[totem] Updated Polish translationcommit 648c02464bef4da68c0fe17eabcd1828eb7b18b3
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sun Feb 24 02:19:48 2013 +0100

    Updated Polish translation

 po/pl.po |   41 +++++++++++++++++++++++------------------
 1 files changed, 23 insertions(+), 18 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 0e620f6..ce16aa4 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -17,8 +17,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: totem\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-02-17 21:09+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-02-17 21:10+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-24 02:18+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-24 02:19+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -400,64 +400,65 @@ msgstr "Wyłączenie _usuwania przeplotu z nagrań wideo z przeplotem"
 msgid "Disable screensaver when playing"
 msgstr "Wyłączanie wygaszania ekranu podczas odtwarzania"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:28 ../data/properties.ui.h:9
-#: ../src/totem-properties-view.c:275
+#: ../data/preferences.ui.h:28
+msgctxt "Screensaver disable"
 msgid "Video"
 msgstr "Wideo"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:29
+#. Translators: this is part of the sentence 'Disable screensaver when playing [] Video [] Video or Audio
+#: ../data/preferences.ui.h:30
 msgid "Video or Audio"
 msgstr "Wideo lub dźwięk"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:30
+#: ../data/preferences.ui.h:31
 msgid "Visual Effects"
 msgstr "Efekty wizualne"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:31
+#: ../data/preferences.ui.h:32
 msgid "Show _visual effects when an audio file is played"
 msgstr "_Wyświetlanie podczas odtwarzania plików dźwiękowych"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:32
+#: ../data/preferences.ui.h:33
 msgid "_Type of visualization:"
 msgstr "_Typ efektu:"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:33
+#: ../data/preferences.ui.h:34
 msgid "Visualization _size:"
 msgstr "R_ozmiar wizualizacji:"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:34
+#: ../data/preferences.ui.h:35
 msgid "Color Balance"
 msgstr "Korekcja koloru"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:35
+#: ../data/preferences.ui.h:36
 msgid "_Brightness:"
 msgstr "Jas_ność:"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:36
+#: ../data/preferences.ui.h:37
 msgid "Co_ntrast:"
 msgstr "Ko_ntrast:"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:37
+#: ../data/preferences.ui.h:38
 msgid "Sat_uration:"
 msgstr "Nasy_cenie:"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:38
+#: ../data/preferences.ui.h:39
 msgid "_Hue:"
 msgstr "_Odcień:"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:39
+#: ../data/preferences.ui.h:40
 msgid "Reset to _Defaults"
 msgstr "P_rzywróć domyślne"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:40
+#: ../data/preferences.ui.h:41
 msgid "Audio Output"
 msgstr "Wyjście dźwięku"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:41
+#: ../data/preferences.ui.h:42
 msgid "_Audio output type:"
 msgstr "_Typ wyjścia dźwięku:"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:42 ../data/properties.ui.h:14
+#: ../data/preferences.ui.h:43 ../data/properties.ui.h:14
 #: ../src/totem-properties-view.c:273
 msgid "Audio"
 msgstr "Dźwięk"
@@ -490,6 +491,10 @@ msgstr "Komentarz:"
 msgid "Container:"
 msgstr "Kontener:"
 
+#: ../data/properties.ui.h:9 ../src/totem-properties-view.c:275
+msgid "Video"
+msgstr "Wideo"
+
 #: ../data/properties.ui.h:10
 msgid "Dimensions:"
 msgstr "Wymiary:"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]