[meld] Updated Czech translationcommit dba543fa0583730e813474928f4e8e4a53705c31
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Tue Jul 21 19:38:51 2015 +0200

    Updated Czech translation

 help/cs/cs.po |   27 ++++++++++++++++-----------
 1 files changed, 16 insertions(+), 11 deletions(-)
---
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
index e6aca12..6a24099 100644
--- a/help/cs/cs.po
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: meld master\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-05-31 10:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-05-31 20:01+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-07-20 19:42+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-07-21 11:57+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -709,10 +709,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Název příkazu, který provede otevření textových souborů v externím editoru. "
 "Stačí samotný příkaz (např. <cmd>gedit</cmd>), a otevíraný soubor je pak "
-"předán jako poslední argument. Nebo případně můžete do příkazu přidat "
-"<code>{file}</code> a <code>{line}</code>,  které pak <app>Meld</app> "
-"nahradí názvem souboru včetně cesty, respektive číslem aktuálního řádku. "
-"(např. <cmd>gedit {file}:{line}</cmd>)."
+"předán jako poslední argument. Nebo případně můžete do příkazu přidat <code>"
+"{file}</code> a <code>{line}</code>,  které pak <app>Meld</app> nahradí "
+"názvem souboru včetně cesty, respektive číslem aktuálního řádku. (např. "
+"<cmd>gedit {file}:{line}</cmd>)."
 
 #. (itstool) path: terms/title
 #: C/preferences.page:31
@@ -753,7 +753,7 @@ msgstr ""
 #. (itstool) path: item/p
 #: C/preferences.page:44
 msgid ""
-"This option only has an effect if if \"Compare files based only on size and "
+"This option only has an effect if \"Compare files based only on size and "
 "timestamp\" is not enabled."
 msgstr ""
 "Tato volba má význam, jen když není zapnuto „Porovnávat soubory jen na "
@@ -1147,7 +1147,7 @@ msgid "The file/folder is the same as the repository version."
 msgstr "Soubor/složka jsou stejné jako verze v repozitáři."
 
 #. (itstool) path: td/p
-#: C/vc-mode.page:109 C/folder-mode.page:150
+#: C/vc-mode.page:109
 msgid "Red and bold"
 msgstr "červené a tučné"
 
@@ -1243,7 +1243,7 @@ msgstr ""
 
 #. (itstool) path: td/p
 #: C/vc-mode.page:197
-msgid "Non VC"
+msgid "Unversioned"
 msgstr "Neverzováno"
 
 #. (itstool) path: td/p
@@ -1281,8 +1281,8 @@ msgid ""
 "change which file states you see by using the <guiseq><gui style=\"menu"
 "\">View</gui><gui style=\"menuitem\">Version Status</gui></guiseq> menu, or "
 "by clicking the corresponding <gui style=\"button\">Modified</gui>, <gui "
-"style=\"button\">Normal</gui>, <gui style=\"button\">Non VC</gui> and <gui "
-"style=\"button\">Ignored</gui> buttons on the toolbar."
+"style=\"button\">Normal</gui>, <gui style=\"button\">Unversioned</gui> and "
+"<gui style=\"button\">Ignored</gui> buttons on the toolbar."
 msgstr ""
 "Velmi často budete chtít vidět jen soubory, u kterých bylo zjištěno, že se "
 "nějakým způsobem liší. Proto se jedná o výchozí nastavení aplikace "
@@ -1683,6 +1683,11 @@ msgstr ""
 "filters\">textového filtru</link> se tyto soubory jeví jako stejné."
 
 #. (itstool) path: td/p
+#: C/folder-mode.page:150
+msgid "Blue and bold"
+msgstr "modré a tučné"
+
+#. (itstool) path: td/p
 #: C/folder-mode.page:156
 msgid "These files differ between the folders being compared."
 msgstr "Tyto soubory se liší mezi složkami, které jsou porovnávány."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]