[pitivi] Updated Czech translationcommit 920faee649d8715efe0bc3420f18ff55fd5180f1
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Wed Dec 23 10:38:07 2015 +0100

    Updated Czech translation

 po/cs.po |  433 +++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 206 insertions(+), 227 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 765ccd6..750d5b0 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: pitivi\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=pitivi&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-12-02 16:49+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-12-09 19:05+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-18 12:24+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-23 10:36+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -97,7 +97,7 @@ msgstr "Začíná automatického zarovnání"
 msgid "<b><big>Performing Auto-Alignment</big></b>"
 msgstr "<b><big>Provádění automatického zarovnání</big></b>"
 
-#: ../data/ui/alignmentprogress.ui.h:3 ../pitivi/render.py:884
+#: ../data/ui/alignmentprogress.ui.h:3 ../pitivi/render.py:885
 msgid "Estimating..."
 msgstr "Odhaduje se…"
 
@@ -225,8 +225,8 @@ msgstr "Otevřít projekt…"
 msgid "Save the current project under a new name or a different location"
 msgstr "Uložit aktuální projekt pod novým názvem nebo na jiné místo"
 
-#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:4 ../pitivi/mainwindow.py:1192
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1250
+#: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:4 ../pitivi/mainwindow.py:1157
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1215
 msgid "Save As..."
 msgstr "Uložit jako…"
 
@@ -259,7 +259,7 @@ msgid "Edit the project settings"
 msgstr "Upravit nastavení projektu"
 
 #: ../data/ui/mainmenubutton.ui.h:12 ../data/ui/projectsettings.ui.h:3
-#: ../pitivi/medialibrary.py:144
+#: ../pitivi/medialibrary.py:139
 msgid "Project Settings"
 msgstr "Nastavení projektu"
 
@@ -287,19 +287,19 @@ msgstr "Importovat"
 msgid "Remove selected clips from the project"
 msgstr "Odebrat vybrané klipy z projektu"
 
-#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:4 ../pitivi/medialibrary.py:294
+#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:4
 msgid "_Remove from Project"
 msgstr "Odeb_rat z projektu"
 
 #: ../data/ui/medialibrary.ui.h:5
-msgid "Clip Properties..."
+msgid "Clip properties..."
 msgstr "Vlastnosti klipu…"
 
 #: ../data/ui/medialibrary.ui.h:6
 msgid "Insert the selected clips at the end of the timeline"
 msgstr "Vložit vybrané klipy na konec časové osy"
 
-#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:7 ../pitivi/medialibrary.py:297
+#: ../data/ui/medialibrary.ui.h:7
 msgid "Insert at _End of Timeline"
 msgstr "Vložit na kon_ec časové osy"
 
@@ -370,10 +370,10 @@ msgid "Standard PAL"
 msgstr "Standardní PAL"
 
 #: ../data/ui/projectsettings.ui.h:4 ../data/ui/renderingprogress.ui.h:4
-#: ../pitivi/mainwindow.py:708 ../pitivi/mainwindow.py:825
-#: ../pitivi/mainwindow.py:961 ../pitivi/mainwindow.py:1143
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1195 ../pitivi/mainwindow.py:1252
-#: ../pitivi/medialibrary.py:475
+#: ../pitivi/mainwindow.py:674 ../pitivi/mainwindow.py:791
+#: ../pitivi/mainwindow.py:926 ../pitivi/mainwindow.py:1108
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1160 ../pitivi/mainwindow.py:1217
+#: ../pitivi/medialibrary.py:495
 msgid "Cancel"
 msgstr "Zrušit"
 
@@ -412,12 +412,12 @@ msgid "Frame Rate:"
 msgstr "Snímková rychlost:"
 
 #: ../data/ui/projectsettings.ui.h:16 ../data/ui/renderingdialog.ui.h:27
-#: ../pitivi/effects.py:260
+#: ../pitivi/effects.py:179
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
 #: ../data/ui/projectsettings.ui.h:19 ../data/ui/renderingdialog.ui.h:30
-#: ../pitivi/effects.py:261
+#: ../pitivi/effects.py:179
 msgid "Audio"
 msgstr "Zvuk"
 
@@ -465,7 +465,7 @@ msgstr "AAC"
 msgid "6 channels (5.1)"
 msgstr "6 kanálů (5.1)"
 
-#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:7 ../pitivi/mainwindow.py:468
+#: ../data/ui/renderingdialog.ui.h:7 ../pitivi/mainwindow.py:443
 msgid "Render"
 msgstr "Vykreslit"
 
@@ -547,11 +547,11 @@ msgstr ""
 "rozlišení obrazu, výkonu vašeho počítače, použitých efektech a délce vašeho "
 "filmu.</small>"
 
-#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:3 ../pitivi/viewer.py:696
+#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:3 ../pitivi/viewer.py:704
 msgid "Pause"
 msgstr "Pozastavit"
 
-#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:5 ../pitivi/viewer.py:688
+#: ../data/ui/renderingprogress.ui.h:5 ../pitivi/viewer.py:696
 msgid "Play"
 msgstr "Přehrát"
 
@@ -587,6 +587,66 @@ msgstr "Klávesové zkratky"
 msgid "Missing dependencies..."
 msgstr "Chybějící závislosti…"
 
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:1
+msgid "Split clips at playhead position"
+msgstr "Rozdělit klipy na pozici přehrávání"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:2
+msgid "Split"
+msgstr "Rozdělit"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:3
+msgid "Delete clips"
+msgstr "Odstranit klipy"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:4
+msgid "Delete"
+msgstr "Odstranit"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:5
+msgid "Group clips"
+msgstr "Seskupit klipy"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:6
+msgid "Group"
+msgstr "Seskupit"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:7
+msgid "Ungroup clips"
+msgstr "Zrušit seskupení klipů"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:8
+msgid "Ungroup"
+msgstr "Zrušit seskupení"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:9
+msgid "Copy clips"
+msgstr "Kopírovat klipy"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:10
+msgid "Paste clips"
+msgstr "Vložit klipy"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:11
+msgid "Align clips based on their soundtracks"
+msgstr "Zarovnat klipy podle jejich zvukové stopy"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:12
+msgid "Align"
+msgstr "Zarovnat"
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:13
+msgid ""
+"Toggle gapless mode\n"
+"When enabled, adjacent clips automatically move to fill gaps."
+msgstr ""
+"Přepnout bezešvý režim\n"
+"Když je zapnuto, sousedící klipy se automaticky posunou, aby zaplnily mezery."
+
+#: ../data/ui/timelinetoolbar.ui.h:15
+msgid "Gapless mode"
+msgstr "Bezešvý režim"
+
 #: ../data/ui/titleeditor.ui.h:1
 msgid "Create"
 msgstr "Vytvořit"
@@ -704,141 +764,141 @@ msgstr ""
 "zapne sledování roury GStreamer. Používá se k detekci chyb, které nastanou v "
 "systému GStreamer a ke vzpamatování z nich"
 
-#: ../pitivi/clipproperties.py:136
+#: ../pitivi/clipproperties.py:108
 msgid "Effects"
 msgstr "Efekty"
 
-#: ../pitivi/clipproperties.py:158
+#: ../pitivi/clipproperties.py:134
 msgid "Remove effect"
 msgstr "Odebrat efekt"
 
-#: ../pitivi/clipproperties.py:193
+#: ../pitivi/clipproperties.py:169
 msgid "Active"
 msgstr "Aktivní"
 
-#: ../pitivi/clipproperties.py:195
+#: ../pitivi/clipproperties.py:171
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: ../pitivi/clipproperties.py:205
+#: ../pitivi/clipproperties.py:181
 msgid "Effect name"
 msgstr "Název efektu"
 
-#: ../pitivi/clipproperties.py:226
+#: ../pitivi/clipproperties.py:202
 msgid "Select a clip on the timeline to configure its associated effects"
 msgstr ""
 "Abyste mohli nastavit přidružené efekty, musíte na časové ose vybrat klip"
 
-#: ../pitivi/clipproperties.py:569
+#: ../pitivi/clipproperties.py:523
 msgid "Transformation"
 msgstr "Transformace"
 
-#: ../pitivi/effects.py:64
+#: ../pitivi/effects.py:62
 msgid "Colors"
 msgstr "Barvy"
 
-#: ../pitivi/effects.py:81
+#: ../pitivi/effects.py:79
 msgid "Compositing"
 msgstr "Skládání"
 
-#: ../pitivi/effects.py:88
+#: ../pitivi/effects.py:86
 msgid "Noise & blur"
 msgstr "Šum a rozmazání"
 
-#: ../pitivi/effects.py:94
+#: ../pitivi/effects.py:92
 msgid "Analysis"
 msgstr "Analytické"
 
-#: ../pitivi/effects.py:102
+#: ../pitivi/effects.py:100
 msgid "Geometry"
 msgstr "Geometrické"
 
-#: ../pitivi/effects.py:113
+#: ../pitivi/effects.py:111
 msgid "Fancy"
 msgstr "Zábavné"
 
-#: ../pitivi/effects.py:125
+#: ../pitivi/effects.py:123
 msgid "Time"
 msgstr "Časové"
 
+#: ../pitivi/effects.py:179
+msgid "effect"
+msgstr "efekt"
+
 #. Add Uncategorized only if there are other categories defined.
-#: ../pitivi/effects.py:249 ../pitivi/effects.py:289
+#: ../pitivi/effects.py:243 ../pitivi/effects.py:269
 msgid "Uncategorized"
 msgstr "Nezařazené"
 
-#: ../pitivi/effects.py:251 ../pitivi/effects.py:286
+#: ../pitivi/effects.py:245 ../pitivi/effects.py:266
 msgid "All effects"
 msgstr "Všechny efekty"
 
-#: ../pitivi/effects.py:262
-msgid "effect"
-msgstr "efekt"
-
-#: ../pitivi/mainwindow.py:298
+#: ../pitivi/mainwindow.py:275
 msgid "Media Library"
 msgstr "Knihovna médií"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:300
+#: ../pitivi/mainwindow.py:277
 msgid "Effect Library"
 msgstr "Knihovna efektů"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:311
+#: ../pitivi/mainwindow.py:288
 msgid "Clip"
 msgstr "Klip"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:313
+#: ../pitivi/mainwindow.py:290
 msgid "Transition"
 msgstr "Přechod"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:315
+#: ../pitivi/mainwindow.py:292
 msgid "Title"
 msgstr "Název"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:444
+#: ../pitivi/mainwindow.py:419
 msgid "Undo"
 msgstr "Zpět"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:451
+#: ../pitivi/mainwindow.py:426
 msgid "Redo"
 msgstr "Znovu"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:460 ../pitivi/mainwindow.py:819
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1144 ../pitivi/mainwindow.py:1196
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1253 ../pitivi/preset.py:115
+#: ../pitivi/mainwindow.py:435 ../pitivi/mainwindow.py:785
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1109 ../pitivi/mainwindow.py:1161
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1218 ../pitivi/preset.py:115
 #: ../pitivi/project.py:255
 msgid "Save"
 msgstr "Uložit"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:470
+#: ../pitivi/mainwindow.py:445
 msgid "Export your project as a finished movie"
 msgstr "Exportovat váš projekt jako výsledný film"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:646
+#: ../pitivi/mainwindow.py:612
 msgid "Development version"
 msgstr "Vývojová verze"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:648
+#: ../pitivi/mainwindow.py:614
 #, python-format
 msgid "Version %(cur_ver)s — %(new_ver)s is available"
 msgstr "Verze %(cur_ver)s — %(new_ver)s je k dispozici"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:652
+#: ../pitivi/mainwindow.py:618
 #, python-format
 msgid "Version %s"
 msgstr "Verze %s"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:661
+#: ../pitivi/mainwindow.py:627
 msgid "Current maintainers:"
 msgstr "Současní správci:"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:667
+#: ../pitivi/mainwindow.py:633
 msgid "Past maintainers:"
 msgstr "Bývalí správci:"
 
 #. Translators: this paragraph is to be translated, the list
 #. of contributors is shown dynamically as a clickable link
 #. below it
-#: ../pitivi/mainwindow.py:675
+#: ../pitivi/mainwindow.py:641
 msgid ""
 "Contributors:\n"
 "A handwritten list here would...\n"
@@ -857,7 +917,7 @@ msgstr ""
 "Proto z respektu vůči přispěvatelům místo toho doporučujeme:\n"
 
 #. Translators: keep the %s at the end of the 1st line
-#: ../pitivi/mainwindow.py:682
+#: ../pitivi/mainwindow.py:648
 #, python-format
 msgid ""
 "The list of contributors on Ohloh %s\n"
@@ -866,70 +926,70 @@ msgstr ""
 "Seznam přispěvatelů na Ohloh %s\n"
 "Nebo můžete spustit: git shortlog -s -n"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:686
+#: ../pitivi/mainwindow.py:652
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Marek Černocký <marek manet cz>"
 
 #. The user has not made a decision, don't do anything
-#: ../pitivi/mainwindow.py:705
+#: ../pitivi/mainwindow.py:671
 msgid "Open File..."
 msgstr "Otevřít soubor…"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:709 ../pitivi/mainwindow.py:962
+#: ../pitivi/mainwindow.py:675 ../pitivi/mainwindow.py:927
 msgid "Open"
 msgstr "Otevřít"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:725
+#: ../pitivi/mainwindow.py:691
 msgid "All supported formats"
 msgstr "Všechny podporované formáty"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:788
+#: ../pitivi/mainwindow.py:754
 #, python-format
 msgid "Unable to save project \"%s\""
 msgstr "Nelze uložit projekt „%s“"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:821 ../pitivi/project.py:254
+#: ../pitivi/mainwindow.py:787 ../pitivi/project.py:254
 msgid "Save as..."
 msgstr "Uložit jako…"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:824
+#: ../pitivi/mainwindow.py:790
 msgid "Close without saving"
 msgstr "Zavřít bez uložení"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:839
+#: ../pitivi/mainwindow.py:805
 msgid "Save changes to the current project before closing?"
 msgstr "Chcete před zavřením uložit změny v současném projektu?"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:852
+#: ../pitivi/mainwindow.py:818
 #, python-format
 msgid "If you don't save, the changes from the last %s will be lost."
 msgstr "V případě neuložení budou veškeré změny za poslední %s ztraceny"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:856
+#: ../pitivi/mainwindow.py:822
 msgid "If you don't save, your changes will be lost."
 msgstr "V případě neuložení budou veškeré změny ztraceny."
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:922
+#: ../pitivi/mainwindow.py:887
 msgid "Revert to saved project version?"
 msgstr "Vrátit se k uložené verzi projektu?"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:927
+#: ../pitivi/mainwindow.py:892
 msgid "This will reload the current project. All unsaved changes will be lost."
 msgstr ""
 "Tímto se znovu načte aktuální projekt. Veškeré neuložené změny budou "
 "ztraceny."
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:942
+#: ../pitivi/mainwindow.py:907
 #, python-format
 msgid "Unable to load project \"%s\""
 msgstr "Nelze načíst projekt „%s“"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:957
+#: ../pitivi/mainwindow.py:922
 msgid "Locate missing file..."
 msgstr "Hledat chybějící soubor…"
 
 #. The file is probably an image, not video or audio.
-#: ../pitivi/mainwindow.py:989
+#: ../pitivi/mainwindow.py:954
 #, python-format
 msgid ""
 "The following file has moved: \"<b>%s</b>\"\n"
@@ -938,7 +998,7 @@ msgstr ""
 "Následující soubor byl přesunut: „<b>%s</b>“\n"
 "Zadejte prosím nové umístění:"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:994
+#: ../pitivi/mainwindow.py:959
 #, python-format
 msgid ""
 "The following file has moved: \"<b>%s</b>\" (duration: %s)\n"
@@ -949,19 +1009,19 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: this is a format filter in a filechooser. Ex: "AVI
 #. files"
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1018
+#: ../pitivi/mainwindow.py:983
 #, python-format
 msgid "%s files"
 msgstr "Soubory %s"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1022 ../pitivi/medialibrary.py:504
+#: ../pitivi/mainwindow.py:987 ../pitivi/medialibrary.py:524
 msgid "All files"
 msgstr "Všechny soubory"
 
 #. Signal the project loading failure.
 #. You have to do this *after* successfully creating a blank project,
 #. or the startupwizard will still be connected to that signal too.
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1047
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1012
 #, python-format
 msgid ""
 "No replacement file was provided for \"<i>%s</i>\".\n"
@@ -972,33 +1032,33 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Pitivi v současnosti nepodporuje neúplné projekty."
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1140
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1105
 msgid "Export To..."
 msgstr "Export do…"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1155 ../pitivi/mainwindow.py:1205
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1256 ../pitivi/mainwindow.py:1284
-#: ../pitivi/render.py:363
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1120 ../pitivi/mainwindow.py:1170
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1221 ../pitivi/mainwindow.py:1249
+#: ../pitivi/render.py:364
 msgid "Untitled"
 msgstr "Nepojmenovaný"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1161
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1126
 msgid "Tar archive"
 msgstr "Archiv TAR"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1165 ../pitivi/mainwindow.py:1211
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1130 ../pitivi/mainwindow.py:1176
 msgid "Detect automatically"
 msgstr "Rozpoznat automaticky"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1258
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1223
 msgid "PNG image"
 msgstr "Obrázek PNG"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1259
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1224
 msgid "JPEG image"
 msgstr "Obrázek JPEG"
 
-#: ../pitivi/mainwindow.py:1351
+#: ../pitivi/mainwindow.py:1316
 msgid "Preview"
 msgstr "Náhled"
 
@@ -1024,45 +1084,45 @@ msgstr "<b>Délka:</b> %s"
 msgid "Error while analyzing a file"
 msgstr "Nastala chyba při analyzování souborů"
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:206
+#: ../pitivi/medialibrary.py:199
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:215
+#: ../pitivi/medialibrary.py:208
 msgid "Information"
 msgstr "Informace"
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:226
+#: ../pitivi/medialibrary.py:219
 msgid "Duration"
 msgstr "Trvání"
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:466
+#: ../pitivi/medialibrary.py:486
 msgid "Select One or More Files"
 msgstr "Výběr jednoho nebo více souborů"
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:468
+#: ../pitivi/medialibrary.py:488
 msgid "Close after importing files"
 msgstr "Zavřít po dokončení importu"
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:476
+#: ../pitivi/medialibrary.py:496
 msgid "Add"
 msgstr "Přidat"
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:493
+#: ../pitivi/medialibrary.py:513
 msgid "Supported file formats"
 msgstr "Podporované formáty souborů"
 
 #. Also allow showing known but not reliable demuxers
-#: ../pitivi/medialibrary.py:499
+#: ../pitivi/medialibrary.py:519
 msgid "All known file formats"
 msgstr "Všechny známé formáty souborů"
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:522
+#: ../pitivi/medialibrary.py:542
 #, python-format
 msgid "Importing clip %(current_clip)d of %(total)d"
 msgstr "Importuje se klip %(current_clip)d z %(total)d"
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:703
+#: ../pitivi/medialibrary.py:723
 msgid "View error"
 msgid_plural "View errors"
 msgstr[0] "Zobrazit chybu"
@@ -1070,7 +1130,7 @@ msgstr[1] "Zobrazit chyby"
 msgstr[2] "Zobrazit chyby"
 
 #. Translators: {0:d} is just like %d (integer number variable)
-#: ../pitivi/medialibrary.py:705
+#: ../pitivi/medialibrary.py:725
 #, python-brace-format
 msgid "An error occurred while importing."
 msgid_plural "{0:d} errors occurred while importing."
@@ -1078,7 +1138,7 @@ msgstr[0] "Během importu se vyskytla chyba."
 msgstr[1] "Během importu se vyskytly {0:d} chyby."
 msgstr[2] "Během importu se vyskytlo {0:d} chyb."
 
-#: ../pitivi/medialibrary.py:732
+#: ../pitivi/medialibrary.py:752
 #, python-format
 msgid "The project settings have been set to match file '%s'"
 msgstr "Nastavení projektu byla nastavena tak, aby odpovídala souboru „%s“"
@@ -1114,7 +1174,7 @@ msgstr "Nový projekt"
 
 #. GTK does not allow an empty string as the dialog title, so we use the
 #. same translatable one as render.py's pipeline error message dialog:
-#: ../pitivi/project.py:238 ../pitivi/render.py:645
+#: ../pitivi/project.py:238 ../pitivi/render.py:646
 msgid "Sorry, something didn’t work right."
 msgstr "Bohužel, ale něco nefunguje správně."
 
@@ -1188,7 +1248,7 @@ msgstr "Nemáte oprávnění zapisovat do této složky."
 msgid "project"
 msgstr "projekt"
 
-#: ../pitivi/project.py:755
+#: ../pitivi/project.py:754
 msgid "Pitivi encoding profile"
 msgstr "Profil kódování Pitivi"
 
@@ -1208,15 +1268,15 @@ msgstr "Vykresluje se — %d %% dokončeno"
 msgid "About %s left"
 msgstr "Zbývá přibližně %s"
 
-#: ../pitivi/render.py:324
+#: ../pitivi/render.py:326
 msgid "Currently rendering"
 msgstr "Právě se vykresluje"
 
-#: ../pitivi/render.py:554
+#: ../pitivi/render.py:555
 msgid "A file name is required."
 msgstr "Vyžadován název souboru."
 
-#: ../pitivi/render.py:556
+#: ../pitivi/render.py:557
 msgid ""
 "This file already exists.\n"
 "If you don't want to overwrite it, choose a different file name or folder."
@@ -1224,18 +1284,18 @@ msgstr ""
 "Soubor již existuje.\n"
 "Pokud jej nechcete přepsat, zvolte jiný název souboru nebo složku."
 
-#: ../pitivi/render.py:585
+#: ../pitivi/render.py:586
 #, python-format
 msgid "%.2f GB"
 msgstr "%.2f GB"
 
 #. -1 means round to 10
-#: ../pitivi/render.py:590
+#: ../pitivi/render.py:591
 #, python-format
 msgid "%d MB"
 msgstr "%d MB"
 
-#: ../pitivi/render.py:646
+#: ../pitivi/render.py:647
 msgid ""
 "An error occurred while trying to render your project. You might want to "
 "check our troubleshooting guide or file a bug report. The GStreamer error "
@@ -1245,40 +1305,40 @@ msgstr ""
 "měli podívat do naší příručky s popsanými řešeními problémů nebo vyplnit "
 "chybové hlášení. Chyba v systému GStreamer byla:"
 
-#: ../pitivi/render.py:833 ../pitivi/render.py:834 ../pitivi/render.py:840
+#: ../pitivi/render.py:834 ../pitivi/render.py:835 ../pitivi/render.py:841
 msgid "Render complete"
 msgstr "Vykreslování dokončeno"
 
-#: ../pitivi/render.py:838
+#: ../pitivi/render.py:839
 #, python-format
 msgid "\"%s\" has finished rendering."
 msgstr "„%s“ má dokončeno vykreslování."
 
-#: ../pitivi/titleeditor.py:92 ../pitivi/titleeditor.py:99
+#: ../pitivi/titleeditor.py:94 ../pitivi/titleeditor.py:101
 msgid "Custom"
 msgstr "Vlastní"
 
-#: ../pitivi/titleeditor.py:93
+#: ../pitivi/titleeditor.py:95
 msgid "Top"
 msgstr "Nahoru"
 
-#: ../pitivi/titleeditor.py:94 ../pitivi/titleeditor.py:101
+#: ../pitivi/titleeditor.py:96 ../pitivi/titleeditor.py:103
 msgid "Center"
 msgstr "Na střed"
 
-#: ../pitivi/titleeditor.py:95
+#: ../pitivi/titleeditor.py:97
 msgid "Bottom"
 msgstr "Dolů"
 
-#: ../pitivi/titleeditor.py:96
+#: ../pitivi/titleeditor.py:98
 msgid "Baseline"
 msgstr "Na základní osnovu"
 
-#: ../pitivi/titleeditor.py:100
+#: ../pitivi/titleeditor.py:102
 msgid "Left"
 msgstr "Vlevo"
 
-#: ../pitivi/titleeditor.py:102
+#: ../pitivi/titleeditor.py:104
 msgid "Right"
 msgstr "Vpravo"
 
@@ -1286,15 +1346,15 @@ msgstr "Vpravo"
 msgid "Normal"
 msgstr "Normální"
 
-#: ../pitivi/transitions.py:84
+#: ../pitivi/transitions.py:87
 msgid "Loop"
 msgstr "Smyčka"
 
-#: ../pitivi/transitions.py:97
+#: ../pitivi/transitions.py:94
 msgid "Reverse direction"
 msgstr "Opačný směr"
 
-#: ../pitivi/transitions.py:111
+#: ../pitivi/transitions.py:106
 msgid ""
 "Create a transition by overlapping two adjacent clips on the same layer. "
 "Click the transition on the timeline to change the transition type."
@@ -1302,47 +1362,47 @@ msgstr ""
 "Vytvořit přechod překrytím dvou sousedních klipů ve stejné vrstvě. Kliknutím "
 "na přechod na časové ose můžete změnit jeho typ."
 
-#: ../pitivi/transitions.py:205
+#: ../pitivi/transitions.py:217
 msgid "Slow"
 msgstr "Pomalý"
 
-#: ../pitivi/transitions.py:207
+#: ../pitivi/transitions.py:219
 msgid "Fast"
 msgstr "Rychlý"
 
-#: ../pitivi/transitions.py:209
+#: ../pitivi/transitions.py:221
 msgid "Epileptic"
 msgstr "Epileptický"
 
-#: ../pitivi/transitions.py:213
+#: ../pitivi/transitions.py:225
 msgid "Sharp"
 msgstr "Ostrý"
 
-#: ../pitivi/transitions.py:215
+#: ../pitivi/transitions.py:227
 msgid "Smooth"
 msgstr "Plynulý"
 
-#: ../pitivi/viewer.py:76
+#: ../pitivi/viewer.py:79
 msgid "Currently playing"
 msgstr "Právě se přehrává"
 
-#: ../pitivi/viewer.py:226
+#: ../pitivi/viewer.py:227
 msgid "Go to the beginning of the timeline"
 msgstr "Přejít na začátek časové osy"
 
-#: ../pitivi/viewer.py:233
+#: ../pitivi/viewer.py:234
 msgid "Go back one second"
 msgstr "Přejít o sekundu zpátky"
 
-#: ../pitivi/viewer.py:245
+#: ../pitivi/viewer.py:246
 msgid "Go forward one second"
 msgstr "Přejít o sekundu vpřed"
 
-#: ../pitivi/viewer.py:253
+#: ../pitivi/viewer.py:254
 msgid "Go to the end of the timeline"
 msgstr "Přejit na konec časové osy"
 
-#: ../pitivi/viewer.py:260
+#: ../pitivi/viewer.py:261
 msgid ""
 "Enter a timecode or frame number\n"
 "and press \"Enter\" to go to that position"
@@ -1350,7 +1410,7 @@ msgstr ""
 "Zadejte časový údaj nebo číslo snímku\n"
 "a po zmáčknutí „Enter“ přejdete na onu pozici"
 
-#: ../pitivi/viewer.py:268
+#: ../pitivi/viewer.py:269
 msgid ""
 "Detach the viewer\n"
 "You can re-attach it by closing the newly created window."
@@ -1358,15 +1418,15 @@ msgstr ""
 "Odpojit prohlížeč\n"
 "Znovu jej připojit můžete zavřením nově vytvořeného okna."
 
-#: ../pitivi/viewer.py:356 ../pitivi/viewer.py:406
+#: ../pitivi/viewer.py:359 ../pitivi/viewer.py:409
 msgid "Show this window in fullscreen"
 msgstr "Zobrazit toto okno na celé obrazovce"
 
-#: ../pitivi/viewer.py:403
+#: ../pitivi/viewer.py:406
 msgid "Exit fullscreen mode"
 msgstr "Ukončit režim celé obrazovky"
 
-#: ../pitivi/timeline/elements.py:201
+#: ../pitivi/timeline/elements.py:203
 #, python-format
 msgid ""
 "Property: %s\n"
@@ -1377,12 +1437,12 @@ msgstr ""
 "Časové razítko: %s\n"
 "Hodnota: %s"
 
-#: ../pitivi/timeline/elements.py:207
+#: ../pitivi/timeline/elements.py:209
 #, python-format
 msgid "Setting property: %s"
 msgstr "Nastavení vlastnosti: %s"
 
-#: ../pitivi/timeline/elements.py:979
+#: ../pitivi/timeline/elements.py:981
 msgid "Audio crossfade"
 msgstr "Prolnutí zvuku"
 
@@ -1411,7 +1471,7 @@ msgstr "Odstranit vrstvu"
 msgid "Layer %d"
 msgstr "Vrstva %d"
 
-#: ../pitivi/timeline/ruler.py:212
+#: ../pitivi/timeline/ruler.py:224
 #, python-format
 msgid "Frame #%d"
 msgstr "Snímek č. %d"
@@ -1454,91 +1514,6 @@ msgstr ""
 "Jestli kliknutí levým tlačítkem kromě vybírání a úprav klipů provádí i "
 "přeskakování."
 
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1331
-msgid ""
-"Toggle gapless mode\n"
-"When enabled, adjacent clips automatically move to fill gaps."
-msgstr ""
-"Přepnout bezešvý režim\n"
-"Když je zapnuto, sousedící klipy se automaticky posunou, aby zaplnily mezery."
-
-#. TODO: use GAction + GActionGroup (Gio.SimpleAction +
-#. Gio.SimpleActionGroup)
-#. Action list items can vary in size (1-6 items). The first one is the
-#. name, and it is the only mandatory option. All the other options are
-#. optional, and if omitted will default to None.
-#.
-#. name (required), stock ID, translatable label,
-#. keyboard shortcut, translatable tooltip, callback function
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1413
-msgid "Zoom In"
-msgstr "Přiblížit"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1414
-msgid "Zoom Out"
-msgstr "Oddálit"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1415 ../pitivi/utils/widgets.py:1031
-msgid "Zoom Fit"
-msgstr "Přizpůsobit"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1439
-msgid "Delete Selected"
-msgstr "Smazat vybrané"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1441
-msgid "Ungroup"
-msgstr "Zrušit seskupení"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1442
-msgid "Ungroup clips"
-msgstr "Zrušit seskupení klipů"
-
-#. Translators: This is an action, the title of a button
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1445
-msgid "Group"
-msgstr "Seskupit"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1446
-msgid "Group clips"
-msgstr "Seskupit klipy"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1448
-msgid "Copy"
-msgstr "Kopírovat"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1449
-msgid "Copy clips"
-msgstr "Kopírovat klipy"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1451
-msgid "Paste"
-msgstr "Vložit"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1452
-msgid "Paste clips"
-msgstr "Vložit klipy"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1461
-msgid "Start Playback"
-msgstr "Spustit přehrávání"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1463
-msgid "Split"
-msgstr "Rozdělit"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1464
-msgid "Split clip at playhead position"
-msgstr "Rozdělit klip na pozici přehrávání"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1466
-msgid "Add a Keyframe"
-msgstr "Přidat klíčový snímek"
-
-#: ../pitivi/timeline/timeline.py:1467
-msgid "Add a keyframe"
-msgstr "Přidat klíčový snímek"
-
 #. Translators: a label showing an invalid framerate value
 #: ../pitivi/dialogs/clipmediaprops.py:112
 #, python-format
@@ -1563,12 +1538,12 @@ msgstr "Další informace:"
 
 #. Translators: This adds a semicolon to an already
 #. translated name of a preference.
-#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:286
+#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:286 ../pitivi/utils/widgets.py:697
 #, python-format
 msgid "%(preference_label)s:"
 msgstr "%(preference_label)s:"
 
-#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:296 ../pitivi/utils/widgets.py:755
+#: ../pitivi/dialogs/prefs.py:296 ../pitivi/utils/widgets.py:749
 msgid "Reset to default value"
 msgstr "Vrátit na výchozí hodnotu"
 
@@ -1778,31 +1753,35 @@ msgstr "Anamorfní (2,4)"
 msgid "Implement Me"
 msgstr "Čeká na implementaci"
 
-#: ../pitivi/utils/widgets.py:656
+#: ../pitivi/utils/widgets.py:662
 msgid "No properties."
 msgstr "Žádné vlastnosti"
 
 #. Avoid the ugly selection outline
-#: ../pitivi/utils/widgets.py:746
+#: ../pitivi/utils/widgets.py:740
 msgid "Show keyframes for this value"
 msgstr "Zobrazit klíčové snímky pro tuto hodnotu"
 
-#: ../pitivi/utils/widgets.py:916
+#: ../pitivi/utils/widgets.py:884
 #, python-format
 msgid "Properties for %s"
 msgstr "Vlastnosti – %s"
 
-#: ../pitivi/utils/widgets.py:1036
+#: ../pitivi/utils/widgets.py:1020
+msgid "Zoom Fit"
+msgstr "Přizpůsobit"
+
+#: ../pitivi/utils/widgets.py:1025
 msgid "Zoom"
 msgstr "Přiblížit"
 
 #. Translators: %s represents a duration, for example "10 minutes"
-#: ../pitivi/utils/widgets.py:1111
+#: ../pitivi/utils/widgets.py:1100
 #, python-format
 msgid "%s displayed"
 msgstr "Zobrazeno %s"
 
-#: ../pitivi/utils/widgets.py:1115
+#: ../pitivi/utils/widgets.py:1104
 #, python-format
 msgid "%d nanoseconds displayed, because we can"
 msgstr "Zobrazeno %d nanosekund, protože je to možné"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]