[gnome-boxes] Updated Slovak translationcommit 01b1c53721e73ae9a3f34bde52c67c97fc8c78d0
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Mon Jul 27 07:53:50 2015 +0000

    Updated Slovak translation

 po/sk.po |   67 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 39 insertions(+), 28 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 85edf2c..ec0e82e 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-boxes master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "boxes&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-07-10 06:15+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-07-10 11:36+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-27 06:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-27 09:53+0200\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -48,7 +48,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.Boxes.desktop.in.in.h:1
 #: ../data/gnome-boxes-search-provider.ini.in.h:1 ../data/ui/app-window.ui.h:1
-#: ../src/app-window.vala:103 ../src/app-window.vala:190 ../src/main.vala:72
+#: ../src/app-window.vala:103 ../src/app-window.vala:192 ../src/main.vala:72
 #: ../src/topbar.vala:94
 msgid "Boxes"
 msgstr "Boxy"
@@ -473,26 +473,33 @@ msgstr "Stlačte a uvoľnite klávesy [ľavý] Ctrl+Alt na uvoľnenie klávesnic
 msgid "%dx%d"
 msgstr "%dx%d"
 
-#: ../src/installed-media.vala:49
+#: ../src/installed-media.vala:51
 msgid "Unsupported disk image format."
 msgstr "Nepodporovaný formát obrazu disku."
 
-#: ../src/installed-media.vala:106 ../src/installer-media.vala:109
+#: ../src/installed-media.vala:108 ../src/installer-media.vala:109
 #: ../src/properties-page-widget.vala:19
 msgid "System"
 msgstr "Systém"
 
-#: ../src/i-properties-provider.vala:88
+#. Translators: This is memory or disk size. E.g. "2 GB (1 GB used)".
+#: ../src/i-properties-provider.vala:89
 #, c-format
 msgid "%s <span color=\"grey\">(%s used)</span>"
 msgstr "%s <span color=\"grey\">(%s využitých)</span>"
 
-# DK: jedna sa o kapacitu disku
-#. Translators: This is memory or disk size. E.g "1 GB (maximum)".
-#: ../src/i-properties-provider.vala:120
+#. Translators: This is memory or disk size. E.g. "1 GB (recommended)".
+#: ../src/i-properties-provider.vala:101
+#, c-format
+msgid "<small>%s (recommended)</small>"
+msgstr "<small>%s (odporúčané)</small>"
+
+#. Translators: This is memory or disk size. E.g. "1 GB (maximum)".
+#: ../src/i-properties-provider.vala:130
 #, c-format
-msgid "%s (maximum)"
-msgstr "%s (maximálne)"
+#| msgid "%s (maximum)"
+msgid "<small>%s (maximum)</small>"
+msgstr "<small>%s (maximálne)</small>"
 
 #: ../src/keys-input-popover.vala:24
 msgid "Ctrl + Alt + Backspace"
@@ -615,9 +622,9 @@ msgstr "Sieť"
 msgid "Restart"
 msgstr "Reštartovať"
 
-#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:468 ../src/wizard.vala:524
-msgid "Memory"
-msgstr "Pamäť"
+#: ../src/libvirt-machine-properties.vala:468
+msgid "Memory: "
+msgstr "Pamäť: "
 
 #: ../src/libvirt-machine-properties.vala:536
 #, c-format
@@ -636,8 +643,8 @@ msgstr ""
 "počítači."
 
 #: ../src/libvirt-machine-properties.vala:561
-msgid "Maximum Disk Size"
-msgstr "Maximálna veľkosť disku"
+msgid "Maximum Disk Size: "
+msgstr "Maximálna veľkosť disku: "
 
 #: ../src/libvirt-machine-properties.vala:694
 msgid "Run in background"
@@ -725,7 +732,7 @@ msgstr[2] "Naimportuje %u boxy zo systémového správcu virtualizácie"
 msgid "No boxes to import"
 msgstr "Žiadne boxy na importovanie"
 
-#: ../src/libvirt-system-importer.vala:123
+#: ../src/libvirt-system-importer.vala:121
 #, c-format
 msgid "Failed to find suitable disk to import for box '%s'"
 msgstr "Zlyhalo nájdenie vhodného disku na importovanie pre box „%s“"
@@ -889,17 +896,17 @@ msgstr "Zlyhalo aplikovanie snímku"
 msgid "Snapshot \"%s\" deleted."
 msgstr "Snímka „%s“ bola odstránená."
 
-#: ../src/snapshots-property.vala:59
+#: ../src/snapshots-property.vala:61
 msgid "No snapshots created yet. Create one using the button below."
 msgstr ""
 "Zatiaľ nie sú vytvorené žiadne snímky. Vytvoríte ju stlačením tlačidla "
 "nižšie."
 
-#: ../src/snapshots-property.vala:118
+#: ../src/snapshots-property.vala:122
 msgid "Creating new snapshot…"
 msgstr "Vytvára sa nová snímka…"
 
-#: ../src/snapshots-property.vala:126
+#: ../src/snapshots-property.vala:130
 #, c-format
 msgid "Failed to create snapshot of %s"
 msgstr "Zlyhalo vytvorenie snímky boxu %s"
@@ -957,7 +964,7 @@ msgid "Express installation of %s requires an internet connection."
 msgstr ""
 "Rýchla inštalácia operačného systému %s vyžaduje internetové pripojenie."
 
-#: ../src/util-app.vala:220
+#: ../src/util-app.vala:242
 #, c-format
 msgid ""
 "Your SELinux context looks incorrect, you can try to fix it by running:\n"
@@ -967,12 +974,12 @@ msgstr ""
 "spustením príkazu:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/util-app.vala:224
+#: ../src/util-app.vala:246
 msgid "SELinux not installed?"
 msgstr "SELinux nie je nainštalovaný?"
 
 # * http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc161247.aspx
-#: ../src/util-app.vala:306
+#: ../src/util-app.vala:328
 msgid ""
 "Could not get 'gnome-boxes' storage pool information from libvirt. Make sure "
 "'virsh -c qemu:///session pool-dumpxml gnome-boxes' is working."
@@ -981,7 +988,7 @@ msgstr ""
 "Uistite sa, že príkaz „virsh -c qemu:///session pool-dumpxml gnome-boxes“ "
 "funguje."
 
-#: ../src/util-app.vala:311
+#: ../src/util-app.vala:333
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is known to libvirt as GNOME Boxes's storage pool but this directory does "
@@ -990,7 +997,7 @@ msgstr ""
 "%s je známy pre libvirt ako fond úložísk programu Boxy prostredia GNOME, ale "
 "tento adresár nie je vytvorený"
 
-#: ../src/util-app.vala:315
+#: ../src/util-app.vala:337
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is known to libvirt as GNOME Boxes's storage pool but is not a directory"
@@ -998,7 +1005,7 @@ msgstr ""
 "%s je známy pre libvirt ako fond úložísk programu Boxy prostredia GNOME, ale "
 "nie je adresárom"
 
-#: ../src/util-app.vala:319
+#: ../src/util-app.vala:341
 #, c-format
 msgid ""
 "%s is known to libvirt as GNOME Boxes's storage pool but is not user-"
@@ -1017,7 +1024,7 @@ msgstr "nie"
 
 #. No guest caps or none compatible
 #. FIXME: Better error messsage than this please?
-#: ../src/vm-configurator.vala:554
+#: ../src/vm-configurator.vala:557
 msgid "Incapable host system"
 msgstr "Nevyhovujúci hostiteľský systém"
 
@@ -1027,7 +1034,7 @@ msgstr "Nevyhovujúci hostiteľský systém"
 msgid "Live box '%s' has been deleted automatically."
 msgstr "Live box „%s“ bol automaticky odstránený."
 
-#: ../src/vm-importer.vala:47
+#: ../src/vm-importer.vala:46
 #, c-format
 msgid "Box import from file '%s' failed."
 msgstr "Import boxu zo súboru „%s“ zlyhal."
@@ -1128,6 +1135,10 @@ msgstr "Port TLS"
 msgid "Will add boxes for all systems available from this account:"
 msgstr "Pridá boxy pre všetky systémy dostupné z tohto účtu:"
 
+#: ../src/wizard.vala:524
+msgid "Memory"
+msgstr "Pamäť"
+
 #: ../src/wizard.vala:533
 msgid "Disk"
 msgstr "Disk"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]