[tracker] Updated Slovenian translationcommit 425f61182bb6075df8829bf542177cb9aaafd58e
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:   Sun Dec 13 20:28:31 2015 +0100

    Updated Slovenian translation

 po/sl.po |  109 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 53 insertions(+), 56 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index 897a300..4ceb3df 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: tracker master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=tracker&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2015-09-08 12:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-09-08 22:12+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-12-13 14:52+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-12-13 19:20+0100\n"
 "Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: sl_SI\n"
@@ -190,7 +190,7 @@ msgstr "Napaka pri zagonu programa »tar«"
 
 #: ../src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:501
 #: ../src/libtracker-data/tracker-data-backup.c:621
-#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:106
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:114
 #: ../src/plugins/nautilus/tracker-tags-view.c:241
 #: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:146
 #: ../src/tracker-needle/tracker-tags-view.vala:159
@@ -204,8 +204,8 @@ msgstr "Napaka pri zagonu programa »tar«"
 #: ../src/tracker/tracker-index.c:123 ../src/tracker/tracker-index.c:155
 #: ../src/tracker/tracker-index.c:196 ../src/tracker/tracker-index.c:272
 #: ../src/tracker/tracker-index.c:329 ../src/tracker/tracker-info.c:264
-#: ../src/tracker/tracker-process.c:75 ../src/tracker/tracker-process.c:196
-#: ../src/tracker/tracker-process.c:325 ../src/tracker/tracker-process.c:346
+#: ../src/tracker/tracker-process.c:66 ../src/tracker/tracker-process.c:186
+#: ../src/tracker/tracker-process.c:271 ../src/tracker/tracker-process.c:292
 #: ../src/tracker/tracker-search.c:1579 ../src/tracker/tracker-sparql.c:168
 #: ../src/tracker/tracker-sparql.c:1078 ../src/tracker/tracker-status.c:176
 #: ../src/tracker/tracker-status.c:422 ../src/tracker/tracker-status.c:432
@@ -609,11 +609,11 @@ msgstr "Bi bilo nadzirano"
 msgid "- start the tracker indexer"
 msgstr "- začne pripravljalnik kazala tracker"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1357
+#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1354
 msgid "Low battery"
 msgstr "Nizka napetost baterije"
 
-#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1484
+#: ../src/miners/fs/tracker-miner-files.c:1481
 msgid "Low disk space"
 msgstr "Malo prostora na disku"
 
@@ -633,16 +633,15 @@ msgstr "Viri RSS/ATOM"
 msgid "Fetch RSS/ATOM Feeds"
 msgstr "Pridobi vire RSS/ATOM"
 
-#. Translators: this is a "feed" as in RSS
-#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:45
-msgid "Add feed"
-msgstr "Dodaj vir"
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:44
+msgid "Add feed (must be used with --title)"
+msgstr "Dodaj vir (uporabljen morda biti s --title)"
 
-#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:46
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:45
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
-#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:49
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:48
 msgid "Title to use (must be used with --add-feed)"
 msgstr "Naslov za uporabo (mora se uporabljati z --add-feed)"
 
@@ -653,7 +652,11 @@ msgstr "Naslov za uporabo (mora se uporabljati z --add-feed)"
 msgid "- start the feeds indexer"
 msgstr "- začne pripravljalnik kazala virov"
 
-#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:105 ../src/tracker/tracker-index.c:195
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:78
+msgid "Adding a feed requires --add-feed and --title"
+msgstr "Dodajanje vira zahteva --add-feed in --title"
+
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:113 ../src/tracker/tracker-index.c:195
 #: ../src/tracker/tracker-info.c:263 ../src/tracker/tracker-search.c:1578
 #: ../src/tracker/tracker-sparql.c:167 ../src/tracker/tracker-sparql.c:1077
 #: ../src/tracker/tracker-status.c:175 ../src/tracker/tracker-status.c:505
@@ -661,7 +664,7 @@ msgstr "- začne pripravljalnik kazala virov"
 msgid "Could not establish a connection to Tracker"
 msgstr "Povezave s Trackerjem ni mogoče vzpostaviti"
 
-#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:133
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:139
 msgid "Could not add feed"
 msgstr "Ni mogoče dodati vira"
 
@@ -776,11 +779,11 @@ msgid ""
 "wait to get meta-data later."
 msgstr "Izbrana možnost omogoči časovni zamik pred preučevanjem metapodatkov."
 
-#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:797
+#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:789
 msgid "Metadata extraction failed"
 msgstr "Preučevanje metapodatkov je spodletelo"
 
-#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:862
+#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:854
 msgid "No metadata or extractor modules found to handle this file"
 msgstr ""
 "Ni najdenih modulov proučevanja in metapodatkov za razreševanje datoteke"
@@ -833,19 +836,6 @@ msgstr "Preučevalnik metapodatkov Tracker"
 msgid "Extracts metadata from local files"
 msgstr "Preuči metapodatke krajevnih datotek"
 
-#: ../src/tracker-needle/org.freedesktop.Tracker.Needle.gschema.xml.in.h:1
-msgid "Default View"
-msgstr "Privzeti pogled"
-
-#: ../src/tracker-needle/org.freedesktop.Tracker.Needle.gschema.xml.in.h:2
-msgid ""
-"When 0, default view of tracker-needle will be Icons view. When 1, default "
-"view of tracker-needle will be Categories view. When 2, default view of "
-"tracker-needle will be Files view."
-msgstr ""
-"Vrednost 0 določa privzet ikonkci pogled programa tracker-needle, vrednost 1 "
-"določa pogled kategorij in vrednost 2 datotečni pogled."
-
 #: ../src/tracker-needle/tracker-needle.desktop.in.in.h:1
 #: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:1
 msgid "Desktop Search"
@@ -884,53 +874,49 @@ msgid "Find search criteria in file titles"
 msgstr "Najdi kriterije iskanje v naslovih datotek"
 
 #: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:7
-msgid "Find search criteria in file tags only (separated by comma)"
-msgstr "Najdi iskalni kriterij le v oznakah datotek (ločenih z vejico)"
-
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:8
 msgid "_Search:"
 msgstr "_Poišči:"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:9
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:8
 msgid "Show tagging panel which allows editing tags of selected results"
 msgstr "Pokaži pult označevanja, ki omogoča urejanje oznak izbranih predmetov"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:10
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:9
 msgid "Show statistics about the data stored"
 msgstr "Pokaži statistiko o shranjenih podatkih"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:12
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:11
 #, no-c-format
 msgid "_Set the tags you want to associate with the %d selected items:"
 msgstr "_Nastavi oznake za povezavo z %d izbranimi predmeti:"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:13
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:12
 msgid "Add tag"
 msgstr "Dodaj oznako"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:14
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.ui.h:13
 msgid "Remove selected tag"
 msgstr "Odstrani izbrano oznako"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:75
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:71
 msgid "Search criteria was too generic"
 msgstr "Kriterij iskanja je presplošen"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:76
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:72
 msgid "Only the first 500 items will be displayed"
 msgstr "Prikazanih bo prvih 500 predmetov"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:811
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:731
 #: ../src/tracker-preferences/tracker-preferences.vala:1016
 msgid "Print version"
 msgstr "Izpiši različico"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:818
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:819
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:738
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:739
 msgid "[SEARCH-CRITERIA]"
 msgstr "[ISKALNI-POGOJI]"
 
-#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:824
+#: ../src/tracker-needle/tracker-needle.vala:744
 msgid "Desktop Search user interface using Tracker"
 msgstr "Uporabniški vmesnik namiznega iskanja z uporabo Trackerja"
 
@@ -2294,35 +2280,35 @@ msgstr "»%s« ni ukaz tega programa. Glejte »tracker —help«"
 msgid "Available tracker commands are:"
 msgstr "Na voljo so ukazi programa Tracker:"
 
-#: ../src/tracker/tracker-process.c:74
+#: ../src/tracker/tracker-process.c:65
 msgid "Could not open /proc"
 msgstr "Ni mogoče odpreti /proc"
 
-#: ../src/tracker/tracker-process.c:124
+#: ../src/tracker/tracker-process.c:115
 msgid "Could not stat() file"
 msgstr "Ni mogoče pridobiti podatkov stat() datoteke"
 
-#: ../src/tracker/tracker-process.c:193
+#: ../src/tracker/tracker-process.c:183
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s'"
 msgstr "Ni mogoče odpreti '%s'"
 
-#: ../src/tracker/tracker-process.c:322
+#: ../src/tracker/tracker-process.c:268
 #, c-format
 msgid "Could not terminate process %d - '%s'"
 msgstr "Opravila %d ni mogoče končati - »%s«"
 
-#: ../src/tracker/tracker-process.c:328
+#: ../src/tracker/tracker-process.c:274
 #, c-format
 msgid "Terminated process %d - '%s'"
 msgstr "Končano opravilo %d - »%s«"
 
-#: ../src/tracker/tracker-process.c:343
+#: ../src/tracker/tracker-process.c:289
 #, c-format
 msgid "Could not kill process %d - '%s'"
 msgstr "Opravila %d ni mogoče uničiti - »%s«"
 
-#: ../src/tracker/tracker-process.c:349
+#: ../src/tracker/tracker-process.c:295
 #, c-format
 msgid "Killed process %d - '%s'"
 msgstr "Uničeno opravilo %d - »%s«"
@@ -3109,8 +3095,19 @@ msgstr "- zažene program s podporo zamika zapisovanja"
 msgid "Saved queries"
 msgstr "Shranjene poizvedbe"
 
-#~ msgid "Add feed (must be used with --title)"
-#~ msgstr "Dodaj vir (uporabljen morda biti s --title)"
+#~ msgid "Add feed"
+#~ msgstr "Dodaj vir"
+
+#~ msgid "Default View"
+#~ msgstr "Privzeti pogled"
+
+#~ msgid ""
+#~ "When 0, default view of tracker-needle will be Icons view. When 1, "
+#~ "default view of tracker-needle will be Categories view. When 2, default "
+#~ "view of tracker-needle will be Files view."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vrednost 0 določa privzet ikonkci pogled programa tracker-needle, "
+#~ "vrednost 1 določa pogled kategorij in vrednost 2 datotečni pogled."
 
-#~ msgid "Adding a feed requires --add-feed and --title"
-#~ msgstr "Dodajanje vira zahteva --add-feed in --title"
+#~ msgid "Find search criteria in file tags only (separated by comma)"
+#~ msgstr "Najdi iskalni kriterij le v oznakah datotek (ločenih z vejico)"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]