: No content"
-#~ msgstr "Fel vid läsning av utdata på standard fel: Inget innehåll"
-
-#~ msgid "Error logging in"
-#~ msgstr "Fel vid inloggning"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unexpected stderr output - expected `udisks-tcp-bridge: Waiting for "
-#~ "secret' but got `%s'"
-#~ msgstr ""
-#~ "Oväntat utdata på standard fel - förväntade \"udisks-tcp-bridge: Waiting "
-#~ "for secret\" men fick \"%s\""
-
-#~ msgid "Error passing authorization secret: %s"
-#~ msgstr "Fel vid sändning av behörighetsuppgifter: %s"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Unexpected stderr output - expected `udisks-tcp-bridge: Attempting to "
-#~ "connect to port %d' but got `%s'"
-#~ msgstr ""
-#~ "Oväntat utdata på standard fel - förväntade \"udisks-tcp-bridge: "
-#~ "Attempting to connect to port %d\" men fick \"%s\""
-
-#~ msgid "The udisks-tcp-bridge program failed to prove it was authorized: %s"
-#~ msgstr ""
-#~ "Programmet udisks-tcp-bridge misslyckades med att bevisa att det hade "
-#~ "behörighet: %s"
-
-#~ msgid "The udisks-tcp-bridge program failed to prove it was authorized"
-#~ msgstr ""
-#~ "Programmet udisks-tcp-bridge misslyckades med att bevisa att det hade "
-#~ "behörighet"
-
-#~ msgid "%s (%s bytes)"
-#~ msgstr "%s (%s byte)"
-
-#~ msgid "FAT (12-bit version)"
-#~ msgstr "FAT (12-bitars version)"
-
-#~ msgid "FAT (16-bit version)"
-#~ msgstr "FAT (16-bitars version)"
-
-#~ msgid "FAT (32-bit version)"
-#~ msgstr "FAT (32-bitars version)"
-
-#~ msgid "NTFS (version %s)"
-#~ msgstr "NTFS (version %s)"
-
-#~ msgid "HFS"
-#~ msgstr "HFS"
-
-#~ msgid "HFS+"
-#~ msgstr "HFS+"
-
-# Förkortningen är LUKS
-#~ msgid "Linux Unified Key Setup"
-#~ msgstr "Linux Unified Key Setup"
-
-#~ msgid "LUKS"
-#~ msgstr "LUKS"
-
-#~ msgid "Ext2 (version %s)"
-#~ msgstr "Ext2 (version %s)"
-
-#~ msgid "Ext2"
-#~ msgstr "Ext2"
-
-#~ msgid "ext2"
-#~ msgstr "ext2"
-
-#~ msgid "Ext3 (version %s)"
-#~ msgstr "Ext3 (version %s)"
-
-#~ msgid "Ext3"
-#~ msgstr "Ext3"
-
-#~ msgid "ext3"
-#~ msgstr "ext3"
-
-#~ msgid "Journal for Ext3 (version %s)"
-#~ msgstr "Journal för Ext3 (version %s)"
-
-#~ msgid "Journal for Ext3"
-#~ msgstr "Journal för Ext3"
-
-#~ msgid "jbd"
-#~ msgstr "jbd"
-
-#~ msgid "Ext4 (version %s)"
-#~ msgstr "Ext4 (version %s)"
-
-#~ msgid "ext4"
-#~ msgstr "ext4"
-
-#~ msgid "XFS (version %s)"
-#~ msgstr "XFS (version %s)"
-
-#~ msgid "XFS"
-#~ msgstr "XFS"
-
-#~ msgid "xfs"
-#~ msgstr "xfs"
-
-#~ msgid "ReiserFS (version %s)"
-#~ msgstr "ReiserFS (version %s)"
-
-#~ msgid "ReiserFS"
-#~ msgstr "ReiserFS"
-
-#~ msgid "reiserfs"
-#~ msgstr "reiserfs"
-
-#~ msgid "ISO 9660"
-#~ msgstr "ISO 9660"
-
-#~ msgid "iso9660"
-#~ msgstr "iso9660"
-
-#~ msgid "Universal Disk Format"
-#~ msgstr "Universal Disk Format"
-
-#~ msgid "udf"
-#~ msgstr "udf"
-
-#~ msgid "Swap Space"
-#~ msgstr "Växlingsutrymme"
-
-#~ msgid "swap"
-#~ msgstr "växlingsutrymme"
-
-#~ msgid "LVM2 Physical Volume (version %s)"
-#~ msgstr "Fysisk LVM2-volym (version %s)"
-
-#~ msgid "LVM2 Physical Volume"
-#~ msgstr "Fysisk LVM2-volym"
-
-#~ msgid "lvm2_pv"
-#~ msgstr "lvm2_pv"
-
-#~ msgid "RAID Component (version %s)"
-#~ msgstr "RAID-komponent (version %s)"
-
-#~ msgid "raid"
-#~ msgstr "raid"
-
-#~ msgid "Minix"
-#~ msgstr "Minix"
-
-#~ msgid "minix"
-#~ msgstr "minix"
-
-#~ msgid "Creating File System"
-#~ msgstr "Skapar filsystemet"
-
-#~ msgid "Mounting File System"
-#~ msgstr "Monterar filsystemet"
-
-#~ msgid "Unmounting File System"
-#~ msgstr "Avmonterar filsystemet"
-
-#~ msgid "Creating LUKS Device"
-#~ msgstr "Skapar LUKS-enhet"
-
-#~ msgid "Locking LUKS Device"
-#~ msgstr "Låser LUKS-enhet"
-
-#~ msgid "Creating Partition Table"
-#~ msgstr "Skapar partitionstabell"
-
-#~ msgid "Deleting Partition"
-#~ msgstr "Tar bort partition"
-
-#~ msgid "Modifying Partition"
-#~ msgstr "Ändrar partition"
-
-#~ msgid "Setting Label for Device"
-#~ msgstr "Anger etikett för enheten"
-
-#~ msgid "Changing Passphrase for Encrypted LUKS Device"
-#~ msgstr "Byter lösenfras för krypterad LUKS-enhet"
-
-#~ msgid "Adding Component to RAID Array"
-#~ msgstr "Lägger till komponent till RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Removing Component from RAID Array"
-#~ msgstr "Tar bort komponent från RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Stopping RAID Array"
-#~ msgstr "Stoppar RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Starting RAID Array"
-#~ msgstr "Startar RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Checking RAID Array"
-#~ msgstr "Kontrollerar RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Repairing RAID Array"
-#~ msgstr "Reparerar RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Running Short SMART Self-Test"
-#~ msgstr "Kör kort SMART-självtest"
-
-#~ msgid "Running Extended SMART Self-Test"
-#~ msgstr "Kör utökat SMART-självtest"
-
-#~ msgid "Running Conveyance SMART Self-Test"
-#~ msgstr "Kör SMART-självtest (transport)"
-
-#~ msgid "Forcibly Unmounting Filesystem"
-#~ msgstr "Tvingar avmontering av filsystem"
-
-#~ msgid "Forcibly Locking LUKS device"
-#~ msgstr "Tvingar låsning av LUKS-enhet"
-
-#~ msgid "Linux Basic Data Partition"
-#~ msgstr "Linux Basic Data Partition"
-
-#~ msgid "Linux RAID Partition"
-#~ msgstr "Linux RAID-partition"
-
-#~ msgid "Linux Swap Partition"
-#~ msgstr "Linux växlingspartition"
-
-#~ msgid "Linux LVM Partition"
-#~ msgstr "Linux LVM-partition"
-
-#~ msgid "Linux Reserved Partition"
-#~ msgstr "Reserverad Linux-partition"
-
-#~ msgid "MBR Partition Scheme"
-#~ msgstr "MBR-partitionsschema"
-
-#~ msgid "BIOS Boot Partition"
-#~ msgstr "BIOS-uppstartspartition"
-
-#~ msgid "Microsoft Reserved Partition"
-#~ msgstr "Reserverad Microsoft-partition"
-
-#~ msgid "Microsoft Basic Data Partition"
-#~ msgstr "Microsoft Basic Data-partition"
-
-#~ msgid "Microsoft LDM Metadata Partition"
-#~ msgstr "Microsoft LDM Metadata-partition"
-
-#~ msgid "Microsoft LDM Data Partition"
-#~ msgstr "Microsoft LDM Data-partition"
-
-#~ msgid "Microsoft Windows Recovery Environment"
-#~ msgstr "Microsoft Windows-återställningsmiljö"
-
-#~ msgid "HP-UX Data Partition"
-#~ msgstr "HP-UX Data-partition"
-
-#~ msgid "HP-UX Service Partition"
-#~ msgstr "HP-UX Service Partition"
-
-#~ msgid "FreeBSD Boot Partition"
-#~ msgstr "FreeBSD-uppstartspartition"
-
-#~ msgid "FreeBSD Data Partition"
-#~ msgstr "FreeBSD Data Partition"
-
-#~ msgid "FreeBSD Swap Partition"
-#~ msgstr "FreeBSD Swap Partition"
-
-#~ msgid "FreeBSD UFS Partition"
-#~ msgstr "FreeBSD UFS Partition"
-
-#~ msgid "FreeBSD Vinum Partition"
-#~ msgstr "FreeBSD Vinum Partition"
-
-#~ msgid "FreeBSD ZFS Partition"
-#~ msgstr "FreeBSD ZFS Partition"
-
-#~ msgid "Solaris Boot Partition"
-#~ msgstr "Solaris Boot Partition"
-
-#~ msgid "Solaris Root Partition"
-#~ msgstr "Solaris Root Partition"
-
-#~ msgid "Solaris Swap Partition"
-#~ msgstr "Solaris Swap Partition"
-
-#~ msgid "Solaris Backup Partition"
-#~ msgstr "Solaris Backup Partition"
-
-#~ msgid "Solaris /usr Partition"
-#~ msgstr "Solaris /usr Partition"
-
-#~ msgid "Solaris /var Partition"
-#~ msgstr "Solaris /var Partition"
-
-#~ msgid "Solaris /home Partition"
-#~ msgstr "Solaris /home Partition"
-
-#~ msgid "Solaris Alternate Sector Partition"
-#~ msgstr "Solaris Alternate Sector Partition"
-
-#~ msgid "Solaris Reserved Partition"
-#~ msgstr "Solaris Reserved Partition"
-
-#~ msgid "Solaris Reserved Partition (2)"
-#~ msgstr "Solaris Reserved Partition (2)"
-
-#~ msgid "Solaris Reserved Partition (3)"
-#~ msgstr "Solaris Reserved Partition (3)"
-
-#~ msgid "Solaris Reserved Partition (4)"
-#~ msgstr "Solaris Reserved Partition (4)"
-
-#~ msgid "Solaris Reserved Partition (5)"
-#~ msgstr "Solaris Reserved Partition (5)"
-
-#~ msgid "Apple HFS/HFS+ Partition"
-#~ msgstr "Apple HFS/HFS+-partition"
-
-#~ msgid "Apple UFS Partition"
-#~ msgstr "Apple UFS-partition"
-
-#~ msgid "Apple ZFS Partition"
-#~ msgstr "Apple ZFS-partition"
-
-#~ msgid "Apple RAID Partition"
-#~ msgstr "Apple RAID-partition"
-
-#~ msgid "Apple RAID Partition (Offline)"
-#~ msgstr "Apple RAID Partition (frånkopplad)"
-
-#~ msgid "Apple Boot Partition"
-#~ msgstr "Apple Boot-partition"
-
-#~ msgid "Apple Label Partition"
-#~ msgstr "Apple Label-partition"
-
-#~ msgid "Apple TV Recovery Partition"
-#~ msgstr "Apple TV Recovery-partition"
-
-#~ msgid "NetBSD Swap Partition"
-#~ msgstr "NetBSD växlingspartition"
-
-#~ msgid "NetBSD FFS Partition"
-#~ msgstr "NetBSD FFS-partition"
-
-#~ msgid "NetBSD LFS Partition"
-#~ msgstr "NetBSD LFS-partition"
-
-#~ msgid "NetBSD RAID Partition"
-#~ msgstr "NetBSD RAID-partition"
-
-#~ msgid "NetBSD Concatenated Partition"
-#~ msgstr "NetBSD Concatenated-partition"
-
-#~ msgid "NetBSD Encrypted Partition"
-#~ msgstr "NetBSD Encrypted-partition"
-
-#~ msgid "Unused Partition"
-#~ msgstr "Oanvänd partition"
-
-#~ msgid "Driver 4.3 Partition"
-#~ msgstr "Driver 4.3-partition"
-
-#~ msgid "ProDOS file system"
-#~ msgstr "ProDOS-filsystem"
-
-#~ msgid "FAT 12"
-#~ msgstr "FAT 12"
-
-#~ msgid "FAT 16"
-#~ msgstr "FAT 16"
-
-#~ msgid "FAT 32"
-#~ msgstr "FAT 32"
-
-#~ msgid "FAT 16 (Windows)"
-#~ msgstr "FAT 16 (Windows)"
-
-#~ msgid "FAT 32 (Windows)"
-#~ msgstr "FAT 32 (Windows)"
-
-#~ msgid "Empty (0x00)"
-#~ msgstr "Tom (0x00)"
-
-#~ msgid "FAT12 (0x01)"
-#~ msgstr "FAT12 (0x01)"
-
-#~ msgid "FAT16 <32M (0x04)"
-#~ msgstr "FAT16 <32M (0x04)"
-
-#~ msgid "Extended (0x05)"
-#~ msgstr "Utökad (0x05)"
-
-#~ msgid "FAT16 (0x06)"
-#~ msgstr "FAT16 (0x06)"
-
-#~ msgid "HPFS/NTFS (0x07)"
-#~ msgstr "HPFS/NTFS (0x07)"
-
-#~ msgid "W95 FAT32 (0x0b)"
-#~ msgstr "W95 FAT32 (0x0b)"
-
-#~ msgid "W95 FAT32 (LBA) (0x0c)"
-#~ msgstr "W95 FAT32 (LBA) (0x0c)"
-
-#~ msgid "W95 FAT16 (LBA) (0x0e)"
-#~ msgstr "W95 FAT16 (LBA) (0x0e)"
-
-#~ msgid "W95 Ext d (LBA) (0x0f)"
-#~ msgstr "W95 Ext d (LBA) (0x0f)"
-
-#~ msgid "OPUS (0x10)"
-#~ msgstr "OPUS (0x10)"
-
-#~ msgid "Hidden FAT12 (0x11)"
-#~ msgstr "Dold FAT12 (0x11)"
-
-#~ msgid "Compaq diagnostics (0x12)"
-#~ msgstr "Compaq diagnostik (0x12)"
-
-#~ msgid "Hidden FAT16 <32M (0x14)"
-#~ msgstr "Dold FAT16 <32M (0x14)"
-
-#~ msgid "Hidden FAT16 (0x16)"
-#~ msgstr "Dold FAT16 (0x16)"
-
-#~ msgid "Hidden HPFS/NTFS (0x17)"
-#~ msgstr "Dold HPFS/NTFS (0x17)"
-
-#~ msgid "Hidden W95 FAT32 (0x1b)"
-#~ msgstr "Dold W95 FAT32 (0x1b)"
-
-#~ msgid "Hidden W95 FAT32 (LBA) (0x1c)"
-#~ msgstr "Dold W95 FAT32 (LBA) (0x1c)"
-
-#~ msgid "Hidden W95 FAT16 (LBA) (0x1e)"
-#~ msgstr "Dold W95 FAT16 (LBA) (0x1e)"
-
-#~ msgid "PartitionMagic (0x3c)"
-#~ msgstr "PartitionMagic (0x3c)"
-
-#~ msgid "Minix (0x81)"
-#~ msgstr "Minix (0x81)"
-
-#~ msgid "Linux swap (0x82)"
-#~ msgstr "Linux växlingsutrymme (0x82)"
-
-#~ msgid "Linux (0x83)"
-#~ msgstr "Linux (0x83)"
-
-#~ msgid "Hibernation (0x84)"
-#~ msgstr "Viloläge (0x84)"
-
-#~ msgid "Linux Extended (0x85)"
-#~ msgstr "Linux Extended (0x85)"
-
-#~ msgid "Linux LVM (0x8e)"
-#~ msgstr "Linux LVM (0x8e)"
-
-#~ msgid "Hibernation (0xa0)"
-#~ msgstr "Viloläge (0xa0)"
-
-#~ msgid "FreeBSD (0xa5)"
-#~ msgstr "FreeBSD (0xa5)"
-
-#~ msgid "OpenBSD (0xa6)"
-#~ msgstr "OpenBSD (0xa6)"
-
-#~ msgid "Mac OS X (0xa8)"
-#~ msgstr "Mac OS X (0xa8)"
-
-#~ msgid "Mac OS X (0xaf)"
-#~ msgstr "Mac OS X (0xaf)"
-
-#~ msgid "Solaris boot (0xbe)"
-#~ msgstr "Solaris boot (0xbe)"
-
-#~ msgid "Solaris (0xbf)"
-#~ msgstr "Solaris (0xbf)"
-
-#~ msgid "BeOS BFS (0xeb)"
-#~ msgstr "BeOS BFS (0xeb)"
-
-#~ msgid "SkyOS SkyFS (0xec)"
-#~ msgstr "SkyOS SkyFS (0xec)"
-
-#~ msgid "EFI GPT (0xee)"
-#~ msgstr "EFI GPT (0xee)"
-
-#~ msgid "EFI (FAT-12/16/32 (0xef)"
-#~ msgstr "EFI (FAT-12/16/32 (0xef)"
-
-#~ msgid "Linux RAID autodetect (0xfd)"
-#~ msgstr "Linux RAID autodetect (0xfd)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "A popular format compatible with almost any device or system, typically "
-#~ "used for file exchange."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ett populärt format som är kompatibelt med nästan alla enheter eller "
-#~ "system. Används oftast för filutbyten."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This file system is compatible with Linux systems only and provides "
-#~ "classic UNIX file permissions support. This file system does not use a "
-#~ "journal."
-#~ msgstr ""
-#~ "Detta filsystem är endast kompatibelt med Linux-system och "
-#~ "tillhandahåller stöd för klassiska UNIX-filrättigheter. Detta filsystem "
-#~ "använder inte någon journal."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This file system is compatible with Linux systems only and provides "
-#~ "classic UNIX file permissions support."
-#~ msgstr ""
-#~ "Detta filsystem är endast kompatibelt med Linux-system och "
-#~ "tillhandahåller stöd för klassiska UNIX-filrättigheter."
-
-#~ msgid "Swap area used by the operating system for virtual memory."
-#~ msgstr "Växlingsutrymme används av operativsystemet för virtuellt minne."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The native Windows file system. Not widely compatible with other "
-#~ "operating systems than Windows."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det inbyggda filsystemet i Windows. Inte helt kompatibelt med andra "
-#~ "operativsystem än Windows."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Simple filesystem with low overhead and UNIX permissions support. Not "
-#~ "widely compatible with operating systems other than Linux and Minix."
-#~ msgstr ""
-#~ "Enkelt filsystem med låg overhead och stöd för UNIX-rättigheter. Inte "
-#~ "helt kompatibelt med andra operativsystem än Linux och Minix."
-
-#~ msgid "No file system will be created."
-#~ msgstr "Inget filsystem kommer att skapas."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The Master Boot Record scheme is compatible with almost any device or "
-#~ "system but has a number of limitations with respect to disk size and "
-#~ "number of partitions."
-#~ msgstr ""
-#~ "Master Boot Record-schemat är kompatibelt med de flesta enheter eller "
-#~ "system men har ett antal begränsningar med hänsikt till diskstorlek och "
-#~ "antal partitioner."
-
-#~ msgid ""
-#~ "A legacy scheme that is incompatible with most systems except Apple "
-#~ "systems and most Linux systems. Not recommended for removable media."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ett klassiskt schema som är inkompatibelt med de flesta system förutom "
-#~ "Apple-system och de flesta Linux-system. Rekommenderas inte för flyttbara "
-#~ "media."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The GUID scheme is compatible with most modern systems but may be "
-#~ "incompatible with some devices and legacy systems."
-#~ msgstr ""
-#~ "GUID-schemat är kompatibelt med de flesta moderna system men kan vara "
-#~ "inkompatibelt med vissa enheter och gamla system."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Marks the entire disk as unused. Use this option only if you want to "
-#~ "avoid partitioning the disk for e.g. whole disk use or floppy / Zip disks."
-#~ msgstr ""
-#~ "Markerar hela disken som oanvänd. Använd endast detta alternativ om du "
-#~ "vill undvika att partitionera disken för t.ex. användning av hela disken "
-#~ "eller diskett / Zip-diskar. "
-
-#~ msgid "%.1f kB/s"
-#~ msgstr "%.1f kB/s"
-
-#~ msgid "%.1f MB/s"
-#~ msgstr "%.1f MB/s"
-
-#~ msgid "%.1f GB/s"
-#~ msgstr "%.1f GB/s"
-
-#~ msgid "SATA"
-#~ msgstr "SATA"
-
-#~ msgid "eSATA"
-#~ msgstr "eSATA"
-
-#~ msgid "PATA"
-#~ msgstr "PATA"
-
-#~ msgid "ATA"
-#~ msgstr "ATA"
-
-#~ msgid "SCSI"
-#~ msgstr "SCSI"
-
-#~ msgid "USB"
-#~ msgstr "USB"
-
-#~ msgid "Firewire"
-#~ msgstr "Firewire"
-
-#~ msgid "SDIO"
-#~ msgstr "SDIO"
-
-#~ msgid "Virtual"
-#~ msgstr "Virtual"
-
-#~ msgctxt "connection name"
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "Okänt"
-
-#~ msgctxt "RAID level"
-#~ msgid "Stripe (RAID-0)"
-#~ msgstr "Stripe (RAID-0)"
-
-#~ msgctxt "RAID level"
-#~ msgid "RAID-0"
-#~ msgstr "RAID-0"
-
-#~ msgctxt "RAID level"
-#~ msgid "Mirror (RAID-1)"
-#~ msgstr "Spegel (RAID-1)"
-
-#~ msgctxt "RAID level"
-#~ msgid "RAID-1"
-#~ msgstr "RAID-1"
-
-#~ msgctxt "RAID level"
-#~ msgid "Parity Disk (RAID-4)"
-#~ msgstr "Paritetsdisk (RAID-4)"
-
-#~ msgctxt "RAID level"
-#~ msgid "RAID-4"
-#~ msgstr "RAID-4"
-
-#~ msgctxt "RAID level"
-#~ msgid "Distributed Parity (RAID-5)"
-#~ msgstr "Distribuerad paritet (RAID-5)"
-
-#~ msgctxt "RAID level"
-#~ msgid "RAID-5"
-#~ msgstr "RAID-5"
-
-#~ msgctxt "RAID level"
-#~ msgid "Dual Distributed Parity (RAID-6)"
-#~ msgstr "Dubbelt distribuerad paritet (RAID-6)"
-
-#~ msgctxt "RAID level"
-#~ msgid "RAID-6"
-#~ msgstr "RAID-6"
-
-#~ msgctxt "RAID level"
-#~ msgid "Stripe of Mirrors (RAID-10)"
-#~ msgstr "Stripe av speglar (RAID-10)"
-
-#~ msgctxt "RAID level"
-#~ msgid "RAID-10"
-#~ msgstr "RAID-10"
-
-#~ msgctxt "RAID level"
-#~ msgid "Concatenated (Linear)"
-#~ msgstr "Konkatenerad (Linjär)"
-
-#~ msgctxt "RAID level"
-#~ msgid "Linear"
-#~ msgstr "Linjär"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Striped set without parity. Provides improved performance but no fault "
-#~ "tolerance. If a single disk in the array fails, the entire RAID-0 array "
-#~ "fails."
-#~ msgstr ""
-#~ "Stripe-uppsättning utan paritet. Tillhandahåller förbättrad prestanda men "
-#~ "inte feltolerans. Om en enda disk i kedjan går sönder så fallerar hela "
-#~ "RAID-0-kedjan."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Mirrored set without parity. Provides fault tolerance and improved "
-#~ "performance for reading. RAID-1 arrays can sustain all but one disk "
-#~ "failing."
-#~ msgstr ""
-#~ "Speglad uppsättning utan paritet. Tillhandahåller feltolerans och "
-#~ "förbättrad prestanda för läsning. RAID-1-kedjor kan klara av att alla "
-#~ "diskar utom en disk går sönder."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Striped set with parity on a single disk. Provides improved performance "
-#~ "and fault tolerance. RAID-4 arrays can sustain a single disk failure."
-#~ msgstr ""
-#~ "Stripe-uppsättning med paritet på en enda disk. Tillhandahåller "
-#~ "förbättrad prestanda och feltolerans. RAID-4-kedjor kan klara att en disk "
-#~ "går sönder."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Striped set with distributed parity. Provides improved performance and "
-#~ "fault tolerance. RAID-5 arrays can sustain a single disk failure."
-#~ msgstr ""
-#~ "Stripe-uppsättning med distribuerad paritet. Tillhandahåller förbättrad "
-#~ "prestanda och feltolerans. RAID-5-kedjor kan klara att en enda disk går "
-#~ "sönder."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Striped set with dual distributed parity. Provides improved performance "
-#~ "and fault tolerance. RAID-6 arrays can sustain two disk failures."
-#~ msgstr ""
-#~ "Stripe-uppsättning med dubbelt distribuerad paritet. Tillhandahåller "
-#~ "förbättrad prestanda och feltolerans. RAID-6-kedjor kan klara att två "
-#~ "diskar går sönder."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Striped set with distributed parity. Provides improved performance and "
-#~ "fault tolerance. RAID-10 arrays can sustain multiple drive losses so long "
-#~ "as no mirror loses all its drives."
-#~ msgstr ""
-#~ "Stripe-uppsättning med distribuerad paritet. Tillhandahåller förbättrad "
-#~ "prestanda och feltolerans. RAID-10-kedjor kan klara att flera enheter går "
-#~ "sönder så länge ingen spegel förlorar alla dess enheter."
-
-#~ msgid "Unknown RAID level %s."
-#~ msgstr "Okänd RAID-nivå %s."
-
-#~ msgid "Disk is healthy"
-#~ msgstr "Disken mår bra"
-
-#~ msgid "Disk was used outside of design parameters in the past"
-#~ msgstr "Disken användes tidigare utanför dess designparametrar"
-
-#~ msgid "DISK IS BEING USED OUTSIDE DESIGN PARAMETERS"
-#~ msgstr "DISKEN ANVÄNDS UTANFÖR DESS DESIGNPARAMETRAR"
-
-#~ msgid "Backup all data and replace the disk"
-#~ msgstr "Säkerhetskopiera allt data och byt ut disken"
-
-#~ msgid "DISK HAS MANY BAD SECTORS"
-#~ msgstr "DISKEN INNEHÅLLER MÅNGA TRASIGA SEKTORER"
-
-#~ msgid "DISK FAILURE IS IMMINENT"
-#~ msgstr "RISK FÖR DISKFEL ÄR ÖVERHÄNGANDE"
-
-#~ msgid "CD-ROM Disc"
-#~ msgstr "CD-ROM-skiva"
-
-#~ msgid "Blank CD-ROM Disc"
-#~ msgstr "Tom CD-ROM-skiva"
-
-#~ msgid "CD-R Disc"
-#~ msgstr "CD-R-skiva"
-
-#~ msgid "Blank CD-R Disc"
-#~ msgstr "Tom CD-R-skiva"
-
-#~ msgid "CD-RW Disc"
-#~ msgstr "CD-RW-skiva"
-
-#~ msgid "Blank CD-RW Disc"
-#~ msgstr "Tom CD-RW-skiva"
-
-#~ msgid "DVD-ROM Disc"
-#~ msgstr "DVD-ROM-skiva"
-
-#~ msgid "Blank DVD-ROM Disc"
-#~ msgstr "Tom DVD-ROM-skiva"
-
-#~ msgid "DVD-RW Disc"
-#~ msgstr "DVD-RW-skiva"
-
-#~ msgid "Blank DVD-RW Disc"
-#~ msgstr "Tom DVD-RW-skiva"
-
-#~ msgid "DVD-RAM Disc"
-#~ msgstr "DVD-RAM-skiva"
-
-#~ msgid "Blank DVD-RAM Disc"
-#~ msgstr "Tom DVD-RAM-skiva"
-
-#~ msgid "DVD+R Disc"
-#~ msgstr "DVD+R-skiva"
-
-#~ msgid "Blank DVD+R Disc"
-#~ msgstr "Tom DVD+R-skiva"
-
-#~ msgid "DVD+RW Disc"
-#~ msgstr "DVD+RW-skiva"
-
-#~ msgid "Blank DVD+RW Disc"
-#~ msgstr "Tom DVD+RW-skiva"
-
-#~ msgid "DVD+R DL Disc"
-#~ msgstr "DVD+R DL-skiva"
-
-#~ msgid "Blank DVD+R DL Disc"
-#~ msgstr "Tom DVD+R DL-skiva"
-
-#~ msgid "DVD+RW DL Disc"
-#~ msgstr "DVD+RW DL-skiva"
-
-#~ msgid "Blank DVD+RW DL Disc"
-#~ msgstr "Tom DVD+RW DL-skiva"
-
-#~ msgid "Blu-Ray Disc"
-#~ msgstr "Blu-Ray-skiva"
-
-#~ msgid "Blank Blu-Ray Disc"
-#~ msgstr "Tom Blu-Ray-skiva"
-
-#~ msgid "Blu-Ray R Disc"
-#~ msgstr "Blu-Ray R-skiva"
-
-#~ msgid "Blank Blu-Ray R Disc"
-#~ msgstr "Tom Blu-Ray R-skiva"
-
-#~ msgid "Blu-Ray RW Disc"
-#~ msgstr "Blu-Ray RW-skiva"
-
-#~ msgid "Blank Blu-Ray RW Disc"
-#~ msgstr "Tom Blu-Ray RW-skiva"
-
-#~ msgid "HD DVD Disc"
-#~ msgstr "HD DVD-skiva"
-
-#~ msgid "Blank HD DVD Disc"
-#~ msgstr "Tom HD DVD-skiva"
-
-#~ msgid "HD DVD-R Disc"
-#~ msgstr "HD DVD-R-skiva"
-
-#~ msgid "Blank HD DVD-R Disc"
-#~ msgstr "Tom HD DVD-R-skiva"
-
-#~ msgid "HD DVD-RW Disc"
-#~ msgstr "HD DVD-RW-skiva"
-
-#~ msgid "Blank HD DVD-RW Disc"
-#~ msgstr "Tom HD DVD-RW-skiva"
-
-#~ msgid "MO Disc"
-#~ msgstr "MO-skiva"
-
-#~ msgid "Blank MO Disc"
-#~ msgstr "Tom MO-skiva"
-
-#~ msgid "MRW Disc"
-#~ msgstr "MRW-skiva"
-
-#~ msgid "Blank MRW Disc"
-#~ msgstr "Tom MRW-skiva"
-
-#~ msgid "MRW/W Disc"
-#~ msgstr "MRW/W-skiva"
-
-#~ msgid "Blank MRW/W Disc"
-#~ msgstr "Tom MRW/W-skiva"
-
-#~ msgid "Blank Optical Disc"
-#~ msgstr "Tom optisk disk"
-
-#~ msgid "%s Extended"
-#~ msgstr "%s Utökad"
-
-#~ msgid "%s Encrypted"
-#~ msgstr "%s krypterad"
-
-#~ msgid "Optical Disc"
-#~ msgstr "Optisk disk"
-
-#~ msgid "%s Filesystem"
-#~ msgstr "%s-filsystem"
-
-#~ msgid "%s Partition Table"
-#~ msgstr "%s-partitionstabell"
-
-#~ msgid "%s LVM2 Physical Volume"
-#~ msgstr "%s fysisk LVM2-volym"
-
-#~ msgctxt "RAID level"
-#~ msgid "RAID"
-#~ msgstr "RAID"
-
-#~ msgid "%s %s Component"
-#~ msgstr "%s %s-komponent"
-
-#~ msgid "Part of \"%s\" array"
-#~ msgstr "Del av \"%s\"-kedja"
-
-#~ msgid "%s Swap Space"
-#~ msgstr "%s växlingsutrymme"
-
-#~ msgid "%s Data"
-#~ msgstr "%s-data"
-
-#~ msgid "%s Unrecognized"
-#~ msgstr "%s Okänd"
-
-#~ msgid "Unknown or Unused"
-#~ msgstr "Okänd eller oanvänd"
-
-#~ msgid "%s Partition"
-#~ msgstr "%s-partition"
-
-#~ msgid "Partition %d of %s"
-#~ msgstr "Partition %d av %s"
-
-#~ msgid "Whole-disk volume on %s"
-#~ msgstr "Heldiskvolym på %s"
-
-#~ msgid "Whole-disk volume"
-#~ msgstr "Heldiskvolym"
-
-#~ msgid "It's now safe to remove \"%s\"."
-#~ msgstr "Det är nu säkert att koppla från \"%s\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To prevent data loss, wait until this has finished before removing media "
-#~ "or disconnecting the device."
-#~ msgstr ""
-#~ "För att förhindra att data går förlorat så vänta tills detta har "
-#~ "färdigställts innan media eller enhet kopplas från."
-
-#~ msgid "A hard disk is reporting health problems."
-#~ msgstr "En hårddisk rapporterar hälsoproblem."
-
-#~ msgid "Multiple system hard disks are reporting health problems."
-#~ msgstr "Flera systemhårddiskar rapporterar hälsoproblem."
-
-#~ msgid "Multiple hard disks are reporting health problems."
-#~ msgstr "Flera hårddiskar rapporterar hälsoproblem."
-
-#~ msgid "Volume to show"
-#~ msgstr "Volym att visa"
-
-#~ msgid "Drive to show"
-#~ msgstr "Enhet att visa"
-
-#~ msgid "Multipath Drive"
-#~ msgstr "Multipath-enhet"
-
-#~ msgid "PHY %d of %s"
-#~ msgstr "PHY %d på %s"
-
-#~ msgid "Port %d of %s"
-#~ msgstr "Port %d på %s"
-
-#~ msgctxt "Write Cache"
-#~ msgid "Enabled"
-#~ msgstr "Aktiverad"
-
-#~ msgctxt "Rotation Rate"
-#~ msgid "%d RPM"
-#~ msgstr "%d varv/min"
-
-#~ msgctxt "Rotation Rate"
-#~ msgid "Solid-State Disk"
-#~ msgstr "Solid-State Disk"
-
-#~ msgid "Unknown Scheme: %s"
-#~ msgstr "Okänt schema: %s"
-
-#~ msgid "The application is not installed"
-#~ msgstr "Programmet är inte installerat"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<b>WARNING:</b> Several paths to this drive has been detected but no "
-#~ "corresponding multipath device was found. Your OS may be misconfigured."
-#~ msgstr ""
-#~ "<b>VARNING:</b> Flera sökvägar till denna enhet har upptäckts men ingen "
-#~ "motsvarande multipath-enhet hittades. Ditt operativsystem kan vara "
-#~ "felkonfigurerat."
-
-#~ msgid "Go to Multipath Device"
-#~ msgstr "Gå till Multipath-enhet"
-
-#~ msgid ""
-#~ "<b>NOTE:</b> This object represents one of several paths to the drive. To "
-#~ "perform operations on the drive, use the corresponding multipath object."
-#~ msgstr ""
-#~ "<b>OBSERVERA:</b> Detta objekt representerar en av flera sökvägar till "
-#~ "enheten. Använd motsvarande multipath-objekt för att genomföra åtgärder "
-#~ "på enheten."
-
-#~ msgid "Firmware Version:"
-#~ msgstr "Version av fast programvara:"
-
-#~ msgid "Rotation Rate:"
-#~ msgstr "Rotationshastighet:"
-
-#~ msgid "Capacity:"
-#~ msgstr "Kapacitet:"
-
-#~ msgid "Connection:"
-#~ msgstr "Anslutning:"
-
-#~ msgid "Open CD/_DVD Application"
-#~ msgstr "Öppna Cd/_dvd-program"
-
-#~ msgid "Create and copy CDs and DVDs"
-#~ msgstr "Skapa och kopiera cd och dvd-skivor"
-
-#~ msgid "Format _Drive"
-#~ msgstr "Formatera _enhet"
-
-#~ msgid "Erase or partition the drive"
-#~ msgstr "Radera eller partitionera enheten"
-
-#~ msgid "_Eject"
-#~ msgstr "Mata _ut"
-
-#~ msgid "Eject medium from the drive"
-#~ msgstr "Mata ut media från enheten"
-
-#~ msgid "Safe Rem_oval"
-#~ msgstr "Säker f_rånkoppling"
-
-#~ msgid "Power down the drive so it can be removed"
-#~ msgstr "Stäng av enheten så att den kan kopplas från"
-
-#~ msgid "Measure drive performance"
-#~ msgstr "Mät enhetsprestanda"
-
-#~ msgid "%d PHYs"
-#~ msgstr "%d PHY:er"
-
-#~ msgid "Parallel ATA"
-#~ msgstr "Parallell ATA"
-
-#~ msgid "Serial ATA"
-#~ msgstr "Seriell ATA"
-
-#~ msgid "Serial Attached SCSI"
-#~ msgstr "Serial Attached SCSI"
-
-#~ msgid "Vendor:"
-#~ msgstr "Tillverkare:"
-
-#~ msgid "Revision:"
-#~ msgstr "Revision:"
-
-#~ msgid "Driver:"
-#~ msgstr "Drivrutin:"
-
-#~ msgid "Fabric:"
-#~ msgstr "Gränssnitt:"
-
-#~ msgid "Number of Ports:"
-#~ msgstr "Antal portar:"
-
-#~ msgid "Error starting Volume Group"
-#~ msgstr "Fel vid start av volymgruppen"
-
-#~ msgid "Error stopping Volume Group"
-#~ msgstr "Fel vid stopp av volymgruppen"
-
-#~ msgid "Error setting name for Volume Group"
-#~ msgstr "Fel vid inställning av namn för volymgruppen"
-
-#~ msgid "Choose a new Volume Group name."
-#~ msgstr "Välj en nytt namn för volymgrupp."
-
-#~ msgid "Error adding Physical Volume to Volume Group"
-#~ msgstr "Fel när fysisk volym lades till i volymgruppen"
-
-#~ msgid "Error creating PV for VG"
-#~ msgstr "Fel vid skapande av fysisk volym för volymgruppen"
-
-#~ msgid "Error deleting partition for Physical Volume in Volume Group"
-#~ msgstr "Fel vid borttagning av partition för fysisk volym i volymgruppen"
-
-#~ msgid "Error removing Physical Volume from Volume Group"
-#~ msgstr "Fel vid borttagning av fysisk volym från volymgruppen"
-
-#~ msgid "Are you sure you want the remove the Physical Volume?"
-#~ msgstr "Är du säker på att du vill ta bort den fysiska volymen?"
-
-#~ msgid "_Remove"
-#~ msgstr "_Ta bort"
-
-#~ msgid "Not Running"
-#~ msgstr "Kör inte"
-
-#~ msgid "Partially Running"
-#~ msgstr "Delvis igång"
-
-#~ msgid "Running"
-#~ msgstr "Kör"
-
-#~ msgid "Unknown (%d)"
-#~ msgstr "Okänd (%d)"
-
-#~ msgid "Name:"
-#~ msgstr "Namn:"
-
-#~ msgid "Extent Size:"
-#~ msgstr "Utökad storlek:"
-
-#~ msgid "Physical Volumes:"
-#~ msgstr "Fysiska volymer:"
-
-#~ msgid "Unallocated:"
-#~ msgstr "Oallokerat:"
-
-#~ msgid "St_art Volume Group"
-#~ msgstr "St_arta volymgrupp"
-
-#~ msgid "Activate all LVs in the VG"
-#~ msgstr "Aktivera alla logiska volymer i volymgruppen"
-
-#~ msgid "St_op Volume Group"
-#~ msgstr "St_oppa volymgrupp"
-
-#~ msgid "Deactivate all LVs in the VG"
-#~ msgstr "Inaktivera alla logiska volymer i volymgruppen"
-
-#~ msgid "Edit _Name"
-#~ msgstr "Redigera _namn"
-
-#~ msgid "Change the Volume Group name"
-#~ msgstr "Ändra volymgruppens namn"
-
-#~ msgid "Edit _Physical Volumes"
-#~ msgstr "Redigera f_ysiska volymer"
-
-#~ msgid "Create and remove PVs"
-#~ msgstr "Skapa och ta bort fysiska volymer"
-
-#~ msgctxt "RAID status"
-#~ msgid "Not running, partially assembled"
-#~ msgstr "Kör inte, delvis monterad"
-
-#~ msgctxt "RAID status"
-#~ msgid "Not running"
-#~ msgstr "Kör inte"
-
-#~ msgctxt "RAID status"
-#~ msgid "Not running, can only start degraded"
-#~ msgstr "Kör inte, kan endast startas i degraderat läge"
-
-#~ msgctxt "RAID status"
-#~ msgid "Not running, not enough components to start"
-#~ msgstr "Kör inte, inte tillräckligt många komponenter för att starta"
-
-#~ msgctxt "RAID status"
-#~ msgid "DEGRADED"
-#~ msgstr "DEGRADERAD"
-
-#~ msgctxt "RAID status"
-#~ msgid "Running"
-#~ msgstr "Kör"
-
-#~ msgctxt "RAID action"
-#~ msgid "Reshaping"
-#~ msgstr "Omformar"
-
-#~ msgctxt "RAID action"
-#~ msgid "Resyncing"
-#~ msgstr "Återsynkroniserar"
-
-#~ msgctxt "RAID action"
-#~ msgid "Repairing"
-#~ msgstr "Reparerar"
-
-#~ msgctxt "RAID action"
-#~ msgid "Recovering"
-#~ msgstr "Återställer"
-
-#~ msgctxt "RAID action"
-#~ msgid "Checking"
-#~ msgstr "Kontrollerar"
-
-#~ msgctxt "RAID action"
-#~ msgid "Idle"
-#~ msgstr "Overksam"
-
-#~ msgid "Not enough components available to start the RAID Array"
-#~ msgstr ""
-#~ "Inte tillräckligt många komponenter tillgängliga för att starta RAID-"
-#~ "kedjan"
-
-#~ msgid "Are you sure you want the RAID Array degraded?"
-#~ msgstr "Är du säker på att du vill degradera RAID-kedjan?"
-
-#~ msgid "_Start"
-#~ msgstr "_Starta"
-
-#~ msgid "Error deleting partition for component in RAID Array"
-#~ msgstr "Fel vid borttagning av partition för komponent i RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Error removing component from RAID Array"
-#~ msgstr "Fel vid borttagning av komponent från RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Are you sure you want the remove the component?"
-#~ msgstr "Är du säker på att du vill ta bort komponenten?"
-
-#~ msgid "Error adding component to RAID Array"
-#~ msgstr "Fel vid addering av komponent till RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Error creating component for RAID array"
-#~ msgstr "Fel vid skapande av komponent för RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Error expanding RAID Array"
-#~ msgstr "Fel vid expandering av RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Error checking RAID Array"
-#~ msgstr "Fel vid kontroll av RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Level:"
-#~ msgstr "Nivå:"
-
-#~ msgid "Metadata Version:"
-#~ msgstr "Metadata-version:"
-
-#~ msgid "Components:"
-#~ msgstr "Komponenter:"
-
-#~ msgid "St_art RAID Array"
-#~ msgstr "St_arta RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Bring up the RAID Array"
-#~ msgstr "Starta RAID-kedjan"
-
-#~ msgid "St_op RAID Array"
-#~ msgstr "St_oppa RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Tear down the RAID Array"
-#~ msgstr "Förstör RAID-kedjan"
-
-#~ msgid "Format/Erase RAI_D Array"
-#~ msgstr "Formatera/Radera RAI_D-kedja"
-
-#~ msgid "Erase or partition the array"
-#~ msgstr "Radera eller partitionera kedjan"
-
-#~ msgid "Chec_k Array"
-#~ msgstr "Kontro_llera kedja"
-
-#~ msgid "Check and repair the array"
-#~ msgstr "Kontrollera och reparera kedjan"
-
-#~ msgid "Edit Com_ponents"
-#~ msgstr "Redigera kom_ponenter"
-
-#~ msgid "Create and remove components"
-#~ msgstr "Skapa och ta bort komponenter"
-
-#~ msgid "Measure RAID array performance"
-#~ msgstr "Mät prestanda för RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Error unmounting volume"
-#~ msgstr "Fel vid avmontering av volymen"
-
-#~ msgid "Error mounting volume"
-#~ msgstr "Fel vid montering av volymen"
-
-#~ msgid "Error modifying partition"
-#~ msgstr "Fel vid ändring av partitionen"
-
-#~ msgid "_Forget"
-#~ msgstr "_Glöm"
-
-#~ msgid "Error locking LUKS volume"
-#~ msgstr "Fel vid låsning av LUKS-volym"
-
-#~ msgid "Error unlocking LUKS volume"
-#~ msgstr "Fel vid upplåsning av LUKS-volym"
-
-#~ msgid "Choose a new filesystem label."
-#~ msgstr "Välj en ny filsystemsetikett."
-
-#~ msgid "Error checking filesystem on volume"
-#~ msgstr "Fel vid kontroll av filsystem på volymen"
-
-#~ msgid "File system check on \"%s\" (%s) completed"
-#~ msgstr "Filsystemskontroll på \"%s\" (%s) är färdig"
-
-#~ msgid "File system is clean."
-#~ msgstr "Filsystemet är bra."
-
-#~ msgid "File system is <b>NOT</b> clean."
-#~ msgstr "Filsystemet är <b>INTE</b> bra."
-
-#~ msgid "Error spawning nautilus: %s"
-#~ msgstr "Fel vid start av nautilus: %s"
-
-#~ msgid "Error creating Logical Volume"
-#~ msgstr "Fel vid skapandet av logiska volymen"
-
-#~ msgid "Error stopping Logical Volume"
-#~ msgstr "Fel vid stopp av logiska volymen"
-
-#~ msgid "Error starting Logical Volume"
-#~ msgstr "Fel vid start av logiska volymen"
-
-#~ msgid "Error setting name for Logical Volume"
-#~ msgstr "Fel vid inställning av namn för logiska volymen"
-
-#~ msgid "Choose a new name for the Logical Volume."
-#~ msgstr "Välj ett nytt namn för den logiska volymen."
-
-#~ msgid "Are you sure you want to delete the logical volume?"
-#~ msgstr "Är du säker på att du vill ta bort den logiska volymen?"
-
-#~ msgid "Volume Name:"
-#~ msgstr "Volymnamn:"
-
-#~ msgid "Usage:"
-#~ msgstr "Användning:"
-
-#~ msgid "Partition Label:"
-#~ msgstr "Partitionsetikett:"
-
-#~ msgid "Partition Flags:"
-#~ msgstr "Partitionsflaggor:"
-
-#~ msgid "Label:"
-#~ msgstr "Etikett:"
-
-#~ msgctxt "LVM2 LV State"
-#~ msgid "Running"
-#~ msgstr "Kör"
-
-#~ msgctxt "LVM2 LV State"
-#~ msgid "Not Running"
-#~ msgstr "Kör inte"
-
-#~ msgid "Bootable"
-#~ msgstr "Startbar"
-
-#~ msgid "Required"
-#~ msgstr "Krävs"
-
-#~ msgid "Allocated"
-#~ msgstr "Allokerat"
-
-#~ msgid "Allow Read"
-#~ msgstr "Tillåt läsning"
-
-#~ msgid "Allow Write"
-#~ msgstr "Tillåt skrivning"
-
-#~ msgid "Boot Code PIC"
-#~ msgstr "Boot Code PIC"
-
-#~ msgid "View files on the volume using a SFTP network share"
-#~ msgstr "Visa filer på volymen med en SFTP-nätverksutdelning"
-
-#~ msgid "View files on the volume"
-#~ msgstr "Visa filer på volymen"
-
-#~ msgid "Encrypted Volume (Locked)"
-#~ msgstr "Krypterad volym (låst)"
-
-#~ msgid "Encrypted Volume (Unlocked)"
-#~ msgstr "Krypterad volym (upplåst)"
-
-#~ msgid "Go to array"
-#~ msgstr "Gå till kedja"
-
-#~ msgid "Container for Logical Partitions"
-#~ msgstr "Behållare för logiska partitioner"
-
-#~ msgid "Logical _Volumes"
-#~ msgstr "Logiska _volymer"
-
-#~ msgid "_Mount Volume"
-#~ msgstr "_Montera volym"
-
-#~ msgid "Mount the volume"
-#~ msgstr "Montera volymen"
-
-#~ msgid "Un_mount Volume"
-#~ msgstr "_Avmontera volym"
-
-#~ msgid "Unmount the volume"
-#~ msgstr "Avmontera volymen"
-
-#~ msgid "Erase or format the volume"
-#~ msgstr "Radera eller formatera volymen"
-
-#~ msgid "_Check Filesystem"
-#~ msgstr "_Kontrollera filsystem"
-
-#~ msgid "Check and repair the filesystem"
-#~ msgstr "Kontrollera och reparera filsystemet"
-
-#~ msgid "Change the label of the filesystem"
-#~ msgstr "Ändra etiketten för filsystemet"
-
-#~ msgid "Change partition type, label and flags"
-#~ msgstr "Ändra typ, etikett och flaggor för partition"
-
-#~ msgid "Delete the partition"
-#~ msgstr "Ta bort partitionen"
-
-#~ msgid "_Lock Volume"
-#~ msgstr "_Lås volym"
-
-#~ msgid "Make encrypted data unavailable"
-#~ msgstr "Gör krypterat data otillgängligt"
-
-#~ msgid "Un_lock Volume"
-#~ msgstr "Lås _upp volym"
-
-#~ msgid "Forge_t Passphrase"
-#~ msgstr "_Glöm lösenfras"
-
-#~ msgid "_Create Logical Volume"
-#~ msgstr "_Skapa logisk volym"
-
-#~ msgid "Create a new logical volume"
-#~ msgstr "Skapa en ny logisk volym"
-
-#~ msgid "S_tart Volume"
-#~ msgstr "S_tarta volym"
-
-#~ msgid "Edit Vol_ume Name"
-#~ msgstr "Redigera vol_ymnamn"
-
-#~ msgid "Change the name of the volume"
-#~ msgstr "Ändra namnet på volymen"
-
-#~ msgid "D_elete Volume"
-#~ msgstr "Ta _bort volym"
-
-#~ msgid "Delete the Logical Volume"
-#~ msgstr "Ta bort den logiska volymen"
-
-#~ msgid "Sto_p Volume"
-#~ msgstr "Sto_ppa volym"
-
-#~ msgid "%s — Disk Utility"
-#~ msgstr "%s — Diskverktyg"
-
-#~ msgid "%s (%s) [%s] @ %s — Disk Utility"
-#~ msgstr "%s (%s) [%s] @ %s — Diskverktyg"
-
-#~ msgid "%s (%s) @ %s — Disk Utility"
-#~ msgstr "%s (%s) @ %s — Diskverktyg"
-
-#~ msgid "%s (%s) [%s] — Disk Utility"
-#~ msgstr "%s (%s) [%s] — Diskverktyg"
-
-#~ msgid "%s (%s) — Disk Utility"
-#~ msgstr "%s (%s) — Diskverktyg"
-
-#~ msgid "Error creating RAID array"
-#~ msgstr "Fel vid skapande av RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Error connecting to “%s”"
-#~ msgstr "Fel vid anslutning till \"%s\""
-
-#~ msgid "_File"
-#~ msgstr "_Arkiv"
-
-#~ msgid "Connect to _Server..."
-#~ msgstr "Anslut till s_erver..."
-
-#~ msgid "Manage storage devices on another machine"
-#~ msgstr "Hantera lagringsenheter på annan dator"
-
-#~ msgid "_Create"
-#~ msgstr "_Skapa"
-
-#~ msgid "_RAID Array..."
-#~ msgstr "_RAID-kedja..."
-
-#~ msgid "Create a RAID array"
-#~ msgstr "Skapa en RAID-kedja"
-
-#~ msgid "_Edit"
-#~ msgstr "R_edigera"
-
-#~ msgid "Quit"
-#~ msgstr "Avsluta"
-
-#~ msgid "Get Help on Disk Utility"
-#~ msgstr "Få hjälp med Diskverktyg"
-
-#~ msgid "The operation failed."
-#~ msgstr "Åtgärden misslyckades."
-
-#~ msgid "The device is busy."
-#~ msgstr "Enheten är upptagen."
-
-#~ msgid "The operation was canceled."
-#~ msgstr "Åtgärden avbröts."
-
-#~ msgid "The daemon is being inhibited."
-#~ msgstr "Demonen förhindras."
-
-#~ msgid "An invalid option was passed."
-#~ msgstr "En ogiltig flagga skickades."
-
-#~ msgid "The operation is not supported."
-#~ msgstr "Åtgärden stöds inte."
-
-#~ msgid "Getting ATA SMART data would wake up the device."
-#~ msgstr "Hämtning av ATA SMART-data skulle väcka upp enheten."
-
-#~ msgid "Permission denied."
-#~ msgstr "Åtkomst nekas."
-
-#~ msgid "_Details:"
-#~ msgstr "_Detaljer:"
-
-#~ msgid "_Storage Devices"
-#~ msgstr "_Lagringsenheter"
-
-#~ msgid "One or more disks are failing"
-#~ msgstr "En eller flera diskar är trasiga"
-
-#~ msgid ""
-#~ "One or more hard disks report health problems. Click the icon to get more "
-#~ "information."
-#~ msgstr ""
-#~ "En eller flera hårddiskar rapportera om hälsoproblem. Klicka på ikonen "
-#~ "för att få mer information."
-
-#~ msgid "Ignored Drives"
-#~ msgstr "Ignorerade enheter"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Array of drives to ignore"
-#~ msgstr "Kedja av enheter att använd för kedjan"
-
-#~ msgid "_New Component"
-#~ msgstr "_Ny komponent"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error creating partition for RAID pv"
-#~ msgstr "Fel vid skapande av partitionstabell för komponent för RAID-kedja"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error creating partition table for LVM2 PV"
-#~ msgstr "Fel vid skapande av partitionstabell för komponent för RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Go to volume"
-#~ msgstr "Gå till volym"
-
-#~ msgctxt "RAID component label"
-#~ msgid "%s – %s"
-#~ msgstr "%s – %s"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error creating partition for RAID component"
-#~ msgstr "Fel vid skapande av partitionstabell för komponent för RAID-kedja"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Error creating partition table for RAID component"
-#~ msgstr "Fel vid skapande av partitionstabell för komponent för RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Active Components:"
-#~ msgstr "Aktiva komponenter:"
-
-#~ msgid "Error creating partition table for component for RAID array"
-#~ msgstr "Fel vid skapande av partitionstabell för komponent för RAID-kedja"
-
-#~ msgid "The volume to format"
-#~ msgstr "Volymen att formatera"
-
-#~ msgid "Compatible with Linux (ext3)"
-#~ msgstr "Kompatibel med Linux (ext3)"
-
-#~ msgid "RAID device %s (%s)"
-#~ msgstr "RAID-enhet %s (%s)"
-
-#~ msgid "%s Software RAID"
-#~ msgstr "%s-programvaru-RAID"
-
-#~ msgid "Software RAID"
-#~ msgstr "Programvaru-RAID"
-
-#~ msgid "Linux Ext2"
-#~ msgstr "Linux Ext2"
-
-#~ msgid "Linux Ext3"
-#~ msgstr "Linux Ext3"
-
-#~ msgid "Linux Ext4"
-#~ msgstr "Linux Ext4"
-
-#~ msgid "Linux XFS (version %s)"
-#~ msgstr "Linux XFS (version %s)"
-
-#~ msgid "Linux XFS"
-#~ msgstr "Linux XFS"
-
-#~ msgid "%s RAID Component"
-#~ msgstr "%s RAID-komponent"
-
-#~ msgid "Select what SMART self test to run"
-#~ msgstr "Välj vilket SMART-självtest som ska köras"
-
-#~ msgid "_Initiate Self Test"
-#~ msgstr "_Initiera självtest"
-
-#~ msgid "Health status is unknown"
-#~ msgstr "Hälsostatus är okänt"
-
-#~ msgid "SMART is not available"
-#~ msgstr "SMART finns inte tillgängligt"
-
-#~ msgid "Status"
-#~ msgstr "Status"
-
-#~ msgid "Updating..."
-#~ msgstr "Uppdaterar..."
-
-#~ msgid "Update now"
-#~ msgstr "Uppdatera nu"
-
-#~ msgid "Initiates a self-test on the drive"
-#~ msgstr "Initierar ett självtest på enheten"
-
-#~ msgid "The name of the model of the disk"
-#~ msgstr "Namnet på modellen för disken"
-
-#~ msgid "The firmware version of the disk"
-#~ msgstr "Version av fast programvara på disken"
-
-#~ msgid "The serial number of the disk"
-#~ msgstr "Serienumret för disken"
-
-#~ msgid "Extended self-test in progress: "
-#~ msgstr "Utökat självtest pågår: "
-
-#~ msgid "Conveyance self-test in progress: "
-#~ msgstr "Självtest (transport) pågår: "
-
-#~ msgid "Disk"
-#~ msgstr "Disk"
-
-#~ msgid "Are you sure you want to format the disk, deleting existing data ?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Är du säker på att du vill formatera disken och ta bort befintligt data?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "All data on the media in \"%s\" will be irrevocably erased. Make sure "
-#~ "important data is backed up. This action cannot be undone."
-#~ msgstr ""
-#~ "Allt data på mediet i \"%s\" kommer oåterkalleligt att raderas. Försäkra "
-#~ "dig om att viktigt data har säkerhetskopierats. Denna åtgärd kan inte "
-#~ "ångras."
-
-#~ msgid ""
-#~ "All data on the drive \"%s\" will be irrevocably erased. Make sure "
-#~ "important data is backed up. This action cannot be undone."
-#~ msgstr ""
-#~ "Allt data på enheten \"%s\" kommer oåterkalleligt att raderas. Försäkra "
-#~ "dig om att viktigt data har säkerhetskopierats. Denna åtgärd kan inte "
-#~ "ångras."
-
-#~ msgid "Create Partition Table"
-#~ msgstr "Skapa partitionstabell"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To create a new partition table, select the partition table type and then "
-#~ "press \"Create\". All existing data will be lost."
-#~ msgstr ""
-#~ "För att skapa en ny partitionstabell, välj typ av partitionstabell och "
-#~ "tryck sedan på \"Skapa\". Allt befintligt data kommer att gå förlorat."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The volume contains encrypted data that can be unlocked with a "
-#~ "passphrase. The passphrase can optionally be stored in the keyring."
-#~ msgstr ""
-#~ "Volymen innehåller krypterat data som kan låsas upp med en lösenfras. "
-#~ "Lösenfrasen kan valfritt lagras i nyckelringen."
-
-#~ msgid "Mountable Filesystem"
-#~ msgstr "Monteringsbart filsystem"
-
-#~ msgid "The volume contains a mountable filesystem."
-#~ msgstr "Volymen innehåller ett monteringsbart filsystem."
-
-#~ msgid "_Change"
-#~ msgstr "_Ändra"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Only volumes of acceptable sizes can be selected. You may need to "
-#~ "manually create new volumes of acceptable sizes."
-#~ msgstr ""
-#~ "Endast volymer med acceptabla storlekar kan väljas. Du kan behöva att "
-#~ "manuellt skapa nya volymer med acceptabla storlekar."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The data on component \"%s\" of the RAID Array \"%s\" will be irrevocably "
-#~ "erased and the RAID Array might be degraded. Make sure important data is "
-#~ "backed up. This action cannot be undone."
-#~ msgstr ""
-#~ "Data på komponenten \"%s\" i RAID-kedjan \"%s\" kommer oåterkalleligt att "
-#~ "raderas och RAID-kedjan kan bli degraderad. Försäkra dig om att viktigt "
-#~ "data har säkerhetskopierats. Denna åtgärd kan inte ångras."
-
-#~ msgctxt "RAID component type"
-#~ msgid "Striped (RAID-0)"
-#~ msgstr "Striped (RAID-0)"
-
-#~ msgctxt "RAID component type"
-#~ msgid "Mirrored (RAID-1)"
-#~ msgstr "Speglad (RAID-1)"
-
-#~ msgctxt "RAID component type"
-#~ msgid "RAID-4"
-#~ msgstr "RAID-4"
-
-#~ msgctxt "RAID component type"
-#~ msgid "RAID-5"
-#~ msgstr "RAID-5"
-
-#~ msgctxt "RAID component type"
-#~ msgid "RAID-6"
-#~ msgstr "RAID-6"
-
-#~ msgctxt "RAID component type"
-#~ msgid "Linear (Just a Bunch Of Disks)"
-#~ msgstr "Linjär (bara en hög med diskar)"
-
-#~ msgctxt "RAID status"
-#~ msgid "Degraded"
-#~ msgstr "Degraderad"
-
-#~ msgctxt "RAID status"
-#~ msgid " @ %3.01f%% (%s)"
-#~ msgstr " @ %3.01f%% (%s)"
-
-#~ msgctxt "Linux MD slave state"
-#~ msgid "In Sync"
-#~ msgstr "Synkroniserad"
-
-#~ msgid "Array Name:"
-#~ msgstr "Kedjans namn:"
-
-#~ msgid "Home Host:"
-#~ msgstr "Hemmavärd:"
-
-#~ msgid "Array Size:"
-#~ msgstr "Kedjans storlek:"
-
-#~ msgid "RAID Type:"
-#~ msgstr "RAID-typ:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Attaches the stale component to the RAID array. After attachment, data "
-#~ "from the array will be synchronized on the component."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ansluter den inaktuella komponenten till RAID-kedjan. Efter anslutningen "
-#~ "kommer data från kedjan att synkroniseras till komponenten."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Detaches the running component from the RAID array. Data on the component "
-#~ "will be erased and the component will be ready for other use."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kopplar från den körande komponenten från RAID-kedjan. Data på "
-#~ "komponenten kommer att raderas och komponenten kommer att vara redo för "
-#~ "annan användning."
-
-#~ msgid "_Add..."
-#~ msgstr "_Lägg till..."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Adds a new component to the running RAID array. Use this when replacing a "
-#~ "failed component or adding a hot spare."
-#~ msgstr ""
-#~ "Lägger till en ny komponent till den körande RAID-kedjan. Använd denna "
-#~ "när en trasig komponent ersätts eller när en reservdisk läggs till."
-
-#~ msgid "Chec_k"
-#~ msgstr "_Kontrollera"
-
-#~ msgid "Starts checking the RAID array for redundancy"
-#~ msgstr "Startar kontroll av RAID-kedjan för redundans"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To format or edit media, insert it into the drive and wait a few seconds."
-#~ msgstr ""
-#~ "För att formatera eller redigera ett media, mata in det i enheten och "
-#~ "vänta ett par sekunder."
-
-#~ msgid "_Detect Media"
-#~ msgstr "_Sök efter media"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Are you sure you want to remove the partition, deleting existing data ?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Är du säker på att du vill ta bort partitionen och radera befintligt data?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "All data on partition %d with name \"%s\" on the media in \"%s\" and all "
-#~ "partitions contained in this extended partition will be irrevocably "
-#~ "erased.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Make sure important data is backed up. This action cannot be undone."
-#~ msgstr ""
-#~ "Allt data på partition %d med namnet \"%s\" på mediet i \"%s\" och alla "
-#~ "partitioner som finns i denna utökade partition kommer att oåterkalleligt "
-#~ "raderas.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Försäkra dig om att viktigt data har säkerhetskopierats. Denna åtgärd kan "
-#~ "inte ångras."
-
-#~ msgid ""
-#~ "All data on partition %d with name \"%s\" on the media in \"%s\" will be "
-#~ "irrevocably erased.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Make sure important data is backed up. This action cannot be undone."
-#~ msgstr ""
-#~ "Allt data på partition %d med namnet \"%s\" på mediet i \"%s\" kommer att "
-#~ "oåterkalleligt raderas.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Försäkra dig om att viktigt data har säkerhetskopierats. Denna åtgärd kan "
-#~ "inte ångras."
-
-#~ msgid ""
-#~ "All data on partition %d on the media in \"%s\" and all partitions "
-#~ "contained in this extended partition will be irrevocably erased.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Make sure important data is backed up. This action cannot be undone."
-#~ msgstr ""
-#~ "Allt data på partition %d på mediet i \"%s\" och alla partitioner som "
-#~ "finns i denna utökade partition kommer att oåterkalleligt raderas.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Försäkra dig om att viktigt data har säkerhetskopierats. Denna åtgärd kan "
-#~ "inte ångras."
-
-#~ msgid ""
-#~ "All data on partition %d on the media in \"%s\" will be irrevocably "
-#~ "erased.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Make sure important data is backed up. This action cannot be undone."
-#~ msgstr ""
-#~ "Allt data på partition %d på mediet i \"%s\" kommer att oåterkalleligt "
-#~ "raderas.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Försäkra dig om att viktigt data har säkerhetskopierats. Denna åtgärd kan "
-#~ "inte ångras."
-
-#~ msgid ""
-#~ "All data on partition %d with name \"%s\" of \"%s\" and all partitions "
-#~ "contained in this extended partition will be irrevocably erased.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Make sure important data is backed up. This action cannot be undone."
-#~ msgstr ""
-#~ "Allt data på partition %d med namnet \"%s\" på \"%s\" och alla "
-#~ "partitioner som finns i denna utökade partition kommer att oåterkalleligt "
-#~ "raderas.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Försäkra dig om att viktigt data har säkerhetskopierats. Denna åtgärd kan "
-#~ "inte ångras."
-
-#~ msgid ""
-#~ "All data on partition %d with name \"%s\" of \"%s\" will be irrevocably "
-#~ "erased.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Make sure important data is backed up. This action cannot be undone."
-#~ msgstr ""
-#~ "Allt data på partition %d med namnet \"%s\" på \"%s\" kommer att "
-#~ "oåterkalleligt raderas.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Försäkra dig om att viktigt data har säkerhetskopierats. Denna åtgärd kan "
-#~ "inte ångras."
-
-#~ msgid ""
-#~ "All data on partition %d of \"%s\" and all partitions contained in this "
-#~ "extended partition will be irrevocably erased.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Make sure important data is backed up. This action cannot be undone."
-#~ msgstr ""
-#~ "Allt data på partition %d på \"%s\" och alla partitioner som finns i "
-#~ "denna utökade partition kommer att oåterkalleligt raderas.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Försäkra dig om att viktigt data har säkerhetskopierats. Denna åtgärd kan "
-#~ "inte ångras."
-
-#~ msgid ""
-#~ "All data on partition %d of \"%s\" will be irrevocably erased.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Make sure important data is backed up. This action cannot be undone."
-#~ msgstr ""
-#~ "Allt data på partition %d på \"%s\" kommer att oåterkalleligt raderas.\n"
-#~ "\n"
-#~ "Försäkra dig om att viktigt data har säkerhetskopierats. Denna åtgärd kan "
-#~ "inte ångras."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The attributes of the partition can be edited. The partition can also be "
-#~ "deleted to make room for other data."
-#~ msgstr ""
-#~ "Attributen för partitionen kan redigeras. Partitionen kan även tas bort "
-#~ "för att skapa utrymme för annan data."
-
-#~ msgid "Apply the changes made"
-#~ msgstr "Verkställ gjorda ändringar"
-
-#~ msgid "The volume contains swap space."
-#~ msgstr "Volymen innehåller växlingsutrymme."
-
-#~ msgid ""
-#~ "No more partitions can be created. You may want to delete an existing "
-#~ "partition and then create an Extended Partition."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inga fler partitioner kan skapas. Du kanske vill ta bort en befintlig "
-#~ "partition och sedan skapa en Utökad partition."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To create a new partition, select the size and whether to create a file "
-#~ "system. The partition type, label and flags can be changed after creation."
-#~ msgstr ""
-#~ "Välj storlek och huruvida ett filsystem ska skapas för att skapa en ny "
-#~ "partition. Partitionstyp, etikett och flaggor kan ändras efter att den "
-#~ "har skapats."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Are you sure you want to create a new file system, deleting existing "
-#~ "data ?"
-#~ msgstr ""
-#~ "Är du säker på att du vill skapa ett nytt filsystem och radera befintligt "
-#~ "data?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "All data on partition %d on the media in \"%s\" will be irrevocably "
-#~ "erased. Make sure important data is backed up. This action cannot be "
-#~ "undone."
-#~ msgstr ""
-#~ "Allt data på partition %d på mediet i \"%s\" kommer att raderas för "
-#~ "alltid. Försäkra dig om att viktigt data har säkerhetskopierats. Denna "
-#~ "åtgärd går inte att ångra."
-
-#~ msgid ""
-#~ "All data on partition %d of \"%s\" will be irrevocably erased. Make sure "
-#~ "important data is backed up. This action cannot be undone."
-#~ msgstr ""
-#~ "Allt data på partition %d på \"%s\" kommer att raderas för alltid. "
-#~ "Försäkra dig om att viktigt data har säkerhetskopierats. Denna åtgärd går "
-#~ "inte att ångra."
-
-#~ msgid "Create File System"
-#~ msgstr "Skapa filsystem"
-
-#~ msgid ""
-#~ "To create a new file system on the device, select the type and label and "
-#~ "then press \"Create\". All existing data will be lost."
-#~ msgstr ""
-#~ "För att skapa ett nytt filsystem på enheten, välj typ och etikett och "
-#~ "tryck sedan på \"Skapa\". Allt befintligt data kommer att gå förlorat."
-
-#~ msgid "Unknown Size"
-#~ msgstr "Okänd storlek"
-
-#~ msgid "Partitioned Media (%s)"
-#~ msgstr "Partitionerat media (%s)"
-
-#~ msgid "Unpartitioned Media"
-#~ msgstr "Opartitionerat media"
-
-#~ msgid "Unrecognized"
-#~ msgstr "Okänt"
-
-#~ msgid "Linux Software RAID"
-#~ msgstr "Linux programvaru-RAID"
-
-#~ msgid "View details about SMART for this disk"
-#~ msgstr "Visa detaljer om SMART för denna disk"
-
-#~ msgid "%s File System"
-#~ msgstr "%s-filsystem"
-
-#~ msgid "Encrypted LUKS Device"
-#~ msgstr "Krypterad LUKS-enhet"
-
-#~ msgid "Data"
-#~ msgstr "Data"
-
-#~ msgid "Cleartext LUKS Device"
-#~ msgstr "LUKS-enhet i klartext"
-
-#~ msgid "Are you sure you want to start the drive \"%s\" in degraded mode ?"
-#~ msgstr "Är du säker på att du vill starta enheten \"%s\" i degraderat läge?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Starting a RAID array in degraded mode means that the RAID volume is no "
-#~ "longer tolerant to drive failures. Data on the volume may be irrevocably "
-#~ "lost if a drive fails."
-#~ msgstr ""
-#~ "Starta en RAID-kedja i degraderat läge betyder att RAID-volymen inte "
-#~ "längre är tolerant mot enhetsfel. Data på volymen kan gå förlorad för "
-#~ "alltid om en enhet går sönder."
-
-#~ msgid "There was an error stopping the drive \"%s\"."
-#~ msgstr "Det uppstod ett fel vid stopp av enheten \"%s\"."
-
-# Palimpsest betyder typ nytt. Vet ej om detta ska översättas
-#~ msgid "Palimpsest Disk Utility"
-#~ msgstr "Diskverktyget Palimpsest"
-
-#~ msgid "_New"
-#~ msgstr "_Ny"
-
-#~ msgid "Software _RAID Array"
-#~ msgstr "Programvaru-_RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Create a new Software RAID array"
-#~ msgstr "Skapa en ny programvaru-RAID-kedja"
-
-#~ msgid "Detach the device from the system, powering it off"
-#~ msgstr "Koppla från enheten från systemet och stäng av den"
-
-#~ msgid "Unlock the encrypted device, making the data available in cleartext"
-#~ msgstr "Lås upp den krypterade enheten och gör data tillgängligt i klartext"
-
-#~ msgid "_Lock"
-#~ msgstr "_Lås"
-
-#~ msgid "Start the array"
-#~ msgstr "Starta kedjan"
-
-#~ msgid "_Stop"
-#~ msgstr "Sto_ppa"
-
-#~ msgid "Erase the contents of the device"
-#~ msgstr "Radera innehållet på enheten"
-
-#~ msgid "<small>_Cancel</small>"
-#~ msgstr "<small>_Avbryt</small>"
-
-#~ msgid "View"
-#~ msgstr "Visa"
-
-#~ msgid "The GduGridView object that the element is associated with"
-#~ msgstr "GduGridView-objektet som elementet är associerat med"
-
-#~ msgid "Presentable"
-#~ msgstr "Visningsbart"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The presentable shown or NULL if this is a element representing lack of "
-#~ "media"
-#~ msgstr ""
-#~ "Text att visa eller NULL om detta är ett element som representerar "
-#~ "avsaknad av media"
-
-#~ msgid "The minimum size of the element"
-#~ msgstr "Minsta storleken för elementet"
-
-#~ msgid ""
-#~ "The size in percent that this element should claim or 0 to always claim "
-#~ "the specified minimum size"
-#~ msgstr ""
-#~ "Storleken i procent som detta element ska hävda eller 0 för att alltid "
-#~ "hävda den angivna minsta storleken"
-
-#~ msgid "The pool of devices to show"
-#~ msgstr "Poolen av enheter att visa"
-
-#~ msgid "One or more attributes exceeding threshold."
-#~ msgstr "Ett eller flera attribut överstiger tröskelvärdet."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Drive failure expected in less than 24 hours. Save all data immediately."
-#~ msgstr ""
-#~ "Enhetsfel är väntat inom mindre än 24 timmar. Spara allt data omedelbart."
-
-#~ msgctxt "ATA SMART status"
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "Okänd"
-
-#~ msgctxt "ATA SMART test result"
-#~ msgid "FAILED"
-#~ msgstr "MISSLYCKADES"
-
-#~ msgctxt "ATA SMART test result"
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "Okänd"
-
-#~ msgctxt "ATA SMART graph label"
-#~ msgid "%g°"
-#~ msgstr "%g°"
-
-#~ msgctxt "ATA SMART graph label"
-#~ msgid "%dm"
-#~ msgstr "%dm"
-
-#~ msgctxt "ATA SMART graph label"
-#~ msgid "%dh"
-#~ msgstr "%dh"
-
-#~ msgctxt "ATA SMART graph label"
-#~ msgid "%dh %dm"
-#~ msgstr "%dh %dm"
-
-#~ msgctxt "ATA SMART graph label"
-#~ msgid "%dd"
-#~ msgstr "%dd"
-
-#~ msgctxt "ATA SMART graph label"
-#~ msgid "%dd %dh"
-#~ msgstr "%dd %dh"
-
-#~ msgctxt "ATA SMART graph label"
-#~ msgid "%dd %dh %dm"
-#~ msgstr "%dd %dh %dm"
-
-#~ msgid "View:"
-#~ msgstr "Visa:"
-
-#~ msgid "24 hours"
-#~ msgstr "24 timmar"
-
-#~ msgid "3 days"
-#~ msgstr "3 dagar"
-
-#~ msgid "12 days"
-#~ msgstr "12 dagar"
-
-#~ msgid "36 days"
-#~ msgstr "36 dagar"
-
-#~ msgid "96 days"
-#~ msgstr "96 dagar"
-
-#~ msgid "Only when performing a self-test."
-#~ msgstr "Endast när ett självtest genomförs."
-
-#~ msgid "Health"
-#~ msgstr "Hälsa"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Some disks support ATA SMART, a monitoring system for disks to detect and "
-#~ "report on various indicators of reliability, in the hope of anticipating "
-#~ "failures."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vissa diskar har stöd för ATA SMART, ett övervakningssystem för att "
-#~ "upptäcka och rapportera om olika tillförlitlighetsindikatorer på diskar, "
-#~ "i hopp om att förutse fel och problem."
-
-#~ msgid "Last Test:"
-#~ msgstr "Senaste test:"
-
-#~ msgid "Refresh ATA SMART data from the device"
-#~ msgstr "Uppdatera ATA SMART-data från enheten"
-
-#~ msgid "Show ATA SMART Historical Data"
-#~ msgstr "Visa historiskt ATA SMART-data"
-
-#~ msgid "Connected via %s"
-#~ msgstr "Ansluten via %s"
-
-#~ msgctxt "RAID level"
-#~ msgid "JBOD"
-#~ msgstr "JBOD"
-
-#~ msgid "%.*f %s"
-#~ msgstr "%.*f %s"
-
-#~ msgid "1 minute ago"
-#~ msgstr "1 minut sedan"
-
-#~ msgid "1 hour ago"
-#~ msgstr "1 timme sedan"
-
-#~ msgid "%d Components (%s each)"
-#~ msgstr "%d komponenter (%s var)"
-
-#, fuzzy
-#~ msgid "Could not unmount '%s'"
-#~ msgstr "Kan inte avmontera volymen"
-
-#~ msgid "_Details..."
-#~ msgstr "_Detaljer..."
-
-#~ msgid "Cancel Job"
-#~ msgstr "Avbryt jobb"
-
-#~ msgid "Delete"
-#~ msgstr "Ta bort"
-
-#~ msgid "_Delete..."
-#~ msgstr "_Ta bort..."
-
-#~ msgid "_Apply"
-#~ msgstr "_Verkställ"
-
-#~ msgid "Apply"
-#~ msgstr "Verkställ"
-
-#~ msgid "_Apply..."
-#~ msgstr "_Verkställ..."
-
-#~ msgid "_Check File System..."
-#~ msgstr "_Kontrollera filsystem..."
-
-#~ msgid "_Eject..."
-#~ msgstr "Mata _ut..."
-
-#~ msgid "_Unlock..."
-#~ msgstr "Lås _upp..."
-
-#~ msgid "_Lock..."
-#~ msgstr "_Lås..."
-
-#~ msgid "_Stop..."
-#~ msgstr "_Stoppa..."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]