[zenity] Updated Polish translationcommit 8d1c18fdf1dcd67f9c2522a17af011ef215c9939
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Mon Mar 2 20:32:38 2015 +0100

    Updated Polish translation

 po/pl.po |  362 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 191 insertions(+), 171 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 6f04b17..373d9a2 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,14 +7,14 @@
 # Zbigniew Chyla <chyla alice ci pwr wroc pl>, 2003.
 # Artur Flinta <aflinta at kernel pl>, 2003-2007.
 # Tomasz Dominikowski <dominikowski gmail com>, 2008.
-# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2010-2014.
-# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2008-2014.
+# Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2010-2015.
+# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2008-2015.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: zenity\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2014-09-07 03:12+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-09-07 03:15+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-02 20:30+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-02 20:32+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -69,8 +69,8 @@ msgstr ""
 "Zbigniew Chyla <chyla alice ci pwr wroc pl>, 2003\n"
 "Artur Flinta <aflinta at kernel pl>, 2003-2007\n"
 "Tomasz Dominikowski <dominikowski gmail com>, 2008\n"
-"Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2010-2014\n"
-"Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2008-2014"
+"Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2010-2015\n"
+"Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2008-2015"
 
 #: ../src/about.c:275
 msgid "Display dialog boxes from shell scripts"
@@ -114,7 +114,7 @@ msgstr "Nie można przetworzyć polecenia ze standardowego wejścia\n"
 msgid "Could not parse message from stdin\n"
 msgstr "Nie można przetworzyć wiadomości z standardowego wejścia\n"
 
-#: ../src/notification.c:327
+#: ../src/notification.c:325
 msgid "Zenity notification"
 msgstr "Powiadamianie zenity"
 
@@ -145,12 +145,12 @@ msgstr "Wartość maksymalna musi być większa od minimalnej.\n"
 msgid "Value out of range.\n"
 msgstr "Wartość poza zakresem.\n"
 
-#: ../src/tree.c:364
+#: ../src/tree.c:375
 #, c-format
 msgid "No column titles specified for List dialog.\n"
 msgstr "Nie określono tytułów kolumn dla okna dialogowego listy.\n"
 
-#: ../src/tree.c:370
+#: ../src/tree.c:381
 #, c-format
 msgid "You should use only one List dialog type.\n"
 msgstr "Powinno się używać tylko jednego rodzaju okna dialogowego listy.\n"
@@ -231,157 +231,157 @@ msgstr "Proszę wybrać elementy z poniższej listy."
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: ../src/option.c:164
+#: ../src/option.c:167
 msgid "Set the dialog title"
 msgstr "Ustawia tytuł okna dialogowego"
 
-#: ../src/option.c:165
+#: ../src/option.c:168
 msgid "TITLE"
 msgstr "TYTUŁ"
 
-#: ../src/option.c:173
+#: ../src/option.c:176
 msgid "Set the window icon"
 msgstr "Ustawia ikonę okna"
 
-#: ../src/option.c:174
+#: ../src/option.c:177
 msgid "ICONPATH"
 msgstr "ŚCIEŻKA-IKONY"
 
-#: ../src/option.c:182
+#: ../src/option.c:185
 msgid "Set the width"
 msgstr "Ustawia szerokość"
 
-#: ../src/option.c:183
+#: ../src/option.c:186
 msgid "WIDTH"
 msgstr "SZEROKOŚĆ"
 
-#: ../src/option.c:191
+#: ../src/option.c:194
 msgid "Set the height"
 msgstr "Ustawia wysokość"
 
-#: ../src/option.c:192
+#: ../src/option.c:195
 msgid "HEIGHT"
 msgstr "WYSOKOŚĆ"
 
-#: ../src/option.c:200
+#: ../src/option.c:203
 msgid "Set dialog timeout in seconds"
 msgstr "Ustawia czas wygasania okna dialogowego (w sekundach)"
 
 #. Timeout for closing the dialog
-#: ../src/option.c:202
+#: ../src/option.c:205
 msgid "TIMEOUT"
 msgstr "OGRANICZENIE-CZASU"
 
-#: ../src/option.c:210
+#: ../src/option.c:213
 msgid "Sets the label of the Ok button"
 msgstr "Ustawia etykietę przycisku OK"
 
-#: ../src/option.c:211 ../src/option.c:220 ../src/option.c:262
-#: ../src/option.c:322 ../src/option.c:331 ../src/option.c:365
-#: ../src/option.c:423 ../src/option.c:560 ../src/option.c:676
-#: ../src/option.c:694 ../src/option.c:720 ../src/option.c:792
-#: ../src/option.c:877 ../src/option.c:886 ../src/option.c:939
-#: ../src/option.c:997 ../src/option.c:1166
+#: ../src/option.c:214 ../src/option.c:223 ../src/option.c:265
+#: ../src/option.c:325 ../src/option.c:334 ../src/option.c:368
+#: ../src/option.c:426 ../src/option.c:563 ../src/option.c:688
+#: ../src/option.c:706 ../src/option.c:732 ../src/option.c:813
+#: ../src/option.c:898 ../src/option.c:907 ../src/option.c:969
+#: ../src/option.c:1027 ../src/option.c:1196
 msgid "TEXT"
 msgstr "TEKST"
 
-#: ../src/option.c:219
+#: ../src/option.c:222
 msgid "Sets the label of the Cancel button"
 msgstr "Ustawia etykietę przycisku Anuluj"
 
-#: ../src/option.c:228
+#: ../src/option.c:231
 msgid "Set the modal hint"
 msgstr "Ustawia okno jako modalne"
 
-#: ../src/option.c:237
+#: ../src/option.c:240
 msgid "Set the parent window to attach to"
 msgstr "Ustawia, do którego okna nadrzędnego dołączyć"
 
-#: ../src/option.c:238
+#: ../src/option.c:241
 msgid "WINDOW"
 msgstr "OKNO"
 
-#: ../src/option.c:252
+#: ../src/option.c:255
 msgid "Display calendar dialog"
 msgstr "Wyświetla okno dialogowe kalendarza"
 
-#: ../src/option.c:261 ../src/option.c:321 ../src/option.c:364
-#: ../src/option.c:422 ../src/option.c:559 ../src/option.c:719
-#: ../src/option.c:791 ../src/option.c:938 ../src/option.c:996
-#: ../src/option.c:1165
+#: ../src/option.c:264 ../src/option.c:324 ../src/option.c:367
+#: ../src/option.c:425 ../src/option.c:562 ../src/option.c:731
+#: ../src/option.c:812 ../src/option.c:968 ../src/option.c:1026
+#: ../src/option.c:1195
 msgid "Set the dialog text"
 msgstr "Ustawia tekst w oknie dialogowym"
 
-#: ../src/option.c:270
+#: ../src/option.c:273
 msgid "Set the calendar day"
 msgstr "Ustawia dzień w kalendarzu"
 
-#: ../src/option.c:271
+#: ../src/option.c:274
 msgid "DAY"
 msgstr "DZIEŃ"
 
-#: ../src/option.c:279
+#: ../src/option.c:282
 msgid "Set the calendar month"
 msgstr "Ustawia miesiąc w kalendarzu"
 
-#: ../src/option.c:280
+#: ../src/option.c:283
 msgid "MONTH"
 msgstr "MIESIĄC"
 
-#: ../src/option.c:288
+#: ../src/option.c:291
 msgid "Set the calendar year"
 msgstr "Ustawia rok w kalendarzu"
 
-#: ../src/option.c:289
+#: ../src/option.c:292
 msgid "YEAR"
 msgstr "ROK"
 
-#: ../src/option.c:297 ../src/option.c:1183
+#: ../src/option.c:300 ../src/option.c:1213
 msgid "Set the format for the returned date"
 msgstr "Ustawia format zwracanej daty"
 
-#: ../src/option.c:298 ../src/option.c:1184
+#: ../src/option.c:301 ../src/option.c:1214
 msgid "PATTERN"
 msgstr "WZORZEC"
 
-#: ../src/option.c:312
+#: ../src/option.c:315
 msgid "Display text entry dialog"
 msgstr "Wyświetla okno dialogowe z polem wprowadzania tekstu"
 
-#: ../src/option.c:330
+#: ../src/option.c:333
 msgid "Set the entry text"
 msgstr "Ustawia tekst w polu tekstowym"
 
-#: ../src/option.c:339
+#: ../src/option.c:342
 msgid "Hide the entry text"
 msgstr "Ukrywa tekst wprowadzany w polu"
 
-#: ../src/option.c:355
+#: ../src/option.c:358
 msgid "Display error dialog"
 msgstr "Wyświetla okno dialogowe błędu"
 
-#: ../src/option.c:373 ../src/option.c:431 ../src/option.c:800
-#: ../src/option.c:947
+#: ../src/option.c:376 ../src/option.c:434 ../src/option.c:821
+#: ../src/option.c:977
 msgid "Set the dialog icon"
 msgstr "Ustawia ikonę okna dialogowego"
 
-#: ../src/option.c:374 ../src/option.c:432 ../src/option.c:801
-#: ../src/option.c:948
+#: ../src/option.c:377 ../src/option.c:435 ../src/option.c:822
+#: ../src/option.c:978
 msgid "ICON-NAME"
 msgstr "NAZWA-IKONY"
 
-#: ../src/option.c:382 ../src/option.c:440 ../src/option.c:809
-#: ../src/option.c:956
+#: ../src/option.c:385 ../src/option.c:443 ../src/option.c:830
+#: ../src/option.c:986
 msgid "Do not enable text wrapping"
 msgstr "Bez włączania zawijania tekstu"
 
-#: ../src/option.c:391 ../src/option.c:449 ../src/option.c:818
-#: ../src/option.c:965
+#: ../src/option.c:394 ../src/option.c:452 ../src/option.c:839
+#: ../src/option.c:995
 msgid "Do not enable pango markup"
 msgstr "Bez włączania znaczników biblioteki Pango"
 
-#: ../src/option.c:399 ../src/option.c:457 ../src/option.c:835
-#: ../src/option.c:973
+#: ../src/option.c:402 ../src/option.c:460 ../src/option.c:856
+#: ../src/option.c:1003
 msgid ""
 "Enable ellipsizing in the dialog text. This fixes the high window size with "
 "long texts"
@@ -389,88 +389,88 @@ msgstr ""
 "Włącza skracanie tekstu okna dialogowego. Naprawia to duży rozmiar okna z "
 "długim tekstem"
 
-#: ../src/option.c:413
+#: ../src/option.c:416
 msgid "Display info dialog"
 msgstr "Wyświetla informacyjne okno dialogowe"
 
-#: ../src/option.c:471
+#: ../src/option.c:474
 msgid "Display file selection dialog"
 msgstr "Wyświetla okno dialogowe wyboru pliku"
 
-#: ../src/option.c:480
+#: ../src/option.c:483
 msgid "Set the filename"
 msgstr "Ustawia nazwę pliku"
 
-#: ../src/option.c:481 ../src/option.c:859
+#: ../src/option.c:484 ../src/option.c:880
 msgid "FILENAME"
 msgstr "NAZWA-PLIKU"
 
-#: ../src/option.c:489
+#: ../src/option.c:492
 msgid "Allow multiple files to be selected"
 msgstr "Zezwala na wybieranie wielu plików"
 
-#: ../src/option.c:498
+#: ../src/option.c:501
 msgid "Activate directory-only selection"
 msgstr "Aktywuje katalog - tylko wybór"
 
-#: ../src/option.c:507
+#: ../src/option.c:510
 msgid "Activate save mode"
 msgstr "Aktywuje tryb awaryjny"
 
-#: ../src/option.c:516 ../src/option.c:604 ../src/option.c:1174
+#: ../src/option.c:519 ../src/option.c:607 ../src/option.c:1204
 msgid "Set output separator character"
 msgstr "Ustawia znak odstępu danych wyjściowych"
 
-#: ../src/option.c:517 ../src/option.c:605 ../src/option.c:1175
+#: ../src/option.c:520 ../src/option.c:608 ../src/option.c:1205
 msgid "SEPARATOR"
 msgstr "SEPARATOR"
 
-#: ../src/option.c:525
+#: ../src/option.c:528
 msgid "Confirm file selection if filename already exists"
 msgstr "Potwierdzenie wyboru pliku, jeśli plik już istnieje"
 
-#: ../src/option.c:534
+#: ../src/option.c:537
 msgid "Sets a filename filter"
 msgstr "Ustawia filtr na nazwy plików"
 
 #. Help for file-filter argument (name and patterns for file selection)
-#: ../src/option.c:536
+#: ../src/option.c:539
 msgid "NAME | PATTERN1 PATTERN2 ..."
 msgstr "NAZWA | WZÓR1 WZÓR2..."
 
-#: ../src/option.c:550
+#: ../src/option.c:553
 msgid "Display list dialog"
 msgstr "Wyświetla okno dialogowe listy"
 
-#: ../src/option.c:568
+#: ../src/option.c:571
 msgid "Set the column header"
 msgstr "Ustawia nagłówek kolumny"
 
-#: ../src/option.c:569
+#: ../src/option.c:572
 msgid "COLUMN"
 msgstr "KOLUMNA"
 
-#: ../src/option.c:577
+#: ../src/option.c:580
 msgid "Use check boxes for first column"
 msgstr "Umieszcza przełączniki w pierwszej kolumnie"
 
-#: ../src/option.c:586
+#: ../src/option.c:589
 msgid "Use radio buttons for first column"
 msgstr "Umieszcza przyciski radiowe w pierwszej kolumnie"
 
-#: ../src/option.c:595
+#: ../src/option.c:598
 msgid "Use an image for first column"
 msgstr "Umieszcza obraz w pierwszej kolumnie"
 
-#: ../src/option.c:613
+#: ../src/option.c:616
 msgid "Allow multiple rows to be selected"
 msgstr "Zezwala na wybieranie wielu wierszy"
 
-#: ../src/option.c:622 ../src/option.c:867
+#: ../src/option.c:625 ../src/option.c:888
 msgid "Allow changes to text"
 msgstr "Zezwala na wprowadzanie zmian w tekście"
 
-#: ../src/option.c:631
+#: ../src/option.c:634
 msgid ""
 "Print a specific column (Default is 1. 'ALL' can be used to print all "
 "columns)"
@@ -479,370 +479,390 @@ msgstr ""
 "wszystkie kolumny)"
 
 #. Column index number to print out on a list dialog
-#: ../src/option.c:633 ../src/option.c:642
+#: ../src/option.c:636 ../src/option.c:645
 msgid "NUMBER"
 msgstr "NUMER"
 
-#: ../src/option.c:641
+#: ../src/option.c:644
 msgid "Hide a specific column"
 msgstr "Ukrywa określoną kolumnę"
 
-#: ../src/option.c:650
+#: ../src/option.c:653
 msgid "Hides the column headers"
 msgstr "Ukrywa nagłówki kolumn"
 
-#: ../src/option.c:666
+#: ../src/option.c:662
+msgid ""
+"Change list default search function searching for text in the middle, not on "
+"the beginning"
+msgstr ""
+"Zmienia domyślną funkcję wyszukiwania listy na wyszukiwanie tekstu na "
+"środku, nie na początku"
+
+#: ../src/option.c:678
 msgid "Display notification"
 msgstr "Wyświetla powiadomienie"
 
-#: ../src/option.c:675
+#: ../src/option.c:687
 msgid "Set the notification text"
 msgstr "Ustawia tekst powiadomienia"
 
-#: ../src/option.c:684
+#: ../src/option.c:696
 msgid "Listen for commands on stdin"
 msgstr "Oczekuje na polecenia z stdin"
 
-#: ../src/option.c:693
+#: ../src/option.c:705
 msgid "Set the notification hints"
 msgstr "Ustawia wskazówki powiadomienia"
 
-#: ../src/option.c:710
+#: ../src/option.c:722
 msgid "Display progress indication dialog"
 msgstr "Wyświetla okno dialogowe z paskiem postępu"
 
-#: ../src/option.c:728
+#: ../src/option.c:740
 msgid "Set initial percentage"
 msgstr "Ustawia początkową wartość w procentach"
 
-#: ../src/option.c:729
+#: ../src/option.c:741
 msgid "PERCENTAGE"
 msgstr "PROCENT"
 
-#: ../src/option.c:737
+#: ../src/option.c:749
 msgid "Pulsate progress bar"
 msgstr "Odbijający się prostokąt w pasku stanu"
 
-#: ../src/option.c:747
+#: ../src/option.c:759
 #, no-c-format
 msgid "Dismiss the dialog when 100% has been reached"
 msgstr "Zamknięcie okna po osiągnięciu 100%"
 
-#: ../src/option.c:757
+#: ../src/option.c:769
 #, no-c-format
 msgid "Kill parent process if Cancel button is pressed"
 msgstr "Kończy proces nadrzędny w przypadku naciśnięcia przycisku Anuluj"
 
-#: ../src/option.c:767
+#: ../src/option.c:779
 #, no-c-format
 msgid "Hide Cancel button"
 msgstr "Ukrywa przycisk Anuluj"
 
-#: ../src/option.c:782
+#: ../src/option.c:788
+msgid "Estimate when progress will reach 100%"
+msgstr "Szacuje, kiedy postęp osiągnie 100%"
+
+#: ../src/option.c:803
 msgid "Display question dialog"
 msgstr "Wyświetla okno dialogowe z pytaniem"
 
-#: ../src/option.c:826
+#: ../src/option.c:847
 msgid "Give cancel button focus by default"
 msgstr "Domyślnie aktywuje przycisk Anuluj"
 
-#: ../src/option.c:849
+#: ../src/option.c:870
 msgid "Display text information dialog"
 msgstr "Wyświetla okno dialogowe z ramką tekstową"
 
-#: ../src/option.c:858
+#: ../src/option.c:879
 msgid "Open file"
 msgstr "Otwiera plik"
 
-#: ../src/option.c:876
+#: ../src/option.c:897
 msgid "Set the text font"
 msgstr "Ustawia czcionkę tekstu"
 
-#: ../src/option.c:885
+#: ../src/option.c:906
 msgid "Enable an I read and agree checkbox"
 msgstr "Włącza pole wyboru \"Przeczytałem i zgadzam się\""
 
-#: ../src/option.c:895
+#: ../src/option.c:916
 msgid "Enable html support"
 msgstr "Włącza obsługę HTML"
 
-#: ../src/option.c:904
+#: ../src/option.c:925
+msgid ""
+"Do not enable user interaction with the WebView. Only works if you use --"
+"html option"
+msgstr ""
+"Nie włącza interakcji użytkownika za pomocą WebView. Działa tylko, jeśli "
+"użyto opcji --html"
+
+#: ../src/option.c:934
 msgid "Sets an url instead of a file. Only works if you use --html option"
 msgstr ""
 "Ustawia adres URL zamiast pliku. Działa tylko, jeśli użyto opcji --html"
 
-#: ../src/option.c:905
+#: ../src/option.c:935
 msgid "URL"
 msgstr "Adres URL"
 
-#: ../src/option.c:914
+#: ../src/option.c:944
 msgid "Auto scroll the text to the end. Only when text is captured from stdin"
 msgstr ""
 "Automatyczne przewijanie tekstu do końca. Tylko, kiedy tekst jest "
 "przechwytywany ze standardowego wejścia"
 
-#: ../src/option.c:929
+#: ../src/option.c:959
 msgid "Display warning dialog"
 msgstr "Wyświetla okno dialogowe z ostrzeżeniem"
 
-#: ../src/option.c:987
+#: ../src/option.c:1017
 msgid "Display scale dialog"
 msgstr "Wyświetla okno dialogowe skalowania"
 
-#: ../src/option.c:1005
+#: ../src/option.c:1035
 msgid "Set initial value"
 msgstr "Ustawia wartość początkową"
 
-#: ../src/option.c:1006 ../src/option.c:1015 ../src/option.c:1024
-#: ../src/option.c:1033 ../src/option.c:1232
+#: ../src/option.c:1036 ../src/option.c:1045 ../src/option.c:1054
+#: ../src/option.c:1063 ../src/option.c:1262
 msgid "VALUE"
 msgstr "WARTOŚĆ"
 
-#: ../src/option.c:1014
+#: ../src/option.c:1044
 msgid "Set minimum value"
 msgstr "Ustawia wartość minimalną"
 
-#: ../src/option.c:1023
+#: ../src/option.c:1053
 msgid "Set maximum value"
 msgstr "Ustawia wartość maksymalną"
 
-#: ../src/option.c:1032
+#: ../src/option.c:1062
 msgid "Set step size"
 msgstr "Ustawia rozmiar kroku"
 
-#: ../src/option.c:1041
+#: ../src/option.c:1071
 msgid "Print partial values"
 msgstr "Wyświetla wartości częściowe"
 
-#: ../src/option.c:1050
+#: ../src/option.c:1080
 msgid "Hide value"
 msgstr "Ukrywa wartość"
 
-#: ../src/option.c:1065
+#: ../src/option.c:1095
 msgid "Display forms dialog"
 msgstr "Wyświetla okno formularzy"
 
-#: ../src/option.c:1074
+#: ../src/option.c:1104
 msgid "Add a new Entry in forms dialog"
 msgstr "Dodanie nowego wpisu w oknie formularzy"
 
-#: ../src/option.c:1075 ../src/option.c:1084
+#: ../src/option.c:1105 ../src/option.c:1114
 msgid "Field name"
 msgstr "Nazwa pola"
 
-#: ../src/option.c:1083
+#: ../src/option.c:1113
 msgid "Add a new Password Entry in forms dialog"
 msgstr "Dodanie nowego wpisu hasła w oknie formularzy"
 
-#: ../src/option.c:1092
+#: ../src/option.c:1122
 msgid "Add a new Calendar in forms dialog"
 msgstr "Dodanie nowego kalendarza w oknie formularzy"
 
-#: ../src/option.c:1093
+#: ../src/option.c:1123
 msgid "Calendar field name"
 msgstr "Nazwa pola kalendarza"
 
-#: ../src/option.c:1101
+#: ../src/option.c:1131
 msgid "Add a new List in forms dialog"
 msgstr "Dodanie nowej listy w oknie formularzy"
 
-#: ../src/option.c:1102
+#: ../src/option.c:1132
 msgid "List field and header name"
 msgstr "Nazwa pola i nagłówka listy"
 
-#: ../src/option.c:1110
+#: ../src/option.c:1140
 msgid "List of values for List"
 msgstr "Lista wartości dla listy"
 
-#: ../src/option.c:1111 ../src/option.c:1120 ../src/option.c:1138
+#: ../src/option.c:1141 ../src/option.c:1150 ../src/option.c:1168
 msgid "List of values separated by |"
 msgstr "Lista wartości oddzielanych |"
 
-#: ../src/option.c:1119
+#: ../src/option.c:1149
 msgid "List of values for columns"
 msgstr "Lista wartości dla kolumn"
 
-#: ../src/option.c:1128
+#: ../src/option.c:1158
 msgid "Add a new combo box in forms dialog"
 msgstr "Dodanie nowego pola rozwijanego w oknie formularzy"
 
-#: ../src/option.c:1129
+#: ../src/option.c:1159
 msgid "Combo box field name"
 msgstr "Nazwa pola rozwijanego"
 
-#: ../src/option.c:1137
+#: ../src/option.c:1167
 msgid "List of values for combo box"
 msgstr "Lista wartości dla pola rozwijanego"
 
-#: ../src/option.c:1156
+#: ../src/option.c:1186
 msgid "Show the columns header"
 msgstr "Wyświetla nagłówek kolumny"
 
-#: ../src/option.c:1198
+#: ../src/option.c:1228
 msgid "Display password dialog"
 msgstr "Wyświetla okno dialogowe hasła"
 
-#: ../src/option.c:1207
+#: ../src/option.c:1237
 msgid "Display the username option"
 msgstr "Wyświetla opcję nazwy użytkownika"
 
-#: ../src/option.c:1222
+#: ../src/option.c:1252
 msgid "Display color selection dialog"
 msgstr "Wyświetla okno dialogowe wyboru koloru"
 
-#: ../src/option.c:1231
+#: ../src/option.c:1261
 msgid "Set the color"
 msgstr "Ustawia kolor"
 
-#: ../src/option.c:1240
+#: ../src/option.c:1270
 msgid "Show the palette"
 msgstr "Wyświetla paletę"
 
-#: ../src/option.c:1255
+#: ../src/option.c:1285
 msgid "About zenity"
 msgstr "O programie Zenity"
 
-#: ../src/option.c:1264
+#: ../src/option.c:1294
 msgid "Print version"
 msgstr "Wypisuje wersję programu"
 
-#: ../src/option.c:2184
+#: ../src/option.c:2228
 msgid "General options"
 msgstr "Opcje ogólne"
 
-#: ../src/option.c:2185
+#: ../src/option.c:2229
 msgid "Show general options"
 msgstr "Wyświetla opcje ogólne"
 
-#: ../src/option.c:2195
+#: ../src/option.c:2239
 msgid "Calendar options"
 msgstr "Opcje okna kalendarza"
 
-#: ../src/option.c:2196
+#: ../src/option.c:2240
 msgid "Show calendar options"
 msgstr "Wyświetla opcje okna kalendarza"
 
-#: ../src/option.c:2206
+#: ../src/option.c:2250
 msgid "Text entry options"
 msgstr "Opcje okna wprowadzania tekstu"
 
-#: ../src/option.c:2207
+#: ../src/option.c:2251
 msgid "Show text entry options"
 msgstr "Wyświetla opcje okna wprowadzania tekstu"
 
-#: ../src/option.c:2217
+#: ../src/option.c:2261
 msgid "Error options"
 msgstr "Opcje okna z komunikatem o błędzie"
 
-#: ../src/option.c:2218
+#: ../src/option.c:2262
 msgid "Show error options"
 msgstr "Wyświetla opcje okna z komunikatem o błędzie"
 
-#: ../src/option.c:2228
+#: ../src/option.c:2272
 msgid "Info options"
 msgstr "Opcje okna informacyjnego"
 
-#: ../src/option.c:2229
+#: ../src/option.c:2273
 msgid "Show info options"
 msgstr "Wyświetla opcje okna informacyjnego"
 
-#: ../src/option.c:2239
+#: ../src/option.c:2283
 msgid "File selection options"
 msgstr "Opcje okna wyboru pliku"
 
-#: ../src/option.c:2240
+#: ../src/option.c:2284
 msgid "Show file selection options"
 msgstr "Wyświetla opcje okna wyboru pliku"
 
-#: ../src/option.c:2250
+#: ../src/option.c:2294
 msgid "List options"
 msgstr "Opcje okna listy"
 
-#: ../src/option.c:2251
+#: ../src/option.c:2295
 msgid "Show list options"
 msgstr "Wyświetla opcje okna listy"
 
-#: ../src/option.c:2262
+#: ../src/option.c:2306
 msgid "Notification icon options"
 msgstr "Opcje ikony powiadomień"
 
-#: ../src/option.c:2263
+#: ../src/option.c:2307
 msgid "Show notification icon options"
 msgstr "Wyświetla opcje ikony powiadomień"
 
-#: ../src/option.c:2274
+#: ../src/option.c:2318
 msgid "Progress options"
 msgstr "Opcje okna paska postępu"
 
-#: ../src/option.c:2275
+#: ../src/option.c:2319
 msgid "Show progress options"
 msgstr "Wyświetla opcje okna paska postępu"
 
-#: ../src/option.c:2285
+#: ../src/option.c:2329
 msgid "Question options"
 msgstr "Opcje okna pytania"
 
-#: ../src/option.c:2286
+#: ../src/option.c:2330
 msgid "Show question options"
 msgstr "Wyświetla opcje okna pytania"
 
-#: ../src/option.c:2296
+#: ../src/option.c:2340
 msgid "Warning options"
 msgstr "Opcje okna ostrzeżeń"
 
-#: ../src/option.c:2297
+#: ../src/option.c:2341
 msgid "Show warning options"
 msgstr "Wyświetla opcje okna ostrzeżeń"
 
-#: ../src/option.c:2307
+#: ../src/option.c:2351
 msgid "Scale options"
 msgstr "Opcje skalowania"
 
-#: ../src/option.c:2308
+#: ../src/option.c:2352
 msgid "Show scale options"
 msgstr "Wyświetla opcje skalowania"
 
-#: ../src/option.c:2318
+#: ../src/option.c:2362
 msgid "Text information options"
 msgstr "Opcje okna informacji tekstowych"
 
-#: ../src/option.c:2319
+#: ../src/option.c:2363
 msgid "Show text information options"
 msgstr "Wyświetla opcje okna informacji tekstowych"
 
-#: ../src/option.c:2329
+#: ../src/option.c:2373
 msgid "Color selection options"
 msgstr "Opcje wyboru koloru"
 
-#: ../src/option.c:2330
+#: ../src/option.c:2374
 msgid "Show color selection options"
 msgstr "Wyświetla opcje wyboru koloru"
 
-#: ../src/option.c:2340
+#: ../src/option.c:2384
 msgid "Password dialog options"
 msgstr "Opcje okna dialogowego hasła"
 
-#: ../src/option.c:2341
+#: ../src/option.c:2385
 msgid "Show password dialog options"
 msgstr "Wyświetla opcje okna dialogowego hasła"
 
-#: ../src/option.c:2351
+#: ../src/option.c:2395
 msgid "Forms dialog options"
 msgstr "Opcje okna formularzy"
 
-#: ../src/option.c:2352
+#: ../src/option.c:2396
 msgid "Show forms dialog options"
 msgstr "Wyświetla opcje okna formularzy"
 
-#: ../src/option.c:2362
+#: ../src/option.c:2406
 msgid "Miscellaneous options"
 msgstr "Różne opcje"
 
-#: ../src/option.c:2363
+#: ../src/option.c:2407
 msgid "Show miscellaneous options"
 msgstr "Wyświetla różne opcje"
 
-#: ../src/option.c:2388
+#: ../src/option.c:2432
 #, c-format
 msgid ""
 "This option is not available. Please see --help for all possible usages.\n"
@@ -850,12 +870,12 @@ msgstr ""
 "Opcja ta nie jest dostępna. Proszę użyć --help dla wyświetlenia wszystkich "
 "możliwości.\n"
 
-#: ../src/option.c:2392
+#: ../src/option.c:2436
 #, c-format
 msgid "--%s is not supported for this dialog\n"
 msgstr "Opcja --%s nie jest obsługiwana przez to okno dialogowe\n"
 
-#: ../src/option.c:2396
+#: ../src/option.c:2440
 #, c-format
 msgid "Two or more dialog options specified\n"
 msgstr "Określono więcej niż jedną opcję okna dialogowego\n"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]