[glib] Updated Polish translationcommit 220f7754c4db601715a7285584c0fb563a69ce3e
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:  Mon Mar 2 20:26:45 2015 +0100

  Updated Polish translation

 po/pl.po | 452 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 224 insertions(+), 228 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index f4f002a..aa986d5 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,14 +9,14 @@
 # Tomasz Kłoczko <kloczek rudy mif pg gda pl>, 2005.
 # Wadim Dziedzic <wdziedzic aviary pl>, 2007-2009.
 # Tomasz Dominikowski <dominikowski gmail com>, 2008-2009.
-# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2009-2014.
-# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2007-2014.
+# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2009-2015.
+# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2007-2015.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: glib\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-03 03:08+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-03 03:10+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-02 20:24+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-02 20:25+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -28,25 +28,25 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
-#: ../gio/gapplication.c:514
+#: ../gio/gapplication.c:531
 msgid "Enter GApplication service mode (use from D-Bus service files)"
 msgstr "Przechodzi do trybu usługi GApplication (używane z plików usług D-Bus)"
 
-#: ../gio/gapplication.c:519
+#: ../gio/gapplication.c:536
 msgid "GApplication options"
 msgstr "Opcje GApplication"
 
-#: ../gio/gapplication.c:519
+#: ../gio/gapplication.c:536
 msgid "Show GApplication options"
 msgstr "Wyświetla opcje GApplication"
 
 #: ../gio/gapplication-tool.c:45 ../gio/gapplication-tool.c:46
-#: ../gio/gresource-tool.c:481 ../gio/gsettings-tool.c:508
+#: ../gio/gresource-tool.c:485 ../gio/gsettings-tool.c:521
 msgid "Print help"
 msgstr "Wyświetla pomoc"
 
-#: ../gio/gapplication-tool.c:47 ../gio/gresource-tool.c:482
-#: ../gio/gresource-tool.c:550
+#: ../gio/gapplication-tool.c:47 ../gio/gresource-tool.c:486
+#: ../gio/gresource-tool.c:554
 msgid "[COMMAND]"
 msgstr "[POLECENIE]"
 
@@ -54,7 +54,7 @@ msgstr "[POLECENIE]"
 msgid "Print version"
 msgstr "Wyświetla wersję"
 
-#: ../gio/gapplication-tool.c:50 ../gio/gsettings-tool.c:514
+#: ../gio/gapplication-tool.c:50 ../gio/gsettings-tool.c:527
 msgid "Print version information and exit"
 msgstr "Wyświetla informację o wersji i kończy działanie"
 
@@ -120,8 +120,8 @@ msgstr ""
 "przeglądarka)"
 
 #: ../gio/gapplication-tool.c:72 ../gio/glib-compile-resources.c:589
-#: ../gio/glib-compile-resources.c:620 ../gio/gresource-tool.c:488
-#: ../gio/gresource-tool.c:554
+#: ../gio/glib-compile-resources.c:620 ../gio/gresource-tool.c:492
+#: ../gio/gresource-tool.c:558
 msgid "FILE"
 msgstr "PLIK"
 
@@ -145,8 +145,8 @@ msgstr "PARAMETR"
 msgid "Optional parameter to the action invocation, in GVariant format"
 msgstr "Opcjonalny parametr do wywołania działania w formacie GVariant"
 
-#: ../gio/gapplication-tool.c:96 ../gio/gresource-tool.c:519
-#: ../gio/gsettings-tool.c:594
+#: ../gio/gapplication-tool.c:96 ../gio/gresource-tool.c:523
+#: ../gio/gsettings-tool.c:607
 #, c-format
 msgid ""
 "Unknown command %s\n"
@@ -159,8 +159,8 @@ msgstr ""
 msgid "Usage:\n"
 msgstr "Użycie:\n"
 
-#: ../gio/gapplication-tool.c:114 ../gio/gresource-tool.c:544
-#: ../gio/gsettings-tool.c:628
+#: ../gio/gapplication-tool.c:114 ../gio/gresource-tool.c:548
+#: ../gio/gsettings-tool.c:641
 msgid "Arguments:\n"
 msgstr "Parametry:\n"
 
@@ -262,9 +262,9 @@ msgstr ""
 "\n"
 
 #: ../gio/gbufferedinputstream.c:420 ../gio/gbufferedinputstream.c:498
-#: ../gio/ginputstream.c:176 ../gio/ginputstream.c:370
-#: ../gio/ginputstream.c:608 ../gio/ginputstream.c:828
-#: ../gio/goutputstream.c:200 ../gio/goutputstream.c:823
+#: ../gio/ginputstream.c:176 ../gio/ginputstream.c:376
+#: ../gio/ginputstream.c:614 ../gio/ginputstream.c:1013
+#: ../gio/goutputstream.c:200 ../gio/goutputstream.c:830
 #: ../gio/gpollableinputstream.c:205 ../gio/gpollableoutputstream.c:206
 #, c-format
 msgid "Too large count value passed to %s"
@@ -279,8 +279,8 @@ msgstr "Szukanie nie jest obsługiwane przez podstawowy potok"
 msgid "Cannot truncate GBufferedInputStream"
 msgstr "Nie można skrócić GBufferedInputStream"
 
-#: ../gio/gbufferedinputstream.c:982 ../gio/ginputstream.c:1017
-#: ../gio/giostream.c:277 ../gio/goutputstream.c:1464
+#: ../gio/gbufferedinputstream.c:982 ../gio/ginputstream.c:1202
+#: ../gio/giostream.c:278 ../gio/goutputstream.c:1654
 msgid "Stream is already closed"
 msgstr "Potok jest już zamknięty"
 
@@ -288,8 +288,8 @@ msgstr "Potok jest już zamknięty"
 msgid "Truncate not supported on base stream"
 msgstr "Skracanie nie jest dozwolone na podstawowym potoku"
 
-#: ../gio/gcancellable.c:310 ../gio/gdbusconnection.c:1896
-#: ../gio/gdbusconnection.c:1989 ../gio/gdbusprivate.c:1417
+#: ../gio/gcancellable.c:317 ../gio/gdbusconnection.c:1896
+#: ../gio/gdbusconnection.c:1989 ../gio/gdbusprivate.c:1421
 #: ../gio/glocalfile.c:2181 ../gio/gsimpleasyncresult.c:830
 #: ../gio/gsimpleasyncresult.c:856
 #, c-format
@@ -734,27 +734,27 @@ msgstr "Metoda \"%s\" w interfejsie \"%s\" z podpisem \"%s\" nie istnieje"
 msgid "A subtree is already exported for %s"
 msgstr "Poddrzewo zostało już wyeksportowane dla %s"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1246
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1244
 msgid "type is INVALID"
 msgstr "typ jest NIEPRAWIDŁOWY"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1257
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1255
 msgid "METHOD_CALL message: PATH or MEMBER header field is missing"
 msgstr "Komunikat METHOD_CALL: brak pola nagłówka PATH lub MEMBER"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1268
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1266
 msgid "METHOD_RETURN message: REPLY_SERIAL header field is missing"
 msgstr "Komunikat METHOD_RETURN: brak pola nagłówka REPLY_SERIAL"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1280
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1278
 msgid "ERROR message: REPLY_SERIAL or ERROR_NAME header field is missing"
 msgstr "Komunikat BŁĘDU: brak pola nagłówka REPLY_SERIAL lub ERROR_NAME"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1293
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1291
 msgid "SIGNAL message: PATH, INTERFACE or MEMBER header field is missing"
 msgstr "Komunikat SYGNAŁU: brak pola nagłówka PATH, INTERFACE lub MEMBER"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1301
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1299
 msgid ""
 "SIGNAL message: The PATH header field is using the reserved value /org/"
 "freedesktop/DBus/Local"
@@ -762,7 +762,7 @@ msgstr ""
 "Komunikat SYGNAŁU: pole nagłówka PATH używa zastrzeżonej wartości /org/"
 "freedesktop/DBus/Local"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1309
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1307
 msgid ""
 "SIGNAL message: The INTERFACE header field is using the reserved value org."
 "freedesktop.DBus.Local"
@@ -770,7 +770,7 @@ msgstr ""
 "Komunikat SYGNAŁU: pole nagłówka INTERFACE używa zastrzeżonej wartości org."
 "freedesktop.DBus.Local"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1357 ../gio/gdbusmessage.c:1417
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1355 ../gio/gdbusmessage.c:1415
 #, c-format
 msgid "Wanted to read %lu byte but only got %lu"
 msgid_plural "Wanted to read %lu bytes but only got %lu"
@@ -778,12 +778,12 @@ msgstr[0] "Chciano odczytać %lu bajt, ale otrzymano tylko %lu"
 msgstr[1] "Chciano odczytać %lu bajty, ale otrzymano tylko %lu"
 msgstr[2] "Chciano odczytać %lu bajtów, ale otrzymano tylko %lu"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1371
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1369
 #, c-format
 msgid "Expected NUL byte after the string '%s' but found byte %d"
 msgstr "Oczekiwano bajtu NUL po ciągu \"%s\", ale odnaleziono bajt %d"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1390
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1388
 #, c-format
 msgid ""
 "Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
@@ -793,19 +793,19 @@ msgstr ""
 "wyrównaniu bajtu %d (długość ciągu wynosi %d). Prawidłowy ciąg UTF-8 do tego "
 "miejsca to \"%s\""
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1589
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1587
 #, c-format
 msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus object path"
 msgstr ""
 "Przetworzona wartość \"%s\" nie jest prawidłową ścieżką do obiektu usługi D-"
 "Bus"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1611
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1609
 #, c-format
 msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature"
 msgstr "Przetworzona wartość \"%s\" nie jest prawidłowym podpisem usługi D-Bus"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1658
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1656
 #, c-format
 msgid ""
 "Encountered array of length %u byte. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
@@ -821,7 +821,7 @@ msgstr[2] ""
 "Wystąpiła macierz o długości %u bajtów. Maksymalna długość to 2<<26 bajtów "
 "(64 MiB)."
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1678
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1676
 #, c-format
 msgid ""
 "Encountered array of type 'a%c', expected to have a length a multiple of %u "
@@ -830,14 +830,14 @@ msgstr ""
 "Wystąpiła macierz typu \"a%c\", której oczekiwana długość jest "
 "wielokrotnością %u B, ale wynosi %u B"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1845
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1843
 #, c-format
 msgid "Parsed value '%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
 msgstr ""
 "Przetworzona wartość \"%s\" dla wariantu nie jest prawidłowym podpisem "
 "usługi D-Bus"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:1869
+#: ../gio/gdbusmessage.c:1867
 #, c-format
 msgid ""
 "Error deserializing GVariant with type string '%s' from the D-Bus wire format"
@@ -845,7 +845,7 @@ msgstr ""
 "Błąd podczas deserializowania GVariant za pomocą ciągu typu \"%s\" z formatu "
 "przewodu usługi D-Bus"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2053
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2051
 #, c-format
 msgid ""
 "Invalid endianness value. Expected 0x6c ('l') or 0x42 ('B') but found value "
@@ -854,27 +854,27 @@ msgstr ""
 "Nieprawidłowa wartość kolejności bajtów. Oczekiwano 0x6c (\"l\") lub 0x42 "
 "(\"B\"), ale odnaleziono wartość 0x%02x"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2066
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2064
 #, c-format
 msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
 msgstr ""
 "Nieprawidłowa główna wersja protokołu. Oczekiwano 1, ale odnaleziono %d"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2122
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2120
 #, c-format
 msgid "Signature header with signature '%s' found but message body is empty"
 msgstr ""
 "Odnaleziono nagłówek podpisu z podpisem \"%s\", ale treść komunikatu jest "
 "pusta"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2136
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2134
 #, c-format
 msgid "Parsed value '%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
 msgstr ""
 "Przetworzona wartość \"%s\" nie jest prawidłowym podpisem usługi D-Bus (dla "
 "treści)"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2166
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2164
 #, c-format
 msgid "No signature header in message but the message body is %u byte"
 msgid_plural "No signature header in message but the message body is %u bytes"
@@ -885,11 +885,11 @@ msgstr[1] ""
 msgstr[2] ""
 "Brak nagłówka podpisu w komunikacie, ale treść komunikatu liczy %u bajtów"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2176
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2174
 msgid "Cannot deserialize message: "
 msgstr "Nie można deserializować komunikatu: "
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2517
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2515
 #, c-format
 msgid ""
 "Error serializing GVariant with type string '%s' to the D-Bus wire format"
@@ -897,7 +897,7 @@ msgstr ""
 "Błąd podczas serializowania GVariant za pomocą ciągu typu \"%s\" z formatu "
 "przewodu usługi D-Bus"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2654
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2652
 #, c-format
 msgid ""
 "Message has %d file descriptors but the header field indicates %d file "
@@ -906,16 +906,16 @@ msgstr ""
 "Komunikat posiada %d deskryptorów plików, ale pole nagłówka wskazuje na %d "
 "deskryptorów plików"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2662
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2660
 msgid "Cannot serialize message: "
 msgstr "Nie można serializować komunikatu: "
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2706
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2704
 #, c-format
 msgid "Message body has signature '%s' but there is no signature header"
 msgstr "Treść komunikatu posiada podpis \"%s\", ale brak nagłówka podpisu"
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2716
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2714
 #, c-format
 msgid ""
 "Message body has type signature '%s' but signature in the header field is "
@@ -923,26 +923,26 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Treść komunikatu posiada podpis \"%s\", ale podpis w polu nagłówka to \"%s\""
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:2732
+#: ../gio/gdbusmessage.c:2730
 #, c-format
 msgid "Message body is empty but signature in the header field is '(%s)'"
 msgstr "Treść komunikatu jest pusta, ale podpis w polu nagłówka to \"(%s)\""
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:3282
+#: ../gio/gdbusmessage.c:3280
 #, c-format
 msgid "Error return with body of type '%s'"
 msgstr "Błąd zwrotu z treścią typu \"%s\""
 
-#: ../gio/gdbusmessage.c:3290
+#: ../gio/gdbusmessage.c:3288
 msgid "Error return with empty body"
 msgstr "Błąd zwrotu z pustą treścią"
 
-#: ../gio/gdbusprivate.c:2067
+#: ../gio/gdbusprivate.c:2085
 #, c-format
 msgid "Unable to get Hardware profile: %s"
 msgstr "Nie można pobrać profilu sprzętu: %s"
 
-#: ../gio/gdbusprivate.c:2112
+#: ../gio/gdbusprivate.c:2130
 msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
 msgstr "Nie można wczytać pliku /var/lib/dbus/machine-id lub /etc/machine-id: "
 
@@ -1218,40 +1218,40 @@ msgstr "Ścieżka do obiektu do monitorowania"
 msgid "Monitor a remote object."
 msgstr "Monitoruje zdalny obiekt."
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1919 ../gio/gdesktopappinfo.c:4440
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1999 ../gio/gdesktopappinfo.c:4530
 #: ../gio/gwin32appinfo.c:219
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Bez nazwy"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2328
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2408
 msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
 msgstr "Plik .desktop nie określa pola Exec"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2613
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2693
 msgid "Unable to find terminal required for application"
 msgstr "Nie można odnaleźć terminala wymaganego przez program"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3034
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3114
 #, c-format
 msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
 msgstr ""
 "Nie można utworzyć katalogu użytkownika dla konfiguracji programu %s: %s"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3038
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3118
 #, c-format
 msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
 msgstr "Nie można utworzyć katalogu użytkownika dla konfiguracji MIME %s: %s"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3278 ../gio/gdesktopappinfo.c:3302
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3358 ../gio/gdesktopappinfo.c:3382
 msgid "Application information lacks an identifier"
 msgstr "Brak identyfikatora w informacjach o programie"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3535
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3615
 #, c-format
 msgid "Can't create user desktop file %s"
 msgstr "Nie można utworzyć pliku .desktop dla użytkownika %s"
 
-#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3669
+#: ../gio/gdesktopappinfo.c:3749
 #, c-format
 msgid "Custom definition for %s"
 msgstr "Własna definicja dla %s"
@@ -1308,14 +1308,14 @@ msgstr "Błędna liczba elementów (%d) w kodowaniu GEmblemedIcon"
 msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
 msgstr "Oczekiwano obiektu GEmblem dla GEmblemedIcon"
 
-#: ../gio/gfile.c:956 ../gio/gfile.c:1194 ../gio/gfile.c:1332
-#: ../gio/gfile.c:1570 ../gio/gfile.c:1625 ../gio/gfile.c:1683
-#: ../gio/gfile.c:1767 ../gio/gfile.c:1824 ../gio/gfile.c:1888
-#: ../gio/gfile.c:1943 ../gio/gfile.c:3591 ../gio/gfile.c:3646
-#: ../gio/gfile.c:3853 ../gio/gfile.c:3895 ../gio/gfile.c:4358
-#: ../gio/gfile.c:4769 ../gio/gfile.c:4854 ../gio/gfile.c:4944
-#: ../gio/gfile.c:5041 ../gio/gfile.c:5128 ../gio/gfile.c:5229
-#: ../gio/gfile.c:7748 ../gio/gfile.c:7838 ../gio/gfile.c:7922
+#: ../gio/gfile.c:962 ../gio/gfile.c:1200 ../gio/gfile.c:1338
+#: ../gio/gfile.c:1576 ../gio/gfile.c:1631 ../gio/gfile.c:1689
+#: ../gio/gfile.c:1773 ../gio/gfile.c:1830 ../gio/gfile.c:1894
+#: ../gio/gfile.c:1949 ../gio/gfile.c:3597 ../gio/gfile.c:3652
+#: ../gio/gfile.c:3887 ../gio/gfile.c:3929 ../gio/gfile.c:4392
+#: ../gio/gfile.c:4803 ../gio/gfile.c:4888 ../gio/gfile.c:4978
+#: ../gio/gfile.c:5075 ../gio/gfile.c:5162 ../gio/gfile.c:5263
+#: ../gio/gfile.c:7782 ../gio/gfile.c:7872 ../gio/gfile.c:7956
 #: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:437
 msgid "Operation not supported"
 msgstr "Działanie nie jest obsługiwane"
@@ -1330,71 +1330,71 @@ msgstr "Działanie nie jest obsługiwane"
 #. Translators: This is an error message when trying to find
 #. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
 #. * exists.
-#: ../gio/gfile.c:1455 ../gio/glocalfile.c:1103 ../gio/glocalfile.c:1114
+#: ../gio/gfile.c:1461 ../gio/glocalfile.c:1103 ../gio/glocalfile.c:1114
 #: ../gio/glocalfile.c:1127
 msgid "Containing mount does not exist"
 msgstr "Nie istnieje zawierające montowanie"
 
-#: ../gio/gfile.c:2502 ../gio/glocalfile.c:2337
+#: ../gio/gfile.c:2508 ../gio/glocalfile.c:2337
 msgid "Can't copy over directory"
 msgstr "Nie można skopiować na katalog"
 
-#: ../gio/gfile.c:2562
+#: ../gio/gfile.c:2568
 msgid "Can't copy directory over directory"
 msgstr "Nie można skopiować katalogu na katalog"
 
-#: ../gio/gfile.c:2570 ../gio/glocalfile.c:2346
+#: ../gio/gfile.c:2576 ../gio/glocalfile.c:2346
 msgid "Target file exists"
 msgstr "Plik docelowy istnieje"
 
-#: ../gio/gfile.c:2589
+#: ../gio/gfile.c:2595
 msgid "Can't recursively copy directory"
 msgstr "Nie można skopiować katalogu rekurencyjnie"
 
-#: ../gio/gfile.c:2871
+#: ../gio/gfile.c:2877
 msgid "Splice not supported"
 msgstr "Wywołanie \"splice\" nie jest obsługiwane"
 
-#: ../gio/gfile.c:2875
+#: ../gio/gfile.c:2881
 #, c-format
 msgid "Error splicing file: %s"
 msgstr "Błąd podczas dzielenia pliku: %s"
 
-#: ../gio/gfile.c:3006
+#: ../gio/gfile.c:3012
 msgid "Copy (reflink/clone) between mounts is not supported"
 msgstr ""
 "Kopiowanie (reflink/clone) między obiektami montowania nie jest obsługiwane"
 
-#: ../gio/gfile.c:3010
+#: ../gio/gfile.c:3016
 msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or invalid"
 msgstr "Kopiowanie (reflink/clone) nie jest obsługiwane lub jest nieprawidłowe"
 
-#: ../gio/gfile.c:3015
+#: ../gio/gfile.c:3021
 msgid "Copy (reflink/clone) is not supported or didn't work"
 msgstr "Kopiowanie (reflink/clone) nie jest obsługiwane lub nie zadziałało"
 
-#: ../gio/gfile.c:3078
+#: ../gio/gfile.c:3084
 msgid "Can't copy special file"
 msgstr "Nie można skopiować pliku specjalnego"
 
-#: ../gio/gfile.c:3843
+#: ../gio/gfile.c:3877
 msgid "Invalid symlink value given"
 msgstr "Wprowadzono nieprawidłową wartość dowiązania symbolicznego"
 
-#: ../gio/gfile.c:4004
+#: ../gio/gfile.c:4038
 msgid "Trash not supported"
 msgstr "Kosz nie jest obsługiwany"
 
-#: ../gio/gfile.c:4116
+#: ../gio/gfile.c:4150
 #, c-format
 msgid "File names cannot contain '%c'"
 msgstr "Nazwy plików nie mogą zawierać \"%c\""
 
-#: ../gio/gfile.c:6540 ../gio/gvolume.c:363
+#: ../gio/gfile.c:6574 ../gio/gvolume.c:363
 msgid "volume doesn't implement mount"
 msgstr "wolumin nie obsługuje montowania"
 
-#: ../gio/gfile.c:6649
+#: ../gio/gfile.c:6683
 msgid "No application is registered as handling this file"
 msgstr "Żaden program nie jest zarejestrowany do obsługi tego pliku"
 
@@ -1510,8 +1510,8 @@ msgstr "Potok wejściowy nie obsługuje odczytu"
 #. Translators: This is an error you get if there is
 #. * already an operation running against this stream when
 #. * you try to start one
-#: ../gio/ginputstream.c:1027 ../gio/giostream.c:287
-#: ../gio/goutputstream.c:1474
+#: ../gio/ginputstream.c:1212 ../gio/giostream.c:288
+#: ../gio/goutputstream.c:1664
 msgid "Stream has outstanding operation"
 msgstr "Potok ma zaległe działanie"
 
@@ -2183,7 +2183,7 @@ msgstr "Plik został zmieniony poza programem"
 msgid "Error removing old file: %s"
 msgstr "Błąd podczas usuwania starego pliku: %s"
 
-#: ../gio/gmemoryinputstream.c:471 ../gio/gmemoryoutputstream.c:771
+#: ../gio/gmemoryinputstream.c:471 ../gio/gmemoryoutputstream.c:769
 msgid "Invalid GSeekType supplied"
 msgstr "Podano nieprawidłowy obiekt GSeekType"
 
@@ -2203,7 +2203,7 @@ msgstr "Potok wyjściowy pamięci nie obsługuje zmiany rozmiaru"
 msgid "Failed to resize memory output stream"
 msgstr "Zmiana rozmiaru potoku wyjściowego pamięci się nie powiodła"
 
-#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:673
+#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:671
 msgid ""
 "Amount of memory required to process the write is larger than available "
 "address space"
@@ -2211,11 +2211,11 @@ msgstr ""
 "Ilość pamięci wymagana dla przetworzenia zapisu jest większa, niż dostępna "
 "przestrzeń adresowa"
 
-#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:781
+#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:779
 msgid "Requested seek before the beginning of the stream"
 msgstr "Zażądano przejścia przed początkiem potoku"
 
-#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:796
+#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:794
 msgid "Requested seek beyond the end of the stream"
 msgstr "Zażądano przejścia poza koniec potoku"
 
@@ -2270,16 +2270,16 @@ msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
 msgstr ""
 "montowany obiekt nie obsługuje synchronicznego rozpoznania typu zawartości"
 
-#: ../gio/gnetworkaddress.c:338
+#: ../gio/gnetworkaddress.c:383
 #, c-format
 msgid "Hostname '%s' contains '[' but not ']'"
 msgstr "Nazwa komputera \"%s\" zawiera \"[\", ale nie \"]\""
 
-#: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:189 ../gio/gnetworkmonitorbase.c:292
+#: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:199 ../gio/gnetworkmonitorbase.c:302
 msgid "Network unreachable"
 msgstr "Sieć jest niedostępna"
 
-#: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:227 ../gio/gnetworkmonitorbase.c:257
+#: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:237 ../gio/gnetworkmonitorbase.c:267
 msgid "Host unreachable"
 msgstr "Komputer jest niedostępny"
 
@@ -2297,11 +2297,16 @@ msgstr "Nie można utworzyć monitora sieci: "
 msgid "Could not get network status: "
 msgstr "Nie można uzyskać stanu sieci: "
 
-#: ../gio/goutputstream.c:209 ../gio/goutputstream.c:550
+#: ../gio/gnetworkmonitornm.c:278
+#, c-format
+msgid "NetworkManager version too old"
+msgstr "Wersja usługi NetworkManager jest za stara"
+
+#: ../gio/goutputstream.c:209 ../gio/goutputstream.c:557
 msgid "Output stream doesn't implement write"
 msgstr "Potok wyjściowy nie obsługuje zapisu"
 
-#: ../gio/goutputstream.c:511 ../gio/goutputstream.c:1028
+#: ../gio/goutputstream.c:518 ../gio/goutputstream.c:1218
 msgid "Source stream is already closed"
 msgstr "Potok źródłowy jest już zamknięty"
 
@@ -2311,15 +2316,15 @@ msgstr "Potok źródłowy jest już zamknięty"
 msgid "Error resolving '%s': %s"
 msgstr "Błąd podczas rozwiązywania \"%s\": %s"
 
-#: ../gio/gresource.c:291 ../gio/gresource.c:539 ../gio/gresource.c:556
-#: ../gio/gresource.c:677 ../gio/gresource.c:746 ../gio/gresource.c:807
-#: ../gio/gresource.c:887 ../gio/gresourcefile.c:452
+#: ../gio/gresource.c:298 ../gio/gresource.c:546 ../gio/gresource.c:563
+#: ../gio/gresource.c:684 ../gio/gresource.c:753 ../gio/gresource.c:814
+#: ../gio/gresource.c:894 ../gio/gresourcefile.c:452
 #: ../gio/gresourcefile.c:553 ../gio/gresourcefile.c:655
 #, c-format
 msgid "The resource at '%s' does not exist"
 msgstr "Zasób w \"%s\" nie istnieje"
 
-#: ../gio/gresource.c:456
+#: ../gio/gresource.c:463
 #, c-format
 msgid "The resource at '%s' failed to decompress"
 msgstr "Zdekompresowanie zasobu w \"%s\" się nie powiodło"
@@ -2333,11 +2338,11 @@ msgstr "Zasób w \"%s\" nie jest katalogiem"
 msgid "Input stream doesn't implement seek"
 msgstr "Potok wejściowy nie obsługuje szukania"
 
-#: ../gio/gresource-tool.c:487
+#: ../gio/gresource-tool.c:491
 msgid "List sections containing resources in an elf FILE"
 msgstr "Wyświetla listę sekcji zawierających zasoby w PLIKU w formacie ELF"
 
-#: ../gio/gresource-tool.c:493
+#: ../gio/gresource-tool.c:497
 msgid ""
 "List resources\n"
 "If SECTION is given, only list resources in this section\n"
@@ -2347,16 +2352,16 @@ msgstr ""
 "Jeśli podano SEKCJĘ, to wyświetla tylko zasoby w tej sekcji\n"
 "Jeśli podano ŚCIEŻKĘ, to wyświetla tylko pasujące zasoby"
 
-#: ../gio/gresource-tool.c:496 ../gio/gresource-tool.c:506
+#: ../gio/gresource-tool.c:500 ../gio/gresource-tool.c:510
 msgid "FILE [PATH]"
 msgstr "PLIK [ŚCIEŻKA]"
 
-#: ../gio/gresource-tool.c:497 ../gio/gresource-tool.c:507
-#: ../gio/gresource-tool.c:514
+#: ../gio/gresource-tool.c:501 ../gio/gresource-tool.c:511
+#: ../gio/gresource-tool.c:518
 msgid "SECTION"
 msgstr "SEKCJA"
 
-#: ../gio/gresource-tool.c:502
+#: ../gio/gresource-tool.c:506
 msgid ""
 "List resources with details\n"
 "If SECTION is given, only list resources in this section\n"
@@ -2368,15 +2373,15 @@ msgstr ""
 "Jeśli podano ŚCIEŻKĘ, to wyświetla tylko pasujące zasobySzczegóły zawierają "
 "sekcję, rozmiar i kompresję"
 
-#: ../gio/gresource-tool.c:512
+#: ../gio/gresource-tool.c:516
 msgid "Extract a resource file to stdout"
 msgstr "Wydobywa plik zasobu do standardowego wyjścia"
 
-#: ../gio/gresource-tool.c:513
+#: ../gio/gresource-tool.c:517
 msgid "FILE PATH"
 msgstr "PLIK ŚCIEŻKA"
 
-#: ../gio/gresource-tool.c:527
+#: ../gio/gresource-tool.c:531
 msgid ""
 "Usage:\n"
 " gresource [--section SECTION] COMMAND [ARGS...]\n"
@@ -2405,7 +2410,7 @@ msgstr ""
 "pomoc.\n"
 "\n"
 
-#: ../gio/gresource-tool.c:541
+#: ../gio/gresource-tool.c:545
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage:\n"
@@ -2420,21 +2425,21 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "\n"
 
-#: ../gio/gresource-tool.c:548
+#: ../gio/gresource-tool.c:552
 msgid " SECTION  An (optional) elf section name\n"
 msgstr " SEKCJA  (Opcjonalna) nazwa sekcji formatu ELF\n"
 
-#: ../gio/gresource-tool.c:552 ../gio/gsettings-tool.c:635
+#: ../gio/gresource-tool.c:556 ../gio/gsettings-tool.c:648
 msgid " COMMAND  The (optional) command to explain\n"
 msgstr " POLECENIE (Opcjonalne) polecenie do wyjaśnienia\n"
 
-#: ../gio/gresource-tool.c:558
+#: ../gio/gresource-tool.c:562
 msgid " FILE   An elf file (a binary or a shared library)\n"
 msgstr ""
 " PLIK   Plik w formacie ELF (plik binarny lub\n"
 "      biblioteka współdzielona)\n"
 
-#: ../gio/gresource-tool.c:561
+#: ../gio/gresource-tool.c:565
 msgid ""
 " FILE   An elf file (a binary or a shared library)\n"
 "      or a compiled resource file\n"
@@ -2442,19 +2447,19 @@ msgstr ""
 " PLIK   Plik w formacie ELF (plik binarny lub biblioteka\n"
 "      współdzielona) lub skompilowany plik zasobów\n"
 
-#: ../gio/gresource-tool.c:565
+#: ../gio/gresource-tool.c:569
 msgid "[PATH]"
 msgstr "[ŚCIEŻKA]"
 
-#: ../gio/gresource-tool.c:567
+#: ../gio/gresource-tool.c:571
 msgid " PATH   An (optional) resource path (may be partial)\n"
 msgstr " ŚCIEŻKA  (Opcjonalna) ścieżka do zasobu (może być częściowa)\n"
 
-#: ../gio/gresource-tool.c:568
+#: ../gio/gresource-tool.c:572
 msgid "PATH"
 msgstr "ŚCIEŻKA"
 
-#: ../gio/gresource-tool.c:570
+#: ../gio/gresource-tool.c:574
 msgid " PATH   A resource path\n"
 msgstr " ŚCIEŻKA  Ścieżka do zasobu\n"
 
@@ -2493,39 +2498,39 @@ msgstr "Ścieżka musi kończyć się ukośnikiem (/)\n"
 msgid "Path must not contain two adjacent slashes (//)\n"
 msgstr "Ścieżka nie może zawierać dwóch sąsiadujących ukośników (//)\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:477
+#: ../gio/gsettings-tool.c:490
 #, c-format
 msgid "The provided value is outside of the valid range\n"
 msgstr "Podana wartość jest poza prawidłowym zakresem\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:484
+#: ../gio/gsettings-tool.c:497
 #, c-format
 msgid "The key is not writable\n"
 msgstr "Klucz nie jest zapisywalny\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:520
+#: ../gio/gsettings-tool.c:533
 msgid "List the installed (non-relocatable) schemas"
 msgstr ""
 "Wyświetla listę zainstalowanych schematów (których nie można przenosić)"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:526
+#: ../gio/gsettings-tool.c:539
 msgid "List the installed relocatable schemas"
 msgstr "Wyświetla listę zainstalowanych schematów (które można przenosić)"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:532
+#: ../gio/gsettings-tool.c:545
 msgid "List the keys in SCHEMA"
 msgstr "Wyświetla listę kluczy w SCHEMACIE"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:533 ../gio/gsettings-tool.c:539
-#: ../gio/gsettings-tool.c:576
+#: ../gio/gsettings-tool.c:546 ../gio/gsettings-tool.c:552
+#: ../gio/gsettings-tool.c:589
 msgid "SCHEMA[:PATH]"
 msgstr "SCHEMAT[:ŚCIEŻKA]"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:538
+#: ../gio/gsettings-tool.c:551
 msgid "List the children of SCHEMA"
 msgstr "Wyświetla listę elementów potomnych SCHEMATU"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:544
+#: ../gio/gsettings-tool.c:557
 msgid ""
 "List keys and values, recursively\n"
 "If no SCHEMA is given, list all keys\n"
@@ -2533,44 +2538,44 @@ msgstr ""
 "Wyświetla listę kluczy i wartości, rekursywnie\n"
 "Jeśli nie podano SCHEMATU, to wyświetla listę wszystkich kluczy\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:546
+#: ../gio/gsettings-tool.c:559
 msgid "[SCHEMA[:PATH]]"
 msgstr "[SCHEMAT[:ŚCIEŻKA]]"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:551
+#: ../gio/gsettings-tool.c:564
 msgid "Get the value of KEY"
 msgstr "Uzyskuje wartość KLUCZA"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:552 ../gio/gsettings-tool.c:558
-#: ../gio/gsettings-tool.c:570 ../gio/gsettings-tool.c:582
+#: ../gio/gsettings-tool.c:565 ../gio/gsettings-tool.c:571
+#: ../gio/gsettings-tool.c:583 ../gio/gsettings-tool.c:595
 msgid "SCHEMA[:PATH] KEY"
 msgstr "SCHEMAT[:ŚCIEŻKA] KLUCZ"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:557
+#: ../gio/gsettings-tool.c:570
 msgid "Query the range of valid values for KEY"
 msgstr "Odpytuje zakres prawidłowych wartości KLUCZA"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:563
+#: ../gio/gsettings-tool.c:576
 msgid "Set the value of KEY to VALUE"
 msgstr "Ustawia wartość KLUCZA na WARTOŚĆ"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:564
+#: ../gio/gsettings-tool.c:577
 msgid "SCHEMA[:PATH] KEY VALUE"
 msgstr "SCHEMAT[:ŚCIEŻKA] KLUCZ WARTOŚĆ"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:569
+#: ../gio/gsettings-tool.c:582
 msgid "Reset KEY to its default value"
 msgstr "Przywraca KLUCZ na jego domyślną wartość"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:575
+#: ../gio/gsettings-tool.c:588
 msgid "Reset all keys in SCHEMA to their defaults"
 msgstr "Przywraca wszystkie klucze w SCHEMACIE do domyślnych wartości"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:581
+#: ../gio/gsettings-tool.c:594
 msgid "Check if KEY is writable"
 msgstr "Sprawdza, czy KLUCZ jest zapisywalny"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:587
+#: ../gio/gsettings-tool.c:600
 msgid ""
 "Monitor KEY for changes.\n"
 "If no KEY is specified, monitor all keys in SCHEMA.\n"
@@ -2580,11 +2585,11 @@ msgstr ""
 "Jeśli nie podano KLUCZA, to monitoruje wszystkie klucze w SCHEMACIE.\n"
 "Użycie ^C zatrzymuje monitorowanie.\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:590
+#: ../gio/gsettings-tool.c:603
 msgid "SCHEMA[:PATH] [KEY]"
 msgstr "SCHEMAT[:ŚCIEŻKA] [KLUCZ]"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:602
+#: ../gio/gsettings-tool.c:615
 msgid ""
 "Usage:\n"
 " gsettings --version\n"
@@ -2633,7 +2638,7 @@ msgstr ""
 "pomoc.\n"
 "\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:625
+#: ../gio/gsettings-tool.c:638
 #, c-format
 msgid ""
 "Usage:\n"
@@ -2648,11 +2653,11 @@ msgstr ""
 "%s\n"
 "\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:631
+#: ../gio/gsettings-tool.c:644
 msgid " SCHEMADIR A directory to search for additional schemas\n"
 msgstr " KATALOG-SCHEMATÓW Katalog do wyszukiwania dodatkowych schematów\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:639
+#: ../gio/gsettings-tool.c:652
 msgid ""
 " SCHEMA  The name of the schema\n"
 " PATH   The path, for relocatable schemas\n"
@@ -2660,29 +2665,29 @@ msgstr ""
 " SCHEMAT  Identyfikator schematu\n"
 " ŚCIEŻKA  Ścieżka (dla schematów, które można przenosić)\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:644
+#: ../gio/gsettings-tool.c:657
 msgid " KEY    The (optional) key within the schema\n"
 msgstr " KLUCZ   (Opcjonalny) klucz w schemacie\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:648
+#: ../gio/gsettings-tool.c:661
 msgid " KEY    The key within the schema\n"
 msgstr " KLUCZ   Klucz w schemacie\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:652
+#: ../gio/gsettings-tool.c:665
 msgid " VALUE   The value to set\n"
 msgstr " WARTOŚĆ  Wartość do ustawienia\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:707
+#: ../gio/gsettings-tool.c:720
 #, c-format
 msgid "Could not load schemas from %s: %s\n"
 msgstr "Nie można wczytać schematów z %s: %s\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:769
+#: ../gio/gsettings-tool.c:782
 #, c-format
 msgid "Empty schema name given\n"
 msgstr "Podano pustą nazwę schematu\n"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:798
+#: ../gio/gsettings-tool.c:811
 #, c-format
 msgid "No such key '%s'\n"
 msgstr "Brak klucza \"%s\"\n"
@@ -2700,7 +2705,7 @@ msgstr "Nieprawidłowe gniazdo, zainicjowanie się nie powiodło z powodu: %s"
 msgid "Socket is already closed"
 msgstr "Gniazdo jest już zamknięte"
 
-#: ../gio/gsocket.c:296 ../gio/gsocket.c:3618 ../gio/gsocket.c:3673
+#: ../gio/gsocket.c:296 ../gio/gsocket.c:3619 ../gio/gsocket.c:3674
 msgid "Socket I/O timed out"
 msgstr "Przekroczono czas oczekiwania wejścia/wyjścia gniazda"
 
@@ -2761,59 +2766,59 @@ msgstr "Brak obsługi multicastu dla konkretnych źródeł"
 msgid "Error accepting connection: %s"
 msgstr "Błąd podczas akceptowania połączenia: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2382
+#: ../gio/gsocket.c:2384
 msgid "Connection in progress"
 msgstr "Trwa połączenie"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2432
+#: ../gio/gsocket.c:2434
 msgid "Unable to get pending error: "
 msgstr "Nie można uzyskać oczekującego błędu: "
 
-#: ../gio/gsocket.c:2633
+#: ../gio/gsocket.c:2637
 #, c-format
 msgid "Error receiving data: %s"
 msgstr "Błąd podczas pobierania danych: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2811
+#: ../gio/gsocket.c:2812
 #, c-format
 msgid "Error sending data: %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania danych: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2925
+#: ../gio/gsocket.c:2926
 #, c-format
 msgid "Unable to shutdown socket: %s"
 msgstr "Nie można zamknąć gniazda: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3004
+#: ../gio/gsocket.c:3005
 #, c-format
 msgid "Error closing socket: %s"
 msgstr "Błąd podczas zamykania gniazda: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3611
+#: ../gio/gsocket.c:3612
 #, c-format
 msgid "Waiting for socket condition: %s"
 msgstr "Oczekiwanie na warunek gniazda: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3897 ../gio/gsocket.c:3978
+#: ../gio/gsocket.c:3899 ../gio/gsocket.c:3982 ../gio/gsocket.c:4210
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "Błąd podczas wysyłania komunikatu: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3922
+#: ../gio/gsocket.c:3924
 msgid "GSocketControlMessage not supported on Windows"
 msgstr "GSocketControlMessage nie jest obsługiwane w systemie Windows"
 
-#: ../gio/gsocket.c:4259 ../gio/gsocket.c:4394
+#: ../gio/gsocket.c:4538 ../gio/gsocket.c:4676
 #, c-format
 msgid "Error receiving message: %s"
 msgstr "Błąd podczas pobierania komunikatu: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:4516
+#: ../gio/gsocket.c:4798
 #, c-format
 msgid "Unable to read socket credentials: %s"
 msgstr "Nie można odczytać danych uwierzytelniających gniazda: %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:4525
+#: ../gio/gsocket.c:4807
 msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
 msgstr ""
 "g_socket_get_credentials nie jest zaimplementowane dla tego systemu "
@@ -2973,23 +2978,23 @@ msgstr "Nie można tymczasowo rozwiązać \"%s\""
 msgid "Error resolving '%s'"
 msgstr "Błąd podczas rozwiązywania \"%s\""
 
-#: ../gio/gtlscertificate.c:247
+#: ../gio/gtlscertificate.c:250
 msgid "Cannot decrypt PEM-encoded private key"
 msgstr "Nie można odszyfrować klucza prywatnego zakodowanego za pomocą PEM"
 
-#: ../gio/gtlscertificate.c:252
+#: ../gio/gtlscertificate.c:255
 msgid "No PEM-encoded private key found"
 msgstr "Nie odnaleziono klucza prywatnego zakodowanego za pomocą PEM"
 
-#: ../gio/gtlscertificate.c:262
+#: ../gio/gtlscertificate.c:265
 msgid "Could not parse PEM-encoded private key"
 msgstr "Nie można przetworzyć klucza prywatnego zakodowanego za pomocą PEM"
 
-#: ../gio/gtlscertificate.c:287
+#: ../gio/gtlscertificate.c:290
 msgid "No PEM-encoded certificate found"
 msgstr "Nie odnaleziono certyfikatu zakodowanego za pomocą PEM"
 
-#: ../gio/gtlscertificate.c:296
+#: ../gio/gtlscertificate.c:299
 msgid "Could not parse PEM-encoded certificate"
 msgstr "Nie można przetworzyć certyfikatów zakodowanych za pomocą PEM"
 
@@ -3013,7 +3018,7 @@ msgstr ""
 msgid "The password entered is incorrect."
 msgstr "Podane hasło jest niepoprawne."
 
-#: ../gio/gunixconnection.c:159 ../gio/gunixconnection.c:554
+#: ../gio/gunixconnection.c:166 ../gio/gunixconnection.c:561
 #, c-format
 msgid "Expecting 1 control message, got %d"
 msgid_plural "Expecting 1 control message, got %d"
@@ -3021,11 +3026,11 @@ msgstr[0] "Oczekiwano jeden komunikat kontrolny, otrzymano %d"
 msgstr[1] "Oczekiwano jeden komunikat kontrolny, otrzymano %d"
 msgstr[2] "Oczekiwano jeden komunikat kontrolny, otrzymano %d"
 
-#: ../gio/gunixconnection.c:175 ../gio/gunixconnection.c:566
+#: ../gio/gunixconnection.c:182 ../gio/gunixconnection.c:573
 msgid "Unexpected type of ancillary data"
 msgstr "Nieoczekiwany typ podrzędnych danych"
 
-#: ../gio/gunixconnection.c:193
+#: ../gio/gunixconnection.c:200
 #, c-format
 msgid "Expecting one fd, but got %d\n"
 msgid_plural "Expecting one fd, but got %d\n"
@@ -3033,39 +3038,39 @@ msgstr[0] "Oczekiwano jedno fd, a otrzymano %d\n"
 msgstr[1] "Oczekiwano jedno fd, a otrzymano %d\n"
 msgstr[2] "Oczekiwano jedno fd, a otrzymano %d\n"
 
-#: ../gio/gunixconnection.c:212
+#: ../gio/gunixconnection.c:219
 msgid "Received invalid fd"
 msgstr "Pobrano nieprawidłowe fd"
 
-#: ../gio/gunixconnection.c:348
+#: ../gio/gunixconnection.c:355
 msgid "Error sending credentials: "
 msgstr "Błąd podczas wysyłania danych uwierzytelniających: "
 
-#: ../gio/gunixconnection.c:496
+#: ../gio/gunixconnection.c:503
 #, c-format
 msgid "Error checking if SO_PASSCRED is enabled for socket: %s"
 msgstr ""
 "Błąd podczas sprawdzania, czy zmienna SO_PASSCRED została włączona dla "
 "gniazda: %s"
 
-#: ../gio/gunixconnection.c:511
+#: ../gio/gunixconnection.c:518
 #, c-format
 msgid "Error enabling SO_PASSCRED: %s"
 msgstr "Błąd podczas włączania zmiennej SO_PASSCRED: %s"
 
-#: ../gio/gunixconnection.c:540
+#: ../gio/gunixconnection.c:547
 msgid ""
 "Expecting to read a single byte for receiving credentials but read zero bytes"
 msgstr ""
 "Oczekiwano odczytania pojedynczego bajtu dla odbieranych danych "
 "uwierzytelniających, ale odczytano zero bajtów"
 
-#: ../gio/gunixconnection.c:580
+#: ../gio/gunixconnection.c:587
 #, c-format
 msgid "Not expecting control message, but got %d"
 msgstr "Nie oczekiwano komunikatu kontrolnego, a otrzymano %d"
 
-#: ../gio/gunixconnection.c:604
+#: ../gio/gunixconnection.c:611
 #, c-format
 msgid "Error while disabling SO_PASSCRED: %s"
 msgstr "Błąd podczas wyłączania zmiennej SO_PASSCRED: %s"
@@ -3109,20 +3114,16 @@ msgstr "wolumin nie obsługuje wysunięcia lub \"eject_with_operation\""
 msgid "Can't find application"
 msgstr "Nie można odnaleźć programu"
 
-#: ../gio/gwin32appinfo.c:306
+#: ../gio/gwin32appinfo.c:303
 #, c-format
 msgid "Error launching application: %s"
 msgstr "Błąd podczas uruchamiania programu: %s"
 
-#: ../gio/gwin32appinfo.c:342
-msgid "URIs not supported"
-msgstr "Adresy URI nie są obsługiwane"
-
-#: ../gio/gwin32appinfo.c:364
+#: ../gio/gwin32appinfo.c:378
 msgid "association changes not supported on win32"
 msgstr "zmiany skojarzeń nie są obsługiwane w win32"
 
-#: ../gio/gwin32appinfo.c:376
+#: ../gio/gwin32appinfo.c:390
 msgid "Association creation not supported on win32"
 msgstr "Tworzenie skojarzeń nie jest obsługiwane w win32"
 
@@ -3645,16 +3646,16 @@ msgstr "Na końcu kanału występuje sekwencja odpowiadająca części znaku"
 msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
 msgstr "Nie można wykonać surowego odczytu w zmiennej g_io_channel_read_to_end"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:719
+#: ../glib/gkeyfile.c:737
 msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
 msgstr ""
 "Nie można odnaleźć prawidłowego pliku klucza w przeszukiwanych katalogach"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:755
+#: ../glib/gkeyfile.c:773
 msgid "Not a regular file"
 msgstr "To nie jest zwykły plik"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1155
+#: ../glib/gkeyfile.c:1173
 #, c-format
 msgid ""
 "Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
@@ -3662,45 +3663,45 @@ msgstr ""
 "Plik klucza zawiera wiersz \"%s\", który nie jest parą klucz-wartość, grupą "
 "lub komentarzem"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1212
+#: ../glib/gkeyfile.c:1230
 #, c-format
 msgid "Invalid group name: %s"
 msgstr "Nieprawidłowa nazwa grupy: %s"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1234
+#: ../glib/gkeyfile.c:1252
 msgid "Key file does not start with a group"
 msgstr "Plik klucza nie rozpoczyna się od grupy"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1260
+#: ../glib/gkeyfile.c:1278
 #, c-format
 msgid "Invalid key name: %s"
 msgstr "Nieprawidłowa nazwa klucza: %s"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1287
+#: ../glib/gkeyfile.c:1305
 #, c-format
 msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
 msgstr "Plik klucza zawiera nieobsługiwane kodowanie \"%s\""
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1530 ../glib/gkeyfile.c:1692 ../glib/gkeyfile.c:3072
-#: ../glib/gkeyfile.c:3138 ../glib/gkeyfile.c:3264 ../glib/gkeyfile.c:3397
-#: ../glib/gkeyfile.c:3539 ../glib/gkeyfile.c:3768 ../glib/gkeyfile.c:3835
+#: ../glib/gkeyfile.c:1548 ../glib/gkeyfile.c:1721 ../glib/gkeyfile.c:3099
+#: ../glib/gkeyfile.c:3162 ../glib/gkeyfile.c:3288 ../glib/gkeyfile.c:3418
+#: ../glib/gkeyfile.c:3560 ../glib/gkeyfile.c:3789 ../glib/gkeyfile.c:3856
 #, c-format
 msgid "Key file does not have group '%s'"
 msgstr "Plik klucza nie zawiera grupy \"%s\""
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1704
+#: ../glib/gkeyfile.c:1676
 #, c-format
-msgid "Key file does not have key '%s'"
-msgstr "Plik klucza nie zawiera klucza \"%s\""
+msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
+msgstr "Plik klucza nie zawiera klucza \"%s\" w grupie \"%s\""
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1811 ../glib/gkeyfile.c:1927
+#: ../glib/gkeyfile.c:1838 ../glib/gkeyfile.c:1954
 #, c-format
 msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
 msgstr ""
 "Plik klucza zawiera klucz \"%s\" o wartości \"%s\", która nie jest zapisana "
 "w UTF-8"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:1831 ../glib/gkeyfile.c:1947 ../glib/gkeyfile.c:2316
+#: ../glib/gkeyfile.c:1858 ../glib/gkeyfile.c:1974 ../glib/gkeyfile.c:2343
 #, c-format
 msgid ""
 "Key file contains key '%s' which has a value that cannot be interpreted."
@@ -3708,7 +3709,7 @@ msgstr ""
 "Plik klucza zawiera klucz \"%s\", który ma wartość niemożliwą do "
 "zinterpretowania."
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:2533 ../glib/gkeyfile.c:2901
+#: ../glib/gkeyfile.c:2560 ../glib/gkeyfile.c:2928
 #, c-format
 msgid ""
 "Key file contains key '%s' in group '%s' which has a value that cannot be "
@@ -3717,43 +3718,38 @@ msgstr ""
 "Plik klucza zawiera klucz \"%s\" w grupie \"%s\", która posiada wartość "
 "niemożliwą do zinterpretowania."
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:2611 ../glib/gkeyfile.c:2688
+#: ../glib/gkeyfile.c:2638 ../glib/gkeyfile.c:2715
 #, c-format
 msgid "Key '%s' in group '%s' has value '%s' where %s was expected"
 msgstr ""
 "Klucz \"%s\" w grupie \"%s\" posiada wartość \"%s\", podczas gdy oczekiwano "
 "%s"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:3087 ../glib/gkeyfile.c:3279 ../glib/gkeyfile.c:3846
-#, c-format
-msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
-msgstr "Plik klucza nie zawiera klucza \"%s\" w grupie \"%s\""
-
-#: ../glib/gkeyfile.c:4078
+#: ../glib/gkeyfile.c:4096
 msgid "Key file contains escape character at end of line"
 msgstr "Plik klucza zawiera znak sterujący na końcu linii"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:4100
+#: ../glib/gkeyfile.c:4118
 #, c-format
 msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
 msgstr "Plik klucza zawiera nieprawidłową sekwencję sterującą \"%s\""
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:4242
+#: ../glib/gkeyfile.c:4260
 #, c-format
 msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
 msgstr "Nie można zinterpretować \"%s\" jako liczby."
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:4256
+#: ../glib/gkeyfile.c:4274
 #, c-format
 msgid "Integer value '%s' out of range"
 msgstr "Wartość całkowita \"%s\" jest spoza dopuszczalnego zakresu"
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:4289
+#: ../glib/gkeyfile.c:4307
 #, c-format
 msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
 msgstr "Nie można zinterpretować \"%s\" jako liczby zmiennoprzecinkowej."
 
-#: ../glib/gkeyfile.c:4313
+#: ../glib/gkeyfile.c:4331
 #, c-format
 msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
 msgstr "Nie można zinterpretować \"%s\" jako wartości logicznej."
@@ -3995,62 +3991,62 @@ msgstr ""
 "Nastąpił nieoczekiwany koniec dokumentu wewnątrz komentarza lub instrukcji "
 "przetwarzania"
 
-#: ../glib/goption.c:795
+#: ../glib/goption.c:858
 msgid "Usage:"
 msgstr "Użycie:"
 
-#: ../glib/goption.c:795
+#: ../glib/goption.c:858
 msgid "[OPTION...]"
 msgstr "[OPCJA...]"
 
-#: ../glib/goption.c:911
+#: ../glib/goption.c:974
 msgid "Help Options:"
 msgstr "Opcje pomocy:"
 
-#: ../glib/goption.c:912
+#: ../glib/goption.c:975
 msgid "Show help options"
 msgstr "Wyświetla opcje pomocy"
 
-#: ../glib/goption.c:918
+#: ../glib/goption.c:981
 msgid "Show all help options"
 msgstr "Wyświetla wszystkie opcje pomocy"
 
-#: ../glib/goption.c:980
+#: ../glib/goption.c:1043
 msgid "Application Options:"
 msgstr "Opcje programu:"
 
-#: ../glib/goption.c:1044 ../glib/goption.c:1114
+#: ../glib/goption.c:1107 ../glib/goption.c:1177
 #, c-format
 msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
 msgstr "Nie można przetworzyć wartości całkowitej \"%s\" dla %s"
 
-#: ../glib/goption.c:1054 ../glib/goption.c:1122
+#: ../glib/goption.c:1117 ../glib/goption.c:1185
 #, c-format
 msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
 msgstr "Wartość całkowita \"%s\" dla %s jest spoza dopuszczalnego zakresu"
 
-#: ../glib/goption.c:1079
+#: ../glib/goption.c:1142
 #, c-format
 msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
 msgstr "Nie można przetworzyć podwójnej wartości liczbowej \"%s\" dla %s"
 
-#: ../glib/goption.c:1087
+#: ../glib/goption.c:1150
 #, c-format
 msgid "Double value '%s' for %s out of range"
 msgstr ""
 "Podwójna wartość liczbowa \"%s\" dla %s jest spoza dopuszczalnego zakresu"
 
-#: ../glib/goption.c:1373 ../glib/goption.c:1452
+#: ../glib/goption.c:1436 ../glib/goption.c:1515
 #, c-format
 msgid "Error parsing option %s"
 msgstr "Błąd podczas przetwarzania opcji %s"
 
-#: ../glib/goption.c:1483 ../glib/goption.c:1596
+#: ../glib/goption.c:1546 ../glib/goption.c:1659
 #, c-format
 msgid "Missing argument for %s"
 msgstr "Brak parametru dla %s"
 
-#: ../glib/goption.c:2057
+#: ../glib/goption.c:2120
 #, c-format
 msgid "Unknown option %s"
 msgstr "Nieznana opcja %s"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]