[glib] Updated Polish translationcommit 4a7e68fd73f73cfb97be4ec06b225bf16ef92659
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sun Mar 8 15:42:16 2015 +0100

    Updated Polish translation

 po/pl.po |  145 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 85 insertions(+), 60 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index aa986d5..ac91d85 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -15,8 +15,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: glib\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2015-03-02 20:24+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-03-02 20:25+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-08 15:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-08 15:41+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -321,7 +321,7 @@ msgstr "Nieprawidłowa sekwencja bajtów na wejściu konwersji"
 msgid "Error during conversion: %s"
 msgstr "Błąd podczas konwersji: %s"
 
-#: ../gio/gcharsetconverter.c:444 ../gio/gsocket.c:985
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:444 ../gio/gsocket.c:990
 msgid "Cancellable initialization not supported"
 msgstr "Zainicjowanie, które można anulować nie jest obsługiwane"
 
@@ -1308,14 +1308,14 @@ msgstr "Błędna liczba elementów (%d) w kodowaniu GEmblemedIcon"
 msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
 msgstr "Oczekiwano obiektu GEmblem dla GEmblemedIcon"
 
-#: ../gio/gfile.c:962 ../gio/gfile.c:1200 ../gio/gfile.c:1338
-#: ../gio/gfile.c:1576 ../gio/gfile.c:1631 ../gio/gfile.c:1689
-#: ../gio/gfile.c:1773 ../gio/gfile.c:1830 ../gio/gfile.c:1894
-#: ../gio/gfile.c:1949 ../gio/gfile.c:3597 ../gio/gfile.c:3652
-#: ../gio/gfile.c:3887 ../gio/gfile.c:3929 ../gio/gfile.c:4392
-#: ../gio/gfile.c:4803 ../gio/gfile.c:4888 ../gio/gfile.c:4978
-#: ../gio/gfile.c:5075 ../gio/gfile.c:5162 ../gio/gfile.c:5263
-#: ../gio/gfile.c:7782 ../gio/gfile.c:7872 ../gio/gfile.c:7956
+#: ../gio/gfile.c:968 ../gio/gfile.c:1206 ../gio/gfile.c:1344
+#: ../gio/gfile.c:1582 ../gio/gfile.c:1637 ../gio/gfile.c:1695
+#: ../gio/gfile.c:1779 ../gio/gfile.c:1836 ../gio/gfile.c:1900
+#: ../gio/gfile.c:1955 ../gio/gfile.c:3603 ../gio/gfile.c:3658
+#: ../gio/gfile.c:3893 ../gio/gfile.c:3935 ../gio/gfile.c:4398
+#: ../gio/gfile.c:4809 ../gio/gfile.c:4894 ../gio/gfile.c:4984
+#: ../gio/gfile.c:5081 ../gio/gfile.c:5168 ../gio/gfile.c:5269
+#: ../gio/gfile.c:7788 ../gio/gfile.c:7878 ../gio/gfile.c:7962
 #: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:437
 msgid "Operation not supported"
 msgstr "Działanie nie jest obsługiwane"
@@ -1330,71 +1330,71 @@ msgstr "Działanie nie jest obsługiwane"
 #. Translators: This is an error message when trying to find
 #. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
 #. * exists.
-#: ../gio/gfile.c:1461 ../gio/glocalfile.c:1103 ../gio/glocalfile.c:1114
+#: ../gio/gfile.c:1467 ../gio/glocalfile.c:1103 ../gio/glocalfile.c:1114
 #: ../gio/glocalfile.c:1127
 msgid "Containing mount does not exist"
 msgstr "Nie istnieje zawierające montowanie"
 
-#: ../gio/gfile.c:2508 ../gio/glocalfile.c:2337
+#: ../gio/gfile.c:2514 ../gio/glocalfile.c:2337
 msgid "Can't copy over directory"
 msgstr "Nie można skopiować na katalog"
 
-#: ../gio/gfile.c:2568
+#: ../gio/gfile.c:2574
 msgid "Can't copy directory over directory"
 msgstr "Nie można skopiować katalogu na katalog"
 
-#: ../gio/gfile.c:2576 ../gio/glocalfile.c:2346
+#: ../gio/gfile.c:2582 ../gio/glocalfile.c:2346
 msgid "Target file exists"
 msgstr "Plik docelowy istnieje"
 
-#: ../gio/gfile.c:2595
+#: ../gio/gfile.c:2601
 msgid "Can't recursively copy directory"
 msgstr "Nie można skopiować katalogu rekurencyjnie"
 
-#: ../gio/gfile.c:2877
+#: ../gio/gfile.c:2883
 msgid "Splice not supported"
 msgstr "Wywołanie \"splice\" nie jest obsługiwane"
 
-#: ../gio/gfile.c:2881
+#: ../gio/gfile.c:2887
 #, c-format
 msgid "Error splicing file: %s"
 msgstr "Błąd podczas dzielenia pliku: %s"
 
-#: ../gio/gfile.c:3012
+#: ../gio/gfile.c:3018
 msgid "Copy (reflink/clone) between mounts is not supported"
 msgstr ""
 "Kopiowanie (reflink/clone) między obiektami montowania nie jest obsługiwane"
 
-#: ../gio/gfile.c:3016
+#: ../gio/gfile.c:3022
 msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or invalid"
 msgstr "Kopiowanie (reflink/clone) nie jest obsługiwane lub jest nieprawidłowe"
 
-#: ../gio/gfile.c:3021
+#: ../gio/gfile.c:3027
 msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or didn't work"
 msgstr "Kopiowanie (reflink/clone) nie jest obsługiwane lub nie zadziałało"
 
-#: ../gio/gfile.c:3084
+#: ../gio/gfile.c:3090
 msgid "Can't copy special file"
 msgstr "Nie można skopiować pliku specjalnego"
 
-#: ../gio/gfile.c:3877
+#: ../gio/gfile.c:3883
 msgid "Invalid symlink value given"
 msgstr "Wprowadzono nieprawidłową wartość dowiązania symbolicznego"
 
-#: ../gio/gfile.c:4038
+#: ../gio/gfile.c:4044
 msgid "Trash not supported"
 msgstr "Kosz nie jest obsługiwany"
 
-#: ../gio/gfile.c:4150
+#: ../gio/gfile.c:4156
 #, c-format
 msgid "File names cannot contain '%c'"
 msgstr "Nazwy plików nie mogą zawierać \"%c\""
 
-#: ../gio/gfile.c:6574 ../gio/gvolume.c:363
+#: ../gio/gfile.c:6580 ../gio/gvolume.c:363
 msgid "volume doesn't implement mount"
 msgstr "wolumin nie obsługuje montowania"
 
-#: ../gio/gfile.c:6683
+#: ../gio/gfile.c:6689
 msgid "No application is registered as handling this file"
 msgstr "Żaden program nie jest zarejestrowany do obsługi tego pliku"
 
@@ -1439,6 +1439,31 @@ msgstr "Skracanie nie jest dozwolone na potoku wejściowym"
 msgid "Truncate not supported on stream"
 msgstr "Skracanie nie jest dozwolone na potoku"
 
+#: ../gio/ghttpproxy.c:136
+msgid "Bad HTTP proxy reply"
+msgstr "Błędna odpowiedź pośrednika HTTP"
+
+#: ../gio/ghttpproxy.c:152
+msgid "HTTP proxy connection not allowed"
+msgstr "Połączenie pośrednika HTTP nie jest dozwolone"
+
+#: ../gio/ghttpproxy.c:157
+msgid "HTTP proxy authentication failed"
+msgstr "Uwierzytelnienie pośrednika HTTP się nie powiodło"
+
+#: ../gio/ghttpproxy.c:160
+msgid "HTTP proxy authentication required"
+msgstr "Wymagane jest uwierzytelnienie pośrednika HTTP"
+
+#: ../gio/ghttpproxy.c:164
+#, c-format
+msgid "HTTP proxy connection failed: %i"
+msgstr "Połączenie pośrednika HTTP się nie powiodło: %i"
+
+#: ../gio/ghttpproxy.c:260
+msgid "HTTP proxy server closed connection unexpectedly."
+msgstr "Serwer pośrednika HTTP nieoczekiwanie zamknął połączenie."
+
 #: ../gio/gicon.c:290
 #, c-format
 msgid "Wrong number of tokens (%d)"
@@ -2310,7 +2335,7 @@ msgstr "Potok wyjściowy nie obsługuje zapisu"
 msgid "Source stream is already closed"
 msgstr "Potok źródłowy jest już zamknięty"
 
-#: ../gio/gresolver.c:320 ../gio/gthreadedresolver.c:116
+#: ../gio/gresolver.c:331 ../gio/gthreadedresolver.c:116
 #: ../gio/gthreadedresolver.c:126
 #, c-format
 msgid "Error resolving '%s': %s"
@@ -2692,133 +2717,133 @@ msgstr "Podano pustą nazwę schematu\n"
 msgid "No such key '%s'\n"
 msgstr "Brak klucza \"%s\"\n"
 
-#: ../gio/gsocket.c:266
+#: ../gio/gsocket.c:271
 msgid "Invalid socket, not initialized"
 msgstr "Nieprawidłowe gniazdo, nie zainicjowano"
 
-#: ../gio/gsocket.c:273
+#: ../gio/gsocket.c:278
 #, c-format
 msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
 msgstr "Nieprawidłowe gniazdo, zainicjowanie się nie powiodło z powodu: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:281
+#: ../gio/gsocket.c:286
 msgid "Socket is already closed"
 msgstr "Gniazdo jest już zamknięte"
 
-#: ../gio/gsocket.c:296 ../gio/gsocket.c:3619 ../gio/gsocket.c:3674
+#: ../gio/gsocket.c:301 ../gio/gsocket.c:3627 ../gio/gsocket.c:3682
 msgid "Socket I/O timed out"
 msgstr "Przekroczono czas oczekiwania wejścia/wyjścia gniazda"
 
-#: ../gio/gsocket.c:443
+#: ../gio/gsocket.c:448
 #, c-format
 msgid "creating GSocket from fd: %s"
 msgstr "tworzenie GSocket z fd: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:471 ../gio/gsocket.c:525 ../gio/gsocket.c:532
+#: ../gio/gsocket.c:476 ../gio/gsocket.c:530 ../gio/gsocket.c:537
 #, c-format
 msgid "Unable to create socket: %s"
 msgstr "Nie można utworzyć gniazda: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:525
+#: ../gio/gsocket.c:530
 msgid "Unknown family was specified"
 msgstr "Określono nieznaną rodzinę"
 
-#: ../gio/gsocket.c:532
+#: ../gio/gsocket.c:537
 msgid "Unknown protocol was specified"
 msgstr "Określono nieznany protokół"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1722
+#: ../gio/gsocket.c:1727
 #, c-format
 msgid "could not get local address: %s"
 msgstr "nie można uzyskać lokalnego adresu: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1765
+#: ../gio/gsocket.c:1770
 #, c-format
 msgid "could not get remote address: %s"
 msgstr "nie można uzyskać zdalnego adresu: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1826
+#: ../gio/gsocket.c:1831
 #, c-format
 msgid "could not listen: %s"
 msgstr "nie można nasłuchiwać: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1925
+#: ../gio/gsocket.c:1930
 #, c-format
 msgid "Error binding to address: %s"
 msgstr "Błąd podczas dowiązywania do adresu: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2037 ../gio/gsocket.c:2074
+#: ../gio/gsocket.c:2045 ../gio/gsocket.c:2082
 #, c-format
 msgid "Error joining multicast group: %s"
 msgstr "Błąd podczas dołączania do grupy multicast: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2038 ../gio/gsocket.c:2075
+#: ../gio/gsocket.c:2046 ../gio/gsocket.c:2083
 #, c-format
 msgid "Error leaving multicast group: %s"
 msgstr "Błąd podczas opuszczania grupy multicast: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2039
+#: ../gio/gsocket.c:2047
 msgid "No support for source-specific multicast"
 msgstr "Brak obsługi multicastu dla konkretnych źródeł"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2261
+#: ../gio/gsocket.c:2269
 #, c-format
 msgid "Error accepting connection: %s"
 msgstr "Błąd podczas akceptowania połączenia: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2384
+#: ../gio/gsocket.c:2392
 msgid "Connection in progress"
 msgstr "Trwa połączenie"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2434
+#: ../gio/gsocket.c:2442
 msgid "Unable to get pending error: "
 msgstr "Nie można uzyskać oczekującego błędu: "
 
-#: ../gio/gsocket.c:2637
+#: ../gio/gsocket.c:2645
 #, c-format
 msgid "Error receiving data: %s"
 msgstr "Błąd podczas pobierania danych: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2812
+#: ../gio/gsocket.c:2820
 #, c-format
 msgid "Error sending data: %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania danych: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2926
+#: ../gio/gsocket.c:2934
 #, c-format
 msgid "Unable to shutdown socket: %s"
 msgstr "Nie można zamknąć gniazda: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3005
+#: ../gio/gsocket.c:3013
 #, c-format
 msgid "Error closing socket: %s"
 msgstr "Błąd podczas zamykania gniazda: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3612
+#: ../gio/gsocket.c:3620
 #, c-format
 msgid "Waiting for socket condition: %s"
 msgstr "Oczekiwanie na warunek gniazda: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3899 ../gio/gsocket.c:3982 ../gio/gsocket.c:4210
+#: ../gio/gsocket.c:3907 ../gio/gsocket.c:3990 ../gio/gsocket.c:4218
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania komunikatu: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3924
+#: ../gio/gsocket.c:3932
 msgid "GSocketControlMessage not supported on Windows"
 msgstr "GSocketControlMessage nie jest obsługiwane w systemie Windows"
 
-#: ../gio/gsocket.c:4538 ../gio/gsocket.c:4676
+#: ../gio/gsocket.c:4546 ../gio/gsocket.c:4684
 #, c-format
 msgid "Error receiving message: %s"
 msgstr "Błąd podczas pobierania komunikatu: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:4798
+#: ../gio/gsocket.c:4806
 #, c-format
 msgid "Unable to read socket credentials: %s"
 msgstr "Nie można odczytać danych uwierzytelniających gniazda: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:4807
+#: ../gio/gsocket.c:4815
 msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
 msgstr ""
 "g_socket_get_credentials nie jest zaimplementowane dla tego systemu "
@@ -2838,15 +2863,15 @@ msgstr "Nie można połączyć z %s: "
 msgid "Could not connect: "
 msgstr "Nie można połączyć: "
 
-#: ../gio/gsocketclient.c:1027 ../gio/gsocketclient.c:1603
+#: ../gio/gsocketclient.c:1027 ../gio/gsocketclient.c:1599
 msgid "Unknown error on connect"
 msgstr "Nieznany błąd połączenia"
 
-#: ../gio/gsocketclient.c:1082 ../gio/gsocketclient.c:1538
+#: ../gio/gsocketclient.c:1081 ../gio/gsocketclient.c:1535
 msgid "Proxying over a non-TCP connection is not supported."
 msgstr "Pośredniczenie przez połączenie nie będące TCP nie jest obsługiwana."
 
-#: ../gio/gsocketclient.c:1108 ../gio/gsocketclient.c:1559
+#: ../gio/gsocketclient.c:1110 ../gio/gsocketclient.c:1561
 #, c-format
 msgid "Proxy protocol '%s' is not supported."
 msgstr "Protokół pośrednika \"%s\" nie jest obsługiwany."
@@ -3085,7 +3110,7 @@ msgstr "Błąd podczas odczytywania z deskryptora pliku: %s"
 msgid "Error closing file descriptor: %s"
 msgstr "Błąd podczas zamykania deskryptora pliku: %s"
 
-#: ../gio/gunixmounts.c:2054 ../gio/gunixmounts.c:2107
+#: ../gio/gunixmounts.c:2099 ../gio/gunixmounts.c:2152
 msgid "Filesystem root"
 msgstr "Katalog główny systemu plików"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]