[gnome-system-monitor] Updated slovak translationcommit 96af3e2f11eef11adc4094970f1e0dd9781b0812
Author: Pavol Klačanský <pavol klacansky com>
Date:   Fri May 24 23:56:51 2013 +0200

    Updated slovak translation

 po/sk.po |   62 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 31 insertions(+), 31 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 795106e..36b42b0 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-system-monitor\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=system-";
 "monitor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-04-28 19:02+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-23 17:52+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-17 22:57+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-08 12:33+0100\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -54,8 +54,8 @@ msgstr "Zabitie procesu"
 
 # action message
 #: ../org.gnome.gnome-system-monitor.policy.in.in.h:2
-msgid "Privileges are required to kill other users' processes"
-msgstr "Na zabitie procesov iných používateľov sú vyžadované privilégiá"
+msgid "Privileges are required to control other users' processes"
+msgstr "Na ovládanie procesov iných používateľov sú vyžadované privilégiá"
 
 # PM: Zmena ohľaduplnosti procesu
 #  PK: ja som jednoznacne za ponechanie nice
@@ -96,7 +96,7 @@ msgstr "História využitia pamäte a odkladacieho priestoru"
 
 # GtkLabel label
 #: ../data/interface.ui.h:7 ../src/interface.cpp:249
-#: ../src/procproperties.cpp:132 ../src/proctable.cpp:211
+#: ../src/procproperties.cpp:133 ../src/proctable.cpp:211
 msgid "Memory"
 msgstr "Pamäť"
 
@@ -315,7 +315,7 @@ msgid "Directory"
 msgstr "Adresár"
 
 # column title
-#: ../src/disks.cpp:306 ../src/gsm_color_button.c:223 ../src/openfiles.cpp:251
+#: ../src/disks.cpp:306 ../src/gsm_color_button.c:223 ../src/openfiles.cpp:252
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
@@ -619,7 +619,7 @@ msgid "Pick a Color for '%s'"
 msgstr "Výber farby pre „%s“"
 
 # zobrazuje sa, keď je len jeden; inak nasledujúci reťazec
-#: ../src/interface.cpp:214 ../src/procproperties.cpp:138
+#: ../src/interface.cpp:214 ../src/procproperties.cpp:139
 msgid "CPU"
 msgstr "Procesor"
 
@@ -779,17 +779,17 @@ msgstr "neznámy typ"
 #. Translators: "FD" here means "File Descriptor". Please use
 #. a very short translation if possible, and at most
 #. 2-3 characters for it to be able to fit in the UI.
-#: ../src/openfiles.cpp:250
+#: ../src/openfiles.cpp:251
 msgid "FD"
 msgstr "FD"
 
 # column title
-#: ../src/openfiles.cpp:252
+#: ../src/openfiles.cpp:253
 msgid "Object"
 msgstr "Objekt"
 
 # label
-#: ../src/openfiles.cpp:346
+#: ../src/openfiles.cpp:347
 #, c-format
 msgid "_Files opened by process \"%s\" (PID %u):"
 msgstr "_Súbory otvorené procesom „%s“ (PID %u):"
@@ -1388,51 +1388,51 @@ msgid "N/A"
 msgstr "-"
 
 # column title
-#: ../src/procproperties.cpp:129 ../src/proctable.cpp:196
+#: ../src/procproperties.cpp:130 ../src/proctable.cpp:196
 msgid "Process Name"
 msgstr "Názov procesu"
 
 # column title
-#: ../src/procproperties.cpp:130 ../src/proctable.cpp:197
+#: ../src/procproperties.cpp:131 ../src/proctable.cpp:197
 msgid "User"
 msgstr "Používateľ"
 
 # column title
-#: ../src/procproperties.cpp:131 ../src/proctable.cpp:198
+#: ../src/procproperties.cpp:132 ../src/proctable.cpp:198
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
 
 # column title
-#: ../src/procproperties.cpp:133 ../src/proctable.cpp:199
+#: ../src/procproperties.cpp:134 ../src/proctable.cpp:199
 msgid "Virtual Memory"
 msgstr "Virtuálna pamäť"
 
 # column title
-#: ../src/procproperties.cpp:134 ../src/proctable.cpp:200
+#: ../src/procproperties.cpp:135 ../src/proctable.cpp:200
 msgid "Resident Memory"
 msgstr "Rezidentná pamäť"
 
 # column title
-#: ../src/procproperties.cpp:135 ../src/proctable.cpp:201
+#: ../src/procproperties.cpp:136 ../src/proctable.cpp:201
 msgid "Writable Memory"
 msgstr "Zapisovateľná pamäť"
 
 # column title
-#: ../src/procproperties.cpp:136 ../src/proctable.cpp:202
+#: ../src/procproperties.cpp:137 ../src/proctable.cpp:202
 msgid "Shared Memory"
 msgstr "Zdieľaná pamäť"
 
 # column title
-#: ../src/procproperties.cpp:137 ../src/proctable.cpp:203
+#: ../src/procproperties.cpp:138 ../src/proctable.cpp:203
 msgid "X Server Memory"
 msgstr "Pamäť X servera"
 
 # column title
-#: ../src/procproperties.cpp:139 ../src/proctable.cpp:205
+#: ../src/procproperties.cpp:140 ../src/proctable.cpp:205
 msgid "CPU Time"
 msgstr "Čas procesora"
 
-#: ../src/procproperties.cpp:139
+#: ../src/procproperties.cpp:140
 #, c-format
 msgid "%lld second"
 msgid_plural "%lld seconds"
@@ -1441,53 +1441,53 @@ msgstr[1] "%lld sekunda"
 msgstr[2] "%lld sekundy"
 
 # column title
-#: ../src/procproperties.cpp:140 ../src/proctable.cpp:206
+#: ../src/procproperties.cpp:141 ../src/proctable.cpp:206
 msgid "Started"
 msgstr "Čas štartu"
 
 # column title
-#: ../src/procproperties.cpp:141 ../src/proctable.cpp:207
+#: ../src/procproperties.cpp:142 ../src/proctable.cpp:207
 msgid "Nice"
 msgstr "Nice"
 
 # column title
-#: ../src/procproperties.cpp:142 ../src/proctable.cpp:221
+#: ../src/procproperties.cpp:143 ../src/proctable.cpp:221
 msgid "Priority"
 msgstr "Priorita"
 
 # column title
-#: ../src/procproperties.cpp:143 ../src/proctable.cpp:208
+#: ../src/procproperties.cpp:144 ../src/proctable.cpp:208
 msgid "ID"
 msgstr "Identifikátor"
 
 # column title
-#: ../src/procproperties.cpp:144 ../src/proctable.cpp:209
+#: ../src/procproperties.cpp:145 ../src/proctable.cpp:209
 msgid "Security Context"
 msgstr "Bezpečnostný kontext"
 
 # column title
-#: ../src/procproperties.cpp:145 ../src/proctable.cpp:210
+#: ../src/procproperties.cpp:146 ../src/proctable.cpp:210
 msgid "Command Line"
 msgstr "Príkazový riadok"
 
 # column title
 #. xgettext: combined noun, the function the process is waiting in, see wchan ps(1)
-#: ../src/procproperties.cpp:146 ../src/proctable.cpp:213
+#: ../src/procproperties.cpp:147 ../src/proctable.cpp:213
 msgid "Waiting Channel"
 msgstr "Čakací kanál"
 
 # column title
-#: ../src/procproperties.cpp:147 ../src/proctable.cpp:214
+#: ../src/procproperties.cpp:148 ../src/proctable.cpp:214
 msgid "Control Group"
 msgstr "Kontrolná skupina"
 
 # dialog title
-#: ../src/procproperties.cpp:259
+#: ../src/procproperties.cpp:258
 msgid "Process Properties"
 msgstr "Vlastnosti procesu"
 
 # lable
-#: ../src/procproperties.cpp:279
+#: ../src/procproperties.cpp:278
 #, c-format
 msgid "Properties of process \"%s\" (PID %u):"
 msgstr "Vlastnosti procesu „%s“ (PID %u):"
@@ -1523,7 +1523,7 @@ msgid "Owner"
 msgstr "Vlastník"
 
 # label
-#: ../src/proctable.cpp:1032
+#: ../src/proctable.cpp:1064
 #, c-format
 msgid "Load averages for the last 1, 5, 15 minutes: %0.2f, %0.2f, %0.2f"
 msgstr "Priemery záťaže pre posledných 1, 5, 15 minút: %0.2f, %0.2f, %0.2f"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]