[network-manager-applet] Updated Polish translationcommit 6af7d92f87fc9d3ecaa9139fbc1d3e49ac067ec4
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Fri May 24 22:22:06 2013 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |  339 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 191 insertions(+), 148 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 3ec6a9c..cc9b278 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: network-manager-applet\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-04-13 16:24+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-13 16:25+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-24 22:19+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-24 22:20+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -143,37 +143,37 @@ msgstr "Uwierzytelnianie 802.1X"
 msgid "_Network name:"
 msgstr "_Nazwa sieci:"
 
-#: ../src/applet.c:541
+#: ../src/applet.c:560
 msgid "Failed to add/activate connection"
 msgstr "Dodanie/aktywowanie połączenia się nie powiodło"
 
-#: ../src/applet.c:543 ../src/applet.c:587 ../src/applet.c:613
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1376 ../src/applet-device-wifi.c:1395
+#: ../src/applet.c:562 ../src/applet.c:606 ../src/applet.c:632
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1377 ../src/applet-device-wifi.c:1396
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Nieznany błąd"
 
-#: ../src/applet.c:546 ../src/applet.c:616 ../src/applet-device-wifi.c:1379
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1398
+#: ../src/applet.c:565 ../src/applet.c:635 ../src/applet-device-wifi.c:1380
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1399
 msgid "Connection failure"
 msgstr "Niepowodzenie połączenia"
 
-#: ../src/applet.c:585
+#: ../src/applet.c:604
 msgid "Device disconnect failed"
 msgstr "Rozłączenie urządzenia się nie powiodło"
 
-#: ../src/applet.c:590
+#: ../src/applet.c:609
 msgid "Disconnect failure"
 msgstr "Niepowodzenie rozłączenia"
 
-#: ../src/applet.c:611
+#: ../src/applet.c:630
 msgid "Connection activation failed"
 msgstr "Aktywacja połączenia się nie powiodła"
 
-#: ../src/applet.c:926 ../src/applet-device-wifi.c:1069
+#: ../src/applet.c:943 ../src/applet-device-wifi.c:1065
 msgid "Don't show this message again"
 msgstr "Nie wyświetlaj tego komunikatu ponownie"
 
-#: ../src/applet.c:1015
+#: ../src/applet.c:1032
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -184,7 +184,7 @@ msgstr ""
 "Połączenie VPN \"%s\" się nie powiodło, ponieważ połączenie sieciowe zostało "
 "przerwane."
 
-#: ../src/applet.c:1018
+#: ../src/applet.c:1035
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -194,7 +194,7 @@ msgstr ""
 "Połączenie VPN \"%s\" się nie powiodło, ponieważ usługa VPN została "
 "nieoczekiwanie zatrzymana."
 
-#: ../src/applet.c:1021
+#: ../src/applet.c:1038
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -205,7 +205,7 @@ msgstr ""
 "Połączenie VPN \"%s\" się nie powiodło, ponieważ usługa VPN nie zwróciła "
 "odpowiedniej konfiguracji sieci."
 
-#: ../src/applet.c:1024
+#: ../src/applet.c:1041
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -214,7 +214,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Połączenie VPN \"%s\" się nie powiodło z powodu przekroczenia limitu czasu."
 
-#: ../src/applet.c:1027
+#: ../src/applet.c:1044
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -224,7 +224,7 @@ msgstr ""
 "Połączenie VPN \"%s\" się nie powiodło, ponieważ usługa VPN nie została "
 "uruchomiona na czas."
 
-#: ../src/applet.c:1030
+#: ../src/applet.c:1047
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -234,7 +234,7 @@ msgstr ""
 "Połączenie VPN \"%s\" się nie powiodło, ponieważ usługa VPN nie mogła zostać "
 "uruchomiona."
 
-#: ../src/applet.c:1033
+#: ../src/applet.c:1050
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -244,7 +244,7 @@ msgstr ""
 "Połączenie VPN \"%s\" się nie powiodło z powodu braku prawidłowych sekretów "
 "VPN."
 
-#: ../src/applet.c:1036
+#: ../src/applet.c:1053
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -253,7 +253,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Połączenie VPN \"%s\" się nie powiodło z powodu nieprawidłowych sekretów VPN."
 
-#: ../src/applet.c:1043
+#: ../src/applet.c:1060
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -262,7 +262,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Połączenie VPN \"%s\" się nie powiodło."
 
-#: ../src/applet.c:1061
+#: ../src/applet.c:1078
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -273,7 +273,7 @@ msgstr ""
 "Połączenie VPN \"%s\" rozłączone, ponieważ połączenie sieciowe zostało "
 "przerwane."
 
-#: ../src/applet.c:1064
+#: ../src/applet.c:1081
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -282,7 +282,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Połączenie VPN \"%s\" rozłączone, ponieważ usługa VPN została zatrzymana."
 
-#: ../src/applet.c:1070
+#: ../src/applet.c:1087
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -291,7 +291,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Połączenie VPN \"%s\" zostało rozłączone."
 
-#: ../src/applet.c:1100
+#: ../src/applet.c:1117
 #, c-format
 msgid ""
 "VPN connection has been successfully established.\n"
@@ -302,19 +302,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: ../src/applet.c:1102
+#: ../src/applet.c:1119
 msgid "VPN connection has been successfully established.\n"
 msgstr "Połączenie VPN zostało pomyślnie ustanowione.\n"
 
-#: ../src/applet.c:1104
+#: ../src/applet.c:1121
 msgid "VPN Login Message"
 msgstr "Wiadomość logowania VPN"
 
-#: ../src/applet.c:1110 ../src/applet.c:1118 ../src/applet.c:1168
+#: ../src/applet.c:1127 ../src/applet.c:1135 ../src/applet.c:1185
 msgid "VPN Connection Failed"
 msgstr "Połączenie VPN się nie powiodło"
 
-#: ../src/applet.c:1175
+#: ../src/applet.c:1192
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -328,7 +328,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/applet.c:1178
+#: ../src/applet.c:1195
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -341,209 +341,248 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/applet.c:1493
+#: ../src/applet.c:1519
 msgid "device not ready (firmware missing)"
 msgstr "urządzenie nie jest gotowe (brak oprogramowania sprzętowego)"
 
-#: ../src/applet.c:1495
+#: ../src/applet.c:1521
 msgid "device not ready"
 msgstr "urządzenie nie jest gotowe"
 
 #. Notify user of unmanaged or unavailable device
-#: ../src/applet.c:1505 ../src/applet-device-ethernet.c:229
+#: ../src/applet.c:1531 ../src/applet-device-ethernet.c:123
+#: ../src/applet-device-vlan.c:181
 msgid "disconnected"
 msgstr "rozłączone"
 
-#: ../src/applet.c:1521
+#: ../src/applet.c:1547
 msgid "Disconnect"
 msgstr "Rozłącz"
 
-#: ../src/applet.c:1535
+#: ../src/applet.c:1561
 msgid "device not managed"
 msgstr "urządzenie nieobsługiwane"
 
-#: ../src/applet.c:1579
+#: ../src/applet.c:1715
 msgid "No network devices available"
 msgstr "Brak dostępnych urządzeń sieciowych"
 
-#: ../src/applet.c:1667
+#: ../src/applet.c:1768
 msgid "_VPN Connections"
 msgstr "Połączenia _VPN"
 
-#: ../src/applet.c:1724
+#: ../src/applet.c:1825
 msgid "_Configure VPN..."
 msgstr "S_konfiguruj VPN..."
 
-#: ../src/applet.c:1728
+#: ../src/applet.c:1829
 msgid "_Disconnect VPN"
 msgstr "_Rozłącz VPN"
 
-#: ../src/applet.c:1822
+#: ../src/applet.c:1945
 msgid "NetworkManager is not running..."
 msgstr "Usługa NetworkManager nie jest uruchomiona..."
 
-#: ../src/applet.c:1827 ../src/applet.c:2682
+#: ../src/applet.c:1950 ../src/applet.c:2920
 msgid "Networking disabled"
 msgstr "Sieć wyłączona"
 
 #. 'Enable Networking' item
-#: ../src/applet.c:2048
+#: ../src/applet.c:2170
 msgid "Enable _Networking"
 msgstr "_Sieć"
 
 #. 'Enable Wi-Fi' item
-#: ../src/applet.c:2057
+#: ../src/applet.c:2179
 msgid "Enable _Wi-Fi"
 msgstr "Sieć _Wi-Fi"
 
 #. 'Enable Mobile Broadband' item
-#: ../src/applet.c:2066
+#: ../src/applet.c:2188
 msgid "Enable _Mobile Broadband"
 msgstr "Sieć _komórkowa"
 
 #. 'Enable WiMAX Mobile Broadband' item
-#: ../src/applet.c:2075
+#: ../src/applet.c:2197
 msgid "Enable WiMA_X Mobile Broadband"
 msgstr "Sieć komórkowa WiMA_X"
 
 #. Toggle notifications item
-#: ../src/applet.c:2086
+#: ../src/applet.c:2208
 msgid "Enable N_otifications"
 msgstr "P_owiadomienia"
 
 #. 'Connection Information' item
-#: ../src/applet.c:2097
+#: ../src/applet.c:2219
 msgid "Connection _Information"
 msgstr "I_nformacje o połączeniu"
 
 #. 'Edit Connections...' item
-#: ../src/applet.c:2107
+#: ../src/applet.c:2229
 msgid "Edit Connections..."
 msgstr "Modyfikuj połączenia..."
 
 #. Help item
-#: ../src/applet.c:2121
+#: ../src/applet.c:2243
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
 #. About item
-#: ../src/applet.c:2130
+#: ../src/applet.c:2252
 msgid "_About"
 msgstr "_O programie"
 
-#: ../src/applet.c:2308
+#: ../src/applet.c:2505
+#, c-format
+msgid "You are now connected to '%s'."
+msgstr "Połączono z \"%s\"."
+
+#: ../src/applet.c:2546
 msgid "Disconnected"
 msgstr "Rozłączony"
 
-#: ../src/applet.c:2309
+#: ../src/applet.c:2547
 msgid "The network connection has been disconnected."
 msgstr "Połączenie sieciowe zostało rozłączone."
 
-#: ../src/applet.c:2544
+#: ../src/applet.c:2782
 #, c-format
 msgid "Preparing network connection '%s'..."
 msgstr "Przygotowywanie połączenia sieciowego \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet.c:2547
+#: ../src/applet.c:2785
 #, c-format
 msgid "User authentication required for network connection '%s'..."
 msgstr "Wymagane uwierzytelnienie dla połączenia sieciowego \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet.c:2550 ../src/applet-device-bt.c:235
-#: ../src/applet-device-wimax.c:469 ../src/mobile-helpers.c:590
+#: ../src/applet.c:2788 ../src/applet-device-bt.c:136
+#: ../src/applet-device-wimax.c:445 ../src/mobile-helpers.c:590
 #, c-format
 msgid "Requesting a network address for '%s'..."
 msgstr "Żądanie adresu sieciowego dla \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet.c:2553
+#: ../src/applet.c:2791
 #, c-format
 msgid "Network connection '%s' active"
 msgstr "Nawiązano połączenie sieciowe \"%s\""
 
-#: ../src/applet.c:2636
+#: ../src/applet.c:2874
 #, c-format
 msgid "Starting VPN connection '%s'..."
 msgstr "Nawiązywanie połączenia VPN \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet.c:2639
+#: ../src/applet.c:2877
 #, c-format
 msgid "User authentication required for VPN connection '%s'..."
 msgstr "Wymagane uwierzytelnienie dla połączenia VPN \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet.c:2642
+#: ../src/applet.c:2880
 #, c-format
 msgid "Requesting a VPN address for '%s'..."
 msgstr "Żądanie adresu VPN dla \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet.c:2645
+#: ../src/applet.c:2883
 #, c-format
 msgid "VPN connection '%s' active"
 msgstr "Nawiązano połączenie VPN \"%s\""
 
-#: ../src/applet.c:2687
+#: ../src/applet.c:2925
 msgid "No network connection"
 msgstr "Brak połączenia sieciowego"
 
-#: ../src/applet.c:3393
+#: ../src/applet.c:3632
 msgid "NetworkManager Applet"
 msgstr "Aplet NetworkManager"
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:169 ../src/applet-device-cdma.c:304
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:237 ../src/applet-device-broadband.c:772
-#: ../src/applet-device-gsm.c:360 ../src/applet-device-wifi.c:859
-#: ../src/applet-device-wimax.c:275
+#: ../src/applet-device-bond.c:76 ../src/applet-device-bridge.c:76
+#: ../src/applet-device-bt.c:90 ../src/applet-device-cdma.c:301
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:131 ../src/applet-device-broadband.c:769
+#: ../src/applet-device-gsm.c:357 ../src/applet-device-vlan.c:190
+#: ../src/applet-device-wifi.c:856 ../src/applet-device-wimax.c:276
 msgid "Available"
 msgstr "Dostępne"
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:195 ../src/applet-device-cdma.c:346
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:266 ../src/applet-device-broadband.c:816
-#: ../src/applet-device-gsm.c:402 ../src/applet-device-wimax.c:419
-#, c-format
-msgid "You are now connected to '%s'."
-msgstr "Połączono z \"%s\"."
-
-#: ../src/applet-device-bt.c:199 ../src/applet-device-cdma.c:350
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:270 ../src/applet-device-broadband.c:820
-#: ../src/applet-device-gsm.c:406 ../src/applet-device-wifi.c:1261
-#: ../src/applet-device-wimax.c:423
+#: ../src/applet-device-bond.c:89 ../src/applet-device-bridge.c:89
+#: ../src/applet-device-bt.c:102 ../src/applet-device-cdma.c:340
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:146 ../src/applet-device-broadband.c:796
+#: ../src/applet-device-gsm.c:396 ../src/applet-device-vlan.c:203
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1262 ../src/applet-device-wimax.c:401
 msgid "Connection Established"
 msgstr "Ustanowiono połączenie"
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:200
+#: ../src/applet-device-bond.c:90
+msgid "You are now connected to the bonded network."
+msgstr "Połączono z siecią łączoną."
+
+#: ../src/applet-device-bond.c:114 ../src/applet-device-bridge.c:114
+#: ../src/applet-device-vlan.c:228
+#, c-format
+msgid "Preparing VLAN connection '%s'..."
+msgstr "Przygotowywanie połączenia VLAN \"%s\"..."
+
+#: ../src/applet-device-bond.c:117 ../src/applet-device-bridge.c:117
+#: ../src/applet-device-vlan.c:231
+#, c-format
+msgid "Configuring VLAN connection '%s'..."
+msgstr "Konfigurowanie połączenia VLAN \"%s\"..."
+
+#: ../src/applet-device-bond.c:120 ../src/applet-device-bridge.c:120
+#: ../src/applet-device-vlan.c:234
+#, c-format
+msgid "User authentication required for VLAN connection '%s'..."
+msgstr "Wymagane uwierzytelnienie dla połączenia VLAN \"%s\"..."
+
+#: ../src/applet-device-bond.c:123 ../src/applet-device-bridge.c:123
+#: ../src/applet-device-vlan.c:237
+#, c-format
+msgid "Requesting address for '%s'..."
+msgstr "Żądanie adresu dla \"%s\"..."
+
+#: ../src/applet-device-bond.c:127 ../src/applet-device-bridge.c:127
+#: ../src/applet-device-vlan.c:241
+#, c-format
+msgid "VLAN connection '%s' active"
+msgstr "Nawiązano połączenie VLAN \"%s\""
+
+#: ../src/applet-device-bridge.c:90
+msgid "You are now connected to the bridged network."
+msgstr "Połączono z siecią mostkowaną."
+
+#: ../src/applet-device-bt.c:103
 msgid "You are now connected to the mobile broadband network."
 msgstr "Połączono z siecią komórkową."
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:226 ../src/applet-device-wimax.c:460
+#: ../src/applet-device-bt.c:127 ../src/applet-device-wimax.c:436
 #: ../src/mobile-helpers.c:581
 #, c-format
 msgid "Preparing mobile broadband connection '%s'..."
 msgstr "Przygotowywanie połączenia komórkowego \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:229 ../src/applet-device-wimax.c:463
+#: ../src/applet-device-bt.c:130 ../src/applet-device-wimax.c:439
 #: ../src/mobile-helpers.c:584
 #, c-format
 msgid "Configuring mobile broadband connection '%s'..."
 msgstr "Konfigurowanie połączenia komórkowego \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:232 ../src/applet-device-wimax.c:466
+#: ../src/applet-device-bt.c:133 ../src/applet-device-wimax.c:442
 #: ../src/mobile-helpers.c:587
 #, c-format
 msgid "User authentication required for mobile broadband connection '%s'..."
 msgstr "Wymagane uwierzytelnienie dla połączenia komórkowego \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet-device-bt.c:239 ../src/mobile-helpers.c:607
+#: ../src/applet-device-bt.c:140 ../src/mobile-helpers.c:607
 #, c-format
 msgid "Mobile broadband connection '%s' active"
 msgstr "Nawiązano połączenie komórkowe \"%s\""
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:250 ../src/applet-device-broadband.c:718
-#: ../src/applet-device-gsm.c:306 ../src/applet-dialogs.c:425
+#: ../src/applet-device-cdma.c:247 ../src/applet-device-broadband.c:715
+#: ../src/applet-device-gsm.c:303 ../src/applet-dialogs.c:425
 #, c-format
 msgid "Mobile Broadband (%s)"
 msgstr "Komórkowe (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:252 ../src/applet-device-broadband.c:720
-#: ../src/applet-device-gsm.c:308
+#: ../src/applet-device-cdma.c:249 ../src/applet-device-broadband.c:717
+#: ../src/applet-device-gsm.c:305
 #: ../src/connection-editor/new-connection.c:113
 #: ../src/connection-editor/page-mobile.c:389
 #: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:333
@@ -551,123 +590,127 @@ msgid "Mobile Broadband"
 msgstr "Komórkowe"
 
 #. Default connection item
-#: ../src/applet-device-cdma.c:317
+#: ../src/applet-device-cdma.c:314
 msgid "New Mobile Broadband (CDMA) connection..."
 msgstr "Nowe połączenie komórkowe (CDMA)..."
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:351
+#: ../src/applet-device-cdma.c:341
 msgid "You are now connected to the CDMA network."
 msgstr "Połączono z siecią CDMA."
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:418 ../src/applet-device-cdma.c:424
+#: ../src/applet-device-cdma.c:402 ../src/applet-device-cdma.c:408
 msgid "CDMA network."
 msgstr "Sieć CDMA."
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:419 ../src/applet-device-broadband.c:958
-#: ../src/applet-device-gsm.c:679
+#: ../src/applet-device-cdma.c:403 ../src/applet-device-broadband.c:933
+#: ../src/applet-device-gsm.c:663
 msgid "You are now registered on the home network."
 msgstr "Zarejestrowano w sieci domowej."
 
-#: ../src/applet-device-cdma.c:425 ../src/applet-device-broadband.c:964
-#: ../src/applet-device-gsm.c:685
+#: ../src/applet-device-cdma.c:409 ../src/applet-device-broadband.c:939
+#: ../src/applet-device-gsm.c:669
 msgid "You are now registered on a roaming network."
 msgstr "Zarejestrowano w sieci roamingowej."
 
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:62
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:44
 msgid "Auto Ethernet"
 msgstr "Automatyczne połączenie ethernetowe"
 
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:202
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:96
 #, c-format
 msgid "Ethernet Networks (%s)"
 msgstr "Sieci ethernetowe (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:204
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:98
 #, c-format
 msgid "Ethernet Network (%s)"
 msgstr "Sieć ethernetowa (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:207
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:101
 msgid "Ethernet Networks"
 msgstr "Sieci ethernetowe"
 
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:209
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:103
 msgid "Ethernet Network"
 msgstr "Sieć ethernetowa"
 
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:271
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:147
 msgid "You are now connected to the ethernet network."
 msgstr "Połączono z siecią ethernetową."
 
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:297
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:171
 #, c-format
 msgid "Preparing ethernet network connection '%s'..."
 msgstr "Przygotowywanie ethernetowego połączenia sieciowego \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:300
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:174
 #, c-format
 msgid "Configuring ethernet network connection '%s'..."
 msgstr "Konfigurowanie ethernetowego połączenia sieciowego \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:303
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:177
 #, c-format
 msgid "User authentication required for ethernet network connection '%s'..."
 msgstr ""
 "Wymagane uwierzytelnienie dla ethernetowego połączenia sieciowego \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:306
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:180
 #, c-format
 msgid "Requesting an ethernet network address for '%s'..."
 msgstr "Żądanie ethernetowego adresu sieciowego dla \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:310
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:184
 #, c-format
 msgid "Ethernet network connection '%s' active"
 msgstr "Nawiązano ethernetowe połączenie sieciowe \"%s\""
 
-#: ../src/applet-device-ethernet.c:491
+#: ../src/applet-device-ethernet.c:365
 msgid "DSL authentication"
 msgstr "Uwierzytelnianie DSL"
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:164 ../src/applet-device-gsm.c:521
+#: ../src/applet-device-broadband.c:164 ../src/applet-device-gsm.c:505
 msgid "Wrong PUK code; please contact your provider."
 msgstr "Błędny kod PUK. Proszę skontaktować się z dostawcą."
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:206 ../src/applet-device-gsm.c:498
+#: ../src/applet-device-broadband.c:206 ../src/applet-device-gsm.c:482
 msgid "Wrong PIN code; please contact your provider."
 msgstr "Błędny kod PIN. Proszę skontaktować się z dostawcą."
 
 #. Start the spinner to show the progress of the unlock
-#: ../src/applet-device-broadband.c:257 ../src/applet-device-gsm.c:548
+#: ../src/applet-device-broadband.c:257 ../src/applet-device-gsm.c:532
 msgid "Sending unlock code..."
 msgstr "Wysyłanie kodu odblokowania..."
 
 #. Default connection item
-#: ../src/applet-device-broadband.c:785
+#: ../src/applet-device-broadband.c:782
 msgid "New Mobile Broadband connection..."
 msgstr "Nowe połączenie komórkowe..."
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:821
+#: ../src/applet-device-broadband.c:797
 msgid "You are now connected to the Mobile Broadband network."
 msgstr "Połączono z siecią komórkową."
 
-#: ../src/applet-device-broadband.c:957 ../src/applet-device-broadband.c:963
+#: ../src/applet-device-broadband.c:932 ../src/applet-device-broadband.c:938
 msgid "Mobile Broadband network."
 msgstr "Sieć komórkowa."
 
 #. Default connection item
-#: ../src/applet-device-gsm.c:373
+#: ../src/applet-device-gsm.c:370
 msgid "New Mobile Broadband (GSM) connection..."
 msgstr "Nowe połączenie komórkowe (GSM)..."
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:407
+#: ../src/applet-device-gsm.c:397
 msgid "You are now connected to the GSM network."
 msgstr "Połączono z siecią GSM."
 
-#: ../src/applet-device-gsm.c:678 ../src/applet-device-gsm.c:684
+#: ../src/applet-device-gsm.c:662 ../src/applet-device-gsm.c:668
 msgid "GSM network."
 msgstr "Sieć GSM."
 
+#: ../src/applet-device-vlan.c:204
+msgid "You are now connected to the VLAN."
+msgstr "Połączono z siecią VLAN."
+
 #: ../src/applet-device-wifi.c:98
 msgid "_Connect to Hidden Wi-Fi Network..."
 msgstr "_Połącz z ukrytą siecią Wi-Fi..."
@@ -680,113 +723,113 @@ msgstr "Utwórz _nową sieć Wi-Fi..."
 msgid "(none)"
 msgstr "(brak)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:787
+#: ../src/applet-device-wifi.c:788
 #, c-format
 msgid "Wi-Fi Networks (%s)"
 msgstr "Sieci Wi-Fi (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:789
+#: ../src/applet-device-wifi.c:790
 #, c-format
 msgid "Wi-Fi Network (%s)"
 msgstr "Sieć Wi-Fi (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:791
+#: ../src/applet-device-wifi.c:792
 msgid "Wi-Fi Network"
 msgid_plural "Wi-Fi Networks"
 msgstr[0] "Sieć Wi-Fi"
 msgstr[1] "Sieci Wi-Fi"
 msgstr[2] "Sieci Wi-Fi"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:824
+#: ../src/applet-device-wifi.c:821
 msgid "Wi-Fi is disabled"
 msgstr "Wi-Fi jest wyłączone"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:825
+#: ../src/applet-device-wifi.c:822
 msgid "Wi-Fi is disabled by hardware switch"
 msgstr "Wi-Fi jest wyłączone przez przełącznik sprzętowy"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:886
+#: ../src/applet-device-wifi.c:883
 msgid "More networks"
 msgstr "Więcej sieci"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1065
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1061
 msgid "Wi-Fi Networks Available"
 msgstr "Dostępne sieci Wi-Fi"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1066
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1062
 msgid "Use the network menu to connect to a Wi-Fi network"
 msgstr "Należy użyć menu sieci, aby połączyć z siecią Wi-Fi"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1260
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1261
 #, c-format
 msgid "You are now connected to the Wi-Fi network '%s'."
 msgstr "Połączono z siecią Wi-Fi \"%s\"."
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1291
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1292
 #, c-format
 msgid "Preparing Wi-Fi network connection '%s'..."
 msgstr "Przygotowywanie połączenia sieciowego Wi-Fi \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1294
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1295
 #, c-format
 msgid "Configuring Wi-Fi network connection '%s'..."
 msgstr "Konfigurowanie połączenia sieciowego Wi-Fi \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1297
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1298
 #, c-format
 msgid "User authentication required for Wi-Fi network '%s'..."
 msgstr "Wymagane uwierzytelnienie dla sieci Wi-Fi \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1300
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1301
 #, c-format
 msgid "Requesting a Wi-Fi network address for '%s'..."
 msgstr "Żądanie adresu sieciowego Wi-Fi dla \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1321
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1322
 #, c-format
 msgid "Wi-Fi network connection '%s' active: %s (%d%%)"
 msgstr "Nawiązano bezprzewodowe połączenie sieciowe Wi-Fi \"%s\": %s (%d%%)"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1326
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1327
 #, c-format
 msgid "Wi-Fi network connection '%s' active"
 msgstr "Nawiązano połączenie sieciowe Wi-Fi \"%s\""
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1374
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1375
 msgid "Failed to activate connection"
 msgstr "Aktywowanie połączenia się nie powiodło"
 
-#: ../src/applet-device-wifi.c:1393
+#: ../src/applet-device-wifi.c:1394
 msgid "Failed to add new connection"
 msgstr "Dodanie nowego połączenia się nie powiodło"
 
-#: ../src/applet-device-wimax.c:227
+#: ../src/applet-device-wimax.c:228
 #, c-format
 msgid "WiMAX Mobile Broadband (%s)"
 msgstr "Komórkowe WiMAX (%s)"
 
-#: ../src/applet-device-wimax.c:229
+#: ../src/applet-device-wimax.c:230
 msgid "WiMAX Mobile Broadband"
 msgstr "Komórkowe WiMAX"
 
-#: ../src/applet-device-wimax.c:255
+#: ../src/applet-device-wimax.c:256
 msgid "WiMAX is disabled"
 msgstr "WiMAX jest wyłączone"
 
-#: ../src/applet-device-wimax.c:256
+#: ../src/applet-device-wimax.c:257
 msgid "WiMAX is disabled by hardware switch"
 msgstr "WiMAX jest wyłączony przez przełącznik sprzętowy"
 
-#: ../src/applet-device-wimax.c:424
+#: ../src/applet-device-wimax.c:402
 msgid "You are now connected to the WiMAX network."
 msgstr "Połączono z siecią WiMAX."
 
-#: ../src/applet-device-wimax.c:478 ../src/mobile-helpers.c:602
+#: ../src/applet-device-wimax.c:454 ../src/mobile-helpers.c:602
 #, c-format
 msgid "Mobile broadband connection '%s' active: (%d%%%s%s)"
 msgstr "Połączenie komórkowe \"%s\" jest aktywne: (%d%%%s%s)"
 
-#: ../src/applet-device-wimax.c:481 ../src/mobile-helpers.c:605
+#: ../src/applet-device-wimax.c:457 ../src/mobile-helpers.c:605
 msgid "roaming"
 msgstr "roaming"
 
@@ -1981,23 +2024,23 @@ msgstr "Nie można zmodyfikować połączenia"
 msgid "Unknown error creating connection editor dialog."
 msgstr "Nieznany błąd podczas tworzenia okna dialogowego edytora połączeń."
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:541
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:602
+msgid "Error initializing editor"
+msgstr "Błąd podczas inicjowania edytora"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:923
+msgid "Connection add failed"
+msgstr "Dodanie połączenia się nie powiodło"
+
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:973
 msgid "Error saving connection"
 msgstr "Błąd podczas zapisywania połączenia"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:542
+#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:974
 #, c-format
 msgid "The property '%s' / '%s' is invalid: %d"
 msgstr "Właściwość \"%s\" / \"%s\" jest nieprawidłowa: %d"
 
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:641
-msgid "Error initializing editor"
-msgstr "Błąd podczas inicjowania edytora"
-
-#: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.c:962
-msgid "Connection add failed"
-msgstr "Dodanie połączenia się nie powiodło"
-
 #: ../src/connection-editor/nm-connection-editor.ui.h:2
 msgid "Connection _name:"
 msgstr "_Nazwa połączenia:"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]