[network-manager-applet/nma-0-9-8] Updated Polish translationcommit b7881325cdf69db97deba2fe555e54e55a8b2389
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sun Feb 17 20:44:00 2013 +0100

    Updated Polish translation

 po/pl.po |  149 +++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 76 insertions(+), 73 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 3ee1af3..4b93958 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: network-manager-applet\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2013-01-16 20:11+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-01-16 20:12+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-17 20:43+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-17 20:44+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -160,11 +160,11 @@ msgstr "Niepowodzenie rozÅÄczenia"
 msgid "Connection activation failed"
 msgstr "Aktywacja poÅÄczenia siÄ nie powiodÅa"
 
-#: ../src/applet.c:985 ../src/applet-device-wifi.c:1069
+#: ../src/applet.c:986 ../src/applet-device-wifi.c:1069
 msgid "Don't show this message again"
 msgstr "Nie wyÅwietlaj tego komunikatu ponownie"
 
-#: ../src/applet.c:1074
+#: ../src/applet.c:1075
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -175,7 +175,7 @@ msgstr ""
 "PoÅÄczenie VPN \"%s\" siÄ nie powiodÅo, poniewaÅ poÅÄczenie sieciowe zostaÅo "
 "przerwane."
 
-#: ../src/applet.c:1077
+#: ../src/applet.c:1078
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -185,7 +185,7 @@ msgstr ""
 "PoÅÄczenie VPN \"%s\" siÄ nie powiodÅo, poniewaÅ usÅuga VPN zostaÅa "
 "nieoczekiwanie zatrzymana."
 
-#: ../src/applet.c:1080
+#: ../src/applet.c:1081
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -196,7 +196,7 @@ msgstr ""
 "PoÅÄczenie VPN \"%s\" siÄ nie powiodÅo, poniewaÅ usÅuga VPN nie zwrÃciÅa "
 "odpowiedniej konfiguracji sieci."
 
-#: ../src/applet.c:1083
+#: ../src/applet.c:1084
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -205,7 +205,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "PoÅÄczenie VPN \"%s\" siÄ nie powiodÅo z powodu przekroczenia limitu czasu."
 
-#: ../src/applet.c:1086
+#: ../src/applet.c:1087
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -215,7 +215,7 @@ msgstr ""
 "PoÅÄczenie VPN \"%s\" siÄ nie powiodÅo, poniewaÅ usÅuga VPN nie zostaÅa "
 "uruchomiona na czas."
 
-#: ../src/applet.c:1089
+#: ../src/applet.c:1090
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -225,7 +225,7 @@ msgstr ""
 "PoÅÄczenie VPN \"%s\" siÄ nie powiodÅo, poniewaÅ usÅuga VPN nie mogÅa zostaÄ "
 "uruchomiona."
 
-#: ../src/applet.c:1092
+#: ../src/applet.c:1093
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -235,7 +235,7 @@ msgstr ""
 "PoÅÄczenie VPN \"%s\" siÄ nie powiodÅo z powodu braku prawidÅowych sekretÃw "
 "VPN."
 
-#: ../src/applet.c:1095
+#: ../src/applet.c:1096
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -244,7 +244,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "PoÅÄczenie VPN \"%s\" siÄ nie powiodÅo z powodu nieprawidÅowych sekretÃw VPN."
 
-#: ../src/applet.c:1102
+#: ../src/applet.c:1103
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -253,7 +253,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "PoÅÄczenie VPN \"%s\" siÄ nie powiodÅo."
 
-#: ../src/applet.c:1120
+#: ../src/applet.c:1121
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -264,7 +264,7 @@ msgstr ""
 "PoÅÄczenie VPN \"%s\" rozÅÄczone, poniewaÅ poÅÄczenie sieciowe zostaÅo "
 "przerwane."
 
-#: ../src/applet.c:1123
+#: ../src/applet.c:1124
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -273,7 +273,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "PoÅÄczenie VPN \"%s\" rozÅÄczone, poniewaÅ usÅuga VPN zostaÅa zatrzymana."
 
-#: ../src/applet.c:1129
+#: ../src/applet.c:1130
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -282,7 +282,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "PoÅÄczenie VPN \"%s\" zostaÅo rozÅÄczone."
 
-#: ../src/applet.c:1159
+#: ../src/applet.c:1160
 #, c-format
 msgid ""
 "VPN connection has been successfully established.\n"
@@ -293,19 +293,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s\n"
 
-#: ../src/applet.c:1161
+#: ../src/applet.c:1162
 msgid "VPN connection has been successfully established.\n"
 msgstr "PoÅÄczenie VPN zostaÅo pomyÅlnie ustanowione.\n"
 
-#: ../src/applet.c:1163
+#: ../src/applet.c:1164
 msgid "VPN Login Message"
 msgstr "WiadomoÅÄ logowania VPN"
 
-#: ../src/applet.c:1169 ../src/applet.c:1177 ../src/applet.c:1227
+#: ../src/applet.c:1170 ../src/applet.c:1178 ../src/applet.c:1228
 msgid "VPN Connection Failed"
 msgstr "PoÅÄczenie VPN siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../src/applet.c:1234
+#: ../src/applet.c:1235
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -319,7 +319,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/applet.c:1237
+#: ../src/applet.c:1238
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -332,150 +332,150 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/applet.c:1552
+#: ../src/applet.c:1553
 msgid "device not ready (firmware missing)"
 msgstr "urzÄdzenie nie jest gotowe (brak oprogramowania sprzÄtowego)"
 
-#: ../src/applet.c:1554
+#: ../src/applet.c:1555
 msgid "device not ready"
 msgstr "urzÄdzenie nie jest gotowe"
 
 #. Notify user of unmanaged or unavailable device
-#: ../src/applet.c:1564 ../src/applet-device-ethernet.c:229
+#: ../src/applet.c:1565 ../src/applet-device-ethernet.c:229
 msgid "disconnected"
 msgstr "rozÅÄczone"
 
-#: ../src/applet.c:1580
+#: ../src/applet.c:1581
 msgid "Disconnect"
 msgstr "RozÅÄcz"
 
-#: ../src/applet.c:1594
+#: ../src/applet.c:1595
 msgid "device not managed"
 msgstr "urzÄdzenie nieobsÅugiwane"
 
-#: ../src/applet.c:1638
+#: ../src/applet.c:1639
 msgid "No network devices available"
 msgstr "Brak dostÄpnych urzÄdzeÅ sieciowych"
 
-#: ../src/applet.c:1726
+#: ../src/applet.c:1727
 msgid "_VPN Connections"
 msgstr "PoÅÄczenia _VPN"
 
-#: ../src/applet.c:1783
+#: ../src/applet.c:1784
 msgid "_Configure VPN..."
 msgstr "S_konfiguruj VPN..."
 
-#: ../src/applet.c:1787
+#: ../src/applet.c:1788
 msgid "_Disconnect VPN"
 msgstr "_RozÅÄcz VPN"
 
-#: ../src/applet.c:1881
+#: ../src/applet.c:1882
 msgid "NetworkManager is not running..."
 msgstr "UsÅuga NetworkManager nie jest uruchomiona..."
 
-#: ../src/applet.c:1886 ../src/applet.c:2738
+#: ../src/applet.c:1887 ../src/applet.c:2739
 msgid "Networking disabled"
 msgstr "SieÄ wyÅÄczona"
 
 #. 'Enable Networking' item
-#: ../src/applet.c:2107
+#: ../src/applet.c:2108
 msgid "Enable _Networking"
 msgstr "_SieÄ"
 
 #. 'Enable Wi-Fi' item
-#: ../src/applet.c:2116
+#: ../src/applet.c:2117
 msgid "Enable _Wi-Fi"
 msgstr "SieÄ _Wi-Fi"
 
 #. 'Enable Mobile Broadband' item
-#: ../src/applet.c:2125
+#: ../src/applet.c:2126
 msgid "Enable _Mobile Broadband"
 msgstr "SieÄ _komÃrkowa"
 
 #. 'Enable WiMAX Mobile Broadband' item
-#: ../src/applet.c:2134
+#: ../src/applet.c:2135
 msgid "Enable WiMA_X Mobile Broadband"
 msgstr "SieÄ komÃrkowa WiMA_X"
 
 #. Toggle notifications item
-#: ../src/applet.c:2145
+#: ../src/applet.c:2146
 msgid "Enable N_otifications"
 msgstr "P_owiadomienia"
 
 #. 'Connection Information' item
-#: ../src/applet.c:2156
+#: ../src/applet.c:2157
 msgid "Connection _Information"
 msgstr "I_nformacje o poÅÄczeniu"
 
 #. 'Edit Connections...' item
-#: ../src/applet.c:2166
+#: ../src/applet.c:2167
 msgid "Edit Connections..."
 msgstr "Modyfikuj poÅÄczenia..."
 
 #. Help item
-#: ../src/applet.c:2180
+#: ../src/applet.c:2181
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
 #. About item
-#: ../src/applet.c:2189
+#: ../src/applet.c:2190
 msgid "_About"
 msgstr "_O programie"
 
-#: ../src/applet.c:2367
+#: ../src/applet.c:2368
 msgid "Disconnected"
 msgstr "RozÅÄczony"
 
-#: ../src/applet.c:2368
+#: ../src/applet.c:2369
 msgid "The network connection has been disconnected."
 msgstr "PoÅÄczenie sieciowe zostaÅo rozÅÄczone."
 
-#: ../src/applet.c:2601
+#: ../src/applet.c:2602
 #, c-format
 msgid "Preparing network connection '%s'..."
 msgstr "Przygotowywanie poÅÄczenia sieciowego \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet.c:2604
+#: ../src/applet.c:2605
 #, c-format
 msgid "User authentication required for network connection '%s'..."
 msgstr "Wymagane uwierzytelnienie dla poÅÄczenia sieciowego \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet.c:2607 ../src/applet-device-bt.c:235
+#: ../src/applet.c:2608 ../src/applet-device-bt.c:235
 #: ../src/applet-device-wimax.c:469 ../src/mobile-helpers.c:615
 #, c-format
 msgid "Requesting a network address for '%s'..."
 msgstr "ÅÄdanie adresu sieciowego dla \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet.c:2610
+#: ../src/applet.c:2611
 #, c-format
 msgid "Network connection '%s' active"
 msgstr "NawiÄzano poÅÄczenie sieciowe \"%s\""
 
-#: ../src/applet.c:2693
+#: ../src/applet.c:2694
 #, c-format
 msgid "Starting VPN connection '%s'..."
 msgstr "NawiÄzywanie poÅÄczenia VPN \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet.c:2696
+#: ../src/applet.c:2697
 #, c-format
 msgid "User authentication required for VPN connection '%s'..."
 msgstr "Wymagane uwierzytelnienie dla poÅÄczenia VPN \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet.c:2699
+#: ../src/applet.c:2700
 #, c-format
 msgid "Requesting a VPN address for '%s'..."
 msgstr "ÅÄdanie adresu VPN dla \"%s\"..."
 
-#: ../src/applet.c:2702
+#: ../src/applet.c:2703
 #, c-format
 msgid "VPN connection '%s' active"
 msgstr "NawiÄzano poÅÄczenie VPN \"%s\""
 
-#: ../src/applet.c:2743
+#: ../src/applet.c:2744
 msgid "No network connection"
 msgstr "Brak poÅÄczenia sieciowego"
 
-#: ../src/applet.c:3444
+#: ../src/applet.c:3445
 msgid "NetworkManager Applet"
 msgstr "Aplet NetworkManager"
 
@@ -868,7 +868,7 @@ msgstr "WiMAX (%s)"
 
 #. --- General ---
 #: ../src/applet-dialogs.c:432 ../src/applet-dialogs.c:791
-#: ../src/connection-editor/page-general.c:327
+#: ../src/connection-editor/page-general.c:345
 msgid "General"
 msgstr "OgÃlne"
 
@@ -975,7 +975,7 @@ msgstr "Baner VPN:"
 msgid "Base Connection:"
 msgstr "Podstawowe poÅÄczenie:"
 
-#: ../src/applet-dialogs.c:823 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:343
+#: ../src/applet-dialogs.c:823 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:345
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznane"
 
@@ -1418,20 +1418,20 @@ msgid "bytes"
 msgstr "bajtÃw"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-general.ui.h:1
-msgid "_Automatically connect to this network when it is available"
-msgstr "_Automatyczne ÅÄczenie z tÄ sieciÄ, kiedy jest dostÄpna"
+msgid "Automatically connect to _VPN when using this connection"
+msgstr "Automatyczne ÅÄczenie z _VPN podczas uÅywania tego poÅÄczenia"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-general.ui.h:2
 msgid "All _users may connect to this network"
 msgstr "Wszyscy _uÅytkownicy mogÄ ÅÄczyÄ siÄ z tÄ sieciÄ"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-general.ui.h:3
-msgid "Firewall _zone:"
-msgstr "_Strefa zapory sieciowej:"
+msgid "_Automatically connect to this network when it is available"
+msgstr "_Automatyczne ÅÄczenie z tÄ sieciÄ, kiedy jest dostÄpna"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-general.ui.h:4
-msgid "Automatically connect to _VPN when using this connection"
-msgstr "Automatyczne ÅÄczenie z _VPN podczas uÅywania tego poÅÄczenia"
+msgid "Firewall _zone:"
+msgstr "_Strefa zapory sieciowej:"
 
 #: ../src/connection-editor/ce-page-infiniband.ui.h:1
 msgid "_Transport mode:"
@@ -1868,16 +1868,19 @@ msgstr "InfiniBand"
 
 #: ../src/connection-editor/new-connection.c:137
 #: ../src/connection-editor/page-bond.c:419 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:337
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:559
 msgid "Bond"
 msgstr "ÅÄczenie"
 
 #: ../src/connection-editor/new-connection.c:143
 #: ../src/connection-editor/page-bridge.c:211
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:339 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:561
 msgid "Bridge"
 msgstr "Mostek"
 
 #: ../src/connection-editor/new-connection.c:149
-#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:480 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:339
+#: ../src/connection-editor/page-vlan.c:480 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:341
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:563
 msgid "VLAN"
 msgstr "VLAN"
 
@@ -2164,12 +2167,12 @@ msgid "Ethernet connection %d"
 msgstr "PoÅÄczenie ethernetowe %d"
 
 #. TRANSLATORS: Default zone set for firewall, when no zone is selected
-#: ../src/connection-editor/page-general.c:57
+#: ../src/connection-editor/page-general.c:59
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-providers.c:808
 msgid "Default"
 msgstr "DomyÅlne"
 
-#: ../src/connection-editor/page-general.c:58
+#: ../src/connection-editor/page-general.c:60
 msgid ""
 "The zone defines the trust level of the connection. Default is not a regular "
 "zone, selecting it results in the use of the default zone set in the "
@@ -2179,11 +2182,11 @@ msgstr ""
 "wybranie jej powoduje uÅycie domyÅlnej strefy ustawionej w zaporze "
 "sieciowej. MoÅna tego uÅywaÄ tylko, jeÅli usÅuga FirewallD jest aktywna."
 
-#: ../src/connection-editor/page-general.c:59
+#: ../src/connection-editor/page-general.c:61
 msgid "FirewallD is not running."
 msgstr "UsÅuga FirewallD nie jest uruchomiona."
 
-#: ../src/connection-editor/page-general.c:330
+#: ../src/connection-editor/page-general.c:348
 msgid "Could not load General user interface."
 msgstr "Nie moÅna wczytaÄ interfejsu uÅytkownika karty ogÃlnej."
 
@@ -2529,7 +2532,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:241
 msgid "Select file to import"
-msgstr "WybÃr pliku do zaimportowania."
+msgstr "WybÃr pliku do zaimportowania"
 
 #: ../src/connection-editor/vpn-helpers.c:292
 #, c-format
@@ -2783,7 +2786,7 @@ msgstr "Lista krajÃw lub regionÃw:"
 
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1113
 msgid "Country or region"
-msgstr "Kraj lub region:"
+msgstr "Kraj lub region"
 
 #: ../src/libnm-gtk/nm-mobile-wizard.c:1123
 msgid "My country is not listed"
@@ -2841,7 +2844,7 @@ msgstr "Ustawienie poÅÄczenia komÃrkowego"
 msgid "New Mobile Broadband Connection"
 msgstr "Nowe poÅÄczenie komÃrkowe"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:304 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:367
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:304 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:370
 msgid "Wired"
 msgstr "Przewodowe"
 
@@ -2853,15 +2856,15 @@ msgstr "Bluetooth"
 msgid "OLPC Mesh"
 msgstr "Kratowe OLPC"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:341
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:343
 msgid "ADSL"
 msgstr "ADSL"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:402
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:405
 msgid "PCI"
 msgstr "PCI"
 
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:404
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:407
 msgid "USB"
 msgstr "USB"
 
@@ -2871,7 +2874,7 @@ msgstr "USB"
 #. * "%$2s (%$1s)" if there's no grammatical way to combine
 #. * the strings otherwise.
 #.
-#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:480 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:500
+#: ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:483 ../src/libnm-gtk/nm-ui-utils.c:503
 #, c-format
 msgctxt "long device name"
 msgid "%s %s"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]