[network-manager-applet] Updated Polish translationcommit 65cc56d41807fb279edd94d709d51397bcbfd323
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sat Jun 1 00:42:38 2013 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |  356 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 220 insertions(+), 136 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index cc9b278..a3669de 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: network-manager-applet\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-05-24 22:19+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-05-24 22:20+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-06-01 00:40+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-06-01 00:42+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -143,37 +143,37 @@ msgstr "Uwierzytelnianie 802.1X"
 msgid "_Network name:"
 msgstr "_Nazwa sieci:"
 
-#: ../src/applet.c:560
+#: ../src/applet.c:563
 msgid "Failed to add/activate connection"
 msgstr "Dodanie/aktywowanie połączenia się nie powiodło"
 
-#: ../src/applet.c:562 ../src/applet.c:606 ../src/applet.c:632
+#: ../src/applet.c:565 ../src/applet.c:609 ../src/applet.c:635
 #: ../src/applet-device-wifi.c:1377 ../src/applet-device-wifi.c:1396
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Nieznany błąd"
 
-#: ../src/applet.c:565 ../src/applet.c:635 ../src/applet-device-wifi.c:1380
+#: ../src/applet.c:568 ../src/applet.c:638 ../src/applet-device-wifi.c:1380
 #: ../src/applet-device-wifi.c:1399
 msgid "Connection failure"
 msgstr "Niepowodzenie połączenia"
 
-#: ../src/applet.c:604
+#: ../src/applet.c:607
 msgid "Device disconnect failed"
 msgstr "Rozłączenie urządzenia się nie powiodło"
 
-#: ../src/applet.c:609
+#: ../src/applet.c:612
 msgid "Disconnect failure"
 msgstr "Niepowodzenie rozłączenia"
 
-#: ../src/applet.c:630
+#: ../src/applet.c:633
 msgid "Connection activation failed"
 msgstr "Aktywacja połączenia się nie powiodła"
 
-#: ../src/applet.c:943 ../src/applet-device-wifi.c:1065
+#: ../src/applet.c:946 ../src/applet-device-wifi.c:1065
 msgid "Don't show this message again"
 msgstr "Nie wyświetlaj tego komunikatu ponownie"
 
-#: ../src/applet.c:1032
+#: ../src/applet.c:1035
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -184,7 +184,7 @@ msgstr ""
 "Połączenie VPN \"%s\" się nie powiodło, ponieważ połączenie sieciowe zostało "
 "przerwane."
 
-#: ../src/applet.c:1035
+#: ../src/applet.c:1038
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -194,7 +194,7 @@ msgstr ""
 "Połączenie VPN \"%s\" się nie powiodło, ponieważ usługa VPN została "
 "nieoczekiwanie zatrzymana."
 
-#: ../src/applet.c:1038
+#: ../src/applet.c:1041
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -205,7 +205,7 @@ msgstr ""
 "Połączenie VPN \"%s\" się nie powiodło, ponieważ usługa VPN nie zwróciła "
 "odpowiedniej konfiguracji sieci."
 
-#: ../src/applet.c:1041
+#: ../src/applet.c:1044
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -214,7 +214,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Połączenie VPN \"%s\" się nie powiodło z powodu przekroczenia limitu czasu."
 
-#: ../src/applet.c:1044
+#: ../src/applet.c:1047
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -224,7 +224,7 @@ msgstr ""
 "Połączenie VPN \"%s\" się nie powiodło, ponieważ usługa VPN nie została "
 "uruchomiona na czas."
 
-#: ../src/applet.c:1047
+#: ../src/applet.c:1050
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -234,7 +234,7 @@ msgstr ""
 "Połączenie VPN \"%s\" się nie powiodło, ponieważ usługa VPN nie mogła zostać "
 "uruchomiona."
 
-#: ../src/applet.c:1050
+#: ../src/applet.c:1053
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -244,7 +244,7 @@ msgstr ""
 "Połączenie VPN \"%s\" się nie powiodło z powodu braku prawidłowych sekretów "
 "VPN."
 
-#: ../src/applet.c:1053
+#: ../src/applet.c:1056
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -253,7 +253,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Połączenie VPN \"%s\" się nie powiodło z powodu nieprawidłowych sekretów VPN."
 
-#: ../src/applet.c:1060
+#: ../src/applet.c:1063
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -262,7 +262,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Połączenie VPN \"%s\" się nie powiodło."
 
-#: ../src/applet.c:1078
+#: ../src/applet.c:1081
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -273,7 +273,7 @@ msgstr ""
 "Połączenie VPN \"%s\" rozłączone, ponieważ połączenie sieciowe zostało "
 "przerwane."
 
-#: ../src/applet.c:1081
+#: ../src/applet.c:1084
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -282,7 +282,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Połączenie VPN \"%s\" rozłączone, ponieważ usługa VPN została zatrzymana."
 
-#: ../src/applet.c:1087
+#: ../src/applet.c:1090
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -291,7 +291,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Połączenie VPN \"%s\" zostało rozłączone."
 
-#: ../src/applet.c:1117
+#: ../src/applet.c:1120
 #, c-format
 msgid ""
 "VPN connection has been successfully established.\n"
@@ -302,19 +302,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: ../src/applet.c:1119
+#: ../src/applet.c:1122
 msgid "VPN connection has been successfully established.\n"
 msgstr "Połączenie VPN zostało pomyślnie ustanowione.\n"
 
-#: ../src/applet.c:1121
+#: ../src/applet.c:1124
 msgid "VPN Login Message"
 msgstr "Wiadomość logowania VPN"
 
-#: ../src/applet.c:1127 ../src/applet.c:1135 ../src/applet.c:1185
+#: ../src/applet.c:1130 ../src/applet.c:1138 ../src/applet.c:1188
 msgid "VPN Connection Failed"
 msgstr "Połączenie VPN się nie powiodło"
 
-#: ../src/applet.c:1192
+#: ../src/applet.c:1195
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -328,7 +328,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/applet.c:1195
+#: ../src/applet.c:1198
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -341,172 +341,174 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/applet.c:1519
+#: ../src/applet.c:1522
 msgid "device not ready (firmware missing)"
 msgstr "urządzenie nie jest gotowe (brak oprogramowania sprzętowego)"
 
-#: ../src/applet.c:1521
+#: ../src/applet.c:1524
 msgid "device not ready"
 msgstr "urządzenie nie jest gotowe"
 
 #. Notify user of unmanaged or unavailable device
-#: ../src/applet.c:1531 ../src/applet-device-ethernet.c:123
-#: ../src/applet-device-vlan.c:181
+#: ../src/applet.c:1534 ../src/applet-device-ethernet.c:123
+#: ../src/applet-device-infiniband.c:119 ../src/applet-device-vlan.c:181
 msgid "disconnected"
 msgstr "rozłączone"
 
-#: ../src/applet.c:1547
+#: ../src/applet.c:1550
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Rozłącz"
 
-#: ../src/applet.c:1561
+#: ../src/applet.c:1564
 msgid "device not managed"
 msgstr "urządzenie nieobsługiwane"
 
-#: ../src/applet.c:1715
+#: ../src/applet.c:1722
 msgid "No network devices available"
 msgstr "Brak dostępnych urządzeń sieciowych"
 
-#: ../src/applet.c:1768
+#: ../src/applet.c:1775
 msgid "_VPN Connections"
 msgstr "Połączenia _VPN"
 
-#: ../src/applet.c:1825
+#: ../src/applet.c:1832
 msgid "_Configure VPN..."
 msgstr "S_konfiguruj VPN..."
 
-#: ../src/applet.c:1829
+#: ../src/applet.c:1836
 msgid "_Disconnect VPN"
 msgstr "_Rozłącz VPN"
 
-#: ../src/applet.c:1945
+#: ../src/applet.c:1952
 msgid "NetworkManager is not running..."
 msgstr "Usługa NetworkManager nie jest uruchomiona..."
 
-#: ../src/applet.c:1950 ../src/applet.c:2920
+#: ../src/applet.c:1957 ../src/applet.c:2927
 msgid "Networking disabled"
 msgstr "Sieć wyłączona"
 
 #. 'Enable Networking' item
-#: ../src/applet.c:2170
+#: ../src/applet.c:2177
 msgid "Enable _Networking"
 msgstr "_Sieć"
 
 #. 'Enable Wi-Fi' item
-#: ../src/applet.c:2179
+#: ../src/applet.c:2186
 msgid "Enable _Wi-Fi"
 msgstr "Sieć _Wi-Fi"
 
 #. 'Enable Mobile Broadband' item
-#: ../src/applet.c:2188
+#: ../src/applet.c:2195
 msgid "Enable _Mobile Broadband"
 msgstr "Sieć _komórkowa"
 
 #. 'Enable WiMAX Mobile Broadband' item
-#: ../src/applet.c:2197
+#: ../src/applet.c:2204
 msgid "Enable WiMA_X Mobile Broadband"
 msgstr "Sieć komórkowa WiMA_X"
 
 #. Toggle notifications item
-#: ../src/applet.c:2208
+#: ../src/applet.c:2215
 msgid "Enable N_otifications"
 msgstr "P_owiadomienia"
 
 #. 'Connection Information' item
-#: ../src/applet.c:2219
+#: ../src/applet.c:2226
 msgid "Connection _Information"
 msgstr "I_nformacje o połączeniu"
 
 #. 'Edit Connections...' item
-#: ../src/applet.c:2229
+#: ../src/applet.c:2236
 msgid "Edit Connections..."
 msgstr "Modyfikuj połączenia..."
 
 #. Help item
-#: ../src/applet.c:2243
+#: ../src/applet.c:2250
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
 #. About item
-#: ../src/applet.c:2252
+#: ../src/applet.c:2259
 msgid "_About"
 msgstr "_O programie"
 
-#: ../src/applet.c:2505
+#: ../src/applet.c:2512
 #, c-format
 msgid "You are now connected to '%s'."
 msgstr "Połączono z \"%s\"."
 
-#: ../src/applet.c:2546
+#: ../src/applet.c:2553
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączony"
 
-#: ../src/applet.c:2547
+#: ../src/applet.c:2554
 msgid "The network connection has been disconnected."
 msgstr "Połączenie sieciowe zostało rozłączone."
 
-#: ../src/applet.c:2782
+#: ../src/applet.c:2789
 #, c-format
 msgid "Preparing network connection '%s'..."
 msgstr "Przygotowywanie połączenia sieciowego \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet.c:2785
+#: ../src/applet.c:2792
 #, c-format
 msgid "User authentication required for network connection '%s'..."
 msgstr "Wymagane uwierzytelnienie dla połączenia sieciowego \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet.c:2788 ../src/applet-device-bt.c:136
+#: ../src/applet.c:2795 ../src/applet-device-bt.c:136
 #: ../src/applet-device-wimax.c:445 ../src/mobile-helpers.c:590
 #, c-format
 msgid "Requesting a network address for '%s'..."
 msgstr "Żądanie adresu sieciowego dla \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet.c:2791
+#: ../src/applet.c:2798
 #, c-format
 msgid "Network connection '%s' active"
 msgstr "Nawiązano połączenie sieciowe \"%s\""
 
-#: ../src/applet.c:2874
+#: ../src/applet.c:2881
 #, c-format
 msgid "Starting VPN connection '%s'..."
 msgstr "Nawiązywanie połączenia VPN \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet.c:2877
+#: ../src/applet.c:2884
 #, c-format
 msgid "User authentication required for VPN connection '%s'..."
 msgstr "Wymagane uwierzytelnienie dla połączenia VPN \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet.c:2880
+#: ../src/applet.c:2887
 #, c-format
 msgid "Requesting a VPN address for '%s'..."
 msgstr "Żądanie adresu VPN dla \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet.c:2883
+#: ../src/applet.c:2890
 #, c-format
 msgid "VPN connection '%s' active"
 msgstr "Nawiązano połączenie VPN \"%s\""
 
-#: ../src/applet.c:2925
+#: ../src/applet.c:2932
 msgid "No network connection"
 msgstr "Brak połączenia sieciowego"
 
-#: ../src/applet.c:3632
+#: ../src/applet.c:3639
 msgid "NetworkManager Applet"
 msgstr "Aplet NetworkManager"
 
 #: ../src/applet-device-bond.c:76 ../src/applet-device-bridge.c:76
-#: ../src/applet-device-bt.c:90 ../src/applet-device-cdma.c:301
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:131 ../src/applet-device-broadband.c:769
-#: ../src/applet-device-gsm.c:357 ../src/applet-device-vlan.c:190
-#: ../src/applet-device-wifi.c:856 ../src/applet-device-wimax.c:276
+#: ../src/applet-device-broadband.c:769 ../src/applet-device-bt.c:90
+#: ../src/applet-device-cdma.c:301 ../src/applet-device-ethernet.c:131
+#: ../src/applet-device-gsm.c:357 ../src/applet-device-infiniband.c:127
+#: ../src/applet-device-vlan.c:190 ../src/applet-device-wifi.c:856
+#: ../src/applet-device-wimax.c:276
 msgid "Available"
 msgstr "Dostępne"
 
 #: ../src/applet-device-bond.c:89 ../src/applet-device-bridge.c:89
-#: ../src/applet-device-bt.c:102 ../src/applet-device-cdma.c:340
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:146 ../src/applet-device-broadband.c:796
-#: ../src/applet-device-gsm.c:396 ../src/applet-device-vlan.c:203
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1262 ../src/applet-device-wimax.c:401
+#: ../src/applet-device-broadband.c:796 ../src/applet-device-bt.c:102
+#: ../src/applet-device-cdma.c:340 ../src/applet-device-ethernet.c:146
+#: ../src/applet-device-gsm.c:396 ../src/applet-device-infiniband.c:142
+#: ../src/applet-device-vlan.c:203 ../src/applet-device-wifi.c:1262
+#: ../src/applet-device-wimax.c:401
 msgid "Connection Established"
 msgstr "Ustanowiono połączenie"
 
@@ -514,40 +516,106 @@ msgstr "Ustanowiono połączenie"
 msgid "You are now connected to the bonded network."
 msgstr "Połączono z siecią łączoną."
 
-#: ../src/applet-device-bond.c:114 ../src/applet-device-bridge.c:114
-#: ../src/applet-device-vlan.c:228
+#: ../src/applet-device-bond.c:114
 #, c-format
-msgid "Preparing VLAN connection '%s'..."
-msgstr "Przygotowywanie połączenia VLAN \"%s\"..."
+msgid "Preparing bond connection '%s'..."
+msgstr "Przygotowywanie połączenia łączonego \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet-device-bond.c:117 ../src/applet-device-bridge.c:117
-#: ../src/applet-device-vlan.c:231
+#: ../src/applet-device-bond.c:117
 #, c-format
-msgid "Configuring VLAN connection '%s'..."
-msgstr "Konfigurowanie połączenia VLAN \"%s\"..."
+msgid "Configuring bond connection '%s'..."
+msgstr "Konfigurowanie połączenia łączonego \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet-device-bond.c:120 ../src/applet-device-bridge.c:120
-#: ../src/applet-device-vlan.c:234
+#: ../src/applet-device-bond.c:120
 #, c-format
-msgid "User authentication required for VLAN connection '%s'..."
-msgstr "Wymagane uwierzytelnienie dla połączenia VLAN \"%s\"..."
+msgid "User authentication required for bond connection '%s'..."
+msgstr "Wymagane uwierzytelnienie dla połączenia łączonego \"%s\"..."
 
 #: ../src/applet-device-bond.c:123 ../src/applet-device-bridge.c:123
-#: ../src/applet-device-vlan.c:237
+#: ../src/applet-device-infiniband.c:176 ../src/applet-device-vlan.c:237
 #, c-format
 msgid "Requesting address for '%s'..."
 msgstr "Żądanie adresu dla \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet-device-bond.c:127 ../src/applet-device-bridge.c:127
-#: ../src/applet-device-vlan.c:241
+#: ../src/applet-device-bond.c:127
 #, c-format
-msgid "VLAN connection '%s' active"
-msgstr "Nawiązano połączenie VLAN \"%s\""
+msgid "Bond connection '%s' active"
+msgstr "Nawiązano połączenie łączone \"%s\""
 
 #: ../src/applet-device-bridge.c:90
 msgid "You are now connected to the bridged network."
 msgstr "Połączono z siecią mostkowaną."
 
+#: ../src/applet-device-bridge.c:114
+#, c-format
+msgid "Preparing bridge connection '%s'..."
+msgstr "Przygotowywanie połączenia mostkowanego \"%s\"..."
+
+#: ../src/applet-device-bridge.c:117
+#, c-format
+msgid "Configuring bridge connection '%s'..."
+msgstr "Konfigurowanie połączenia mostkowanego \"%s\"..."
+
+#: ../src/applet-device-bridge.c:120
+#, c-format
+msgid "User authentication required for bridge connection '%s'..."
+msgstr "Wymagane uwierzytelnienie dla połączenia mostkowanego \"%s\"..."
+
+#: ../src/applet-device-bridge.c:127
+#, c-format
+msgid "Bridge connection '%s' active"
+msgstr "Nawiązano połączenie mostkowane \"%s\""
+
+#: ../src/applet-device-broadband.c:164 ../src/applet-device-gsm.c:505
+msgid "Wrong PUK code; please contact your provider."
+msgstr "Błędny kod PUK. Proszę skontaktować się z dostawcą."
+
+#: ../src/applet-device-broadband.c:206 ../src/applet-device-gsm.c:482
+msgid "Wrong PIN code; please contact your provider."
+msgstr "Błędny kod PIN. Proszę skontaktować się z dostawcą."
+
+#. Start the spinner to show the progress of the unlock
+#: ../src/applet-device-broadband.c:257 ../src/applet-device-gsm.c:532
+msgid "Sending unlock code..."
+msgstr "Wysyłanie kodu odblokowania..."
+
+#: ../src/applet-device-broadband.c:715 ../src/applet-device-cdma.c:247
+#: ../src/applet-device-gsm.c:303 ../src/applet-dialogs.c:425
+#, c-format
+msgid "Mobile Broadband (%s)"
+msgstr "Komórkowe (%s)"
+
+#: ../src/applet-device-broadband.c:717 ../src/applet-device-cdma.c:249
+#: ../src/applet-device-gsm.c:305
+#: ../src/connection-editor/new-connection.c:113
+#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:389
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:333
+msgid "Mobile Broadband"
+msgstr "Komórkowe"
+
+#. Default connection item
+#: ../src/applet-device-broadband.c:782
+msgid "New Mobile Broadband connection..."
+msgstr "Nowe połączenie komórkowe..."
+
+#: ../src/applet-device-broadband.c:797
+msgid "You are now connected to the Mobile Broadband network."
+msgstr "Połączono z siecią komórkową."
+
+#: ../src/applet-device-broadband.c:932 ../src/applet-device-broadband.c:938
+msgid "Mobile Broadband network."
+msgstr "Sieć komórkowa."
+
+#: ../src/applet-device-broadband.c:933 ../src/applet-device-cdma.c:403
+#: ../src/applet-device-gsm.c:663
+msgid "You are now registered on the home network."
+msgstr "Zarejestrowano w sieci domowej."
+
+#: ../src/applet-device-broadband.c:939 ../src/applet-device-cdma.c:409
+#: ../src/applet-device-gsm.c:669
+msgid "You are now registered on a roaming network."
+msgstr "Zarejestrowano w sieci roamingowej."
+
 #: ../src/applet-device-bt.c:103
 msgid "You are now connected to the mobile broadband network."
 msgstr "Połączono z siecią komórkową."
@@ -575,20 +643,6 @@ msgstr "Wymagane uwierzytelnienie dla połączenia komórkowego \"%s\"..."
 msgid "Mobile broadband connection '%s' active"
 msgstr "Nawiązano połączenie komórkowe \"%s\""
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:247 ../src/applet-device-broadband.c:715
-#: ../src/applet-device-gsm.c:303 ../src/applet-dialogs.c:425
-#, c-format
-msgid "Mobile Broadband (%s)"
-msgstr "Komórkowe (%s)"
-
-#: ../src/applet-device-cdma.c:249 ../src/applet-device-broadband.c:717
-#: ../src/applet-device-gsm.c:305
-#: ../src/connection-editor/new-connection.c:113
-#: ../src/connection-editor/page-mobile.c:389
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:333
-msgid "Mobile Broadband"
-msgstr "Komórkowe"
-
 #. Default connection item
 #: ../src/applet-device-cdma.c:314
 msgid "New Mobile Broadband (CDMA) connection..."
@@ -602,16 +656,6 @@ msgstr "Połączono z siecią CDMA."
 msgid "CDMA network."
 msgstr "Sieć CDMA."
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:403 ../src/applet-device-broadband.c:933
-#: ../src/applet-device-gsm.c:663
-msgid "You are now registered on the home network."
-msgstr "Zarejestrowano w sieci domowej."
-
-#: ../src/applet-device-cdma.c:409 ../src/applet-device-broadband.c:939
-#: ../src/applet-device-gsm.c:669
-msgid "You are now registered on a roaming network."
-msgstr "Zarejestrowano w sieci roamingowej."
-
 #: ../src/applet-device-ethernet.c:44
 msgid "Auto Ethernet"
 msgstr "Automatyczne połączenie ethernetowe"
@@ -668,32 +712,6 @@ msgstr "Nawiązano ethernetowe połączenie sieciowe \"%s\""
 msgid "DSL authentication"
 msgstr "Uwierzytelnianie DSL"
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:164 ../src/applet-device-gsm.c:505
-msgid "Wrong PUK code; please contact your provider."
-msgstr "Błędny kod PUK. Proszę skontaktować się z dostawcą."
-
-#: ../src/applet-device-broadband.c:206 ../src/applet-device-gsm.c:482
-msgid "Wrong PIN code; please contact your provider."
-msgstr "Błędny kod PIN. Proszę skontaktować się z dostawcą."
-
-#. Start the spinner to show the progress of the unlock
-#: ../src/applet-device-broadband.c:257 ../src/applet-device-gsm.c:532
-msgid "Sending unlock code..."
-msgstr "Wysyłanie kodu odblokowania..."
-
-#. Default connection item
-#: ../src/applet-device-broadband.c:782
-msgid "New Mobile Broadband connection..."
-msgstr "Nowe połączenie komórkowe..."
-
-#: ../src/applet-device-broadband.c:797
-msgid "You are now connected to the Mobile Broadband network."
-msgstr "Połączono z siecią komórkową."
-
-#: ../src/applet-device-broadband.c:932 ../src/applet-device-broadband.c:938
-msgid "Mobile Broadband network."
-msgstr "Sieć komórkowa."
-
 #. Default connection item
 #: ../src/applet-device-gsm.c:370
 msgid "New Mobile Broadband (GSM) connection..."
@@ -707,10 +725,76 @@ msgstr "Połączono z siecią GSM."
 msgid "GSM network."
 msgstr "Sieć GSM."
 
+#: ../src/applet-device-infiniband.c:40
+msgid "Auto InfiniBand"
+msgstr "Automatyczne połączenie InfiniBand"
+
+#: ../src/applet-device-infiniband.c:92
+#, c-format
+msgid "InfiniBand Networks (%s)"
+msgstr "Sieci InfiniBand (%s)"
+
+#: ../src/applet-device-infiniband.c:94
+#, c-format
+msgid "InfiniBand Network (%s)"
+msgstr "Sieć InfiniBand (%s)"
+
+#: ../src/applet-device-infiniband.c:97
+msgid "InfiniBand Networks"
+msgstr "Sieci InfiniBand"
+
+#: ../src/applet-device-infiniband.c:99
+msgid "InfiniBand Network"
+msgstr "Sieć InfiniBand"
+
+#: ../src/applet-device-infiniband.c:143
+msgid "You are now connected to the InfiniBand network."
+msgstr "Połączono z siecią InfiniBand."
+
+#: ../src/applet-device-infiniband.c:167
+#, c-format
+msgid "Preparing InfiniBand connection '%s'..."
+msgstr "Przygotowywanie połączenia InfiniBand \"%s\"..."
+
+#: ../src/applet-device-infiniband.c:170
+#, c-format
+msgid "Configuring InfiniBand connection '%s'..."
+msgstr "Konfigurowanie połączenia InfiniBand \"%s\"..."
+
+#: ../src/applet-device-infiniband.c:173
+#, c-format
+msgid "User authentication required for InfiniBand connection '%s'..."
+msgstr "Wymagane uwierzytelnienie dla połączenia InfiniBand \"%s\"..."
+
+#: ../src/applet-device-infiniband.c:180
+#, c-format
+msgid "InfiniBand connection '%s' active"
+msgstr "Nawiązano połączenie sieciowe InfiniBand \"%s\""
+
 #: ../src/applet-device-vlan.c:204
 msgid "You are now connected to the VLAN."
 msgstr "Połączono z siecią VLAN."
 
+#: ../src/applet-device-vlan.c:228
+#, c-format
+msgid "Preparing VLAN connection '%s'..."
+msgstr "Przygotowywanie połączenia VLAN \"%s\"..."
+
+#: ../src/applet-device-vlan.c:231
+#, c-format
+msgid "Configuring VLAN connection '%s'..."
+msgstr "Konfigurowanie połączenia VLAN \"%s\"..."
+
+#: ../src/applet-device-vlan.c:234
+#, c-format
+msgid "User authentication required for VLAN connection '%s'..."
+msgstr "Wymagane uwierzytelnienie dla połączenia VLAN \"%s\"..."
+
+#: ../src/applet-device-vlan.c:241
+#, c-format
+msgid "VLAN connection '%s' active"
+msgstr "Nawiązano połączenie VLAN \"%s\""
+
 #: ../src/applet-device-wifi.c:98
 msgid "_Connect to Hidden Wi-Fi Network..."
 msgstr "_Połącz z ukrytą siecią Wi-Fi..."


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]