[gnome-packagekit] Updated slovak translationcommit 8b7a1fed5c4187a79d6b447fbb0934b7db887333
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Fri May 24 22:19:51 2013 +0200

    Updated slovak translation

 po/sk.po |  382 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 193 insertions(+), 189 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 7002234..f350ca9 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-packagekit\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "packagekit&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-03-17 21:38+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-03-17 22:40+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-18 05:22+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-22 19:51+0100\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -297,109 +297,119 @@ msgstr ""
 "Aktualizácie;Aktualizovať;Inštalovať;Nainštalovať;Zdroje;Repozitáre;Úložisko;"
 "Nastavenia;Nová verzia;Novú verziu;"
 
-# GtkButton tooltip
+# GtkButton
 #: ../data/gpk-application.ui.h:2
+msgid "Apply Changes"
+msgstr "Aplikovať zmeny"
+
+# GtkButton tooltip
+#: ../data/gpk-application.ui.h:3
 msgid "Changes are not applied instantly, this button applies all changes"
 msgstr "Zmeny sa nepoužijú okamžite, toto tlačidlo aplikuje všetky zmeny"
 
+# button
+#: ../data/gpk-application.ui.h:4
+msgid "Clear"
+msgstr "Vyčistiť"
+
 # GtkButton tooltip
-#: ../data/gpk-application.ui.h:3
+#: ../data/gpk-application.ui.h:5
 msgid "Clear current selection"
 msgstr "Vyčistí aktuálny výber"
 
 # GtkButton tooltip
-#: ../data/gpk-application.ui.h:4
+#: ../data/gpk-application.ui.h:6
 msgid "Cancel search"
 msgstr "Zruší hľadanie"
 
 # GtkLabel label
-#: ../data/gpk-application.ui.h:5
-msgid "Licence"
+#: ../data/gpk-application.ui.h:7
+msgid "License"
 msgstr "Licencia"
 
 # GtkLabel label
-#: ../data/gpk-application.ui.h:6
+#: ../data/gpk-application.ui.h:8
 msgid "Source"
 msgstr "Zdroj"
 
 # GtkButon label
-#: ../data/gpk-application.ui.h:7 ../data/gpk-client.ui.h:1
+#: ../data/gpk-application.ui.h:9 ../data/gpk-client.ui.h:1
 msgid "Install Package"
 msgstr "Nainštalovať balík"
 
 # GtkButon label
-#: ../data/gpk-application.ui.h:8
+#: ../data/gpk-application.ui.h:10
 msgid "Remove Package"
 msgstr "Odstrániť balík"
 
 # GtkButon tooltip
-#: ../data/gpk-application.ui.h:9
+#: ../data/gpk-application.ui.h:11
 msgid "Visit home page for selected package"
 msgstr "Navštívi domovskú stránku označeného balíka"
 
 # GtkButon label
 # DK:kvoli rozlozeniu tlacidiel v GUI som skratil preklad(vynechal som "Navštíviť").Myslim ze kazdemu je 
jasne co stlacenie tlacidla vykona - Navstivi danu stranku
-#: ../data/gpk-application.ui.h:10
+#: ../data/gpk-application.ui.h:12
 msgid "Visit Project Website"
 msgstr "Webová stránka projektu"
 
 # GtkButon label
-#: ../data/gpk-application.ui.h:11
+#: ../data/gpk-application.ui.h:13
 msgid "Files"
 msgstr "Súbory"
 
 # GtkButon label
-#: ../data/gpk-application.ui.h:12
+#: ../data/gpk-application.ui.h:14
 msgid "Required Packages"
 msgstr "Požadované balíky"
 
 # GtkButon label
-#: ../data/gpk-application.ui.h:13
+#: ../data/gpk-application.ui.h:15
 msgid "Dependent Packages"
 msgstr "Závislé balíky"
 
 # menu item
-#: ../data/gpk-application.ui.h:14
+#: ../data/gpk-application.ui.h:16
 msgid "Check for Updates"
 msgstr "Skontrolovať dostupnosť aktualizácií"
 
 # menu item
-#: ../data/gpk-application.ui.h:15 ../data/gpk-prefs.ui.h:12
+#: ../data/gpk-application.ui.h:17 ../data/gpk-prefs.ui.h:12
 msgid "Software Sources"
 msgstr "Zdroje softvéru"
 
 # menu item
-#: ../data/gpk-application.ui.h:16
+#: ../data/gpk-application.ui.h:18
 msgid "Refresh Package Lists"
 msgstr "Aktualizovať zoznamy balíkov"
 
 # menu item
-#: ../data/gpk-application.ui.h:17
+#: ../data/gpk-application.ui.h:19
 msgid "Software Log"
 msgstr "Softvérové záznamy"
 
 # menu item
-#: ../data/gpk-application.ui.h:18
+#: ../data/gpk-application.ui.h:20
 msgid "Only Newest Versions"
 msgstr "Iba najnovšie verzie"
 
 # menu item
-#: ../data/gpk-application.ui.h:19
+#: ../data/gpk-application.ui.h:21
 msgid "Only Native Packages"
 msgstr "Iba natívne balíky"
 
 # menu item
-#: ../data/gpk-application.ui.h:20
+#: ../data/gpk-application.ui.h:22
 msgid "Help"
 msgstr "Pomocník"
 
 # menu item
-#: ../data/gpk-application.ui.h:21
+#: ../data/gpk-application.ui.h:23
 msgid "About Software Install"
 msgstr "O inštalácii softvéru"
 
 # menu item
-#: ../data/gpk-application.ui.h:22
+#: ../data/gpk-application.ui.h:24
 msgid "_Quit"
 msgstr "_Ukončiť"
 
@@ -422,9 +432,10 @@ msgstr "_Súhlasiť s dohodou"
 #. TRANSLATORS: program name: installs a package (or packages) by name
 #. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
 #: ../data/gpk-dbus-service.desktop.in.h:1
-#: ../data/gpk-install-local-file.desktop.in.h:1 ../src/gpk-dbus-task.c:3379
-#: ../src/gpk-install-local-file.c:65 ../src/gpk-install-package-name.c:64
-#: ../src/gpk-dbus-service.c:151 ../src/gpk-dbus-service.c:154
+#: ../data/gpk-install-local-file.desktop.in.h:1 ../src/gpk-application.c:2591
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3392 ../src/gpk-install-local-file.c:64
+#: ../src/gpk-install-package-name.c:63 ../src/gpk-dbus-service.c:150
+#: ../src/gpk-dbus-service.c:153
 msgid "Software Install"
 msgstr "Inštalátor softvéru"
 
@@ -436,8 +447,8 @@ msgstr "Inštaluje do systému vybraný softvér"
 
 # desktop entry name
 #. TRANSLATORS: program name: application to install a catalog of software
-#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:1 ../src/gpk-install-catalog.c:66
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:68
+#: ../data/gpk-install-catalog.desktop.in.h:1 ../src/gpk-install-catalog.c:65
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:67
 msgid "Catalog Installer"
 msgstr "Inštalátor katalógov"
 
@@ -447,7 +458,7 @@ msgid "Install a catalog of software on the system"
 msgstr "Inštaluje do systému katalóg softvéru"
 
 # desktop entry name
-#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.ui.h:1 ../src/gpk-log.c:827
+#: ../data/gpk-log.desktop.in.h:1 ../data/gpk-log.ui.h:1 ../src/gpk-log.c:826
 msgid "Software Log Viewer"
 msgstr "Prehliadač softvérových záznamov"
 
@@ -893,40 +904,40 @@ msgid "Download size"
 msgstr "Veľkosť na prevzatie"
 
 #. TRANSLATORS: entry tooltip: basic search
-#: ../src/gpk-application.c:2448
+#: ../src/gpk-application.c:2423
 msgid "Searching by name"
 msgstr "Hľadá sa podľa názvu"
 
 #. TRANSLATORS: entry tooltip: detailed search
-#: ../src/gpk-application.c:2472
+#: ../src/gpk-application.c:2447
 msgid "Searching by description"
 msgstr "Hľadá sa podľa popisu"
 
 #. TRANSLATORS: entry tooltip: file search
-#: ../src/gpk-application.c:2496
+#: ../src/gpk-application.c:2471
 msgid "Searching by file"
 msgstr "Hľadá sa podľa súboru"
 
 #. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-#: ../src/gpk-application.c:2518
+#: ../src/gpk-application.c:2493
 msgid "Search by name"
 msgstr "Hľadanie podľa názvu"
 
 #. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-#: ../src/gpk-application.c:2529
+#: ../src/gpk-application.c:2504
 msgid "Search by description"
 msgstr "Hľadanie podľa popisu"
 
 #. TRANSLATORS: context menu item for the search type icon
-#: ../src/gpk-application.c:2540
+#: ../src/gpk-application.c:2515
 msgid "Search by file name"
 msgstr "Hľadanie podľa názvu súboru"
 
-#: ../src/gpk-application.c:2586
+#: ../src/gpk-application.c:2560
 msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
 msgstr "Zverejnené s licenciou GNU General Public License verzia 2"
 
-#: ../src/gpk-application.c:2587
+#: ../src/gpk-application.c:2561
 msgid ""
 "PackageKit is free software; you can redistribute it and/or modify it under "
 "the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -939,7 +950,7 @@ msgstr ""
 "verzie tejto licencie, alebo (podľa vášho uváženia) ktorejkoľvek neskoršej "
 "verzie."
 
-#: ../src/gpk-application.c:2591
+#: ../src/gpk-application.c:2565
 msgid ""
 "PackageKit is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -951,7 +962,7 @@ msgstr ""
 "VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti hľadajte v licencii GNU General "
 "Public License."
 
-#: ../src/gpk-application.c:2595
+#: ../src/gpk-application.c:2569
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
@@ -962,58 +973,58 @@ msgstr ""
 "Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
 
 #. TRANSLATORS: put your own name here -- you deserve credit!
-#: ../src/gpk-application.c:2601
+#: ../src/gpk-application.c:2575
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Ivan Masár <helix84 centrum sk>"
 
-#: ../src/gpk-application.c:2621
+#: ../src/gpk-application.c:2596
 msgid "PackageKit Website"
 msgstr "Webové stránky PackageKit"
 
 #. TRANSLATORS: description of NULL, gpk-application that is
-#: ../src/gpk-application.c:2624
+#: ../src/gpk-application.c:2599
 msgid "Software management for GNOME"
 msgstr "Správca softvéru pre prostredie GNOME"
 
 #. TRANSLATORS: welcome text if we can click the group array
-#: ../src/gpk-application.c:2817
+#: ../src/gpk-application.c:2792
 msgid "Enter a search word or click a category to get started."
 msgstr "Začnite zadaním hľadaného slova alebo kliknutím na kategóriu"
 
 #. TRANSLATORS: welcome text if we have to search by name
-#: ../src/gpk-application.c:2820
+#: ../src/gpk-application.c:2795
 msgid "Enter a search word to get started."
 msgstr "Začnite zadaním hľadaného slova."
 
 #. TRANSLATORS: daemon is broken
-#: ../src/gpk-application.c:3059
+#: ../src/gpk-application.c:3034
 msgid "Exiting as properties could not be retrieved"
 msgstr "Ukončuje sa, lebo sa nepodarilo získať vlastnosti"
 
 #. TRANSLATORS: title: all of the packages on the system and availble in sources
-#: ../src/gpk-application.c:3102
+#: ../src/gpk-application.c:3077
 msgid "All packages"
 msgstr "Všetky balíky"
 
 #. TRANSLATORS: tooltip: all packages
-#: ../src/gpk-application.c:3104
+#: ../src/gpk-application.c:3079
 msgid "Show all packages"
 msgstr "Zobrazí všetky balíky"
 
 # cmd desc
 #. TRANSLATORS: show the program version
-#: ../src/gpk-application.c:3536 ../src/gpk-update-viewer.c:3424
+#: ../src/gpk-application.c:3510 ../src/gpk-update-viewer.c:3424
 msgid "Show the program version and exit"
 msgstr "Zobrazí verziu programu a skončí"
 
 # cmd desc
 #. TRANSLATORS: short name for gpk-update-viewer
-#: ../src/gpk-application.c:3550 ../src/gpk-log.c:498
+#: ../src/gpk-application.c:3524 ../src/gpk-log.c:498
 msgid "Install Software"
 msgstr "Inštalovanie softvéru"
 
 #. are we running privileged
-#: ../src/gpk-application.c:3566
+#: ../src/gpk-application.c:3540
 msgid "Package installer"
 msgstr "Inštalátor balíkov"
 
@@ -1121,31 +1132,34 @@ msgstr[0] "hodín"
 msgstr[1] "hodina"
 msgstr[2] "hodiny"
 
-#: ../src/gpk-common.c:637
+#. Translators: a list of two things
+#: ../src/gpk-common.c:638
 #, c-format
 msgid "%s and %s"
 msgstr "%s a %s"
 
-#: ../src/gpk-common.c:640
+#. Translators: a list of three things
+#: ../src/gpk-common.c:642
 #, c-format
 msgid "%s, %s and %s"
 msgstr "%s, %s a %s"
 
-#: ../src/gpk-common.c:643
+#. Translators: a list of four things
+#: ../src/gpk-common.c:646
 #, c-format
 msgid "%s, %s, %s and %s"
 msgstr "%s, %s, %s a %s"
 
-#: ../src/gpk-common.c:647
+#. Translators: a list of five things
+#: ../src/gpk-common.c:651
 #, c-format
 msgid "%s, %s, %s, %s and %s"
 msgstr "%s, %s, %s, %s a %s"
 
 #. TRANSLATORS: we failed to install
-#. TRANSLATORS: error: failed to install, detailed error follows
 #. TRANSLATORS: failed to install, shouldn't be shown
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:244 ../src/gpk-dbus-task.c:473
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1160
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:244 ../src/gpk-dbus-task.c:487
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1173
 msgid "Failed to install software"
 msgstr "Nepodarilo sa nainštalovať softvér"
 
@@ -1173,38 +1187,38 @@ msgstr ""
 "sledovania chýb vašej distribúcie."
 
 #. TRANSLATORS: failed authentication
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:309
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:310
 msgid "You don't have the necessary privileges to perform this action."
 msgstr "Nemáte potrebné oprávnenie na vykonanie tejto operácie."
 
 #. TRANSLATORS: could not start system service
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:313
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:315
 msgid "The software service could not be started."
 msgstr "Službu na správu softvéru sa nepodarilo spustiť."
 
 #. TRANSLATORS: the user tried to query for something invalid
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:317
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:320
 msgid "The query is not valid."
 msgstr "Požiadavka nie je platná."
 
 #. TRANSLATORS: the user tried to install a file that was not compatable or broken
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:321
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:325
 msgid "The file is not valid."
 msgstr "Súbor nie je platný."
 
 #. TRANSLATORS: button: show details about the error
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:385
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:392
 msgid "Show details"
 msgstr "Zobraziť podrobnosti"
 
 # dialog title
 #. TRANSLATORS: title: installing packages
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:511
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:524
 msgid "Installing software"
 msgstr "Inštalovanie softvéru"
 
 #. TRANSLATORS: title
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:613 ../src/gpk-dbus-task.c:1381
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:626 ../src/gpk-dbus-task.c:1394
 msgid "Failed to install file"
 msgid_plural "Failed to install files"
 msgstr[0] "Nepodarilo sa nainštalovať súbory"
@@ -1212,7 +1226,7 @@ msgstr[1] "Nepodarilo sa nainštalovať súbor"
 msgstr[2] "Nepodarilo sa nainštalovať súbory"
 
 #. TRANSLATORS: title: confirm the user want's to install a local file
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:702
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:715
 msgid "Do you want to install this file?"
 msgid_plural "Do you want to install these files?"
 msgstr[0] "Chcete nainštalovať tieto súbory?"
@@ -1227,16 +1241,16 @@ msgstr[2] "Chcete nainštalovať tieto súbory?"
 #. TRANSLATORS: button: install packages in catalog
 #. TRANSLATORS: button: install printer drivers
 #. TRANSLATORS: button: install catalog
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:711 ../src/gpk-dbus-task.c:1255
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1474 ../src/gpk-dbus-task.c:1677
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2137 ../src/gpk-dbus-task.c:2475
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2688 ../src/gpk-dbus-task.c:2810
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:3163 ../src/gpk-task.c:404
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:724 ../src/gpk-dbus-task.c:1268
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1487 ../src/gpk-dbus-task.c:1690
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2150 ../src/gpk-dbus-task.c:2488
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2701 ../src/gpk-dbus-task.c:2823
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3176 ../src/gpk-task.c:404
 msgid "Install"
 msgstr "Nainštalovať"
 
 #. TRANSLATORS: title: installing a local file
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1034
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1047
 msgid "Install local file"
 msgid_plural "Install local files"
 msgstr[0] "Inštalácia lokálnych súborov"
@@ -1244,13 +1258,13 @@ msgstr[1] "Inštalácia lokálneho súboru"
 msgstr[2] "Inštalácia lokálnych súborov"
 
 #. TRANSLATORS: couldn't resolve name to package
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1094
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1107
 #, c-format
 msgid "Could not find software"
 msgstr "Nepodarilo sa nájsť softvér"
 
 #. TRANSLATORS: message: could not find
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1103
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1116
 msgid "The software could not be found in any software source"
 msgstr "Softvér sa nepodarilo nájsť ani v jednom zdroji softvéru"
 
@@ -1259,69 +1273,69 @@ msgstr "Softvér sa nepodarilo nájsť ani v jednom zdroji softvéru"
 #. TRANSLATORS: button text
 #. TRANSLATORS: button: show the user a button to get more help finding stuff
 #. TRANSLATORS: button text
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1106 ../src/gpk-dbus-task.c:1343
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1649 ../src/gpk-dbus-task.c:1855
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2110 ../src/gpk-dbus-task.c:2447
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1119 ../src/gpk-dbus-task.c:1356
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1662 ../src/gpk-dbus-task.c:1868
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2123 ../src/gpk-dbus-task.c:2460
 msgid "More information"
 msgstr "Viac informácií"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1143
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1156
 msgid "The software is already installed"
 msgstr "Softvér je už nainštalovaný"
 
 #. TRANSLATORS: message: package is already installed
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1145
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1158
 msgid "Nothing to do."
 msgstr "Niet čo robiť."
 
 # "vyhľadávačom" je táto aplikácia, nikto iný - takže z vyhľadávania
 #. TRANSLATORS: the search gave us the wrong result. internal error. barf.
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1162
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1175
 msgid "Incorrect response from search"
 msgstr "Nesprávna odpoveď z vyhľadávania"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1240
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1253
 msgid "Additional software is required"
 msgstr "Vyžaduje sa ďalší softvér"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1242
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1255
 msgid "Do you want to search for and install this software now?"
 msgstr "Chcete teraz vyhľadať a nainštalovať tento softvér?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1248
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1261
 #, c-format
 msgid "%s requires additional software"
 msgstr "Program %s vyžaduje ďalší softvér"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1251
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1264
 msgid "An application requires additional software"
 msgstr "Aplikácia vyžaduje ďalší softvér"
 
 #. TRANSLATORS: title, searching
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1268 ../src/gpk-dbus-task.c:2870
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1281 ../src/gpk-dbus-task.c:2883
 msgid "Searching for packages"
 msgstr "Hľadajú sa balíky"
 
 #. TRANSLATORS: failed to fild the package for thefile
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1338
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1351
 msgid "Failed to find package"
 msgstr "Nepodarilo sa nájsť balík"
 
 #. TRANSLATORS: nothing found
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1340
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1353
 msgid "The file could not be found in any packages"
 msgstr "Súbor sa nepodarilo nájsť v žiadnom z balíkov"
 
 #. TRANSLATORS: we've already got a package that provides this file
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1378
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1391
 #, c-format
 msgid "%s already provides this file"
 msgstr "Balík %s už poskytuje tento súbor"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to install a file, e.g. /lib/moo.so
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1459
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1472
 msgid "The following file is required:"
 msgid_plural "The following files are required:"
 msgstr[0] "Sú potrebné nasledovné súbory:"
@@ -1329,7 +1343,7 @@ msgstr[1] "Je potrebný nasledovný súbor:"
 msgstr[2] "Sú potrebné nasledovné súbory:"
 
 #. TRANSLATORS: confirm with the user
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1462
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1475
 msgid "Do you want to search for this file now?"
 msgid_plural "Do you want to search for these files now?"
 msgstr[0] "Chcete teraz tieto súbory vyhľadať?"
@@ -1337,7 +1351,7 @@ msgstr[1] "Chcete teraz tento súbor vyhľadať?"
 msgstr[2] "Chcete teraz tieto súbory vyhľadať?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1467
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1480
 #, c-format
 msgid "%s wants to install a file"
 msgid_plural "%s wants to install files"
@@ -1346,7 +1360,7 @@ msgstr[1] "%s požaduje inštaláciu súboru"
 msgstr[2] "%s požaduje inštaláciu súborov"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1470
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1483
 msgid "A program wants to install a file"
 msgid_plural "A program wants to install files"
 msgstr[0] "Program požaduje inštaláciu súborov"
@@ -1355,13 +1369,13 @@ msgstr[2] "Program požaduje inštaláciu súborov"
 
 #. TRANSLATORS: searching for the package that provides the file
 #. TRANSLATORS: The role of the transaction, in present tense
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1486 ../src/gpk-dbus-task.c:3113
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1499 ../src/gpk-dbus-task.c:3126
 #: ../src/gpk-enum.c:1312
 msgid "Searching for file"
 msgstr "Hľadá sa súbor"
 
 #. TRANSLATORS: we are listing the plugins in a box
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1529
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1542
 msgid "The following plugin is required:"
 msgid_plural "The following plugins are required:"
 msgstr[0] "Sú potrebné nasledovné zásuvné moduly:"
@@ -1369,7 +1383,7 @@ msgstr[1] "Je potrebný nasledovný zásuvný modul:"
 msgstr[2] "Sú potrebné nasledovné zásuvné moduly:"
 
 #. TRANSLATORS: ask for confirmation
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1547 ../src/gpk-dbus-task.c:2375
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1560 ../src/gpk-dbus-task.c:2388
 msgid "Do you want to search for this now?"
 msgid_plural "Do you want to search for these now?"
 msgstr[0] "Chcete ich hľadať teraz?"
@@ -1377,7 +1391,7 @@ msgstr[1] "Chcete ho hľadať teraz?"
 msgstr[2] "Chcete ich hľadať teraz?"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to decode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie 
Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1560
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1573
 #, c-format
 msgid "%s requires an additional plugin to decode this file"
 msgid_plural "%s requires additional plugins to decode this file"
@@ -1388,7 +1402,7 @@ msgstr[2] ""
 "Program %s vyžaduje ďalšie zásuvné moduly na dekódovanie tohto súboru"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to encode something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie 
Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1564
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1577
 #, c-format
 msgid "%s requires an additional plugin to encode this file"
 msgid_plural "%s requires additional plugins to encode this file"
@@ -1399,7 +1413,7 @@ msgstr[2] ""
 "Program %s požaduje ďalšie zásuvné moduly na zakódovanie tohto súboru"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to do something (unknown) -- string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1568
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1581
 #, c-format
 msgid "%s requires an additional plugin for this operation"
 msgid_plural "%s requires additional plugins for this operation"
@@ -1408,7 +1422,7 @@ msgstr[1] "Program %s vyžaduje na túto operáciu ďalší zásuvný modul"
 msgstr[2] "Program %s vyžaduje na túto operáciu ďalšie zásuvné moduly"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to decode something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1574
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1587
 msgid "A program requires an additional plugin to decode this file"
 msgid_plural "A program requires additional plugins to decode this file"
 msgstr[0] "Program požaduje ďalšie zásuvné moduly na dekódovanie tohto súboru"
@@ -1416,7 +1430,7 @@ msgstr[1] "Program požaduje ďalší zásuvný modul na dekódovanie tohto súb
 msgstr[2] "Program požaduje ďalšie zásuvné moduly na dekódovanie tohto súboru"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to encode something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1578
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1591
 msgid "A program requires an additional plugin to encode this file"
 msgid_plural "A program requires additional plugins to encode this file"
 msgstr[0] "Program požaduje ďalšie zásuvné moduly na zakódovanie tohto súboru"
@@ -1424,7 +1438,7 @@ msgstr[1] "Program požaduje ďalší zásuvný modul na zakódovanie tohto súb
 msgstr[2] "Program požaduje ďalšie zásuvné moduly na zakódovanie tohto súboru"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something (unknown)
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1582
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1595
 msgid "A program requires an additional plugin for this operation"
 msgid_plural "A program requires additional plugins for this operation"
 msgstr[0] "Program vyžaduje na túto operáciu ďalšie zásuvné moduly"
@@ -1432,23 +1446,23 @@ msgstr[1] "Program vyžaduje na túto operáciu ďalší zásuvný modul"
 msgstr[2] "Program vyžaduje na túto operáciu ďalšie zásuvné moduly"
 
 #. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1588 ../src/gpk-dbus-task.c:1941
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2314 ../src/gpk-dbus-task.c:2387
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1601 ../src/gpk-dbus-task.c:1954
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2327 ../src/gpk-dbus-task.c:2400
 msgid "Search"
 msgstr "Hľadať"
 
 #. TRANSLATORS: failed to search for codec
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1643
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1656
 msgid "Failed to search for plugin"
 msgstr "Hľadanie zásuvného modulu zlyhalo"
 
 #. TRANSLATORS: no software sources have the wanted codec
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1645
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1658
 msgid "Could not find plugin in any configured software source"
 msgstr ""
 "Nepodarilo sa nájsť zásuvný modul v žiadnom z nastavených zdrojov softvéru"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1668 ../src/gpk-dbus-task.c:2466
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1681 ../src/gpk-dbus-task.c:2479
 msgid "Install the following plugin"
 msgid_plural "Install the following plugins"
 msgstr[0] "Nainštalovať nasledovné zásuvné moduly"
@@ -1456,50 +1470,49 @@ msgstr[1] "Nainštalovať nasledovný zásuvný modul"
 msgstr[2] "Nainštalovať nasledovné zásuvné moduly"
 
 #. TRANSLATORS: title: show a list of fonts
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1669 ../src/gpk-dbus-task.c:2130
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2467
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1682 ../src/gpk-dbus-task.c:2143
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2480
 msgid "Do you want to install this software now?"
 msgstr "Chcete teraz nainštalovať tento softvér?"
 
 #. TRANSLATORS: search for codec
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1761
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1774
 msgid "Searching for plugins"
 msgstr "Hľadajú sa zásuvné moduly"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1782
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1795
 #, c-format
 msgid "Searching for plugin: %s"
 msgstr "Hľadá sa zásuvný modul: %s"
 
-#. TRANSLATORS: we failed to find the package, this shouldn't happen
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1820
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1834
 msgid "Failed to search for provides"
 msgstr "Hľadanie poskytovaní zlyhalo"
 
 #. TRANSLATORS: title
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1850
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1863
 msgid "Failed to find software"
 msgstr "Hľadanie softvéru zlyhalo"
 
 #. TRANSLATORS: nothing found in the software sources that helps
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1852
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1865
 msgid "No new applications can be found to handle this type of file"
 msgstr ""
 "Nie je možné nájsť žiadne nové aplikácie, ktoré by dokázali pracovať s týmto "
 "typom súboru"
 
 #. TRANSLATORS: message: mime type opener required
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1923
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1936
 msgid "An additional program is required to open this type of file:"
 msgstr "Na otvorenie tohto typu súboru je potrebný ďalší program:"
 
 #. TRANSLATORS: message: confirm with the user
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1926
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1939
 msgid "Do you want to search for a program to open this file type now?"
 msgstr "Chcete teraz hľadať program, ktorý otvorí tento typ súboru?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1934
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1947
 #, c-format
 msgid "%s requires a new mime type"
 msgid_plural "%s requires new mime types"
@@ -1508,7 +1521,7 @@ msgstr[1] "Program %s vyžaduje nový typ MIME"
 msgstr[2] "Program %s vyžaduje nové typy MIME"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1937
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1950
 msgid "A program requires a new mime type"
 msgid_plural "A program requires new mime types"
 msgstr[0] "Program vyžaduje nové typy MIME"
@@ -1516,22 +1529,22 @@ msgstr[1] "Program vyžaduje nový typ MIME"
 msgstr[2] "Program vyžaduje nové typy MIME"
 
 #. TRANSLATORS: title: searching for mime type handlers
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:1952
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:1965
 msgid "Searching for file handlers"
 msgstr "Hľadajú sa programy, ktoré otvoria súbor"
 
 #. TRANSLATORS: we could not parse the ISO639 code from the fontconfig tag name
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2031
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2044
 msgid "Language tag not parsed"
 msgstr "Jazyková značka nebola spracovaná"
 
 #. TRANSLATORS: we could not find en_US string for ISO639 code
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2039
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2052
 msgid "Language code not matched"
 msgstr "Kód jazyka sa nezhoduje"
 
 #. TRANSLATORS: title: cannot find in sources
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2099
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2112
 msgid "Failed to find font"
 msgid_plural "Failed to find fonts"
 msgstr[0] "Nepodarilo sa nájsť písma"
@@ -1539,12 +1552,12 @@ msgstr[1] "Nepodarilo sa nájsť písmo"
 msgstr[2] "Nepodarilo sa nájsť písma"
 
 #. TRANSLATORS: message: tell the user we suck
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2107
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2120
 msgid "No new fonts can be found for this document"
 msgstr "Nepodarilo sa nájsť žiadne nové písma pre tento dokument"
 
 #. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2293
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2306
 msgid "An additional font is required to view this document correctly."
 msgid_plural "Additional fonts are required to view this document correctly."
 msgstr[0] "Na správne zobrazenie tohto dokumentu sú potrebné ďalšie písma."
@@ -1552,7 +1565,7 @@ msgstr[1] "Na správne zobrazenie tohto dokumentu je potrebné ďalšie písmo."
 msgstr[2] "Na správne zobrazenie tohto dokumentu sú potrebné ďalšie písma."
 
 #. TRANSLATORS: we need to download a new font package to display a document
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2297
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2310
 msgid "Do you want to search for a suitable font now?"
 msgid_plural "Do you want to search for suitable fonts now?"
 msgstr[0] "Chcete teraz hľadať vhodné písma?"
@@ -1560,7 +1573,7 @@ msgstr[1] "Chcete teraz hľadať vhodné písmo?"
 msgstr[2] "Chcete teraz hľadať vhodné písma?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2307
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2320
 #, c-format
 msgid "%s wants to install a font"
 msgid_plural "%s wants to install fonts"
@@ -1569,7 +1582,7 @@ msgstr[1] "Program %s požaduje inštaláciu písma"
 msgstr[2] "Program %s požaduje inštaláciu písiem"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2310
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2323
 msgid "A program wants to install a font"
 msgid_plural "A program wants to install fonts"
 msgstr[0] "Program požaduje inštaláciu písiem"
@@ -1577,7 +1590,7 @@ msgstr[1] "Program požaduje inštaláciu písma"
 msgstr[2] "Program požaduje inštaláciu písiem"
 
 #. TRANSLATORS: title to show when searching for font files
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2326
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2339
 msgid "Searching for font"
 msgid_plural "Searching for fonts"
 msgstr[0] "Hľadajú sa písma"
@@ -1585,70 +1598,69 @@ msgstr[1] "Hľadá sa písmo"
 msgstr[2] "Hľadajú sa písma"
 
 #. TRANSLATORS: we are listing the services in a box
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2363
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2376
 msgid "The following service is required:"
 msgid_plural "The following services are required:"
 msgstr[0] "Sú potrebné nasledovné služby:"
 msgstr[1] "Je potrebná nasledovná služba:"
 msgstr[2] "Sú potrebné nasledovné služby:"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2383
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2396
 msgid "Plasma requires an additional service for this operation"
 msgid_plural "Plasma requires additional services for this operation"
 msgstr[0] "Plasma vyžaduje na túto operáciu ďalšie služby"
 msgstr[1] "Plasma vyžaduje na túto operáciu ďalšiu službu"
 msgstr[2] "Plasma vyžaduje na túto operáciu ďalšie služby"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2441
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2454
 msgid "Failed to search for Plasma service"
 msgstr "Hľadanie služby Plasma zlyhalo"
 
 #. TRANSLATORS: no software sources have the wanted Plasma service
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2443
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2456
 msgid "Could not find service in any configured software source"
 msgstr "Nepodarilo sa nájsť službu v žiadnom z nastavených zdrojov softvéru"
 
 #. TRANSLATORS: search for Plasma services
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2549
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2562
 msgid "Searching for services"
 msgstr "Hľadajú sa služby"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2568
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2581
 #, c-format
 msgid "Searching for service: %s"
 msgstr "Hľadá sa služba: %s"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2645
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2658
 msgid "Could not process catalog"
 msgstr "Nepodarilo sa spracovať katalóg"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2663
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2676
 msgid "No packages need to be installed"
 msgstr "Netreba inštalovať žiadne balíky"
 
 #. TRANSLATORS: title: allow user to confirm
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2682
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2695
 msgid "Install packages in catalog?"
 msgstr "Nainštalovať balíky v katalógu?"
 
 #. TRANSLATORS: display a list of packages to install
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2684
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2697
 msgid "The following packages are marked to be installed from the catalog:"
 msgstr "Nasledovné balíky sú označené na inštaláciu z katalógu:"
 
-#. TRANSLATORS: error: failed to remove, detailed error follows
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2724
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2738
 msgid "Failed to remove package"
 msgstr "Nepodarilo sa odstrániť balík"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2801
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2814
 msgid "Install the following driver"
 msgid_plural "Install the following drivers"
 msgstr[0] "Nainštalovať nasledovné ovládače"
 msgstr[1] "Nainštalovať nasledovný ovládač"
 msgstr[2] "Nainštalovať nasledovné ovládače"
 
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2802
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2815
 msgid "Do you want to install this driver now?"
 msgid_plural "Do you want to install these drivers now?"
 msgstr[0] "Chcete nainštalovať tieto ovládače?"
@@ -1657,22 +1669,22 @@ msgstr[2] "Chcete nainštalovať tieto ovládače?"
 
 #. TRANSLATORS: title: removing packages
 #. TRANSLATORS: transaction state, removing packages
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:2954 ../src/gpk-enum.c:948
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:2967 ../src/gpk-enum.c:948
 msgid "Removing packages"
 msgstr "Odstraňujú sa balíky"
 
 #. TRANSLATORS: failed to find the package for the file
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:3008
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3021
 msgid "Failed to find any software"
 msgstr "Nenašiel sa žiadny softvér"
 
 #. TRANSLATORS: nothing found
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:3010
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3023
 msgid "The file could not be found in any available software"
 msgstr "Súbor sa nepodarilo nájsť v žiadnom dostupnom softvéri"
 
 #. TRANSLATORS: a program wants to remove a file, e.g. /lib/moo.so
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:3086
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3099
 msgid "The following file will be removed:"
 msgid_plural "The following files will be removed:"
 msgstr[0] "Nasledovné súbory budú odstránené:"
@@ -1680,7 +1692,7 @@ msgstr[1] "Nasledovný súbor bude odstránený:"
 msgstr[2] "Nasledovné súbory budú odstránené:"
 
 #. TRANSLATORS: confirm with the user
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:3089
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3102
 msgid "Do you want to remove this file now?"
 msgid_plural "Do you want to remove these files now?"
 msgstr[0] "Chcete teraz tieto súbory odstrániť?"
@@ -1688,7 +1700,7 @@ msgstr[1] "Chcete teraz tento súbor odstrániť?"
 msgstr[2] "Chcete teraz tieto súbory odstrániť?"
 
 #. TRANSLATORS: string is a program name, e.g. "Movie Player"
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:3094
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3107
 #, c-format
 msgid "%s wants to remove a file"
 msgid_plural "%s wants to remove files"
@@ -1697,7 +1709,7 @@ msgstr[1] "Program %s požaduje odstránenie súboru"
 msgstr[2] "Program %s požaduje odstránenie súborov"
 
 #. TRANSLATORS: a random program which we can't get the name wants to do something
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:3097
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3110
 msgid "A program wants to remove a file"
 msgid_plural "A program wants to remove files"
 msgstr[0] "Program požaduje odstránenie súborov"
@@ -1705,12 +1717,12 @@ msgstr[1] "Program požaduje odstránenie súboru"
 msgstr[2] "Program požaduje odstránenie súborov"
 
 #. TRANSLATORS: button: confirm to search for packages
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:3101 ../src/gpk-task.c:409
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3114 ../src/gpk-task.c:409
 msgid "Remove"
 msgstr "Odstrániť"
 
 #. TRANSLATORS: title to install package catalogs
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:3154
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3167
 msgid "Do you want to install this catalog?"
 msgid_plural "Do you want to install these catalogs?"
 msgstr[0] "Chcete nainštalovať tieto katalógy?"
@@ -1718,7 +1730,7 @@ msgstr[1] "Chcete nainštalovať tento katalóg?"
 msgstr[2] "Chcete nainštalovať tieto katalógy?"
 
 #. TRANSLATORS: title: install package catalogs, that is, instructions for installing
-#: ../src/gpk-dbus-task.c:3179
+#: ../src/gpk-dbus-task.c:3192
 msgid "Install catalogs"
 msgstr "Inštalácia katalógov"
 
@@ -1917,7 +1929,7 @@ msgstr "Nie je možné získať informácie o aktualizácii operačného systém
 
 #. TRANSLATORS: program name, a session wide daemon to watch for updates and changing system state
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:782 ../src/gpk-distro-upgrade.c:785
+#: ../src/gpk-distro-upgrade.c:781 ../src/gpk-distro-upgrade.c:784
 msgid "Distribution Upgrade Tool"
 msgstr "Nástroj na aktualizáciu distribúcie"
 
@@ -3819,57 +3831,43 @@ msgid "Catalogs files to install"
 msgstr "Súbory katalógov, ktoré sa majú inštalovať"
 
 #. are we running privileged
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:76
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:75
 msgid "Catalog installer"
 msgstr "Inštalátor katalógov"
 
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:81
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:80
 msgid "Failed to install catalog"
 msgstr "Nepodarilo sa nainštalovať katalóg"
 
 #. TRANSLATORS: no file name was supplied
 #. TRANSLATORS: nothing was specified
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:83 ../src/gpk-install-provide-file.c:83
+#: ../src/gpk-install-catalog.c:82 ../src/gpk-install-provide-file.c:82
 msgid "You need to specify a file name to install"
 msgstr "Musíte zadať názov súboru, ktorý sa bude inštalovať"
 
-#. TRANSLATORS: This is when the specified D-Bus method did not execute successfully
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:116 ../src/gpk-install-local-file.c:116
-#: ../src/gpk-install-mime-type.c:116 ../src/gpk-install-package-name.c:115
-#: ../src/gpk-install-provide-file.c:116
-msgid "The action could not be completed"
-msgstr "Operáciu nebolo možné dokončiť"
-
-#. TRANSLATORS: we don't have anything more useful to translate. sorry.
-#: ../src/gpk-install-catalog.c:118 ../src/gpk-install-local-file.c:118
-#: ../src/gpk-install-mime-type.c:118 ../src/gpk-install-package-name.c:117
-#: ../src/gpk-install-provide-file.c:118
-msgid "The request failed. More details are available in the detailed report."
-msgstr "Požiadavka zlyhala. V podrobnom hlásení nájdete ďalšie informácie."
-
 #. TRANSLATORS: command line option: a list of files to install
 #: ../src/gpk-install-local-file.c:51
 msgid "Files to install"
 msgstr "Súbory, ktoré sa majú inštalovať"
 
 # PM: inde sa používa názov Package Manager asi treba nahlásiť bug
-#: ../src/gpk-install-local-file.c:67
+#: ../src/gpk-install-local-file.c:66
 msgid "PackageKit File Installer"
 msgstr "Inštalátor súborov balíka PackageKit"
 
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-install-local-file.c:75
+#: ../src/gpk-install-local-file.c:74
 msgid "Local file installer"
 msgstr "Inštalátor lokálnych súborov"
 
 #. TRANSLATORS: could not install a package that contained the file we wanted
 #. TRANSLATORS: nothing done
-#: ../src/gpk-install-local-file.c:81 ../src/gpk-install-provide-file.c:81
+#: ../src/gpk-install-local-file.c:80 ../src/gpk-install-provide-file.c:80
 msgid "Failed to install a package to provide a file"
 msgstr "Nepodarilo sa nainštalovať balík poskytujúci súbor"
 
 #. TRANSLATORS: nothing selected
-#: ../src/gpk-install-local-file.c:83
+#: ../src/gpk-install-local-file.c:82
 msgid "You need to specify a file to install"
 msgstr "Musíte uviesť súbor, ktorý chcete nainštalovať"
 
@@ -3879,24 +3877,24 @@ msgid "Mime types to install"
 msgstr "Typy MIME, ktoré sa majú inštalovať"
 
 #. TRANSLATORS: program name: application to install a package to provide a mime type
-#: ../src/gpk-install-mime-type.c:65 ../src/gpk-install-mime-type.c:67
+#: ../src/gpk-install-mime-type.c:64 ../src/gpk-install-mime-type.c:66
 msgid "Mime Type Installer"
 msgstr "Inštalátor typov MIME"
 
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-install-mime-type.c:75
+#: ../src/gpk-install-mime-type.c:74
 msgid "Mime type installer"
 msgstr "Inštalátor typov MIME"
 
 #. TRANSLATORS: could not install program supporting this type
-#: ../src/gpk-install-mime-type.c:81
+#: ../src/gpk-install-mime-type.c:80
 msgid "Failed to install a program to handle this file type"
 msgstr ""
 "Nepodarilo sa nainštalovať program, ktorý dokáže pracovať s týmto typom "
 "súboru"
 
 #. TRANSLATORS: no type given
-#: ../src/gpk-install-mime-type.c:83
+#: ../src/gpk-install-mime-type.c:82
 msgid "You need to specify a mime type to install"
 msgstr "Musíte uviesť typ MIME, ktorý chcete nainštalovať"
 
@@ -3905,17 +3903,17 @@ msgid "Packages to install"
 msgstr "Balíky, ktoré sa majú inštalovať"
 
 #. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-install-package-name.c:66 ../src/gpk-install-package-name.c:74
+#: ../src/gpk-install-package-name.c:65 ../src/gpk-install-package-name.c:73
 msgid "Package Name Installer"
 msgstr "Inštalátor balíkov podľa názvu"
 
 #. TRANSLATORS: failed
-#: ../src/gpk-install-package-name.c:80
+#: ../src/gpk-install-package-name.c:79
 msgid "Failed to install software by name"
 msgstr "Nepodarilo sa nainštalovať softvér podľa názvu"
 
 #. TRANSLATORS: nothing was specified
-#: ../src/gpk-install-package-name.c:82
+#: ../src/gpk-install-package-name.c:81
 msgid "You need to specify the name of the software to install"
 msgstr "Musíte zadať názov softvéru, ktorý sa má nainštalovať"
 
@@ -3926,8 +3924,8 @@ msgstr "Lokálne súbory, ktoré sa majú inštalovať"
 
 #. TRANSLATORS: program name, an application to install a file that is needed by an application and is 
provided by packages
 #. TRANSLATORS: application name to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-install-provide-file.c:65 ../src/gpk-install-provide-file.c:67
-#: ../src/gpk-install-provide-file.c:75
+#: ../src/gpk-install-provide-file.c:64 ../src/gpk-install-provide-file.c:66
+#: ../src/gpk-install-provide-file.c:74
 msgid "Single File Installer"
 msgstr "Inštalátor samostatných súborov"
 
@@ -3990,14 +3988,13 @@ msgid "Set the parent window to make this modal"
 msgstr "Nastaví rodičovské okno aby bol tento dialóg modálny"
 
 #. are we running privileged
-#: ../src/gpk-log.c:835
+#: ../src/gpk-log.c:834
 msgid "Log viewer"
 msgstr "Prehliadač záznamov"
 
-# DK:https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=695546
 #: ../src/gpk-modal-dialog.c:441
 #, c-format
-msgid "Remaining time : %s"
+msgid "Remaining time: %s"
 msgstr "Zostávajúci čas: %s"
 
 #. TRANSLATORS: check once an hour
@@ -4578,12 +4575,12 @@ msgstr ""
 "dôležité aktualizácie systému."
 
 # cmd desc
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:3439
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:3438
 msgid "Update Software"
 msgstr "Aktualizácie softvéru"
 
 #. TRANSLATORS: title to pass to to the user if there are not enough privs
-#: ../src/gpk-update-viewer.c:3456
+#: ../src/gpk-update-viewer.c:3455
 msgid "Software Update Viewer"
 msgstr "Prehliadač aktualizácií softvéru"
 
@@ -4593,7 +4590,7 @@ msgid "Do not exit after the request has been processed"
 msgstr "Neskončí po spracovaní požiadavky"
 
 # cmd desc
-#: ../src/gpk-dbus-service.c:156
+#: ../src/gpk-dbus-service.c:155
 msgid "Session D-Bus service for PackageKit"
 msgstr "Služba relácie DBus pre PackageKit"
 
@@ -4610,6 +4607,13 @@ msgstr "Voľby pre ladenie"
 msgid "Show debugging options"
 msgstr "Zobrazí voľby pre ladenie"
 
+#~ msgid "The action could not be completed"
+#~ msgstr "Operáciu nebolo možné dokončiť"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The request failed. More details are available in the detailed report."
+#~ msgstr "Požiadavka zlyhala. V podrobnom hlásení nájdete ďalšie informácie."
+
 #~ msgid "No packages"
 #~ msgstr "Žiadne balíky"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]