[gnoduino] Updated Czech translationcommit 4183e5b96c359306ef168cc5e6efa79f4e93f613
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Thu May 23 19:02:02 2013 +0200

    Updated Czech translation

 po/cs.po |   49 +++++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 files changed, 27 insertions(+), 22 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index ec940ea..9375b4a 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnoduino master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gnoduino&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-05-09 23:24+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-05-12 17:57+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-16 22:52+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-23 19:00+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "Language: cs\n"
@@ -101,16 +101,16 @@ msgstr "„%s“ nenalezeno."
 msgid "A total of %s replacements made."
 msgstr "Celkem provedeno %s náhrad."
 
-#: ../src/ui.py:66 ../src/ui.py:88 ../src/ui.py:106 ../src/ui.py:177
-#: ../src/ui.py:192
+#: ../src/ui.py:68 ../src/ui.py:90 ../src/ui.py:108 ../src/ui.py:179
+#: ../src/ui.py:194
 msgid "Untitled"
 msgstr "Nepojmenovaný"
 
-#: ../src/ui.py:67
+#: ../src/ui.py:69
 msgid "Save document"
 msgstr "Uložit dokument"
 
-#: ../src/ui.py:68
+#: ../src/ui.py:70
 #, python-format
 msgid ""
 "Save changes to document \"%s\"\n"
@@ -119,71 +119,76 @@ msgstr ""
 "Uložit před zavření změny do\n"
 "dokumentu „%s“?"
 
-#: ../src/ui.py:186
+#: ../src/ui.py:188
 msgid "Save file"
 msgstr "Uložení souboru"
 
-#: ../src/ui.py:203
+#: ../src/ui.py:205
 msgid "Open file"
 msgstr "Otevření souboru"
 
-#: ../src/ui.py:229
+#: ../src/ui.py:231
 #, python-format
 msgid "<b>A file named %s already exists. Do you want to replace it?</b>"
 msgstr "<b>Soubor s názvem %s již existuje? Chcete jej nahradit?</b>"
 
-#: ../src/ui.py:230
+#: ../src/ui.py:232
 #, python-format
 msgid ""
 "The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
 msgstr "Soubor již existuje v „%s“. Při jeho nahrazení přepíšete jeho obsah."
 
-#: ../src/ui.py:547
+#: ../src/ui.py:549
 msgid "Open Recent"
 msgstr "Otevřít nedávné"
 
-#: ../src/ui.py:582 ../ui/main.ui.h:61
+#: ../src/ui.py:584 ../ui/main.ui.h:61
 msgid "Send"
 msgstr "Poslat"
 
-#: ../src/ui.py:583
+#: ../src/ui.py:585
 msgid "Clear"
 msgstr "Smazat"
 
-#: ../src/ui.py:621
+#: ../src/ui.py:623
 #, python-format
 msgid "%s baud"
 msgstr "%s b/s"
 
-#: ../src/ui.py:771
+#: ../src/ui.py:636
+#, python-format
+msgid "New device found on '%s'."
+msgstr "Nalezeno nové zařízení na „%s“."
+
+#: ../src/ui.py:823
 msgid "E_xamples"
 msgstr "Příkla_dy"
 
-#: ../src/ui.py:792
+#: ../src/ui.py:844
 msgid "Import Library"
 msgstr "Importovat knihovnu"
 
-#: ../src/ui.py:798 ../ui/main.ui.h:57
+#: ../src/ui.py:850 ../ui/main.ui.h:57
 msgid "Upload"
 msgstr "Nahrát"
 
-#: ../src/ui.py:805
+#: ../src/ui.py:857
 msgid "Upload using programmer"
 msgstr "Nahrát pomocí programátoru"
 
-#: ../src/ui.py:844 ../src/ui.py:850 ../src/ui.py:856
+#: ../src/ui.py:896 ../src/ui.py:902 ../src/ui.py:908
 msgid "System error"
 msgstr "Systémová chyba"
 
-#: ../src/ui.py:859
+#: ../src/ui.py:911
 msgid "Cannot load ui file"
 msgstr "Nelze načíst soubor s uživatelským rozhraním"
 
-#: ../src/ui.py:974
+#: ../src/ui.py:995
 msgid "--help    Print the command line options"
 msgstr "--help    Vypsat přepínače příkazového řádku"
 
-#: ../src/ui.py:975
+#: ../src/ui.py:996
 msgid "--version Output version information and exit"
 msgstr "--version Vypsat informace o verzi a skončit"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]