[epiphany/gnome-3-8] Updated Norwegian bokmål translat ioncommit 396836cf52938473ecbb11588cd27850df2eda7f
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Mon May 13 09:52:32 2013 +0200

    Updated Norwegian bokmål translation

 po/nb.po |   30 ++++++++++++++++++------------
 1 files changed, 18 insertions(+), 12 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index efa00f3..4b0353f 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -9,9 +9,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: epiphany 3.8.x\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=epiphany\n";
-"POT-Creation-Date: 2013-04-03 13:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-04-03 13:50+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=epiphany\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-05-13 09:48+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-05-13 09:52+0200\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmål <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: nb\n"
@@ -186,7 +187,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:26
 msgid "The visibility policy for the tabs bar."
-msgstr ""
+msgstr "Regelsett for synlighet for fanelinjen."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:27
 msgid ""
@@ -215,7 +216,7 @@ msgstr "Egendefinert sans-serif skrift"
 msgid ""
 "A value to be used to override sans-serif desktop font when use-gnome-fonts "
 "is set."
-msgstr ""
+msgstr "En verdi som skal brukes til å overstyre sans-serif skrivebordsskriften når use-gnome-fonts er satt."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:33
 msgid "Custom serif font"
@@ -225,7 +226,7 @@ msgstr "Egendefinert serif skrift"
 msgid ""
 "A value to be used to override serif desktop font when use-gnome-fonts is "
 "set."
-msgstr ""
+msgstr "En verdi som skal brukes til å overstyre serif skrivebordsskriften når use-gnome-fonts er satt."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:35
 msgid "Custom monospace font"
@@ -243,7 +244,7 @@ msgstr "Bruk egne farger"
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:38
 msgid "Use your own colors instead of the colors the page requests."
-msgstr ""
+msgstr "Bruk egne farger i stedet for fargene nettsiden forespør."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:39
 msgid "Use own fonts"
@@ -251,7 +252,7 @@ msgstr "Bruk egne skrifter"
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:40
 msgid "Use your own fonts instead of the fonts the page requests."
-msgstr ""
+msgstr "Bruk dine egne skrifter i stedet for skriftene som nettsiden forespør."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:41
 msgid "Use a custom CSS"
@@ -259,7 +260,7 @@ msgstr "Bruk egendefinert CSS"
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:42
 msgid "Use a custom CSS file to modify websites own CSS."
-msgstr ""
+msgstr "Bruk en egendefinert CSS-fil til å endre nettstedets egen CSS."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:43
 msgid "Enable spell checking"
@@ -277,7 +278,7 @@ msgstr "Forvalgt koding"
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:46
 msgid ""
 "Default encoding. Accepted values are the ones WebKitGTK+ can understand."
-msgstr ""
+msgstr "Forvalgt koding. Godkjente verdier er de som WebKitGTK+ kan forstå."
 
 #: ../data/org.gnome.epiphany.gschema.xml.h:47
 msgid "Size of disk cache"
@@ -460,7 +461,10 @@ msgid ""
 "You are currently browsing <em>incognito</em>. Pages viewed in this mode "
 "will not show up in your browsing history and all stored information will be "
 "cleared when you close the window."
-msgstr "Du er nå i <em>privat</em> modus. Sider som vises vil ikke vises i nettleserhistorikken og all 
lagret informasjon vil bli slettet når du lukker vinduet."
+msgstr ""
+"Du er nå i <em>privat</em> modus. Sider som vises vil ikke vises i "
+"nettleserhistorikken og all lagret informasjon vil bli slettet når du lukker "
+"vinduet."
 
 #: ../embed/ephy-embed.c:700
 #, c-format
@@ -915,7 +919,9 @@ msgstr "Oops!"
 msgid ""
 "Something went wrong while displaying this page. Please reload or visit a "
 "different page to continue."
-msgstr "Noe gikk galt under visning av denne siden. Vennligst last den på nytt eller besøk en annen side for 
å fortsette."
+msgstr ""
+"Noe gikk galt under visning av denne siden. Vennligst last den på nytt eller "
+"besøk en annen side for å fortsette."
 
 #: ../embed/ephy-web-view.c:2912
 #, c-format


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]