[meld] Updated Czech translationcommit c50c542000d89d5266d45dc7ab4758c4aada75e8
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Tue Jul 21 19:31:11 2015 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po | 3750 +++++++++++++++++++++++++++-----------------------------------
 1 files changed, 1654 insertions(+), 2096 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 964e7cd..6a24099 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -1,18 +1,13 @@
-# Czech translation of meld.
-# Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 the author(s) of meld.
+# Czech translation for meld.
+# Copyright (C) 2014 meld's COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the meld package.
-#
-# Miloslav Trmac <mitr volny cz>, 2003, 2004, 2005.
-# Petr Kovar <pknbe volny cz>, 2008, 2009, 2010, 2011.
-# Marek Černocký <marek manet cz>, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
+# Marek Černocký <marek manet cz>, 2014, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: meld\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=meld&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-02-16 20:12+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-02-16 22:57+0100\n"
+"Project-Id-Version: meld master\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-20 19:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-21 11:57+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -22,2266 +17,1829 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
-#: ../bin/meld:144
-msgid "Cannot import: "
-msgstr "Nelze importovat: "
-
-#: ../bin/meld:147
-#, c-format
-msgid "Meld requires %s or higher."
-msgstr "Meld vyžaduje %s nebo vyšší."
-
-#: ../bin/meld:151
-msgid "Meld does not support Python 3."
-msgstr "Meld nepodporuje Python 3."
-
-#: ../bin/meld:201
-#, c-format
+#. Put one translator per line, in the form NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
+msgctxt "_"
+msgid "translator-credits"
+msgstr "Marek Černocký <marek manet cz>"
+
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/vc-supported.page:5
+msgctxt "sort"
+msgid "3"
+msgstr "3"
+
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/vc-supported.page:10 C/file-filters.page:10 C/text-filters.page:11
+#: C/resolving-conflicts.page:10 C/preferences.page:10 C/file-changes.page:10
+#: C/file-mode.page:11 C/flattened-view.page:10 C/index.page:8
+#: C/vc-mode.page:10 C/keyboard-shortcuts.page:10 C/introduction.page:10
+#: C/folder-mode.page:10 C/missing-functionality.page:10
+#: C/command-line.page:10
+msgid "Kai Willadsen"
+msgstr "Kai Willadsen"
+
+#. (itstool) path: credit/years
+#: C/vc-supported.page:12 C/file-filters.page:12 C/text-filters.page:13
+#: C/resolving-conflicts.page:12 C/file-changes.page:12 C/file-mode.page:13
+#: C/flattened-view.page:12 C/index.page:10 C/vc-mode.page:12
+#: C/keyboard-shortcuts.page:12 C/introduction.page:12 C/folder-mode.page:12
+#: C/missing-functionality.page:12 C/command-line.page:12
+msgid "2012"
+msgstr "2012"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/vc-supported.page:15
+msgid "Supported version control systems"
+msgstr "Podporované systémy pro správu verzí"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/vc-supported.page:17
+msgid "<app>Meld</app> supports a wide range of version control systems:"
+msgstr "<app>Meld</app> podporuje širokou škálu systémů pro správu verzí:"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/vc-supported.page:22
+msgid "Arch"
+msgstr "Arch"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/vc-supported.page:23
+msgid "Bazaar"
+msgstr "Bazaar"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/vc-supported.page:24
+msgid "Codeville"
+msgstr "Codeville"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/vc-supported.page:25
+msgid "CVS"
+msgstr "CVS"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/vc-supported.page:26
+msgid "Fossil"
+msgstr "Fossil"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/vc-supported.page:27
+msgid "Git"
+msgstr "Git"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/vc-supported.page:28
+msgid "Mercurial"
+msgstr "Mercurial"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/vc-supported.page:29
+msgid "Monotone"
+msgstr "Monotone"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/vc-supported.page:30
+msgid "RCS"
+msgstr "RCS"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/vc-supported.page:31
+msgid "SVK"
+msgstr "SVK"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/vc-supported.page:32
+msgid "SVN"
+msgstr "SVN"
+
+# Poznámky:
+# Přidat poznámku
+#
+# Vybalené komentáře:
+# (itstool) path: page/p
+#
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/vc-supported.page:35
 msgid ""
-"Couldn't load Meld-specific CSS (%s)\n"
-"%s"
+"Less common version control systems or unusual configurations may not be "
+"properly tested; please report any version control support bugs to <link "
+"href=\"https://bugzilla.gnome.org/\";>GNOME bugzilla</link>."
 msgstr ""
-"Nelze načíst CSS určené pro Meld (%s)\n"
-"%s"
-
-#: ../data/meld.desktop.in.h:1 ../data/ui/meldapp.ui.h:1
-msgid "Meld"
-msgstr "Meld"
-
-#: ../data/meld.desktop.in.h:2
-msgid "Diff Viewer"
-msgstr "Prohlížeč rozdílů"
-
-#: ../data/meld.desktop.in.h:3
-msgid "Meld Diff Viewer"
-msgstr "Prohlížeč rozdílů Meld"
-
-#: ../data/meld.desktop.in.h:4
-msgid "Compare and merge your files"
-msgstr "Porovnává a slučuje soubory"
-
-#: ../data/meld.appdata.xml.in.h:1
+"Méně běžné systémy pro správu verzí nebo méně obvyklá nastavení nemusí být "
+"úplně otestovaná. Případné chyby v podpoře správy verzí prosím nahlaste na "
+"<link href=\"https://bugzilla.gnome.org/\";>GNOME bugzilla</link>."
+
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/file-filters.page:5 C/text-filters.page:5 C/resolving-conflicts.page:5
+#: C/file-changes.page:5 C/flattened-view.page:5 C/keyboard-shortcuts.page:5
+#: C/command-line.page:5
+msgctxt "sort"
+msgid "2"
+msgstr "2"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/file-filters.page:15
+msgid "Filtering out files"
+msgstr "Odfiltrování souborů"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/file-filters.page:17
 msgid ""
-"Meld is a visual diff and merge tool targeted at developers. Meld helps you "
-"compare files, directories, and version controlled projects. It provides "
-"two- and three-way comparison of both files and directories, and supports "
-"many version control systems including Git, Mercurial, Bazaar and Subversion."
+"When you compare folders, you may want to be able to ignore some files. For "
+"example, you may wish to only see files that are present and different in "
+"both folders, ignoring those that are the same or only exist in one folder. "
+"Alternatively, you might want to ignore all the files in your <file>.git</"
+"file> directory, or ignore all images."
 msgstr ""
-"Meld je vizuální nástroj pro práci s rozdíly (diff) a slučování (merge). "
-"Míří na vývojáře, kterým pomáhá porovnávat soubory, složky a projekty "
-"používající správu verzí. Poskytuje dvou a třícestné porovnání jak souborů, "
-"tak složek a podporuje řadu systémů pro správu verzí, včetně Git, Mercurial, "
-"Bazaar a Subversion."
-
-#: ../data/meld.appdata.xml.in.h:2
+"Když porovnáváte složky, můžete chtít, aby se ignorovaly některé soubory. "
+"Například si můžete přát vidět jen soubory, které se v obou složkách "
+"navzájem liší a ignorovat soubory, které se shodují nebo se vyskytují jen v "
+"jedné ze složek. Případně můžete chtít ignorovat všechny soubory ve složce "
+"<file>.git</file> nebo ignorovat všechny obrázky."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/file-filters.page:25
 msgid ""
-"Meld helps you review code changes, understand patches, and makes enormous "
-"merge conflicts slightly less painful."
+"<app>Meld</app> has several different ways of controlling which files and "
+"what kind of differences you see. You can filter based on <link xref=\"#file-"
+"state-filter\">differences between a file across folders</link> or <link "
+"xref=\"#file-name-filter\">file and folder names</link>. You can also tell "
+"<app>Meld</app> to treat filenames as being <link xref=\"#file-case-filter"
+"\">case insensitive</link>. Finally, you can use <link xref=\"text-filters"
+"\">text filters</link> to change what both folder and file comparisons see."
 msgstr ""
-"Pomocí aplikace Meld můžete kontrolovat změny kódu, pochopit jednotlivé "
-"záplaty a řešit konflikty při rozsáhlém slučování více bezbolestně."
-
-#: ../data/mime/meld.xml.in.h:1
-msgid "Meld comparison description"
-msgstr "Definice porovnávání Meld"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:1
-msgid "Default window size"
-msgstr "Výchozí velikost okna"
+"<app>Meld</app> má několik různých způsobů, jak řídit, které soubory a které "
+"druhy rozdílů se zobrazí. Můžete filtrovat na základě <link xref=\"#file-"
+"state-filter\">rozdílů mezi soubory napříč složkami</link> nebo na základě "
+"<link xref=\"#file-name-filter\">názvů souborů a složek</link>. Můžete také "
+"aplikaci <app>Meld</app> říci, aby brala názvy souborů <link xref=\"#file-"
+"case-filter\">bez ohledu na velikost písmen</link>. A k tomu všemu můžete "
+"použít <link xref=\"text-filters\">textové filtry</link> ke změně toho, co "
+"porovnání souborů i složek uvidí."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/file-filters.page:37
+msgid ""
+"Any <link xref=\"text-filters\">text filters</link> you've defined "
+"<em>automatically apply</em> when comparing folders. Files that are "
+"identical after all of the text filters are applied are not highlighted as "
+"being different, but are shown in italics."
+msgstr ""
+"Některé <link xref=\"text-filters\">textové filtry</link>, které máte "
+"nadefinované, <em>se použijí automaticky</em> při porovnávání složek. "
+"Soubory, které se shodují po té, co se použily všechny textové filtry, se "
+"neoznačí jako lišící se, ale vypíší se kurzívou."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/file-filters.page:48
+msgid "File differences filtering"
+msgstr "Filtrování rozdílů v souborech"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-filters.page:50
+msgid ""
+"In a folder comparison, each line contains a single file or folder that is "
+"present in at least one of the folders being compared. Each of these lines "
+"is classified as being either <em>Modified</em>, <em>New</em> or <em>Same</"
+"em>:"
+msgstr ""
+"V porovnání složek obsahuje každý řádek jeden soubor nebo složku, které se "
+"nachází aspoň ve jedné z porovnávaných složek. Každý z řádků je označen jako "
+"<em>změněné</em> nebo <em>nové</em> nebo <em>stejné</em>."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:2
-msgid "Default window state"
-msgstr "Výchozí stav okna"
+#. (itstool) path: item/title
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/file-filters.page:58 C/vc-mode.page:107 C/folder-mode.page:148
+msgid "Modified"
+msgstr "Změněné"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:3
-msgid "Show toolbar"
-msgstr "Zobrazovat nástrojovou lištu"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/file-filters.page:59
+msgid "The file exists in multiple folders, but the files are different"
+msgstr "Soubor existuje ve více složkách, ale jednotlivé verze jsou rozdílné"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:4
-msgid "If true, the window toolbar is visible."
-msgstr "Když je zapnuto, je nástrojová lišta v okně viditelná."
+#. (itstool) path: item/title
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/file-filters.page:62 C/vc-mode.page:121 C/folder-mode.page:162
+msgid "New"
+msgstr "Nové"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:5
-msgid "Show statusbar"
-msgstr "Zobrazovat stavovou lištu"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/file-filters.page:63
+msgid "The file exists in one folder but not in the others"
+msgstr "Soubor existuje v jedné složce, ale v ostatních ne"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:6
-msgid "If true, the window statusbar is visible."
-msgstr "Když je zapnuto, je stavová lišta v okně viditelná."
+#. (itstool) path: item/title
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/file-filters.page:66 C/vc-mode.page:93 C/folder-mode.page:118
+msgid "Same"
+msgstr "Stejné"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:7
-msgid "Automatically detected text encodings"
-msgstr "Automaticky zjišťovat kódování textu"
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/file-filters.page:67
+msgid "The file exists in all folders, and is the same everywhere"
+msgstr "Soubor existuje ve všech složkách a ve všech je stejný"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:8
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-filters.page:70
 msgid ""
-"These text encodings will be automatically used (in order) to try to decode "
-"loaded text files."
+"You can change which types of differences you see in your current comparison "
+"by using the <gui style=\"button\">Same</gui>, <gui style=\"button\">New</"
+"gui> and <gui style=\"button\">Modified</gui> buttons on the toolbar or the "
+"<guiseq><gui style=\"menu\">View</gui><gui style=\"menuitem\">File Status</"
+"gui></guiseq> menu."
 msgstr ""
-"Tato kódování textu budou automaticky použita (v daném pořadí) k pokusům "
-"dekódovat načítané textové soubory."
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:9
-msgid "Width of an indentation step"
-msgstr "Šířka stupně odsazení"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:10
-msgid "The number of spaces to use for a single indent step"
-msgstr "Počet mezer použitých pro jeden stupeň odsazení"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:11
-msgid "Whether to indent using spaces or tabs"
-msgstr "Zda odsazovat pomocí mezer nebo tabulátorů"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:12
-msgid "If true, any new indentation will use spaces instead of tabs."
+"Pomocí tlačítek <gui style=\"button\">Stejné</gui>, <gui style=\"button"
+"\">Nové</gui> a <gui style=\"button\">Změněné</gui> na nástrojové liště "
+"můžete změnit, které typy rozdílů uvidíte v aktuálním porovnání. Případně "
+"můžete použít nabídku <guiseq><gui style=\"menu\">Zobrazit</gui><gui style="
+"\"menuitem\">Stav souboru</gui></guiseq>."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/file-filters.page:80
+msgid ""
+"Currently, you can only filter files based on their state; folders can't be "
+"filtered in this way. For example, you can't tell <app>Meld</app> to ignore "
+"all folders that contain only new files. A folder containing only \"New\" "
+"files would show up as empty, but still present."
 msgstr ""
-"Když je zapnuto, budou se pro nová odsazení používat mezery namísto "
-"tabulátorů."
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:13
-msgid "Show line numbers"
-msgstr "Zobrazovat čísla řádků"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:14
-msgid "If true, line numbers will be shown in the gutter of file comparisons."
+"V současné době je možné na základě stavu filtrovat jen soubory. Nelze tímto "
+"způsobem filtrovat složky. Například nemůžete aplikaci <app>Meld</app> říci, "
+"aby ignorovala všechny složky, které obsahují jen nové soubory. Složka "
+"obsahující jen „nové“ soubory by se měla jevit jako prázdá, ale stále bude v "
+"seznamu zastoupena."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/file-filters.page:94
+msgid "Filename filtering"
+msgstr "Filtrování názvů souborů"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-filters.page:96
+msgid ""
+"<app>Meld</app> comes with a useful set of filename filters that let you "
+"ignore uninteresting files and folders like common backup files and the "
+"metadata folders of version control systems. Each filename filter can be "
+"separately activated or deactivated from the <gui style=\"button\">Filters</"
+"gui> button on the toolbar or the <guiseq><gui style=\"menu\">View</gui><gui "
+"style=\"menuitem\">File Filters</gui></guiseq> menu."
 msgstr ""
-"Když je zapnuto, budou se po boku porovnávaných souborů zobrazovat čísla "
-"řádků."
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:15
-msgid "Highlight syntax"
-msgstr "Zvýrazňovat syntaxe"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:16
+"<app>Meld</app> nabízí užitečnou sadu filtrů názvů souborů, díky kterým se "
+"ignorují nezajímavé soubory a složky, jako jsou běžné záložní soubory a "
+"složky s metadaty systémů správy verzí. Všechny tyto filtry lze jednotlivě "
+"zapínat a vypínat přes tlačítko <gui style=\"button\">Filtry</gui> na "
+"nástrojové liště nebo přes nabídku <guiseq><gui style=\"menu\">Zobrazit</"
+"gui><gui style=\"menuitem\">Filtry souborů</gui></guiseq>."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-filters.page:106
 msgid ""
-"Whether to highlight syntax in comparisons. Because of Meld's own color "
-"highlighting, this is off by default."
+"You can add, remove or change filename filters from the <gui style=\"tab"
+"\">File Filters</gui> section of the <gui>Preferences</gui> dialog. Filename "
+"filters specify patterns of filenames that will <em>not</em> be looked at "
+"when performing a folder comparison. Any file that matches an active filter "
+"won't even show up in the tree comparison. Filename filters match both files "
+"and folders; if a folder matches a filter, it and all of its contents are "
+"ignored."
 msgstr ""
-"Zda v porovnání zvýrazňovat syntaxe. Vzhledem k tomu, že Meld má vlastní "
-"barevné zvýrazňování, je ve výchozím stavu vypnuto."
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:17
-msgid "Color scheme to use for syntax highlighting"
-msgstr "Schéma barev použité ke zvýraznění syntaxe"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:18
-msgid "Used by GtkSourceView to determine colors for syntax highlighting"
-msgstr "Používá GtkSourceView k určení barev pro zvýraznění syntaxe"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:19
-msgid "Displayed whitespace"
-msgstr "Viditelné bílé znaky"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:20
+"Filtry můžete přidávat, odebírat a měnit v části <gui style=\"tab\">Filtry "
+"souborů</gui> v dialogovém okně <gui>Předvolby</gui>. Filtry souborů určují "
+"vzory názvů souborů, na které <em>nebude</em> brán ohled při porovnávání "
+"složek. Žádný ze souborů, který vyhovuje aktivnímu filtru, nebude zobrazen "
+"ve stromu porovnání. Filtry souborů kontrolují názvy souborů i složek. V "
+"případě, že filtru vyhovuje složka, bude ignorována včetně celého svého "
+"obsahu."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-filters.page:116
 msgid ""
-"Selector for individual whitespace character types to be shown. Possible "
-"values are 'space', 'tab', 'newline' and 'nbsp'."
+"Filename filters match according to shell glob patterns. For example, "
+"<code>*.jpg</code> will match all filenames ending in <code>.jpg</code>. The "
+"following table lists all of the shell glob characters that <app>Meld</app> "
+"recognises."
 msgstr ""
-"Výběr typů jednotlivých bílých znaků, které se mají zobrazovat. Možné "
-"hodnoty jsou „space“ (mezera), „tab“ (tabulátor), „newline“ (odřádkování) a "
-"„nbsp“ (nezalomitelná mezera)."
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:21
-msgid "Wrap mode"
-msgstr "Režim zalamování"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:22
+"Filtry souborů používají při srovnávání vzory shellu. Například vzoru "
+"<code>*.jpg</code> odpovídají všechny názvy souborů končící na <code>.jpg</"
+"code>. Následující tabulka uvádí všechny znaky vzorů shellu, kterým "
+"<app>Meld</app> rozumí."
+
+#. (itstool) path: table/title
+#: C/file-filters.page:124
+msgid "Shell glob patterns"
+msgstr "Vzory shellu"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/file-filters.page:128
+msgid "Wildcard"
+msgstr "divoký znak"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/file-filters.page:128
+msgid "Matches"
+msgstr "odpovídá"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/file-filters.page:134
+msgid "<code>*</code>"
+msgstr "<code>*</code>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/file-filters.page:135
+msgid "anything (i.e., zero or more characters)"
+msgstr "cokoliv (tj. žádný, jeden nebo více znaků)"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/file-filters.page:138
+msgid "<code>?</code>"
+msgstr "<code>?</code>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/file-filters.page:139
+msgid "exactly one character"
+msgstr "právě jeden znak"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/file-filters.page:142
+msgid "<code>[abc]</code>"
+msgstr "<code>[abc]</code>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/file-filters.page:143
+msgid "any one of the listed characters"
+msgstr "jeden libovolný znak z uvedených"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/file-filters.page:146
+msgid "<code>[!abc]</code>"
+msgstr "<code>[!abc]</code>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/file-filters.page:147
+msgid "anything <em>except</em> one of the listed characters"
+msgstr "libovolný znak <em>vyjma</em> těch uvedených"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/file-filters.page:150
+msgid "<code>{cat,dog}</code>"
+msgstr "<code>{kočka,pes}</code>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/file-filters.page:151
+msgid "either \"cat\" or \"dog\""
+msgstr "buď „kočka“ nebo „pes“"
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/file-filters.page:157
 msgid ""
-"Lines in file comparisons will be wrapped according to this setting, either "
-"not at all ('none'), at any character ('char') or only at the end of words "
-"('word')."
+"Changing a filter's <gui>Active</gui> setting in the <gui>Preferences</gui> "
+"dialog changes whether that filter is active <em>by default</em>."
 msgstr ""
-"Řádky v porovnání souborů budou zalamovány podle tohoto nastavení, a to buď "
-"vůbec („none“), za libovolným znakem („char“) nebo na koncích slov („word“)."
+"Změnou údaje <gui>Aktivní</gui> v dialgovém okně <gui>Předvolby</gui> "
+"nastavíte, jestli má být filtr <em>ve výchozím</em> stavu aktivní."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:23
-msgid "Highlight current line"
-msgstr "Zvýrazňovat aktuální řádek"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:24
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/file-filters.page:163
 msgid ""
-"If true, the line containing the cursor will be highlighted in file "
-"comparisons."
-msgstr "Když je zapnuto, bude řádek s kurzorem v porovnání zvýrazněn."
+"Activating a filter from the menu or the toolbar turns the filter on or off "
+"for <em>this comparison only</em>."
+msgstr ""
+"Aktivací filtru pomocí nabídky nebo nástrojové lišty se filtr zapne nebo "
+"vypne <em>jen pro právě aktuální porovnávání</em>."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:25
-msgid "Use the system default monospace font"
-msgstr "Používat výchozí systémové písmo s pevnou šířkou"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/file-filters.page:174
+msgid "Case insensitive filenames"
+msgstr "Názvy souborů bez rozlišení velikosti písmen"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:26
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-filters.page:176
 msgid ""
-"If false, custom-font will be used instead of the system monospace font."
+"Files are compared across directories according to their name. This "
+"comparison is case sensitive by default; that is, the files <file>README</"
+"file>, <file>readme</file> and <file>ReadMe</file> would all be seen as "
+"different files."
 msgstr ""
-"Když je vypnuto, použije se namísto systémového písma s pevnou šířkou "
-"vlastní písmo."
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:27
-msgid "Custom font"
-msgstr "Vlastní písmo"
+"Soubory jsou porovnávány napříč složkami na základě jejich názvů. Jako "
+"výchozí chování je rozlišovat velikost písmen, takže soubory jako "
+"<file>README</file>, <file>readme</file> a <file>ReadMe</file> budou "
+"zobrazeny jako odlišné."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:28
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-filters.page:183
 msgid ""
-"The custom font to use, stored as a string and parsed as a Pango font "
-"description."
+"When comparing folders on some filesystems (e.g., HFS+ or FAT) you may wish "
+"to make <app>Meld</app> treat filenames as case insensitive. You can do this "
+"by selecting <guiseq><gui style=\"menu\">View</gui><gui style=\"menuitem"
+"\">Ignore filename case</gui></guiseq> from the menus."
 msgstr ""
-"Vlastní písmo, které se má používat; uloženo jako řetězec a zpracováno jako "
-"popis písma Pango."
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:29
-msgid "Ignore blank lines when comparing files"
-msgstr "Při porovnávání souborů ignorovat prázdné řádky"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:30
+"Při porovnávání složek na některých souborových systémech (např. HFS+ nebo "
+"FAT) si můžete přát, aby se na velikost písmen nebral ohled. Toho můžete "
+"docílit přes nabídku <guiseq><gui style=\"menu\">Zobrazit</gui><gui style="
+"\"menuitem\">Ignorovat velikost písmen v názvu souboru</gui></guiseq>."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/text-filters.page:17
+msgid "Filtering out text"
+msgstr "Odfiltrování textu"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/text-filters.page:19
+msgid ""
+"When comparing several files, you may have sections of text where "
+"differences aren't really important. For example, you may want to focus on "
+"changed sections of code, and ignore any changes in comment lines. With text "
+"filters you can tell <app>Meld</app> to ignore text that matches a pattern "
+"(i.e., a regular expression) when showing differences between files."
+msgstr ""
+"Když porovnáváte několik souborů, můžete v nich mít části textu, ve kterých "
+"nejsou rozdíly důležité. Například se můžete chtít zaměřit na změny v části "
+"s kódem a ignorovat změny v řádcích s komentáři. Díky textovým filtrům stačí "
+"aplikaci <app>Meld</app> říci, aby při zobrazování rozdílů mezi soubory "
+"ignorovala text, který vyhovuje nějakému vzoru (tj. regulárnímu výrazu)."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/text-filters.page:28
 msgid ""
-"If true, blank lines will be trimmed when highlighting changes between files."
+"Text filters don't just affect file comparisons, but also folder "
+"comparisons. Check the <link xref=\"file-filters\">file filtering notes</"
+"link> for more details."
 msgstr ""
-"Když je zapnuto, budou prázdné řádky ve zvýrazňování změn mezi soubory "
-"vynechány."
+"Textové filtry neovlivňují jen porovnání souborů, ale i porovnání složek. "
+"Více podrobností najdete v <link xref=\"file-filters\">poznámkách k "
+"filtrování souborů</link>."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:31
-msgid "Use the system default editor"
-msgstr "Používat výchozí editor systému"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/text-filters.page:37
+msgid "Adding and using text filters"
+msgstr "Přidávání a používání textových filtrů"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:32
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/text-filters.page:39
 msgid ""
-"If false, custom-editor-command will be used instead of the system editor "
-"when opening files externally."
+"You can turn text filters on or off from the the <gui>Text Filters</gui> tab "
+"in <gui>Preferences</gui> dialog. <app>Meld</app> comes with a few simple "
+"filters that you might find useful, but you can add your own as well."
 msgstr ""
-"Když je zapnuto, použije se při externím otevírání souborů vlastní editor "
-"namísto systémového editoru."
+"Textové filtry můžete zapínat a vypínat na kartě <gui>Filtry textu</gui> v "
+"dialogovém okně <gui>Předvolby</gui>. <app>Meld</app> má předdefinováno "
+"několik jednoduchých filtrů, které mohou být užitečné, a k tomu si můžete "
+"vytvořit své vlastní."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:33
-msgid "The custom editor launch command"
-msgstr "Příkaz pro spuštění vlastního editoru"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:34
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/text-filters.page:45
+msgid ""
+"In <app>Meld</app>, text filters are regular expressions that are matched "
+"against the text of files you're comparing. Any text that is matched is "
+"ignored during the comparison; you'll still see this text in the comparison "
+"view, but it won't be taken into account when finding differences. Text "
+"filters are applied in order, so it's possible for the first filter to "
+"remove text that now makes the second filter match, and so on."
+msgstr ""
+"V aplikaci <app>Meld</app> nejsou textové filtry nic jiného, než regulární "
+"výrazy spouštěné vůči textu nebo souborům, které porovnáváte. Text, který "
+"regulárnímu výrazu vyhovuje, je během porovnávání ignorován. V zobrazení "
+"porovnání sice takovýto text stále uvidíte, ale nebude brán v úvahu při "
+"hledání rozdílů. Textové filtry se použijí v určeném pořadí, takže je možné, "
+"aby první filtr odebral text tak, aby zbytek vyhovoval druhému filtru atd."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/text-filters.page:55
 msgid ""
-"The command used to launch a custom editor. Some limited templating is "
-"supported here; at the moment '{file}' and '{line}' are recognised tokens."
+"If you're not familiar with regular expressions, you might want to check out "
+"the Python <link href=\"http://docs.python.org/howto/regex.html\";>Regular "
+"Expression HOWTO</link>."
 msgstr ""
-"Příkaz sloužící ke spuštění vlastního editoru. Podporovány jsou do jisté "
-"míry šablony – v tuto chvíli jsou rozpoznávány symboly „{file}“ (soubor) a "
-"„{line}“ (řádek)."
+"Jestli nejste v regulárních výrazech zběhlí, můžete se podívat na <link href="
+"\"http://docs.python.org/howto/regex.html\";>JAK NA regulární výrazy</link> v "
+"dokumentaci jazyka Python (odkazovaný text je v angličtině)."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:35
-msgid "Columns to display"
-msgstr "Zobrazované sloupce"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/text-filters.page:67
+msgid "Getting text filters right"
+msgstr "Aby textové filtry fungovaly správně"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:36
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/text-filters.page:69
 msgid ""
-"List of column names in folder comparison and whether they should be "
-"displayed."
-msgstr "Seznam názvů sloupců v porovnávání složek a zda by měly být zobrazeny."
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:37 ../data/ui/preferences.ui.h:32
-msgid "Ignore symbolic links"
-msgstr "Ignorovat symbolické odkazy"
+"It's easy to get text filtering wrong, and Meld's support for filtering "
+"isn't complete. In particular, a text filter can't change the number of "
+"lines in a file. For example, if we had the built-in <gui>Script comment</"
+"gui> filter enabled, and compared the following files:"
+msgstr ""
+"Udělat chybu v definici filtrování textu je lehké a podpora filtrování ze "
+"strany aplikace Meld také není úplně dodělaná. Jedním z problémů třeba je, "
+"že filtr nedokáže měnit počet řádků v souboru. Kupříkladu mějme zapnutý "
+"zabudovaný filtr <gui>Script comment</gui> a porovnejme následující soubory:"
+
+#. (itstool) path: listing/title
+#: C/text-filters.page:80
+msgid "<file>comment1.txt</file>"
+msgstr "<file>poznámky1.txt</file>"
+
+#. (itstool) path: listing/code
+#: C/text-filters.page:81
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"a\n"
+"b#comment\n"
+"c\n"
+"d"
+msgstr ""
+"\n"
+"a\n"
+"b#poznámka\n"
+"c\n"
+"d"
+
+#. (itstool) path: listing/title
+#: C/text-filters.page:90
+msgid "<file>comment2.txt</file>"
+msgstr "<file>poznámky2.txt</file>"
+
+#. (itstool) path: listing/code
+#: C/text-filters.page:91
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"a\n"
+"b\n"
+"c\n"
+"#comment"
+msgstr ""
+"\n"
+"a\n"
+"b\n"
+"c\n"
+"#poznámka"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:38
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/text-filters.page:101
+msgid ""
+"then the lines starting with <code>b</code> would be shown as identical (the "
+"comment is stripped out) but the <code>d</code> line would be shown as "
+"different to the comment line on the right. This happens because the "
+"<code>#comment</code> is removed from the right-hand side, but the line "
+"itself can not be removed; <app>Meld</app> will show the <code>d</code> line "
+"as being different to what it sees as a blank line on the other side."
+msgstr ""
+"potom by řádky začínající <code>b</code> měly být zobrazeny jako shodné "
+"(komentář je zahozen), ale řádek <code>d</code> by měl být zobrazen jako "
+"lišící se od řádku s komentářem napravo. To je způsobeno tím, že na pravé "
+"straně je odstraněno <code>#comment</code>, ale řádek jako takový zůstává. "
+"<app>Meld</app> pak zobrazuje, že řádek <code>d</code> se liší od toho, co "
+"je na druhé straně zobrazeno, jako prázdný řádek."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/text-filters.page:114
+msgid "Blank lines and filters"
+msgstr "Prázdné řádky a filtry"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/text-filters.page:116
+msgid ""
+"The <gui>Ignore changes which insert or delete blank lines</gui> preference "
+"in the <gui>Text Filters</gui> tab requires special explanation. If this "
+"special filter is enabled, then any change consisting only of blank lines is "
+"completely ignored. This may occur because there was an actual whitespace "
+"change in the text, but it may also arise if your active text filters have "
+"removed all of the other content from a change, leaving only blank lines."
+msgstr ""
+"Předvolba <gui>Ignorovat změny, které přidávají nebo odstraňují prázdné "
+"řádky</gui> na kartě <gui>Filtry textu</gui> si vyžaduje vysvětlení. Když je "
+"tento speciální filtr zapnutý, pak jsou změny spočívající jen v prázdných "
+"řádcích zcela ignorovány. To může nastat, když byly současné bílé znaky v "
+"textu změněny, ale také když váš aktivní textový filtr odstranil ze změny "
+"všechen ostatní obsah a ponechal jen prázdné řádky."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/text-filters.page:125
 msgid ""
-"If true, folder comparisons do not follow symbolic links when traversing the "
-"folder tree."
+"You can use this option to get around some of the <link xref=\"#text-filter-"
+"problems\">problems and limitations</link> resulting from filters not being "
+"able to remove whole lines, but it can also be useful in and of itself."
 msgstr ""
-"Když je zapnuto, nenásledují se při porovnávání složek symbolické odkazy "
-"během procházení stromu složek."
+"Tuto volbu můžete použít k obejití některých <link xref=\"#text-filter-"
+"problems\">problémů a omezení</link> vyplývajících z toho, že filtry nejsou "
+"schopné odstraňovat celé řádky, ale může být užitečná i sama o sobě."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:39
-msgid "Use shallow comparison"
-msgstr "Používat povrchní porovnání"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/resolving-conflicts.page:15
+msgid "Resolving merge conflicts"
+msgstr "Řešení konfliktů při slučování"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:40
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/resolving-conflicts.page:17
 msgid ""
-"If true, folder comparisons compare files based solely on size and mtime, "
-"considering files to be identical if their size and mtime match, and "
-"different otherwise."
+"One of the best uses of <app>Meld</app> is to resolve conflicts that occur "
+"while merging different branches."
 msgstr ""
-"Když je zapnuto, porovnávání složek porovnává soubory pouze podle velikosti "
-"a času mtime. Soubory jsou považovány za identické, když mají stejnou "
-"velikost i čas, v opačném případě za rozdílné."
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:41
-msgid "File timestamp resolution"
-msgstr "Přesnost časového razítka"
+"Jednou z nejlepších věcí na aplikaci <app>Meld</app> je řešení konfliktů, "
+"které vznikají při slučování rozdílných větví."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:42
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/resolving-conflicts.page:22
 msgid ""
-"When comparing based on mtime, this is the minimum difference in nanoseconds "
-"between two files before they're considered to have different mtimes. This "
-"is useful when comparing files between filesystems with different timestamp "
-"resolution."
+"For example, when using <app>Git</app>, <cmd>git mergetool</cmd> will start "
+"a 'merge helper'; <app>Meld</app> is one such helper. If you want to make "
+"<app>git mergetool</app> use <app>Meld</app> by default, you can add"
 msgstr ""
-"Když se provádí porovnání na základě času mtime, je tento údaj brán za "
-"nejmenší rozdíl v nanosekundách mezi dvěma soubory, po jehož překročení jsou "
-"jejich časy považovány za rozdílné. To je užitečné při porovnávání souborů "
-"mezi souborovými systémy, které mají různou přesnost časových razítek."
+"Například, když používáte <app>Git</app>, <cmd>git mergtool</app> spustí "
+"„pomocníka se slučováním“. <app>Meld</app> je jedním z možných takovýchto "
+"pomocníků. Jestli chcete, aby <app>git mergetool</app> používal <app>Meld</"
+"app> jako výchozího pomocníka, můžete přidat"
+
+#. (itstool) path: page/code
+#: C/resolving-conflicts.page:27
+#, no-wrap
+msgid ""
+"\n"
+"[merge]\n"
+"    tool = meld\n"
+msgstr ""
+"\n"
+"[merge]\n"
+"    tool = meld\n"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:43 ../data/ui/preferences.ui.h:30
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/resolving-conflicts.page:31
+msgid ""
+"to <file>.git/gitconfig</file>. See the <app>git mergetool</app> manual for "
+"details."
+msgstr ""
+"do souboru <file>.git/gitconfig</file>. Podrobnější informace viz příručka "
+"ke <app>git mergetool</app>."
+
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/preferences.page:5 C/file-mode.page:5 C/introduction.page:5
+#: C/folder-mode.page:5 C/missing-functionality.page:5
+msgctxt "sort"
+msgid "1"
+msgstr "1"
+
+#. (itstool) path: credit/years
+#: C/preferences.page:12
+msgid "2013"
+msgstr "2013"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/preferences.page:15
+msgid "Meld's preferences"
+msgstr "Předvolby Meld"
+
+#. (itstool) path: terms/title
+#: C/preferences.page:18
+msgid "Editor preferences"
+msgstr "Předvolby editoru"
+
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/preferences.page:20
+msgid "Editor command"
+msgstr "Příkaz editoru"
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:21
+msgid ""
+"The name of the command to run to open text files in an external editor. "
+"This may be just the command (e.g., <cmd>gedit</cmd>) in which case the file "
+"to be opened will be passed as the last argument. Alternatively, you can add "
+"<code>{file}</code> and <code>{line}</code> elements to the command, in "
+"which case <app>Meld</app> will substitute the file path and current line "
+"number respectively (e.g., <cmd>gedit {file}:{line}</cmd>)."
+msgstr ""
+"Název příkazu, který provede otevření textových souborů v externím editoru. "
+"Stačí samotný příkaz (např. <cmd>gedit</cmd>), a otevíraný soubor je pak "
+"předán jako poslední argument. Nebo případně můžete do příkazu přidat <code>"
+"{file}</code> a <code>{line}</code>,  které pak <app>Meld</app> nahradí "
+"názvem souboru včetně cesty, respektive číslem aktuálního řádku. (např. "
+"<cmd>gedit {file}:{line}</cmd>)."
+
+#. (itstool) path: terms/title
+#: C/preferences.page:31
+msgid "Folder Comparison preferences"
+msgstr "Předvolby porovnávání složek"
+
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/preferences.page:33
 msgid "Apply text filters during folder comparisons"
-msgstr "Použít textové filtry při porovnávání složek"
+msgstr "Použití textových filtrů při porovnávání složek"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:44
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:34
 msgid ""
-"If true, folder comparisons that compare file contents also apply active "
-"text filters and the blank line trimming option, and ignore newline "
-"differences."
+"When comparing files in folder comparison mode, text filters and other text "
+"manipulation options can be applied to the contents of files. If this option "
+"is enabled, all currently enabled text filters will be applied, the blank "
+"line trimming option will be applied as appropriate, and differences in line "
+"endings will be ignored."
 msgstr ""
-"Když je zapnuto, porovnávání složek, které porovnává obsah souborů, rovněž "
-"použije aktivní textové filtry, volbu ořezávání prázdných řádků a ignorování "
-"rozdílů v zalomení řádků."
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:45
-msgid "File status filters"
-msgstr "Filtry stavu souboru"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:46
-msgid "List of statuses used to filter visible files in folder comparison."
+"Když se porovnávají soubory v režimu porovnávání složek, mohou být na obsah "
+"souborů použity filtry a další možnosti práce s textem. Pokud je tato volba "
+"zapnutá, všechny zapnuté textové filtry se použijí, bude příslušně použita "
+"volba ořezávání prázných řádků a rozdíly v zakončeních řádků budou "
+"ignorovány."
+
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:40
+msgid ""
+"Enabling this option means that <app>Meld</app> must fully read all non-"
+"binary files into memory during the folder comparison. With large text "
+"files, this can be slow and may cause memory issues."
 msgstr ""
-"Seznam stavů použitých k filtrování viditelných souborů v porovnávání složek."
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:47
-msgid "Show the version control console output"
-msgstr "Zobrazovat výstup konzole správy verzí"
+"Zapnutí této volby znamená, že <app>Meld</app> musí během porovnávání složek "
+"načíst všechny nebinární soubory kompletně do paměti. U rozsáhlých textových "
+"souborů to může způsobit problémy v podobě zpomalení a velké spotřeby paměti."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:48
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/preferences.page:44
 msgid ""
-"If true, a console output section will be shown in version control views, "
-"showing the commands run for version control operations."
+"This option only has an effect if \"Compare files based only on size and "
+"timestamp\" is not enabled."
 msgstr ""
-"Když je zapnuto, bude v zobrazení správy verzí zobrazen výstup konzole, na "
-"kterém uvidíte příkazy spouštěné pro jednotlivé operace správy verzí."
+"Tato volba má význam, jen když není zapnuto „Porovnávat soubory jen na "
+"základě velikosti a časového razítka“."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:49
-msgid "Version control pane position"
-msgstr "Umístění panelu správy verzí"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/file-changes.page:16
+msgid "Dealing with changes"
+msgstr "Práce se změnami"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:50
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/file-changes.page:18
 msgid ""
-"This is the height of the main version control tree when the console pane is "
-"shown."
+"<app>Meld</app> deals with differences between files as a list of <em>change "
+"blocks</em> or more simply <em>changes</em>. Each change is a group of lines "
+"which correspond between files. Since these changes are what you're usually "
+"interested in, <app>Meld</app> gives you specific tools to navigate between "
+"these changes and to edit them. You can find these tools in the <gui style="
+"\"menu\">Changes</gui> menu."
 msgstr ""
-"Jde o výšku hlavního stromu správy verzí v případě, že je zobrazen panel "
-"konzoly."
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:51
-msgid "Present version comparisons as left-local/right-remote"
-msgstr "Zobrazovat porovnání verzí jako vlevo-místní/vpravo-vzdálené"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:52
+"<app>Meld</app> se chová ke změnám mezi soubory jako k seznamu <em>bloků "
+"změn</em>, zkráceně jen <em>změn</em>. Každá změna sestává ze skupiny řádků, "
+"které si mezi soubory odpovídají. Protože právě tyto změny jsou obvykle to, "
+"co vás zajímá, poskytuje <app>Meld</app> nástroje pro přecházení mezi nimi a "
+"pro jejich úpravy. Tyto nástroje najdete v nabídce <gui style=\"menu"
+"\">Změny</gui>."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/file-changes.page:30
+msgid "Navigating between changes"
+msgstr "Pohyb mezi změnami"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-changes.page:32
 msgid ""
-"If true, version control comparisons will use a left-is-local, right-is-"
-"remote scheme to determine what order to present files in panes. Otherwise, "
-"a left-is-theirs, right-is-mine scheme is used."
+"You can navigate between changes with the <guiseq><gui style=\"menu"
+"\">Changes</gui><gui style=\"menuitem\">Previous change</gui></guiseq> and "
+"<guiseq><gui style=\"menu\">Changes</gui><gui style=\"menuitem\">Next "
+"change</gui></guiseq> menu items. You can also use your mouse's scroll wheel "
+"to move between changes, by scrolling on the central change bar."
 msgstr ""
-"Když je zapnuto, bude porovnávání správy verzí používat schéma vlevo-místní, "
-"vpravo-vzdálené k určení pořadí, v jakém se mají soubory zobrazovat v "
-"panelech. V opačném případe je použito schéma vlevo-jejich, vpravo-moje."
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:53
-msgid "Order for files in three-way version control merge comparisons"
-msgstr "Pořadí pro soubory v trojcestném slučovacím porovnání ve správě verzí"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:54
+"Mezi změnami se můžete pohybovat pomocí položek nabídky <guiseq><gui style="
+"\"menu\">Změny</gui><gui style=\"menuitem\">Předchozí změna</gui></guiseq> a "
+"<guiseq><gui style=\"menu\">Změny</gui><gui style=\"menuitem\">Následující "
+"změna</gui></guiseq>. Můžete také použít kolečko myši nad středovou lištou "
+"se změnami."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/file-changes.page:46
+msgid "Changing changes"
+msgstr "Změna změn"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-changes.page:48
 msgid ""
-"Choices for file order are remote/merged/local and local/merged/remote. This "
-"preference only affects three-way comparisons launched from the version "
-"control view, so is used solely for merges/conflict resolution within Meld."
+"In addition to directly editing text files, <app>Meld</app> gives you tools "
+"to move, copy or delete individual differences between files. The bar "
+"between two files not only shows you what parts of the two files correspond, "
+"but also lets you selectively merge or delete differing changes by clicking "
+"the arrow or cross icons next to the start of each change."
 msgstr ""
-"Možnosti pro pořadí souborů jsou remote/merged/local (vzdálený, sloučený, "
-"místní) a local/merged/remote (místní, sloučený, vzdálený). Tato předvolba "
-"se týká pouze trojcestného porovnávání spuštěného ze zobrazení správy verzí, "
-"protože se používá výhradně pro řešení slučování/konfliktů v rámci aplikace "
-"Meld."
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:55
-msgid "Show margin in commit message editor"
-msgstr "Zobrazovat okraj v editoru zpráv k zařazení"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:56
+"Mimo přímých úprav textu vám <app>Meld</app> poskytuje nástroje pro přesun, "
+"kopírování nebo mazání jednotlivých rozdílů mezi soubory. Lišta mezi dvěma "
+"soubory nejen zobrazuje, které části těchto souborů si navzájem odpovídají, "
+"ale také umožňuje cíleně slučovat nebo mazat rozdílové změny kliknutím na "
+"ikonu se šipkou nebo křížkem vedle začátku každé změny."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-changes.page:52
 msgid ""
-"If true, a guide will be displayed to show what column the margin is at in "
-"the version control commit message editor."
+"The default action is <em>replace</em>. This action replaces the contents of "
+"the corresponding change with the current change."
 msgstr ""
-"Když je zapnuto, bude zobrazeno vodítko, které ukazuje, na kterém sloupci je "
-"okraj editoru zpráv popisujících zařazení ve správě verzí."
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:57
-msgid "Margin column in commit message editor"
-msgstr "Sloupec okraje v editoru zpráv k zařazení"
+"Výchozí činností je <em>nahrazení</em>. Tím se nahradí obsah odpovídající "
+"změny aktuální změnou."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:58
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-changes.page:59
 msgid ""
-"The column at which to show the margin in the version control commit message "
-"editor."
+"Hold down the <key>Shift</key> key to change the current action to "
+"<em>delete</em>. This action deletes the current change."
 msgstr ""
-"Sloupec, ve kterém se má zobrazit okraj v editoru zpráv popisujících "
-"zařazení ve správě verzí."
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:59
-msgid "Automatically hard-wrap commit messages"
-msgstr "Automaticky natvrdo zalamovat zprávy k zařazení"
+"Přidržením klávesy <key>Shift</key> změníte aktuální činnost na <em>smazat</"
+"em>. Touto činností se smažou současné změny."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:60
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-changes.page:62
 msgid ""
-"If true, the version control commit message editor will hard-wrap (i.e., "
-"insert line breaks) at the commit margin before commit."
+"Hold down the <key>Ctrl</key> key to change the current action to "
+"<em>insert</em>. This action inserts the current change above or below (as "
+"selected) the corresponding change."
 msgstr ""
-"Když je zapnuto, bude editor zprávy popisující zařazení ve správě verzí před "
-"zařazením zprávu natvrdo zalamovat (tj. vkládat zalomení řádku) na "
-"příslušném sloupci."
+"Přidržením klávesy <key>Ctrl</key> změníte aktuální činnost na <em>vložit</"
+"em>. Touto činností se současné změny vloží nad nebo pod (podle výběru) "
+"odpovídající změny."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:61
-msgid "Version control status filters"
-msgstr "Filtry stavu správy verzí"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/file-mode.page:17
+msgid "Getting started comparing files"
+msgstr "Začínáme s porovnáváním souborů"
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:62
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/file-mode.page:19
 msgid ""
-"List of statuses used to filter visible files in version control comparison."
+"<app>Meld</app> lets you compare two or three text files side-by-side. You "
+"can start a new file comparison by selecting the <guiseq><gui style=\"menu"
+"\">File</gui><gui style=\"menuitem\">New...</gui></guiseq> menu item."
 msgstr ""
-"Seznam stavů použitých k filtrování viditelných souborů v porovnávání správy "
-"verzí."
+"<app>Meld</app> umožňuje porovnávat vedle sebe dva nebo tři textové soubory. "
+"Nové porovnávání souborů můžete začít pomocí položky <guiseq><gui style="
+"\"menu\">Soubor</gui><gui style=\"menuitem\">Nové…</gui></guiseq> v nabídce."
 
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:63
-msgid "Filename-based filters"
-msgstr "Filtry názvů souborů"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:64
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/file-mode.page:26
 msgid ""
-"List of predefined filename-based filters that, if active, will remove "
-"matching files from a folder comparison."
+"Once you've selected your files, <app>Meld</app> will show them side-by-"
+"side. Differences between the files will be highlighted to make individual "
+"changes easier to see. Editing the files will cause the comparison to update "
+"on-the-fly. For details on navigating between individual changes, and on how "
+"to use change-based editing, see <link xref=\"file-changes\"/>."
 msgstr ""
-"Seznam předdefinovaných filtrů názvů souborů. Když jsou aktivní, vynechají "
-"odpovídající soubory z porovnání složek."
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:65
-msgid "Text-based filters"
-msgstr "Filtry textu"
-
-#: ../data/org.gnome.meld.gschema.xml.h:66
+"Po té, co si vyberete své soubory, <app>Meld</app> je zobrazí vedle sebe. "
+"Změny mezi soubory se zvýrazní, aby byly jednotlivé rozdíly lépe viditelné. "
+"Během případných úprav se porovnání ihned živě aktualizuje. Více podrobností "
+"o pohybu mezi jednotlivými změnami a jak použít úpravy založené na změnách, "
+"najdete v oddíle <link xref=\"file-changes\"/>."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/file-mode.page:35
+msgid "<app>Meld</app>'s file comparisons"
+msgstr "Porovnávání souborů v aplikaci <app>Meld</app>"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-mode.page:37
 msgid ""
-"List of predefined text-based regex filters that, if active, will remove "
-"text from being used in a file comparison. The text will still be displayed, "
-"but won't contribute to the comparison itself."
+"There are several different parts to a file comparison. The most important "
+"parts are the editors where your files appear. In addition to these editors, "
+"the areas around and between your files give you a visual overview and "
+"actions to help you handle changes between the files."
 msgstr ""
-"Seznam předdefinovaných filtrů textu založených na regulárních výrazech. "
-"Když jsou aktivní, vynechají odpovídající texty z porovnání souborů. Text "
-"bude sice i nadále zobrazen, ale nezasáhne do samotného porovnávání."
-
-#: ../data/ui/application.ui.h:1
-msgid "About Meld"
-msgstr "O aplikaci Meld"
+"Okno s porovnáním souborů má několik různých části. Nejdůležitějšími částmi "
+"jsou editory, ve který se zobrazují soubory. Mimo těchto editorů se v "
+"místech okolo nich a mezi nimi nabízí vizuální přehled a funkce, které vám "
+"pomáhají se změnami mezi soubory pracovat."
 
-#: ../data/ui/application.ui.h:2
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-mode.page:43
 msgid ""
-"Copyright © 2002-2009 Stephen Kennedy\n"
-"Copyright © 2009-2013 Kai Willadsen"
+"On the left and right-hand sides of the window, there are two small vertical "
+"bars showing various coloured blocks. These bars are designed to give you an "
+"overview of all of the differences between your two files. Each coloured "
+"block represents a section that is inserted, deleted, changed or in conflict "
+"between your files, depending on the block's colour used."
 msgstr ""
-"Copyright © 2002 – 2009 Stephen Kennedy\n"
-"Copyright © 2009 – 2013 Kai Willadsen"
-
-#: ../data/ui/application.ui.h:4
-msgid "Website"
-msgstr "Webové stránky"
-
-#: ../data/ui/application.ui.h:5
-msgid "translator-credits"
+"Po levé a pravé straně okna se nachází dvě malé svislé lišty, které "
+"zobrazují různorodé barevné bloky. Slouží k tomu, abyste získali přehled o "
+"všech změnách mezi vašimi soubory. Každý barevný blok zastupuje úsek, který "
+"je v souboru vložený, smazaný, změněný nebo v konfliktu, což se rozlišuje "
+"barvou bloku."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-mode.page:50
+msgid ""
+"In between each pair of files is a segment that shows how the changed "
+"sections between your files correspond to each other. You can click on the "
+"arrows in a segment to replace sections in one file with sections from the "
+"other. You can also delete, copy or merge changes. For details on what you "
+"can do with individual change segments, see <link xref=\"file-changes#change-"
+"actions\"/>."
 msgstr ""
-"Miloslav Trmač <mitr volny cz>\n"
-"Petr Kovář <pknbe volny cz>\n"
-"Marek Černocký <marek manet cz>"
-
-#: ../data/ui/application.ui.h:6
-msgid "_Preferences"
-msgstr "_Předvolby"
-
-#: ../data/ui/application.ui.h:7
-msgid "_Help"
-msgstr "Nápo_věda"
-
-#: ../data/ui/application.ui.h:8
-msgid "_About"
-msgstr "O _aplikaci"
-
-#: ../data/ui/application.ui.h:9
-msgid "_Quit"
-msgstr "U_končit"
-
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:1 ../data/ui/vcview.ui.h:1
-msgid "_Compare"
-msgstr "_Porovnat"
-
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:2 ../data/ui/vcview.ui.h:2
-msgid "Compare selected files"
-msgstr "Porovnat vybrané soubory"
-
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:3
-msgid "Copy to _Left"
-msgstr "Kopírovat do_leva"
-
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:4
-msgid "Copy to left"
-msgstr "Kopírovat doleva"
-
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:5
-msgid "Copy to _Right"
-msgstr "Kopírovat dop_rava"
-
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:6
-msgid "Copy to right"
-msgstr "Kopírovat doprava"
-
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:7
-msgid "Delete selected"
-msgstr "Odstranit vybrané"
-
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:8 ../meld/dirdiff.py:876 ../meld/filediff.py:1460
-msgid "Hide"
-msgstr "Skrýt"
-
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:9
-msgid "Hide selected"
-msgstr "Skrýt vybrané"
-
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:10
-msgid "Ignore Filename Case"
-msgstr "Ignorovat velikost písmen v názvu souboru"
+"Mezi soubory je část zobrazující, které změněné úseky si mezi soubory "
+"navzájem odpovídají. Můžete kliknout na šipky v této části, aby se změny "
+"mezi soubory navzájem prohodily. Změny můžete také smazat, kopírovat nebo "
+"sloučit. Další popis, co s jednotlivými změnami můžete provádět, najdete v "
+"kapitole <link xref=\"file-changes#change-actions\"/>."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/file-mode.page:62
+msgid "Saving your changes"
+msgstr "Ukládání vašich změn"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-mode.page:64
+msgid ""
+"Once you've finished editing your files, you need to save each file you've "
+"changed."
+msgstr "Když dokončíte úpravy svých souborů, musíte je všechny uložit."
 
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:11
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-mode.page:68
 msgid ""
-"Consider differently-cased filenames that are otherwise-identical to be the "
-"same"
+"You can tell whether your files have been saved since they last changed by "
+"the save icon that appears next to the file name above each file. Also, the "
+"notebook label will show an asterisk (<code>*</code>) after any file that "
+"hasn't been saved."
 msgstr ""
-"Považovat názvy souborů, které se odlišují velikostí písmen, ale jinak jsou "
-"stejné, za shodné"
-
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:12
-msgid "Same"
-msgstr "Stejné"
+"Podle ikony, která se objeví vedle názvu souboru nad každým otevřeným "
+"souborem, můžete poznat, jestli byl soubor od poslední změny uložen. Navíc "
+"se na popisku sešitu zobrazuje hvězdička (<code>*</code>) za každým "
+"souborem, který nebyl uložen."
 
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:13
-msgid "Show identical"
-msgstr "Zobrazovat stejné"
-
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:14
-msgid "New"
-msgstr "Nové"
-
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:15
-msgid "Show new"
-msgstr "Zobrazovat nové"
-
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:16 ../meld/vc/_vc.py:71
-msgid "Modified"
-msgstr "Změněné"
-
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:17
-msgid "Show modified"
-msgstr "Zobrazovat změněné"
-
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:18
-msgid "Filters"
-msgstr "Filtry"
-
-#: ../data/ui/dirdiff.ui.h:19
-msgid "Set active filters"
-msgstr "Nastavte aktivní filtry"
-
-#: ../data/ui/EditableList.ui.h:1
-msgid "Editable List"
-msgstr "Upravitelný seznam"
-
-#: ../data/ui/EditableList.ui.h:2
-msgid "Active"
-msgstr "Aktivní"
-
-#: ../data/ui/EditableList.ui.h:3
-msgid "Column Name"
-msgstr "Název sloupce"
-
-#: ../data/ui/EditableList.ui.h:4 ../data/ui/vcview.ui.h:9
-msgid "_Add"
-msgstr "_Přidat"
-
-#: ../data/ui/EditableList.ui.h:5 ../data/ui/vcview.ui.h:11
-#: ../meld/vcview.py:747
-msgid "_Remove"
-msgstr "_Odstranit"
-
-#: ../data/ui/EditableList.ui.h:6
-msgid "Move item up"
-msgstr "Přesunout položku nahoru"
-
-#: ../data/ui/EditableList.ui.h:7
-msgid "Move _Up"
-msgstr "Přes_unout nahoru"
-
-#: ../data/ui/EditableList.ui.h:8
-msgid "Move item down"
-msgstr "Přesunout položku dolů"
-
-#: ../data/ui/EditableList.ui.h:9
-msgid "Move _Down"
-msgstr "Přesunout _dolů"
-
-#. Create icon and filename CellRenderer
-#: ../data/ui/EditableList.ui.h:10 ../meld/dirdiff.py:374
-#: ../meld/vcview.py:203
-msgid "Name"
-msgstr "Název"
-
-#: ../data/ui/EditableList.ui.h:11
-msgid "Pattern"
-msgstr "Vzorek"
-
-#: ../data/ui/EditableList.ui.h:12
-msgid "Add new filter"
-msgstr "Přidat nový filtr"
-
-#: ../data/ui/EditableList.ui.h:13
-msgid "Remove selected filter"
-msgstr "Odstranit vybraný filtr"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:1
-msgid "Format as Patch..."
-msgstr "Formátovat jako záplatu…"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:2
-msgid "Create a patch using differences between files"
-msgstr "Vytvořit záplatu použitím rozdílů mezi soubory"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:3
-msgid "Save A_ll"
-msgstr "Uložit _vše"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:4
-msgid "Save all files in the current comparison"
-msgstr "Uložit všechny soubory v aktuálním porovnávání"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:5
-msgid "Revert files to their saved versions"
-msgstr "Vrátit soubory k jejich uloženým verzím"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:6
-msgid "Add Synchronization Point"
-msgstr "Přidat synchronizační bod"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:7
-msgid "Add a synchronization point for changes between files"
-msgstr "Přidat bod pro synchronizaci změn mezi soubory"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:8
-msgid "Clear Synchronization Points"
-msgstr "Vymazat synchronizační body"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:9
-msgid "Clear sychronization points for changes between files"
-msgstr "Smazat bod pro synchronizaci změn mezi soubory"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:10
-msgid "Previous Conflict"
-msgstr "Předchozí konflikt"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:11
-msgid "Go to the previous conflict"
-msgstr "Přejít na předchozí konflikt"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:12
-msgid "Next Conflict"
-msgstr "Následující konflikt"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:13
-msgid "Go to the next conflict"
-msgstr "Přejít na následující konflikt"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:14
-msgid "Push to Left"
-msgstr "Zatlačit doleva"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:15
-msgid "Push current change to the left"
-msgstr "Zatlačit aktuální změnu doleva"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:16
-msgid "Push to Right"
-msgstr "Zatlačit doprava"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:17
-msgid "Push current change to the right"
-msgstr "Zatlačit aktuální změnu doprava"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:18
-msgid "Pull from Left"
-msgstr "Vytáhnout zleva"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:19
-msgid "Pull change from the left"
-msgstr "Vytáhnout změnu zleva"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:20
-msgid "Pull from Right"
-msgstr "Vytáhnout zprava"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:21
-msgid "Pull change from the right"
-msgstr "Vytáhnout změnu zprava"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:22
-msgid "Copy Above Left"
-msgstr "Kopírovat z levé vrchní části"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:23
-msgid "Copy change above the left chunk"
-msgstr "Kopírovat změnu nad levým blokem"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:24
-msgid "Copy Below Left"
-msgstr "Kopírovat z levé spodní části"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:25
-msgid "Copy change below the left chunk"
-msgstr "Kopírovat změnu pod levým blokem"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:26
-msgid "Copy Above Right"
-msgstr "Kopírovat z pravé vrchní části"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:27
-msgid "Copy change above the right chunk"
-msgstr "Kopírovat změnu nad pravým blokem"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:28
-msgid "Copy Below Right"
-msgstr "Kopírovat z pravé spodní části"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:29
-msgid "Copy change below the right chunk"
-msgstr "Kopírovat změnu pod pravým blokem"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:30
-msgid "Delete"
-msgstr "Smazat"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:31
-msgid "Delete change"
-msgstr "Smazat změnu"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:32
-msgid "Merge All from Left"
-msgstr "Sloučit vše zleva"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:33
-msgid "Merge all non-conflicting changes from the left"
-msgstr "Sloučit veškeré změny bez konfliktů zleva"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:34
-msgid "Merge All from Right"
-msgstr "Sloučit vše zprava"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:35
-msgid "Merge all non-conflicting changes from the right"
-msgstr "Sloučit veškeré změny bez konfliktů zprava"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:36
-msgid "Merge All"
-msgstr "Sloučit vše"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:37
-msgid "Merge all non-conflicting changes from left and right panes"
-msgstr "Sloučit veškeré změny bez konfliktů z levého a pravého panelu"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:38
-msgid "Previous Pane"
-msgstr "Předchozí panel"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:39
-msgid "Move keyboard focus to the previous document in this comparison"
-msgstr "Přepnout zaměření klávesnice na předchozí dokument v tomto porovnání"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:40
-msgid "Next Pane"
-msgstr "Následující panel"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:41
-msgid "Move keyboard focus to the next document in this comparison"
-msgstr "Přepnout zaměření klávesnice na následující dokument v tomto porovnání"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:42
-msgid "Lock Scrolling"
-msgstr "Uzamknout posouvání"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:43
-msgid "Lock scrolling of all panes"
-msgstr "Uzamknout posouvání všech panelů"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:44
-msgid "Save changes to documents before closing?"
-msgstr "Uložit změny, než dokument zavřete?"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:45
-msgid "If you don't save, changes will be permanently lost."
-msgstr "Pokud se změny neuloží, budou trvale ztraceny."
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:46
-msgid "Close _without Saving"
-msgstr "Zavřít _bez uložení"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:47 ../meld/dirdiff.py:967 ../meld/filediff.py:1629
-#: ../meld/filediff.py:1713 ../meld/filediff.py:1738
-msgid "_Cancel"
-msgstr "_Zrušit"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:48
-msgid "_Save"
-msgstr "_Uložit"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:49
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/file-mode.page:74
 msgid ""
-"This file can not be written to. You may click here to unlock this file and "
-"make changes anyway, but these changes must be saved to a new file."
+"You can save the current file by selecting the <guiseq><gui style=\"menu"
+"\">File</gui><gui style=\"menuitem\">Save</gui></guiseq> menu item, or using "
+"the <keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq> keyboard shortcut."
 msgstr ""
-"Do tohoto souboru nelze zapisovat. Kliknutím zde můžete tento soubor "
-"odemknout a změny v něm provést, ale tyto změny budou muset být uloženy v "
-"novém souboru."
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:50
-msgid "File 3"
-msgstr "Soubor 3"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:51
-msgid "File 2"
-msgstr "Soubor 2"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:52
-msgid "File 1"
-msgstr "Soubor 1"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:53
-msgid "Revert unsaved changes to documents?"
-msgstr "Vrátit stav před neuložené změny v dokumentu?"
-
-#: ../data/ui/filediff.ui.h:54
-msgid "Changes made to the following documents will be permanently lost:\n"
-msgstr "Změny provedené v následujících dokumentech budou trvale ztraceny:\n"
-
-#: ../data/ui/findbar.ui.h:1 ../meld/dirdiff.py:968 ../meld/filediff.py:1630
-msgid "_Replace"
-msgstr "Nahradi_t"
-
-#: ../data/ui/findbar.ui.h:2
-msgid "Replace _All"
-msgstr "Nahradit _vše"
-
-#: ../data/ui/findbar.ui.h:3
-msgid "_Previous"
-msgstr "_Předchozí"
-
-#: ../data/ui/findbar.ui.h:4
-msgid "_Next"
-msgstr "_Následující"
-
-#: ../data/ui/findbar.ui.h:5
-msgid "Find:"
-msgstr "Najít:"
-
-#: ../data/ui/findbar.ui.h:6
-msgid "Replace _with:"
-msgstr "Nahra_dit za:"
-
-#: ../data/ui/findbar.ui.h:7
-msgid "_Match case"
-msgstr "_Rozlišovat velikost písmen"
-
-#: ../data/ui/findbar.ui.h:8
-msgid "Who_le word"
-msgstr "Ce_lé slovo"
-
-#: ../data/ui/findbar.ui.h:9
-msgid "Regular e_xpression"
-msgstr "Re_gulární výraz"
-
-#: ../data/ui/findbar.ui.h:10
-msgid "Wrapped"
-msgstr "Prošlo přes okraj"
-
-#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:1
-msgid "Format as Patch"
-msgstr "Formátovat jako záplatu"
-
-#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:2
-msgid "Copy to Clipboard"
-msgstr "Kopírovat do schránky"
-
-#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:3 ../meld/patchdialog.py:119
-msgid "Save Patch"
-msgstr "Uložení záplaty"
-
-#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:4
-msgid "Use differences between:"
-msgstr "Použít rozdíly mezi:"
-
-#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:5
-msgid "Left and middle panes"
-msgstr "Levý a prostřední panel"
-
-#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:6
-msgid "Middle and right panes"
-msgstr "Prostřední a pravý panel"
-
-#: ../data/ui/patch-dialog.ui.h:7
-msgid "_Reverse patch direction"
-msgstr "_Obrátit směr záplaty"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:1
-msgid "Left is remote, right is local"
-msgstr "Levý je vzdálený, pravý je místní"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:2
-msgid "Left is local, right is remote"
-msgstr "Levý je místní, pravý je vzdálený"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:3
-msgid "Remote, merge, local"
-msgstr "Vzdálený, sloučený, místní"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:4
-msgid "Local, merge, remote"
-msgstr "Místní, sloučený, vzdálený"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:5
-msgid "1ns (ext4)"
-msgstr "1 ns (ext4)"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:6
-msgid "100ns (NTFS)"
-msgstr "100 ns (NTFS)"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:7
-msgid "1s (ext2/ext3)"
-msgstr "1 s (ext2/ext3)"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:8
-msgid "2s (VFAT)"
-msgstr "2 s (VFAT)"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:9
-msgid "Meld Preferences"
-msgstr "Předvolby aplikace Meld"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:10
-msgid "Font"
-msgstr "Písmo"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:11
-msgid "_Use the system fixed width font"
-msgstr "Po_užívat systémové písmo s pevnou šířkou"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:12
-msgid "_Editor font:"
-msgstr "Písmo _editoru:"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:13
-msgid "Display"
-msgstr "Zobrazení"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:14
-msgid "_Tab width:"
-msgstr "Šířka _tabulátoru:"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:15
-msgid "_Insert spaces instead of tabs"
-msgstr "V_kládat mezery namísto tabulátorů"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:16
-msgid "Enable text _wrapping"
-msgstr "Povolit zalamování _textu"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:17
-msgid "Do not _split words over two lines"
-msgstr "Nerozdělovat _slova na dva řádky"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:18
-msgid "Highlight _current line"
-msgstr "Zvýrazňovat _aktuální řádek"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:19
-msgid "Show _line numbers"
-msgstr "Zobrazovat čís_la řádků"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:20
-msgid "Show w_hitespace"
-msgstr "Zobrazovat _mezery"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:21
-msgid "Use s_yntax highlighting"
-msgstr "Používat zvýrazňování s_yntaxe"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:22
-msgid "Syntax highlighting color scheme:"
-msgstr "Schéma barev pro zvýraznění syntaxe:"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:23
-msgid "External Editor"
-msgstr "Externí editor"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:24
-msgid "Use _default system editor"
-msgstr "Používat výchozí e_ditor systému"
+"Aktuální soubor uložíte pomocí položky nabídky <guiseq><gui style=\"menu"
+"\">Soubor</gui> <gui style=\"menuitem\">Uložit</gui></guiseq> nebo pomocí "
+"klávesové zkratky <keyseq><key>Ctrl</key> <key>S</key></keyseq>."
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:25
-msgid "Edito_r command:"
-msgstr "Příkaz edito_ru:"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:26
-msgid "Editor"
-msgstr "Editor"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:27
-msgid "Shallow Comparison"
-msgstr "Povrchní porovnání"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:28
-msgid "C_ompare files based only on size and timestamp"
-msgstr "P_orovnávat soubory jen na základě velikosti a časového razítka"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:29
-msgid "_Timestamp resolution:"
-msgstr "Přesnos_t časového razítka:"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:31
-msgid "Symbolic Links"
-msgstr "Symbolické odkazy"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:33
-msgid "Visible Columns"
-msgstr "Viditelné sloupce"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:34
-msgid "Folder Comparisons"
-msgstr "Porovnávání složek"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:35
-msgid "Version Comparisons"
-msgstr "Porovnávání verzí"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:36
-msgid "_Order when comparing file revisions:"
-msgstr "P_ořadí při porovnávání revizí souborů:"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:37
-msgid "Order when _merging files:"
-msgstr "Pořadí při slučová_ní souborů:"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:38
-msgid "Commit Messages"
-msgstr "Zprávy o zařazování"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:39
-msgid "Show _right margin at:"
-msgstr "Zobrazit p_ravý okraj na:"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:40
-msgid "Automatically _break lines at right margin on commit"
-msgstr "Při zařazování automaticky za_lamovat řádky na pravém okraji"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:41
-msgid "Version Control"
-msgstr "Správa verzí"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:42
-msgid "Filename filters"
-msgstr "Filtry názvů souborů"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:43
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/file-mode.page:81
 msgid ""
-"When performing directory comparisons, you may filter out files and "
-"directories by name. Each pattern is a list of shell style wildcards "
-"separated by spaces."
+"Saving only saves the <em>currently focussed</em> file, which is the file "
+"containing the cursor. If you can't tell which file is focussed, you can "
+"click on the file to focus it before saving."
 msgstr ""
-"Při porovnávání složek můžete odfiltrovat soubory a složky podle názvu. "
-"Každý vzorek je seznamem zástupných znaků ve stylu shellu oddělovaný "
-"mezerami."
+"Uloží se pouze <em>právě zaměřený</em> soubor, což je ten, ve kterém se "
+"nachází kurzor. Pokud nedokážete rozlišit, který soubor je zaměřen, prostě "
+"na něj před uložením klikněte."
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:44 ../meld/meldwindow.py:103
-msgid "File Filters"
-msgstr "Filtry souborů"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/flattened-view.page:15
+msgid "Flattened view"
+msgstr "Zúžené zobrazení"
 
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:45
-msgid "Change trimming"
-msgstr "Vynechávání změn"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:46
-msgid "Trim blank line differences from the start and end of changes"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/flattened-view.page:17
+msgid ""
+"When viewing large folders, you may be interested in only a few files among "
+"the thousands in the folder itself. For this reason, <app>Meld</app> "
+"includes a <em>flattened view</em> of a folder; only files that have not "
+"been filtered out (e.g., by <link xref=\"vc-mode#vc-state-filtering\"/>) are "
+"shown, and the folder hierarchy is stripped away, with file paths shown in "
+"the <em>Location</em> column."
 msgstr ""
-"Vynechat od začátku do konce změn rozdíly spočívající v prázdných řádcích"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:47
-msgid "Text filters"
-msgstr "Filtry textu"
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:48
+"Když si prohlížíte rozsáhle složky, může vás zajímat jen pár souborů z "
+"tisíců dalších. Z tohoto důvodu poskytuje <app>Meld</app> <em>zúžené "
+"zobrazení</em> složky. Pak se zobrazují jen soubory, které nejsou "
+"odfiltrovány (např. pomocí <link xref=\"vc-mode#vc-state-filtering\"/>) a "
+"stromová struktura je zrušena s tím, že ve sloupci <em>Umístění</em> je "
+"zobrazena cesta."
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/flattened-view.page:27
 msgid ""
-"When performing file comparisons, you may ignore certain types of changes. "
-"Each pattern here is a python regular expression which replaces matching "
-"text with the empty string before comparison is performed. If the expression "
-"contains groups, only the groups are replaced. See the user manual for more "
-"details."
+"You can turn this flattened view on or off by unchecking the <guiseq><gui "
+"style=\"menu\">View</gui><gui style=\"menuitem\">Flatten</gui></guiseq> menu "
+"item, or by clicking the corresponding <gui style=\"button\">Flatten</gui> "
+"button on the toolbar."
 msgstr ""
-"Při porovnávání souborů můžete ignorovat některé typy změn. Každý vzorek je "
-"regulární výraz jazyka Python, který nahrazuje odpovídající text prázdným "
-"řetězcem před provedením porovnání. Pokud výraz obsahuje skupiny, jsou "
-"nahrazeny jen skupiny. Více podrobností viz příručka uživatele."
-
-#: ../data/ui/preferences.ui.h:49
-msgid "Text Filters"
-msgstr "Filtry textu"
-
-#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:1 ../meld/meldwindow.py:625
-msgid "New comparison"
-msgstr "Nové porovnání"
-
-#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:2
-msgid "File comparison"
+"Toto zúžené zobrazení můžete zapnout nebo vypnout zaškrtnutím položky "
+"nabídky <guiseq><gui style=\"menu\">Zobrazit</gui><gui style=\"menuitem"
+"\">Zúžené</gui></guiseq> nebo kliknutím na příslušné tlačítko <gui style="
+"\"button\">Zúžené</gui> na nástrojové liště."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/index.page:14
+msgid "Meld Help"
+msgstr "Nápověda k aplikaci Meld"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:17
+msgid "Introduction"
+msgstr "Úvod"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:21
+msgid "Comparing Files"
 msgstr "Porovnávání souborů"
 
-#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:3
-msgid "Directory comparison"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:25
+msgid "Comparing Folders"
 msgstr "Porovnávání složek"
 
-#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:4
-msgid "Version control view"
-msgstr "Zobrazení správy verzí"
-
-#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:5
-msgid "_3-way comparison"
-msgstr "_Trojcestné porovnání"
-
-#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:6
-msgid "Select Third File"
-msgstr "Výběr třetího souboru"
-
-#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:7
-msgid "Select Second File"
-msgstr "Výběr druhého souboru"
-
-#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:8
-msgid "Select First File"
-msgstr "Výběr prvního souboru"
-
-#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:9
-msgid "Select First Folder"
-msgstr "Výběr první složky"
-
-#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:10
-msgid "Select Second Folder"
-msgstr "Výběr druhé složky"
-
-#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:11
-msgid "Select Third Folder"
-msgstr "Výběr třetí složky"
-
-#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:12
-msgid "Select A Version-Controlled Folder"
-msgstr "Výběr složky se správou verzí"
-
-#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:13
-msgid "_Blank comparison"
-msgstr "_Prázdné porovnávání"
-
-#: ../data/ui/tab-placeholder.ui.h:14
-msgid "C_ompare"
-msgstr "P_orovnat"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:3
-msgid "Co_mmit..."
-msgstr "Zařa_dit…"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:4
-msgid "Commit changes to version control"
-msgstr "Zařadit změny do správy verzí"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:5
-msgid "_Update"
-msgstr "Akt_ualizovat"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:6
-msgid "Update working copy from version control"
-msgstr "Aktualizovat pracovní kopii ze správy verzí"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:7
-msgid "_Push"
-msgstr "_Odeslat"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:8
-msgid "Push local changes to remote"
-msgstr "Odeslat místní změny na server"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:10
-msgid "Add to version control"
-msgstr "Přidat do správy verzí"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:12
-msgid "Remove from version control"
-msgstr "Odebrat ze správy verzí"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:13
-msgid "Mar_k as Resolved"
-msgstr "Označi_t jako vyřešené"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:14
-msgid "Mark as resolved in version control"
-msgstr "Označit jako vyřešené ve vztahu ke správě verzí"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:15
-msgid "Re_vert"
-msgstr "_Vrátit zpět"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:16
-msgid "Revert working copy to original state"
-msgstr "Vrátit pracovní kopii do původního stavu"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:17
-msgid "Delete from working copy"
-msgstr "Smazat z pracovní kopie"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:29
+msgid "Using Meld with Version Control"
+msgstr "Používání aplikace Meld se správou verzí"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:33
+msgid "Advanced Usage"
+msgstr "Pokročilé používání"
+
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/vc-mode.page:5
+msgctxt "sort"
+msgid "0"
+msgstr "0"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/vc-mode.page:16
+msgid "Viewing version-controlled files"
+msgstr "Zobrazení souborů ze správy verzí"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/vc-mode.page:18
+msgid ""
+"<app>Meld</app> integrates with <link xref=\"vc-supported\">many version "
+"control systems</link> to let you review local changes and perform simple "
+"version control tasks. You can start a new version control comparison by "
+"selecting the <guiseq><gui style=\"menu\">File</gui><gui style=\"menuitem"
+"\">New...</gui></guiseq> menu item, and clicking on the <gui style=\"tab"
+"\">Version Control</gui> tab."
+msgstr ""
+"<app>Meld</app> integruje <link xref=\"vc-supported\">řadu systémů pro "
+"správu verzí</link>, abyste si mohli prohlížet místně provedené změny a "
+"provádět jednoduché činnosti ve správě verzí. Nové porovnávání správy verzí "
+"můžete začít pomocí položky nabídky <guiseq><gui style=\"menu\">Soubor</"
+"gui><gui style=\"menuitem\">Nový…</gui></guiseq> a kliknutím na kartu <gui "
+"style=\"tab\">Správa verzí</gui>."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/vc-mode.page:30
+msgid "Version control comparisons"
+msgstr "Porovnávání správy verzí"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/vc-mode.page:32
+msgid ""
+"Version control comparisons show the differences between the contents of "
+"your folder and the current repository version. Each file in your local copy "
+"has a <link xref=\"#vc-state\">state</link> that indicates how it differs "
+"from the repository copy."
+msgstr ""
+"Porovnání správy verzí zobrazuje rozdíly mezi obsahem vaší složky a aktuální "
+"verzí v repozitáři. Každý soubor ve vaší místní kopii má <link xref=\"#vc-"
+"state\">stav</link>, který určuje, jak se liší od kopie v repozitáři."
 
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:18
-msgid "Console"
-msgstr "Konzola"
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/vc-mode.page:46
+msgid ""
+"If you want to look at a particular file's differences, you can select it "
+"and press <key>Enter</key>, or double-click the file to start a <link xref="
+"\"file-mode\">file comparison</link>. You can also interact with your "
+"version control system using the <gui style=\"menu\">Changes</gui> menu."
+msgstr ""
+"Když se chcete podívat na rozdíly u konkrétního souboru, můžete jej vybrat a "
+"zmáčknout <key>Enter</key> nebo na něj dvojitě kliknout a začne <link xref="
+"\"file-mode\">porovnávání souboru</link>. Můžete take využí funkce svého "
+"systému správy verzí přes nabídku <gui style=\"menu\">Změny</gui>."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#. (itstool) path: table/title
+#: C/vc-mode.page:56 C/vc-mode.page:81
+msgid "Version control states"
+msgstr "Stavy správy verzí"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/vc-mode.page:58
+msgid ""
+"Each file or folder in a version control comparison has a <em>state</em>, "
+"obtained from the version control system itself. <app>Meld</app> maps these "
+"different states into a standard set of very similar concepts. As such, "
+"<app>Meld</app> might use slightly different names for states than your "
+"version control system does. The possible states are:"
+msgstr ""
+"Každý soubor nebo složka v porovnání správy verzí má <em>stav</em> získaný "
+"přímo ze systém správy verzí. <app>Meld</app> převádí tyto různé stavy na "
+"standardní množinu stavů založené na podobném konceptu. Proto může používat "
+"mírně odlišné názvy stavů, než používá váš systém správy verzí. Možné stavy "
+"jsou:"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:85 C/folder-mode.page:110
+msgid "State"
+msgstr "stav"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:86 C/folder-mode.page:111
+msgid "Appearance"
+msgstr "vzhled"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:87 C/folder-mode.page:112
+msgid "Meaning"
+msgstr "význam"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:95 C/folder-mode.page:120
+msgid "Normal font"
+msgstr "normální písmo"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:101
+msgid "The file/folder is the same as the repository version."
+msgstr "Soubor/složka jsou stejné jako verze v repozitáři."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:109
+msgid "Red and bold"
+msgstr "červené a tučné"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:115
+msgid "This file is different to the repository version."
+msgstr "Tento soubor se liší od verze v repozitáři."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:123 C/folder-mode.page:164
+msgid "Green and bold"
+msgstr "zelené a tučné"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:129
+msgid ""
+"This file/folder is new, and is scheduled to be added to the repository."
+msgstr ""
+"Tento soubor/složka jsou nové a je naplánováno jejich přidání do repozitáře."
 
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:19
-msgid "Show or hide the version control console output pane"
-msgstr "Zobrazit nebo skrýt panel s výstupem konzoly správy verzí"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:136
+msgid "Removed"
+msgstr "Odstraněno"
 
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:20
-msgid "_Flatten"
-msgstr "Z_ploštit"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:138
+msgid "Red bold text with a line through the middle"
+msgstr "přeškrtnuté červené tučné"
 
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:21
-msgid "Flatten directories"
-msgstr "Zploštit složky"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:144
+msgid ""
+"This file/folder existed, but is scheduled to be removed from the repository."
+msgstr ""
+"Tento soubor/složka existují, ale je naplánováno jejich odstranění z "
+"repozitáře."
 
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:22
-msgid "_Modified"
-msgstr "_Změněné"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:151
+msgid "Conflict"
+msgstr "Konflikt"
 
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:23
-msgid "Show modified files"
-msgstr "Zobrazovat změněné soubory"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:153
+msgid "Bright red bold text"
+msgstr "jasně červené a tučné"
 
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:24
-msgid "_Normal"
-msgstr "_Normální"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:159
+msgid ""
+"When trying to merge with the repository, the differences between the local "
+"file and the repository could not be resolved, and the file is now in "
+"conflict with the repository contents"
+msgstr ""
+"Když se pokoušíte o sloučení s repozitářem, nemusí být možné vyřešit rozdíly "
+"mezi místním souborem a repozitářem a soubor se bude nacházet v konfliktu s "
+"obsahem repozitáře."
 
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:25
-msgid "Show normal files"
-msgstr "Zobrazovat normální soubory"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:167 C/folder-mode.page:176
+msgid "Missing"
+msgstr "Schází"
 
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:26
-msgid "Un_versioned"
-msgstr "Ne_verzované"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:169
+msgid "Blue bold text with a line through the middle"
+msgstr "modré tučné přeškrtnuté"
 
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:27
-msgid "Show unversioned files"
-msgstr "Zobrazovat soubory bez verzí"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:175
+msgid "This file/folder should be present, but isn't."
+msgstr "Tento soubor/složka by měli existovat, ale není tomu tak."
 
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:28 ../meld/vc/_vc.py:64
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:181
 msgid "Ignored"
-msgstr "Ignorované"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:29
-msgid "Show ignored files"
-msgstr "Zobrazovat ignorované soubory"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:30
-msgid "Commit"
-msgstr "Commit"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:31
-msgid "Commit Files"
-msgstr "Commit souborů"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:32
-msgid "Log Message"
-msgstr "Zpráva záznamu"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:33
-msgid "Previous logs:"
-msgstr "Předchozí záznamy:"
+msgstr "Ignorováno"
 
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:34
-msgid "Co_mmit"
-msgstr "Co_mmit"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:183 C/vc-mode.page:199
+msgid "Greyed out text"
+msgstr "zašedlý text"
 
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:35
-msgid "Console output"
-msgstr "Výstup konzoly"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:36
-msgid "Push local commits to remote?"
-msgstr "Odeslat místně zařazené na server?"
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:37
-msgid "The commits to be pushed are determined by your version control system."
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:189
+msgid ""
+"This file/folder has been explicitly ignored (e.g., by an entry in <file>."
+"gitignore</file>) and is not being tracked by version control."
 msgstr ""
-"Zařazené změny, které se mají odeslat jsou dány vaším systém správy verzí."
-
-#: ../data/ui/vcview.ui.h:38
-msgid "_Push commits"
-msgstr "_Odeslat zařazené"
-
-#: ../meld/const.py:10
-msgid "UNIX (LF)"
-msgstr "UNIX (LF)"
-
-#: ../meld/const.py:11
-msgid "DOS/Windows (CR-LF)"
-msgstr "DOS/Windows (CR+LF)"
-
-#: ../meld/const.py:12
-msgid "Mac OS (CR)"
-msgstr "Mac OS (CR)"
+"Pro tento soubor/složku bylo určeno, že se mají ignorovat (tj. záznamem v "
+"<file>.gitignore</file>) a nejsou sledovány správou verzí."
 
-#. Create file size CellRenderer
-#: ../meld/dirdiff.py:392 ../meld/preferences.py:82
-msgid "Size"
-msgstr "Velikost"
-
-#. Create date-time CellRenderer
-#: ../meld/dirdiff.py:400 ../meld/preferences.py:83
-msgid "Modification time"
-msgstr "Čas změny"
-
-#. Create permissions CellRenderer
-#: ../meld/dirdiff.py:408 ../meld/preferences.py:84
-msgid "Permissions"
-msgstr "Oprávnění"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:197
+msgid "Unversioned"
+msgstr "Neverzováno"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:558
-#, python-format
-msgid "Hide %s"
-msgstr "Skrýt %s"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:205
+msgid ""
+"This file is not in the version control system; it is only in the local copy."
+msgstr ""
+"Tento soubor není v systému správy verzí, nachází se pouze v místní kopii."
 
-#: ../meld/dirdiff.py:688 ../meld/dirdiff.py:710
-#, python-format
-msgid "[%s] Scanning %s"
-msgstr "[%s] Prochází se %s"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:212 C/folder-mode.page:191
+msgid "Error"
+msgstr "Chyba"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:843
-#, python-format
-msgid "[%s] Done"
-msgstr "[%s] Hotovo"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:214 C/folder-mode.page:193
+msgid "Bright red with a yellow background and bold"
+msgstr "světle červený tučný text na žlutém pozadí"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:851
-msgid "Folders have no differences"
-msgstr "Mezi složkami není žádný rozdíl"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/vc-mode.page:220
+msgid "The version control system has reported a problem with this file."
+msgstr "Systém správy verzí oznámil problém s tímto souborem."
 
-#: ../meld/dirdiff.py:853
-msgid "Contents of scanned files in folders are identical."
-msgstr "Obsah kontrolovaných souborů ve složkách je stejný."
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/vc-mode.page:230
+msgid "Version control state filtering"
+msgstr "Filtrování stavu ve správě verzí"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:855
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/vc-mode.page:232
 msgid ""
-"Scanned files in folders appear identical, but contents have not been "
-"scanned."
+"Most often, you will only want to see files that are identified as being in "
+"some way different; this is the default setting in <app>Meld</app>. You can "
+"change which file states you see by using the <guiseq><gui style=\"menu"
+"\">View</gui><gui style=\"menuitem\">Version Status</gui></guiseq> menu, or "
+"by clicking the corresponding <gui style=\"button\">Modified</gui>, <gui "
+"style=\"button\">Normal</gui>, <gui style=\"button\">Unversioned</gui> and "
+"<gui style=\"button\">Ignored</gui> buttons on the toolbar."
 msgstr ""
-"Kontrolované soubory ve složkách vypadají stejně, ale nebyl kontrolován "
-"jejich obsah."
-
-#: ../meld/dirdiff.py:858
-msgid "File filters are in use, so not all files have been scanned."
+"Velmi často budete chtít vidět jen soubory, u kterých bylo zjištěno, že se "
+"nějakým způsobem liší. Proto se jedná o výchozí nastavení aplikace "
+"<app>Meld</app>. Které stavy chcete vidět, můžete změnit pomocí nabídky "
+"<guiseq><gui style=\"menu\">Zobrazit</gui><gui style=\"menuitem\">Stav "
+"verze</gui></guiseq> nebo kliknutím na příslušné tlačítko <gui style=\"button"
+"\">Změněno</gui>, <gui style=\"button\">Normální</gui>, <gui style=\"button"
+"\">Neverzováno</gui> a <gui style=\"button\">Ignorováno</gui> na nástrojové "
+"liště."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/keyboard-shortcuts.page:15
+msgid "Keyboard shortcuts"
+msgstr "Klávesové zkratky"
+
+#. (itstool) path: table/title
+#: C/keyboard-shortcuts.page:18
+msgid "Shortcuts for working with files and comparisons"
+msgstr "Klávesové zkratky pro práci se soubory a pro porovnávání"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:22 C/keyboard-shortcuts.page:56
+#: C/keyboard-shortcuts.page:109 C/keyboard-shortcuts.page:131
+msgid "Shortcut"
+msgstr "klávesová zkratka"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:22 C/keyboard-shortcuts.page:56
+#: C/keyboard-shortcuts.page:109 C/keyboard-shortcuts.page:131
+msgid "Description"
+msgstr "popis"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:29
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>N</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:30
+msgid "Start a new comparison."
+msgstr "Začít nové porovnávání"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:33
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>S</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:34
+msgid "Save the current document to disk."
+msgstr "Uložit aktuální dokument na disk"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:37
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>S</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>S</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:38
+msgid "Save the current document with a new filename."
+msgstr "Uložit aktuální dokument pod novým názvem"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:41
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>W</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:42
+msgid "Close the current comparison."
+msgstr "Zavřít aktuální porovnávání"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:45
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Q</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:46
+msgid "Quit <app>Meld</app>."
+msgstr "Ukončit <app>Meld</app>"
+
+#. (itstool) path: table/title
+#: C/keyboard-shortcuts.page:52
+msgid "Shortcuts for editing documents"
+msgstr "Klávesové zkratky pro úpravu dokumentů"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:62
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Z</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:63
+msgid "Undo the last action."
+msgstr "Vrátit zpět poslední úkon"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:66
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>Z</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>Shift</key><key>Z</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:67
+msgid "Redo the last undone action."
+msgstr "Znovu provést poslední vrácený úkon"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:70
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>X</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>X</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:71
+msgid "Cut the selected text or region and place it on the clipboard."
+msgstr "Vyjmout vybraný text nebo oblast a vložit ji do schránky"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:74
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>C</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:75
+msgid "Copy the selected text or region onto the clipboard."
+msgstr "Kopírovat vybraný text nebo oblast do schránky"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:78
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>V</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>V</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:79
+msgid "Paste the contents of the clipboard."
+msgstr "Vložit obsah ze schránky"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:82
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>F</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:83
+msgid "Find a string."
+msgstr "Hledat řetězec"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:86
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>G</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>G</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:87
+msgid "Find the next instance of the string."
+msgstr "Najít následující výskyt řetězce"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:90 C/keyboard-shortcuts.page:96
+msgid "<keyseq><key>Alt</key><key>Up</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Alt</key><key>Up</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:91
+msgid ""
+"Go to the next difference. (Also <keyseq><key>Ctrl</key><key>D</key></"
+"keyseq>)"
 msgstr ""
-"Jsou používány filtry souborů, takže ne všechny soubory byly kontrolovány."
+"Přejít na následující rozdíl (také <keyseq><key>Ctrl</key><key>D</key></"
+"keyseq>)"
 
-#: ../meld/dirdiff.py:860
-msgid "Text filters are in use and may be masking content differences."
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:97
+msgid ""
+"Go to the previous difference. (Also <keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></"
+"keyseq>)"
 msgstr ""
-"Jsou používány textové filtry a může dojít k zamaskování rozdílů mezi "
-"soubory."
-
-#: ../meld/dirdiff.py:878 ../meld/dirdiff.py:931 ../meld/filediff.py:1115
-#: ../meld/filediff.py:1267 ../meld/filediff.py:1462 ../meld/filediff.py:1492
-#: ../meld/filediff.py:1494
-msgid "Hi_de"
-msgstr "_Skrýt"
-
-#: ../meld/dirdiff.py:888
-msgid "Multiple errors occurred while scanning this folder"
-msgstr "Při skenování této složky došlo k několika chybám"
-
-#: ../meld/dirdiff.py:889
-msgid "Files with invalid encodings found"
-msgstr "Nalezeny soubory s neplatným kódováním"
-
-#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
-#: ../meld/dirdiff.py:891
-msgid "Some files were in an incorrect encoding. The names are something like:"
+"Přejít na předchozí rozdíl (také <keyseq><key>Ctrl</key><key>E</key></"
+"keyseq>)"
+
+#. (itstool) path: table/title
+#: C/keyboard-shortcuts.page:105
+msgid "Shortcuts for view settings"
+msgstr "Klávesové zkratky pro zobrazení nastavení"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:115
+msgid "<keyseq><key>Escape</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Esc</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:116
+msgid "Stop the current comparison."
+msgstr "Zastavit aktuální porovnávání"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:119
+msgid "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>Ctrl</key><key>R</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:120
+msgid "Refresh the current comparison."
+msgstr "Aktualizovat aktuální porovnávání"
+
+#. (itstool) path: table/title
+#: C/keyboard-shortcuts.page:127
+msgid "Shortcuts for help"
+msgstr "Klávesové zkratky pro nápovědu"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:137
+msgid "<keyseq><key>F1</key></keyseq>"
+msgstr "<keyseq><key>F1</key></keyseq>"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/keyboard-shortcuts.page:138
+msgid "Open <app>Meld</app>'s user manual."
+msgstr "Otevřít uživatelskou příručku <app>Meld</app>"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/introduction.page:15
+msgid "What is Meld?"
+msgstr "Co je to Meld?"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/introduction.page:16
+msgid ""
+"<app>Meld</app> is a tool for comparing files and directories, and for "
+"resolving differences between them. It is also useful for comparing changes "
+"captured by version control systems."
 msgstr ""
-"Některé soubory měly neplatné kódování. Názvy jsou přibližně následující:"
-
-#: ../meld/dirdiff.py:893
-msgid "Files hidden by case insensitive comparison"
-msgstr "Soubory skryty porovnáním nerozlišujícím velikost písmen"
+"<app>Meld</app> je nástroj sloužící k porovnávání souborů a složek a řešení "
+"rozdílů mezi nimi. Hodí se také k porovnání změn provedených v rámci systémů "
+"pro správu verzí."
 
-#. TRANSLATORS: This is followed by a list of files
-#: ../meld/dirdiff.py:895
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/introduction.page:22
 msgid ""
-"You are running a case insensitive comparison on a case sensitive "
-"filesystem. The following files in this folder are hidden:"
+"<app>Meld</app> shows differences between two or three files (or two or "
+"three directories) and allows you to move content between them, or edit the "
+"files manually. <app>Meld</app>'s focus is on helping developers compare and "
+"merge source files, and get a visual overview of changes in their favourite "
+"version control system."
 msgstr ""
-"Provádí se porovnání nerozlišující velikost písmen na systému souborů "
-"rozlišujícím velikost písmen. Některé soubory v této složce jsou skryté:"
-
-#: ../meld/dirdiff.py:906
-#, python-format
-msgid "'%s' hidden by '%s'"
-msgstr "„%s“ skryto v „%s“"
-
-#: ../meld/dirdiff.py:971
-#, python-format
-msgid "Replace folder “%s”?"
-msgstr "Nahradit složku „%s“?"
-
-#: ../meld/dirdiff.py:973
-#, python-format
+"<app>Meld</app> zobrazuje rozdíly mezi dvěma nebo třemi soubory (či dvěma "
+"nebo třemi složkami) a umožňuje mezi nimi přesouvat obsah nebo soubory ručně "
+"upravit. Cílem aplikace <app>Meld</app> je pomoci vývojářům porovnávat a "
+"slučovat soubory se zdrojovými kódy a získat vizuální přehled o změnách v "
+"jejich oblíbeném systému správy verzí."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/folder-mode.page:16
+msgid "Getting started comparing folders"
+msgstr "Začínáme s porovnáváním složek"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/folder-mode.page:18
 msgid ""
-"Another folder with the same name already exists in “%s”.\n"
-"If you replace the existing folder, all files in it will be lost."
+"<app>Meld</app> lets you compare two or three folders side-by-side. You can "
+"start a new folder comparison by selecting the <guiseq><gui style=\"menu"
+"\">File</gui><gui style=\"menuitem\">New...</gui></guiseq> menu item, and "
+"clicking on the <gui style=\"tab\">Directory Comparison</gui> tab."
 msgstr ""
-"V „%s“ již existuje jiná složka se stejným názvem.\n"
-"Pokud stávající složku nahradíte, budou všechny soubory v ní ztraceny."
-
-#: ../meld/dirdiff.py:986
-msgid "Error copying file"
-msgstr "Chyba při kopírování souboru"
+"<app>Meld</app> umožňuje porovnávat dvě nebo tři složky vedle sebe. Nové "
+"porovnávání složek začnete přes položku nabídky <guiseq><gui style=\"menu"
+"\">Soubor</gui><gui style=\"menuitem\">Nový…</gui></guiseq> a kliknutím na "
+"kartu <gui style=\"tab\">Porovnávání složek</gui>."
 
-#: ../meld/dirdiff.py:987
-#, python-format
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/folder-mode.page:26
 msgid ""
-"Couldn't copy %s\n"
-"to %s.\n"
-"\n"
-"%s"
+"Your selected folders will be shown as side-by-side trees, with differences "
+"between files in each folder highlighted. You can copy or delete files from "
+"either folder, or compare individual text files in more detail."
 msgstr ""
-"Nelze zkopírovat %s\n"
-"do %s.\n"
-"\n"
-"%s"
-
-#: ../meld/dirdiff.py:1010
-#, python-format
-msgid "Error deleting %s"
-msgstr "Chyba při mazání %s"
-
-#: ../meld/dirdiff.py:1515
-msgid "No folder"
-msgstr "Žádná složka"
-
-#. Abbreviations for insert and overwrite that fit in the status bar
-#: ../meld/filediff.py:406
-msgid "INS"
-msgstr "VKL"
-
-#: ../meld/filediff.py:406
-msgid "OVR"
-msgstr "PŘE"
-
-#. Abbreviation for line, column so that it will fit in the status bar
-#: ../meld/filediff.py:408
-#, python-format
-msgid "Ln %i, Col %i"
-msgstr "Řád %i, sl %i"
-
-#: ../meld/filediff.py:821
-msgid "Comparison results will be inaccurate"
-msgstr "Výsledky porovnávání budou nepřesné"
-
-#: ../meld/filediff.py:823
-#, python-format
+"Vybrané složky budou zobrazeny jako stromové struktury vedle sebe a rozdíly "
+"mezi soubory v každé složce budou zvýrazněny. Soubory v každé ze složek "
+"můžete kopírovat a mazat, případně si u textových souborů zobrazit rozdíly "
+"podrobně."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/folder-mode.page:36
+msgid "The folder comparison view"
+msgstr "Zobrazení porovnání složek"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/folder-mode.page:38
 msgid ""
-"Filter “%s” changed the number of lines in the file, which is unsupported. "
-"The comparison will not be accurate."
+"The main parts of a folder comparison are the trees showing the folders "
+"you're comparing. You can easily <link xref=\"#folder-navigation\">move "
+"around</link> these comparisons to find changes that you're interested in. "
+"When you select a file or folder, more detailed information is given in the "
+"status bar at the bottom of the window. Pressing <key>Enter</key> on a "
+"selected file, or double-clicking any file in the tree will open a side-by-"
+"side <link xref=\"file-mode\">file comparison</link> of the files in a new "
+"tab, but this will only work properly if they're text files!"
 msgstr ""
-"Filtr „%s“ změnil počet řádků v souboru, což není podporováno. Porovnání "
-"nebude správné."
-
-#: ../meld/filediff.py:894
-msgid "Mark conflict as resolved?"
-msgstr "Označit konflikt jako vyřešený?"
-
-#: ../meld/filediff.py:896
+"Hlavními částmi v porovnání složek jsou stromy zobrazující porovnávané "
+"složky. V těchto porovnáních se můžete snadno <link xref=\"#folder-navigation"
+"\">pohybovat</link>, abyste našli změny, které vás zajímají. Když vyberete "
+"soubor nebo složku, na stavové liště ve spodní části okna se zobrazí "
+"podrobné informace. Zmáčknutím klávesy <key>Enter</key> na vybraném souboru "
+"nebo dvojitým kliknutím na libovolném souboru se otevře <link xref=\"file-"
+"mode\">porovnávání souboru</link> vedle sebe v nové kartě, ale rozumné "
+"použití to má jen pro textové soubory."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/folder-mode.page:50
 msgid ""
-"If the conflict was resolved successfully, you may mark it as resolved now."
-msgstr "Pokud byl konflikt vyřešen úspěšně, můžete jej označit za vyřešený."
-
-#: ../meld/filediff.py:898
-msgid "Cancel"
-msgstr "Zrušit"
-
-#: ../meld/filediff.py:899
-msgid "Mark _Resolved"
-msgstr "Označi_t za vyřešené"
-
-#: ../meld/filediff.py:1102
-#, python-format
-msgid "[%s] Set num panes"
-msgstr "[%s] Nastaven počet panelů"
-
-#: ../meld/filediff.py:1109
-#, python-format
-msgid "[%s] Opening files"
-msgstr "[%s] Otevírají se soubory"
-
-#: ../meld/filediff.py:1132 ../meld/filediff.py:1142 ../meld/filediff.py:1155
-#: ../meld/filediff.py:1161
-msgid "Could not read file"
-msgstr "Nelze přečíst soubor"
-
-#: ../meld/filediff.py:1133
-#, python-format
-msgid "[%s] Reading files"
-msgstr "[%s] Čtou se soubory"
-
-#: ../meld/filediff.py:1143
-#, python-format
-msgid "%s appears to be a binary file."
-msgstr "%s je zřejmě binárním souborem."
-
-#: ../meld/filediff.py:1156
-#, python-format
-msgid "%s is not in encodings: %s"
-msgstr "%s není v kódováních: %s"
-
-#: ../meld/filediff.py:1194
-#, python-format
-msgid "[%s] Computing differences"
-msgstr "[%s] Počítají se rozdíly"
-
-#: ../meld/filediff.py:1262
-#, python-format
-msgid "File %s has changed on disk"
-msgstr "Soubor „%s“ byl změněn na disku."
-
-#: ../meld/filediff.py:1263
-msgid "Do you want to reload the file?"
-msgstr "Chcete soubor znovu načíst?"
-
-#: ../meld/filediff.py:1266
-msgid "_Reload"
-msgstr "Zno_vu načíst"
-
-#: ../meld/filediff.py:1425
-msgid "Files are identical"
-msgstr "Soubory jsou stejné"
-
-#: ../meld/filediff.py:1438
+"There are bars on the left and right-hand sides of the window that show you "
+"a simple coloured summary of the comparison results. Each file or folder in "
+"the comparison corresponds to a small section of these bars, though "
+"<app>Meld</app> doesn't show <em>Same</em> files so that it's easier to see "
+"any actually important differences. You can click anywhere on this bar to "
+"jump straight to that place in the comparison."
+msgstr ""
+"Po levé i pravé straně okna se nachází lišty, které vám zobrazují jednoduchý "
+"barevný přehled výsledků porovnávání. Každý soubor nebo složka v porovnání "
+"odpovídají malému úseku lišty, přitom ale <app>Meld</app> nezobrazuje "
+"<em>stejné</em> soubory, takže jsou lépe vidět opravdu podstatné rozdíly. Na "
+"lištu můžete kdekoliv kliknout a dostat se tak přímo na místo v porovnání."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/folder-mode.page:63
+msgid "Navigating folder comparisons"
+msgstr "Pohyb v porovnávání složek"
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/folder-mode.page:65
 msgid ""
-"Text filters are being used, and may be masking differences between files. "
-"Would you like to compare the unfiltered files?"
+"You can jump between changed files (that is, any files/folders that are "
+"<em>not</em> classified as being identical) with the <guiseq><gui style="
+"\"menu\">Changes</gui><gui style=\"menuitem\">Previous change</gui></guiseq> "
+"and <guiseq><gui style=\"menu\">Changes</gui><gui style=\"menuitem\">Next "
+"change</gui></guiseq> menu items, or using the corresponding buttons on the "
+"toolbar."
 msgstr ""
-"Jsou používány textové filtry a může dojít k zamaskování rozdílů mezi "
-"soubory. Chcete porovnat nefiltrované soubory?"
-
-#: ../meld/filediff.py:1443
-msgid "Files differ in line endings only"
-msgstr "Soubory se liší pouze zakončením řádků"
-
-#: ../meld/filediff.py:1445
-#, python-format
+"Mezi změněnými soubory (to jsou všechny soubory/složky, které <em>nejsou</"
+"em> označené jako shodné) se můžete pohybovat pomocí položek nabídky "
+"<guiseq><gui style=\"menu\">Změny</gui><gui style=\"menuitem\">Předchozí "
+"změna</gui></guiseq> a <guiseq><gui style=\"menu\">Změny</gui><gui style="
+"\"menuitem\">Následující změna</gui></guiseq> nebo použít příslušné tlačítko "
+"na nástrojové liště."
+
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/folder-mode.page:73
 msgid ""
-"Files are identical except for differing line endings:\n"
-"%s"
+"You can use the <key>Left</key> and <key>Right</key> arrow keys to move "
+"between the folders you're comparing. This is useful so that you can select "
+"an individual file for copying or deletion."
 msgstr ""
-"Soubory jsou shodné, vyjma rozdílného zakončení řádků:\n"
-"%s"
-
-#: ../meld/filediff.py:1465
-msgid "Show without filters"
-msgstr "Zobrazit bez filtrů"
+"Pomocí kláves <key>←</key> a <key>→</key> můžete přecházet mezi složkami, "
+"které porovnáváte. To se hodí, abyste mohli vybírat jednotlivé soubory ke "
+"zkopírování nebo ke smazání."
 
-#: ../meld/filediff.py:1487
-msgid "Change highlighting incomplete"
-msgstr "Změnit zvýraznění neúplných"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/folder-mode.page:83
+msgid "States in folder comparisons"
+msgstr "Stavy při porovnávání složek"
 
-#: ../meld/filediff.py:1488
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/folder-mode.page:85
 msgid ""
-"Some changes were not highlighted because they were too large. You can force "
-"Meld to take longer to highlight larger changes, though this may be slow."
+"Each file or folder in a tree has its own <em>state</em>, telling you how it "
+"differed from its corresponding files/folders. The possible states are:"
 msgstr ""
-"Některé změny nebyly zvýrazněny, protože jsou příliš rozsáhlé. Můžete Meld "
-"přimět k používání větší délky, aby se zvýraznily i rozsáhlé změny, ale může "
-"to pak být pomalé."
-
-#: ../meld/filediff.py:1496
-msgid "Keep highlighting"
-msgstr "Zachovat zvýrazňování"
-
-#: ../meld/filediff.py:1498
-msgid "_Keep highlighting"
-msgstr "Z_achovat zvýrazňování"
-
-#: ../meld/filediff.py:1633
-#, python-format
-msgid "Replace file “%s”?"
-msgstr "Nahradit soubor „%s“?"
-
-#: ../meld/filediff.py:1635
-#, python-format
+"Každý soubor či složka ve stromu má svůj vlastní <em>stav</em>, který vám "
+"říká, jak se liší od svého protějšku. Možné stavy jsou:"
+
+#. (itstool) path: table/title
+#: C/folder-mode.page:106
+msgid "Folder comparison states"
+msgstr "Stavy při porovnávání složek"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:126
+msgid "The file/folder is the same across all compared folders."
+msgstr "Soubor/složka je stejná ve všech porovnávaných složkách."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:132
+msgid "Same when filtered"
+msgstr "Stejné díky filtru"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:134
+msgid "Italics"
+msgstr "kurzíva"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:140
 msgid ""
-"A file with this name already exists in “%s”.\n"
-"If you replace the existing file, its contents will be lost."
+"These files are different across folders, but once <link xref=\"text-filters"
+"\">text filters</link> are applied, these files become identical."
 msgstr ""
-"V „%s“ již existuje soubor se stejným názvem.\n"
-"Pokud stávající soubor nahradíte, jeho obsah bude ztracen."
-
-#: ../meld/filediff.py:1653
-#, python-format
-msgid "Could not save file %s."
-msgstr "Nelze uložit soubor %s."
-
-#: ../meld/filediff.py:1654
-#, python-format
+"Tyto soubory se napříč složkami liší, ale díky použití <link xref=\"text-"
+"filters\">textového filtru</link> se tyto soubory jeví jako stejné."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:150
+msgid "Blue and bold"
+msgstr "modré a tučné"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:156
+msgid "These files differ between the folders being compared."
+msgstr "Tyto soubory se liší mezi složkami, které jsou porovnávány."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:170
+msgid "This file/folder exists in this folder, but not in the others."
+msgstr "Tento soubor/složka existuje v této složce, ale ne v ostatních."
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:178
+msgid "Greyed out text with a line through the middle"
+msgstr "zašedlý středem přeškrtnutý text"
+
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:184
 msgid ""
-"Couldn't save file due to:\n"
-"%s"
+"This file/folder doesn't exist in this folder, but does in one of the others."
 msgstr ""
-"Nelze uložit soubor z důvodu:\n"
-"%s"
-
-#: ../meld/filediff.py:1666
-msgid "Save Left Pane As"
-msgstr "Uložení levého panelu jako"
-
-#: ../meld/filediff.py:1668
-msgid "Save Middle Pane As"
-msgstr "Uložení prostředního panelu jako"
-
-#: ../meld/filediff.py:1670
-msgid "Save Right Pane As"
-msgstr "Uložení pravého panelu jako"
-
-#: ../meld/filediff.py:1684
-#, python-format
-msgid "File %s has changed on disk since it was opened"
-msgstr "Soubor „%s“ byl od doby, co jste jej otevřeli, změněn."
+"Tento soubor/složka neexistuje v této složce, ale v některé z ostatních ano."
 
-#: ../meld/filediff.py:1686
-msgid "If you save it, any external changes will be lost."
-msgstr "Pokud jej uložíte, budou vnější změny ztraceny."
-
-#: ../meld/filediff.py:1689
-msgid "Save Anyway"
-msgstr "Přesto uložit"
-
-#: ../meld/filediff.py:1690
-msgid "Don't Save"
-msgstr "Neukládat"
-
-#: ../meld/filediff.py:1716
-msgid "Inconsistent line endings found"
-msgstr "Nalezeny řádky s nejednotným zakončením"
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:199
+msgid ""
+"When comparing this file, an error occurred. The most common error causes "
+"are file permissions (i.e., <app>Meld</app> was not allowed to open the "
+"file) and filename encoding errors."
+msgstr ""
+"Při porovnávání tohoto souboru nastala chyba. Nejčastější příčinou chyb jsou "
+"oprávnění k souboru (tj. aplikaci <app>Meld</app> nebylo dovoleno soubor "
+"otevřít) a chyby v kódování názvu souboru."
 
-#: ../meld/filediff.py:1718
-#, python-format
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/folder-mode.page:217
 msgid ""
-"'%s' contains a mixture of line endings. Select the line ending format to "
-"use."
+"You can filter out files based on these states, for example, to show only "
+"files that have been <em>Modified</em>. You can read more about this in "
+"<link xref=\"file-filters#file-state-filter\"/>."
 msgstr ""
-"„%s“ obsahuje směsici různých zakončení řádků. Vyberte si, který formát "
-"zakončení chcete použít?"
+"Můžete odfiltrovat soubory na základě jejich stavu, například aby se "
+"zobrazovaly jen soubory, které byly <em>změněné</em>. Více si o tom můžete "
+"přečíst v kapitole <link xref=\"file-filters#file-state-filter\"/>."
 
-#: ../meld/filediff.py:1739
-msgid "_Save as UTF-8"
-msgstr "_Uložit v UTF-8"
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/folder-mode.page:223
+msgid ""
+"Finally, the most recently modified file/folder has an emblem attached to it."
+msgstr "Navíc mají nejnověji změněné soubory/složky připojen symbol."
 
-#: ../meld/filediff.py:1742
-#, python-format
-msgid "Couldn't encode text as “%s”"
-msgstr "Text nelze zakódovat jako „%s“"
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/missing-functionality.page:15
+msgid "Things that <app>Meld</app> doesn't do"
+msgstr "Věci, které <app>Meld</app> nedělá"
 
-#: ../meld/filediff.py:1744
-#, python-format
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/missing-functionality.page:17
 msgid ""
-"File “%s” contains characters that can't be encoded using encoding “%s”.\n"
-"Would you like to save as UTF-8?"
+"Have you ever spent half an hour poking around an application trying to find "
+"out how to do something, thinking that <em>surely</em> there must be an "
+"option for this?"
 msgstr ""
-"Soubor „%s“ obsahuje znaky, které nelze zakódovat pomocí kódování „%s“\n"
-"Chcete jej uložit v UTF-8?"
-
-#: ../meld/filediff.py:2096
-msgid "Live comparison updating disabled"
-msgstr "Živá aktualizace porovnání zakázána"
+"Strávili jste hodinu a půl prozkoumáváním aplikace ve snaze najít, jak se "
+"udělá jedna konkrétní věc, protože jste si byli <em>jistí</em>, že to musí "
+"nějak jít?"
 
-#: ../meld/filediff.py:2097
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/missing-functionality.page:23
 msgid ""
-"Live updating of comparisons is disabled when synchronization points are "
-"active. You can still manually refresh the comparison, and live updates will "
-"resume when synchronization points are cleared."
+"This section lists a few of the common things that <app>Meld</app> "
+"<em>doesn't</em> do, either as a deliberate choice, or because we just "
+"haven't had time."
 msgstr ""
-"Když jsou aktivní synchronizační body, je živá aktualizace porovnávání "
-"zakázána. Možnost aktualizovat porovnávání ručně vám ale zůstává a živé "
-"aktualizace se obnoví ve chvíli, kdy jsou synchronizační body smazány."
-
-#: ../meld/filemerge.py:48
-#, python-format
-msgid "[%s] Merging files"
-msgstr "[%s] Slučují se soubory"
-
-#: ../meld/gutterrendererchunk.py:93
-msgid "Copy _up"
-msgstr "Kopírovat nahor_u"
-
-#: ../meld/gutterrendererchunk.py:94
-msgid "Copy _down"
-msgstr "Kopírovat _dolů"
-
-#: ../meld/meldapp.py:170
-msgid "wrong number of arguments supplied to --diff"
-msgstr "poskytnut nesprávný počet argumentů pro --diff"
-
-#: ../meld/meldapp.py:175
-msgid "Start with an empty window"
-msgstr "Spustit s prázdným oknem"
-
-#: ../meld/meldapp.py:176 ../meld/meldapp.py:178
-msgid "file"
-msgstr "soubor"
-
-#: ../meld/meldapp.py:176 ../meld/meldapp.py:180
-msgid "folder"
-msgstr "složka"
-
-#: ../meld/meldapp.py:177
-msgid "Start a version control comparison"
-msgstr "Spustit nové porovnání správy verzí"
-
-#: ../meld/meldapp.py:179
-msgid "Start a 2- or 3-way file comparison"
-msgstr "Spustit dvojcestné nebo trojcestné porovnání souborů"
-
-#: ../meld/meldapp.py:181
-msgid "Start a 2- or 3-way folder comparison"
-msgstr "Spustit dvojcestné nebo trojcestné porovnání složek"
-
-#: ../meld/meldapp.py:224
-#, python-format
-msgid "Error: %s\n"
-msgstr "Chyba: %s\n"
-
-#: ../meld/meldapp.py:231
-msgid "Meld is a file and directory comparison tool."
-msgstr "Meld je nástroj porovnávající soubory a složky."
-
-#: ../meld/meldapp.py:235
-msgid "Set label to use instead of file name"
-msgstr "Nastavit k použití popisek namísto názvu souboru"
-
-#: ../meld/meldapp.py:238
-msgid "Open a new tab in an already running instance"
-msgstr "Otevřít novou kartu v již běžící instanci"
-
-#: ../meld/meldapp.py:241
-msgid "Automatically compare all differing files on startup"
-msgstr "Automaticky při spuštění porovnat všechny lišící se soubory"
-
-#: ../meld/meldapp.py:244
-msgid "Ignored for compatibility"
-msgstr "Ignorováno z důvodu kompatibility"
-
-#: ../meld/meldapp.py:248
-msgid "Set the target file for saving a merge result"
-msgstr "Nastavit cílový soubor, do kterého se má uložit výsledek slučování"
-
-#: ../meld/meldapp.py:251
-msgid "Automatically merge files"
-msgstr "Automaticky sloučit soubory"
-
-#: ../meld/meldapp.py:255
-msgid "Load a saved comparison from a Meld comparison file"
-msgstr "Načíst uložené porovnání ze srovnávacího souboru Meld"
-
-#: ../meld/meldapp.py:259
-msgid "Create a diff tab for the supplied files or folders"
-msgstr "Vytvořit kartu s rozdílem pro zadané soubory nebo složky"
-
-#: ../meld/meldapp.py:279
-#, python-format
-msgid "too many arguments (wanted 0-3, got %d)"
-msgstr "příliš mnoho argumentů (požadováno 0 – 3, obdrženo %d)"
-
-#: ../meld/meldapp.py:282
-msgid "can't auto-merge less than 3 files"
-msgstr "nelze automaticky sloučit méně než 3 soubory"
-
-#: ../meld/meldapp.py:284
-msgid "can't auto-merge directories"
-msgstr "nelze automaticky sloučit složky"
-
-#: ../meld/meldapp.py:298
-msgid "Error reading saved comparison file"
-msgstr "Chyba při čtení uloženého srovnávacího souboru"
-
-#: ../meld/meldapp.py:326
-#, python-format
-msgid "invalid path or URI \"%s\""
-msgstr "neplatná cesta nebo adresa URI „%s“"
-
-#. TRANSLATORS: This is the label of a new, currently-unnamed file.
-#: ../meld/meldbuffer.py:137
-msgid "<unnamed>"
-msgstr "<bez názvu>"
-
-#: ../meld/melddoc.py:78 ../meld/melddoc.py:79
-msgid "untitled"
-msgstr "nepojmenovaný"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:48
-msgid "_File"
-msgstr "_Soubor"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:49
-msgid "_New Comparison..."
-msgstr "_Nové porovnávání…"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:50
-msgid "Start a new comparison"
-msgstr "Spustit nové porovnání"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:53
-msgid "Save the current file"
-msgstr "Uložit aktuální soubor"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:55
-msgid "Save As..."
-msgstr "Uložit jako…"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:56
-msgid "Save the current file with a different name"
-msgstr "Uložit aktuální soubor pod jiným názvem"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:59
-msgid "Close the current file"
-msgstr "Zavřít aktuální soubor"
+"Tato část uvádí několik běžných věcí, které <app>Meld</app> <em>nedělá</em>, "
+"ať už záměrně nebo proto, že na ně ještě nebyl čas."
 
-#: ../meld/meldwindow.py:62
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Upravit"
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/missing-functionality.page:30
+msgid "Aligning changes by adding lines"
+msgstr "Zarovnávání změn přidáním řádků"
 
-#: ../meld/meldwindow.py:64
-msgid "Undo the last action"
-msgstr "Vrátit zpět poslední činnost"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:67
-msgid "Redo the last undone action"
-msgstr "Zopakovat poslední činnost vrácenou zpět"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:69
-msgid "Cut the selection"
-msgstr "Vyjmout výběr"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:71
-msgid "Copy the selection"
-msgstr "Kopírovat výběr"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:73
-msgid "Paste the clipboard"
-msgstr "Vložit obsah schránky"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:75
-msgid "Find..."
-msgstr "Najít…"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:75
-msgid "Search for text"
-msgstr "Hledat text"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:77
-msgid "Find Ne_xt"
-msgstr "_Najít následující"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:78
-msgid "Search forwards for the same text"
-msgstr "Hledat tentýž text vpřed"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:80
-msgid "Find _Previous"
-msgstr "Nalézt _předchozí"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:81
-msgid "Search backwards for the same text"
-msgstr "Hledat nazpět tentýž text"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:84
-msgid "_Replace..."
-msgstr "Nah_radit…"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:85
-msgid "Find and replace text"
-msgstr "Najít a nahradit text"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:88
-msgid "_Changes"
-msgstr "_Změny"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:89
-msgid "Next Change"
-msgstr "Následující změna"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:90
-msgid "Go to the next change"
-msgstr "Přejít na následující změnu"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:92
-msgid "Previous Change"
-msgstr "Předchozí změna"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:93
-msgid "Go to the previous change"
-msgstr "Přejít na předchozí změnu"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:95
-msgid "Open Externally"
-msgstr "Otevřít externě"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:96
-msgid "Open selected file or directory in the default external application"
-msgstr "Otevřít vybraný soubor nebo složku ve výchozí externí aplikaci"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:100
-msgid "_View"
-msgstr "_Zobrazit"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:101
-msgid "File Status"
-msgstr "Stav souboru"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:102
-msgid "Version Status"
-msgstr "Stav verze"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:105
-msgid "Stop the current action"
-msgstr "Zastavit aktuální činnost"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:108
-msgid "Refresh the view"
-msgstr "Obnovit zobrazení"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:111
-msgid "_Tabs"
-msgstr "Kar_ty"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:112
-msgid "_Previous Tab"
-msgstr "_Předchozí karta"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:113
-msgid "Activate previous tab"
-msgstr "Přejít na předchozí kartu"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:115
-msgid "_Next Tab"
-msgstr "_Následující karta"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:116
-msgid "Activate next tab"
-msgstr "Aktivovat následující kartu"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:119
-msgid "Move Tab _Left"
-msgstr "Přesunout kartu do_leva"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:120
-msgid "Move current tab to left"
-msgstr "Přesunout aktuální kartu doleva"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:123
-msgid "Move Tab _Right"
-msgstr "Přesunout kartu dop_rava"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:124
-msgid "Move current tab to right"
-msgstr "Přesunout aktuální kartu doprava"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:128
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "Celá obrazovka"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:129
-msgid "View the comparison in fullscreen"
-msgstr "Zobrazit porovnání na celou obrazovku"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:131
-msgid "_Toolbar"
-msgstr "Nástrojová _lišta"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:132
-msgid "Show or hide the toolbar"
-msgstr "Zobrazit nebo skrýt nástrojovou lištu"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:141
-msgid "Open Recent"
-msgstr "Otevřít nedávné"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:142
-msgid "Open recent files"
-msgstr "Otevřít nedávné soubory"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:164
-msgid "_Meld"
-msgstr "_Meld"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:165
-msgid "Quit the program"
-msgstr "Ukončit program"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:167
-msgid "Prefere_nces"
-msgstr "_Předvolby"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:168
-msgid "Configure the application"
-msgstr "Nastavit aplikaci"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:170
-msgid "_Contents"
-msgstr "O_bsah"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:171
-msgid "Open the Meld manual"
-msgstr "Otevřít příručku aplikace Meld"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:173
-msgid "About this application"
-msgstr "O této aplikaci"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:548
-msgid "Switch to this tab"
-msgstr "Přepnout na tuto kartu"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:659
-#, python-format
-msgid "Need three files to auto-merge, got: %r"
-msgstr "Pro automatické sloučení jsou zapotřebí tři soubory, obdržen: %r"
-
-#: ../meld/meldwindow.py:673
-msgid "Cannot compare a mixture of files and directories"
-msgstr "Nelze porovnávat směs souborů a složek"
-
-#. no common path. empty names get changed to "[None]"
-#: ../meld/misc.py:178
-msgid "[None]"
-msgstr "[Žádný]"
-
-#: ../meld/preferences.py:33
-msgid "label"
-msgstr "popisek"
-
-#: ../meld/preferences.py:33
-msgid "pattern"
-msgstr "vzorek"
-
-#: ../meld/recent.py:114
-msgid "Version control:"
-msgstr "Správa verzí:"
-
-#: ../meld/ui/notebooklabel.py:65
-msgid "Close tab"
-msgstr "Zavřít kartu"
-
-#: ../meld/ui/vcdialogs.py:61
-msgid "No files will be committed"
-msgstr "Žádné soubory nebudou zařazeny"
-
-#. Translators: First %s is replaced by translated "%d unpushed
-#. commits", second %s is replaced by translated "%d branches"
-#: ../meld/vc/git.py:129
-#, python-format
-msgid "%s in %s"
-msgstr "%s v %s"
-
-#. Translators: These messages cover the case where there is
-#. only one branch, and are not part of another message.
-#: ../meld/vc/git.py:130 ../meld/vc/git.py:137
-#, python-format
-msgid "%d unpushed commit"
-msgid_plural "%d unpushed commits"
-msgstr[0] "%d zařazená neodeslaná"
-msgstr[1] "%d zařazené neodeslané"
-msgstr[2] "%d zařazených neodeslaných"
-
-#: ../meld/vc/git.py:132
-#, python-format
-msgid "%d branch"
-msgid_plural "%d branches"
-msgstr[0] "%d větvi"
-msgstr[1] "%d větvích"
-msgstr[2] "%d větvích"
-
-#: ../meld/vc/git.py:360
-#, python-format
-msgid "Mode changed from %s to %s"
-msgstr "Režim změněn z %s na %s"
-
-#: ../meld/vc/_vc.py:47
-msgid "Merged"
-msgstr "sloučené"
-
-#: ../meld/vc/_vc.py:47
-msgid "Base"
-msgstr "základní"
-
-#: ../meld/vc/_vc.py:47
-msgid "Local"
-msgstr "místní"
-
-#: ../meld/vc/_vc.py:47
-msgid "Remote"
-msgstr "vzdálené"
-
-#: ../meld/vc/_vc.py:65
-msgid "Unversioned"
-msgstr "Neverzováno"
-
-#: ../meld/vc/_vc.py:68
-msgid "Error"
-msgstr "Chyba"
-
-#: ../meld/vc/_vc.py:70
-msgid "Newly added"
-msgstr "Nově přidáno"
-
-#: ../meld/vc/_vc.py:72
-msgid "Renamed"
-msgstr "Přejmenováno"
-
-#: ../meld/vc/_vc.py:73
-msgid "Conflict"
-msgstr "Konflikt"
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/missing-functionality.page:31
+msgid ""
+"When <app>Meld</app> shows differences between files, it shows both files as "
+"they would appear in a normal text editor. It does <em>not</em> insert "
+"additional lines so that the left and right sides of a particular change are "
+"the same size. There is no option to do this."
+msgstr ""
+"Když <app>Meld</app> zobrazuje rozdíly mezi soubory, zobrazuje oba soubory "
+"stejným způsobem jako běžný textový editor. <em>Nevkládá</em> žádné "
+"dodatečné řádky, aby levá a pravá strana se změnami měly stejnou velikost. "
+"Není k dispozici ani žádná volba, která by to dělala."
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/command-line.page:15
+msgid "Command line usage"
+msgstr "Použití příkazového řádku"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/command-line.page:17
+msgid ""
+"If you start <app>Meld</app> from the command line, you can tell it what to "
+"do when it starts."
+msgstr ""
+"Když spouštíte <app>Meld</app> z příkazové řádky, můžete mu říct, co má po "
+"spuštění udělat."
 
-#: ../meld/vc/_vc.py:74
-msgid "Removed"
-msgstr "Odstraněno"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/command-line.page:20
+msgid ""
+"For a two- or three-way <link xref=\"file-mode\">file comparison</link>, "
+"start <app>Meld</app> with <cmd>meld <var>file1</var> <var>file2</var></cmd> "
+"or <cmd>meld <var>file1</var> <var>file2</var> <var>file3</var></cmd> "
+"respectively."
+msgstr ""
+"Pro dvoj nebo trojcestné <link xref=\"file-mode\">porovnání souborů</link> "
+"spusťte <app>Meld</app> pomocí <cmd>meld <var>soubor1</var> <var>soubor2</"
+"var></cmd> respektive <cmd>meld <var>soubor1</var> <var>soubor2</var> "
+"<var>soubor3</var></cmd>."
 
-#: ../meld/vc/_vc.py:75
-msgid "Missing"
-msgstr "Schází"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/command-line.page:26
+msgid ""
+"For a two- or three-way <link xref=\"folder-mode\">directory comparison</"
+"link>, start <app>Meld</app> with <cmd>meld <var>dir1</var> <var>dir2</var></"
+"cmd> or <cmd>meld <var>dir1</var> <var>dir2</var> <var>dir3</var></cmd>."
+msgstr ""
+"Pro dvoj nebo trojcestné <link xref=\"file-mode\">porovnání složek</link> "
+"spusťte <app>Meld</app> pomocí <cmd>meld <var>složka1</var> <var>složka2</"
+"var></cmd> respektive <cmd>meld <var>složka1</var> <var>složka2</var> "
+"<var>složka3</var></cmd>."
 
-#: ../meld/vc/_vc.py:76
-msgid "Not present"
-msgstr "Není přítomno"
-
-#: ../meld/vcview.py:233 ../meld/vcview.py:417
-msgid "Location"
-msgstr "Umístění"
-
-#: ../meld/vcview.py:234
-msgid "Status"
-msgstr "Stav"
-
-#: ../meld/vcview.py:235
-msgid "Revision"
-msgstr "Revize"
-
-#: ../meld/vcview.py:236
-msgid "Options"
-msgstr "Možnosti"
-
-#. TRANSLATORS: this is an error message when a version control
-#. application isn't installed or can't be found
-#: ../meld/vcview.py:324
-#, python-format
-msgid "%s not installed"
-msgstr "%s není nainstalováno"
-
-#. TRANSLATORS: this is an error message when a version
-#. controlled repository is invalid or corrupted
-#: ../meld/vcview.py:328
-msgid "Invalid repository"
-msgstr "Neplatné úložiště"
-
-#: ../meld/vcview.py:337
-#, python-format
-msgid "%s (%s)"
-msgstr "%s (%s)"
-
-#: ../meld/vcview.py:339 ../meld/vcview.py:347
-msgid "None"
-msgstr "Žádný"
-
-#: ../meld/vcview.py:358
-msgid "No valid version control system found in this folder"
-msgstr "V této složce nebyl nalezen žádný platný systém správy verzí"
-
-#: ../meld/vcview.py:360
-msgid "Only one version control system found in this folder"
-msgstr "V této složce byl nalezen jen jeden systém správy verzí"
-
-#: ../meld/vcview.py:362
-msgid "Choose which version control system to use"
-msgstr "Vyberte, který systém správy verzí se má použít"
-
-#. TRANSLATORS: This is the location of the directory the user is diffing
-#: ../meld/vcview.py:417
-#, python-format
-msgid "%s: %s"
-msgstr "%s: %s"
-
-#: ../meld/vcview.py:431 ../meld/vcview.py:439
-#, python-format
-msgid "Scanning %s"
-msgstr "Prochází se %s"
-
-#: ../meld/vcview.py:479
-msgid "(Empty)"
-msgstr "(Prázdný)"
-
-#: ../meld/vcview.py:522
-#, python-format
-msgid "%s — local"
-msgstr "%s — místní"
-
-#: ../meld/vcview.py:523
-#, python-format
-msgid "%s — remote"
-msgstr "%s — vzdálený"
-
-#: ../meld/vcview.py:531
-#, python-format
-msgid "%s (local, merge, remote)"
-msgstr "%s (místní, sloučený, vzdálený)"
-
-#: ../meld/vcview.py:536
-#, python-format
-msgid "%s (remote, merge, local)"
-msgstr "%s (vzdálený, sloučený, místní)"
-
-#: ../meld/vcview.py:547
-#, python-format
-msgid "%s — repository"
-msgstr "%s — repozitář"
-
-#: ../meld/vcview.py:553
-#, python-format
-msgid "%s (working, repository)"
-msgstr "%s (pracovní, repozitář)"
-
-#: ../meld/vcview.py:557
-#, python-format
-msgid "%s (repository, working)"
-msgstr "%s (repozitář, pracovní)"
-
-#: ../meld/vcview.py:741
-msgid "Remove folder and all its files?"
-msgstr "Odstranit složku a všechny soubory v ní?"
-
-#: ../meld/vcview.py:743
-msgid ""
-"This will remove all selected files and folders, and all files within any "
-"selected folders, from version control."
-msgstr ""
-"Tímto se ze správy verzí odstraní všechny vybrané soubory a složky (a "
-"všechny soubory v těchto složkách)."
-
-#: ../meld/vcview.py:777
-#, python-format
-msgid "Error removing %s"
-msgstr "Chyba při odstraňování %s"
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/command-line.page:31
+msgid ""
+"You can start a <link xref=\"vc-mode\">version control</link> comparison by "
+"just giving a single argument; if that file or directory is managed by a "
+"<link xref=\"vc-supported\">recognized version control system</link>, it "
+"will start a version control comparison on that argument. For example, "
+"<cmd>meld .</cmd> would start a version control view of the current "
+"directory."
+msgstr ""
+"Porovnání ve <link xref=\"vc-mode\">správě verzí</link> můžete spustit "
+"zadání pouhého jednoho argumentu. Pokud je zadaný soubor nebo složka "
+"spravována některým <link xref=\"vc-supported\">rozpoznaným systémem správy "
+"verzí</link>, spustí se porovnání tohoto argumentu ve správě verzí. "
+"Například <cmd>meld .</cmd> by spustilo zobrazení správy verzí pro aktuální "
+"složku."
+
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/command-line.page:40
+msgid "Run <cmd>meld --help</cmd> for a list of all command line options."
+msgstr ""
+"Spuštěním <cmd>meld --help</cmd> si můžete vypsat všechny možnosti "
+"příkazového řádku."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]