[gnome-disk-utility] Updated Slovenian translationcommit 80525b44a7c4ac0e29ba120d9ad24a4615149e2a
Author: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>
Date:  Tue May 28 20:08:19 2013 +0200

  Updated Slovenian translation

 po/sl.po | 992 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 files changed, 652 insertions(+), 340 deletions(-)
---
diff --git a/po/sl.po b/po/sl.po
index e6cee39..1a03be5 100644
--- a/po/sl.po
+++ b/po/sl.po
@@ -8,16 +8,18 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-disk-utility master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: 
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-disk-utility&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2013-03-07 14:35+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-16 06:19+0100\n"
-"Last-Translator: Andrej Žnidaršič <andrej znidarsic gmail com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"disk-utility&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-27 21:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-28 20:06+0100\n"
+"Last-Translator: Matej Urbančič <mateju svn gnome org>\n"
 "Language-Team: Slovenian GNOME Translation Team <gnome-si googlegroups com>\n"
 "Language: Slovenian\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
+"%100==4 ? 3 : 0);\n"
 "X-Launchpad-Export-Date: 2011-04-11 06:24+0000\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
@@ -31,8 +33,7 @@ msgstr "Priklopnik odtisov diskov"
 msgid "Mount Disk Images"
 msgstr "Priklopi odtise diskov"
 
-#: ../data/gnome-disks.desktop.in.h:1
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1275
+#: ../data/gnome-disks.desktop.in.h:1 ../src/disks/gduwindow.c:1275
 msgid "Disks"
 msgstr "Diski"
 
@@ -41,16 +42,24 @@ msgid "Manage Drives and Media"
 msgstr "Upravljanje pogonov in nosilcev"
 
 #: ../data/gnome-disks.desktop.in.h:3
-msgid 
"disk;drive;volume;harddisk;hdd;disc;cdrom;dvd;partition;iso;image;backup;restore;benchmark;raid;luks;encryption;S.M.A.R.T.;smart;"
-msgstr "disk;pogon;nosilec;trdi disk;hdd;cdrom;dvd;razdelek;iso;odtis;varnostna 
kopija;obnovitev;benchmark;raid;luks;šifriranje;S.M.A.R.T.;smart;"
+msgid ""
+"disk;drive;volume;harddisk;hdd;disc;cdrom;dvd;partition;iso;image;backup;"
+"restore;benchmark;raid;luks;encryption;S.M.A.R.T.;smart;"
+msgstr ""
+"disk;pogon;nosilec;trdi disk;hdd;cdrom;dvd;razdelek;iso;odtis;varnostna "
+"kopija;obnovitev;benchmark;raid;luks;šifriranje;S.M.A.R.T.;smart;"
 
 #: ../data/org.gnome.Disks.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Default location for the Create/Restore disk image dialogs"
 msgstr "Privzeto mesto za pogovorna okna ustvarjanja in obnovitve odtisov."
 
 #: ../data/org.gnome.Disks.gschema.xml.in.in.h:2
-msgid "Default location for the Create/Restore disk image dialogs. If blank the ~/Documents folder is used."
-msgstr "Privzeto mesto za pogovorna okna ustvarjanja in obnovitve odtisov. Prazno polje določa mapo 
~/Dokumenti"
+msgid ""
+"Default location for the Create/Restore disk image dialogs. If blank the ~/"
+"Documents folder is used."
+msgstr ""
+"Privzeto mesto za pogovorna okna ustvarjanja in obnovitve odtisov. Prazno "
+"polje določa mapo ~/Dokumenti"
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gdu-sd.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Activation of this plugin"
@@ -66,7 +75,8 @@ msgstr "Prednost uporabe tega vstavka"
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gdu-sd.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid "Priority to use for this plugin in gnome-settings-daemon startup queue"
-msgstr "Prednost uporabe tega vstavka v vrsti programa gnome-settings-daemon startup"
+msgstr ""
+"Prednost uporabe tega vstavka v vrsti programa gnome-settings-daemon startup"
 
 #: ../data/ui/about-dialog.ui.h:1
 msgid ""
@@ -135,8 +145,7 @@ msgstr "Povprečna hitrost pisanja"
 msgid "Average Access Time"
 msgstr "Povprečni dostopni čas"
 
-#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:8
-#: ../data/ui/md-raid-disks-dialog.ui.h:4
+#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:8 ../data/ui/md-raid-disks-dialog.ui.h:4
 msgid "Disk or Device"
 msgstr "Disk ali naprava"
 
@@ -153,8 +162,15 @@ msgid "_Start Benchmarking…"
 msgstr "_Začni primerjalni preizkus …"
 
 #: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:12
-msgid "Benchmarking involves measuring the transfer rate on various area of the device as well as measuring 
how long it takes to seek from one random area to another. Please back up important data before using the 
write benchmark."
-msgstr "Primerjalni preskus vključuje merjenje hitrosti prenosa podatkov na različnih območjih naprave in 
merjenje časa za iskanje z enega naključnega mesta do drugega. Pred uporabo primerjalnega preskusa pisanja 
zagotovo varnostno kopirajte pomembne podatke."
+msgid ""
+"Benchmarking involves measuring the transfer rate on various area of the "
+"device as well as measuring how long it takes to seek from one random area "
+"to another. Please back up important data before using the write benchmark."
+msgstr ""
+"Primerjalni preskus vključuje merjenje hitrosti prenosa podatkov na "
+"različnih območjih naprave in merjenje časa za iskanje z enega naključnega "
+"mesta do drugega. Pred uporabo primerjalnega preskusa pisanja zagotovo "
+"varnostno kopirajte pomembne podatke."
 
 #: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:13
 msgid "Transfer Rate"
@@ -174,21 +190,41 @@ msgstr "Izvedi primerjalni preizkus _pisanja"
 
 #: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:17
 msgid ""
-"Benchmarking the write-rate of a disk requires exclusive access to the disk (e.g. the disk or its 
partitions cannot be mounted or in use) and involves reading data and then writing it back. As a result, the 
contents of the disk is not changed.\n"
+"Benchmarking the write-rate of a disk requires exclusive access to the disk "
+"(e.g. the disk or its partitions cannot be mounted or in use) and involves "
+"reading data and then writing it back. As a result, the contents of the disk "
+"is not changed.\n"
 "\n"
-"If not checked, the write-part of the benchmark will not be done but on the other hand exclusive access to 
the device is not needed (e.g. the disk or device can be in use)."
+"If not checked, the write-part of the benchmark will not be done but on the "
+"other hand exclusive access to the device is not needed (e.g. the disk or "
+"device can be in use)."
 msgstr ""
-"Primerjalni preskus hitrosti pisanja diska zahteva izključen dostop do diska (npr. disk ali njegovih 
razdelkov ni mogoče priklopiti ali uporabljati) in vključuje branje podatkov in njihovo povratno pisanje. 
Rezultat tega je, da se vsebina diska ne spremeni.\n"
+"Primerjalni preskus hitrosti pisanja diska zahteva izključen dostop do diska "
+"(npr. disk ali njegovih razdelkov ni mogoče priklopiti ali uporabljati) in "
+"vključuje branje podatkov in njihovo povratno pisanje. Rezultat tega je, da "
+"se vsebina diska ne spremeni.\n"
 "\n"
-"Če možnost ni potrjena, pisalnega dela primerjalnega preskusa ne bo opravljen, zato izključni dostop do 
naprave ne bo zahtevan (npr. disk ali naprava je lahko v uporabi)."
+"Če možnost ni potrjena, pisalnega dela primerjalnega preskusa ne bo "
+"opravljen, zato izključni dostop do naprave ne bo zahtevan (npr. disk ali "
+"naprava je lahko v uporabi)."
 
 #: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:20
-msgid "Number of samples. Bigger number produces a more accurate picture of access time patterns but takes 
more time."
-msgstr "Število vzorcev. Večja številka poveča natančnost slike vzorcev časa dostopa, vendar je tudi 
opravilo časovno bolj zahtevno."
+msgid ""
+"Number of samples. Bigger number produces a more accurate picture of access "
+"time patterns but takes more time."
+msgstr ""
+"Število vzorcev. Večja številka poveča natančnost slike vzorcev časa "
+"dostopa, vendar je tudi opravilo časovno bolj zahtevno."
 
 #: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:21
-msgid "The number of MiB (1048576 bytes) to read/write for each sample. Big sample sizes tend to produce 
more accurate benchmarks at the cost of the benchmark taking more time."
-msgstr "Število MiB (1048576 bajtov) za branje/pisanje za vsak vzorec. Večji vzorci povečajo natančnost 
primerjalnega preizkusa, vendar je tudi opravilo časovno bolj zahtevno."
+msgid ""
+"The number of MiB (1048576 bytes) to read/write for each sample. Big sample "
+"sizes tend to produce more accurate benchmarks at the cost of the benchmark "
+"taking more time."
+msgstr ""
+"Število MiB (1048576 bajtov) za branje/pisanje za vsak vzorec. Večji vzorci "
+"povečajo natančnost primerjalnega preizkusa, vendar je tudi opravilo časovno "
+"bolj zahtevno."
 
 #: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:22
 msgid "Access Time"
@@ -199,8 +235,12 @@ msgid "Number of Sampl_es"
 msgstr "Število v_zorcev"
 
 #: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:24
-msgid "Number of samples. Bigger number produces more smooth graphs but the benchmark will take more time."
-msgstr "Število vzorcev. Pri večjem številu je diagram bolj natančen, primerjalni preizkus pa je na račun 
tega počasnejši."
+msgid ""
+"Number of samples. Bigger number produces more smooth graphs but the "
+"benchmark will take more time."
+msgstr ""
+"Število vzorcev. Pri večjem številu je diagram bolj natančen, primerjalni "
+"preizkus pa je na račun tega počasnejši."
 
 #: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:1
 msgid "Change Passphrase"
@@ -348,8 +388,7 @@ msgid "The free space following the partition, in megabytes"
 msgstr "Nezaseden prostor, ki sledi razdelku v megabajtih"
 
 #. The contents of the device, for example 'Unknown', 'FAT (32-bit version)', 'Ext4 (version 1.0)', 'Swap 
(version 2)'
-#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:18
-#: ../data/ui/disks.ui.h:39
+#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:18 ../data/ui/disks.ui.h:39
 msgid "Contents"
 msgstr "Vsebina"
 
@@ -390,8 +429,12 @@ msgid "Apply Standby Timeout Settings"
 msgstr "Uveljavi nastavitve časovnega zamika pripravljenosti"
 
 #: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:3
-msgid "Turn on to configure Standby Timeout at startup and when the disk is connected"
-msgstr "Vklopite za nastavitev zakasnitve stanja pripravljenosti ob zagonu, ko je disk povezan"
+msgid ""
+"Turn on to configure Standby Timeout at startup and when the disk is "
+"connected"
+msgstr ""
+"Vklopite za nastavitev zakasnitve stanja pripravljenosti ob zagonu, ko je "
+"disk povezan"
 
 #: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:4
 msgid "Enter Standby After"
@@ -414,8 +457,13 @@ msgid "APM Level"
 msgstr "Raven APM"
 
 #: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:9
-msgid "Agressive spin-down may wear out the drive faster than anticipated. Please check the “Start/Stop 
Count” SMART attribute from time to time"
-msgstr "Agresivno varčevanje z ustavljanjem (spindown) lahko hitreje povzroči obrabo pogona. Od časa do časa 
je treba preveriti atribut SMART \"Začni/Ustavi števec\"."
+msgid ""
+"Agressive spin-down may wear out the drive faster than anticipated. Please "
+"check the “Start/Stop Count” SMART attribute from time to time"
+msgstr ""
+"Agresivno varčevanje z ustavljanjem (spindown) lahko hitreje povzroči obrabo "
+"pogona. Od časa do časa je treba preveriti atribut SMART \"Začni/Ustavi "
+"števec\"."
 
 #: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:10
 msgid "A_PM"
@@ -446,8 +494,11 @@ msgid "Apply Write Cache Settings"
 msgstr "Uveljavi nastavitve predpomnilnika piranja"
 
 #: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:17
-msgid "Turn on to configure Write Cache setting at startup and when the disk is connected"
-msgstr "Vklopite za nastavitev nastavitve Write Cache ob zagonu, ko je disk povezan"
+msgid ""
+"Turn on to configure Write Cache setting at startup and when the disk is "
+"connected"
+msgstr ""
+"Vklopite za nastavitev nastavitve Write Cache ob zagonu, ko je disk povezan"
 
 #: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:18
 msgid "S_etting"
@@ -462,8 +513,12 @@ msgid "Disable Write Cache"
 msgstr "Onemogoči predpomnilnik pisanja"
 
 #: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:21
-msgid "Performance is increased by enabling write caching, but leaves the system susceptible to data loss in 
the event of a power failure"
-msgstr "Zmogljivost se z omogočitvijo predpomnjenja pisanja poveča, vendar to pusti sistem izpostavljen 
izgubi podatkov, če pride do odpovedi napajanja."
+msgid ""
+"Performance is increased by enabling write caching, but leaves the system "
+"susceptible to data loss in the event of a power failure"
+msgstr ""
+"Zmogljivost se z omogočitvijo predpomnjenja pisanja poveča, vendar to pusti "
+"sistem izpostavljen izgubi podatkov, če pride do odpovedi napajanja."
 
 #: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:22
 msgid "Wr_ite Cache"
@@ -545,8 +600,7 @@ msgstr "Izbor naprave"
 msgid "Model"
 msgstr "Model"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:20
-#: ../data/ui/md-raid-disks-dialog.ui.h:2
+#: ../data/ui/disks.ui.h:20 ../data/ui/md-raid-disks-dialog.ui.h:2
 msgid "Serial Number"
 msgstr "Zaporedna številka"
 
@@ -564,8 +618,7 @@ msgid "Media"
 msgstr "Nosilci"
 
 #. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the assessment of the attribute
-#: ../data/ui/disks.ui.h:25
-#: ../data/ui/md-raid-disks-dialog.ui.h:3
+#: ../data/ui/disks.ui.h:25 ../data/ui/md-raid-disks-dialog.ui.h:3
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1613
 msgid "Assessment"
 msgstr "Ocena"
@@ -704,16 +757,26 @@ msgid "_Automatic Encryption Options"
 msgstr "Možnosti samodejnega _šifriranja"
 
 #: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:3
-msgid "Switch off <i>Automatic Encryption Options</i> to manage encryption options and passphrase for the 
device. The options correspond to an entry in the <b>/etc/crypttab</b> file"
-msgstr "Izklopi možnosti <i>Samodejnega šifriranja</i> za upravljanje šifrirnih gesel in drugih nastavitev 
naprave. Možnosti so skladne z vnosom v datoteki <b>/etc/crypttab</b>."
+msgid ""
+"Switch off <i>Automatic Encryption Options</i> to manage encryption options "
+"and passphrase for the device. The options correspond to an entry in the <b>/"
+"etc/crypttab</b> file"
+msgstr ""
+"Izklopi možnosti <i>Samodejnega šifriranja</i> za upravljanje šifrirnih "
+"gesel in drugih nastavitev naprave. Možnosti so skladne z vnosom v datoteki "
+"<b>/etc/crypttab</b>."
 
 #: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:5
 msgid "Opt_ions"
 msgstr "_Možnosti"
 
 #: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:6
-msgid "The name to use for the unlocked device - the device is set up as the name prefixed with 
<b>/dev/mapper</b>/"
-msgstr "Ime za odklenjeno napravo - naprava se nastavi kot ime s predpono<b>/dev/mapper</b>/"
+msgid ""
+"The name to use for the unlocked device - the device is set up as the name "
+"prefixed with <b>/dev/mapper</b>/"
+msgstr ""
+"Ime za odklenjeno napravo - naprava se nastavi kot ime s predpono<b>/dev/"
+"mapper</b>/"
 
 #: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:7
 msgid "Options to use when unlocking the device"
@@ -729,11 +792,14 @@ msgid "Sho_w passphrase"
 msgstr "_Pokaži šifrirno geslo"
 
 #: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:10
-msgid "Passphrase of the device or empty to request from user when setting up the device"
-msgstr "Šifrirno geslo naprave oziroma prazno polje, če naj uporabnik določi geslo naprave med 
nastavljanjem."
+msgid ""
+"Passphrase of the device or empty to request from user when setting up the "
+"device"
+msgstr ""
+"Šifrirno geslo naprave oziroma prazno polje, če naj uporabnik določi geslo "
+"naprave med nastavljanjem."
 
-#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:11
-#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:6
+#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:11 ../data/ui/filesystem-create.ui.h:6
 #: ../data/ui/unlock-device-dialog.ui.h:2
 msgid "_Passphrase"
 msgstr "_Šifrirno geslo"
@@ -751,8 +817,12 @@ msgid "Require additional authori_zation to unlock"
 msgstr "Zahtevaj dodatno overitev pred odklepanje"
 
 #: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:15
-msgid "If checked, additional authorization is required to unlock the device [x-udisks-auth]"
-msgstr "Izbrana možnost določa, da je za odklepanje naprave zahtevana dodatna overitev [x-udisks-auth]"
+msgid ""
+"If checked, additional authorization is required to unlock the device [x-"
+"udisks-auth]"
+msgstr ""
+"Izbrana možnost določa, da je za odklepanje naprave zahtevana dodatna "
+"overitev [x-udisks-auth]"
 
 #: ../data/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:1
 #: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:1
@@ -762,8 +832,7 @@ msgstr "Uredi razdelek"
 
 #: ../data/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:3
 #: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:3
-#: ../data/ui/edit-partition-dialog.ui.h:3
-#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:1
+#: ../data/ui/edit-partition-dialog.ui.h:3 ../data/ui/filesystem-create.ui.h:1
 msgid "_Type"
 msgstr "_Vrsta"
 
@@ -776,8 +845,14 @@ msgid "_Bootable"
 msgstr "_Zagonljivo"
 
 #: ../data/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:6
-msgid "A flag used by the Platform bootloader to determine where the OS should be loaded from. Sometimes the 
partition with this flag set is referred to as the <i>active</i> partition"
-msgstr "Zastavica, ki jo uporablja sistemski zagonski nalagalnik za določevanje mesta zagona operacijskega 
sistema. Običajno je tak razdelek sklican kot <i>dejavni</i> razdelek."
+msgid ""
+"A flag used by the Platform bootloader to determine where the OS should be "
+"loaded from. Sometimes the partition with this flag set is referred to as "
+"the <i>active</i> partition"
+msgstr ""
+"Zastavica, ki jo uporablja sistemski zagonski nalagalnik za določevanje "
+"mesta zagona operacijskega sistema. Običajno je tak razdelek sklican kot "
+"<i>dejavni</i> razdelek."
 
 #: ../data/ui/edit-filesystem-dialog.ui.h:1
 msgid "Change Filesystem Label"
@@ -796,20 +871,34 @@ msgid "_Automatic Mount Options"
 msgstr "Možnosti _samodejnega priklapljanja"
 
 #: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:3
-msgid "Switch off <i>Automatic Mount Options</i> to manage mount point and mount options for the device. The 
options correspond to an entry in the <b>/etc/fstab</b> file"
-msgstr "Izklopi možnosti <i>Samodejnega priklapljanja</i> za upravljanje točk priklopa in drugih nastavitev 
priklopa. Možnosti so skladne z vnosom v datoteki <b>/etc/fstab</b>."
+msgid ""
+"Switch off <i>Automatic Mount Options</i> to manage mount point and mount "
+"options for the device. The options correspond to an entry in the <b>/etc/"
+"fstab</b> file"
+msgstr ""
+"Izklopi možnosti <i>Samodejnega priklapljanja</i> za upravljanje točk "
+"priklopa in drugih nastavitev priklopa. Možnosti so skladne z vnosom v "
+"datoteki <b>/etc/fstab</b>."
 
 #: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:4
 msgid "I_dentify As"
 msgstr "I_stoveti kot ..."
 
 #: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:5
-msgid "The <b>special device file</b> - use symlinks in the <b>/dev/disk</b> hierarchy to control the scope 
of the entry"
-msgstr "<b>Posebna datoteka naprave</b> - uporabite simbolne povezave v <b>/dev/disk</b> za nadzor obsega 
vnosa"
+msgid ""
+"The <b>special device file</b> - use symlinks in the <b>/dev/disk</b> "
+"hierarchy to control the scope of the entry"
+msgstr ""
+"<b>Posebna datoteka naprave</b> - uporabite simbolne povezave v <b>/dev/"
+"disk</b> za nadzor obsega vnosa"
 
 #: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:6
-msgid "The special device file - use symlinks in the /dev/disk hierarchy to control the scope of the entry"
-msgstr "Posebna datoteka naprave - uporabite simbolne povezave v /dev/disk za nadzor obsega vnosa"
+msgid ""
+"The special device file - use symlinks in the /dev/disk hierarchy to control "
+"the scope of the entry"
+msgstr ""
+"Posebna datoteka naprave - uporabite simbolne povezave v /dev/disk za nadzor "
+"obsega vnosa"
 
 #: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:7
 msgid "Mount _Point"
@@ -832,32 +921,47 @@ msgid "Display _Name"
 msgstr "P_rikazano ime"
 
 #: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:12
-msgid "If set, the name to use for the device in the user interface [x-gvfs-name=]"
-msgstr "Nastavljena vrednost je uporabljena za poimenovanje naprave v uporabniškem vmesniku [x-gvfs-name=]"
+msgid ""
+"If set, the name to use for the device in the user interface [x-gvfs-name=]"
+msgstr ""
+"Nastavljena vrednost je uporabljena za poimenovanje naprave v uporabniškem "
+"vmesniku [x-gvfs-name=]"
 
 #: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:13
 msgid "Icon Na_me"
 msgstr "Ime _ikone"
 
 #: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:14
-msgid "If set, the name of the icon to use in the device in the user interface [x-gvfs-icon=]"
-msgstr "Nastavljena vrednost določa ime ikone, ki bo uporabljena za napravo v uporabniškem vmesniku 
[x-gvfs-icon=]"
+msgid ""
+"If set, the name of the icon to use in the device in the user interface [x-"
+"gvfs-icon=]"
+msgstr ""
+"Nastavljena vrednost določa ime ikone, ki bo uporabljena za napravo v "
+"uporabniškem vmesniku [x-gvfs-icon=]"
 
 #: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:15
 msgid "Sho_w in user interface"
 msgstr "Poka_ži v uporabniškem vmesniku"
 
 #: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:16
-msgid "If checked, the device is always shown in the user interface no matter what its directory is 
[x-gvfs-show]"
-msgstr "Izbrana možnost določa, da je naprava vedno prikazana v uporabniškem vmesniku, neodvisno od mesta 
mape [x-gvfs-show]"
+msgid ""
+"If checked, the device is always shown in the user interface no matter what "
+"its directory is [x-gvfs-show]"
+msgstr ""
+"Izbrana možnost določa, da je naprava vedno prikazana v uporabniškem "
+"vmesniku, neodvisno od mesta mape [x-gvfs-show]"
 
 #: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:17
 msgid "Require additional authori_zation to mount"
 msgstr "Zahtevaj dodatno _overitev pred priklapljanjem"
 
 #: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:18
-msgid "If checked, additional authorization is required to mount the device [x-udisks-auth]"
-msgstr "Izbrana možnost določa, da je zahtevano dodatno overjanje za priklapljanje naprave [x-udisks-auth]"
+msgid ""
+"If checked, additional authorization is required to mount the device [x-"
+"udisks-auth]"
+msgstr ""
+"Izbrana možnost določa, da je zahtevano dodatno overjanje za priklapljanje "
+"naprave [x-udisks-auth]"
 
 #: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:19
 msgid "Mount at _startup"
@@ -865,15 +969,21 @@ msgstr "Priklopi ob _zagonu"
 
 #: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:20
 msgid "If checked, the device will be mounted at startup [!noauto]"
-msgstr "Izbrana možnost določa, da bo naprava priklopljena ob zagonu sistema [!noauto]"
+msgstr ""
+"Izbrana možnost določa, da bo naprava priklopljena ob zagonu sistema [!"
+"noauto]"
 
 #: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:21
 msgid "S_ymbolic Icon Name"
 msgstr "Ime simbolne _ikone"
 
 #: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:22
-msgid "If set, the name of the symbolic icon to use in the device in the user interface 
[x-gvfs-symbolic-icon=]"
-msgstr "Nastavljena vrednost določa ime simbolne ikone, ki bo uporabljena za napravo v uporabniškem vmesniku 
[x-gvfs-symbolic-icon=]"
+msgid ""
+"If set, the name of the symbolic icon to use in the device in the user "
+"interface [x-gvfs-symbolic-icon=]"
+msgstr ""
+"Nastavljena vrednost določa ime simbolne ikone, ki bo uporabljena za napravo "
+"v uporabniškem vmesniku [x-gvfs-symbolic-icon=]"
 
 #: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:23
 msgid "Mount Opt_ions"
@@ -888,40 +998,64 @@ msgid "The partition type represented as a 32-bit <i>GUID</i>"
 msgstr "Vrsta razdelka opredeljena kot 32-bitni <i>GUID</i>"
 
 #: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:6
-msgid "The partition name (up to 36 unicode characters). This is useful if you want to refer to the device 
via a symlink in the <b>/dev/disk/by-partlabel</b> directory"
-msgstr "Ime razdelka (do 36 znakov). Nastavitev je uporabna, v kolikor želite ustvariti simbolno povezavo do 
naprave v mapi <b>/dev/disk/by-partlabel</b>"
+msgid ""
+"The partition name (up to 36 unicode characters). This is useful if you want "
+"to refer to the device via a symlink in the <b>/dev/disk/by-partlabel</b> "
+"directory"
+msgstr ""
+"Ime razdelka (do 36 znakov). Nastavitev je uporabna, v kolikor želite "
+"ustvariti simbolno povezavo do naprave v mapi <b>/dev/disk/by-partlabel</b>"
 
 #: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:7
 msgid "_System partition"
 msgstr "_Sistemski razdelek"
 
 #: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:8
-msgid "Used to indicate that the partition and its contents are required for the OS/Platform to function. 
Special care should be taken to not delete or overwrite the contents"
-msgstr "Določa ali je vsebina razdelka nujna za pravilno delovanje operacijskega sistema ali okolja. Posebna 
pozornost mora biti namenjena varovanju podatkov pred brisanjem in prepisovanjem."
+msgid ""
+"Used to indicate that the partition and its contents are required for the OS/"
+"Platform to function. Special care should be taken to not delete or "
+"overwrite the contents"
+msgstr ""
+"Določa ali je vsebina razdelka nujna za pravilno delovanje operacijskega "
+"sistema ali okolja. Posebna pozornost mora biti namenjena varovanju podatkov "
+"pred brisanjem in prepisovanjem."
 
 #: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:9
 msgid "Legacy BIOS _Bootable"
 msgstr "Opuščen zagonljivi razdelek _BIOS"
 
 #: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:10
-msgid "Legacy BIOS Bootable. This is equivalent to Master Boot Record <i>bootable</i> flag. It is normally 
only used for GPT partitions on MBR systems"
-msgstr "Opuščen zagonljivi razdelek BIOS je enakovreden zastavici glavnega zagonskega zapisa MBR 
<i>zagonljivo</i>. Običajno je uporabljen le za razdelke GPT na sistemih z MBR."
+msgid ""
+"Legacy BIOS Bootable. This is equivalent to Master Boot Record <i>bootable</"
+"i> flag. It is normally only used for GPT partitions on MBR systems"
+msgstr ""
+"Opuščen zagonljivi razdelek BIOS je enakovreden zastavici glavnega "
+"zagonskega zapisa MBR <i>zagonljivo</i>. Običajno je uporabljen le za "
+"razdelke GPT na sistemih z MBR."
 
 #: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:11
 msgid "_Read-Only"
 msgstr "_Le za branje"
 
 #: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:12
-msgid "If set, some OSes may mount or use the contents of the partition as read-only instead of read-write"
-msgstr "Nastavljena možnost lahko povzroči priklapljanje vsebine razdelkov le za branje namesto branje in 
pisanje"
+msgid ""
+"If set, some OSes may mount or use the contents of the partition as read-"
+"only instead of read-write"
+msgstr ""
+"Nastavljena možnost lahko povzroči priklapljanje vsebine razdelkov le za "
+"branje namesto branje in pisanje"
 
 #: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:13
 msgid "H_idden"
 msgstr "_Skrito"
 
 #: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:14
-msgid "If set, some OSes may hide the contents of the partition in their user interfaces"
-msgstr "Nastavljena možnost lahko povzroči napake prikaza vsebine razdelkov v uporabniških vmesnikih"
+msgid ""
+"If set, some OSes may hide the contents of the partition in their user "
+"interfaces"
+msgstr ""
+"Nastavljena možnost lahko povzroči napake prikaza vsebine razdelkov v "
+"uporabniških vmesnikih"
 
 #: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:15
 msgid "Do Not _Automount"
@@ -929,7 +1063,9 @@ msgstr "Ne priklopi _samodejno"
 
 #: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:16
 msgid "If set, some OSes may not automount the contents of the partition"
-msgstr "Nastavljena možnost lahko povzroči napake samodejnega priklopa vsebine razdelkov na nekaterih 
operacijskih sistemih"
+msgstr ""
+"Nastavljena možnost lahko povzroči napake samodejnega priklopa vsebine "
+"razdelkov na nekaterih operacijskih sistemih"
 
 #: ../data/ui/erase-multiple-disks-dialog.ui.h:1
 msgid "Erase Multiple Disks"
@@ -948,30 +1084,45 @@ msgid "F_ilesystem"
 msgstr "_Datotečni sistem"
 
 #: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:4
-msgid "The custom filesystem type to create e.g. <i>btrfs</i>, <i>xfs</i> or <i>swap</i>"
-msgstr "Vrsta datotečnega sistema po meri za ustvarjanje; na primer <i>btrfs</i>, <i>xfs</i> ali 
<i>izmenjalni prostor</i>"
+msgid ""
+"The custom filesystem type to create e.g. <i>btrfs</i>, <i>xfs</i> or "
+"<i>swap</i>"
+msgstr ""
+"Vrsta datotečnega sistema po meri za ustvarjanje; na primer <i>btrfs</i>, "
+"<i>xfs</i> ali <i>izmenjalni prostor</i>"
 
 #: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:5
 msgid "The custom filesystem type to create e.g. btrfs, xfs or swap"
-msgstr "Vrsta datotečnega sistema po meri za ustvarjanje; na primer btrfs, xfs ali izmenjalni prostor"
+msgstr ""
+"Vrsta datotečnega sistema po meri za ustvarjanje; na primer btrfs, xfs ali "
+"izmenjalni prostor"
 
 #: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:8
 msgid "Enter passphrase used to protect the data"
 msgstr "Vnos šifrirnega gesla za zaščito podatkov"
 
-#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:12
-#: ../data/ui/format-disk-dialog.ui.h:4
+#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:12 ../data/ui/format-disk-dialog.ui.h:4
 #: ../src/disks/gduerasemultipledisksdialog.c:396
 msgid "_Erase"
 msgstr "_Izbriši"
 
 #: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:13
-msgid "The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer to the device via a symlink 
in the <b>/dev/disk/by-label</b> directory"
-msgstr "Ime, ki naj bo uporabljeno za datotečni sistem. Nastavitev je koristna, če želite ustvariti sklic do 
naprave preko simbolne povezave v mapi <b>/dev/disk/oznaka</b>"
+msgid ""
+"The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer to "
+"the device via a symlink in the <b>/dev/disk/by-label</b> directory"
+msgstr ""
+"Ime, ki naj bo uporabljeno za datotečni sistem. Nastavitev je koristna, če "
+"želite ustvariti sklic do naprave preko simbolne povezave v mapi <b>/dev/"
+"disk/oznaka</b>"
 
 #: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:14
-msgid "The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer to the device via a symlink 
in the /dev/disk/by-label directory"
-msgstr "Ime, ki naj bo uporabljeno za datotečni sistem. Nastavitev je koristna, če želite ustvariti sklic do 
naprave preko simbolne povezave v mapi /dev/disk/oznaka"
+msgid ""
+"The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer to "
+"the device via a symlink in the /dev/disk/by-label directory"
+msgstr ""
+"Ime, ki naj bo uporabljeno za datotečni sistem. Nastavitev je koristna, če "
+"želite ustvariti sklic do naprave preko simbolne povezave v mapi /dev/disk/"
+"oznaka"
 
 #: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:15
 msgid "For example, “My Files” or “Backup Data”"
@@ -981,8 +1132,7 @@ msgstr "Na primer: “Moje datoteke” ali “Varnostna kopija”"
 msgid "Format Disk"
 msgstr "Formatiraj disk"
 
-#: ../data/ui/format-disk-dialog.ui.h:2
-#: ../data/ui/format-volume-dialog.ui.h:2
+#: ../data/ui/format-disk-dialog.ui.h:2 ../data/ui/format-volume-dialog.ui.h:2
 msgid "_Format…"
 msgstr "_Formatiraj …"
 
@@ -1015,6 +1165,14 @@ msgid "Destination"
 msgstr "Opis"
 
 #: ../data/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:5
+msgid "Image to Restore"
+msgstr "Odtis za _obnovitev"
+
+#: ../data/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:6
+msgid "Image Size"
+msgstr "Velikost odtisa"
+
+#: ../data/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:7
 msgid "_Start Restoring…"
 msgstr "_Začni z obnavljanjem ..."
 
@@ -1053,8 +1211,7 @@ msgstr "Posodobljeno"
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
-#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:9
-#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:308
+#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:9 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:308
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:527
 msgid "Temperature"
 msgstr "Temperatura"
@@ -1121,8 +1278,12 @@ msgid "Set up _read-only mount"
 msgstr "Nastavi priklop naprave le _za branje"
 
 #: ../src/disk-image-mounter/main.c:91
-msgid "If checked, the mount will be read-only. This is useful if you don't want the underlying disk image 
to be modified"
-msgstr "Izbrana možnost določa, da bo naprava priklopljena le za branje. Nastavitev je koristna, v kolikor 
vsebine ni dovoljeno spreminjati."
+msgid ""
+"If checked, the mount will be read-only. This is useful if you don't want "
+"the underlying disk image to be modified"
+msgstr ""
+"Izbrana možnost določa, da bo naprava priklopljena le za branje. Nastavitev "
+"je koristna, v kolikor vsebine ni dovoljeno spreminjati."
 
 #: ../src/disk-image-mounter/main.c:133
 #, c-format
@@ -1148,37 +1309,41 @@ msgstr "Napaka med odpiranjem `%s': %m"
 msgid "Error attaching disk image: %s (%s, %d)"
 msgstr "Napaka med priklapljanjem odtisa diska: %s (%s, %d)"
 
-#: ../src/disks/gduapplication.c:131
+#: ../src/disks/gduapplication.c:132
 #, c-format
 msgid "Error opening %s: %s\n"
 msgstr "Napaka med odpiranjem %s: %s\n"
 
-#: ../src/disks/gduapplication.c:138
+#: ../src/disks/gduapplication.c:139
 #, c-format
 msgid "Error looking up block device for %s\n"
 msgstr "Napaka med iskanjem bločne naprave za %s: %m\n"
 
-#: ../src/disks/gduapplication.c:178
+#: ../src/disks/gduapplication.c:180
 msgid "Select device"
 msgstr "Izbor naprave"
 
-#: ../src/disks/gduapplication.c:179
+#: ../src/disks/gduapplication.c:181
 msgid "Format selected device"
 msgstr "Formatiraj izbrano napravo"
 
-#: ../src/disks/gduapplication.c:180
+#: ../src/disks/gduapplication.c:182
 msgid "Parent window XID for the format dialog"
 msgstr "Nadrejeno okno XID za pogovorno okno formatiranja"
 
-#: ../src/disks/gduapplication.c:181
+#: ../src/disks/gduapplication.c:183
+msgid "Restore disk image"
+msgstr "Obnovi odtis diska"
+
+#: ../src/disks/gduapplication.c:184
 msgid "Show help options"
 msgstr "Pokaži možnosti pomoči"
 
-#: ../src/disks/gduapplication.c:210
+#: ../src/disks/gduapplication.c:213
 msgid "--format-device must be used together with --block-device\n"
 msgstr "--format-device je treba uporabiti skupaj z --block-device\n"
 
-#: ../src/disks/gduapplication.c:216
+#: ../src/disks/gduapplication.c:219
 msgid "--format-device must be specified when using --xid\n"
 msgstr "--format-device mora biti določen pri uporabi --xid\n"
 
@@ -1187,7 +1352,7 @@ msgstr "--format-device mora biti določen pri uporabi --xid\n"
 #. *       The second %s is the version of the running udisks daemon (for example "2.0.90").
 #. *       The third, fourth and fifth %d are the major, minor and micro versions of libudisks2 that 
was used when compiling the Disks application (for example 2, 0 and 90).
 #.
-#: ../src/disks/gduapplication.c:312
+#: ../src/disks/gduapplication.c:320
 #, c-format
 msgid ""
 "gnome-disk-utility %s\n"
@@ -1204,8 +1369,12 @@ msgid "Read Error Rate"
 msgstr "Raven napak med branjem"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:152
-msgid "Frequency of errors while reading raw data from the disk. A non-zero value indicates a problem with 
either the disk surface or read/write heads"
-msgstr "Pogostost napak med branjem surovih podatkov z diska. Ne-ničelna vrednost kaže na težavo s površino 
diska ali z glavami za branje/pisanje"
+msgid ""
+"Frequency of errors while reading raw data from the disk. A non-zero value "
+"indicates a problem with either the disk surface or read/write heads"
+msgstr ""
+"Pogostost napak med branjem surovih podatkov z diska. Ne-ničelna vrednost "
+"kaže na težavo s površino diska ali z glavami za branje/pisanje"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -1248,8 +1417,14 @@ msgid "Reallocated Sector Count"
 msgstr "Števec prerazvrščenih sektorjev"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:186
-msgid "Count of remapped sectors. When the hard drive finds a read/write/verification error, it marks the 
sector as “reallocated” and transfers data to a special reserved area (spare area)"
-msgstr "Števec preslikanih sektorjev. Kadar trdi disk najde napako med branjem/pisanjem/potrditvijo, označi 
sektor kot \"prerazvrščen\" in prenese podatke v posebno pridržano območje (nadomestno območje)"
+msgid ""
+"Count of remapped sectors. When the hard drive finds a read/write/"
+"verification error, it marks the sector as “reallocated” and transfers data "
+"to a special reserved area (spare area)"
+msgstr ""
+"Števec preslikanih sektorjev. Kadar trdi disk najde napako med branjem/"
+"pisanjem/potrditvijo, označi sektor kot \"prerazvrščen\" in prenese podatke "
+"v posebno pridržano območje (nadomestno območje)"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -1287,13 +1462,11 @@ msgstr "Povprečna učinkovitost dejanj med umeščanjem"
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
-#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:219
-#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:544
+#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:219 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:544
 msgid "Power-On Hours"
 msgstr "Ure obratovanja"
 
-#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:220
-#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:545
+#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:220 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:545
 msgid "Number of hours elapsed in the power-on state"
 msgstr "Število ur v vklopljenem stanju"
 
@@ -1360,7 +1533,8 @@ msgid "High Fly Writes"
 msgstr "Premik izven zapisovalnega območja"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:269
-msgid "Number of times a recording head is flying outside its normal operating range"
+msgid ""
+"Number of times a recording head is flying outside its normal operating range"
 msgstr "Število premikov snemalne glave izven običajnega območja delovanja"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
@@ -1377,8 +1551,7 @@ msgstr "Temperatura pretoka zraka v pogonu"
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
-#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:284
-#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:454
+#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:284 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:454
 msgid "G-sense Error Rate"
 msgstr "Raven napak G-sense"
 
@@ -1389,8 +1562,7 @@ msgstr "Število napak zaradi obremenitev ob udarcih"
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
-#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:292
-#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:511
+#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:292 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:511
 msgid "Power-off Retract Count"
 msgstr "Število izklopnih oddaljevanj"
 
@@ -1401,8 +1573,7 @@ msgstr "Število izklopnih ali ponovitev oddaljevanj v sili"
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
 #.
-#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:300
-#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:487
+#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:300 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:487
 msgid "Load/Unload Cycle Count"
 msgstr "Število ponovitev obremenitev/razbremenitev"
 
@@ -1433,8 +1604,14 @@ msgid "Reallocation Count"
 msgstr "Števec prerazporeditev"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:325
-msgid "Number of remapping operations. The raw value of this attribute shows the total number of (successful 
and unsuccessful) attempts to transfer data from reallocated sectors to a spare area"
-msgstr "Število dejanj preslikav. Surova vrednost prikazuje skupno število (uspešnih in neuspešnih) poskusov 
prenosa podatkov iz prerazvrščenih sektorjev na nadomestna območja"
+msgid ""
+"Number of remapping operations. The raw value of this attribute shows the "
+"total number of (successful and unsuccessful) attempts to transfer data from "
+"reallocated sectors to a spare area"
+msgstr ""
+"Število dejanj preslikav. Surova vrednost prikazuje skupno število (uspešnih "
+"in neuspešnih) poskusov prenosa podatkov iz prerazvrščenih sektorjev na "
+"nadomestna območja"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -1444,8 +1621,16 @@ msgid "Current Pending Sector Count"
 msgstr "Trenutno število zadržanih sektorjev"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:336
-msgid "Number of sectors waiting to be remapped. If the sector waiting to be remapped is subsequently 
written or read successfully, this value is decreased and the sector is not remapped. Read errors on the 
sector will not remap the sector, it will only be remapped on a failed write attempt"
-msgstr "Število sektorjev za preslikavo. V primeru, da je zaporedno pisanje ali branje v sektor za 
preslikavo uspešno, se ta vrednost zniža in sektor ni preslikan. Napake branja sektorja ne bodo preslikale, 
preslikan bo le ob spodletelem poskusu pisanja."
+msgid ""
+"Number of sectors waiting to be remapped. If the sector waiting to be "
+"remapped is subsequently written or read successfully, this value is "
+"decreased and the sector is not remapped. Read errors on the sector will not "
+"remap the sector, it will only be remapped on a failed write attempt"
+msgstr ""
+"Število sektorjev za preslikavo. V primeru, da je zaporedno pisanje ali "
+"branje v sektor za preslikavo uspešno, se ta vrednost zniža in sektor ni "
+"preslikan. Napake branja sektorja ne bodo preslikale, preslikan bo le ob "
+"spodletelem poskusu pisanja."
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -1455,8 +1640,14 @@ msgid "Uncorrectable Sector Count"
 msgstr "Števec nepopravljivih sektorjev"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:348
-msgid "The total number of uncorrectable errors when reading/writing a sector. A rise in the value of this 
attribute indicates defects of the disk surface and/or problems in the mechanical subsystem"
-msgstr "Skupno število nepopravljivih napak med branjem/pisanjem v sektor. Visoke vrednosti kažejo na 
površinske napake diska in/ali težave v mehanskem podsistemu"
+msgid ""
+"The total number of uncorrectable errors when reading/writing a sector. A "
+"rise in the value of this attribute indicates defects of the disk surface "
+"and/or problems in the mechanical subsystem"
+msgstr ""
+"Skupno število nepopravljivih napak med branjem/pisanjem v sektor. Visoke "
+"vrednosti kažejo na površinske napake diska in/ali težave v mehanskem "
+"podsistemu"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -1477,8 +1668,12 @@ msgid "Write Error Rate"
 msgstr "Raven napak pisanja"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:366
-msgid "Number of errors while writing to disk (or) multi-zone error rate (or) flying-height"
-msgstr "Število napak med pisanjem na disk (ali) hitrost več conskih napak (ali) višine letenja"
+msgid ""
+"Number of errors while writing to disk (or) multi-zone error rate (or) "
+"flying-height"
+msgstr ""
+"Število napak med pisanjem na disk (ali) hitrost več conskih napak (ali) "
+"višine letenja"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -1587,12 +1782,19 @@ msgid "Disk Shift"
 msgstr "Zamik diska"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:446
-msgid "Shift of disk is possible as a result of strong shock loading in the store, as a result of falling 
(or) temperature"
-msgstr "Zamik diska je mogoč zaradi močne obremenitve, kot posledica okvare (ali) temperature"
+msgid ""
+"Shift of disk is possible as a result of strong shock loading in the store, "
+"as a result of falling (or) temperature"
+msgstr ""
+"Zamik diska je mogoč zaradi močne obremenitve, kot posledica okvare (ali) "
+"temperature"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:455
-msgid "Number of errors as a result of impact loads as detected by a shock sensor"
-msgstr "Število napak zaradi obremenitev pri trkih kot jih je zaznalo tipalo pretresov"
+msgid ""
+"Number of errors as a result of impact loads as detected by a shock sensor"
+msgstr ""
+"Število napak zaradi obremenitev pri trkih kot jih je zaznalo tipalo "
+"pretresov"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -1613,8 +1815,12 @@ msgid "Load/Unload Retry Count"
 msgstr "Števec poskusov obremenitev/razbremenitev"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:471
-msgid "Loading on drive caused by numerous recurrences of operations, like reading, recording, positioning 
of heads, etc"
-msgstr "Obremenitev pogona zaradi številnih ponavljanj dejanj kot so branje, snemanje, umeščanje glav ..."
+msgid ""
+"Loading on drive caused by numerous recurrences of operations, like reading, "
+"recording, positioning of heads, etc"
+msgstr ""
+"Obremenitev pogona zaradi številnih ponavljanj dejanj kot so branje, "
+"snemanje, umeščanje glav ..."
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -1680,8 +1886,12 @@ msgid "Endurance Remaining"
 msgstr "Preostala vzdržljivost"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:536
-msgid "Number of physical erase cycles completed on the drive as a percentage of the maximum physical erase 
cycles the drive supports"
-msgstr "Število dokončanih fizičnih izbrisov na pogonu kot odstotek največjega števila fizičnih izbrisov za 
ta pogon"
+msgid ""
+"Number of physical erase cycles completed on the drive as a percentage of "
+"the maximum physical erase cycles the drive supports"
+msgstr ""
+"Število dokončanih fizičnih izbrisov na pogonu kot odstotek največjega "
+"števila fizičnih izbrisov za ta pogon"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -1702,8 +1912,11 @@ msgid "Good Block Rate"
 msgstr "Raven dobrih blokov"
 
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:561
-msgid "Number of available reserved blocks as a percentage of the total number of reserved blocks"
-msgstr "Število razpoložljivih zadržanih blokov kot odstotek vseh zadržanih blokov"
+msgid ""
+"Number of available reserved blocks as a percentage of the total number of "
+"reserved blocks"
+msgstr ""
+"Število razpoložljivih zadržanih blokov kot odstotek vseh zadržanih blokov"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -1762,8 +1975,7 @@ msgstr[3] "%d sektorji"
 #. * The first %f is the temperature in degrees Celcius and
 #. * the second %f is the temperature in degrees Fahrenheit.
 #.
-#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:736
-#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:869
+#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:736 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:869
 #, c-format
 msgid "%.0f° C / %.0f° F"
 msgstr "%.0f° C / %.0f° F"
@@ -1774,8 +1986,7 @@ msgstr "%.0f° C / %.0f° F"
 #. Translators: Shown for normalized values (current, worst, threshold) if the value is
 #. * not applicable, e.g. meaningless. See http://en.wikipedia.org/wiki/N/A
 #.
-#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:747
-#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1117
+#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:747 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1117
 msgid "N/A"
 msgstr "N/A"
 
@@ -1859,8 +2070,7 @@ msgstr "Možnost SMART ni omogočena"
 msgid "Self-test in progress"
 msgstr "Samopreizkus je v teku"
 
-#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:934
-#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:943
+#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:934 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:943
 msgid "DISK IS LIKELY TO FAIL SOON"
 msgstr "DISK BO NAJVERJETNEJE KMALU NEHAL DELOVATI!"
 
@@ -2012,8 +2222,7 @@ msgctxt "benchmark-transfer-rate"
 msgid "%s/s"
 msgstr "%s/s"
 
-#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:655
-#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:864
+#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:655 ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:864
 #, c-format
 msgid "%d sample"
 msgid_plural "%d samples"
@@ -2159,8 +2368,12 @@ msgid "/etc/crypttab configuration data is malformed"
 msgstr "Podatki nastavitev v /etc/crypttab so napačno oblikovani"
 
 #: ../src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:322
-msgid "Changing the passphrase for this device, will also update the passphrase referenced by the 
<i>/etc/crypttab</i> file"
-msgstr "Spreminjanje šifrirnega gesla za to napravo, posodobi tudi šifrirno geslo zapisano v datoteki 
<i>/etc/crypttab</i>"
+msgid ""
+"Changing the passphrase for this device, will also update the passphrase "
+"referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file"
+msgstr ""
+"Spreminjanje šifrirnega gesla za to napravo, posodobi tudi šifrirno geslo "
+"zapisano v datoteki <i>/etc/crypttab</i>"
 
 #: ../src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:341
 #: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:537
@@ -2202,7 +2415,7 @@ msgstr "%s ni berljivo (zamenjano z ničlami)"
 
 #. Translators: A descriptive string for the 'complete' sound, see CA_PROP_EVENT_DESCRIPTION
 #: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:406
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:398
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:580
 msgid "Disk image copying complete"
 msgstr "Kopiranje odtisa diska je končano"
 
@@ -2222,8 +2435,14 @@ msgstr "Med ustvarjanjem odtisa diska je prišlo do neobnovljivih napak"
 #.
 #: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:485
 #, c-format
-msgid "%2.1f%% (%s) of the data on the device “%s” was unreadable and replaced with zeroes in the created 
disk image file. This typically happens if the medium is scratched or if there is physical damage to the 
drive"
-msgstr "%2.1f%% (%s) podatkov na napravi “%s” je bilo neberljivih zato so bili v ustvarjeni datoteki odtisa 
diska zamenjani z ničlami. To se običajno zgodi, če je medij spraskan ali če je disk fizično poškodovan."
+msgid ""
+"%2.1f%% (%s) of the data on the device “%s” was unreadable and replaced with "
+"zeroes in the created disk image file. This typically happens if the medium "
+"is scratched or if there is physical damage to the drive"
+msgstr ""
+"%2.1f%% (%s) podatkov na napravi “%s” je bilo neberljivih zato so bili v "
+"ustvarjeni datoteki odtisa diska zamenjani z ničlami. To se običajno zgodi, "
+"če je medij spraskan ali če je disk fizično poškodovan."
 
 #. Translators: Label of secondary button in dialog if some data was unreadable while creating a disk image
 #: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:491
@@ -2231,12 +2450,12 @@ msgid "_Delete Disk Image File"
 msgstr "_Izbriši datoteko odtis diska"
 
 #: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:719
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:532
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:714
 msgid "Error determining size of device: "
 msgstr "Napaka določanja velikosti naprave:"
 
 #: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:726
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:539
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:721
 #, c-format
 msgid "Device is size 0"
 msgstr "Naprava je velikosti 0"
@@ -2252,8 +2471,11 @@ msgstr "Datoteka z imenom “%s” že obstaja. Ali jo želite zamenjati?"
 
 #: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:913
 #, c-format
-msgid "The file already exists in “%s”. Replacing it will overwrite its contents."
-msgstr "Datoteka že obstaja v mapi “%s”. S prepisom bo izgubljena vsebina ciljne datoteke."
+msgid ""
+"The file already exists in “%s”. Replacing it will overwrite its contents."
+msgstr ""
+"Datoteka že obstaja v mapi “%s”. S prepisom bo izgubljena vsebina ciljne "
+"datoteke."
 
 #: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:916
 msgid "_Replace"
@@ -2356,8 +2578,10 @@ msgid "For logical partitions"
 msgstr "Za logične razdelke"
 
 #: ../src/disks/gducreatepartitiondialog.c:469
-msgid "Cannot create a new partition. There are already four primary partitions."
-msgstr "Novega razdelka ni mogoče ustvariti. Obstajajo že štirje osnovni razdelki."
+msgid ""
+"Cannot create a new partition. There are already four primary partitions."
+msgstr ""
+"Novega razdelka ni mogoče ustvariti. Obstajajo že štirje osnovni razdelki."
 
 #: ../src/disks/gducreatepartitiondialog.c:473
 msgid "This is the last primary partition that can be created."
@@ -2393,13 +2617,11 @@ msgstr "Ali ste prepričani, da želite uporabiti diske za polje RAID?"
 msgid "Existing content on the devices will be erased"
 msgstr "Obstoječa vsebina na napravi bo izbrisana"
 
-#: ../src/disks/gducrypttabdialog.c:108
-#: ../src/disks/gducrypttabdialog.c:128
+#: ../src/disks/gducrypttabdialog.c:108 ../src/disks/gducrypttabdialog.c:128
 msgid "Will be created"
 msgstr "Bo ustvarjeno"
 
-#: ../src/disks/gducrypttabdialog.c:110
-#: ../src/disks/gducrypttabdialog.c:135
+#: ../src/disks/gducrypttabdialog.c:110 ../src/disks/gducrypttabdialog.c:135
 msgid "None"
 msgstr "Brez"
 
@@ -2420,26 +2642,35 @@ msgid "Error updating /etc/crypttab entry"
 msgstr "Napaka posodabljanja vnosa v datoteki /etc/crypttab"
 
 #: ../src/disks/gducrypttabdialog.c:493
-msgid "Only the passphrase referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file will be changed. To change the 
on-disk passphrase, use <i>Change Passphrase…</i>"
-msgstr "Spremenjeno bo samo šifrirno geslo, ki je določeno v datoteki <i>/etc/crypttab</i>. Za spreminjanje 
šifrirnega gesla neposredno na disku uporabite možnost <i>Spremeni šifrirno geslo ...</i>"
+msgid ""
+"Only the passphrase referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file will be "
+"changed. To change the on-disk passphrase, use <i>Change Passphrase…</i>"
+msgstr ""
+"Spremenjeno bo samo šifrirno geslo, ki je določeno v datoteki <i>/etc/"
+"crypttab</i>. Za spreminjanje šifrirnega gesla neposredno na disku uporabite "
+"možnost <i>Spremeni šifrirno geslo ...</i>"
 
-#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:560
+#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:507
+msgid "(None)"
+msgstr "(Brez)"
+
+#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:622
 msgid "Disk Drives"
 msgstr "Diskovni pogoni"
 
-#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:633
+#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:698
 msgid "RAID Arrays"
 msgstr "Polja RAID"
 
 #. Translators: Used in the device tree for a RAID Array, the first %s is the size
-#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:1098
+#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:1174
 #, c-format
 msgctxt "md-raid-tree-primary"
 msgid "%s RAID Array"
 msgstr "%s polje RAID"
 
 #. Translators: Used in the device tree for a RAID Array where the size is not known
-#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:1104
+#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:1180
 msgctxt "md-raid-tree-primary"
 msgid "RAID Array"
 msgstr "Polje RAID"
@@ -2448,13 +2679,13 @@ msgstr "Polje RAID"
 #. *       The first %s is the name of the array (e.g. "My RAID Array").
 #. *       The second %s is the RAID level (e.g. "RAID-5").
 #.
-#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:1115
+#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:1191
 #, c-format
 msgctxt "md-raid-tree-secondary"
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:1268
+#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:1351
 msgid "Other Devices"
 msgstr "Druge naprave"
 
@@ -2568,24 +2799,50 @@ msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati diske?"
 
 #. Translators: warning used for erasure of multiple disks
 #: ../src/disks/gduerasemultipledisksdialog.c:371
-msgid "All data on the selected disks will be lost but may still be recoverable by data recovery services"
-msgstr "Vsi podatki na izbranih diskih bodo prepisani, vendar jih bo najverjetneje še mogoče povrniti preko 
storitev obnavljanja podatkov."
+msgid ""
+"All data on the selected disks will be lost but may still be recoverable by "
+"data recovery services"
+msgstr ""
+"Vsi podatki na izbranih diskih bodo prepisani, vendar jih bo najverjetneje "
+"še mogoče povrniti preko storitev obnavljanja podatkov."
 
 #: ../src/disks/gduerasemultipledisksdialog.c:373
 #: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:424
 #: ../src/disks/gduformatvolumedialog.c:212
-msgid "<b>Tip</b>: If you are planning to recycle, sell or give away your old computer or disk, you should 
use a more thorough erase type to keep your private information from falling into the wrong hands"
-msgstr "<b>Namig</b>: če nameravate reciklirati, prodati ali podariti stari računalnik ali disk, je bolje, 
da uporabite bolj temeljito vrsto brisanja, da vaši zasebni podatki ne pridejo v napačne roke"
+msgid ""
+"<b>Tip</b>: If you are planning to recycle, sell or give away your old "
+"computer or disk, you should use a more thorough erase type to keep your "
+"private information from falling into the wrong hands"
+msgstr ""
+"<b>Namig</b>: če nameravate reciklirati, prodati ali podariti stari "
+"računalnik ali disk, je bolje, da uporabite bolj temeljito vrsto brisanja, "
+"da vaši zasebni podatki ne pridejo v napačne roke"
 
 #. Translators: warning used when overwriting data on multiple disks
 #: ../src/disks/gduerasemultipledisksdialog.c:378
-msgid "All data on the selected disks will be overwritten and will likely not be recoverable by data 
recovery services"
-msgstr "Vsi podatki na izbranih diskih bodo prepisani in jih najverjetneje na noben način ne bo mogoče 
obnoviti."
+msgid ""
+"All data on the selected disks will be overwritten and will likely not be "
+"recoverable by data recovery services"
+msgstr ""
+"Vsi podatki na izbranih diskih bodo prepisani in jih najverjetneje na noben "
+"način ne bo mogoče obnoviti."
 
 #: ../src/disks/gduerasemultipledisksdialog.c:384
 #: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:437
-msgid "<b>WARNING</b>: The Secure Erase command may take a very long time to complete, can’t be canceled and 
may not work properly with some hardware. In the worst case, your drive may be rendered unusable or your 
system may crash or lock up. Before proceeding, please read the article about <a 
href='https://ata.wiki.kernel.org/index.php/ATA_Secure_Erase'>ATA Secure Erase</a> and make sure you 
understand the risks"
-msgstr "<b>OPOZORILO</b>: Ukaz Varno brisanje lahko vzame veliko časa, ga ni mogoče preklicati in ima lahko 
težave z delovanjem na določeni strojni opremi. V najslabšem primeru lahko vaš pogon postane neuporaben ali 
pa lahko vaš sistem sesuje ali zaklene. Pred nadaljevanjem si preberite članek <a 
href='https://ata.wiki.kernel.org/index.php/ATA_Secure_Erase'>Varno brisanje ATA</a> (v ang. jeziku) in se 
prepričajte, da razumete morebitno tveganje."
+msgid ""
+"<b>WARNING</b>: The Secure Erase command may take a very long time to "
+"complete, can’t be canceled and may not work properly with some hardware. In "
+"the worst case, your drive may be rendered unusable or your system may crash "
+"or lock up. Before proceeding, please read the article about <a "
+"href='https://ata.wiki.kernel.org/index.php/ATA_Secure_Erase'>ATA Secure "
+"Erase</a> and make sure you understand the risks"
+msgstr ""
+"<b>OPOZORILO</b>: Ukaz Varno brisanje lahko vzame veliko časa, ga ni mogoče "
+"preklicati in ima lahko težave z delovanjem na določeni strojni opremi. V "
+"najslabšem primeru lahko vaš pogon postane neuporaben ali pa lahko vaš "
+"sistem sesuje ali zaklene. Pred nadaljevanjem si preberite članek <a "
+"href='https://ata.wiki.kernel.org/index.php/ATA_Secure_Erase'>Varno brisanje "
+"ATA</a> (v ang. jeziku) in se prepričajte, da razumete morebitno tveganje."
 
 #: ../src/disks/gdufilesystemdialog.c:60
 msgid "Error setting label"
@@ -2647,13 +2904,21 @@ msgstr "Ali ste prepričani, da želite formatirati disk?"
 
 #. Translators: warning used for quick format
 #: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:422
-msgid "All data on the disk will be lost but may still be recoverable by data recovery services"
-msgstr "Vsi podatki na disku bodo prepisani, vendar jih bo najverjetneje še mogoče povrniti preko storitev 
obnavljanja podatkov."
+msgid ""
+"All data on the disk will be lost but may still be recoverable by data "
+"recovery services"
+msgstr ""
+"Vsi podatki na disku bodo prepisani, vendar jih bo najverjetneje še mogoče "
+"povrniti preko storitev obnavljanja podatkov."
 
 #. Translators: warning used when overwriting data
 #: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:429
-msgid "All data on the disk will be overwritten and will likely not be recoverable by data recovery services"
-msgstr "Vsi podatki na disku bodo prepisani in jih najverjetneje na noben način ne bo mogoče povrniti."
+msgid ""
+"All data on the disk will be overwritten and will likely not be recoverable "
+"by data recovery services"
+msgstr ""
+"Vsi podatki na disku bodo prepisani in jih najverjetneje na noben način ne "
+"bo mogoče povrniti."
 
 #: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:445
 #: ../src/disks/gduformatvolumedialog.c:224
@@ -2670,13 +2935,21 @@ msgstr "Ali ste prepričani, da želite formatirati nosilec?"
 
 #. Translators: warning used for quick format of the volume
 #: ../src/disks/gduformatvolumedialog.c:210
-msgid "All data on the volume will be lost but may still be recoverable by data recovery services"
-msgstr "Vsi podatki nosilca bodo izgubljeni, vendar jih bo najverjetneje še mogoče povrniti preko storitev 
obnavljanja podatkov."
+msgid ""
+"All data on the volume will be lost but may still be recoverable by data "
+"recovery services"
+msgstr ""
+"Vsi podatki nosilca bodo izgubljeni, vendar jih bo najverjetneje še mogoče "
+"povrniti preko storitev obnavljanja podatkov."
 
 #. Translators: warning used when overwriting data of the volume
 #: ../src/disks/gduformatvolumedialog.c:217
-msgid "All data on the volume will be overwritten and will likely not be recoverable by data recovery 
services"
-msgstr "Vsi podatki nosilca bodo prepisani in jih najverjetneje na noben način ne bo mogoče povrniti."
+msgid ""
+"All data on the volume will be overwritten and will likely not be "
+"recoverable by data recovery services"
+msgstr ""
+"Vsi podatki nosilca bodo prepisani in jih najverjetneje na noben način ne bo "
+"mogoče povrniti."
 
 #: ../src/disks/gdufstabdialog.c:154
 #, c-format
@@ -2689,12 +2962,18 @@ msgstr "Poveže celoten disk naprave s podanimi ključnimi podatki izdelka"
 
 #: ../src/disks/gdufstabdialog.c:162
 #, c-format
-msgid "Matches partition %d of any device connected at the given port or address"
-msgstr "Poveže razdelek %d katerekoli naprave, ki je povezana preko podanih vrat ali podanega naslova"
+msgid ""
+"Matches partition %d of any device connected at the given port or address"
+msgstr ""
+"Poveže razdelek %d katerekoli naprave, ki je povezana preko podanih vrat ali "
+"podanega naslova"
 
 #: ../src/disks/gdufstabdialog.c:165
-msgid "Matches the whole disk of any device connected at the given port or address"
-msgstr "Poveže celotni disk katerekoli naprave, ki je povezana preko podanih vrat ali podanega naslova"
+msgid ""
+"Matches the whole disk of any device connected at the given port or address"
+msgstr ""
+"Poveže celotni disk katerekoli naprave, ki je povezana preko podanih vrat "
+"ali podanega naslova"
 
 #: ../src/disks/gdufstabdialog.c:169
 msgid "Matches any device with the given label"
@@ -2710,7 +2989,9 @@ msgstr "Se ujema s podano napravo"
 
 #: ../src/disks/gdufstabdialog.c:462
 msgid "The system may not work correctly if this entry is modified or removed."
-msgstr "Sistem se morda ne bo odzival pravilno, v koliko bo ta vnos spremenjen ali odstranjen."
+msgstr ""
+"Sistem se morda ne bo odzival pravilno, v koliko bo ta vnos spremenjen ali "
+"odstranjen."
 
 #: ../src/disks/gdufstabdialog.c:523
 msgid "Error removing old /etc/fstab entry"
@@ -2725,8 +3006,7 @@ msgid "Error updating /etc/fstab entry"
 msgstr "Napaka posodabljanja vnosa v datoteki /etc/fstab"
 
 #. Translators: Shown for a read-only device. The %s is the device file, e.g. /dev/sdb1
-#: ../src/disks/gdumdraiddisksdialog.c:251
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2004
+#: ../src/disks/gdumdraiddisksdialog.c:251 ../src/disks/gduwindow.c:2026
 #, c-format
 msgid "%s <span size=\"smaller\">(Read-Only)</span>"
 msgstr "%s <span size=\"smaller\">(le za branje)</span>"
@@ -2851,15 +3131,15 @@ msgctxt "mdraid-add"
 msgid "Select disk to add"
 msgstr "Izberite disk za dodajanje"
 
-#: ../src/disks/gdupartitiondialog.c:355
+#: ../src/disks/gdupartitiondialog.c:362
 msgid "Error setting partition type"
 msgstr "Napaka nastavljanja vrste razdelka"
 
-#: ../src/disks/gdupartitiondialog.c:369
+#: ../src/disks/gdupartitiondialog.c:376
 msgid "Error setting partition name"
 msgstr "Napaka nastavljanja imena razdelka"
 
-#: ../src/disks/gdupartitiondialog.c:383
+#: ../src/disks/gdupartitiondialog.c:390
 msgid "Error setting partition flags"
 msgstr "Napaka nastavljanja zastavic razdelka"
 
@@ -2883,52 +3163,52 @@ msgctxt "Password strength"
 msgid "Strong"
 msgstr "Močno"
 
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:244
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:271
 msgid "Cannot restore image of size 0"
 msgstr "Ni mogoče obnoviti odtisa velikosti 0"
 
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:253
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:280
 #, c-format
 msgid "The disk image is %s smaller than the target device"
 msgstr "Odtis diska je za %s manjši od ciljne naprave"
 
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:262
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:289
 #, c-format
 msgid "The disk image is %s bigger than the target device"
 msgstr "Odtis diska je za %s večji od ciljne naprave"
 
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:435
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:617
 msgid "Error restoring disk image"
 msgstr "Napaka med obnavljanjem odtisa diska"
 
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:722
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:908
 msgid "Error opening file for reading"
 msgstr "Napaka odpiranja datoteke za branje"
 
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:736
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:922
 msgid "Error determing size of file"
 msgstr "Napaka določevanja velikosti datoteke"
 
 #. Translators: Reason why suspend/logout is being inhibited
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:749
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:935
 msgctxt "restore-inhibit-message"
 msgid "Copying disk image to device"
 msgstr "Kopiranje odtisa diska na napravo"
 
 #. Translators: this is the description of the job
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:755
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:941
 msgid "Restoring Disk Image"
 msgstr "Obnovi odtis diska"
 
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:807
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:996
 msgid "Are you sure you want to write the disk image to the device?"
 msgstr "Ali ste prepričani, da želite zapisati odtis diska na napravo?"
 
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:808
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:997
 msgid "All existing data will be lost"
 msgstr "Vsi obstoječi podatki bodo nepovratno izgubljeni."
 
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:809
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:998
 msgid "_Restore"
 msgstr "_Obnovi"
 
@@ -2940,8 +3220,7 @@ msgstr "Napaka odklepanja šifrirane naprave"
 msgid "The encryption passphrase was retrieved from the keyring"
 msgstr "Šifrirna fraza je prebrana iz zbirke ključev"
 
-#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:536
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2755
+#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:536 ../src/disks/gduwindow.c:2777
 msgid "No Media"
 msgstr "Ni nosilca"
 
@@ -2998,8 +3277,7 @@ msgstr "%s [krajevno %s]"
 msgid "Error deleting loop device"
 msgstr "Napaka brisanja zančne naprave"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:830
-#: ../src/disks/gduwindow.c:901
+#: ../src/disks/gduwindow.c:830 ../src/disks/gduwindow.c:901
 msgid "Error attaching disk image"
 msgstr "Napaka priklapljanja odtisa diska"
 
@@ -3017,47 +3295,69 @@ msgid "Set up _read-only loop device"
 msgstr "Nastavitev zančne naprave le _za branje"
 
 #: ../src/disks/gduwindow.c:880
-msgid "If checked, the loop device will be read-only. This is useful if you don’t want the underlying file 
to be modified"
-msgstr "Izbrana možnost določa, da bo zančna naprava le za branje. Nastavitev je koristna, v kolikor se 
podrejena datoteka ne sme spreminjati."
+msgid ""
+"If checked, the loop device will be read-only. This is useful if you don’t "
+"want the underlying file to be modified"
+msgstr ""
+"Izbrana možnost določa, da bo zančna naprava le za branje. Nastavitev je "
+"koristna, v kolikor se podrejena datoteka ne sme spreminjati."
 
 #. Translators: This is the short-cut to open the disks/drive gear menu
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1651
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1655
 msgctxt "accelerator"
 msgid "F10"
 msgstr "F10"
 
-#. Translators: This is the short-cut to format a disk
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1656
+#. Translators: This is the short-cut to format a disk.
+#. *       The Ctrl modifier must not be translated or parsing will fail.
+#. *       You can however change to another English modifier (e.g. <Shift>).
+#.
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1663
 msgctxt "accelerator"
 msgid "<Ctrl>F"
 msgstr "<Ctrl>+F"
 
-#. Translators: This is the short-cut to view SMART data for a disk
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1661
+#. Translators: This is the short-cut to view SMART data for a disk.
+#. *       The Ctrl modifier must not be translated or parsing will fail.
+#. *       You can however change to another English modifier (e.g. <Shift>).
+#.
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1671
 msgctxt "accelerator"
 msgid "<Ctrl>S"
 msgstr "<Ctrl>+S"
 
-#. Translators: This is the short-cut to view RAID Disks for a RAID array
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1666
+#. Translators: This is the short-cut to view RAID Disks for a RAID array.
+#. *       The Ctrl modifier must not be translated or parsing will fail.
+#. *       You can however change to another English modifier (e.g. <Shift>).
+#.
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1679
 msgctxt "accelerator"
 msgid "<Ctrl>R"
 msgstr "<Ctrl>+R"
 
-#. Translators: This is the short-cut to view the "Drive Settings" dialog for a hard disk
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1671
+#. Translators: This is the short-cut to view the "Drive Settings" dialog for a hard disk.
+#. *       The Ctrl modifier must not be translated or parsing will fail.
+#. *       You can however change to another English modifier (e.g. <Shift>).
+#.
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1687
 msgctxt "accelerator"
 msgid "<Ctrl>E"
 msgstr "<Ctrl>+E"
 
-#. Translators: This is the short-cut to open the volume gear menu
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1676
+#. Translators: This is the short-cut to open the volume gear menu.
+#. *       The Shift modifier must not be translated or parsing will fail.
+#. *       You can however change to another English modifier (e.g. <Ctrl>).
+#.
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1695
 msgctxt "accelerator"
 msgid "<Shift>F10"
 msgstr "<Shift>+F10"
 
-#. Translators: This is the short-cut to format a volume
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1683
+#. Translators: This is the short-cut to format a volume.
+#. *       The Shift and Ctrl modifiers must not be translated or parsing will fail.
+#. *       You can however change to other English modifiers.
+#.
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1705
 msgctxt "accelerator"
 msgid "<Shift><Ctrl>F"
 msgstr "<Shift>+<Ctrl>+F"
@@ -3066,7 +3366,7 @@ msgstr "<Shift>+<Ctrl>+F"
 #. *       The first %s is the estimated amount of time remaining (ex. "1 minute" or "5 minutes").
 #. *       The second %s is the average amount of bytes transfered per second (ex. "8.9 MB").
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2042
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2064
 #, c-format
 msgctxt "job-remaining-with-rate"
 msgid "%s remaining (%s/sec)"
@@ -3075,7 +3375,7 @@ msgstr "Preostaja %s (%s/sek)"
 #. Translators: Used for job progress.
 #. *       The first %s is the estimated amount of time remaining (ex. "1 minute" or "5 minutes").
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2050
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2072
 #, c-format
 msgctxt "job-remaining"
 msgid "%s remaining"
@@ -3086,7 +3386,7 @@ msgstr "Še %s do konca"
 #. *       The second %s is the total amount of bytes to process (ex. "8.5 GB").
 #. *       The third %s is the estimated amount of time remaining including speed (if known) (ex. "1 
minute remaining", "5 minutes remaining (42.3 MB/s)", "Less than a minute remaining").
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2065
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2087
 #, c-format
 msgid "%s of %s – %s"
 msgstr "%s od %s – %s"
@@ -3095,42 +3395,41 @@ msgstr "%s od %s – %s"
 #. *       The %s is the job description (e.g. "Erasing Device").
 #. *       The %f is the completion percentage (between 0.0 and 100.0).
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2152
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2174
 #, c-format
 msgid "%s: %2.1f%%"
 msgstr "%s: %2.1f%%"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2224
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3069
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2246 ../src/disks/gduwindow.c:3091
 msgid "Block device is empty"
 msgstr "Bločna naprava je prazna"
 
 #. Translators: Shown for unknown partitioning type. The first %s is the low-level type.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2247
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2269
 #, c-format
 msgctxt "partitioning"
 msgid "Unknown (%s)"
 msgstr "Neznano (%s)"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2328
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2350
 msgid "RAID array is not running"
 msgstr "Polje RAID se ne izvaja"
 
 #. Translators: Used in the main window for a RAID array, the first %s is the size
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2349
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2371
 #, c-format
 msgctxt "md-raid-window"
 msgid "%s RAID Array"
 msgstr "Polje RAID %s"
 
 #. Translators: Used in the main window for a RAID array where the size is not known
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2355
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2377
 msgctxt "md-raid-window"
 msgid "RAID Array"
 msgstr "Polje RAID"
 
 #. Translators: shown as the device for a RAID array that is not currently running
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2381
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2403
 msgctxt "mdraid"
 msgid "Not running"
 msgstr "Se ne izvaja"
@@ -3140,13 +3439,13 @@ msgstr "Se ne izvaja"
 #. *       The first %s is the array name (e.g. "My Raid Disk").
 #. *       The second %s is the hostname that the RAID array belongs to (e.g. "big-server-042").
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2448
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2470
 #, c-format
 msgctxt "mdraid"
 msgid "%s (local to %s)"
 msgstr "%s (krajevno %s)"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2488
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2510
 #, c-format
 msgid "%d Disk"
 msgid_plural "%d Disks"
@@ -3155,7 +3454,11 @@ msgstr[1] "%d disk"
 msgstr[2] "%d diska"
 msgstr[3] "%d diski"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2500
+#. Translators: Used to combine number of disks and the chunk size.
+#. *       The first %s is the number of disks e.g. "3 disks".
+#. *       The second %s is the chunk size e.g. "512 KiB".
+#.
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2522
 #, c-format
 msgctxt "mdraid-disks-and-chunk-size"
 msgid "%s, %s Chunk"
@@ -3165,13 +3468,13 @@ msgstr "%s, kos %s"
 #. *       The first %s is the long description of the RAID level e.g. "RAID 6 (Dual Distributed 
Parity)".
 #. *       The second %s is the number of RAID disks optionally with the chunk size e.g. "8 disks" or 
"8 disks, 512 KiB Chunk".
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2509
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2531
 #, c-format
 msgctxt "mdraid"
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2529
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2551
 #, c-format
 msgid "%d disk is missing"
 msgid_plural "%d disks are missing"
@@ -3180,7 +3483,7 @@ msgstr[1] "%d disk manjka"
 msgstr[2] "%d diska manjkata"
 msgstr[3] "%d diski manjkajo"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2535
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2557
 msgctxt "mdraid"
 msgid "ARRAY IS DEGRADED"
 msgstr "POLJE JE DEGRADIRANO"
@@ -3188,51 +3491,50 @@ msgstr "POLJE JE DEGRADIRANO"
 #. Translators: The first %s is the sentence 'ARRAY IS DEGRADED'.
 #. *       The second %s conveys the number of devices missing e.g. "1 disk is missing".
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2539
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2561
 #, c-format
 msgctxt "mdraid-degraded"
 msgid "%s — %s"
 msgstr "%s — %s"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2550
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2566
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2572 ../src/disks/gduwindow.c:2588
 msgctxt "mdraid-state"
 msgid "Running"
 msgstr "Se izvaja"
 
 #. Translators: Shown in the 'State' field for MD-RAID when not running
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2555
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2577
 msgctxt "mdraid-state"
 msgid "Not running"
 msgstr "Se ne izvaja"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2575
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2597
 msgctxt "mdraid-state"
 msgid "Data Scrubbing"
 msgstr "Čiščenje podatkov"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2580
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2602
 msgctxt "mdraid-state"
 msgid "Data Scrubbing and Repair"
 msgstr "Čiščenje podatkov in popravilo"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2585
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2607
 msgctxt "mdraid-state"
 msgid "Resyncing"
 msgstr "Ponovno usklajevanje"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2589
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2611
 msgctxt "mdraid-state"
 msgid "Recovering"
 msgstr "Obnavljanje"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2593
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2615
 msgctxt "mdraid-state"
 msgid "Frozen"
 msgstr "Zamrznjeno"
 
 #. Translators: String for conveying the raid array is misconfigured
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2609
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2631
 msgctxt "raid-split-brain"
 msgid "RAID ARRAY IS MISCONFIGURED"
 msgstr "POLJE RAID JE NEPRAVILNO NASTAVLJENO"
@@ -3241,7 +3543,7 @@ msgstr "POLJE RAID JE NEPRAVILNO NASTAVLJENO"
 #. * http://en.wikipedia.org/wiki/Split-brain_(computing)
 #. * for more details
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2615
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2637
 msgctxt "raid-split-brain"
 msgid "Split-Brain"
 msgstr "Neskladnost podatkov"
@@ -3250,7 +3552,7 @@ msgstr "Neskladnost podatkov"
 #. *       The first %s is "SYSTEM IS MISCONFIGURED".
 #. *       The second %s is "Split-Brain" as a hyperlink.
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2621
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2643
 #, c-format
 msgctxt "raid-split-brain"
 msgid "%s (%s)"
@@ -3260,7 +3562,7 @@ msgstr "%s (%s)"
 #. *       The first %s is about the operation, e.g. 'Data Scrubbing'.
 #. *       The second is the percentage completed, e.g. '42.5%'
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2651
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2673
 #, c-format
 msgctxt "raid-state-progress"
 msgid "%s: %s"
@@ -3270,7 +3572,7 @@ msgstr "%s: %s"
 #. *       The first %s is the estimated amount of time remaining (ex. "1 minute" or "5 minutes").
 #. *       The second %s is the average amount of bytes transfered per second (ex. "8.9 MB").
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2678
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2700
 #, c-format
 msgctxt "mdraid-sync-op"
 msgid "%s remaining (%s/sec)"
@@ -3279,11 +3581,11 @@ msgstr "Še %s do konca (%s/sec)"
 #. Translators: Shown in "Location" when drive is connected to another seat than where
 #. * our application is running.
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2858
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2880
 msgid "Connected to another seat"
 msgstr "Priklopljeno na drugo mesto"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3002
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3024
 msgid "Loop device is empty"
 msgstr "Zančna naprava je prazna"
 
@@ -3293,67 +3595,67 @@ msgstr "Zančna naprava je prazna"
 #. *       The second %s is a short string with the space free (e.g. '43 GB').
 #. *       The %f is the percentage in use (e.g. 62.2).
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3241
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3263
 #, c-format
 msgid "%s — %s free (%.1f%% full)"
 msgstr "%s — %s prosto (%.1f%% full)"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3271
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3293
 msgctxt "partition type"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Neznano"
 
 #. Translators: Use for mount point '/' simply because '/' is too small to hit as a hyperlink
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3299
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3321
 msgctxt "volume-content-fs"
 msgid "Filesystem Root"
 msgstr "Koren sistema"
 
 #. Translators: Shown as in-use part of 'Contents'. The first %s is the mount point, e.g. /media/foobar
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3307
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3329
 #, c-format
 msgctxt "volume-content-fs"
 msgid "Mounted at %s"
 msgstr "Priklopljeno na %s"
 
 #. Translators: Shown when the device is not mounted next to the "In Use" label
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3313
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3335
 msgctxt "volume-content-fs"
 msgid "Not Mounted"
 msgstr "Ni priklopljeno"
 
 #. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the swap device is in use
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3336
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3358
 msgctxt "volume-content-swap"
 msgid "Active"
 msgstr "Dejavno"
 
 #. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the swap device is not in use
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3342
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3364
 msgctxt "volume-content-swap"
 msgid "Not Active"
 msgstr "Ni dejavno"
 
 #. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the encrypted device is unlocked
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3355
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3377
 msgctxt "volume-content-luks"
 msgid "Unlocked"
 msgstr "Odklenjeno"
 
 #. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the encrypted device is unlocked
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3361
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3383
 msgctxt "volume-content-luks"
 msgid "Locked"
 msgstr "Zaklenjeno"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3371
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3393
 msgctxt "volume-contents-msdos-ext"
 msgid "Extended Partition"
 msgstr "Razširjeni razdelek"
 
 #. Translators: Shown as a hyperlink in the 'Contents' field for a member of an RAID Array
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3381
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3403
 msgctxt "volume-contents-raid"
 msgid "Go To Array"
 msgstr "Pojdi na polje"
@@ -3362,7 +3664,7 @@ msgstr "Pojdi na polje"
 #. *       The first %s is the usual contents string (e.g. "Linux RAID Member").
 #. *       The second %s is the hyperlink "Go To Array".
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3386
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3408
 #, c-format
 msgctxt "volume-contents-raid"
 msgid "%s — %s"
@@ -3372,145 +3674,156 @@ msgstr "%s — %s"
 #. *       The first %s is the usual contents string e.g. "Swapspace" or "Ext4 (version 1.0)".
 #. *       The second %s is either "Mounted at /path/to/fs", "Not Mounted, "Active", "Not Active", 
"Unlocked" or "Locked".
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3404
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3426
 #, c-format
 msgctxt "volume-contents-combiner"
 msgid "%s — %s"
 msgstr "%s — %s"
 
 #. Translators: used to convey free space for partitions
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3504
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3526
 msgid "Unallocated Space"
 msgstr "Nerazvrščeni prostor"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3883
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3905
 msgid "An error occurred when requesting data redundancy check"
 msgstr "Med zahtevo preverjanja čezmernosti podatkov je prišlo do napake."
 
 #. Translators: Heading for data scrubbing dialog
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3901
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3923
 msgctxt "mdraid-scrub-dialog"
 msgid "Data Scrubbing"
 msgstr "Čiščenje podatkov"
 
 #. Translators: Message for data scrubbing dialog
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3903
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3925
 msgctxt "mdraid-scrub-dialog"
 msgid ""
-"As storage devices can develop bad blocks at any time it is valuable to regularly read all blocks on all 
disks in a RAID array so as to catch such bad blocks early.\n"
+"As storage devices can develop bad blocks at any time it is valuable to "
+"regularly read all blocks on all disks in a RAID array so as to catch such "
+"bad blocks early.\n"
 "\n"
-"The RAID array will remain operational for the duration of the operation but performance will be impacted. 
For more information about data scrubbing, see the <a 
href='https://raid.wiki.kernel.org/index.php/RAID_Administration'>RAID Administration</a> article."
+"The RAID array will remain operational for the duration of the operation but "
+"performance will be impacted. For more information about data scrubbing, see "
+"the <a href='https://raid.wiki.kernel.org/index.php/";
+"RAID_Administration'>RAID Administration</a> article."
 msgstr ""
-"Naprave shrambe lahko kadarkoli razvijejo slabe bloke. Zato je pomembno redno brati vse bloke na vseh 
diskih v poljih RAID, da so slabi bloki ujeti čim prej.\n"
+"Naprave shrambe lahko kadarkoli razvijejo slabe bloke. Zato je pomembno "
+"redno brati vse bloke na vseh diskih v poljih RAID, da so slabi bloki ujeti "
+"čim prej.\n"
 "\n"
-"Polje RAID bo med tem opravilom delovalo, vendar bo njegova zmogljivost slabša. Za več podrobnosti o 
čiščenju podatkov si oglejte članek <a 
href='https://raid.wiki.kernel.org/index.php/RAID_Administration'>skrbništvo RAID</a>."
+"Polje RAID bo med tem opravilom delovalo, vendar bo njegova zmogljivost "
+"slabša. Za več podrobnosti o čiščenju podatkov si oglejte članek <a "
+"href='https://raid.wiki.kernel.org/index.php/RAID_Administration'>skrbništvo "
+"RAID</a>."
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3908
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3930
 msgctxt "mdraid-scrub-dialog"
 msgid "_Start"
 msgstr "_Začni"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3909
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3931
 msgctxt "mdraid-scrub-dialog"
 msgid "_Repair mismatched blocks, if possible"
 msgstr "_Popravi neujemajoče bloke, če je mogoče"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3956
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3978
 msgid "An error occurred when trying to put the drive into standby mode"
 msgstr "Med poskusom pošiljanja v stanje pripravljenosti je prišlo do napake."
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4002
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4024
 msgid "An error occurred when trying to wake up the drive from standby mode"
 msgstr "Med poskusom povrnitve in stanja pripravljenosti je prišlo do napake."
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4047
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4069
 msgid "Error powering off drive"
 msgstr "Napaka izklapljanja pogona"
 
 #. Translators: Heading for powering off a device with multiple drives
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4099
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4121
 msgid "Are you sure you want to power off the drives?"
 msgstr "Ali ste prepričani, da želite izklopiti pogone?"
 
 #. Translators: Message for powering off a device with multiple drives
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4101
-msgid "This operation will prepare the system for the following drives to be powered down and removed."
-msgstr "To opravilo bo pripravilo sistem za izklop in odstranitev naslednjih pogonov."
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4123
+msgid ""
+"This operation will prepare the system for the following drives to be "
+"powered down and removed."
+msgstr ""
+"To opravilo bo pripravilo sistem za izklop in odstranitev naslednjih pogonov."
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4105
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4127
 msgid "_Power Off"
 msgstr "Izklopljeno"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4182
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4204
 msgid "Error mounting filesystem"
 msgstr "Napaka priklapljanja datotečnega sistema"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4222
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:1100
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4244 ../src/libgdu/gduutils.c:1120
 msgid "Error unmounting filesystem"
 msgstr "Napaka odklapljanja datotečnega sistema"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4367
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4389
 msgid "Error deleting partition"
 msgstr "Napaka brisanja razdelka"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4405
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4427
 msgid "Are you sure you want to delete the partition?"
 msgstr "Ali ste prepričani, da želite izbrisati razdelek?"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4406
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4428
 msgid "All data on the partition will be lost"
 msgstr "Vsi podatki na nosilcu bodo nepovratno izgubljeni."
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4407
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4429
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Izbriši"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4438
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4460
 msgid "Error ejecting media"
 msgstr "Napaka izmetavanja nosilca"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4495
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4517
 msgid "Error starting RAID array"
 msgstr "Napaka začenjanja polja RAID"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4537
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4559
 msgid "Error stopping RAID array"
 msgstr "Napaka zaustavljanja polja RAID"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4624
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4646
 msgid "Error locking encrypted device"
 msgstr "Napaka zaklepanja šifrirane naprave"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4689
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4711
 msgid "Error starting swap"
 msgstr "Napaka začenjanja izmenjevalnega razdelka"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4726
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4748
 msgid "Error stopping swap"
 msgstr "Napaka zaustavljanja izmenjevalnega razdelka"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4765
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4787
 msgid "Error setting bitmap for the RAID array"
 msgstr "Napaka med nastavitvijo bitne slike za polje RAID"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4831
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4853
 msgid "Error setting autoclear flag"
 msgstr "Napaka med nastavljanjem zastavice samodejnega počiščenja"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4884
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4948
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4906 ../src/disks/gduwindow.c:4970
 msgid "Error canceling job"
 msgstr "Napaka preklica posla"
 
 #. Translators: Shown when no devices are selected but multiple selection is active.
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:5070
+#: ../src/disks/gduwindow.c:5092
 msgctxt "multi-disk-menu"
 msgid "No _Devices Selected"
 msgstr "Ni _izbranih naprav"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:5080
+#: ../src/disks/gduwindow.c:5102
 #, c-format
 msgid "%d _Device Selected (%s)"
 msgid_plural "%d _Devices Selected (%s)"
@@ -3528,7 +3841,7 @@ msgid "Disk Images (*.img, *.iso)"
 msgstr "Odtisi diskov (*.img, *.iso)"
 
 #. Translators: Used for number of years
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:408
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:428
 #, c-format
 msgid "%d year"
 msgid_plural "%d years"
@@ -3538,7 +3851,7 @@ msgstr[2] "%d leti"
 msgstr[3] "%d leta"
 
 #. Translators: Used for number of months
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:415
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:435
 #, c-format
 msgid "%d month"
 msgid_plural "%d months"
@@ -3548,7 +3861,7 @@ msgstr[2] "%d meseca"
 msgstr[3] "%d mesece"
 
 #. Translators: Used for number of days
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:422
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:442
 #, c-format
 msgid "%d day"
 msgid_plural "%d days"
@@ -3558,7 +3871,7 @@ msgstr[2] "%d dneva"
 msgstr[3] "%d dni"
 
 #. Translators: Used for number of hours
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:429
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:449
 #, c-format
 msgid "%d hour"
 msgid_plural "%d hours"
@@ -3568,7 +3881,7 @@ msgstr[2] "%d uri"
 msgstr[3] "%d ure"
 
 #. Translators: Used for number of minutes
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:436
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:456
 #, c-format
 msgid "%d minute"
 msgid_plural "%d minutes"
@@ -3578,7 +3891,7 @@ msgstr[2] "%d minuti"
 msgstr[3] "%d minute"
 
 #. Translators: Used for number of seconds
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:443
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:463
 #, c-format
 msgid "%d second"
 msgid_plural "%d seconds"
@@ -3588,7 +3901,7 @@ msgstr[2] "%d sekundi"
 msgstr[3] "%d sekunde"
 
 #. Translators: Used for number of milli-seconds
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:450
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:470
 #, c-format
 msgid "%d milli-second"
 msgid_plural "%d milli-seconds"
@@ -3598,119 +3911,119 @@ msgstr[2] "%d milisekundi"
 msgstr[3] "%d milisekunde"
 
 #. Translators: Used for duration greater than one year. First %s is number of years, second %s is months, 
third %s is days
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:514
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:534
 #, c-format
 msgctxt "duration-year-to-inf"
 msgid "%s, %s and %s"
 msgstr "%s, %s in %s"
 
 #. Translators: Used for durations less than one year but greater than one month. First %s is number of 
months, second %s is days
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:519
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:539
 #, c-format
 msgctxt "duration-months-to-year"
 msgid "%s and %s"
 msgstr "%s in %s"
 
 #. Translators: Used for durations less than one month but greater than one day. First %s is number of days, 
second %s is hours
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:524
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:544
 #, c-format
 msgctxt "duration-day-to-month"
 msgid "%s and %s"
 msgstr "%s in %s"
 
 #. Translators: Used for durations less than one day but greater than one hour. First %s is number of hours, 
second %s is minutes
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:529
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:549
 #, c-format
 msgctxt "duration-hour-to-day"
 msgid "%s and %s"
 msgstr "%s in %s"
 
 #. Translators: Used for durations less than one hour but greater than one minute. First %s is number of 
minutes, second %s is seconds
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:540
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:560
 #, c-format
 msgctxt "duration-minute-to-hour"
 msgid "%s and %s"
 msgstr "%s in %s"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:549
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:569
 msgctxt "duration"
 msgid "Less than a minute"
 msgstr "Manj kot ena minuta"
 
 #. Translators: Used for durations less than one minute byte greater than one second. First %s is number of 
seconds
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:554
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:574
 #, c-format
 msgctxt "duration-second-to-minute"
 msgid "%s"
 msgstr "%s"
 
 #. Translators: Used for durations less than one second. First %s is number of milli-seconds
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:560
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:580
 #, c-format
 msgctxt "duration-zero-to-second"
 msgid "%s"
 msgstr "%s"
 
 #. Translators: Shown in confirmation dialogs with a list of devices that will be affected by the action
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:702
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:722
 msgctxt "confirmation-list-of-devices"
 msgid "Affected Devices"
 msgstr "Prizadete naprave"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:792
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:812
 msgid "RAID 0"
 msgstr "RAID 0"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:793
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:813
 msgid "Stripe"
 msgstr "Pas"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:798
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:818
 msgid "RAID 1"
 msgstr "RAID 1"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:799
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:819
 msgid "Mirror"
 msgstr "Zrcalo"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:804
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:824
 msgid "RAID 4"
 msgstr "RAID 4"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:805
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:825
 msgid "Dedicated Parity"
 msgstr "Namenska parnost"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:810
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:830
 msgid "RAID 5"
 msgstr "RAID 5"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:811
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:831
 msgid "Distributed Parity"
 msgstr "Distribuirana parnost"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:816
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:836
 msgid "RAID 6"
 msgstr "RAID 6"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:817
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:837
 msgid "Double Distributed Parity"
 msgstr "Dvojno distribuirana parnost"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:822
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:842
 msgid "RAID 10"
 msgstr "RAID 10"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:823
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:843
 msgid "Stripe of Mirrors"
 msgstr "Pas zrcal"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:828
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:848
 #, c-format
 msgid "RAID (%s)"
 msgstr "RAID (%s)"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:1120
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:1140
 msgid "Error locking device"
 msgstr "Napaka zaklepanja naprave"
 
@@ -3759,6 +4072,5 @@ msgid "Warns about problems with disks and storage devices"
 msgstr "Opozori o težavah z diski in napravami shrambe"
 
 #~ msgctxt "benchmarking"
-
 #~ msgid "Error pre-reading %s bytes from offset %s"
 #~ msgstr "Napaka predhodnega branja %s bajtov od odmika %s"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]