[gnome-applets] Updated Czech translationcommit 4f5fe86440fe54bbe996b80cea7ada0cc1bdf3e4
Author: Marek Černocký <marek manet cz>
Date:   Thu May 23 18:56:47 2013 +0200

    Updated Czech translation

 battstat/docs/cs/cs.po |  560 +++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------
 1 files changed, 413 insertions(+), 147 deletions(-)
---
diff --git a/battstat/docs/cs/cs.po b/battstat/docs/cs/cs.po
index adacf24..d799ff8 100644
--- a/battstat/docs/cs/cs.po
+++ b/battstat/docs/cs/cs.po
@@ -1,15 +1,18 @@
 # Czech translation of battstat help.
 # Copyright (C) 2009 he author(s) of gnome-applets.
 # This file is distributed under the same license as the battstat help.
+#
 # Marek Černocký <marek manet cz>, 2009.
 # Petr Kovar <pknbe volny cz>, 2009.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-applets master\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-07-16 10:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-28 01:23+0200\n"
-"Last-Translator: Petr Kovar <pknbe volny cz>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-20 14:32+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-23 16:55+0200\n"
+"Last-Translator: Marek Černocký <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
+"Language: cs\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -18,65 +21,79 @@ msgstr ""
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/battstat.xml:197(None)
-#: C/battstat.xml:311(None)
-msgid "@@image: 'figures/battstat-applet.png'; md5=0eb703dddd361e6f637c49c3b01cf860"
-msgstr "@@image: 'figures/battstat-applet.png'; md5=267858f6230afb8b7b6f3b0c7525f3ed"
+#: C/battstat.xml:197(None) C/battstat.xml:314(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/battstat-applet.png'; md5=0eb703dddd361e6f637c49c3b01cf860"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/battstat-applet.png'; md5=267858f6230afb8b7b6f3b0c7525f3ed"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/battstat.xml:274(None)
-msgid "@@image: 'figures/context-menu.png'; md5=5dc00e1ca58f0e8ef912fe5b546f27ff"
-msgstr "@@image: 'figures/context-menu.png'; md5=27ed4efcd988f1c24bf44f7b9cec0841"
+#: C/battstat.xml:277(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/context-menu.png'; md5=5dc00e1ca58f0e8ef912fe5b546f27ff"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/context-menu.png'; md5=27ed4efcd988f1c24bf44f7b9cec0841"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/battstat.xml:287(None)
-msgid "@@image: 'figures/battstat-preferences.png'; md5=6ecace1ccf2f4c002e0fa42a460b2fe3"
-msgstr "@@image: 'figures/battstat-preferences.png'; md5=4c94b250c4bcad98e2aa3b0429e8465b"
+#: C/battstat.xml:290(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/battstat-preferences.png'; "
+"md5=6ecace1ccf2f4c002e0fa42a460b2fe3"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/battstat-preferences.png'; "
+"md5=4c94b250c4bcad98e2aa3b0429e8465b"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/battstat.xml:336(None)
-msgid "@@image: 'figures/battstat-applet-expanded.png'; md5=0bc38721ad3f99d3391be02953ff9289"
-msgstr "@@image: 'figures/battstat-applet-expanded.png'; md5=da9439f5716381dc44f0a9c2f36d20f2"
+#: C/battstat.xml:339(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/battstat-applet-expanded.png'; "
+"md5=0bc38721ad3f99d3391be02953ff9289"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/battstat-applet-expanded.png'; "
+"md5=da9439f5716381dc44f0a9c2f36d20f2"
 
 #. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
 #. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/battstat.xml:422(None)
-msgid "@@image: 'figures/battstat-credits-hal.png'; md5=95af6b36f6442154f7216a5306b800b1"
-msgstr "@@image: 'figures/battstat-credits-hal.png'; md5=2631194a5e8f0e6c380cdf3e99c29ef7"
+#: C/battstat.xml:425(None)
+msgid ""
+"@@image: 'figures/battstat-credits-hal.png'; "
+"md5=95af6b36f6442154f7216a5306b800b1"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/battstat-credits-hal.png'; "
+"md5=2631194a5e8f0e6c380cdf3e99c29ef7"
 
 #: C/battstat.xml:22(title)
 msgid "Battery Charge Monitor Manual"
 msgstr "Příručka k appletu Sledování stavu baterie"
 
 #: C/battstat.xml:24(para)
-msgid "Battery Charge Monitor shows the current charge of the battery and provides notifications if charge 
drops below a certain threshold."
-msgstr "Applet Sledování stavu baterie ukazuje stav nabití baterie a poskytne upozornění, pokud nabití 
klesne pod určitou úroveň."
+msgid ""
+"Battery Charge Monitor shows the current charge of the battery and provides "
+"notifications if charge drops below a certain threshold."
+msgstr ""
+"Applet Sledování stavu baterie ukazuje stav nabití baterie a poskytne "
+"upozornění, pokud nabití klesne pod určitou úroveň."
 
 #: C/battstat.xml:29(year)
 msgid "2005"
 msgstr "2005"
 
-#: C/battstat.xml:30(holder)
-#: C/battstat.xml:125(para)
-#: C/battstat.xml:132(para)
+#: C/battstat.xml:30(holder) C/battstat.xml:125(para) C/battstat.xml:132(para)
 msgid "Davyd Madeley"
 msgstr "Davyd Madeley"
 
-#: C/battstat.xml:33(year)
-#: C/battstat.xml:37(year)
+#: C/battstat.xml:33(year) C/battstat.xml:37(year)
 msgid "2004"
 msgstr "2004"
 
-#: C/battstat.xml:34(holder)
-#: C/battstat.xml:139(para)
+#: C/battstat.xml:34(holder) C/battstat.xml:139(para)
 msgid "Angela Boyle"
 msgstr "Angela Boyle"
 
-#: C/battstat.xml:38(holder)
-#: C/battstat.xml:71(orgname)
+#: C/battstat.xml:38(holder) C/battstat.xml:71(orgname)
 msgid "Sun Microsystems"
 msgstr "Sun Microsystems"
 
@@ -100,39 +117,110 @@ msgstr "2000"
 msgid "Jorgen Pehrson"
 msgstr "Jorgen Pehrson"
 
-#: C/battstat.xml:59(publishername)
-#: C/battstat.xml:77(orgname)
-#: C/battstat.xml:85(orgname)
-#: C/battstat.xml:93(orgname)
-#: C/battstat.xml:140(para)
-#: C/battstat.xml:148(para)
-#: C/battstat.xml:161(para)
+#: C/battstat.xml:59(publishername) C/battstat.xml:77(orgname)
+#: C/battstat.xml:85(orgname) C/battstat.xml:93(orgname)
+#: C/battstat.xml:140(para) C/battstat.xml:148(para) C/battstat.xml:161(para)
 msgid "GNOME Documentation Project"
 msgstr "Dokumentační projekt GNOME"
 
 #: C/battstat.xml:2(para)
-msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free 
Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with 
no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this 
<ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-msgstr "Je povoleno kopírovat, šířit a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU Free Documentation 
License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané nadací Free Software Foundation; bez neměnných oddílů, 
bez textů předních desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu jménem <ulink 
type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném 
s touto příručkou."
+msgid ""
+"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
+"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
+"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
+"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
+"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
+"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
+msgstr ""
+"Je povoleno kopírovat, šířit a/nebo upravovat tento dokument za podmínek GNU "
+"Free Documentation License, verze 1.1 nebo jakékoli další verze vydané "
+"nadací Free Software Foundation; bez neměnných oddílů, bez textů předních "
+"desek a bez textů zadních desek. Kopie této licence je zahrnuta v oddílu "
+"jménem <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">GNU Free Documentation "
+"License</ulink> nebo v souboru COPYING-DOCS dodávaném s touto příručkou."
 
 #: C/battstat.xml:12(para)
-msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to 
distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the 
manual, as described in section 6 of the license."
-msgstr "Tato příručka je součástí kolekce příruček GNOME, distribuovaných pod licencí GNU FDL. Pokud chcete 
tento dokument šířit odděleně od kolekce, musíte přiložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
+msgid ""
+"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
+"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
+"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
+"section 6 of the license."
+msgstr ""
+"Tato příručka je součástí kolekce příruček GNOME, distribuovaných pod "
+"licencí GNU FDL. Pokud chcete tento dokument šířit odděleně od kolekce, "
+"musíte přiložit kopii licence dle popisu v sekci 6 dané licence."
 
 #: C/battstat.xml:19(para)
-msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as 
trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation 
Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
-msgstr "Mnoho užívaných jmen určených k zviditelnění produktů nebo služeb jsou ochranné známky. Na místech, 
kde jsou tato jména v dokumentaci užita a členové Dokumentačního projektu GNOME jsou si vědomi skutečnosti, 
že se jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s velkým písmenem na začátku."
+msgid ""
+"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
+"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
+"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
+"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
+"capital letters."
+msgstr ""
+"Mnoho užívaných jmen určených k zviditelnění produktů nebo služeb jsou "
+"ochranné známky. Na místech, kde jsou tato jména v dokumentaci užita a "
+"členové Dokumentačního projektu GNOME jsou si vědomi skutečnosti, že se "
+"jedná o ochrannou známku, je takové jméno psáno velkými písmeny celé nebo s "
+"velkým písmenem na začátku."
 
 #: C/battstat.xml:35(para)
-msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR 
IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS 
FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE 
QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD 
ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY 
CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY 
CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS 
AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
-msgstr "DOKUMENT JE POSKYTOVÁN V PODOBĚ „JAK JE“ BEZ ZÁRUKY V JAKÉKOLIV PODOBĚ, NEPOSKYTUJÍ SE ANI ODVOZENÉ 
ZÁRUKY, ZÁRUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÁ VERZE, JE BEZCHYBNÝ NEBO ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO 
URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPŘESNOSTI A ŠPATNÉHO PROVEDENÍ DOKUMENTU, NEBO JEHO 
UPRAVENÉ VERZE, LEŽÍ NA VÁS. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO JEHO UPRAVENÉ VERZI, NASTANE PROBLÉM, VY 
(NIKOLIV PŮVODNÍ AUTOR NEBO JAKÝKOLIV PŘISPĚVATEL) PŘEBÍRÁTE JAKÉKOLIV NÁKLADY ZA NUTNÉ ÚPRAVY, OPRAVY ČI 
SLUŽBY. TOTO PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE PŘEDSTAVUJE ZÁKLADNÍ SOUČÁST TÉTO LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NENÍ, PODLE 
TÉTO DOHODY, POVOLENO UŽÍVÁNÍ ANI ÚPRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÁLE"
+msgid ""
+"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
+"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
+"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
+"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
+"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
+"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
+"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
+"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
+"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
+"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
+msgstr ""
+"DOKUMENT JE POSKYTOVÁN V PODOBĚ „JAK JE“ BEZ ZÁRUKY V JAKÉKOLIV PODOBĚ, "
+"NEPOSKYTUJÍ SE ANI ODVOZENÉ ZÁRUKY, ZÁRUKY, ŽE DOKUMENT, NEBO JEHO UPRAVENÁ "
+"VERZE, JE BEZCHYBNÝ NEBO ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO "
+"NEPORUŠENOSTI. RIZIKO NEKVALITY, NEPŘESNOSTI A ŠPATNÉHO PROVEDENÍ DOKUMENTU, "
+"NEBO JEHO UPRAVENÉ VERZE, LEŽÍ NA VÁS. POKUD KVŮLI TOMUTO DOKUMENTU, NEBO "
+"JEHO UPRAVENÉ VERZI, NASTANE PROBLÉM, VY (NIKOLIV PŮVODNÍ AUTOR NEBO "
+"JAKÝKOLIV PŘISPĚVATEL) PŘEBÍRÁTE JAKÉKOLIV NÁKLADY ZA NUTNÉ ÚPRAVY, OPRAVY "
+"ČI SLUŽBY. TOTO PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE PŘEDSTAVUJE ZÁKLADNÍ SOUČÁST TÉTO "
+"LICENCE. BEZ TOHOTO PROHLÁŠENÍ NENÍ, PODLE TÉTO DOHODY, POVOLENO UŽÍVÁNÍ ANI "
+"ÚPRAVY TOHOTO DOKUMENTU; DÁLE"
 
 #: C/battstat.xml:55(para)
-msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, 
OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR 
MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT 
LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL 
OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE 
DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
-msgstr "ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A ŽÁDNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPOKLADŮ, AŤ SE JEDNÁ O PŘEČIN (VČETNĚ NEDBALOSTNÍCH), 
SMLOUVU NEBO JINÉ, NENÍ AUTOR, PŮVODNÍ PISATEL, KTERÝKOLIV PŘISPĚVATEL NEBO KTERÝKOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO 
DOKUMENTU NEBO UPRAVENÉ VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÝKOLIV DODAVATEL NĚKTERÉ Z TĚCHTO STRAN ODPOVĚDNÝ NĚJAKÉ 
OSOBĚ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV CHARAKTERU, VČETNĚ, ALE NEJEN, 
ZA POŠKOZENÍ ZE ZTRÁTY DOBRÉHO JMÉNA, PŘERUŠENÍ PRÁCE, PORUCHY NEBO NESPRÁVNÉ FUNKCE POČÍTAČE NEBO JINÉHO A 
VŠECH DALŠÍCH ŠKOD NEBO ZTRÁT VYVSTÁVAJÍCÍCH Z NEBO VZTAHUJÍCÍCH SE K POUŽÍVÁNÍ TOHOTO DOKUMENTU NEBO 
UPRAVENÝCH VERZÍ DOKUMENTU, I KDYŽ BY TAKOVÁTO STRANA BYLA INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI TAKOVÉHOTO POŠKOZENÍ."
+msgid ""
+"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
+"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
+"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
+"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
+"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
+"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
+"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
+"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
+"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
+"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
+msgstr ""
+"ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A ŽÁDNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPOKLADŮ, AŤ SE JEDNÁ O PŘEČIN "
+"(VČETNĚ NEDBALOSTNÍCH), SMLOUVU NEBO JINÉ, NENÍ AUTOR, PŮVODNÍ PISATEL, "
+"KTERÝKOLIV PŘISPĚVATEL NEBO KTERÝKOLIV DISTRIBUTOR TOHOTO DOKUMENTU NEBO "
+"UPRAVENÉ VERZE DOKUMENTU NEBO KTERÝKOLIV DODAVATEL NĚKTERÉ Z TĚCHTO STRAN "
+"ODPOVĚDNÝ NĚJAKÉ OSOBĚ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ "
+"ŠKODY JAKÉHOKOLIV CHARAKTERU, VČETNĚ, ALE NEJEN, ZA POŠKOZENÍ ZE ZTRÁTY "
+"DOBRÉHO JMÉNA, PŘERUŠENÍ PRÁCE, PORUCHY NEBO NESPRÁVNÉ FUNKCE POČÍTAČE NEBO "
+"JINÉHO A VŠECH DALŠÍCH ŠKOD NEBO ZTRÁT VYVSTÁVAJÍCÍCH Z NEBO VZTAHUJÍCÍCH SE "
+"K POUŽÍVÁNÍ TOHOTO DOKUMENTU NEBO UPRAVENÝCH VERZÍ DOKUMENTU, I KDYŽ BY "
+"TAKOVÁTO STRANA BYLA INFORMOVANÁ O MOŽNOSTI TAKOVÉHOTO POŠKOZENÍ."
 
 #: C/battstat.xml:28(para)
-msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE 
DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
-msgstr "DOKUMENT A JEHO UPRAVENÉ VERZE JSOU ŠÍŘENY V SOULADU SE ZNĚNÍM LICENCE GNU FREE DOCUMENTATION 
LICENSE S NÁSLEDUJÍCÍM USTANOVENÍM: <placeholder-1/>"
+msgid ""
+"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
+"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
+"<placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"DOKUMENT A JEHO UPRAVENÉ VERZE JSOU ŠÍŘENY V SOULADU SE ZNĚNÍM LICENCE GNU "
+"FREE DOCUMENTATION LICENSE S NÁSLEDUJÍCÍM USTANOVENÍM: <placeholder-1/>"
 
 #: C/battstat.xml:69(firstname)
 msgid "Sun"
@@ -247,11 +335,17 @@ msgid "Feedback"
 msgstr "Ohlasy"
 
 #: C/battstat.xml:171(para)
-msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Battery Charge Monitor applet or this manual, 
follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
-msgstr " Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k appletu Sledování stavu baterie 
nebo této příručce, postupujte dle instrukcí na stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" 
type=\"help\">Stránka s ohlasy na GNOME</ulink>."
+msgid ""
+"To report a bug or make a suggestion regarding the Battery Charge Monitor "
+"applet or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-"
+"feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
+msgstr ""
+" Pokud chcete oznámit chybu nebo navrhnout vylepšení vztahující se k appletu "
+"Sledování stavu baterie nebo této příručce, postupujte dle instrukcí na "
+"stránce <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Stránka s ohlasy "
+"na GNOME</ulink>."
 
-#: C/battstat.xml:180(primary)
-#: C/battstat.xml:193(title)
+#: C/battstat.xml:180(primary) C/battstat.xml:193(title)
 msgid "Battery Charge Monitor Applet"
 msgstr "Applet Sledování stavu baterie"
 
@@ -268,174 +362,309 @@ msgid "The Battery Charge Monitor applet."
 msgstr "Applet Sledování stavu baterie."
 
 #: C/battstat.xml:206(para)
-msgid "The <application>Battery Charge Monitor</application> shows the status of any batteries in your 
laptop computer. The monitor can tell you the capacity remaining both visually and as a percentage, as well 
as offer you an estimate of the time remaining based off the current usage rate."
-msgstr "Applet <application>Sledování stavu baterie</application> ukazuje stav baterií vašeho notebooku. Umí 
vám říci kolik kapacity zbývá a to jak graficky a v procentech, tak v podobě odhadu zbývajícího času při 
současné úrovni spotřeby."
+msgid ""
+"The <application>Battery Charge Monitor</application> shows the status of "
+"any batteries in your laptop computer. The monitor can tell you the capacity "
+"remaining both visually and as a percentage, as well as offer you an "
+"estimate of the time remaining based off the current usage rate."
+msgstr ""
+"Applet <application>Sledování stavu baterie</application> ukazuje stav "
+"baterií vašeho notebooku. Umí vám říci kolik kapacity zbývá a to jak "
+"graficky a v procentech, tak v podobě odhadu zbývajícího času při současné "
+"úrovni spotřeby."
 
 #: C/battstat.xml:214(title)
 msgid "To Add Battery Charge Monitor to a Panel"
 msgstr "Přidání Sledování stavu baterie na panel"
 
 #: C/battstat.xml:215(para)
-msgid "To add <application>Battery Charge Monitor</application> to a panel, right-click on the panel, then 
choose <guimenuitem>Add to Panel</guimenuitem>. Select <application>Battery Charge Monitor</application> in 
the <application>Add to the panel</application> dialog, then click <guibutton>OK</guibutton>."
-msgstr "Pokud chcete applet <application>Sledování stavu baterie</application> přidat na panel, klikněte na 
panelu pravým tlačítkem a zvolte <guimenuitem>Přidat na panel</guimenuitem>. V dialogovém okně 
<application>Přidat na panel</application> vyberte <application>Sledování stavu baterie</application> a 
klikněte na <guibutton>Přidat</guibutton>."
+msgid ""
+"To add <application>Battery Charge Monitor</application> to a panel, right-"
+"click on the panel, then choose <guimenuitem>Add to Panel</guimenuitem>. "
+"Select <application>Battery Charge Monitor</application> in the "
+"<application>Add to the panel</application> dialog, then click "
+"<guibutton>OK</guibutton>."
+msgstr ""
+"Pokud chcete applet <application>Sledování stavu baterie</application> "
+"přidat na panel, klikněte na panelu pravým tlačítkem a zvolte "
+"<guimenuitem>Přidat na panel</guimenuitem>. V dialogovém okně "
+"<application>Přidat na panel</application> vyberte <application>Sledování "
+"stavu baterie</application> a klikněte na <guibutton>Přidat</guibutton>."
 
 #: C/battstat.xml:220(para)
-msgid "The layout of the <application>Battery Charge Monitor</application> applet varies depending on the 
size and type of panel in which the applet resides."
-msgstr "Vzhled appletu <application>Sledování stavu baterie</application> se liší v závislosti na velikosti 
a typu panelu, na kterém je umístěný."
+msgid ""
+"The layout of the <application>Battery Charge Monitor</application> applet "
+"varies depending on the size and type of panel in which the applet resides."
+msgstr ""
+"Vzhled appletu <application>Sledování stavu baterie</application> se liší v "
+"závislosti na velikosti a typu panelu, na kterém je umístěný."
 
 #: C/battstat.xml:226(title)
 msgid "Power Management Backends"
 msgstr "Podpůrná vrstva správy napájení"
 
 #: C/battstat.xml:228(para)
-msgid "The battery monitor supports a number of power management backends. If it is available, the monitor 
will attempt to use the freedesktop.org <ulink url=\"http://freedesktop.org/Software/hal\";>HAL (Hardware 
Abstraction Layer)</ulink>. If it is unavailable or unsupported on your platform, the battery monitor will 
attempt direct access to the power management system."
-msgstr "Applet Sledování stavu baterie umí spolupracovat s různými podpůrnými vrstvami správy napájení. 
Applet se pokusí použít, pokud je dostupná, <ulink url=\"http://freedesktop.org/Software/hal\";>HAL -  
Hardware Abstraction Layer (abstraktní vrstva hardwaru)</ulink> od freedesktop.org. Pokud dostupná není nebo 
není na vaší platformě podporovaná, bude se applet snažit o přímý přístup k systému správy napájení."
-
-#: C/battstat.xml:235(para)
-msgid "Not all power management backends are available from all vendors, and some vendors add their own 
additional backends for specific platforms and hardware. If the battery monitor is misreporting information 
from your battery see <xref linkend=\"battstat-troubleshooting\"/>."
-msgstr "Ne všichni výrobci podporují všechny podpůrné vrstvy správy napájení a někteří výrobci přidávají své 
vlastní podpůrné vrstvy pro určité platformy a hardware. V případě, že applet Sledování stavu baterie nemůže 
získat informace o vaší baterii, zkuste si pročíst <xref linkend=\"battstat-troubleshooting\"/>."
+msgid ""
+"The battery monitor supports a number of power management backends. If it is "
+"available, the monitor will attempt to use the freedesktop.org <ulink url="
+"\"http://upower.freedesktop.org/\";>upower</ulink> interface. If it is "
+"unavailable or unsupported on your platform, it will fall back to the "
+"freedesktop.org <ulink url=\"http://freedesktop.org/Software/hal\";>HAL "
+"(Hardware Abstraction Layer)</ulink>. If that is also not availble, the "
+"battery monitor will attempt direct access to the power management system."
+msgstr ""
+"Applet Sledování stavu baterie umí spolupracovat s různými podpůrnými "
+"vrstvami správy napájení. Applet se pokusí použít, pokud je dostupné, "
+"rozhraní <ulink url=\"http://upower.freedesktop.org/\";>upower</ulink> od "
+"freedesktop.org. Pokud dostupné není, nebo není na vaší platformě podporováno, "
+"vrátí se k použití <ulink url=\"http://freedesktop.org/Software/hal\";>HAL – "
+"Hardware Abstraction Layer (abstraktní vrstva hardwaru)</ulink> od "
+"freedesktop.org. Pokud ani ta není dostupná, bude se aplet snažit "
+"o přímý přístup k systému správy napájení."
+
+#: C/battstat.xml:238(para)
+msgid ""
+"Not all power management backends are available from all vendors, and some "
+"vendors add their own additional backends for specific platforms and "
+"hardware. If the battery monitor is misreporting information from your "
+"battery see <xref linkend=\"battstat-troubleshooting\"/>."
+msgstr ""
+"Ne všichni výrobci podporují všechny podpůrné vrstvy správy napájení a "
+"někteří výrobci přidávají své vlastní podpůrné vrstvy pro určité platformy a "
+"hardware. V případě, že applet Sledování stavu baterie nemůže získat "
+"informace o vaší baterii, zkuste si pročíst <xref linkend=\"battstat-"
+"troubleshooting\"/>."
 
-#: C/battstat.xml:244(title)
+#: C/battstat.xml:247(title)
 msgid "Getting Help"
 msgstr "Kde získat pomoc"
 
-#: C/battstat.xml:245(para)
-msgid "If the battery monitor doesn't work for you, see these additional resources:"
-msgstr "Pokud applet Sledování stavu baterie nepracuje, jak má, můžete hledat radu na těchto místech:"
+#: C/battstat.xml:248(para)
+msgid ""
+"If the battery monitor doesn't work for you, see these additional resources:"
+msgstr ""
+"Pokud applet Sledování stavu baterie nepracuje, jak má, můžete hledat radu "
+"na těchto místech:"
 
-#: C/battstat.xml:250(para)
+#: C/battstat.xml:253(para)
 msgid "<xref linkend=\"battstat-troubleshooting\"/>;"
 msgstr "<xref linkend=\"battstat-troubleshooting\"/>"
 
-#: C/battstat.xml:254(ulink)
+#: C/battstat.xml:257(ulink)
 msgid "GNOME mailing lists"
 msgstr "Poštovní konference GNOME"
 
-#: C/battstat.xml:265(title)
+#: C/battstat.xml:268(title)
 msgid "Preferences"
 msgstr "Předvolby"
 
-#: C/battstat.xml:266(para)
-msgid "To bring up the preferences for the monitor, right-click on the monitor in the panel and then choose 
<guimenuitem>Preferences</guimenuitem>"
-msgstr "Pokud chcete změnit předvolby sledování, klikněte pravým tlačítkem na applet Sledování stavu baterie 
na panelu a zvolte <guimenuitem>Předvolby</guimenuitem>."
+#: C/battstat.xml:269(para)
+msgid ""
+"To bring up the preferences for the monitor, right-click on the monitor in "
+"the panel and then choose <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>"
+msgstr ""
+"Pokud chcete změnit předvolby sledování, klikněte pravým tlačítkem na applet "
+"Sledování stavu baterie na panelu a zvolte <guimenuitem>Předvolby</"
+"guimenuitem>."
 
-#: C/battstat.xml:270(title)
+#: C/battstat.xml:273(title)
 msgid "Battery Charge Monitor context (right-click) menu"
-msgstr "Kontextová nabídka Sledování stavu baterie, vyvolaná kliknutím pravým tlačítkem"
+msgstr ""
+"Kontextová nabídka Sledování stavu baterie, vyvolaná kliknutím pravým "
+"tlačítkem"
 
-#: C/battstat.xml:277(phrase)
+#: C/battstat.xml:280(phrase)
 msgid "Battery Charge Monitor context menu"
 msgstr "Kontextová nabídka Sledování stavu baterie"
 
-#: C/battstat.xml:283(title)
-#: C/battstat.xml:290(phrase)
+#: C/battstat.xml:286(title) C/battstat.xml:293(phrase)
 msgid "Preferences Dialog"
 msgstr "Dialogové okno s předvolbami"
 
-#: C/battstat.xml:297(guilabel)
+#: C/battstat.xml:300(guilabel)
 msgid "Appearance"
 msgstr "Vzhled"
 
-#: C/battstat.xml:301(guilabel)
-#: C/battstat.xml:307(title)
+#: C/battstat.xml:304(guilabel) C/battstat.xml:310(title)
 msgid "Compact view"
 msgstr "Kompaktní zobrazení"
 
-#: C/battstat.xml:314(phrase)
+#: C/battstat.xml:317(phrase)
 msgid "Compact View"
 msgstr "Kompaktní zobrazení"
 
-#: C/battstat.xml:302(para)
-msgid "This view shows only a single graphic in the panel, either an upright battery to indicate remaining 
capacity or a plug to indicate your laptop is connected to an external power source. <placeholder-1/>"
-msgstr "Při tomto zobrazení se na panelu ukazuje pouze obrázek a to buď stojící baterky, která ukazuje 
zbývající kapacitu, nebo elektrické zástrčky, která symbolizuje připojení k elektrické síti. <placeholder-1/>"
+#: C/battstat.xml:305(para)
+msgid ""
+"This view shows only a single graphic in the panel, either an upright "
+"battery to indicate remaining capacity or a plug to indicate your laptop is "
+"connected to an external power source. <placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"Při tomto zobrazení se na panelu ukazuje pouze obrázek a to buď stojící "
+"baterky, která ukazuje zbývající kapacitu, nebo elektrické zástrčky, která "
+"symbolizuje připojení k elektrické síti. <placeholder-1/>"
 
-#: C/battstat.xml:320(para)
+#: C/battstat.xml:323(para)
 msgid "The compact view is the default view for the monitor as of GNOME 2.12."
-msgstr "Kompaktní zobrazení je výchozí zobrazení pro Sledování stavu baterie od GNOME 2.12."
+msgstr ""
+"Kompaktní zobrazení je výchozí zobrazení pro Sledování stavu baterie od "
+"GNOME 2.12."
 
-#: C/battstat.xml:326(guilabel)
-#: C/battstat.xml:332(title)
+#: C/battstat.xml:329(guilabel) C/battstat.xml:335(title)
 msgid "Expanded view"
 msgstr "Rozšířené zobrazení"
 
-#: C/battstat.xml:339(phrase)
-#: C/battstat.xml:425(phrase)
+#: C/battstat.xml:342(phrase) C/battstat.xml:428(phrase)
 msgid "Expanded View"
 msgstr "Rozšířené zobrazení"
 
-#: C/battstat.xml:327(para)
-msgid "The expanded view is old look from previous versions of GNOME. It has the larger graphic for the 
battery as well as a separate graphic to indicate what state the battery is in. <placeholder-1/>"
-msgstr "Rozšířené zobrazení představuje starý vzhled z předchozích verzí GNOME. Má podobu širšího obrázku, 
na kterém je baterka a zvlášť ukazatel stavu baterie. <placeholder-1/>"
+#: C/battstat.xml:330(para)
+msgid ""
+"The expanded view is old look from previous versions of GNOME. It has the "
+"larger graphic for the battery as well as a separate graphic to indicate "
+"what state the battery is in. <placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"Rozšířené zobrazení představuje starý vzhled z předchozích verzí GNOME. Má "
+"podobu širšího obrázku, na kterém je baterka a zvlášť ukazatel stavu "
+"baterie. <placeholder-1/>"
 
-#: C/battstat.xml:347(guilabel)
+#: C/battstat.xml:350(guilabel)
 msgid "Show time/percentage"
 msgstr "Zobrazovat čas/procenta"
 
-#: C/battstat.xml:348(para)
-msgid "Selecting this option will display one of two pieces of information. <guilabel>Show time 
remaining</guilabel> will tell you how many hours and minutes until the battery is fully discharged or 
recharged. <guilabel>Show percentage remaining</guilabel> will tell you the percentage charge remaining in 
the battery."
-msgstr "Tato volba způsobí zobrazení jedné ze dvou informací. <guilabel>Zobrazovat zbývající čas</guilabel> 
vám říká, kolik hodin a minut zbývá do plného nabití nebo vybytí baterie. <guilabel>Zobrazovat zbývající 
procenta</guilabel> ukazuje úroveň nabití v procentech."
+#: C/battstat.xml:351(para)
+msgid ""
+"Selecting this option will display one of two pieces of information. "
+"<guilabel>Show time remaining</guilabel> will tell you how many hours and "
+"minutes until the battery is fully discharged or recharged. <guilabel>Show "
+"percentage remaining</guilabel> will tell you the percentage charge "
+"remaining in the battery."
+msgstr ""
+"Tato volba způsobí zobrazení jedné ze dvou informací. <guilabel>Zobrazovat "
+"zbývající čas</guilabel> vám říká, kolik hodin a minut zbývá do plného "
+"nabití nebo vybytí baterie. <guilabel>Zobrazovat zbývající procenta</"
+"guilabel> ukazuje úroveň nabití v procentech."
 
-#: C/battstat.xml:359(guilabel)
+#: C/battstat.xml:362(guilabel)
 msgid "Notifications"
 msgstr "Upozornění"
 
-#: C/battstat.xml:362(guilabel)
+#: C/battstat.xml:365(guilabel)
 msgid "Warn when battery charge drops to"
 msgstr "Varovat, když nabití baterie klesne na"
 
-#: C/battstat.xml:365(para)
-msgid "Selecting this option will cause a warning dialog to be displayed whenever your laptop battery 
reaches specified value, either as a percentage remaining or a number of minutes remaining. This indicates 
that the amount of charge remaining in your battery is critically low. charge. You can dismiss this warning 
dialog yourself, otherwise it will vanish automatically when you plug your laptop into mains power."
-msgstr "Pokud zapnete tuto volbu, objeví se varovný dialog pokaždé, když baterie vašeho notebooku dosáhne 
určité úrovně zadané buď v procentech zbývající kapacity nebo ve zbývajících minutách. Tím se dává najevo, že 
úroveň nabití baterie dosáhla kriticky nízké úrovně. Varování můžete ručně potvrdit nebo notebook připojit na 
napájení a varování zmizí automaticky."
+#: C/battstat.xml:368(para)
+msgid ""
+"Selecting this option will cause a warning dialog to be displayed whenever "
+"your laptop battery reaches specified value, either as a percentage "
+"remaining or a number of minutes remaining. This indicates that the amount "
+"of charge remaining in your battery is critically low. charge. You can "
+"dismiss this warning dialog yourself, otherwise it will vanish automatically "
+"when you plug your laptop into mains power."
+msgstr ""
+"Pokud zapnete tuto volbu, objeví se varovný dialog pokaždé, když baterie "
+"vašeho notebooku dosáhne určité úrovně zadané buď v procentech zbývající "
+"kapacity nebo ve zbývajících minutách. Tím se dává najevo, že úroveň nabití "
+"baterie dosáhla kriticky nízké úrovně. Varování můžete ručně potvrdit nebo "
+"notebook připojit na napájení a varování zmizí automaticky."
 
-#: C/battstat.xml:377(guilabel)
+#: C/battstat.xml:380(guilabel)
 msgid "Notify when the battery is fully recharged"
 msgstr "Upozornit, když je baterie zcela dobita"
 
-#: C/battstat.xml:380(para)
-msgid "Selecting this option notifies when your battery is fully recharged. If you have compiled the Battery 
Charge Monitor with libnotify support a non-intrusive notification will popup from the monitor on the panel."
-msgstr "Pokud zapnete tuto volbu, bude se objevovat upozornění po plném dobití baterie. V případě, že je 
applet Sledování stavu baterie přeložený s podporou knihovnou libnotify, bude se u appletu na panelu 
zobrazovat oznamovací bublina, která nenaruší vaši práci."
+#: C/battstat.xml:383(para)
+msgid ""
+"Selecting this option notifies when your battery is fully recharged. If you "
+"have compiled the Battery Charge Monitor with libnotify support a non-"
+"intrusive notification will popup from the monitor on the panel."
+msgstr ""
+"Pokud zapnete tuto volbu, bude se objevovat upozornění po plném dobití "
+"baterie. V případě, že je applet Sledování stavu baterie přeložený s "
+"podporou knihovnou libnotify, bude se u appletu na panelu zobrazovat "
+"oznamovací bublina, která nenaruší vaši práci."
 
-#: C/battstat.xml:394(title)
+#: C/battstat.xml:397(title)
 msgid "Troubleshooting"
 msgstr "Řešení problémů"
 
-#: C/battstat.xml:396(para)
-msgid "Due to the complexities of power management and the vast differences between each of the different 
power management systems available, debugging errors in the battery monitor can be difficult. You will need 
to determine if the error exists in the battery monitor or is a bug in the information provided by your 
machine."
-msgstr "Kvůli komplikovanosti správy napájení a velkým rozdílům mezi různými dostupnými systémy správy 
napájení je hledání chyb v appletu Sledování stavu baterie obtížné. Pokud se vyskytne chyba, potřebujete 
určit, jestli vzniká v appletu nebo chybné informace poskytuje váš počítač."
+#: C/battstat.xml:399(para)
+msgid ""
+"Due to the complexities of power management and the vast differences between "
+"each of the different power management systems available, debugging errors "
+"in the battery monitor can be difficult. You will need to determine if the "
+"error exists in the battery monitor or is a bug in the information provided "
+"by your machine."
+msgstr ""
+"Kvůli komplikovanosti správy napájení a velkým rozdílům mezi různými "
+"dostupnými systémy správy napájení je hledání chyb v appletu Sledování stavu "
+"baterie obtížné. Pokud se vyskytne chyba, potřebujete určit, jestli vzniká v "
+"appletu nebo chybné informace poskytuje váš počítač."
 
-#: C/battstat.xml:403(para)
-msgid "The following information may be useful for troubleshooting what is wrong with your battery monitor. 
It is by no means exhaustive. If you find a bug with the Battery Charge Monitor (that is not caused by bad 
information being reported by ACPI), please <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/\";>report it</ulink>."
-msgstr "Následující informace vám mohou pomoci při hledání příčin problémů se sledováním baterie. Rozhodně 
ale nejsou zcela vyčerpávající. V případě, že najdete v appletu Sledování stavbu baterie chybu (která není 
způsobená chybnými informacemi od systému ACPI), tak ji prosím <ulink 
url=\"http://bugzilla.gnome.org/\";>nahlaste</ulink>."
+#: C/battstat.xml:406(para)
+msgid ""
+"The following information may be useful for troubleshooting what is wrong "
+"with your battery monitor. It is by no means exhaustive. If you find a bug "
+"with the Battery Charge Monitor (that is not caused by bad information being "
+"reported by ACPI), please <ulink url=\"http://bugzilla.gnome.org/\";>report "
+"it</ulink>."
+msgstr ""
+"Následující informace vám mohou pomoci při hledání příčin problémů se "
+"sledováním baterie. Rozhodně ale nejsou zcela vyčerpávající. V případě, že "
+"najdete v appletu Sledování stavbu baterie chybu (která není způsobená "
+"chybnými informacemi od systému ACPI), tak ji prosím <ulink url=\"http://";
+"bugzilla.gnome.org/\">nahlaste</ulink>."
 
-#: C/battstat.xml:411(title)
+#: C/battstat.xml:414(title)
 msgid "Determining the backend"
 msgstr "Určení podpůrné vrstvy"
 
-#: C/battstat.xml:418(title)
+#: C/battstat.xml:421(title)
 msgid "Check you're using the HAL backend"
 msgstr "Kontrola, zda používáte podpůrnou vrstvu HAL"
 
-#: C/battstat.xml:412(para)
-msgid "If you are using the Hardware Abstraction Layer (see <xref linkend=\"battstat-power-backends\"/>) 
then that will be indicated in the about dialog by placing a star next to the author of the HAL backend. 
<placeholder-1/>"
-msgstr "Pokud používáte Hardware Abstraction Layer (viz <xref linkend=\"battstat-power-backends\"/>), pak je 
v dialogovém okně O aplikaci symbolizovaná hvězdičkou za jménem autora podpůrné vrstvy HAL. <placeholder-1/>"
+#: C/battstat.xml:415(para)
+msgid ""
+"If you are using the upower interface, or the the Hardware Abstraction Layer "
+"(see <xref linkend=\"battstat-power-backends\"/>) then that will be "
+"indicated in the about dialog by placing a star next to the author of the "
+"HAL backend. <placeholder-1/>"
+msgstr ""
+"Pokud používáte rozhraní upower nebo Hardware Abstraction Layer (viz <xref "
+"linkend=\"battstat-power-backends\"/>), pak je to v dialogovém okně O aplikaci "
+"symbolizovano hvězdičkou za jménem autora podpůrné vrstvy HAL. <placeholder-1/>"
 
-#: C/battstat.xml:432(para)
-msgid "Other backends do not currently give indication they are being used, so you will have to guess based 
on your hardware. Most modern PC laptops are using ACPI as the backend. This is also the backend with the 
largest number of inconsistencies."
-msgstr "U ostatní podpůrných vrstev v současné době není nijak prezentováno, že se používají, takže musíte 
provést odhad podle vašeho hardware. Většina moderních notebooků kompatibilních s PC používá podpůrnou vrstvu 
ACPI. Což je zároveň podpůrná vrstva s největším počtem nekonzistentností."
+#: C/battstat.xml:435(para)
+msgid ""
+"Other backends do not currently give indication they are being used, so you "
+"will have to guess based on your hardware. Most modern PC laptops are using "
+"ACPI as the backend. This is also the backend with the largest number of "
+"inconsistencies."
+msgstr ""
+"U ostatní podpůrných vrstev v současné době není nijak prezentováno, že se "
+"používají, takže musíte provést odhad podle vašeho hardware. Většina "
+"moderních notebooků kompatibilních s PC používá podpůrnou vrstvu ACPI. Což "
+"je zároveň podpůrná vrstva s největším počtem nekonzistentností."
 
-#: C/battstat.xml:441(title)
+#: C/battstat.xml:444(title)
 msgid "Checking the ACPI information"
 msgstr "Kontrola informací z ACPI"
 
-#: C/battstat.xml:442(para)
-msgid "If you are using the ACPI backend for the Battery Charge Monitor, it is important to check that ACPI 
is giving you the right information. If it isn't, then you will need to look into upgrading your DSDT or 
something else related to ACPI."
-msgstr "V případě, že používáte pro applet Sledování stavu baterie podpůrnou vrstvu ACPI, je důležité 
zkontrolovat, zda ACPI poskytuje pravdivé informace. Pokud tomu tak není, musíte se podívat po aktualizaci 
vašeho DSDT nebo jiných věcí ze systému ACPI."
+#: C/battstat.xml:445(para)
+msgid ""
+"If you are using the ACPI backend for the Battery Charge Monitor, it is "
+"important to check that ACPI is giving you the right information. If it "
+"isn't, then you will need to look into upgrading your DSDT or something else "
+"related to ACPI."
+msgstr ""
+"V případě, že používáte pro applet Sledování stavu baterie podpůrnou vrstvu "
+"ACPI, je důležité zkontrolovat, zda ACPI poskytuje pravdivé informace. Pokud "
+"tomu tak není, musíte se podívat po aktualizaci vašeho DSDT nebo jiných věcí "
+"ze systému ACPI."
 
-#: C/battstat.xml:448(title)
+#: C/battstat.xml:451(title)
 msgid "Example ACPI output"
 msgstr "Příklad výstup z ACPI"
 
-#: C/battstat.xml:449(screen)
+#: C/battstat.xml:452(screen)
 #, no-wrap
 msgid ""
 "\n"
@@ -486,29 +715,66 @@ msgstr ""
 "present voltage:         11400 mV\n"
 "[franta notebook ~]$"
 
-#: C/battstat.xml:473(para)
-msgid "You can quickly calculate the percentage remaining using <guilabel>remaining capacity</guilabel> 
divided by <guilabel>last full capacity</guilabel>, you can calculate the time remaining by taking 
<guilabel>remaining capacity</guilabel> divided by <guilabel>present rate</guilabel>."
-msgstr "Zbývající kapacitu v procentech si můžete rychle vypočítat jako <guilabel>remaining 
capacity</guilabel> (zbývající kapacita) děleno <guilabel>last full capacity</guilabel> (poslední plná 
kapacita) a zbývající čas jako <guilabel>remaining capacity</guilabel> (zbývající kapacita) děleno 
<guilabel>present rate</guilabel> (současná spotřeba)."
+#: C/battstat.xml:476(para)
+msgid ""
+"You can quickly calculate the percentage remaining using <guilabel>remaining "
+"capacity</guilabel> divided by <guilabel>last full capacity</guilabel>, you "
+"can calculate the time remaining by taking <guilabel>remaining capacity</"
+"guilabel> divided by <guilabel>present rate</guilabel>."
+msgstr ""
+"Zbývající kapacitu v procentech si můžete rychle vypočítat jako "
+"<guilabel>remaining capacity</guilabel> (zbývající kapacita) děleno "
+"<guilabel>last full capacity</guilabel> (poslední plná kapacita) a zbývající "
+"čas jako <guilabel>remaining capacity</guilabel> (zbývající kapacita) děleno "
+"<guilabel>present rate</guilabel> (současná spotřeba)."
 
-#: C/battstat.xml:482(title)
+#: C/battstat.xml:485(title)
 msgid "Hardware Abstraction Layer"
 msgstr "Abstraktní vrstva hardwaru HAL"
 
-#: C/battstat.xml:483(para)
-msgid "You can check that your battery is detected by HAL using the command 
<command>hal-device-manager</command>. If your battery is not detected by HAL or the wrong information is 
being reported, you can attempt to disable the HAL backend by setting a GConf key."
-msgstr "Můžete si zkontrolovat, jestli HAL detekuje vaši baterii, pomocí příkazu 
<command>hal-device-manager</command>. Pokud HAL baterii nedetekuje nebo podává nesprávné informace, můžete 
zkusit podpůrnou vrstvu HAL zakázat nastavením klíče GConf."
-
-#: C/battstat.xml:489(para)
-msgid "Select <guimenuitem>Configuration Editor</guimenuitem> from the <guimenu>Applications</guimenu> menu, 
under <guisubmenu>System Tools</guisubmenu>. Search for the key value 
<prompt>OAFIID:GNOME_BattstatApplet</prompt> which should be located in the path 
<filename>/apps/panel/applets</filename>."
-msgstr "Zvolte <guimenuitem>Editor nastavení</guimenuitem> v nabídce <guimenu>Aplikace</guimenu> a v 
podnabídce <guisubmenu>Systémové nástroje</guisubmenu>. Najděte klíčovou hodnotu 
<prompt>OAFIID:GNOME_BattstatApplet</prompt>, která by se měla nacházet v 
<filename>/apps/panel/applets</filename>."
+#: C/battstat.xml:486(para)
+msgid ""
+"You can check that your battery is detected by HAL using the command "
+"<command>hal-device-manager</command>. If your battery is not detected by "
+"HAL or the wrong information is being reported, you can attempt to disable "
+"the HAL backend by setting a GConf key."
+msgstr ""
+"Můžete si zkontrolovat, jestli HAL detekuje vaši baterii, pomocí příkazu "
+"<command>hal-device-manager</command>. Pokud HAL baterii nedetekuje nebo "
+"podává nesprávné informace, můžete zkusit podpůrnou vrstvu HAL zakázat "
+"nastavením klíče GConf."
 
-#: C/battstat.xml:496(para)
-msgid "Assuming the path is <filename>/apps/panel/applets/applet_1</filename>. In 
<filename>/apps/panel/applets/applet_1/prefs</filename> add a <guimenuitem>New Key...</guimenuitem> called 
<guilabel>no_hal</guilabel> and set it to the boolean value of true. This will disable the usage of HAL (see 
<xref linkend=\"battstat-troubleshooting-backends\"/> to learn how to check this)."
-msgstr "Předpokládejme cestu <filename>/apps/panel/applets/applet_1</filename>. V 
<filename>/apps/panel/applets/applet_1/prefs</filename> přidejte <guimenuitem>Nový klíč</guimenuitem> nazvaný 
<guilabel>no_hal</guilabel> a nastavte jej na pravdivostní hodnotu „true“. Tím se zakáže používání HAL (jak 
provést kontrolu popisuje <xref linkend=\"battstat-troubleshooting-backends\"/>)."
+#: C/battstat.xml:492(para)
+msgid ""
+"Select <guimenuitem>Configuration Editor</guimenuitem> from the "
+"<guimenu>Applications</guimenu> menu, under <guisubmenu>System Tools</"
+"guisubmenu>. Search for the key value <prompt>OAFIID:GNOME_BattstatApplet</"
+"prompt> which should be located in the path <filename>/apps/panel/applets</"
+"filename>."
+msgstr ""
+"Zvolte <guimenuitem>Editor nastavení</guimenuitem> v nabídce "
+"<guimenu>Aplikace</guimenu> a v podnabídce <guisubmenu>Systémové nástroje</"
+"guisubmenu>. Najděte klíčovou hodnotu <prompt>OAFIID:GNOME_BattstatApplet</"
+"prompt>, která by se měla nacházet v <filename>/apps/panel/applets</"
+"filename>."
 
-#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
+#: C/battstat.xml:499(para)
+msgid ""
+"Assuming the path is <filename>/apps/panel/applets/applet_1</filename>. In "
+"<filename>/apps/panel/applets/applet_1/prefs</filename> add a "
+"<guimenuitem>New Key...</guimenuitem> called <guilabel>no_hal</guilabel> and "
+"set it to the boolean value of true. This will disable the usage of HAL (see "
+"<xref linkend=\"battstat-troubleshooting-backends\"/> to learn how to check "
+"this)."
+msgstr ""
+"Předpokládejme cestu <filename>/apps/panel/applets/applet_1</filename>. V "
+"<filename>/apps/panel/applets/applet_1/prefs</filename> přidejte "
+"<guimenuitem>Nový klíč</guimenuitem> nazvaný <guilabel>no_hal</guilabel> a "
+"nastavte jej na pravdivostní hodnotu „true“. Tím se zakáže používání HAL "
+"(jak provést kontrolu popisuje <xref linkend=\"battstat-troubleshooting-"
+"backends\"/>)."
+
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
 #: C/battstat.xml:0(None)
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Marek Černocký <marek manet cz>, 2009"
-
-


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]