=?utf-8?q?=5Bnautilus=5D_Updated_Norwegian_bokm=C3=A5l_translation?=commit a88fbb5d7bba159edceb2c0995647f288cb578e1
Author: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>
Date:   Mon Jan 21 11:03:59 2013 +0100

    Updated Norwegian bokmÃl translation

 po/nb.po |  544 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 272 insertions(+), 272 deletions(-)
---
diff --git a/po/nb.po b/po/nb.po
index cac2450..7a3d120 100644
--- a/po/nb.po
+++ b/po/nb.po
@@ -1,6 +1,6 @@
 # Norwegian bokmÃl translation of nautilus.
 # Copyright (C) 2000-2005 Free Software Foundation, Inc.
-# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 2000-2012.
+# Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>, 2000-2013.
 # Ãsmund SkjÃveland <aasmunds fys uio no>, 2003.
 # Terance Edward Sola <terance lyse net>, 2005.
 # Ãivind Hoel <ohoel cvs gnome org>, 2006.
@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: nautilus 3.7.x\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-07 11:53+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-07 11:54+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-21 11:03+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-21 11:03+0100\n"
 "Last-Translator: Kjartan Maraas <kmaraas gnome org>\n"
 "Language-Team: Norwegian bokmÃl <i18n-nb lister ping uio no>\n"
 "Language: no\n"
@@ -128,7 +128,7 @@ msgstr " (ugyldig Unicode)"
 #: ../libnautilus-private/nautilus-bookmark.c:108
 #: ../libnautilus-private/nautilus-desktop-link.c:134
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-utilities.c:275
-#: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-places-sidebar.c:511
+#: ../src/nautilus-pathbar.c:295 ../src/nautilus-places-sidebar.c:514
 #: ../src/nautilus-query-editor.c:1164
 #: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:310
 msgid "Home"
@@ -161,7 +161,7 @@ msgstr "Lim inn tekst som er lagret pà utklippstavlen"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:370 ../src/nautilus-view.c:7172
+#: ../libnautilus-private/nautilus-clipboard.c:370 ../src/nautilus-view.c:7176
 msgid "Select _All"
 msgstr "Velg _alt"
 
@@ -927,7 +927,7 @@ msgstr "Alle oppfÃringer i papirkurven vil bli slettet for godt."
 #. Empty Trash menu item
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:1363
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2241
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2695
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2698
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "_TÃm papirkurv"
 
@@ -1070,7 +1070,7 @@ msgstr "Ikke tÃ_m papirkurv"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-operations.c:2372
-#: ../src/nautilus-view.c:6425
+#: ../src/nautilus-view.c:6429
 #, c-format
 msgid "Unable to access â%sâ"
 msgstr "Kan ikke aksessere Â%sÂ"
@@ -1426,23 +1426,23 @@ msgstr "Kan ikke merke oppstartsfil med tillit (kjÃrbar)"
 
 #. Reset to default info
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:135
-#: ../src/nautilus-view.c:2502
+#: ../src/nautilus-view.c:2506
 msgid "Undo"
 msgstr "Angre"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:138
-#: ../src/nautilus-view.c:2503
+#: ../src/nautilus-view.c:2507
 msgid "Undo last action"
 msgstr "Angre forrige handling"
 
 #. Reset to default info
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:142
-#: ../src/nautilus-view.c:2521
+#: ../src/nautilus-view.c:2525
 msgid "Redo"
 msgstr "GjÃr om"
 
 #: ../libnautilus-private/nautilus-file-undo-operations.c:145
-#: ../src/nautilus-view.c:2522
+#: ../src/nautilus-view.c:2526
 msgid "Redo last undone action"
 msgstr "GjÃr om angret handling"
 
@@ -2400,11 +2400,11 @@ msgid "Send files by mail, instant messageâ"
 msgstr "Send filer via e-post eller lynmelding â"
 
 #. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
-#: ../src/nautilus-application.c:227 ../src/nautilus-window-slot.c:1597
+#: ../src/nautilus-application.c:231 ../src/nautilus-window-slot.c:1597
 msgid "Oops! Something went wrong."
 msgstr "Oops! Noe gikk galt."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:229
+#: ../src/nautilus-application.c:233
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to create a required folder. Please create the following folder, or "
@@ -2415,7 +2415,7 @@ msgstr ""
 "rettighetene slik at den kan opprettes:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:234
+#: ../src/nautilus-application.c:238
 #, c-format
 msgid ""
 "Unable to create required folders. Please create the following folders, or "
@@ -2426,7 +2426,7 @@ msgstr ""
 "rettighetene slik at de kan opprettes:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:368
+#: ../src/nautilus-application.c:372
 msgid ""
 "Nautilus 3.0 deprecated this directory and tried migrating this "
 "configuration to ~/.config/nautilus"
@@ -2434,7 +2434,7 @@ msgstr ""
 "Nautilus 3.0 bruker ikke denne katalogen lenger og prÃvde à migrere "
 "konfigurasjonen til ~/.config/nautilus"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:847
+#: ../src/nautilus-application.c:851
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.c:196
 #: ../src/nautilus-window-menus.c:253
 #, c-format
@@ -2445,62 +2445,62 @@ msgstr ""
 "En feil oppsto under vising av hjelp: \n"
 "%s"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1018
+#: ../src/nautilus-application.c:1022
 msgid "--check cannot be used with other options."
 msgstr "--check kan ikke brukes med sammen med andre flagg."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1024
+#: ../src/nautilus-application.c:1028
 msgid "--quit cannot be used with URIs."
 msgstr "--quit kan ikke brukes med URIer."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1031
+#: ../src/nautilus-application.c:1035
 msgid "--geometry cannot be used with more than one URI."
 msgstr "--geometry kan ikke brukes med mer enn Ãn URI."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1037
+#: ../src/nautilus-application.c:1041
 msgid "--select must be used with at least an URI."
 msgstr "--selevt mà brukes med mer minst Ãn URI."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1135
+#: ../src/nautilus-application.c:1139
 msgid "Perform a quick set of self-check tests."
 msgstr "UtfÃr et raskt sett med selvsjekk-tester."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1141
+#: ../src/nautilus-application.c:1145
 msgid "Show the version of the program."
 msgstr "Vis versjonen av programmet."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1143
+#: ../src/nautilus-application.c:1147
 msgid "Create the initial window with the given geometry."
 msgstr "Opprett startvinduet med en oppgitt geometri."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1143
+#: ../src/nautilus-application.c:1147
 msgid "GEOMETRY"
 msgstr "GEOMETRI"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1145
+#: ../src/nautilus-application.c:1149
 msgid "Only create windows for explicitly specified URIs."
 msgstr "Kun opprett Nautilus-vinduer for eksplisitt spesifiserte URIer."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1147
+#: ../src/nautilus-application.c:1151
 msgid ""
 "Do not manage the desktop (ignore the preference set in the preferences "
 "dialog)."
 msgstr ""
 "Ikke tegn opp skrivebordet (ignorer brukervalg satt i brukervalg-dialogen)."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1149
+#: ../src/nautilus-application.c:1153
 msgid "Quit Nautilus."
 msgstr "Avslutt Nautilus."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1151
+#: ../src/nautilus-application.c:1155
 msgid "Select specified URI in parent folder."
 msgstr "Velg oppgitt URI i opphavsmappen."
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1152
+#: ../src/nautilus-application.c:1156
 msgid "[URI...]"
 msgstr "[URI â]"
 
-#: ../src/nautilus-application.c:1165
+#: ../src/nautilus-application.c:1169
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -2512,13 +2512,13 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: this is a fatal error quit message printed on the
 #. * command line
-#: ../src/nautilus-application.c:1175
+#: ../src/nautilus-application.c:1179
 msgid "Could not parse arguments"
 msgstr "Kunne ikke lese argumenter"
 
 #. Translators: this is a fatal error quit message printed on the
 #. * command line
-#: ../src/nautilus-application.c:1207
+#: ../src/nautilus-application.c:1211
 msgid "Could not register the application"
 msgstr "Kunne ikke registrere program"
 
@@ -2597,12 +2597,12 @@ msgstr "KjÃ_r"
 msgid "No bookmarks defined"
 msgstr "Ingen bokmerker definert"
 
-#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:710 ../src/nautilus-places-sidebar.c:242
+#: ../src/nautilus-bookmarks-window.c:710 ../src/nautilus-places-sidebar.c:243
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Bokmerker"
 
 #: ../src/nautilus-bookmarks-window.ui.h:1
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2630
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2633
 msgid "Remove"
 msgstr "Fjern"
 
@@ -2796,8 +2796,8 @@ msgstr "K_oble til"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:706 ../src/nautilus-view.c:7142
-#: ../src/nautilus-view.c:8675
+#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:706 ../src/nautilus-view.c:7146
+#: ../src/nautilus-view.c:8679
 msgid "E_mpty Trash"
 msgstr "TÃ_m papirkurv"
 
@@ -2829,8 +2829,8 @@ msgid "Empty Trash"
 msgstr "TÃm papirkurv"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:752 ../src/nautilus-trash-bar.c:212
-#: ../src/nautilus-view.c:7143
+#: ../src/nautilus-desktop-canvas-view.c:752 ../src/nautilus-trash-bar.c:213
+#: ../src/nautilus-view.c:7147
 msgid "Delete all items in the Trash"
 msgstr "Slett alle oppfÃringer i papirkurven"
 
@@ -2892,7 +2892,7 @@ msgstr "Kommando"
 
 #. hardcode "Desktop"
 #: ../src/nautilus-desktop-window.c:92 ../src/nautilus-desktop-window.c:263
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:523
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:526
 msgid "Desktop"
 msgstr "Skrivebord"
 
@@ -3084,8 +3084,8 @@ msgstr "_SpÃr hver gang"
 
 #. trash
 #: ../src/nautilus-file-management-properties.ui.h:19
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:537
-#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:315 ../src/nautilus-trash-bar.c:194
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:540
+#: ../src/nautilus-shell-search-provider.c:315 ../src/nautilus-trash-bar.c:195
 msgid "Trash"
 msgstr "Papirkurv"
 
@@ -3388,7 +3388,7 @@ msgstr "Kunne ikke laste bildeinformasjon"
 
 #: ../src/nautilus-image-properties-page.c:708
 #: ../src/nautilus-list-model.c:378 ../src/nautilus-window-slot.c:606
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:2244
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:2245
 msgid "Loadingâ"
 msgstr "Laster â"
 
@@ -3468,9 +3468,9 @@ msgstr "Denne lenken kan ikke brukes fordi mÃlet, Â%sÂ, ikke eksisterer."
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-mime-actions.c:652 ../src/nautilus-view.c:7200
-#: ../src/nautilus-view.c:7314 ../src/nautilus-view.c:8288
-#: ../src/nautilus-view.c:8592
+#: ../src/nautilus-mime-actions.c:652 ../src/nautilus-view.c:7204
+#: ../src/nautilus-view.c:7318 ../src/nautilus-view.c:8292
+#: ../src/nautilus-view.c:8596
 msgid "Mo_ve to Trash"
 msgstr "Fl_ytt til papirkurv"
 
@@ -3587,221 +3587,221 @@ msgstr[1] "Ãpner %d oppfÃringer."
 msgid "Close tab"
 msgstr "Lukk fane"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:234
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:235
 msgid "Devices"
 msgstr "Enheter"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:493
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:496
 msgid "Places"
 msgstr "Steder"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:500
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:503
 msgid "Recent"
 msgstr "Nylig brukt"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:502
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:505
 msgid "Recent files"
 msgstr "Nylig brukte filer"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:513 ../src/nautilus-window-menus.c:534
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:516 ../src/nautilus-window-menus.c:534
 msgid "Open your personal folder"
 msgstr "Ãpne din personlige mappe"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:525
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:528
 msgid "Open the contents of your desktop in a folder"
 msgstr "Ãpne innholdet pà ditt skrivebord i en mappe"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:539
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:542
 msgid "Open the trash"
 msgstr "Ãpne papirkurven"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:591 ../src/nautilus-places-sidebar.c:616
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:791
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:594 ../src/nautilus-places-sidebar.c:619
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:794
 #, c-format
 msgid "Mount and open %s"
 msgstr "Monter og Ãpne %s"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:691
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:694
 msgid "Open the contents of the File System"
 msgstr "Ãpne innholdet i filsystemet"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:769
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:772
 msgid "Network"
 msgstr "Nettverk"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:775
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:778
 msgid "Browse Network"
 msgstr "Bla gjennom nettverk"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:777
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:780
 msgid "Browse the contents of the network"
 msgstr "Bla gjennom innholdet pà nettverket"
 
 #. Adjust start/stop items to reflect the type of the drive
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1609 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2679
-#: ../src/nautilus-view.c:7242 ../src/nautilus-view.c:7266
-#: ../src/nautilus-view.c:7338 ../src/nautilus-view.c:7924
-#: ../src/nautilus-view.c:7928 ../src/nautilus-view.c:8011
-#: ../src/nautilus-view.c:8015 ../src/nautilus-view.c:8113
-#: ../src/nautilus-view.c:8117
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1612 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2682
+#: ../src/nautilus-view.c:7246 ../src/nautilus-view.c:7270
+#: ../src/nautilus-view.c:7342 ../src/nautilus-view.c:7928
+#: ../src/nautilus-view.c:7932 ../src/nautilus-view.c:8015
+#: ../src/nautilus-view.c:8019 ../src/nautilus-view.c:8117
+#: ../src/nautilus-view.c:8121
 msgid "_Start"
 msgstr "_Start"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1610 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2686
-#: ../src/nautilus-view.c:7246 ../src/nautilus-view.c:7270
-#: ../src/nautilus-view.c:7342 ../src/nautilus-view.c:7953
-#: ../src/nautilus-view.c:8040 ../src/nautilus-view.c:8142
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1613 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2689
+#: ../src/nautilus-view.c:7250 ../src/nautilus-view.c:7274
+#: ../src/nautilus-view.c:7346 ../src/nautilus-view.c:7957
+#: ../src/nautilus-view.c:8044 ../src/nautilus-view.c:8146
 #: ../src/nautilus-window-menus.c:469
 msgid "_Stop"
 msgstr "_Stopp"
 
 #. start() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_SHUTDOWN is normally not used
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1615
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1618
 msgid "_Power On"
 msgstr "_Slà pÃ"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1616 ../src/nautilus-view.c:7957
-#: ../src/nautilus-view.c:8044 ../src/nautilus-view.c:8146
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1619 ../src/nautilus-view.c:7961
+#: ../src/nautilus-view.c:8048 ../src/nautilus-view.c:8150
 msgid "_Safely Remove Drive"
 msgstr "_Fjern stasjon pà en trygg mÃte"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1619
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1622
 msgid "_Connect Drive"
 msgstr "_Koble til stasjon"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1620
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1623
 msgid "_Disconnect Drive"
 msgstr "Ko_ble fra stasjon"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1623
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1626
 msgid "_Start Multi-disk Device"
 msgstr "_Start enhet med flere disker"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1624
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1627
 msgid "_Stop Multi-disk Device"
 msgstr "_Stopp enhet med flere disker"
 
 #. stop() for type G_DRIVE_START_STOP_TYPE_PASSWORD is normally not used
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1628 ../src/nautilus-view.c:8027
-#: ../src/nautilus-view.c:8129
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1631 ../src/nautilus-view.c:8031
+#: ../src/nautilus-view.c:8133
 msgid "_Unlock Drive"
 msgstr "LÃs _opp stasjon"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1629 ../src/nautilus-view.c:7969
-#: ../src/nautilus-view.c:8056 ../src/nautilus-view.c:8158
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1632 ../src/nautilus-view.c:7973
+#: ../src/nautilus-view.c:8060 ../src/nautilus-view.c:8162
 msgid "_Lock Drive"
 msgstr "_LÃs stasjon"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1706 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2315
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:1709 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2318
 #, c-format
 msgid "Unable to start %s"
 msgstr "Kan ikke starte %s"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2074 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2102
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2130
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2077 ../src/nautilus-places-sidebar.c:2105
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2133
 #, c-format
 msgid "Unable to eject %s"
 msgstr "Kan ikke lÃse ut %s"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2270
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2273
 #, c-format
 msgid "Unable to poll %s for media changes"
 msgstr "Kan ikke sjekke %s for bytte av medie"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2370
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2373
 #, c-format
 msgid "Unable to stop %s"
 msgstr "Kan ikke stoppe %s"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2601 ../src/nautilus-view.c:7114
-#: ../src/nautilus-view.c:8516
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2604 ../src/nautilus-view.c:7118
+#: ../src/nautilus-view.c:8520
 msgid "_Open"
 msgstr "_Ãpne"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2609 ../src/nautilus-view.c:7126
-#: ../src/nautilus-view.c:7296 ../src/nautilus-view.c:8237
-#: ../src/nautilus-view.c:8570
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2612 ../src/nautilus-view.c:7130
+#: ../src/nautilus-view.c:7300 ../src/nautilus-view.c:8241
+#: ../src/nautilus-view.c:8574
 msgid "Open in New _Tab"
 msgstr "Ãpne i ny _fane"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2616 ../src/nautilus-view.c:8229
-#: ../src/nautilus-view.c:8550
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2619 ../src/nautilus-view.c:8233
+#: ../src/nautilus-view.c:8554
 msgid "Open in New _Window"
 msgstr "Ãpne i nytt _vindu"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2624
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2627
 msgid "_Add Bookmark"
 msgstr "_Legg til bokmerke"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2639
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2642
 msgid "Renameâ"
 msgstr "Endre navn"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2651 ../src/nautilus-view.c:7230
-#: ../src/nautilus-view.c:7254 ../src/nautilus-view.c:7326
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2654 ../src/nautilus-view.c:7234
+#: ../src/nautilus-view.c:7258 ../src/nautilus-view.c:7330
 msgid "_Mount"
 msgstr "_Monter"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2658 ../src/nautilus-view.c:7234
-#: ../src/nautilus-view.c:7258 ../src/nautilus-view.c:7330
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2661 ../src/nautilus-view.c:7238
+#: ../src/nautilus-view.c:7262 ../src/nautilus-view.c:7334
 msgid "_Unmount"
 msgstr "_Avmonter"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2665 ../src/nautilus-view.c:7238
-#: ../src/nautilus-view.c:7262 ../src/nautilus-view.c:7334
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2668 ../src/nautilus-view.c:7242
+#: ../src/nautilus-view.c:7266 ../src/nautilus-view.c:7338
 msgid "_Eject"
 msgstr "LÃs _ut"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2672 ../src/nautilus-view.c:7250
-#: ../src/nautilus-view.c:7274 ../src/nautilus-view.c:7346
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2675 ../src/nautilus-view.c:7254
+#: ../src/nautilus-view.c:7278 ../src/nautilus-view.c:7350
 msgid "_Detect Media"
 msgstr "_Gjenkjenn media"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2707
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:2710
 msgid "_Properties"
 msgstr "E_genskaper"
 
-#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:3263
+#: ../src/nautilus-places-sidebar.c:3268
 msgid "Computer"
 msgstr "Datamaskin"
 
 #: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:108
-#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:158
-#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:216
-#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:272
+#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:160
+#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:218
+#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:274
 msgid "File Operations"
 msgstr "Filoperasjoner"
 
-#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:117
+#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:119
 msgid "Show Details"
 msgstr "Vis detaljer"
 
-#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:152
-#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:174
+#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:154
+#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:176
 #, c-format
 msgid "%'d file operation active"
 msgid_plural "%'d file operations active"
 msgstr[0] "%'d aktiv filoperasjon"
 msgstr[1] "%'d aktive filoperasjoner"
 
-#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:273
+#: ../src/nautilus-progress-ui-handler.c:275
 msgid "All file operations have been successfully completed"
 msgstr "Alle filoperasjoner er fullfÃrt"
 
@@ -4063,7 +4063,7 @@ msgstr "Ãpne med"
 msgid "Creating Properties window."
 msgstr "Oppretter egenskaper-vindu."
 
-#: ../src/nautilus-properties-window.c:5459
+#: ../src/nautilus-properties-window.c:5460
 msgid "Select Custom Icon"
 msgstr "Velg egendefinert ikon"
 
@@ -4144,16 +4144,16 @@ msgstr "Alternativer for visning"
 msgid "Location options"
 msgstr "Alternativer for lokasjon"
 
-#: ../src/nautilus-trash-bar.c:202
+#: ../src/nautilus-trash-bar.c:203
 msgid "Restore"
 msgstr "Gjenopprett"
 
-#: ../src/nautilus-trash-bar.c:205
+#: ../src/nautilus-trash-bar.c:206
 msgid "Restore selected items to their original position"
 msgstr "Gjenopprett valgte oppfÃringer til sin opprinnelige posisjon"
 
 #. Translators: "Empty" is an action (for the trash) , not a state
-#: ../src/nautilus-trash-bar.c:209
+#: ../src/nautilus-trash-bar.c:210
 msgid "Empty"
 msgstr "Tom"
 
@@ -4199,7 +4199,7 @@ msgstr "_Mappe:"
 msgid "Select Folder to Save Search In"
 msgstr "Velg mappe for lagring av sÃk"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2255
+#: ../src/nautilus-view.c:2259
 msgid ""
 "Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
 "configuration to ~/.local/share/nautilus"
@@ -4207,27 +4207,27 @@ msgstr ""
 "Nautilus 3.6 bruker ikke denne katalogen lenger og prÃvde à migrere "
 "konfigurasjonen til ~/.local/share/nautilus"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2683
+#: ../src/nautilus-view.c:2687
 msgid "Content View"
 msgstr "Innholdsvisning"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2684
+#: ../src/nautilus-view.c:2688
 msgid "View of the current folder"
 msgstr "Visning for aktiv mappe"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2879 ../src/nautilus-view.c:2914
+#: ../src/nautilus-view.c:2883 ../src/nautilus-view.c:2918
 #, c-format
 msgid "â%sâ selected"
 msgstr "Â%s valgt"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2881
+#: ../src/nautilus-view.c:2885
 #, c-format
 msgid "%'d folder selected"
 msgid_plural "%'d folders selected"
 msgstr[0] "%'d mappe valgt"
 msgstr[1] "%'d mapper valgt"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2891
+#: ../src/nautilus-view.c:2895
 #, c-format
 msgid "(containing %'d item)"
 msgid_plural "(containing %'d items)"
@@ -4235,14 +4235,14 @@ msgstr[0] "(med %'d oppfÃring)"
 msgstr[1] "(med %'d oppfÃringer)"
 
 #. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
-#: ../src/nautilus-view.c:2902
+#: ../src/nautilus-view.c:2906
 #, c-format
 msgid "(containing a total of %'d item)"
 msgid_plural "(containing a total of %'d items)"
 msgstr[0] "(med totalt %'d oppfÃring)"
 msgstr[1] "(med totalt %'d oppfÃringer)"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:2917
+#: ../src/nautilus-view.c:2921
 #, c-format
 msgid "%'d item selected"
 msgid_plural "%'d items selected"
@@ -4250,7 +4250,7 @@ msgstr[0] "%'d oppfÃring valgt"
 msgstr[1] "%'d oppfÃringer valgt"
 
 #. Folders selected also, use "other" terminology
-#: ../src/nautilus-view.c:2924
+#: ../src/nautilus-view.c:2928
 #, c-format
 msgid "%'d other item selected"
 msgid_plural "%'d other items selected"
@@ -4261,7 +4261,7 @@ msgstr[1] "%'d andre oppfÃringer valgt"
 #. * needs to use something other than parentheses. The
 #. * the message in parentheses is the size of the selected items.
 #.
-#: ../src/nautilus-view.c:2938
+#: ../src/nautilus-view.c:2942
 #, c-format
 msgid "(%s)"
 msgstr "(%s)"
@@ -4273,113 +4273,113 @@ msgstr "(%s)"
 #. * message about the number of other items and the
 #. * total size of those items.
 #.
-#: ../src/nautilus-view.c:2962
+#: ../src/nautilus-view.c:2966
 #, c-format
 msgid "%s %s, %s %s"
 msgstr "%s %s, %s, %s"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:4335
+#: ../src/nautilus-view.c:4339
 #, c-format
 msgid "Open With %s"
 msgstr "Ãpne med %s"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:4337
+#: ../src/nautilus-view.c:4341
 #, c-format
 msgid "Use â%sâ to open the selected item"
 msgid_plural "Use â%sâ to open the selected items"
 msgstr[0] "Bruk Â%s til à Ãpne valgt oppfÃring"
 msgstr[1] "Bruk Â%s til à Ãpne valgte oppfÃringer"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:5080
+#: ../src/nautilus-view.c:5084
 #, c-format
 msgid "Run â%sâ on any selected items"
 msgstr "KjÃr Â%s pà valgte oppfÃringer"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:5334
+#: ../src/nautilus-view.c:5338
 #, c-format
 msgid "Create a new document from template â%sâ"
 msgstr "Lag et nytt dokument fra mal Â%sÂ"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:5934
+#: ../src/nautilus-view.c:5938
 msgid "Select Destination"
 msgstr "Velg mÃl"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:5938
+#: ../src/nautilus-view.c:5942
 msgid "_Select"
 msgstr "_Velg"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: ../src/nautilus-view.c:6452
+#: ../src/nautilus-view.c:6456
 #, c-format
 msgid "Unable to remove â%sâ"
 msgstr "Kan ikke fjerne Â%sÂ"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: ../src/nautilus-view.c:6479
+#: ../src/nautilus-view.c:6483
 #, c-format
 msgid "Unable to eject â%sâ"
 msgstr "Kan ikke lÃse ut Â%sÂ"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:6501
+#: ../src/nautilus-view.c:6505
 msgid "Unable to stop drive"
 msgstr "Kan ikke stoppe stasjon"
 
 #. Translators: %s is a file name formatted for display
-#: ../src/nautilus-view.c:6603
+#: ../src/nautilus-view.c:6607
 #, c-format
 msgid "Unable to start â%sâ"
 msgstr "Kan ikke starte Â%sÂ"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-view.c:7094
+#: ../src/nautilus-view.c:7098
 msgid "New _Document"
 msgstr "Nytt _dokument"
 
 #. name, stock id, label
-#: ../src/nautilus-view.c:7095
+#: ../src/nautilus-view.c:7099
 msgid "Open Wit_h"
 msgstr "Ãpne _med"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7096
+#: ../src/nautilus-view.c:7100
 msgid "Choose a program with which to open the selected item"
 msgstr "Velg et program du vil Ãpne valgte oppfÃring med"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7098 ../src/nautilus-view.c:7351
+#: ../src/nautilus-view.c:7102 ../src/nautilus-view.c:7355
 #: ../src/nautilus-window-menus.c:573
 msgid "P_roperties"
 msgstr "E_genskaper"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7099 ../src/nautilus-view.c:8663
+#: ../src/nautilus-view.c:7103 ../src/nautilus-view.c:8667
 msgid "View or modify the properties of each selected item"
 msgstr "Vis eller modifiser egenskapene for hver av de valgte oppfÃringene"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7106
+#: ../src/nautilus-view.c:7110
 msgid "New _Folder"
 msgstr "Ny _mappe"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7107
+#: ../src/nautilus-view.c:7111
 msgid "Create a new empty folder inside this folder"
 msgstr "Lag en ny tom mappe i denne mappen"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7110
+#: ../src/nautilus-view.c:7114
 msgid "New Folder with Selection"
 msgstr "Ny mappe med utvalg"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7111
+#: ../src/nautilus-view.c:7115
 msgid "Create a new folder containing the selected items"
 msgstr "Lag en ny mappe med valgte oppfÃringer"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7115
+#: ../src/nautilus-view.c:7119
 msgid "Open the selected item in this window"
 msgstr "Ãpne valgt oppfÃring i dette vinduet"
 
@@ -4388,66 +4388,66 @@ msgstr "Ãpne valgt oppfÃring i dette vinduet"
 #. Location-specific actions
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7122 ../src/nautilus-view.c:7292
+#: ../src/nautilus-view.c:7126 ../src/nautilus-view.c:7296
 msgid "Open in Navigation Window"
 msgstr "Ãpne i et navigeringsvindu"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7123
+#: ../src/nautilus-view.c:7127
 msgid "Open each selected item in a navigation window"
 msgstr "Ãpne hver valgt oppfÃring i et navigeringsvindu"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7127
+#: ../src/nautilus-view.c:7131
 msgid "Open each selected item in a new tab"
 msgstr "Ãpne hver valgt oppfÃring i en ny fane"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7130
+#: ../src/nautilus-view.c:7134
 msgid "Other _Applicationâ"
 msgstr "_Annet program â"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7131 ../src/nautilus-view.c:7135
+#: ../src/nautilus-view.c:7135 ../src/nautilus-view.c:7139
 msgid "Choose another application with which to open the selected item"
 msgstr "Velg et annet program du vil Ãpne valgt oppfÃring med"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7134
+#: ../src/nautilus-view.c:7138
 msgid "Open With Other _Applicationâ"
 msgstr "Ãpne med et _annet program â"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7138
+#: ../src/nautilus-view.c:7142
 msgid "_Open Scripts Folder"
 msgstr "_Ãpne skript-mappe"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7139
+#: ../src/nautilus-view.c:7143
 msgid "Show the folder containing the scripts that appear in this menu"
 msgstr "Vis mappen som inneholder skriptene som vises i denne menyen"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7147
+#: ../src/nautilus-view.c:7151
 msgid "Prepare the selected files to be moved with a Paste command"
 msgstr "GjÃr klar valgte filer for flytting med kommandoen ÂLim inn filerÂ"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7151
+#: ../src/nautilus-view.c:7155
 msgid "Prepare the selected files to be copied with a Paste command"
 msgstr "GjÃr klar valgte filer for kopiering med kommandoen ÂLim inn filerÂ"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7155
+#: ../src/nautilus-view.c:7159
 msgid "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command"
 msgstr ""
 "Flytt eller kopier filer som er valgt tidligere med kommandoene ÂKlipp ut "
@@ -4457,12 +4457,12 @@ msgstr ""
 #. accelerator for paste
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7160 ../src/nautilus-view.c:7309
+#: ../src/nautilus-view.c:7164 ../src/nautilus-view.c:7313
 msgid "_Paste Into Folder"
 msgstr "_Lim filer inn i mappe"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7161
+#: ../src/nautilus-view.c:7165
 msgid ""
 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into the "
 "selected folder"
@@ -4472,130 +4472,130 @@ msgstr ""
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7164
+#: ../src/nautilus-view.c:7168
 msgid "Copy Toâ"
 msgstr "Kopier til â"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7165
+#: ../src/nautilus-view.c:7169
 msgid "Copy selected files to another location"
 msgstr "Kopier valgte filer til en annen lokasjon"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7168
+#: ../src/nautilus-view.c:7172
 msgid "Move Toâ"
 msgstr "Flytt til â"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7169
+#: ../src/nautilus-view.c:7173
 msgid "Move selected files to another location"
 msgstr "Flytt valgte filer til en annen lokasjon"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7173
+#: ../src/nautilus-view.c:7177
 msgid "Select all items in this window"
 msgstr "Velg alle oppfÃringer i dette vinduet"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7176
+#: ../src/nautilus-view.c:7180
 msgid "Select I_tems Matchingâ"
 msgstr "Velg oppfÃringer med _treff pà â"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7177
+#: ../src/nautilus-view.c:7181
 msgid "Select items in this window matching a given pattern"
 msgstr "Velg oppfÃringer i dette vinduet som passer et gitt mÃnster"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7180
+#: ../src/nautilus-view.c:7184
 msgid "_Invert Selection"
 msgstr "_Reverser om valg"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7181
+#: ../src/nautilus-view.c:7185
 msgid "Select all and only the items that are not currently selected"
 msgstr "Velg alle oppfÃringer som ikke er valgt nÃ"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7184 ../src/nautilus-view.c:8646
+#: ../src/nautilus-view.c:7188 ../src/nautilus-view.c:8650
 msgid "Ma_ke Link"
 msgid_plural "Ma_ke Links"
 msgstr[0] "Opprett len_ke"
 msgstr[1] "Opprett len_ker"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7185
+#: ../src/nautilus-view.c:7189
 msgid "Create a symbolic link for each selected item"
 msgstr "Opprett en symbolsk lenke for hver valgt oppfÃring"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7188
+#: ../src/nautilus-view.c:7192
 msgid "Rena_meâ"
 msgstr "E_ndre navn â"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7189
+#: ../src/nautilus-view.c:7193
 msgid "Rename selected item"
 msgstr "Endre navn pà valgt oppfÃring"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7192
+#: ../src/nautilus-view.c:7196
 msgid "Set as Wallpaper"
 msgstr "Sett som bakgrunn"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7193
+#: ../src/nautilus-view.c:7197
 msgid "Make item the wallpaper"
 msgstr "Bruk oppfÃringen som bakgrunn"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7201 ../src/nautilus-view.c:8593
+#: ../src/nautilus-view.c:7205 ../src/nautilus-view.c:8597
 msgid "Move each selected item to the Trash"
 msgstr "Flytt hver valgt oppfÃring til papirkurven"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7204 ../src/nautilus-view.c:7318
-#: ../src/nautilus-view.c:8623
+#: ../src/nautilus-view.c:7208 ../src/nautilus-view.c:7322
+#: ../src/nautilus-view.c:8627
 msgid "_Delete"
 msgstr "Sle_tt"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7205 ../src/nautilus-view.c:8624
+#: ../src/nautilus-view.c:7209 ../src/nautilus-view.c:8628
 msgid "Delete each selected item, without moving to the Trash"
 msgstr "Slett hver valgt oppfÃring, uten à flytte dem til papirkurven"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7208 ../src/nautilus-view.c:7322
+#: ../src/nautilus-view.c:7212 ../src/nautilus-view.c:7326
 msgid "_Restore"
 msgstr "Gjenopp_rett"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7212
+#: ../src/nautilus-view.c:7216
 msgid "_Undo"
 msgstr "_Angre"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7213
+#: ../src/nautilus-view.c:7217
 msgid "Undo the last action"
 msgstr "Angre siste handling"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7216
+#: ../src/nautilus-view.c:7220
 msgid "_Redo"
 msgstr "GjÃ_r om"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7217
+#: ../src/nautilus-view.c:7221
 msgid "Redo the last undone action"
 msgstr "GjÃr om siste angrede handling"
 
@@ -4607,127 +4607,127 @@ msgstr "GjÃr om siste angrede handling"
 #.
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7226
+#: ../src/nautilus-view.c:7230
 msgid "Reset View to _Defaults"
 msgstr "_Sett visning til forvalg"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7227
+#: ../src/nautilus-view.c:7231
 msgid "Reset sorting order and zoom level to match preferences for this view"
 msgstr ""
 "Nullstill sorteringsrekkefÃlge og zoom-nivà til brukervalg for denne "
 "visningen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7231
+#: ../src/nautilus-view.c:7235
 msgid "Mount the selected volume"
 msgstr "Monter valgt volum"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7235
+#: ../src/nautilus-view.c:7239
 msgid "Unmount the selected volume"
 msgstr "Avmonter valgt volum"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7239
+#: ../src/nautilus-view.c:7243
 msgid "Eject the selected volume"
 msgstr "LÃs ut valgt volum"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7243
+#: ../src/nautilus-view.c:7247
 msgid "Start the selected volume"
 msgstr "Start valgt volum"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7247 ../src/nautilus-view.c:8143
+#: ../src/nautilus-view.c:7251 ../src/nautilus-view.c:8147
 msgid "Stop the selected volume"
 msgstr "Stopp valgt volum"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7251 ../src/nautilus-view.c:7275
-#: ../src/nautilus-view.c:7347
+#: ../src/nautilus-view.c:7255 ../src/nautilus-view.c:7279
+#: ../src/nautilus-view.c:7351
 msgid "Detect media in the selected drive"
 msgstr "Gjenkjenn media i valgt stasjon"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7255
+#: ../src/nautilus-view.c:7259
 msgid "Mount the volume associated with the open folder"
 msgstr "Monter volum som er assosiert med den Ãpne mappen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7259
+#: ../src/nautilus-view.c:7263
 msgid "Unmount the volume associated with the open folder"
 msgstr "Avmonter volum som er assosiert med den Ãpne mappen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7263
+#: ../src/nautilus-view.c:7267
 msgid "Eject the volume associated with the open folder"
 msgstr "LÃs ut volum assosiert med den Ãpne mappen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7267
+#: ../src/nautilus-view.c:7271
 msgid "Start the volume associated with the open folder"
 msgstr "Start volume assosiert med den Ãpne mappen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7271
+#: ../src/nautilus-view.c:7275
 msgid "Stop the volume associated with the open folder"
 msgstr "Stopp volum som er assosiert med den Ãpne mappen"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7278
+#: ../src/nautilus-view.c:7282
 msgid "Open File and Close window"
 msgstr "Ãpne fil og lukk vindu"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7282
+#: ../src/nautilus-view.c:7286
 msgid "Sa_ve Search"
 msgstr "La_gre sÃk"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7283
+#: ../src/nautilus-view.c:7287
 msgid "Save the edited search"
 msgstr "Lagre redigert sÃk"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7286
+#: ../src/nautilus-view.c:7290
 msgid "Sa_ve Search Asâ"
 msgstr "L_agre sÃk som â"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7287
+#: ../src/nautilus-view.c:7291
 msgid "Save the current search as a file"
 msgstr "Lagre dette sÃket som en fil"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7293
+#: ../src/nautilus-view.c:7297
 msgid "Open this folder in a navigation window"
 msgstr "Ãpne mappen i et navigeringsvindu"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7297
+#: ../src/nautilus-view.c:7301
 msgid "Open this folder in a new tab"
 msgstr "Ãpne denne mappen i en ny fane"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7302
+#: ../src/nautilus-view.c:7306
 msgid "Prepare this folder to be moved with a Paste command"
 msgstr "GjÃr klar den Ãpne mappen til à bli flyttet med kommandoen ÂLim innÂ"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7306
+#: ../src/nautilus-view.c:7310
 msgid "Prepare this folder to be copied with a Paste command"
 msgstr "GjÃr klar den Ãpne mappen til à bli kopiert med kommandoen ÂLim innÂ"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7310
+#: ../src/nautilus-view.c:7314
 msgid ""
 "Move or copy files previously selected by a Cut or Copy command into this "
 "folder"
@@ -4736,276 +4736,276 @@ msgstr ""
 "filer eller ÂKopier filer til denne mappen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7315
+#: ../src/nautilus-view.c:7319
 msgid "Move this folder to the Trash"
 msgstr "Flytt denne mappen til papirkurven"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7319
+#: ../src/nautilus-view.c:7323
 msgid "Delete this folder, without moving to the Trash"
 msgstr "Slett dennne mappen uten à flytte den til papirkurven"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7327
+#: ../src/nautilus-view.c:7331
 msgid "Mount the volume associated with this folder"
 msgstr "Monter volum som er assosiert med denne mappen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7331
+#: ../src/nautilus-view.c:7335
 msgid "Unmount the volume associated with this folder"
 msgstr "Avmonter volum som er assosiert med denne mappen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7335
+#: ../src/nautilus-view.c:7339
 msgid "Eject the volume associated with this folder"
 msgstr "LÃs ut volum assosiert med denne mappen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7339
+#: ../src/nautilus-view.c:7343
 msgid "Start the volume associated with this folder"
 msgstr "Start volume som er assosiert med denne mappen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7343
+#: ../src/nautilus-view.c:7347
 msgid "Stop the volume associated with this folder"
 msgstr "Stopp volum som er assosiert med denne mappen"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7352 ../src/nautilus-window-menus.c:574
+#: ../src/nautilus-view.c:7356 ../src/nautilus-window-menus.c:574
 msgid "View or modify the properties of this folder"
 msgstr "Vis eller endre egenskaper for denne mappen"
 
 #. name, stock id
 #. label, accelerator
-#: ../src/nautilus-view.c:7358
+#: ../src/nautilus-view.c:7362
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "Vis skjulte _filer"
 
 #. tooltip
-#: ../src/nautilus-view.c:7359
+#: ../src/nautilus-view.c:7363
 msgid "Toggle the display of hidden files in the current window"
 msgstr "Slà av/pà visning av skjulte filer i dette vinduet"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7420
+#: ../src/nautilus-view.c:7424
 msgid "Run or manage scripts"
 msgstr "KjÃr eller hÃndter skript"
 
 #. Create a script action here specially because its tooltip is dynamic
-#: ../src/nautilus-view.c:7422
+#: ../src/nautilus-view.c:7426
 msgid "_Scripts"
 msgstr "_Skript"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7772
+#: ../src/nautilus-view.c:7776
 #, c-format
 msgid "Move the open folder out of the trash to â%sâ"
 msgstr "Flytt Ãpen mappe ut av papirkurven til Â%sÂ"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7776
+#: ../src/nautilus-view.c:7780
 #, c-format
 msgid "Move the selected folder out of the trash to â%sâ"
 msgstr "Flytt valgt mappe ut av papirkurven til Â%sÂ"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7779
+#: ../src/nautilus-view.c:7783
 #, c-format
 msgid "Move the selected folders out of the trash to â%sâ"
 msgstr "Flytt valgte mapper ut av papirkurven til Â%sÂ"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7784
+#: ../src/nautilus-view.c:7788
 msgid "Move the selected folder out of the trash"
 msgstr "Flytt valgt mappe ut av papirkurven"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7786
+#: ../src/nautilus-view.c:7790
 msgid "Move the selected folders out of the trash"
 msgstr "Flytt valgte mapper ut av papirkurven"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7792
+#: ../src/nautilus-view.c:7796
 #, c-format
 msgid "Move the selected file out of the trash to â%sâ"
 msgstr "Flytt valgt fil ut av papirkurven til Â%sÂ"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7795
+#: ../src/nautilus-view.c:7799
 #, c-format
 msgid "Move the selected files out of the trash to â%sâ"
 msgstr "Flytt valgte filer ut av papirkurven til Â%sÂ"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7800
+#: ../src/nautilus-view.c:7804
 msgid "Move the selected file out of the trash"
 msgstr "Flytt valgt fil ut av papirkurven"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7802
+#: ../src/nautilus-view.c:7806
 msgid "Move the selected files out of the trash"
 msgstr "Flytt valgte filer ut av papirkurven"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7808
+#: ../src/nautilus-view.c:7812
 #, c-format
 msgid "Move the selected item out of the trash to â%sâ"
 msgstr "Flytt valgt oppfÃring ut av papirkurven til Â%sÂ"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7811
+#: ../src/nautilus-view.c:7815
 #, c-format
 msgid "Move the selected items out of the trash to â%sâ"
 msgstr "Flytt valgte oppfÃringer ut av papirkurven til Â%sÂ"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7816
+#: ../src/nautilus-view.c:7820
 msgid "Move the selected item out of the trash"
 msgstr "Flytt valgt oppfÃring ut av papirkurven"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7818
+#: ../src/nautilus-view.c:7822
 msgid "Move the selected items out of the trash"
 msgstr "Flytt valgte oppfÃringer ut av papirkurven"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7925 ../src/nautilus-view.c:7929
-#: ../src/nautilus-view.c:8114 ../src/nautilus-view.c:8118
+#: ../src/nautilus-view.c:7929 ../src/nautilus-view.c:7933
+#: ../src/nautilus-view.c:8118 ../src/nautilus-view.c:8122
 msgid "Start the selected drive"
 msgstr "Start valgt stasjon"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7932 ../src/nautilus-view.c:8019
-#: ../src/nautilus-view.c:8121
+#: ../src/nautilus-view.c:7936 ../src/nautilus-view.c:8023
+#: ../src/nautilus-view.c:8125
 msgid "_Connect"
 msgstr "_Koble til"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7933 ../src/nautilus-view.c:8122
+#: ../src/nautilus-view.c:7937 ../src/nautilus-view.c:8126
 msgid "Connect to the selected drive"
 msgstr "Koble til valgt stasjon"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7936 ../src/nautilus-view.c:8023
-#: ../src/nautilus-view.c:8125
+#: ../src/nautilus-view.c:7940 ../src/nautilus-view.c:8027
+#: ../src/nautilus-view.c:8129
 msgid "_Start Multi-disk Drive"
 msgstr "_Start stasjon med flere disker"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7937 ../src/nautilus-view.c:8126
+#: ../src/nautilus-view.c:7941 ../src/nautilus-view.c:8130
 msgid "Start the selected multi-disk drive"
 msgstr "Start valgt stasjon med flere disker"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7940
+#: ../src/nautilus-view.c:7944
 msgid "U_nlock Drive"
 msgstr "_LÃs opp stasjon"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7941 ../src/nautilus-view.c:8130
+#: ../src/nautilus-view.c:7945 ../src/nautilus-view.c:8134
 msgid "Unlock the selected drive"
 msgstr "LÃs opp valgt stasjon"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7954
+#: ../src/nautilus-view.c:7958
 msgid "Stop the selected drive"
 msgstr "Stopp valgt stasjon"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7958 ../src/nautilus-view.c:8147
+#: ../src/nautilus-view.c:7962 ../src/nautilus-view.c:8151
 msgid "Safely remove the selected drive"
 msgstr "Fjern valgt stasjon pà en trygg mÃte"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7961 ../src/nautilus-view.c:8048
-#: ../src/nautilus-view.c:8150
+#: ../src/nautilus-view.c:7965 ../src/nautilus-view.c:8052
+#: ../src/nautilus-view.c:8154
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "_Koble fra"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7962 ../src/nautilus-view.c:8151
+#: ../src/nautilus-view.c:7966 ../src/nautilus-view.c:8155
 msgid "Disconnect the selected drive"
 msgstr "Koble fra valgt stasjon"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7965 ../src/nautilus-view.c:8052
-#: ../src/nautilus-view.c:8154
+#: ../src/nautilus-view.c:7969 ../src/nautilus-view.c:8056
+#: ../src/nautilus-view.c:8158
 msgid "_Stop Multi-disk Drive"
 msgstr "_Stopp stasjon med flere disker"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7966 ../src/nautilus-view.c:8155
+#: ../src/nautilus-view.c:7970 ../src/nautilus-view.c:8159
 msgid "Stop the selected multi-disk drive"
 msgstr "Stopp valgt stasjon med flere disker"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:7970 ../src/nautilus-view.c:8159
+#: ../src/nautilus-view.c:7974 ../src/nautilus-view.c:8163
 msgid "Lock the selected drive"
 msgstr "LÃs valgt stasjon"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8012 ../src/nautilus-view.c:8016
+#: ../src/nautilus-view.c:8016 ../src/nautilus-view.c:8020
 msgid "Start the drive associated with the open folder"
 msgstr "Start stasjon assosiert med den Ãpne mappen"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8020
+#: ../src/nautilus-view.c:8024
 msgid "Connect to the drive associated with the open folder"
 msgstr "Koble til stasjon som er assosiert med den Ãpne mappen"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8024
+#: ../src/nautilus-view.c:8028
 msgid "Start the multi-disk drive associated with the open folder"
 msgstr "Start stasjon med flere disker som er assosiert med den Ãpne mappen"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8028
+#: ../src/nautilus-view.c:8032
 msgid "Unlock the drive associated with the open folder"
 msgstr "LÃs opp stasjon som er assosiert med den Ãpne mappen"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8041
+#: ../src/nautilus-view.c:8045
 msgid "_Stop the drive associated with the open folder"
 msgstr "_Stopp stasjon som er assosiert med den Ãpne mappen"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8045
+#: ../src/nautilus-view.c:8049
 msgid "Safely remove the drive associated with the open folder"
 msgstr "Fjern stasjon assosiert med den Ãpne mappen pà en trygg mÃte"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8049
+#: ../src/nautilus-view.c:8053
 msgid "Disconnect the drive associated with the open folder"
 msgstr "Koble fra stasjon som er assosiert med den Ãpne mappen"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8053
+#: ../src/nautilus-view.c:8057
 msgid "Stop the multi-disk drive associated with the open folder"
 msgstr "Stopp stasjon med flere disker som er assosiert med den Ãpne mappen"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8057
+#: ../src/nautilus-view.c:8061
 msgid "Lock the drive associated with the open folder"
 msgstr "LÃs stasjon som er assosiert med den Ãpne mappen"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8284 ../src/nautilus-view.c:8588
+#: ../src/nautilus-view.c:8288 ../src/nautilus-view.c:8592
 msgid "_Delete Permanently"
 msgstr "_Slett permanent"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8285
+#: ../src/nautilus-view.c:8289
 msgid "Delete the open folder permanently"
 msgstr "Slett Ãpen mappe permanent"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8289
+#: ../src/nautilus-view.c:8293
 msgid "Move the open folder to the Trash"
 msgstr "Flytt Ãpen mappe til papirkurv"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8459
+#: ../src/nautilus-view.c:8463
 #, c-format
 msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
 msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
 msgstr[0] "Ny mappe med utvalg (%'d oppfÃring"
 msgstr[1] "Ny mappe med utvalg (%'d oppfÃringer)"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8503
+#: ../src/nautilus-view.c:8507
 #, c-format
 msgid "_Open With %s"
 msgstr "_Ãpne med %s"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8514
+#: ../src/nautilus-view.c:8518
 msgid "Run"
 msgstr "KjÃr"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8552
+#: ../src/nautilus-view.c:8556
 #, c-format
 msgid "Open in %'d New _Window"
 msgid_plural "Open in %'d New _Windows"
 msgstr[0] "Ãpne i %'d nytt _vindu"
 msgstr[1] "Ãpne i %'d nye _vinduer"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8572
+#: ../src/nautilus-view.c:8576
 #, c-format
 msgid "Open in %'d New _Tab"
 msgid_plural "Open in %'d New _Tabs"
 msgstr[0] "Ãpne i %'d ny _fane"
 msgstr[1] "Ãpne i %'d nye _faner"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8589
+#: ../src/nautilus-view.c:8593
 msgid "Delete all selected items permanently"
 msgstr "Slett alle valgte oppfÃringer permanent"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8620
+#: ../src/nautilus-view.c:8624
 msgid "Remo_ve from Recent"
 msgstr "_Fjern fra nylig brukte"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8621
+#: ../src/nautilus-view.c:8625
 msgid "Remove each selected item from the recently used list"
 msgstr "Fjern hver valgt oppfÃring fra listen over nylig brukte"
 
-#: ../src/nautilus-view.c:8661
+#: ../src/nautilus-view.c:8665
 msgid "View or modify the properties of the open folder"
 msgstr "Vis eller endre egenskaper for Ãpen mappe"
 
@@ -5447,7 +5447,7 @@ msgstr ""
 msgid "Unhandled error message: %s"
 msgstr "UhÃndtert feilmelding: %s"
 
-#: ../src/nautilus-window-slot.c:2244
+#: ../src/nautilus-window-slot.c:2245
 msgid "Searchingâ"
 msgstr "SÃker â"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]