=?utf-8?q?=5Bgnome-disk-utility=5D_Updated_Norwegian_bokm=C3=A5l_translat?= =?utf-8?q?ion?=commit ecd518cf09e8584b78afea9762a45aa9b2709abb
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:  Wed Jan 23 13:50:53 2013 +0100

  Updated Norwegian bokmÃl translation

 po/nb.po | 968 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 559 insertions(+), 409 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index cc83b8b..9c681d7 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -2,14 +2,14 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the gnome-disk-utility package.
 #
-# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 2009-2012.
+# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 2009-2013.
 # Torstein Adolf Winterseth <kvikende fsfe org>, 2010.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-disk-utility 3.7.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-05 20:16+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-05 20:26+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-23 13:10+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-23 13:50+0100\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmÃl <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: \n"
@@ -27,8 +27,7 @@ msgstr "Montering av diskbilde"
 msgid "Mount Disk Images"
 msgstr "Monter diskbilder"
 
-#: ../data/gnome-disks.desktop.in.h:1 ../data/ui/about-dialog.ui.h:1
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1254
+#: ../data/gnome-disks.desktop.in.h:1 ../src/disks/gduwindow.c:1275
 msgid "Disks"
 msgstr "Disker"
 
@@ -36,9 +35,15 @@ msgstr "Disker"
 msgid "Manage Drives and Media"
 msgstr "HÃndter stasjoner og media"
 
+#: ../data/gnome-disks.desktop.in.h:3
+msgid ""
+"disk;drive;volume;harddisk;hdd;disc;cdrom;dvd;partition;iso;image;backup;"
+"restore;benchmark;raid;luks;encryption;S.M.A.R.T.;smart;"
+msgstr "disk;stasjon;volum;harddisk;hdd;disk;cdrom;dvd;partisjon;iso;avtrykk;sikkerhetskopi;gjenopprett;ytelsestest;raid;luks;kryptering;S.M.A.R.T;smart;"
+
 #: ../data/org.gnome.Disks.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Default location for the Create/Restore disk image dialogs"
-msgstr ""
+msgstr "Forvalgt lokasjon for dialogene lag/gjenopprett diskavtrykk"
 
 #: ../data/org.gnome.Disks.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid ""
@@ -48,7 +53,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gdu-sd.gschema.xml.in.in.h:1
 msgid "Activation of this plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivering av dette tillegget"
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gdu-sd.gschema.xml.in.in.h:2
 msgid "Whether this plugin would be activated by gnome-settings-daemon or not"
@@ -56,25 +61,25 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gdu-sd.gschema.xml.in.in.h:3
 msgid "Priority to use for this plugin"
-msgstr ""
+msgstr "Prioritet som skal brukes for dette tillegget"
 
 #: ../data/org.gnome.settings-daemon.plugins.gdu-sd.gschema.xml.in.in.h:4
 msgid "Priority to use for this plugin in gnome-settings-daemon startup queue"
 msgstr ""
 
-#: ../data/ui/about-dialog.ui.h:2
+#: ../data/ui/about-dialog.ui.h:1
 msgid ""
-"Copyright  2008-2012 Red Hat, Inc.\n"
-"Copyright  2008-2012 David Zeuthen"
+"Copyright  2008-2013 Red Hat, Inc.\n"
+"Copyright  2008-2013 David Zeuthen"
 msgstr ""
-"Opphavsrett  2008-2012 Red Hat, Inc.\n"
-"Opphavsrett  2008-2012 David Zeuthen"
+"Opphavsrett  2008-2013 Red Hat, Inc.\n"
+"Opphavsrett  2008-2013 David Zeuthen"
 
-#: ../data/ui/about-dialog.ui.h:4
+#: ../data/ui/about-dialog.ui.h:3
 msgid "View, modify and configure disks and media"
 msgstr "Vis, endre og konfigurer disker og medier"
 
-#: ../data/ui/about-dialog.ui.h:5
+#: ../data/ui/about-dialog.ui.h:4
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>"
 
@@ -128,7 +133,7 @@ msgstr "Disk eller enhet"
 
 #: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:9
 msgid "Sample Size"
-msgstr ""
+msgstr "StÃrrelse pà prÃve"
 
 #: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:10
 msgid "Benchmark Settings"
@@ -172,19 +177,22 @@ msgid ""
 "other hand exclusive access to the device is not needed (e.g. the disk or "
 "device can be in use)."
 msgstr ""
+"Ytelsestest av skrivehastighet for en disk krever eksklusiv tilgang til disken (f.eks. kan ikke disker eller partisjoner vÃre montert eller i bruk) og gjÃres ved à lese data for sà à skrive dem tilbake. Dette betyr at innholdet pà disken ikke endres.\n"
+"\n"
+"Hvis det ikke krysses av for dette vil skrivedelen av ytelsestesten ikke utfÃres og da trenger man ikke eksklusiv tilgang til enheten - altsà kan disker og partisjoner vÃre montert og i bruk."
 
 #: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:20
 msgid ""
 "Number of samples. Bigger number produces a more accurate picture of access "
 "time patterns but takes more time."
-msgstr ""
+msgstr "Antall prÃver. StÃrre antall gir et mer nÃyaktig bilde av mÃnster for disktilgang, men tar lengre tid."
 
 #: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:21
 msgid ""
 "The number of MiB (1048576 bytes) to read/write for each sample. Big sample "
 "sizes tend to produce more accurate benchmarks at the cost of the benchmark "
 "taking more time."
-msgstr ""
+msgstr "Antall MiB (1048576 bytes) som skal leses/skrives for hver prÃve. StÃrre prÃvestÃrrelser tenderer mot à gi mer nÃyaktige ytelsestester men da tar ytelsestesten lengre tid."
 
 #: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:22
 msgid "Access Time"
@@ -198,7 +206,7 @@ msgstr "Antall datapunkter"
 msgid ""
 "Number of samples. Bigger number produces more smooth graphs but the "
 "benchmark will take more time."
-msgstr ""
+msgstr "Antall prÃver. StÃrre antall gir jevnere grafer, men ytelsestesten vil ta lengre tid."
 
 #: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:1
 msgid "Change Passphrase"
@@ -269,34 +277,19 @@ msgid "Select a Folder"
 msgstr "Velg en mappe"
 
 #: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:5
-#: ../data/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:4
-msgid "Destination"
-msgstr "MÃl"
-
-#: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:6
-#: ../data/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:6
 msgid "Source"
 msgstr "Kilde"
 
-#: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:7
-#: ../data/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:5
-msgid "Progress"
-msgstr "Fremgang"
-
-#: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:8
+#: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:6
 msgid "_Start Creatingâ"
 msgstr "_Start oppretting â"
 
-#: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:9
-msgid "_Show in Folder"
-msgstr "Vi_s i mappe"
-
 #: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:1
 msgid "Create Partition"
 msgstr "Lag partisjon"
 
 #: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:2
-#: ../src/disks/gducreateraidarraydialog.c:576
+#: ../src/disks/gducreateraidarraydialog.c:575
 msgid "C_reate"
 msgstr "Opp_rett"
 
@@ -361,7 +354,7 @@ msgid "The free space following the partition, in megabytes"
 msgstr "Ledig plass etter partisjonering i megabyte"
 
 #. The contents of the device, for example 'Unknown', 'FAT (32-bit version)', 'Ext4 (version 1.0)', 'Swap (version 2)'
-#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:18 ../data/ui/disks.ui.h:38
+#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:18 ../data/ui/disks.ui.h:39
 msgid "Contents"
 msgstr "Innhold"
 
@@ -379,7 +372,7 @@ msgstr "RAID-_nivÃ"
 
 #: ../data/ui/create-raid-array-dialog.ui.h:4
 msgid "Chunk _Size"
-msgstr ""
+msgstr "_StÃrrelse pà blokk"
 
 #: ../data/ui/create-raid-array-dialog.ui.h:6
 msgid "Usable Size"
@@ -398,39 +391,98 @@ msgid "Drive Settings"
 msgstr "Innstillinger for stasjon"
 
 #: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:2
-msgid "_Standby Timeout"
-msgstr ""
+msgid "Apply Standby Timeout Settings"
+msgstr "Bruk innstillinger for tidsavbrudd for hvilemodus"
 
 #: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:3
-msgid "Enter Standby After"
+msgid ""
+"Turn on to configure Standby Timeout at startup and when the disk is "
+"connected"
 msgstr ""
 
 #: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:4
-msgid "_Advanced Power Management"
-msgstr "_Avansert strÃmstyring"
+msgid "Enter Standby After"
+msgstr "GÃ i hvilemodus etter"
 
 #: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:5
+msgid "_Standby"
+msgstr "_Hvilemodus"
+
+#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:6
+msgid "Apply Advanced Power Management Settings"
+msgstr "Innstillinger for avansert strÃmstyring"
+
+#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:7
+msgid "Turn on to configure APM at startup and when the disk is connected"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:8
 msgid "APM Level"
 msgstr "Nivà for strÃmstyring"
 
-#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:6
+#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:9
 msgid ""
 "Agressive spin-down may wear out the drive faster than anticipated. Please "
 "check the âStart/Stop Countâ SMART attribute from time to time"
 msgstr ""
 
-#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:7
-msgid "Automatic Aco_ustic Management"
+#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:10
+msgid "A_PM"
+msgstr "A_PM"
+
+#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:11
+msgid "Apply Automatic Acoustic Management Settings"
 msgstr ""
 
-#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:8
+#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:12
+msgid "Turn on to configure AAM at startup and when the disk is connected"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:13
 msgid "Vendor Recommended"
 msgstr ""
 
-#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:9
+#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:14
 msgid "AAM Level"
 msgstr "AAM-nivÃ"
 
+#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:15
+msgid "_AAM"
+msgstr "_AAM"
+
+#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:16
+#, fuzzy
+msgid "Apply Write Cache Settings"
+msgstr "Innstillinger for stasjon"
+
+#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:17
+msgid ""
+"Turn on to configure Write Cache setting at startup and when the disk is "
+"connected"
+msgstr "Slà pà konfigurasjon av skrivebufferinnstilling ved oppstart og nÃr disken kobles til"
+
+#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:18
+msgid "S_etting"
+msgstr "_Innstilling"
+
+#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:19
+msgid "Enable Write Cache"
+msgstr "Slà pà skrivebuffer"
+
+#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:20
+msgid "Disable Write Cache"
+msgstr "Slà av skrivebuffer"
+
+#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:21
+msgid ""
+"Performance is increased by enabling write caching, but leaves the system "
+"susceptible to data loss in the event of a power failure"
+msgstr "Ytelsen bedres ved à slà pà skrivebuffer, men gjÃr systemet mer sÃrbart for datatap hvis strÃmmen blir borte"
+
+#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:22
+msgid "Wr_ite Cache"
+msgstr "Skr_ivebuffer"
+
 #: ../data/ui/disks.ui.h:1
 msgid "Create a new partition"
 msgstr "Lag en ny partisjon"
@@ -448,198 +500,210 @@ msgid "Eject the media"
 msgstr "LÃs ut media"
 
 #: ../data/ui/disks.ui.h:5
+msgid "Power off the drive"
+msgstr "Slà av stasjonen"
+
+#: ../data/ui/disks.ui.h:6
 msgid "Unlock the encrypted device"
 msgstr "LÃs opp kryptert enhet"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:6
+#: ../data/ui/disks.ui.h:7
 msgid "Activate the swap space"
 msgstr "Aktiver det swapomrÃde"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:7
+#: ../data/ui/disks.ui.h:8
 msgid "Deactivate the swap space"
 msgstr "Slà av swapomrÃde"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:8
+#: ../data/ui/disks.ui.h:9
 msgid "Lock the encrypted device"
 msgstr "LÃs kryptert enhet"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:9
+#: ../data/ui/disks.ui.h:10
 msgid "More actions"
 msgstr "Flere handlinger"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:10
+#: ../data/ui/disks.ui.h:11
 msgid "Delete partition"
 msgstr "Slett partisjon"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:11
+#: ../data/ui/disks.ui.h:12
 msgid "Start RAID Array"
 msgstr "Start RAID-sett"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:12
+#: ../data/ui/disks.ui.h:13
 msgid "Stop RAID Array"
 msgstr "Stopp RAID-sett"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:13
+#: ../data/ui/disks.ui.h:14
 msgid "Detach Loop Device"
 msgstr "Koble fra lÃkkeenhet"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:14
+#: ../data/ui/disks.ui.h:15
 msgid "_Devices"
 msgstr "_Enheter"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:15
+#: ../data/ui/disks.ui.h:16
 msgid "Click to select multiple disks to perform operations on"
 msgstr "Klikk for à velge flere disker à utfÃre operasjoner pÃ"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:16
+#: ../data/ui/disks.ui.h:17
 msgid "Done"
 msgstr "Ferdig"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:17
+#: ../data/ui/disks.ui.h:18
 msgid "Select a device"
 msgstr "Velg en enhet"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:18
+#: ../data/ui/disks.ui.h:19
 msgid "Model"
 msgstr "Modell"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:19 ../data/ui/md-raid-disks-dialog.ui.h:2
+#: ../data/ui/disks.ui.h:20 ../data/ui/md-raid-disks-dialog.ui.h:2
 msgid "Serial Number"
 msgstr "Serienummer"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:20
+#: ../data/ui/disks.ui.h:21
 msgid "World Wide Name"
 msgstr "World Wide Name"
 
 #. The physical location of the drive, could be 'Connected to another seat' or 'Bay 11 of Promise VTrak' or 'USB connector II'
-#: ../data/ui/disks.ui.h:22
+#: ../data/ui/disks.ui.h:23
 msgid "Location"
 msgstr "Lokasjon"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:23
+#: ../data/ui/disks.ui.h:24
 msgid "Media"
 msgstr "Media"
 
 #. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the assessment of the attribute
-#: ../data/ui/disks.ui.h:24 ../data/ui/md-raid-disks-dialog.ui.h:3
+#: ../data/ui/disks.ui.h:25 ../data/ui/md-raid-disks-dialog.ui.h:3
 #: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1613
 msgid "Assessment"
 msgstr "Evaluering"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:25
-msgid "Eject media"
-msgstr "LÃs ut media"
-
 #: ../data/ui/disks.ui.h:26
+msgid "Eject the medium in the drive"
+msgstr "LÃs ut medie i stasjonen"
+
+#: ../data/ui/disks.ui.h:27
 msgid "Job"
 msgstr "Jobb"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:27
+#: ../data/ui/disks.ui.h:28
 msgid "Name"
 msgstr "Navn"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:28
+#: ../data/ui/disks.ui.h:29
 msgid "RAID Level"
 msgstr "RAID-nivÃ"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:29
+#: ../data/ui/disks.ui.h:30
 msgid "Size"
 msgstr "StÃrrelse"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:30
+#: ../data/ui/disks.ui.h:31
 msgid "State"
 msgstr "Tilstand"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:31
+#: ../data/ui/disks.ui.h:32
 msgid "Auto-clear"
 msgstr ""
 
 #. The filename or URI of the file that is used as backing store for the loop device.
-#: ../data/ui/disks.ui.h:33
+#: ../data/ui/disks.ui.h:34
 msgid "Backing File"
 msgstr "Underliggende fil"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:34
+#: ../data/ui/disks.ui.h:35
 msgid "Partitioning"
 msgstr "Partisjonering"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:35
+#: ../data/ui/disks.ui.h:36
 msgid "Bitmap"
 msgstr "Bitkart"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:36
+#: ../data/ui/disks.ui.h:37
 msgid "_Volumes"
 msgstr "_Volum"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:39
+#: ../data/ui/disks.ui.h:40
 msgid "Device"
 msgstr "Enhet"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:40
+#: ../data/ui/disks.ui.h:41
 msgid "Partition Type"
 msgstr "Type partisjon"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:41
+#: ../data/ui/disks.ui.h:42
 msgid "Formatâ"
 msgstr "Formater â"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:42
+#: ../data/ui/disks.ui.h:43
 msgid "Create Disk Imageâ"
 msgstr "Lag diskbilde â"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:43
+#: ../data/ui/disks.ui.h:44
 msgid "Restore Disk Imageâ"
 msgstr "Gjenopprett diskbilde â"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:44
+#: ../data/ui/disks.ui.h:45
 msgid "Benchmarkâ"
 msgstr "Ytelsestest â"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:45
+#: ../data/ui/disks.ui.h:46
 msgid "SMART Data & Self-Testsâ"
 msgstr "SMART-data og selvtester â"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:46
+#: ../data/ui/disks.ui.h:47
 msgid "Drive Settingsâ"
 msgstr "Innstillinger for stasjon â"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:47
+#: ../data/ui/disks.ui.h:48
 msgid "Standby Now"
 msgstr "Hvilemodus nÃ"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:48
+#: ../data/ui/disks.ui.h:49
 msgid "Wake-Up from Standby"
 msgstr "VÃkne fra hvilemodus"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:49
+#: ../data/ui/disks.ui.h:50
 msgid "Power Offâ"
 msgstr "Slà av â"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:50
+#: ../data/ui/disks.ui.h:51
 msgid "RAID Disksâ"
 msgstr "RAID-disker â"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:51
-msgid "Edit Partition Typeâ"
-msgstr "Rediger partisjonstype â"
-
 #: ../data/ui/disks.ui.h:52
-msgid "Edit Filesystem Labelâ"
-msgstr "Rediger etikett for filsystem â"
+msgid "Start Data Scrubbingâ"
+msgstr "Start dataoverskriving â"
 
 #: ../data/ui/disks.ui.h:53
+msgid "Stop Data Scrubbing"
+msgstr "Stopp dataoverskriving â"
+
+#: ../data/ui/disks.ui.h:54
+msgid "Edit Partitionâ"
+msgstr "Rediger partisjon â"
+
+#: ../data/ui/disks.ui.h:55
+msgid "Edit Filesystemâ"
+msgstr "Rediger filsystem â"
+
+#: ../data/ui/disks.ui.h:56
 msgid "Change Passphraseâ"
 msgstr "Bytt passordfrase â"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:54
+#: ../data/ui/disks.ui.h:57
 msgid "Edit Mount Optionsâ"
 msgstr "Rediger alternativer for montering â"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:55
+#: ../data/ui/disks.ui.h:58
 msgid "Edit Encryption Optionsâ"
 msgstr "Rediger alternativer for kryptering â"
 
-#: ../data/ui/disks.ui.h:56
+#: ../data/ui/disks.ui.h:59
 msgid "Create RAID"
 msgstr "Lag RAID-sett"
 
@@ -847,10 +911,20 @@ msgid "If checked, the device will be mounted at startup [!noauto]"
 msgstr ""
 
 #: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:21
+msgid "S_ymbolic Icon Name"
+msgstr "S_ymbolsk navn pà ikon"
+
+#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:22
+msgid ""
+"If set, the name of the symbolic icon to use in the device in the user "
+"interface [x-gvfs-symbolic-icon=]"
+msgstr ""
+
+#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:23
 msgid "Mount Opt_ions"
 msgstr "Alternat_iver for montering"
 
-#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:22
+#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:24
 msgid "The mount options stored in the <b>/etc/fstab</b> file"
 msgstr ""
 
@@ -997,14 +1071,14 @@ msgstr "B_ilde som skal gjenopprettes"
 msgid "Select Disk Image to restore"
 msgstr "Velg diskbilde som skal gjenopprettes"
 
-#: ../data/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:7
+#: ../data/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:4
+msgid "Destination"
+msgstr "MÃl"
+
+#: ../data/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:5
 msgid "_Start Restoringâ"
 msgstr "_Start gjenoppretting â"
 
-#: ../data/ui/select-disk-dialog.ui.h:1
-msgid "_Select"
-msgstr "_Velg"
-
 #: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:1
 msgid "SMART Data & Self-Tests"
 msgstr "SMART-data og selvtester"
@@ -1136,35 +1210,37 @@ msgstr "Feil ved Ãpning av Â%sÂ: %m"
 msgid "Error attaching disk image: %s (%s, %d)"
 msgstr "Feil ved tilkobling av diskbilde: %s (%s, %d)"
 
-#: ../src/disks/gduapplication.c:114
+#: ../src/disks/gduapplication.c:133
 msgid "Select device"
 msgstr "Velg en enhet"
 
-#: ../src/disks/gduapplication.c:115
+#: ../src/disks/gduapplication.c:134
 msgid "Show help options"
 msgstr "Vis alternativer for hjelp"
 
-#: ../src/disks/gduapplication.c:149
+#: ../src/disks/gduapplication.c:168
 #, c-format
 msgid "Error opening %s: %m\n"
 msgstr "Feil ved Ãpning av %s: %m\n"
 
-#: ../src/disks/gduapplication.c:158
-#, fuzzy, c-format
+#: ../src/disks/gduapplication.c:177
+#, c-format
 msgid "Error looking up block device for %s: %m\n"
-msgstr "Feil under gjenkjenning av stÃrrelse pà enhet"
+msgstr "Feil ved oppslag pà blokkenhet for %s: %m\n"
 
 #. Translators: Shown in the About dialog to convey version numbers.
 #. *       The first %s is the version of Disks (for example "3.6").
 #. *       The second %s is the version of the running udisks daemon (for example "2.0.90").
 #. *       The third, fourth and fifth %d are the major, minor and micro versions of libudisks2 that was used when compiling the Disks application (for example 2, 0 and 90).
 #.
-#: ../src/disks/gduapplication.c:235
+#: ../src/disks/gduapplication.c:254
 #, c-format
 msgid ""
 "gnome-disk-utility %s\n"
 "UDisks %s (built against %d.%d.%d)"
 msgstr ""
+"gnome-disk-utility %s\n"
+"UDisks %s (bygget mot %d.%d.%d)"
 
 #. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
 #. * or the next string for a longer explanation.
@@ -2047,30 +2123,30 @@ msgid "%.2f msec"
 msgstr "%.2f millisekund"
 
 #: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1174
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error getting size of device: %m"
-msgstr "Feil under gjenkjenning av stÃrrelse pà enhet"
+msgstr "Feil ved gjenkjenning av stÃrrelse pà enhet: %m"
 
 #: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1184
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error getting page size: %m\n"
-msgstr "Klarte ikke à sette partisjonsnavn"
+msgstr "Feil ved gjenkjenning av sidestÃrrelse: %m\n"
 
 #: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1218
 #: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1281
 #: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1300
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error seeking to offset %lld"
-msgstr "Feil ved lesing fra posisjon %"
+msgstr "Feil ved sÃking til posisjon %lld"
 
 #: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1229
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error pre-reading %s bytes from offset %s"
-msgstr "Feil ved lesing fra posisjon %"
+msgstr "Feil ved forhÃndslesing av %s bytes fra posisjon %s"
 
 #: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1241
 #, c-format
@@ -2079,46 +2155,46 @@ msgid "Error seeking to offset %s"
 msgstr "Feil ved sÃking til posisjon %s"
 
 #: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1255
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error reading %s from offset %s"
-msgstr "Feil ved lesing fra posisjon %"
+msgstr "Feil ved lesing av %s fra posisjon %s"
 
 #: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1290
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error pre-reading %lld bytes from offset %lld"
-msgstr "Feil ved lesing fra posisjon %"
+msgstr "Feil ved forhÃndslesing av %lld bytes fra posisjon %lld"
 
 #: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1311
 #, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error writing %lld bytes at offset %lld: %m"
-msgstr ""
+msgstr "Feil ved skriving av %lld bytes ved posisjon %lld: %m"
 
 #: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1321
 #, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Expected to write %lld bytes, only wrote %lld: %m"
-msgstr ""
+msgstr "Forventet à skrive %lld bytes. Skrev kun %lld: %m"
 
 #: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1331
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error syncing (at offset %lld): %m"
-msgstr "Feil ved lesing fra posisjon %"
+msgstr "Feil ved synkronisering (ved posisjon %lld): %m"
 
 #: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1371
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error seeking to offset %lld: %m"
-msgstr "Feil ved lesing fra posisjon %"
+msgstr "Feil ved sÃking til posisjon %lld: %m"
 
 #: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1383
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgctxt "benchmarking"
 msgid "Error reading %lld bytes from offset %lld"
-msgstr "Feil ved lesing fra posisjon %"
+msgstr "Feil ved lesing av %lld bytes fra posisjon %lld"
 
 #: ../src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:157
 msgid "Error updating /etc/crypttab"
@@ -2152,105 +2228,115 @@ msgstr "Styrke pà passordfrasen"
 #. *       The first %s is a name for the disk (e.g. 'sdb').
 #. *       The second %s is today's date and time, e.g. "March 2, 1976 6:25AM".
 #.
-#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:259
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:272
 #, c-format
 msgid "Disk Image of %s (%s).img"
 msgstr "Diskbilde av %s (%s).img"
 
-#. Translators: string used for conveying how long the copy took.
-#. *       The first %s is the amount of bytes copied (ex. "650 MB").
-#. *       The second %s is the time it took to copy (ex. "1 minute", or "Less than a minute").
-#. *       The third %s is the average amount of bytes transfered per second (ex. "8.9 MB").
+#. Translators: A descriptive string for the sound played when
+#. * there's a read error that's being ignored, see
+#. * CA_PROP_EVENT_DESCRIPTION
 #.
-#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:316
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:363
-#, c-format
-msgid "%s copied in %s (%s/sec)"
-msgstr "%s kopiert pà %s (%s/sek)"
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:303
+msgid "Disk image read error"
+msgstr "Lesefeil for diskbilde"
+
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:339
+msgid "Allocating Disk Image"
+msgstr "Allokerer diskbilde"
 
-#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:323
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:343
 msgid "Retrieving DVD keys"
 msgstr "Henter DVD-nÃkler"
 
-#. Translators: string used for conveying progress of copy operation when there are no errors.
-#. *       The first %s is the amount of bytes copied (ex. "650 MB").
-#. *       The second %s is the size of the device (ex. "8.5 GB").
-#. *       The third %s is the estimated amount of time remaining (ex. "1 minute" or "5 minutes").
-#. *       The fourth %s is the average amount of bytes transfered per second (ex. "8.9 MB").
-#.
-#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:338
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:381
-#, c-format
-msgid "%s of %s copied â %s remaining (%s/sec)"
-msgstr "%s av %s kopiert â %s gjenstÃr (%s/sek)"
-
-#. Translators: string used for convey progress of a copy operation where we don't know time remaining / speed.
-#. * The first two %s are strings with the amount of bytes (ex. "3.4 MB" and "300 MB").
-#.
-#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:351
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:394
-#, c-format
-msgid "%s of %s copied"
-msgstr "%s av %s kopiert"
-
 #. Translators: Shown when there are read errors and we skip some data.
 #. *       The first %s is the amount of unreadable data (ex. "512 kB").
 #.
-#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:362
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:352
 #, c-format
-msgid "%s replaced with zeroes because of read errors"
+msgid "%s unreadable (replaced with zeroes)"
 msgstr ""
 
 #. Translators: A descriptive string for the 'complete' sound, see CA_PROP_EVENT_DESCRIPTION
-#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:392
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:418
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:406
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:398
 msgid "Disk image copying complete"
 msgstr "Kopiering av diskbilde fullfÃrt"
 
-#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:428
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:435
 msgid "Error creating disk image"
 msgstr "Feil ved oppretting av diskbilde"
 
-#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:661
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:552
+#. Translators: Primary message in dialog shown if some data was unreadable while creating a disk image
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:476
 #, fuzzy
+msgid "Unrecoverable read errors while creating disk image"
+msgstr "Feil ved oppretting av diskbilde"
+
+#. Translators: Secondary message in dialog shown if some data was unreadable while creating a disk image.
+#. * The %f is the percentage of unreadable data (ex. 13.0).
+#. * The first %s is the amount of unreadable data (ex. "4.2 MB").
+#. * The second %s is the name of the device (ex "/dev/").
+#.
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:485
+#, c-format
+msgid ""
+"%2.1f%% (%s) of the data on the device â%sâ was unreadable and replaced with "
+"zeroes in the created disk image file. This typically happens if the medium "
+"is scratched or if there is physical damage to the drive"
+msgstr ""
+
+#. Translators: Label of secondary button in dialog if some data was unreadable while creating a disk image
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:491
+msgid "_Delete Disk Image File"
+msgstr "_Slett diskbildefil"
+
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:719
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:532
 msgid "Error determining size of device: "
-msgstr "Feil under gjenkjenning av stÃrrelse pà enhet"
+msgstr "Feil ved gjenkjenning av stÃrrelse pà enhet: "
 
-#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:668
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:559
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:726
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:539
 #, c-format
 msgid "Device is size 0"
 msgstr "Enheten er av stÃrrelse 0"
 
-#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:821
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:756
+msgid "Error allocating space for disk image file: "
+msgstr "Feil ved oppretting av diskbilde"
+
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:910
 #, c-format
 msgid "A file named â%sâ already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "En fil med navn Â%s eksisterer allerede. Vil du erstatte den?"
 
-#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:824
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:913
 #, c-format
 msgid ""
 "The file already exists in â%sâ. Replacing it will overwrite its contents."
-msgstr "Filen eksisterer allerede i Â%sÂ. Hvis du erstatter den vil innholdet bli overskrevet."
+msgstr ""
+"Filen eksisterer allerede i Â%sÂ. Hvis du erstatter den vil innholdet bli "
+"overskrevet."
 
-#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:827
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:916
 msgid "_Replace"
 msgstr "E_rstatt"
 
-#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:869
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:970
 msgid "Error opening file for writing"
 msgstr "Feil ved Ãpning av fil for skriving"
 
 #. Translators: Reason why suspend/logout is being inhibited
-#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:888
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:986
 msgctxt "create-inhibit-message"
 msgid "Copying device to disk image"
 msgstr "Kopierer enhet til diskbilde"
 
-#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:912
-msgid "Error showing item"
-msgstr "Feil ved visning av oppfÃring"
+#. Translators: this is the description of the job
+#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:992
+msgid "Creating Disk Image"
+msgstr "Lager diskbilde"
 
 #: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:379
 #: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:254
@@ -2343,7 +2429,7 @@ msgstr ""
 msgid "This is the last primary partition that can be created."
 msgstr "Dette er den siste primÃrpartisjonen som kan opprettes."
 
-#: ../src/disks/gducreateraidarraydialog.c:297
+#: ../src/disks/gducreateraidarraydialog.c:296
 #, c-format
 msgid "%d disk"
 msgid_plural "%d disks"
@@ -2354,21 +2440,21 @@ msgstr[1] "%d disker"
 #. *       The first %s is the number of disks e.g. '3 disks'.
 #. *       The second %s is the size of the disk e.g. '42 GB' or '3 TB'.
 #.
-#: ../src/disks/gducreateraidarraydialog.c:306
+#: ../src/disks/gducreateraidarraydialog.c:305
 #, c-format
 msgid "%s of %s each"
 msgstr "%s av %s hver"
 
-#: ../src/disks/gducreateraidarraydialog.c:418
+#: ../src/disks/gducreateraidarraydialog.c:417
 msgid "Error creating RAID array"
 msgstr "Feil ved oppretting av RAID-sett"
 
-#: ../src/disks/gducreateraidarraydialog.c:574
+#: ../src/disks/gducreateraidarraydialog.c:573
 #, fuzzy
 msgid "Are you sure you want to use the disks for a RAID array?"
 msgstr "Er du sikker pà at du vil formatere disken?"
 
-#: ../src/disks/gducreateraidarraydialog.c:575
+#: ../src/disks/gducreateraidarraydialog.c:574
 msgid "Existing content on the devices will be erased"
 msgstr ""
 
@@ -2402,23 +2488,23 @@ msgid ""
 "changed. To change the on-disk passphrase, use <i>Change Passphraseâ</i>"
 msgstr ""
 
-#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:559
+#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:560
 msgid "Disk Drives"
 msgstr "Diskenheter"
 
-#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:632
+#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:633
 msgid "RAID Arrays"
 msgstr ""
 
 #. Translators: Used in the device tree for a RAID Array, the first %s is the size
-#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:1096
+#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:1098
 #, c-format
 msgctxt "md-raid-tree-primary"
 msgid "%s RAID Array"
 msgstr ""
 
 #. Translators: Used in the device tree for a RAID Array where the size is not known
-#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:1102
+#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:1104
 msgctxt "md-raid-tree-primary"
 msgid "RAID Array"
 msgstr ""
@@ -2427,104 +2513,104 @@ msgstr ""
 #. *       The first %s is the name of the array (e.g. "My RAID Array").
 #. *       The second %s is the RAID level (e.g. "RAID-5").
 #.
-#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:1113
+#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:1115
 #, c-format
 msgctxt "md-raid-tree-secondary"
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:1262
+#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:1268
 msgid "Other Devices"
 msgstr "Andre enheter"
 
-#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:264
+#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:288
 msgctxt "standby-value"
 msgid "Never"
 msgstr "Aldri"
 
-#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:283
+#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:307
 msgctxt "standby-value"
 msgid "Vendor-defined"
 msgstr "Definert av produsent"
 
-#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:287
+#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:311
 msgctxt "standby-value"
 msgid "Reserved"
 msgstr "Reservert"
 
-#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:308
+#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:332
 msgctxt "apm-level"
 msgid "255 (Disabled)"
 msgstr "255 (slÃtt av)"
 
-#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:312
+#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:336
 #, c-format
 msgctxt "apm-level"
 msgid "%d (Spin-down permitted)"
 msgstr "%d (nedspinning tillatt)"
 
-#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:316
+#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:340
 #, c-format
 msgctxt "apm-level"
 msgid "%d (Spin-down not permitted)"
 msgstr "%d (nedspinning ikke tillatt)"
 
-#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:331
+#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:355
 msgctxt "aam-level"
 msgid "0 (Disabled)"
 msgstr "0 (slÃtt av)"
 
-#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:360
+#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:384
 msgid "Error setting configuration"
 msgstr "Feil ved setting av konfigurasjon"
 
 #. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
-#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:390
+#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:414
 msgid "Never"
 msgstr "Aldri"
 
 #. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
-#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:392
+#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:416
 msgid "5 minutes"
 msgstr "5 minutter"
 
 #. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
-#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:394
+#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:418
 msgid "10 minutes"
 msgstr "10 minutter"
 
 #. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
-#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:396
+#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:420
 msgid "15 minutes"
 msgstr "15 minutter"
 
 #. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
-#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:398
+#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:422
 msgid "3 hours"
 msgstr "3 timer"
 
 #. Translators: This is a mark on the APM scale. The string should be as short as possible
-#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:402
+#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:426
 msgid "Save Power"
 msgstr "Spar strÃm"
 
 #. Translators: This is a mark on the APM scale. The string should be as short as possible. The left arrow ("â") is to signify that the left part of the scale offers spindown. In RTL locales, please use a right arrow ("â") instead.
-#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:404
+#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:428
 msgid "â Spindown"
 msgstr ""
 
 #. Translators: This is a mark on the APM scale. The string should be as short as possible
-#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:406
+#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:430
 msgid "Perform Better"
 msgstr "Bedre ytelse"
 
 #. Translators: This is a mark on the AAM scale. The string should be as short as possible
-#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:410
+#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:434
 msgid "Quiet (Slow)"
 msgstr "Stille (treg)"
 
 #. Translators: This is a mark on the AAM scale. The string should be as short as possible
-#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:412
+#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:436
 msgid "Loud (Fast)"
 msgstr "HÃylydt (rask)"
 
@@ -2685,56 +2771,56 @@ msgid ""
 "recoverable by data recovery services"
 msgstr ""
 
-#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:152
+#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:154
 #, c-format
 msgid "Matches partition %d of the device with the given vital product data"
 msgstr ""
 
-#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:155
+#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:157
 msgid "Matches the whole disk of the device with the given vital product data"
 msgstr ""
 
-#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:160
+#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:162
 #, c-format
 msgid ""
 "Matches partition %d of any device connected at the given port or address"
 msgstr ""
 
-#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:163
+#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:165
 msgid ""
 "Matches the whole disk of any device connected at the given port or address"
 msgstr ""
 
-#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:167
+#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:169
 msgid "Matches any device with the given label"
 msgstr ""
 
-#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:171
+#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:173
 msgid "Matches the device with the given UUID"
 msgstr ""
 
-#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:175
+#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:177
 msgid "Matches the given device"
 msgstr ""
 
-#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:459
+#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:462
 msgid "The system may not work correctly if this entry is modified or removed."
 msgstr ""
 
-#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:518
+#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:523
 msgid "Error removing old /etc/fstab entry"
 msgstr "Feil ved fjerning av gammel oppfÃring fra /etc/fstab"
 
-#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:574
+#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:579
 msgid "Error adding new /etc/fstab entry"
 msgstr "Feil ved tillegg av ny oppfÃring i /etc/fstab"
 
-#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:598
+#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:603
 msgid "Error updating /etc/fstab entry"
 msgstr "Feil ved oppdatering av oppfÃring i /etc/fstab"
 
 #. Translators: Shown for a read-only device. The %s is the device file, e.g. /dev/sdb1
-#: ../src/disks/gdumdraiddisksdialog.c:251 ../src/disks/gduwindow.c:1966
+#: ../src/disks/gdumdraiddisksdialog.c:251 ../src/disks/gduwindow.c:2004
 #, c-format
 msgid "%s <span size=\"smaller\">(Read-Only)</span>"
 msgstr "%s <span size=\"smaller\">(Skrivebeskyttet)</span>"
@@ -2891,60 +2977,55 @@ msgctxt "Password strength"
 msgid "Strong"
 msgstr "Sterkt"
 
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:230
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:244
 msgid "Cannot restore image of size 0"
 msgstr "Kan ikke gjenopprette bilde med stÃrrelse 0"
 
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:239
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:253
 #, c-format
 msgid "The disk image is %s smaller than the target device"
 msgstr "Diskbilde er %s mindre enn mÃlenheten"
 
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:248
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:262
 #, c-format
 msgid "The disk image is %s bigger than the target device"
 msgstr "Diskbilde er %s stÃrre enn mÃlenheten"
 
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:454
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:435
 msgid "Error restoring disk image"
 msgstr "Feil ved gjenoppretting av diskbilde"
 
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:730
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:722
 msgid "Error opening file for reading"
 msgstr "Feil ved Ãpning av fil for lesing"
 
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:744
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:736
 msgid "Error determing size of file"
 msgstr "Klarte ikke à bestemme stÃrrelse pà filen"
 
 #. Translators: Reason why suspend/logout is being inhibited
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:760
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:749
 msgctxt "restore-inhibit-message"
 msgid "Copying disk image to device"
 msgstr "Kopierer diskbilde til enhet"
 
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:806
+#. Translators: this is the description of the job
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:755
+msgid "Restoring Disk Image"
+msgstr "Gjenoppretter diskbilde"
+
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:807
 msgid "Are you sure you want to write the disk image to the device?"
 msgstr "Er du sikker pà at du vil skrive diskbildet til enheten?"
 
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:807
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:808
 msgid "All existing data will be lost"
 msgstr "Alle eksisterende data vil gà tapt"
 
-#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:808
+#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:809
 msgid "_Restore"
 msgstr "Gjenopp_rett"
 
-#: ../src/disks/gduselectdiskdialog.c:277
-msgctxt "select-disk-dialog"
-msgid "Select Disks"
-msgstr "Velg disker"
-
-#: ../src/disks/gduselectdiskdialog.c:281
-msgctxt "select-disk-dialog"
-msgid "Select Disk"
-msgstr "Velg disk"
-
 #: ../src/disks/gduunlockdialog.c:86
 msgid "Error unlocking encrypted device"
 msgstr "Feil ved opplÃsing av kryptert enhet"
@@ -2953,14 +3034,14 @@ msgstr "Feil ved opplÃsing av kryptert enhet"
 msgid "The encryption passphrase was retrieved from the keyring"
 msgstr "Passordfrase for kryptering ble hentet fra nÃkkelringen"
 
-#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:532 ../src/disks/gduwindow.c:2585
+#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:536 ../src/disks/gduwindow.c:2755
 msgid "No Media"
 msgstr "Ingen media"
 
 #. Translators: This is shown in the volume grid for a partition with a name/label.
 #. *       The %d is the partition number. The %s is the name
 #.
-#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1536
+#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1556
 #, c-format
 msgctxt "volume-grid"
 msgid "Partition %d: %s"
@@ -2969,28 +3050,28 @@ msgstr "Partisjon %d: %s"
 #. Translators: This is shown in the volume grid for a partition with no name/label.
 #. *       The %d is the partition number
 #.
-#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1543
+#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1563
 #, c-format
 msgctxt "volume-grid"
 msgid "Partition %d"
 msgstr "Partisjon %d"
 
-#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1580
+#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1600
 msgctxt "volume-grid"
 msgid "Free Space"
 msgstr "Ledig plass."
 
-#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1622
+#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1643
 msgctxt "volume-grid"
 msgid "Extended Partition"
 msgstr "Utvidet partisjon"
 
-#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1646
+#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1667
 msgctxt "volume-grid"
 msgid "Filesystem"
 msgstr "Filsystem"
 
-#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1664
+#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1689
 msgctxt "volume-grid"
 msgid "Swap"
 msgstr "Swap"
@@ -3000,119 +3081,149 @@ msgstr "Swap"
 #. *       The first %s is the array name (e.g. 'MirrorOnTheWall').
 #. *       The second %s is the homehost (e.g. 'thinkpad').
 #.
-#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1693
+#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1718
 #, c-format
 msgctxt "volume-grid"
 msgid "%s [local to %s]"
 msgstr ""
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:709
+#: ../src/disks/gduwindow.c:730
 msgid "Error deleting loop device"
 msgstr "Feil ved sletting av lÃkkeenhet"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:809 ../src/disks/gduwindow.c:880
+#: ../src/disks/gduwindow.c:830 ../src/disks/gduwindow.c:901
 msgid "Error attaching disk image"
 msgstr "Feil ved tilkobling av diskbilde"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:849
+#: ../src/disks/gduwindow.c:870
 msgid "Select Disk Image to Attach"
 msgstr "Velg diskbilde som skal kobles til"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:853
+#: ../src/disks/gduwindow.c:874
 msgid "_Attach"
 msgstr "_Koble til"
 
 #. Add a RO check button that defaults to RO
-#: ../src/disks/gduwindow.c:858
+#: ../src/disks/gduwindow.c:879
 msgid "Set up _read-only loop device"
 msgstr "Sett opp sk_rivebeskyttet lÃkkeenhet"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:859
+#: ../src/disks/gduwindow.c:880
 msgid ""
 "If checked, the loop device will be read-only. This is useful if you donât "
 "want the underlying file to be modified"
 msgstr ""
 
 #. Translators: This is the short-cut to open the disks/drive gear menu
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1618
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1651
 msgctxt "accelerator"
 msgid "F10"
 msgstr ""
 
 #. Translators: This is the short-cut to format a disk
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1623
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1656
 msgctxt "accelerator"
 msgid "<Ctrl>F"
 msgstr ""
 
 #. Translators: This is the short-cut to view SMART data for a disk
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1628
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1661
 msgctxt "accelerator"
 msgid "<Ctrl>S"
 msgstr ""
 
 #. Translators: This is the short-cut to view RAID Disks for a RAID array
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1633
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1666
 msgctxt "accelerator"
 msgid "<Ctrl>R"
 msgstr ""
 
+#. Translators: This is the short-cut to view the "Drive Settings" dialog for a hard disk
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1671
+msgctxt "accelerator"
+msgid "<Ctrl>E"
+msgstr ""
+
 #. Translators: This is the short-cut to open the volume gear menu
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1638
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1676
 msgctxt "accelerator"
 msgid "<Shift>F10"
 msgstr ""
 
 #. Translators: This is the short-cut to format a volume
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1645
+#: ../src/disks/gduwindow.c:1683
 msgctxt "accelerator"
 msgid "<Shift><Ctrl>F"
 msgstr ""
 
-#. Translators: Shown instead of e.g. "10 seconds remaining" when we've passed
-#. * the expected end time...
+#. Translators: Used for job progress.
+#. *       The first %s is the estimated amount of time remaining (ex. "1 minute" or "5 minutes").
+#. *       The second %s is the average amount of bytes transfered per second (ex. "8.9 MB").
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:1998
-msgctxt "job-remaining-exceeded"
-msgid "Almost doneâ"
-msgstr "Nesten ferdig â"
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2042
+#, fuzzy, c-format
+msgctxt "job-remaining-with-rate"
+msgid "%s remaining (%s/sec)"
+msgstr "%s gjenstÃr"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2003
+#. Translators: Used for job progress.
+#. *       The first %s is the estimated amount of time remaining (ex. "1 minute" or "5 minutes").
+#.
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2050
 #, c-format
 msgctxt "job-remaining"
 msgid "%s remaining"
 msgstr "%s gjenstÃr"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2089 ../src/disks/gduwindow.c:2902
+#. Translators: Used to convey job progress where the amount of bytes to process is known.
+#. *       The first %s is the amount of bytes processed (ex. "650 MB").
+#. *       The second %s is the total amount of bytes to process (ex. "8.5 GB").
+#. *       The third %s is the estimated amount of time remaining including speed (if known) (ex. "1 minute remaining", "5 minutes remaining (42.3 MB/s)", "Less than a minute remaining").
+#.
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2065
+#, c-format
+msgid "%s of %s â %s"
+msgstr "%s av %s â %s"
+
+#. Translators: Used in job progress bar.
+#. *       The %s is the job description (e.g. "Erasing Device").
+#. *       The %f is the completion percentage (between 0.0 and 100.0).
+#.
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2152
+#, c-format
+msgid "%s: %2.1f%%"
+msgstr "%s: %2.1f%%"
+
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2224 ../src/disks/gduwindow.c:3069
 msgid "Block device is empty"
 msgstr "Blokkenhet er tom"
 
 #. Translators: Shown for unknown partitioning type. The first %s is the low-level type.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2112
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2247
 #, c-format
 msgctxt "partitioning"
 msgid "Unknown (%s)"
 msgstr "Ukjent (%s)"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2173
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2328
 msgid "RAID array is not running"
 msgstr "RAID-sett kjÃrer ikke"
 
 #. Translators: Used in the main window for a RAID array, the first %s is the size
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2192
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2349
 #, c-format
 msgctxt "md-raid-window"
 msgid "%s RAID Array"
 msgstr "%s RAID-sett"
 
 #. Translators: Used in the main window for a RAID array where the size is not known
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2198
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2355
 msgctxt "md-raid-window"
 msgid "RAID Array"
 msgstr "RAID-sett"
 
 #. Translators: shown as the device for a RAID array that is not currently running
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2224
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2381
 msgctxt "mdraid"
 msgid "Not running"
 msgstr "KjÃrer ikke"
@@ -3122,20 +3233,20 @@ msgstr "KjÃrer ikke"
 #. *       The first %s is the array name (e.g. "My Raid Disk").
 #. *       The second %s is the hostname that the RAID array belongs to (e.g. "big-server-042").
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2292
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2448
 #, c-format
 msgctxt "mdraid"
 msgid "%s (local to %s)"
 msgstr "%s (lokal til %s)"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2332
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2488
 #, c-format
 msgid "%d Disk"
 msgid_plural "%d Disks"
 msgstr[0] "%d disk"
 msgstr[1] "%d disker"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2344
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2500
 #, c-format
 msgctxt "mdraid-disks-and-chunk-size"
 msgid "%s, %s Chunk"
@@ -3145,20 +3256,20 @@ msgstr "%s, %s del"
 #. *       The first %s is the long description of the RAID level e.g. "RAID 6 (Dual Distributed Parity)".
 #. *       The second %s is the number of RAID disks optionally with the chunk size e.g. "8 disks" or "8 disks, 512 KiB Chunk".
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2353
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2509
 #, c-format
 msgctxt "mdraid"
 msgid "%s, %s"
 msgstr "%s, %s"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2373
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2529
 #, c-format
 msgid "%d disk is missing"
 msgid_plural "%d disks are missing"
 msgstr[0] ""
 msgstr[1] ""
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2379
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2535
 msgctxt "mdraid"
 msgid "ARRAY IS DEGRADED"
 msgstr ""
@@ -3166,62 +3277,50 @@ msgstr ""
 #. Translators: The first %s is the sentence 'ARRAY IS DEGRADED'.
 #. *       The second %s conveys the number of devices missing e.g. "1 disk is missing".
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2383
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2539
 #, c-format
 msgctxt "mdraid-degraded"
 msgid "%s â %s"
 msgstr "%s â %s"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2394 ../src/disks/gduwindow.c:2423
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2550 ../src/disks/gduwindow.c:2566
 msgctxt "mdraid-state"
 msgid "Running"
 msgstr "KjÃrer"
 
-#. Translators: Shown in the 'State' field for MD-RAID when not running and can be started
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2401
+#. Translators: Shown in the 'State' field for MD-RAID when not running
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2555
 msgctxt "mdraid-state"
 msgid "Not running"
 msgstr "KjÃrer ikke"
 
-#. Translators: Shown in the 'State' field for MD-RAID when not running and can only be started degraded
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2406
-msgctxt "mdraid-state"
-msgid "Not running â Can only start degraded"
-msgstr ""
-
-#. Translators: Shown in the 'State' field for MD-RAID when not running
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2411
-msgctxt "mdraid-state"
-msgid "Not running â Not enough disks to start"
-msgstr ""
-
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2432
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2575
 msgctxt "mdraid-state"
-msgid "Redundancy check underway"
+msgid "Data Scrubbing"
 msgstr ""
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2436
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2580
 msgctxt "mdraid-state"
-msgid "Redundancy check and repair underway"
+msgid "Data Scrubbing and Repair"
 msgstr ""
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2440
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2585
 msgctxt "mdraid-state"
 msgid "Resyncing"
 msgstr ""
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2444
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2589
 msgctxt "mdraid-state"
 msgid "Recovering"
 msgstr ""
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2448
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2593
 msgctxt "mdraid-state"
 msgid "Frozen"
 msgstr ""
 
 #. Translators: String for conveying the raid array is misconfigured
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2464
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2609
 msgctxt "raid-split-brain"
 msgid "RAID ARRAY IS MISCONFIGURED"
 msgstr ""
@@ -3230,88 +3329,119 @@ msgstr ""
 #. * http://en.wikipedia.org/wiki/Split-brain_(computing)
 #. * for more details
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2470
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2615
 msgctxt "raid-split-brain"
-msgid "Split-brain syndrome"
+msgid "Split-Brain"
 msgstr ""
 
 #. Translators: Combiner for the RAID split-brain strings.
 #. *       The first %s is "SYSTEM IS MISCONFIGURED".
-#. *       The second %s is "Split-brain syndrome" as a hyperlink.
+#. *       The second %s is "Split-Brain" as a hyperlink.
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2476
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2621
 #, c-format
 msgctxt "raid-split-brain"
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
+#. Translators: Shown in RAID progress bar.
+#. *       The first %s is about the operation, e.g. 'Data Scrubbing'.
+#. *       The second is the percentage completed, e.g. '42.5%'
+#.
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2651
+#, c-format
+msgctxt "raid-state-progress"
+msgid "%s: %s"
+msgstr ""
+
+#. Translators: Used for MD-RAID sync operation.
+#. *       The first %s is the estimated amount of time remaining (ex. "1 minute" or "5 minutes").
+#. *       The second %s is the average amount of bytes transfered per second (ex. "8.9 MB").
+#.
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2678
+#, c-format
+msgctxt "mdraid-sync-op"
+msgid "%s remaining (%s/sec)"
+msgstr "%s gjenstÃr (%s/sek)"
+
 #. Translators: Shown in "Location" when drive is connected to another seat than where
 #. * our application is running.
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2689
+#: ../src/disks/gduwindow.c:2858
 msgid "Connected to another seat"
 msgstr "Tilkoblet et annet sete"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:2835
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3002
 msgid "Loop device is empty"
 msgstr "LÃkkeenheten er tom"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3078
+#. Translators: Shown in 'Size' field for a filesystem where we know the amount of unused
+#. *       space.
+#. *       The first %s is a short string with the size (e.g. '69 GB (68,719,476,736 bytes)').
+#. *       The second %s is a short string with the space free (e.g. '43 GB').
+#. *       The %f is the percentage in use (e.g. 62.2).
+#.
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3241
+#, c-format
+msgid "%s â %s free (%.1f%% full)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3271
 msgctxt "partition type"
 msgid "Unknown"
 msgstr "Ukjent"
 
 #. Translators: Use for mount point '/' simply because '/' is too small to hit as a hyperlink
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3106
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3299
 msgctxt "volume-content-fs"
 msgid "Filesystem Root"
 msgstr "Rot for filsystem"
 
 #. Translators: Shown as in-use part of 'Contents'. The first %s is the mount point, e.g. /media/foobar
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3114
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3307
 #, c-format
 msgctxt "volume-content-fs"
 msgid "Mounted at %s"
 msgstr "Montert pà %s"
 
 #. Translators: Shown when the device is not mounted next to the "In Use" label
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3120
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3313
 msgctxt "volume-content-fs"
 msgid "Not Mounted"
 msgstr "Ikke montert"
 
 #. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the swap device is in use
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3143
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3336
 msgctxt "volume-content-swap"
 msgid "Active"
 msgstr "Aktiv"
 
 #. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the swap device is not in use
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3149
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3342
 msgctxt "volume-content-swap"
 msgid "Not Active"
 msgstr "Ikke aktiv"
 
 #. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the encrypted device is unlocked
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3162
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3355
 msgctxt "volume-content-luks"
 msgid "Unlocked"
 msgstr "Ikke lÃst"
 
 #. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the encrypted device is unlocked
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3168
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3361
 msgctxt "volume-content-luks"
 msgid "Locked"
 msgstr "LÃst"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3178
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3371
 msgctxt "volume-contents-msdos-ext"
 msgid "Extended Partition"
 msgstr "Utvidet partisjon"
 
 #. Translators: Shown as a hyperlink in the 'Contents' field for a member of an RAID Array
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3188
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3381
 msgctxt "volume-contents-raid"
 msgid "Go To Array"
 msgstr "GÃ til sett"
@@ -3320,7 +3450,7 @@ msgstr "GÃ til sett"
 #. *       The first %s is the usual contents string (e.g. "Linux RAID Member").
 #. *       The second %s is the hyperlink "Go To Array".
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3193
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3386
 #, c-format
 msgctxt "volume-contents-raid"
 msgid "%s â %s"
@@ -3330,155 +3460,159 @@ msgstr "%s â %s"
 #. *       The first %s is the usual contents string e.g. "Swapspace" or "Ext4 (version 1.0)".
 #. *       The second %s is either "Mounted at /path/to/fs", "Not Mounted, "Active", "Not Active", "Unlocked" or "Locked".
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3211
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3404
 #, c-format
 msgctxt "volume-contents-combiner"
 msgid "%s â %s"
 msgstr "%s â %s"
 
 #. Translators: used to convey free space for partitions
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3346
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3504
 msgid "Unallocated Space"
 msgstr "Ikke allokert plass"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3699
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3883
+msgid "An error occurred when requesting data redundancy check"
+msgstr ""
+
+#. Translators: Heading for data scrubbing dialog
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3901
+msgctxt "mdraid-scrub-dialog"
+msgid "Data Scrubbing"
+msgstr ""
+
+#. Translators: Message for data scrubbing dialog
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3903
+msgctxt "mdraid-scrub-dialog"
+msgid ""
+"As storage devices can develop bad blocks at any time it is valuable to "
+"regularly read all blocks on all disks in a RAID array so as to catch such "
+"bad blocks early.\n"
+"\n"
+"The RAID array will remain operational for the duration of the operation but "
+"performance will be impacted. For more information about data scrubbing, see "
+"the <a href='https://raid.wiki.kernel.org/index.php/";
+"RAID_Administration'>RAID Administration</a> article."
+msgstr ""
+
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3908
+msgctxt "mdraid-scrub-dialog"
+msgid "_Start"
+msgstr "_Start"
+
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3909
+msgctxt "mdraid-scrub-dialog"
+msgid "_Repair mismatched blocks, if possible"
+msgstr ""
+
+#: ../src/disks/gduwindow.c:3956
 msgid "An error occurred when trying to put the drive into standby mode"
 msgstr ""
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3745
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4002
 msgid "An error occurred when trying to wake up the drive from standby mode"
 msgstr ""
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3790
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4047
 #, fuzzy
 msgid "Error powering off drive"
 msgstr "Feil ved montering av filsystem"
 
-#. Translators: Heading for powering off a device with a single drive
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3844
-msgid "Are you sure you want to power off the drive?"
-msgstr "Er du sikker pà at du vil slà av disken?"
-
-#. Translators: Message for powering off a device with a single drive
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3846
-msgid ""
-"This operation will prepare the system for the drive to be removed and "
-"powered down."
-msgstr ""
-
 #. Translators: Heading for powering off a device with multiple drives
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3851
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4099
 msgid "Are you sure you want to power off the drives?"
 msgstr "Er du sikker pà at du vil slà av diskene?"
 
 #. Translators: Message for powering off a device with multiple drives
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3853
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4101
 msgid ""
 "This operation will prepare the system for the following drives to be "
-"removed and powered down."
-msgstr ""
+"powered down and removed."
+msgstr "Denne operasjonen vil forberede systemet for à slà av og fjerne fÃlgende stasjoner."
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3859
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4105
 msgid "_Power Off"
 msgstr "_Slà av"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3919
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4182
 msgid "Error mounting filesystem"
 msgstr "Feil ved montering av filsystem"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:3959 ../src/disks/gduwindow.c:4931
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4222 ../src/disks/gduwindow.c:5198
 msgid "Error unmounting filesystem"
 msgstr "Feil ved avmontering av filsystem"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4104
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4367
 msgid "Error deleting partition"
 msgstr "Feil ved sletting av partisjon"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4142
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4405
 msgid "Are you sure you want to delete the partition?"
 msgstr "Er du sikker pà at du vil slette partisjonen?"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4143
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4406
 msgid "All data on the partition will be lost"
 msgstr "Alle data pà partisjonen vil gà tapt"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4144
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4407
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Slett"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4175
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4438
 msgid "Error ejecting media"
 msgstr "Feil ved utlÃsing av medie"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4229
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4495
 msgid "Error starting RAID array"
 msgstr "Feil ved oppstart av RAID-sett"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4252
-#, fuzzy
-msgctxt "mdraid"
-msgid "Are you sure you want to start the RAID array degraded?"
-msgstr "Er du sikker pà at du vil formatere disken?"
-
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4253
-msgctxt "mdraid"
-msgid "A degraded RAID array is vulnerable to data- and performance-loss"
-msgstr ""
-
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4254
-msgctxt "mdraid"
-msgid "_Start"
-msgstr "_Start"
-
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4287
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4537
 msgid "Error stopping RAID array"
 msgstr "Feil ved stopp av RAID-sett"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4374
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4624
 msgid "Error locking encrypted device"
 msgstr "Feil under lÃsing av kryptert enhet"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4439
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4689
 msgid "Error starting swap"
 msgstr "Feil ved oppstart av swap"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4476
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4726
 msgid "Error stopping swap"
 msgstr "Feil ved stopp av swap"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4515
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4765
 #, fuzzy
 msgid "Error setting bitmap for the RAID array"
 msgstr "Feil ved oppstart av RAID-sett"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4581
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4831
 #, fuzzy
 msgid "Error setting autoclear flag"
 msgstr "Klarte ikke à sette flagg for partisjon"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4634 ../src/disks/gduwindow.c:4689
-#, fuzzy
+#: ../src/disks/gduwindow.c:4884 ../src/disks/gduwindow.c:4948
 msgid "Error canceling job"
-msgstr "Feil under setting av etikett"
+msgstr "Feil ved avbryting av jobb"
 
 #. Translators: Shown when no devices are selected but multiple selection is active.
 #.
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4803
+#: ../src/disks/gduwindow.c:5070
 msgctxt "multi-disk-menu"
 msgid "No _Devices Selected"
 msgstr "Ingen _enheter valgt"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4813
+#: ../src/disks/gduwindow.c:5080
 #, c-format
 msgid "%d _Device Selected (%s)"
 msgid_plural "%d _Devices Selected (%s)"
 msgstr[0] "%d _enhet valgt (%s)"
 msgstr[1] "%d _enheter valgt (%s)"
 
-#: ../src/disks/gduwindow.c:4951
-#, fuzzy
+#: ../src/disks/gduwindow.c:5218
 msgid "Error locking device"
-msgstr "Feil under lÃsing av kryptert enhet"
+msgstr "Feil ved lÃsing av enhet"
 
 #: ../src/libgdu/gduutils.c:91
 msgid "All Files"
@@ -3600,87 +3734,103 @@ msgstr "%s"
 
 #. Translators: Shown in confirmation dialogs with a list of devices that will be affected by the action
 #: ../src/libgdu/gduutils.c:702
-#, fuzzy
 msgctxt "confirmation-list-of-devices"
 msgid "Affected Devices"
-msgstr "Andre enheter"
+msgstr "PÃvirkede enheter"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:793
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:792
 msgid "RAID 0"
 msgstr "RAID 0"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:794
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:793
 msgid "Stripe"
 msgstr "Stripet"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:799
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:798
 msgid "RAID 1"
 msgstr "RAID 1"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:800
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:799
 msgid "Mirror"
 msgstr "Speil"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:805
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:804
 msgid "RAID 4"
 msgstr "RAID 4"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:806
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:805
 msgid "Dedicated Parity"
 msgstr "Dedikert paritet"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:811
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:810
 msgid "RAID 5"
 msgstr "RAID 5"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:812
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:811
 msgid "Distributed Parity"
 msgstr "Distribuert paritet"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:817
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:816
 msgid "RAID 6"
 msgstr "RAID 6"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:818
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:817
 msgid "Double Distributed Parity"
 msgstr "Dobbelt distribuert paritet"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:823
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:822
 msgid "RAID 10"
 msgstr "RAID 10"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:824
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:823
 msgid "Stripe of Mirrors"
 msgstr "Stripe med speil"
 
-#: ../src/libgdu/gduutils.c:829
+#: ../src/libgdu/gduutils.c:828
 #, c-format
 msgid "RAID (%s)"
 msgstr "RAID (%s)"
 
 #. Translators: This is used as the title of the SMART failure notification
-#: ../src/notify/gdusdmonitor.c:356
+#: ../src/notify/gdusdmonitor.c:403
 msgctxt "notify-smart"
 msgid "Hard Disk Problems Detected"
-msgstr ""
+msgstr "Problemer med harddisk funnet"
 
 #. Translators: This is used as the text of the SMART failure notification
-#: ../src/notify/gdusdmonitor.c:358
+#: ../src/notify/gdusdmonitor.c:405
 msgctxt "notify-smart"
-msgid "One or more hard disks are likely to fail soon."
-msgstr ""
+msgid "A hard disk is likely to fail soon."
+msgstr "En harddisk vil sannsynligvis feile snart."
 
 #. Translators: Text for button in SMART failure notification
-#: ../src/notify/gdusdmonitor.c:362
+#: ../src/notify/gdusdmonitor.c:409
 msgctxt "notify-smart"
 msgid "Examine"
 msgstr "UndesÃk"
 
+#. Translators: This is used as the title of the MD-RAID degraded notification
+#: ../src/notify/gdusdmonitor.c:416
+msgctxt "notify-mdraid"
+msgid "RAID Problems Detected"
+msgstr "Problemer med RAID funnet"
+
+#. Translators: This is used as the text of the MD-RAID degraded notification
+#: ../src/notify/gdusdmonitor.c:418
+msgctxt "notify-mdraid"
+msgid "A RAID array is degraded."
+msgstr "Et RAID-sett er nedgradert"
+
+#. Translators: Text for button in MD-RAID degraded notification
+#: ../src/notify/gdusdmonitor.c:422
+msgctxt "notify-mdraid"
+msgid "Examine"
+msgstr "UndesÃk"
+
 #: ../src/notify/gdu-sd-plugin.gnome-settings-plugin.in.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Disks Problem Monitor"
-msgstr "Montering av diskbilde"
+msgstr "OvervÃking av diskproblemer"
 
 #: ../src/notify/gdu-sd-plugin.gnome-settings-plugin.in.h:2
 msgid "Warns about problems with disks and storage devices"
-msgstr ""
+msgstr "Advarer om problemer med disker og lagringsenheter"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]