[lightsoff] Updated Czech translationcommit eaae3ad6415294ddf152c8325cf2a09b2d6916c0
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Wed Apr 23 10:21:28 2014 +0200

    Updated Czech translation

 help/cs/cs.po |  413 +++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 223 insertions(+), 190 deletions(-)
---
diff --git a/help/cs/cs.po b/help/cs/cs.po
index 33b8e19..0dea6b1 100644
--- a/help/cs/cs.po
+++ b/help/cs/cs.po
@@ -6,14 +6,14 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: lightsoff master\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-06-05 16:30+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-07-20 22:47+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2014-04-22 21:32+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2014-04-23 10:19+0100\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: cs\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
 "X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
@@ -22,128 +22,42 @@ msgctxt "_"
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Marek Černocký <marek manet cz>, 2013"
 
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#.
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/index.page:6(media)
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/lightsoff_logo.jpg' "
-"md5='8d8b8efd7f0cfb455cb7fba261433455'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/lightsoff_logo.jpg' "
-"md5='8d8b8efd7f0cfb455cb7fba261433455'"
-
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#.
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/index.page:20(media)
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/lightsoff.jpg' md5='22e3748b8fced7f6770f76cb1e2e6fa4'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/lightsoff.jpg' md5='22e3748b8fced7f6770f76cb1e2e6fa4'"
-
-#: C/index.page:7(info/title)
-msgctxt "link"
-msgid "Lights Off"
-msgstr "Zhasněte světla"
-
-#: C/index.page:8(info/title)
-msgctxt "text"
-msgid "Lights Off"
-msgstr "Zhasněte světla"
-
-#: C/index.page:11(credit/name) C/basic.page:8(credit/name)
-#: C/bug-filing.page:15(credit/name) C/develop.page:15(credit/name)
-#: C/documentation.page:13(credit/name) C/rules.page:9(credit/name)
-#: C/strategy.page:8(credit/name) C/translate.page:15(credit/name)
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/basic.page:9 C/bug-filing.page:14 C/develop.page:15
+#: C/documentation.page:13 C/index.page:12 C/rules.page:9 C/strategy.page:8
+#: C/translate.page:15
 msgid "Perumal Viravan"
 msgstr "Perumal Viravan"
 
-#: C/index.page:15(license/p) C/basic.page:13(license/p)
-#: C/bug-filing.page:19(license/p) C/develop.page:19(license/p)
-#: C/documentation.page:17(license/p) C/strategy.page:13(license/p)
-#: C/translate.page:19(license/p)
-msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
-msgstr "Creative Commons Share Alike 3.0"
-
-#: C/index.page:20(page/title)
-msgid ""
-"<media type=\"image\" src=\"figures/lightsoff.jpg\">Lights Off logo</media> "
-"Lights Off"
-msgstr ""
-"<media type=\"image\" src=\"figures/lightsoff.jpg\">Logo hry Zhasněte "
-"světla</media> Zhasněte světla"
-
-#: C/index.page:22(page/p)
-msgid ""
-"<app>Lights Off</app> is a puzzle played on an 5X5 grid with the aim to turn "
-"off all the lights. Each click on a tile toggles the state of the clicked "
-"tile and its non-diagonal neighbors."
-msgstr ""
-"<app>Zhasněte světla</app> je logická hra hraná v mřížce 5×5 polí, jejímž "
-"cílem je vypnout všechna světla. Každé klinutí na políčko přepne jeho stav a "
-"stav jeho neuhlopříčných sousedů."
-
-#: C/index.page:26(section/title)
-msgid "Game Play"
-msgstr "Hraní hry"
-
-#: C/index.page:30(section/title)
-msgid "Get Involved"
-msgstr "Zapojte se"
-
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/basic.page:45(media)
-msgctxt "_"
-msgid "external ref='figures/lo1.jpg' md5='2aac25db21cc116cc083cef95f663c26'"
-msgstr "external ref='figures/lo1.jpg' md5='2aac25db21cc116cc083cef95f663c26'"
-
-#. This is a reference to an external file such as an image or video. When
-#. the file changes, the md5 hash will change to let you know you need to
-#. update your localized copy. The msgstr is not used at all. Set it to
-#. whatever you like once you have updated your copy of the file.
-#: C/basic.page:51(media)
-msgctxt "_"
-msgid ""
-"external ref='figures/lightsoff.ogv' md5='61b453a759cd54689b3a321089290bf8'"
-msgstr ""
-"external ref='figures/lightsoff.ogv' md5='61b453a759cd54689b3a321089290bf8'"
-
-#: C/basic.page:10(credit/years) C/rules.page:11(credit/years)
-#: C/strategy.page:10(credit/years)
+#. (itstool) path: credit/years
+#: C/basic.page:11 C/rules.page:11 C/strategy.page:10
 msgid "2012"
 msgstr "2012"
 
-#: C/basic.page:17(page/title)
+#. (itstool) path: license/p
+#: C/basic.page:14 C/bug-filing.page:18 C/develop.page:19
+#: C/documentation.page:17 C/index.page:16 C/strategy.page:13
+#: C/translate.page:19
+msgid "Creative Commons Share Alike 3.0"
+msgstr "Creative Commons Share Alike 3.0"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/basic.page:18
 msgid "Basics"
 msgstr "Základy"
 
-#: C/basic.page:18(page/p)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/basic.page:19
 msgid "<app>Lights Off</app> can be played using the keyboard or the mouse."
 msgstr "Hru <app>Zhasněte světla</app> lze hrát pomocí klávesnice nebo myši."
 
-#: C/basic.page:21(section/title)
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/basic.page:22
 msgid "Using the keyboard"
 msgstr "Používání klávesnice"
 
-#: C/basic.page:23(item/p)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/basic.page:24
 msgid ""
 "To select a tile, use the arrow keys to move the spotlight on to that tile "
 "and press the <key>Enter</key> key."
@@ -151,7 +65,8 @@ msgstr ""
 "Pro výběr políčka použijte klávesové šipky, které přesouvají dopadající "
 "světlo a na požadovaném políčku zmáčkněte <key>Enter</key>."
 
-#: C/basic.page:24(item/p) C/basic.page:32(item/p)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/basic.page:25 C/basic.page:33
 msgid ""
 "Once a tile is selected it will toggle the state of the selected tile and "
 "its non-diagonal neighbors."
@@ -159,19 +74,23 @@ msgstr ""
 "Jakmile je políčko vybráno, přepne se jeho stav a stav jeho neuhlopříčných "
 "sousedů."
 
-#: C/basic.page:29(section/title)
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/basic.page:30
 msgid "Using the mouse"
 msgstr "Používání myši"
 
-#: C/basic.page:31(item/p)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/basic.page:32
 msgid "To select a tile move the mouse pointer over the tile and click it."
 msgstr "Pro výběr políčka nad něj přesuňte ukazatel myši a klikněte."
 
-#: C/basic.page:37(section/title)
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/basic.page:38
 msgid "Progress through the levels"
 msgstr "Postup úrovněmi"
 
-#: C/basic.page:39(item/p)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/basic.page:40
 msgid ""
 "The progress through the levels is either by turning off all the lights in "
 "that level or using the arrow shaped buttons in the bottom of the game."
@@ -179,7 +98,8 @@ msgstr ""
 "Postup do další úrovně hry nastává buď po shasnutí všech světel v současné "
 "úrovni nebo pomocí šipek ve spodní části hry."
 
-#: C/basic.page:40(item/p)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/basic.page:41
 msgid ""
 "The arrow shaped buttons at the bottom of the game allow you to skip the "
 "levels or return to the previous levels. The current level is shown at the "
@@ -189,7 +109,8 @@ msgstr ""
 "do předchozích úrovní. Ve spodní části se rovněž zobrazuje číslo současné "
 "úrovně."
 
-#: C/basic.page:44(figure/desc)
+#. (itstool) path: figure/desc
+#: C/basic.page:45
 msgid ""
 "This shows the <app>Lights Off</app> pattern for level 3, with the arrow "
 "shaped buttons at the bottom."
@@ -197,29 +118,35 @@ msgstr ""
 "Ukazuje rozložení ve 3 úrovni hry <app>Zhasnět světla</app>; dole můžete "
 "vidět tlačítka se šipkami."
 
-#: C/basic.page:50(section/title)
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/basic.page:51
 msgid "Video Demonstration"
 msgstr "Ukázkové video"
 
-#: C/bug-filing.page:10(credit/name) C/develop.page:10(credit/name)
-#: C/documentation.page:8(credit/name) C/translate.page:10(credit/name)
+#. (itstool) path: credit/name
+#: C/bug-filing.page:9 C/develop.page:10 C/documentation.page:8
+#: C/translate.page:10
 msgid "Tiffany Antopolski"
 msgstr "Tiffany Antopolski"
 
-#: C/bug-filing.page:12(credit/years) C/develop.page:12(credit/years)
-#: C/documentation.page:10(credit/years) C/translate.page:12(credit/years)
+#. (itstool) path: credit/years
+#: C/bug-filing.page:11 C/develop.page:12 C/documentation.page:10
+#: C/translate.page:12
 msgid "2011"
 msgstr "2011"
 
-#: C/bug-filing.page:23(page/title)
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/bug-filing.page:22
 msgid "Help make <app>Lights Off</app> better"
 msgstr "Pomozte vylepšovat hru <app>Zhasněte světla</app>"
 
-#: C/bug-filing.page:26(section/title)
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/bug-filing.page:25
 msgid "Report a bug or suggest an improvement"
 msgstr "Hlaste chyby nebo navrhujte vylepšení"
 
-#: C/bug-filing.page:27(section/p)
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/bug-filing.page:26
 msgid ""
 "<app>Lights Off</app> is maintained by a volunteer community. You are "
 "welcome to participate. If you notice a problem you can file a <em>bug "
@@ -231,7 +158,8 @@ msgstr ""
 "<em>chybu nahlásíte</em>. Udělat to můžete na <link href=\"https://bugzilla.";
 "gnome.org/\"/>."
 
-#: C/bug-filing.page:30(section/p)
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/bug-filing.page:29
 msgid ""
 "This is a bug tracking system where users and developers can file details "
 "about bugs, crashes and request enhancements."
@@ -240,7 +168,8 @@ msgstr ""
 "podrobnosti k dané chybě nebo žádosti o vylepšení. Komunikace probíhá v "
 "angličtině."
 
-#: C/bug-filing.page:33(section/p)
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/bug-filing.page:32
 msgid ""
 "To participate you need an account which will give you the ability to gain "
 "access, file bugs, and make comments. Also, you need to register so you can "
@@ -252,7 +181,8 @@ msgstr ""
 "tomu, aby vám přicházely na e-mail informace o stavu vaší chyby. Jestli účet "
 "zatím nemáte, stačí pro vytvoření kliknout na odkaz <gui>Nový účet</gui>."
 
-#: C/bug-filing.page:37(section/p)
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/bug-filing.page:36
 msgid ""
 "Once you have an account, log in, click on <guiseq><gui>File a Bug</"
 "gui><gui>Applications</gui><gui>lightsoff</gui></guiseq>. Before reporting a "
@@ -268,7 +198,8 @@ msgstr ""
 "a <link href=\"https://bugzilla.gnome.org/browse.cgi?product=lightsoff";
 "\">podívejte</link> se prosím, jestli stejnou chybu nenahlásil už někdo jiný."
 
-#: C/bug-filing.page:45(section/p)
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/bug-filing.page:44
 msgid ""
 "If you are requesting a new feature, choose <gui>enhancement</gui> in the "
 "<gui>Severity</gui> menu. Fill in the Summary and Description sections and "
@@ -278,7 +209,8 @@ msgstr ""
 "položku <gui>enhancement</gui>. Vyplňte pole Summary a Description a "
 "klikněte na <gui>Commit</gui>."
 
-#: C/bug-filing.page:49(section/p)
+#. (itstool) path: section/p
+#: C/bug-filing.page:48
 msgid ""
 "Your report will be given an ID number, and its status will be updated as it "
 "is being dealt with. Thanks for helping make <app>Lights Off</app> better!"
@@ -286,11 +218,13 @@ msgstr ""
 "Vaše hlášení dostane přiděleno identifikační číslo a jak bude postupně "
 "řešeno, bude se měnit jeho stav."
 
-#: C/develop.page:23(page/title)
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/develop.page:23
 msgid "Help develop"
 msgstr "Pomozte s vývojem"
 
-#: C/develop.page:24(page/p)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/develop.page:24
 msgid ""
 "The <app>GNOME Games</app> are developed and maintained by a volunteer "
 "community. You are welcome to participate."
@@ -298,27 +232,30 @@ msgstr ""
 "O <app>hry GNOME</app> se stará komunita dobrovolníků. Vaše případná účast "
 "bude vítána."
 
-#: C/develop.page:27(page/p)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/develop.page:27
 msgid ""
-"If you would like to <link href=\"https://live.gnome.org/GnomeGames/";
+"If you would like to <link href=\"https://wiki.gnome.org/Apps/Games/";
 "Contributing\">help develop <app>GNOME Games</app></link>, you can get in "
 "touch with the developers using <link href=\"https://cbe005.chat.mibbit.com/?";
 "url=irc%3A%2F%2Firc.gnome.org%2Fgnome-games\">irc</link>, or via our <link "
 "href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/games-list\";>mailing list</"
 "link>."
 msgstr ""
-"Jestli chcete <link href=\"https://live.gnome.org/GnomeGames/Contributing";
+"Jestli chcete <link href=\"https://wiki.gnome.org/Apps/Games/Contributing";
 "\">pomoci s vývojem <app>her GNOME</app></link>, můžete se s vývojáři "
 "kontaktovat na <link href=\"https://cbe005.chat.mibbit.com/?url=irc%3A%2F";
 "%2Firc.gnome.org%2Fgnome-games\">IRC</link> nebo přes <link href=\"http://";
 "mail.gnome.org/mailman/listinfo/games-list\">poštovní konferenci</link>. Ke "
 "komunikaci se používá angličtina."
 
-#: C/documentation.page:21(page/title)
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/documentation.page:21
 msgid "Help write documentation"
 msgstr "Pomozte psát dokumentaci"
 
-#: C/documentation.page:23(page/p)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/documentation.page:23
 msgid ""
 "The <app>GNOME Games</app> documentation is maintained by a volunteer "
 "community. You are welcome to participate."
@@ -326,7 +263,8 @@ msgstr ""
 "Dokumentaci <app>her GNOME</app> udržuje komunita dobrovolníků. Vaše "
 "případná účast bude vítána."
 
-#: C/documentation.page:26(page/p)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/documentation.page:26
 msgid ""
 "To contribute to the Documentation Project, feel free to get in touch with "
 "us using <link href=\"https://cbe003.chat.mibbit.com/?url=irc%3A%2F%2Firc.";
@@ -339,7 +277,8 @@ msgstr ""
 "gnome.org/mailman/listinfo/gnome-doc-list\">poštovní konferenci</link>. Ke "
 "komunikaci se používá angličtina."
 
-#: C/documentation.page:28(page/p)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/documentation.page:28
 msgid ""
 "Our <link href=\"https://live.gnome.org/DocumentationProject/Contributing";
 "\">wiki</link> page contains useful information."
@@ -347,23 +286,71 @@ msgstr ""
 "Užitečné informace obsahuje naše <link href=\"https://live.gnome.org/";
 "DocumentationProject/Contributing\">wikistránka</link>."
 
-#: C/legal.xml:3(p/link)
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/index.page:8
+msgctxt "link"
+msgid "Lights Off"
+msgstr "Zhasněte světla"
+
+#. (itstool) path: info/title
+#: C/index.page:9
+msgctxt "text"
+msgid "Lights Off"
+msgstr "Zhasněte světla"
+
+#. (itstool) path: media/span
+#: C/index.page:21
+msgid "Lights Off logo"
+msgstr "Logo hry Zhasněte světla"
+
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/index.page:21
+msgid "<_:media-1/> Lights Off"
+msgstr "<_:media-1/> Zhasněte světla"
+
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/index.page:23
+msgid ""
+"<app>Lights Off</app> is a puzzle played on an 5X5 grid with the aim to turn "
+"off all the lights. Each click on a tile toggles the state of the clicked "
+"tile and its non-diagonal neighbors."
+msgstr ""
+"<app>Zhasněte světla</app> je logická hra hraná v mřížce 5×5 polí, jejímž "
+"cílem je vypnout všechna světla. Každé klinutí na políčko přepne jeho stav a "
+"stav jeho neuhlopříčných sousedů."
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:27
+msgid "Game Play"
+msgstr "Hraní hry"
+
+#. (itstool) path: section/title
+#: C/index.page:31
+msgid "Get Involved"
+msgstr "Zapojte se"
+
+#. (itstool) path: p/link
+#: C/legal.xml:3
 msgid "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
 msgstr "Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License"
 
-#: C/legal.xml:3(license/p)
+#. (itstool) path: license/p
+#: C/legal.xml:3
 msgid "This work is licensed under a <_:link-1/>."
 msgstr "Tato práce je licencována pod <_:link-1/>."
 
-#: C/license.page:8(info/desc)
+#. (itstool) path: info/desc
+#: C/license.page:8
 msgid "Legal information."
 msgstr "Právní informace."
 
-#: C/license.page:11(page/title)
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/license.page:11
 msgid "License"
 msgstr "Licence"
 
-#: C/license.page:12(page/p)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/license.page:12
 msgid ""
 "This work is distributed under a CreativeCommons Attribution-Share Alike 3.0 "
 "Unported license."
@@ -371,35 +358,43 @@ msgstr ""
 "Tato práce je šířena pod licencí CreativeCommons Attribution-Share Alike 3.0 "
 "Unported license."
 
-#: C/license.page:20(page/p)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/license.page:20
 msgid "You are free:"
 msgstr "Můžete volně:"
 
-#: C/license.page:25(item/title)
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/license.page:25
 msgid "<em>To share</em>"
 msgstr "<em>Sdílet</em>"
 
-#: C/license.page:26(item/p)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/license.page:26
 msgid "To copy, distribute and transmit the work."
 msgstr "Kopírovat, šířit a rozesílat dílo."
 
-#: C/license.page:29(item/title)
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/license.page:29
 msgid "<em>To remix</em>"
 msgstr "<em>Měnit</em>"
 
-#: C/license.page:30(item/p)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/license.page:30
 msgid "To adapt the work."
 msgstr "Přizpůsobovat dílo."
 
-#: C/license.page:33(page/p)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/license.page:33
 msgid "Under the following conditions:"
 msgstr "Za následujících podmínek:"
 
-#: C/license.page:38(item/title)
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/license.page:38
 msgid "<em>Attribution</em>"
 msgstr "<em>Označení</em>"
 
-#: C/license.page:39(item/p)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/license.page:39
 msgid ""
 "You must attribute the work in the manner specified by the author or "
 "licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use "
@@ -408,11 +403,13 @@ msgstr ""
 "Musíte dílo označit v souladu s požadavky autora nebo licence (ale ne žádným "
 "způsobem, který předpokládá, že podporují vás nebo vaše použití díla)."
 
-#: C/license.page:46(item/title)
+#. (itstool) path: item/title
+#: C/license.page:46
 msgid "<em>Share Alike</em>"
 msgstr "<em>Stejné sdílení</em>"
 
-#: C/license.page:47(item/p)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/license.page:47
 msgid ""
 "If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the "
 "resulting work only under the same, similar or a compatible license."
@@ -420,7 +417,8 @@ msgstr ""
 "Pokud dílo změníte, převedete nebo na něm založíte jiné, můžete výsledek "
 "této práce šířit pouze pod stejnou, podobnou nebo kompatibilní licencí."
 
-#: C/license.page:53(page/p)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/license.page:53
 msgid ""
 "For the full text of the license, see the <link href=\"http://";
 "creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode\">CreativeCommons website</"
@@ -432,11 +430,13 @@ msgstr ""
 "nebo si přečtěte <link href=\"http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/";
 "\">výtah dokumentu pro neprávníky</link>."
 
-#: C/rules.page:16(page/title)
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/rules.page:16
 msgid "Rules"
 msgstr "Pravidla"
 
-#: C/rules.page:18(page/p)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/rules.page:18
 msgid ""
 "In order to complete the <app>Lights Off</app> puzzle, you must turn off all "
 "the lights in the board. This will get you to advance to the next level."
@@ -444,17 +444,20 @@ msgstr ""
 "Abyste vyřešili hlavolam <app>Zhasněte světla</app>, musíte povypínat "
 "všechna světla na herní desce. Tím pokročíte do následující úrovně."
 
-#: C/rules.page:20(item/p)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rules.page:20
 msgid "The game begins with a pattern of lights on the 5x5 grid."
 msgstr "Hra začíná se vzorkem tvořeným rožnutými světly v mřížce 5×5."
 
-#: C/rules.page:21(item/p)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rules.page:21
 msgid "Select a tile to toggle its state and its non-diagonal neighbors state."
 msgstr ""
 "Vyberte políčko, u kterého, a jeho neuhlopříčných sousedů, se tím přepne "
 "stav."
 
-#: C/rules.page:22(item/p)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/rules.page:22
 msgid ""
 "Once you have successfully turned off all the lights, you complete that "
 "level and move on to the next."
@@ -462,11 +465,13 @@ msgstr ""
 "Jakmile úspěšně vypnete všechna světla, dokončili jste úroveň a posouváte se "
 "do další."
 
-#: C/strategy.page:17(page/title)
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/strategy.page:17
 msgid "Strategy"
 msgstr "Strategie"
 
-#: C/strategy.page:18(page/p)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/strategy.page:18
 msgid ""
 "This is a simple strategy to solve the <app>Lights Off</app> puzzle by using "
 "the method called \"Chase the Lights\"."
@@ -474,7 +479,8 @@ msgstr ""
 "Existuje jednoduchá strategie, jak hlavolam <app>Zhasněte světla</app> "
 "řešit, nazývaná „Pronásledujte světýlka“."
 
-#: C/strategy.page:20(item/p)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/strategy.page:20
 msgid ""
 "Chase the lights starting from the first row. To chase the lights in the "
 "first row, click the tile on the second row corresponding to the light in "
@@ -485,7 +491,8 @@ msgstr ""
 "odpovídající sousední světla v řádku druhém. Tak povypínáte celý první řádek "
 "světel."
 
-#: C/strategy.page:21(note/p)
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/strategy.page:21
 msgid ""
 "This method can be used in the same way to chase the lights in other rows as "
 "well, i.e., if you want to chase the lights in the second row, click the "
@@ -495,7 +502,8 @@ msgstr ""
 "řádcích. Tj. k vypnutí všech světel v druhém řádku klikejte na příslušná "
 "světla ve třetím řádku."
 
-#: C/strategy.page:23(item/p)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/strategy.page:23
 msgid ""
 "In the same way continue to chase the lights in the second, third and fourth "
 "row. At the end of this you will be only left with the lights in the fifth "
@@ -504,7 +512,8 @@ msgstr ""
 "Takto postupujte v pronásledování světel v druhém, třetím a čtvrtém řádku. "
 "Nakonec vám zůstanou rožnutá jen světla v pátém řádku."
 
-#: C/strategy.page:25(item/p)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/strategy.page:25
 msgid ""
 "Now depending on which lights are remaining in the fifth row, click the "
 "tiles in the first row using the table given below."
@@ -512,71 +521,88 @@ msgstr ""
 "Nyní záleží na tom, která světla v pátém řádku zůstala rožnutá. Klikněte na "
 "políčka v prním řádku podle následující tabulky."
 
-#: C/strategy.page:29(td/p)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/strategy.page:29
 msgid "Lights Left on the fifth Row"
 msgstr "Světla zleva pátého řádku."
 
-#: C/strategy.page:29(td/p)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/strategy.page:29
 msgid "Tiles to Click on the First Row"
 msgstr "Políčka ke kliknutí v prvním řádku"
 
-#: C/strategy.page:32(td/p)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/strategy.page:32
 msgid "1, 2, 3"
 msgstr "1, 2, 3"
 
-#: C/strategy.page:32(td/p)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/strategy.page:32
 msgid "2"
 msgstr "2"
 
-#: C/strategy.page:34(td/p)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/strategy.page:34
 msgid "1, 2, 4, 5"
 msgstr "1, 2, 4, 5"
 
-#: C/strategy.page:34(td/p)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/strategy.page:34
 msgid "3"
 msgstr "3"
 
-#: C/strategy.page:36(td/p)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/strategy.page:36
 msgid "1, 3, 4"
 msgstr "1, 3, 4"
 
-#: C/strategy.page:36(td/p)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/strategy.page:36
 msgid "5"
 msgstr "5"
 
-#: C/strategy.page:38(td/p)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/strategy.page:38
 msgid "1, 5"
 msgstr "1, 5"
 
-#: C/strategy.page:38(td/p)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/strategy.page:38
 msgid "1, 2"
 msgstr "1, 2"
 
-#: C/strategy.page:40(td/p)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/strategy.page:40
 msgid "2, 3, 5"
 msgstr "2, 3, 5"
 
-#: C/strategy.page:40(td/p)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/strategy.page:40
 msgid "1"
 msgstr "1"
 
-#: C/strategy.page:42(td/p)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/strategy.page:42
 msgid "2, 4"
 msgstr "2, 4"
 
-#: C/strategy.page:42(td/p)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/strategy.page:42
 msgid "1, 4"
 msgstr "1, 4"
 
-#: C/strategy.page:44(td/p)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/strategy.page:44
 msgid "3, 4, 5"
 msgstr "3, 4, 5"
 
-#: C/strategy.page:44(td/p)
+#. (itstool) path: td/p
+#: C/strategy.page:44
 msgid "4"
 msgstr "4"
 
-#: C/strategy.page:48(item/p)
+#. (itstool) path: item/p
+#: C/strategy.page:48
 msgid ""
 "Now again chase the lights starting from the first row. After chasing the "
 "lights this time your puzzle will be solved."
@@ -584,7 +610,8 @@ msgstr ""
 "A teď znovu pronásledujte světla od prvního řádku. Až dojdete v "
 "pronásledování na konec tentokrát, bude hlavolam vyřešen."
 
-#: C/strategy.page:50(note/p)
+#. (itstool) path: note/p
+#: C/strategy.page:50
 msgid ""
 "This strategy doesn't always produce the optimal solution, it may take more "
 "moves."
@@ -592,11 +619,13 @@ msgstr ""
 "Výsledkem této strategie není vždy zrovna optimalizované řešení, naopak může "
 "zabrat dost tahů."
 
-#: C/translate.page:23(page/title)
+#. (itstool) path: page/title
+#: C/translate.page:23
 msgid "Help translate"
 msgstr "Pomozte překládat"
 
-#: C/translate.page:24(page/p)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/translate.page:24
 msgid ""
 "The <app>GNOME Games</app> user interface and documentation is being "
 "translated by a world-wide volunteer community. You are welcome to "
@@ -605,7 +634,8 @@ msgstr ""
 "Uživatelské rozhraní a dokumentaci <app>her GNOME</app> překládá komunita "
 "dobrovolníků z celého světa."
 
-#: C/translate.page:27(page/p)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/translate.page:27
 msgid ""
 "There are <link href=\"http://l10n.gnome.org/module/lightsoff/\";>many "
 "languages</link> for which translations are still needed."
@@ -613,7 +643,8 @@ msgstr ""
 "Stále je <link href=\"http://l10n.gnome.org/module/quadrapassel/\";>řada "
 "jazyků</link>, do kterých je třeba překlad udělat."
 
-#: C/translate.page:30(page/p)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/translate.page:30
 msgid ""
 "To start translating you will need to <link href=\"http://l10n.gnome.org";
 "\">create an account</link> and join the <link href=\"http://l10n.gnome.org/";
@@ -625,7 +656,8 @@ msgstr ""
 "teams/\">překladatelskému týmu</link> svého jazyka. Pak budete moci odesílat "
 "své nové překlady."
 
-#: C/translate.page:34(page/p)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/translate.page:34
 msgid ""
 "You can chat with GNOME translators using <link href=\"https://cbe003.chat.";
 "mibbit.com/?url=irc%3A%2F%2Firc.gnome.org%2Fi18n\">irc</link>. People on the "
@@ -637,7 +669,8 @@ msgstr ""
 "Lidé na tomto kanále jsou z celého světa, tak počítejte s tím, že kvůli "
 "rozdílným časovým pásmům, nemusí reagovat hned."
 
-#: C/translate.page:37(page/p)
+#. (itstool) path: page/p
+#: C/translate.page:37
 msgid ""
 "Alternatively, you can contact the Internationalization Team using their "
 "<link href=\"http://mail.gnome.org/mailman/listinfo/gnome-i18n\";>mailing "


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]