[gimp/gimp-2-8] [l10n] Updated Estonian translationcommit aa9ff011723cbb64dcc58bf3b51e6588c6755e50
Author: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>
Date:   Wed Apr 8 20:37:28 2015 +0300

    [l10n] Updated Estonian translation

 po-tips/et.po |  366 ++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 164 insertions(+), 202 deletions(-)
---
diff --git a/po-tips/et.po b/po-tips/et.po
index f1a002c..b803838 100644
--- a/po-tips/et.po
+++ b/po-tips/et.po
@@ -6,13 +6,15 @@
 #
 # Olle Niit <olle paalalinn com>, 2005.
 # Mihkel Tõnnov <mihhkel gmail com>, 2009.
+# Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2015.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Gimp-tips\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2007-06-07 03:44+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-01 13:08+0300\n"
-"Last-Translator: Mihkel Tõnnov <mihhkel gmail com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=gimp&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-15 06:13+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-12-19 15:27+0300\n"
+"Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <gnome-et linux ee>\n"
 "Language: et\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -21,83 +23,11 @@ msgstr ""
 "X-Generator: Emacs\n"
 
 msgid ""
-"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
-"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
-"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
-"color."
-msgstr ""
-"<tt>Ctrl</tt>-klõps värviga täitmise tööriistaga kasutab värvimiseks "
-"esiplaani värvi asemel hoopis tagapõhja värvi. Samamoodi töötab värvi "
-"valimise tööriist - <tt>Ctrl</tt>-klõps värvi valimise tööriistaga seab "
-"esiplaanivärvi asemel uue taustavärvi."
-
-msgid ""
-"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
-"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
-"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
-msgstr ""
-"<tt>Ctrl</tt>-klõpsamine kihimaski eelvaatel kihtide dialoogis lülitab "
-"kihimaski efekti sisse või välja, <tt>Alt</tt>-klõpsamine lülitab maskivaate "
-"sisse või välja."
-
-msgid ""
-"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
-"degree angles."
-msgstr ""
-"<tt>Ctrl</tt>-lohistamine pööramise tööriistaga lubab pöörata ainult 15 "
-"kraadiste nurkade kaupa."
-
-msgid ""
-"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
-"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
-msgstr ""
-"<tt>Shift</tt>-klõps silma ikoonil kihtide dialoogis peidab kõik ülejäänud "
-"kihid. Uuesti <tt>Shift</tt>-klõpsamisel näidatakse taas kõiki kihte."
-
-msgid ""
-"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
-"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
-"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
-"use the menus to do the same."
-msgstr ""
-"Ujuvalik tuleb enne pildiga edasi toimetamist ankurdada uuele kihile või "
-"viimasele aktiivsele kihile. Klõpsa kihtide dialoogis nupul &quot;Uus "
-"kiht&quot; või &quot;Ankurda kiht&quot; - või kasuta vastavaid menüükäske."
-
-msgid ""
-"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
-"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
-"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
-"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
-"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
-"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
-"shortcuts."
-msgstr ""
-"Pärast &quot;dünaamiliste kiirklahvide&quot; lubamist seadistusdialoogis "
-"saad kiirklahve ümber määrata. Selleks ava menüü, vali element ja vajuta "
-"soovitud klahvikombinatsiooni. Kui &quot;kiirklahvide salvestamine&quot; on "
-"lubatud, salvestatakse need GIMP-i sulgemisel. Hiljem võiks &quot;"
-"dünaamilised kiirklahvid&quot; vast välja lülitada, et ennetada nende "
-"kogemata muutmist."
-
-msgid ""
-"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
-"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
-"off the image with the Move tool."
-msgstr ""
-"Joonlaualt saad pildile tõmmata abijooni. Kui kasutad hiljem valikutööriista "
-"ja oled valikuga jõudnud piisavalt abijoone lähedale, tõmbab abijoon valiku "
-"endaga samale joonele. Abijooni saad pildilt eemaldada neid "
-"liigutamistööriistaga joonlauale tagasi vedades."
-
-msgid ""
-"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
-"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
-"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
+"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
+"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
 msgstr ""
-"GIMP toetab lennult GZIP-pakkimist. Salvestamisel lisa faili nimele <tt>.gz</"
-"tt> (või <tt>.bz2</tt>, kui bzip2 on installitud) ja sinu pilt salvestatakse "
-"pakitult. Loomulikult toimib ka pakitud piltide avamine."
+"Enamiku GIMP-i vahendite kohta saad asjakohast abi, kui vajutad klahvi F1. "
+"See töötab ka menüüdes."
 
 msgid ""
 "GIMP uses layers to let you organize your image. Think of them as a stack of "
@@ -109,40 +39,22 @@ msgstr ""
 "vaadates moodustub tervikpilt."
 
 msgid ""
-"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
-"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
-"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
-msgstr ""
-"Kui kihi nimi kihtide dialoogis on <b>rasvane</b>, puudub sellel kihil "
-"alfakanal. Alfakanali lisamiseks liigu menüüs Kihid→Läbipaistvus→Lisa "
-"alfakanal."
-
-msgid ""
-"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
-"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
-"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
-"with the Curves tool (Colors→Curves)."
-msgstr ""
-"Kui mõned skaneeritud fotod ei tundu piisavalt värvikad, saad nende "
-"värvivahemikku parandada, kasutades tasemete tööriista nuppu &quot;"
-"Automaatne&quot; (Värvid→Tasemed...). Võimalikke värvinihkeid saad parandada "
-"kurvide tööriistaga (Värvid→Kurvid...)."
-
-msgid ""
-"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
-"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
-"the Eraser or the Smudge tool."
+"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
+"a layer in the Layers dialog."
 msgstr ""
-"Kui pintseldad vektorjoont (Redigeerimine→Pintselda vektorjoon), saab "
-"kasutada värvimise tööriistu nende aktiivsetes seadeis. Võid kasutada "
-"pintslit värvisulanduse režiimis või isegi kustukummi ja määrimistööriista."
+"Paljusid toiminguid kihtidega saad teha paremklõpsates kihtide dialoogis "
+"kihi nimel."
 
 msgid ""
-"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
-"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
+"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
+"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
+"the layers and many aspects of your work-in-progress. Once a project is "
+"completed, you can export it as JPEG, PNG, GIF, etc."
 msgstr ""
-"Kui ekraan on liiga segi paisatud, võid pildiaknas <tt>Tab</tt>-klahvi "
-"vajutada. See peidab või toob nähtavale tööriistakasti ja teised dialoogid."
+"Kui salvestad pildi, et sellega hiljem edasi töötada, proovi kasutada GIMP-i "
+"jaoks loodud XCF-vormingut (kasuta faililaiendit <tt>.xcf</tt>). Sellega "
+"säilitad kihid ja palju nüansse poolelioleva pildi juures. Kui projekt on "
+"lõpetatud, võib selle salvestada JPEG-, PNG-, GIF- või muusse vormingusse."
 
 msgid ""
 "Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, "
@@ -154,6 +66,15 @@ msgstr ""
 "tahad, et pistik töötleks kogu pilti."
 
 msgid ""
+"If a layer's name in the Layers dialog is displayed in <b>bold</b>, this "
+"layer doesn't have an alpha-channel. You can add an alpha-channel using "
+"Layer→Transparency→Add Alpha Channel."
+msgstr ""
+"Kui kihi nimi kihtide dialoogis on <b>rasvane</b>, puudub sellel kihil "
+"alfakanal. Alfakanali lisamiseks liigu menüüs Kihid→Läbipaistvus→Lisa "
+"alfakanal."
+
+msgid ""
 "Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by "
 "a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB "
 "(Image→Mode→RGB), add an alpha-channel (Layer→Transparency→Add Alpha "
@@ -165,26 +86,6 @@ msgstr ""
 "või kõik kihid ühendada (Pilt→Ühenda kõik kihid)."
 
 msgid ""
-"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
-"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
-"tt> before making a selection subtracts from the current one."
-msgstr ""
-"Valiku märkimise ajal <tt>Shift</tt>i all hoides lisatakse uus valik "
-"praegusele, mitte ei asendata seda. Hoides all <tt>Ctrl</tt>-klahvi "
-"lahutatakse uue valiku ala praegusest."
-
-msgid ""
-"When you save an image to work on it again later, try using XCF, GIMP's "
-"native file format (use the file extension <tt>.xcf</tt>). This preserves "
-"the layers and every aspect of your work-in-progress. Once a project is "
-"completed, you can save it as JPEG, PNG, GIF, ..."
-msgstr ""
-"Kui salvestad pildi, et sellega hiljem edasi töötada, proovi kasutada GIMP-i "
-"jaoks loodud XCF-vormingut (kasuta faililaiendit <tt>.xcf</tt>). Sellega "
-"säilitad kihid ja iga nüansi poolelioleva pildi juures. Kui projekt on "
-"lõpetatud, võib selle salvestada JPEG-, PNG-, GIF- või muusse vormingusse."
-
-msgid ""
 "You can adjust or move a selection by using <tt>Alt</tt>-drag. If this makes "
 "the window move, your window manager uses the <tt>Alt</tt> key already. Most "
 "window managers can be configured to ignore the <tt>Alt</tt> key or to use "
@@ -197,13 +98,31 @@ msgstr ""
 "kasutama."
 
 msgid ""
-"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
-"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
-"selections."
+"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
+"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
+"fill the current selection with that color."
 msgstr ""
-"Keerulisi valikuid võid luua ja redigeerida vektorjoonte tööriista "
-"kasutades. Vektorjoonte dialoog lubab töötada mitme vektorjoonega ja neid "
-"valikuks teisendada."
+"Hiirega lohistades saad GIMP-is palju asju teha. Näiteks tõmmates värvi "
+"tööriistakastist või värvipaletilt pildile, värvub valitud osa pildist seda "
+"värvi."
+
+msgid ""
+"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
+"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
+msgstr ""
+"Kui pilt on suurem kui aken, saad pildi nihutamiseks kasutada hiire keskmist "
+"nuppu. Pilti saab nihutada ka hiirt liigutades ja <tt>tühikuklahvi</tt> all "
+"hoides."
+
+msgid ""
+"Click and drag on a ruler to place a guide on an image. All dragged "
+"selections will snap to the guides. You can remove guides by dragging them "
+"off the image with the Move tool."
+msgstr ""
+"Joonlaualt saad pildile tõmmata abijooni. Kui kasutad hiljem valikutööriista "
+"ja oled valikuga jõudnud piisavalt abijoone lähedale, tõmbab abijoon valiku "
+"endaga samale joonele. Abijooni saad pildilt eemaldada neid "
+"liigutamistööriistaga joonlauale tagasi vedades."
 
 msgid ""
 "You can drag a layer from the Layers dialog and drop it onto the toolbox. "
@@ -213,13 +132,32 @@ msgstr ""
 "koosneb ainult sellest kihist."
 
 msgid ""
-"You can drag and drop many things in GIMP. For example, dragging a color "
-"from the toolbox or from a color palette and dropping it into an image will "
-"fill the current selection with that color."
+"A floating selection must be anchored to a new layer or to the last active "
+"layer before doing other operations on the image. Click on the &quot;New "
+"Layer&quot; or the &quot;Anchor Layer&quot; button in the Layers dialog, or "
+"use the menus to do the same."
 msgstr ""
-"Hiirega lohistades saad GIMP-is palju asju teha. Näiteks tõmmates värvi "
-"tööriistakastist või värvipaletilt pildile, värvub valitud osa pildist seda "
-"värvi."
+"Ujuvalik tuleb enne pildiga edasi toimetamist ankurdada uuele kihile või "
+"viimasele aktiivsele kihile. Klõpsa kihtide dialoogis nupul &quot;Uus "
+"kiht&quot; või &quot;Ankurda kiht&quot; - või kasuta vastavaid menüükäske."
+
+msgid ""
+"GIMP supports gzip compression on the fly. Just add <tt>.gz</tt> (or <tt>."
+"bz2</tt>, if you have bzip2 installed) to the filename and your image will "
+"be saved compressed. Of course loading compressed images works too."
+msgstr ""
+"GIMP toetab lennult GZIP-pakkimist. Salvestamisel lisa faili nimele <tt>.gz</"
+"tt> (või <tt>.bz2</tt>, kui bzip2 on installitud) ja sinu pilt salvestatakse "
+"pakitult. Loomulikult toimib ka pakitud piltide avamine."
+
+msgid ""
+"Pressing and holding the <tt>Shift</tt> key before making a selection allows "
+"you to add to the current selection instead of replacing it. Using <tt>Ctrl</"
+"tt> before making a selection subtracts from the current one."
+msgstr ""
+"Valiku märkimise ajal <tt>Shift</tt>i all hoides lisatakse uus valik "
+"praegusele, mitte ei asendata seda. Hoides all <tt>Ctrl</tt>-klahvi "
+"lahutatakse uue valiku ala praegusest."
 
 msgid ""
 "You can draw simple squares or circles using Edit→Stroke Selection. It "
@@ -231,18 +169,33 @@ msgstr ""
 "vektorjoonte tööriistaga või Filtrid→Genereerimine→Gfig kasutades."
 
 msgid ""
-"You can get context-sensitive help for most of GIMP's features by pressing "
-"the F1 key at any time. This also works inside the menus."
+"If you stroke a path (Edit→Stroke Path), the paint tools can be used with "
+"their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even "
+"the Eraser or the Smudge tool."
 msgstr ""
-"Enamiku GIMP-i vahendite kohta saad asjakohast abi, kui vajutad klahvi F1. "
-"See töötab ka menüüdes."
+"Kui pintseldad vektorjoont (Redigeerimine→Pintselda vektorjoon), saab "
+"kasutada värvimise tööriistu nende aktiivsetes seadeis. Võid kasutada "
+"pintslit värvisulanduse režiimis või isegi kustukummi ja määrimistööriista."
 
 msgid ""
-"You can perform many layer operations by right-clicking on the text label of "
-"a layer in the Layers dialog."
+"You can create and edit complex selections using the Path tool. The Paths "
+"dialog allows you to work on multiple paths and to convert them to "
+"selections."
 msgstr ""
-"Paljusid toiminguid kihtidega saad teha paremklõpsates kihtide dialoogis "
-"kihi nimel."
+"Keerulisi valikuid võid luua ja redigeerida vektorjoonte tööriista "
+"kasutades. Vektorjoonte dialoog lubab töötada mitme vektorjoonega ja neid "
+"valikuks teisendada."
+
+msgid ""
+"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
+"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
+"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
+"it back to a normal selection."
+msgstr ""
+"Valiku muutmiseks saad kasutada värvimise tööriistu. Klõpsa &quot;"
+"kiirmaski&quot; nupul pildiakna all vasakul nurgas. Muuda oma valikut pilti "
+"värvides ja klõpsa nuppu uuesti ning kiirmask teisendatakse tagasi "
+"tavaliseks valikuks."
 
 msgid ""
 "You can save a selection to a channel (Select→Save to Channel) and then "
@@ -255,6 +208,45 @@ msgstr ""
 "saab uue kanali nähtavust muuta või antud kanali valikuks teisendada."
 
 msgid ""
+"After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences "
+"dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, "
+"selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;"
+"Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when "
+"you exit GIMP. You should probably disable &quot;Dynamic Keyboard "
+"Shortcuts&quot; afterwards, to prevent accidentally assigning/reassigning "
+"shortcuts."
+msgstr ""
+"Pärast &quot;dünaamiliste kiirklahvide&quot; lubamist seadistusdialoogis "
+"saad kiirklahve ümber määrata. Selleks ava menüü, vali element ja vajuta "
+"soovitud klahvikombinatsiooni. Kui &quot;kiirklahvide salvestamine&quot; on "
+"lubatud, salvestatakse need GIMP-i sulgemisel. Hiljem võiks &quot;"
+"dünaamilised kiirklahvid&quot; vast välja lülitada, et ennetada nende "
+"kogemata muutmist."
+
+msgid ""
+"If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> in an image "
+"window to toggle the visibility of the toolbox and other dialogs."
+msgstr ""
+"Kui ekraan on liiga segi paisatud, võid pildiaknas <tt>Tab</tt>-klahvi "
+"vajutada. See peidab või toob nähtavale tööriistakasti ja teised dialoogid."
+
+msgid ""
+"<tt>Shift</tt>-click on the eye icon in the Layers dialog to hide all layers "
+"but that one. <tt>Shift</tt>-click again to show all layers."
+msgstr ""
+"<tt>Shift</tt>-klõps silma ikoonil kihtide dialoogis peidab kõik ülejäänud "
+"kihid. Uuesti <tt>Shift</tt>-klõpsamisel näidatakse taas kõiki kihte."
+
+msgid ""
+"<tt>Ctrl</tt>-clicking on the layer mask's preview in the Layers dialog "
+"toggles the effect of the layer mask. <tt>Alt</tt>-clicking on the layer "
+"mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly."
+msgstr ""
+"<tt>Ctrl</tt>-klõpsamine kihimaski eelvaatel kihtide dialoogis lülitab "
+"kihimaski efekti sisse või välja, <tt>Alt</tt>-klõpsamine lülitab maskivaate "
+"sisse või välja."
+
+msgid ""
 "You can use <tt>Ctrl</tt>-<tt>Tab</tt> to cycle through all layers in an "
 "image (if your window manager doesn't trap those keys...)."
 msgstr ""
@@ -263,60 +255,30 @@ msgstr ""
 "püüa...)."
 
 msgid ""
-"You can use the middle mouse button to pan around the image (or optionally "
-"hold <tt>Spacebar</tt> while you move the mouse)."
+"<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background "
+"color instead of the foreground color. Similarly, <tt>Ctrl</tt>-clicking "
+"with the eyedropper tool sets the background color instead of the foreground "
+"color."
 msgstr ""
-"Kui pilt on suurem kui aken, saad pildi nihutamiseks kasutada hiire keskmist "
-"nuppu. Pilti saab nihutada ka hiirt liigutades ja <tt>tühikuklahvi</tt> all "
-"hoides."
+"<tt>Ctrl</tt>-klõps värviga täitmise tööriistaga kasutab värvimiseks "
+"esiplaani värvi asemel hoopis tagapõhja värvi. Samamoodi töötab värvi "
+"valimise tööriist - <tt>Ctrl</tt>-klõps värvi valimise tööriistaga seab "
+"esiplaanivärvi asemel uue taustavärvi."
 
 msgid ""
-"You can use the paint tools to change the selection. Click on the &quot;"
-"Quick Mask&quot; button at the bottom left of an image window. Change your "
-"selection by painting in the image and click on the button again to convert "
-"it back to a normal selection."
+"<tt>Ctrl</tt>-drag with the Rotate tool will constrain the rotation to 15 "
+"degree angles."
 msgstr ""
-"Valiku muutmiseks saad kasutada värvimise tööriistu. Klõpsa &quot;"
-"kiirmaski&quot; nupul pildiakna all vasakul nurgas. Muuda oma valikut pilti "
-"värvides ja klõpsa nuppu uuesti ning kiirmask teisendatakse tagasi "
-"tavaliseks valikuks."
-
-#~ msgid "<big>Welcome to the GNU Image Manipulation Program!</big>"
-#~ msgstr "<big>Tere tulemast GIMP'i !</big>"
-
-#~ msgid ""
-#~ "GIMP allows you to undo most changes to the image, so feel free to "
-#~ "experiment."
-#~ msgstr ""
-#~ "GIMP suudab tagasi võtta enamiku pildiga tehtud muudatusi, nii et võid "
-#~ "vabalt katsetada."
-
-#~ msgid ""
-#~ "To create a circle-shaped selection, hold <tt>Shift</tt> while doing an "
-#~ "ellipse select. To place a circle precisely, drag horizontal and vertical "
-#~ "guides tangent to the circle you want to select, place your cursor at the "
-#~ "intersection of the guides, and the resulting selection will just touch "
-#~ "the guides."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ringikujulise valiku loomiseks hoia ellipsikujulise tööriistaga regiooni "
-#~ "valides <tt>Shift</tt>i all. Et ringi täpselt paika asetada, tõmba "
-#~ "horisontaalsed ja vertikaalsed abijooned ringi puutujateks, vii kursor "
-#~ "abijoonte ristumiskohta ning saadav valik vaid puutub abijooni."
-
-#~ msgid ""
-#~ "When using a drawing tool (Paintbrush, Airbrush, or Pencil), <tt>Shift</"
-#~ "tt>-click will draw a straight line from your last drawing point to your "
-#~ "current cursor position. If you also press <tt>Ctrl</tt>, the line will "
-#~ "be constrained to 15 degree angles."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kui kasutad joonistamise tööriista (Pintslit, pihustit või pliiatsit), "
-#~ "<tt>Shift</tt>-klõps aitab tõmmata sirge joone sinu viimasest "
-#~ "joonistuskohast praeguse punktini. Kui vajutad alla ka <tt>Ctrl</tt>-"
-#~ "klahvi, saad joont kallutada 15 kraadi kaupa."
+"<tt>Ctrl</tt>-lohistamine pööramise tööriistaga lubab pöörata ainult 15 "
+"kraadiste nurkade kaupa."
 
-#~ msgid ""
-#~ "You can adjust the selection range for fuzzy select by clicking and "
-#~ "dragging left and right."
-#~ msgstr ""
-#~ "Võlukepiga võid klõpsata ja lohistada vasakule-paremale, et määrata "
-#~ "valiku ulatust."
+msgid ""
+"If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily "
+"improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels "
+"tool (Colors→Levels). If there are any color casts, you can correct them "
+"with the Curves tool (Colors→Curves)."
+msgstr ""
+"Kui mõned skaneeritud fotod ei tundu piisavalt värvikad, saad nende "
+"värvivahemikku parandada, kasutades tasemete tööriista nuppu &quot;"
+"Automaatne&quot; (Värvid→Tasemed...). Võimalikke värvinihkeid saad parandada "
+"kurvide tööriistaga (Värvid→Kurvid...)."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]